Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih pengerusi majlis, Yang Berusaha, Encik Wan Mohamad bin Wan Omar Guru Besar, SK Keluru Tengah Yang Dihormati, Encik ............................. YDP PIBG SK Keluru Tengah, Ahli-ahli Jawatankuasa PIBG, Ahli-ahli Jawatankuasa Pengelola, Guru-guru dan para pelajar yang dikasihi, Seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana diberi keizinan untuk berucap di majlis yang penuh bermakna ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pihak pengelola kerana telah berbesar hati menjemput pihak Pejabat Pelajaran Daerah Subis merasmikan temasya sukan tahunan di SK Kita pada tahun ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam kemaafaan daripada tuan PPD kita kerana beliau tidak dapat menghadirkan diri ke temasya ini. Pada masa ini beliau sedang merasmikan sukan sekolah di SK Beliau Ahad. Hadirin yang dikasihi sekalian, Kita amat berbesar hati dengan kerjasama yang ditunjukkan di antara pihak sekolah dan PIBG dalam menjayakan temasya sukan pada tahun ini. Dengan adanya kerjasama yang seumpama ini akan dapat memacukan sekolah ke arah kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Dan kita pasti kerjasama ini akan diteruskan untuk tahun yang mendatang demi kebaikan anak didik kita. Dan kita berharap dengan penganjuran temasya sukan seperti ini akan dapat melahirkan atlit-atlit yang dapat bersaing di arena sukan tanahair khasnya dan antarabangsa amnya.

Melalui latihan persiapan mental dan spiritual.Temasya sukan tahunan adalah salah satu mekanisma pelaksanaan 2 teras yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu Teras Ke-2: Membangun Modal Insan dan Teras ke-3 Memperkasa Sekolah Kebangsaan. otak akan sentiasa cergas. Kita memang menyedari bahawa melalui kegiatan sukan. mungkin bukan intensif tetapi melibatkan latihan fizikal dan latihan persiapan mental dan spiritual. Otak yang cergas akan menjadikan seseorang itu lebih mudah memahami ilmu pengetahuan yang sentiasa berkembang. gunakanlah gelanggang ini untuk menunjukkan kemampuan anda yang terbaik. Matlamat utama sukan tahunan adalah untuk mengukur kemampuan pelajar bersukan di peringkat sekolah dan seterusnya memilih bakal atlet yang berkemampuan untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah. negeri dan kebangsaan. Acara Sukan Tahunan merupakan kemuncak kepada semua aktiviti sukan yang dijalankan di sekolah. . Oleh itu konsep Membangun Modal Insan dan memperkasa Sekolah melalui sukan amat bersesuaian dan perlu diteruskan oleh sekolah. Pengetahuan yang sentiasa berkembang akan meningkatkan daya fikir yang sentiasa berkembang akan menjadikan pengalaman seseorang murid itu bertambah luas. Melalui kegiatan sukan bukan sahaja akan melahirkan murid yang sihat fizikalnya tetapi murid yang memiliki cergas mindanya. kita mampu membangun modal insan yang berkualiti atau insan yang memiliki minda kelas pertama yang menjadi peneraju negara pada masa hadapan. Diharap acara sukan tahunan ini menjadi landasan kepada semua murid-murid untuk meningkatkan keupayaan diri untuk terus maju dalam hidup mereka di alam persekolahan. Mental yang kuat perlu didorong oleh latihan fizikal yang teratur untuk menjadikan perjalanan darah yang teratur. Buatlah yang terbaik!. Dengan perjalanan darah yang teratur. nyatalah bahawa membangun modal insan melalui kegiatan sukan dapat direalisasikan kerana melalui kegiatan bersukan murid-murid perlu menjalani pelbagai latihan sukan. Dalam konteks memperkasa Sekolah Kebangsaan. murid-murid dilatih agar mempunyai daya saing dan semangat yang tinggi. Para Pelajar yang dikasihi. Jika kita kaitkan dengan pelaksanaan kegiatan sukan sekolah di mana setiap murid yang mengambil bahagian. akan menjadi faktor penyumbang kepada kecemerlangan sekolah. murid-murid yang memiliki minda kelas pertama yang didorong antara lain melalui kegiatan sukan. Kepada pelajar yang bertanding.

SK Keluru Tengah tahun 2009. kerana penyertaan kalian sudahpun menunjukkan bahawa anda telah menunjukkan kejayaan. terutamanya guru besar. Sekian. . Kepada para pelajar yang akan mengambil bahagian dan yang akan meraih pingat selepas ini saya ucapkan tahniah dan kepada yang tidak berjaya jangan putus asa. saya ingin mengucapkan tahniah kepada AJK Pengelola. saya dengan ini merasmikan Temasya Sukan Tahunan Kali ke.Sebagai mengakhiri ucapan ini. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. staff beliau dan PIBG kerana telah dapat menganjurkan Temasya Sukan Tahunan SK Keluru Tengah 2009. Dengan lafaz Bismillahir Rahmannir Rahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful