RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (Mengikut Model Assure

)

Nama Guru Mata Muridan Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran

Muhammad Rizal Bin Mohd Ba’i Pendidikan Kesihatan Tahun 2 2 Cemerlang 20 Julai 2011 8.00-8.30Pagi 25 Orang Pemakanan-makanan berkhasiat Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu,daging,buah-buahan dan sayur-sayuran,roti dan bijirin dan lemak. 2. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan

1

internet. Murid cenderung ke arah gaya pembelajaran visual dan aktiviti kategori.Murid tahun 2 yang terdiri daripada murid lelaki dan murid perempuan.aktiviti dalam kumpulan dan pembelajaran visual lebih menarik minat murid untuk memberi 2 .Murid dalam kumpulan ini berpencapaian cemerlang.Tambahan itu. Mereka mempunyai pengetahuan sedia ada tentang makanan berkhasiat melalui media massa seperti buku.Analisis Murid Ciri Umum Murid Pengetahuan Sedia Ada Gaya pembelajaran Berlatarbelakangkan sekolah Bandar.Murid-murid lebih menyukai pembelajaran dua hala iaitu pembelajaran yang berpusatkan murid.majalah dan sebagainya.

daging.sayuran. 2. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan sayur. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu.tumpuan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3.roti dan bijirin dan 3 .buah-buahan dan lemak.

Melalui penggunaan video.media dan sumber Kaedah Pengajaran Media yang sesuai dengan kaedah pengajaran Video tersebut berkaitan dengan makanan berkhasiat.ia akan membantu meningkatkan minat murid semasa belajar.Memilih kaedah. 4 Bahan-bahan yang membantu mencapai objektif Komputer dan LCD Kuliah .Video digunakan dalam set induksi bagi membentuk semula pengetahuan murid tentang makanan berkhasiat.Ia juga menerangkan tentang pengambilan makanan mengikut piramid makanan.

Perbincangan berkumpulan.Murid perlu kenalpasti nama dan kategori makanan mengikut aras dalam piramid makanan Bahan 3D-Model Piramid Makanan Set soalan 5 .Bahan 2D-Carta kategori Makanan Media 1(2D) Murid perlu memadankan gambar makanan dengan kategori makanan.

Menggunakan media dan bahan Tayangan video klip Memaparkan klip video berkaitan makanan berkhasiat pada skrin menggunakan LCD projector di hadapan kelas sebelum ditayangkan pada murid bagi memastikan ia bersesuaian serta mencapai objektif pembelajaran Bahan 2D Carta yang mengandungi kategori makanan dan gambar makanan telah disemak arahan penggunaanya terlebih dahulu sebelum ditunjukkan kepada murid Bahan 3D Menggunakan model piramid makanan yang dibina mengikut aras makanan bagi memudahkan pemahaman murid mengenai makanan berkhasiat. 6 .

Guru menujukan soalan kepada murid berkaitan dengan video yang ditayang. 7 .. Sesi soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah. • • Langkah 1 • Guru menyampaikan maklumat mengenai kategori makanan • Penerangan tentang piramid makanan mengikut aras.Melibatkan Murid Set Induksi • Murid dikehendaki memberi perhatian terhadap tayangan video.

• Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan. Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul pada carta kategori makanan yang disediakan. • 8 .• Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kumpulan. • Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan • Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kumpulan Langkah 2 • Pengukuhan maklumat oleh guru mengenai kategori makanan.

Nilai semula perancangan pengajaran dan pembelajan serta media yang digunakan di dalam kelas 2. Nilai pencapaian murid dengan membuat kuiz untuk mengukur tahap pencapaian murid tentang topik yang telah diajar pada hari tersebut. • • Perlu angkat tangan jika hendak menjawab. Penilaian 1. • Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat.Penutup • Aktiviti kuiz mengikut kumpulan Ikut kumpulan yang telah dibentuk sebelumnya. 9 .

Carta 2D tersebut digunakan dalam langkah 2 sesi pengajaran.kategori makanan yang ditampal perlulah dipadankan dengan betul dengan gambar yang tersedia pada carta. 5. 2. 4. 3. 4.Guru bahagi murid kepada beberapa kumpulan. 3.Kemudian murid dikehendaki berbincang dan menjawab soalan secara berkumpulan yang berkaitan dengan makanan berkhasiat. 10 . 5.Cara penggunaan 2D (Carta Kategori Makanan) 1.Guru memanggil murid tampil ke hadapan untuk melakukan aktiviti.Guru menerangkan tentang piramid makanan mengikut aras.Kemudian guru member peluang kepada murid lain untuk merasai dan melaksanakan aktiviti tersebut.Piramid makanan 3D tersebut digunakan dalam langkah 1 sesi pengajaran.Murid hanya perlu menampal nama kategori makanan pada carta yang disediakan. 2. Cara penggunaan 3D (Piramid Makanan) 1.Setiap murid berpeluang melihat model Piramid Makanan dalam bentuk 3D dengan lebih dekat.

11 .

12 .

40 pagi – 9.40 pagi : 2 Cemerlang : 30 orang 13 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN Mata Muridan Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid : Pendidikan Kesihatan : Gaya hidup sihat dan selamat : Piramid makanan : Pemakanan-makanan berkhasiat : 20 April 2011 : 8.

Murid sudah memmuridi waktu makan harian.roti dan bijirin dan lemak.Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kategori .Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3. : Membuat analisis Penggabungjalinan : subjek sains Kesepaduan : kesihatan diri Alat Bantu mengajar : -carta piramid makanan(2D) -model piramid makanan(3D) 14 .Menyenaraikan 5 jenis kategori makanan iaitu susu. 2. Penerapan Nilai KBKK : Bekerjasama dan menghormati rakan – semasa melakukan perbincangan dalam kategori. Murid sudah memmuridi jenis makanan harian.. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 2.daging.murid-murid dapat : 1.Pengalaman lepas : 1.buah-buahan dan sayur-sayuran.

Tanya soalan berkaitan tayangan video Soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah Penyampaian maklumat mengenai kategori makanan Penerangan tentang makanan mengikut aras.Bahagian / Masa Set Induksi Permulaan (5 minit) Aktiviti Tayang video tentang pemakan • • • Butiran Mengajar Beri perhatian terhadap tayangan video. Langkah 2 (10 minit) Menerangkan • mengenai kategori makanan berdasarkan • carta(2D) Perbincangan XX XX XX XX Carta kategori makanan(2D) 15 . Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul. Pengukuhan maklumat mengenai kategori makanan. XX XX XX XX Model piramid makanan(3D) Perkembangan Menerangkan mengenai Langkah 1 makanan (10 minit) berkhasiat berdasarkan model piramid makanan(3D) • • • XX XX XX XX Minta murid ke hadapan dan kenal pasti nama dan jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan. piramid Organisasi Alatan / Catatan Interpersonal.

Soal mengenai apa yang murid faham pada sesi pengajaran tersebut. Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kategori Aktiviti kuiz mengikut kategori Ikut kategori yang telah dibentuk sebelumnya. Lembaran kerja XX XX XX XX XX XX XX XX • • Kemuncak (10 minit) • • Kuiz mengenai makanan berkhasiat • XX XX XX XX XX XX XX XX • Soal jawab Penutup (10 minit) • XXXXXX 16 . Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat. Perlu angkat tangan jika hendak menjawab.Langkah 3 (15 minit) dalam kategori • • Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kategori. Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan.

XXXXXX 17 .• Minta murid membuat kesimpulan terhadap apa yang diajar.

18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful