Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. dan meski masih berusia muda. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Dengan demikian. . Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. Sejak masa kanak-kanak. Beliau pun menjadi terkenal. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Just another WordPress.terutamanya pada abad ke9M. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran.

Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. ilmu alam dan ilahiyyat. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. matematika. Pembahasan ini sungguh menarik. Prancis dan Jerman. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. dan matematika dengan berbagai cabangnya. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. Dalam salah bab karya tulis ini. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. penguasa Hamedan. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. mantiq. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah.Berkat itu. Di sana Ibnu Sina mengatakan. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Dalam ilmu kedokteran. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. Saat berada di dalam penjara. mantiq. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. raja dinasti Samani. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan.” .

Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. filosof muslim sebelumnya. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Pada periode ini. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Albertos Magnus. Menurutnya. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Dalam filsafat. . ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles.

A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) . Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka.

Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) .ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.

dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits. seni. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .AL-FARRA ( Pakar liguistik.

murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. sejarawan. astronomi.IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . filsuf.

tokoh ilmu qira’at. astronom.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. dan tokoh ilmu hadits ) . tasawuf. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. filsuf. sejarawan. penyair.

ahli matematika. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. astronomi. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. logika.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. fisika. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z . Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. Kedokteran. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi. Biologi.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. menciptakan asam Gagasan sulfur. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa.Dari Wikipedia bahasa Indonesia. memelopori bedah saraf dan bedah mata .[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. Sains utama: Menemukan Alkohol.

ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat.4 Etika kedokteran  2.930.1. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Di kota ini juga. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2.1.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . kimia. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dalam bidang kedokteran.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Pada umurnya yang ke-30. Dahulu.1 Bidang Kedokteran  2. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.3 Farmasi  2./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. . al-Mu'tashim. Teheran pada tahun 251 H. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam.1. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.2 Alergi dan demam  2. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. matematika dan kesastraan. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy.1 Cacar dan campak  2.1. Iran. Sekembalinya ke Teheran. Ia lahir di Rayy.1. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Saat masih kecil.

tapi juga masa dewasa. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Beberapa tahun kemudian. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. penguasa Samania. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad." . Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Pada tahap ini. Selain itu.

dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. . Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Sebagai tambahan. rasa sakit pada punggung." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Pada salah satu tulisannya. spatula dan mortar. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas.

3.com/index.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo.com/news/02/aug/1087. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.. 228. IV.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. p. hal. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan. vol.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.cfm? fuseaction=main. the Scholar and Ethics. part two. . Foundation for Science Technology and Civilisation. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www. Samuel Sadaune.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik. Motilal Banarsidass Publ.levity. ^ Islamic Science.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1.payvand.com/alchemy/islam15. ^ History of civilizations of Central Asia. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. ISBN 81-208-1596-3.1001inventions.44 2.html http://www.html http://umcc.ais. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age".

matematika. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. Untuk menekuni bidang ini. . Ar-Razi lahir. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. Selain itu. Hifukratun (Hipokrates).Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. Ibnu Khallikan. Irak. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. Lahir di Rayy. Persia (sekarang Iran). Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Faul Ajina (Paul Agina). ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. guna memperdalam ilmu kedokteran. dan sastra. ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. dan kedokteran. dan lainnya. eksakta." Sejak inilah. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. menuturkan: "Di masa mudanya. logika. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). kimia. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi).

dan Hindu. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). Sementara dalam bidang praktik kedokteran. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Selain sibuk sebagai dokter. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. Arab. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. Di kemudian hari.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. Irak. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. melakukan eksperimen medis pada hewan. Yunani. Mesir. khususunya obat dan perawataan. Menurutnya. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. Ketekunannya belajar. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. membuahkan hasil besar. menciptakan benang operasi dari usus hewan. obstetri (ilmu kandungan). ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Dari berbagai kajiannya. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). Kemampuann dalam bidang kedokteran.

ada kitab lain yang juga dikenal luas. seperti Escorial. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. dan batu ginjal. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. Selain al-Hâwi. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. Leningrad. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. al-Manshur Ishaq. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. Dari 20 jilid al-Hâwi. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. dan London. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. dan De Juncturarum Aegritudinibus. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Berlin. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. cacar.

Sedangkan dalam kitab al-Asrar. dan lainnya. al-ghul. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. unsur manusia. amoniak. unsur hewan. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. Bar as-Sâ'ah. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. unsur nabati. ar-Razi membahas berbagai zat kimia. garam. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. . dan lainnya. alkali. dan sebagainya. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. seperti batu. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. boraks. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. al-Mafâshil.

Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya.930. matematika dan kesastraan. Saat masih kecil. Di kota ini juga. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Iran. Pada umurnya yang ke-30. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran./865 dan wafat pada tahun 313 H/925.Browse » Home » Filosof . ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . Teheran pada tahun 251 H. Dalam bidang kedokteran. Ia lahir di Rayy. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. kimia. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy.

Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. penguasa Samania. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Selain itu. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Dahulu. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Beberapa tahun kemudian. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. al-Mu'tashim. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. patologi penyakit yang dijelaskan dengan . Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. tapi juga masa dewasa. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Pada tahap ini.

Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. spatula dan mortar. Pada salah satu tulisannya. rasa sakit pada punggung. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Sebagai tambahan. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. Farmasi Pada bidang farmasi. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Di Kairo. Dalam masa menyepinya itulah. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. Di tanah kelahirannya itu. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Sejak saat itulah. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. penguasa Mogul. Sikap politiknya berubah. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Setelah menunaikan ibadah haji. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Namun. Ia balik lagi ke Tilmisan. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Pada 803 H. Tak lama kemudian. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. Tak lama kemudian. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan.Ahmad. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Meski telah dikhianati. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Empat tahun kemudian. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Pada 780 H. Maroko pada 774. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Berkat diplomasinya yang luar biasa.

hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. `’Masyarakat tidak statis. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim.” . Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. Dalam kitabnya itu. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. kebudayaan. Bagi Ibnu Khaldun.” Secara garis besar. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. `’Di tangan Ibnu Khaldun. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Ketiga. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Selama masa kontemplasi itu. Kedua. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. lewat Al-Muqaddimah. dan sejarah termuat dalam kitab itu. jika ahli sejarah Inggris. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Tak heran.” papar Syafii Ma’arif. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama .Pertama. Pasalnya. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah.

`’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial.” papar Ilmuwan asal Jerman.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. verifikasi teoritis. Jauh. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. pengujian hipotesis. Heinrich Simon. dan metode pemerhatian. saat ini.gaulislam.Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. Dalam metodeloginya. sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). Sumber: Republika onlne http://www.

kesusasteraan. politik. dan filsafat. dan sebagainya. dengan nama Alhazen.Kairo 1039).965 . dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda.Browse » Home » Filosof . tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. pengobatan. kemasyarakatan. Bacon. matematika. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. falak. geometri. . adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. pengobatan. sains. agama. Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan.

Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Hasil daripada usaha itu. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Dalam kajiannya. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Menurut Ibnu Haitham. geometri. matematik. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Tulisannya mengenai mata. dan falsafah. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. dan sebagainya. beliau juga telah berjaya dan penelitian . Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Bacon. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. pengobatan. falsafah. falak. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena.

kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. sains. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. logik. Bagi Ibnu Haitham. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. dan ketuhanan. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Selain itu. . Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Jadi. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Filsafat Selain sains. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. metafizik. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Apabila umur semakin meningkat.

Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. M. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau.

Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. Geralomo Cardano (1501-1575). sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. ia mahir berbahasa Yunani pula.Browse » Home » Filosof . Geralomo Cardano (1501-1575).” cetus sarjana Italia era Renaissance. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Semasa hidupnya. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Keluarganya berasal dari suku Kindah — . bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam.wafat: 873). Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Ilmuwan kelahiran Kufah. selain bisa berbahasa Arab. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama.

Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. Al-Mu’tasim. seperti filsafat. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. Bila ditelusuri nasabnya. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. raja di wilayah Qindah. Suryani. astrologi. ilmu hitung. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. dan Arab. . dia sudah dikenal berotak encer. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Menurut Al-Nadhim. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. geometri. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Al-Mu’tasim. musik. seperti Yunani. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. Al-Ma’mun (813-833). Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. yakni Yunani. psikologi. Sejak belia. termasuk kedokteran. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. astronomi. medis. Kemudian. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. politik dan meteorologi. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Berkat peran Al-Kindi pula. dialektika. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Al-Amin (809-813). logika. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Tiga bahasa penting dikuasainya.

Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. pada tahun 873. papar Klein-Franke. Henry Corbin. . Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Selain itu. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Menurut Corbin. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Hingga kini. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Hingga abad ke-7 M. Namun. peran Al-Kindi semakin dipersempit. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. Filsafat. Al-Kindi tersingkir. itu tak berlangsung lama. melalui filsafat-lah. Saat itu. Begitu dia meninggal.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Sebab. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Baginya. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Friksi pun sempat terjadi. buku. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. Namun. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam.

baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. Kriptografi dikuasainya. persentase huruf dalam kode rahasia. Di area ilmu ini. Menurut dia. Yang paling penting lagi. dan seterusnya itu. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. lanjut Al-Kindi. dan menggantikan simbol dengan huruf. Setelah itu. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. dalam buku tersebut. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. . A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Dalam kitabnya itu. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Tuhan tak mempunyai hakikat. dan seterusnya.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama.” kata Al-Kindi. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. sampai seluruh simbol itu terbaca. lantaran dia pakar di bidang matematika. Selain itu. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya.” Teknik itu. dua. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. kejadian dua. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi.

Menurutnya. Tuhan tidak merupakan genus atau species. masih ada satu macam akal lagi.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi.wordpress. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Sumber: http://id. dan daya berpikir. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. papar Al-Kindi. yakni daya nafsu. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. tak bisa mempunyai sifat aktual. Akal yang bersifat potensial. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. menurut Al-Kindi. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. yakni akal yang bersifat potensial. daya yang paling penting adalah daya berpikir. daya pemarah. Menurut Al-Kindi.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya. Oleh karena itu. Tuhan adalah Pencipta.

Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. beliau dikenal dengan nama Alhazen. dan filsafat. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. pengobatan. kesusasteraan. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. beliau dikenali dengan nama Alhazen. falsafah. kemasyarakatan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. politik. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. agama. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. geometri. matematika. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. pengobatan. dan sebagainya. sains. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. dan sebagainya.. Bacon. falak.

Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Hasil daripada usaha itu. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. dan falsafah. Menurut Ibnu Haitham. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. logik. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. geometri. . metafizik. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. matematik. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. falak. Filsafat Selain sains. Tulisannya mengenai mata. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. pengobatan. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Dalam kajiannya. Selain itu. Bacon.

Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ref :http://id. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. M. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya.org/wiki/Ibnu_Haitham . dan ketuhanan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Jadi. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. 2. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. sains. 4. 5. 3. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Antara buku karyanya termasuk: 1.wikipedia. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Apabila umur semakin meningkat. Bagi Ibnu Haitham. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan.

dan Abunasir. dimana . Kazakhstan. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Al-Farabi. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al.Browse » Home » Filosof . Pada masa awal pendidikannya ini. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. Farabi. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. ilmu-ilmu agama (fiqh. al-Farabi belajar al-Qur’an. tata bahasa.Farabi . al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. kesusasteraan. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius.

Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. pengobatan. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). Tahun 940M. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. Kepala daerah (distrik) Aleppo. ia mengenal para filsuf Yunani. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. filosofi. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dalam kondisi demikian. Selain itu.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. Plato. bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Kitab al-Musiqa. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika.

Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. corak serta jenis negara. Kemudian. prinsip. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. dan keamanan. . titik awal. Menurut Al-Farabi. Ada tiga klasifikasi utama: 1. Menurutnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. 4. 3. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. menurut al-Farabi. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. pangan. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. Filsafat politik Al-Farabi. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah). jantung. Pertama. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. 2. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. adalah Negara Utama.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. 5. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. dalam proses yang panjang. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang.1. papan. karena secara alami. ideologi. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. 6.

maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. dan organ-organ reproduksi. Menurut Al Farabi. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya. seperti : hati. yakni organ peringkat ketiga.2. Organ bagian ketiga. Sumber: http://id. Kedua. Negara dapat berada diambang kehancuran. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. Oleh karena itu. otak. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. 3. limpa. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 .wikipedia. Bagian peringkat kedua ini.

dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan)." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). tempat. Persia (Iran). Bagi banyak orang." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. ilmuwan. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia).)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. dan waktu.rowse » Home » Filosof . Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. .

Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. seorang sarjana terhormat Ismaili. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. Empat puluh kali. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. dari uraian singkat oleh Farabi. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dimana dia menghadapi banyak rintangan. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. lalu pergi ke masjid. untuk satu setengah tahun berikutnya.sumber berkuasa. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. tetapi artinya tak dikenal. berasal dari Balkh Khorasan. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. Sehingga. mengambil air wudhu. Ayahnya. yang juga sekretarisnya dan temannya. dan memberikan sedekah atas orang miskin. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. . Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. sampai kata . melalui perhitungannya sendiri. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan .katanya tertulis dalam ingatannya. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. dan tidak hanya belajar teori kedokteran.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . Meskipun bermasalah besar pada masalah . Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. dia juga mempelajari filosofi.bukunya. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. dia akan meninggalkan buku .kesulitannya. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. dikatakan.

karena penyakit maag yang kronis. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. Iran. dimana vizier. Akhirnya. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. ayahnya meninggal.obat yang sesuai. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian.metode baru dari perawatan. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. dekat Laut Kaspi. pendukung pendidikan dan ilmu. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. menggunakan obat . sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . seorang penyair dan sarjana. Sementara itu. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids.menemukan metode . Tetapi gajinya kecil. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. memberinya gaji kecil bulanan. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. dianggap sebagai teman seperguruan. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. di Gorgan. seperti matematika dan metafisika." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. Shams al-Ma'äli Qäbtis. sang dermawan pengatur Dailam. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi.

Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.1. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . An Najat Sumer: http://id.

raja Argon. pada masa Khalifah al-Manshur. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. lahir di Cordova. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. Karena itu. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim.Browse » Home » Filosof . dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy.

berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. beliau pulang semula Kardova. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. Sebelum meninggal dunia. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. muzik. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. Dua tahun kemudian. perubatan. ilmu kalam. beliau dibuang ke daerah Alaisano.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. membaca. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Namun. kaji bintang. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. falak. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. dan nahu. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. fiqh. Pada lewat penghujung usianya. tatabahasa. hanya berdasarkan perhitungan politis. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol.

penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Dengan demikian. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. Sebaliknya. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. menurut Sirajuddin Zar. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. Dalam bidang ini. William Moerbeke untuk melakukan . pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. dalam penjelasan al-Ahwani. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. terutama di Andalusia dan Sisilia. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. Maka secara berangsur. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat.inklusif. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. toleran dan suka memberi maaf. seperti yang dilakukan St. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya.

Dante dalam syairnya Divine Comedy. Seperti ditulis diatas. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Disamping kelompok pengidola. otoriter dan dogmatis. hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus.penerjemahan tersebut. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. Setelah penerjemahan tersebut. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. Kias rasional. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. dan Napoli. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. Sisilia. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Di pusat-pusat pengkajian ini. takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal).

(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri.wordpress. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. berfikir sempit dan tidak menghargai akal.tripod.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat.” Sumber: http://alhakelantan. Menurut Sirajuddin Zar. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.html http://3kh4. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat.com/tokoh/id11. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah.wikipedia. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . mendapat kesulitan. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam.

ahli tumbuh-tumbuhan. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. Kalkulus). 796 (Meninggal) – Al-Fazari. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. ahli pertanian 3. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. Arsitek . Dalam kata-kata Carli Fiorina. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. memberi nama bintang-bintang. kisah-kisah perjuangan. Karena sejak seribu tahun yang lalu. Fashion. Damaskus dan Kairo. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. Kalkulus). Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. Astronomi 7. Astronomi 5. Mereka menciptakan peradaban Islam. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. Adalah para astronom yang melihat ke langit. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. percintaan dan keajaiban. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. Design. 1. Sastra. dan menemukan obat baru untuk penyakit. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah.

1095 – Ibn Bajah. Ilmu Kimia. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. Syair 44. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. Sastra 37. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Kedokteran 49. Abu Bakar = Ilmu Kimia. Sastra 11. Ilmu Kedokteran Mata. Kedokteran 53. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Matematika. Kedokteran 51. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Filsafat 21. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. Ilmu Logam. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. Matematika 33. Optik 10. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. 930 – Ibn Miskawayh. Sejarah 34. Astronomi 25. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. Penyair . 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. Optik. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Matematika 15. Astronomi. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Matematika 36. 815 – Al-Dinawari. Ilmu Kimia 27. 1095 – Ibn Bajah. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. Astronomi 39. Ilmu Planet. Fisika. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. Sejarah. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Anatomi 13. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Kedokteran 30. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. 860 – Al-Farghani. 42. Geometri 31. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. Ilmu Kimia 20. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. Insinyur 24. Mekanik. Astronomi. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. Matematika. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. Astronomi. Kedokteran 50. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. Matematika 14. Filsafat. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23.9. Ilmu Kelautan. Ahli Ilmu Hewan. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. Kristal Semu 22. Kedokteran 48. Insinyur 16. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. Optik. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. Astronomi. Penyair 45. Tehnik Sipil 19. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Filsafat. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Matematika. Matematika 18. Geometri.

1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. Astronomi 78. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Astronomi 77. Fisika 75. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. 1359 – Ibn Al-Magdi. Matematika 71. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. Matematika 74. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). Kedokteran. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. Astronomi 72.54. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Azdi = Kedokteran. 1135 – Ibn Maymun. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. Perhitungan Selain itu. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. Ahli Batu-batuan 64. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . Ahli Bumi (Geography) 60. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Seni. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. Matematika 58. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Insinyur mekanik 57. Gambar 1. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. Astronomi 55. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. Ilmu Bumi (Geography) 69. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. Ilmu Bumi (Geography) 73. Filosofi 56. 1351 – Ibn Al-Majdi. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1184 – Al-Tifashi. 1162 – Al Baghdadi. Non-Euclidean Geometri 65. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79.

Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M . salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2.berbagai macam teori. Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4. Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3.

Gambar 5. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7. Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. .

1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan. Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. Bab.Gambar 8. . Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.

desas-desus dan mitosmitos. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. . Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Filosof terbaik. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. Al-Farabi adalah seorang muslim. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab.Gambar 12.

Damaskus. Zahravius. dan lainnya. Elzahawi. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. tapi juga di wilayah barat. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. Ezzahrawi. Bahkan. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Alcaravius. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). karena keahliannya itu. Kairo. Bulcasis. dan Alsahrawi. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Dan. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. Alcarani. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. Sekian waktu ia belajar. Baulcari. Bulcasim. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. Aicaravi. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. Eropa. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. seorang ilmuwan Andalusia juga. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. Ketenarannya sebagai ahli bedah .

Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Pembedahan telinga 7. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. yang berjumlah sekitar 200-an. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. menyambung nadi. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Pengeluaran batu ginjal 11. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. Pembedahan mata 8. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Amputasi. Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. dll. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. khususnya bedah.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Obat penahan aliran darah 13. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. pencuci hama (bakteri). Pembakaran luka (cauterization) 9. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Pemotongan (dissection) 14. Pembedahan binatang 6. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. dan sebagainya.

Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). Dan. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. yang ia kembangkan sendiri. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. dll. . Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2.1. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. 3. Peralatan kandungan (obstretric). 3. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). 2. yaitu: 1. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. 2. dll. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. mengalami perubahan bentuk. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. Penekan lidah (tongue depressor) 4. Penyerapan anggur. Selain itu. Pemandian air panas (spa) 6. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3.

Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. dan Oxford (1778 M). [] . dan hanya mencari kekayaan. Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. Maka. Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. selain menggunakan cara-cara yang maju. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. Dalam menjalankan praktek dokternya. Basel (1541 M). Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit.

Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). tak alamiah. Haiatul Masry. panti-panti pijat terselubung. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. surat-e. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. ‘dunia tengah’. 1968).Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. Kedua. berlumur berahi. dan entah apa lagi. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. Dan kita sebagai pembaca. mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. SMS. kafe.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. tak lazim dan tercela. Karena itu. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. atau diskotik. sangat lugas. University of Tasmania. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. Namun. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. maka seks harus dipingit. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. dan juga sangat banal. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. Bau Betina (2007). melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. Setali tiga uang dengan yang pertama. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. nilai lama yang diakui oleh islam. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. tempat-tempat pelacuran. yang kotor.

Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). Bait puisi itu mendapat kritikan. ia menjadi gelandangan yang terlunta. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. bahwa ia adalah penyair garda depan. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. ‘adab yang selain berarti sastra. yang bernama Imri’ al-Qois. karena terang-terang mengatakan zina. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. al-Muwasyyah. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. dan melulu hanya seputar selangkangan. hal 9 dan 18. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. al-Ashama’i mengatakan. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. bahwa ia dicela banyak masyarakat. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. hal 41: Kairo. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. Dar ats-Tsaqafah 1969). yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). Dua bait di atas. Dan di barisan yang kedua ini. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. Ibnu Qutaibah. lembab. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. dan kuda dengan “lembut”. 68-69: Beirut. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. sebagai metafor. dan meninggal sebagai orang yang terusir. juga etika. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. Dar al-Kitab al-Jadid 1971). Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. 19: Beirut. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. Al-Ashma’i. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. karena ia menulis sastra wangi. muncullah tokoh penyair besar. . yang biasa mempunyai makna simbolis.

tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. hal 10. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Abu ath-Thamhan alQaini. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. dan Syabil bin-Waraqa. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. 8/8/04). Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. seliar-liarnya. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. Lalu. maka pejantan dianggap menang. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. wahai malam!. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. al-Muwasyyah.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Nampak dalam bait puisi di atas. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. an-Najasy al-Haritsi. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. Dan dalam perpuisian arab. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. sebebasbebasnya. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. Kuda Ranjang. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. hal 36: Kairo. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. (al-Marzabani. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. tiap kata saling menguatkan. Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Kitab alFuhul asy-Syuara. *** Sekarang justru persoalannya lain.

“Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. bunga . Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. yaitu menaklukkan perempuan. namun percaya diri. Payudara. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. Ngintip. simak saja misal di dalam Berak. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. dan lain sebagainya. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. Jamal D. Penis.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. Bokong. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. bibir kayak delima. Pengakuan Sepasang Girang. pipi merah. Malam Janda. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. dan Foreplay Binhad. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. bahkan seperti “kalap”. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Rahman. Homo Eroticus. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. Agak mengejutkan memang. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Syahwat. Telanjang. dan terkesan “sadis”. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. Ulang Tahun Tubuhmu. Acep Zam-Zam Noor. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Sex After Lunch. Ahmad Nurullah. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. dan Foreplay. Ngintip. “bringas”.

amin sugebol Said. Faizi Said. awie Said. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. wahyu Said. brewok. oii abang. jelas sekali jauh dari kesan asal. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. binhad geblek. dinna Said. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. isinya keren. jembut. kata-katanya simpel. termasuk berak. dinna baru ketemu blog nya nih. . banal dan menjijikkan.Jack 3. seperti tentang hal-hal yang erotis.yang enak wanginya. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. LESBUMI NU. dinna suka puisinya. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. meskipun dalam sudat paling terpencil. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. Binhad. Sumber: Jurnal Kalimah. jibril Said. deden Said. Prestasi yang luar biasa. M. dan spontan. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. oya.. lanjutkan. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. 5. 7. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. kelangkangan. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. terus berkarya bang.

kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8. mencurigakan. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.biarkan aja jangan diganggu 9.”. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili.com Said.aneh. wonge iseh jadzab . lebih aneh lagi. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu.hasyim Said.hasyim37@gmail. habib. habib. nah. emang si binhad itu lagi jadzab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful