Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Beliau pun menjadi terkenal. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. dan meski masih berusia muda. Dengan demikian. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. Just another WordPress. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya.terutamanya pada abad ke9M. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Sejak masa kanak-kanak. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. .

kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. raja dinasti Samani. Dalam ilmu kedokteran. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan.Berkat itu.” . juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Di sana Ibnu Sina mengatakan. mantiq. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. mantiq. Saat berada di dalam penjara. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Dalam salah bab karya tulis ini. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. matematika. ilmu alam dan ilahiyyat. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. Prancis dan Jerman. penguasa Hamedan. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. dan matematika dengan berbagai cabangnya. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. Pembahasan ini sungguh menarik. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa.

Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. Albertos Magnus. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. filosof muslim sebelumnya. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Pada periode ini. . Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Menurutnya. jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Dalam filsafat. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting.

A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam. Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) .

ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) . Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.

dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. seni.AL-FARRA ( Pakar liguistik. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I . Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits.

dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair.IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. astronomi. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. sejarawan. filsuf.

dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. tokoh ilmu qira’at. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. penyair. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. sejarawan. tasawuf. dan tokoh ilmu hadits ) . Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. filsuf. astronom.

astronomi. fisika. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. logika. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z . ahli matematika.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. memelopori bedah saraf dan bedah mata . menciptakan asam Gagasan sulfur.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. Biologi.Dari Wikipedia bahasa Indonesia. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar. Sains utama: Menemukan Alkohol. Kedokteran.

1.1. Pada umurnya yang ke-30. Sekembalinya ke Teheran. Iran. Saat masih kecil. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . kimia.1.4 Etika kedokteran  2. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. . Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat.1 Bidang Kedokteran  2. Di kota ini juga. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Teheran pada tahun 251 H. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.930.3 Farmasi  2. al-Mu'tashim. Ia lahir di Rayy. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Dalam bidang kedokteran. matematika dan kesastraan./865 dan wafat pada tahun 313 H/925.2 Alergi dan demam  2. Dahulu. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy.1. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.1 Cacar dan campak  2. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam.1. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran.

Pada tahap ini." . Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. penguasa Samania. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Beberapa tahun kemudian. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Selain itu. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. tapi juga masa dewasa.

ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Pada salah satu tulisannya. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. rasa sakit pada punggung. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Sebagai tambahan." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. . Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. spatula dan mortar." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur.

com/alchemy/islam15.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik.html http://umcc. .org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.com/news/02/aug/1087. the Scholar and Ethics. 228. Motilal Banarsidass Publ. vol. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age".[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫.levity. Foundation for Science Technology and Civilisation. Samuel Sadaune. ^ Islamic Science.html http://www.com/index.cfm? fuseaction=main. ISBN 81-208-1596-3. 3. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. IV.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. part two. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www..ais.payvand. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.44 2.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1. ^ History of civilizations of Central Asia. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan.1001inventions. p. hal.

Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Lahir di Rayy. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. matematika. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. logika. Selain itu. Persia (sekarang Iran). ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. menuturkan: "Di masa mudanya. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi." Sejak inilah. Irak. dan sastra. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). Untuk menekuni bidang ini. Hifukratun (Hipokrates). ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. Ibnu Khallikan. eksakta. kimia. Ar-Razi lahir. dan kedokteran. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. . ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. guna memperdalam ilmu kedokteran. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). dan lainnya. dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. Faul Ajina (Paul Agina). Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani.

Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. Dari berbagai kajiannya. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. Ketekunannya belajar. membuahkan hasil besar. khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Irak. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. Yunani. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. dan Hindu. menciptakan benang operasi dari usus hewan. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. Mesir. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Kemampuann dalam bidang kedokteran. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. Arab. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . melakukan eksperimen medis pada hewan. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. Di kemudian hari. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. Selain sibuk sebagai dokter. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. obstetri (ilmu kandungan). Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran).Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. khususunya obat dan perawataan. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. Menurutnya. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil.

serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). dan batu ginjal. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. Berlin. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. al-Manshur Ishaq. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. Selain al-Hâwi. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. Leningrad. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). dan London. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. cacar. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. seperti Escorial. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. ada kitab lain yang juga dikenal luas. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. dan De Juncturarum Aegritudinibus. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Dari 20 jilid al-Hâwi.

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. Bar as-Sâ'ah. al-ghul. dan sebagainya. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). amoniak. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. . alkali. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. unsur manusia. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. garam. Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. ar-Razi membahas berbagai zat kimia. dan lainnya. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). unsur hewan. unsur nabati. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. boraks. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. Sedangkan dalam kitab al-Asrar. al-Mafâshil. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. dan lainnya. seperti batu.

Saat masih kecil. Pada umurnya yang ke-30. kimia. Teheran pada tahun 251 H. Ia lahir di Rayy. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Iran. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Sekembalinya ke Teheran. matematika dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai .930. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi.Browse » Home » Filosof . Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Di kota ini juga.

ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. tapi juga masa dewasa. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. penguasa Samania. Dahulu." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Selain itu. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Pada tahap ini. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Beberapa tahun kemudian. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. al-Mu'tashim. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. patologi penyakit yang dijelaskan dengan . Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist.

perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Farmasi Pada bidang farmasi. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. rasa sakit pada punggung." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Pada salah satu tulisannya. spatula dan mortar. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Sebagai tambahan. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Ibnu Khaldun. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Di Kairo. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Sejak saat itulah. Tak lama kemudian. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. Maroko pada 774. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Tak lama kemudian. Pada 803 H. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). Setelah menunaikan ibadah haji. Berkat diplomasinya yang luar biasa. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Pada 780 H. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Dalam masa menyepinya itulah. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Di tanah kelahirannya itu. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Empat tahun kemudian. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ia balik lagi ke Tilmisan. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Namun. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Meski telah dikhianati. Sikap politiknya berubah. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair).Ahmad. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. penguasa Mogul. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah.

Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Tak heran. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. dan sejarah termuat dalam kitab itu. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Ketiga. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. kebudayaan. Selama masa kontemplasi itu.” papar Syafii Ma’arif. Dalam kitabnya itu. Pasalnya. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. Bagi Ibnu Khaldun. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Kedua. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama .” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. lewat Al-Muqaddimah. Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar.Pertama. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. `’Masyarakat tidak statis. jika ahli sejarah Inggris. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14.” . sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi.” Secara garis besar. `’Di tangan Ibnu Khaldun. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial.

pengujian hipotesis. Sumber: Republika onlne http://www.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . Heinrich Simon.” papar Ilmuwan asal Jerman. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. saat ini. Dalam metodeloginya. Jauh. sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406).Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. verifikasi teoritis.gaulislam. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. dan metode pemerhatian.

kemasyarakatan. falak. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. kesusasteraan. . Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. politik.Kairo 1039). dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan sebagainya. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. sains. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. dengan nama Alhazen. Bacon. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. geometri. dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. pengobatan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda.965 . Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. agama. matematika. pengobatan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu.Browse » Home » Filosof . Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah.

Dalam kajiannya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau juga telah berjaya dan penelitian . falsafah. Menurut Ibnu Haitham. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. matematik. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Tulisannya mengenai mata. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. pengobatan. geometri. falak. Hasil daripada usaha itu. dan falsafah. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. dan sebagainya. Bacon. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak.

Apabila umur semakin meningkat. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Jadi. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Selain itu. logik. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. . dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. metafizik. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Filsafat Selain sains.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Bagi Ibnu Haitham. dan ketuhanan. sains. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian.

aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. M. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.

Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani.wafat: 873). Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama.” cetus sarjana Italia era Renaissance.” cetus sarjana Italia era Renaissance. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Ilmuwan kelahiran Kufah. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. selain bisa berbahasa Arab. Geralomo Cardano (1501-1575). Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Semasa hidupnya. Keluarganya berasal dari suku Kindah — . Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. ia mahir berbahasa Yunani pula. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Geralomo Cardano (1501-1575). Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan.Browse » Home » Filosof . Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim.

Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Menurut Al-Nadhim. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). . Suryani. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. politik dan meteorologi. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. medis. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. geometri. Bila ditelusuri nasabnya. astronomi. Berkat peran Al-Kindi pula. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Al-Mu’tasim.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. termasuk kedokteran. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Kemudian. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. ilmu hitung. dialektika. astrologi. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. dan Arab. psikologi. raja di wilayah Qindah. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. Al-Mu’tasim. seperti filsafat. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. dia sudah dikenal berotak encer. Al-Ma’mun (813-833). Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. Sejak belia. logika. musik. seperti Yunani. yakni Yunani. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Tiga bahasa penting dikuasainya. Al-Amin (809-813).

Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Al-Kindi tersingkir. Namun. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. Menurut Corbin. melalui filsafat-lah. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Henry Corbin. Hingga abad ke-7 M. . Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Filsafat. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Hingga kini. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. peran Al-Kindi semakin dipersempit. papar Klein-Franke. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Begitu dia meninggal. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. pada tahun 873. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. buku. Baginya. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. itu tak berlangsung lama. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. Sebab. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Saat itu. Friksi pun sempat terjadi. Namun. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Selain itu.

Dalam kitabnya itu. Kriptografi dikuasainya. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. lanjut Al-Kindi. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. dan seterusnya itu. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. dan seterusnya. persentase huruf dalam kode rahasia. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). Yang paling penting lagi. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Di area ilmu ini. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. dalam buku tersebut. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. kejadian dua.” Teknik itu. sampai seluruh simbol itu terbaca.” kata Al-Kindi. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Menurut dia. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. Tuhan tak mempunyai hakikat. . A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. Setelah itu. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. dua. lantaran dia pakar di bidang matematika. dan menggantikan simbol dengan huruf. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Selain itu. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu.

dan daya berpikir. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. papar Al-Kindi. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Sumber: http://id. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. Menurut Al-Kindi. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. tak bisa mempunyai sifat aktual. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Tuhan tidak merupakan genus atau species. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . Akal yang bersifat potensial. Oleh karena itu. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi.wikipedia. yakni daya nafsu. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. menurut Al-Kindi.wordpress. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. Menurutnya. daya yang paling penting adalah daya berpikir. yakni akal yang bersifat potensial. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya. Tuhan adalah Pencipta.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. masih ada satu macam akal lagi. daya pemarah.

Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan.Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. geometri. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. beliau dikenal dengan nama Alhazen. kemasyarakatan. pengobatan. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. sains. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. falak. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad.. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. matematika. Bacon. politik. dan sebagainya. dan sebagainya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. agama. dan filsafat. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . pengobatan. beliau dikenali dengan nama Alhazen. kesusasteraan. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. falsafah. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.

Hasil daripada usaha itu. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. falak. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. pengobatan. metafizik. Menurut Ibnu Haitham.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. geometri. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Dalam kajiannya. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. logik. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Selain itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. dan falsafah. Filsafat Selain sains. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tulisannya mengenai mata. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. matematik. . Bacon. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia.

org/wiki/Ibnu_Haitham . Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. 5. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. 2. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. 3. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Ref :http://id. 4. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. dan ketuhanan. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Bagi Ibnu Haitham. Antara buku karyanya termasuk: 1.wikipedia. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. sains. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat. M. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Jadi.

Farabi . Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. al-Farabi belajar al-Qur’an. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. Kazakhstan. Al-Farabi. Pada masa awal pendidikannya ini. Farabi. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. ilmu-ilmu agama (fiqh. dan Abunasir. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius.Browse » Home » Filosof . al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. dimana . Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. kesusasteraan. tata bahasa. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara.

Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). Tahun 940M. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . pengobatan. filosofi. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. Dalam kondisi demikian. ia mengenal para filsuf Yunani. Plato. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. Kitab al-Musiqa. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Selain itu. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kepala daerah (distrik) Aleppo. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. bahkan musik. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya.

menurut al-Farabi. 2. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. 4. . papan. Filsafat politik Al-Farabi. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. dalam proses yang panjang. jantung. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. adalah Negara Utama. 5. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. titik awal. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. dan keamanan. Menurutnya. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah). Pertama. corak serta jenis negara. Kemudian. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). karena secara alami. pangan. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. 3. Ada tiga klasifikasi utama: 1. 6. ideologi.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. Menurut Al-Farabi. prinsip. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara.1.

2. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. Oleh karena itu. seperti : hati. Kedua. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. dan organ-organ reproduksi. otak. Bagian peringkat kedua ini. 3. limpa. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. Negara dapat berada diambang kehancuran. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Organ bagian ketiga.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. yakni organ peringkat ketiga. Menurut Al Farabi. Sumber: http://id. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya.wikipedia. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya.

Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia)." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Persia (Iran). Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). Bagi banyak orang. ilmuwan. tempat.rowse » Home » Filosof . Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan).)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. dan waktu. .

dia akan meninggalkan buku . sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. dari uraian singkat oleh Farabi. tetapi artinya tak dikenal.sumber berkuasa. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa.kesulitannya. dikatakan. lalu pergi ke masjid. Meskipun bermasalah besar pada masalah . Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. . yang juga sekretarisnya dan temannya. sampai kata . dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. Empat puluh kali. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. Sehingga. berasal dari Balkh Khorasan. dan memberikan sedekah atas orang miskin. Ayahnya. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. melalui perhitungannya sendiri. dimana dia menghadapi banyak rintangan. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. mengambil air wudhu. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). untuk satu setengah tahun berikutnya.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber .katanya tertulis dalam ingatannya.bukunya. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. dia juga mempelajari filosofi. tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. seorang sarjana terhormat Ismaili. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun.

Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian. memberinya gaji kecil bulanan. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. Shams al-Ma'äli Qäbtis. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien.metode baru dari perawatan. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. Tetapi gajinya kecil. dianggap sebagai teman seperguruan. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak. sang dermawan pengatur Dailam. seperti matematika dan metafisika." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. menggunakan obat . Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. dekat Laut Kaspi. ayahnya meninggal. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. dimana vizier. Sementara itu. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. Akhirnya. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. pendukung pendidikan dan ilmu. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. karena penyakit maag yang kronis. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan.menemukan metode . yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. seorang penyair dan sarjana.obat yang sesuai. di Gorgan. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. Iran. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan.

An Najat Sumer: http://id. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.1. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 .wikipedia.

Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. Karena itu. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd.Browse » Home » Filosof . lahir di Cordova. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. pada masa Khalifah al-Manshur. raja Argon. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat.

Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. ilmu kalam. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. beliau pulang semula Kardova.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. dan nahu. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Namun. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. Dua tahun kemudian. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Pada lewat penghujung usianya. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. hanya berdasarkan perhitungan politis. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. muzik. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. membaca. perubatan. kaji bintang. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. fiqh. tatabahasa. Sebelum meninggal dunia. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. falak. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya.

Dalam bidang ini. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Maka secara berangsur. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). Sebaliknya. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. dalam penjelasan al-Ahwani. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya.inklusif. William Moerbeke untuk melakukan . sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. terutama di Andalusia dan Sisilia. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. menurut Sirajuddin Zar. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. toleran dan suka memberi maaf. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Dengan demikian. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. seperti yang dilakukan St. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri.

Dante dalam syairnya Divine Comedy. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. otoriter dan dogmatis. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. Sisilia. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. Seperti ditulis diatas. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. Kias rasional.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. Disamping kelompok pengidola. Setelah penerjemahan tersebut. seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani.penerjemahan tersebut. Di pusat-pusat pengkajian ini. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). dan Napoli.

agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat. mendapat kesulitan. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian.wikipedia. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. Menurut Sirajuddin Zar. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. berfikir sempit dan tidak menghargai akal.tripod. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 .html http://3kh4. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan.” Sumber: http://alhakelantan. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam.com/tokoh/id11. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam.wordpress. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara.

seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. 1. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. Adalah para astronom yang melihat ke langit. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. memberi nama bintang-bintang. Fashion. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. Sastra. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. Dalam kata-kata Carli Fiorina. ahli pertanian 3. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. Astronomi 7. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. ahli tumbuh-tumbuhan. percintaan dan keajaiban. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Karena sejak seribu tahun yang lalu. Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. dan menemukan obat baru untuk penyakit. Kalkulus). Kalkulus). ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. Astronomi 5. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. kisah-kisah perjuangan. Design. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Arsitek . Mereka menciptakan peradaban Islam. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. Damaskus dan Kairo.

Ilmu Kelautan. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). Optik 10. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. Matematika 36. Abu Bakar = Ilmu Kimia. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Matematika. Sastra 11. Kedokteran 30. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Mekanik. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 930 – Ibn Miskawayh. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. Astronomi 25. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 860 – Al-Farghani. Matematika 33. Sastra 37. Filsafat. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. 1095 – Ibn Bajah. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. Matematika. Optik. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Filsafat 21. Penyair 45. Matematika 18. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Sejarah 34. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. Ilmu Kimia. Astronomi. Astronomi. Ilmu Kimia 20. Fisika. Astronomi. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. 1095 – Ibn Bajah. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Matematika 14. Ilmu Planet. Matematika. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Astronomi 39. Insinyur 16. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. Filsafat. Geometri 31. Sejarah. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. Insinyur 24. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika.9. Tehnik Sipil 19. 42. Kedokteran 51. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Kedokteran 50. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. Kedokteran 48. Ilmu Logam. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. 815 – Al-Dinawari. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. Matematika 15. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Anatomi 13. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. Syair 44. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. Penyair . Astronomi. Kristal Semu 22. Geometri. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Optik. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. Ahli Ilmu Hewan. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Kedokteran 49. Ilmu Kimia 27. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Kedokteran 53. Ilmu Kedokteran Mata.

Ilmu Bumi (Geography) 73. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Astronomi 77. Matematika 58. Perhitungan Selain itu. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. Ilmu Bumi (Geography) 69. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. Ahli Batu-batuan 64. Kedokteran. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Matematika 71. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. Fisika 75. Non-Euclidean Geometri 65. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. Ahli Bumi (Geography) 60. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. Azdi = Kedokteran. Matematika 74. Insinyur mekanik 57. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. Astronomi 72. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. Filosofi 56. 1359 – Ibn Al-Magdi. Musa (Maimonides) = Kedokteran. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). 1135 – Ibn Maymun. 1184 – Al-Tifashi.54. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. 1351 – Ibn Al-Majdi. Astronomi 55. 1162 – Al Baghdadi. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Astronomi 78. Seni. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Gambar 1.

Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4. Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M . salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2.berbagai macam teori.

Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6. . Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7.Gambar 5.

Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan.Gambar 8. . Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. Bab. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10.

Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. . Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. Al-Farabi adalah seorang muslim. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. desas-desus dan mitosmitos.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun.Gambar 12. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Filosof terbaik. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata.

selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Damaskus. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. Bahkan. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. tapi juga di wilayah barat. Zahravius. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Az Zahqawi lahir di Az Zahra. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. karena keahliannya itu. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Alcarani. Elzahawi. seorang ilmuwan Andalusia juga. Aicaravi. Ezzahrawi. Sekian waktu ia belajar. dan Alsahrawi. Kairo. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Dan. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. dan lainnya. Baulcari. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. Bulcasim. Alcaravius. Bulcasis. Eropa. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh.

Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Pemotongan (dissection) 14. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Obat penahan aliran darah 13. Pembedahan mata 8. Pembakaran luka (cauterization) 9. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. Pembedahan telinga 7. dll. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Pengeluaran batu ginjal 11. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Pembedahan binatang 6. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. menyambung nadi. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. dan sebagainya. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Amputasi. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. yang berjumlah sekitar 200-an.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). khususnya bedah. pencuci hama (bakteri). Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia.

Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. yang ia kembangkan sendiri. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. 3. Peralatan kandungan (obstretric). dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Penekan lidah (tongue depressor) 4. Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. mengalami perubahan bentuk. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. Penyerapan anggur. yaitu: 1. . Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Pemandian air panas (spa) 6. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. 2. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia).1. dll. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Selain itu. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. dll. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. 2. Dan. 3. Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan.

Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. [] . Maka. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. selain menggunakan cara-cara yang maju. Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. Basel (1541 M). dan hanya mencari kekayaan. Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. Dalam menjalankan praktek dokternya. dan Oxford (1778 M). yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit.

mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. Haiatul Masry. Karena itu. Namun. ‘dunia tengah’. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. Bau Betina (2007). Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. dan juga sangat banal. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. 1968).Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. atau diskotik. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. tempat-tempat pelacuran. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. Setali tiga uang dengan yang pertama. kafe. berlumur berahi. Dan kita sebagai pembaca. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. surat-e. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. tak alamiah. panti-panti pijat terselubung. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. sangat lugas. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. SMS. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. nilai lama yang diakui oleh islam. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. Kedua. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. University of Tasmania. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. tak lazim dan tercela. maka seks harus dipingit. yang kotor.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . dan entah apa lagi.

Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. muncullah tokoh penyair besar. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. karena ia menulis sastra wangi. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. Ibnu Qutaibah. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. juga etika. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. al-Ashama’i mengatakan. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. lembab. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). Dar al-Kitab al-Jadid 1971). Al-Ashma’i. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. Dua bait di atas. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. Dan di barisan yang kedua ini. bahwa ia dicela banyak masyarakat. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. hal 9 dan 18. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. ‘adab yang selain berarti sastra. hal 41: Kairo. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. dan kuda dengan “lembut”. karena terang-terang mengatakan zina. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. 19: Beirut. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. yang biasa mempunyai makna simbolis. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. yang bernama Imri’ al-Qois. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. . Dar ats-Tsaqafah 1969). karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. Bait puisi itu mendapat kritikan. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. 68-69: Beirut. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. sebagai metafor. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. al-Muwasyyah. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. dan melulu hanya seputar selangkangan. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. ia menjadi gelandangan yang terlunta. bahwa ia adalah penyair garda depan. dan meninggal sebagai orang yang terusir.

Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. tiap kata saling menguatkan. dan Syabil bin-Waraqa. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. sebebasbebasnya. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. Abu ath-Thamhan alQaini. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. *** Sekarang justru persoalannya lain. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. 8/8/04). Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. an-Najasy al-Haritsi. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Kuda Ranjang. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. seliar-liarnya. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. Lalu. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. Dan dalam perpuisian arab. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. al-Muwasyyah. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. (al-Marzabani. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . wahai malam!. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. hal 10. ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. Nampak dalam bait puisi di atas. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. hal 36: Kairo.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. Kitab alFuhul asy-Syuara. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. maka pejantan dianggap menang.

Payudara. Syahwat. Ulang Tahun Tubuhmu. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. dan lain sebagainya. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. Ngintip. Rahman. simak saja misal di dalam Berak. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. bunga . Telanjang. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. Malam Janda. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. namun percaya diri.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. Jamal D.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. bahkan seperti “kalap”. bibir kayak delima. Acep Zam-Zam Noor. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. yaitu menaklukkan perempuan. Agak mengejutkan memang. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. Sex After Lunch. Ngintip. Penis. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Pengakuan Sepasang Girang. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. dan Foreplay. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. Ahmad Nurullah. dan terkesan “sadis”. pipi merah. dan Foreplay Binhad. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Homo Eroticus. “bringas”. Bokong.

. dinna suka puisinya. jibril Said. LESBUMI NU. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. kelangkangan. banal dan menjijikkan. Prestasi yang luar biasa. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. dinna baru ketemu blog nya nih. jembut. deden Said. dan spontan. lanjutkan. brewok. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. kata-katanya simpel. dinna Said. wahyu Said. . dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. meskipun dalam sudat paling terpencil. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. Binhad. binhad geblek. seperti tentang hal-hal yang erotis. Faizi Said. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali.Jack 3. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. 7. amin sugebol Said. isinya keren.yang enak wanginya. awie Said. oya. Sumber: Jurnal Kalimah. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. 5. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. terus berkarya bang. oii abang. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. termasuk berak. jelas sekali jauh dari kesan asal. M.

kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.com Said. wonge iseh jadzab . nah.hasyim37@gmail. mencurigakan. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. habib.biarkan aja jangan diganggu 9.hasyim Said.”.aneh. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. habib. lebih aneh lagi. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala. emang si binhad itu lagi jadzab. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful