KEBAIKAN DAN KEBURUKAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI ASIA 1.

0 Pengenalan Setiap tamadun mempunyai pelbagai kelebihan dan kekurangan yang menyebabkan berlakunya interaksi di antara tamadun-tamadun. Tamadun-tamadun ini tentunya mempunyai pencapaian dan keunikan yang berbeza antara satu sama lain. Interaksi budaya yang berlaku iaitu bermula dengan proses pembudayaan yang menggabungkan masyarakat berbilang etnik sebelum membentuk interaksi tamadun. Proses interaksi ini membawa kepada perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan. Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun. Terdapat pelbagai cara dan sebab berlakunya interaksi tamadun. Interaksi ini kemudiannya akan melahirkan kebaikan atau keburukan kepada tamadun-tamadun yang terlibat. Namun, interaksi antara tamadun sebenarnya dapat memperkayakan tamadun daripada berbagai-bagai aspek dan mengelakkan tamadun itu menjadi jumud yakni kaku dan kolot. Manusia merupakan pembangun sesebuah tamadun, sesuai dengan hakikat kejadiannya sebagai al-insan madaniyyun lil tab¶iyy. Oleh itu, tamadun mempunyai ciriciri dan nilai-nilai sejagat sesuai dengan fitrah dan keperluan asas kehidupan manusia. Manusia sudah difitrahkan hidup dengan mempunyai pegangan dan kepercayaan. Namun kepercayaan antara kelompok manusia adalah berbeza. Perbezaan wujud pada sudut fahaman dan anutan serta cara melahirkan ketundukan dan kepatuhan, kesan dari latar belakang, persekitaran dan pengalaman hidup yang berbeza. Perbezaan ini merangkumi persoalan falsafah dan konsep sesuatu pegangan dan kepercayaan. Contoh persamaan yang jelas ialah kepercayaan dan pegangan keseluruhan Tamadun Asia kepada kuasa ghaib. Kuasa ini memberi kesan kepada kehidupan manusia di alam nyata seperti sihat, sakit, aman, malapetaka, miskin dan kaya. Namun antara setiap tamadun mempunyai tafsiran dan kepercayaan masing-masing terhadap kuasa ghaib.
MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 1

Melalui perbezaan dan persamaan ini, negara-negara di Asia telah berjaya mewujudkan interaksi antara pelbagai tamadun yang berjiran sejak beberapa dekad silam dan terbukti dapat terjalin secara harmonis. Sebagai contohnya, interaksi antara Tamadun Cina dan Islam terjalin melalui Laluan Sutera dan Tamadun India dengan Alam Melayu melalui laluan lautan Hindi. Antara tamadun-tamadun ini tidak wujud satu pertembungan yang bersifat konflik seperti yang diistilah oleh S. Huntington sebagai Clash of civilization. Satu ciri sepunya yang dikongsi bersama dan berfungsi membangun tamadun-tamadun besar Asia ialah kerana dasar pembinaannya berteras kepada nilai keagamaan dan etika. Sebaliknya, pasti berlaku konflik lantaran perbezaan nilai yang ketara antara dua tamadun seperti pertembungan tamadun moden yang jelas didominasi oleh Tamadun Barat dengan Tamadun Timur yang berteras nilai tradisional. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa selepas kedatangan penjajah Barat ke beberapa negara di Asia sejak abad ke 16 masihi telah mencetuskan rangkaian konflik hingga masa kini.

2.0 Kebaikan Interaksi Antara Tamadun Di Asia Interaksi Tamadun India dengan China telah membawa kesan positif seperti penyebaran agama Buddha di negara China. Agama Buddha dibawa masuk ke China pada kurun pertama Masihi. Ketika itu, maharaja China menghantar wakil ke India untuk mendalami ajaran agama ini dan menyesuaikannya dengan budaya masyarakat Cina seperti doktrin (prinsip) Daoisme dan Konfusianisme. Sami dari China menetap di India untuk mempelajari kitab Buddha yang menggunakan bahasa Sanskrit dan Pali sehingga berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi yang digelar Tripitaka. Selain itu, pelbagai kemahiran juga diperkembangkan dalam sains dan teknologi seperti teknologi membuat gula daripada tebu dan bidang astronomi diperkembangkan oleh India kepada China. Karya perubatan India diterjemah ke dalam bahasa Cina selain daripada 60 koleksi ilmu astronomi India turut melalui perkara yang sama.

MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349

2

bahan letupan. 1 MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 3 . Orang Greek menamakannya sebagai Indu sehingga terbitnya nama India seperti sekarang. wujud satu budaya yang bersifat budaya komposit iaitu Indo-Muslim yang merupakan hasil campuran budaya Hindu dan Islam. Bharata. Penyebaran agama Islam2 dilakukan oleh orang Turki. Rajah 1: Pipa Rajah 2 : Konghou Tamadun India1 turut melalui interaksi dengan Tamadun Islam apabila negeri Sind dan selatan Punjab dikuasai oleh orang Muslim pada tahun 712 Masihi. perbendaharaan kata bahasa Sanskrit dan Pali banyak mempengaruhi kesusasteraan China. Tamadun China turut menerima banyak keuntungan melalui interaksinya dengan India.Manakala. kesusasteraan dan kesenian. 2 Penganut agama Islam merupakan penduduk kedua teramai di India selepas penganut agama Hindu dengan hampir 150 juta orang daripada hampir 1 billon penduduk India. Nama Tamadun India pada zaman klasik ialah dalam bahasa Sanskrit iaitu Bharata-Varsha atau Bhrarata-Khanda yang diambil sempena nama pemerintah India. Disebabkan itu. Dalam bidang bahasa. alat muzik China seperti pipa dan konghou juga berasal dari India. Bidang fonetik di China menggunakan teknik daripada ilmu fonetik Sanskrit yang dipelajari melalui ajaran Buddhisme. Malahan. percetakan dan penggunaan kompas dari Tamadun China. Walaupun berlakunya asimilasi budaya. Identiti kedua-dua budaya tetap dikekalkan. Interaksi di antara kedua-dua tamadun ini berlangsung secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan. Tamadun India melalui perkembangan teknologi membuat kertas.

diubah untuk mewakili bunyi bukan Arab. buku sains perubatan turut ditulis dalam bahasa Persia oleh ahli-ahli fizik Hindu. Majalah ini memuatkan rencana ilmiah dan perkembangan yang terjadi di dalam dunia Islam Pendidikan juga turut dipengaruhi oleh budaya Indo-Muslim apabila dasar pendidikan yang baru diperkenalkan oleh Akbar. Sairul-Mutakherin oleh Ghulam Husain dan Imad-ur-Saadat oleh Ghulam Ali Naqvi adalah antara karya-karya penting pada zaman pemerintahan Islam di India. Seterusnya ialah majalah al-Hilal yang diterbitkan di Calcutta oleh Maulana Abu Kalam Azad dan kawan-kawannya serta majalah Ta¶mir Hayat yang diterbitkan oleh Nadwatul Ulama¶ Lucknow. Ibrat-Nama oleh Khairuddin. Antaranya ialah majalah al-Ma¶arif yang diterbitkan oleh Darul Mushannifin di kota Azamgarh yang diterbitkan sejak tahun 20an sehingga hari ini. Institut Lukisan Moghul telah mencerminkan aspirasi politik Akbar. Ketika zaman pemerintahan Akbar juga. Satu bahasa yang dikenali sebagai Zaban-e-Hindawi iaitu Urdu muncul. Bahasa ucapan disebut Hindustani dan contoh bagi perbendaharaan kata Urdu ialah wajib dan munsyi. Bahasa Urdu mempunyai tatabahasa Prakrit dengan perbendaharaan kata Parsi. Urdu di kawasan-kawasan lain disebut Urdu Dekani dan Urdu Lucknowi. Manakala. berlaku perubahan pada unsur-unsur budaya seperti bahasa. Kemudian. Keadaan ini dapat dilihat melalui lukisan dinding yang MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 4 . lukisan Mughul terus dipengaruhi oleh elemenelemen Hindu dan pemerintah-pemerintah menggalakkan pelukis menggambarkan kehidupan Akbar dalam seni lukis mereka. gaya lukisan Hindu telah mendominasi gaya lukisan Parsi kerana kehadiran pelukis Hindu yang ramai di istananya. dalam bidang sejarah pula Tarikh-i-Muzaftarim oleh Muhammad Ali Ansari. Malahan.Hasil daripada budaya komposit ini. Dalam bahasa Urdu majalah dan surat khabar sangat banyak diterbitkan oleh umat Islam di India. tetapi yang menjadi dominan ialah Urdu Kerajaan Moghul. Arab dan Turki. Orang Hindu berpeluang mempelajari bahasa Persia dan cemerlang di madrasahmadrasah sehingga ada yang menjadi guru. Setelah kematian Akbar. Institut Lukisan Mughul diasaskan yang bertujuan mengabungkan gaya lukisan Islam dan Hindu. Bahasa ini ditulis dengan skrip Arab tetapi. pemerintah teragung zaman Mughul.

Ghazal Persia beliau amat menarik dan mudah difahami yang banyak membuatkannya terkenal. iklim. Khawaja Najm-ud-din Hasan yang turut dikenali sebagai Mir Hasan Dihlvi merupakan penyajak Hindi yang terkenal. kerja-kerja ukiran dan motif-motif bungabungaan lebih bercirikan seni bina Hindu. Dalam bidang persajakan dan sastera. penggunaan bahan. Salah satu daripada tujuh keajaiban di dunia iaitu Taj Mahal dibina oleh Shah Jahan3 adalah berdasarkan konsep dan gaya Islam. Sementara itu. binatang. ialah karya beliau yang memberi corak kehidupan masyarakat India. Namun demikian. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 5 . bunga-bungaan. Jami Masjid di Sambal dan sebuah masjid di Agra. ghazal ciptaan beliau masih popular. agama serta bahasa-bahasa di India. Bidang seni bina mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Mughul dengan pembinaan bangunan Kabuli Bagh di Panipat. persajakan juga merupakan unsur-unsur budaya komposit IndoMuslim. Seterusnya. Terdapat juga lukisan dalam Razm-Nama iaitu terjemahan Mahabharata dalam bahasa Parsi. Seni bina merupakan unsur budaya komposit terakhir daripada interaksi Tamadun India dan Tamadun Islam. 3 Shah Jahan merupakan salah seorang pemerintah Islam di India pada tahun 1627-1658. karyawan terulung ialah Amir Khusraw (1253-1325) seorang Indo-Muslim. Lal dan Dasvanth.berkembang maju di ibu kota Akbar iaitu Fathpur Sikri (1570-85). Nuh Siphr (The Nine Skies). Sehingga kini. Pelukis handalan Hindu yang terlibat ialah Basavan. Ghalib pula seorang penyair Urdu yang cemerlang.

Macauay. Sudah tentulah ini tidak sesuai dengan kehendak sosial dan politik yang membawa nafas baru sehingga turut munculnya sajak-sajak romantik. agama dan dharma. sastera India telah dipengaruhi oleh pendidikan Inggeris. Tujuan Barat ke India ialah untuk memperoleh rempah dan meyebarkan agama Kristian. Perhubungan di antara penghuni bandar yang kebanyakkan berhijrah dari kampung masih erat dengan kaum keluarga mereka yang berada di kampung. buku-buku. orang India sendiri mula hilang minat kepada sastera mereka sendiri kerana tidak bersesuaian dengan perubahan zaman. Selain itu. moral dan intelek. Interaksi Tamadun India dan Tamadun Barat mempengaruhi hubungan sosial dan budaya di antara bandar dan kampung. Dalam pada itu. manakala Inggeris melalui rasa. campu dan drama lebih sesuai untuk kisah-kisah seperti epik. Sekolah-sekolah. Interaksi kedua-dua tamadun ini mempengaruhi sastera di India apabila pada akhir abad ke-19. Vasco da Gama sampai ke Calicut di Kerala yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa perdagangan di situ. pandangan. sekolah-sekolah Inggeris. kuil-kuil. upacara umum agama dan media massa MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 6 . tujuan pendidikan di India ialah mewujudkan satu kelas India dalam darah dan warna. media elektronik seperti panggung wayang. Pada tahun 1810-1820-an. Bandar menjadi pusat reformasi dalam aspek agama dan tradisi di kampung. mubaligh-mubaligh Kristian dan buku-buku Inggeris memonopoli sistem pendidikan di India.Rajah 4: Masjid Jami Rajah 3: Masjid Kabuli Bagh Interaksi di antara Tamadun India dengan Tamadun Barat bermula dengan Portugal yang merupakan kuasa Eropah pertama yang datang ke India. Genre sastera tradisional India seperti kavya. Pada tahun 1498. radio dan televisyen mula menggantikan alat komunikasi tradisional seperti wayang kulit dan drama. Menurut Thomas B.

Disebabkan terdapat komuniti Arab ±Islam yang menetap di situ. dua pertiga daripada rakyat India tidak menggunakan bahasa Hindi dalam komunikasi mereka. Uttar Pradesh.w. Uthamaniyah dan kerajaan-kerajaan Islam di India. Dalam Perlembagaan Madinah (Sahifah Madinah) yang digubal oleh Nabi Muhammad s. hak-hak orang Kristian dan Yahudi serta penganut-penganut agama lain telah diberikan perlindungan. Malah. Penganut-penganut Kristian dan orang Yahudi turut mendapat kedudukan yang tinggi dalam pentadbiran beberapa buah kerajaan Islam. ketika zaman pemerintahan Abbasiyah. Namun demikian. Pedagang-pedagang Arab dan Parsi banyak memainkan peranan dalam proses interaksi ini. Tamil Nadu. Sepanyol juga ramai penulis dan ahli intelektual dari kalangan individuindividu Yahudi dan Kristian. terdapat juga negeri di India yang mengenakan syarat supaya menggunakan bahasa Hindi dalam pentadbiran seperti di Rajasthan. Gujarat dan Bengal Barat menggunakan bahasa Inggeris. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 7 . Manakala. Hak ini adalah berkaitan dengan kebebasan mengamalkan tuntutan agama mereka tanpa gangguan oleh umat Islam yang lain termasuklah Nabi Muhammad s. Abbasiyah.memperkenalkan tafsiran yang baru dalam masyarakat kampung sehingga berlaku desakan agar pembentukan keseragaman dalam amalan budaya dan agama dilakukan.a. Hal ini terus diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam ketika zaman Khulafa al-Rasyidin. Di Andalusia. Bahasa Inggeris turut diakui oleh Perlembagaan India yang digunakan untuk tujuan rasmi selama 15 tahun. Bihar dan Haryana. Interaksi tamadun seterusnya ialah di antara Tamadun Islam dengan Yahudi dan Kristian yang berlaku semasa zaman kemunculan Islam di Tanah Arab yang telah membawa beberapa kesan positif. Misalnya. tokoh-tokoh intelektual Yahudi dan Kristian telah memberikan sumbangan mereka dalam penterjemahan buku-buku Greek ke dalam bahasa Arab.a. politik dan sifat pendakwah agama Islam. sendiri. Tamadun Islam juga turut berinteraksi dengan Tamadun China yang berlaku secara aman melalui perdagangan. Kerala. perkahwinan. di Madinah.w. kawasan seperti Punjab. Bani Umaiyah.

Lebih daripada 70 Review Islam telah diterbitkan dan Review Bulanan Islam di Yunan dalam tahun 1915 adalah yang terawal diterbitkan. Antaranya ialahh Prof. muncul beberapa tokoh Islam yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Mereka ini 4 Penganut agama Islam berbangsa Cina dikenali sebagai Hui. Dinasti Tang. Agama Islam diperkenalkan kepada masyarakat China4 melalui konsep hubungan kekeluargaan. Dinasti Sung dan terutamanya Dinasti Yuan melahirkan ramai tokoh Islam terkenal yang mengamalkan budaya China dan kesetiaan terhadap negeri China tanpa berbelah bahagi. Hasilnya. penyebaran agama Islam kemudiannya mewujudkan komuniti Islam tempatan China. Melalui interaksi ini juga. ketaatan kepada ibu bapa dan raja serta nilainilai moral yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme. Yuan dan Ming. Review yang paling lama bertahan ialah µThe Crescent-Bulan Sabit¶ dan µThe Light Of The Crescent-Cahaya Bulan Sabit¶ (Yueh Hwa) di Bei Jing dan juga µIslamic Review¶ di Shang Hai. Kemudian. Mereka mencari keselarian ajaran-ajaran dan nilai Islam dengan Konfusianisme. Semasa zaman pemerintahan dinasti-dinasti Tang. Sung. terdapat juga penerbitan media massa dalam kalangan masyarakat Islam di negeri China.berlakulah perkahwinan campur antara pedagang dengan wanita tempatan. Antara penulis yang terkenal dalam bidang penerbitan ialah Elias Wang Ching Chai dan Muhammad Yang Chong Ming. muncul pula cendikiawan-cendikiawan Islam tempatan yang mashyur seperti Liu Zhi dan Mha Zhu. Hal inilah yang meyebabkan ajaran Islam tidak mendapat tentangan daripada ahli-ahli Konfusianisme seperti yang telah dihadapi oleh agama Buddha. berlakunya pertembungan seni bina Arab-Islam dengan seni bina China yang dapat dilihat menerusi masjid-masjid di China hari ini. Masyarakat Islam berjaya menubuhkan institusi pengajian agama di masjid-masjid dan akhirnya pendidikan agama dilakukan di sekolah-sekolah. Muhammad Pai Shao Yi yang menyebabkan Islam di negeri China memperolehi kekuatan di peringkat akar umbi. Ketika interaksi kedua-dua tamadun ini berlaku. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 8 .

Tamadun Islam turut berinteraksi dengan Tamadun Melayu yang juga berlaku secara aman menerusi perdagangan. Lee Hsiun dan Lee Shun Hsuan pula merupakan penyair-penyair besar manakala Mi Fei seorang penyair dan penulis kaligrafi yang terkenal dalam dunia penulisan Cina . Cerita µLiao Ch¶ai¶ dianggap setaraf dengan cerita Arab. terdapat juga masyarakat Cina Islam yang aktif seperti Lee Yen Shen yang terkenal pada zaman Dinasti Tang. Namun kesan positif iaitu dengan tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu adalah kesan yang paling menonjol. P¶u Sung Ling dianggap sebagai salah seorang penulis besar China. Dikatakan bahawa pengaruh Islam di Asia Tenggara khususnya Kepulauan Melayu datang dari tiga kawasan berbeza iaitu dari Arab dan Parsi. orang yang menumpaskan tentera Komunis di wilayah Kansu pada tahun 1948. dari India serta dari China. Interaksi tamadun ini juga telah melahirkan ramai negarawan Cina dan tentera Cina adalah beragama Islam. Antaranya ialah Takutur Khan. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 9 . Seribu Satu Malam. Syed Omar Shamsuddin. P¶u Sung Ling telah menulis cerita µLiao Ch¶ai¶ yang bermaksud µrumah yang tidak dikehendaki¶ atau µrumah perbualan¶. Ketika zaman Dinasti Manchu pula. Korea dan juga Jepun. Dari aspek kesenian pula. Jeneral Muhammad Tso Pao Kwei pula merupakan seorang jeneral yang terlibat dalam peperangan antara tentera China dan Jepun pada tahun 1894. Sheikh Wang Tai Yu dan dan P¶u Sung Ling.juga merupakan penterjemah al-Quran ke dalam bahasa Mandarin dan kamus ArabChina Dalam bidang kesusasteraan. putera Hsien Yang Dinasti Yuan merupakan orang yang membuat lukisan Yin dan Yang. Kaligrafinya yang berbentuk bulat pada hujung tulisan masih digunakan sebagai model oleh orang-orang Cina. iaitu cucu kepada Jenghis Khan dan Laksamana Cheng Ho yang nama asalnya ialah Muhammad Ma Ho dilahirkan di Yunan. Jeneral Omar Pai Chung-His merupakan Marshal tentera empat bintang yang meninggal dunia di Taipei pada 2 Disember 1966 dan Jeneral Muhammad Ma Chi Yuan. terdapat ahli falsafah Islam yang terkenal seperti Ma Ming Loong.

di Brunei (1048) dan di Laren. golongan ini menggunakan kebaya dan kain sarong sebagai pakaian mereka seharian. muncul pula kerajaan Islam tempatan seperti Pasai. Bahasa Melayu Baba pula banyak dipengaruhi oleh perkataan Hokkien. Dalam interaksi kedua-dua tamadun ini. Malahan. Selain itu. Tuban. Malahan. kebudayaan berupa pakaian dan makanan serta penggunaan istilah-istilah Arab dalam bahasa Melayu. Interaksi ini juga turut membawa tulisan jawi yang banyak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. kesusasteraan. tembikar dan logam serta makanan seperti kicap. penyebaran agama Islam di Tanah Melayu di peringkat awal dikatakan datang dari Tanah Besar China ekoran daripada hubungan perdagangan kedua-dua belah pihak. Tamadun Melayu telah diperkenalkan dengan pelbagai jenis tekstil seperti kain sutera dan kain kapas. Disebabkan oleh pertukaran barang yang dijadikan sebagai hadiah. Patani. Johor-Riau. Sulu. Jawa (1082) yang mengatakan Islam datang dari Canton dan Hainan pada kurun ke-9. Demak. Kesan daripada interaksi ini.Lalu. Aceh. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 10 . Banten. kesenian. Kebudayaan Baba dan Nyonya mempunyai unsur-unsur kebudayaan Melayu. unsur kebudayaan juga dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing. taugeh dan tauhu. barangan porselin. Tamadun Melayu juga mewarisi Cina Peranakan yang dikenali sebagai Baba dan Nyonya. adat memberi ang pau yang bermaksud sampul merah ketika perayaan Tahun Baru Cina juga diperkenalkan. Mataram dan banyak lagi. Brunei. Rekod rasmi China yang menyatakan Kedah pernah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan kehadiran pedagang Kedah ke China yang bertarikh 638M menunjukkan interaksi di antara Tamadun Melayu dan Tamadun China. Kesan positif yang dapat dilihat termasuklah pengaruh dari segi perundangan. Melaka. Cina Peranakan juga turut dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan mereka juga biasa makan menggunakan tangan. salah satu cabang dalam bahasa Cina. Hal ini terbukti dengan penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039.

agama Hindu dan Buddha telah disebarkan dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya memegang kepercayaan animisme. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 11 . Tamadun China membawa teknologi membuat gula dari tebu ke Kepulauan Melayu seperti di Jawa selain daripada penghasilan barangan lain seperti kertas. kain. Sistem pemerintahan kita pada hari ini juga mempunyai unsur-unsur konsep ketuhanan agama Hindu. Sistem ini ialah susun lapis dalam masyarakat di mana terdapat pemisahan yang jelas di antara golongan atasan atau bangsawan dengan rakyat biasa. Perubatan herba Cina menggunakan lebih seribu jenis herba juga dapat mengubati penyakit seperti asma. Keadaan ini membawa kepada kemunculan masyarakat feudal dalam kehidupan masyarakat Melayu. Keadaan ini berdasarkan konsep ³Dewaraja´5. rawatan akupuntur dan herba adalah sangat mujarab dan bertujuan menyeimbangkan yin dan yang mengikut kepercayaan masyarakat Cina.Tamadun Melayu turut memperoleh keuntungan dari aspek perubatan dan teknologi yang dibawa oleh Tamadun China. bahan letupan dan lilin. Buktinya. Hasil daripada interaksi ini. Interaksi kedua-dua tamadun ini telah bermula sedari abad ke-3 SM. Struktur masyarakat dalam masyarakat Melayu juga dipengaruhi oleh sistem kasta. Para pedagang dari India ke Tanah Melayu bagi mendapatkan emas sementelah mereka menggelarkan Tanah Melayu Suvarnabhumi yang bermaksud tanah emas. bahan bertulis dari India ada menyebut tentang Malayadvipa yang bermaksud Semenanjung Melayu. Seterusnya ialah interaksi di antara Tamadun Melayu dengan Tamadun India. Dalam bidang teknologi. Antara tinggalan pengaruh ajaran Hindu ialah Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang ketika kerajaan Chola menguasai Kedah. Teh Cina iaitu teh hijau juga mempunyai banyak khasiat kepada tubuh badan. Seperti yang kita ketahui. 5 Dewaraja ialah bahasa Sanskrit yang bermaksud God King. Warisan yang masih dikekalkan berdasarkan konsep ini ialah membesarkan keagungan dan kedudukan Raja dalam upacara pertabalan baginda. anemia dan kanser.

Karya sastera Melayu tradisional begitu mementingkan aspek kesenian. Hikayat Pandawa. bertindik telinga. Hikayat Panda Delima dan Hikayat Sang Boma. kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana dan Mahabhrata. Contohnya. prakara (perkara) dan vela (bila). Antaranya ialah dari segi agama dan tulisan6. Karya sastera ini turut diadaptasi ke dalam wayang kulit. Asimilasi ini langsung tidak mengubah identiti ajaran Buddha. banyak kesan positif yang dapat diperhatikan. Malah kuil-kuil Buddha didirikan di Jepun dan 6 Negara Jepun dikatakan mempunyai kadar celik huruf tertinggi di dunia iaitu 98 peratus.Adat resam dan budaya masyarakat Melayu juga turut menerima pengaruh daripada agama Hindu iaitu amalan jampi dan mantera. Amalan seperti melenggang perut. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) dan Batu Bersurat Karang Berahi (692 M) membuktikan pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno ketika itu. Bahasa adalah unsur yang ketara dipengaruhi oleh interaksi kedua-dua tamadun ini. Hikayat Seri Rama diinspirasikan daripada Epik Ramayana manakala versi tempatan bagi Epik Mahabhrata ialah Hikayat Pendawa Lima. Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M). keromantisan. Dalam Batu Bersurat Terengganu. Jepun mendapat banyak faedah daripada hubungan ini kerana beberapa sumbangan penting dari Tamadun China. Unsur terakhir yang dipengaruhi dalam interaksi ini ialah kesusasteraan. bersanding dan berinai serta mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi dalam masyarakat Melayu juga dipengaruhi oleh amalan masyarakat India. keagungan raja-raja serta penyelitan unsur mitos dan epik. Antara contoh bahasa Sanskrit yang mempengaruhi bahasa Melayu lama ialah bhakti (bakti). Tamadun Melayu menerima pengaruh bahasa Sanskrit yang diubah sedikit menjadi kosa kata bahasa Melayu. Tamadun China mengembangkan agama Buddha di Jepun dan diasimilasikan dengan agama asal Jepun iaitu Shinto. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 12 . 29 perkataan bahasa Sanskrit turut ditemui bersama bahasa Arab. Ini dapat dilihat daripada golongan bomoh atau dukun ketika melakukan upacara yang berkenaan. Dalam interaksi di antara Tamadun China dan Tamadun Jepun.

Bandar Nagasaki seolah-olah diperintah oleh orang Kristian dan paderi-paderi mempunyai kuasa yang agak besar. Penyebaran ini banyak dipengaruhi oleh kebolehan mereka berbahasa Jepun dan ketinggian peribadi yang menyebabkan mereka mudah diterima oleh golongan bangsawan dan maharaja. Mutu istimewa teh Jepun dihasilkan dengan mengeringkan daunnya tanpa penapaian. Interaksi kedua-dua tamadun ini berlaku secara tidak sengaja apabila tiga orang Portugis yang menumpang sebuah kapal Cina dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu pada tahun 1542. konsep mandat dan syurga pula memperkukuhkan kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai berasal dari keturunan Dewi Amaterasu. Pengaruh tulisan ini juga memberi kesan kepada perkembangan intelektual dan kesusasteraan Tamadun Jepun. Kini. Mereka turut menyebarkan agama Kristian di Kagoshima. Melalui aspek tulisan pula. Tamadun Jepun juga turut berinteraksi dengan Tamadun Barat. manga. 9 Upacara minum teh di Jepun dipengaruhi oleh mazhab Zen Buddhisme. fesyen dan permainan video. 8 7 MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 13 . Tamadun China turut meninggalkan unsur kebudayaannya8 seperti upacara minum teh9. Ajaran Konfusianisme memberi penekanan kepada institusi kekeluargaan dan ini memberi kesan kepada pemantapan institusi keluarga di Jepun. seni taman dan struktur pembinaan bandar. Selain itu. Begitu juga ajaran falsafah Konfusianisme yang diasimilasi dalam Tamadun Jepun. penyebaran ini lebih giat dilakukan ketika Revolusi Pertanian dan Perindustrian di Eropah kerana Jepun menitikberatkan pertanian ketika itu.mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Nara dan Heian. Manakala. Hal ini menyebabkan orang Portugis mula berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. tulisan Cina menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun iaitu Hiragana dan Katakana7. Jepun merupakan antara pengeksport budaya pop yang terbesar seperti anime. Mereka telah mengambil sebahagian daripada keuntungan jualan barang-barang muatan kapal Portugis untuk meluaskan gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristian. dua lagi tulisan Jepun ialah Kanji dan Romanji. Selain daripada tulisan Hiragana dan Katakana. Kemudian.

Tamadun Barat turut mempengaruhi Tamadun Jepun dari aspek kebudayaan. Daripada memusuhi dunia luar. 3. Masyarakat Jepun menganggap semua masyarakat sama taraf walaupun pekerjaan mereka berbeza. orang Jepun tetap mengekalkan adat dan sopan dalam kehidupan seharian terutama golongan atasan. menjadikan daging dan susu sebagai makanan seharian. Dalam sistem tradisi. Orang Jepun mula tertarik dengan kasut-kasut dari Barat yang menggantikan penggunaan terompah. Penubuhan bank ini pada tahun 1872 adalah dengan mencontohi bank-bank di Amerika Syarikat. Selain itu. tanah adalah milik pembesar-pembesar sahaja. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 14 . Dalam bidang ekonomi pula. Jepun juga telah mengubah cara pemilikan tanah mereka dan menurut cara Barat. Jepun menukarnya kepada µdasar buka pintu¶. dalam bidang pemilikan tanah. Namun begitu. 10 Perbezaan kelas berpunca daripada golongan tuan tanah yang hidup di atas sewa yang dibayar kepada mereka dan penyewa yang tiada bertanah. kelas sosial10 juga telah ditamatkan perbezaannya dengan penguatkuasaan undang-undang. penggunaan sudu dan garpu menggantikan penyepit serta penggunaan lampu elektri dan jam dari Barat. Perdagangan Jepun dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan kerana pengaliran mata wang asing ke Jepun. Dalam pada itu. tetapi kini hak milik tanah diberikan kepada semua termasuklah golongan petani. interaksi di antara Jepun dan Barat menyebabkan sistem bank yang moden ditubuhkan yang berperanan memulihkan nilai mata wang Jepun.0 Keburukan Interaksi Antara Tamadun Di Asia Tidak semua interaksi di antara tamadun menghasilkan kesan yang positif. Terdapat juga yang menyebabkan kesan negatif berlaku sama ada pada peringkat awal interaksi atau sebahagian daripada kesan interaksi yang telah berlaku. pemakaian cara Barat menggantikan kimono. Sistem bayaran cukai kepada golongan feudal juga diganti dengan pembayaran cukai tanah kepada kerajaan.

Pemerintah-pemerintah Kristian di Eropah telah melancarkan Perang Salib ke atas orang Islam. hubungan orang Islam dan Kristian ketika Zaman Pertengahan di Eropah. raja Moghul. Interaksi di antara Tamadun Islam dengan China juga menimbulkan konflik seperti rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak yang bertentangan. raja-raja Islam dalam Kesultanan Dehli11 telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil dan upacara keagamaan Hindu. Selain itu. Begitu juga pemerintah-pemerintah Islam telah memusnahkan kuil-kuil Hindu dan orang Hindu dibunuh. Aurangzeb telah mengharamkan pembinaan kuilkuil baru. ekonomi dan politik. Hubungan penganut agama Islam dan Hindu di India berada dalam ketegangan. Tentangan mereka menyebabkan sami-sami Buddha telah dikurung dan kuil-kuil Buddha dimusnahkan. rasa tidak puas hati orang Islam turut muncul apabila ajaran Konfusianisme diutamakan pada pemerintahan Dinasti Ching. upacara mandi suci di Sungai Jamuna dan mengharamkan upacara Sati. Contohnya.Umpamanya. Ramai orang Islam dan Yahudi yang terkorban akibat perang ini disebabkan faktor perbezaan agama. Rasa Semasa zaman pemerintahan Moghul. Penduduk Han di Tenggara China mewujudkan permusuhan dengan orang Islam kerana tidak puas hati terhadap kemewahan orang Islam dalam aktivti perdagangan. Seterusnya ialah ketika interaksi di antara Tamadun India dan Tamadun Islam. Hal ini disebabkan pengaruh cendikiawan Konfusianisme dalam pentadbiran Dinasti Han. Pemberontakan kemudian berlaku pada tahun 758 Masihi dan 876 Masihi menyebabkan orang islam dibunuh dan ramai yang melarikan diri ke Asia Tenggara seperti Palembang dan Kedah. Konflik turut wujud ketika agama Buddha mula diperkenalkan ke dalam masyarakat China semasa zaman pemerintahan Dinasti Han Timur semasa interaksi di antara Tamadun India dan China. Orang Islam dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan raja-raja India yang beragama Hindu. 11 MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 15 .

12 Beberapa siri pemberontakan telah berlaku akibat rasa tidak puas hati orang Islam seperti Pemberontakan Sinkiang 1 (1756 Masihi). jelaslah bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan.tidak puas hati12 orang Islam disokong oleh gerakan Kaum Muda (Wahabi) dalam kalangan orang Cina beragama Islam. Kesimpulannya. Memahami kebaikan dan keburukan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk bersikap lebih toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. dalam persoalan-persoalan tertentu. KESIMPULAN Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. Kebangkitan Yussof Syamsuddin (1828-31 Masihi) dan Pemberontakan Yunan (1850-68 Masihi). Namun begitu. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. terutamanya yang berkaitan dengan teologi. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 16 . wujud beberapa kebaikan dan keburukan yang harus kita fahami.

com/2008/06/interaksi-antara-tamadun. Selangor Darul Ehsan : Multimedia Sdn. Bhd.blogspot.(2009).com/durontekno/TAMISLAM.html http://titas-haba. Bhd. Abd Hakim Mohad. Azam Hamzah. Ahmad Zaki Abd Latiff. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. (2004). Pengajian Tamadun Asia. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Ros Aiza Mohd Mokhtar.com/2008_12_02_archive.html http://www.blogspot. Azhar Mad Aros.BIBLIOGRAFI Afifah Abu Yazid.geocities. Dg Hafizah Dg Basir Siti Halimah Putung. (Jan 2011).htm#TAJUK-TAJUK MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 17 . Tamadun Islam dan Tamadun Asia. http://tamadun-islam551.

saya pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan rujukan tambahan yang dapat menambahkan kesahihan maklumat yang telah peroleh. aspek yang banyak diterangkan adalah seperti nilai-nilai universal tamadun dan perbezaan dan persamaan antara tamadun.REFLEKSI Dalam menjalankan tugasan ini. Namun begitu. saya membuat banding beza untuk memastikan kesahihan maklumat yang saya perloleh itu dan mencari bukti kesahihannya di dalam internet. Selain itu juga. tetapi. Saya mendapati bahawa berdasarkan bahan-bahan rujukan yang saya perolehi daripada internet. Saya mengenal pasti penulis-penulis buku yang saya rujuk tersebut dan melihat latar belakang mereka. Untuk permulaan dalam proses pencarian maklumat. Setelah selesai. dengan beberapa maklumat yang saya peroleh. tidak banyak penjelasan mengenai aspek kebaikan dan keburukan interaksi antara tamadun di asia yang dijelaskan. Tajuk tugasan yang saya perolehi ialah mengenai kebaikan dan keburukan interaksi antara tamadun di asia. perpustakaan dan kedai buku. tetapi hanya sedikit sahaja yang menepati aspek yang ingin saya cari. MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 18 . saya memlilih isi-isi yang terbukti boleh dipercayai dan saya huraikannya mengikut kefahaman saya berdasarkan bukti dan pendapat tokoh-tokoh yang terdapat di dalam sumber rujukan saya. saya juga pergi kedai-kedai untuk untuk mencari buku rujukan terbaru yang mempunyai kaitan dengan tugasan saya ini. Pencarian bahan dan memproses maklumat yang saya perolehi ini merupakan agak mencabar bagi diri saya kerana subjek TITAS ini amat meluaskan dan mendalam. Oleh itu. Aspek yang perlu saya huraikan ialah dari segi kebaikan (positif) dan keburukan ( negative) yang berlaku daripada hasil interaksi antara tamadun di asia dan bersertakan buktinya. saya mencari maklumat menggunakan sumber internet. saya mendapati bahawa setiap orang di dalam kelas memperolehi tajuk tugasan yang berbeza. Walaupun terdapat banyak maklumat yang ada di sana. maklumat yang saya peroleh dari sumber internet itu juga kurang menyakinkan kerana kesahihannya tidak terbukti. Selain itu.

saya perlu meringkasnya lagi untuk dijadikan sebagai persembahan slide yang mudah difahami dan ringkas. Memahami kebaikan dan keburukan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk bersikap lebih toleransi ke arah mewujudkan MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 19 . Justeru itu. agama. makanan. Berlaku banyak pengubahsuaian dan penigkatan tahap hidup antara kita. Kesimpulannya. malahan di tanah Melayu kita. terutamanya yang berkaitan dengan teologi. Malaysia. saya menyedari bahawa betapa pentingnya untuk kita memelihara keamanan Negara yang telah kita kecapi dan tidak menimbulkan keburukan. dengan melakukan tugasan ini saya dapat melihat keburukan interaksi tamadun ini dan menyedarkan saya bahawa betapa pentingnya untuk tidak menjadikan keburukan itu berleluasa. bahasa. dalam persoalan-persoalan tertentu. Semua ini berlaku kerana terdapatnya interaksi antara tamadun dan ini telah terbukti. jelaslah bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. kita berkongsi budaya. berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. Setelah selesai melakukan tugasan ini. Malaysia. saya lebih menyedari apa itu kepentingannya interaksi antara tamadun bukan sahaja di asia. Seperti yang kita dapat lihat di dalam Negara kita. Sesebuah tamadun itu boleh runtuh akibat interaksi dan berlakunya pertumpahan darah yang dahsyat. wujud beberapa kebaikan dan keburukan yang harus kita fahami. kita dapat perhatikan banyak perubahan yang berlaku di dalam Negara masing-masing. Oleh itu. lahir juga keburukan di sampingnya. Antara factor semua perkara ini terjadi adalah kerana interaksi antara tamadun. seni bina dan amalan di dalam satu negara. Namun di sebalik kebaikan yang wujud dalam interaksi ini. Berdasarkan interaksi yang berlaku sejak berjuta tahun dahulu. Namun begitu. tugasan ini juga memerlukan saya untuk membuat persembahan slide untuk dibentangkan kepada rakan-rakan sekelas dan dinilai.Di samping itu. Berdasarkan jawapan esei yang telah saya selesai siapkan.

MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 20 . mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.keharmonian sejagat. Kesimpulannya.

LAMPIRAN MUHAMMAD AFIF YUSRI BIN YAHYA 911225-08-5349 21 .