PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN MEMBINA AYAT : Bil 1 2 Kemungkinan-kemungkinan Jika pelajar membina ayar yang betul/ gramatis

. Jika pelajar membina ayat yang betul maksudnya tetapi mengandungi kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan tatabahasa yang lain Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai kata nama khas Jika pelajar memberi makna perkataan dan makna tersebut tepat Jika pelajar membina seolah-olah satu ayat tetapi sebenarnya dua ayat atau lebih Jika pelajar menggunakan beberapa perkataan untuk dijadikan satu ayat, perimbangan diberi sebagai satu ayat sahaja Jika pelajar menambah/ meninggalkan imbuhan Jika pelajar membina ayat yang tidak jelas maksudnya Jika pelajar membina ayat yang tidak logik dari segi fakta negara Jika pelajar hanya membuat satu ayat dan meninggalkan pasangan kata yang satu lagi. Markah 1 Tolak ½

3 4

0 0

5 6

1 Tolak ½

7

1

8 9 10 11

0 Tolak ½ 0 0

1

Contoh : Kakak telah menyusun pinggan mangkuk diatas para-para. Jika pelajar memberi makna perkataan dan makna tersebut tepat.Bhd. Perkataan kedua : berbelit-belit ( calon tidak membuat ayat ) 1. untuk mengedarkan produk kosmetik ciptaannya. Jika pelajar hanya membuat satu ayat dan meninggalkan pasangan kata yang satu lagi. Jika pelajar menambah/ meninggalkan imbuhan Contoh : Kakak saya sangat berkira ketika berbelanja di pasar. 6 Jika pelajar membina seolah-olah satu ayat tetapi sebenarnya dua ayat atau lebih Contoh : Ramli pulang ke rumah pada jam 10 pagi dan Ah Chong mengajak Leman pergi menonton perlawanan hoki. Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai kata nama khas Contoh : Nani telah menubuhkan Syarikat Usahawan Kreatif Sdn. Contoh : Wajah pari-pari itu sangat mengerikan. Jika pelajar membina ayat yang tidak jelas maksudnya. Jika pelajar membina ayat yang tidak logik dari segi fakta negara Contoh : Pak Kassim ialah seorang negarawan Malaysia yang terkenal.CONTOH PEMBINAAN AYAT OLEH PELAJAR DAN PERATURAN PEMARKAHAN : Bil 1 Kemungkinan-kemungkinan ayat pelajar : Jika pelajar membina ayar yang betul/ gramatis. Contoh : Winston Churchill ialah seorang negarawan Inggeris yang ulung Jika pelajar membina ayat yang betul maksudnya tetapi mengandungi kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan tatabahasa yang lain. perimbangan diberi sebagai satu ayat sahaja Contoh : Negarawan Indonesia itu pernah berkecimpung sebagai usahawan setelah menjadi cendekiawan dalam bidang ekonomi di samping terkenal sebagai budayawan dalam permainan wayang kulit Jawa.½ = ½ 7 1 8 0 9 1. Jika pelajar menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa Contoh : Ayah Ahmad bersifat kepala batu.½ = ½ 3 0 4 0 5 1 dengan tujuan untuk memanaskan benda tersebut. Jika pelajar menggunakan beberapa perkataan untuk dijadikan satu ayat. Contoh : Seekor ular sawa yang besar telah membelit tubuh wanita itu.½ = ½ 10 0 11 0 2 . Contoh : Maksud melayurkan ialah mengganggang sesuatu benda Markah 1 2 1.

Anda tidak boleh menambah.bila-bila (ii) banyak .KOLEKSI SOALAN-SOALAN MEMBINA AYAT SPM TAHUN 2008 ( JULAI ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.rata-rata SPM TAHUN 2007 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) muka terkemuka bersemuka permukaan mengemukakan Bermuka-muka SPM TAHUN 2007 ( JULAI ) Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas (i) bila . Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas (i) Diam (ii) Tanggal (iii) Tawar SPM TAHUN 2006 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. 3 .banyak-banyak (iii) rata .

(i) (ii) (iii) Sabut .Serabut Tunjuk . 1. Kuota Konvoi Kontras Kontena Komplot komisen SPM TAHUN 2005 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. 5. 4 . 4. 6. 2. 5. 3. 1. 4. 3. Anda tidak boleh memberikan imbuhan pada perkataan tersebut. 2. 2. 3. 1. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. 4. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. 6. Hari Sehari Harian Berhari Berhari-hari Sehari-harian SPM TAHUN 2004 ( NOVEMBER ) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata majmuk di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Tatasusila Tatacara Prasyarat Prasejarah Dwibahasa Dwitahunan SPM TAHUN 2005 ( JULAI ) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan.Gemuruh SPM TAHUN 2006 ( JULAI ) Tulis satu ayat daripada setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. 6.Telunjuk Guruh . 5.

(i) mengalah . (i) (ii) (iii) (iv) negarawan usahawan cendekiawan budayawan ( 4 markah ) 5 . Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. Anda tidak boleh menambah imbuhan. 5. 2. 3.menggalah (ii) bertatang .bertentang ( 4 markah ) SPM TAHUN 2002. Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. 6. 4. Garis panduan Baik pulih Hapus kira Urus niaga Usaha sama Hak cipta SPM TAHUN 2004. (i) (ii) (iii) (iv) Melayarkan Melayurkan Mengehadkan Mengehakkan ( 4 markah ) SPM TAHUN 2002. menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. ( JULAI ) Tulis ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. ( JULAI ) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya. (i) (ii) (iii) (iv) kemas kental kosong kacau ( 4 markah ) SPM TAHUN 2003.1.

( 4 markah ) SPM TAHUN 2000 : Tulis ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan. Anda tidak boleh menambah imbuhan.SPM TAHUN 2001 : Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa (i) (ii) (iii) (iv) kuat kuasa dikuatkuasakan urus niaga diurusniagakan bercampur aduk mencampuradukkan bersatu pasu menyatupasukan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1999 : Tuliskan ayat bagi setiap perkatan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya.tulus . (i) (ii) (iii) (iv) mengira berkira-kira membelit berbelit-belit menggulung bergulung-gulung menyempit bersempit-sempit. ( 12 markah ) SPM TAHUN 1998 : Bina satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham penggunaan dan dapat membezakan maksudnya.mampat . Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) didik pendidik didikan pendidikan. atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa 6 . menukar imbuhan. Anda tidak boleh menambah imbuhan. atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. menukar imbuhan.lewa ( 9 markah ) SPM TAHUN 1998 ( JULAI ) : Tuliskan ayat bagi setiap perkatan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. (i) tumpat (ii) telus (iii) lewah .

Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.(i) (ii) (iii) (iv) kehabisan kekusutan kepalsuan kerencatan - penghabisan penyusutan pemalsuan perencatan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1997 : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. (i) (ii) (iii) (iv) mengacau mengalas menimang mengisahkan meracau menggalas meremang mengesahkan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1996 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda memahami maksud dan penggunaannya. 7 . (i) (ii) (iii) (iv) kelepasan kehidupan kesempurnaan ketetapan pelepasan penghidupan penyempurnaan penetapan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1997 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya (i) kupas (ii) suling (iii) kuncup kelupas seruling kemuncup ( 9 markah ) SPM TAHUN 1996 : Tuliskan ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya.

Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) bukan jarang siang putus bukan-bukan jarang-jarang siang-siang putus-putus ( 12 markah ) SPM TAHUN 1994 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) (v) perakuan diperakui keakuan mengaku pengakuan ( 10 markah ) SPM TAHUN 1995 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya.(i) (ii) (iii) (iv) (v) larut pelarut melarutkan larutan berlarutan ( 10 markah ) SPM TAHUN 1995 : Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham penggunaannya dan maksudnya. 8 . (i) (ii) (iii) (iv) (v) kira berkira-kira mengira-ngira sekira-kira kira-kiraan ( 10 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1994 Tulislah satu ayat bagi tiap-tiap frasa di bawah untuk menunjukkan bahawa anda betul-betul faham akan maksud –maksudnya. Anda tidak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) berbonggol-bonggol mengungkit-ungkit meruntun-runtun tercungap-cungap terngiang-ngiang ( 10 markah ) SPM TAHUN 1993 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. (i) (ii) (iii) (iv) bertolak berlebih berkeras berhormat bertolak-tolakan berlebih-lebihan berkeras-kerasan berhormat-hormatan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1992 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataanperkataan itu sebagai peribahasa. Anda tidak boleh menggunakan perkataanperkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) penatapan penandaan penegasan penampalan penetapan penundaan penugasan penampilan 9 . Anda tidak boleh menggunakan perkataanperkataan itu sebagai peribahasa.(i) (ii) (iii) (iv) Penatapan .penetapan Penandaan – penundaan Penegasan .penugasan Penampalan . (i) (ii) (iii) (iv) bercerai berhabis berjauh berutus bercerai-ceraian berhabis-habisan berjauh-jauhan berutus-utusan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1992 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya.penampilan SPM TAHUN 1993 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.

( 12 markah ) SPM TAHUN 1991 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya tanpa menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. Anda tidak boleh menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. ( 12 markah ) SPM TAHUN 1991 ( JULAI ) : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam kumpulan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham maksudnya dan penggunaannya tanpa menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa. (i) beragam meragamkan keragaman (ii) bersahaja menyahajakan kesahajaan ( 12 markah ) 10 . (i) (ii) (iii) (iv) anggun pasaran pikulan caruman unggun pusaran pukulan curaman. (i) masyarakat bermasyarakat memasyarakatkan pemasyarakatan (ii) sisip bersisip menyisipkan penyisipan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1990 : Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di dalam kumpulan perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya.

Anda tidak boleh menambah imbuhan lagi pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa.tetampan Menjentik . Tuliskan dua ayat dengan tiap-tiap patah perkataan itu supaya jelas menunjukkan perbezaan makna itu tanpa menambahkan imbuhan atau penggandaan pada perkataan-perkataan itu atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.tetamu Melayang . (i) membantah (ii) menyampuk (iii) mencantum membidas menyahut menyambung ( 12 markah ) SPM TAHUN 1988 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap rangkai kata dalam pasangan rangkai kata di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan. (i) (ii) (iii) (iv) orang berdagang daging berdarah goreng pisang susu lembu orang dagang darah daging pisang goreng lembu susu ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) 1988 : Buatlah satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan 11 .lelayang Menampan .SPM ( JULAI ) TAHUN 1990 : Tulislah satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya.jejentik ( 12 markah ) SPM TAHUN 1989: Perkataan-perkataan di bawah mempunyai lebih daripada satu makna. (i) menurun (ii) mengupas (iii) menyokong (iv) menampung markah ) SPM TAHUN 1989 ( JULAI ) : (12 Tuliskan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambahkan imbuhan atau penggandaan pada perkataan-perkataan itu atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa. (i) (ii) (iii) (iv) Menamu .

pantang larang Pahit-pahit .maknanya tanpa menambah imbuhan pada perkataan-perkataan itu. (i) (ii) (iii) (iv) menoreh menyala mengandung menanah melorek menyara mengundang menanak SPM ( JULAI ) 1987 : Buatlah satu ayat dengan menggunakan tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. (i) (ii) (iii) (iv) Mengena .penyelewengan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1986 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjuk-kan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan/ (i) (ii) (iii) (iv) Memfitnah .pahit maung Pecah-pecah .pengenaan Mendakwa – pendakwaan Menanggung . (i) (ii) (iii) (iv) pantang-pantang .mengamanahkan.membentangkan Mewasiatkan . ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1986 : 12 .menggoncang Mendedahkan .penanggungan Menyeleweng . Anda tidak boleh menambah imbuhan pada perkataan-perkataan itu atau menggandakannya atau menggunakannya sebagai peribahasa.menghasut Mengayun .lemah lembut ( 12 markah ) SPM TAHUN 1987 : Buatkan satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah bagi menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan atau pergandaan.pecah belah Lemah-lemah .

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Para-para Pari-pari Api-api Ura-ura Julung-julung Rambu-rambu ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1985 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahasa anda faham akan maksud dan penggunaannya.Perkataan-perkataan di bawah mempunyai lebih daripada satu makna. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Panjang Sepanjang Kepanjangan Berpanjangan Pemanjangan Memanjangkan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1984 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya tanpa menambah imbuhan dan menggunakan gandaan. Anda tidak dibenarkan membubuh sebarang imbuhan pada perkataan-perkataan tersebut atau menggunakannya sebagai peribahasa. Buatkan dua ayat dengan tiap-tiap patah perkataan itu supaya jelas menunjukkan perbezaan makna itu tanpa menambah dan menggunakan gandaan.gulungan Menonton – menuntun Petah .taksir 13 .petak Tafsir . (i) (ii) (iii) (iv) Golongan . (i) (ii) (iii) (iv) Terbilang Terlancar Menunda Menggondol ( 12 markah ) SPM TAHUN 1985 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaannya dan maksudnya.

( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1984 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jejaka Lelemak Gegetar Dedawai Kekudung Bebangun ( 12 markah ) SPM TAHUN 1983 : Buat ayat dengan menggunakan tiap-tiap perkataan berganda di bawah untuk menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya . (i) Lama (ii) Selama (iii) Lama-kelamaan (iv) Selama-lamanya (v) Berlama-lama ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1982 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah tanpa 14 . (i) (ii) (iii) (iv) Kumat-kamit Sorak-sorai Simpang-siur Compang-camping ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1983 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap ungkapan berikut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksudnya. (i) Menjangkau usia (ii) Memendankan diri (iii) Meniupkan semangat (iv) Mengalihkan pandangan ( 12 markah ) SPM TAHUN 1982 : Buat satu ayat dengan tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maknanya. Anda tidak dibenarkan membubuh sebarang imbuhan pada perkataan-perkataan tersebut atau menggunakannya sebagai peribahasa.

regu (ii) Rasmi – resmi (iii) Tulus .masak-masak ( 12 markah ) SPM ( JULAI ) TAHUN 1981 : Buat ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya.rangsangan (iv) Berselisih . (i) Ragu .tempuh ( 12 markah ) SPM TAHUN 1981 : Buat satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah tanpa apa-apa imbuhan supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. (i) Habis .limpahan (ii) Mengandung – kandungan (iii) Perangsang . (i) Melimpah .siang – siang (iii) Jarang .menggunakan sebarang imbuhan supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya.lurus (iv) Tempoh .berhabis-habis (ii) Siang .jarang-jarang (iv) Masak .perselisihan ( 12 markah ) 15 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.