Adab Berpakaian dan Berhias

Etika Berpakaian dan Berhias
MediaMuslim.Info - Disunnatkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam telah bersabda kepada salah seorang shahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek : “Apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas ni`mat dan kemurahan-Nya itu pada dirimu.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Karena hadits yang bersum-ber dari Ibnu Abbas Radhiallaahu „anhu ia menuturkan: “Rasulullah melaknat (mengutuk) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. Al-Bukhari).

Tasyabbuh atau penyerupaan itu bisa dalam bentuk pakaian ataupun lainnya. Pakaian tidak merupakan pakaian show (untuk ketenaran), karena Rasulullah Radhiallaahu „anhu telah bersabda: “Barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat.” ( HR. Ahmad, dinilai hasan oleh AlAlbani).

Pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadits yang bersumber dari Aisyah Radhiallaahu „anha menyatakan bahwasanya beliau berkata: Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya melainkan Nabi menghapusnya”. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad).

Laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutera kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena hadits yang bersumber dari Ali Radhiallaahu „anhu mengatakan, Sesungguhnya Nabi Allah Subhaanahu wa Ta‟ala pernah membawa kain sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dariumatku”. (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-Albani). Pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Karena Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam telah bersabda : “Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka” (HR. Al-Bukhari).

Adapun perempuan, maka seharusnya pakaiannya menu-tup seluruh badannya, termasuk kedua kakinya.Adalah haram hukumnya orang yang menyeret (meng-gusur) pakaiannya karena sombong dan bangga diri. Sebab ada hadits yang menyatakan : “Allah tidak akan memperhatikan di hari Kiamat kelak kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong”.

atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing (bukan mahramnya). karena larangannya shahih. haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat 4. Abu Daud dan dinilai hasan oleh Al-Albani). Pakaian harus bersih dan rapi 3. ketika memakai sandal. Disunnatkan memakai pakaian berwarna putih. Disunnatkan menggunakan farfum bagi laki-laki dan perempuan. katrena hadits mengatakan: “Pakaialah yang berwarna putih dari pakaianmu. (Muttafaq‟alaih). Disunnatkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu …” (HR. http://www. menyisir rambut dan bersuci‟.ajaranislammurni. (HR.blogspot. kecuali bila keduanya dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umrah. harus menggunakan pakaian yang menutupi anggota tubuhnya keculai wajah dan kedua telapak tangan 5. wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Untuk laki-laki. memotong gigi supaya cantik dan menyambung rambut (bersanggul).com/ Adab berpakaian adalah sebagai berikut : 1. Haram bagi perempuan memasang tato.sebagaimana sabda Rasulullah ber¬sabda: Sesungguhnya dua benda ini (emas dan sutera) haram atas lelaki . oleh karena itu. Disunnatkan kepada orang yang mengenakan pakaian baru membaca :“Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengaruniakannya kepada-ku tanpa daya dan kekuatan dariku”. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya”. atau jika perempuan itu sedang berihdad (berkabung) atas kematian suaminya. dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang diatas. (mereka) mengubah ciptaan Allah”.(Muttafaq‟alaih). Ahmad dan dinilah shahih oleh Albani). menipiskan bulu alis. Karena Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam di dalam haditsnya mengatakan: “Allah melaknat (mengutuk) wanita pemasang tato dan yang minta ditatoi. Para lelaki muslim. Aisyah Radhiallaahu „anha di dalam haditsnya berkata: “Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam suka bertayammun (memulai dengan yang kanan) di dalam segala perihalnya. Sedangkan wanita. (Muttafaq‟-alaih). 2. Pakaian harus menutupi aurat.

Tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah 9. Kita boleh saja mengikuti perkembangan mode tetapi jangan sampai mejgobral aurat. Dalam ajaran islam. berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat. bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka.ummatku. terutama dikalangan para remaja puteri tampaknya sudah jauh dari tuntunan Islam. Demikianlah sebagian tandatanda kekuasaan Allah. hukumnya sunat memakai pakaian dengan diawali bagian kanan 8.S. karena hal ini dapat menyebabkan "tassabuh" 7. jika tidak berpakaian seperti itu dianggap tidak mengikuti perkembangan mode. Mereka sudah tidak malu-malu lagi mempertontonkan auratnya. Hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan Sumber: http://id. Jika demikian.Abu Daud) 6. Pengertian adab dalam berpakaian Jika diperhatikan cara berpakaian seperti saat ini. 1.shvoong. Alasannya. Al-A‟raf:26) ْ . (H. Dalam islam tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya. bagaimana berpakaian menurut islam ? Menurut ajaran Islam. dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana ditegaskan Allah Swt. mudah-mudahan mereka selalui ingat.” (Q. Lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih 10.R. dalam firman-ya: ْ ٙ٘‫ٝثَِْْْٜ~ْادًْقَداَّص ْىَْاعيَٞنٌْىِثَاثًاُٝ٘ازْٛ ْسْ٘ اذِنٌْٗزٝشاٗىِثَاضُ ْاىرَّق‬ ُْْ َ َ ْ ْ ََ َ ً ِْ َ ُْ َ ِ َ ُ َّ َّ َ ْ َ َْ ْ ﴾٦٢ْ:ْ‫ذىِلَ ْخٞسٌْطْذىِلٍَْْااٝدْهللاْىَعيٌَُّْٖٝركُزُْٗ َُ ْ﴿ْاألءاف‬ ِ ِْ Artinya: “Wahai anak Adam! Susungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagaimu tetpi takwa itulah yang lebih baik.com/social-sciences/1821648-adab-berpakaian-dalamislam/#ixzz1fiH7okel ADAB DALAM BERPAKAIAN ADAB DALAM BERPAKAIAN 1.

dari riwayat Abu Darda : ُِْ‫اَىَّْضأَْفَحٍَُِْ ْاالَٝا‬ َِْ ْ ِ Artinya : “Kebersihan merupakan bagian dari iman” Pakaiana yang kita kenakkan harus sesuai dengan tuntutan Islam dan sebaliknya disesuiakan dengan situasi dan kondisi. bukan menggiurkan dibuatnya. sehingga menjadi serasi dan tidak menjadi bahan tertawaan orang lain. yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesame c) d) Hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Diantara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut: a) Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami. kita cukup menggunakan piyama. baju batik. baru kemudian sebelah kiri Tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki. sehingga tidak terkesan kumal dan dekil. terutama wanita b) Pakailah pakaian yang bersih dan rapi. atau pakaian laki-laki bagi wanita e) Tidak meyerupai pakaian Pendeta Yahudi atau Nasrani. Pada saat menghadiri pesta. Islam mengajarkan tata car atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama. kita menggunakan pakaian yang cocok untuk berpesta. dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain . Karena kerapian dan kebersihan ini. Disamping itu. yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi. Menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangan menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tanpil rapi dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. indah dipandang dan nyaman digunakan. 1. yaitu yang dapat menutupi aurat. Artinya. Rasulullah saw. Semakin tinggi imam seseorang maka dia akan semakin menjaga kebersihan dan kerapian tersebut. misalnya kemeja. 2. Contoh adab dalam berpakaian Didalam ajaran Isalam. baik secara moral. Sabda Rasulullah saw.Ayat trsebut memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa. tidak hanya sekedar mode atau trend yang mengikuti perkembangan zaman. pada saat tidur. dan begitu seterusnya. sehingga tanpak simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya. orang beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan di mana dia berada. berpakaian tidak hanya sekedar kain penutup badan. pemilihan model dan warna pakaian juga harus disesuaikan dengan badan kita.

yaitu : َ ْ َ َ َُْ ‫اَ ْىحَدهللِْاىَرْْٛ ْمساِّْٜٕرااىثَّْ٘ بْٗزشقٍَِِْْْٜغْٞسحْ٘ ىٍــ‬ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ُ٘‫ٍِّْْٜٗالَق‬ ‫ِ ْ َ َّ ج‬ ٍ Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki kepadaku tanpa jerih payahku dan kekuatanku” 1. disamping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya h) Sebelum memakai pakaian. sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya g) Tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya. sesuai dengan ukuran tubuhnya. seorang muslim juga harus menggunakan pakaian yang pantas dan menarik untuk dipandang. Kamu tidask perlu merasa malu untuk mempraktekkan adab pakaian secara islami. Begitu pula bagi seorang muslim. Mempraktikkan adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari Sebagiana muslim yang beriman. hendaklah terlebih dahulu untuk [erhatikan hal berikut ini : a) Tanamkan keimanan yang kuat dalam hati. sehingga terkesan berat dan rikuh menggunakannya. sehingga akan mendapat dosa bagi yang meninggalkannya . bahkan sebaliknya harus merasa bangga dan percaya diri terhadap apa yang kamu lakukan. pakaiannya harus menutupi aurat dan tidak berlebihan. Bagi yang sudah melakukannya. 3. pakaiannya harus menutupi seluruh aurat. mulailah dari sekarang berpakaian secara Islam. agar niat niat yang baik tidak tergoyahkan b) Yakinkan dalam hati bahwa menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah adalah wajib hukumnya. hendaknya kamu yang mulai membiasakan diri berpakaian secara islami sesuai adab berpakaian dalam Islam. seluruh tubuhnya harus tertutup oleh pakaian (busana). Bagi wanita. pertahankan sampai akhir hayatmu. Selain itu. kecuali muka dan kedua telapak tangan.f) Tidak terlalu ketat dan transparan. Artinya. hendaknya kamu berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. ridak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan . hendaklah berdoa terlebih dahulu. untuk mebiasakan diri mempraktikkan adab berpakaian secara Islami. bagi yang belum. Sebagi remaja mesjid.

Perhatikan sabda Rasullulah saw. begitu pula dengan sebaliknya laki-laki tidak boleh berhias seperti layaknya wanita. ْ ِْ ِْ‫ىَعََِ ْزسُْ٘ هُْهللاِْصيَّْٚهللاُْعيَْٞٔٗسيٌَّْاَىّسجأ َ ْىَرَشَاتَِِٖٞ ْتِاىِّْسـاء‬ َ َ َ ُ ‫َ ْ ِ َ َ َ ِ َ هْا‬ ْ ﴾ْٚ‫ٗاىِّْسـاءٗاىِّْسـاء ْاىَرَشَاتَِٖاخْتِاىسجاىِــ. merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim. sebagai perwujudan keimanan yang kuat dri diri seorang muslim/muslimah e) Ayo.c) Tanamkan keyakinan bahwa Islam tidak bermaksud memberatkan umatnya dalam berpakaian. bahkan sebaliknya memberikan kebebasan dan perlindungan bagi harkat dan martabat umatnya. Daruquthni) . d) Tanamkan rasa bangga telah berpakaian sesuai ajaran Islam. sepanjang untuk ibadah atau kebaikan. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki. mulailah dari sekarang. Pengertian adab berhias Berhias artinya berdandan atau merapikan diri baik fisiknya maupun pakiannya. terutama bagi kaum wanita di hadapan suaminya. yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib.” (H. sepanjang tidak melanggar kaidai-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian. Berhias dalam pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunah untuk dilakukan. dan kaum pria dihadapan istrinya. Islam tidak umatnya berhias dengan cara apa pun. mengutuk (membeci) laiki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. 1. ADAB BERHIAS 1. serta tidak berlebihan dalam melakukannya.R. Sebab yang demikian itu dilarang dalam ajaran Islam. Menghiasi diri agar tmpil menarik dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang memandangnya.ْ﴿زٗإاىداقـط‬ َ ِّ ِ ُ َ َ َ ِ َ َ Artinya : “Rasulullah saw.

juga mendapat nilai ibadah dari Allah Swt. sehingga penampilannya tanpak kumuh. Islam sangat meyukai keindahan dan keserasian.ْ﴿األعساف‬ َ ِ Artinya : “Wahai anak Adam. ke sekolah atau tempat0tempat kebaikan. 1. Contoh adab dalam berhias Agama Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa tampil rapid an menarik. Misalnya. ‫َٝثَِْْٜاَدًْخرْٗ اشَْٝرَنٌْعْدموٍِّْسْجدٗميُْ٘ اٗاشستُْ٘ ا‬ َ ْ َ ُ َ ٍ ِ َ ُ َِْ ُْ ِْ ُ ُ ََ ْ ْ ِ ُْ ِ ْ ﴾١٣:ْ‫ٗالَذُسْسفُْ٘ اأَِّّْالَُٝحةُّ ْاىَسْسفَِِٞ . maka berhiaslah agar kamu tanpak indah dipandang dan menarik diperhatikan. Al-A‟raf:31) Islam tidak menyukai umatnya yang tidak pandai menghias diri. Sehingga perbuatan menghiasi diri. kalau berhias untuk tujuan ibadah kepada Allah swt. dan sebagainya. Misalnya. Keindahan itu milik Allah. Sebab hal yang demikian itu tidak dapat mengangkat citra islam di mata orang lain. Artinya. dan Dia menyukai keindahan.Dengan demikian. untuk pergi pengajian. setiap saat kita boleh berhias sekedar untuk membuat kenyamanan bagi diri sendiri dan oran lain yang memandangnya. 2. Apabila. berhias untuk melaksanakan shalat lima waktu. dari riwayat Abdullah bin Abi Aufa: َّ ﴾‫اُِْهللاَْجَٞوٌُْٝحةُّ ْاىجَاىَــْ﴿زٗآْأحـَد‬ َ َ ْ ِ ِْ َ . membersihkan pakaian dan menyetrikanya. menyisisr atau memotong rambut dan merapikannya. kumal dan dekil. selain membuat penampilan menjadi indah dan menarik. berhias menurut ajaran Islam harus sesuai dengan adab dan tata cara yang Islami. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”(Q. pakailah pakainmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid. Sungguh. makan dan minumlah tetapi janganlah berlebih-lebihan. Perhatikan firman Allah Swt . Perhatikan sabda Rasulullah saw.S.

kita sering sekali menghias diri. misalnya untuk melaksanakan salat. dan hiasilah aku dengan hati yang lembut dan budi pekerti mulia” 1. e) Membaca “Basmalah” setiap kali akan memualai berhias. Paling sehabis mandi pagi. menyabut suami tercinta. belajar. parfum yang berbau menyengat. 3. bedak yang terlalu tebal. Misalnya. beu kemudian sebelah kiri d) Berhiaslah untuk tujuan ibadah atau kebaikan. Mempraktikkan adab berhias dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari hari. mengaji. dan sebagainya c) Mendhulukan anggota sebelah kanan. percantiklah aku dengan ilmu dan takwa. ketika hendak berangkat pergi.. dan tidak berlebihan.R Ahmad) Namun demikian. agar mendapatkan berkah dan pahala f) Membaca doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias . ketika kita berhias atau berdandan maka hendaknya maka hendaknya menggunakan tata cara atau adab secara Islami.Artinya: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. benda-benda yang mengandung najis dan sebagainya b) Menggunkan alat-alat atau barang-barang hias sesuai kebutuhan dan kepantasan.‫اَىيَّـٌُْٖجَ ْيِْْٜتِاىع ْيٌْٗاىرَّقْ٘ٙٗشَ ِِّْْْْٜٝتِاىح ْيٌْٗ ْاالَخالَقْاىنسَٝح‬ ِ َِْ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ْ ِّ َ َّ Artinya : “Ya Allah. hendaknya . alat-alat kecantikan tidak mengandung lemak babi. menggunakan lipstik melebihi garis bibir.” (H. yaitu antara lain: a) Memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek ketergantungan. dan sebagainya. alcohol tinggi. Oleh karena itu. Misalnya. baik kesekolah maupun ke tempat kerja.

d) Hindari berhias yang hanya untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain atau bermaksud menggoda orang lain agar tertarik padanya. yang suci bahwa berhias hanya untuk kebaikan semata.com/sdsmpsma/adab-dalam-berpakaian/ . agar selain dapat tampil rapid an indah dipandang. sepanjang tidak dipakai maksiat. Untuk dapat mempraktikkan adab berhias secara Islami. dan mengangkat citra agama. agar kelak terbiasa menjadi seorang yang pandai berhias untuk ibadah dan kebaikan.mulai membiasakan diri secara islami. e) Mulailah mempraktikkan adab berhias secara islami dari sekarang. sesuai dengan adab dan tata cara menurut ajaran Islam. juga mendapat pahala dai Allah Swt. hendaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut : a) Tanamkan keimanan yang kuat dalam hati. c) Tanamkan niat. menambah kepaercayaan diri. http://mahabesar. agar dalam berhias sehari-hari tidak tergoda oleh buju rayu setan yang selalu mengajak berlebihan b) Tanamkan keyakinan bahwa berhias termasuk ibadah mendapat pahala.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful