P. 1
Panduan Ict Sekolah

Panduan Ict Sekolah

|Views: 50|Likes:
Published by Fidah Qaseh Amani

More info:

Published by: Fidah Qaseh Amani on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

KANDUNGAN

Kata Pengantar Prakata Pendahuluan BAB 1 Perancangan Sekolah BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT BAB 5 Bahan Sumber Digital BAB 6 Dasar Keselamatan BAB 7 Penglibatan Swasta Lampiran Glosari Rujukan Penghargaan

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

Perincian Bab BAB 1 Perancangan ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek BAB 2 Pengisian Program Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Komputer Teknologi Maklumat E-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam P & P Projek Khas ICT Untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer Sekolah BAB 3 Pengurusan dan Pentadbiran ICT Perolehan Penyenggaraan Waranti Ubahsuai/naik taraf Pelupusan Penggantian BAB 4 Peningkatan Kemahiran ICT Garis Panduan Menjalankan Kursus ICT di Sekolah Perincian Kursus Kursus Aplikasi ICT dalam P & P bagi Guru Kursus Pengurusan Pendidikan ICT oleh IAB BAB 5 Bahan Sumber Digital Penggunaan Internet Portal Pembelajaran Atas Talian CD Rom / VCD / DVD / CD Audio

Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah

BAB 6 Dasar Keselamatan Tanggungjawab Keselamatan Fizikal Keselamatan Sistem Keselamatan Data Etika Penggunaan Internet

Bab 7 Penglibatan Swasta Perkara yang dibenarkan oleh KPM Persediaan pihak sekolah sebelum menerima sumbangan Tatacara penerimaan sumbangan Tanggungjawab JPN dan PPD/PPB Kesinambungan projek

Keperluan ini akan menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Dengan adanya panduan ini. Bahagian Sekolah. Dr. Abd Rasid Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . PPD/PPB. Saya berharap agar panduan yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga pendidik khususnya dan masyarakat umum amnya dalam menghadapi dunia globalisasi serta memartabatkan mutu pendidikan ke taraf dunia. Bahagian Pendidikan Guru.Nor Hayati bt. Bahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggabungkan usaha semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan ‘one stop reference’ bagi memudahkan kerja dan memastikan proses pentadbiran dilakukan secara telus untuk semua pihak sama ada di sekolah. Penghasilan panduan ini merupakan usaha sama Bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan seperti Pusat Perkembangan Kurikulum. Panduan Pengkomputeran ini dihasilkan dengan harapan agar dapat menjadi ‘one stop reference’ kepada semua pentadbir. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. JPN dan Bahagian dalam Kementerian Pendidikan . pendidik dan pelajar serta orang ramai.Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah Prakata Dalam menghadapi dunia ledakan maklumat. Bahagian Sistem Maklumat. pihak sekolah khususnya bolehlah membuat perancangan yang lebih rapi serta dapat menentukan halatuju program yang dirancang bagi mengoptimumkan pengunaan infrastruktur dan peralatan yang terdapat di sekolah masing-masing. Institut Aminudin Baki.

perancangan hendaklah/sebolehbolehnya dibuat sebagai usaha bersama anggota sekolah dari semua lapisan. matlamat ICT sekolah yang jelas akan membantu sekolah menumpukan usaha dan melihat cahaya di hujung terowong. Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah dan Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah disertakan sebagai panduan. Perancangan jangka panjang membantu sekolah mengaturkan program untuk pembangunan berterusan Perancangan jangka pendek merupakan pelan tindakan yang realistik untuk merealisasikan matlamat ICT sekolah langkah demi langkah berasaskan infrastruktur dan persekitaran yang wujud di sekolah. infrastruktur teknologi. Perancangan yang dinamik dan fleksibel akan membantu sekolah memaksimumkan faedah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang disediakan atau diperolehi dari pelbagai sumber. semasa merangka Perancangan ICT Sekolah bagi sekolah. Pihak sekolah harus mengambil kira kekangan dalam persekitaran. untuk mencapai matlamat ICT sekolah. Reviu ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan perancangan. Ini biasanya dilakukan di pertengahan tempoh pelaksanaan perancangan yang berkenaan. misi. segala-galanya akan menjadi sia-sia sahaja. Visi. kepakaran ICT dan lain-lain perkara yang berkaitan. Begitu juga untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). dalam apa-apa juga urusan yang dirancang.Bab 1 : Perancangan BAB 1 : PERANCANGAN ICT SEKOLAH Teknologi hanya merupakan pengupaya untuk memudahkan kerja manusia. Untuk mendapat sokongan semasa pelaksanaan. mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan atau diubahsuai bagi merangka pelan tindakan yang seterusnya. Tanpa manusia yang menggerakkannya. 1-1 1-1 . Bab ini bertujuan membantu sekolah menyediakan Perancangan Jangka Panjang (lima tahun) dan Perancangan Jangka Pendek (satu tahun). Setiap perancangan perlu direviu selepas jangka pelaksanaan yang tertentu.

Objektif ICT Sekolah dan kumpulan sasar. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah juga perlu mengambil kira kos aktiviti yang dirancangkan dan unjuran sasaran yang meningkat bagi aktiviti tersebut. Peningkatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kelas bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa ICT Sekolah.Peranan dan beban tugas individu boleh diperjelaskan melalui Carta Organisasai Jawatankuasa ICT Sekolah. Matlamat. Peningkatan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ). siapa. Misi.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah akan menggariskan secara umum pencapaian yang dihasratkan dalam masa lima tahun. mengapa. Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi. Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah merangkumi enam(6) aspek yang penting : apa.Bab 1 : Perancangan 1. Aspek SIAPA. Panduan Keselamatan di sekolah. Hasrat ini boleh merangkumi tiga aspek berikut: Penghasilan warga sekolah yang celik ICT. 1-2 1-2 . Ini boleh dimasukkan dalam Pelan Tindakan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. dan BAGAIMANA dimaktub dalam Strategi Pelaksanaan. bila. Peraturan dalam Pelaksanaan ICT Sekolah dan carta gantt menerangkan aspek BAGAIMANA DAN BILA. Aspek APA & MENGAPA termaktub dalam penyataan Visi. Penekanan kepada peraturan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICT adalah penting bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sekolah. Etika Penggunaan Internet dan Peraturan Penggunaan Makmal Komputer bagi sekolah adalah disediakan sama seperti dalam Bab 6: Dasar Keselamatan. dan kos. bagaimana.

Contoh seperti di lampiran 1-4. Misi dan Matlamat ICT Sekolah hendaklah sama dengan Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. Objektif Perancangan Jangka Pendek ICT pula. Dalam Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah. perlu disediakan untuk dokumentasi dan makluman serta tindakan Jawatankuasa 1-3 1-3 . Perincian yang lain seperti Jadual Penggunaan Makmal perlu juga disediakan bagi memoptimumkan penggunaan peralatan ICT yang ada.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah Perancangan Jangka Pendek ICT Sekolah menggariskan secara umum perancangan aktiviti tahunan bagi mencapai matlamat dan objektif Perancangan Jangka Panjang ICT Sekolah. ICT Sekloah. Reviu pada akhir tahun pelaksanaan akan Laporan reviu digunakan untuk merangka perancangan tahun yang berikutnya. Visi.Bab 1 : Perancangan 1. Perancangan Jangka Pendek perlu direviu sekurang-kurang dua kali setahun untuk memantau status pelaksanaan. Kertas kerja perlu disediakan untuk setiap aktiviti yang dirancang untuk memudahkan kesefahaman dan pemantuan. ditentukan oleh aktiviti yang dirancang dan perlu dinyatakan dengan jelas. Pelan Tindakan Perancangan dan Carta Gantt perlu disertakan.

Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastuktur ICT di sekolah. 2. 4.5. OBJEKTIF 4. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap.Bab 1 : Perancangan Contoh Perancangan Jangka Panjang ICT SMK Sri Kiara (2002 . 2.3. 3. 4.1.2. BPPDP.1. Kuala Lumpur. VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.3. *(Rujukan: Pembangunan Pendidikan 2001 –2010. 2.2006) 1. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. sistematik dan berkesan di sekolah.4. MATLAMAT 3. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. 2.1. Bab 8. 2002). Memberi peluang kepada pelajar menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman pembelajaran. Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. 4.4. 1-4 1-4 . Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengetahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT. 4. 4. MISI 2. Memberi peluang pelajar mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.2. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perkembangan Staf b. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 7. Pengajaran dan Pembelajaran c.1. Tugas-tugas Khas e.Bab 1 : Perancangan 5. STRATEGI PELAKSANAAN 6. Jawatankuasa kerja berikut perlu ditubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang dirancang. Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah adalah seperti di Rajah 1-1. KUMPULAN SASARAN 5.2. Lampiran 1-1. 5.3 Ketua AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Ketua Jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Kakitangan Sekolah (Pentadbir. 1-5 1-5 . 6.1. Pengurusan Stok dan Dokumentasi f. Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubalkan dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah. Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti (PIBG dan pihak luar) 6. Ketua Jawatankuasa adalah seperti berikut : Jawatankuasa a. Senarai tugas jawatankuasa adalah seperti di Lampiran 1-2. Pengurusan dan Penyenggaraan d. Penyenggaraan dan Keselamatan g.3.2. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 adalah seperti di Jadual 1.1. 7. 5. Keceriaan 6.

Bab 1 : Perancangan 8. 9. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI IT SEKOLAH 8. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dirangka. Perancangan Jangka Panjang SMK Sri Kiara akan direviu pada tahun 2004. 9. Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan. panduan dan etika berikut : a) Panduan Keselamatan di sekolah. Contoh penilaian yang dibuat oleh SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 2.1. c) Etika Penggunaan Internet dan d) Peraturan Penggunaan Makmal Komputer 9.1. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH 9. b) Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi.2. 1-6 1-6 .3.

Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-1 Carta Organisasi Jawatankuasa ICT Sekolah Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelenggaran Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi Jawatankuasa Penyelengaraan dan Keselamatan Jawatankuasa Keceriaan Rajah 1-1 : Carta Organisasi Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara 1-7 1-7 .

c. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak h. guru dan pembangunan & bekalan. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. e. Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. d. i. 1-8 1-8 . f.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-2 Senarai Tugas Jawatankuasa ICT SMK Sri Kiara I. Merancang. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. melaksana dan memantau keseluruhan progam ICT sekolah. PENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) a. g. b. Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. Memastikan keselamatan kawasan sekolah.

Memantau pembangunan web sekolah . c. e. ii. Jadual pengajaran dan pembelajaran Jadual kelab Jadual guru bertugas h. Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah. d. b. Menguruskan pangkalan data sumber manusia dalam ICT. Menyediakan jadual penggunaan makmal i. iii. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan menguruskan dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. III Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah. g. d. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT Sekolah. IV Jawatankuasa Perkembangan Staf a. 1-9 1-9 . Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah. b. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. PENOLONG SETIAUSAHA Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas.Bab 1 : Perancangan II SETIAUSAHA a. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. c. i. e. f.

f. g. c. VI Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan Jawatankuasa ini terdiri daripada tiga Jawatankuasa Kecil. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi B. Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. iaitu : A. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Powerpoint. d. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. e. Mengerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT b. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.Bab 1 : Perancangan V Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran a. h. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 1-10 1-10 . Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan Tugas jawatankuasa kecil ini adalah seperti di Lampiran 1-3. Jawatankuasa Keceriaan C.

c. Menyediakan jadual tugas kebersihan makmal. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. panduan penggunaan peralatan dan perisian serta mempamerkannya di tempat yang strategik. mengemaskini cakera keras dan mengimbas disk) d. b. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. mencuci pemacu. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-3 A Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi a. inventori dan harta modal. (Contoh penyenggaraan: Servis air-con. Menguruskan stok. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan keceriaan makmal komputer. manual dan lesen perisian. d. b. Menyediakan peraturan makmal. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. c. B Jawatankuasa Keceriaan a. e. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus. b. C Jawatankuasa Penyenggaraan Dan Keselamatan a. c. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. d. 1-11 1-11 .

Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah.Bab 1 : Perancangan D Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas Program ICT a. . c. d. b. Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk programprogram khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. 1-12 1-12 .

1-13 1-13 . 1. 5. 4. KERTAS KERJA (ISN’T THIS A KERTAS KERJA BY ITSELF?) 5.1. MATLAMAT 1.3.. 2.4. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK ICT SEKOLAH 3.4. 2.3. CARTA GANTT 4. Melahirkan 20% guru (5 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. guru. Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Menghasilkan pentadbir. Tujuan kertas kerja ini adalah sebagai satu gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan akan digunakan untuk mendapat kelulusan bagi pelaksanaan dan peruntukan kewangan yang berkaitan. Yuran ditanggung oleh PIBG. Melahirkan 40% pelajar yang celik ICT. 1.1. 3. Carta Gantt Tahun 2002 bagi SMK Sri Kiara adalah seperti di Jadual 3. 3. Ia disediakan berdasarkan kepada pelan tindakan .1. Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih Menjalankan kelas Literasi Komputer untuk pelajar Tingkatan 1 dan 2. Melahirkan 100% staf sokongan (1 orang) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. Membangun infrastruktur dengan menambah dua buah komputer yang lengkap dengan perisiannya. OBJEKTIF 2. staf sokongan dan pelajar yang celik ICT Menggunakan ICT dalam menjalankan tugas harian 2.3.1.2. Menghantar 3 orang guru untuk menyertai Kursus ICT JPN Menghantar 2 orang guru untuk menyertai kursus Microsoft Office di Syarikat XYZ.Bab 1 : Perancangan Lampiran 1-4 Perancangan ICT SMK Sri Kiara bagi Tahun 2002 1. 3.2. Carta Gantt pula dibuat bagi menggambarkan Perancangan Jangka Pendek ICT SMK Sri Kiara Tahun 2002. 3. 2.1. Kertas kerja perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang.2.

Semakan status pelaksanaan Pelan akan diadakan pada 1 April 2002 dan 1 Jun 2002. 7.2. 7.Bab 1 : Perancangan 5. Contoh Kertas Kerja: Latihan Guru bagi Meningkatkan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah disertakan bersama perancangan ini. jadual anjal yang berulang setiap 4 minggu akan digunakan.. 6. 1-14 1-14 . SEMAKAN SEMULA (REVIU) 7. Dalam hal ini. JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL 6. Semakan status pencapaian Pelan akan diadakan pada 1 November 2002.1.2.2.1. Perincian jadual adalah seperti di …. Jadual Penggunaan Makmal Komputer SMK Sri Kiara dirangka bagi membenarkan penggunaan optimum makmal bagi semua kelas. (Sila Rujuk Lampiran 1) 6.

Teknologi digunakan sebagai pengupaya dalam menggalakkan proses pengajaran-pembelajaran terarah akses kendiri. Bagi mencapai matlamat ICT SMK Sri Kiara perlu diadakan latihan yang mencukupi dalam menggunakan konsep sekolah bestari bagi guru-guru SMK Sri Kiara Pada masa ini. Tambahan pula. tidak ada seorang guru di sekolah ini yang mengetahui secara mendalam mengenai konsep Sekolah Bestari. MATLAMAT: Menghasilkan tenaga pengajar SMK Sri Kiara yang fasih dalam konsep Sekolah Bestari dari segi pengajaran dan pembelajaran. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek tersebut: • Kemahiran generik • Penggunaan aplikasi Microsoft Excel bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran efektif • Penggunaan bahan internet yang telah dimuat turun dalam pengajaran dan pembelajaran 1-15 1-15 . latihan dalam penggunaan konsep Sekolah Bestari adalah perlu agar sekolah SMK Sri Kiara tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan semasa. SMK Sri Kiara mempunyai dua orang guru yang mahir dalam IT tetapi tidak ada seorang guru yang telah diberi latihan dalam menggunakan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. dan boleh mengaplikasikan ICT dalam pengajaran-pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. terarah kendiri dan kadar kendiri.Bab 1 : Perancangan CONTOH KERTAS KERJA LATIHAN GURU BAGI MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JANGKAMASA : BAHAGIAN 1: BAHAGIAN 2: BAHAGIAN 3: 28 – 29 Mei 2002 9 – 10 September 2002 2 Disember 2002 RASIONAL: Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal Konsep Sekolah Bestari yang berpusatkan pengajaran dan pembelajaran pemikiran kritis dan kreatif. OBJEKTIF : Mengadakan taklimat konsep Sekolah Bestari bagi semua guru dan staf sokongan. Dengan ini. sejak tahun 1996.

Bahasa Inggeris. dan Sains. 20 orang KOS/JUSTIFIKASI KOS/SUMBER KEWANGAN: Bahagian 1 Tarikh 28 –29 Mei 2002 Aspek Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kos OS 29000: RM 350 50 orang 2 9 September 2002 2 Disember OS 29000: RM 50 OS 29000: RM 150 5 orang 3 20 orang 1-16 1-16 . 2002 2 Dis.Bab 1 : Perancangan TARIKH/ ASPEK/ KUMPULAN SASARAN: Bahagian Tarikh Aspek 1 28 –29 Mei 2002 Konsep Sekolah Bestari Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Bahan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kumpulan Sasaran Semua Guru Bilangan 50 orang 2 9 Sept. Guru Matematik 5 orang 3 Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu.

Nama penceramah yang dicadangkan boleh diperolehi daripada Pusat Kegiatan Guru yang terhampir.30 – 1.00 ptg Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber SMK AAA Taklimat.00 pagi – 12. 2002 8. Bengkel dan Latihan oleh Pensyarah Maktab Perguruan BAHAGIAN 2: 9 September 2002 Tarikh Tarikh/Masa Aspek 9 Sept.00 pagi 10.00 ptg 1-17 1-17 .Bab 1 : Perancangan JADUAL AKTIVITI /STRATEGI PELAKSANAAN: Pegawai. pensyarah dan guru sumber mata pelajaran sekolah bestari akan dijemput ke sekolah untuk memberi latihan.00 – 10.00 ptg Pengenalan kepada aplikasi Microsoft Excel Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam pengajaran dan pembelajaran efektif Penggunaan Excel dalam P&P Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Taklimat oleh Guru Sumber Matematik SMK BBB Bengkel dan latihan oleh Guru Sumber Matematik SMK AAA Kumpulan Sasaran 5 guru Matematik 2.00 tgh -Konsep Sekolah Bestari -Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Bestari Stategi Pembelajaran Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Startegi Pelaksanaan Taklimat oleh Penyelaras PKG Kumpulan Sasaran Semua guru 2.00 ptg 29 Mei 2002 8.00 pagi – 4. BAHAGIAN 1: 28 – 29 Mei 2002 Tarikh Masa Aspek 28 Mei 2002 8.00 – 5.00 – 4.

Bahasa Inggeris.00 Bahan Internet Sesi Kumpulan ptg dalam Pengajaran (mengikut mata dan Pembelajaran pelajaran) dan Matapelajaran Bengkel dengan Guru Sumber Bahasa Melayu.00 – 10.00 ptg – 5.Bab 1 : Perancangan Tarikh 2 Dis. 2002 BAHAGIAN 3: 2 Disember 2002 Tarikh/Masa Aspek Startegi Pelaksanaan 2 Disember Pengenalan Taklimat oleh kepada Internet 8. dan Sains SMK AAA sebagai pemudah cara Kumpulan Sasaran 20 guru Bahasa Melayu.00 Guru Penyelaras sebagai Sumber pagi Bestari SMKBBB Maklumat .00 Bahan Sumber Taklimat oleh tgh Mata Pelajaran Guru Penyelaras daripada Internet Bestari SMKAAA 2. Kaedah Muat Turun Laman Web untuk penggunaan kelas 10.30 – 1. Bahasa Inggeris dan Sains PENILAIAN: Penilaian akan dibuat selepas setiap tamat setiap bahagian dari segi : • Pencapaian objektif latihan • Kesesuaian program • Kesesuaian Isi kandungan • Kesesuaian bahan • Keberkesanan Penceramah/ Pemudahcara 1-18 1-18 .

CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG 2002 Literasi Pelajar 40% menguasai kemahiran ICT asas Sasaran Literasi Pelajar 2003 Literasi Guru Peningkatan kemahiran ICT Literasi Staf Sokongan 20% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Guru 30% menguasai kemahiran ICT asas Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 20% menggunakan ICT dalam P&P Latihan Guru Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sains Bahan Sumber Bahasa Inggeris Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel Peningkatan Penggunaan ICT dalam Pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 40 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Peningkatan Infrastruktur ICT 2 kali setahun bagi semua komputer 2 komputer Penilaian Pelan Tindakan .

Sasaran 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 50% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 60% menguasai kemahiran ICT asas 10% kemahiran intermediate 1 kursus. 20 peserta Literasi Pelajar 2004 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 70% menguasai kemahiran ICT asas 30% kemahiran intermediate 2 kursus X 20 peserta Sasaran Literasi Guru Literasi Staf Sokongan Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 40% menggunakan ICT dalam P&P 60% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Sejarah Bahan Sumber Geografi Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P 3 bengkel Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 3 bengkel Kajian Tindakan 80 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 4 matapelajaran 100 % staf dilatih menggunakan aplikasi pengurusan 2 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pengimbas 1 pencetak laser 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 kamera digital Penilaian Pelan Tindakan .

CADANGA 2005 Literasi Pelajar 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Sasaran Literasi Pelajar 2006 Sasaran 100% kemahiran intermediate 50% kemahiran tinggi Literasi Guru 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 100% menguasai kemahiran ICT asas 60% kemahiran intermediate 3 kursus X 20 peserta Literasi Guru 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi Literasi Staf Sokongan Literasi Staf Sokongan 70% kemahiran intermediate 30% kemahiran tinggi 3 kursus X 20 peserta Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru Kursus Literasi ICT bagi Komuniti Latihan Guru 80% menggunakan ICT dalam P&P 100% menggunakan ICT dalam P&P Bahan Sumber Sains Tulen Bahan Sumber Matematik Tambahan Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bahan Sumber Matematik Bahan Sumber Bahasa Melayu: Bengkel Penghasilan Bahan Sumber Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Peningkatan 30% dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan Bahan Sumber 2 bengkel 2 bengkel Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer Merangkaikan komputer sekolah (WAN) 40 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan Latihan Staf Sokongan dalam Aplikasi Pengurusan Penyelenggaraan komputer Pembelian Peralatan Komputer 60 % staf dilatih semula (retraining) dalam aplikasi pengurusan 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 pelayan 20 komputer 1 kali setahun bagi semua komputer 5 buah komputer 1 projektor LCD 1 perakam video digital Penilaian Pelan Tindakan .

Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Latihan tambahan di jalankan bagi staf oleh Jabatan Pendidikan Negeri Seramai 300 ahli komuniti telah dilatih dalam ICT (melebihi sasaran yang tetapkan) 75% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Belum ada bahan perisisan bagi matapelajaran tertentu Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 150% (mengikuti sasaran yang ditetapkan) 15 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas 3. Bahasa Inggeris. Dua peratus pelajar fobia komputer dan tidak menyentuh komputer 95% menguasai kemahiran asas.Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. 30% kemahiran tinggi kerana: 1.AN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG Penilaian 95% menguasai kemahiran asas. 60% intermediate. Dua peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 100% menguasai kemahiran intermediate dan 50% kemahiran tinggi kerana: 1. Semua staf sokongan telah dilatih dan menerima latihan semula dalam aplikasi pengurusan Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. 20 % kemahiran tinggi kerana: 1.Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas komputer 2. Rangkaian komputer telah dibuat bagi 40 buah komputer (melebihi sasaran) kerana : 1. Guru IT sekolah telah merangkaikan 20 komputer dengan menggunakan kepakaran sendiri Penilaian Pelan Tindakan . Pemindahan masuk staf yang mahir IT 2. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Keperluan mendedahkan guru yang baru pindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan bagi Bahasa Melayu. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. 90% intermediate. Matematik dan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.

F. E. Literasi Komputer Teknologi Maklumat e-Pembelajaran Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Projek Khas ICT untuk Pendidikan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Kelab Komputer 2-1 . Sekolah boleh menyertai satu atau lebih daripada satu pengisian program yang disenaraikan berasaskan kemudahan dan kemampuan. Program-program ini boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran atau kemahiran pelajar dalam bidang ICT. B. A.Bab2 : Pengisian Program BAB 2 PENGISIAN PROGRAM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bab ini bertujuan untuk mengenalkan program-program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah apabila kemudahan ICT disediakan. G. D. C.

Program ini telah dilaksanakan secara rintis di 60 buah sekolah menengah pada tahun 1992 dan sehingga kini terdapat 575 buah sekolah KDP di seluruh negara. Membina kemahiran menggunakan komputer.3.3.2. 1. LATAR BELAKANG Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan literasi komputer di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah serta mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. LITERASI KOMPUTER 1. 2-2 . 1.1. program KDP. Memberi pengetahuan asas tentang komputer.3. mengambil perspektif ICT itu sebagai satu peralatan teknologi.Bab2 : Pengisian Program 2A. Literasi Komputer.1. Oleh yang demikian .2. Literasi komputer mempunyai dua objektif khusus : 1. Projek Pengkomputeran Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk melengkapkan prasarana ICT di sekolah-sekolah supaya pendidikan tentang ICT dan yang berkaitan dapat diperkembangkan dengan lebih luas lagi. 1. 1. Dengan ini progran KDP dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai guru dan pelajar melalui garis panduan serta laman web KDP untuk penataran maklumat dan bahan bagi program Literasi Komputer.

pengetahuan dan kemahiran komputer dibahagikan kepada lapan peringkat.5. Pelaksanaan program Literasi Komputer berdasarkan struktur lapan (8) peringkat.ppk.Bab2 : Pengisian Program 2.2. Maklumat mengenai peringkat ini boleh didapati daripada garis panduan Literasi Komputer.1. Dalam penyemakan semula program untuk literasi komputer ini. Berikut adalah maklumat mengenai pelaksanaannya: 2. KANDUNGAN 2. manakala kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Tingkatan 1 adalah merujuk kepada kemahiran yang terdapat pada peringkat 4. 2. Bagi sekolah-sekolah rendah yang berkemampuan dari segi perkakasan. (laman web http://kdp. Merujuk kepada garis panduan Literasi Komputer.2.4. (Rujuk Rajah A). rancangan pendidikan Literasi Komputer yang dilaksanakan tahun 1992 telah dikaji semula. 2. kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sekolah rendah ialah kemahiran yang terdapat pada Peringkat 1.kpm.2. 2. Peringkat 4 hingga 8 diteruskan di sekolah menengah untuk pelajar Tingkatan 1 dan disusuli pada Tingkatan 2 dan 3. Dengan perkembangan bidang ICT yang begitu pesat. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 boleh mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi mengukuh dan mendalami bidang ICT sekiranya mereka berminat. program literasi ini boleh dilaksanakan untuk murid-murid tahap 1. 2-3 . tenaga pengajar dan kemampuan murid-murid.2. 2.3.2.2.1.2.my) 2. Peringkat 1 hingga 3 dimulakan pada Tahap Dua pada tahun 4 dan disusuli pada Tahun 5 dan 6.

Selain daripada penguasaan kemahiran asas MS Office dan kemahiran berkomunikasi menerusi rangkaian dan Internet. 2-4 . bahan tersebut perlulah dinilai dahulu supaya ianya memberi manfaat kepada murid-murid. Pelajar boleh melangkah ke peringkat seterusnya berdasarkan pencapaian masing-masing. Sekolah seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi di peringkat sekolah rendah dan menengah supaya pelajar dapat menguasai setiap peringkat literasi komputer.6.2.2. Guru-guru mata pelajaran boleh membantu semasa membuat penilaian.9. Penstrukturan berdasarkan peringkat 1 hingga 8 ini adalah luwes (flexible) dan tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. 2.8. 2. 2.7.2. 2. Sekiranya pihak sekolah berkemampuan untuk memperolehi bahan-bahan daripada pihak luar. tumpuan juga harus diberi kepada perkembangan terbaru dalam bidang ICT seperti penggunaan laman web dan portal-portal pendidikan sebagai sumber maklumat.Bab2 : Pengisian Program Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kemahiran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Kemahiran Asas Sekolah Rendah Kemahiran Asas Sekolah Menengah Rajah 2-1: Tahap kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar 2. Pelajar juga berpeluang untuk menggunakan grafik berasaskan MS Windows 98 (perisian Paint) dan MS Office 2000 (menu Word Art.2.10. dan sebagainya) .2. Drawing.

1. dan tidak semestinya Guru Penyelaras ICT. • Pelajar yang lain boleh meneruskan pelajaran dengan bahan sumber yang lain. SYARAT PENAWARAN 3.3. tenaga pengajar untuk program ini diambil daripada kalangan guru yang sedia ada serta berkemahiran dalam ICT.3. Sekolah menengah sebaiknya bermula daripada Tingkatan 1 dan sekolah rendah disarankan bermula pada Tahap Dua.3. 3.1. 2-5 . Jumlah komputer yang kecil bukan merupakan faktor penghalang kepada program ini. Latihan dalaman kepada guru perlu diberi tumpuan dan sasaran penguasaan kemahiran guru ditetapkan.2. Sekolah boleh memulakan program ini di atas inisiatif sendiri tetapi sebaikbaiknya dimaklumkan kepada JPN . 10 pelajar boleh menjalankan latihan literasi komputer dengan menggunakan modul-modul yang disediakan.1. Oleh kerana tiada guru tambahan dibekalkan. Sekolah yang mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi melalui sumber-sumber lain. 3.2. Sekolah swasta yang berminat untuk melaksanakan program ini. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. 4. Sekolah yang mendapat bekalan komputer daripada KPM di bawah program KDP atau Projek Pengkomputeran KPM. Pendekatan yang sesuai seperti menggilirkan penggunaan komputer boleh digunakan.3.2. 3. dalam Bab 4. Contohnya untuk sebuah kelas yang mempunyai 40 orang pelajar: • Untuk lima (5) PC.Bab2 : Pengisian Program 3.3. Bantuan latihan boleh didapati 4.1. 3. Sasaran Program Literasi Komputer 3.2. 4.

4.ppk. Kelas malam diadakan untuk Sekolah Berasrama Penuh.kpm. pelajar dibawa masuk ke makmal komputer menggunakan semasa CD-ROM waktu pelajaran berkaitan mata pelajaran tersebut. program literasi komputer dijalankan dalam aktiviti kelab komputer.2. 2-6 Panduan . Kelas komputer diadakan pada hari Sabtu. JKKK. Penyusunan jadual waktu adalah bergantung kepada kesesuaian dan kebijaksanaan pihak pengurusan sekolah.Bab2 : Pengisian Program 4.5. Ia dilihat berdasarkan kadar penguasaan asas pelajar daripada peringkat 1 (Sekolah Rendah) dan peringkat 4 (Sekolah Menengah). Ukuran pencapaian adalah berasaskan garis panduan dan modul pembelajaran akses kendiri yang disediakan untuk tujuan program ini. Tiada peruntukan kewangan yang khusus untuk program ini tetapi sekolah boleh berusaha untuk mendapatkan dana tambahan menerusi sumbersumber lain seperti sumbangan daripada PIBG. Program untuk literasi komputer diserapkan mata dalam P&P. Berikut adalah contoh langkah yang boleh diambil oleh sekolah: • • • • Jadual waktu sesi pagi atau sesi petang dilanjutkan. Penggunaan freeware dan shareware yang boleh dimuat turun dari Internet boleh digunakan untuk membantu P & P.dll. UKURAN PENCAPAIAN 5.my) 4.1.3. yang contohnya.3. Sasaran jumlah pelajar dan guru yang melalui program ini dalam tempoh yang tertentu. (Rujuk laman web http://kdp. 5. 5. mendapatkan sumbangan pihak luar adalah seperti di Bab 7. 5. • 4. Rekod pencapaian pelajar yang dibawa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah boleh digunakan untuk mengesan tahap penguasaan murid. Kemudahan rakam salin CD-ROM pembelajaran keluaran Bahagian Teknologi Pendidikan boleh didapati di Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau di setengah Pusat Kegiatan Guru.

3 http://myschoolnet. RUJUKAN 6. bahan-bahan pengajaran berbentuk Modul Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 2-7 . garis panduan program.Bab2 : Pengisian Program 6. 8/2000: Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah. 6.1.2 http:// kdp.kpm.my (Melalui laman ini.kpm.ppk.ppk.my (Melalui laman ini. Pekeliling Ikhtisas Bil. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di muat turun untuk kegunaan aktiviti pembelajaran Literasi Komputer) 6.

Yahoo Messenger.my.1. Web Communities.2. 2. 2. Mereka juga diharapkan dapat berkongsi idea. Pengajaran secara kelas tidak digalakkan. menggunakan MSN Messenger.ppk.Bab2 : Pengisian Program 2B. Pentaksiran peringkat sekolah mesti dilaksanakan oleh guru. 1. MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SPM 1. mata pelajaran ini dikendalikan secara terarah kendiri (self-directed).4. LATAR BELAKANG Mata pelajaran Teknologi Maklumat ( TM ) merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di peringkat SPM mulai tahun 2000. KANDUNGAN Dokumen kurikulum seperti Sukatan Pelajaran . 2. dll.3. Setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mesti mengakses laman WEB yang berkenaan dan melaksanakan aktiviti yang terdapat pada setiap modul. maklumat tentang perkara yang ditaksir dalam mata pelajaran ini dan panduan 2-8 .kpm. 2. 1. 2. Senarai Elemen Pentaksiran dan modul pembelajaran telah disediakan dan boleh diakses melalui laman web http:// kdp. Guru mata pelajaran TM digalakkan untuk berinteraksi sesama mereka supaya kefahaman mereka terhadap pelaksanaan mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. akses kendiri (self- accesed) dan berdasarkan kadar kendiri (self-paced). Bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.2.4.3. strategi dan bahan pengajaran dengan menggunakan e-mail atau persidangan video (contohnya. Tiada buku teks yang khusus diperuntukan untuk mata pelajaran ini. Huraian Sukatan Pelajaran. 1.). 1.1. Kemajuan dan pencapaian di peringkat sekolah direkodkan sendiri oleh pelajar dalam rekod pembelajaran yang disediakan . Terdapat enam (6) bidang dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat yang memerlukan penekanan yang serata dan seimbang yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar.

5 20 + 1 pelayan/komputer guru 5 komputer (digunakan sebagai standby jika berlaku kerosakan.2 3.1 unit Perisian-perisian keluaran Microsoft boleh diperolehi dengan harga istimewa (Educational Price) melalui JPN.2. 3.1.3.3.gov. Bilangan pelajar mestilah sekurang-kurangnya 16 orang untuk mengambil mata pelajaran tersebut.Bab2 : Pengisian Program pelaksanaannya boleh didapati daripada laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) http://www2.3.5 3.gov. SYARAT PENAWARAN Syarat penawaran TM berdasarkan surat makluman KPM KP(PPK) 016/62/Jld. Proses perolehan boleh didapati dalam Bab 3.untuk 20 + 5 unit .1 unit . rujuk www.untuk 20 + 5 unit . hanya perlu disediakan semasa pentaksiran pusat) Akses Internet Kad tangkap video (video capture card) Rangkaian Setempat (LAN) + hub Pencetak Pengimbas Windows 95/98 (untuk setiap PC) MS Office (untuk setiap PC) Adobe Photoshop (pc guru) Adobe Premier (pc guru) Comil Versi Zamrud (pc guru) .4 3.htm mendapatkan senarai harga terkini perisian-perisian tersebut.4. Sila untuk 2-9 .4.4 3.4 3.6 3. 3.4.2 3.8 3.3.3.5 3. 3.my/pekeliling/panduan.3.1 3.3.my/~lp.7 3. Keperluan asas perkakasan yang perlu ada adalah seperti berikut: 3.1(49) bertarikh 15/2/2000.4.3 3.1 unit .moe.moe.3 3.4.1 3. 3.3.6 Adalah diingatkan bahawa sekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran ini sendiri perlu membeli sendiri perisian-perisian yang diperlukan.3. 3.1 unit Perisian yang diperlukan adalah : Window NT( untuk rangkaian dan kawalan) .

Bab2 : Pengisian Program 4. Bagi komponen pengaturcaraan. 5.2. Penggunaan freeware dan shareware adalah digalakkan supaya pelajar didedahkan kepada kepelbagaian aplikasi – sebahagiannya boleh dimuat turun melalui laman web http://kdp. 4.3. tumpuan harus diberi kepada bahasa pengaturcaraan yang pelbagai dengan pemberatan kepada Visual Basic. Jabatan Pendidikan Negeri untuk berdaftar sebagai pusat peperiksaan untuk Teknologi Maklumat (Sila rujuk Rajah B2 ). 4. 4.1. pemberatan diberikan kepada penggunaan MS Office. Sekolah juga harus memohon kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Sekolah perlu membuat permohonan kepada JPN (u. Untuk itu makmal dan kemudahan ICT sekolah harus menepati syarat-syarat yang dinyatakan dalam pekeliling LPM seperti menunjukkan bukti lesen. Bagi aplikasi pemprosesan perkataan. 4.p.4 TENAGA PENGAJAR Guru yang mengajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat. 5. Ketua Sektor Pengurusan Akademik.kpm. 2-10 . 5. aplikasi persembahan dan aplikasi hamparan data. 5.ppk. Jabatan Pendidikan Negeri) untuk menawarkan mata pelajaran Teknologi Maklumat di peringkat SPM. (Sila rujuk Rajah B1).1.my. Pegawai Unit Penilaian dan Peperiksaan atau LPM akan membuat lawatan ke sekolah untuk memastikan sekolah menepati syarat pekeliling daripada LPM dan membuat laporan mengesahkan sekolah sebagai pusat peperiksaan.2.3.

Unit Penilaian ) B2 Sekolah melengkap Pegawai Unit Penilaian JPN akan membuat pemantauan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik Diluluska SEKOLAH LAYAK MENJADI PUSAT PEPERIKSAAN UNTUK PENTAKSIRAN PUSAT MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Rajah 2-2 : Proses Permohonan Untuk Menawarkan Mata Pelajaran dan Permohonan Untuk Menjadi Pusat Peperiksaan Teknologi Maklumat.p. KSPA) Sekolah melengkap Pegawai JPN akan membuat lawatan Tidak diluluskan Hasil Pemantauan Diluluskan JPN memaklumkan kepada PPK dan Lembaga P ik SEKOLAH LAYAK MENAWARKAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u.Bab2 : Pengisian Program Mula B1 Memohon Menulis Surat Kepada Pengarah JPN (u. 2-11 .p.

Bab2 : Pengisian Program

6. UKURAN PENCAPAIAN 6.1. Contoh bagaimana pencapaian dalam Teknologi Maklumat dapat diukur adalah:6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 7. 7.1 Rekod pelajar Kadar penguasaan pelajar Kerja Kursus Peperiksaan Berpusat

RUJUKAN Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di http://www2.moe.gov.my/~lp (Untuk mendapatkan maklumat dan panduan pentaksiran yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan)

7.2

Laman web Pusat Perkembangan Kurikulum di http://www.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan maklumat mengenai Sukatan dan Huraian mata pelajaran Teknologi Maklumat)

7.3

Laman web Kementerian Pendidikan di http://www.moe.gov.my/pekeliling/panduan.htm (Untuk mendapatkan maklumat am serta pekeliling yang berkaitan dengan ICT )

7.4

Laman

web

Unit

Komputer

Dalam

Pendidikan,

PPK

di

http://kdp.ppk.kpm.my (Untuk mendapatkan garis panduan penawaran, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, modul-modul pembelajaran, dan maklumat am mengenai mata pelajaran Teknologi Maklumat) 7.5 http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/complab.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai perkakasan komputer Bahasa Inggeris) 7.6 http://www2.famvid.com/i101/internet.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai internet - versi Bahasa Inggeris) - versi

2-12

Bab2 : Pengisian Program

7.7

http://www.putera.com/tanya/ (Untuk mendapatkan maklumat dan rumusan sebarang masalah berkenaan komputer)

7.8

http://www.rad.net.id/homes/edward/intranet/intradex.htm (Untuk mendapatkan maklumat mengenai jaringan dalaman dan intarnet – versi Bahasa Indonesia)

7.9

http://www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/basic.htm (Mengandungi artikel tentang Internet dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di dalamnya- versi Bahasa Indonesia.)

7.10

http://www.sabah.edu.my/istilah-it/index.html (Untuk mendapatkan maklumat mengenai istilah ICT, terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia)

2-13

Bab2 : Pengisian Program

2C. e-PEMBELAJARAN
1. 1.1. LATAR BELAKANG Pembelajaran yang berasaskan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer dan rangkaian melalui Internet dan /atau Intranet dan bersumberkan komputer pelayan , pusat data atau portal pendidikan. 1.2. e-Pembelajaran seharusnya melibatkan penggunaan e-mail, fungsi ‘chat’, ‘video conferencing’ dan lain-lain bentuk komunikasi elektronik. 2. KANDUNGAN Program e-Pembelajaran yang khusus telah dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti program pendidikan jarak jauh UNITAR, pendekatan tutorial di portal dan laman pendidikan yang tertentu dan projek-projek Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. SYARAT PELAKSANAAN Perlu ada rangkaian dan akses internet Menggunakan URL/laman web yang sesuai untuk P & P. Kakitangan yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk melaksanakan program Perlu menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pencarian maklumat melalui kemudahan ICT. 4. 4.1. 4.2. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Kesediaan, kesedaran dan kemampuan guru Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah

2-14

5. Pelajar dapat mencari maklumat (browse). RUJUKAN Laman web http://myschoolnet.2.Bab2 : Pengisian Program 5. 6. 5.kpm. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT berdasarkan hasil pembelajaran.1.my 2-15 .ppk. menghantar e-mail dan menyusun semula maklumat yang didapati dengan menggunakan peralatan ICT.

chat. chatting atau video-conferencing untuk tujuan pendidikan. 3. portal maklumat atau Internet untuk mengumpul maklumat untuk tugasan yang tertentu di mana muatan dan penerokaan dikawal oleh murid. 2.3 4. mengumpul dan memilih maklumat daripada Internet. (Bahan laman web disimpan dalam server dan diakses secara Intranet) Kemahiran mencari.1 4. Berkomunikasi secara e-mel. video conferencing. messenger .2 4.1 KANDUNGAN Berdasarkan perancangan rapi sebelum sesuatu masa P&P Berdasarkan objektif pelajaran dan kesesuaian (relevan) Berfikrah dan bijaksana PENDEKATAN/KAEDAH Penggunaan ICT secara tutoran – bahan yang berdasarkan susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan di mana penjelajahannya dikawal oleh sistem.4 Kerja kursus dan penilaian hasil projek pelajar. 2. 3.3 ICT sebagai alat aplikasi .1 2. 2-16 . 4.4 ICT sebagai alat komunikasi – berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mail.3 3. 3. LATAR BELAKANG Merupakan kaedah dan strategi pengajaran yang menggunakan ICT bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Power Point. PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.dsb.2 Penggunaan ICT secara penerokaan – penggunaan bahan CD. 3. Pembinaan laman web yang boleh diakses secara offline sekolah. PRODUK /HASIL 4.Bab2 : Pengisian Program 2D.2 2.penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pembelajaran.

Pentaksiran autentik berdasarkan hasil sebenar Briged pelajar yang dapat membantu pelajar lain dalam P & P dan masalah komputer.3 7. 8.ppk.3 RUJUKAN Laman web http://kdp. 8. 6.bestarinet. 7. 7. 7.kpm.1.2 8.1.2.1 6. Penguasaan kemahiran belajar oleh pelajar iaitu dapat memilih. 6. 8.2 6. Briged guru yang mampu membantu guru lain dalam P & P dan masalah komputer. 5. 7.ppk. menyusun.my Laman web http://myschoolnet.kpm. memetik maklumat dan mempersembahkan maklumat.Bab2 : Pengisian Program 5.4. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM Tahap literasi komputer guru yang baik Kesediaan dan kesedaran guru Sokongan oleh pihak pengurusan UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.1 5.2 SYARAT PELAKSANAAN Perancangan rapi oleh guru bersesuaian dengan objektif pengajaran.my 2-17 .3.my atau http://igalaksi/mercury/kdp Laman web http://www.

2.1 Projek Buku Elektronik atau e-Book i.2. 2.1. pembangunan portal. PROJEK KHAS ICT UNTUK PENDIDIKAN 1. KANDUNGAN KPM telah memperkenalkan berbagai-bagai projek ICT untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai projek rintis.3. 2. Sebanyak 50 buah sekolah telah dikenal pasti terlibat dalam Projek Rintis Buku Elektronik di Sekolah Menengah. 2. 2-18 .2. Keberkesanan penggunaan ICT dalam projek rintis tersebut. Syarikat pembekal telah menyediakan infrastruktur asas yang terdiri daripada pemasangan talian ISDN dan perkakasan untuk pengajaran dan wireless base station di setiap sekolah. pengujian aplikasi khusus termasuk perangkaian dan peralatan komputer yang dijalankan di sekolah-sekolah kerajaan. Sumbangan kepada pengurusan sekolah dan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan.1. Latihan pengurusan e-Book telah diberi kepada pengetua dan pegawai JPN serta latihan aplikasi e-Book kepada guruguru yang terlibat. LATAR BELAKANG Projek Khas ICT untuk pendidikan merupakan mana-mana projek ICT yang diperkenalkan oleh KPM atau pihak swasta yang melibatkan pengujian perisian.Bab2 : Pengisian Program 2E. Sumbangan serta potensinya untuk membantu mempertingkatkan pencapaian dan perkembangan pelajar. 2. Penerangan ringkas tentang projek-projek Kementerian Pendidikan yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut: 2. Guru dan pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan pembelajaran ii.1.1. 2.1. Peluasan projek-projek ini adalah bergantung kepada: 2.

2 Projek Pemasangan Sendiri Komputer (PSK) i. iii.2.2. ii. iv. Pada tahun 2002. Penilaian projek menyeluruh telah Oktober 2001 oleh KPM dibuat pada bulan keberkesanan tentang penggunaan perkakasan buku elektronik.my. Portal ini mengandungi buku teks untuk mata pelajaran teras dan beberapa mata pelajaran Sastera ikhtisas yang seharusnya boleh dimuatturun (download) oleh pelajar dan guru mengikut keperluan mereka. 2.ppk. Berikut adalah garis panduan untuk sekolah sebelum terlibat dalam projek-projek ini: 2-19 . perisian pendidikan.Bab2 : Pengisian Program iii. 35 buah sekolah telah mula dibekalkan dengan perkakasan e-Book untuk penggunaan dalam proses P & P menerusi capaian kepada portal Pendidikan e-Book. v. Projek ini telah dilaksanakan di 14 buah sekolah rintis di seluruh Malaysia. v.3 Pelajar juga dapat dilatih untuk mengenal pasti dan membaikpulih kerosakan yang mudah. 2. Garis panduan projek ini boleh didapati dari laman web http://kdp. Antara projek ini ialah pengujian ii. iv. Pemilihan sekolah untuk tujuan peluasan projek ini dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri.kpm. Projek ICT Swasta adalah merujuk kepada projek-projek yang dikendalikan oleh syarikat swasta di sekolah-sekolah kerajaan. Projek ICT Swasta i. Projek ini bertujuan melatih pelajar mengenai pemasangan komponen komputer termasuk hardware dan software . pengujian aplikasi khusus dan aplikasi web. sebanyak 30 buah sekolah lagi telah dipilih untuk tujuan peluasan projek ini.

4 UKURAN PENCAPAIAN Peningkatan minat di kalangan pelajar menerusi indikator seperti kedatangan yang lebih baik. Syarikat perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri sebelum mengadakan projek di sekolah. dsb. RUJUKAN Buku Panduan Sekolah Bestari Laman web http://www. 3. penglibatan individu dalam aktiviti ICT.3 4.ppk.3 4.my atau http://igalaksi/mercury/kdp 2-20 .Bab2 : Pengisian Program • • • Sekolah perlu mendapat kelulusan daripada Pengarah Pendidikan Negeri.ppk.1 4. Pembelajaran secara kolaboratif menerusi ICT.bestarinet.0 4.0 3.edu.my Laman web http://myschoolnet.1 3.kpm.my Laman web http://kdp. Peningkatan literasi komputer di kalangan guru dan pelajar.2 4.kpm.2 3. Bahagian Sekolah KPM perlu dimaklumkan mengenai projek itu. • Penyelaras ICT Negeri boleh dianggap pakar rujuk untuk sekolah mendapat nasihat agar dapat dielakkan projek yang mungkin mempunyai kos tersembunyi atau implikasi • Projek yang berkaitan tidak seharusnya melibatkan kutipan wang daripada pelajar atau kos berulang kepada sekolah.

Bab2 : Pengisian Program 2F. 2. 3. Dengan kemunculan teknologi hipermedia yang berkembang dengan pesatnya. PBK telah dipertingkatkan rekabentuknya dengan pengintegrasian fitur-fitur multimedia dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pengguna. Definisi Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif atau juga dikenali sebagai perisian kursus adalah perisian PBK yang dibangunkan berasaskan kepada perancangan sistematik. Ia merangkumi prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran. pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan pesatnya melalui komputer. Fakta-fakta yang dipersembahkan dapat diperkukuhkan dengan elemen-elemen multimedia seperti audio. berdasarkan kepada hakikat bahawa ia adalah alat yang berpotensi tinggi untuk menjadi pelantar ilmu dan maklumat. Perisian ini dapat digunakan secara interaktif dimana pengguna mengawal perkembangan pembelajaran mengikut tahap pencapaian kendiri. Pada masa kini dan masa-masa akan datang. dan rekabentuk interaktif. Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif 1 Pengenalan Komputer telah lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program-program Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK). Pertamanya ialah kelebihan teknologi multimedia yang antara lainnya dapat: • • Membantu memotivasikan pelajar untuk belajar kerana pembelajaran akan lebih menyeronokkan Membantu pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah kerana dapat dipersembahkan dalam konteks dan juga dapat dilihat secara lebih konkrit 2-21 . rekabentuk skrin. Penggunaan Perisian Kursus Terdapat dua kelebihan utama apabila melaksanakan pembelajaran berasaskan perisian kursus. video. ilustrasi grafik dan animasi.

3 4.2 4. Komponen Asas: 4. Keduanya ialah berdasarkan kepada keupayaan perisian pengarangan yang membolehkan pelajar belajar: • • • Secara pembelajaran kendiri Mengikut pencapaian kendiri Secara terarah kendiri Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan perisian kursus melalui dua program utama.4 Menu Tajuk-tajuk utama bagi isi kandungan perisian kursus. Submenu Tajuk-tajuk kecil bagi setiap tajuk utama. Bantuan Memberi penerangan kepada cara menggunakan alat navigasi dan beberapa simbol yang digunakan di dalam perisian kursus. Contohnya sesetengah pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan apabila mencuba sendiri dan dibantu oleh ilustrasi grafik.1 Objektif Perisian Menyatakan secara eksplisit hasil pembelajaran penggunaan perisian kursus.Bab2 : Pengisian Program • Kepelbagaian elemen multimedia membolehkan pelajar memilih pendekatan pembelajaran mengikut gaya pembelajaran masingmasing. 4 Komponen Perisian Kursus Multimedia Semua perisian kursus multimedia yang dibangunkan oleh BTP dan rangkaiannya mengandungi komponen-komponen seperti berikut: 4. Bestari. pelajar di akhir Mereka terdiri daripada pasukan pembangun diusahakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Projek Rintis Sekolah 2-22 .

contoh-contoh ini bukanlah terhad dan terpulang kepada kreativiti guru sebagai pengurus pengajaran.Bab2 : Pengisian Program 4.6 Ujian Soalan-soalan yang dibina dan dijanakan secara rawak untuk menguji pemahaman pelajar. kuiz dan latihan. Strategi-strategi yang digunakan ialah: • • • • • • • Penjelajahan Penemuan Pengembaraan Penceritaan Permainan Simulasi Tutoran 2-23 . Berikut adalah beberapa contoh penggunaan. dan membantu pelajar membuat pemilihan 4.1 Secara Kendiri Melalui cara ini. 5 Pengintegrasian Perisian Kursus dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Setiap perisian kursus boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut objektif pembelajaran yang diinginkan. 4.5 Aktiviti Terdiri daripada pelbagai bentuk tugasan pelajar secara hands-on sama ada dalam bentuk permainan. pelajar dapat menilai status pencapaian pembelajaran masing-masing seterusnya. Walau bagaimanapun. Melalui aktivitiaktiviti ini.7 Maklumbalas Pelaporan yang diberikan secara teks/visual/kesan bunyi/suara latar tentang setiap cubaan pelajar terhadap ujian/kuiz/latihan. pelajar membuat pemilihan sendiri ke atas perkara yang hendak dipelajari. 5.

2 Secara Kooperatif Pendekatan ini memerlukan perancangan rapi oleh guru.Bab2 : Pengisian Program 5. Model ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kumpulan murid yang homogenus Model Berurutan Mengikut model ini.2.2. Model Selektif Mengikut model ini. guru memilih beberapa aktiviti alternatif yang kesemuanya akan mencapai hasil pembelajaran yang sama dan menjalankan aktiviti secara berurutan.3 5.4 Model Selektif Model Berurutan Model Stesen Model Cabang Berikut adalah ciri-ciri model di atas.2. Pelajarpelajar diberi arahan dan bimbingan berdasarkan kepada modelmodel pembelajaran yang menyokong kepada kemahiran-kemahiran khusus.2. guru memilih satu daripada aktiviti yang terdapat di dalam perisian kursus dalam satu masa pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Model ini sesuai digunakan untuk pelajar yang memerlukan pelbagai aktiviti untuk membantu mereka menguasai hasil pembelajaran tertentu. Urutan disusun berasaskan kepada beberapa criteria.2 5. Contoh-contoh adalah seperti : 5.1 5. 2-24 . contohnya tahap kesukaran. iaitu dari tahap asas kepada tahap tinggi atau dari tahap mudah kepada tahap rencam.

Stesen dinamik . Pemilihan aktiviti oleh setiap kumpulan perlu dibimbing oleh guru agar setiap kumpulan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimun. setiap kumpulan akan meneruskan dengan aktiviti lain mengikut tahap pencapaian kumpulan.setiap kumpulan pelajar hanya menjalankan aktiviti dalam stesen masing-masing. Model ini sesuai digunakan untuk kumpulan murid heterogenus dan juga apabila kemudahan tidak mencukupi (contohnya komputer).Dalam stesen statik. semua kumpulan pelajar akan bermula dengan aktiviti yang sama dan mencapai hasil pembelajaran yang sama. Cara ini sesuai bagi kumpulan yang berupaya untuk menentukan pelbagai aktiviti mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran mereka. Stesen statik . 2-25 . Seterusnya. Pemilihan ke atas aktiviti-aktiviti adalah berdasarkan kepada tahap kebolehan kumpulan pelajar tersebut. Model ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan. Pada permulaannya.Dalam stesen dinamik.Bab2 : Pengisian Program Model Stesen Mengikut model ini. iaitu pendekatan stesen statik atau pendekatan stesen dinamik. Cara ini sesuai bagi kumpulan pelajar yang heterogenus. guru memilih beberapa aktiviti yang akan mencapai hasil pembelajaran yang sama atau berlainan dan menjalankan aktiviti secara kumpulan kecil. Model Cabang Mengikut model ini. kumpulan pelajar akan melakukan aktiviti secara bergilir-gilir. aktiviti-aktiviti pelajar adalah secara tersusun mengikut pencapaian hasil pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi.

Ren Sek. Ren Sek. Sek. Ren Ren Ren Ren Ren 2-26 . JUDUL PERISIAN KURSUS TERBITAN RANGKAIAN BTP/PSPN/BTPN/PKG EDARAN 1999 – 2002 JUDUL SUBJEK BAHASA INGGERIS Mr. Ren Sek. Men BAHASA MELAYU 23 24 25 26 27 Cerita Rakyat Lubuk Kulit Belajar Penjodoh Bilangan Bersama Tiki Pekerjaan Kenalkan Warna Dengan Tiki BM BM BM BM BM Sek. Sek. Berikut adalah senarai judul perisian kursus yang telah diterbit dan diedarkan ke sekolah-sekolah. Ren Sek. Buat masa ini. Men Sek. Ren SeK. Men Sek. Sek. Sek. Ren Sek. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program 6 Pembekalan Perisian Kursus Perisian-perisian kursus yang diterbitkan oleh BTP diedar secara percuma kepada sekolah-sekolah. pengedaran dihadkan ke beberapa buah sekolah yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan. Ren Sek. Ren Sek. pengedaran ini akan diperluaskan dari semasa ke semasa. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Banana and Universal Truth BI Learn About Fruits BI Things In The Classrooms and Home BI Fun With Numbers BI Tiggy’s Animal World BI Tiggy’s Classroom BI Plants and Flowers BI More Insects BI Life cycle of insects BI People BI Insects BI Numbers with Robo BI Buildings and Places BI Animals BI Habitul Actions BI Fruits and Vagetables BI Dwarfie Explores Buildings and Places BT Places Building and Monument BI Giving Direction BI The Nightingale BI The Tortoies Who Could Not Keep It’s BI Mouth Shut Introduction to Prepositions BI BIL SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sek. Walau bagaimanapun. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek.

Sek. Ren Ren Ren Ren. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Kubus dan Kuboid Tambah Dalam Lingkungan 100 Bahagi 45 ÷9 Graf Mendarab nombor Hingga Dua Digit dengan Satu Digit Tangen bagi Bulatan Nombor 1 – 10 Penjelmaan Perimeter dan Luas Sisi 4 Trigonometri Nombor Negatif I Pepejal dan Isipadu Sudut Dongak dan Sudut Tunduk Jarak. Sek. Sek.ISLAM Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Masa. Sek.. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Sek. Laju dan Pecutan Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Lokus Dalam Dua Matra Nombor Negatif II Tuas Peratus Gandaan Pecahan Nombor Bulat Kebarangkalian MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT Sek. Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men Men 2-27 . Sek. Sek. Men 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Pecahan Tahap 2 Darab 9 x 9 Pecahan Tahun 4 Masa dan Waktu Tambah dalam Lingkungan 500. Sek. Sek. Sek.Bab2 : Pengisian Program 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Cerita Nenek Perihal Air Pekerjaan Penjodoh Bilangan Surat Kiriman Golongan Kata Pantun Permata Desa Orang Utan Zapin Sajak AGAMA ISLAM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM Sek. Men Men Men Men Men Men Men 39 Bersuci MATEMATIK A. Sek. Sek Sek.000 Isipadu. Sek. Sek. Sek.

Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren. Men Sek.Bab2 : Pengisian Program SAINS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sifat-sifat Cahaya Pernafasan Tabiat Makanan Haiwan Pengelasan Haiwan Permakanan Haiwan Kemandirian Spesis (Ren) Katak Borneo Pemakanan Haiwan dan Tumbuhan Alam Tumbuhan Ciri-ciri Tunbuhan Alam Kehidupan Haiwan Ciri-ciri Tumbuhan Biosfera Bumi Pengelasan Haiwan Sistem Sokongan Pengelasan Benda-benda Hidup Tenaga Elektrik Koordinasi dalam Badan Kita Tanah Tanih Mata Kulit Vetebrata dan Invetebrata Menjelajah Angkasa Pembiakan dan Pertumbuhan Haiwan Vetebra Meiosis dan Mitosis Haba dan Pemindahannya Sumber Tenaga Jadual Berkala Unsur Dadah Kesan Rumah Hijau Penyakit Gigi Kemandirian Spesis (Men) Jirim Rumbia Prinsip Bernoulli Peredaran Darah Organ Deria Manusia Koordinasi Dalam Badan (2) Kesan Haba Kitaran Air Semula Jadi SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS SAINS Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men Sek Men 2-28 . Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek. Ren Sek Ren Sek Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Ren Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Ren Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek. Men Sek.

Men JUMLAH 115 Catatan: Bilangan judul sebanyak 115 adalah sehingga tahun 2002 dan akan bertambah tahun demi tahun.TEMPATAN Sek. Ren Perihal setempat K. 2-29 .TEMPATAN Sek. Ren Kejiranan K.Bab2 : Pengisian Program KAJIAN TEMPATAN 111 112 113 114 115 Sekolah Kita K.TEMPATAN Sek. Ren Kelapa GEOGRAFI Sek. Ren Sumber Negara K.TEMPATAN Sek.

Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu surat Pekeliling Ikhtisas bil.2. 1. Merancang aktiviti kelab. Perkomputeran Tingkatan 6 dan mata pelajaran Teknologi Maklumat.1.Bab2 : Pengisian Program 2 G. 1. Sekolah Bestari.3.4. KELAB KOMPUTER SEKOLAH LATAR BELAKANG 1. dan sebagainya. Bahagian Sekolah.2. 1. Di samping sumbangan pihak luar seperti swasta. lampiran surat KP(BS)8591/Jld. PIBG. Menubuhkan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah.3. Penubuhan Kelab Komputer sekolah merupakan satu usaha pihak sekolah bagi memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pelajar untuk mendalami kemahiran ICT dan mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mengurus dan mentadbir kelab.1. 1. 2-30 .2. 1. Program Perkomputeran Reka Cipta. Sebarang perjanjian yang dibuat dengan pihak luar hendaklah diteliti implikasinya oleh pihak sekolah dan seterusnya diluluskan oleh JPN sebelum ditandatangani oleh pihak PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah. Kelab Komputer Sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan infrastruktur ICT yang sedia ada di bawah program perkomputeran KPM seperti Program Komputer Dalam Pendidikan.XVI/(8) untuk : 1.2.8/2000 iaitu mengenai Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000.2.

Aktiviti yang dicadangkan ialah: 2.Bab2 : Pengisian Program 2.1.1 KANDUNGAN Untuk aktiviti kelab. bilik/makmal berkenaan sebaiknya terletak di tingkat satu sesebuah bangunan itu dan dipasang jeriji pada pintu dan tingkap. Servis dan penyenggaraan perkakasan dan perisian dan sebagainya. Rancangan aktiviti dan pengisian yang terancang Bekalan kuasa elektrik 3-phase untuk menampung bekalan kuasa peralatan perkomputeran.1.4 2.1 2. Komputer Grafik.1 3.5 3. Sekurang-kurangnya dua orang guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar. Pengajaran pengaturcaraan. Untuk keselamatan perkakasan.1.4 3.7 2.8 Sesi pendedahan kepada komputer.2 2. Pemasangan dan penyenggaraan rangkaian. Internet dan komunikasi. 2-31 .3 2.3 3. pengisian dan latihan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan dan kepakaran tenaga pengajar yang boleh dipilih di kalangan guru atau pihak luar.6 2.1. Menggunakan perisian-perisian yang sesuai dan berlesen.5 2.1.2 3. SYARAT PELAKSANAAN 3.1. perisian pengarangan dan pembangunan bahan 3. Penggunaan perisian kursus dan perisian aplikasi.1.1.6 Mempunyai bilik/makmal ICT yang sesuai dan selamat. 2. Penggunaan multimedia.

6.VIII/(74) 6. 6. KP(BS)8591/Jld. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan. RUJUKAN 6.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 6 Jun 2001. 12/1988 : Larangan menjalan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah. 4. bil KP(BS)8601/01/0400/ Jld.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 17 Feb 1992.XVI/(8).II(91) penghasilan dalam pertandingan menghasilkan bahan persembahan menggunakan PowerPoint. bertarikh 29 Jun 1988. perisian dsb. 6/1988: Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah 6. KEPUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM 4. 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001: Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.IV/(110) 6. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang. 8/2000 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah bertarikh 15 Mac 2000 bil. 2/1992 : Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 buah Sekolah.Bab2 : Pengisian Program 4. 5. bertarikh 28 April 1992. bil KP(BS)8591/Jld. bertarikh 2 Mei 1997.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.III/(31) 6. UKURAN PENCAPAIAN Penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar berdasarkan output/produk pelajar.3 Garis panduan dan rancangan pelaksanaan yang tersusun dan sistematik. Institusi. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. merekacipta aturcara komputer atau 2-32 .2 Sokongan oleh pihak pengurusan sekolah.1 Kesediaan dan kesedaran guru.XVII/(6) 6. bil KP(BS)8591/Jld. bil KP(BS)8591/Jld. Contohnya.

bertarikh 11 Mac 1986.kpm. bil KP(BS)8591/Jld.ppk.8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.II/(45) 6. 5/1986 : Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bahan-bahan pengajaran dalam bentuk Modul Pembelajaran Akses Kendiri boleh di download untuk pembelajaran Literasi Komputer) kegunaan aktiviti 2-33 . bil KP(BS)8591/Jld.II/(43) 6.10Laman web http:// kdp.Bab2 : Pengisian Program 6. bertarikh 7 Mac 1986.my (Melalui laman ini. 3/1986 : Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum “ Pengenalan Kepada Komputer” dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah.

mencari koleksi yang komprehensif tentang sumber-sumber yang boleh diguna dan menyediakan satu bekalan sumber untuk membangunkan penggunaan pengkomputeran secara efektif dan optimum. 3. melaksanakan tindak-ikut mengikut prosedur yang ditetapkan untuk kebaikan pengguna. dan 4. menggariskan pengkomputeran. membantu membangunkan pelaksanaan kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT BAB 3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ICT Salah satu aspek penting untuk membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah kebolehan pihak pentadbiran sekolah untuk mentadbir dan mengurus sumber-sumber secara berkesan. Bab ini bertujuan: 1. 3-1 . satu standard pengurusan dan pentadbiran 2.

e. Penyenggaraan. Bahan-bahan perisian pengajaran dan pembelajaran ( Rujuk rajah 3. Bahan habis guna ( Rujuk rajah 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. b.2 ) c. INTAN dan Jabatan Pendidikan Negeri mengenai perkara ini telah dihantar ke sekolah-sekolah bagi menentukan segala perolehan kerajaan dilaksanakan dengan baik. Perisian MS-Office ( Rujuk rajah 3. sama ada melalui kerajaan ataupun dengan kerjasama dan sumbangan pihak luar (sila rujuk BAB 7 – Penglibatan. Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan. Perolehan komputer dan peranti ( Rujuk rajah 3. Pelupusan. iaitu:a. perisian dan peralatan bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah.1. Penggantian 3.1 ) b.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Pengurusan dan pentadbiran ICT melibatkan proses yang berikut iaitu :a. Kementerian Pendidikan. c. dan f.4 ) 3-2 . Semua perolehan yang dilakukan oleh pihak sekolah haruslah memenuhi peraturanperaturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar).1 Perolehan Bekalan komputer. Ubahsuai / Naik Taraf. Proses perolehan ini dibahagikan kepada 4.3 ) d. Waranti d. Perolehan.

1. Projek Rintis Sekolah Bestari. KPM juga menjalankan program-program pengkomputeran seperti Komputer Dalam Pendidikan (KDP). Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi Projek Pengkomputeran yang Baru Mengikut TOR (Terms of Reference). Penswastaan dan Bekalan. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada Project Management Consultant (PMC) dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. 3-3 . dan Mata Pelajaran Pengkomputeran Tingkatan 6. terma dan syarat waranti terdapat di dalam perjanjian. Sebarang masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam tempoh jaminan hendaklah dikemukakan terus kepada panel pengurusan projek ataupun kontraktor terbabit dan sesalinan laporan hendaklah dihantar ke Bahagian Pembangunan. Sebarang masalah berkaitan dengan penyenggaraan hendaklah dirujuk terus ke Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah. kontraktor yang dilantik perlu menyediakan perkhidmatan penyenggaraan selama dua (2) tahun bagi penyenggaraan peralatan dan lima (5) tahun untuk penyenggaraan bangunan.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa waranti/jaminan. Penswastaan dan Bekalan.2 Waranti / Jaminan Bagi bangunan dan peralatan baru. KPM dan JPN. Reka Cipta.

Penyenggaraan Perabot e. penyenggaraan pemulihan dan penyenggaraan kecemasan.5 ) d. bilik/makmal komputer yang disediakan dan peralatan yang dibekalkan mempunyai jangka hayat tertentu. Matlamat utama penyenggaraan ialah keselamatan.7 ) b. Keadaan ini akan menghasilkan penjimatan dari segi kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Penyenggaraan Elektrikal ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan Bangunan ( Rujuk jadual 3. 9 ) 3-4 .Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. Penyenggaraan pemulihan PC dan peranti ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan Komputer dan Peranti ( Rujuk rajah 3.8 ) c.6 ) Sementara penyenggaraan pemulihan terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut : a. Bagi standard penyenggaraan pencegahan ianya terbahagi kepada perkara-perkara seperti berikut:a.1. Penyenggaraan yang teratur dan sistematik boleh memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan malah boleh mengelakkan sebarang bencana atau kerosakan. Penyenggaraan pemulihan bangunan ( Rujuk rajah 3. Standard penyenggaraan ini dibahagikan kepada tiga iaitu : • • • penyenggaraan pencegahan.3 Penyenggaraan Kemudahan asas.5 ) b.5 ) c. keselesaan dan kecekapan.5 ) ( Rujuk jadual 3. Penyenggaraan pemulihan elektrikal ( Rujuk rajah 3. Penyenggaraan Mekanikal ( Rujuk jadual 3.

Kebakaran ( Rujuk rajah 3.1. Bagi keperluan komputer. pihak sekolah perlu merujuk ke Unit Perancangan Pembangunan dan Bekalan JPN melalui PPD/PPB untuk kelulusan dan peruntukan kewangan. naik taraf hanya meliputi penambahan Ingatan Capaian Rawak (RAM) dan cakera keras sahaja. mekanikal (alat pendingin hawa). dan lightning arrestor. panduan menyenggara hal-hal kecemasan yang berkaitan juga disediakan di dalam buku ini. Naik taraf yang melibatkan pemprosesan dan ‘motherboard’ tidak dibenarkan.11 ) iii. elektrikal (plug dan pendawaian).12 ) iv. (Sila rujuk ke Bahagian Sistem Maklumat. i.13 ) 3. Kecurian ( Rujuk rajah 3.4 Ubahsuai dan Naik Taraf Pihak sekolah dibenarkan untuk melakukan ubahsuai dan naik taraf mengikut keperluan. Bencana Alam ( Rujuk rajah 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Penyenggaraan Kecemasan Kementerian Pendidikan memang prihatin dan peka terhadap aspek-aspek keselamatan seperti di bawah yang berlaku di peringkat sekolah. Lantaran itu. Walau bagaimanapun proses-proses yang melibatkan bilik/makmal. 10 ) ii. perabot. KPM bagi semua proses naik taraf komputer dan rujuk rajah 3. 14 ). Penyenggaraan-penyenggaraan kecemasan berkaitan adalah seperti berikut. Litar Pintas ( Rujuk rajah 3. 3-5 .

Memandangkan hakikat bahawa sesebuah sistem komputer itu mempunyai tempoh kegunaan yang singkat akibat daripada keusangan dan perkembangan teknologi semasa. licin dan teratur. pelupusan peralatan komputer haruslah dilaksanakan dengan cepat.1. ( Rujuk rajah 3. Bagi maksud pelupusan peralatan komputer peraturan-peraturan dalam garis panduan ini adalah merupakan tambahan kepada tatacara pelupusan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor yang berkuat kuasa pada masa ini.15 ) 3-6 .5 Pelupusan Pelupusan barang-barang kerajaan adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia yang telah menetapkan peraturan seperti terkandung di dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3.

Peringkat Sekolah Daerah Negeri Tanggungjawab Penyelaras ICT Penyelia Pembangunan PPD/PPB Unit Perancangan Pembangunan Dan Bekalan JPN Penyelaras Program ICT Kementerian Pendidikan Bahagian Pembangunan. 2 Tahun 1990 Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan bagi JKPK.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT PEGAWAI RUJUKAN.7 Jld 2(31) – Garis Panduan Perancangan Keperluan Pengkomputeran untuk Kelulusan Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Kementerian. Surat Pekeliling Komputer Bil 1/1997 KP. Bekalan dan Penswastaan Bahagian Sistem Maklumat RUJUKAN PEKELILING DAN SURATKUASA Rujuk Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan. (Jawatan Kuasa Kecil Piawaian dan Kos) 3-7 . 2. Surat Pekeliling Am Bil.BSM(S)01/179/01. 1.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3-8 .BSM(S) 1/07/001/02 Jld. 7 Tahun 1995 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer 5. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Penyenggaraan Komputer Di Jabatan/Bahagian 8.1 Jld.BPK(S) 01/158/02. V (78). Penyenggaraan dan Pembaikan 7. 2 (13).Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT 3. 3 Tahun 95 (pindaan) 4. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP. 2 Tahun 1997 Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 6. 9/90 Garis Panduan bagi memasang (mengganti alat penyaman udara di bangunan-bangunan kerajaan persekutuan) PP Bil. Pekeliling Perbendaharaan Bil. bertarikh 10 Mei 1993 Permohonan Perolehan Peralatan Komputer dari Sekolah-sekolah dengan Menggunakan Wang Akaun SUWA. Borang C. bertarikh 3 Januari 2000 Penyelarasan Kementerian. Lampiran Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/90 a. Surat Makluman Bahagian Sistem Maklumat KP.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-1 : Carta Alir Perolehan Komputer Dan Peranti Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Keperluan Kemukakan Permohonan Kumpul Dan Tapis Maklumat Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Terima TIDAK Lulus YA Urus Setia JMPK Mesyuarat JMPK Makluman JPN Lulus A 3-9 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Memberitahu Pihak Sekolah Proses Tender Terima Bekalan Dan Tandatangan SAP Menyelaras Bekalan Bekal Ke Sekolah Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Rekod Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-10 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-2 : Carta Alir Perolehan Bahan Habis Guna Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Menentukan Keperluan Kemukakan Permohonan Terima Permohonan Permohonan Semula TIDAK Lulus YA Sebut Harga Terima Bahan Dan Tandatangan SAP Memilih Pembekal Kemukakan SAP Kepada JPN Semak Dan Buat Bayaran Selesai 3-11 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-3 : Carta Alir Perolehan Perisian Kursus Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Tentukan Kualiti (KPM)/Harga/ Pembekal Sumber Kewangan Dalaman Peruntukan JPN Terima Permohonan Peruntukan TIDAK CUKUP Mohon Peruntukan TIDAK Lulus YA Proses Pembelian Keluarkan Pesanan Tempatan Selesai 3-12 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-4 : Carta Alir Perolehan Perisian MS-Office ( Site Licence ) Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Mengenal Pasti Bilangan Keperluan Dapatkan Harga Site Licence Kemuka Permohonan Terima Permohonan Keluarkan Pesanan Tempatan Terima Perisian Lakukan Instalasi Selesai 3-13 .

Perabot Perlu diganti sekiranya rosak. Diservis setiap 3 bulan d. b. Struktur Asas Dinding Lantai Bumbung Siling Kerangka Cat Pemeriksaan Anai-anai Standard Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun Mengecat semula setiap lima tahun Pemeriksaan dilakukan setiap tahun c. e. d. i. f. g. Elektrikal a. b. b. h. e. Pendawaian Kelengkapan Elektrik Pendawaian semula setiap 10 tahun. Bangunan Komponen a. c. Mekanikal a. Alat Pemadam Api Alat Pendingin Hawa Diperiksa setiap 6 bulan.5 Prosedur Standard Penyenggaraan Pencegahan a.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Jadual 3. Diselenggara setiap 3 bulan diganti segera jika rosak. dan NOTA: Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh pihak sekolah dan JKR (mengikut keperluan). 3-14 .

(Sila rujuk Carta Aliran Proses Penyenggaraan Komputer dan Senarai Semak Penyenggaraan).6 Penyenggaraan Pencegahan (PC dan Peranti) Sekolah PPD/ PPB JPN Keperluan Penyenggaraan Semak Kontrak Penyenggaraan Bantuan Dari JPN TIADA Terma Perjanjian ADA Menjalankan Penyenggaraan Hubungi Syarikat Selesai 3-15 . Rajah 3.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Komputer dan Peranti Komputer dan peranti hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali.

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-7 : Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Bangunan) Sekolah PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Buat Laporan Makluman Terima Laporan Pemeriksaan bersama PPD/ JPN Baiki/Ganti Dapatkan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-16 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja TIDAK Kerja Siap Semak Kerja OK Laporan Kerja Makluman Bayaran Selesai 3-17 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-8 : Penyenggaraan Pemulihan (PC dan Peranti) Sekolah PPD / PPB JPN Tentukan Kerosakan Pengguna / Perisian Punca Kerosakan Pembekal / Pengilang Unit Maklumat JPN Pembaikan DALAM Tempoh Jaminan SELEPAS Swasta Personel JPN Hubungi Pembekal Sebut Harga Terima Laporan Keluarkan Pesanan Tempatan Pembaikan Kemas kini Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-18 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-9: Carta Alir Penyenggaraan Pemulihan (Elektrikal) Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Kerosakan Sedia Laporan Terima laporan Makluman Makluman Pemeriksaan Anggaran Kos Pilih Kontraktor Keluarkan Pesanan Tempatan A 3-19 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah JKR Elektrik PPD/ PPB JPN A Kontraktor Laksanakan Kerja Kerja siap TIDAK Laporan Semak Kerja OK ? YA Bayaran Makluman Makluman Selesai 3-20 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-10 : Kebakaran Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Buat Laporan Polis / Bomba Dapatkan laporan polis Sedia Laporan Salinan Terima Laporan Lawatan Tapak Buat senarai Inventori Dan Laporan Kerosakan Salinan Terima Maklumat Peruntukan A 3-21 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Ganti Peralatan Dan Perabot Keselamatan Struktur (JKR) TIDAK Peruntukan YA Selesai Baiki / Kekal 3-22 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-11 : Bencana Alam Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Semak Kerosakan/ Kerugian Sedia Laporan SALINAN Terima Senarai Semak Inventori Pemeriksaan & Pengesahan Pembaikan/ Gantian Peruntukan Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Bekal/Ganti Selesai 3-23 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-12 : Kecurian Sekolah PPD/ PPB JPN BAH Laporan Polis SALINAN Terima Dapatkan Salinan Laporan Senarai Semak Inventori Kewangan Peruntukan CUKUP Terima Bekal/Ganti Kemas Kini Inventori & Kad Daftar Harta Modal Selesai 3-24 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-13 : Litar Pintas Sekolah JKR Elekrik PPD/ PPB JPN Kenal Pasti Litar Pintas Sedia Laporan SALINAN Terima Pemeriksaan dan Anggaran Kos Pemeriksaan Bersama Laporan Pembaikan TIDAK Laporan Kerja YA Bayaran Selesai 3-25 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-14 : Ubahsuai & Naik Taraf Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian Pemeriksaan Keperluan TIDAK Selesai YA Terima Permohonan Pastikan Keperluan/ Kewangan YA Peruntukan Kaji Semula TIDAK Terima Peruntukan Pemeriksaan + Cadangan (JKR) A 3-26 .

Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Sekolah PPD/ PPB JPN Bahagian A Pelaksanaan TIDAK Laporan Pelaksanaan Lantik Kontraktor OK Bayaran Selesai 3-27 .

B & C Kepada Urus Setia Pelupusan & Hapus Kira Untuk Kelulusan KSU *** Urus Setia Pelupusan Dan Hapus Kira Bertempat Di Bahagian Kewangan. Lampiran C = Borang KEW 300-V Dalam masa yang sama juga pihak sekolah atau JPN bolehlah melantik 2 orang (jumlah minima) yang Tindakan JTPPK Mengkaji Dan Meneliti Kertas Cadangan Pelupusan Tindakan JTPPK Sediakan Kertas Laporan (Lampiran B) Tindakan JTPPK Memperaku Cadangan Pelupusan Baiki Dan Guna Semula Buat Pelupusan Mengikut Syor Yang Telah Diperaku *** Pelupusan Perlu Dilakukan Dalam Tempoh 3 Bulan Dari Tarikh Mendapat Kelulusan Baiki Keputusan Lupus Kemukakan Lampiran A. BSM BSM Sediakan Kertas Cadangan Pelupusan *** Kertas Cadangan Pelupusan Mestilah Mengandungi :i.Bab 3 : Pengurusan dan Pentadbiran ICT Rajah 3-15: Carta Alir Proses Pelupusan Peralatan Komputer PPD/ PPB Sekolah JPN Semak Kertas Cadangan Pelupusan Dan Majukan Kepada JTPPK.312A) Keluarkan Sijil Pelupusan (KEW 300-X) Selesai NOTA LPP -------> Lembaga Pemeriksa Pelupusan JTPPK ----> Jawatankuasa Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer KPM ------> Kementerian Pendidikan Malaysia BSM ------> Bahagian Sistem Maklumat KSU ------> Ketua Setiausaha 3-28 . KPM Catit Dalam Kad Daftar Harta Modal (KEW. Lampiran A = Kertas Cadangan Pelupusan ii.

meningkatkan keberkesanaan kerja dan mewujudkan saluran komunikasi dengan guru dan agensi luar dengan menggunakan e-mel. kemahiran mencari maklumat. aplikasi paparan seperti Excel. guru dan pelajar? Kemahiran ICT yang diperlukan oleh setiap individu adalah berbeza. 4-1 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Bab 4 Program Peningkatan Kemahiran ICT Bahagian Pendidikan Guru/Institut Aminuddin Baki “Celik komputer. Pengkhususan Contohnya: Pentadbir sekolah perlu tahu bagaimana menggunakan ICT untuk memudahkan kerja pentadbiran. Perubahan tetap berlaku dalam kehidupan Those who do not feel the need to change is because they feel like a dead wood. serta selanjutnya bergantung kepada keperluan tugas individu. Ini bergantung kepada keperluan tugas.” Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 The only constant in life is change. minat dan kecenderungan individu. kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti Words. “tunggul mati” akan merasakan tidak perlu ada Apakah jenis kemahiran yang perlu dikuasai pentadbir. mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengguna dan mengolah data merupakan kemahiran yang amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja. organisasi. Mereka yang diibaratkan perubahan. Dalam alam pendidikan. Guru perlu tahu bagaimana berkomunikasi melalui e-mel. aplikasi penyampaian seperti Powerpoint. dan kemahiran mengolah data yang diperolehi menjadi satu kemahiran asas untuk semua.

4 1. penggunaan program yang baru.3 1.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Guru lukisan boleh mencuba perisian melukis dan diikuti dengan perisian untuk animasi. Seorang peminat video akan belajar bagaimana membuat video yang boleh dipancarkan melalui Internet. kemahiran akan diperolehi. Penyelaras ICT perlu tahu menyenggara komputer. lebih banyak Kemahiran ini juga boleh dipindah ke . Perkongsian pengalaman dan 4-2 Pengalaman membuktikan.1 Menghadiri kursus/latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau pihak luar 1. Latihan secara tak formal seperti on the job training dan aplikasi perisian dalam kerja memainkan peranan yang makin penting dalam peningkatan kemahiran ICT individu pada hari ini. selepas mengikuti latihan kemahiran. keperluan dan motivasi untuk belajar akan menyumbang kepada keberkesanan pembelajaran individu. Menghadiri latihan dalaman sekolah Melalui WEB /e-pembelajaran On the job training – bekerja sambil belajar dengan rakan sejawat Mengajar KEBERKESANAN BELAJAR Minat. Kaedah ini termasuk: 1. Ramai di antara penulis panduan ini belajar melalui saluran secara tak formal – iaitu melalui penggunaan perisian aplikasi yang berkenaan untuk kerja harian.5 2. kesedaran. 1 KAEDAH MENINGKATKAN KEMAHIRAN Terdapat pelbagai kaedah dan saluran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang ICT. memasang dan mengurus rangkaian setempat dan lain-lain.2 1. individu mesti menggunakan kemahiran Semasa mengguna. yang diperolehi dalam tugas harian.

2 3. kaedah mengendalikan kursus dalaman dan peluang latihan melalui Internet adalah seperti berikut : 3.1 3.3 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT mengajar orang lain pula merupakan cara terbaik untuk mendalami kefahaman tentang kemahiran yang diperolehi. Institut Aminudin Baki. 3 LATIHAN/KURSUS ICT KPM Perincian tentang tawaran kursus dan kaedah permohonan oleh Bahagian Pendidikan Guru.4 Program Peningkatan ICT Bahagian Pendidikan Guru Program Peningkatan ICT Institut Aminudin Baki Kursus/bahan Latihan ICT di Internet Latihan Dalaman di Sekolah 4-3 .

Berikut adalah cadangan langkah-langkah menjalankan kursus latihan dalaman.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT GARIS PANDUAN MENJALANKAN KURSUS ICT DI SEKOLAH Setiap guru yang telah mengikuti Kursus ICT sewajarnya melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” untuk rakan guru yang lain. Tindakan ini perlu dilakukan supaya ilmu dan kemahiran baru yang diperolehi itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kenal pasti kursus Buat justifikasi keperluan menjalankan kursus Tubuh jawatankuasa/urus setia kursus Kenal pasti kumpulan sasaran Kenal pasti tenaga pengajar dan pusat latihan Sediakan keperluan kursus Sediakan kertas kerja Buat permohonan untuk mengadakan kursus serta peruntukan kewangan JENIS KURSUS Sediakan dokumen KENAL PASTI JENIS KURSUS Jalankan kursus 4-4 .

PUSAT LATIHAN DAN TENAGA PENGAJAR • • Mengenal pasti pusat latihan – maktab. Menyediakan kemudahan makan. minum. guru dan sekolah. JAWATANKUASA KURSUS • Melantik jawatankuasa/urus setia kursus KUMPULAN SASARAN • Mengenal pasti kumpulan sasaran berdasarkan aras. dan penginapan. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan dan kelulusan pihak atasan 4-5 . Pihak sekolah hendaklah merujuk kepada pihak PPD atau JPN untuk memastikan tidak ada pertindihan kursus yang dijalankan. JUSTIFIKASI KURSUS • Pihak sekolah hendaklah menentukan keperluan menjalankan kursus dengan jelas supaya kursus yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar. kemahiran. dll Mengenal pasti khidmat kepakaran (kakitangan sumber negeri. dll. dan keperluan/kepentingan mengikuti kursus. swasta.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT JENIS KURSUS KENAL PASTI JENIS KURSUS • • Mengenal pasti jenis-jenis kursus yang diperlukan berdasarkan keperluan guru atau sekolah. agensi kerajaan.) KEPERLUAN KURSUS • • Menyediakan peralatan termasuk bahan rujukan/ sumber rujukan kursus. pensyarah maktab.

panggilan.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PERMOHONAN DAN PERUNTUKAN KEWANGAN • • • Mengenal pasti dan membuat kiraan kos melaksanakan kursus Mengenal pasti sumber kewangan yang boleh digunakan Mengajukan permohonan bagi memperolehi peruntukan kewangan kepada pihak berkenaan MENYEDIAKAN DOKUMEN • • Memaklumkan kepada pihak PPD. jadual kursus dan bahan rujukan kepada 4-6 . JPN mengenai kursus yang hendak dijalankan Mengedarkan surat peserta.

Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis kursus yang boleh atau sesuai dijalankan di sekolah berdasar keperluan dan pihak-pihak yang boleh dirujuk bagi mendapatkan khidmat nasihat ataupun contoh modul. 2.IAB 1.JPN/BPG 2.JPN/BPG 2. Microsoft Office 1. Perisian kursus Sistem Bestari 2. Baik pulih dan penyelenggaraan 4. Pengurusan Perisian 6. Pengurusan Kelab Komputer 7. Sistem rangkaian 3.JPN/BPG 2. Perisian kursus CD-Rom Multimedia Pendidikan Interaktif 1.IAB 3. Salah laku ICT 8.PSPN/BTP 4. JENIS KURSUS 1.IAB 3. Internet dan pengurusan e-mel Pembinaan laman web Grafik Suntingan audio/video Pengarangan perisian kursus AGENSI 1. Multimedia 1. Pengurusan pembangunan halaman web dan perisian kursus 1. 5. Literasi komputer 2.PSPN/BTP 4-7 .JPN/BPG/PPK 2. Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 9.PSPN/BTP 3. 4. Pengenalan komputer 2. Pengurusan Maklumat/Data 5. Pengurusan ICT PERINCIAN KURSUS 1. Pengurusan makmal 2. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. 3.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran beserta sikap yang positif dijangka mampu menjadikan individu guru itu berketrampilan dan cemerlang dalam profesion perguruannya. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) 1.210 orang guru manakala melalui kursus PraPerkhidmatan pula seramai 28.1 Selaras dengan Wawasan 2020 yang memfokuskan kepada aspek pembangunan sahsiah dan sumber tenaga manusia ke arah K– ekonomi. akan meneruskan latihan guru di seluruh negara dalam bidang ICT. mata pelajaran Teknologi Maklumat telah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam Komponen Asas Dinamika Guru. Bahagian Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dan khidmat pakar ilmu pedagogi (hala tuju BPG. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama agensiagensi Pendidikan Kerajaan yang lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri.2 Sejak tahun 1995 Bahagian Pendidikan Guru telah melaksanakan pelbagai kursus komputer untuk guru terlatih melalui pelbagai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dan juga Kursus-Kursus Pra Perkhidmatan. 1.677 orang guru telah dilatih sejak tahun 1997 sehingga 2001.3 Melalui Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan dari tahun 1996 sehingga 2001. melaksana dan menilai keberkesanan latihan ICT untuk guru.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT PROGRAM PENINGKATAN ICT KURSUS APLIKASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI GURU. 1. Nov 1999) sentiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang. Melalui penganjuran Kursus Dalam Perkhidmatan. BPG telah melatih seramai 25. 4-8 . PENDAHULUAN 1. Melalui kursus Pra Perkhidmatan.

d. Menyenggara komputer dan sistem rangkaian komputer 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 2. Kursus Peningkatan Profesionalisme Tempoh Kursus 14 Minggu 12 Minggu 1 Tahun Kursus-Kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan KDP 12 Minggu Latihan Guru Bestari Kursus Sijil Perguruan Khas 4-9 . dan dalam persekitaran “Local Area Network” (LAN) dan “Wide Area Network” (WAN). tahap kemahiran yang hendak dicapai. 2. KURSUS-KURSUS ICT YANG DITAWARKAN: Kursus-kursus ICT yang dijalankan oleh Bahagain Pendidikan Guru serta agensi-agensi pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Kursus Jangka Panjang dan Kursus Jangka Pendek. b. tahap kesukaran mempelajari perisian/aplikasi dan potensi serta kepentingan perisian dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P & P).1 Objektif kursus yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran guru dalam: a. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berbantukan komputer secara “stand-alone”. Menguasai sepenuhnya kemahiran asas ICT Mengintegrasikan perisian-perisian aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pengkhususan mata pelajaran c. 1. 3. Kategori ini dibuat bagi mengambilkira keluasan skop isi kandungan. a. Kursus Jangka Panjang i. OBJEKTIF KURSUS 2.

Kursus Jangka Pendek Kelolaan Maktab Kursus-Kursus Kursus Literasi ICT iii. 2. Kursus Peningkatan Akademik Kursus-Kursus Program Khas Pensiswazahan Guru Kursus Diploma Perguruan Khas Kursus Perguruan Lepas Diploma Kursus Jangka Pendek i. Program Peningkatan Kursus-Kursus Kursus Sistem Rangkaian Penyelenggaraan Komputer Kursus Penyelaras IT Kursus Animasi Grafik Kursus Teknologi Reka Bentuk ICT Program Pengkomputeran Tingkatan 6 1. 5. Telah disahkan dalam jawatan Umur tidak melebihi 43 tahun 4-10 . Program Asas ICT Tempoh Kursus 5 hari Tempoh Kursus 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 1 tahun di maktab dan 2 tahun di universiti 2 tahun di universiti 1. Kursus Jangka Panjang Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i. Tempoh Kursus 1 hingga 2 hari 1. Kursus-Kursus Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. ii. 3.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT ii. Dan Tempoh Kursus 4 hari 4 5 4 5 hari hari hari hari 4. KUMPULAN SASARAN DAN KEPERLUAN KURSUS a. 2. 6. 1. 3 b.

iii. ii. Carta Aliran Proses Pemilihan Calon a. b. Terlibat secara langsung dalam kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus Kursus Jangka Pendek ( Program Asas dan Program Peningkatan) Semua guru dalam perkhidmatan yang telah memenuhi syaratsyarat seperti berikut layak memohon: i.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT iii. Terlibat secara langsung dalam bidang kursus yang dipohon atau mengajar mata pelajaran yang berkenaan Menguasai sepenuhnya kemahiran asas MS Office Tidak mengikuti kursus lain semasa tempoh kursus 5. v. iv. salinan kepada JPN 4-11 . Kursus Jangka Panjang BPG Mengeluarkan Siaran Kursus Dan Borang Permohonan Borang Permohonan Dihantar Ke JPN Oleh Calon Melalui Pengetua/Guru Besar Borang Permohonan Calon Yang Dipilih Oleh JPN Dihantar Ke Maktab Perguruan Atau BPG Maktab Perguruan Yang Berkenaan atau BPG Akan Memilih Calon Yang Berjaya BPG Akan Mengeluarkan Surat Tawaran Kursus Kepada Peserta Kursus dgn.

Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dijalankan di semua maktab-maktab berhubung perguruan.my/~bpg iv.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT b. i. Untuk maklumat Dalam lanjut boleh dengan Setiausaha Latihan Perkhidmatan (SULDP) maktab perguruan yang berhampiran atau layari Laman Web maktab yang berhampiran. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Bagi meningkatkan keberkesanan kursus. 4-12 .moe. iii. bahan rujukan atau sumber rujukan disediakan untuk peserta. atau berhubung dengan pegawai di Unit Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP). Kursus Jangka Pendek BPG memohon nama dari JPN dan menetapkan kriteria pemilihan peserta kursus BPG/JPN menghantar surat tawaran kursus kepada peserta kursus 6. ii. BPG. Modul Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi CD-ROM Kursus Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Maklumat lanjut tentang jadual pelaksanaan kursus dan pengisian isikandungan kursus boleh didapati daripada Laman Web BPG iaitu http://www.gov. Bahan/Sumber rujukan tersebut akan menjadi salah satu sumber yang utama dalam membantu peserta dalam merancang dan melaksanakan latihan dalaman atau “in-house” di sekolah kelak.

PENDAHULUAN Sebagai sebuah institusi yang berperanan memberi latihan kepada para pengurus pendidikan terutamanya pengurus sekolah dan dalam konteks Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).4 Meningkatkan iltizam pengurus sekolah ke arah merealisasikan wawasan pendidikan dan wawasan negara.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT KURSUS PENGURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) OLEH INSTITUT AMINUDDIN BAKI 1. guru kaunselor dan ketua bidang. guru besar. membangun.2 Berkemampuan untuk merancang.3 Memantap pentadbiran dan pengurusan sekolah melalui sokongan/bantuan ICT. melaksana dan mengurus program pengkomputeran sesuai dengan persekitaran sekolah masing-masing. MATLAMAT 2. 2. 2. 2. kemahiran dan kebolehan seseorang pengurus sekolah menangani pelbagai cabaran dan perubahan semasa dan pada masa yang sama memberi sumbangan berterusan untuk meningkatkan kualiti Pendidikan negara. Aspek ini dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam setiap kursus yang dihadiri oleh pengetua.1 Mempertingkatkan pengetahuan. 4-13 . penyelaras ICT. IAB sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah melalui pendedahan literasi komputer dan komponen ICT. 2.

1 4.1.1 4.3 4.2.1. Menjelas halatuju ICT KPM dan keperluan ICT seseorang pengurus sekolah. c.1 Kursus yang dilaksanakan bertujuan.3 4.4.2 4.2. 4.1.1.2. a.2. Meningkatkan bilangan pengetua dan guru besar yang mahir ICT.2 4.3 Penilaian Perisian Kursus Pengurusan Perisian Kursus untuk P&P Pengurusan Pembangunan Perisian Kursus Pembinaan halaman web Kemahiran mencari maklumat 4-14 .Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 3.2.5 4. Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah.4. OBJEKTIF KURSUS 3.1 4.2.1.4 4.6.2 4. Membolehkan program pembangunan pengkomputeran sekolah dirancang dan diurus secara sistematik.6.1.4 Perkembangan dan Pengaruh ICT Pengurusan Maklumat/Data Pengurusan Makmal dan Rangkaian Pengurusan Perisian 4.2.1 Literasi Komputer 4.6 Pengenalan kepada perkakasan ICT dan peranan komputer di sekolah Pengenalan kepada perisian dan kegunaannya Pemprosesan perkataan Helaian elektronik Persembahan grafik Internet 4.4.1 4. Kursus-kursus yang ditawarkan : 4.1.2 Pengurusan ICT 4.1.2 4. d. b.

Kursus Penggunaan Sistem Maklumat Sekolah Bestari g.7 Pengurusan Pembangunan Halaman Web dan Perisian Kursus 4. Pengaturcaraan Pembangunan program latihan ICT sekolah Etika dan nilai-nilai murni 6.2.Bab 4 : Peningkatan Kemahiran ICT 4.2 5.8.moe.6 Salah Laku ICT 4.2. Kursus-kursus lain: a. Komputer Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan Pembinaan Sistem Pendidikan Berkomputer h. Sistem Maklumat Pengurusan Pentadbiran e.gov.iab.my atau berhubung dengan Penyelaras Kursus Institut Aminuddin Baki. BAHAN RUJUKAN/SUMBER RUJUKAN Maklumat lanjut tentang pelaksanaan kursus boleh didapati daripada Laman Web IAB iaitu http: www.8 Pembangunan Program Pengkomputaran Sekolah 4. Penilaian Perisian d.5 Pengurusan Kelab Komputer 4.2. Komputer Dalam Pendidikan b.1 4.2.8. Kursus Gunaan Komputer dan Apresiasi Komputer untuk Pengurus sekolah f.2.2. Komputer dan Pendidikan Kolaboratif i. 4-15 . Asas Pemprosesan Data c.

guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. bahan digital .Bab 5 : Bahan Sumber Digital BAB 5 BAHAN SUMBER DIGITAL Bahan sumber digital terdiri dari bahan berasaskan internet. memilih. Bahan digital mudah diguna. A. Meningkatkan kemahiran menggunakan bahan sumber digital di kalangan pelajar. 5-1 . memproses dan menggunakan maklumat dari Bab ini bertujuan memberi panduan mengenai capaian dan perkongsian maklumat berasaskan bahan sumber digital yang boleh diperolehi. Bahan sumber boleh digunakan untuk tujuan pemulihan. dan diedarkan dengan serta merta. CD-ROM. Video dan Audio. 3. 2. rujukan dan pengkayaan. Guru dan pelajar perlu mempunyai kemahiran mencari. OBJEKTIF 1. memilih dan mengklasifikasikan bahan sumber digital yang dicapai. Memberi panduan untuk mengenalpasti. diperbanyakkan. Memperluaskan bentuk capaian kepada bahan sumber pendidikan di kalangan pelajar. disesuaikan. guru dan pentadbir.

Bab 5 : Bahan Sumber Digital B. PETA MINDA Audio Video Halaman Web DVD VCD Portal Pembelajaran Talian Terus Dibangunkan oleh guru Bahan Sumber Digital Berasaskan Internet Berasaskan CD Pihak luar Berasaskan subjek P & P Pengetahuan Am Berasaskan minat 5-2 .

my/sphsp/spbiologi Bahasa Inggeris Menengah http://www. Bahanini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin pencari maklumat seperti Google. Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) untuk mengirim surat atau informasi. Inilah yang disebut sebagai Global Village atau Perkampungan Sejagat. dan laju sekiranya menggunakan talian suwa (leased line) atau ISDN.kpm. Yahoo.fortunecity.ht mlhttp://members.com/dixz/sains http://www.ppk. MENGENALI BAHAN DIGITAL INTERNET Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Excite. ia boleh dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Altavista.geocities.edu. Contoh laman web adalah seperti berikut: Sains rendah http://www.Bab 5 : Bahan Sumber Digital C.sabah. Wisenut.com/tattooine/wilhelm/247/menu. Perhubungan jalannya bertumpu di atas media telekomunikasi. Jika penduduk itu ingin mengelilingi kota elektronik tersebut. Ketiga-tiga bahan tersebut ialah : a. Pengangkutan adalah lambat sekiranya menggunakan kabel telefon. Dalam hal ini komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan langsung dengan hos atau komputer-komputer yang lain. PENGGUNAAN INTERNET Dalam internet terdapat tiga bahan sumber pengajaran dan pembelajaran .my/mpsdk/ Sains menengah http://www. dan sebagainya. Laman web Bahan sumber dimuatkan dalam pelayan (server) dan disusun mengikut indeks.com/bi_cnet/ 5-3 .tripod.

atau terus lesap. GetCyberEd. Contoh portal pendidikan di Malaysia adalah MySchoolNet. ( Perincian Portal MySchoolNet adalah seperti di Lampiran 1A).my. b. forum.com.com/it Walau bagaimana pun. Contoh : http://myschoolnet. Akses kepada pembelajaran adalah bebas.Bab 5 : Bahan Sumber Digital Teknologi Maklumat http://mdhafiz83. Pelajar boleh berinteraksi dengan menjawab balas. pendidikan dan perkhidmatan seperti emel. soalan-soalan atau latihan dengan memperolehi maklum 5-4 .tripod. berita. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trenda pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. papar buletin dan sebagainya.Carian maklumat mengenai portal dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1B.kpm. Portal Portal adalah pusat sehenti ( one stop center ) di mana seseorang pelayar laman web boleh mendapatkan maklumat khusus contohnya tentang ekonomi. http://Geocities. Terdapat dua jenis pembelajaran atas talian : i. Mytutor.my http://mytutor. dan sebagainya .com/bi_cnet. alam sekitar . sembang-sembang. alamat laman WEB boleh berpindah atau berubah dari semasa ke semasa.ppk. c. Pembelajaran Atas Talian Pembelajaran atas talian ( online learning ) merupakan satu kaedah pembelajaran yang membolehkan para pengguna belajar di mana-mana melalui komputer dan Internet.

Ianya bertujuan untuk membolehkan Bahan ini terdiri daripada pengguna menjalankan perisian khusus. pembelajaran kendiri dan mencari maklumat. http://myetutor. secara simulasi atau permainan dan berasaskan pengetahuan umum. Terdapat pelbagai perisian di pasaran seperti perisian untuk pendidikan secara tutorial.com.Bab 5 : Bahan Sumber Digital ii. Pengguna dikehendaki memasukkan kata laluan. http://e-juara.com Carian maklumat mengenai pembelajaran atas talian dengan menggunakan enjin pencari maklumat WebFerret adalah disertakan di Lampiran 1C. perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat. http://mahirnet. D. 5-5 .com.my. CD ROM / VCD / DVD / CD AUDIO Bahan sumber digital bagi pengajaran dan pembelajaran selain daripada Internet adalah CD/VCD/DVD/CD Audio.

judul Bahasa Inggeris.2 OBJEKTIF Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.1 2. Sains. dan judul Matematik telah dibina untuk digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima. judul Sains. PERISIAN KURSUS SEKOLAH BESTARI PENDAHULUAN Perisian kursus Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS) dibina untuk kegunaan sekolah bestari. RUJUKAN Maklumat lanjut tentang perisian kursus ini boleh didapati daripada Unit Komunikasi Pasukan Projek Rintis. self pace. 1. and self directed). 4.my 5-6 . 2. Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui e-mel foongmae@moe. 2. KANDUNGAN Perisian kursus yang dihasilkan ini mencakupi empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. bentuk Web Based dan CD-Rom. 3. edu. 117 judul Bahasa Melayu. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran kendiri (self Perisian kursus ini dibina dalam access.Bab 5 : Bahan Sumber Digital PERISIAN KURSUS A. Bahasa Inggeris. Bahagian Teknologi Pendidikan. dan Matematik.

3 1.1 1.Bab 5 : Bahan Sumber Digital E. Kualiti penulisan dan bahasa.6 2.10 Tujuan dan sasaran.1 2.2 2. Sumber yang sentiasa dikemas kini. 2. teks dan animasi. Kewibawaan pengarang terhadap bahan yang dikarang.2 1. Pautan dengan sumber lain dan dikemas kini.8 2.4 Bahan boleh diguna oleh pelbagai pengguna tanpa mengira jenis perayau. Kandungan bidang. 5-7 . grafik. Reka bentuk grafik dan multimedia. Mudah diguna dari aspek navigasi. Kandungan. 2. Kriteria Tujuan 1. Ketepatan maklumat sama ada pendapat atau fakta.9 Skop. Keunikan.12 Interaktif. Kriteria Penilaian Laman web/Portal ( Kelly 2000) dibuat dari aspek tujuan dan kandungan. 2.4 2. laman yang berfokus kepada sesuatu 2.3 2. 1.7 2.5 2. Masa muat turun dan paparan yang cepat. Penilaian Maddux (1997) mengatakan kemampuan alat pendidikan ini terhad kepada imaginasi dan kreativiti guru dan pelajar. Kriteria Kandungan (Smith 1997) 2.11 Mesra pengguna. Kejayaan penggunaan bahan sumber digital bergantung kepada kebolehan pengguna memahami dan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu sumber maklumat.

5 1.2 2.1 Adakah isi kandungan menepati kurikulum? 1.3 2.3 1.5 Adakah perisian ini mesra pengguna ? Adakah ia mempunyai grafik.2 1.4 1.1 2. Nilai tambahan 4.4 3. Kriteria Penilaian CD ROM 1. Keperluan sistem 2.1 3. Isi Kandungan 1. 3.3 3. video dan audio yang menarik dan berkaitan? Adakah ia mempunyai susun atur paparan yang konsisten? Adakah reka bentuk ikon/bebutang mudah dikenali? Adakah perisian ini mengandungi bantuan (help)? 4.2 3.Bab 5 : Bahan Sumber Digital F.1 Adakah perisian dipautkan ke Internet? 5-8 . video dan audio dapat berfungsi dengan baik? Adakah ia memerlukan perkakasan tambahan untuk berfungsi ? Adakah ia boleh digunakan di dalam rangkaian atau stand alone. Perisian Kursus 3.6 Adakah objektif perisian dinyatakan? Adakah ia mengandungi latihan mengikut aras? Adakah isi kandungan menggalakkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis? Adakah maklumat tambahan seperti sumber-sumber rujukan dibekalkan berdasarkan tajuk perisian? Adakah glosari atau senarai kosa kata disediakan ? 2. animasi.4 Adakah perisian menepati keperluan sistem minimum di sekolah? Adakah paparan grafik.

3 Untuk menepati keperluan pengguna di sekolah.1 2. satu portal pendidikan iaitu MySchoolNet telah 5-9 . Latarbelakang 1. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar. dibangunkan. Portal ini menyediakan pelbagai maklumat berkaitan pendidikan. 2.1 Seiring dengan perkembangan ICT dunia yang semakin pesat. Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat satu saluran maklumat yang terkini melalui Internet dan menepati keperluan komuniti pendidikan di Malaysia perlu diwujudkan.2 2.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1A MySchoolNet 1. 1.2 Portal MySchoolNet atau Malaysian School Network merupakan satu projek yang berkonsepkan “Pendidikan Melalui Internet” yang menggunakan teknologi internet sebagai medium dalam aktiviti pendidikan. Lanjutan daripada idea berkenaan.3 Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. guru dan pentadbir sekolah di Malaysia. guru dan pentadbir sekolah. guru dan pentadbir sekolah Malaysia. kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pelajar. ICT dan pengetahuan am. 1. Objektif Portal MySchoolNet dibangunkan dengan objektif untuk: 2. dan Memperluas akses kepada maklumat am dan sumber pendidikan di kalangan pelajar.

Matematik dan Sains. perkongsian pintar. o Tahukah anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta menakjubkan berkaitan Sains.2 Secara keseluruhan kandungan Portal MySchoolNet dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kumpulan sasarnya.1 Portal MySchoolNet berfokus kepada pembangunan aktiviti pendidikan berasaskan web. ruangan sembang-sembang. Bahasa Inggeris. Bahan yang disediakan merangkumi bahan yang bersifat interaktif dan juga tidak interaktif seperti tutoran. glosari IT. menengah rendah dan menengah atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. o Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan perkataan dan hamparan kerja. forum dan lain-lain lagi. 3. iaitu peringkat rendah. kelab dan unit beruniform.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 3.1 Pelajar Pada bahagian ini terdapat beberapa sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pelajar iaitu: o Tutoran: mengandungi modul berinteraktif yang merangkumi 3 tahap pembelajaran. penyunting HTML.2. pemasangan komputer. Kandungan 3. penyunting grafik. Manusia dan Seni Bina. rangkaian dan pautan kepada beberapa tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. maklumat ICT. o Persatuan dan Kelab: Panduan kepada guru penasihat dan ahli jawatankuasa kelab dan persatuan tentang tatacara mengurus persatuan. berita. maklumat pendidikan. o Kaunseling: Panduan kepada pihak sekolah dan kaunselor untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling 5-10 . Geografi. iaitu: 3.

o Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. alamat rujukan pemenang dan sebagainya. o o o o Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan pentaksiran. o Perkongsian Pintar: Panduan dan petua dari guru siber untuk pelajar menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. Pengurusan Bilik Darjah: Memuatkan pelbagai artikel berkaitan pengurusan bilik darjah. (rujuk di . dan Kajian Tindakan.2 Guru Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk guru.Bab 5 : Bahan Sumber Digital di sekolah.2. petua kemahiran belajar. Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir (KBSB). o Bahan-bahan lain: Berita. pautan e-pembelajaran tempatan. Bicara IT. Pembelajaran Masteri (Mastery Learning). akhbar dan majalah. emel. 3. khidmat nasihat dan artikel berkaitan. Contoh hasil kerja pelajar dalam bentuk kertas kerja dan foto juga boleh didapati sebagai rujukan. Program kerjasama pendidikan bertaraf antarabangsa seperti “Malaysian5-11 sama seperti kategori pelajar. cadangan aktiviti. artikel. foto. Belajar IT: atas) Perkongsian Pintar: Memuatkan senarai pemenang Anugerah Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia berserta kertas kerja projek. iaitu: o P&P: Menyediakan panduan tentang model pengajaran dan pembelajaran seperti Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligences).

2. Bicara IT. o SP & HSP: Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran peringkat KBSR dan KBSM.3 Pentadbir Bahagian ini mengandungi sumber rujukan yang dikhususkan untuk para pentadbir sekolah iaitu: o Pengurusan Sekolah: Memuatkan artikel tentang pengurusan sekolah sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. o Bahan-bahan lain: Artikel. o Profesyen – Etika Perkhidmatan Pendidikan. Maklumat KPM. akhbar dan majalah. artikel. semasa seumpamanya. emel. e-mel.Bab 5 : Bahan Sumber Digital British United School Link Programme” dan projek yang melibatkan yang kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di Kingdom. akhbar. Agenda Semasa KPM. serta Pekeliling Kementerian dan maklumat 5-12 . Bicara IT. 3. semasa. Garis Panduan. o Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukartukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. Perkongsian Pintar: sama seperti kategori guru SP & HSP: sama seperti kategori guru Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat dan pengalaman secara atas talian sahaja. buletin. o o o o Pendidikan dan Teknologi – Artikel dan panduan tentang pengintergrasian teknologi dalam pendidikan. majalah. o Bahan-bahan lain: Berita.

atau.com secara percuma. 4. perisian ini juga mampu menyambung kerja memuat turun bahan jika proses tersebut terhenti separuh jalan.gozilla.Bab 5 : Bahan Sumber Digital pautan kepada laman web universiti. c) Memasang bahan tutoran dari CD-ROM ke setiap komputer pelanggan (jika tidak mempunyai pelayan) atau. Bahan ini juga dibekalkan dalam bentuk CD-ROM. sekolah dan institusi pendidikan tempatan yang lain. Perisian ini boleh dimuat turun dari Portal MySchoolNet atau dari laman webnya http://www. Penggunaan perisian percuma “Go!Zilla” untuk tujuan ini adalah digalakkan kerana selain mempercepatkan proses muat turun. 4. Ini bertujuan menjimatkan masa dan kos. b) Sediakan menu pintas (short-cut) kepada bahan tersebut di desktop setiap komputer pelanggan.2 Untuk membolehkan bahan diakses secara luar talian. penyelaras ICT/guru perlu: a) memasang bahan tutoran Portal MySchoolNet dari CD-ROM ke pelayan untuk dikongsikan oleh semua komputer pelanggan melalui rangkaian setempat. PANDUAN PENGGUNAAN DI MAKMAL. maktab.1 Bahan Portal MySchoolNet boleh dimuat turun untuk digunakan secara luar talian. d) Memuat turun bahan tutoran dari laman yang disediakan. 5-13 . 4.

Laman Portal adalah http://myschoolnet. Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem. Kementerian Pendidikan Malaysia Telefon : 03-6201 1522 Fax : 03-6201 0861 e-mel webmaster@ppk.ppk.kpm.kpm. RUJUKAN 5.Bab 5 : Bahan Sumber Digital 5.my 5-14 .1 Panduan penggunaan bahan Portal MySchoolNet ini juga boleh dirujuk dari Portal MySchoolNet dan Buku Panduan MySchoolNet yang disertakan bersama-sama CD-ROM bahan berkenaan. Bidang Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.my Maklumat lanjut tentang Portal MySchoolNet termasuk urusan mendapatkan CD-ROM boleh didapati daripada: Urusetia Portal MySchoolNet. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Bhd.html 5-15 .html Cerdik at Geocities Greetings! Selamat datang Malaysia's Portal Malaysia's search engine Malaysia On Line NewsMalaysia Kuala Lumpur The Menus. http://eboleh. Malaysia Mart . Only Malaysian related sites will be accepted.my/goldmine.Information & Communication Technology (ICT) in a bus .com/generic/links/bm/religion.org.Panduan Awal Muslim /bukan Muslim Panduan Islam Panduan Islam Laman Islam Mengenai Islam Berita Agama Islam Islam dalam talian Panggilan Islam. 2000 at 20:30:12: http://www. Add yours now! http://mylinks.STUDYWEB.COM. http://www..geocities.com Sumber dan maklumat About Islam Maklumat tentang Islam Islam .Directories of Malaysia quality sites.Quality Sites .my educational and motivation page . http://www.nitc.com Sdn.com.Directories of Malaysian related sites.studyweb.freecentre.com/Athens/Troy/1030 Malaysia Links .MY Countdown to an Auspicious Occasion Click for more information Get the Flash plug-in © 2000 Studyweb.10014. one of our global portals for education WELCOME TO WWW.com/wwwboard/messages/39. 2001 at 11:51:48: In Reply to: Putera Malaysia Portal posted byPutera Malaysia Portal on September 10. Laman Motivasi Cerdik .my/ Re: Putera Malaysia Portal Re: Putera Malaysia Portal [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ nychat ] [ FAQ ] Posted Bybaq on April 09..Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1B WebFerret welcome to studyWeb's Malaysia Portal.htm RELIGION AGAMA ISLAM SAMBUNGAN PENERANGAN Al-Islam..miu.Create Webs Locally And To Make Waves Globally TABLE OF CONTENTS Home About MIU MIU Project Schools Calendar Online Search the Web http://www.net/Computer/Directories MOBILE INTERNET UNIT E-Learning .

my/sole2001/ WWW.my/star/welcome.Com Internet. 94300 Kota Samarahan. http://www.htm Symposium on Online Learning CALM.html The collaborative aspects of online learning: A pilot study Article style and source: Peer Reviewed. Paper originally presented at the '6th International Literacy Education Research Network Conference on Learning' Bayview Beach R http://ultibase.html 5-16 .malaysia-best.au/Articles/online/mcmurry1.unimas. Marketing And Business Resources http://www.edu.Bab 5 : Bahan Sumber Digital LAMPIRAN 1C WebFerret Malaysia Online Work Station . Marketing and Business Resources Malaysia-Best. http://www.com/index. Centre for Applied Learning and Multimedia. Universiti Malaysia Sarawak. technology and nature. Original ultiBASE publication. Sarawak.htm The Star Online News | Business | Sports | Entertainment | Lifestyle | Technology | Education | Archives | Site Map | What's New Services: Classifieds · Directory · e-Cards · Motoring · Property New: Purple Sofa · Co http://www.rmit.com/ GOALS: Global Online Adventure Learning Site Online Magazine: Explorers of all ages are invited to join educational adventures with an emphasis on science.jaring. http://www.asiadragons.goals. Click on the title to read the job listing.calm.COM Internet.com/wwwboard/country/malaysia/joblisting/joblist.MALAYSIA-BEST.Resume Online Here are some of the latest job listing submited by employers from Malaysia and around the world.

Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerobohan. 6-1 . mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti grill. kestabilan elektrik. pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan Internet dari peringkat awal adalah penting. misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan. Oleh sebab itu. alat pemadam api. iaitu tanggungjawab. Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna. penyebaran data dan kawalan akses maklumat. dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan. Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan.Bab 6 : Dasar Keselamatan BAB 6 KESELAMATAN ICT SEKOLAH Bab ini bertujuan memberikan satu gambaran keseluruhan (overview) terhadap pengurusan keselamatan ICT sekolah yang boleh diguna pakai oleh sekolah. keselamatan fizikal. Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan Kerajaan sebagai pengawal maklumat Kerajaan. Pencegahan dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. kawalan kunci. mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada Internet oleh pengguna. keselamatan sistem dan keselamatan data. Keselamatan ICT meliputi empat (4) aspek yang penting. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah seperti pemasangan perisian antivirus.

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.1 Tanggungjawab

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamtan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dimaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

1.

KPM adalah pemilik maklumat (termasuk aplikasi) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau yang digunakan untuk mengawasi kerahsiaan, integriti sistem dan maklumat KPM. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklasifikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identiti yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

2.

3.

4.

6-2

Bab 6 : Dasar Keselamatan

6.2

Keselamatan Fizikal

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima (5) aspek seperti berikut :

a) b) c) d) e)

Keselamatan Infrastruktur Keselamatan Fizikal secara umum Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan (Server Room) Keselamatan Fizikal tambahan Di Makmal Komputer Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

1.

KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 1.1 Pelan

a) Sediakan pelan lokasi setiap komputer dan lain-lain peralatan di
Makmal Komputer.

b) Gambarajah infrastruktur teknikal (Bilik Pelayan dan Makmal
Komputer) perlu didokumenkan dan dipamerkan. Susun atur perkakasan dalam makmal hendaklah mengikut pelan lokasi yang dipamerkan. Sebarang perubahan tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran pihak pentadbiran sekolah.

c) Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam Makmal
Komputer. 1.2 Ubahsuaian Bilik

a) Sebarang penyambungan/penambahan punca kuasa tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya: Jabatan Kerja Raya.

6-3

Bab 6 : Dasar Keselamatan

2.

KESELAMTAN FIZIKALSECARA UMUM 2.1 Kunci :

a) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. b) Kunci disimpan oleh Pengetua/Guru Besar dan Penyelaras ICT
sahaja.

c) Buku log untuk rekodkan pengguna kunci.
2.2 Akses Pelawat:

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
berkenaan, khasnya bilik Pelayan

b) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
bawah kawalan beliau. 2.3 Elektrik

a) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan
pengalir kilat.

b) Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat
Uninterupted Power Supply.

c) Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.
2.4 Label

a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel
2.5 Pencegahan Kebakaran

a) Setiap bilik pelayan/makmal/pusat sumber yang ada komputer perlu
mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2.

b) Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. 2.6 Makanan Dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam Bilik Pelayan.

6-4

Bab 6 : Dasar Keselamatan

3.

KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI BILIK PELAYAN (SERVER ROOM) 3.1 Bilik Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. 3.2 Kunci Buku log untuk rekodkan pengguna kunci 3.3 Akses Pelawat

a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik
Pelayan.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses.
Contoh maklumat yang dicatat termasuk tarikh, masa, nama, no Kad Pengenalan, jabatan, jawatan, tujuan lawatan, masa masuk dan masa keluar.

c) Penyelaras ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik
Pelayan setiap masa. 3.4 Elektrik

a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power
Supply.

b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa
dingin. 3.5 Alat Penghawa Dingin

a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya
dua (2) unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja, pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna.

6-5

Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa.1 Dilarang memasang/membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen savers. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.6 6-6 .Bab 6 : Dasar Keselamatan 4.3 5. 4.1 Akses Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki Makmal Komputer.2 Elektrik Pastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer.3 Alat Penghawa Dingin Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.2 5. KESELAMATAN FIZIKAL TAMBAHAN DI MAKMAL KOMPUTER 4.5 5. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas. 5. perisian utiliti untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem.4 5. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. PENGGUNAAN PERALATAN INFRASTRUKTUR ICT Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa dalam Bilik Makmal dan Bilik Pelayan 5. 5. 4. Perubahan ini mungkin menjejaskan aplikasi yang sudah dipasang.

Kata Laluan 2.5 3. Kata laluan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan (8) gabungan aksara alfanumerik. 2.4 2.1 1.1 2. kata laluan. 4. capaian Internet dan pemasangan perisian pencegah virus (Anti-virus). Cadangan tindakan untuk setiap aspek adalah seperti di bawah.1 Semua komputer desktop perlu menjalankan pemeriksaan pencegah virus sekurang-kurangnya sekali sehari untuk mengelakkan jangkitan.2 2.3 Kata laluan hanya boleh diperolehi daripada Penyelaras ICT. Kata laluan harus ditukar dari semasa ke semasa.1 Internet hanya boleh dicapai apabila pengguna memasukkan akaun penggunanya yang telah didaftar. Akses Pengguna 1.3 Keselamatan Sistem Keselamatan sistem merangkumi aspek akses pengguna.2 Setiap pengguna perlu ada identiti pengguna dan kata laluan sendiri. Pencegah Virus (Anti-Virus) 4.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. 2.2 6-7 . Setiap pengguna perlu menukar kata laluan pada akses kali pertama. Semua disket hendaklah diimbas sebelum digunakan. Kata laluan tidak boleh dikongsi. 1. Capaian Internet 3. 4. Identiti pengguna tidak boleh dikongsi.

6-8 . freeware dan shareware hendaklah diimbas untuk pengesanan virus sebelum pemasangan.3 Audit trail pelayan perlu disemak setiap hari untuk memastikan tahap Keselamatan Sistem bagi: a) Capaian Maklumat b) Percubaan Gangguan Sistem c) Percubaan kata laluan yang gagal d) Semua log-on ke sistem dan log-off dari sistem.1 5. Perisian Komputer 5. 5.2 Hanya perisian yang berlesen boleh digunakan. Semua perisian.Bab 6 : Dasar Keselamatan 5.

Salinan sandaran hendaklah disimpan di tempat lain yang selamat. Salinan Sandaran (Backup)/Data 1.4 Keselamatan Data 1.1 Salinan sandaran berkala untuk data yang penting perlu dilakukan untuk mengelakkan kehilangan data. Kekerapan bergantung kepada sensitiviti.2 2. Pemindahan Maklumat 2.1 Maklumat sulit yang dipindahkan melalui rangkaian komunikasi/disket perlu dilindungi dengan kata laluan untuk mengawal aksesnya. 6-9 .Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. 1. kepentingan dan kuantiti data.

5. mengugut. organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. iaitu secara sengaja membanjiri e-mel seseorang dengan menghantar e-mel yang sama atau bersaiz besar. membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya.6 6-10 . Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. 3. Memalsukan e-mel(forged headers) bagi tujuan mengelirukan penerima. menekan. menyimpan dan mengedar harta intelek. E-mel 5. 4.4 5.Bab 6 : Dasar Keselamatan 6. paten. Menggalakkan.3 5. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undang-undang Malaysia dan antarabangsa.5 5. Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup spam. menghina. kumpulan atau organisasi yang lain. Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Menyalur sebarang bahan haram.2 5.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/ spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan (deceptive marketing). rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang negara dan antarabangsa. mengancam. Melakukan pengeboman e-mel (mail bombing).5 Etika Penggunaan Internet Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalan menjadi kesalahan untuk: 1. lucah. skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Malaysia. Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita (newsgroup). Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. menfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau luar negara. 5. Perbuatan berikut dianggap sebagai pencerobohan: 2.

Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang. Menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada komputer host (to crash the host). Menghalang identiti pengesahan pengguna atau ciri-ciri keselamatan mana-mana komputer atau rangkaian milik orang lain.Bab 6 : Dasar Keselamatan a) b) c) 5. termasuk memalsukan nombor kad kredit.8 6-11 . Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.7 Memasuki secara haram atau menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain. kontrak atau permohonan atas talian. 5.

Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. makanan atau minuman ke dalam makmal. Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal.8 2.6 2.1 2. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa.2 1. 2.1 1.7 2. Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer: 2. Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.5 2. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik / mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.4 2. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.4 2. 1. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.3 Memaksimumkan penggunaan Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran Panduan untuk penggunaan ramai.9 6-12 . bau benda terbakar. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.2 Dilarang membawa beg.Bab 6 : Dasar Keselamatan Contoh Peraturan Makmal Komputer 1.3 2.

2. 2. 2. menghina atau menfitnah pihak tertentu.13 Dilarang mencetak.14 Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.19 Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer.10 Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah.15 Dilarang mengubah dan menambah perisian & perkakasan. 6-13 . 2.16 Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras..12 Dilarang membuat bising di dalam makmal. 2..20 Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer. Padamkan manamana suis yang perlu.17 Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru.18 Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar/kelas ke makmal Komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal.Bab 6 : Dasar Keselamatan laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. 2. 2. 2. 2. 2.11 Tidak dibenarkan membawa liquid paper. 2.

19/2000 : Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah. 3/1997 : Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar BAB 7 PENGLIBATAN. PERKARA YANG DIBENARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bagi menggalakkan sumbangan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perisian atau apa jua bentuk peralatan ICT kepada sekolah. 6/1988 : Panduan Tajaan oleh Syarikat/Badan Perniagaan di Sekolah. 6/1992 : Penerimaan Hadiah dan Sumbangan daripada Pertubuhan. • • • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perkara yang berikut adalah dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 1.1 Pihak penyumbang bekerjasama dengan pihak sekolah dan membuat perancangan jangka panjang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat pelajar serta melengkapkan sekolah dengan kemudahan komputer. Walau bagaimanapun sekolah sebagai institusi kerajaan perlu mematuhi segala peraturan dan pekeliling yang termaktub.Bab 7 – Penglibatan. kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam kegiatan sekolah berhubung aktiviti atau program teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. perkakasan. Syarikat atau Kerajaan Negara Luar. 7-1 . Pekeliling-Pekeliling yang perlu dirujuk dalam bab ini ialah : • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KERJASAMA DAN SUMBANGAN PIHAK LUAR Kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan. Institusi. 1. Bab ini menerangkan tatacara penerimaan sumbangan yang dibenarkan oleh KPM apabila sesuatu pihak ingin menaja atau menyumbangkan kepakaran.

3 Pihak penyumbang mengadakan majlis pelancaran di sekolah untuk mendapatkan liputan media massa dan menanggung perbelanjaannya serta mengusahakan tenaga kerja yang berkaitan. keselamatan dan peruntukan kewangan. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 1. pihak penyumbang perlu terlebih dahulu kertas cadangan tentang penyelidikan yang akan mengemukakan dijalankan ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian : Sumbangan kepada pihak sekolah merupakan outright gift dan tiada bayaran dikenakan.2 Pihak penyumbang meletak label nama penyumbang pada bilik atau peralatan. PERSEDIAAN OLEH PIHAK SEKOLAH SEBELUM MENERIMA SUMBANGAN 2. Untuk tujuan ini. 1.1 Sebelum pihak sekolah bersetuju untuk menerima sumbangan peralatan atau tajaan. 2. Kepentingan pelajar hendaklah diutamakan. Pertimbangan perlu diberikan kepada infrastruktur. Sebarang sumbangan dari negara luar perlu melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. 7-2 . Penyertaan pihak luar tidak bercanggah dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara.4 Pihak penyumbang menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) di sekolah asalkan tidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Mendapatkan sumbangan secara pakej adalah digalakkan. 1.Bab 7 – Penglibatan. KPM untuk mendapatkan kelulusan. Sumbangan yang diterima tidak membebankan pihak sekolah. Sumbangan hendaklah selaras dengan rancangan dan dasar yang ditetapkan.

3 3. Kos penggunaan perisian.4 Pihak sekolah hendaklah merekod sumbangan ke dalam borang KEW. 4 TANGGUNGJAWAB JPN DAN PPD/PPB Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan.2 Bagi sumbangan berbentuk kepakaran pula. Tiada bayaran dikenakan bagi perkhidmatan kepakaran. Satu memorandum persetujuan (sekiranya perlu) antara pihak penyumbang dan pihak sekolah hendaklah ditandatangani dan disaksikan oleh PPD/PPB. pihak JPN dan PPD/PPB perlu melaksanakan perkara-perkara berikut : 4. pihak sekolah yang menerima sumbangan hendaklah mematuhi perkara berikut seperti dalam Carta Alir sumbangan pihak luar : 3. 3 TATACARA PENERIMAAN SUMBANGAN OLEH PIHAK SEKOLAH Bagi memastikan kelicinan dalam penerimaan sumbangan. 3. 7-3 . pihak sekolah perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : Kandungan kursus yang diberikan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk diteliti.1 Meminta pihak sekolah membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek : • • • • • Kos penyenggaraan peralatan. dan Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. Kos penggantian alat.1 3. Pemantauan secara berterusan oleh pihak pengurusan sekolah perlu dijalankan. Segala urusan yang berkaitan hendaklah dimaklumkan kepada JPN masing-masing. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 2.2 Memohon kebenaran daripada PPD/PPB.Bab 7 – Penglibatan. Kos sewaan talian.312 (daftar harta modal).

4 Pihak JPN/PPD/PPB perlu memastikan sekolah sentiasa merujuk dan mematuhi dasar. 4.5 Sekiranya program atau aktiviti dalam sumbangan yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada. maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dengan disertakan maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan.2 Kos penyenggaraan peralatan Kos sewaan talian Kos penggantian alat Kos penggunaan perisian Kos penggunaan perisian kursus pengajaran dan pembelajaran. pihak sekolah perlu melaksanakan perkara-perkara berikut: 5.2 4. syarat atau peraturan berkaitan pungutan wang.Bab 7 – Penglibatan. 7-4 . 4.3 Merancang kos tersebut untuk dikemukakan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahun tamat tempoh tajaan. 4. Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar 4. KESINAMBUNGAN PROJEK Bagi memastikan kesinambungan program yang diluluskan. atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa. hak atau peruntukan sah mengenainya.6 5 Merancang dan memantau latihan ICT guru. Memaklumkan semua kelulusan program ini kepada Bahagian Sekolah dengan salinan kepada Urus Setia Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran (JMPK) Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Sistem Maklumat dan Pusat Perkembangan Kurikulum. Merancang kos tersebut untuk dikemuka kepada JPN bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi tahun tamat tempoh tajaan.1 Membuat pengiraan implikasi kos selepas tamat tempoh tajaan daripada aspek: • • • • • 5. syarat atau peraturan yang sedia ada bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan mana-mana dasar.

Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar CARTA ALIRAN SUMBANGAN PIHAK LUAR MULA Dalam Negara Luar Negara A Mengenalpasti Jenis Sumbangan Membuat Justifikasi Sumbangan Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan YA TAK SETUJU -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan SETUJU Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada PPD/PPB LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Sambung TAK LULUS PPD/PPB Memaklumkan Kepada JPN JPN Memaklumkan Kepada KPM (BS.Bab 7 – Penglibatan.312 (Daftar Harta Modal) TAMAT TIDAK Sambung YA B 7-5 . PPK & JMPK) TIDAK Merekod Dalam Borang Kew.

KPM LULUS Membuat Justifikasi Sumbangan TAK LULUS -Kepakaran -Perkakasan -Perisian -Kursus/Latihan -Jangka Panjang/Pendek Sekolah Melengkapkan Semula Membuat Pertimbangan Aspek Persediaan -Sumber Elektrik -Talian Telefon -Bilik -Keselamatan Alat -Peruntukan Kewangan TAK LULUS Semakan dan Ulasan KPM TAK LULUS LULUS Memorandum Persetujuan (jika perlu) Merekod Dalam Borang Kew.312 (Daftar Harta Modal) B YA Sambung TIDAK TAMAT 7-6 . Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar A Menulis Surat Permohonan Kebenaran Kepada BS.Bab 7 – Penglibatan.

Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar B Membuat Pengiraan Implikasi Kos Menghantar ke JPN Untuk Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Sekolah Membuat Pengiraan semula JPN Perlu Membuat ABM Bagi Program/ Projek LULUS Agihan Peruntukan Ke Sekolah JPN Kemukakan ABM Kepada BS/BK. KPM TAK LULUS TAMAT 7-7 .Bab 7 – Penglibatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->