SK BEDUP Rancangan Pemajuan Sekolah 2011-2015 Matematik

Perancangan Strategik (Tahun 2011-2015) 1. Hafalan Sifir Perancangan taktikal (Tahun 2012)
1.1 Setiap perhimpunan pagi

Pelan Operasi 1.1.1 Melibatkan semua murid 1.1.2 Setiap hari persekolahan 2.1.1 Kelas bimbingan diberi setiap petang 2.2.1 Gerak gempur dijalankan dua kali sebulan sebelum UPSR 2.2.2 Pemantauan / Analisis
3.1.1 Melibatkan murid Tahun 1

2. UPSR

2.1 Kelas bimbingan UPSR 2.2 Gerak Gempur

3. Bulan Matematik

3.1 Kuiz asas Matematik

hingga Tahun 5 3.1.2 Dijalankan satu waktu seminggu

4. Persediaan UPSR

4.1 Program Didikan Cemerlang UPSR

4.1.1 Melibatkan murid tahun 5 4.1.2 Pendedahan soalan-soalan berbentuk UPSR kepada murid

5. Sesi Motivasi

5.1 Menjemput penceramah dari luar

yang berpengalaman

5.1.1 Motivasi tentang teknik menjawab soalan UPSR (Tahun 6) 5.1.2 Ceramah diberi oleh pemeriksa Matematik atau guru sumber MT

3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan b. Murid melafazkan sifir Matematik semasa perhimpunan pagi. Murid melafazkan sifir-sifir tertentu secara individu sebelum P&P bermula a. Memudahkan murid membuat pengiraan dalam operasi darab dan bahagi Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 En. b. Prestasi UPSR dan PKSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Menambahkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Matematik b. 8 9 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a.PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Hafalan Sifir a. Luni Jalen dan semua guru Matematik Januari hingga November a. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. Kerja rumah murid yang melibatkan operasi asas darab dan bahagi dapat dibuat dengan betul a. PELAN OPERASI . Guru kelas Matematik mencatat nama murid yang dapat dan yang masih belum menguasai 7 Pemantauan / penilaian sifir Matematik b.

30 – 3. Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. Latihan pengukuhan dan pengayaan Murid Tahun 6 Guru Matematik tahun 6 Februari hingga September a. b. Prestasi UPSR meningkat dari segi kualiti dan kuantiti.m. Guru memberi latihan pengukuhan dan pengayaan atau membincangkan soalan-soalan Ujian Gerak Gempur a. Merekod kemajuan murid a. b. Bilangan murid-murid yang pandai bertambah dan yang lemah berkurangan. Kelas bimbingan diberi setiap petang dari 1. a.30 p. Murid menampakkan peningkatan prestasi d. 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian 8 Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b. Membuat analisis ujian dan mengambil tindakan susulan c. Memberi Ujian Formatif dan Ujian Pra-UPSR b. PELAN OPERASI .PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kelas Bimbingan a. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. Mengenalpasti kelemahan murid-murid dalam menguasai tajuk-tajuk yang diajar b.

Minggu Ke-1 : Operasi tambah Minggu Ke-2 : Operasi tolak Minggu Ke-3 : Operasi darab Minggu Ke-4 : Operasi bahagi a. Murid didedahkan oleh guru Matematik b.PANITIA MATEMATIK 1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Kuiz Asas Matematik a. Merekod kemajuan murid a. Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Matematik Murid Tahun 1 hingga Tahun 5 Guru Matematik Bulan Ogos a. Prestasi PKSR meningkat dari segi kuantiti. Bilangan murid-murid yang pandai mengira bertambah dan yang lemah berkurangan. Membuat analisis daripada kuiz dan mengambil tindakan susulan 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan b. b. Meningkatkan kemahiran Asas Mengira murid b. PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . Memastikan kelas bimbingan dijalankan dengan berkesan. 8 9 a. Guru memberi kuiz mengikut minggu. Memberi bimbingan khas kepada murid-murid yang lemah. b.

a. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik 3 4 5 Murid Tahun 5 Guru Matematik Tahun 5 Bulan September hingga November a. 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan 8 9 PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK . b. Murid perlu membuat pembetulan pada kertas soalan dan menyimpannya dengan baik untuk rujukan semasa cuti sekolah pada hujung tahun. a. c. Merekod kemajuan murid. Murid akan menjawab soalan-soalan tersebut dan membincangkan jawapan bersama dengan guru. Membuat analisis daripada soalan dan mengambil tindakan susulan. b. Prestasi PKSR dan UPSR tahun hadapan akan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR b. a. Memberi bimbingan khas kepada murid yang lemah.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Program Didikan Cemerlang UPSR a. Guru matematik Tahun 5 akan member Modul Program Didikan Cemerlang UPSR mengikut Topik kepada murid.

3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan 7 Pemantauan / penilaian Petunjuk Kejayaan Tindakan Susulan a. . Memberi kaunseling kepada murid yang kurang berminat untuk belajar. Ketua Panitia akan mencari penceramah dari luar yang berpengalaman. Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berbentuk UPSR Murid Tahun 6 Ketua Panitia & Penceramah Bulan Jun a. a. Penceramah akan memberi motivasi dan langkah-langkah mudah kepada murid untuk menjawab soalan. c.1 2 Projek Objektif Kumpulan Sasaran Tindakan Jangka Masa Sesi Motivasi a. Murid perlu mendengar dan mencatat perkara yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian UPSR. Merekod kemajuan murid dari minggu ke minggu sebelum UPSR. b. Menyedarkan murid betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan yang cerah. 8 9 a. b. Prestasi UPSR meningkat dari segi kuantiti dan kualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful