Di dalam Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1970), terkandung huraian lima konsep asas teori iaitu skema, adaptasi

, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkait rapat dengan pembelajaran kognitif individu. 3.0.1 Skema (Schema) Skema merupakan model tingkah laku asas individu yang ditonjolkan semasa proses pengubasuaian diri dalam alam sekitar. Ia adalah dirujuk sebagai kebolehan atau pengalaman individu yang dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi. Oleh itu, skema yang ditonjolkan, misalnya aksi, bahasa, pemikiran, pandangan ataupun idea yang boleh mewakili ciri tingkah laku, adalah disebut sebagai skema individu. Maka, skema individu merupakan tingkah laku yang sering berubah mengikut pembelajarannya. Di dalam peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak skema tingka laku mereka berubah dari semasa ke semasa, biasanya dari kasar kepada halus, dan daripada mudah kepada kompleks. Contohnya,kanak-kanak memegang sesuatu benda adalah skema pegangangnya. Ini menyebabkan teknik memegangnya semakin beransur-ansur maju apabila perubahan skema kanak-knaakini sebenarnyamewakili hasil yang diperolehi daripada pembelajarannya. 3.0.2 Adaptasi (adaptation) dan Keseimbangan (equilibration) Di dalam teori pembelajaran kognitif Piaget, adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tambahan pula, kedua-duanya menggunakan skema sebagai asas tindakan dia antara mereka. Kehidupan individu di dalam alam sekitar, sekiranya skemanya (bentuk tingkah laku) yang sedia ada telah memadai digunakan untuk memuaskan keperluan semasa proses pengubahsuaian diri, maka individu itu tidak perlu lagi memperolehi pengalaman baru, dan pembelajaran baru tidak akan berlaku lagi. Di dalam situasi ini, ia bermakna skemanya belum berubah, bentuk adaptasi pun belum

Di dalam proses ini. murid belajar melalui proses adaptasi. iaitu memperolehi pula kepuasan kerana motivisi. kedua-dua saling berkait dan saling melengkapi dalam pembentukan proses pembelajaran kognitif secara keseluruhan. iaitu di bawah konteks psikologi adalah dikatakan sebagai motivasi pembelajaran.berubah. jika seseorang individu tidak dapat menggunakan skemanya yang sedia ada untuk mengadaptasikan keperluan alam sekitar. Piaget menghuraikan pembelajaran sebagai motivasi individu yang mengambil inisiatif sendiri untuk megubahsuai diri dalam alam sekitar dan bukan seperti teori rangsangan. satunya ialah asimilasi dan satu yang lain ialah akomodasi.3 Asimilasi (assimilation) dan Akomodasi (accommodation) Untuk mengekalkan keseimbangan. Di dalam proses adaptasi ini. keadaan keseimbangan di antara individu itu dengan alam sekitarnya akan hilang dan lenyap . Adalah ditegaskan disini. mereka . mengorganisasi ilmu atau maklumat baru dan dengan proses asimilasi. mentransformnya dalam struktur kognitif (skema) dengan ilmu dan maklumat yang sedia ada dapat diperkukuh serta ditambah. individu terpaksa mengubahsuai diri melalui proses adaptasi.0. keseimbangan adalah sama dengan sesuatu kuasa penggerak dalaman. 3. Mengikut pandangan Piaget. i . Sebaliknya. oleh itu perhubungan dalaman dan luaran individu adalah dikatakan sedang di bawah keadaan keseimbangan. Bagi ilmu atau maklumat yang tidak seimbang dengan skemanya. Dengan huraian ini. skema individu beransur-ansur berubah hingga perubahan tingkahlakunya menjadi semakin kompleks. Ringkas kata. adaptasi merangkumi dua bentuk. adalah didapati bahawa akomodasi merupakan sesuatu proses psikologikal yang berlaku semasa seseorang individu berusaha atas inisiatif sendiri melalui mengubah struktur kognitif dengan tujuan mengadaptasi keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. mengikut piaget. Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi adalah dikenali sebagai proses akomodasi.

