P. 1
Seri Biografi Tokoh Islam

Seri Biografi Tokoh Islam

|Views: 1,210|Likes:
Published by Achmad F R Islam

More info:

Published by: Achmad F R Islam on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

dan meski masih berusia muda. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. . Just another WordPress.terutamanya pada abad ke9M. Dengan demikian. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. Beliau pun menjadi terkenal. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. Sejak masa kanak-kanak. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan.

Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Pembahasan ini sungguh menarik. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. matematika. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. penguasa Hamedan. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Prancis dan Jerman. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah.Berkat itu. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. mantiq. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Dalam ilmu kedokteran. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. ilmu alam dan ilahiyyat. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dalam salah bab karya tulis ini. Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran. Di sana Ibnu Sina mengatakan. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Saat berada di dalam penjara. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun.” . Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. mantiq. raja dinasti Samani. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ.

ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Pada periode ini. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Dalam filsafat. Albertos Magnus. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. Menurutnya. jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. . Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. filosof muslim sebelumnya. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah.

Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) . Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka.A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam.

Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir.ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) .

pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .AL-FARRA ( Pakar liguistik. dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits. seni.

filsuf. sejarawan.IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. astronomi. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair.

tokoh ilmu qira’at. sejarawan. astronom. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. penyair. tasawuf. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. dan tokoh ilmu hadits ) . Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. filsuf.

ahli matematika.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. fisika. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. astronomi. logika. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z .

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

Kedokteran.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. Biologi. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi.Dari Wikipedia bahasa Indonesia. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260. memelopori bedah saraf dan bedah mata . menciptakan asam Gagasan sulfur. Sains utama: Menemukan Alkohol. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa.

Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. Pada umurnya yang ke-30. Dahulu. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Sekembalinya ke Teheran.1. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Di kota ini juga.1. Dalam bidang kedokteran. matematika dan kesastraan. Saat masih kecil.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.3 Farmasi  2.2 Alergi dan demam  2. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy.1.930. Ia lahir di Rayy.1. Iran.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. kimia. Teheran pada tahun 251 H. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. al-Mu'tashim. .1.1 Cacar dan campak  2./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat.1 Bidang Kedokteran  2. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran.4 Etika kedokteran  2. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari.

Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. tapi juga masa dewasa. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Beberapa tahun kemudian. Pada tahap ini." . Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Selain itu. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. penguasa Samania. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy.

patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. rasa sakit pada punggung. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Pada salah satu tulisannya. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. . [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. Sebagai tambahan. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". spatula dan mortar. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda.

IV.com/news/02/aug/1087. p. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age". part two. .. the Scholar and Ethics. ISBN 81-208-1596-3.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik. hal.html http://umcc.ais. Samuel Sadaune. Foundation for Science Technology and Civilisation. ^ Islamic Science.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫. ^ History of civilizations of Central Asia. 228.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.1001inventions.html http://www.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www.44 2. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan. 3.cfm? fuseaction=main. vol. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.com/index. Motilal Banarsidass Publ.com/alchemy/islam15. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.levity.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1.payvand.

dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. dan lainnya. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. Lahir di Rayy. Selain itu. Ibnu Khallikan. matematika. ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. Ar-Razi lahir. dan sastra. Hifukratun (Hipokrates). ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. eksakta. Faul Ajina (Paul Agina). Persia (sekarang Iran). Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. guna memperdalam ilmu kedokteran. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. kimia. dan kedokteran. Untuk menekuni bidang ini. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua." Sejak inilah. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). Irak. dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. menuturkan: "Di masa mudanya. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). . dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. logika.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi.

al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Yunani. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. Irak. ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. Kemampuann dalam bidang kedokteran. Di kemudian hari. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. Selain sibuk sebagai dokter. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. menciptakan benang operasi dari usus hewan. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. khususunya obat dan perawataan. Dari berbagai kajiannya. Arab. dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. obstetri (ilmu kandungan). kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. Menurutnya. melakukan eksperimen medis pada hewan. dan Hindu. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. membuahkan hasil besar. Ketekunannya belajar. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M. ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). Mesir. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India.

Selain al-Hâwi. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. Berlin. ada kitab lain yang juga dikenal luas. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. cacar. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. seperti Escorial. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. dan De Juncturarum Aegritudinibus. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16. Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. dan London. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. dan batu ginjal. al-Manshur Ishaq. Dari 20 jilid al-Hâwi. Leningrad. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya.

amoniak. garam. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. dan lainnya. dan sebagainya. alkali. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. . Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. unsur hewan. seperti batu. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. boraks. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter).orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. Bar as-Sâ'ah. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. al-ghul. al-Mafâshil. unsur nabati. Sedangkan dalam kitab al-Asrar. Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan. ar-Razi membahas berbagai zat kimia. unsur manusia. ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). dan lainnya. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam.

kimia. Saat masih kecil. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. matematika dan kesastraan. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Teheran pada tahun 251 H. Dalam bidang kedokteran. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Ia lahir di Rayy. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Di kota ini juga. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran. Pada umurnya yang ke-30.Browse » Home » Filosof . ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . Iran. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam.930./865 dan wafat pada tahun 313 H/925.

Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Pada tahap ini. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. al-Mu'tashim. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. penguasa Samania. Dahulu. Selain itu. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. tapi juga masa dewasa. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Beberapa tahun kemudian. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. patologi penyakit yang dijelaskan dengan ." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes.

Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. Farmasi Pada bidang farmasi. Pada salah satu tulisannya. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. rasa sakit pada punggung." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma".perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Sebagai tambahan. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. spatula dan mortar. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Namun. Ia balik lagi ke Tilmisan. Di Kairo. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Sikap politiknya berubah. Di tanah kelahirannya itu. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Tak lama kemudian. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo.Ahmad. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Empat tahun kemudian. Meski telah dikhianati. Setelah menunaikan ibadah haji. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Tak lama kemudian. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Maroko pada 774. Sejak saat itulah. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Dalam masa menyepinya itulah. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Berkat diplomasinya yang luar biasa. Ibnu Khaldun. Pada 780 H. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. penguasa Mogul. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Pada 803 H. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan.

Tak heran. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif. Kedua. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. lewat Al-Muqaddimah. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. Bagi Ibnu Khaldun. kebudayaan. sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur.Pertama. Pasalnya. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Dalam kitabnya itu.” Secara garis besar. Ketiga. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. `’Di tangan Ibnu Khaldun. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. jika ahli sejarah Inggris. dan sejarah termuat dalam kitab itu. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Selama masa kontemplasi itu. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini.” papar Syafii Ma’arif. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. `’Masyarakat tidak statis. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim.” .

Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia.gaulislam. Dalam metodeloginya. sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). Heinrich Simon. Sumber: Republika onlne http://www.” papar Ilmuwan asal Jerman. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. saat ini. pengujian hipotesis.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . verifikasi teoritis. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. Jauh. dan metode pemerhatian.Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat.

pengobatan. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. geometri. dan filsafat. politik. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. matematika. kesusasteraan. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. sains. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. pengobatan. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. kemasyarakatan. dengan nama Alhazen. Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Bacon. falak. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. agama.965 . adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. dan sebagainya. .Browse » Home » Filosof .Kairo 1039). dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat.

Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. dan sebagainya. geometri. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Bacon. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Dalam kajiannya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. pengobatan. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. dan falsafah. Hasil daripada usaha itu. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. matematik. beliau juga telah berjaya dan penelitian . Menurut Ibnu Haitham. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. beliau dikenali dengan nama Alhazen. falsafah. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. falak. Tulisannya mengenai mata. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger.

Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. dan ketuhanan. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Jadi. logik. Apabila umur semakin meningkat. .menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. sains. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. metafizik. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Selain itu. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Bagi Ibnu Haitham. Filsafat Selain sains.

Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. M. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya.Browse » Home » Filosof . Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Semasa hidupnya. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme.” cetus sarjana Italia era Renaissance. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. ia mahir berbahasa Yunani pula. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus.wafat: 873). Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Geralomo Cardano (1501-1575). Keluarganya berasal dari suku Kindah — . selain bisa berbahasa Arab. Geralomo Cardano (1501-1575). sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. Ilmuwan kelahiran Kufah.

Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. psikologi.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. seperti Yunani. Bila ditelusuri nasabnya. Menurut Al-Nadhim. Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Al-Mu’tasim. . Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. ilmu hitung. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. geometri. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). medis. yakni Yunani. Suryani. dan Arab. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Al-Mu’tasim. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Sejak belia. Berkat peran Al-Kindi pula. termasuk kedokteran. raja di wilayah Qindah. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Kemudian. politik dan meteorologi. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. astrologi. seperti filsafat. dia sudah dikenal berotak encer. Al-Amin (809-813). Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. musik. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad. dialektika. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. logika. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. astronomi. Al-Ma’mun (813-833). Tiga bahasa penting dikuasainya. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya.

Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. buku. Selain itu. Begitu dia meninggal. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. pada tahun 873. Namun. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Filsafat. Menurut Corbin. Sebab. . Friksi pun sempat terjadi.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. Hingga kini. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. Hingga abad ke-7 M. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Baginya. Al-Kindi tersingkir. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. melalui filsafat-lah. itu tak berlangsung lama.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Saat itu. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Henry Corbin. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. papar Klein-Franke. peran Al-Kindi semakin dipersempit. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. Namun. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa.

Setelah itu. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. dalam buku tersebut. dan seterusnya itu. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. Menurut dia. Dalam kitabnya itu. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. kejadian dua. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. dua. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Di area ilmu ini. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. sampai seluruh simbol itu terbaca. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia.” kata Al-Kindi. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. lanjut Al-Kindi. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern.Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. dan menggantikan simbol dengan huruf. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi. Selain itu. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. dan seterusnya. Kriptografi dikuasainya. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). Tuhan tak mempunyai hakikat. persentase huruf dalam kode rahasia. Yang paling penting lagi. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. . A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia.” Teknik itu. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. lantaran dia pakar di bidang matematika.

Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. Tuhan tidak merupakan genus atau species. daya pemarah. Menurutnya. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Tuhan adalah Pencipta.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak.wordpress. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. papar Al-Kindi. Sumber: http://id. masih ada satu macam akal lagi. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. yakni daya nafsu.wikipedia. yakni akal yang bersifat potensial. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. tak bisa mempunyai sifat aktual. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. Oleh karena itu. Menurut Al-Kindi. menurut Al-Kindi. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. daya yang paling penting adalah daya berpikir. Akal yang bersifat potensial. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. dan daya berpikir.

dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. kemasyarakatan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. geometri. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran . pengobatan. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat.. falak. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. beliau dikenal dengan nama Alhazen. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana.Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. falsafah. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. dan sebagainya. politik. matematika. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. dan sebagainya. sains. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. beliau dikenali dengan nama Alhazen. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Bacon. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. kesusasteraan. agama. pengobatan. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. dan filsafat. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda.

telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Bacon. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. matematik. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. pengobatan. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. dan falsafah. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. geometri. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Hasil daripada usaha itu. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Tulisannya mengenai mata. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Dalam kajiannya. Selain itu. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. falak. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. . metafizik. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Filsafat Selain sains. logik. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. Menurut Ibnu Haitham.

Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. sains. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Apabila umur semakin meningkat. 2. Jadi. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.org/wiki/Ibnu_Haitham . pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Antara buku karyanya termasuk: 1. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Bagi Ibnu Haitham. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. 5.wikipedia. M. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. 3. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. 4. dan ketuhanan. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Ref :http://id. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya.

dimana . Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria.Farabi . Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al. dan Abunasir.Browse » Home » Filosof . al-Farabi belajar al-Qur’an. Kazakhstan. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. tata bahasa. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. Farabi. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Pada masa awal pendidikannya ini. Al-Farabi. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. ilmu-ilmu agama (fiqh. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. kesusasteraan. Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab.

Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Kepala daerah (distrik) Aleppo. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. pengobatan. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah. Selain itu. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). filosofi. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. Dalam kondisi demikian. ia mengenal para filsuf Yunani. Tahun 940M. yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kitab al-Musiqa. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. bahkan musik. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. Plato. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik.

Filsafat politik Al-Farabi. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. Menurutnya. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah). 2. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. menurut al-Farabi. papan. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. jantung. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. dalam proses yang panjang. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. corak serta jenis negara. titik awal. dan keamanan. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). pangan. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. 6.1. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. 5. Kemudian. Pertama. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. 4. karena secara alami. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. prinsip. 3. . ideologi. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. adalah Negara Utama. Menurut Al-Farabi. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada tiga klasifikasi utama: 1.Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata.

3.org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. yakni organ peringkat ketiga. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. Negara dapat berada diambang kehancuran. Oleh karena itu. seperti : hati. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. Bagian peringkat kedua ini. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Organ bagian ketiga. Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi . Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. Menurut Al Farabi. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”.2. Sumber: http://id.wikipedia. limpa. namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. Kedua. otak. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. dan organ-organ reproduksi.

Bagi banyak orang. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. dan waktu. Persia (Iran). Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). .rowse » Home » Filosof ." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine.)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. ilmuwan. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. tempat. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran.

pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. melalui perhitungannya sendiri. seorang sarjana terhormat Ismaili. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). yang juga sekretarisnya dan temannya. Empat puluh kali. dari uraian singkat oleh Farabi.kesulitannya. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. lalu pergi ke masjid. sampai kata .Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. dan memberikan sedekah atas orang miskin. untuk satu setengah tahun berikutnya. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. dikatakan. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. tetapi melalui pelayanan pada orang sakit. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. . yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. dimana dia menghadapi banyak rintangan. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. Meskipun bermasalah besar pada masalah . mengambil air wudhu. dia akan meninggalkan buku . Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. Ayahnya. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya.katanya tertulis dalam ingatannya. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing.bukunya.sumber berkuasa. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. Sehingga. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. tetapi artinya tak dikenal. dia juga mempelajari filosofi. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . berasal dari Balkh Khorasan.

yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. dimana vizier. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. dekat Laut Kaspi. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. pendukung pendidikan dan ilmu.obat yang sesuai. Shams al-Ma'äli Qäbtis. dianggap sebagai teman seperguruan. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. sang dermawan pengatur Dailam. memberinya gaji kecil bulanan. Tetapi gajinya kecil. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . seorang penyair dan sarjana. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Sementara itu." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. ayahnya meninggal. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. di Gorgan. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. karena penyakit maag yang kronis. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak.metode baru dari perawatan. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. seperti matematika dan metafisika. Iran.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004.menemukan metode . Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . menggunakan obat . dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Akhirnya.

1.org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3. An Najat Sumer: http://id. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.wikipedia.

sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. lahir di Cordova. setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang .Browse » Home » Filosof . Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. raja Argon. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. pada masa Khalifah al-Manshur. Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena itu. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu.

Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. Sebelum meninggal dunia. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. kaji bintang.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. falak. muzik. Namun. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. Dua tahun kemudian. dan nahu. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. tatabahasa. hanya berdasarkan perhitungan politis. ilmu kalam. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. fiqh. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . Pada lewat penghujung usianya. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. membaca. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. perubatan. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. beliau pulang semula Kardova. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir.

kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. seperti yang dilakukan St. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme. toleran dan suka memberi maaf. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. Dalam bidang ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. menurut Sirajuddin Zar. setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. Maka secara berangsur. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. Sebaliknya. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. Dengan demikian. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. dalam penjelasan al-Ahwani. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. terutama di Andalusia dan Sisilia. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya.inklusif. William Moerbeke untuk melakukan .

Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M).penerjemahan tersebut. Di pusat-pusat pengkajian ini. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. Kias rasional. takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). Disamping kelompok pengidola. Seperti ditulis diatas. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat. dan Napoli. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . Dante dalam syairnya Divine Comedy. Setelah penerjemahan tersebut. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. otoriter dan dogmatis. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Sisilia. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka. secara sembunyi-sembunyi sekalipun. hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal).

“Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok.tripod.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. mendapat kesulitan. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa.wikipedia.wordpress.com/tokoh/id11.html http://3kh4. sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Menurut Sirajuddin Zar.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. berfikir sempit dan tidak menghargai akal. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam.” Sumber: http://alhakelantan. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat.

780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Karena sejak seribu tahun yang lalu. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. kisah-kisah perjuangan. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. percintaan dan keajaiban. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. Dalam kata-kata Carli Fiorina. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. Damaskus dan Kairo. Kalkulus). Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. Kalkulus). peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Sastra. Mereka menciptakan peradaban Islam. 1. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. Astronomi 5. Adalah para astronom yang melihat ke langit. Design. Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. ahli tumbuh-tumbuhan. ahli pertanian 3. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8. dan menemukan obat baru untuk penyakit. Fashion. memberi nama bintang-bintang. Astronomi 7. Arsitek . ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi.

Ilmu Kedokteran Mata. Astronomi. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Kristal Semu 22. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. Optik. Ilmu Logam. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Sejarah 34. Insinyur 24. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. 1095 – Ibn Bajah. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. Sejarah. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. 1095 – Ibn Bajah. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. Filsafat. Optik. Abu Bakar = Ilmu Kimia. Optik 10. Ilmu Planet. Matematika 14. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. Astronomi 39. Insinyur 16. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. Ilmu Kimia 27. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Matematika. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. Kedokteran 51. Ilmu Kimia. Kedokteran 53. 42. Filsafat 21. Kedokteran 50. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Kedokteran 48. Astronomi. Matematika 15. Tehnik Sipil 19. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Anatomi 13. Astronomi. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. Mekanik. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. Matematika. Geometri. Matematika 18. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. Geometri 31. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Kedokteran 30. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. Matematika 36. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. 930 – Ibn Miskawayh. Matematika. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. Penyair . Astronomi. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. 1110-1185 – Ibn Tufayl. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. Matematika 33. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. 860 – Al-Farghani. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Syair 44. 903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. Filsafat.9. Fisika. Ilmu Kelautan. Sastra 11. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Astronomi 25. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Ilmu Kimia 20. Penyair 45. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. Sastra 37. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. 815 – Al-Dinawari. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. Kedokteran 49. Ahli Ilmu Hewan. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika.

1162 – Al Baghdadi. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Ilmu Bumi (Geography) 73. Fisika 75. Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. Perhitungan Selain itu. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. 1135 – Ibn Maymun. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . Seni. Astronomi 55. Matematika 58. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). Ilmu Bumi (Geography) 69. Astronomi 78. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76. Azdi = Kedokteran. Ahli Bumi (Geography) 60. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Astronomi 72. Insinyur mekanik 57. 1184 – Al-Tifashi. Non-Euclidean Geometri 65. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. Gambar 1. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. Filosofi 56. 1359 – Ibn Al-Magdi. Kedokteran. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. Astronomi 77. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. 1351 – Ibn Al-Majdi. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. Matematika 71. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. Ahli Batu-batuan 64.54. Matematika 74.

Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M . Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4.berbagai macam teori.

. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7.Gambar 5. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6.

Bab. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10. Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.Gambar 8. .1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan.

. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Filosof terbaik. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim.Gambar 12. Al-Farabi adalah seorang muslim. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan. desas-desus dan mitosmitos.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun.

Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Baulcari. dan lainnya. Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Damaskus. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. dan Alsahrawi. salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". karena keahliannya itu. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. Ezzahrawi. Dan. Bulcasim. dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. Aicaravi. Kairo. Sekian waktu ia belajar. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Alcaravius. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Alcarani. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Eropa. Bulcasis. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. Bahkan. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Zahravius. Elzahawi. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. seorang ilmuwan Andalusia juga. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. tapi juga di wilayah barat.

Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Pembedahan mata 8. Amputasi. Pembakaran luka (cauterization) 9. Pengeluaran batu ginjal 11. yang berjumlah sekitar 200-an. Pemotongan (dissection) 14. khususnya bedah. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). dan sebagainya. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). Pembedahan telinga 7. Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. Pembedahan binatang 6. Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. dll. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. menyambung nadi. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi. Obat penahan aliran darah 13. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. pencuci hama (bakteri).

Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada. yaitu: 1. .1. 2. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Pemandian air panas (spa) 6. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Peralatan kandungan (obstretric). Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. Dan. Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. Selain itu. Penyerapan anggur. Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. 3. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. yang ia kembangkan sendiri. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). 3. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. mengalami perubahan bentuk. 2. dll. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Penekan lidah (tongue depressor) 4. dll. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2.

Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). dan Oxford (1778 M). Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. Dalam menjalankan praktek dokternya. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. Basel (1541 M). Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). dan hanya mencari kekayaan. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. selain menggunakan cara-cara yang maju. Maka. [] . Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai.

1968). Kedua. tempat-tempat pelacuran.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. surat-e. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. tak lazim dan tercela. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. Bau Betina (2007). Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . Namun. Karena itu. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. berlumur berahi. disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. panti-panti pijat terselubung. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. dan juga sangat banal. Dan kita sebagai pembaca. maka seks harus dipingit. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. ‘dunia tengah’. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. SMS. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. dan entah apa lagi.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. sangat lugas. Haiatul Masry. tak alamiah. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). yang kotor. nilai lama yang diakui oleh islam. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. Setali tiga uang dengan yang pertama. atau diskotik. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. kafe. University of Tasmania.

Kitab al-Fuhul asy-Syuara. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. ia menjadi gelandangan yang terlunta. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. muncullah tokoh penyair besar. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. karena terang-terang mengatakan zina. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. al-Muwasyyah. Dan di barisan yang kedua ini. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. Dar al-Kitab al-Jadid 1971).Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. dan kuda dengan “lembut”. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. dan melulu hanya seputar selangkangan. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. hal 41: Kairo. dan meninggal sebagai orang yang terusir. lembab. Dua bait di atas. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. karena ia menulis sastra wangi. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. bahwa ia adalah penyair garda depan. Bait puisi itu mendapat kritikan. 68-69: Beirut. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. ‘adab yang selain berarti sastra. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. sebagai metafor. Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. yang bernama Imri’ al-Qois. Al-Ashma’i. Dar ats-Tsaqafah 1969). al-Ashama’i mengatakan. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. juga etika. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. . sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. 19: Beirut. Ibnu Qutaibah. yang biasa mempunyai makna simbolis. hal 9 dan 18. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. bahwa ia dicela banyak masyarakat.

Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. hal 36: Kairo. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. Lalu. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. an-Najasy al-Haritsi. *** Sekarang justru persoalannya lain. 8/8/04). wahai malam!. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. hal 10. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). sebebasbebasnya. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. Nampak dalam bait puisi di atas. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. dan Syabil bin-Waraqa. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. Abu ath-Thamhan alQaini. al-Muwasyyah. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. tiap kata saling menguatkan. Kuda Ranjang. (al-Marzabani. seliar-liarnya. maka pejantan dianggap menang. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. Dan dalam perpuisian arab. Kitab alFuhul asy-Syuara. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu.

Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. Acep Zam-Zam Noor. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. Agak mengejutkan memang. Ngintip. simak saja misal di dalam Berak. Ahmad Nurullah. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. dan terkesan “sadis”. yaitu menaklukkan perempuan. Payudara. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. pipi merah. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. Telanjang. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. dan Foreplay Binhad. Penis. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Syahwat. Homo Eroticus. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. Malam Janda. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. Rahman. “bringas”. Ulang Tahun Tubuhmu. Jamal D. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. Sex After Lunch. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Bokong. dan lain sebagainya. bahkan seperti “kalap”. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. namun percaya diri. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. bunga . Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. Ngintip. dan Foreplay. bibir kayak delima. Pengakuan Sepasang Girang.

kata-katanya simpel. dan spontan. lanjutkan. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. dinna suka puisinya. Prestasi yang luar biasa. terus berkarya bang. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. meskipun dalam sudat paling terpencil. termasuk berak. apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. oii abang. . dinna baru ketemu blog nya nih. brewok.yang enak wanginya. Faizi Said. 7. awie Said. banal dan menjijikkan. kelangkangan.Jack 3. dinna Said. jembut. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. binhad geblek. jibril Said. deden Said. jelas sekali jauh dari kesan asal. oya. Sumber: Jurnal Kalimah. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana. wahyu Said. amin sugebol Said.. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. Binhad. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. M. isinya keren. 5. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. LESBUMI NU. seperti tentang hal-hal yang erotis.

nah.aneh.”. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.biarkan aja jangan diganggu 9.hasyim37@gmail. emang si binhad itu lagi jadzab. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu. lebih aneh lagi. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab.hasyim Said. wonge iseh jadzab .com Said. kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8. habib. mencurigakan. habib.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->