P. 1
Panduan Ict Sekolah

Panduan Ict Sekolah

|Views: 50|Likes:
Published by Fidah Qaseh Amani

More info:

Published by: Fidah Qaseh Amani on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Bahagian Sistem Maklumat. Dr.Nor Hayati bt. PPD/PPB. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan .Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Dengan adanya panduan ini. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing. Institut Aminudin Baki. Bahagian Sekolah. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. pendidik dan pelajar serta orang ramai.

Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. Tanpa manusia yang menggerakkannya. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. Visi. matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. dalam apa-apa juga urusan yang dirancang. segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. misi. perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan.Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. untuk mencapai matlamat ICT sekolah. 1-1 1-1 . Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). infrastruktur teknologi. kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya.

Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah. Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah. Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. Panduan Keselamatan di sekolah. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut. Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah. Aspek SIAPA. siapa. bagaimana. dan kos. 1-2 1-2 .Bab 1 : Perancangan 1. Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA. Matlamat. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. Misi.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. mengapa. Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. bila. Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa.

Visi. perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 . ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas. Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula.Bab 1 : Perancangan 1. Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. ICT Sekloah. Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah. Contoh seperti di lampiran 1-4. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan. Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah.

1-4 1-4 . Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan. 2002). 2. VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. 3. 4.3. 2.1. Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.3. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. OBJEKTIF 4. Bab 8. 4.5. 4.4.2. 4. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Kuala Lumpur. 4. Kementerian Pendidikan Malaysia. sistematik dan berkesan di sekolah. 2. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan. BPPDP.2. MISI 2. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 .2006) 1.1. *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010.1. MATLAMAT 3.4. 2. Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah. Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran.

Perkembangan Staf b. Lampiran 1-1. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6.1. Pengajaran dan Pembelajaran c.1. 5. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2. Penyenggaraan dan Keselamatan g.2. 6. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1.3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri.Bab 1 : Perancangan 5. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f. KUMPULAN SASARAN 5. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang. Pengurusan dan Penyenggaraan d.3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7. Tugas-tugas Khas e.1.2. 7. 1-5 1-5 . Kakitangan Sekolah (Pentadbir. STRATEGI PELAKSANAAN 6. 5. Keceriaan 6. Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah.

Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan.1. 9. Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka.Bab 1 : Perancangan 8. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8.1. b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. 9.2. 1-6 1-6 .3. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. 1-8 1-8 . guru dan pembangunan & bekalan. Memastikan keselamatan kawasan sekolah. d. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah. f. i. c. PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. b. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. Merancang. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. g. e.

e. c. d. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti. ii. i. III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah. Menyediakan jadual penggunaan makmal i. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah. 1-9 1-9 . Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. g. Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. f. e. b. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. b. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. Memantau pembangunan web sekolah . d. c. iii. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.

iaitu : A. e. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. Jawatankuasa Keceriaan C. c. Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3. f. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. d. h. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. g. 1-10 1-10 .

mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. d. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling. d. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. B Jawatankuasa Keceriaan a. b. e. c. c. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con. 1-11 1-11 . b. Menguruskan stok. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. b. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus. Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. manual dan lesen perisian. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. inventori dan harta modal. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. c. Menyediakan peraturan makmal. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. mencuci pemacu.

Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. . Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. 1-12 1-12 . c.Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a. b. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah. d. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa.

2. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya.. Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan . Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan.3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3. 2. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT. guru.4. 1. OBJEKTIF 2. KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5.1.4. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002. 1-13 1-13 .3. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. 2.2.3.1. 4. staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2.2. 3. 5. 3. 3. Yuran ditanggung oleh PIBG. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. CARTA GANTT 4.1.1.1. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. MATLAMAT 1. 3. 1.

6. jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan.1. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6.2. 7.Bab 1 : Perancangan 5. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6.2. 1-14 1-14 . Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas. SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7. Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini.1. 7.. Perincian jadual adalah seperti di ….2. Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002. Dalam hal ini.

Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. sejak tahun 1996. Dengan ini. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan. SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. terarah kendiri dan kadar kendiri. Tambahan pula. tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari. latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran.

20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 . Bahasa Inggeris. 2002 2 Dis. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu.Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. dan Sains.

00 ptg 29 Mei 2002 8.00 – 10. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan.00 pagi – 12.00 – 5.00 ptg 1-17 1-17 .00 pagi – 4. 2002 8.30 – 1.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2.00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai.00 pagi 10. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8. Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.00 – 4.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2. Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir.

2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 .00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu.00 – 10.00 ptg – 5. Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat .Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis.00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2. Bahasa Inggeris.30 – 1. dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu.

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus.

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan .Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Bahasa Inggeris. 60% intermediate.AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. 90% intermediate. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. 30% kemahiran tinggi kerana: 1. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2.

Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 . Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan. D. B. E. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT. G. A. C. F.

Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. Literasi Komputer. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. 1.2.1. LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 1. Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara. program KDP. 1.3.3. 1.2. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer.Bab2 : Pengisian Program 2A. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi. Memberi pengetahuan asas tentang komputer. Oleh yang demikian .3. 2-2 . LITERASI KOMPUTER 1. Membina kemahiran menggunakan komputer.1.

KANDUNGAN 2.2. pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat. 2.2. 2. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini. program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1. 2.5.2.2. Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3. tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat. 2-3 .3. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6.1. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer.2. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1.2. 2. rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat.2. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2.my) 2.1.kpm. (Rujuk Rajah A).ppk. (laman web http://kdp. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4.Bab2 : Pengisian Program 2. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat.4.

Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2.2.10.6.8.2. bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar.7. Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet. dan sebagainya) . 2. Drawing. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing. 2-4 . 2. 2.2.9. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat.2. Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer.2. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. 2.

3. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan. Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan.3. Bantuan latihan boleh didapati 4. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan. 3.2.3. 3.3. tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT. Sasaran Program Literasi Komputer 3. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain. Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini.Bab2 : Pengisian Program 3.1. 2-5 . • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT. SYARAT PENAWARAN 3. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN . Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini. 3. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4.3. dalam Bab 4.1.1.3. 4. Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC. 4.1.2.2. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua.2. 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan.

Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu.dll. 5.3.1.my) 4. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P.2. Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid. (Rujuk laman web http://kdp. 5. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer. UKURAN PENCAPAIAN 5.kpm. pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut. Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini. Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). • 4.5.3. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah.Bab2 : Pengisian Program 4. yang contohnya. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru. JKKK. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh. Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG.4. 5.ppk. 2-6 Panduan .

8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6.kpm. 6.ppk.my (Melalui laman ini. Pekeliling Ikhtisas Bil. RUJUKAN 6. garis panduan program.1.ppk.kpm.2 http:// kdp. bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 .my (Melalui laman ini.3 http://myschoolnet.Bab2 : Pengisian Program 6.

1.1. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan . maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 . menggunakan MSN Messenger.Bab2 : Pengisian Program 2B. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya.3. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini.kpm.2. 2.ppk.3. Huraian Sukatan Pelajaran. 2.2. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. Web Communities. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed).). Yahoo Messenger. Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. 1. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul.my. 2. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran . dll. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea. 2.4. LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced). Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp.4. Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. 1. 1. 2. Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. 1.

4 3. 3. Sila untuk 2-9 .8 3.6 3. rujuk www. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.2 3.1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) . Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3.gov.4.1 unit .1 3.3.my/~lp.1.4 3.3.4.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2.7 3.moe.3 3.my/pekeliling/panduan.untuk 20 + 5 unit .4.moe.4 3.3.1 unit . Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3.3. 3.3.2.3. 3.6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan.untuk 20 + 5 unit .3. hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .1 3. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld.4.1(49) bertarikh 15/2/2000.3.5 3. 3.2 3.3 3.5 3.4. 3.3.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN.gov.

4. Bagi aplikasi pemprosesan perkataan.3.3. Ketua Sektor Pengurusan Akademik. 4.Bab2 : Pengisian Program 4. Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen.2. Bagi komponen pengaturcaraan. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan. 5.1. 5. 2-10 . pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp.p. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM. 4. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan.my. 4.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat.ppk. aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic.kpm.2.1. 5. (Sila rujuk Rajah B1). Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ). 5. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u.

2-11 .p. KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u. Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat.Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.p.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

RUJUKAN Laman web http://myschoolnet.kpm.my 2-15 .2. Pelajar dapat mencari maklumat (browse). 5.Bab2 : Pengisian Program 5. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran.ppk. 5. menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT. 6.1.

2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem. video conferencing. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.Bab2 : Pengisian Program 2D. Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan. 2. chat.3 3. Berkomunikasi secara e-mel. messenger . 3. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 4.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar. 4.2 2. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet. 3.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail. 3. contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point.3 ICT sebagai alat aplikasi . 2-16 .penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran.2 4. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. PRODUK /HASIL 4. 2. 3.1 2.3 4.dsb.

Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 8. 7.1.kpm.1 5.2 8.3 7. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.ppk.4. menyusun.1. Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer. 7.kpm. 7.my Laman web http://myschoolnet. 6.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www.3. 8. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer.2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran.my 2-17 .2. 6. 8.Bab2 : Pengisian Program 5. 7. 5.2 6.3 RUJUKAN Laman web http://kdp. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat.bestarinet.ppk.1 6.

Bab2 : Pengisian Program 2E.1.2. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan.1. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1. Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis. pembangunan portal.1. Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii. 2-18 . Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah.3. 2. 2. 2. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan.2.1. Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian. 2. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar. 2.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2.2.1.

Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. 2.3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah. pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web.2. v. ii. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book.2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i. Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software .2.my. Projek ICT Swasta i. iii. Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri. perisian pendidikan.Bab2 : Pengisian Program iii. iv. iv. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini. 2. v.ppk. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 . Antara projek ini ialah pengujian ii. Pada tahun 2002. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik.kpm. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan.

2 3.3 4.Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri.edu. dsb. penglibatan individu dalam aktiviti ICT.my Laman web http://myschoolnet. Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar.1 3.1 4.kpm.2 4.3 4. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah. Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 .ppk.kpm.0 4. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah. 3.ppk.0 3. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu.my Laman web http://kdp.bestarinet.4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik.

PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. 2. Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 . Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat.Bab2 : Pengisian Program 2F. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK). rekabentuk skrin. Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran. ilustrasi grafik dan animasi. video. pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. 3. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus. Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. dan rekabentuk interaktif.

Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Komponen Asas: 4.1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 . Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama.2 4. Bestari. Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik.3 4. Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus.

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. Walau bagaimanapun.6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya.7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran. kuiz dan latihan.5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan. 5. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 . 4.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari.Bab2 : Pengisian Program 4. Melalui aktivitiaktiviti ini. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4.

guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan. 2-24 . Model Selektif Mengikut model ini.2. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu.2.1 5. Contoh-contoh adalah seperti : 5.2.2 5. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini.Bab2 : Pengisian Program 5.3 5.2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru.2. contohnya tahap kesukaran. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam.

Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. 2-25 .setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing. Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus. Pada permulaannya. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil. Stesen dinamik . Seterusnya. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut. Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun. kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir. semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama. setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan.Dalam stesen dinamik. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik.Dalam stesen statik. Model Cabang Mengikut model ini.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini. aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer). Stesen statik .

Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. Ren Sek. Men Sek. Sek. Ren Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek. Walau bagaimanapun. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. Ren Sek. Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren SeK. Ren Sek. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Ren Sek. Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. Men Sek. Sek. Ren Sek. Ren Sek. JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Ren Sek. Buat masa ini. Men Sek.

Sek. Sek. Sek.000 Isipadu. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 .Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek.ISLAM Sek. Masa. Sek. Sek. Sek. Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Sek. Sek. Sek.. Sek. Sek. Sek. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Sek.

Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek.

Ren Kejiranan K. 2-29 . Ren Sumber Negara K. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek.TEMPATAN Sek.TEMPATAN Sek.TEMPATAN Sek. Ren Perihal setempat K. Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun.Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K.TEMPATAN Sek.

Bab2 : Pengisian Program 2 G. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat.4.1. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1.3. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan. 1. Program Perkomputeran Reka Cipta. 1. 2-30 .2. Bahagian Sekolah.1.3.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. 1. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah. 1. Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. PIBG. lampiran surat KP(BS)8591/Jld.2. Sekolah Bestari.2. Merancang aktiviti kelab.2. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil.XVI/(8) untuk : 1. dan sebagainya. Mengurus dan mentadbir kelab.2. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta. 1.

1. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi.2 3.4 3.1.5 2. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar.8 Sesi pendedahan kepada komputer. Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen. perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3. Untuk keselamatan perkakasan.3 2.1 3.4 2.2 2.1.3 3.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab.1.1.1 2. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar. Internet dan komunikasi. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian. 2-31 .Bab2 : Pengisian Program 2. Penggunaan multimedia.1.1. 2. Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran. SYARAT PELAKSANAAN 3.1.5 3. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya.7 2. Pengajaran pengaturcaraan.6 2. Komputer Grafik.

bertarikh 2 Mei 1997.Bab2 : Pengisian Program 4.1 Kesediaan dan kesedaran guru.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang.IV/(110) 6. 5. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. KP(BS)8591/Jld. 6. bil KP(BS)8591/Jld. 8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil.2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah. bertarikh 28 April 1992. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah. RUJUKAN 6. Contohnya. bertarikh 6 Jun 2001.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 17 Feb 1992. bil KP(BS)8591/Jld.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.III/(31) 6.XVII/(6) 6.II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint. bil KP(BS)8591/Jld.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah. merekacipta aturcara komputer atau 2-32 .4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar. perisian dsb. bertarikh 29 Jun 1988.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah. bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. 4. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6.VIII/(74) 6.XVI/(8). 4. Institusi.3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik. 6. bil KP(BS)8591/Jld.

kpm.II/(45) 6. bil KP(BS)8591/Jld.my (Melalui laman ini. bil KP(BS)8591/Jld.Bab2 : Pengisian Program 6.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.II/(43) 6. bertarikh 7 Mac 1986. 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10Laman web http:// kdp. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 . 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah. bertarikh 11 Mac 1986.ppk.

menggariskan pengkomputeran. melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. satu standard pengurusan dan pentadbiran 2. Bab ini bertujuan: 1. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan. 3. 3-1 . dan 4.

3 ) d. Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3.4 ) 3-2 . Waranti d.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. c.2 ) c. INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan. e. Pelupusan. Perolehan.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a.1 ) b. Penyenggaraan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar). dan f.1 Perolehan Bekalan komputer. iaitu:a. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4.1. Penggantian 3. Ubahsuai / Naik Taraf. Kementerian Pendidikan. Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3. b. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan. Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3.

Penswastaan dan Bekalan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian. 3-3 . KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP).2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference). dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6. KPM dan JPN. kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah.1. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan. Projek Rintis Sekolah Bestari. Penswastaan dan Bekalan. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Reka Cipta.

penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan. Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan.8 ) c.5 ) b.1. 9 ) 3-4 . Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3. keselesaan dan kecekapan. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a.5 ) c. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan.5 ) d.5 ) ( Rujuk jadual 3.3 Penyenggaraan Kemudahan asas. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3. Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan Perabot e.7 ) b.

mekanikal (alat pendingin hawa). Bagi keperluan komputer.1. pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. elektrikal (plug dan pendawaian).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja.12 ) iv. Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3. (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat. KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. 3-5 . Lantaran itu. 14 ).4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan.11 ) iii. dan lightning arrestor. Kecurian ( Rujuk rajah 3. Kebakaran ( Rujuk rajah 3. 10 ) ii. perabot. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal. Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan.13 ) 3. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3. i.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.15 ) 3-6 . Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa. licin dan teratur.5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor. pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat. ( Rujuk rajah 3.1. Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.

7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN. Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan. 2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK. 2.BSM(S)01/179/01. 1. Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP. Surat Pekeliling Am Bil. (Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 . Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan.

2 (13). bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8. Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a. 3 Tahun 95 (pindaan) 4. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Penyenggaraan dan Pembaikan 7.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Borang C. V (78). 7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5.BSM(S) 1/07/001/02 Jld. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP.1 Jld. 9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil.BPK(S) 01/158/02. 3-8 . 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

i. b.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. Mekanikal a. Perabot Perlu diganti sekiranya rosak. Diservis setiap 3 bulan d. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak. e. Elektrikal a. d. Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. g. Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). h. c. e. b. 3-14 .5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a. b. f. Bangunan Komponen a.

(Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan).6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali. Rajah 3.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 . BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK. B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan. KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW.

Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran. organisasi. Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. Ini bergantung kepada keperluan tugas. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. kemahiran mencari maklumat. Dalam alam pendidikan. minat dan kecenderungan individu. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. Mereka yang diibaratkan perubahan. aplikasi paparan seperti Excel. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 4-1 .

3 1. penggunaan program yang baru. kesedaran.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1.4 1. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke . yang diperolehi dalam tugas harian. Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain. selepas mengikuti latihan kemahiran. 1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT. Kaedah ini termasuk: 1. Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan.5 2. kemahiran akan diperolehi.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi.2 1. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu. Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna.

3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.1 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi. Institut Aminudin Baki.3 3.2 3. kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3.4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 .

Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain.

dan penginapan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. agensi kerajaan. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus. guru dan sekolah. dll. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 .) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. Menyediakan kemudahan makan. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar. minum. kemahiran. PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab. Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan. pensyarah maktab. swasta.

panggilan. JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 .

JPN/BPG 2.PSPN/BTP 4. 4.IAB 1.JPN/BPG/PPK 2.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1.JPN/BPG 2.JPN/BPG 2. Microsoft Office 1. 5. 3. Multimedia 1. Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9. Pengurusan Kelab Komputer 7.IAB 3.IAB 3. Pengurusan Perisian 6. Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1. Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1. JENIS KURSUS 1. Sistem rangkaian 3. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1. Pengurusan makmal 2. Perisian kursus Sistem Bestari 2.PSPN/BTP 4-7 . Salah laku ICT 8. Pengenalan komputer 2. 2. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. Baik pulih dan penyelenggaraan 4. Pengurusan Maklumat/Data 5. Literasi komputer 2.PSPN/BTP 3.

Melalui kursus Pra Perkhidmatan. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru.2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan. 1.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. 1.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001. BPG telah melatih seramai 25. PENDAHULUAN 1.1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG. 4-8 . Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang. melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri.

b. 1. KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. tahap kemahiran yang hendak dicapai. OBJEKTIF KURSUS 2. a. 3. Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3.1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. d. tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P). Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 . dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). 2. Kursus Jangka Panjang i.

Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. 3 b. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1. 5. 3. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. 2. 6. KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. 2. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 . ii. 1.

iv. ii. b. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. salinan kepada JPN 4-11 . Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn. v.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. iii. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a. Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5.

ii. Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. iii. Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www. i.moe.my/~bpg iv. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran.gov. 4-12 . Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6. BPG. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP). bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta.

penyelaras ICT. membangun. 2. 2. MATLAMAT 2.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT.1 Mempertingkatkan pengetahuan. 2. 2.2 Berkemampuan untuk merancang. melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing. 4-13 . PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua. kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara. IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT. guru kaunselor dan ketua bidang. guru besar.

2 4.1 4. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik.1. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT.1.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4.6.6.1.1.1. b. Kursus-kursus yang ditawarkan : 4. Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah.4.4.3 4.1 4.1.2.4 4.2.5 4.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 . c.2 4.1 4.1 4.2. d. 4.1 Literasi Komputer 4.2 Pengurusan ICT 4. OBJEKTIF KURSUS 3.2.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.2 4.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan.2. a. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah.3 4.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.2.2.4.2 4.1.1.

8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6.5 Pengurusan Kelab Komputer 4.moe.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4. Kursus-kursus lain: a. 4-15 .2.2. Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f.my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki. Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e.2.8.gov.2. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i.8. Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g. Asas Pemprosesan Data c. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h.2 5. Komputer Dalam Pendidikan b.2. Penilaian Perisian d.2.6 Salah Laku ICT 4.iab.1 4. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www.

OBJEKTIF 1. Video dan Audio. disesuaikan. A. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari. rujukan dan pengkayaan. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan. 3. 2. diperbanyakkan. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. memilih. 5-1 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. bahan digital . Bahan digital mudah diguna. guru dan pentadbir. dan diedarkan dengan serta merta. Memberi panduan untuk mengenalpasti. CD-ROM.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital B. PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .

sabah. Yahoo.com/tattooine/wilhelm/247/menu.ppk.ht mlhttp://members.geocities. Altavista. Excite.my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN.kpm. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan.edu.fortunecity. Wisenut. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran .tripod. Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat. dan sebagainya.com/dixz/sains http://www.my/mpsdk/ Sains menengah http://www. Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C. Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi. Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi.com/bi_cnet/ 5-3 .

soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 . Contoh : http://myschoolnet. Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi. forum. Mytutor. atau terus lesap. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B.ppk. c. Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83.my http://mytutor.com. Akses kepada pembelajaran adalah bebas.com/it Walau bagaimana pun. dan sebagainya . berita. http://Geocities.my.tripod. ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A).com/bi_cnet. sembang-sembang. pendidikan dan perkhidmatan seperti emel. Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet.kpm. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet. b. papar buletin dan sebagainya. GetCyberEd. alam sekitar .

CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat.com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C.com. http://myetutor. D.com. secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum. http://mahirnet.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii.my. Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan. perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat. 5-5 . http://e-juara. Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus.

2. bentuk Web Based dan CD-Rom. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. 2. dan Matematik.1 2. edu. Sains. 4. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. judul Sains. Bahasa Inggeris. 1. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Bahagian Teknologi Pendidikan. self pace. 117 judul Bahasa Melayu.my 5-6 .Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. 3.2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis. and self directed). judul Bahasa Inggeris. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access.

Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan. Kriteria Tujuan 1.3 2.5 2. Mudah diguna dari aspek navigasi.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E.1 2. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2.8 2.11 Mesra pengguna.4 2. Kandungan bidang. 5-7 .3 1. teks dan animasi.10 Tujuan dan sasaran. 1.9 Skop.1 1.12 Interaktif. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang. 2. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini. Masa muat turun dan paparan yang cepat.2 1.2 2.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau. Kandungan. laman yang berfokus kepada sesuatu 2. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta. Keunikan. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat.6 2. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar. Reka bentuk grafik dan multimedia.7 2. 2. Kualiti penulisan dan bahasa. 2. Sumber yang sentiasa dikemas kini. grafik.

Perisian Kursus 3. Keperluan sistem 2.2 3. Kriteria Penilaian CD ROM 1.4 1.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1.3 1.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F.3 3.5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik.1 2. Isi Kandungan 1. Nilai tambahan 4.1 3.4 3. 3.2 2.3 2.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 .5 1. animasi. video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone.2 1.

1 2. dibangunkan. Lanjutan daripada idea berkenaan.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar. 1. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar. guru dan pentadbir sekolah. 2.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. 1. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 . ICT dan pengetahuan am. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan. Latarbelakang 1.3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah. guru dan pentadbir sekolah Malaysia.2 2. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2. kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar.

Kandungan 3. menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. glosari IT. ruangan sembang-sembang. iaitu: 3. Matematik dan Sains. forum dan lain-lain lagi.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja. Manusia dan Seni Bina.1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. pemasangan komputer. perkongsian pintar.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 . Bahasa Inggeris. maklumat pendidikan. berita. penyunting grafik. kelab dan unit beruniform. Geografi. penyunting HTML. 3. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains.1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran. maklumat ICT. iaitu peringkat rendah.2.

o Bahan-bahan lain: Berita. foto. (rujuk di . Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). emel. akhbar dan majalah. Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. petua kemahiran belajar.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru. pautan e-pembelajaran tempatan. o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. Bicara IT. 3. khidmat nasihat dan artikel berkaitan.2.Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah. iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences). dan Kajian Tindakan. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. alamat rujukan pemenang dan sebagainya. artikel. cadangan aktiviti. Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. Pembelajaran Masteri (Mastery Learning).

semasa seumpamanya. Bicara IT. majalah.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. e-mel. akhbar dan majalah. emel. akhbar. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan. Bicara IT.Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. artikel. serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 . Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. semasa. 3. Maklumat KPM. buletin. Agenda Semasa KPM. o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM. o Bahan-bahan lain: Berita. o Bahan-bahan lain: Artikel.2. o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. Garis Panduan.

b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan. atau. 4.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. 4. Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan.com secara percuma.gozilla. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan. maktab. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian. 4. 5-13 .2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian.

Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk.kpm.1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan.my 5-14 . Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem. RUJUKAN 5.ppk.kpm.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5. Pusat Perkembangan Kurikulum. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Laman Portal adalah http://myschoolnet.my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet.

com/generic/links/bm/religion..MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb.Bhd.10014.com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links . Add yours now! http://mylinks. Only Malaysian related sites will be accepted.Directories of Malaysia quality sites.com.com Sdn.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam.Quality Sites .com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam .COM. 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10.geocities.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .STUDYWEB.my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09.Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www.. http://www.my/goldmine. 2000 at 20:30:12: http://www. Malaysia Mart .Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal. http://eboleh.my educational and motivation page .. Laman Motivasi Cerdik .com/wwwboard/messages/39.studyweb.org.html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus.miu.nitc.html 5-15 . one of our global portals for education WELCOME TO WWW.freecentre.Information & Communication Technology (ICT) in a bus . http://www.Directories of Malaysian related sites.htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam.

goals.edu.html 5-16 . Sarawak.COM Internet.my/sole2001/ WWW. Centre for Applied Learning and Multimedia.malaysia-best.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station .au/Articles/online/mcmurry1.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.com/index.unimas. 94300 Kota Samarahan. Marketing And Business Resources http://www. Universiti Malaysia Sarawak.calm. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase.asiadragons. Click on the title to read the job listing. http://www. Original ultiBASE publication.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed.MALAYSIA-BEST. http://www. http://www.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world. Marketing and Business Resources Malaysia-Best.com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.rmit.jaring.htm Symposium on Online Learning CALM.my/star/welcome.Com Internet. technology and nature.

kestabilan elektrik. alat pemadam api. pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting. keselamatan fizikal. Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. keselamatan sistem dan keselamatan data. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna. Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. kawalan kunci.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. 6-1 . dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan. mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. iaitu tanggungjawab. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus. Oleh sebab itu.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. 5. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang. 5.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer.Bab 6 : Dasar Keselamatan 4. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem.3 5.3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.5 5. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.2 5.6 6-6 . Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. 4.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer. 4.4 5. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas.

Akses Pengguna 1. 1. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa. Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan.1 1.5 3.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi. Kata Laluan 2. Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah. 4.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri. 2.4 2.1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan. Kata laluan tidak boleh dikongsi.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. Pencegah Virus (Anti-Virus) 4.2 2. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus).2 6-7 . Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik.1 2.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna.3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT. 2. 4. kata laluan. Capaian Internet 3.

2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan. 6-8 . Semua perisian.Bab 6 : Dasar Keselamatan 5. Perisian Komputer 5.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem. freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan. 5.1 5.

2 2.1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. Pemindahan Maklumat 2.4 Keselamatan Data 1. Salinan Sandaran (Backup)/Data 1. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. 1. 6-9 .1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya. kepentingan dan kuantiti data. Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat.

membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya. rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2.3 5.2 5. Menyalur sebarang bahan haram. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa. Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup). 5. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara. skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia. paten. Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu.5 5. 4.4 5. mengugut. 3. menghina.6 6-10 . Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing). Menggalakkan.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. menekan. menyimpan dan mengedar harta intelek. 5. Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima.5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1. kumpulan atau organisasi yang lain. mengancam. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar. E-mel 5. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing). lucah.

7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain. Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host).Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5. Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya. 5.8 6-11 . kontrak atau permohonan atas talian. termasuk memalsukan nombor kad kredit.

8 2. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. makanan atau minuman ke dalam makmal. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.2 Dilarang membawa beg.2 1.3 2. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa.6 2.7 2.1 1. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. 2.1 2. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas.9 6-12 . Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. 1.4 2. bau benda terbakar.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2.5 2. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.4 2.

12 Dilarang membuat bising di dalam makmal.13 Dilarang mencetak.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. 2. 2. 2. 2.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. 2.Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2..20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. 2. 2.16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras. 6-13 .15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan. 2. 2.11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper.17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. Padamkan manamana suis yang perlu. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah..19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. menghina atau menfitnah pihak tertentu.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer. 2.

1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. Institusi. 1. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. 7-1 . perkakasan. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan.Bab 7 – Penglibatan. perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah. 19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah.

3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur. KPM untuk mendapatkan kelulusan. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. 2. 1. 1.Bab 7 – Penglibatan. Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan. 7-2 . PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan. Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan. Untuk tujuan ini. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. keselamatan dan peruntukan kewangan. Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara.

Kos sewaan talian.1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. 4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti.2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. 3. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW.3 3. dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB. Kos penggunaan perisian. 7-3 . Kos penggantian alat.1 3.312 (daftar harta modal). 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4. Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran.Bab 7 – Penglibatan. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2.

syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru.2 4. Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum. 7-4 . 4. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang. KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan.Bab 7 – Penglibatan.4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar.3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan. 4. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5.5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada. 4. hak atau peruntukan sah mengenainya. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5.

Bab 7 – Penglibatan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS. PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 .

312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.Bab 7 – Penglibatan. KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew.

KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK.Bab 7 – Penglibatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->