Di dalam Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1970), terkandung huraian lima konsep asas teori iaitu skema, adaptasi

, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkait rapat dengan pembelajaran kognitif individu. 3.0.1 Skema (Schema) Skema merupakan model tingkah laku asas individu yang ditonjolkan semasa proses pengubasuaian diri dalam alam sekitar. Ia adalah dirujuk sebagai kebolehan atau pengalaman individu yang dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi. Oleh itu, skema yang ditonjolkan, misalnya aksi, bahasa, pemikiran, pandangan ataupun idea yang boleh mewakili ciri tingkah laku, adalah disebut sebagai skema individu. Maka, skema individu merupakan tingkah laku yang sering berubah mengikut pembelajarannya. Di dalam peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak skema tingka laku mereka berubah dari semasa ke semasa, biasanya dari kasar kepada halus, dan daripada mudah kepada kompleks. Contohnya,kanak-kanak memegang sesuatu benda adalah skema pegangangnya. Ini menyebabkan teknik memegangnya semakin beransur-ansur maju apabila perubahan skema kanak-knaakini sebenarnyamewakili hasil yang diperolehi daripada pembelajarannya. 3.0.2 Adaptasi (adaptation) dan Keseimbangan (equilibration) Di dalam teori pembelajaran kognitif Piaget, adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tambahan pula, kedua-duanya menggunakan skema sebagai asas tindakan dia antara mereka. Kehidupan individu di dalam alam sekitar, sekiranya skemanya (bentuk tingkah laku) yang sedia ada telah memadai digunakan untuk memuaskan keperluan semasa proses pengubahsuaian diri, maka individu itu tidak perlu lagi memperolehi pengalaman baru, dan pembelajaran baru tidak akan berlaku lagi. Di dalam situasi ini, ia bermakna skemanya belum berubah, bentuk adaptasi pun belum

keadaan keseimbangan di antara individu itu dengan alam sekitarnya akan hilang dan lenyap . Bagi ilmu atau maklumat yang tidak seimbang dengan skemanya. mentransformnya dalam struktur kognitif (skema) dengan ilmu dan maklumat yang sedia ada dapat diperkukuh serta ditambah. i .3 Asimilasi (assimilation) dan Akomodasi (accommodation) Untuk mengekalkan keseimbangan. satunya ialah asimilasi dan satu yang lain ialah akomodasi. Mengikut pandangan Piaget. jika seseorang individu tidak dapat menggunakan skemanya yang sedia ada untuk mengadaptasikan keperluan alam sekitar. Piaget menghuraikan pembelajaran sebagai motivasi individu yang mengambil inisiatif sendiri untuk megubahsuai diri dalam alam sekitar dan bukan seperti teori rangsangan. Dengan huraian ini.berubah. 3. adaptasi merangkumi dua bentuk. iaitu di bawah konteks psikologi adalah dikatakan sebagai motivasi pembelajaran. iaitu memperolehi pula kepuasan kerana motivisi. mereka . kedua-dua saling berkait dan saling melengkapi dalam pembentukan proses pembelajaran kognitif secara keseluruhan. Sebaliknya. skema individu beransur-ansur berubah hingga perubahan tingkahlakunya menjadi semakin kompleks. individu terpaksa mengubahsuai diri melalui proses adaptasi. Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi adalah dikenali sebagai proses akomodasi. Adalah ditegaskan disini. mengikut piaget. keseimbangan adalah sama dengan sesuatu kuasa penggerak dalaman. mengorganisasi ilmu atau maklumat baru dan dengan proses asimilasi. Di dalam proses ini. Di dalam proses adaptasi ini. adalah didapati bahawa akomodasi merupakan sesuatu proses psikologikal yang berlaku semasa seseorang individu berusaha atas inisiatif sendiri melalui mengubah struktur kognitif dengan tujuan mengadaptasi keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. Ringkas kata. murid belajar melalui proses adaptasi. oleh itu perhubungan dalaman dan luaran individu adalah dikatakan sedang di bawah keadaan keseimbangan.0.

ilmu pengetahuan murid dapat diperkembangkan dan dipertingkat kepada tahap yang lebih tinggi. memproses dan menyimpan maklumat yang mengalir masuk malah boleh diertikan sebagai kategori-kategori di mana individu mengelas dan menyimpan maklumat spesifik serta pengalaman. dua kemungkinan boleh dilakukan. . Skema sebagai struktur perkembangan kognitif berubah menerusi proses asimilasi dan akomodasi. b) hadam makanan itu. dan c) asimilasikan atau tukarkan kepada bahan yang berguna kepada badan manusia. Jika proses asimilasi ini tidak secocok. proses asimilasi cuba menempatkan dan membina konsepkonsep baru dengan bantuan skema yang ada. Oleh itu. Asimilasi Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seorang pelajar mengintegerasikan maklumat dan pengalaman baru dengan skema yang sedia ada. Akomodasi Akomodasi merupakan proses untuk meminda/menambah skema yang ada atau menghasilkan skema baru. Skema digunakan untuk mengenal pasti. Struktur mental berubah dan boleh disesuaikan semasa berlakunya perkembangan mental dan pembelajaran. Semasa pembelajaran. proses asimilasi berlaku hasil daripada interaksi pengalaman dengan skema yang ada.menggunakan proses akomodasi untuk cara reorganisasi dan menyesuaikannya dalam struktur kognitif dan dengan proses yang sedemkian. Proses ini melibatkan: a) sesuatu organisma makan makanan. 2) Skema yang ada boleh dipinda supaya rangsangan baru itu dapat disesuaikan. 1) pelajar boleh bina satu skema baru berasaskan rangsangan itu. Seorang pelajar akan cuba mengasimilasikan dengan skema yang sedia ada apabila bertemu dengan konsep atau pengalaman baru. Skema Skema merupakan struktur mental di mana individu menyusun maklumat dan pengalaman yang diperolehi hasil daripada interaksi dengan persekitarannya. Skema berubah hasil daripada pengalaman dan kerana itu bidang skema pelajar dewasa lebih luas daripada kanak-kanak. Skema berkembang dengan bertambahnya pengalaman baru tetapi struktur asasnya tidak berubah.

Samuel (2010). Kesimpulan Ahli-ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah perubahan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan.Kedua-dua proses ini merupakan bentuk akomodasi. Ingatan manusia terbahagi kepada dua ciri penting iaitu maklumat yang ada dalam ingatan akan tersusun dan aktif. konsep ini merujuk kepada bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui soalan-soalan dan interaksi yang bersifat positif. Ingatan tidak menerima sebarang maklumat dengan begitu mudah sebaliknya ingatan akan membuat sintesis terhadap maklumat. membuat pencarian dan menyusunnya menjadi maklumat baru. KONSEP PERANCAH (SCAFFOLDING) LEV VYGOTSKY Mengikut Haliza Hamzah dan Joy N. . Maklumat tadi disepadukan dengan pengetahuan serta disimpan dalam ingatan.

Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baharu secara lebih sistematik. kerja kelompok secara kooperatif ( cooperative groupwork) yang mempercepat perkembangan kanak-kanak. namun bimbingan yang diberi dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai sesuatu kemahiran. rakan sebaya juga memberi pengaruh penting pada perkembangan kognitif anak berlawanan dengan pembelajaran lewat penemuan individu (individual discovery learning). Secara khusus Vygotsky mengemukakan bahawa disamping guru. ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI . PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI . Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perancah.Bimbingan diberikan kepada pelajar dalam mempelajari kemahiran baharu.

ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI .PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful