Nota Titas Bab 7. Bab 7: ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT 1.1 Sinopsis.

Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni, globalisasi dan barat. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan isu-isu kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media, ekonomi, politik ,sosial,hak asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi jihad, etika dalam sains dan kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara 1.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. Menghuraikan takrif hegemoni, globalisasi dan Barat ii. Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun islam dan Barat iii. Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada masyarakat dan Negara 1.3 KerangkaTajuk 1.4 Pengenalan

Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. Globalisasi adalah satu arus perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di dunia ini. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh, idea, barangan dan nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. Apabila perkara-perkara baharu ini boleh mempengaruhi (atau diterima) , ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilai-nilai masyarakat tempatan. Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah, terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya Timur. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya

5. Pada umumnya .5 Hegemoni Barat dan Globalisasi Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi .5.Kesan .ketinggalan. Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. Menurut Anthony Giddens. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh masyarakat Barat.6 Isu-Isu Kontemporari 1.2000). Barat dan globalisasi terlebih dahulu.1 Maksud Hegemoni Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep hegemoni . masyarakat global 1. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan budaya dan hegemoni Barat.A. Masyarakat Barat terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. 1.3 Maksud Barat Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat . kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain.2 Maksud Globalisasi Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh. 1. globalisasi boleh didefinisikan sebagai ³hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya´ (Giddens. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain. 1. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat.5. masyarakat Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah. ³Globalisasi sebagai proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia.1 Media Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa. 1. Menurut Martin Albrow pula.6.

pengaruh dan dominasi barat tidak hilang. semua daripada sistem ekonomi yang lain ini telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah berjaya dilaksanakan di seluruh dunia.revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara hidup masyarakat dunia. Sistem ekonomi feudal hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Pada akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi. sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas . Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan.6. Ini memberi impak secara langsung dalam politik.Tabligh. Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata mereka.kegiatan mereka diharamkan seperti. Sungguhpun demikian .bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun. Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance).Sungguhpun begitu.kebanyakkannya telah mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh.menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka.2 Ekonomi Sistem ekonomi Marx.Toliban.3 Politik Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku. Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada pemikiran Barat. Bagi negara Islam pula.contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa. Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan masyarakat Barat.Oleh sebab itu. 1. .struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit.6. 1. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.Mujahidin dan Ikhwa-nul Muslimin.

tiga hak asasi manusia yang penting ialah kehidupan.perang.6. social atau socialable Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris.juga terdapat pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB.pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam.Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini. politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada suatu masa dahulu. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan ekonomi. 1. Hak-hak ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan. Hak yang kedua: kebebasan. Hak yang pertama: kehidupan. 1. orang tersebut dikatakan tidak baik. orang tersebut dianggap sebagai baik dalam masyakatan Inggeris Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan oleh yang demikian . Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris . kita lebih melihat kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi.5 Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah.Kemunculan hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan 2. membawa maksud bahawa setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.bagaimana umat Islam ditindak dan sebagainya. socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja.6.bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana orang lain . 1. kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris . Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) . iaitu social. Pemikiran tentang hakhak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi ekonomi.4 Sosial Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini . Selain itu.

Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah.6. Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. Masyarakat Barat menekankan 3.6 Krisis Alam Sekitar Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak melakukannya. Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di dunia ini. jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat. 1. Alam semula jadi yang tidak mampu menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu diselamatkan. Alam persekitaran dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat. penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar ( human¶s dominance over nature) dan manusia yang terbaik akan terus kekal (survival of the fittest). Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Malangnya . sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpul harta. 1.7 .Mereka menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu. Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Ini berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu. Ia merupakan satu cara bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada musuh. Persepsi Jihad Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni.kita tidak sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula jadi.6. Mengikut pandangan ini.Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan .

Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik.7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara. Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang . Falsafah ini menganggap bahawa semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar. 1. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem . Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Nilai ini menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini.1. etika dalam penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. Masyarat Barat kini lebih senang menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh dibuktikan secara nyata. Masyarakat barat sukar menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini. Masyarakat umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi. Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifatdogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa menyoalkan kebenarannya). Etika Dalam sains Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka.8 nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras . Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. iaitu kaedah kajian sistematik yang menggunakan sukatan mutlak.6. Seorang pengkaji mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak.

nilai masyarakat tempatan. dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar . Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh masyarakat Malaysia. Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Bagi mereka. KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini. Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat Barat elok untuk kita. Ini adalah kerana maklumat dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan. Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada. Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku. Keadaan globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan. Nilai-nilai ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. perubatan. Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat. ekonomi dan lainlain. Setiap kumpulan ( dan kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini.

Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. negara tersebut terus ditindas.yang diperkatakan oleh Barat. LebihIebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful