KPS 3014 : PENGURUSAN PEMBELAJARAN

INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN
NAMA
NOR IZWANA BT MOHAMAD ARIFFIN NOR ASMIRA BT MUHAMAD SITI NOOR SALWIYAH BT ABD RAHIM NORSHARINA BT SHAARI WAN NUR SYUHADA BINTI WAN SEMAIL

NO MATRIK
D20101037317 D20101037362 D20101037394 D20101037374 D20101037366

Definisi Interaksi 
Interaksi merupakan satu jalinan hubungan antara guru dengan pelajar. Mengikut kamus A English Dictionary : Interaksi bererti proses saling bertindak serta saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di bawah konsep pendidikan, interaksi dalam bilik darjah boleh ditinjau daripada dua sudut iaitu interaksi antara individu dan interaksi di antara individu dengan alam sekitar.

Interaksi Diantara Individu
‡ Mengikut analisis Ned A. Flanders, interaksi diantaru guru dengan murid dalam bilik darjah boleh digolongkan dalam tiga kategori utama iaitu: *percakapan guru *percakapan murid *kesenyapan

organisasi. . sosioekonomi.murid. isi kandungan serta alam sekitarnya yang meliputi segala aspek budaya.objektif pelajaran. konsep interaksi dalam bilik darjah boleh merujuk kepada proses saling bertindak diantara guru. lokasi dan masa.Interaksi diantara Individu dengan Alam Sekitar Mengikut model pengajaran Sim.

INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN .

Kategori Percakapan Percakapan Guru Pengaruh Langsung y y y Pengaruh Tidak Langsung y y Gaya Interaksi Bersyarah / Menerang Memberi arahan Mengkritik Menerima perasaan murid Memuji dorongan y Menerima murid y Menyoal untuk mendapatkan tindak balas murid pendapat / idea atau memberi .ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH«.

ANALISIS INTERAKSI FLANDERS DALAM BILIK DARJAH KATEGORI PERCAKAPAN GAYA INTERAKSI y Tindak balas murid y Inisiatif murid sendiri y Berhenti sekejap kerana keliru inisiatif satu pihak PERCAKAPAN MURID KESENYAPAN .

PRINSIP-PRINSIP ASAS INTERAKSI YANG BERKESAN Interaksi harus ada tujuan Interaksi ada hubungan Prinsip-prinsip asas interaksi yang berkesan Fahaman mesej interaksi berbeza Interaksi harus berterusan .

‡ Interaksi mengeratkan perhubungan guru dengan pelajar. ‡ Aktiviti soal jawab dapat menggerakkan pelajar berfikir. ‡ Interaksi merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya.KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN ‡ Membolehkan guru memotivasikan pelajar. .

menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan.INTERAKSI DALAM PENGURUSAN PEMBELAJARAN Apakah pengurusan pembelajaran? Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum. dan menjangka kemungkinan masalah Lemlech(1988) . memantau kemajuan pelajar. mengorganisasi prosedur dan sumber.

penggunaan masa pembelajaran yang efesien.mengatakan pengurusan pembelajaran yang berkesan adalah terdiri daripada: ‡ 1. . meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain ‡ 3. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran ‡ 2.Menurut Anderson (1989).

Para pendidik mendefinisikannya melalui 4 pendekatan dalam pembelajaran : AUTORITATIF MENGGALAKKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG POSITIF 4 Pendekatan PERMISIF MODIFIKASI TINGKAH LAKU PELAJAR .

Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti 3.a) Pendekatan Autoritarian 1. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal . Proses mengawal tingkah laku pelajar 2. 4.

b) Pendekatan Permisif 1. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar . akan menyekat perkembangan semulajadi mereka. Jika pelajar dikawal. Bertentangan dengan autoritarian 2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. 4. 3.

Guru mengubah tingkah laku pelajar ( daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif) 2. Secara tidak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan. Cth: Jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. 1. .c) Modifikasi Tingkah Laku Pelajar  Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. Pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti yang menggalakkan tingkah laku positif.

‡ Bilik darjah adalah satu sistem sosial .d) Menggalakkan Persekitaran Pembelajaran Yang Positif  Pembelajaran dimaksimumkan melalui interaksi antara: Pelajar Pelajar Pelajar Guru ‡ Pengurusan bilik darjah .pengajaran berlaku di dalam konteks kumpulan atau individu .tingkah laku kumpulan memberi kesan dalam pembelajaran ‡ Peranan guru : -merangsang pembentukan tingkah laku -menjaga sistem organisasi bilik darjah .satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg positif.

‡ Cth : *mengesan keperluan pelajar * merancang pemb.AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN ‡Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj. Cth : * membentuk hubungan guru dengan pelajar * membentuk norma kumpulan yg produktif . pengajaran yang spesifik. *menyoal /menilai kemajuan pelajar ‡Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan.

Bentuk-bentuk Interaksi Pembelajaran Interaksi sehala atau tradisional Interaksi dua hala antara guru dengan murid Interaksi dua hala antara murid dengan murid Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Interaksi berkomputer .

± Murid tidak terlibat dalam P&P secara aktif. ‡ Ciri. ± Tidak ada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid. ± Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Tradisi . .Interaksi Sehala Atau Tradisional Guru Pelajar ‡ Hanya guru yang mengawal segala aktiviti P&P.ciri: ± Corak interaksi bilik darjah ditentukan oleh guru.

Guru Interaksi Dua Hala Antara Antara Guru Dengan Pelajar Guru Pelajar ‡ Guru gunakan pendekatan seperti perbincangan atau kaedah induktif. .

± Pelajar melibatkan diri dalam proses P&P. ± Bentuk susunan kerusi dan meja yang sesuai ialah Bentuk Kasut Kuda (Horse Shoe) .‡ Ciri.ciri: ± Aktiviti bercorak aktif. Guru .

± Interaksi antara guru dan murid dihadkan ikut arahan guru sahaja. lakonan. dan sumbangsaran sebagai aktiviti P&P. ± Susunan meja dan kerusi berbentuk modular (KBSR). .Interaksi Dua Hala Antara Murid Dengan Murid ‡ Guru guna pendekatan kumpulan. ‡ Ciri.ciri: ± Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik.

± Penyertaan aktif oleh pelajar dalam P&P.ciri: ± Komunikasi berkesan berlaku.Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru Dengan Murid Dan Murid dengan Murid ‡ Guru guna kaedah dan teknik pengajaran seperti pendekatan kumpulan. perbincangan. . dan kaedah penyelesaian masalah. ± Susunan meja dan kerusi berbentuk Kasut Kuda. ‡ Ciri.

± Interaksi terhad kepada murid dengan komputer dan guru berperanan sebagai pemudahcara. ± Guru dapat simpan rekod keputusan murid secara teratur dan sistematik. .Interaksi Berkomputer ‡ P&P dijalankan dengan menggunakan komputer dan internet serta aplikasinya. ‡ Ciri.ciri: ± Interaksi dalam kelas lebih efisien untuk guru menjalankan ujian melalui komputer.

kelompok neterogen atau homogen 4. kelompok interaktif atau nominal 5. kelompok formal atau informal 3. Bowditch dan Buano mengemukakan 5 kelompok dasar: 1. kelompok primer atau sekunder 2.Konsep-konsep Sosiologi Pembelajaran Proses sosialisasi oleh Durkeim Penyiapan secara metodologis/ sistematis para pemuda untuk kehidupan dewasa di masyarakat. kelompok temporer atau permanen .

tidak terikat tujuan dan bersifat rekresional dan interpersonal. misalnya keluarga atau persahabatan. contohnya kelompok kerja departmen. 2. Manakala kelompok sekunder ditandai oleh hubungan berorientasikan tugas atau tujuan dan bersifat impersonal.1. Kelompok primer atau sekunder Kelompok primer ditandai oleh hubungan interpersonal. . Kelompok formal atau informal Kelompok formal ditandai oleh hubungan berorientasikan tujuan atau tugas sebagai bagian dari organisasi. misalnya kelompok kerja. Manakala kelompok informal ditandai oleh hubungan yang terus-menerus antara anggota organisasi.

3. . 4. Kelompok heterogen atau homogen Kelompok heterogen adalah kelompok yang di dalamnya menampung banyak perbezaan. Manakala homogen adalah kelompok yang di dalamnya mengandung banyak kesamaan. Kelompok interaktif atau nominal Kelompok interaktif adalah kelompok yang anggotanya saliing berhubungan secara langsung. Manakala kelompok nominal adalah kelompok yang interaksi antara anggotanya berlangsung secara tidak langsung.

5. Manakala kelompok temporer adalah kelompak yang bekerja sesuai keperluan. Kelompok permanen atau temporer Kelompok permanen adalah yang bekerja secara tetap atau terus-menerus. .

status individu dari kelompok .peranan -norma .kohesivitas .‡ Perilaku kelompok dalam suatu organisasi dikenali sebagai organizational behavior ‡ Perilaku dipengaruhi oleh: .pemikiran kelompok .

‡ Pengertian: pengetahuan mengenai hubungan- . ‡ Tujuan: untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa yang rasional dan kritis dalam menghadapi perbezaan dan masyarakat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.Sosiologi yang diterapkan dalam pembelajaran hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kedudukan dan peranan masing-masing. ‡ Fungsi: menanamkan kesedaran dan pemahaman kemajmukan masyarakat akan perbezaan situasi sosial yang mempengaruhi perilaku warga masyarakat.

bisnes. komunitas.Ciri-ciri Pembelajaran Sosiologi Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk hubuungan tersebut Mempelajari perilaku. interaksi kelompok. politik. organisasi sosial. agama. pemerintahan. dan lain-lain. budaya dan menganalisis pengaruhnya Tema-tema esential dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentang masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok/institusi yang dibangunkan seperti keluarga. suku bangsa. Materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori yang didasarkan pada observasi ilmah dan penelitian ilmiah .

Kesimpulan Interaksi dalam pembelajaran sangat penting kerana guru dapat mengenalpasti kelemahan pelajar. . dapat meningkatkan keyakinan pelajar dan guru juga dapat memotivasikan pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful