WANITA DAN SUKAN

.

.

.

hanya 37.Pengenalan (Wanita Dan Sukan) Penglibatan wanita dalam sukan hari ini adalah jauh lebih sedikit berbanding lelaki. Menunjukkan bilangan wanita yang terlibat dalam sukan adalah sedikit. Berdasarkan kajian. dan 39.5% (padang).9% wanita terlibat dengan permainan di gelanggang.7% (jogging. cycling dan aerobics). . 36.

Hasil kajian oleh National Association for Sport and Physical Education (NASPE. 1. 93. tetapi tidak ramai yg melaksanakannya.Pengenalan (Wanita Dan Sukan) Masih ada wanita yg tidak dapat memastikan sama ada sukan itu penting kpd diri mereka.4% menyatakan kurang penting.2% menyatakan sukan sangat penting. . Walaupun ramai yang sedar ttg kepentingan sukan. terdapat pelbagai alasan yg diberikan.2003).

2003) 23%-gangguan dari kerja lain.tidak ada masa. 12%.masalah kesihatan 12%.Hasil kajian oleh National Association for Sport and Physical Education (NASPE.tidak ada minat dan motivasi . 18%.

Persekitaran Psikologi Sosiologi .Faktor-faktor kekangan ‡ Terdapat beberapa faktor yang menjadi kekangan kpd kaum wanita untuk terlibat aktif dalam sukan.

5%. Latar belakang keluarga yang tidak meminati sukan Pengaruh teknologi yg menghalang dan membuatkan mereka malas Keadaan cuaca yg tidak sesuai 87%-kekurangan masa kerana kerja dan belajar.Faktor Persekitaran Kurang penekanan ke atas aktiviti PJ di sekolah.melaksanakan t/jwb di rumah . Kurang program rekreasi yang diminati wanita. 30.

Faktor Sosiologi Kurangnya sokongan dari kawan2. adik beradik. Pengaruh individuaktiviti yang dilakukan tidak menunjukkan kesan positif atau peningkatan. keluarga. Penumpuan kpd kerja lain yg lebih penting Wanita kini lebih suka kpd kecantikan Tidk berminat dgn sukan Menganggap tidak ada sebarang faedah .

Faktor Psikologi Kurang yakin dgn kemampuan diri Rasa tidak selesa dgn pendidikan luar Bimbang dgn kemunculan dan penilaian terhadap tubuh badan mereka Bimbang badan akan berotot seperti lelaki Takut dianggap kelakian (mannish) dan (unfeminine) tidak kewanitaan .

Cadangan dan usaha untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam sukan Memberikan dorongan sama ada melalui kawan2. atau keluarga. Meningkatkan kemudahan peralatan dan gelanggang Peranan media massa Peranan pendidikan .

Peranan media Pakar-pakar agama boleh menggunakan saluran media untuk menghapuskan salah faham ten tang hukum dan larangan agama terhadap wanita yang melakukan aktiviti fizikal. . Pakar kesihatan dan pakar kecantikan yang ada juga perlu menggunakan media untuk menerangkan hubungan di antara aktiviti fizikal dengan kesihatan dan kecantikan tubuh badan.

Peranan Pendidikan Penekanan terhadap pelaksanaan kurikulum PJ di institusi pendidikan dan sekolah. Terdapat exam secara teori dan amali. Subjek PJ boleh dijadikan sebagai subjek teras. Melaksanakan kurikulum PJ tanpa membezakan di antara pelajar lelaki dan perempuan. .

Memupuk minat dan potensi wanita dalambidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggidengan menyediakan kemudahan-kemudahan sukan yang sempuma danmencukupi di kawasankawasan perumahan Mengadakan polisi.penasihat. pembuat keputusan. pentadbir dankakitangan sukan di semua peringkat . program dan struktur yang d apatmeningkatkan jumlah wanita sebagai .jurulatih. pegawai. pengadii.

dan Wanita diwakili di dalam badanbadan sukan negara. .‡ Melantik lebih ramai jurulatih wanita bagi menja min ahfi-ahli sukan wanita dilatih oleh jurulatih wanita bagimengelakkan kemungkinan berlakunya perbuatan-perbuatan yang sumbang seperti gangguan seksualatas nama latihan ‡ Memperkenalkan pakaian sukan yang lebih bercir ikankesopanan dan selaras dengan tuntutan agama. Memastikan keperluan khusus wanita di beri perhatiandalam menyediakan kemudahankemudahan sukanseperti kolam renang khusus untuk wanita dansebagainya.

. ‡ Kaum wanita tidak perlu takut atau gentar dalam bersukan dan penjagaan kecantikan perlulah dikurangkan sedikit berbanding penjagaan kesihatan.Kesimpulan ‡ Aktiviti sukan dan fizikal merupakan suatu aktiviti pergerakan yang perlu dilaksanakan tanpa mengira kaum atau jantina ‡ Faedah dan kepentingan sukan tidak dapat dinafikan lagi terutamanya dari aspek kesihatan.

Sekian . .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.