RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (Mengikut Model Assure

)

Nama Guru Mata Muridan Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran

Muhammad Rizal Bin Mohd Ba’i Pendidikan Kesihatan Tahun 2 2 Cemerlang 20 Julai 2011 8.00-8.30Pagi 25 Orang Pemakanan-makanan berkhasiat Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu,daging,buah-buahan dan sayur-sayuran,roti dan bijirin dan lemak. 2. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan

1

Mereka mempunyai pengetahuan sedia ada tentang makanan berkhasiat melalui media massa seperti buku.Murid-murid lebih menyukai pembelajaran dua hala iaitu pembelajaran yang berpusatkan murid.aktiviti dalam kumpulan dan pembelajaran visual lebih menarik minat murid untuk memberi 2 .internet.Analisis Murid Ciri Umum Murid Pengetahuan Sedia Ada Gaya pembelajaran Berlatarbelakangkan sekolah Bandar.Murid dalam kumpulan ini berpencapaian cemerlang.Murid tahun 2 yang terdiri daripada murid lelaki dan murid perempuan.Tambahan itu. Murid cenderung ke arah gaya pembelajaran visual dan aktiviti kategori.majalah dan sebagainya.

roti dan bijirin dan 3 .sayuran.tumpuan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. 2. Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kumpulan sayur. Menyenaraikan 3 daripada 5 jenis kategori makanan iaitu susu.buah-buahan dan lemak. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3.daging.

4 Bahan-bahan yang membantu mencapai objektif Komputer dan LCD Kuliah .ia akan membantu meningkatkan minat murid semasa belajar.Video digunakan dalam set induksi bagi membentuk semula pengetahuan murid tentang makanan berkhasiat.media dan sumber Kaedah Pengajaran Media yang sesuai dengan kaedah pengajaran Video tersebut berkaitan dengan makanan berkhasiat.Memilih kaedah.Ia juga menerangkan tentang pengambilan makanan mengikut piramid makanan.Melalui penggunaan video.

Bahan 2D-Carta kategori Makanan Media 1(2D) Murid perlu memadankan gambar makanan dengan kategori makanan.Murid perlu kenalpasti nama dan kategori makanan mengikut aras dalam piramid makanan Bahan 3D-Model Piramid Makanan Set soalan 5 . Perbincangan berkumpulan.

6 .Menggunakan media dan bahan Tayangan video klip Memaparkan klip video berkaitan makanan berkhasiat pada skrin menggunakan LCD projector di hadapan kelas sebelum ditayangkan pada murid bagi memastikan ia bersesuaian serta mencapai objektif pembelajaran Bahan 2D Carta yang mengandungi kategori makanan dan gambar makanan telah disemak arahan penggunaanya terlebih dahulu sebelum ditunjukkan kepada murid Bahan 3D Menggunakan model piramid makanan yang dibina mengikut aras makanan bagi memudahkan pemahaman murid mengenai makanan berkhasiat.

• • Langkah 1 • Guru menyampaikan maklumat mengenai kategori makanan • Penerangan tentang piramid makanan mengikut aras. 7 ..Melibatkan Murid Set Induksi • Murid dikehendaki memberi perhatian terhadap tayangan video. Guru menujukan soalan kepada murid berkaitan dengan video yang ditayang. Sesi soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah.

Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul pada carta kategori makanan yang disediakan. • 8 . • Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan • Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kumpulan Langkah 2 • Pengukuhan maklumat oleh guru mengenai kategori makanan.• Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kumpulan. • Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan.

Nilai pencapaian murid dengan membuat kuiz untuk mengukur tahap pencapaian murid tentang topik yang telah diajar pada hari tersebut. 9 . • • Perlu angkat tangan jika hendak menjawab. • Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat.Penutup • Aktiviti kuiz mengikut kumpulan Ikut kumpulan yang telah dibentuk sebelumnya. Penilaian 1. Nilai semula perancangan pengajaran dan pembelajan serta media yang digunakan di dalam kelas 2.

3. 10 . 2.Piramid makanan 3D tersebut digunakan dalam langkah 1 sesi pengajaran.Kemudian guru member peluang kepada murid lain untuk merasai dan melaksanakan aktiviti tersebut. 4. 5. Cara penggunaan 3D (Piramid Makanan) 1.Setiap murid berpeluang melihat model Piramid Makanan dalam bentuk 3D dengan lebih dekat.Murid hanya perlu menampal nama kategori makanan pada carta yang disediakan.Guru bahagi murid kepada beberapa kumpulan. 3.kategori makanan yang ditampal perlulah dipadankan dengan betul dengan gambar yang tersedia pada carta. 5.Kemudian murid dikehendaki berbincang dan menjawab soalan secara berkumpulan yang berkaitan dengan makanan berkhasiat.Carta 2D tersebut digunakan dalam langkah 2 sesi pengajaran. 2.Guru menerangkan tentang piramid makanan mengikut aras.Guru memanggil murid tampil ke hadapan untuk melakukan aktiviti. 4.Cara penggunaan 2D (Carta Kategori Makanan) 1.

11 .

12 .

40 pagi : 2 Cemerlang : 30 orang 13 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN Mata Muridan Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid : Pendidikan Kesihatan : Gaya hidup sihat dan selamat : Piramid makanan : Pemakanan-makanan berkhasiat : 20 April 2011 : 8.40 pagi – 9.

Pengalaman lepas : 1.buah-buahan dan sayur-sayuran.Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat 3. 2. : Membuat analisis Penggabungjalinan : subjek sains Kesepaduan : kesihatan diri Alat Bantu mengajar : -carta piramid makanan(2D) -model piramid makanan(3D) 14 .murid-murid dapat : 1.Menyenaraikan 5 jenis kategori makanan iaitu susu. Penerapan Nilai KBKK : Bekerjasama dan menghormati rakan – semasa melakukan perbincangan dalam kategori.. Murid sudah memmuridi waktu makan harian.daging. Murid sudah memmuridi jenis makanan harian.Mengamalkan sikap bekerjasama semasa aktiviti dalam kategori . 2. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.roti dan bijirin dan lemak.

Bahagian / Masa Set Induksi Permulaan (5 minit) Aktiviti Tayang video tentang pemakan • • • Butiran Mengajar Beri perhatian terhadap tayangan video. Tanya soalan berkaitan tayangan video Soal jawab mengenai sarapan yang mereka ambil sebelum ke sekolah Penyampaian maklumat mengenai kategori makanan Penerangan tentang makanan mengikut aras. Pengukuhan maklumat mengenai kategori makanan. XX XX XX XX Model piramid makanan(3D) Perkembangan Menerangkan mengenai Langkah 1 makanan (10 minit) berkhasiat berdasarkan model piramid makanan(3D) • • • XX XX XX XX Minta murid ke hadapan dan kenal pasti nama dan jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Minta murid memadankan kategori makanan dan gambar dengan betul. piramid Organisasi Alatan / Catatan Interpersonal. Langkah 2 (10 minit) Menerangkan • mengenai kategori makanan berdasarkan • carta(2D) Perbincangan XX XX XX XX Carta kategori makanan(2D) 15 .

Enam soalan mengenai makanan berkhasiat diberikan. Soalan yang diberikan berdasarkan makanan berkhasiat. Soal mengenai apa yang murid faham pada sesi pengajaran tersebut. Guru pastikan semua murid terlibat semasa perbincangan Pembentangan jawapan perbincangan bagi setiap kategori Aktiviti kuiz mengikut kategori Ikut kategori yang telah dibentuk sebelumnya. Lembaran kerja XX XX XX XX XX XX XX XX • • Kemuncak (10 minit) • • Kuiz mengenai makanan berkhasiat • XX XX XX XX XX XX XX XX • Soal jawab Penutup (10 minit) • XXXXXX 16 .Langkah 3 (15 minit) dalam kategori • • Guru bahagi murid seramai 4 orang dalam satu kategori. Perlu angkat tangan jika hendak menjawab.

XXXXXX 17 .• Minta murid membuat kesimpulan terhadap apa yang diajar.

18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful