Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

Beliau pun menjadi terkenal. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan.terutamanya pada abad ke9M. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. Dengan demikian. Sejak masa kanak-kanak. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. . Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. dan meski masih berusia muda.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. Just another WordPress. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M.

Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. mantiq. Saat berada di dalam penjara. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Di sana Ibnu Sina mengatakan. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.Berkat itu. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. raja dinasti Samani. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. dan matematika dengan berbagai cabangnya. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Dalam ilmu kedokteran. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Pembahasan ini sungguh menarik. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. ilmu alam dan ilahiyyat. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. mantiq. Prancis dan Jerman. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. penguasa Hamedan.” . Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. matematika. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Dalam salah bab karya tulis ini. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa.

kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. . jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. filosof muslim sebelumnya. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Dalam filsafat. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Pada periode ini.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Albertos Magnus. Menurutnya. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi.

Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) . Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka.A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam.

Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) .ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.

seni. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits. dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi.AL-FARRA ( Pakar liguistik. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .

IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. sejarawan. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. astronomi. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . filsuf.

Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. dan tokoh ilmu hadits ) .IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. tasawuf. penyair. astronom. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. filsuf. tokoh ilmu qira’at. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. sejarawan. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter.

Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. fisika. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. logika.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z . astronomi. ahli matematika.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi. Biologi.Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Kedokteran. menciptakan asam Gagasan sulfur. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. Sains utama: Menemukan Alkohol. memelopori bedah saraf dan bedah mata . dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa.

ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy.4 Etika kedokteran  2.1. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy.1. kimia. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.1.1 Cacar dan campak  2. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. Di kota ini juga./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. matematika dan kesastraan.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Sekembalinya ke Teheran. Teheran pada tahun 251 H. Iran. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. al-Mu'tashim. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2.1. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv.930. Pada umurnya yang ke-30. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.1. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat.2 Alergi dan demam  2. .3 Farmasi  2. Ia lahir di Rayy. Saat masih kecil. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Dahulu.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Dalam bidang kedokteran.1 Bidang Kedokteran  2.

Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Pada tahap ini. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. Selain itu." . cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. Beberapa tahun kemudian.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. penguasa Samania. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. tapi juga masa dewasa.

ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. rasa sakit pada punggung. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Pada salah satu tulisannya. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Sebagai tambahan.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. spatula dan mortar. . Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan.

Samuel Sadaune.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. IV. ISBN 81-208-1596-3. 228.com/alchemy/islam15. hal.. Foundation for Science Technology and Civilisation. part two. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan. ^ Islamic Science.com/news/02/aug/1087. the Scholar and Ethics.html http://www.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫. 3. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.html http://umcc.1001inventions.payvand. ^ History of civilizations of Central Asia.ais.com/index.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.levity. .)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1.pdf Google Books: "Doubt: A History" p. vol. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age".cfm? fuseaction=main. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www.44 2.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo. Motilal Banarsidass Publ. p.

Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Selain itu. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. matematika. menuturkan: "Di masa mudanya. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. dan sastra. Persia (sekarang Iran). dan kedokteran.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. . dan lainnya. Ar-Razi lahir. Lahir di Rayy. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. logika. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. Hifukratun (Hipokrates). Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). Ibnu Khallikan. Faul Ajina (Paul Agina). ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. Untuk menekuni bidang ini. guna memperdalam ilmu kedokteran." Sejak inilah. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. Irak. kimia. eksakta. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat.

melakukan eksperimen medis pada hewan. Selain sibuk sebagai dokter. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. Di kemudian hari. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. Ketekunannya belajar. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . Arab. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. obstetri (ilmu kandungan). kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. menciptakan benang operasi dari usus hewan. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. khususunya obat dan perawataan. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. Yunani. hingga banyak diterjemahkan ke banyak.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. Irak. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. membuahkan hasil besar. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Mesir. Menurutnya. Dari berbagai kajiannya. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. dan Hindu. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. Kemampuann dalam bidang kedokteran. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani.

Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. seperti Escorial. Berlin. Leningrad. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. Dari 20 jilid al-Hâwi. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Liber Introductionis in Medicina Parvus. dan De Juncturarum Aegritudinibus. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. dan London. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Selain al-Hâwi. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. cacar. ada kitab lain yang juga dikenal luas. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. dan batu ginjal. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. al-Manshur Ishaq. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani.

dan sebagainya. al-ghul. boraks. unsur hewan. Bar as-Sâ'ah. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. alkali. amoniak. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. dan lainnya. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. unsur nabati. seperti batu. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. ar-Razi membahas berbagai zat kimia. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. . Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. al-Mafâshil. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). Sedangkan dalam kitab al-Asrar.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). garam. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. dan lainnya. unsur manusia.

Ia lahir di Rayy. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Di kota ini juga./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Dalam bidang kedokteran. Sekembalinya ke Teheran. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Teheran pada tahun 251 H. kimia. matematika dan kesastraan. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Pada umurnya yang ke-30. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.Browse » Home » Filosof .930. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Iran. Saat masih kecil.

patologi penyakit yang dijelaskan dengan . Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. al-Mu'tashim. Dahulu. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Selain itu. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. tapi juga masa dewasa.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Pada tahap ini. penguasa Samania. Beberapa tahun kemudian. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas.

Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. spatula dan mortar. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Sebagai tambahan. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Farmasi Pada bidang farmasi. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. rasa sakit pada punggung. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Pada salah satu tulisannya. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Tak lama kemudian. penguasa Mogul. Ia balik lagi ke Tilmisan. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Tak lama kemudian. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Meski telah dikhianati. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Maroko pada 774. Sejak saat itulah. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Namun. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Di Kairo. Dalam masa menyepinya itulah. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez.Ahmad. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Setelah menunaikan ibadah haji. Pada 803 H. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Di tanah kelahirannya itu. Berkat diplomasinya yang luar biasa. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Pada 780 H. Sikap politiknya berubah. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Ibnu Khaldun. Empat tahun kemudian. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar.

sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik.” . ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. Selama masa kontemplasi itu.” papar Syafii Ma’arif.Pertama. Kedua. kebudayaan. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. jika ahli sejarah Inggris. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Ketiga. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. Bagi Ibnu Khaldun. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. `’Masyarakat tidak statis. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Dalam kitabnya itu. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. dan sejarah termuat dalam kitab itu. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. `’Di tangan Ibnu Khaldun. Pasalnya. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang.” Secara garis besar. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. Tak heran. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. lewat Al-Muqaddimah. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial.

sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406).Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. Jauh.” papar Ilmuwan asal Jerman. pengujian hipotesis.gaulislam.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . Heinrich Simon. Sumber: Republika onlne http://www. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. verifikasi teoritis. Dalam metodeloginya. saat ini. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. dan metode pemerhatian.

Browse » Home » Filosof . Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. kesusasteraan. dan filsafat. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. pengobatan. matematika. geometri. sains. dengan nama Alhazen.Kairo 1039). dan sebagainya. politik. Bacon. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. agama. . Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. pengobatan. falak.965 . dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. kemasyarakatan. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda.

geometri. Tulisannya mengenai mata. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan falsafah. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. falsafah. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Dalam kajiannya. Bacon. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. dan sebagainya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. matematik. Hasil daripada usaha itu. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. pengobatan. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Menurut Ibnu Haitham. falak. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. beliau juga telah berjaya dan penelitian . Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. beliau dikenali dengan nama Alhazen.

Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Jadi. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. dan ketuhanan. Filsafat Selain sains. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Apabila umur semakin meningkat. Bagi Ibnu Haitham. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. . Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. metafizik. logik. sains. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Selain itu. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.

aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. M. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri.

Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Semasa hidupnya. selain bisa berbahasa Arab. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya.” cetus sarjana Italia era Renaissance.Browse » Home » Filosof .” cetus sarjana Italia era Renaissance. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh.wafat: 873). Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. ia mahir berbahasa Yunani pula. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Geralomo Cardano (1501-1575). Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Keluarganya berasal dari suku Kindah — . Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Geralomo Cardano (1501-1575). Ilmuwan kelahiran Kufah. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan.

geometri. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. astrologi. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. Suryani. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. politik dan meteorologi. seperti Yunani.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Al-Mu’tasim. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. dan Arab. yakni Yunani. Bila ditelusuri nasabnya. astronomi. termasuk kedokteran. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Tiga bahasa penting dikuasainya. dia sudah dikenal berotak encer. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Al-Ma’mun (813-833). musik. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Al-Mu’tasim. seperti filsafat. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. psikologi. Menurut Al-Nadhim. Kemudian. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. ilmu hitung. Sejak belia. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. . Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. medis. logika. Al-Amin (809-813). selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Berkat peran Al-Kindi pula. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. dialektika. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. raja di wilayah Qindah. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya.

Namun. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. peran Al-Kindi semakin dipersempit. buku. Saat itu. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. Begitu dia meninggal. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. melalui filsafat-lah. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Al-Kindi tersingkir. Namun. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Menurut Corbin. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Selain itu. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. Hingga kini. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Sebab. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Filsafat. Hingga abad ke-7 M. Friksi pun sempat terjadi. papar Klein-Franke. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Henry Corbin. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Baginya. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. pada tahun 873. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. . Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. itu tak berlangsung lama.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang.

jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. . lanjut Al-Kindi. Tuhan tak mempunyai hakikat. dua. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. persentase huruf dalam kode rahasia. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. dan seterusnya. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai.” kata Al-Kindi. dan seterusnya itu. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. Menurut dia. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. Di area ilmu ini. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. Dalam kitabnya itu. lantaran dia pakar di bidang matematika. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. sampai seluruh simbol itu terbaca. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul.” Teknik itu. kejadian dua. Setelah itu. dalam buku tersebut. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). dan menggantikan simbol dengan huruf. Selain itu. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. Kriptografi dikuasainya.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Yang paling penting lagi. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode.

tak bisa mempunyai sifat aktual. Tuhan adalah Pencipta. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. yakni daya nafsu. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. Tuhan tidak merupakan genus atau species. menurut Al-Kindi.wikipedia. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya.wordpress. daya yang paling penting adalah daya berpikir. dan daya berpikir. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. daya pemarah. yakni akal yang bersifat potensial. Oleh karena itu. Menurut Al-Kindi. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat potensial. Sumber: http://id. masih ada satu macam akal lagi. papar Al-Kindi. Menurutnya. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi.

falak. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. dan sebagainya. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. politik. Bacon. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. agama. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. matematika. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. geometri. kesusasteraan. sains. pengobatan. dan sebagainya.Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham.. beliau dikenal dengan nama Alhazen. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. pengobatan. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. falsafah. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. kemasyarakatan. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. dan filsafat. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan.

Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Hasil daripada usaha itu. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Selain itu. matematik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. logik. Dalam kajiannya. falak. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. . telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. geometri. pengobatan. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. dan falsafah. Filsafat Selain sains. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Tulisannya mengenai mata. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Menurut Ibnu Haitham. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Bacon. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. metafizik. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. 5.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Jadi. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Bagi Ibnu Haitham. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Antara buku karyanya termasuk: 1. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. 3.org/wiki/Ibnu_Haitham . Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ref :http://id. dan ketuhanan. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. 2. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Apabila umur semakin meningkat. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. sains. M. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. 4. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.wikipedia. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.

al-Farabi belajar al-Qur’an. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. kesusasteraan. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar.Farabi . tata bahasa. Farabi. dan Abunasir. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50.Browse » Home » Filosof . Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. ilmu-ilmu agama (fiqh. Pada masa awal pendidikannya ini. dimana . Kazakhstan. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. Al-Farabi.

Tahun 940M. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Selain itu. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). Plato. filosofi. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. ia mengenal para filsuf Yunani. Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. Dalam kondisi demikian. bahkan musik. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. pengobatan. Kepala daerah (distrik) Aleppo. Kitab al-Musiqa. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah).

jantung. Kemudian. dalam proses yang panjang. 3. menurut al-Farabi. Ada tiga klasifikasi utama: 1. 5. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. . Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Filsafat politik Al-Farabi. titik awal. karena secara alami.1. 6. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. ideologi. 4. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). 2. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. papan. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. dan keamanan. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. pangan. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Menurut Al-Farabi. Pertama. corak serta jenis negara. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. prinsip.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. Menurutnya. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. adalah Negara Utama. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah). Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama.

namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Oleh karena itu. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup.2. seperti : hati. Bagian peringkat kedua ini.wikipedia. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. yakni organ peringkat ketiga. Kedua. dan organ-organ reproduksi. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. Menurut Al Farabi. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . otak. limpa.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. 3. Negara dapat berada diambang kehancuran. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya. Sumber: http://id. Organ bagian ketiga.

rowse » Home » Filosof . dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. .)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. tempat. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. dan waktu. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Bagi banyak orang. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . ilmuwan. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb)." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Persia (Iran). Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf.

dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. dimana dia menghadapi banyak rintangan. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. tetapi artinya tak dikenal. berasal dari Balkh Khorasan. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. dikatakan. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . Ayahnya. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. melalui perhitungannya sendiri. yang juga sekretarisnya dan temannya. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili.bukunya. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. dia akan meninggalkan buku . Empat puluh kali. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa.katanya tertulis dalam ingatannya. lalu pergi ke masjid. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. dia juga mempelajari filosofi. mengambil air wudhu. dari uraian singkat oleh Farabi. sampai kata .kesulitannya.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber .masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. dan memberikan sedekah atas orang miskin. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. Meskipun bermasalah besar pada masalah . . seorang sarjana terhormat Ismaili. untuk satu setengah tahun berikutnya. Sehingga. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing.sumber berkuasa.

mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. menggunakan obat . ayahnya meninggal. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian.metode baru dari perawatan. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. Iran. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . dianggap sebagai teman seperguruan. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Tetapi gajinya kecil. Shams al-Ma'äli Qäbtis. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. dimana vizier. Akhirnya." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya.obat yang sesuai. seorang penyair dan sarjana. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak. sang dermawan pengatur Dailam. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. karena penyakit maag yang kronis. pendukung pendidikan dan ilmu. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya.menemukan metode . seperti matematika dan metafisika. di Gorgan. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. dekat Laut Kaspi. memberinya gaji kecil bulanan. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung. Sementara itu. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004.

wikipedia. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.1. An Najat Sumer: http://id. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 .

Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. pada masa Khalifah al-Manshur. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Karena itu. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. raja Argon. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. lahir di Cordova. Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu.Browse » Home » Filosof . Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir.

fiqh. ilmu kalam. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. membaca. tatabahasa. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. Namun. perubatan. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. Sebelum meninggal dunia. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. beliau pulang semula Kardova. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. hanya berdasarkan perhitungan politis. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. kaji bintang. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. falak. Pada lewat penghujung usianya. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. muzik. Dua tahun kemudian. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. dan nahu.

Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Sebaliknya. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Dalam bidang ini. toleran dan suka memberi maaf. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. dalam penjelasan al-Ahwani. Maka secara berangsur. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi.inklusif. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. seperti yang dilakukan St. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. terutama di Andalusia dan Sisilia. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. Dengan demikian. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. William Moerbeke untuk melakukan . menurut Sirajuddin Zar. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat.

Di pusat-pusat pengkajian ini. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Kias rasional. dan Napoli.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan.penerjemahan tersebut. Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). otoriter dan dogmatis. tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. Seperti ditulis diatas. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. Disamping kelompok pengidola. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Dante dalam syairnya Divine Comedy. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. Sisilia. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. Setelah penerjemahan tersebut. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd.

menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat. mendapat kesulitan.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat.” Sumber: http://alhakelantan. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian. berfikir sempit dan tidak menghargai akal. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam.wikipedia.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd.com/tokoh/id11. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. Menurut Sirajuddin Zar.tripod.html http://3kh4.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa.wordpress. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan.

seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. memberi nama bintang-bintang. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. Design. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. kisah-kisah perjuangan. Damaskus dan Kairo. percintaan dan keajaiban. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. ahli pertanian 3. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. Dalam kata-kata Carli Fiorina. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Kalkulus). Astronomi 5. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. Mereka menciptakan peradaban Islam. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. 1.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. Astronomi 7. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. Arsitek . dan menemukan obat baru untuk penyakit. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. Sastra. Kalkulus). Karena sejak seribu tahun yang lalu. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. ahli tumbuh-tumbuhan. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. Adalah para astronom yang melihat ke langit. Fashion.

852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. Astronomi 25. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Ilmu Planet. Astronomi. Filsafat. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Syair 44. Fisika. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). Kristal Semu 22. Astronomi. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. Filsafat. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Optik. Ilmu Kimia. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. Matematika 33. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. Abu Bakar = Ilmu Kimia. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Kedokteran 51. Filsafat 21. Astronomi. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. Geometri. Penyair . 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. Matematika. Ahli Ilmu Hewan. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Ilmu Kelautan. 860 – Al-Farghani. Matematika 36. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Kedokteran 48. Sastra 37. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. Ilmu Kedokteran Mata. Penyair 45. Kedokteran 50. Matematika 14. Anatomi 13. Tehnik Sipil 19. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 1095 – Ibn Bajah. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. Matematika 18. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. Kedokteran 49. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Sejarah 34. Astronomi. Optik 10. 42. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. 1095 – Ibn Bajah. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Kedokteran 30. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. Kedokteran 53. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran.9. Geometri 31. Optik. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. Matematika. Insinyur 16. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. Ilmu Logam. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. Sejarah. Sastra 11. Matematika. 930 – Ibn Miskawayh. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. Mekanik. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. Ilmu Kimia 27. Astronomi 39. Ilmu Kimia 20. Matematika 15. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. 815 – Al-Dinawari. Insinyur 24.

Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. Matematika 58. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. Matematika 74. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. Ilmu Bumi (Geography) 73. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. 1135 – Ibn Maymun. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Ahli Bumi (Geography) 60. Perhitungan Selain itu. Kedokteran. Astronomi 78. 1184 – Al-Tifashi. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. Ahli Batu-batuan 64. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Ilmu Bumi (Geography) 69.54. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. Filosofi 56. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. Insinyur mekanik 57. Non-Euclidean Geometri 65. Azdi = Kedokteran. Gambar 1. Astronomi 55. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. Seni. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. Astronomi 77. Astronomi 72. 1351 – Ibn Al-Majdi. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. 1162 – Al Baghdadi. 1359 – Ibn Al-Magdi. Matematika 71. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. Fisika 75. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran.

berbagai macam teori. salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M . Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4.

. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7. Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6.Gambar 5. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius.

Bab. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. . Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.Gambar 8. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan.

Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. Filosof terbaik. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. . Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. desas-desus dan mitosmitos. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton.Gambar 12. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Al-Farabi adalah seorang muslim. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim.

itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. seorang ilmuwan Andalusia juga. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Eropa. dan lainnya. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Alcaravius. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Damaskus. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. Kairo. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. Bulcasis. Bahkan. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. Ezzahrawi. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). karena keahliannya itu. Baulcari. Aicaravi. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Alcarani. Bulcasim. Dan. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. tapi juga di wilayah barat. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Sekian waktu ia belajar. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". dan Alsahrawi. Zahravius. Elzahawi. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran.

Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). dll. Amputasi. yang berjumlah sekitar 200-an. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Obat penahan aliran darah 13. dan sebagainya. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Pengeluaran batu ginjal 11. Pembedahan mata 8. Pembedahan binatang 6. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Pembakaran luka (cauterization) 9. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . menyambung nadi. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Pemotongan (dissection) 14. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. khususnya bedah. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. Pembedahan telinga 7. pencuci hama (bakteri).

Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Pemandian air panas (spa) 6. Dan. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5.1. 2. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. 3. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. Peralatan kandungan (obstretric). Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. yang ia kembangkan sendiri. Penyerapan anggur. mengalami perubahan bentuk. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). dll. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Penekan lidah (tongue depressor) 4. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. dll. Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. yaitu: 1. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. . 2. Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. 3. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Selain itu. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam).

Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. dan hanya mencari kekayaan. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam menjalankan praktek dokternya. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. dan Oxford (1778 M). Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. selain menggunakan cara-cara yang maju. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. [] . Maka. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. Basel (1541 M).

Kedua. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. dan entah apa lagi. SMS. tak lazim dan tercela. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. University of Tasmania. Setali tiga uang dengan yang pertama. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. panti-panti pijat terselubung. maka seks harus dipingit. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. 1968).Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). Karena itu. surat-e. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. yang kotor. tak alamiah. Namun. nilai lama yang diakui oleh islam. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. kafe. dan juga sangat banal. Dan kita sebagai pembaca. Bau Betina (2007). mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. sangat lugas. berlumur berahi. atau diskotik. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . ‘dunia tengah’. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. tempat-tempat pelacuran. Haiatul Masry. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan.

atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. yang biasa mempunyai makna simbolis. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. al-Ashama’i mengatakan. Bait puisi itu mendapat kritikan. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. ‘adab yang selain berarti sastra. hal 41: Kairo. lembab. al-Muwasyyah. karena ia menulis sastra wangi. hal 9 dan 18. 68-69: Beirut. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. Dar ats-Tsaqafah 1969). Al-Ashma’i. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. Ibnu Qutaibah. ia menjadi gelandangan yang terlunta. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. dan kuda dengan “lembut”. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. Dua bait di atas. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. dan meninggal sebagai orang yang terusir. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. muncullah tokoh penyair besar. Dar al-Kitab al-Jadid 1971). sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. bahwa ia adalah penyair garda depan. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. juga etika. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. Dan di barisan yang kedua ini. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. karena terang-terang mengatakan zina. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. dan melulu hanya seputar selangkangan. . Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. sebagai metafor. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. 19: Beirut. yang bernama Imri’ al-Qois. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. bahwa ia dicela banyak masyarakat.

Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. maka pejantan dianggap menang. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. al-Muwasyyah. hal 10. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. seliar-liarnya. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). Suhaim Abdul Bani al-Hashas. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). Lalu. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. wahai malam!. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. dan Syabil bin-Waraqa. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. Kuda Ranjang. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. (al-Marzabani. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. sebebasbebasnya. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Kitab alFuhul asy-Syuara. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. Abu ath-Thamhan alQaini. 8/8/04). Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. tiap kata saling menguatkan. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). hal 36: Kairo. *** Sekarang justru persoalannya lain. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. Dan dalam perpuisian arab. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. an-Najasy al-Haritsi. Nampak dalam bait puisi di atas. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’.

Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Pengakuan Sepasang Girang. Ngintip. yaitu menaklukkan perempuan. namun percaya diri. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. Syahwat. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Malam Janda. Ngintip. bahkan seperti “kalap”. Jamal D. dan lain sebagainya. Acep Zam-Zam Noor. Ahmad Nurullah.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. Telanjang. dan Foreplay. Rahman. “bringas”. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Payudara. Penis. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. Homo Eroticus. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. bunga . bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. Bokong. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. Agak mengejutkan memang. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. Ulang Tahun Tubuhmu. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. simak saja misal di dalam Berak. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. dan Foreplay Binhad. pipi merah. Sex After Lunch. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. bibir kayak delima. dan terkesan “sadis”.

. oya.Jack 3. seperti tentang hal-hal yang erotis. oii abang. amin sugebol Said. Faizi Said. brewok. dan spontan. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. dinna Said. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. jibril Said. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. Prestasi yang luar biasa. deden Said. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. dinna baru ketemu blog nya nih. jelas sekali jauh dari kesan asal. Sumber: Jurnal Kalimah. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. Binhad.. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. 7. LESBUMI NU. kelangkangan. awie Said. isinya keren. termasuk berak. 5. kata-katanya simpel. meskipun dalam sudat paling terpencil. wahyu Said. binhad geblek. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. banal dan menjijikkan. lanjutkan. terus berkarya bang. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. dinna suka puisinya.yang enak wanginya. jembut. M.

”. emang si binhad itu lagi jadzab.hasyim Said. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. mencurigakan. habib.hasyim37@gmail. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. lebih aneh lagi. nah. habib. kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.com Said.aneh. wonge iseh jadzab . berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu.biarkan aja jangan diganggu 9. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.