WANITA DAN SUKAN

.

.

.

5% (padang).Pengenalan (Wanita Dan Sukan) Penglibatan wanita dalam sukan hari ini adalah jauh lebih sedikit berbanding lelaki.9% wanita terlibat dengan permainan di gelanggang.7% (jogging. dan 39. 36. cycling dan aerobics). hanya 37. Menunjukkan bilangan wanita yang terlibat dalam sukan adalah sedikit. . Berdasarkan kajian.

2003).Pengenalan (Wanita Dan Sukan) Masih ada wanita yg tidak dapat memastikan sama ada sukan itu penting kpd diri mereka. 93. .2% menyatakan sukan sangat penting. Walaupun ramai yang sedar ttg kepentingan sukan. 1.4% menyatakan kurang penting. Hasil kajian oleh National Association for Sport and Physical Education (NASPE. terdapat pelbagai alasan yg diberikan. tetapi tidak ramai yg melaksanakannya.

tidak ada minat dan motivasi .tidak ada masa. 12%.2003) 23%-gangguan dari kerja lain. 18%.masalah kesihatan 12%.Hasil kajian oleh National Association for Sport and Physical Education (NASPE.

Faktor-faktor kekangan ‡ Terdapat beberapa faktor yang menjadi kekangan kpd kaum wanita untuk terlibat aktif dalam sukan. Persekitaran Psikologi Sosiologi .

melaksanakan t/jwb di rumah . 30.5%.Faktor Persekitaran Kurang penekanan ke atas aktiviti PJ di sekolah. Kurang program rekreasi yang diminati wanita. Latar belakang keluarga yang tidak meminati sukan Pengaruh teknologi yg menghalang dan membuatkan mereka malas Keadaan cuaca yg tidak sesuai 87%-kekurangan masa kerana kerja dan belajar.

Pengaruh individuaktiviti yang dilakukan tidak menunjukkan kesan positif atau peningkatan. keluarga. Penumpuan kpd kerja lain yg lebih penting Wanita kini lebih suka kpd kecantikan Tidk berminat dgn sukan Menganggap tidak ada sebarang faedah . adik beradik.Faktor Sosiologi Kurangnya sokongan dari kawan2.

Faktor Psikologi Kurang yakin dgn kemampuan diri Rasa tidak selesa dgn pendidikan luar Bimbang dgn kemunculan dan penilaian terhadap tubuh badan mereka Bimbang badan akan berotot seperti lelaki Takut dianggap kelakian (mannish) dan (unfeminine) tidak kewanitaan .

Meningkatkan kemudahan peralatan dan gelanggang Peranan media massa Peranan pendidikan .Cadangan dan usaha untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam sukan Memberikan dorongan sama ada melalui kawan2. atau keluarga.

Pakar kesihatan dan pakar kecantikan yang ada juga perlu menggunakan media untuk menerangkan hubungan di antara aktiviti fizikal dengan kesihatan dan kecantikan tubuh badan.Peranan media Pakar-pakar agama boleh menggunakan saluran media untuk menghapuskan salah faham ten tang hukum dan larangan agama terhadap wanita yang melakukan aktiviti fizikal. .

Melaksanakan kurikulum PJ tanpa membezakan di antara pelajar lelaki dan perempuan. . Terdapat exam secara teori dan amali. Subjek PJ boleh dijadikan sebagai subjek teras.Peranan Pendidikan Penekanan terhadap pelaksanaan kurikulum PJ di institusi pendidikan dan sekolah.

pegawai. pengadii. program dan struktur yang d apatmeningkatkan jumlah wanita sebagai . pembuat keputusan. pentadbir dankakitangan sukan di semua peringkat .jurulatih.Memupuk minat dan potensi wanita dalambidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggidengan menyediakan kemudahan-kemudahan sukan yang sempuma danmencukupi di kawasankawasan perumahan Mengadakan polisi.penasihat.

. dan Wanita diwakili di dalam badanbadan sukan negara. Memastikan keperluan khusus wanita di beri perhatiandalam menyediakan kemudahankemudahan sukanseperti kolam renang khusus untuk wanita dansebagainya.‡ Melantik lebih ramai jurulatih wanita bagi menja min ahfi-ahli sukan wanita dilatih oleh jurulatih wanita bagimengelakkan kemungkinan berlakunya perbuatan-perbuatan yang sumbang seperti gangguan seksualatas nama latihan ‡ Memperkenalkan pakaian sukan yang lebih bercir ikankesopanan dan selaras dengan tuntutan agama.

. ‡ Kaum wanita tidak perlu takut atau gentar dalam bersukan dan penjagaan kecantikan perlulah dikurangkan sedikit berbanding penjagaan kesihatan.Kesimpulan ‡ Aktiviti sukan dan fizikal merupakan suatu aktiviti pergerakan yang perlu dilaksanakan tanpa mengira kaum atau jantina ‡ Faedah dan kepentingan sukan tidak dapat dinafikan lagi terutamanya dari aspek kesihatan.

Sekian . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful