Seri Biografi Tokoh Islam: Al Khawarizmi

Posted on Maret 14, 2008 by Hafez Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabru wal Mukobala. (penjabaran dan penyelesaian). Di nama latinkan menjadi Aljabar.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan alKhawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan alKhawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-KhawarizmiGelaran AlKhawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah : 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Al-Tarikh 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu

sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undangundang Islam. 1. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 1. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 1. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini

sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M.com site SMARDREN • • Home About « TARI SAMAN BIOGRAFI AL KHAWARIZMI » BIOGRAFI IBNU SINA Syeikhur Rais. yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Aviciena lahir pada tahun 370 hijriyah di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara. dan meski masih berusia muda. beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Just another WordPress. . Sejak masa kanak-kanak. Beliau pun menjadi terkenal. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra. Dengan demikian. sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 hijriyah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Abu Ali Husein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina.terutamanya pada abad ke9M. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu.

Mantiq al-Syifa’ saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantiq islami. Kesibukannya di pentas politik di istana Mansur. atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. mantiq. aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. matematika. “Kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. “Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Pertama menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Beliau menerjemahkan karya Aqlides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam salah bab karya tulis ini. Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 masehi. Ibnu Sina mengenai perpustakan itu mengatakan demikian. Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Al-Syifa’ ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang dibeni nama kitab Al-Syifa’. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. Prancis dan Jerman. mantiq. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa latin berjudul De Conglutineation Lagibum. Kedua karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir.” . Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. obat-obatan dan berbagai macam penyakit. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran.” Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. penguasa Hamedan. dan matematika dengan berbagai cabangnya. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia.Berkat itu. Saat berada di dalam penjara. ilmu alam dan ilahiyyat. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya… Ketika usiaku menginjak 18 tahun. kitab al-Syifa’ dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang massa. sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyyat dari kitab al-Syifa’ sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Dalam ilmu kedokteran. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina. Dalam masalah energi Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa. raja dinasti Samani. Pembahasan ini sungguh menarik. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Di sana Ibnu Sina mengatakan. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Muk.

Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. jika ia menguasai filsafat secara sempurna.Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya -sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan. Dia lah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pada periode ini.dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya. ilmuan asal Jerman dari aliran Dominique yang hidup antara tahun 1200-1280 Masehi adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Farabi. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah Eropa. Ibnu Sina mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. seseorang baru diakui sebagai ilmuan. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti faham filsafat paripatetik. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles. Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. . Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 hijriyah pada usia 58 tahun. kehidupan Abu Ali Ibnu Sina mengalami dua periode yang penting. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui dua abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan ‘metafisika Aristoteles’ yang ditulis oleh Farabi. Dalam filsafat. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Periode kedua adalah periode ketika Ibnu Sina menarik diri dari faham paripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri cenderung kepada pemikiran iluminasi. filosof muslim sebelumnya. Albertos Magnus. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandanganpandangan Aristoteles di bidang filsafat.

A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam. Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) .

Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka.ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) . Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy’ariah ) ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir.

dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi.AL-FARRA ( Pakar liguistik. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits. seni. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) I .

filsuf. astronomi.IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur’an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. sejarawan. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair.

tokoh ilmu qira’at. penyair. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. sejarawan. filsuf. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur’an. astronom. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. dan tokoh ilmu hadits ) . dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik. tasawuf. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf.

ahli matematika. logika. Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z . Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab. fisika. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab.IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. astronomi.

ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) .

Biologi. membuat catatan tentang penyakit penting: cacar.Dari Wikipedia bahasa Indonesia. ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi. dalam karya Gerard dari Cremona "Receuil des traites de medecine" 1250-1260.[1] Nama: Razi Lahir: {{#if:August 26. menciptakan asam Gagasan sulfur.[rujukan?] 865| {{{birth_date}}} Meninggal: 925 Aliran/tradi Ilmuwan Persia si: Minat Kimia. Kedokteran. Sains utama: Menemukan Alkohol. cari Ar-Razi Cendekiawan Persia Era Pertengahan Gambaran Al-Razi oleh pelukis Eropa. memelopori bedah saraf dan bedah mata .

4 Etika kedokteran  2. Ia lahir di Rayy. Dahulu.5 Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran 3 Referensi 4 Pranala luar [sunting] Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv.1 Cacar dan campak  2. Di kota ini juga.1 Bidang Kedokteran  2. Teheran pada tahun 251 H. Sekembalinya ke Teheran. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran.3 Farmasi  2.1.2 Alergi dan demam  2.1. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya.1. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat.1. matematika dan kesastraan. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Iran. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa[2] dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. kimia. Daftar isi [sembunyikan] • • • • 1 Biografi 2 Kontribusi o 2. . Saat masih kecil. al-Mu'tashim. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad.1. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. Pada umurnya yang ke-30. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad.930. Dalam bidang kedokteran. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi.

Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. penguasa Samania. tapi juga masa dewasa. dimana dia mengumpulkan murid-muridnya." . cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. Beberapa tahun kemudian. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad.Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. Pada tahap ini. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. [sunting] Kontribusi [sunting] Bidang Kedokteran [sunting] Cacar dan campak Razi sedang menyembuhkan seorang pasien Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. Selain itu.

Sebagai tambahan." [sunting] Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. [sunting] Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter.Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. [sunting] Farmasi Pada bidang farmasi. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. ArRazi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. rasa sakit pada punggung. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. . ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. spatula dan mortar. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Pada salah satu tulisannya. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru.

p.1001inventions.[3] [sunting] Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku: • • • • Hidup yang Luhur (Arab: ‫. [sunting] Pranala luar • • • • • http://www. IV.html http://www.cfm? fuseaction=main.pdf Google Books: "Doubt: A History" p.44 2. the Scholar and Ethics. 228. ^ History of civilizations of Central Asia.com/news/02/aug/1087. 3.html http://umcc.org/~maftab/ip/hmp/XII-TwentyTwo. ^ Islamic Science. Foundation for Science Technology and Civilisation. part two. vol.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak [sunting] Referensi 1. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. ^ "Inventions et decouvertes au Moyen-Age".payvand.viewBlogEntry&intMTEntryID=2747 http://www. Samuel Sadaune. hal.Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik.ais.levity.com/alchemy/islam15.. 229 Artikel bertopik biografi tokoh Islam ini adalah sebuah rintisan. Motilal Banarsidass Publ. bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. .com/index. ISBN 81-208-1596-3.

Ar-Razi lahir. Untuk menekuni bidang ini. ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Rhazes. dan hanya ditandingi oleh ulama Muslim lainnya Ibnu Sina. logika.Ar-Razi: Perintis Ilmu Kedokteran Rifqi Syuja Hilman Asya Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Anggota CIOS-ISID Gontor Muhammad ibn Zakaria ar-Razi (865 – 925) yang populer dikenal dengan ar-Razi. merupakan ilmuan Muslim pertama yang mengurai banyak masalah medis dan klinis. Selain itu." Sejak inilah. Faul Ajina (Paul Agina). dan berkontribusi sangat besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. eksakta. menuturkan: "Di masa mudanya. tapi ketertarikannya terhadap disiplin ilmu kedokteran telah muncul sejak ia muda. dan kedokteran. ia juga melahap banyak referensi kedokteran karya Jalun (Galen). Kemasyhurannya mengemuka di Eropa pada era Renaisans. Persia (sekarang Iran). dididik dan dibesarkan dalam lingkungan agamis yang ketat. guna memperdalam ilmu kedokteran. ia sampai rela meluangkan waktu khusus hijrah ke Baghdad. seperti dikutip AJ Aberry dalam pengantar buku The Spiritual Physic of Rhazes (Penyembuhan Ruhani Ar-Razi). Lahir di Rayy. Ilmu kedokteran mendapat porsi khusus dari energi ar-Razi di usia tua. Namun ketika beranjak dewasa ia tinggalkan hobinya ini seraya mengatakan bahwa musik yang berasal antara kumis dan jenggot itu tak memiliki daya tarik dan pesona untuk dipuji atau dikagumi. kimia. matematika. beberapa sumber menyebutkan ar-Razi lebih fokus mengkaji intelektualisme filsafat. Ibnu Khallikan. Ali ibn Suhal ibn Rabban ath-Thabari. Hifukratun (Hipokrates). ia (Ar-Razi) gemar main kecapi dan menekuni musik vokal. Irak. Sebelumnya ar-Razi fasih menggeluti bidang filsafat. Karir praktisi Ar-Razi menimba ilmu kedokteran dari gurunya. dan lainnya. Tak ketinggalan ia juga mengkaji kitab-kitab Hindu dan Nasrani. Ia baru serius menekuni masalah-masalah kedokteran pada masa tua. dan sastra. .

dengan banyak murid berasal dari penjuru dunia. al-Hâwi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang . Irak. Hingga kemudian banyak karya yang ia hasilkan. ar-Razi juga banyak melakukan penelitian dan kajian kedokteran. melakukan eksperimen medis pada hewan. Mesir. hingga banyak diterjemahkan ke banyak. atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Liber Continens. dan Hindu. reaksi pupil mata terjadi karena otot-otot kecil bekerja sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. ditambah catatan-catatan hasil observasi klinis Ar-Razi. Arab. membuahkan hasil besar. Dari berbagai kajiannya. Ia berisi metode kedokteran campuran antara ala Suriah. obstetri (ilmu kandungan). ia spesialis pediatri (ilmu kesehatan anak). Ketekunannya belajar. dan karirnya terus menanjak menjadi kepala Rumah Sakit Pusat Baghdad pada masa Khalifah al-Muqtafi. Ar-Razi juga menjadi dokter pertama yang menggunakan air dingin untuk mengobati demam (kompres). ar-Razi menjadi pelopor berbagai bidang ilmu kesehatan. menciptakan benang operasi dari usus hewan. Sementara dalam bidang praktik kedokteran. Menurutnya. Dan ia pula yang pertama memisahkan ilmu kedokteran dengan farmasi. Selain sibuk sebagai dokter. Debutan tulisannya dimulai dengan menulis karya prestisius kitab al-Hâwi (Comprehensive Book on Medicine/Kitab Komprehensif Kedokteran). khususnya Eropa dan dicetak berulang kali. hingga ia menjadi dokter mumpuni dan disegani. kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. dan ophthalmologi (ilmu tentang mata). Al-Hâwi menjadi rujukan penting dunia kedokteran. khususunya obat dan perawataan. Karya ini menguraikan ilmu dan praktik kedokteran dalam puluhan jilid besar. Atas perintah Raja Charles I dari Anjao pada tahun 1279 M.Ar-Razi juga belajar pada Hunain Ibnu Ishaq yang menguasai seluk beluk tradisi Yunani Kuno serta pengobatan Persia dan India. Al-Hâwi menjadi ensiklopedi bidang kedokteran terbesar dan luar biasa kala itu. Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengulas ekstraksi katarak dan reaksi pupil mata yang membesar dan mengecil. membuatnya dipercaya mengepalai Rumah Sakit Rayy. atau popuker disebut kitab al-Jâmi' al-Khas li Shinâ'ah ath-Thibb. Kemampuann dalam bidang kedokteran. menemukan penularan penyakit akibat faktor keturunan. Yunani. Ia dikenal sebagai guru yang luas luas ilmu dan ramah pergaulan. Di kemudian hari. Produkif menulis Ar-Razi telah menulis seratusan karya.

cacar. al-Manshur Ishaq. Liber Divisionum Continens CLIV Capitula Cum Quibusdamconfectionibus Ejusdem. hanya 10 jilid yang hingga kini masih tersimpan di perbagai perpustakaan Eropa. Juga dijelaskan intervertebral foramina (rongga di antara tulang belakang) dan spinal chord (jaringan syaraf tulang belakang). Lalu ke dalam bahasa Ibrani oleh Shem Tob ben Isac (Babi ha Tortosi) sekitar tahun 1267 M. dan London. Selain al-Hâwi. Buku itu disebut al-Kunnash al-Malaki atau The Complete Art of Medicine. Ada pula yang mencatat al-Hâwi diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1468 M oleh Salim Ibnu Farj dengan judul Liber Dictus Elhawi. Kitab besar dan tebal ini kemudian diringkas oleh seorang dokter Persia bernama Ali ibn al-Abbas al-Majusi (994 M). Berlin. Kitabnya al-Judari wa al-Hasabah merupakan karya orinisil Ar-Razi dalam pembahasan cacar dan cacar air. Juga diulas detail efek kerusakan syaraf. Kitab ini merupakan hadiah ar-Razi kepada penguasa Khurasan (Persia) yang juga sahabatnya. Kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1565. A Greenhill menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1848 M di London. dan mengurai anatomi tubuh manusia dengan detail. Ali ibn al-Abbas adalah dokter istana Sultan Adud ad-Daula. Liber Introductionis in Medicina Parvus. Ar-Razi juga mewariskan tulisan tentang penyakit campak. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1480/1481 M di Milano dengan nama Liber Almanzoris. serta bahasa Jerman dan Perancis secara terpisah dari sebagian jilidnya. yang membuat semacam ensiklopedi dengan kelengkapan yang sama dengan al-Hâwi tapi tidak setebal karya ar-Razi. Dibahas pula persoalan saraf motorik dan sensorik. dan ar-Razi pun dikenal sebagai . dan De Juncturarum Aegritudinibus. yaitu al-Manshûri fî ath-Thibb atau Liber Almanzoris yang terdiri dari 10 jilid. Leningrad. Dari 20 jilid al-Hâwi. Buku ini merupakan kajian dari hasil temuannya mandiri ar-Razi dalam praktik medisnya. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya hingga dicetak ulang 40 edisi antara tahun 1498 dan 1866 M. Sejak itu khalayak kian mengenal kitab ini. ada kitab lain yang juga dikenal luas. Judul Latin terjemahan karya ar-Razi oleh Gerard of Cremona antara lain Liber Albubtri Rasis qui Dicitur Al-Mansoris (Liber Almanzoris). seperti Escorial. Karya ini membahas masalah kedokteran Arab-Yunani. dan batu ginjal. Gerard dari Cremona yang menyusun terjemahan jilid ke-9 kitab ini dengan judul Nonus Al Mansuri yang terkenal hingga abad ke-16.tabib Yahudi Sisilia bernama Faray Ibnu Salim (Farragut) dengan judul Liber Continens.

ar-Razi membahas berbagai zat kimia. Seperti Mukhtashar fî al-Laban (Ringkasan tentang Susu). Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Experimentorum. Bar as-Sâ'ah. at-Taqsîm wa at-Takhsîr. al-Mafâshil. dan lainnya. garam. Man lâ Yahdhurhu ath-Thabîb (Orang yang Tak Datang ke Dokter). Masih banyak kitab-kitab karyanya yang lain. . ArRazi juga membahas reaksi kimia lengkap dengan uraian dan 20 instrumen untuk penelitian kimia. unsur hewan. Ada lagi karya ar-Razi di luar bidang kedokteran. al-ghul. Ia menghasilkan kitab bidang kimia al-Kimiyâ. amoniak.orang pertama yang membedakan antara smallpox dan chickenpox atau cacar dan cacar air dengan kajian sangat berkualitas. unsur manusia. dan lainnya. dan sebagainya. Thibb al-Athfâl (Kedokteran Anak). Ia membagi benda-benda itu berdasarkan kategori yang mudah menguap dan lambat menguap. seperti batu. unsur nabati. Ar-Razi sungguh produktif dalam menulis kitab. alkali. Sedangkan dalam kitab al-Asrar. yang membahas aneka unsur kiami seperti logam. boraks. Ar-Razi diduga mengembangkan kimia secara independen dari "Bapak Kimia" Jabir Ibnu Hayyan.

Di kota ini juga. Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Ia lahir di Rayy. kimia. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. matematika dan kesastraan. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Biografi Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah.Browse » Home » Filosof . ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Saat masih kecil. Islam » Ar-Razi Ar-Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi (Persia:‫ )أبوبكر الرازي‬atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 . ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Pada umurnya yang ke-30. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. Teheran pada tahun 251 H. Dalam bidang kedokteran. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Sekembalinya ke Teheran. ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai . Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran. Iran.930.

ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar: "Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak. ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy. Dahulu. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini. Pada tahap ini. penguasa Samania. Ar-Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi. Kontribusi Bidang Cacar dan Kedokteran campak Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. tapi juga masa dewasa." Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad ke-9 yaitu Rhazes. Selain itu. Beberapa tahun kemudian. dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. al-Mu'tashim. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari. dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap. dimana dia mengumpulkan muridmuridnya. Kemudian dia menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah. dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada wine. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv.eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist. patologi penyakit yang dijelaskan dengan . Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi.

Pada salah satu tulisannya. spatula dan mortar. Sebagai tambahan. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter." Alergi dan demam Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma". Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Etika kedokteran Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Farmasi Pada bidang farmasi. yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin." Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan.perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. rasa sakit pada punggung. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi dalam buku ini. gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. karena biasanya anggota kerajaan suka tidak . Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. Salah satunya adalah ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk menjual ramuan. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan.

mematuhi

perintah

sang

dokter.

Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran

Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:
• • • •

Hidup yang Luhur (Arab: ‫.)الحاوي‬ Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum (Arab:‫)من ل يحضره الطبيب‬ Keraguan pada Galen Penyakit pada anak

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ar-Razi Diposkan oleh MA Hadi di 00:10

Browse » Home » Filosof , Islam » Ibnu Kholdun Ibnu Kholdun

Ibnu Kholdun didaulat oleh dunia sebagai `Bapak Sosiologi Islam’. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Sederet pemikir Barat terkemuka, seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Robert Flint, Arnold J Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rosenthal, dan Arthur Laffer mengagumi pemikirannya.

Tak heran, pemikir Arab, NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan dan sekaligus sarjana. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa

Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinastidinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas

Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ia balik lagi ke Tilmisan. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Setelah menunaikan ibadah haji. Dalam masa menyepinya itulah. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Empat tahun kemudian. Berkat diplomasinya yang luar biasa. penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Meski telah dikhianati. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. penguasa Mogul. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz. Maroko pada 774. Tak lama kemudian. Tak lama kemudian. Di awali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Ibnu Khaldun. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Namun. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Sikap politiknya berubah. namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Pada 803 H. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan . Sejak saat itulah. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa’lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Pada 780 H. ia sempat merevisi kitab Al’Ibar. Di tanah kelahirannya itu. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Di Kairo. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-`Ibar (Sejarah Umum). Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia.Ahmad.

Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. Tak heran. jika ahli sejarah Inggris. Ketiga. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al-`Ibar. Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. dan sejarah termuat dalam kitab itu. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas.” papar Syafii Ma’arif. `’Masyarakat tidak statis. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah.Pertama. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. Selama masa kontemplasi itu. `’Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Pasalnya.” . Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah: `’Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal’at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Bagi Ibnu Khaldun. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. `’Di tangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. Menurut Ahmad Syafii Ma’arif.digunakan Al-Muqaddimah hingga Karya saat yang ini. kebudayaan. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. kenyataannya AlMuqaddimah lebih termasyhur. tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial.” ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta’rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. Dalam kitabnya itu. Kedua. lewat Al-Muqaddimah. Arnold J Toynbee menganggap AlMuqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujianpengujian yang kritis. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang.” Secara garis besar.

gaulislam. Sumber: Republika onlne http://www.Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. saat ini. verifikasi teoritis. Dalam metodeloginya.” papar Ilmuwan asal Jerman. `’Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik.com/ibnu-khaldun-ilmuwan-besar-dari-tunisia . sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). Heinrich Simon. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. pengujian hipotesis. dan metode pemerhatian. Jauh.

tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Bacon. dengan nama Alhazen. agama. matematika. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat.Kairo 1039). Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah.965 . adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Islam » Ibnu Haitham Ibnu Haitham Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ‫)ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم‬ atau Ibnu Haitham (Basra. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. politik. dan filsafat.Browse » Home » Filosof . dan sebagainya. . kesusasteraan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. pengobatan. kemasyarakatan. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. sains. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. pengobatan. falak. geometri.

beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Tulisannya mengenai mata. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya.Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Dalam kajiannya. Karya Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. beliau dikenali dengan nama Alhazen. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. dan sebagainya. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Bacon. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Menurut Ibnu Haitham. matematik. dan falsafah. falak. falsafah. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. geometri. Hasil daripada usaha itu. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. beliau juga telah berjaya dan penelitian . Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. pengobatan.

logik. sains. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Antara buku karyanya termasuk: • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. metafizik. Apabila umur semakin meningkat. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. . kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. dan ketuhanan. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Selain itu. Jadi. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Haitham. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada.menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Filsafat Selain sains. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar.

Diposkan oleh MA Hadi di 02:59 . Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.• • • • • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. M. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.

185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy’ats bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya.” cetus sarjana Italia era Renaissance. sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingungan. antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudulkan Teologi menurut Aristoteles. Keluarganya berasal dari suku Kindah — . Islam » Al-Kindi Al-Kindi Al-Kindi (‫( )يعقوب بن اسحاق الكندي‬lahir: 801 . Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh. Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ilmuwan kelahiran Kufah.Browse » Home » Filosof . Di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim. ia mahir berbahasa Yunani pula. selain bisa berbahasa Arab. Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Geralomo Cardano (1501-1575). Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan.” cetus sarjana Italia era Renaissance. ”Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Geralomo Cardano (1501-1575). Semasa hidupnya. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat.wafat: 873). Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tangguh.

selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitulhikmah. Al-Mu’tasim. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. Sejak belia. dia sudah dikenal berotak encer. raja di wilayah Qindah. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. Berkat peran Al-Kindi pula. yakni Yunani. Al-Ma’mun (813-833). dia melanjutkan dan menamatkan pendidikan di Baghdad.salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Ketika Khalifah Al-Ma’mun tutup usia dan digantikan puteranya. Pendidikan dasar ditempuh Al-Kindi di tanah kelahirannya. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. astronomi. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. dialektika. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Di antara sederet buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Al-Kindi merupakan keturunan Ya’rib bin Qathan. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. logika. Al-Amin (809-813). membuatnya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. Suryani. posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. psikologi. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. politik dan meteorologi. ilmu hitung. musik. seperti Yunani. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Al-Mu’tasim. termasuk kedokteran. medis. seperti filsafat. astrologi. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. dan Arab. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. Kemudian. Bukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. geometri. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. . Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Tiga bahasa penting dikuasainya. Bila ditelusuri nasabnya. Sang ayah pernah menduduki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Arrasyid (786-809). Kakeknya Asy’ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. Menurut Al-Nadhim.

Jabatannya sebagai guru istana pun diambil alih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. melalui filsafat-lah. buku. Namun. Al-Kindi tersingkir. Hingga abad ke-7 M. itu tak berlangsung lama. Filsafat. Al-Kindi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. pada tahun 873. tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Khalifah ALMutawakkil kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan.buku filsafat yang dihasilkannya banyak yang hilang. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Namun akhirnya Al-Kindiyah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Baghdad tengah dikuasai rezim AlMu’tamid. Henry Corbin. namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. perpustakaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang sempat diembannya. . Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah sebagai aliran pemikiran resmi kerajaan. bisa juga lenyapnya karya-karya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Friksi pun sempat terjadi. papar Klein-Franke. Selain itu. Hingga kini. peran Al-Kindi semakin dipersempit. Setelah era Khalifah AL-Mu’tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Alwatiq dan Al-Mutawakkil. dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam.Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Namun. Menurut Corbin. Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mulia. Baginya. Saat itu. Begitu dia meninggal. manusia bisa belajar mengenai sebab dan realitas Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Sebab.

Dalam kitabnya itu. ”Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia. filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Al-Kindi memaparkan bagaimana kode-kode rahasia diurai. baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. sampai seluruh simbol itu terbaca. dua. dan seterusnya itu. Menurut dia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama. bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astronomi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam naskahnaskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalisa. lanjut Al-Kindi. A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika untuk memecahkan kode-kode rahasia. dalam buku tersebut. Filsafat Al-Kindi Bagi Al-Kindi. lalu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu. baik hakikat secara juz’iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan).Kitab Pemecah Kode Sebagai ilmuwan serba bisa. lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu. yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Teknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tuntas dalam kitab itu.” kata Al-Kindi. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikhraj al-Mu’amma. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah. Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang filsafat saja. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan kode. dan menggantikan simbol dengan huruf. Selain itu. yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli. ”Di situ kita akan menemukan simbol yang paling sering muncul. dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. . persentase huruf dalam kode rahasia. Di area ilmu ini. Al-Kindi juga berkontribusi besar dalam bidang geometri bola. Tuhan tak mempunyai hakikat. ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia serta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. kejadian dua. Kriptografi dikuasainya. ia menulis empat buku mengenai sistem penomoran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. lantaran dia pakar di bidang matematika. Setelah itu. Yang paling penting lagi. kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi.” Teknik itu.

Menurutnya.com/2008/09/24/al-kindi-filosof-islam-pertama/ Diposkan oleh MA Hadi di 02:14 . tak bisa mempunyai sifat aktual. tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. yakni daya nafsu. Tuhan adalah Pencipta. masih ada satu macam akal lagi. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam tiga daya.wordpress. papar Al-Kindi.org/wiki/Al-Kindi http://mentoringku. Sumber: http://id. AL-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual.wikipedia. jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Menurut Al-Kindi. Akal yang bersifat potensial. dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Oleh karena itu. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya. yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Tuhan tidak merupakan genus atau species.Dalam pandangan filsafat Al-Kindi. yakni akal yang bersifat potensial. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. daya pemarah. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga. dan daya berpikir. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq al-Awwal) dan Yang Benar Tunggal. daya yang paling penting adalah daya berpikir. menurut Al-Kindi. karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi.

Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. falak. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. agama. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. geometri. dan sebagainya.. pengobatan. Bacon. sains. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. kesusasteraan. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. dan filsafat. kemasyarakatan. Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. pengobatan. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. falsafah. politik. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. matematika. beliau dikenal dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. atau dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Selama di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran .Ibnu Haitsam Leave a comment Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. dan sebagainya. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains.

dan falsafah. Hasil daripada usaha itu. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. matematik. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Selain itu. Filsafat Selain sains. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. pengobatan. metafizik. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Dalam kajiannya. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Karya dan penelitian Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. geometri. falak. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karyakarya sarjana terdahulu. logik. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambungsambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar.Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. . Menurut Ibnu Haitham. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Bacon. Tulisannya mengenai mata. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian.

5.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.wikipedia. Ref :http://id. 3. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. 2. Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. 4. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Jadi. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Bagi Ibnu Haitham. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegelapan. Apabila umur semakin meningkat. Karya Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah “dicuri” dan “diceduk” oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Antara buku karyanya termasuk: 1. Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi. sains. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. dan ketuhanan.org/wiki/Ibnu_Haitham . Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. M.

ilmu-ilmu agama (fiqh. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipelajari. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara.Browse » Home » Filosof . dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Farabi. al-Farabi belajar al-Qur’an. Kazakhstan. Islam » Al-Farabi Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Pada masa awal pendidikannya ini. kesusasteraan. dimana . Bahasa Persia: ‫) محمممد فممارابی‬ singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syi’ah Imamiyah (Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam islam dimana yang menjadi dasar aqidah mereka adalah soal Imam) yang berasal dari Turki Kehidupan dan pembelajaran Ayahnya seorang opsir tentara Turki keturunan Persia. juga dikenal di dunia barat sebagai Alpharabius. dan Abunasir. Al-Farabi.Farabi . tata bahasa. al Farabi kemudian mengembara di kota Harran yang terletak di utara Syria. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad. yaitu kira-kira pada tahun 920 M. tafsir dan ilmu hadits) dan aritmatika dasar. Ia juga dikenal dengan nama lain Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al.

bahkan musik. ia mengenal para filsuf Yunani. Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan. filosofi. al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli Filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal (Negara Utama). yang berbentuk Monarki yang dipimpin oleh seorang Khalifah. mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dalam kondisi demikian. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. yang dikenal sebagai simpatisan para Imam Syi’ah.saat itu Harran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. al Farabi melajutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Sayf al Dawla al Hamdanid. Buah Karya Selama hidupnya al Farabi banyak berkarya. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Ia lahir dimasa kepemimpinan Khalifah Mu’tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi’ (946-974 M) dimana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sayf al Dawla dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyyah. Kepala daerah (distrik) Aleppo. Plato. Tahun 940M. ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan "guru kedua" setelah Aristoteles. Kitab al-Musiqa. karya-karya alFarabi dapat ditinjau menjdi 6 bagian Pemikiran . Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kemudian al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun (Rajab 339 H/ Desember 950 M) di masa pemerintahan Khalifah Al Muthi’ (masih dinasti Abbasiyyah). Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika. Selain itu. Ia kemudian belajar filsafat dari Filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhana bin Jilad. pengobatan. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik.

Pertama. ideologi. Menurut Al-Farabi. Filsafat politik Al-Farabi. Ilmu-ilmu Ilmu Ilmu Bunga Politik rampai dan (Kutub Logika Matematika Alam Teologi kenegaraan Munawwa’ah).Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. 2. sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. jantung. Kemudian. adalah Negara Utama. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. 6.1. serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. prinsip. Menurutnya. khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi'ah. pada akhirnya terbentuklah suatu Negara. menurut al-Farabi. . dan konsep dasar Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat. maka manusia menjalin hubunganhubungan (asosiasi). Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. dalam proses yang panjang. 5. papan. 3. Pemikiran tentang Asal-usul Negara dan Warga Negara Menurut Al-Farabi manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. corak serta jenis negara. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnyaprinsip-prinsipnya (mabadi) yang berarti dasar. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama) yang membahas tetang pencapaian kebahagian melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam. karena secara alami. warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara. pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna diantara mereka. negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang. Menurut Al-Farabi perkembangan dan/atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Ada tiga klasifikasi utama: 1. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. dan keamanan. titik awal. pangan. Negara Utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. 4.

Selanjutnya al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi .org/wiki/Al-Farabi Diposkan oleh MA Hadi di 18:32 . otak. Pemikirannya Tentang Pemimpin Dengan prinsip yang sama. selain bertugas melayani bagian peringkat pertama. pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Menurut Al Farabi. yang disebut sebagai (Ra’is) atau pemimpin golongan kedua. Organ bagian ketiga. 3. yakni organ peringkat ketiga. Bagian peringkat kedua ini.wikipedia. Oleh karena itu. seperti : hati. Negara dapat berada diambang kehancuran. namun kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan. dan organ-organ reproduksi. juga mengatur organ-ogan bagian di bawahnya.2. Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama (the first one – dengan segala kesempurnaannya (Imam) dan karena sangat sulit untuk ditemukan (keberadaannya) maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. Kedua. Sumber: http://id. seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna didalam suatu negara. maka Negara Utama tersebut bagai “kerajaan tanpa seorang Raja”. limpa.

dan waktu. tempat. . Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Islam » Ibnu Sina Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. ilmuwan. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran.rowse » Home » Filosof ." pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan).)أبو علي الحسين بن عبد ال بن سينا‬Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (Persia ‫ابوعلى سينا‬ Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ‫ . Bagi banyak orang. Persia (Iran). dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran.

sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan.Awal Kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber . tetapi melalui pelayanan pada orang sakit.sumber berkuasa. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. dikatakan. Dia mempelajari kedokteran pada usia 16. yang dibelinya di suatu kedai buku seharga tiga dirham. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia). berasal dari Balkh Khorasan. dia membaca Metaphysics dari Aristoteles. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. sampai kata .masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. yang dibuat dengan bantuan yang dia harapkan hanya misteri. Empat puluh kali. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. Ayahnya. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. mengambil air wudhu. yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. Sehingga.katanya tertulis dalam ingatannya. dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. Meskipun bermasalah besar pada masalah . pada beberapa penyelidikan yang membingungkan. menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. dimana dia menghadapi banyak rintangan. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. dia akan meninggalkan buku .bukunya. melalui perhitungannya sendiri. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. dan terus salat sampai hidayah menyelesaikan kesulitan . Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika.kesulitannya. dia juga mempelajari filosofi. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. yang juga sekretarisnya dan temannya. tetapi artinya tak dikenal. dan memberikan sedekah atas orang miskin. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. untuk satu setengah tahun berikutnya. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. seorang sarjana terhormat Ismaili. . dari uraian singkat oleh Farabi. lalu pergi ke masjid.

menemukan metode . mencari suatu opening untuk bakat bakatnya. memberinya gaji kecil bulanan. dekat Laut Kaspi. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. saat dia wafat anakanak itu merasa beruntung sekali mempunyai kesempatan untuk bertemu ke ibnu sina untuk terakhir kalinya karena saat akan dibawa ke rumah dia sudah kehilangan nyawa dan tidak dapat ditolong Karya Ibnu Sina . karena penyakit maag yang kronis. ayahnya meninggal. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya. Akhirnya. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung.obat yang sesuai. pendukung pendidikan dan ilmu. dianggap sebagai teman seperguruan. Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan untuk emir. Shams al-Ma'äli Qäbtis. saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids. Tetapi gajinya kecil.Samanid dynasty menuju keruntuhannya pada Desember 1004.metode baru dari perawatan. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni. saat itu dia sedang sakit parah tetapi tetap saja bersikeras utuk mengajar anak-anak. Iran. Sementara itu. dimana vizier. sang dermawan pengatur Dailam. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Ibnu Sina bertamu dengan seorang teman. tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama kemudian. seperti matematika dan metafisika. menggunakan obat . dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan modern. di Gorgan. Kematian Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. seorang penyair dan sarjana. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tinggal di Hyrcania. musuh musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya.

org/wiki/Ibnu_Sina Diposkan oleh MA Hadi di 18:14 . An Najat Sumer: http://id. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 3.wikipedia.1. Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) 2.

setelah Khalifah menyingkirkannya dari bahagian kekuasaan di Cordova dan bukubuku karyanya pernah diperintahkan Khalifah untuk dimusnahkan kecuali yang . ia juga ikut ke medan perang melawan Alphonse. sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali. Tidak hanya seorang ilmuan terpandang.Browse » Home » Filosof . raja Argon. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd. Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M. Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Ia ditulis sebagai satu-satunya filsuf Islam yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang semuanya menjadi fuqaha’ dan hakim. ia menampilkan diri secara arif selayaknya seorang guru dalam memberi petunjuk dan pengajaran pada umat. Khalifah begitu menghormati Ibnu Rusyd melebihi penghormatannya pada para pejabat daulah al-Muwahhidun dan ulama-ulama yang ada masa itu. Walau pun demikian Ibnu Rusyd tetap menjadi orang yang rendah hati. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi hubungan politik yang penting antara Andalusia dengan Marakasy. dengan modal dan kondisi ini ia dapat mewarisi sepenunya intelektualitas keluarganya dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada pada masanya. Hubungan dekat dengan Khalifah segera berakhir. lahir di Cordova. Hal itu mencerminkan kecerdasan otak dan ghirah kepada ilmu pengetahuan dalam keluarga ini sudah tumbuh sejak lama yang kemudian semakin sempurna pada diri ibnu Rusyd. Karena itu. Islam » Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd adalah salah seorang yang paling dikenal dunia Barat dan Timur. pada masa Khalifah al-Manshur.

beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. membaca.[3] Tindakan Khalifah ini menurut Nurcholish Madjid. kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula apabila Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyedari kesilapan yang dilakukannya. Namun. falak.berkaitan dengan ilmu-ilmu murni saja. Setelah selesai menjalani tempoh pembuangannya. Ramai yang berasa cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. dan nahu. ilmu kalam. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membentuk kepribadiannya sebagai seorang . beliau pulang semula Kardova. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr. Pengalaman pahit dan tragis yang dialami Ibnu Rusyd adalah seperti pengalaman hidup yang dialami para pemikir kreatif dan inovatif terdahulu. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Kehadirannya di Kardova bukan sahaja tidak diterima. perubatan. menulis dan bermuzakarah tidak pernah surut. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Ibnu Rusyd mengalami hidup pengasingan di Yasyanah. beliau dibuang ke daerah Alaisano. Dua tahun kemudian. Kerana desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai mulhid. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. dimana suasana tidak kondusif dimanfaatkan oleh para ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah. Pada lewat penghujung usianya. Ibnu Zuhr yang pernah bertugas di sebagai doktor istana di Andalusia. tatabahasa. kaji bintang. muzik. segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan daripada masyarakatnya. hanya berdasarkan perhitungan politis. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. fiqh. Ibnu Rusyd mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada rakannya yang juga merupakan tokoh perubatan yang terkenal di Sepanyol. Sebelum meninggal dunia. Namun kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169.

Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di wilayah barat. Di dunia Barat ia disebut dengan Averrois. seperti yang dilakukan St. Kata Arab Ibnu oleh orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben. Sifat kepribadian ini menurut al-Aqqad menyebabkan ia (saat menjadi hakim) selalu sulit dalam menjatuhkan eksekusi. Maka secara berangsur. pandangan-pandangan pribadi Ibnu Rusyd yang mencerminkan pandangan dan pahamnya sendiri terdapat dalam rumusan kesimpulan setelah memberikan uraian dan komentas terhadap filsafat Aristoteles. Pengaruhnya di Eropa Pengkafiran al-Ghazali ini membuat orang di dunia Islam bagian timur dengan Baghdad sebagai pusat pemikiran menjauhi falsafat. sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya. Thomas Aquinas dengan meminta rekannya. [5] Dari Averrois ini muncul sebuah kelompok pengikut Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat yang menamakan diri Averroisme. maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averrois. Ibnu Rusyd memang membuktikan diri sangat ahli dan terhormat. Dalam bidang ini. dan jika eksekusi harus dilakukan ia serahkan kepada para wakilnya. di dunia Islam bagian Barat yaitu di Andalus atau Spanyol Islam pemikiran filsafat masih berkembang sesudah serangan al-Ghazali tersebut. menurut Sirajuddin Zar. dalam penjelasan al-Ahwani. toleran dan suka memberi maaf. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditangan umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemahanpenerjemahan atas seluruh karya-karya Aristoteles. Sebaliknya. Sebab itu ada yang menamakannya sebagai guru kedua (bukan al-Farabi). setelah guru pertama Sang Filsuf atau Aristoteles. Karena sebutan ini adalah akibat terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin.inklusif. sedangkan dalam standar Latin Rusyd menjadi Rochd. sebagai maha karya kaum Muslimin di timur dan barat. penjelasan-penjelasannya tentang filsafat dan komentarnya terhadap filsafat Aristoteles dinilai yang paling tepat dan tidak ada tandingannya. bahwa bukanlah akal tetapi al-dzauq dan ma'rifat sufilah yang membawa orang kepada kebenaran yang meyakinkan. Dengan demikian. nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd. terutama di Andalusia dan Sisilia. William Moerbeke untuk melakukan . kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat.[6] Ulasan dan Kesimpulan-kesimpulan tersebut terkadang lebih panjang dari terjemahannya terhadap pemikiran Aristoteles sendiri. Itu tidak berarti Ibnu Rusyd tidak memiliki pemikiran filsafat sendiri. Apalagi di samping pengkafiran itu al-Ghazali mengeluarkan pendapat bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat tetapi tasawuf.

seperti Keuskupan Paris “mengharamkan” kajian-kajian terhadap buku-buku Ibnu Rusyd di berbagai perguruan tinggi pada abad ke-13. seperti Paus Silvester II (999-1003 M). otoriter dan dogmatis. tampak bahwa Ibnu Rusyd tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat. filsafat menjadi demikian menantang dan menarik minat banyak orang untuk mendalaminya. Aziz Dahlan menjelaskan para pelopor lain dalam mempelajari filsafat tidak hanya dari kalangan intelektual tetapi juga dari kalangan agamawan Kristen. seperti di wilayah-wilayah Italia Selatan Palermo. terutama paham Ibnu Rusyd di Eropa. Seperti ditulis diatas. Dari sini muncullah sekelompok intelektual yang bersemangat menjadikan Ibnu Rusyd sebagai guru pertama (al-mua’allim al-awwal). Begitu pun setelah Toledo jatuh ketangan Alphonse (451 H/ 1058 M). secara sembunyi-sembunyi sekalipun. takwil dan pengetahuan burhani merupakan bentuk tertinggi dalam pemikiran Muslim yang menjadikan peradaban Muslim unggul dan maju adalah tantangan secara diametreal bagi paham keagamaan Kristen yang terbelakang karena tertutup. Di pusat-pusat pengkajian ini. mengatakan Ibnu Rusyd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles dimasanya. dewan penerjemahan (kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Latin) didirikan oleh Raymund (1130-1150 M). hal itu terlihat dari banyaknya fasilitas yang diberikan Kaisar kepada Michael Scot (1175-1234 M) untuk menyalin dan menterjemahkan karya-karya Ibnu Rusyd. sedangkan Hermanus Allemanus (pada masa 1240-1260 M) menterjemahkan karya-karya al-Farabi. Disamping kelompok pengidola. Pengakajian yang tidak kalah bergairah bahkan mendapat dukungan kuat dari Kaisar Frederik II (1212-1250 M). tetapi sebenarnya disanalah kekuatan pengaruh filsafat Ibnu Rusyd yang tidak habis dan henti-hentinya dibahas bangsa Eropa. tetapi mempelajarinta secara diam-diam dalam gereja mereka. ternyata paham filsafat Ibnu Rusyd juga mendapat penolakan bangsa Eropa yang datang dari kalangan gereja.[19] Fakta-fakta diatas terkesan berlawanan. karya-karya Ibnu Rusyd mendapat apresiasi yang luar biasa tinggi. Dante dalam syairnya Divine Comedy. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka ini dipimpin Hermanus Allemanus . dan Napoli. Kias rasional. Setelah penerjemahan tersebut. mereka mengenal Ibnu Rusyd sebagai sang pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. Karena itu sekali pun para Rahib dilarang mempelajari hal-hal yang berbau duniawi tetapi mereka tetap mengkaji dan mendiskusikan Ibnu Rusyd. Uskup Kepala di Toledo dan dewan ini dipimpin oleh Dominikus Gundisalvus. Averroisme Di tangan Ibnu Rusyd. Sisilia. Paham rasional yang dikembangkannya menjadi titik terang bagi bangsa Eropa untuk meneropong persoalan peradaban dan keagamaan mereka.penerjemahan tersebut. disini para agamawan Kristen bersikap “munafik” karena secara resmi melarang. Karena itu larangan Gereja tidak mempan menghalangi kaum intelektual untuk terus mengembangkan paham filsafat.

Kalau Ibnu Rusyd mengembangkan paham rasional dalam bingkai ajaran Islam. Hal itu disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda. khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. “Ibnu Rusyd dilatarbelakangi oleh ajaran Islam yang rasional dan dinamis. Penamaan Averroisme sebagai pengikut Ibnu Rusyd. kendatipun Averroisme ini namanya dibangsakan kepada Ibnu Rusyd.” Sumber: http://alhakelantan. Bagi mereka satu-satunya sumber kebenaran hanyalah Gereja Kristen. Dalam situasi itu kehidupan masyarakat Barat sepenuhnya dalam kontrol dan dogma gereja Katolik Roma. yang atara agama dan filsafat dapat direkonsiliasikan. Lebih jelasnya Sirajuddin Zar menulis demikian. Seperti diketahui bahwa Gereja Katolik Roma sudah menancapkan dominasinya selama 11 abad di Eropa (abad ke-5 . Adapun yang terbanyak ialah ajaran Islam yang bersifat zhanni al-dalalah. berfikir sempit dan tidak menghargai akal.tripod.org/wiki/Ibnu_Rusyd Diposkan oleh MA Hadi di 18:09 . sehingga tidak ada kemerdekaan dan keselamatan diluar gereja. Munculnya gerakan dan aliran Averroisme ini sejatinya adalah lompatan besar dalam pemikiran dan semangat keilmuan bangsa Eropa. Atas dasar inilah ketika Averroisme mengembangkan pemikiran rasional Ibnu Rusyd di Eropa. namun ajaran keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. karena itu untuk mengoperasionalkannya diserahkan pada otak manusia setempat dimana ia hidup… berbeda dengan Islam. Di dalam Islam terdapat ajaran yang bersifat dogmatis (qath’I al-dalalah) amat sedikit jumlahnya. mendapat kesulitan.wikipedia. Menurut Sirajuddin Zar.wordpress. Ia datang hanya dalam bentuk prinsip-prinsip pokok.com/2008/05/06/ibnu-rusyd-kritik-terhadap-al-ghazaliaverroisme-dan-pengaruhnya-di-eropa/ http://id. menurut Sirajuddin Zar (seperti disebut sebelumnya) adalah kurang tepat. sebaliknya Averroisme hanya mengambil dasar-dasar rasional saja dengan meninggalkan keyakinan keagamaan mereka. agama Kristen semua ajarannya bersifat dogmatis sehingga tidak bisa didamaikan antara ajarannya dengan filsafat.(pada masa 1240-1260 M) mendirikan aliran Averroisme.html http://3kh4. lebih tepatnya dinisbahkan pada kakek Ibnu Rusyd sendiri. Sebab sebelumnya Eropa kosong dari dari ilmu pengetahuan.com/tokoh/id11.abad ke-16 M) dan sukses dalam menyatukan Eropa didalam kerajaan Gereja Katolik– ditandai dengan supremasi gereja secara absolut diatas negara.

Ketika negeri lain takut akan gagasan-gagasan. Arsitek . Dalam kata-kata Carli Fiorina. yang termasuk di dalamnya Dinasti Ottoman dan kota Baghdad. memberi nama bintang-bintang. dan menemukan obat baru untuk penyakit. Sastra. Tatkala peradaban Barat modern sedang berbagi pengetahuan ini. Ketika ilmu pengetahuan terancam dihapus akibat penyensoran oleh peradaban sebelumnya. seorang CEO Hewlett Packard yang visioner dan berbakat tinggi. Teknologi industri tidak akan pernah hadir tanpa kontribusi para matematikawan Arab (Islam)” Di bawah ini adalah daftar singkat – tanpa bermaksud menyatakannya sebagai yang terlengkap – para ilmuwan dan cendikiawan muslim dari abad 8 hingga abad ke 15 Masehi. ketika umat muslim adalah pembawa obor pengetahuan pada zaman kegelapan. Astronomi 5. peradaban ini menjaga ilmu pengetahuan tetap hidup. Adalah para matematikawan yang menciptakan al-jabar dan al-goritma yang dengannya komputer dan enkripsi data dapat tercipta. 796 (Meninggal) – Al-Fazari. Karena sejak seribu tahun yang lalu. Kalkulus). Walaupun kita sering kali tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban ini. peradaban ini berkembang pesat dengannya dan membuat mereka penuh energi. 789 (lahir) – Abul-Hasan Ali ibn Nafi (Ziryab) = Musik. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. peradaban yang sedang saya bicarakan ini adalah dunia Islam bermula pada tahun 800 hingga 1600 M. kisah-kisah perjuangan. ahli tumbuh-tumbuhan. ia berkata “Adalah para arsitek yang mendesign bangunan-bangunan yang mampu melawan gravitasi. Kalkulus). Design. Astronomi 7. ahli pertanian 3. 776-868 – Amr Ibn Bahr al-Jahiz = Ahli ilmu hewan 4. dan penguasa agung seperti Sulaiman yang bijak. 780 – Al-Khwarizmi (Algorizm) = Matematika (Aljabar. Ibrahim Ibn Habib = Astronomi 8.Peradaban Islam Tonggak Ilmu Pengetahuan Diposkan oleh Tautan Pena Share 0diggsdigg Sebenarnya sangatlah sulit untuk mencari bidang ilmu pengetahuan yang tidak berhutang budi kepada para Ilmuwan Islam. dan menyebarkannya kepada peradaban lain. 701 (Meninggal) – Khalid Ibn Yazeed = Ilmuwan kimia 2. Fashion. Mereka menciptakan peradaban Islam. Adalah para sastrawan yang menciptakan ribuan kisah. didorong oleh penelitian dan penemuan ilmiah. yang membuat bagian dunia lainnya iri selama berabad-abad. percintaan dan keajaiban. 740 – Al-Asma’i = Ahli ilmu hewan. 721-803 – Jabir Ibn Haiyan = Ilmuwan kimia (Seorang ilmuwan kimia muslim populer) 6. Damaskus dan Kairo. Adalah para astronom yang melihat ke langit. sumbangsihnya merupakan bagian dasar dari kebudayaan kita. dan membuka jalan bagi perjalanan dan eksplorasi antariksa. Adalah para dokter yang memeriksa tubuh manusia. 1.

903-986 – Al-Sufi (Azophi) = Astronomi 23. 816 – Al Balkhi = Ilmu Bumi (Geography) 12. Sastra 11. 1120 (Meninggal) – Al-Tuhra-ee. Abubacer Al-Qaysi = Filosofi. Ilmu Kelautan. 852 – Al Battani Abu Abdillah = Matematika. 1095 – Ibn Bajah. 888 (Meninggal) – Abbas Ibn Firnas = Mekanika. Matematika 14. 943 – Ibn Hawqal = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 32. 950 – Al Majrett’ti Abu al-Qosim = Astronomi. Kedokteran 30. 42. Penyair . Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. Astronomi 25. 858-929 – Abu Abdullah Al Battani (Albategnius) = Astronomi. 836 – Thabit Ibn Qurrah (Thebit) = Astronomi. Matematika. Abu al-Abbas (Al-Fraganus) = Astronomy. 1029-1087– Al-Zarqali (Arzachel) = Matematika. 1110-1185 – Ibn Tufayl. Mohammed Ibn Yahya (Avenpace) = Astronomi. Sejarah 34. Matematika 18. 1077– Ibn Abi Sadia Abul Qasim = Kedokteran 47. 1044– Omar Al-Khayyam = Matematika. 1008 (Meninggal) – Ibn Yunus = Astronomy. Ilmu Kimia. Kedokteran 49. Astronomi. 800 – Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) = Kedokteran. Matematika 36. Abu Hanifa Ahmed Ibn Dawud = Matematika. Penyair 45. Filsafat. Optik 10. Sastra 37. 983 – Ikhwan A-Safa (Assafa) = (Kelompok Ilmuwan Muslim) 40. 860 – Al-Farghani. 1001 – Ibn Wardi = Ilmu Bumi (Peta Dunia) 41. Kedokteran 48. 1095 – Ibn Bajah. Matematika. 1019 – Al-Hasib Alkarji = Matematika 43. Sejarah. Filsafat 21. 976 – Ibn Abil Ashath = Kedokteran 38. Ilmu Logam.9. Astronomi. Ilmu Kimia 27. Al-Husain Ibn Ali = Ahli Kimia. Ilmu Planet. 1090-1161 – Ibn Zuhr (Avenzoar) = Ilmu Bedah. Insinyur 16. Tehnik Sipil 19. Ahmed Abu Ali = Kedokteran. 958 (Meninggal) – Abul Hasan Ali al-Mas’udi = Ilmu Bumi. Geometri. 934 – Al-Istakhr II = Ilmu Bumi (Peta Bumi) 29. 864-930 – Al-Razi (Rhazes) = Kedokteran. 973 (Meninggal) – Al-Kindi = Fisika. Optik. 960 (Meninggal) – Ibn Wahshiyh. Mekanik. 973-1048 – Abu Rayhan Al-Biruni = Astronomy. 1060 (Meninggal) – Ali Ibn Ridwan Abu Hassan Ali = Kedokteran 46. Ilmu Tumbuh-tumbuhan 35. Abu Bakar = Ilmu Kimia. Kedokteran 53. 940-997 – Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani = Matematika. Ahli Ilmu Hewan. Astronomi 39. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. Anatomi 13. Insinyur 24. Matematika. Astronomi. 932 – Ahmed Al-Tabari = Kedokteran 28. Matematika 15. Kedokteran 50. 815 – Al-Dinawari. Filsafat. Syair 44. Optik. Peta Dunia (Peta Pertama) 52. 838-870 – Ali Ibn Rabban Al-Tabari = Kedokteran. 980-1037 – Ibn Sina (Avicenna) = Kedokteran. 930 – Ibn Miskawayh. Geometri 31. 923 (Meninggal) – Al-Nirizi. 965-1040 – Ibn Al-Haitham (Alhazen) = Fisika. 1097 – Ibn Al-Baitar Diauddin (Bitar) = Ilmu Tumbuh-Tumbuhan. Ilmu Kimia 20. Fisika. Ilmu Kedokteran Mata. Matematika 33. AlFadl Ibn Ahmed (Altibrizi) = Matematika. 1099 – Al-Idrisi (Dreses) = Ilmu Bumi (Geography). 912 (Meninggal) – Al-Tamimi Muhammad Ibn Amyal (Attmimi) = Ilmu Kimia 26. 857 – Ibn Masawaih You’hanna = Kedokteran 17. Kristal Semu 22. 936-1013 – Abu Al-Qosim Al-Zahravi (Albucasis) = Ilmu Bedah. 908 – Thabit Ibn Qurrah = Kedokteran. Kedokteran 51. Astronomi.

Shihab Udden Ibn Tanbugha = Matematika. Matematika 74. Shihabud-Deen (Attifashi) = Ahli Logam. 1140 – Al-Badee Al-Ustralabi = Astronomi. Filosofi 56. Astronomi 77. 1155 (Meningal) – Abdel-al Rahman al Khazin = Astronomi 59. 1184 – Al-Tifashi. Perhitungan Selain itu. 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar = Farmasi. Ahli Bumi (Geography) 60. 1424 – Ghiyath al-Din al Kashani = Analisis Numerikal. Astronomi 78. Insinyur mekanik 57. Gambar 1. Muwaffaq Al-Din = Kedokteran 66. Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 70. Azdi = Kedokteran. Ilmu Bumi (Geography) 73. Non-Euclidean Geometri 65. 1258 – Ibn Al-Banna (Al Murrakishi). Matematika 71. 1203 – Ibn Abi-Usaibi’ah. Musa (Maimonides) = Kedokteran. Astronomi 55. 1128 – Ibn Rushd (Averroe’s) = Filosofi. Fisika 75. 1273-1331 – Al-Fida (Abdulfeda) = Astronomi. 1180 – Al-Samawal = Matematika 63. Abdel-Lateef Muwaffaq = Kedokteran. 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi = Astronomi. 1135 – Ibn Maymun. 1360 – Ibn Al-Shater Al Dimashqi = Astronomi. 1393-1449 – Ulugh Beg = Astronomi 80. berikut juga diberikan beberapa contoh hasil karya dari para ilmuwan dan cendikiawan Muslim yang dulu pernah mereka berikan bagi kemajuan peradaban umat manusia hingga sekarang ini. Ahli Batu-batuan 64. 1136 – 1206 – Al-Razaz Al-Jazari = Astronomi. 1359 – Ibn Al-Magdi. Kedokteran. Matematika 58.54. Seni. 1351 – Ibn Al-Majdi. 1213-1288 – Ibn Al-Nafis Damishqui = Astronomi 68. Abu Abbas Ibn Tanbugha = Matematika. 1201-1274 – Nasir Al-Din Al-Tusi = Astronomi. 1320 (Meninggal) – Al Farisi Kamalud-deen Abul-Hassan = Astronomy. Pada kitab ini al-Jahiz memaparkan . 1375 (Meninggal) – Ibn al-Shatir = Astronomi 79. Astronomi 72. 1162 – Al Baghdadi. 1341 (Meninggal) – Al Jildaki. 1262 – Abu al-Fath Abd al-Rahman al-Khazini = Fisika. 1204 (Meninggal) – Al-Bitruji (Alpetragius) = Astronomi 67. 1165 – Ibn A-Rumiyyah Abul’Abbas (Annabati) = Ahli Tumbuh-tumbuhan 61. 1173 – Rasheed Al-Deen Al-Suri = Ahli Tumbuh-tumbuhan 62. Ilmu Bumi (Geography) 69. Ilustrasi jenis hewan di dalam kitab Al-Hayawan (776-868 M) [Kitab al-Hayawan adalah sebuah kitab yang berisi ensklopedia berbagai jenis binatang karya ahli ilmu hewan muslim al-Jahiz. Muhammad Ibn Aidamer = Ilmu Kimia 76.

Peta Dunia karya Al-Idrisi pada tahun 1154 M Gambar 3. salah satunya mengenai interaksi antara hewan dengan lingkungannya] Gambar 2. Ilustrasi mesin pengangkat air dari abad 13 M . Sketsa otomatisasi menggunakan air karya Al-Razaz Al-Jazari (1136 – 1206 M) Gambar 4.berbagai macam teori.

Ilustrasi pergerakan fase bulan karya Abu Rayhan Al-Biruni (973-1048 M) Gambar 6. Ilustrasi sebuah torpedo pada manuskrip Al-Rammah abad 14 Gambar 7. Sketsa astronom muslim Ibn al-Shatir (1304-1375 M) tentang pergerakan planet Merkurius. .Gambar 5.

Anatomy tubuh manusia karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 11. . Kitab Al-Jabr karya Al-Khawarismi (780-850 M) Gambar 9. Bab. Mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina (980-1037 M) Gambar 10.Gambar 8. Salah satu “Usmans Fermans” atau sertifikat tanah di masa Kekhalifahan Utsmaniyah (1512.1924 M) sebagai jaminan dan perlindungan.

Sekarang lihatlah dunia kaum muslim. Anda tidak akan menemukan banyak nama kaum Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan makalah-makalah ilmiah. Menurut seorang ahli sejarah Bucla “Metode ini belumlah dipraktekkan oleh Eropa sebelum tahun 1597 M. Apa yang kurang? Alasan apa yang kita miliki? Andalah yang bisa menjawabnya. Sosok pria kelahiran Irak tahun 789 M ini mendapatkan namanya karena karakter suaranya yang melodius dan warna kulitnya yang gelap. dengan deretan ilmuwan muslim seperti itu. . tidaklah sulit untuk menyetujui apa yang dikatakan George Sarton. ”Tugas utama kemanusian telah dicapai oleh para muslim. Pengarang dari Kashfuz Zunun memberikan daftar 1300 buku-buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab pada masa beberapa abad sejak munculnya Islam. Ziryab sebagai ikon mode umat Muslim abad 8 M [Nama aslinya adalah Abul-Hasan Ali ibn Nafi atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Al-Farabi adalah seorang muslim. Sejarah sebelum Islam dipenuhi dengan perkiraan-perkiraan.Gambar 12. Kapankah Anda terakhir kali mendengar seorang muslim memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran? Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Sayangnya. Matematikawan terbaik Abul Kamil dan Al-Khawarismi adalah muslim. Bapak kedokteran dunia yaitu Ibn Sina adalah seorang ulama muslim. desas-desus dan mitosmitos.” Metode lainnya: adalah penelitian sejarah bersumber dari ahli sejarah terkemuka yatiu Ibn Khaldun. Ziryab bukan hanya merombak musik namun juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan cara berpakaian manusia di abad pertengahan] Saudaraku sekalian. Adalah seorang ahli sejarah muslim yang pertama kali memperkenalkan metode sanad dan matan yang melacak keaslian dan keutuhan sebuah informasi langsung dari saksi mata. Ahli geography (Ilmu Bumi) dan ensklopedia terbaik Al-Masudi adalah seorang muslim dan Al-Tabari ahli sejarah terbaik juga seorang muslim. Filosof terbaik.

Aicaravi. Tokoh ini merupakan keturunan salah satu sahabat anshar. Az Zahrawi diberi jabatan sebagai dokter istana Khalifah Abdurrahman III. salah seorang penguasa Andalusia saat itu. Siapakah dia? Dia adalah Az Zahrawi. Bahkan. selain karena belajar secara teoritis juga melakukan praktek dan berbagai penelitian. dan lainnya. wilayah Eropa barat) terdapat pula banyak ahli kedokteran. Bulcasim. Pendidikan kedokterannya dimulai di Kordoba. Kemegahan Az Zahra kala itu bersaing dengan Baghdad dan Konstatinopel di timur. Sekian waktu ia belajar. Baulcari.Az Zahrawi (Albucasis) Si Ahli Bedah Oleh: Ratman al-Kebumeny Siapakah Dia? Di bidang kedokteran. Kairo. Masa kecilnya secara hanya sedikit yang diketahui. Di kerajaan Islam Andalusia (sekarang Spanyol. Orang yang pertama kali menceritakan kehidupan Az Zahrawi adalah Abu Muhammad bin Hazm (993-1064 M). salah satunya adalah seorang pelopor ilmu bedah yang dikenal sebagai "bapak ilmu bedah". dan para pasien mengunjunginya untuk berobat atau minta nasehat padanya. Dengan ketekunannya belajar dan berpraktek. Alcaravius. Kemampuan yang mumpuni ia miliki. karena keahliannya itu. Tahun kelahiran Az Zahrawi sekitar 324 H / 936 M. yang di Barat dikenal dengan banyak nama sepert Albucasis. Para mahasiswa datang kepadanya untuk menimba ilmu. akhirnya Albucasis menjadi seorang pakar dengan spesialisali bedah. Eropa. Dia paling menonjol karena terobosan aslinya (orisinil) dalam ilmu bedah dan berbagai peralatan bedah yang digunakannya. Damaskus. tapi juga di wilayah barat. Apa Karyanya? Untuk menjadi seorang ahli bedah tentu harus tekun belajar dan melakukan berbagai percobaan serta penelitian yang mendukung. kemajuan ilmu dan kemunculan tokohnya tak hanya di wilayah timur seperti Baghdad. Alcarani. ia wafat sekitar tahun 404 H / 1013 M. Az Zahqawi lahir di Az Zahra. Zahravius. seorang ilmuwan Andalusia juga. Ketenarannya sebagai ahli bedah . Setelah berkarya dan mengamalkan ilmunya. Ezzahrawi. Bulcasis. karena saat itu Az Zahra telah dikepung dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Dan. dan Alsahrawi. itu yang dilakukan oleh Az Zahrawi. Az Zahrawi terkenal sebagai ahli bedah muslim Spanyol (Moorish Spain) di abad pertengahan kala itu. sebuah daerah di pinggiran kota Kordoba yan menjadi ibukota kerajaan Islam Andalusia (Spanyol). Sejak awal ia bertekun di bidang kedokteran melalui pendidikannya di Kordoba. Elzahawi. Nama lengkapnya adalah Abu Al Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az Zahrawi.

Pengeluaran bayi yang mati di kandungan (craniotomy) 10. Pembedahan tenggorokan (tracheotomy dan tonsillectomy) 2. Teknik bedahnya sudah tinggi dan maju. Az Zahrawi menjelaskan secara detail berbagai macam operasi pembedahan beserta penanganannya seperti berikut ini: 1. Amputasi. Dasar-dasar yang ia terapkan dijadikan sebagai kaeya asli di bidang ilmu kedokteran. Pembedahan mata 8. Pengeluaran batu ginjal 11. kemampuan yang tidak banyak dikuasai oleh umum. sehingga terjemahan judul bukunya adalah An Aid to Him Who Lacks the Capacity to Read Big Books. Ia memiliki kemampuan keilmuan yang ensiklopedis (banyak ilmu yang dikuasai). bahwa Kordoba kala itu merupakan kota utama bagi penduduk Eropa untuk melakukan operasi pembedahan. dan telah banyak sukses membedah ginjal berbatu (batu ginjal). Pembedahan dalam persalinan (caesar) 4. Pembedahan tumor hidung (polyptiom) 3. Az Zahrawi terkenal halus jahitannya dalam operasi.melampaui batas-batas wilayah Andalusia. Pembedahan telinga 7. Contoh alat yang digunakan oleh Az Zahrawi dalam pembedahan antara lain: . Pembedahan hidu-hidup (vivisection) 5. Penemuannya berpengaruh hingga lima abad setelahnya. Maka tak heran apabila hal tersebut mengundang komentar Dr. Sehingga kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Will Durant. memperlebar bab ar rahim (pintu rahim). Karya ensiklopedi terkenalnya adalah Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif sebanyak 30 jilid. Pembedahan binatang 6. yang berjumlah sekitar 200-an. dll. menyambung nadi. Pembakaran luka (cauterization) 9. bahkan menjadi dasar ilmu bedah modern. khususnya bedah. Pemeriksaan internal dari urethra (air seni) 12. pencuci hama (bakteri). Obat penahan aliran darah 13. Karya tulis yang dihasilkan Az Zahrawi juga banyak. Pembedahannya sudah mencapai taraf spesialis. mencerminkan kepakarannya dalam ilmu bedah. Tiga jilid dari ensiklopedinya tersebut membahas teknik pembedahan yang ia miliki dan temukan. Kitab tersebut ia buat antara lain untuk membantu orang-orang yang tidak mampu membaca buku-buku besar. Sedangkan dalam jilid terakhirnya memuat gambar diagram dan gambar peralatan pembedahan yang kebanyakan hasil temuannya. Campbell dalam buku History of Arab Medicine (Sejarah Kedokteran Arab) mengatakan bahwa dasar-dasar kedokteran Az Zahrawi melebihi apa yang ditemukan oleh Galen (dokter terkenal Romawi) dalam kurikulum kedokteran Eropa. Pemotongan (dissection) 14. Pembedahan yang dilakukan Az Zahrawi dimulai dengan mencuci semua alat bedah dengan zat yangyang dinamakan asafra. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Azaragui de Cirurgia. dan sebagainya.

2. Orang pertama yang membuat obat tablet dengan cetakan. Penekan lidah (tongue depressor) 4. Alat yang dimasukkan dalam lubang tubuh (catheter) 2. Ramuan obat-obatan dan menerapkan berbagai macam teknik penyubliman (sublimation) dan penuangan (decantation) 2. .1. Masalah penggunaan sudorifics (obat untuk mengeluarkan keringat) 4. Az Zahrawi dalam karyanya tersebut juga membahas beberapa persoalan yang penting dan berharga sebagai berikut: 1. Dan. Az Zahrawi juga menjelaskan bagaimana cara-cara pemakaian alat bedah yang lain. dll. Penyerapan anggur. Bagaimana menggunakan sebuah suntikan dari logam untuk batu ginjal (metallic bladder syringe). Operasi pada tenggorokan (tracheotomy) 3. Dalam penjelasannya mengenai peralatan tajam pembedahan. yaitu penyakit yang darah penderitanya cenderung tidak mau membeku sehingga akan terus-menerus mengalir apabila penderita terluka. Cara pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terbuat dari tulang hewan pun ia kembangkan. Ternyata Az Zahrawi juga mahir dalam bedah mulut dan kedokteran gigi. yaitu: 1. Selain itu. dan menguraikan pula cara-cara memperbaiki kerusakannya. Bagaimana cara menggunakan sebuah kait untuk mengeluarkan tumor (polyption) hidung. Orang pertama yang menggunakan benang sutera untuk menjahit luka (stitching wounds). Alat pencabut gigi (tooth extractor) 3. Di menjelaskan masalah gigi yang tanggal (lepas). Operasi pemotongan tonsil (tensillectomy) 2. mengalami perubahan bentuk. Az Zahrawi pun orang pertama dalam hal-hal berikut ini: 1. Operasi pemecahan kepala janin yang mati di kandungan (craniotomy) Selain penggunaan alat bedah tajam. 3. Orang pertama yang menjelaskan masalah hemophilia (hemofilia). Pemandian air panas (spa) 6. Az Zahrawi mengemukakan bahwa alat tajam hanya digunakan untuk antara lain: 1. Peralatan kandungan (obstretric). yang ia kembangkan sendiri. Kitab Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif-nya berisi sketsa mengenai instrumen (alat) yang kompleks (bermacam-macam). Bagaimana menggunakan alat suntikan (bulb syringe) untuk memberi suntikan cairan ke usus besar (enemas) pada anak-anak. Masalah penggunaan purgatives (obat cuci perut) 5. Penyakit atau kelainan ini (hemofilia) biasanya bersifat turun-temurun. Masalah penggunaan diuretic (obat untuk meningkatkan urin/air seni) 3. dll. 3. 2. Az Zahrawi telah melakukan operasi pembakaran luka (cauterization) berbeda dengan 50 jenis operasi yang telah ada.

padahal tidak memiliki kemampuan yang memadai. dan hanya mencari kekayaan. Italia dan Montpellier di Perancis serta beberapa universitas Eropa. dalam prakteknya ia benar-benar melakukan pemeriksaan dan penanganan serius dan tepat untuk kemaslahatan umat manusia. Al kayy adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pad bagian yang terkena penyakit.Sehubungan dengan metode pengobatan yang lain. [] . Az Zahrawi juga tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Itulah Az Zahrawi "si ahli bedah" yang telah banyak berkarya dan tak kenal lelah. Ia juga mengingatkan dokter-dokter palsu yang mengaku ahli bedah. selain menggunakan cara-cara yang maju. yaitu ilmu kedokteran al kayy yang berperalatan lengkap dan hanya meninggalkan bekas yang bersifat sementara pada kulit. Kitab karya Az Zahrawi telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bukunya telah dijadikan bahan pengajaran selama lima abad sebagai buku wajib pembedahan di Universitas Salerno. Az Zahrawi dikenal sebagai ahli al kayy 'ashriyyah (al kayy modern). Beberapa edisi bukunya tentang pembedahan telah diterbitkan di Venice (1497 M). Ini adalah prestasi mengagumkan dari seorang Az Zahrawi. dan Oxford (1778 M). Dalam menjalankan praktek dokternya. Bukunya yang lain selain Al Tasrif li Man Ajaz 'an Al Talif adalah A'mar Al Aqaqir Al Mufradah wa Al Murakkabah. Maka. Basel (1541 M). Bukunya yang ke-28 dalam bahasa Latin dikenal berjudul Liber Servitoris de Preparatione Medicinarum Simplicium.

Setali tiga uang dengan yang pertama.Tema utama puisi Binhad adalah politik seksual antara laki-laki dan perempuan dan yang sangat menonjol adalah unsur seks atau lebih tepat lagi berbau seks. mereka mempertahankan nilai-nilai yang dominan. peneliti sastra Indonesia di School of Asian Languages and Studies. berlumur berahi. Bau Betina (2007). University of Tasmania. Tapi kenapa Marshall hanya melulu mengaitkan seks dengan kehidupan metropolitan? Padahal bukankah seks adalah gejalah alamiah dalam hidup ini? Dan ia adalah tema yang purba dan selalu mengiringi sejarah hidup anak manusia. sebagaimana yang direkam oleh Syauqi Dlaif dalam pengantar bukunya “Tarikh al-Adab al-Arabi” (Kairo: Dar al-Maarif. mereka memberontak dan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili. memang menemukan alasan Marshall itu dalam antologi puisi Binhad. maka seks harus dipingit. 1967) Nabi dan para Khalifanya terus mendorong para penyair Jahili itu terus menulis puisi (hal ini dilakukan setelah mengetahui . disembunyikan dalam ruang-ruang yang paling pribadi. dalam Konferensi Jurnal Antropologi di Universitas Indonesia menyebut puisi-puisi Binhad dalam Kuda Ranjang sebagai ‘puisi metropolitan’. Dalam dua buku ini kita bisa menikmati imaji baik-buruknya adegan seks lengkap dengan gaya puitis erotis yang sangat mencengangkan. tempat-tempat pelacuran. yang kotor. nilai lama yang diakui oleh islam. kafe. Karena itu. *** Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. SMS. yang keluar masuk kafé-kafé elit kota Jakarta dan sangat akrab dengan alat-alat kehidupan metropolitan seperti HP. dan nilai baru yang dibawa (terkandung) Islam. ‘dunia tengah’. Dan kita sebagai pembaca. Namun. dan entah apa lagi. melainkan ‘aktivitas batin’ yang penuh kearifan dan simbol-simbol filosofis-spritual. sangat lugas. Tetapi juga didasarkan pada kehidupan sang penyair. seks bisa juga dipandang bukan semata-mata hubungan badaniah. Karena sifat dasar kealamiahan inilah. 1968). surat-e. Kedua. maka seketika itu bukankah seks berubah menjadi tak lumrah. Haiatul Masry. tak lazim dan tercela. bilamana ‘kearifan’ itu sudah diobral dan diumbar di dalam karya. atau pengantar tulisan Toha Husain “Fi Syi’ir al-Jahili” (Kairo. dan juga sangat banal. lewat Bau Betina ia masih latah bergunjing perihal ‘dunia basah’. Sikap para penyair jahili terbagi menjadi dua kelompok: pertama. Kuda Ranjang (2004) dan ia baru saja melepas antologi puisi terbarunya. atau diskotik. Di dalam literatur kesusastraan Arab dijelaskan.Binhad Nurrohmat dan Kembalinya Unsur Sastra Jahiliyah Posted by admin on Nov-3-2010 Oleh Aguk Irawan MN* Di setiap erotisme selalu ada penyimpangan! . Alasan Marshall ini tidak saja didasarkan pada puisi Binhad yang memukul pembaca dengan visi seksualnya yang sangat menentang. tak alamiah.Adonis Hampir dua tahun yang lalu Marshall Clark (2005). panti-panti pijat terselubung.

yaitu kejantanan pria untuk menaklukan perempuan dalam hal seksual. atau susastra yang berarti pesan-pesan (etika) melalui abjad. karena ia menulis sastra wangi. atau dalam bahasa Mariana Amiruddin. . karena al-Qois menggunakan bahasa tubuh dengan sangat vulgar dan gamblang. Ibnu Qutaibah mengatakan tentang Imri al-Qois. karena terang-terang mengatakan zina. asal mereka masih berpegang pada pendirian yang pertama. Dan di barisan yang kedua ini. Karena ia mengaitkan kata “kuda” dengan “belalang”. sebab berbicara sastra tak bisa lepas dari makna atau nilai-nilai. bahkan Umar bin Khatab mengatakan. Meskipun kebesaran namanya tak diragukan dalam kepenyairan. Dar al-Mahdlah 1965) Kedua. Ibnu Qutaibah mengatakan sebab terusirnya al-Qois dari rumahnya dikarenakan ia melakukan pencabulan dalam puisi. Dua bait di atas. ‘adab yang selain berarti sastra. 68-69: Beirut. Misalnya menggunakan bahasa “kuda”. Kitab al-Fuhul asy-Syuara. dan kuda dengan “lembut”. Pengusiran ini menunjukkan di zaman jahiliyah pun moral atau etika merupakan hal yang penting dari sebuah karya sastra (dalam hal ini puisi). sebagai metafor. yang biasa mempunyai makna simbolis. orang pemberani yang tidak pantang mundur dalam berperang: karena sifatnya kuda adalah bergerak cepat. Ia justru memakai bahasa “kuda” untuk hal yang negatif. tetapi Nabi dan Khalifahnya tidak segan-segan untuk ‘menegur’ bahkan menghukum para penyair yang berada dalam kecenderungan kedua. bahwa ia adalah penyair garda depan. sebab dinilai tidak adanya kesusuain langsung antara “kata” sebagai penanda dengan makna sebagai petanda. ia menjadi gelandangan yang terlunta. Penyimpangan ini dijelaskan al-Marzabani dalam dua poin: Pertama. juga etika. dan perlahan-lahan merusak kehormatan perempuan. muncullah tokoh penyair besar. lembab. Seperti puisinya: Aku naiki kuda dalam peperangan/ bagaikan belalang/Lembut gemulai/Jambulnya tergerai menutupi wajahnya. bahwa ia adalah pionir bagi para penyair (Lihat. Qutaibah meriwayatkan bahwa al-Qois diusir oleh orang tuanya pertama kali sejak menulis puisi ayyuhat ath-thalali al-bali (wahai puing-puing usang). tanpa menunggu digertak dan terbebas dari rasa lelah. sebagaimana namanya dalam bahasa arab. bahwa ia dicela banyak masyarakat. atau antara bahasa yang nampak dengan bahasa yang simbolik. Al-Ashma’i. 19: Beirut. hal 41: Kairo.Penyair Labid bin Rabiah melakukan aksi mogok nulis). Dan al-Qois dalam menggambarkan kuda menyimpang dari gambaran tipologis itu. al-Muwasyyah. Bait puisi itu mendapat kritikan. dan melulu hanya seputar selangkangan. Al-Marzabani kemudian menyinggung dua bait puisi al-Qois: Aku menyukai orang hamil dan menyusui/bukan anak gadis yang perawan dan ranum/Tiada kupedulikan perut dan anak yang merengek di teteknya/Tatkala Tubuhnya terperangkap di tubuhku. asy-Syi’ir wa asy-Syu’ara hal. Dar al-Kitab al-Jadid 1971). karena al-Qois menggunakan bahasa yang tidak umum dalam perpuisian. dan meninggal sebagai orang yang terusir. al-Ashama’i mengatakan. ia pencipta mata air puisi untuk para penyair (Lihat. di akhir kehidupan al-Qois sungguh sangat mengenaskan. yang bernama Imri’ al-Qois. Tidak diragukan lagi kepiawaian Al-Qois sebagai penyair Jahiliyah. hal 9 dan 18. Ibnu Qutaibah. Sebagaimana puisi tersebut ditulis dalam qashidah-nya qifa nabqi yang ditujukan kepada Fathima (al-Marzabani. sehingga terkesan jorok dan menjijikkan. Demikianlah Imri’al-Qois menyimpang dari nilai-nilai dominan (moralitas Jahiliyah) juga menyebrang nilai (etika) yang dibawa oleh Islam. Dar ats-Tsaqafah 1969).

dan perempuan akan tumbang sebagai pecundang. an-Najasy al-Haritsi. hal 16-17: Beirut Dar al-Nahdlah al-Arabiyah 1968). lihat saja pada buku kumpulan puisi Binhad yang pertama. Nampak dalam bait puisi di atas. Dhabi bin al-Harist al-Barjami. Atau lebih jelasnya -meminjam terminologi Marianna Amiruddin (Media Indonesia. tapi justru dari kritik itulah nama al-Qois semakin besar. karena Imri’ al-Qois dalam menggunakan kata-kata menyimpang dari makna dasarnya. Dar al-Mahdlah 1965) Ketiga. hal 36: Kairo. sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap bait tak boleh ada yang saling bertentangan. Ia dalam semua puisinya justru menampakkan makna seks sebanyak-banyaknya. Bukankah ranjang adalah sebuah medan penaklukan perempuan? Dengan kata lain. Kitab alFuhul asy-Syuara. Namung sayang kebesaran ini dirusak oleh maknanya yang berbau seks dan selangkangan (al-Ashama’i. hal 10. sebebasbebasnya. maka pejantan dianggap menang. sebagaimana al-Qois menggunakannya di atas. Suhaim Abdul Bani al-Hashas. kuda melambangkan ‘otensitas maskulin’. 8/8/04). (al-Marzabani. Dan jika dibandingkan semua sajak-sajak penyair ulung Jahili itu dengan puisi Binhad Nurrohmat akan menemui satu titik temu. Bukankah yang dimaksud Binhad kata ‘kuda’ adalah lambang kejantanan. mana yang lebih nikmat? Literar puisi itu sendiri yang menjawabnya. Kerana bukankah sebuah karya puisi merupakan ungkapan tentang struktur pemikiran dengan menggunakan kata-kata yang saling mengikat dan memadai dalam kalimat-kalimat yang masing-masih berdiri sendiri untuk menuju makna yang sesungguhnya. Tetapi kemiripin al-Qois dan Binhad nampak sama dalam segi pemaknaan. di barisannya ada penyair Abu Mihjan ats-Tsaqafi. hanya dibolak-balikkan dan sekedar diperbandingkankan. wahai malam!. Lalu. ungkapan senada juga dikatakan oleh al-Jumahi dalam kitabnya Thabaqat Fuhul asy-Syu’ara. Ia membuat makna dari jawaban yang ia putar sendiri. tidaklah engkau mau pergi/Tuk berganti pagi. Kuda Ranjang.Bukankah ini merupakan cacat? Karena “Kuda” yang keras itu bertentangan dengan makna “lembut”. Ketiga kritik diatas itu memang seakan-akan sebagai fakta ilmiah. Ia tidak menyelaraskan antara makna dengan makna tipologisnya. Abu ath-Thamhan alQaini. dan menjadi anak kalimat hingga menjadi kesatuan makna yang tak terpisahkan (ia disebut qafiyah). ketika puisi ditangan penyair Binhad Nurrohmat. Dan al-Marzabani menunjukkan kecacatan itu. dan Syabil bin-Waraqa. Dan al-Qois tidak sendiri di sana. dengan (dan) tanpa diikuti oleh pembaharuan kerangka kepenulisan puisi (sebagaimana yang menjadi penyebab kebesaran al-Qois dalam kesusastraan Arab-Timur Tengah). Dan ia memutar makna untuk menjawab keresahannya. bahwa kebesaran al-Qois jutsru karena pemberontakan dalam kerangka kepenulisan puisi–dan melakukan penyimpangan dari kebiasaan. yaitu dengan gegap gempita mereka mengekplorasi seks. bilamana seorang pejantan sudah berhasil merayu perempuan di atas ranjang. tiap kata saling menguatkan. Seperti pada puisinya: wahai malam yang panjang. yang tak terbantahkan dan sudah biasa terjadi dalam dunia perpuisian. tapi pagi tidaklah lebih nikmat dari pada kamu. demikian pula ia tidak tidak menyelaraskan antara kata dengan makna yang aslinya. Perbandingan antara kata “malam” dan “pagi”. Sebagaimana al -Ashama’i mengatakan. *** Sekarang justru persoalannya lain. seliar-liarnya. dipertautkan dengan kata ‘ranjang’. Kepenyairan Binhad yang menjalankan laku ‘tarekat tubuh’ seperti . al-Muwasyyah. Dan dalam perpuisian arab.

simak saja misal di dalam Berak. namun percaya diri.Bapakku topan jantan/mencekam kasur pengantin remaja. yaitu menaklukkan perempuan. Binhad ‘seharusnya’ menulis puisi sufistik sebagaimana Ahmadun Y Herfanda menulis Sembahyang Rumputan (1996) atau mengikuti jejak kepenyairan Mustofa Bisri. Penis. bahkan seperti “kalap”. seorang alumnus pesantren Krapyak (Yogyakarta) seperti Binhad memilih jalan dan mengulang kembali unsur ‘jahiliyah’ dengan menulis sajak-sajak bergelimang syahwat. dan lain sebagainya.Pejantan disimbolisasikan dengan Kuda (dalam Kuda Ranjang) dan masih sama dalam antologi keduanya. Atau lihatlah pada judul pusinya “Cuci Mata”: Sepasang tungkai di warung tak terhingga langsatnya/melenggang anggun bersama rok sebatas dengkul/dan menggelandang berpasang mata tak berdaya/menahan sumuk deru gurun yang kesepian. “Singa” ia juga bersandar di balik makna “domba” Memang tubuh laki-laki tak menjadi “haram” bila dibicarakan dalam konteks kejantanan. Ngintip. pipi merah. Syahwat. Kuda Ranjang adalah puisi pertama yang muncul sejak Pengakuan Pariyem Linus Suryadi yang begitu berhasrat mengungkapkan pertualangan syahwat baik para pejantan urban maupun kanca ranjangnya. Zakarmu sekuyu gelambir leher jompo/bungkuk dan malumalu/mengintip puing tahi/terjepit bongkah coklat bokongmu. betapa banyak ia mengantongi kata Zakar. Cupang dan Sperma dalam sajak-sajaknya. Bahkan gejala ini nampal sangat blak-blakkan dalam salah satu judul puisinya. bunga . “bringas”. Kalau al-Qois hanya melihat dunia dengan tubuhnya. Ahmad Nurullah. Kedua antologi ini mempunyai makna yang sama. Harus diakui juga bahwa erotisisme yang ada di dalam syair Berak. Bokong. Agak mengejutkan memang. Binhad begitu nyinyir dan liar mengumbar aroma nafsu. Ulang Tahun Tubuhmu. Apa sebenarnya yang hendak dikatakan Binhad dalam bait ini? Tak lain adalah ingatan akan kebinalan terhadap perempuan. yaitu Singa (dalam Bau Betina) seperti yang termaktub dalam sajak Hidung Belang. Payudara. Sex After Lunch. Ngintip. bahwa menulis tentang hal-hal yang benar-benar indah–seperti alis cantik. bukan menulis sajak-sajak yang tidak mencerminkan budaya santri! Dan Apakah memang benar kegeilisahan Marshall. “Kisah Seekor Yanuba Merah”:”Ibuku angin betina/berleha di sela paha kawanan domba/yang tiba waktu gatal birahi/merayapi kelaminnya. Tapi yang terasa membosankan adalah Binhad semakin mengumbar metafora penis dan bokong yang bergelayut dalam bentuk yang buruk. Pengakuan Sepasang Girang. dan Foreplay Binhad. Malam Janda. Puisi Binhad Nurrohmat adalah pernyataan tubuh laki-laki yang norak. meski terlihat seperti ada yang mencoba ditenggelamkan kepada kritik sosial. berbedaa dengan Linus yang menggambarkan aroma seks dengan “rasa” berbunga-bunga. Emha Ainun Nadjib dan lain sebagainya. Homo Eroticus. dan terkesan “sadis”. dan Foreplay. seperti “Ajal Begundal”: Setelah empatpuluh hari kematian/seluruh kota bernafas lega/tak ingat lagi coretan dinding penuh ancaman/atau erang perkosaan di belakang bioskop murahan. sementara Binhad mempertontonkan tubuh dengan telanjang bulat. Jamal D. Misal kita penggal sajaknya yang berjudul “Lajang”: hujan binal berduyun ke palung jantung/mengguyur mujur bertubi urung/menggigilkan ingatan/cerita payudara pertama dalam rematan. sehingga benar hepotesa Marshall? Padahal lazimnya sebagai mantan santri. Apakah ia lantaran sudah terjerembab dalam asyik-masyuk dunia malam kota Jakarta yang memang kerap menyesatkan? Dan ini berpengaruh pada proses kepenyairannya. Gejala ini hampir nampak pada semua jenis puisinya. sudah mendapatkan “kecaman” dari masyarakatnya yang jahili. apakah memang tak pantas kita merenungkannnya?. Selain ia bersembunyi dibalik makna “kuda”. Telanjang. bibir kayak delima. Rahman. Acep Zam-Zam Noor.

apakah puisi seksualitas/tubuh lantas kita penjarakan karena bertentangan dengan norma? bukankah puisi itu lebih filisofis dari sejarah itu sendiri? 6. LESBUMI NU.. deden Said. kita dipaksa menulis dan membaca “kejahiliyah-an” kembali. dinna Said. Tambah sennang lantas si Binhad ini 2. terus berkarya bang. jembut. meskipun dalam sudat paling terpencil. dinna suka puisinya. brewok. kata-katanya simpel. dan Pengamat Sastra-Budaya Arab. Faizi Said. oii abang. Salah satu sudut hitam-putih yang dirindui semua… 4. Sumber: Jurnal Kalimah. binhad geblek. Binhad. Edisi I/November/2007 Posted in: BAU BETINA 9 COMMENTS 1. amin sugebol Said.Jack 3. dan seterusnya–kurang cocok pada zaman yang serba metropolit di negeri ini? Dan kini waktunya. jelas sekali jauh dari kesan asal. awie Said. 27 Agustus 2007 *Penulis adalah Penyair. zakar sekuyu gelambir leher jompo dan seterusnya? Yogyakarta. isinya keren. dan mengasikkan walau selalu bergidik sebab ada bau-bau basah di sana.yang enak wanginya. M. dinna baru ketemu blog nya nih. termasuk berak. jibril Said. diperbandingkan dengan Imra’ul Qais. Prestasi yang luar biasa. lanjutkan. wahyu Said. dan spontan. seperti tentang hal-hal yang erotis. kelangkangan. oya. . 7. banal dan menjijikkan. 5.

dan al-Qur’an diturunkan sebagai “penyaing” sastra Jahili.”.aneh.com Said. emang si binhad itu lagi jadzab. habib. habib. mencurigakan. kok enggak fair banget sih persaingannya? Masa komputer jadi “penyaing” sempoa? 8.hasyim Said. lebih aneh lagi. wonge iseh jadzab . ya? Sastra Arab Purba? jadi… hmm… syair si Binhad memandang perempuan itu enggak lebih dari objek pelampiasan hasrat seksuil/masokis/dll?! wah! maniak! kapan Sastra Indonesia bisa maju! Terus apanya yang baru? akh kayak enggak ada kreativitas lain aja! hihihihi eh… Imrul Qais itu hidup sampai zaman awal Islam? hmm :\ *garukkepala.hasyim37@gmail.biarkan aja jangan diganggu 9. nah. “Sejak Islam turun di bumi (jazirah) Arab. berarti syairnya balik lagi ke zaman Arab batu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful