SK BEDUP Rancangan Pemajuan Sekolah 2011-2015 Matematik

Perancangan Strategik (Tahun 2011-2015) 1. Hafalan Sifir Perancangan taktikal (Tahun 2012)
1.1 Setiap perhimpunan pagi

Pelan Operasi 1.1.1 Melibatkan semua murid 1.1.2 Setiap hari persekolahan 2.1.1 Kelas bimbingan diberi setiap petang 2.2.1 Gerak gempur dijalankan dua kali sebulan sebelum UPSR 2.2.2 Pemantauan / Analisis
3.1.1 Melibatkan murid Tahun 1

2. UPSR

2.1 Kelas bimbingan UPSR 2.2 Gerak Gempur

3. Bulan Matematik

3.1 Kuiz asas Matematik

hingga Tahun 5 3.1.2 Dijalankan satu waktu seminggu

4. Persediaan UPSR

4.1 Program Didikan Cemerlang UPSR

4.1.1 Melibatkan murid tahun 5 4.1.2 Pendedahan soalan-soalan berbentuk UPSR kepada murid

5. Sesi Motivasi

5.1 Menjemput penceramah dari luar

yang berpengalaman

5.1.1 Motivasi tentang teknik menjawab soalan UPSR (Tahun 6) 5.1.2 Ceramah diberi oleh pemeriksa Matematik atau guru sumber MT

Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan b.PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Hafalan Sifir a. PELAN OPERASI . Murid melafazkan sifir Matematik semasa perhimpunan pagi. Luni Jalen dan semua guru Matematik Januari hingga November a. Kerja rumah murid yang melibatkan operasi asas darab dan bahagi dapat dibuat dengan betul a. Menambahkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Matematik b. Memudahkan murid membuat pengiraan dalam operasi darab dan bahagi Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 En. Guru kelas Matematik mencatat nama murid yang dapat dan yang masih belum menguasai 7 Pemantauan / penilaian sifir Matematik b. 8 9 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. Murid melafazkan sifir-sifir tertentu secara individu sebelum P&P bermula a. b. Prestasi UPSR dan PKSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan.

Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. b.30 p. Merekod kemajuan murid a. a. Mengenalpasti kelemahan murid-murid dalam menguasai tajuk-tajuk yang diajar b. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Latihan pengukuhan dan pengayaan Murid Tahun 6 Guru Matematik tahun 6 Februari hingga September a. Prestasi UPSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. b. Murid menampakkan peningkatan prestasi d. Memberi Ujian Formatif dan Ujian Pra-UPSR b.m.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kelas Bimbingan a. Guru memberi latihan pengukuhan dan pengayaan atau membincangkan soalan-soalan Ujian Gerak Gempur a. Membuat analisis ujian dan mengambil tindakan susulan c. Kelas bimbingan diberi setiap petang dari 1. PELAN OPERASI .30 – 3. Bilangan murid-murid yang pandai bertambah dan yang lemah berkurangan. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian 8 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b.

Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. Guru memberi kuiz mengikut minggu. Prestasi PKSR meningkat dari segi kuantiti. Membuat analisis daripada kuiz dan mengambil tindakan susulan 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Matematik Murid Tahun 1 hingga Tahun 5 Guru Matematik Bulan Ogos a. Merekod kemajuan murid a. b. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. Minggu Ke-1 : Operasi tambah Minggu Ke-2 : Operasi tolak Minggu Ke-3 : Operasi darab Minggu Ke-4 : Operasi bahagi a. 8 9 a.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kuiz Asas Matematik a. b. PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . Murid didedahkan oleh guru Matematik b. Meningkatkan kemahiran Asas Mengira murid b.

Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR b. Murid perlu membuat pembetulan pada kertas soalan dan menyimpannya dengan baik untuk rujukan semasa cuti sekolah pada hujung tahun. b. c. Murid akan menjawab soalan-soalan tersebut dan membincangkan jawapan bersama dengan guru. Guru matematik Tahun 5 akan member Modul Program Didikan Cemerlang UPSR mengikut Topik kepada murid. a. Prestasi PKSR dan UPSR tahun hadapan akan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti. a.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Program Didikan Cemerlang UPSR a. 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan 8 9 PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . Membuat analisis daripada soalan dan mengambil tindakan susulan. a. Merekod kemajuan murid. b. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik 3 4 5 Murid Tahun 5 Guru Matematik Tahun 5 Bulan September hingga November a. Memberi bimbingan khas kepada murid yang lemah.

b. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR Murid Tahun 6 Ketua Panitia & Penceramah Bulan Jun a. Memberi kaunseling kepada murid yang kurang berminat untuk belajar. a. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. 8 9 a. b.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Sesi Motivasi a. Murid perlu mendengar dan mencatat perkara yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian UPSR. Menyedarkan murid betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan yang cerah. . Penceramah akan memberi motivasi dan langkah-langkah mudah kepada murid untuk menjawab soalan. Merekod kemajuan murid dari minggu ke minggu sebelum UPSR. c. Ketua Panitia akan mencari penceramah dari luar yang berpengalaman. Prestasi UPSR meningkat dari segi kuantiti dan kualiti.