RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (Mengikut Model Assure

)

Nama Guru Mata Muridan Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran

Muhammad Rizal Bin Mohd Ba’i Pendidikan Kesihatan Tahun 2 2 Cemerlang 20 Julai 2011 8.00-8.30Pagi 25 Orang Pemakanan-makanan berkhasiat Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu,daging,buah-buahan dan sayur-sayuran,roti dan bijirin dan lemak. 2. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan

1

Murid dalam kumpulan ini berpencapaian cemerlang.majalah dan sebagainya.Murid tahun 2 yang terdiri daripada murid lelaki dan murid perempuan.Tambahan itu.internet. Murid cenderung ke arah gaya pembelajaran visual dan aktiviti kategori.Murid-murid lebih menyukai pembelajaran dua hala iaitu pembelajaran yang berpusatkan murid.Analisis Murid Ciri Umum Murid Pengetahuan Sedia Ada Gaya pembelajaran Berlatarbelakangkan sekolah Bandar.aktiviti dalam kumpulan dan pembelajaran visual lebih menarik minat murid untuk memberi 2 . Mereka mempunyai pengetahuan sedia ada tentang makanan berkhasiat melalui media massa seperti buku.

buah-buahan dan lemak. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu.daging.roti dan bijirin dan 3 . 2.tumpuan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.sayuran. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan sayur. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3.

Ia juga menerangkan tentang pengambilan makanan mengikut piramid makanan.ia akan membantu meningkatkan minat murid semasa belajar.Memilih kaedah.media dan sumber Kaedah Pengajaran Media yang sesuai dengan kaedah pengajaran Video tersebut berkaitan dengan makanan berkhasiat.Video digunakan dalam set induksi bagi membentuk semula pengetahuan murid tentang makanan berkhasiat. 4 Bahan-bahan yang membantu mencapai objektif Komputer dan LCD Kuliah .Melalui penggunaan video.

Perbincangan berkumpulan.Murid perlu kenalpasti nama dan kategori makanan mengikut aras dalam piramid makanan Bahan 3D-Model Piramid Makanan Set soalan 5 .Bahan 2D-Carta kategori Makanan Media 1(2D) Murid perlu memadankan gambar makanan dengan kategori makanan.

6 .Menggunakan media dan bahan Tayangan video klip Memaparkan klip video berkaitan makanan berkhasiat pada skrin menggunakan LCD projector di hadapan kelas sebelum ditayangkan pada murid bagi memastikan ia bersesuaian serta mencapai objektif pembelajaran Bahan 2D Carta yang mengandungi kategori makanan dan gambar makanan telah disemak arahan penggunaanya terlebih dahulu sebelum ditunjukkan kepada murid Bahan 3D Menggunakan model piramid makanan yang dibina mengikut aras makanan bagi memudahkan pemahaman murid mengenai makanan berkhasiat.

.Melibatkan Murid Set Induksi • Murid dikehendaki memberi perhatian terhadap tayangan video. 7 . • • Langkah 1 • Guru menyampaikan maklumat mengenai kategori makanan • Penerangan tentang piramid makanan mengikut aras. Sesi soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah. Guru menujukan soalan kepada murid berkaitan dengan video yang ditayang.

• Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan. • Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan • Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kumpulan Langkah 2 • Pengukuhan maklumat oleh guru mengenai kategori makanan.• Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kumpulan. Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul pada carta kategori makanan yang disediakan. • 8 .

Nilai pencapaian murid dengan membuat kuiz untuk mengukur tahap pencapaian murid tentang topik yang telah diajar pada hari tersebut. Nilai semula perancangan pengajaran dan pembelajan serta media yang digunakan di dalam kelas 2. • Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat.Penutup • Aktiviti kuiz mengikut kumpulan Ikut kumpulan yang telah dibentuk sebelumnya. 9 . • • Perlu angkat tangan jika hendak menjawab. Penilaian 1.

Carta 2D tersebut digunakan dalam langkah 2 sesi pengajaran.Kemudian murid dikehendaki berbincang dan menjawab soalan secara berkumpulan yang berkaitan dengan makanan berkhasiat. 3. 4.Murid hanya perlu menampal nama kategori makanan pada carta yang disediakan. 2.Cara penggunaan 2D (Carta Kategori Makanan) 1. 2.Guru menerangkan tentang piramid makanan mengikut aras. 3.kategori makanan yang ditampal perlulah dipadankan dengan betul dengan gambar yang tersedia pada carta.Guru memanggil murid tampil ke hadapan untuk melakukan aktiviti.Kemudian guru member peluang kepada murid lain untuk merasai dan melaksanakan aktiviti tersebut.Piramid makanan 3D tersebut digunakan dalam langkah 1 sesi pengajaran. Cara penggunaan 3D (Piramid Makanan) 1. 4. 10 . 5.Setiap murid berpeluang melihat model Piramid Makanan dalam bentuk 3D dengan lebih dekat. 5.Guru bahagi murid kepada beberapa kumpulan.

11 .

12 .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN Mata Muridan Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid : Pendidikan Kesihatan : Gaya hidup sihat dan selamat : Piramid makanan : Pemakanan-makanan berkhasiat : 20 April 2011 : 8.40 pagi – 9.40 pagi : 2 Cemerlang : 30 orang 13 .

Penerapan Nilai KBKK : Bekerjasama dan menghormati rakan – semasa melakukan perbincangan dalam kategori. : Membuat analisis Penggabungjalinan : subjek sains Kesepaduan : kesihatan diri Alat Bantu mengajar : -carta piramid makanan(2D) -model piramid makanan(3D) 14 . Murid sudah memmuridi jenis makanan harian.buah-buahan dan sayur-sayuran. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Murid sudah memmuridi waktu makan harian. 2..murid-murid dapat : 1. 2.Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3.daging.Menyenaraikan 5 jenis kategori makanan iaitu susu.Pengalaman lepas : 1.Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kategori .roti dan bijirin dan lemak.

Pengukuhan maklumat mengenai kategori makanan. XX XX XX XX Model piramid makanan(3D) Perkembangan Menerangkan mengenai Langkah 1 makanan (10 minit) berkhasiat berdasarkan model piramid makanan(3D) • • • XX XX XX XX Minta murid ke hadapan dan kenal pasti nama dan jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Langkah 2 (10 minit) Menerangkan • mengenai kategori makanan berdasarkan • carta(2D) Perbincangan XX XX XX XX Carta kategori makanan(2D) 15 .Bahagian / Masa Set Induksi Permulaan (5 minit) Aktiviti Tayang video tentang pemakan • • • Butiran Mengajar Beri perhatian terhadap tayangan video. Tanya soalan berkaitan tayangan video Soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah Penyampaian maklumat mengenai kategori makanan Penerangan tentang makanan mengikut aras. piramid Organisasi Alatan / Catatan Interpersonal. Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul.

Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan. Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat. Perlu angkat tangan jika hendak menjawab. Soal mengenai apa yang murid faham pada sesi pengajaran tersebut. Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kategori Aktiviti kuiz mengikut kategori Ikut kategori yang telah dibentuk sebelumnya. Lembaran kerja XX XX XX XX XX XX XX XX • • Kemuncak (10 minit) • • Kuiz mengenai makanan berkhasiat • XX XX XX XX XX XX XX XX • Soal jawab Penutup (10 minit) • XXXXXX 16 .Langkah 3 (15 minit) dalam kategori • • Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kategori.

• Minta murid membuat kesimpulan terhadap apa yang diajar. XXXXXX 17 .

18 .

19 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.