Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Sejak masa kanak-kanak. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. . Sebelum ini tak ada istilah aljabar.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara.terutamanya pada abad ke9M. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Dengan demikian. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. Just another WordPress. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. dan meski masih berusia muda. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Beliau pun menjadi terkenal.

Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. Saat berada di dalam penjara. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina.” . Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. mantiq. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. ilmu alam dan ilahiyyat. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. raja dinasti Samani. dan matematika dengan berbagai cabangnya. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Di sana Ibnu Sina mengatakan. penguasa Hamedan. Pembahasan ini sungguh menarik. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan.Berkat itu. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Prancis dan Jerman. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. mantiq. matematika. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Dalam ilmu kedokteran. Dalam salah bab karya tulis ini. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa.

Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. . ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Menurutnya. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Dalam filsafat. Pada periode ini.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. filosof muslim sebelumnya. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Albertos Magnus.

A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) . Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka.

Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) . Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir.

seni. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits.AL-FARRA ( Pakar liguistik. dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .

astronomi.IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. sejarawan. filsuf.

tokoh ilmu qira’at. astronom. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. dan tokoh ilmu hadits ) . Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. filsuf.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. tasawuf. penyair. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf. sejarawan.

Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. astronomi. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. ahli matematika. fisika. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z . logika. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

Dari Wikipedia bahasa Indonesia.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. menciptakan asam Gagasan sulfur. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. memelopori bedah saraf dan bedah mata . Sains utama: Menemukan Alkohol.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi. dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa. Kedokteran. Biologi.

/865 dan wafat pada tahun 313 H/925. kimia. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. al-Mu'tashim. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Teheran pada tahun 251 H. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran.1. Di kota ini juga.1 Bidang Kedokteran  2.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.1 Cacar dan campak  2.3 Farmasi  2. Pada umurnya yang ke-30. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy.1. Sekembalinya ke Teheran. Dalam bidang kedokteran.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. matematika dan kesastraan. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. . Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Ia lahir di Rayy.1.1.2 Alergi dan demam  2. Iran. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya.930.1. Dahulu. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Saat masih kecil. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam.4 Etika kedokteran  2.

Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. penguasa Samania." . tapi juga masa dewasa. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Selain itu. Pada tahap ini. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Beberapa tahun kemudian. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist.

Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Sebagai tambahan. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. spatula dan mortar. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. rasa sakit pada punggung. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. . Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada salah satu tulisannya. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur.

com/news/02/aug/1087. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. .[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫. part two. ^ History of civilizations of Central Asia. Motilal Banarsidass Publ.. Samuel Sadaune.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1.pdf Google Books: "Doubt: A History" p. vol. ISBN 81-208-1596-3.com/alchemy/islam15.cfm? fuseaction=main. ^ Islamic Science. 3.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www. hal.levity.payvand.com/index.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.1001inventions. the Scholar and Ethics. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age". 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan. p.ais. 228. IV.html http://www.44 2.html http://umcc.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo. Foundation for Science Technology and Civilisation.

matematika. guna memperdalam ilmu kedokteran. logika. Untuk menekuni bidang ini. Irak. Lahir di Rayy. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. eksakta. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. menuturkan: "Di masa mudanya. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. Selain itu. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi." Sejak inilah. Faul Ajina (Paul Agina). beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. kimia. Persia (sekarang Iran). dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. dan kedokteran.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. Ibnu Khallikan. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. Ar-Razi lahir. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. dan sastra. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). . Hifukratun (Hipokrates). ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. dan lainnya.

melakukan eksperimen medis pada hewan. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. dan Hindu. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Irak. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. Dari berbagai kajiannya. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . membuahkan hasil besar. Selain sibuk sebagai dokter. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. menciptakan benang operasi dari usus hewan. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. obstetri (ilmu kandungan). atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. Kemampuann dalam bidang kedokteran. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak).Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. Mesir. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Arab. Yunani. khususunya obat dan perawataan. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Di kemudian hari. Ketekunannya belajar. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. Menurutnya. hingga banyak diterjemahkan ke banyak.

A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. Leningrad. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. ada kitab lain yang juga dikenal luas. cacar. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. seperti Escorial. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. dan De Juncturarum Aegritudinibus. dan batu ginjal. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Liber Introductionis in Medicina Parvus. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. dan London. Dari 20 jilid al-Hâwi. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. al-Manshur Ishaq. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . Selain al-Hâwi. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Berlin. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens.

al-ghul. unsur nabati. unsur manusia. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. . Bar as-Sâ'ah. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). Sedangkan dalam kitab al-Asrar. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. unsur hewan.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). ar-Razi membahas berbagai zat kimia. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. amoniak. alkali. boraks. garam. dan lainnya. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. seperti batu. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. dan lainnya. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. dan sebagainya. al-Mafâshil.

Browse » Home » Filosof . Iran. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . matematika dan kesastraan. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Pada umurnya yang ke-30. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Di kota ini juga./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Dalam bidang kedokteran. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai .930. kimia. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Saat masih kecil. Ia lahir di Rayy. Sekembalinya ke Teheran. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Teheran pada tahun 251 H. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam.

dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. al-Mu'tashim. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. penguasa Samania. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Pada tahap ini. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Dahulu. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. tapi juga masa dewasa. Selain itu. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Beberapa tahun kemudian. patologi penyakit yang dijelaskan dengan . dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah.

" Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Sebagai tambahan. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Farmasi Pada bidang farmasi. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. rasa sakit pada punggung. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Pada salah satu tulisannya. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. spatula dan mortar. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Di tanah kelahirannya itu. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan.Ahmad. penguasa Mogul. Pada 803 H. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Berkat diplomasinya yang luar biasa. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Ia balik lagi ke Tilmisan. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Maroko pada 774. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Setelah menunaikan ibadah haji. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Pada 780 H. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Namun. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. Sikap politiknya berubah. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. Sejak saat itulah. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Ibnu Khaldun. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Tak lama kemudian. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Tak lama kemudian. Empat tahun kemudian. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Di Kairo. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Meski telah dikhianati. Dalam masa menyepinya itulah. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H.

`’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun.” Secara garis besar. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. Dalam kitabnya itu. Selama masa kontemplasi itu. lewat Al-Muqaddimah.Pertama. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. `’Masyarakat tidak statis. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Ketiga. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah.” . Tak heran.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. jika ahli sejarah Inggris. Pasalnya. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. kebudayaan.” papar Syafii Ma’arif. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. dan sejarah termuat dalam kitab itu. Kedua. Bagi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. `’Di tangan Ibnu Khaldun. sejarah menjadi sesuatu yang rasional.

verifikasi teoritis. saat ini. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik.Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. Heinrich Simon.” papar Ilmuwan asal Jerman.gaulislam. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. Dalam metodeloginya.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. dan metode pemerhatian. pengujian hipotesis. Sumber: Republika onlne http://www. Jauh.

falak. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. agama. politik.Kairo 1039). Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.965 . matematika. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. kemasyarakatan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger.Browse » Home » Filosof . geometri. pengobatan. kesusasteraan. dengan nama Alhazen. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. sains. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. . Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. dan sebagainya. Bacon. dan filsafat. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. pengobatan.

Hasil daripada usaha itu. falsafah. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. matematik. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. beliau juga telah berjaya dan penelitian . Menurut Ibnu Haitham. dan falsafah. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Dalam kajiannya. Bacon. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Tulisannya mengenai mata. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. pengobatan. falak. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. geometri. dan sebagainya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.

Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Jadi. Apabila umur semakin meningkat. Selain itu. sains. Bagi Ibnu Haitham. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. metafizik. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. . Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. dan ketuhanan. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Filsafat Selain sains. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. logik. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. M. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

Keluarganya berasal dari suku Kindah — . Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Geralomo Cardano (1501-1575). namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi.wafat: 873). Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan.Browse » Home » Filosof . ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Geralomo Cardano (1501-1575). Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh.” cetus sarjana Italia era Renaissance. ia mahir berbahasa Yunani pula. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Ilmuwan kelahiran Kufah. selain bisa berbahasa Arab. bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya.

Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Kemudian. psikologi. dan Arab. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. . Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. astronomi. dia sudah dikenal berotak encer. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Berkat peran Al-Kindi pula. seperti filsafat. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. geometri. Menurut Al-Nadhim. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. astrologi. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). yakni Yunani. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Sejak belia. Suryani. Al-Mu’tasim. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Al-Amin (809-813). Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. Bila ditelusuri nasabnya. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. Al-Mu’tasim. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. logika. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. dialektika. seperti Yunani. politik dan meteorologi. termasuk kedokteran. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Tiga bahasa penting dikuasainya. ilmu hitung. raja di wilayah Qindah.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. medis. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. Al-Ma’mun (813-833). Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. musik. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar.

Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. melalui filsafat-lah. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. Begitu dia meninggal. peran Al-Kindi semakin dipersempit. Saat itu. pada tahun 873. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. itu tak berlangsung lama. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. Filsafat. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. buku. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. . Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Namun. Selain itu. Al-Kindi tersingkir. Sebab. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Baginya. Henry Corbin. Friksi pun sempat terjadi. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Namun. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. papar Klein-Franke. Hingga kini. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Hingga abad ke-7 M. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. Menurut Corbin. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam.

dalam buku tersebut. dua. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. lanjut Al-Kindi. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. Dalam kitabnya itu. A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. Setelah itu. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. Tuhan tak mempunyai hakikat. Menurut dia. Di area ilmu ini. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan).Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. Yang paling penting lagi. dan menggantikan simbol dengan huruf. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. kejadian dua. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Selain itu. persentase huruf dalam kode rahasia. sampai seluruh simbol itu terbaca. dan seterusnya. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Kriptografi dikuasainya. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia.” Teknik itu. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. . dan seterusnya itu.” kata Al-Kindi. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. lantaran dia pakar di bidang matematika.

Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya. Akal yang bersifat potensial. yakni daya nafsu.wikipedia. dan daya berpikir. Tuhan adalah Pencipta. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. daya pemarah.wordpress. daya yang paling penting adalah daya berpikir. Oleh karena itu. menurut Al-Kindi. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. tak bisa mempunyai sifat aktual.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Menurutnya. papar Al-Kindi. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. Tuhan tidak merupakan genus atau species. Sumber: http://id. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. masih ada satu macam akal lagi. yakni akal yang bersifat potensial.

Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. pengobatan. politik. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. agama.. Bacon. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. beliau dikenali dengan nama Alhazen. dan filsafat. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. falak. beliau dikenal dengan nama Alhazen. geometri. matematika. falsafah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. sains. pengobatan. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. kemasyarakatan. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. kesusasteraan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. dan sebagainya. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran .

falak. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. matematik. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. geometri. metafizik. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Hasil daripada usaha itu. Menurut Ibnu Haitham. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Filsafat Selain sains. Bacon. . Selain itu. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. logik. Dalam kajiannya. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. pengobatan. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. Tulisannya mengenai mata. dan falsafah. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.

Ref :http://id. Apabila umur semakin meningkat. 3.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. 5. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. dan ketuhanan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. sains. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.org/wiki/Ibnu_Haitham . M.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Jadi. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.wikipedia. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Bagi Ibnu Haitham. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Antara buku karyanya termasuk: 1. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. 2. 4. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah.

ilmu-ilmu agama (fiqh. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. Al-Farabi. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. tata bahasa.Farabi . tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab.Browse » Home » Filosof . kesusasteraan. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. dan Abunasir. Pada masa awal pendidikannya ini. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. al-Farabi belajar al-Qur’an. dimana . Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Kazakhstan. Farabi. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50.

Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. Dalam kondisi demikian. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. pengobatan. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. bahkan musik. Tahun 940M. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Kepala daerah (distrik) Aleppo. Plato. ia mengenal para filsuf Yunani. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. filosofi. Selain itu. Kitab al-Musiqa.

Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. 3. jantung.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. 4. Ada tiga klasifikasi utama: 1. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. Kemudian. dalam proses yang panjang. adalah Negara Utama. 2. pangan. papan. Filsafat politik Al-Farabi. menurut al-Farabi. Menurut Al-Farabi. 6. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama.1. corak serta jenis negara. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. dan keamanan. Menurutnya. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. titik awal. 5. ideologi. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. . pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. prinsip. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah). karena secara alami. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Pertama. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi).

Oleh karena itu. dan organ-organ reproduksi. namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. Sumber: http://id.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. seperti : hati. 3. otak. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya. Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . Kedua. yakni organ peringkat ketiga. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. Organ bagian ketiga. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua.wikipedia. Bagian peringkat kedua ini. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. Negara dapat berada diambang kehancuran.2. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. limpa. Menurut Al Farabi.

" pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. ilmuwan. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan).rowse » Home » Filosof . Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Bagi banyak orang. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. tempat. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia).)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Persia (Iran). Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). . dan waktu. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran.

Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. dia juga mempelajari filosofi. dia akan meninggalkan buku .sumber berkuasa. mengambil air wudhu. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. yang juga sekretarisnya dan temannya.kesulitannya. dan memberikan sedekah atas orang miskin. lalu pergi ke masjid. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. untuk satu setengah tahun berikutnya. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. Sehingga. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. Empat puluh kali. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. Ayahnya. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . sampai kata . Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda.bukunya. dimana dia menghadapi banyak rintangan. tetapi artinya tak dikenal. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. berasal dari Balkh Khorasan. seorang sarjana terhormat Ismaili. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. melalui perhitungannya sendiri. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. dikatakan. . Meskipun bermasalah besar pada masalah . tetapi melalui pelayanan pada orang sakit.katanya tertulis dalam ingatannya. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. dari uraian singkat oleh Farabi.

Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. dimana vizier. Akhirnya. Shams al-Ma'äli Qäbtis.obat yang sesuai. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. ayahnya meninggal.metode baru dari perawatan. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern.menemukan metode . menggunakan obat . yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. dianggap sebagai teman seperguruan. pendukung pendidikan dan ilmu. karena penyakit maag yang kronis. Sementara itu. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. di Gorgan. dekat Laut Kaspi. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. seorang penyair dan sarjana. seperti matematika dan metafisika. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. sang dermawan pengatur Dailam. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. memberinya gaji kecil bulanan. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. Tetapi gajinya kecil. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. Iran. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian.

1. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2. An Najat Sumer: http://id.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.wikipedia.

pada masa Khalifah al-Manshur. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. raja Argon. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati.Browse » Home » Filosof . Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. lahir di Cordova. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Karena itu. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang.

fiqh. Selepas beberapa waktu menjadi hakim.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. ilmu kalam. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. falak. kaji bintang. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. hanya berdasarkan perhitungan politis. Dua tahun kemudian. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. perubatan. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. membaca. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. beliau pulang semula Kardova. Pada lewat penghujung usianya. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Sebelum meninggal dunia. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Namun. tatabahasa. dan nahu. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. muzik.

setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. Dengan demikian.inklusif. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. Sebaliknya. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. dalam penjelasan al-Ahwani. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Maka secara berangsur. menurut Sirajuddin Zar. seperti yang dilakukan St. terutama di Andalusia dan Sisilia. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme. Dalam bidang ini. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. William Moerbeke untuk melakukan . Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. toleran dan suka memberi maaf. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat.

Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. Sisilia. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Dante dalam syairnya Divine Comedy. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Di pusat-pusat pengkajian ini. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). Disamping kelompok pengidola. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). Seperti ditulis diatas. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. Setelah penerjemahan tersebut. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. otoriter dan dogmatis. tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa.penerjemahan tersebut. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. dan Napoli. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. Kias rasional. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo.

Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 .(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme.” Sumber: http://alhakelantan. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan.wordpress. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. mendapat kesulitan. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 .tripod. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri.wikipedia.html http://3kh4. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam. berfikir sempit dan tidak menghargai akal. Menurut Sirajuddin Zar.com/tokoh/id11.

dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. Astronomi 5. Mereka menciptakan peradaban Islam. Sastra. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. Design. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. ahli pertanian 3. ahli tumbuh-tumbuhan. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. Kalkulus). Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. 1. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. percintaan dan keajaiban. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. Fashion.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. Arsitek . 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Dalam kata-kata Carli Fiorina. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. dan menemukan obat baru untuk penyakit. kisah-kisah perjuangan. Karena sejak seribu tahun yang lalu. memberi nama bintang-bintang. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. Astronomi 7. Damaskus dan Kairo. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Adalah para astronom yang melihat ke langit. Kalkulus). ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini.

973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. Tehnik Sipil 19. Kedokteran 50. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. Astronomi. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. Matematika 14. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. Astronomi. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Ilmu Kimia. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. Ilmu Kedokteran Mata. Matematika 36. Filsafat 21. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Sastra 37. Kristal Semu 22. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. Penyair 45. Syair 44. 42. Kedokteran 51. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Kedokteran 49. Optik 10. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. Kedokteran 48. Ilmu Kimia 20. 1095 – Ibn Bajah. Matematika 33. Ahli Ilmu Hewan. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. Astronomi. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. Sejarah. Sejarah 34. Optik. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. Ilmu Planet.9. Ilmu Kimia 27. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Abu Bakar = Ilmu Kimia. Fisika. Astronomi 39. Astronomi 25. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. Insinyur 24. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Sastra 11. 930 – Ibn Miskawayh. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Optik. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. 815 – Al-Dinawari. Kedokteran 53. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Ilmu Logam. 860 – Al-Farghani. Matematika 15. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. Matematika 18. Geometri. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. 1095 – Ibn Bajah. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. Mekanik. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. Matematika. Geometri 31. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Filsafat. Astronomi. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. Kedokteran 30. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Ilmu Kelautan. Penyair . Filsafat. Insinyur 16. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. Matematika. Matematika. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. Anatomi 13. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran.

1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. Gambar 1. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. Astronomi 77. Filosofi 56. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. Astronomi 72. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Ahli Batu-batuan 64. Fisika 75. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. Kedokteran. Ahli Bumi (Geography) 60. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. 1359 – Ibn Al-Magdi. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. Astronomi 55. Ilmu Bumi (Geography) 73. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Matematika 74. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Astronomi 78. 1162 – Al Baghdadi. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. Matematika 71. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi.54. Azdi = Kedokteran. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. Insinyur mekanik 57. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. 1351 – Ibn Al-Majdi. 1184 – Al-Tifashi. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Non-Euclidean Geometri 65. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. Ilmu Bumi (Geography) 69. 1135 – Ibn Maymun. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. Perhitungan Selain itu. Matematika 58. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Seni. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80.

berbagai macam teori. Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4. Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M .

Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7.Gambar 5. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. . Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6.

Gambar 8. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. . Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10. Bab.

Filosof terbaik. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. desas-desus dan mitosmitos.Gambar 12. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Al-Farabi adalah seorang muslim. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. . tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab.

Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Ezzahrawi. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Kairo. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Dan. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. Zahravius. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Damaskus. Alcaravius. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. dan lainnya. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. tapi juga di wilayah barat. Elzahawi. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Baulcari. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. seorang ilmuwan Andalusia juga. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". Bulcasim. Alcarani. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. Ketenarannya sebagai ahli bedah . akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. Aicaravi. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Bulcasis. Sekian waktu ia belajar. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. dan Alsahrawi. Bahkan. karena keahliannya itu. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. Eropa. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran.

Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. Pembedahan mata 8. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Pembakaran luka (cauterization) 9. khususnya bedah. dll. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). pencuci hama (bakteri). mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Pemotongan (dissection) 14. Pembedahan binatang 6. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. yang berjumlah sekitar 200-an. menyambung nadi. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Amputasi. Obat penahan aliran darah 13. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Pembedahan telinga 7. Pengeluaran batu ginjal 11. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. dan sebagainya.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan.

Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. yang ia kembangkan sendiri. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). dll. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Penyerapan anggur. Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. 3. 2. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. mengalami perubahan bentuk. 2. Peralatan kandungan (obstretric). Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. Penekan lidah (tongue depressor) 4. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). . Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Dan. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. yaitu: 1. 3. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). dll. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam).1. Selain itu. Pemandian air panas (spa) 6. Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3.

Dalam menjalankan praktek dokternya. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). [] . Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Basel (1541 M). dan Oxford (1778 M). Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. dan hanya mencari kekayaan. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. Maka. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. selain menggunakan cara-cara yang maju. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah.

maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. Haiatul Masry.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. nilai lama yang diakui oleh islam. University of Tasmania. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. dan entah apa lagi. ‘dunia tengah’. Bau Betina (2007). disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. dan juga sangat banal. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. tak lazim dan tercela. berlumur berahi. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. SMS. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. atau diskotik. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. yang kotor. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. sangat lugas. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. Setali tiga uang dengan yang pertama. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. maka seks harus dipingit. Namun. Kedua. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. tempat-tempat pelacuran. kafe. Karena itu. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. tak alamiah. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. Dan kita sebagai pembaca. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. surat-e. 1968). Karena sifat dasar kealamiahan inilah.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). panti-panti pijat terselubung. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan.

Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. hal 9 dan 18. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. juga etika. 19: Beirut. al-Muwasyyah. karena ia menulis sastra wangi. karena terang-terang mengatakan zina. Bait puisi itu mendapat kritikan. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. Dar ats-Tsaqafah 1969). asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. . yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. Dan di barisan yang kedua ini. Ibnu Qutaibah. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. dan melulu hanya seputar selangkangan. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. sebagai metafor. yang biasa mempunyai makna simbolis. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. dan meninggal sebagai orang yang terusir. al-Ashama’i mengatakan. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. bahwa ia adalah penyair garda depan. ‘adab yang selain berarti sastra. muncullah tokoh penyair besar. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. bahwa ia dicela banyak masyarakat. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. Dua bait di atas. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. hal 41: Kairo. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. yang bernama Imri’ al-Qois. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. lembab. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. ia menjadi gelandangan yang terlunta. dan kuda dengan “lembut”. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. 68-69: Beirut. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. Al-Ashma’i. Dar al-Kitab al-Jadid 1971).

wahai malam!. tiap kata saling menguatkan. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. *** Sekarang justru persoalannya lain. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. dan Syabil bin-Waraqa. (al-Marzabani. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). Dan dalam perpuisian arab. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. hal 36: Kairo. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. an-Najasy al-Haritsi. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . al-Muwasyyah. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. hal 10. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. Nampak dalam bait puisi di atas. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). Kitab alFuhul asy-Syuara. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. seliar-liarnya. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. 8/8/04). Kuda Ranjang. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. maka pejantan dianggap menang. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. sebebasbebasnya. Abu ath-Thamhan alQaini. Lalu. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar.

namun percaya diri. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. dan Foreplay. dan lain sebagainya. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Bokong. Acep Zam-Zam Noor. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. dan terkesan “sadis”. Malam Janda. bibir kayak delima. Ulang Tahun Tubuhmu. Ngintip. Penis. Pengakuan Sepasang Girang. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. simak saja misal di dalam Berak. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. dan Foreplay Binhad. yaitu menaklukkan perempuan. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Ngintip. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. Telanjang. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. Syahwat. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. Payudara. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. Ahmad Nurullah. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. pipi merah. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. Homo Eroticus. “bringas”. Agak mengejutkan memang.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. Sex After Lunch. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Rahman. bahkan seperti “kalap”. bunga . “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. Jamal D.

dan spontan. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. oii abang. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. isinya keren. M. Sumber: Jurnal Kalimah. dinna Said. Prestasi yang luar biasa. brewok. deden Said. lanjutkan. Binhad. LESBUMI NU. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. jelas sekali jauh dari kesan asal. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. kata-katanya simpel. dinna baru ketemu blog nya nih. oya. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. 5. kelangkangan. terus berkarya bang. dinna suka puisinya. 7.Jack 3. amin sugebol Said. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. . wahyu Said. binhad geblek. termasuk berak. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. seperti tentang hal-hal yang erotis. jibril Said. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4.. jembut. Faizi Said.yang enak wanginya. meskipun dalam sudat paling terpencil. awie Said. banal dan menjijikkan.

aneh. lebih aneh lagi. habib. wonge iseh jadzab . kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.”. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.com Said.biarkan aja jangan diganggu 9. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab.hasyim Said. mencurigakan. nah. emang si binhad itu lagi jadzab. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili.hasyim37@gmail. habib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful