P. 1
Ass-pngukurn & Pnilaian Dlm Pend.jwpn

Ass-pngukurn & Pnilaian Dlm Pend.jwpn

|Views: 63|Likes:
Published by Hisham Ibrahim

More info:

Published by: Hisham Ibrahim on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. sehingga kini. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. Pada 2009. Atas faktor itu. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. Jasin Melaka. 2 . Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Bagi memudahkan pemahaman anda. membuat pemilihan. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. 2. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sepanjang guru mengajar. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. Ia mempunyai seramai 31 orang guru. secara umumnya.__________________________________________________________________HBEF3203 1. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. melihat pencapaian.

Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Kedua. Dalam pengukuran. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. penilaian yang sistematik.__________________________________________________________________HBEF3203 3.1 KONSEP PENGUJIAN. Pertama. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. Secara khususnya. Misalnya. alat-alat 3 . individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. ia perlu melibatkan penentuan objektif. Bermula dengan kajian tersebut. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. berkait dengan pemilihan model. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Dalam dunia pendidikan. 3. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. mendapat maklumat. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan.

Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. Misalnya dalam pendidikan. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Dengan memahami konsep pengujian. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. atau satu sistem yang berkategori. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. Menurut Cronbach (1970). Misalnya. 4 . Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan.

pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Justeru. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Atau dalam erti kata lain. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Sebagai contoh. Misalnya. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti pengujian. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya. Misalnya. proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Dalam hal ini.

Dengan itu. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. 6 . Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. apabila guru memberikan ujian. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. kualiti. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. harga bagi sesuatu benda atau perkara. Terdahulu daripada itu. Dalam sesuatu bilik darjah. Secara menyeluruh. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif.

pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Manakala secara kualitatif pula. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. Kesimpulannya. 3.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. Secara kuantitatif. mengumpul. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. merekod. 2000). dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif. sementara baris carta 7 . Justeru. objektif pembelajaran.

Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. Dengan makna lain. agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. Contoh JPU. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. Dengan itu. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. taburan soalan dan sebagainya.__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Di samping itu juga. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. Antara kepentingan JPU ialah. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. jenis item yang digunakan. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. topik-topik tertentu. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). Jika tidak ada perancangan. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun.

iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. Ini adalah disebabkan.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna.41 ± 0. Lagi rendah nilai p.40 0.00 ± 0.80 0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori.61 ± 0. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar. Justeru itu. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. 9 . memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai.60 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.20 0.81± 1. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum.21 ± 0.

Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah. Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%. 42 dari kumpulan tengah . sebgai contoh 48 dari kumpulan atas.69 = 0. Pada item (soalan) 1.0. Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah.% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) .__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54.89 . Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar. (bergantung kepada saiz sampel. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0.20 10 .64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul .(37/54) = 0. Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul.

0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1). lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1. Ia terdiri daripada 2 bahagian. yang terbahagi kepada 2 bentuk.30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4.30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities). Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah. Indeks Diskriminasi > .85 0.__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => . iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 . BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif.74 0.

y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. sifat atau kejadian. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. kumpulan. kesinambungan dan perkembangan.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit. Dan pelajar adalah dikehendaki. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. gambarajah atau situasi bergambar. jadual. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. pergerakan fenomena berhubung dengan masa. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. aliran atau tertib. y Urutan ± uji calon mengenai proses. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. 12 . set atau bidang yang terlibat. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. simbol. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena.

hubungan antara dua maklumat. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. pola/ corak. y Mentafsir data Menyatakan maklumat.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh. gambarajah dan sepertinya. carta palang. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. rajah. membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. 13 . y Membuat ramalan Membuat telahan.

Jadi ia perlu dicetak berasingan. 5.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. Tetapi untuk tugasa ini. atas beberapa faktor. Ia tidak muat diruangan ini. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item. markah bahagian A. markah bahagian B. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item. hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. Oleh kerana saiznye yang agak besar. SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 .0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan.__________________________________________________________________HBEF3203 5.

95 0.1 0.4 0.6 1.6 0.0 0.0 0.8 4.75 0.0 0.6 0.8 0.8 0.8 0.45 0.4 0.6 4.6 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.6 1.4 0.75 0.2 0.8 0.0 0.55 0.4 0.__________________________________________________________________HBEF3203 5.95 0.8 0.4 0.4 0.55 0.75 0.7 0.0 0.8 0.9 0.9 0.7 0.3 0.4 0.4 0.6 -0.55 0.9 0.9 0.8 1.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.4 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .0 0.2 0.0 0.2 -0.6 0.85 0.45 1.85 0.1 0.4 0.75 0.

9. 6. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. 28 dan 30.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. 27. 16 . Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. 12. 19.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 22. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. 8 dan 29. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. 23. 3. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. boleh dikekalkan. 5.2. 10. 17. 26. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. 11. 21. 18. kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. 15. 7. 4. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. 20. 16.

ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama.__________________________________________________________________HBEF3203 6. adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian. 17 . Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut. Oleh itu. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan.

(2010). Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. Syuhada Asyikin. (2009). Khalimi Dalhan. Bhd. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR.0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Bhd. (2010). (2010). Ahmad Pua¶ad Ibrahim. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. 18 . Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science.__________________________________________________________________HBEF3203 7. Rozita Mohamad. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Selangor: Info-Didik Sdn. (2009). Soalan Latihan UPSR Science. REFER Science. (2008).

. . ....0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 .... Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 . ... .. . .... . Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 .. .__________________________________________________________________HBEF3203 8. . . . . ... .. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->