Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Beliau pun menjadi terkenal. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Sejak masa kanak-kanak. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. dan meski masih berusia muda. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. . Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Just another WordPress.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. Dengan demikian. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu.terutamanya pada abad ke9M.

Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. matematika. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. ilmu alam dan ilahiyyat. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. raja dinasti Samani. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah.” . kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. mantiq. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Dalam salah bab karya tulis ini. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Pembahasan ini sungguh menarik.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. penguasa Hamedan. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Di sana Ibnu Sina mengatakan. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. dan matematika dengan berbagai cabangnya. Prancis dan Jerman. mantiq. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Saat berada di dalam penjara.Berkat itu. Dalam ilmu kedokteran. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia.

jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Menurutnya. Dalam filsafat. . Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. filosof muslim sebelumnya. ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Pada periode ini. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. Albertos Magnus. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah.

Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) . Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka.A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam.

Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir.ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) .

dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits.AL-FARRA ( Pakar liguistik. seni. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .

Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. filsuf. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. sejarawan. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. astronomi. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) .IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika.

dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. tasawuf. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. penyair. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. astronom. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. sejarawan. tokoh ilmu qira’at. filsuf. dan tokoh ilmu hadits ) . Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh.

logika. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. ahli matematika. astronomi. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. fisika. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z .IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

Dari Wikipedia bahasa Indonesia. memelopori bedah saraf dan bedah mata . menciptakan asam Gagasan sulfur. Kedokteran. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. Sains utama: Menemukan Alkohol. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. Biologi.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa.

Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. .2 Alergi dan demam  2. matematika dan kesastraan.1 Cacar dan campak  2. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Di kota ini juga. Saat masih kecil. Iran. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy.930. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya.1. Pada umurnya yang ke-30. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah.1 Bidang Kedokteran  2. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran.1. Sekembalinya ke Teheran. Teheran pada tahun 251 H. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Dalam bidang kedokteran.3 Farmasi  2. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. al-Mu'tashim.1. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat.1. Dahulu. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi.4 Etika kedokteran  2. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Ia lahir di Rayy. kimia.1.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.

Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Selain itu. penguasa Samania. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Pada tahap ini. Beberapa tahun kemudian. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana." . karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. tapi juga masa dewasa. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap.

Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. rasa sakit pada punggung. Pada salah satu tulisannya. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Sebagai tambahan. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. spatula dan mortar. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. . Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya.

229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan.com/index. 3.levity. Samuel Sadaune. ^ Islamic Science.cfm? fuseaction=main.html http://umcc. the Scholar and Ethics.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫. vol.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. IV. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age". bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. part two. 228.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik. . Motilal Banarsidass Publ.payvand. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.44 2. p.ais.1001inventions..)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo.html http://www. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www.com/alchemy/islam15.com/news/02/aug/1087. hal. ^ History of civilizations of Central Asia. ISBN 81-208-1596-3. Foundation for Science Technology and Civilisation.

merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. matematika. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. kimia. . Selain itu. dan sastra." Sejak inilah. dan kedokteran. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. logika. guna memperdalam ilmu kedokteran. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. Irak. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. Faul Ajina (Paul Agina). dan lainnya. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. eksakta. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. Persia (sekarang Iran). dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Ar-Razi lahir. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). Hifukratun (Hipokrates). Ibnu Khallikan. ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. menuturkan: "Di masa mudanya. Untuk menekuni bidang ini. Lahir di Rayy.

reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Mesir. obstetri (ilmu kandungan). Dari berbagai kajiannya. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. dan Hindu. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). Kemampuann dalam bidang kedokteran. membuahkan hasil besar. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. khususunya obat dan perawataan. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. Yunani. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. melakukan eksperimen medis pada hewan.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. Arab. menciptakan benang operasi dari usus hewan. Ketekunannya belajar. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Di kemudian hari. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Menurutnya. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . Selain sibuk sebagai dokter. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. Irak. khususnya Eropa dan dicetak berulang kali.

Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. Dari 20 jilid al-Hâwi. Leningrad. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. dan London. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). ada kitab lain yang juga dikenal luas. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. Berlin. Selain al-Hâwi. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. dan batu ginjal. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. cacar. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. al-Manshur Ishaq. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. dan De Juncturarum Aegritudinibus. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. seperti Escorial.

at-Taqsîm wa at-Takhsîr. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). unsur nabati. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. dan sebagainya. garam. Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. al-ghul. . dan lainnya. Bar as-Sâ'ah. seperti batu. dan lainnya. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. ar-Razi membahas berbagai zat kimia.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. Sedangkan dalam kitab al-Asrar. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. al-Mafâshil. boraks. alkali. unsur manusia. unsur hewan. amoniak.

930. Dalam bidang kedokteran. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. kimia. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Di kota ini juga. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.Browse » Home » Filosof . Teheran pada tahun 251 H. Pada umurnya yang ke-30. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Ia lahir di Rayy. Iran. Sekembalinya ke Teheran. matematika dan kesastraan. Saat masih kecil.

patologi penyakit yang dijelaskan dengan . dimana dia mengumpulkan muridmuridnya.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Pada tahap ini. Dahulu. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Selain itu. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. penguasa Samania. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. tapi juga masa dewasa. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. al-Mu'tashim. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Beberapa tahun kemudian.

" Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Pada salah satu tulisannya. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. spatula dan mortar. Sebagai tambahan. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Farmasi Pada bidang farmasi. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. rasa sakit pada punggung. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Dia banyak berdiskusi dengan Timur.Ahmad. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. Sikap politiknya berubah. Empat tahun kemudian. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ia balik lagi ke Tilmisan. Sejak saat itulah. Setelah menunaikan ibadah haji. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Namun. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Pada 803 H. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Meski telah dikhianati. Di Kairo. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. penguasa Mogul. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Pada 780 H. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Tak lama kemudian. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Tak lama kemudian. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Berkat diplomasinya yang luar biasa. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Dalam masa menyepinya itulah. Di tanah kelahirannya itu. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. Maroko pada 774.

Tak heran. Ketiga. lewat Al-Muqaddimah. Kedua. Bagi Ibnu Khaldun. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. Pasalnya. Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. sejarah menjadi sesuatu yang rasional.” papar Syafii Ma’arif. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. `’Masyarakat tidak statis. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. jika ahli sejarah Inggris.” . Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. Selama masa kontemplasi itu. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. kebudayaan. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau.Pertama. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. `’Di tangan Ibnu Khaldun. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis.” Secara garis besar. Dalam kitabnya itu. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. dan sejarah termuat dalam kitab itu.

sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406).com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia .gaulislam. dan metode pemerhatian. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. saat ini. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial.” papar Ilmuwan asal Jerman. Dalam metodeloginya. Sumber: Republika onlne http://www. verifikasi teoritis. Heinrich Simon.Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. pengujian hipotesis. Jauh.

Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. kemasyarakatan.965 . sains. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Bacon. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. agama. matematika. dan sebagainya.Browse » Home » Filosof . dengan nama Alhazen. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.Kairo 1039). kesusasteraan. . Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. pengobatan. geometri. Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. falak. dan filsafat. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. pengobatan. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. politik.

dan sebagainya. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Menurut Ibnu Haitham. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. falak. Bacon. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Dalam kajiannya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Hasil daripada usaha itu. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. pengobatan. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Tulisannya mengenai mata. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. geometri. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. dan falsafah. falsafah. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. matematik. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. beliau juga telah berjaya dan penelitian . beliau dikenali dengan nama Alhazen.

logik. Selain itu. Bagi Ibnu Haitham. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. dan ketuhanan. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. . Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. metafizik. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Filsafat Selain sains. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. sains. Jadi. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Apabila umur semakin meningkat. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya.

Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. M. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 .• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri.

Geralomo Cardano (1501-1575). bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Semasa hidupnya. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. selain bisa berbahasa Arab. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan.Browse » Home » Filosof . Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim.wafat: 873). ia mahir berbahasa Yunani pula. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Ilmuwan kelahiran Kufah. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Geralomo Cardano (1501-1575). Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Keluarganya berasal dari suku Kindah — . Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat.

Kemudian. raja di wilayah Qindah. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Al-Mu’tasim. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. medis. Bila ditelusuri nasabnya. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. astrologi. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861).salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Menurut Al-Nadhim. dialektika. Al-Mu’tasim. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. geometri. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Sejak belia. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Tiga bahasa penting dikuasainya. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. termasuk kedokteran. . Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. politik dan meteorologi. yakni Yunani. musik. astronomi. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Al-Amin (809-813). ilmu hitung. dan Arab. Suryani. dia sudah dikenal berotak encer. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. seperti Yunani. Al-Ma’mun (813-833). posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Berkat peran Al-Kindi pula. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. logika. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. seperti filsafat. psikologi. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya.

Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Menurut Corbin. Friksi pun sempat terjadi. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. . Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. Namun. Selain itu. Saat itu. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. Hingga kini. Begitu dia meninggal. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Hingga abad ke-7 M. Filsafat. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. buku. melalui filsafat-lah. peran Al-Kindi semakin dipersempit. papar Klein-Franke. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Sebab. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Henry Corbin. pada tahun 873. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. itu tak berlangsung lama. Al-Kindi tersingkir. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Baginya. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Namun.

A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Yang paling penting lagi. Selain itu. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. Kriptografi dikuasainya. lanjut Al-Kindi. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). . jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. dalam buku tersebut. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. dan seterusnya itu. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. sampai seluruh simbol itu terbaca. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. dua. dan menggantikan simbol dengan huruf. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi.” Teknik itu. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Di area ilmu ini. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. lantaran dia pakar di bidang matematika. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. dan seterusnya. Dalam kitabnya itu. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Tuhan tak mempunyai hakikat. Menurut dia. Setelah itu. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. persentase huruf dalam kode rahasia.” kata Al-Kindi. kejadian dua. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa.

Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya.wikipedia. Oleh karena itu. papar Al-Kindi. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. Sumber: http://id. Menurutnya. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas.wordpress. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. daya yang paling penting adalah daya berpikir. Tuhan tidak merupakan genus atau species. Tuhan adalah Pencipta. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. yakni akal yang bersifat potensial. masih ada satu macam akal lagi. menurut Al-Kindi.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. Akal yang bersifat potensial. yakni daya nafsu.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. dan daya berpikir. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. daya pemarah. Menurut Al-Kindi. tak bisa mempunyai sifat aktual.

agama. dan sebagainya. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. sains. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. falsafah. Bacon. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. kesusasteraan. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad.. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. beliau dikenal dengan nama Alhazen. kemasyarakatan. beliau dikenali dengan nama Alhazen. pengobatan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. falak. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. geometri. politik. dan filsafat. pengobatan. matematika. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. dan sebagainya. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir.

logik. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Selain itu. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. pengobatan. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. Filsafat Selain sains. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Menurut Ibnu Haitham. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. matematik. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. falak. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. geometri. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. metafizik. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Hasil daripada usaha itu. Tulisannya mengenai mata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. dan falsafah. Dalam kajiannya. Bacon.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. . teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Bagi Ibnu Haitham. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.org/wiki/Ibnu_Haitham . Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. 5. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. 3. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. 4. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Antara buku karyanya termasuk: 1. sains. dan ketuhanan.wikipedia. M.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. 2. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Apabila umur semakin meningkat. Ref :http://id. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Jadi. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya.

Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. dimana . al-Farabi belajar al-Qur’an. Farabi. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. Pada masa awal pendidikannya ini. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun.Browse » Home » Filosof . ilmu-ilmu agama (fiqh. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. Al-Farabi. tata bahasa. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. kesusasteraan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. dan Abunasir. Kazakhstan. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad.Farabi .

Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Plato. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). pengobatan.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. filosofi. Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. bahkan musik. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Selain itu. Tahun 940M. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Kepala daerah (distrik) Aleppo. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. ia mengenal para filsuf Yunani. Kitab al-Musiqa. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Dalam kondisi demikian. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah.

4. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). Kemudian. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. ideologi. . corak serta jenis negara. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. 3. Ada tiga klasifikasi utama: 1. menurut al-Farabi. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang.1. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. Filsafat politik Al-Farabi. titik awal. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. 5. dan keamanan. papan. prinsip. jantung. pangan. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Pertama. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. adalah Negara Utama. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Al-Farabi. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. 2. karena secara alami. Menurutnya.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. 6. dalam proses yang panjang. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah).

Negara dapat berada diambang kehancuran. dan organ-organ reproduksi. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. Bagian peringkat kedua ini. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . yakni organ peringkat ketiga. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. Organ bagian ketiga. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. limpa. otak. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya. seperti : hati.wikipedia. Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. Menurut Al Farabi.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. 3. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas).2. Oleh karena itu. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. Sumber: http://id. Kedua.

)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. . dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Persia (Iran). sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ ." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Bagi banyak orang. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. ilmuwan. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. dan waktu. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang.rowse » Home » Filosof . dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). tempat.

Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. Ayahnya. mengambil air wudhu. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. dan memberikan sedekah atas orang miskin. tetapi artinya tak dikenal. dia akan meninggalkan buku . yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. seorang sarjana terhormat Ismaili. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. sampai kata . dia juga mempelajari filosofi. dimana dia menghadapi banyak rintangan. melalui perhitungannya sendiri. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda.sumber berkuasa.kesulitannya. yang juga sekretarisnya dan temannya. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Sehingga. dari uraian singkat oleh Farabi. . Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya.bukunya. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. dikatakan.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. lalu pergi ke masjid. tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. untuk satu setengah tahun berikutnya. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. Meskipun bermasalah besar pada masalah . Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. Empat puluh kali. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. berasal dari Balkh Khorasan. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing.katanya tertulis dalam ingatannya. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . dan tidak hanya belajar teori kedokteran.

saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. dianggap sebagai teman seperguruan. Shams al-Ma'äli Qäbtis. pendukung pendidikan dan ilmu. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. Akhirnya. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. memberinya gaji kecil bulanan. Sementara itu. dekat Laut Kaspi. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah.metode baru dari perawatan. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung. mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. ayahnya meninggal. seperti matematika dan metafisika. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan.obat yang sesuai. sang dermawan pengatur Dailam. seorang penyair dan sarjana.menemukan metode . saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. di Gorgan. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. karena penyakit maag yang kronis. Tetapi gajinya kecil. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. menggunakan obat . sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. dimana vizier. Iran. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya.

Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.wikipedia.1.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . An Najat Sumer: http://id. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.

Browse » Home » Filosof . Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. pada masa Khalifah al-Manshur. Karena itu. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. lahir di Cordova. raja Argon. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia.

fiqh. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. hanya berdasarkan perhitungan politis. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Namun.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. muzik. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. Sebelum meninggal dunia. ilmu kalam. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. tatabahasa. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. dan nahu. Pada lewat penghujung usianya. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. perubatan. falak. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. beliau pulang semula Kardova. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. kaji bintang. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. membaca. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Dua tahun kemudian. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198.

toleran dan suka memberi maaf. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme. seperti yang dilakukan St. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. menurut Sirajuddin Zar. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. terutama di Andalusia dan Sisilia. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. William Moerbeke untuk melakukan .inklusif. Sebaliknya. Dalam bidang ini. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. Maka secara berangsur. Dengan demikian. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. dalam penjelasan al-Ahwani.

takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. Disamping kelompok pengidola. Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. dan Napoli. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani.penerjemahan tersebut. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. Di pusat-pusat pengkajian ini. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. Kias rasional. hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). Dante dalam syairnya Divine Comedy. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). otoriter dan dogmatis. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. Setelah penerjemahan tersebut. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Seperti ditulis diatas. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. Sisilia.

Menurut Sirajuddin Zar.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara.tripod.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id.” Sumber: http://alhakelantan. mendapat kesulitan.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme.html http://3kh4. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. berfikir sempit dan tidak menghargai akal. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan.wordpress. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok.wikipedia.com/tokoh/id11. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja.

peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. Arsitek . Kalkulus). 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. ahli tumbuh-tumbuhan. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. Astronomi 5. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. 1. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. Dalam kata-kata Carli Fiorina. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. Design. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. percintaan dan keajaiban. dan menemukan obat baru untuk penyakit. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. Karena sejak seribu tahun yang lalu. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. Astronomi 7. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. kisah-kisah perjuangan. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. ahli pertanian 3. Mereka menciptakan peradaban Islam. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. Sastra. memberi nama bintang-bintang. Damaskus dan Kairo. Adalah para astronom yang melihat ke langit.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. Fashion. Kalkulus). 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8.

1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Kedokteran 50. Insinyur 16. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Mekanik. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. Matematika 14.9. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. Matematika 18. Astronomi 39. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). Anatomi 13. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. Kedokteran 30. Ahli Ilmu Hewan. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. Ilmu Kimia 27. Penyair . Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Matematika. Kedokteran 51. Astronomi. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Sastra 11. Ilmu Kimia. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. Optik. Matematika. Optik. Kedokteran 49. Kristal Semu 22. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Astronomi. Filsafat. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. 860 – Al-Farghani. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. Tehnik Sipil 19. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. Optik 10. 815 – Al-Dinawari. Abu Bakar = Ilmu Kimia. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. Fisika. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. Astronomi. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. Ilmu Kimia 20. 42. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. Matematika 33. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Geometri 31. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. Ilmu Kedokteran Mata. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. Astronomi 25. Ilmu Logam. 1095 – Ibn Bajah. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Geometri. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Sastra 37. Insinyur 24. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. Sejarah. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Matematika. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Kedokteran 48. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. Syair 44. Penyair 45. 930 – Ibn Miskawayh. Filsafat 21. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. Matematika 36. Matematika 15. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Filsafat. Ilmu Planet. 1095 – Ibn Bajah. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Astronomi. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. Ilmu Kelautan. Sejarah 34. Kedokteran 53.

Seni. 1359 – Ibn Al-Magdi. Ilmu Bumi (Geography) 69. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. Kedokteran. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. Gambar 1. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Ilmu Bumi (Geography) 73. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. Azdi = Kedokteran. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. Astronomi 55. Ahli Batu-batuan 64. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. Matematika 74. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. 1135 – Ibn Maymun. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). Matematika 58. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Filosofi 56. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. Perhitungan Selain itu. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Fisika 75. 1184 – Al-Tifashi. Astronomi 78. Astronomi 77. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76.54. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1351 – Ibn Al-Majdi. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . Astronomi 72. Non-Euclidean Geometri 65. Insinyur mekanik 57. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. Ahli Bumi (Geography) 60. Matematika 71. 1162 – Al Baghdadi.

salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M .berbagai macam teori.

Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7.Gambar 5. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. . Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6.

. Bab. Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan.Gambar 8. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.

”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Al-Farabi adalah seorang muslim. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. . tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. desas-desus dan mitosmitos. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Filosof terbaik. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya.Gambar 12. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya.

Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Kairo. Alcarani. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Aicaravi. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Bulcasis. Zahravius. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. tapi juga di wilayah barat. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. Sekian waktu ia belajar. Elzahawi. seorang ilmuwan Andalusia juga. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. salah seorang penguasa Andalusia saat itu.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. Eropa. Dan. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Bulcasim. Damaskus. dan Alsahrawi. Ezzahrawi. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. Baulcari. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". Alcaravius. Bahkan. dan lainnya. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. karena keahliannya itu. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. Kemampuan yang mumpuni ia miliki.

Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. dan sebagainya. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). yang berjumlah sekitar 200-an. Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: .melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. pencuci hama (bakteri). dll. Amputasi. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Pengeluaran batu ginjal 11. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. menyambung nadi. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Pembedahan mata 8. Pemotongan (dissection) 14. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. Pembedahan binatang 6. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. Pembakaran luka (cauterization) 9. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Obat penahan aliran darah 13. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. khususnya bedah. Pembedahan telinga 7. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim).

yaitu: 1. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. 3. Penekan lidah (tongue depressor) 4. yang ia kembangkan sendiri. dll. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. 2. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Penyerapan anggur. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. mengalami perubahan bentuk. Peralatan kandungan (obstretric). Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. 2. Selain itu. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. Dan. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Pemandian air panas (spa) 6. . Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. dll. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain.1. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. 3.

[] . Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. dan Oxford (1778 M). Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. Dalam menjalankan praktek dokternya. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). dan hanya mencari kekayaan. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. selain menggunakan cara-cara yang maju. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. Basel (1541 M). Maka. Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia.

maka seks harus dipingit. Karena itu.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. atau diskotik. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. Dan kita sebagai pembaca. yang kotor. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. sangat lugas. tak lazim dan tercela. surat-e. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. 1968). tak alamiah. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . berlumur berahi. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. University of Tasmania. tempat-tempat pelacuran. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. nilai lama yang diakui oleh islam. Bau Betina (2007). melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. SMS. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. Setali tiga uang dengan yang pertama. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. Namun. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. Haiatul Masry. ‘dunia tengah’. Kedua. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. dan entah apa lagi. dan juga sangat banal. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. panti-panti pijat terselubung. kafe.

Ibnu Qutaibah. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). muncullah tokoh penyair besar. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. hal 9 dan 18. Dar al-Kitab al-Jadid 1971).Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. juga etika. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. . Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. al-Ashama’i mengatakan. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). bahwa ia adalah penyair garda depan. karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. Dan di barisan yang kedua ini. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. ‘adab yang selain berarti sastra. yang bernama Imri’ al-Qois. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. dan melulu hanya seputar selangkangan. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. bahwa ia dicela banyak masyarakat. karena terang-terang mengatakan zina. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. 19: Beirut. yang biasa mempunyai makna simbolis. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. hal 41: Kairo. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. karena ia menulis sastra wangi. sebagai metafor. al-Muwasyyah. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. Al-Ashma’i. 68-69: Beirut. Bait puisi itu mendapat kritikan. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. dan kuda dengan “lembut”. ia menjadi gelandangan yang terlunta. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. dan meninggal sebagai orang yang terusir. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. lembab. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. Dar ats-Tsaqafah 1969). Dua bait di atas.

maka pejantan dianggap menang. seliar-liarnya. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). *** Sekarang justru persoalannya lain.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. (al-Marzabani. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. hal 10. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. 8/8/04). yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. wahai malam!. Kitab alFuhul asy-Syuara. Abu ath-Thamhan alQaini. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). Nampak dalam bait puisi di atas. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. tiap kata saling menguatkan. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. sebebasbebasnya. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. hal 36: Kairo. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. al-Muwasyyah. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. dan Syabil bin-Waraqa. Kuda Ranjang. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. Lalu. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. Dan dalam perpuisian arab. an-Najasy al-Haritsi. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu.

Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. Syahwat. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. dan terkesan “sadis”. dan lain sebagainya. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. namun percaya diri. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. Ngintip. Sex After Lunch. Penis. bahkan seperti “kalap”. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. dan Foreplay Binhad. “bringas”. yaitu menaklukkan perempuan. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. Acep Zam-Zam Noor. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. pipi merah. Telanjang. Ngintip. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. Ulang Tahun Tubuhmu. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Homo Eroticus. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. bibir kayak delima. Jamal D. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. simak saja misal di dalam Berak. Payudara. Pengakuan Sepasang Girang. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. dan Foreplay. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Bokong. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. Rahman. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. Malam Janda. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. Ahmad Nurullah. Agak mengejutkan memang. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. bunga . seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan.

diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. brewok. . meskipun dalam sudat paling terpencil. dinna Said. awie Said. kata-katanya simpel. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. dan spontan. banal dan menjijikkan. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. 7. oii abang. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. isinya keren. lanjutkan. seperti tentang hal-hal yang erotis. LESBUMI NU. jibril Said. Sumber: Jurnal Kalimah. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. Binhad. wahyu Said. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. binhad geblek. oya. dinna suka puisinya. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. jembut. M. terus berkarya bang. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair.Jack 3. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. Prestasi yang luar biasa. termasuk berak.. deden Said. Faizi Said. jelas sekali jauh dari kesan asal. dinna baru ketemu blog nya nih.yang enak wanginya. kelangkangan. amin sugebol Said. 5.

mencurigakan. nah.aneh. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. lebih aneh lagi.hasyim37@gmail. wonge iseh jadzab .com Said. habib. emang si binhad itu lagi jadzab. kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.biarkan aja jangan diganggu 9. habib.hasyim Said.”. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful