P. 1
TAJUK 1 Teknologi Pengajaran

TAJUK 1 Teknologi Pengajaran

|Views: 200|Likes:
Published by Citra Hana

More info:

Published by: Citra Hana on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi, konsep pengajaran, konsep teknologi pengajaran, peranan

teori pembelajaran, mengenalpasti domain teknologi pengajaran, dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Menjelaskan konsep dan prinsip teknologi pengajaran. Mengaitkan peranan teori pembelajaran dalam teknologi pengajaran. Mengenal pasti domain teknologi pengajaran. Menghuraikan peranan dan kepentingan teknologi pengajaran.

Subtajuk :
• • • •

Teknologi pengajaran Peranan Teori Pembelajaran Domain Teknologi Pengajaran Peranan dan kepentingan Teknologi Pengajaran dalam P&P

TEKNOLOGI PENGAJARAN

RENUNGAN 1. Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. 2. Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani, “techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi prosesdan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakalakejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.” Naim Hj. Ahmad (1990) mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai satu perkaedahan atau pendekatan yang memadukan secara harmonis, fungsi-fungsi pengurusan (organisasi

melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara sistematik dengan tujuan meningkatkan serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. membina. bahan. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education) "Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan. Persatuan Komunikasi dan Teknologi Pendidikan (AECT) berpendapat bahawa teknologi pendidikan ialah satu bidang yang terlibat dalam kemudahan menyediakan pembelajaran untuk manusia menerusi pengenalpastian. "Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. penggunaan dan penyebaran dan sumber ( mesej. Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Pengajaran ? 2. teori reka bentuk.dan personel). penilaian. FIKIR-FIKIR 1. pengembangan (penyelidikan. Apakah pengajaran? . penerbitan. manusia. penggunaan dan pengurusan sumber yang sedia wujud. pengurusan proses dan manusia yang terlibat melakukannya. teknik dan cara penyediaan secara sistematik untuk penyelesaian kepada masalahmasalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran manusia. logistik. peralatan. penyusunan. mereka bentuk. alat. teknologi pendidikan ialah satu proses merancang. yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran" (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology) Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media. Keadaan pelajar juga ditekankan sebagai sebahagian daripada teknologi pendidikan kerana hal ini boleh mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. pemilihan. Apakah kepentingan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 3. Yusuf Hashim (1997).

Teori bermaksud konsep. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. teori sains kognitif. prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. . konstruk. Bagaimanakah pemindahan pembelajaran berlaku? Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku. Apakah domain teknologi pengajaran? 2. tenaga. Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Amalan pula bermaksud pengunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan. dan teori konstruktivisme. mengguna. Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku. sumber bahan kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi pengajaran ialah satu proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. Untuk memudahkan. Apakah teori pembelajaran? 2. Apakah pembelajaran? PERANAN TEORI PEMBELAJARAN RENUNGAN 1. Ini dapat membantu guru merancang. FIKIR-FIKIR Bagaimanakah teori pembelajaran dapat menentukan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi pengajaran? DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN 1.4. menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai. membangun.

2. Secara jelas nya teknologi pengajaran menekankan kepada keperluan dan proses pembelajaran yang berkesan. Senaraikan peranan lain teknologi pengajaran mengikut pengetahuan anda. Pembelajaran adalah matlamat. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. senaraikan lima domain teknologi pengajaran. Antara peranan teknologi pengajaran ialah: (a) Mengubah Peringkat Membuat Keputusan (b) Mengubah Sistem atau Pendekatan Pengajaran (c) Mengubah Pengalaman Pembelajaran FIKIR-FIKIR 1. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? 3. AECT.Teknologi pengajaran ialah satu komponen teknologi pendidikan yang merupakan satu gabungan harmonis dan sistematik antara perkakasan. seni penggunaan dan pengendalian untuk mencapai pengajaran yang berkesan dan bermakna. FIKIR-FIKIR Berdasarkan analisis teknologi pengajaran. Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan. pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. . Huraikan maksud dan seterusnya terangkan fungsi bagi setiap domain teknologi pengajaran tersebut. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM P&P RENUNGAN Apakah peranan teknologi pengajaran terhadap pembelajaran? Bagaimana teknologi pengajaran memberi kesan terhadap pembelajaran? Tujuan teknologi pengajaran ialah untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. Guru harus memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. manakala pengajaran adalah cara untuk mencapai matlamat ini. perisian .

Pengajaran c. Pembelajaran d. Teknologi b.LATIHAN Nyatakan secara ringkas definisi konsep-konsep berikut: a. Teknologi Pengajaran .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->