Di dalam Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1970), terkandung huraian lima konsep asas teori iaitu skema, adaptasi

, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkait rapat dengan pembelajaran kognitif individu. 3.0.1 Skema (Schema) Skema merupakan model tingkah laku asas individu yang ditonjolkan semasa proses pengubasuaian diri dalam alam sekitar. Ia adalah dirujuk sebagai kebolehan atau pengalaman individu yang dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi. Oleh itu, skema yang ditonjolkan, misalnya aksi, bahasa, pemikiran, pandangan ataupun idea yang boleh mewakili ciri tingkah laku, adalah disebut sebagai skema individu. Maka, skema individu merupakan tingkah laku yang sering berubah mengikut pembelajarannya. Di dalam peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak skema tingka laku mereka berubah dari semasa ke semasa, biasanya dari kasar kepada halus, dan daripada mudah kepada kompleks. Contohnya,kanak-kanak memegang sesuatu benda adalah skema pegangangnya. Ini menyebabkan teknik memegangnya semakin beransur-ansur maju apabila perubahan skema kanak-knaakini sebenarnyamewakili hasil yang diperolehi daripada pembelajarannya. 3.0.2 Adaptasi (adaptation) dan Keseimbangan (equilibration) Di dalam teori pembelajaran kognitif Piaget, adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tambahan pula, kedua-duanya menggunakan skema sebagai asas tindakan dia antara mereka. Kehidupan individu di dalam alam sekitar, sekiranya skemanya (bentuk tingkah laku) yang sedia ada telah memadai digunakan untuk memuaskan keperluan semasa proses pengubahsuaian diri, maka individu itu tidak perlu lagi memperolehi pengalaman baru, dan pembelajaran baru tidak akan berlaku lagi. Di dalam situasi ini, ia bermakna skemanya belum berubah, bentuk adaptasi pun belum

adalah didapati bahawa akomodasi merupakan sesuatu proses psikologikal yang berlaku semasa seseorang individu berusaha atas inisiatif sendiri melalui mengubah struktur kognitif dengan tujuan mengadaptasi keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. Mengikut pandangan Piaget. iaitu di bawah konteks psikologi adalah dikatakan sebagai motivasi pembelajaran. iaitu memperolehi pula kepuasan kerana motivisi. jika seseorang individu tidak dapat menggunakan skemanya yang sedia ada untuk mengadaptasikan keperluan alam sekitar. Piaget menghuraikan pembelajaran sebagai motivasi individu yang mengambil inisiatif sendiri untuk megubahsuai diri dalam alam sekitar dan bukan seperti teori rangsangan. individu terpaksa mengubahsuai diri melalui proses adaptasi. Dengan huraian ini. mengikut piaget. skema individu beransur-ansur berubah hingga perubahan tingkahlakunya menjadi semakin kompleks. keseimbangan adalah sama dengan sesuatu kuasa penggerak dalaman. i . Di dalam proses adaptasi ini.berubah. Bagi ilmu atau maklumat yang tidak seimbang dengan skemanya.0.3 Asimilasi (assimilation) dan Akomodasi (accommodation) Untuk mengekalkan keseimbangan. murid belajar melalui proses adaptasi. adaptasi merangkumi dua bentuk. oleh itu perhubungan dalaman dan luaran individu adalah dikatakan sedang di bawah keadaan keseimbangan. satunya ialah asimilasi dan satu yang lain ialah akomodasi. Adalah ditegaskan disini. 3. keadaan keseimbangan di antara individu itu dengan alam sekitarnya akan hilang dan lenyap . mentransformnya dalam struktur kognitif (skema) dengan ilmu dan maklumat yang sedia ada dapat diperkukuh serta ditambah. Sebaliknya. kedua-dua saling berkait dan saling melengkapi dalam pembentukan proses pembelajaran kognitif secara keseluruhan. Ringkas kata. Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi adalah dikenali sebagai proses akomodasi. mengorganisasi ilmu atau maklumat baru dan dengan proses asimilasi. mereka . Di dalam proses ini.

Proses ini melibatkan: a) sesuatu organisma makan makanan. Skema berkembang dengan bertambahnya pengalaman baru tetapi struktur asasnya tidak berubah. Struktur mental berubah dan boleh disesuaikan semasa berlakunya perkembangan mental dan pembelajaran. Oleh itu. . b) hadam makanan itu. Skema digunakan untuk mengenal pasti. ilmu pengetahuan murid dapat diperkembangkan dan dipertingkat kepada tahap yang lebih tinggi. Skema berubah hasil daripada pengalaman dan kerana itu bidang skema pelajar dewasa lebih luas daripada kanak-kanak. Semasa pembelajaran. dua kemungkinan boleh dilakukan. 1) pelajar boleh bina satu skema baru berasaskan rangsangan itu. memproses dan menyimpan maklumat yang mengalir masuk malah boleh diertikan sebagai kategori-kategori di mana individu mengelas dan menyimpan maklumat spesifik serta pengalaman. proses asimilasi cuba menempatkan dan membina konsepkonsep baru dengan bantuan skema yang ada. Seorang pelajar akan cuba mengasimilasikan dengan skema yang sedia ada apabila bertemu dengan konsep atau pengalaman baru. Skema sebagai struktur perkembangan kognitif berubah menerusi proses asimilasi dan akomodasi. Skema Skema merupakan struktur mental di mana individu menyusun maklumat dan pengalaman yang diperolehi hasil daripada interaksi dengan persekitarannya. dan c) asimilasikan atau tukarkan kepada bahan yang berguna kepada badan manusia. Akomodasi Akomodasi merupakan proses untuk meminda/menambah skema yang ada atau menghasilkan skema baru. 2) Skema yang ada boleh dipinda supaya rangsangan baru itu dapat disesuaikan. proses asimilasi berlaku hasil daripada interaksi pengalaman dengan skema yang ada. Jika proses asimilasi ini tidak secocok. Asimilasi Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seorang pelajar mengintegerasikan maklumat dan pengalaman baru dengan skema yang sedia ada.menggunakan proses akomodasi untuk cara reorganisasi dan menyesuaikannya dalam struktur kognitif dan dengan proses yang sedemkian.

Ingatan manusia terbahagi kepada dua ciri penting iaitu maklumat yang ada dalam ingatan akan tersusun dan aktif. . KONSEP PERANCAH (SCAFFOLDING) LEV VYGOTSKY Mengikut Haliza Hamzah dan Joy N. konsep ini merujuk kepada bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui soalan-soalan dan interaksi yang bersifat positif. Ingatan tidak menerima sebarang maklumat dengan begitu mudah sebaliknya ingatan akan membuat sintesis terhadap maklumat.Kedua-dua proses ini merupakan bentuk akomodasi. Maklumat tadi disepadukan dengan pengetahuan serta disimpan dalam ingatan. membuat pencarian dan menyusunnya menjadi maklumat baru. Kesimpulan Ahli-ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah perubahan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan.Samuel (2010).

rakan sebaya juga memberi pengaruh penting pada perkembangan kognitif anak berlawanan dengan pembelajaran lewat penemuan individu (individual discovery learning). ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI .Bimbingan diberikan kepada pelajar dalam mempelajari kemahiran baharu. Secara khusus Vygotsky mengemukakan bahawa disamping guru. PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI . namun bimbingan yang diberi dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai sesuatu kemahiran. kerja kelompok secara kooperatif ( cooperative groupwork) yang mempercepat perkembangan kanak-kanak. Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baharu secara lebih sistematik. Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perancah.

ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI .PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful