KPS 3014 : PENGURUSAN PEMBELAJARAN

INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN
NAMA
NOR IZWANA BT MOHAMAD ARIFFIN NOR ASMIRA BT MUHAMAD SITI NOOR SALWIYAH BT ABD RAHIM NORSHARINA BT SHAARI WAN NUR SYUHADA BINTI WAN SEMAIL

NO MATRIK
D20101037317 D20101037362 D20101037394 D20101037374 D20101037366

Definisi Interaksi 
Interaksi merupakan satu jalinan hubungan antara guru dengan pelajar. Mengikut kamus A English Dictionary : Interaksi bererti proses saling bertindak serta saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di bawah konsep pendidikan, interaksi dalam bilik darjah boleh ditinjau daripada dua sudut iaitu interaksi antara individu dan interaksi di antara individu dengan alam sekitar.

Interaksi Diantara Individu
‡ Mengikut analisis Ned A. Flanders, interaksi diantaru guru dengan murid dalam bilik darjah boleh digolongkan dalam tiga kategori utama iaitu: *percakapan guru *percakapan murid *kesenyapan

sosioekonomi. . lokasi dan masa.murid.Interaksi diantara Individu dengan Alam Sekitar Mengikut model pengajaran Sim. organisasi. isi kandungan serta alam sekitarnya yang meliputi segala aspek budaya. konsep interaksi dalam bilik darjah boleh merujuk kepada proses saling bertindak diantara guru.objektif pelajaran.

INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN .

Kategori Percakapan Percakapan Guru Pengaruh Langsung y y y Pengaruh Tidak Langsung y y Gaya Interaksi Bersyarah / Menerang Memberi arahan Mengkritik Menerima perasaan murid Memuji dorongan y Menerima murid y Menyoal untuk mendapatkan tindak balas murid pendapat / idea atau memberi .ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH«.

ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH KATEGORI PERCAKAPAN GAYA INTERAKSI y Tindak balas murid y Inisiatif murid sendiri y Berhenti sekejap kerana keliru inisiatif satu pihak PERCAKAPAN MURID KESENYAPAN .

PRINSIP-PRINSIP ASAS INTERAKSI YANG BERKESAN Interaksi harus ada tujuan Interaksi ada hubungan Prinsip-prinsip asas interaksi yang berkesan Fahaman mesej interaksi berbeza Interaksi harus berterusan .

‡ Interaksi merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya.KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN ‡ Membolehkan guru memotivasikan pelajar. . ‡ Interaksi mengeratkan perhubungan guru dengan pelajar. ‡ Aktiviti soal jawab dapat menggerakkan pelajar berfikir.

dan menjangka kemungkinan masalah Lemlech(1988) . menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan. memantau kemajuan pelajar.INTERAKSI DALAM PENGURUSAN PEMBELAJARAN Apakah pengurusan pembelajaran? Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum. mengorganisasi prosedur dan sumber.

Menurut Anderson (1989). . tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran ‡ 2. penggunaan masa pembelajaran yang efesien. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain ‡ 3.mengatakan pengurusan pembelajaran yang berkesan adalah terdiri daripada: ‡ 1.

Para pendidik mendefinisikannya melalui 4 pendekatan dalam pembelajaran : AUTORITATIF MENGGALAKKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG POSITIF 4 Pendekatan PERMISIF MODIFIKASI TINGKAH LAKU PELAJAR .

4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal . Penekanan utama mengawal disiplin pelajar. Proses mengawal tingkah laku pelajar 2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti 3.a) Pendekatan Autoritarian 1.

3. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. akan menyekat perkembangan semulajadi mereka. Bertentangan dengan autoritarian 2.b) Pendekatan Permisif 1. 4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar . Jika pelajar dikawal.

Cth: Jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tidak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan.c) Modifikasi Tingkah Laku Pelajar  Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. Guru mengubah tingkah laku pelajar ( daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif) 2. . Pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti yang menggalakkan tingkah laku positif. 1.

‡ Bilik darjah adalah satu sistem sosial .satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg positif.pengajaran berlaku di dalam konteks kumpulan atau individu .d) Menggalakkan Persekitaran Pembelajaran Yang Positif  Pembelajaran dimaksimumkan melalui interaksi antara: Pelajar Pelajar Pelajar Guru ‡ Pengurusan bilik darjah .tingkah laku kumpulan memberi kesan dalam pembelajaran ‡ Peranan guru : -merangsang pembentukan tingkah laku -menjaga sistem organisasi bilik darjah .

*menyoal /menilai kemajuan pelajar ‡Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan. pengajaran yang spesifik. ‡ Cth : *mengesan keperluan pelajar * merancang pemb. Cth : * membentuk hubungan guru dengan pelajar * membentuk norma kumpulan yg produktif .AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN ‡Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj.

Bentuk-bentuk Interaksi Pembelajaran Interaksi sehala atau tradisional Interaksi dua hala antara guru dengan murid Interaksi dua hala antara murid dengan murid Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Interaksi berkomputer .

‡ Ciri. ± Tidak ada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid. ± Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Tradisi . ± Murid tidak terlibat dalam P&P secara aktif.Interaksi Sehala Atau Tradisional Guru Pelajar ‡ Hanya guru yang mengawal segala aktiviti P&P.ciri: ± Corak interaksi bilik darjah ditentukan oleh guru. .

.Guru Interaksi Dua Hala Antara Antara Guru Dengan Pelajar Guru Pelajar ‡ Guru gunakan pendekatan seperti perbincangan atau kaedah induktif.

ciri: ± Aktiviti bercorak aktif. ± Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Kasut Kuda (Horse Shoe) .‡ Ciri. ± Pelajar melibatkan diri dalam proses P&P. Guru .

dan sumbangsaran sebagai aktiviti P&P. lakonan. ± Interaksi antara guru dan murid dihadkan ikut arahan guru sahaja.ciri: ± Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik. . ‡ Ciri.Interaksi Dua Hala Antara Murid Dengan Murid ‡ Guru guna pendekatan kumpulan. ± Susunan meja dan kerusi berbentuk modular (KBSR).

ciri: ± Komunikasi berkesan berlaku. ± Penyertaan aktif oleh pelajar dalam P&P. dan kaedah penyelesaian masalah. ‡ Ciri. ± Susunan meja dan kerusi berbentuk Kasut Kuda. .Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru Dengan Murid Dan Murid dengan Murid ‡ Guru guna kaedah dan teknik pengajaran seperti pendekatan kumpulan. perbincangan.

± Guru dapat simpan rekod keputusan murid secara teratur dan sistematik.Interaksi Berkomputer ‡ P&P dijalankan dengan menggunakan komputer dan internet serta aplikasinya. . ‡ Ciri. ± Interaksi terhad kepada murid dengan komputer dan guru berperanan sebagai pemudahcara.ciri: ± Interaksi dalam kelas lebih efisien untuk guru menjalankan ujian melalui komputer.

Bowditch dan Buano mengemukakan 5 kelompok dasar: 1. kelompok interaktif atau nominal 5. kelompok primer atau sekunder 2.Konsep-konsep Sosiologi Pembelajaran Proses sosialisasi oleh Durkeim Penyiapan secara metodologis/ sistematis para pemuda untuk kehidupan dewasa di masyarakat. kelompok neterogen atau homogen 4. kelompok temporer atau permanen . kelompok formal atau informal 3.

misalnya keluarga atau persahabatan. Kelompok formal atau informal Kelompok formal ditandai oleh hubungan berorientasikan tujuan atau tugas sebagai bagian dari organisasi. misalnya kelompok kerja. 2. tidak terikat tujuan dan bersifat rekresional dan interpersonal. Manakala kelompok sekunder ditandai oleh hubungan berorientasikan tugas atau tujuan dan bersifat impersonal. Kelompok primer atau sekunder Kelompok primer ditandai oleh hubungan interpersonal. Manakala kelompok informal ditandai oleh hubungan yang terus-menerus antara anggota organisasi. contohnya kelompok kerja departmen.1. .

Manakala kelompok nominal adalah kelompok yang interaksi antara anggotanya berlangsung secara tidak langsung. Kelompok heterogen atau homogen Kelompok heterogen adalah kelompok yang di dalamnya menampung banyak perbezaan. Kelompok interaktif atau nominal Kelompok interaktif adalah kelompok yang anggotanya saliing berhubungan secara langsung.3. 4. . Manakala homogen adalah kelompok yang di dalamnya mengandung banyak kesamaan.

Manakala kelompok temporer adalah kelompak yang bekerja sesuai keperluan. . Kelompok permanen atau temporer Kelompok permanen adalah yang bekerja secara tetap atau terus-menerus.5.

pemikiran kelompok .peranan -norma .status individu dari kelompok .kohesivitas .‡ Perilaku kelompok dalam suatu organisasi dikenali sebagai organizational behavior ‡ Perilaku dipengaruhi oleh: .

‡ Pengertian: pengetahuan mengenai hubungan- . ‡ Tujuan: untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa yang rasional dan kritis dalam menghadapi perbezaan dan masyarakat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.Sosiologi yang diterapkan dalam pembelajaran hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kedudukan dan peranan masing-masing. ‡ Fungsi: menanamkan kesedaran dan pemahaman kemajmukan masyarakat akan perbezaan situasi sosial yang mempengaruhi perilaku warga masyarakat.

komunitas. Materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori yang didasarkan pada observasi ilmah dan penelitian ilmiah . politik.Ciri-ciri Pembelajaran Sosiologi Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk hubuungan tersebut Mempelajari perilaku. pemerintahan. agama. suku bangsa. bisnes. organisasi sosial. dan lain-lain. interaksi kelompok. budaya dan menganalisis pengaruhnya Tema-tema esential dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentang masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok/institusi yang dibangunkan seperti keluarga.

dapat meningkatkan keyakinan pelajar dan guru juga dapat memotivasikan pelajar.Kesimpulan Interaksi dalam pembelajaran sangat penting kerana guru dapat mengenalpasti kelemahan pelajar. .