P. 1
Seri Biografi Tokoh Islam

Seri Biografi Tokoh Islam

|Views: 1,263|Likes:
Published by Achmad F R Islam

More info:

Published by: Achmad F R Islam on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. . yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. Dengan demikian. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Beliau pun menjadi terkenal. Just another WordPress. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Sebelum ini tak ada istilah aljabar.terutamanya pada abad ke9M. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. dan meski masih berusia muda. Sejak masa kanak-kanak. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra.

Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. mantiq. ilmu alam dan ilahiyyat. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. Di sana Ibnu Sina mengatakan. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. matematika. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Pembahasan ini sungguh menarik. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Prancis dan Jerman. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. mantiq. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi.” . Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. dan matematika dengan berbagai cabangnya. penguasa Hamedan. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. raja dinasti Samani. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Saat berada di dalam penjara.Berkat itu. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Dalam ilmu kedokteran. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. Dalam salah bab karya tulis ini. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.

Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Dalam filsafat. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Menurutnya. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Albertos Magnus. filosof muslim sebelumnya. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. . Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Pada periode ini. ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen.

Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) .A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam.

seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) . Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir.ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.

pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I . seni. dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits.AL-FARRA ( Pakar liguistik.

IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . filsuf. sejarawan. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. astronomi. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf.

Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. penyair. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. tokoh ilmu qira’at. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf. astronom. dan tokoh ilmu hadits ) . Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. sejarawan.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. filsuf. tasawuf. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab.

dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. ahli matematika. astronomi. fisika. logika.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z .

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

Sains utama: Menemukan Alkohol. Kedokteran. Biologi. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. menciptakan asam Gagasan sulfur. memelopori bedah saraf dan bedah mata . dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia.Dari Wikipedia bahasa Indonesia.

kimia. Teheran pada tahun 251 H. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran.1. Iran. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat.4 Etika kedokteran  2.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 .5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.2 Alergi dan demam  2. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya.1.3 Farmasi  2.1. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran.1. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dalam bidang kedokteran. Dahulu. Sekembalinya ke Teheran. Saat masih kecil. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. . al-Mu'tashim.1 Cacar dan campak  2./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy.930. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya.1 Bidang Kedokteran  2. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. Di kota ini juga. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30. matematika dan kesastraan. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Ia lahir di Rayy.1. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari.

Selain itu. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. Pada tahap ini. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang." . [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Beberapa tahun kemudian. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. penguasa Samania. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. tapi juga masa dewasa.

ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Sebagai tambahan. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. spatula dan mortar. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". rasa sakit pada punggung. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Pada salah satu tulisannya. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. . Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri.

bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 3. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan.com/news/02/aug/1087. the Scholar and Ethics. Samuel Sadaune.44 2.1001inventions..html http://www.com/alchemy/islam15.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo. IV. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age". Foundation for Science Technology and Civilisation.cfm? fuseaction=main.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. Motilal Banarsidass Publ. ISBN 81-208-1596-3. hal. ^ History of civilizations of Central Asia.payvand.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.levity. 228. part two. .)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1. vol. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.ais. p.com/index.html http://umcc. ^ Islamic Science.

Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi)." Sejak inilah. ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. menuturkan: "Di masa mudanya. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. dan kedokteran. logika. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. kimia. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. matematika. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. Ibnu Khallikan. eksakta. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. Faul Ajina (Paul Agina). ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. Persia (sekarang Iran). ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). Ar-Razi lahir. Irak.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. dan lainnya. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. guna memperdalam ilmu kedokteran. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Untuk menekuni bidang ini. Hifukratun (Hipokrates). Selain itu. Lahir di Rayy. . merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. dan sastra. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina.

melakukan eksperimen medis pada hewan. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. Mesir. Yunani. Dari berbagai kajiannya. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Selain sibuk sebagai dokter. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). Di kemudian hari. obstetri (ilmu kandungan). dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. menciptakan benang operasi dari usus hewan. Arab. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . Kemampuann dalam bidang kedokteran. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. membuahkan hasil besar. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Menurutnya. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. Irak. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). Ketekunannya belajar. dan Hindu. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. khususunya obat dan perawataan. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres).

dan batu ginjal. dan De Juncturarum Aegritudinibus. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. Berlin. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. cacar. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. Leningrad. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Selain al-Hâwi. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . dan London. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Dari 20 jilid al-Hâwi. seperti Escorial. al-Manshur Ishaq. ada kitab lain yang juga dikenal luas. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa.

seperti batu. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. unsur manusia. dan lainnya. dan lainnya. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). at-Taqsîm wa at-Takhsîr. garam. unsur nabati. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. alkali. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. Bar as-Sâ'ah. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. al-Mafâshil. boraks.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. Sedangkan dalam kitab al-Asrar. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. unsur hewan. amoniak. al-ghul. dan sebagainya. . ar-Razi membahas berbagai zat kimia.

Iran. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Dalam bidang kedokteran./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Ia lahir di Rayy. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Teheran pada tahun 251 H. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. matematika dan kesastraan. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . Di kota ini juga. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Saat masih kecil.930. Sekembalinya ke Teheran. kimia. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Pada umurnya yang ke-30. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.Browse » Home » Filosof .

eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. tapi juga masa dewasa. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Pada tahap ini. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. al-Mu'tashim. Selain itu. Dahulu. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. penguasa Samania. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. patologi penyakit yang dijelaskan dengan . ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Beberapa tahun kemudian. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya.

ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Pada salah satu tulisannya. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. spatula dan mortar. rasa sakit pada punggung. Farmasi Pada bidang farmasi. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Sebagai tambahan." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah.Ahmad. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Berkat diplomasinya yang luar biasa. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Pada 780 H. Namun. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Di Kairo. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Meski telah dikhianati. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. Di tanah kelahirannya itu. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Ia balik lagi ke Tilmisan. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Pada 803 H. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Empat tahun kemudian. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Tak lama kemudian. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. penguasa Mogul. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Sikap politiknya berubah. Setelah menunaikan ibadah haji. Dalam masa menyepinya itulah. Sejak saat itulah. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Maroko pada 774. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Tak lama kemudian. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah.

Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. Dalam kitabnya itu.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan.” . Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. `’Di tangan Ibnu Khaldun.Pertama. `’Masyarakat tidak statis. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. jika ahli sejarah Inggris. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Ketiga. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Bagi Ibnu Khaldun. lewat Al-Muqaddimah. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. dan sejarah termuat dalam kitab itu. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah.” papar Syafii Ma’arif. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. Tak heran. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. kebudayaan. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya.” Secara garis besar. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. Selama masa kontemplasi itu. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Kedua. Pasalnya. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik.

Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. Sumber: Republika onlne http://www. Dalam metodeloginya.gaulislam. saat ini. pengujian hipotesis. sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). dan metode pemerhatian. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. Jauh. verifikasi teoritis.” papar Ilmuwan asal Jerman. Heinrich Simon. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia .

politik. dan sebagainya. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah.Browse » Home » Filosof . sains. dan filsafat. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. geometri. falak. Bacon. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. kemasyarakatan. kesusasteraan. matematika. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya.965 . agama. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. pengobatan. .Kairo 1039). pengobatan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. dengan nama Alhazen. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan.

Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. geometri. Dalam kajiannya. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Tulisannya mengenai mata. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. pengobatan. dan sebagainya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Hasil daripada usaha itu. falsafah. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. matematik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. beliau juga telah berjaya dan penelitian . dan falsafah. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Menurut Ibnu Haitham.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Bacon. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. falak. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena.

Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. metafizik. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. dan ketuhanan. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Filsafat Selain sains. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Haitham. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Jadi. Selain itu. logik. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. . Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. sains. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik.

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 .• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. M.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. ia mahir berbahasa Yunani pula. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Semasa hidupnya. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Geralomo Cardano (1501-1575). Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Geralomo Cardano (1501-1575).wafat: 873).Browse » Home » Filosof . bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Ilmuwan kelahiran Kufah. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. selain bisa berbahasa Arab. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Keluarganya berasal dari suku Kindah — . sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 .” cetus sarjana Italia era Renaissance.” cetus sarjana Italia era Renaissance.

membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Berkat peran Al-Kindi pula. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. ilmu hitung. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. seperti filsafat. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. dia sudah dikenal berotak encer. psikologi. politik dan meteorologi. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Bila ditelusuri nasabnya. Al-Mu’tasim. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. termasuk kedokteran. raja di wilayah Qindah. Sejak belia. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. seperti Yunani. Al-Mu’tasim. Suryani. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Tiga bahasa penting dikuasainya. logika. Al-Amin (809-813). Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Menurut Al-Nadhim. Kemudian. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. dialektika.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. musik. . Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. dan Arab. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. medis. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. astrologi. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. geometri. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. yakni Yunani. Al-Ma’mun (813-833). Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. astronomi. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.

Saat itu.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Al-Kindi tersingkir. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Namun. Henry Corbin. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Selain itu. Filsafat. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Hingga abad ke-7 M. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. itu tak berlangsung lama. Sebab. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. peran Al-Kindi semakin dipersempit. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. . Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Namun. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Menurut Corbin. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. papar Klein-Franke. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. Hingga kini. pada tahun 873. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. buku. melalui filsafat-lah. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. Begitu dia meninggal. Baginya. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Friksi pun sempat terjadi.

”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. Setelah itu. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. Yang paling penting lagi. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. dan seterusnya itu. persentase huruf dalam kode rahasia. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. sampai seluruh simbol itu terbaca. lantaran dia pakar di bidang matematika. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. Selain itu. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. Tuhan tak mempunyai hakikat. . lanjut Al-Kindi. Menurut dia. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. Di area ilmu ini. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. dan menggantikan simbol dengan huruf. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. dua. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. dan seterusnya. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. Kriptografi dikuasainya. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai.” kata Al-Kindi. A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia.” Teknik itu. kejadian dua. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. dalam buku tersebut. Dalam kitabnya itu.

tak bisa mempunyai sifat aktual. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. menurut Al-Kindi.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. Tuhan adalah Pencipta. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. yakni akal yang bersifat potensial. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Akal yang bersifat potensial. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. Menurutnya. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya. daya yang paling penting adalah daya berpikir. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. papar Al-Kindi. Sumber: http://id. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Menurut Al-Kindi. Tuhan tidak merupakan genus atau species. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. Oleh karena itu.wikipedia. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. yakni daya nafsu. masih ada satu macam akal lagi. daya pemarah. dan daya berpikir.wordpress.

Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. kesusasteraan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. pengobatan. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Bacon. politik. pengobatan.. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. beliau dikenal dengan nama Alhazen.Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. matematika. geometri. dan sebagainya. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. dan filsafat. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. dan sebagainya. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. kemasyarakatan. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. falak. sains. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. agama. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. falsafah. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan.

beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. matematik. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. metafizik. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Tulisannya mengenai mata. falak. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Bacon. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Hasil daripada usaha itu. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. geometri. logik. Menurut Ibnu Haitham. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Selain itu. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. pengobatan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan falsafah. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Dalam kajiannya. Filsafat Selain sains. .

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Ref :http://id. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. 2. 4.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Bagi Ibnu Haitham. Jadi. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. 3. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. 5.wikipedia. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. dan ketuhanan.org/wiki/Ibnu_Haitham . Apabila umur semakin meningkat. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Antara buku karyanya termasuk: 1. M. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. sains. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.

Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria.Browse » Home » Filosof . dan Abunasir. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. al-Farabi belajar al-Qur’an. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. Farabi. Pada masa awal pendidikannya ini.Farabi . yaitu kira-kira pada tahun 920 M. kesusasteraan. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. tata bahasa. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. Al-Farabi. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. dimana . Kazakhstan. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. ilmu-ilmu agama (fiqh.

ia mengenal para filsuf Yunani. filosofi. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). pengobatan.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Tahun 940M. bahkan musik. Selain itu. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Dalam kondisi demikian. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kepala daerah (distrik) Aleppo. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Kitab al-Musiqa. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. Plato. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam.

4. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). 3. . Menurutnya. papan. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada tiga klasifikasi utama: 1. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. dan keamanan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. Pertama. 5. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. dalam proses yang panjang. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah).Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. corak serta jenis negara. titik awal. adalah Negara Utama. ideologi. Menurut Al-Farabi. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. Filsafat politik Al-Farabi. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara.1. prinsip. Kemudian. menurut al-Farabi. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. karena secara alami. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. jantung. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. 6. 2. pangan. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.

dan organ-organ reproduksi. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Kedua. Menurut Al Farabi. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . 3. Negara dapat berada diambang kehancuran. limpa. namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. Bagian peringkat kedua ini. Oleh karena itu. Sumber: http://id. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). seperti : hati. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. otak. Organ bagian ketiga. yakni organ peringkat ketiga.2. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya.wikipedia.

Persia (Iran). Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. ilmuwan. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb).rowse » Home » Filosof . Bagi banyak orang." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. dan waktu. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). tempat. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. .)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan).

Sehingga. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. melalui perhitungannya sendiri. seorang sarjana terhormat Ismaili.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. untuk satu setengah tahun berikutnya.kesulitannya.katanya tertulis dalam ingatannya. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dan memberikan sedekah atas orang miskin. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. yang juga sekretarisnya dan temannya. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. Meskipun bermasalah besar pada masalah .bukunya. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. dia juga mempelajari filosofi. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. dimana dia menghadapi banyak rintangan. mengambil air wudhu. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. . dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. berasal dari Balkh Khorasan. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. dari uraian singkat oleh Farabi. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani.sumber berkuasa. Ayahnya. tetapi artinya tak dikenal. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. lalu pergi ke masjid. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing. dia akan meninggalkan buku . Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. sampai kata . dan tidak hanya belajar teori kedokteran. dikatakan. Empat puluh kali. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles.

obat yang sesuai. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung.metode baru dari perawatan. Akhirnya. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . Shams al-Ma'äli Qäbtis. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Tetapi gajinya kecil. pendukung pendidikan dan ilmu." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. di Gorgan. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. dianggap sebagai teman seperguruan. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. Sementara itu. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Iran. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. menggunakan obat .Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak. karena penyakit maag yang kronis. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir.menemukan metode . sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. memberinya gaji kecil bulanan. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. dekat Laut Kaspi. ayahnya meninggal. sang dermawan pengatur Dailam. seorang penyair dan sarjana. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. dimana vizier. seperti matematika dan metafisika. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian.

1.wikipedia. An Najat Sumer: http://id. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.

setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya.Browse » Home » Filosof . Karena itu. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. raja Argon. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. pada masa Khalifah al-Manshur. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. lahir di Cordova.

beliau pulang semula Kardova. Pada lewat penghujung usianya. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. hanya berdasarkan perhitungan politis. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. beliau dibuang ke daerah Alaisano. dan nahu. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Dua tahun kemudian. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. Sebelum meninggal dunia. ilmu kalam.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. falak. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. kaji bintang. membaca. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. perubatan.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Namun. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. fiqh. tatabahasa. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. muzik.

Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. William Moerbeke untuk melakukan .inklusif. dalam penjelasan al-Ahwani. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. Sebaliknya. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Maka secara berangsur. seperti yang dilakukan St. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. menurut Sirajuddin Zar. Dengan demikian. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. toleran dan suka memberi maaf. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). terutama di Andalusia dan Sisilia. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. Dalam bidang ini. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme.

hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. Sisilia. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Seperti ditulis diatas. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. otoriter dan dogmatis.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. Disamping kelompok pengidola. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. Setelah penerjemahan tersebut. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. Di pusat-pusat pengkajian ini.penerjemahan tersebut. Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. dan Napoli. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. Dante dalam syairnya Divine Comedy. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . Kias rasional. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M).

Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd.html http://3kh4. berfikir sempit dan tidak menghargai akal. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 .org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. Menurut Sirajuddin Zar. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian.” Sumber: http://alhakelantan. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma.tripod. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam.wordpress. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri.com/tokoh/id11. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. mendapat kesulitan. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja.wikipedia. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd.

ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. ahli tumbuh-tumbuhan. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. Design. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. Astronomi 7. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. Mereka menciptakan peradaban Islam. Kalkulus). Astronomi 5. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. Adalah para astronom yang melihat ke langit. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. 1. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. Kalkulus). Sastra. Dalam kata-kata Carli Fiorina. Fashion.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. percintaan dan keajaiban. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. memberi nama bintang-bintang. Damaskus dan Kairo. Arsitek . sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. Karena sejak seribu tahun yang lalu. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. kisah-kisah perjuangan. ahli pertanian 3. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. dan menemukan obat baru untuk penyakit.

Astronomi 39. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. Astronomi. Geometri. Penyair . 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. Kedokteran 53. Astronomi 25. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Ilmu Kimia. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. Optik 10. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Filsafat. Fisika. Kristal Semu 22. 860 – Al-Farghani. Ilmu Kelautan. Ilmu Planet. Matematika 18. 42. Astronomi. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Matematika 14. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Sastra 11. Matematika. 930 – Ibn Miskawayh. Matematika. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Abu Bakar = Ilmu Kimia. Kedokteran 49. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. Matematika 33. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. Astronomi. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. Syair 44. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. Kedokteran 50. Tehnik Sipil 19. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. Filsafat. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Ilmu Logam. Kedokteran 51. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. Insinyur 24. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. Matematika 15. Matematika 36. Ilmu Kedokteran Mata. Geometri 31. Matematika. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Kedokteran 48. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. Filsafat 21. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Ilmu Kimia 27. Sejarah 34. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. Optik. Ilmu Kimia 20. Kedokteran 30. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. 815 – Al-Dinawari. Optik. Sastra 37. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. 1095 – Ibn Bajah. 1095 – Ibn Bajah. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Penyair 45. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Insinyur 16. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. Mekanik. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. Ahli Ilmu Hewan. Astronomi. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29.9. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. 1110-1185 – Ibn Tufayl. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. Anatomi 13. Sejarah.

Matematika 74. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. Azdi = Kedokteran. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. Fisika 75. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Ahli Batu-batuan 64. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. Seni. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. Ilmu Bumi (Geography) 69. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. Non-Euclidean Geometri 65. Ilmu Bumi (Geography) 73. 1351 – Ibn Al-Majdi. Insinyur mekanik 57. 1184 – Al-Tifashi. 1359 – Ibn Al-Magdi. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Matematika 58. Astronomi 55. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. Ahli Bumi (Geography) 60. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. Matematika 71. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. Kedokteran. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . Musa (Maimonides) = Kedokteran. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. 1162 – Al Baghdadi. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz.54. Astronomi 72. Gambar 1. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Astronomi 78. Filosofi 56. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). Perhitungan Selain itu. Astronomi 77. 1135 – Ibn Maymun. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika.

salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4.berbagai macam teori. Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M .

. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6.Gambar 5. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7.

Bab. Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11.Gambar 8. . Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10.

” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Filosof terbaik. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya.Gambar 12. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Al-Farabi adalah seorang muslim. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. desas-desus dan mitosmitos. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. .

akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. karena keahliannya itu. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Zahravius. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Aicaravi. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Baulcari. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). Alcaravius. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". Eropa. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. Ezzahrawi. Bulcasis. Alcarani. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Bahkan. Damaskus. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. tapi juga di wilayah barat. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Dan. Bulcasim. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. dan Alsahrawi. Sekian waktu ia belajar. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Elzahawi. dan lainnya.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Kairo. seorang ilmuwan Andalusia juga.

Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Pengeluaran batu ginjal 11. pencuci hama (bakteri). Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . Pemotongan (dissection) 14. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. dan sebagainya. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. Pembedahan mata 8. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. Pembakaran luka (cauterization) 9. dll. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. Pembedahan telinga 7. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. menyambung nadi. Obat penahan aliran darah 13. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. Pembedahan binatang 6. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). khususnya bedah. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Amputasi. yang berjumlah sekitar 200-an. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern.

yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka.1. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). 2. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Penekan lidah (tongue depressor) 4. dll. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. . Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. 3. dll. Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. Selain itu. 3. mengalami perubahan bentuk. Peralatan kandungan (obstretric). Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. 2. Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. Dan. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). Pemandian air panas (spa) 6. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. yaitu: 1. Penyerapan anggur. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. yang ia kembangkan sendiri. Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi.

Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. [] . dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. Maka. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. dan hanya mencari kekayaan. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. dan Oxford (1778 M). Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. Dalam menjalankan praktek dokternya. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. selain menggunakan cara-cara yang maju. Basel (1541 M). Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M).

Kedua. mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. dan juga sangat banal. tak lazim dan tercela. ‘dunia tengah’. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. Dan kita sebagai pembaca. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. Namun. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. atau diskotik. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Karena itu. surat-e. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. SMS. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. Bau Betina (2007). mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . panti-panti pijat terselubung. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. berlumur berahi. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. nilai lama yang diakui oleh islam. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. 1968). Setali tiga uang dengan yang pertama.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. kafe. sangat lugas. maka seks harus dipingit. dan entah apa lagi.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. tempat-tempat pelacuran. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. tak alamiah. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. Haiatul Masry. University of Tasmania. yang kotor. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui .

dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. yang biasa mempunyai makna simbolis. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. Al-Ashma’i. Dan di barisan yang kedua ini. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. sebagai metafor. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. muncullah tokoh penyair besar. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. 68-69: Beirut. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. karena terang-terang mengatakan zina. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. Bait puisi itu mendapat kritikan. dan meninggal sebagai orang yang terusir. dan melulu hanya seputar selangkangan. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. Ibnu Qutaibah. bahwa ia dicela banyak masyarakat. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. Dua bait di atas. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). Dar al-Kitab al-Jadid 1971). Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. ia menjadi gelandangan yang terlunta. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. Dar ats-Tsaqafah 1969). karena ia menulis sastra wangi. . Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. dan kuda dengan “lembut”. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. bahwa ia adalah penyair garda depan. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. 19: Beirut. al-Ashama’i mengatakan. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. al-Muwasyyah. lembab. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. juga etika. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. hal 9 dan 18. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. hal 41: Kairo. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. yang bernama Imri’ al-Qois. ‘adab yang selain berarti sastra.

maka pejantan dianggap menang. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. hal 36: Kairo. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. wahai malam!. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. hal 10. Dan dalam perpuisian arab. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). Kitab alFuhul asy-Syuara. dan Syabil bin-Waraqa. seliar-liarnya. Lalu. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Kuda Ranjang. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. 8/8/04). (al-Marzabani. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Nampak dalam bait puisi di atas. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. sebebasbebasnya. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. *** Sekarang justru persoalannya lain. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti .Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. al-Muwasyyah. tiap kata saling menguatkan. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. an-Najasy al-Haritsi. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. Abu ath-Thamhan alQaini. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya.

Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. Sex After Lunch. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Ngintip. Homo Eroticus. bunga . Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. Ulang Tahun Tubuhmu. Payudara. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. dan Foreplay Binhad. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. simak saja misal di dalam Berak. bahkan seperti “kalap”. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Telanjang. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. pipi merah. Syahwat. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. namun percaya diri. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Pengakuan Sepasang Girang. Ngintip. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. Jamal D. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. “bringas”. yaitu menaklukkan perempuan. dan lain sebagainya.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Acep Zam-Zam Noor. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. Penis. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. dan Foreplay. Agak mengejutkan memang. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. Bokong. Ahmad Nurullah. Malam Janda. dan terkesan “sadis”. Rahman. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. bibir kayak delima.

dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. dinna baru ketemu blog nya nih. Faizi Said. kelangkangan.. meskipun dalam sudat paling terpencil. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. dan spontan. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. 7. isinya keren. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. seperti tentang hal-hal yang erotis. banal dan menjijikkan. binhad geblek. terus berkarya bang. oii abang. awie Said. lanjutkan. Sumber: Jurnal Kalimah. wahyu Said. amin sugebol Said. M. LESBUMI NU. termasuk berak.Jack 3. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. jibril Said. brewok. kata-katanya simpel. .yang enak wanginya. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. dinna Said. Binhad. dinna suka puisinya. jelas sekali jauh dari kesan asal. 5. deden Said. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. jembut. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. Prestasi yang luar biasa. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. oya.

com Said. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu. lebih aneh lagi. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala. kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.hasyim37@gmail. wonge iseh jadzab .biarkan aja jangan diganggu 9.hasyim Said.aneh. mencurigakan. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab.”. nah. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. emang si binhad itu lagi jadzab. habib. habib.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->