Struktur mental berubah dan boleh disesuaikan semasa berlakunya perkembangan mental dan pembelajaran. ilmu pengetahuan murid dapat diperkembangkan dan dipertingkat kepada tahap yang lebih tinggi. Jika proses asimilasi ini tidak secocok. Asimilasi Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seorang pelajar mengintegerasikan maklumat dan pengalaman baru dengan skema yang sedia ada. Skema digunakan untuk mengenal pasti. Skema berubah hasil daripada pengalaman dan kerana itu bidang skema pelajar dewasa lebih luas daripada kanak-kanak. dua kemungkinan boleh dilakukan. Skema Skema merupakan struktur mental di mana individu menyusun maklumat dan pengalaman yang diperolehi hasil daripada interaksi dengan persekitarannya. Semasa pembelajaran. Skema berkembang dengan bertambahnya pengalaman baru tetapi struktur asasnya tidak berubah. . 2) Skema yang ada boleh dipinda supaya rangsangan baru itu dapat disesuaikan. Proses ini melibatkan: a) sesuatu organisma makan makanan. Seorang pelajar akan cuba mengasimilasikan dengan skema yang sedia ada apabila bertemu dengan konsep atau pengalaman baru.menggunakan proses akomodasi untuk cara reorganisasi dan menyesuaikannya dalam struktur kognitif dan dengan proses yang sedemkian. memproses dan menyimpan maklumat yang mengalir masuk malah boleh diertikan sebagai kategori-kategori di mana individu mengelas dan menyimpan maklumat spesifik serta pengalaman. b) hadam makanan itu. Oleh itu. proses asimilasi cuba menempatkan dan membina konsepkonsep baru dengan bantuan skema yang ada. 1) pelajar boleh bina satu skema baru berasaskan rangsangan itu. Akomodasi Akomodasi merupakan proses untuk meminda/menambah skema yang ada atau menghasilkan skema baru. proses asimilasi berlaku hasil daripada interaksi pengalaman dengan skema yang ada. dan c) asimilasikan atau tukarkan kepada bahan yang berguna kepada badan manusia. Skema sebagai struktur perkembangan kognitif berubah menerusi proses asimilasi dan akomodasi.

Maklumat tadi disepadukan dengan pengetahuan serta disimpan dalam ingatan.Kedua-dua proses ini merupakan bentuk akomodasi.Samuel (2010). KONSEP PERANCAH (SCAFFOLDING) LEV VYGOTSKY Mengikut Haliza Hamzah dan Joy N. Ingatan manusia terbahagi kepada dua ciri penting iaitu maklumat yang ada dalam ingatan akan tersusun dan aktif. Kesimpulan Ahli-ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah perubahan pengetahuan yang disimpan dalam ingatan. membuat pencarian dan menyusunnya menjadi maklumat baru. . konsep ini merujuk kepada bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui soalan-soalan dan interaksi yang bersifat positif. Ingatan tidak menerima sebarang maklumat dengan begitu mudah sebaliknya ingatan akan membuat sintesis terhadap maklumat.

kerja kelompok secara kooperatif ( cooperative groupwork) yang mempercepat perkembangan kanak-kanak. rakan sebaya juga memberi pengaruh penting pada perkembangan kognitif anak berlawanan dengan pembelajaran lewat penemuan individu (individual discovery learning). ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI . PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI .Bimbingan diberikan kepada pelajar dalam mempelajari kemahiran baharu. namun bimbingan yang diberi dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai sesuatu kemahiran. Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baharu secara lebih sistematik. Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perancah. Secara khusus Vygotsky mengemukakan bahawa disamping guru.

PERBEZAAN ANTARA ADAPTASI . ASIMILASI DAN AKOMODASI ADAPTASI ASIMILASI AKOMODASI .