Apresiasi terhadap Tradisi dan Upacara Adat Kesukuan Nusantara Islam Nusantara Pada tahun 30 Hijriah atau 651

Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi., yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi‟i. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M, yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besarbesaran. Baru pada abad ke-9 H / 14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil‟alamin. Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam Tarikh Hadramaut, migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah-demi daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan, juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah – terutama Belanda – menundukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin

Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam. Makassar. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya. yakni Demak. Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. Satu contoh. namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. Fathahillah. memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. oleh karena itu proses akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat di setiap daerah terdapat perbedaan. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda. Sunda Kelapa. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani. ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Banten. Kemunculan seni tradisi Islam baik di Jawa maupun di Luar Jawa (dengan berbagai nama dan istilahnya) tentu merupakan ekspresi keberagamaan (religion) masyarakat yang bersifat local. Selanjutnya terjadi proses akulturasi (pencampuran budaya). Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara. agama seteru mereka. juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi. dan mungkin bahkan di dunia. sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan. Perang Jawa (Diponegoro). namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Prose ini menghasilkan budaya baru yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Perang Padri (Imam Bonjol). yang lebih terkenal dengan gelarnya. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. Sejarah Tradisi Islam di Nusantara Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu Budha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat. Pasai. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa.beratus-ratus tahun. Sulu (Filipina). Berkat kearifan tokoh-tokoh penyebar Islam dalam mengelola percampuran antara syareat Islam dengan budaya local. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa. Fathahillah sempat berguru di Makkah. Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut daerah tersebut. Apapun nama dan tujuannya kesenian tradisi Islam merupakan bagian penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai. Ternate. maka banyak dihasilkan sebuah karya seni yang indah dan merupakan alat sosialisasi yang hebat serta metode dakwah yang paling efektif. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat. dan Perang Aceh (Teuku Umar). Namun yang pasti sentuhan budaya local dengan agama Islam yang berlangsung telah melahirkan sebuah bentuk seni baru yang berfungsi baik sebagai ekspresi keagamaan maupun ekspresi budaya. namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Sehingga jenis dan macamnya sangat beragam. untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin. terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia). Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Terlepas dari hal ini. itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi‟i. hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin). Cirebon dan Banten. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik. .

Demikian juga dengan wayang golek di daerah Sunda. kedua bentuk puisi lebih sering digunakan disbanding prosa. Setelah terjadi akulturasi dengan Islam tokoh-tokoh dan cerita pewayangan diganti dengan cerita bernuansa Islam. 2. Sumatra Budaya yang sudah mengakar di Sumatra adalah budaya Melayu berupa kesusasteraan. sulam dan bordir. Bila disbanding dengan budaya Melayu.Karya-karya lainnya adalah Taj al Salatin. Syamsudin (Pasai). Bentuk Sastra Melayu lainnya adalah syair dan pantun. Hikayat Aceh. Bentuk ornament pada pakaian diwujudkan melalui teknik batik. Karya budaya mereka bersifat Islami banyak berupa karya sastra terjemahan dan karya berbahasa Arab dan Melayu. senjata. Sehingga para ulama disamping sebagai pendidik juga dikenal sebagai sastrawan. Beberapa karya besar dari masa ini adalah Syarab al ‘Asyiqin dan Asrar al ‘Arifin (Hamzah Fansuri).1. Akulturasi antara budaya tersebut menimbulkan kesusasteraan Islam. Selain kesenian si atas terdapat pula bentuk kesenian visual (seni rupa) seperti seni kerajinan. Berikut ini beberapa contoh tradisi kesekuan di Indonesia yang bernuansa Islam : Tahlilan Tahlilan adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdo‟a kepada Alloh dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya. di Jawa terdapat budaya Jawa Kuno sebagai hasil akulturasi dengan budaya India yang masuk bersama agama Hindu dan Budha. seni terapan dan ornament (hiasan). pengaruh budaya Islam terhadap budaya Jawa lebih kecil. namun mereka mempunyai keteguhan terhadap ajaran Islam. Karya-karya tersebut sebagian besar berbentuk prosa. Nur al daqai (Syamsudin). Jawa Sebelum Islam datang. tahmid . Hal ini terlihat misalnya pada penggunaan huruf arab lebih kecil dibanding huruf Jawa. seperti karya Nurrudin al Raniri. Ornamen terdapat pada wadah. Cerita-cerita pewayangan diambil dari kitab Ramayana dan Barathayuda. Bustan al Salatin (Nurrudin ar Raniri). Wayang adalah salah satu budaya Jawa hasil akulturasi dengan budaya India. di daerah lainpun para mubaligh memilih mempertahankannya namun memberikan warna Islam. Ketiga ulama tersebut menulis banyak sastra Melayu yang bercorak tassawuf. fauna dan grafis meniru gaya hiasan Arab. Abdurrauf (Singkil) dan Nurrudin ar Raniri. misalnya Hamzah Fansuri. Ada yang merupakan pengaruh Hindu dan Budha adapula tradisi asli yang sudah turun menurun. pakaian dan buku. Karya lain yang bersifat asli adalah La Galigo (syair kepahlawanan raja Makasar). Hikayat Iskandar Dzulqrnain. 3. ceritanya merupakan gubahan dari cerita-cerita Islam seperti tentang Amir Hamzah (Hamzah adalah paman Rosulullah SAW). Seperti halnya di Sumatera. Hikayat Amir Hamzah. Bentuk hiasan pada ornament diambil dari bentuk flora. Apresiasi Terhadap Tradisi dan Upacara Adat Kesukuan Nusantara Setiap daerah dimana Islam masuk sudah terdapat tradisi masing-masing. Sulawesi Meskipun masyarakat Silawesi baru memeluk Islam pada abad ke-17. diikuti kalimat-kalimat tahlil (laailaaha illallah). seni murni.

Pada malam tanggal 11 Rabiul Awal ini. Adat Basandi Syara’. Takbiran Takbiran dilakukan dengan malam 1 Syawal (Idul Fitri) dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid/mushalla ataupun berkeliling kampong (takbir keliling). Dilanjutkandengan pembacaanpembacaan riwayat Nabi dengan ceramah agama. Upacara ini dilaksanakan secara turun temurun di daerah Pariaman (Sumatera Barat) dan Bengkulu. selamatan dan sesaji. Syair lagu berisi pesan tauhid dan setiap bait lagu diselingi pengucapan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Dalam tahlilan sesaji digantikan dengan berkat atau lauk-pauk yang bisa dibawa pulang oleh peserta. 7. Muludan Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan mengadakan Muludan. Di Indonesia peringatan ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Biasanya diselenggarakan sebagai ucapan syukur kepada Alloh SWT (tasyakuran) dan mendo‟akan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ke 3. 1. Tradisi ini berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu dan Budha yaitu Kenduri. 40.(Alhamdulillah) dan tasbih (subhanallah). Ulama yang mengubah tradisi ini adalah Sunan Kalijaga dengan maksud agar orang yang baru masuk Islam tidak terkejut karena harus meninggalkan tradisi mereka. Dalam agam Islam tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsure kemusyrikan. Peringatan Maulid Nabi sebenarnya tidak diperintahkan oleh Nabi melainkan budaya agama semata.000 dan khaul (tahunan). dari Presiden sampai rakyat biasa. 100. Gerebeg Maulud Acara ini merupakan puncak peringatan maulud. Tabut/Tabuit Dilaksanakan pada hari asyura (10 Muharram) untuk memperingati pembantaian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib (cucu Rosulullah) oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Karbela. sehingga mereka kembali ke agamanya. Pada perayaan ini gamelan Sekati diarak dari Keraton ke halaman mesjid Agung Yogya dan dibunyikan siang-malam sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal. Peringatan ini dipelopori oleh Sultan Muhammad Al Fatihuntuk membangkitkan semangat pasukan Muslim pada perang salib. Sara’ Basandi Kitabulloh . Dilakukan dengan mengarak usungan berwarna-warni (tabut) di pinggir pantai kemudian dibuang ke laut lepas. Selain untuk Maulud. kemudian menjadi Sekaten. Tradisi ini dipelopori oleh Sunan Bonang. Pengarakan biasanya dilaksanakan setelah terlaksananya acara lainnya dengan menghidangkan beraneka macam hidangan makanan. Sekaten diselenggarakan pada bulan Besar (Dzulhijjah). Kegiatan ini diisi dengan pembacaan riwayat nabi (Barzanji) maupun kegiatan lainnya seperti perlombaa-perlombaan yang bersifat Islami. Sekaten Sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta atau Maulud. dengan Sri Sultan beserta pembesar Keraton Yogya hadir di mesjid Agung.

Kelompok kesenian ini salah satunya ditemukan di daerah Tamantirto. mereka memainkan genjring bersamasama di masjid. Untuk mengisi waktu senggang. Pada masa lalu. Kelompok ini menamakan keseniannya sebagai “ Singir Ndjaratan” yang artinya “tembang kematian”. kesenian tradisi ini lebih banyak yang berbasis di masjid. seiring kemajuan jaman. kesenian ini cukup efektif untuk melakukan pembinaan generasi muda. Di kalangan masyarakat Banyumas. gengring dilakukan sambil jalan beberapa ratus meter menyambut datangnya pengantin sunatan yang datang dari tempat disunat tersebut. Kesenian ini semakin hari digerus oleh perspektif Islam modernis dan banyak tergantikan dengan tahlil dan yasinan. Si anak dinaikkan becak yang telah dihias. sehingga jumlahnya didominasi kaum tua (50 tahunan). Hal ini mungkin dimaksudkan untuk mendekati bunyi rebana yang mirip bunyi “jring”. Dimana sebuah kitab yang berisi tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad. karena hampir setiap malam anakanak muda bertemu di masjid. Kesenian Singiran merupakan salah satu bagian integral dari ekspresi seni tradisi ummat Islam. syara basandi kitabullah (Adat bersendikan syara dan syara bersendikan Kitab Alloh). Kasihan. Jika dilihat dari isinya. Kesenian Singkiran Kesenian ini sangat jarang ditemui karena semakin punah. Sedangkan irama atau langgam . juga dimaksudkan adanya hikmah dari pembacaan sholawat tersebut. dan Banyumas pada umumnya. Kesenian ini tidak menggunakan alat musik.Masyarakat Minangkabau dikenal kuat dalam menjalankan agama Islam. tanpa tarian. namun diiringi tahlil bersama sepanjang pembacaan singir-singirnya. Namun saat ini kesenian ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan kaum muda. Seni Tradisi Genjring Seni tradisi ini banyak ditemukan di daerah Purwokerto. dan sengaja di counter kelompok tertentu (islam modern) karena dianggap ada penyimpangan dari Islam. kesenian ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendoakan para leluhur melalui pembacaan kalimat tahlil yang mengiringi pembacaan narasi syiiran. syiiran shalawat dilantunkan secara rampak dengan diiringi tabuhan rebana. Menurut keterangan masyarakat Purwokerto dan Banyumas hal ini dimaksudkan selain untuk menambah kemeriahan pesta. Dalam seni tradisi islam ini. orang bilang “genringan”. tabuhan rebana ini disebut genjring. 40 hari. Kesenian ini berkembang seiring dengan tradisi memperingati seribu hari kematian (3 hari. Kesenian ini biasanya dimainkan oleh antara 12 sampai 30 orang. DIY. Bantul. kesenian ini menggunakan dasar dari kitab Al-Berjanji. Seperti halnya kesenian Islam lain. sehingga adat mereka dipautkan dengan sendi Islam yaitu Al-Qur‟an (Kitabullah). seni tradisi ini berisikan nasehat-nasehat bagi si mayat dan nasehat kebajikan bagi anak cucu yang masih hidup untuk selalu mendoakan orang tua mereka. 100 hari dan 1000 hari) salah satu warga. yang kemudian dibelakangnya diikuti para pemain genjring. Kesenian ini di masyarakat Banyumas seringkali digunakan untuk mengarak sunatan. Penabuh terbang bisa bergantian dan nyanyian dilakukan secara serempak dengan menggunakan bahasa arab. Dalam prosesi ini. Adat Minagkabau kental dengan nuansa Islam sehingga melahirkan semboyan adat basabdi syara. meninggalnya para pelakunya. mengurangi rasa sakit pada si anak (karena perhatian tertuju pada keramaian). Oleh masyarakat lokal. 7 hari. Selain menarasikan nasehat-nasehat kebajikan.

dan kemudian pembacaan sholawat (srokal) serta diakhiri dengan doa. kemudian bacaan singir secara bergantian. Kasidah Kasidah (qasidah. atau bahkan di sekitar Kabupaten Bantul. Perintis kasidah modern adalah grup Nasida Ria dari Semarang yang semuanya perempuan.singir digunakan langgam-langgam macapat. gitar listrik. Secara garis besar kesenian ini diawali dengan pembacaan tahlil. Kesenian ini merupakan salah satu bentuk penegasan jawanisasi kesenian Islam. Kesenian yang berkembang seiring dengan tradisi peringtaan Maulid Nabi ini mengartikulasikan syair atau syiiran shalawat kepada Nabi Muhammad dengan medium bahasa Jawa. qasida. Tradisi-tradisi tersebut menambah kekayaan tradisi Islam Indonesia. disertai alat-alat modern. Bantul. Selain tradisi tersebut masih banyak tradisi lain yang berkembang di daerah atau suku-suku lainnya. dan beberapa juga sudah menyebar di sekitar kecamatan Pleret. pangkur dan lain-lain). Penyanyi menyanyikan lirik berisi pujipujian (dakwah keagamaan dan satire) untuk kaum muslim. karena kelompok-kelompok kesenian ini semakin sedikit. meskipun beliau sudah lama meninggal. Kesenian tradisi islam ini di dominasi oleh para oang tua ( rata-rata di atas 50 tahun) dan regenerasi sepertinya tidak.”ةديصق‬bahasa Persia: ‫ هدیصق‬atau ‫ هماكچ‬dibaca: chakameh) adalah bentuk syair epik kesusastraan Arab yang dinyanyikan. Hal ini menunjukkan perbedaan sikap masing-masing daerah pada saat menerima Islam. Lagu yang top yakni Perdamaian dari Nasida Ria. Kesenian ini merupakan ekspresi keberagamaan sekaligus ekspresi kesenian bagi pelakunya. misalnya: biola. Lagu kasidah modern liriknya juga dibuat dalam bahasa Indonesia selain Arab. bahkan juga dengan melodi-melodi Jawa (langgam sinom. Bimbo. Jadi tidak heran kesenian ini mulai jarang ditemui. Grup kasidah modern membawa seorang penyanyi bintang yang dibantu paduan suara wanita. bahasa Arab: “‫ . Di tahun 1970-an. Proses Berkembangnya Islam Di Indonesia Seni Rupa    Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. dan Sholawat Jawi Kesenian Shalawat Jawi di temukan di daerah Pleret. Seni ukir reliefberupa suluran tumbuh-tumbuhan namun terjadi pula Sinkretisme. Sinkretisme adalah perpaduan 2 jenis seni logam. Kyai Soleh merupakan seorang tokoh lokal Islam yang sekaligus seniman yang memegang teguh prinsipprinsip ber-Islam. Mereka mendapatkan manfaat keberagamaan yang mententramkan hati (sebagai kubutuhan spiritualitas) sekaligus kebutuhan akan keindahan (seni) juga terpenuhi. Koes Plus dan AKA mengedarkan album kasidah modern. Adalah Kyai Soleh yang menciptakan tembang-tembang shalawat berbahasa Jawa yang sampai saat ini tulisannya menjadi pedoman para pelaku seni sholawat jawi. Alat musik yang dimainkan adalah rebana dan mandolin. dandang-gula. keyboardflute. Kalangan mudah lebih senang kesenian yang lebih modern (model dan alatnya). .

hiasan bahagian dalam dan luar. dan makam-makam. antara lain: Atapnya berbentuk tumpang Tidak dilengkapi dengan menara Bedug dan kentongan yang merupakan budaya asli Indonesia. bangunan benteng penahanan. Seni Bangunan/Arsitektur             Terutama mempengaruhi bangunan masjid. Sistem Pemerintahan    Kerajaan-kerajaan Hindu Budha digantikan kerajaan-kerajaan Islam. makam.istana/kraton. istana. Bangunan-bangunan lain yang muncul : istana. dan fungsi rumah mencerminkan kebudayaan dan nilai Minangkabau. Rajanya bergelar Sultan atau Sunan seperti halnya para wali Jika rajanya meninggal tidak lagi dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam. Letak masjid biasanya dekat dengan istana Beberapa jenis masjid di Indonesia : masjid jami masjid madrasah masjid makam masjid tentara dan madrasah. Rumah Banjar . Seni-seni sastra berikut Hikayat : dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah Babad adalah kisah rekaan pujangga keraton Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawwuf Primbon adalah hasil sastra yang berisi ramalan-ramalan. Masjid-masjid memiliki ciri-ciri khusus. Sistem Kalender  Munculnya kalender Jawa yang dibuat Sultan Agung menggantikan kalender Saka.Aksara dan Seni Sastra       Bahasa dan huruf Arab. keajaiban dan penentuan hari baik/buruk. Rumah Gadang  Gaya seni bina. pembinaan.

. atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa. Sistem Pemerintahan. Pertama adalah wali yang sembilan. yang berarti tempat. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan Kerajaan Islam di Jawa. Arti Walisongo Ada beberapa pendapat mengenai arti Walisongo. dan Teknologi. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo/sanga berasal dari kata tsana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Era Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. diyakini sebagai salah satu tempat berkumpulnya para wali yang paling awal. yang menandakan jumlah wali yang ada sembilan. Mulai sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. membuat para Walisongo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. khususnya di Jawa. yaitu Surabaya-GresikLamongan di Jawa Timur. Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa. juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung. dan Cirebon di Jawa Barat. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Walisongo Masjid Agung Demak. Demak-Kudus-Muria di Jawa Tengah. Sistem Penanggalan. Bangunan Rumah Adat Banjar diperkirakan telah ada sejak abad ke-16. yaitu ketika daerah Banjar di bawah kekuasaan Pangeran Samudera yang kemudian memeluk agama Islam Sebagai Contoh salah satu bentuk akulturasi yang bisa kita temui dalam saluran Kesenian. Walisongo atau Walisanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14.

yaitu:    Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim    Sunan Drajat atau Raden Qasim Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin    Sunan Kalijaga atau Raden Said Sunan Muria atau Raden Umar Said Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Para Walisongo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Maulana Muhammad Al-Maghrabi (Sunan Maghribi). hingga ke pemerintahan. Maulana Muhammad Ali Akbar. Maulana Malik Isra'il (dari Champa).Lukisan Walisongo Pendapat lain yang mengatakan bahwa Walisongo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) pada tahun 1404 Masehi (808 Hijriah). Maulana Ishaq (Sunan Wali Lanang). . Maulana 'Aliyuddin. kesenian. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa. dan Syekh Subakir. majelis dakwah Walisongo beranggotakan Maulana Malik Ibrahim sendiri.[1] Saat itu. perniagaan. pada umumnya terdapat sembilan nama yang dikenal sebagai anggota Walisongo yang paling terkenal. kebudayaan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro (Sunan Kubrawi). Dari nama para Walisongo tersebut. kemasyarakatan. Maulana Hasanuddin. mulai dari kesehatan. bercocok-tanam.

memiliki 2 anak. memiliki 2 anak yaitu: Abbas dan Yusuf. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin AlAkbar Asmaraqandi. desa Gapura. Siti Maryam binti Syaikh Subakir. Isteri Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim memiliki. Siti Fathimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israil (Raja Champa Dinasti Azmatkhan 1). Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan. Gresik. dan Ahmad 3. pada paruh awal abad ke-14. Abdul Ghafur. yaitu: Abdullah. atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo . Ia . Dalam Catatan itu tertulis: As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin As-Sayyid Alwi Ammil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin As-Sayyid Ali Khali‟ Qasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidhi bin Al-Imam Ja‟far Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra/Ali bin Abi Thalib. yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Selanjutnya Sayyid Utsman Haji (Sunan Ngudung) berputera Sayyid Ja‟far Shadiq [Sunan Kudus].Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) Makam Maulana Malik Ibrahim. binti Nabi Muhammad Rasulullah Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah. ada yang memanggilnya Kakek Bantal. Ibrahim. 3 isteri bernama: 1. Ia disebut juga Sunan Gresik. mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarqandy. Jawa Timur Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Selanjutnya Sharifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fadhal Ali Murtadha [Sunan Santri/ Raden Santri] dan melahirkan dua putera yaitu Haji Utsman (Sunan Manyuran) dan Utsman Haji (Sunan Ngudung).[2] Dalam cerita rakyat. memiliki 4 anak. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan Dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam Ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume (jilid). atau Sunan Tandhes. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi. bernama: Maulana Moqfaroh dan Syarifah Sarah 2.

yang sering dihubungkan dengan namanya. itu bukan karya Sunan Bonang namun mungkin saja mengandung ajarannya. yang masih sering dinyanyikan orang.Siti Syari‟ah. Makam Sunan Ampel teletak di dekat Masjid Ampel. dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. berputera: Sunan Bonang. keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad.Raden Husamuddin (Sunan Lamongan. Surabaya. Gresik.membangun pondokan tempat belajar agama di Leran.Asyiqah. Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim) Bonang. putri adipati Tuban bernama Arya Teja. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk Wijil dan tembang Tombo Ati.Raden Zainal Abidin (Sunan Demak). Sunan Ampel (Raden Rahmat) Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa.Pangeran Tumapel dan Raden Faqih (Sunan Ampel 2. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Surabaya. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525.W. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Het Boek van Bonang atau Buku Bonang.Sunan Sedayu. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya.Siti Muthmainnah dan Siti Hafsah. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin AlHusain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin Sayyid Alwi Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali‟ Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja‟far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam AlHusain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. . Gresik.Sunan Derajat. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila. Makamnya terdapat di desa Gapura Wetan. Malik Ibrahim wafat. Pada tahun 1419. putri adipati Tuban bernama Arya Teja dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning.J. berputera: Dewi Murtasiyah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo. menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Champa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Champa Terakhir Dari Dinasti Ming. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Jawa Timur. sederetan gong kecil diletakkan horisontal. Drewes. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta. Menurut G.

kerja keras.Sunan Drajat Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampel. dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Pesantren Sunan Drajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. sebagai pengamalan dari agama Islam. penasehat Sultan Demak. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen. yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia timur. yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. bertempat di Desa Drajat. Gresik. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Tembang macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Kudus Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton. Sunan Drajat diperkirakan wafat wafat pada 1522. Sunan Giri Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Kalijaga . Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Lamongan. Sebagai seorang wali. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Mesjid Menara Kudus. Sunan Drajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. ialah Sunan Prawoto penguasa Demak. dan Arya Penangsang adipati Jipang Panolan. yaitu sebagai panglima perang. bahkan sampai ke kepulauan Maluku. putri adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadhal Ali Murtadha bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali‟ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja‟far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Mursyid Thariqah dan hakim peradilan negara. Ia menekankan kedermawanan. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Musium Daerah Sunan Drajat. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Di antara yang pernah menjadi muridnya. Kecamatan Paciran. yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Lamongan.

Lukisan Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah putra adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur (Syekh Subakir). Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) Lukisan Sunan Gunung Jati . Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari isterinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Dalam satu riwayat. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Tembang suluk Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. putri Sunan Ngudung. Sunan Muria (Raden Umar Said) Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Ia adalah murid Sunan Bonang. antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk.

Gapura Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Giri (wafat 1505). Sunan Giri yang tahun 1463 menggantikan Maulana Ishaq. Sunan Kudus yang tahun 1435 menggantikan Maulana Malik Isra‟il. Maulana 'Aliyuddin (wafat 1462). sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. maupun dalam hubungan gurumurid. Sunan Derajat yang tahun 1462 menggantikan Maulana „Aliyyuddin. Maulana Ahmad Jumadil Kubro (wafat 1465). Sunan Kudus. dan Syekh Subakir (wafat 1463).1466 M). Maulana Ishaq. Maulana Muhammad Ali Akbar (wafat 1435). Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Angkatan ke-3 (1463 . Bila ada seorang anggota majelis yang wafat.[1] majelis dakwah yang secara umum dinamakan Walisongo. Maulana Hasanuddin. Fathullah Khan    . Mohammad Dahlan. Maulana Ishaq (wafat 1463). maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya:  Angkatan ke-1 (1404 – 1435 M). Jawa Barat Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya.1463 M). dan Sunan Kalijaga yang tahun 1463 menggantikan Syaikh Subakir. Maulana Hasanuddin (wafat 1462). yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. terdiri dari Sunan Ampel (wafat 1481). Maulana Muhammad Al-Maghrabi. baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan. yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Maulana Muhammad Al-Maghrabi (wafat 1465). Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin. terdiri dari Sunan Ampel yang tahun 1419 menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Walisongo menurut periode waktu Menurut buku Haul Sunan Ampel Ke-555 yang ditulis oleh KH. Maulana 'Aliyuddin. Angkatan ke-2 (1435 . dan Syekh Subakir atau juga disebut Syaikh Muhammad Al-Baqir. juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Maulana Malik Isra'il (wafat 1435). Sunan Bonang yang tahun 1462 menggantikan Maulana Hasanuddin.1513 M. Para Walisongo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Raden Fattah yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Ahmad Jumadil Kubra. sehingga kemudian menjadi cikal-bakal berdirinya Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati yang tahun 1435 menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. Angkatan ke-4 (1466 . terdiri dari Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419). ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang. namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Sunan Gunung Jati. terdiri dari Sunan Ampel. Maulana Muhammad Al-Maghrabi.

Sunan Gunung Jati (wafat 1569). Fathullah Khan (Falatehan). Sunan Pakuan yang tahun 1533 menggantikan ayahnya Sunan Derajat. Sunan Bonang.(Falatehan) yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Muhammad Al-Maghrabi. terdiri dari Syekh Siti Jenar yang tahun 1481 menggantikan Sunan Ampel (wafat 1517). Sunan Prapen yang tahun 1570 menggantikan Raden Zainal Abidin Sunan Demak. dan Sayyid Shaleh (Panembahan Pekaos) anak Sayyid Amir Hasan yang tahun 1551 menggantikan kakek dari pihak ibunya yaitu Sunan Muria. Angkatan ke-8 (1592. Maulana Yusuf cucu Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1573 menggantikan pamannya Fathullah Khan.    Tokoh pendahulu Walisongo Syekh Jumadil Qubro Syekh Jumadil Qubro adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubra bin Husain Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali‟ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja‟far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Syekh Jumadil Qubro adalah putra Husain Jamaluddin dari isterinya yang bernama Puteri Selindung Bulan (Putri Saadong II/ Putri Kelantan Tua). Angkatan ke-6 (1533 .1650 M). Maulana Hasanuddin yang pada tahun 1569 menggantikan ayahnya Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus. Raden Faqih Sunan Ampel II yang ahun 1505 menggantikan kakak iparnya Sunan Giri. Sunan Derajat. Raden Zainal Abidin Sunan Demak yang tahun 1540 menggantikan kakaknya Raden Faqih Sunan Ampel II. dan Sunan Muria (wafat 1551). Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi yang tahun 1650 menggantikan gurunya Sunan Prapen. Syekh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani yang tahun 1650 menggantikan Sunan Mojoagung. Raden Husamuddin Sunan Lamongan yang tahun 1525 menggantikan kakaknya Sunan Bonang. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri yang tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana. Sayyid Amir Hasan yang tahun 1550 menggantikan ayahnya Sunan Kudus. . Sayyid Amir Hasan. Sunan Cendana yang tahun 1570 menggantikan kakeknya Sunan Pakuan. Maulana Yusuf. terdiri dari Syekh Abdul Qahhar (Sunan Sedayu) yang ahun 1517 menggantikan ayahnya Syekh Siti Jenar. terdiri dari Syaikh Abdul Qahhar (wafat 1599). Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang (wafat 1525). dan Sunan Muria yang tahun 1513 menggantikan ayahnya Sunan Kalijaga. Sunan Kudus (wafat 1550). Fathullah Khan (wafat 1573). Maulana Hasanuddin.1533 M). Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) yang tahun 1549 menggantikan Sultan Prawoto. Angkatan ke-7 (1546. Sunan Prawoto yang tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggana.1546 M). Sultan Trenggana yang tahun 1518 menggantikan ayahnya yaitu Raden Fattah.1591 M).  Angkatan ke-5 (1513 . Sunan Mojoagung yang tahun 1570 menggantikan Sunan Lamongan. dan Sayyid Shaleh (Panembahan Pekaos). Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babad dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Sayyid Amir Hasan. Sunan Gunung Jati. dan Sunan Kalijaga (wafat 1513). terdiri dari Syaikh Abdul Qadir (Sunan Magelang) yang menggantikan Sunan Sedayu (wafat 1599). Raden Fattah (wafat 1518). Sunan Derajat (wafat 1533).

Rupanya pembesar-pembesar Hindu di kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab. doa Nur .Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang. sama seperti mayoritas di Srilangka. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. seperti mengadakan Maulid. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. dan sebagian mereka mempuyai jabatan-jabatan tinggi. Malaysia dan Indonesia. walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut (yang bukan golongan Sayyid Syarif). Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al Baqir.W. beragam Shalawat Nabi. Al Habsyi. yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat itu. Hal ini disebabkan mereka (kaum Sayyid Syarif) adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam (Nabi Muhammad SAW). yaitu kaum Hadramaut yang bermarga Assegaf. Orang-orang Arab bercampul-gaul dengan penduduk. Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada 1884-1886." Pernyataan van den Berg spesifik menyebut abad ke-15.   Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermadzhab Syafi‟i. Belum diketahui yang mana yang betul-betul merupakan kuburnya.C van den Berg. membaca Diba & Barzanji. Trowulan. Pakistan dan India pedalaman (non-pesisir) yang sebagian besar bermadzhab Hanafi. di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya. pesisir India Barat (Gujarat dan Malabar). Alaydrus. Bandingkan dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah. yang merupakan abad spesifik kedatangan atau kelahiran sebagian besar Walisongo di pulau Jawa. mengikuti jejak nenek moyangnya. dalam bukunya Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel Indien (1886)[5] mengatakan: ”Adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam (ke Indonesia) adalah dari orang-orang Sayyid Syarif. tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. mendukung bahwa Walisongo adalah keturunan Hadramaut (Yaman):  L. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya. Selain dari mereka ini. Syihab. dalam bukunya Thariqah Menuju Kebahagiaan. Al Hadad. oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam (Nabi Muhammad SAW). namun tampaknya tempat-tampat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada merupakan asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif. Syahab dan banyak marga Hadramaut lainnya. Champa atau tempat lainnya. atau di desa Turgo (dekat Pelawangan). Orang-orang Arab Hadramawt (Hadramaut) membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakanperanakan Arab. Alatas. Al Jufri. Yogyakarta.”  van den Berg juga menulis dalam buku yang sama (hal 192-204): ”Pada abad ke-15. Kesamaan dalam pengamalan madzhab Syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait.[3] [4] Teori keturunan Hadramaut Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Walisongo adalah keturunan Samarkand (Asia Tengah).

Kitab fiqh Syafi‟i Fathul Muin yang populer di Indonesia dikarang oleh Zainuddin Al Malabary dari Malabar. Pigeaud. ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Poortman. bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Poortman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Ricklefs berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. dengan menyatakan bahwa Walisongo adalah keturunan Tionghoa Indonesia. Di sana. Nuralam Akbar dan banyak lainnya. Kitab Walisongo karya Sunan Dalem (Sunan Giri II) yang merupakan anak dari Sunan Giri. Namun. Mesir.W. M. Salah satu ulasan atas tulisan H. Ali Akbar. Hal tersebut mengindikasikan kesamaan sumber yaitu Hadramaut.J. isinya memasukkan pendapat-pendapat baik kaum Fuqaha maupun kaum Sufi. antara lain Serat Walisanga karya Ranggawarsita pada abad ke-19. yaitu cucu keluarga besar Azhamat Khan (atau Abdullah Khan) bin Abdul Malik bin Alwi. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana. Nubuwwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14. dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar. . Ibrahim Akbar.C. raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Walisongo seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar.[rujukan?] Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Walisongo berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial.[6] Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Walisongo adalah keturunan Arab-Indonesia. van den Berg. Malaysia dan Indonesia. Di abad ke-15. Gujarat.Th. Malabar.G. Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Sumber tertulis tentang Walisongo 1. yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Resident Poortman. Th. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van Bruinessen. karena Hadramaut adalah sumber pertama dalam sejarah Islam yang menggabungkan fiqh Syafi'i dengan pengamalan tasawuf dan pengutamaan Ahlul Bait. seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Parlindungan [7]. misalnya bila dibandingkan dengan Snouck Hurgronje dan L. seorang anak dari Muhammad Shahib Mirbath ulama besar Hadramaut abad ke-13. Teori keturunan Cina Sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa (1968). Sulu & Mindanao. seperti Zainal Akbar.C. de Graaf. Terdapat beberapa sumber tertulis masyarakat Jawa tentang Walisongo. Srilangka. dan juga diceritakan cukup banyak dalam Babad Tanah Jawi. Keluarga besar ini terkenal sebagai mubaligh musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara. yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan. Resident Poortman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan.

1957). `Abdallâh al-Haddâd (meninggal tahun 1962) juga meninggalkan tulisan yang berjudul Sejarah perkembangan Islam di Timur Jauh (Jakarta: AlMaktab ad-Daimi. 3. Sunan Bonang dan Sunan Gresik. Sunan Giri. dan Syams al-Zahirah oleh Sayyid Abdul Rahman Al-Masyhur. .2. Sunan Ampel. Dalam penulisan sejarah para keturunan Bani Alawi seperti al-Jawahir al-Saniyyah oleh Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakran. Sunan Kudus. Mantan Mufti Johor Sayyid `Alwî b. Tâhir b. Ia menukil keterangan diantaranya dari Haji `Ali bin Khairuddin. juga terdapat pembahasan mengenai leluhur Sunan Gunung Jati. 'Umdat al-Talib oleh al-Dawudi. dalam karyanya Ketrangan kedatangan bungsu (sic!) Arab ke tanah Jawi sangking Hadramaut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful