P. 1
Ass-pngukurn & Pnilaian Dlm Pend.jwpn

Ass-pngukurn & Pnilaian Dlm Pend.jwpn

|Views: 63|Likes:
Published by Hisham Ibrahim

More info:

Published by: Hisham Ibrahim on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

__________________________________________________________________HBEF3203 ISI KANDUNGAN m/s

1.0

PENGENALAN SEKOLAH TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH PENGENALAN PENGUKURAN 3.1 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI

2

2.0

2

3.0

3

3

3.2

8

3.3

9

4.0

LATAR BELAKANG UJIAN

12

5.0

ANALISIS KEPUTUSAN

14

5.1

JADUAL KEPUTUSAN

14

5.2

JADUAL PERBANDINGAN ULASAN DAN KOMEN

15

5.3

16

6.0

KESIMPULAN

17

BIBLIOGRAFI

17

LAMPIRAN

18

1

2 . hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di kampung Sungai Rambai.0 PENGENALAN SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai atau nama ringkasnya SK Sungai Rambai. membuat pemilihan. menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 320 orang. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai memiliki 161 pelajar lelaki dan 159 pelajar perempuan. Jasin Melaka. secara umumnya. Pada 2009.__________________________________________________________________HBEF3203 1. Atas faktor itu. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. Sepanjang guru mengajar. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. taburan latarbelakang murid-muridnya adalah kebanyakannya terdiri daripada anak-anak petani dan pekerja-pekerja industri desa dan yang berkaitan. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. pencapaian sekolah ini dalam bidang pendidikan bukanlah suatu kekuatan yang boleh dibanggakan bagi sekolah ini. Sepertimana sekolah luar bandar yang lain. 2.0 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. sehingga kini. Ia mempunyai seramai 31 orang guru. Bagi memudahkan pemahaman anda. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. melihat pencapaian.

1 KONSEP PENGUJIAN. ia perlu melibatkan penentuan objektif. penilaian yang sistematik. Dalam pengukuran. Dalam dunia pendidikan. mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. alat-alat 3 . individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal.__________________________________________________________________HBEF3203 3. berkaitan dengan sebab ataupun tujuan penilaian dijalankan. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). PENGUKURAN DAN PENILAIAN Dalam sebarang penilaian yang dijalankan. Secara khususnya. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. sains kemasyarakatan bermula dengan percubaan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet dengan mengukur kebolehan individu.0 PENGENALAN PENGUKURAN Pengujian. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi akan membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Kedua. Pertama. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Bermula dengan kajian tersebut. Sebenarnya aktiviti penilaian telah lama wujud dalam bidang sains perlakuan. berkait dengan pemilihan model. mendapat maklumat. Misalnya seorang pengkaji ingin mengkaji taraf bacaan murid di sekolah rendah dengan anggapan taraf bacaan mereka itu masih belum memuaskan dan satu tindakan menggalakkan minat membaca yang baru perlu diambil. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu dibuat. Apabila proses yang dijalankan itu dilakukan secara sistematik dan saintifik. maka keputusan yang diperolehi lebih tepat dan seterusnya memastikan tindakan yang diambil benar-benar bersesuaian. 3. memproses maklumat dan membuat kesimpulan serta keputusan. Misalnya.

Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab. Dengan mengadakan penilaian akan membolehkan anggaran dapat dibuat sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. atau rabun warna bagi ujian penglihatan. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri.__________________________________________________________________HBEF3203 prosedur menjalankan dan cara penganalisisan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu. skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Misalnya dalam pendidikan. Misalnya. Seseorang penilai akan memilih model yang dirasai dapat memberikan maklumat yang lengkap kepadanya. Misalnya tentang persoalan yang ingin diselesaikan. atau satu sistem yang berkategori. Dalam membuat penilaian anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. menulis dan mengira (3M) kepada murid sekolah rendah. apakah bukti yang mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. masalah yang dapat diselesaikan ialah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan seperti menguasai kemahiran membaca. Menurut Cronbach (1970). Dengan memahami konsep pengujian. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor. Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. 4 . atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian personaliti. pengukuran dan penilaian anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. PENGUJIAN Antara ketiga-tiga istilah berkenaan.

proses mendapatkan maklumat berbentuk kuantitatif menggunakan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan. diikuti pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. seseorang murid yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda murid yang mendapat skor 45 walaupun skor 90 5 . satu ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Pengujian akan menjelaskan keadaan µberapa baguskah prestasi murid yang diuji?¶ Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. kita hanya mengukur tanpa menentukan nilai. Seperti pengujian. Berbeza dengan pengujian yang ingin mendapatkan maklumat sebanyak mana prestasi yang diperolehi. Pengukuran boleh dilaksanakan tanpa pengujian. pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui samada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. Sebagai contoh. Dalam hal ini. Justeru. PENGUKURAN Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Atau dalam erti kata lain. pengukuran adalah hanya penentuan status atau tahap. langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu. Pengukuran ketinggian mental seseorang individu sudah tentu lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tepat berbanding pengukuran ketinggian fizikal seseorang individu menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris.__________________________________________________________________HBEF3203 Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. pengukuran pula menjurus kepada banyak mana skor yang diperolehi dengan menggunakan proses tertentu. Misalnya. Misalnya. Biasanya kita mewakilkan sesuatu indeks berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu supaya status individu berkenaan lebih tepat dan dapat mewakili sifat tertentu. Ramli mendapat markah 60 peratus dalam ujian Matematik. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli berkenaan sama ada baik atau sebaliknya.

adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Dalam sesuatu bilik darjah. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. Dengan itu. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Manakala seseorang yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari sebarang perkara atau tidak memahami sebarang perkara tentang sesuatu pelajaran yang dilalui. seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan. Ini jelas menunjukkan pengukuran aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana mengukur ketinggian murid menggunakan kayu ukur atau pembaris. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. harga bagi sesuatu benda atau perkara. 6 . PENILAIAN Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu. Secara menyeluruh. apabila guru memberikan ujian. Popham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan samada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif.__________________________________________________________________HBEF3203 itu dua kali angka 45. maka sudah pastilah hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan itu juga tidak tepat. kualiti. Terdahulu daripada itu.

Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Manakala secara kualitatif pula. Kesimpulannya. maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. 3. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran. mengumpul. maklumat yang diperolehi melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun.__________________________________________________________________HBEF3203 Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Justeru. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah.2 DEFINISI JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jadual Penentu Ujian (JPU) didefinisikan sebagai satu rancangan bertulis yang menyatakan agiha item-item mengikut kandungan pelajaran. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Secara kuantitatif. 2000). merekod. JPU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. objektif pembelajaran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. sementara baris carta 7 . dan tingkat relatif pentingnya setiap kandungan dan objektif.

__________________________________________________________________HBEF3203 ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Melalui JPU kita dapat merancang apa yang ingin kita tanya: bentuk-bentuk kemahiran tertentu. mesti ada perancangan dalam penilaian/pengujian. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. Guru boleh juga membina item sendiri berdasarkan apa yang hendak ditanya 3. penilaian/ pengujian mesti ada organisasinya supaya dapat berjalan dengan sistematik. untuk menjamin keesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran. Jika tidak ada perancangan. topik-topik tertentu. Dengan makna lain. JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik. Supaya penilaian/ pengujian mempunyai organisasi yang sistematik. walaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbeza. Item-item yang dibina dalam JPU tidak semestinya mengandungi aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-mata.3 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p). Antara kepentingan JPU ialah. Antara ciri-ciri yang terdapat pada Jadual Penentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran. nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. Dengan itu. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. dan lebih jauh daripada itu ialah mengesan kemahiran pelajar. taburan soalan dan sebagainya. kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom. Di samping itu juga. Kita selalunya menyempitkan konsep dan kandungan JPU dengan mengaitkan JPU dengan item-item taksonomi Bloom. penetapan satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) adalah sangat berguna. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon 8 . Contoh JPU. Tujuan penilaian/pengujian bukan sekadar untuk mendapatkan angka-angka (markah). agak sulit untuk mengesan kemahiran-kemahiran tertentu. Yang penting ialah signifikan angka-angka itu samada menunjukkan peningkatan prestasi atau penurunan prestasi. jenis item yang digunakan.

Indeks kesukaran dan indeks diskriminasi adalah pengukuran ketekalan dalaman (internal consistency) bagi sesebuah ujian yang dijalankan oleh seseorang penilai. Lagi rendah nilai p.20 0.00 Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian ± bahagian kurikulum. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. 9 . Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item.80 0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.40 0.81± 1.61 ± 0. Indeks Kesukaran (Item Difficulty) adalah suatu kaedah pengukuran kesukaran keseluruhan item ujian.__________________________________________________________________HBEF3203 yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Ini adalah disebabkan. Justeru itu. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna.21 ± 0.60 0.41 ± 0. NILAI (p) PENGKELASAN ITEM 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.00 ± 0. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. lagi sukarlah nilai item tersebut secara teori. soalan-soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar.

69 = 0. dan 37 dari kumpulan bawah mendapat jawapan atau menjawab dengan betul. Bahagikan pengambil ujian kepada tiga kumpulan.64 Indek Diskriminasi : ID = % kumpulan atas mendapat jawapan betul . Katakan sejumlah 200 pelajar mengambil ujian tersebut. Pada item (soalan) 1. Bilangan pelajar dalam kedua-dua kumpulan yang mendapat jawapan betul.27 x 200) dan kumpulan yang mendapat pencapaian rendah juga adalah 54. berdasarkan kepada pencapaian ujian keseluruhan : Top 25% or 27%.(37/54) = 0.89 . Jika >30 gunakan 27%) Middle 50% Bottom 25% or 27% Anda juga perlu tahu dua perkara: Bilangan pelajar dalam kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. sebgai contoh 48 dari kumpulan atas. 42 dari kumpulan tengah .% kumpulan mendapat jawapan betul DI = (48/54) . (bergantung kepada saiz sampel. Kumpulan yang mendapat pencapaian tinggi adalah 54 (. Tahap kesukaran item dan indeks diskriminasi dapat ditentukan dengan menjalankan kaedah pengiraan seperti yang dilakukan dibawah.__________________________________________________________________HBEF3203 Indeks Kesukaran (Item discrimination) menunjukkan kita bagaimana sesuatu item itu berjaya mengesan atau mengasingkan pencapaian pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang. Indeks Kesukaran : agihan yang mendapat jawapan betul P = 48+42+37/200 = 127/200 = 0.20 10 . Indeks Diskriminasi (discrimination index) dikira dengan menolak (subtracting) bahagian bawah 27% pelajar yang menjawab jawapan dengan betul dengan 27% bahagian atas pelajar yang menjawab jawapan dengan betul.0. Adalah lebih penting untuk item mendiskriminasi dari item itu sukar.

0 LATAR BELAKANG UJIAN Ujian yang dijalankan merupakan ujian pengukuhan subjek sains untuk pelaajar darjah 6.30 p dan D bukanlah nilai keberangkalian tersendiri (independent probabilities). yang terbahagi kepada 2 bentuk. ia bermaksud semua kumpulan teratas dan tiada seorang dari kumpulan lemah dapat menjawab item itu dengan betul Jarang D (jika ada) = 1 or O Sesuatu item mempunyai tahap nilai diskriminasi jika D => . Iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang membawa kepada 100 markah.__________________________________________________________________HBEF3203 Nilai yang dicadangkan bagi nilai p dan DI? Cadangan Indeks Kesukaran bagi pelbagai item ujian: Bilangan Pilihan (k) 2 (True-False) 4 Open-Ended Indeks Kesukaran Optimum 0.50 Lagi tinggi nilai Indeks Diskriminasi (sehingga 1).30 adalah kekadang diterima apabila kita memperolehi nilai p yang sangat tinggi 4. Indeks Diskriminasi > .74 0. Ia terdiri daripada 2 bahagian. iaitu: a) aneka pilihan (multiple choice) b) aneka gabungan (multiple combination) 11 .85 0. lebih baik tugasan mendisriminasi pelajar cemerlang dengan pelajar lemah Jika D = 1. BAHAGIAN A Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif.

pergerakan fenomena berhubung dengan masa. kesinambungan dan perkembangan. y Kaedah ± uji pengetahuan calon tentang cara. y Tafsiran ± calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan calon berdasarkan pemahaman mereka. set atau bidang yang terlibat. y y y Pengelasan ± uji pengetahuan tentang jenis. Kelas soalan 1 ± 6 menguji aspek pengetahuan calon. Dan pelajar adalah dikehendaki. mengikut segala peraturan peperiksaan yang digunapakai secara piawai di negara ini. Prinsip ± uji tentang konsep dan hukum sains. Terdapat 10 jenis pengkategorian soalan yang biasa dikeluarkan. BAHAGIAN B Secara keseluruhannya. aliran atau tertib. maksud atau simbol yang berkaitan dalam soalan. manakala 7 ± 10 menguji kefahaman calon tehadap fakta sains. simbol. y Urutan ± uji calon mengenai proses. pada setiap masa sepanjang ujian ini dijalankan. menguji calon dalam Kemahiran Proses Sains yang meliputi: y Membuat inferens Penerangan daripada pemerhatian utama atau sebab terjadinya sesuatu fenomena. Terjemahan ± uji calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. 12 . y Ekstrapolasi ± uji pemahaman mereka tentang kesan/ akibat/ implikasi daripada sesuatu tindakan. gambarajah atau situasi bergambar. iaitu: y Fakta ± menguji pengetahuan calon mengenai sesuatu fakta seperti ciri. jadual. y Aplikasi ± uji keupayaan mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan sedia ada tetapi dikaitkan denga masalah kehidupan harian. y Istilah ± menguji pengetahuan tentang definisi. Data/ maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk graf. sifat atau kejadian. kumpulan. pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul.__________________________________________________________________HBEF3203 Masa yang diperuntukkan adalah selama 75 minit atau 1 jam 15 minit.

membuat kesimpulan dan menyatakan pernyataan daripada maklumat yang dikumpul berdasarkan jadual. pola/ corak. y Membuat ramalan Membuat telahan. gambarajah dan sepertinya.__________________________________________________________________HBEF3203 y Mengawal pembolehubah y Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas Pemboleh ubah malar Membuat hipotesis Kenyataan yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. carta palang. Juga dikenali sebagai hubungan atau perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pebolehubah bergerak balas. Skor yang dicapai oleh pelajar disusun semula dalam bentuk jadual mengikut soalan (item) dan kemudiannya setiap item diproses supaya dapat dicari Indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi bagi membantu kajian lebih mendalam mengenai keberkesanan kertas ujian yang dibuat agar pada masa depan ujian yang lebih menepeti objektif dan silibus dapat dihasilkan. 13 . rajah. hubungan antara dua maklumat. y Mentafsir data Menyatakan maklumat. ramalan dan menganggar secara logik mengenai kejadian yang akan berlaku berdasarkan maklumat yang diperoleh.

SILA RUJUK NASKHAH SISIPAN JADUAL KEPUTUSAN PELAJAR 14 . hanya keputusan Bahagian A yang dianalisis. markah bahagian A. Ia tidak muat diruangan ini. Tetapi untuk tugasa ini. atas beberapa faktor. markah bahagian B. 5. Untuk itu hanya markah bahagian A shaja yang dibuat perbandingan antara IK dan ID. skor setiap murid direkodkan dalam satu jadual khas yang dipecahkan mengikur item.__________________________________________________________________HBEF3203 5. indeks kesukaran dan indeks diskriminasi setiap item.0 ANALISIS KEPUTUSAN Setelah ujian ini dijalankan. Oleh kerana saiznye yang agak besar.1 JADUAL KEPUTUSAN Jadual keputusan pencapaian calon dirakam mengikut item didalam format Excel. Jadi ia perlu dicetak berasingan.

6 1.75 0.4 0.4 0.9 0.6 -0.7 0.8 0.4 0.75 0.4 0.0 0.__________________________________________________________________HBEF3203 5.2 0.6 0.2 INDEKS DISKRIMINASI 4.4 0.75 0.6 0.1 0.0 0.8 0.8 0.8 TINDAKAN Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Permudahkan Tukarkan/Perbaiki kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan kekalkan Tukarkan/Perbaiki Ubahsuai/Permudahkan kekalkan kekalkan kekalkan Ubahsuai/Sukarkan kekalkan ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 .9 0.55 0.4 0.4 0.7 0.8 0.85 0.6 1.45 1.4 0.8 4.55 0.2 -0.95 0.0 0.8 1.0 0.4 0.55 0.6 0.0 0.9 0.8 0.4 0.1 0.2 0.6 4.9 0.0 0.45 0.0 0.6 0.75 0.95 0.3 0.2 JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN 1.85 0.8 0.

kerana skor Indeks Diskriminasi yang dicatatkan adalah negatif. Soalansoalan yang termasuk dalam kategori ini adalah soalan bernombor 1. 26. 6.2. 4. 22. 19. 10. 23. 28 dan 30. Keadaan ini berlaku apabila semua atau hampir semua pelajar menjawab soalan-soalan ini dengan betul. 3. 8 dan 29. 16.3 ULASAN DAN KOMEN Daripada jadual perbandingan diatas. Soalan seperti ini juga menyukarkan pengasingan kumpulan pelajar yang boleh menjawab dan memahami konsep dan pelajar yang tidak memahami konsep. Ini akan menyukarkan pengasingan pelajar lemah dan pandai kerana tahap kesukaran soalan yang terlalu tinggi. 5. 12. Hanya 2 orang pelajar mendapat menjawab soalan ini dengan betul. 16 . soalan yang perlu dipermudahkan adalah soalan 13 dan 25. 7. SOALAN YANG BOLEH DIKEKALKAN Soalan-soalan lain. Kerana skor yang rendah membuktikan soalan ini terlalu sukar dan tidak sesuai atau tidak setaraf dengan pengetahuan minimum yang perlu ada pada kelompok golongan sasaran ujian ini. 9.__________________________________________________________________HBEF3203 5. 18. Soalan-soalan yang terletak dalam kategori ini adalah soalan-soalan 2. SOALAN YANG PERLU DISINGKIRKAN Soalan yang perlu disingkirkan adalah soalan nombor 14 dan 24. SOALAN YANG PERLU DISUKARKAN Terdapat beberapa soalan yang perlu diubah menjadi lebih sukar. 27. 20. dapat dikenalpasti soalan-soalan yang perlu diubah dan soalan-soalan yang perlu disingkirkan daripada set soalan yang dihasilkan. 21. SOALAN YANG PERLU DIPERMUDAHKAN Terdapat juga soalan yang perlu dipermudahkan kerana mencatat skor yang amat rendah iaitu 0. 17. 15. 11. boleh dikekalkan. kerana ia menepati target perbandingan IK dan ID.

ia sentiasa mempunyai objektif terpenting yang sama. Ujian juga adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh golongan sasar didalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. iaitu untuk menanda aras tahap kemajuan yang dicapai setelah golongan sasar ujian melalui suatu tahap pembelajaran ataupun pekerjaan. Kaedah ID dan IK ini terbukti boleh membantu dalam menjaga kualiti sesebuah ujian yang ingin dirancang. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. 17 . adalah penting untuk menjaga integriti sesebuah ujian.__________________________________________________________________HBEF3203 6. Oleh itu.0 KESIMPULAN Ujian yang dijalankan tidak kira untuk tujuan apa ataupun untuk siapa. Jadi keberkesanan ujian adalah amat penting dalam memastikan ia mencapai objektif tersebut.

0 BIBLIOGRAFI Syuhada Asyikin. (2010). Kertas Model Cemerlang Science UPSR Pioneer. Kuala Lumpur: Pustaka Seni Cahaya M. Bhd. Soalan Latihan UPSR 2008 5A Science. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. (2009).__________________________________________________________________HBEF3203 7. 18 . Ahmad Pua¶ad Ibrahim. Kuala Lumpur: Didik Berita Harian. Kertas Model Gear Up UPSR Science. Diagnostic Model TestPaper Science UPSR. Syuhada Asyikin. (2010). Bhd. (2009). REFER Science. Khalimi Dalhan. (2010). Rozita Mohamad. Soalan Latihan UPSR Science. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Selangor: Cemerlang Publications Zainal Amir. (2008). Selangor: Info-Didik Sdn.

.. . . Markah Markah Jumlah Bah A Bah B markah B B D A D C (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai 19 ... .. . . .0 LAMPIRAN Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU Bil 1 2 .. Nama Pelajar No Item 1 A C 2 3 4 . . . ....__________________________________________________________________HBEF3203 8. ... . . . ....... .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->