SK BEDUP Rancangan Pemajuan Sekolah 2011-2015 Matematik

Perancangan Strategik (Tahun 2011-2015) 1. Hafalan Sifir Perancangan taktikal (Tahun 2012)
1.1 Setiap perhimpunan pagi

Pelan Operasi 1.1.1 Melibatkan semua murid 1.1.2 Setiap hari persekolahan 2.1.1 Kelas bimbingan diberi setiap petang 2.2.1 Gerak gempur dijalankan dua kali sebulan sebelum UPSR 2.2.2 Pemantauan / Analisis
3.1.1 Melibatkan murid Tahun 1

2. UPSR

2.1 Kelas bimbingan UPSR 2.2 Gerak Gempur

3. Bulan Matematik

3.1 Kuiz asas Matematik

hingga Tahun 5 3.1.2 Dijalankan satu waktu seminggu

4. Persediaan UPSR

4.1 Program Didikan Cemerlang UPSR

4.1.1 Melibatkan murid tahun 5 4.1.2 Pendedahan soalan-soalan berbentuk UPSR kepada murid

5. Sesi Motivasi

5.1 Menjemput penceramah dari luar

yang berpengalaman

5.1.1 Motivasi tentang teknik menjawab soalan UPSR (Tahun 6) 5.1.2 Ceramah diberi oleh pemeriksa Matematik atau guru sumber MT

3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan b. Prestasi UPSR dan PKSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti.PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Hafalan Sifir a. Guru kelas Matematik mencatat nama murid yang dapat dan yang masih belum menguasai 7 Pemantauan / penilaian sifir Matematik b. Memudahkan murid membuat pengiraan dalam operasi darab dan bahagi Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 En. Murid melafazkan sifir-sifir tertentu secara individu sebelum P&P bermula a. Luni Jalen dan semua guru Matematik Januari hingga November a. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. Murid melafazkan sifir Matematik semasa perhimpunan pagi. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. b. 8 9 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. Menambahkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Matematik b. Kerja rumah murid yang melibatkan operasi asas darab dan bahagi dapat dibuat dengan betul a. PELAN OPERASI .

Guru memberi latihan pengukuhan dan pengayaan atau membincangkan soalan-soalan Ujian Gerak Gempur a. Kelas bimbingan diberi setiap petang dari 1. Merekod kemajuan murid a. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian 8 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kelas Bimbingan a. PELAN OPERASI .m. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. Memberi Ujian Formatif dan Ujian Pra-UPSR b. b. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Murid menampakkan peningkatan prestasi d. Bilangan murid-murid yang pandai bertambah dan yang lemah berkurangan.30 – 3. Prestasi UPSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. a.30 p. Membuat analisis ujian dan mengambil tindakan susulan c. Mengenalpasti kelemahan murid-murid dalam menguasai tajuk-tajuk yang diajar b. Latihan pengukuhan dan pengayaan Murid Tahun 6 Guru Matematik tahun 6 Februari hingga September a. b.

Meningkatkan kemahiran Asas Mengira murid b. b. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kuiz Asas Matematik a. Minggu Ke-1 : Operasi tambah Minggu Ke-2 : Operasi tolak Minggu Ke-3 : Operasi darab Minggu Ke-4 : Operasi bahagi a. Murid didedahkan oleh guru Matematik b. Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Matematik Murid Tahun 1 hingga Tahun 5 Guru Matematik Bulan Ogos a. Merekod kemajuan murid a. Prestasi PKSR meningkat dari segi kuantiti. b. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . 8 9 a. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Membuat analisis daripada kuiz dan mengambil tindakan susulan 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b. Guru memberi kuiz mengikut minggu.

Prestasi PKSR dan UPSR tahun hadapan akan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti. a. Memberi bimbingan khas kepada murid yang lemah. Membuat analisis daripada soalan dan mengambil tindakan susulan. Murid akan menjawab soalan-soalan tersebut dan membincangkan jawapan bersama dengan guru. Murid perlu membuat pembetulan pada kertas soalan dan menyimpannya dengan baik untuk rujukan semasa cuti sekolah pada hujung tahun. 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan 8 9 PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . b. a. Guru matematik Tahun 5 akan member Modul Program Didikan Cemerlang UPSR mengikut Topik kepada murid.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Program Didikan Cemerlang UPSR a. a. b. Merekod kemajuan murid. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik 3 4 5 Murid Tahun 5 Guru Matematik Tahun 5 Bulan September hingga November a. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR b. c.

Merekod kemajuan murid dari minggu ke minggu sebelum UPSR. 8 9 a. b. . Menyedarkan murid betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan yang cerah. Murid perlu mendengar dan mencatat perkara yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian UPSR. Memberi kaunseling kepada murid yang kurang berminat untuk belajar. b. c.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Sesi Motivasi a. Prestasi UPSR meningkat dari segi kuantiti dan kualiti. Penceramah akan memberi motivasi dan langkah-langkah mudah kepada murid untuk menjawab soalan. Ketua Panitia akan mencari penceramah dari luar yang berpengalaman. a. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR Murid Tahun 6 Ketua Panitia & Penceramah Bulan Jun a. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful