SK BEDUP Rancangan Pemajuan Sekolah 2011-2015 Matematik

Perancangan Strategik (Tahun 2011-2015) 1. Hafalan Sifir Perancangan taktikal (Tahun 2012)
1.1 Setiap perhimpunan pagi

Pelan Operasi 1.1.1 Melibatkan semua murid 1.1.2 Setiap hari persekolahan 2.1.1 Kelas bimbingan diberi setiap petang 2.2.1 Gerak gempur dijalankan dua kali sebulan sebelum UPSR 2.2.2 Pemantauan / Analisis
3.1.1 Melibatkan murid Tahun 1

2. UPSR

2.1 Kelas bimbingan UPSR 2.2 Gerak Gempur

3. Bulan Matematik

3.1 Kuiz asas Matematik

hingga Tahun 5 3.1.2 Dijalankan satu waktu seminggu

4. Persediaan UPSR

4.1 Program Didikan Cemerlang UPSR

4.1.1 Melibatkan murid tahun 5 4.1.2 Pendedahan soalan-soalan berbentuk UPSR kepada murid

5. Sesi Motivasi

5.1 Menjemput penceramah dari luar

yang berpengalaman

5.1.1 Motivasi tentang teknik menjawab soalan UPSR (Tahun 6) 5.1.2 Ceramah diberi oleh pemeriksa Matematik atau guru sumber MT

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Hafalan Sifir a. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan b. Kerja rumah murid yang melibatkan operasi asas darab dan bahagi dapat dibuat dengan betul a. Murid melafazkan sifir-sifir tertentu secara individu sebelum P&P bermula a. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. Memudahkan murid membuat pengiraan dalam operasi darab dan bahagi Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 En. Prestasi UPSR dan PKSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. 8 9 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. Murid melafazkan sifir Matematik semasa perhimpunan pagi. PELAN OPERASI . Luni Jalen dan semua guru Matematik Januari hingga November a. b. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Menambahkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Matematik b. Guru kelas Matematik mencatat nama murid yang dapat dan yang masih belum menguasai 7 Pemantauan / penilaian sifir Matematik b.

Kelas bimbingan diberi setiap petang dari 1. Membuat analisis ujian dan mengambil tindakan susulan c. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian 8 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b.30 p.m. Latihan pengukuhan dan pengayaan Murid Tahun 6 Guru Matematik tahun 6 Februari hingga September a. Prestasi UPSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. Guru memberi latihan pengukuhan dan pengayaan atau membincangkan soalan-soalan Ujian Gerak Gempur a. b. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. b. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. Bilangan murid-murid yang pandai bertambah dan yang lemah berkurangan. Mengenalpasti kelemahan murid-murid dalam menguasai tajuk-tajuk yang diajar b. PELAN OPERASI . a.30 – 3.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kelas Bimbingan a. Memberi Ujian Formatif dan Ujian Pra-UPSR b. Murid menampakkan peningkatan prestasi d. Merekod kemajuan murid a.

Minggu Ke-1 : Operasi tambah Minggu Ke-2 : Operasi tolak Minggu Ke-3 : Operasi darab Minggu Ke-4 : Operasi bahagi a. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. b. b. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. 8 9 a. Meningkatkan kemahiran Asas Mengira murid b. Guru memberi kuiz mengikut minggu. Merekod kemajuan murid a. PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . Murid didedahkan oleh guru Matematik b. Prestasi PKSR meningkat dari segi kuantiti.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kuiz Asas Matematik a. Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Matematik Murid Tahun 1 hingga Tahun 5 Guru Matematik Bulan Ogos a. Membuat analisis daripada kuiz dan mengambil tindakan susulan 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b.

Murid akan menjawab soalan-soalan tersebut dan membincangkan jawapan bersama dengan guru. Membuat analisis daripada soalan dan mengambil tindakan susulan. a. Memberi bimbingan khas kepada murid yang lemah. Merekod kemajuan murid. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR b. c.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Program Didikan Cemerlang UPSR a. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik 3 4 5 Murid Tahun 5 Guru Matematik Tahun 5 Bulan September hingga November a. a. Prestasi PKSR dan UPSR tahun hadapan akan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti. b. a. Guru matematik Tahun 5 akan member Modul Program Didikan Cemerlang UPSR mengikut Topik kepada murid. b. 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan 8 9 PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . Murid perlu membuat pembetulan pada kertas soalan dan menyimpannya dengan baik untuk rujukan semasa cuti sekolah pada hujung tahun.

Memberi kaunseling kepada murid yang kurang berminat untuk belajar. c. Ketua Panitia akan mencari penceramah dari luar yang berpengalaman. 8 9 a. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. Penceramah akan memberi motivasi dan langkah-langkah mudah kepada murid untuk menjawab soalan. b. . a. Murid perlu mendengar dan mencatat perkara yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian UPSR. b. Merekod kemajuan murid dari minggu ke minggu sebelum UPSR. Prestasi UPSR meningkat dari segi kuantiti dan kualiti.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Sesi Motivasi a. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR Murid Tahun 6 Ketua Panitia & Penceramah Bulan Jun a. Menyedarkan murid betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan yang cerah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful