P. 1
ELM3103 Pen Gurus An Subjek Pend Moral

ELM3103 Pen Gurus An Subjek Pend Moral

|Views: 126|Likes:
Published by Salman Al Farisi

More info:

Published by: Salman Al Farisi on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL ELM3103 OLEH MBB & MNM

PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL 9.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH 9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL 9.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL

9.1 KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK MORAL • Projek moral sekolah amat penting dan mempunyai falsafah dan orientasinya sendiri • Guru perlu mulakan dengan memberikan definisi matlamat dan objektif, serta membuat pelan satu rancangan tindakan yang berkaitan bagi semua aktiviti pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah • Projek moral adalah dinamik , perlu dikemaskini secara berkala dan selalu dinilai.

9.1.1 Merancang Projek Moral Perlu :1. Menentukan apa yang telah diketahui tentang topik projek. 2. Nyatakan permasalahannya yang perlu diselesaikan. 3. Nyatakan hipotesisnya 4. Bina satu eksperimen 5. Tentukan kumpulan kawalan dan eksperimental 6. Elakkan pembolehubah-pembolehubah 7. Lakukan eksperiman itu 8. Kumpulkan keputusan yang didapati 9. Kaji keputusan yang didapati 10. Buat laporan tentang keputusan yang didapati

Bina satu demonstrasi atau model 3. perlulah :- 1.Untuk melakukan demonstrasi. Laporkan proses yang digunakan untuk membina model atau demonstrasi tersebut 4. . Laporkan kesimpulan-kesimpulan. Tentukan apa yang telah diketahui tentang topik yang hendak dikaji 2.

Tuliskan ‘literature Review) atau rujukan terdahulu tentang masalah yang hendak dikaji 4. Sediakan satu bentuk ekperimental 5. Tuliskan hipotesis 6.9. Sedikan tempat untuk merekodkan data dan membuat carta-carta .2 Melaksanakan Projek Moral Langkah-langkah :1. Nyatakan masalah yang perlu diselesaikan 3.1. Pilih satu topik 2.

7. Lakukan eksperimen 8. Masukkan keputusan-keputusan yang didapati ke dalam tempat yang telah disediakan 9. Simpan laporan yang telah disiapkan dalam fail (samada dalam bentuk bertulis atau dalam disket) . Tuliskan kesimpulan tentang keputusan yang diperolehi. Siapkan bibliografi 11. 10.

• ia juga bergantung kepada tujuan atau objektif sesuatu projek. • pelaporan projek boleh dibuat dalam bentuk memberi gred atau menilai perlakuan atau kedianya sekali. pengetahuan. • ia bergantung kepada tahap-tahap murid sama ada peringkat rendah atau peringkat menengah. • Cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah menyediakan borang markat tentang apa yang hendak diperhatikan sama ada berbentuk perlakuan. .Menilai projek dan Laporan Projek • Untuk mengukur pembelajaran pelajar. pelbagai cara boleh digunakan. kerjasama dan sebagainya.

Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajarpelajar bukan Islam 2.2 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dahulu nilai murni seperti patriotisme. Peperiksaan dan penilaian diadakan untuk Pendidikan Moral. kenegaraan dan unsur sayangkan masyarakat dan negara diterapkan ke dalam mata pelajaran Sivik yang mana tidak begitu dititikberatkan. Mata pelajaran Pendidikan Moral diberi penekanan dalam KBSR hasil cadangan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 2979 (Perakuan 36) Implikasi utama mengenai Pendidikan Moral :1. Pendidikan Moral diajar secara berasingan 3. .9.

KBSR menekankan tiga kemahiran asas :1. Menulis 3. Mengira Selain itu. Bidang komunikasi 2. . pendidikan di peringkat rendah juga bertujuan untuk mencapai matlamat perkembangan indiividu yang menyeluruh. iaitu Pendidikan Moral dan Agama Islam. akhlak. Perkembangan ini adalah dirancang melalui tiga aspek iaitu 1. 2. Kajian Tempatan mencakupi unsur-unsur sejarah. Membaca 2. sivik dan pengetahuan lain mengenai manusia dan alam sekitar. geografi. Bidang perkembangan individu Bidang manusia dan alam sekitar mempunyai dua komponen :1. 16 nilai murni beserta sub nilainya yang terkandung dalam sukatan pelajaran . dan 3. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa terdapat 16 nilai murni yang harus dikuasai oleh para pelajar. Komponen Kemanusiaan dan Persekitaran terdiri daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sains. Komponen Kerohanian dan sikap yang mengandungi dua matapelajaran. Bidang manusia dan alam sekitar. kesihatan.

Nama mata pelajaran tersebut berlainan tetapi pengisiannya adalah sama dari segi jumlah nilai yang perlu dikuasai. . Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam diperkenalkan untukmemperkembangkan aspek rohani kanak-kanak.1 KBSR menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmani. Islam adalah untuk pelajar Islam. dihayati dan diamalkan.mental emosi dan rohani.Lihat Jadual 9. Pddk. Dalam konteks Malaysia. Moral adalah untuk pelajar-pelajar bukan Islam manakala Pddk.

eksplisit dan formal dalam kurikulum sekolah telah pertama kali dipertimbangkan.1 Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Pendidikan Moral • Awal tahun 1974.9. .2. Idea ini dibubarkan pada 1975. • Satu jawatankuasa dibentuk tetapi dikatakan bahawa konsepkonsep moral telah dikenalpasti dimasukkan dalam pelajaran Sivik yang wujud sebelum itu. • Matapelajaran ini diwujudkan sebagai satu matapelajarana formal di sekolah-sekolah di Malaysia adalah kerana kemerosotan nilai moral seluruh dunia. idea untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung. •18 April 1978. satu jawatankuasa telah dibentuk bawah naungan PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum) bagi mengwujudkan Pendidikan Moral. Jawatankuasa Kecil Teknikal kepada Jawatankuasa Pendidikan Moral induk telah menghasilkan Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. • 1977.

Sikap jujur 7. Sikap belas kasihan 3.Rasional memperkenalkan Pendidikan Moral pada tahun 1978 adalah cuba memberi definisi serta menyatakan objektif-objektif am matapelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Sikap kasih sayang 9. Sikap semangat kemasyarakatan . Sikap rajin 5. Sepuluh daripada teras diajar pada peringkat tahap pertama sekolah rendah. Sikap adil 8. • • Draf 1978 mengenalpasti 16 nilai teras yang merupakan kendungan utama bagi sukatan mata pelajaran Pendidikan Moral. Sikap hormat menghormati 10. Sikap Kebersihan 2. Sikap sederhana 4. Sikap berterima kasih 6. 1.

Berdikari 1978 . Kebebasan 2. Berhemah tinggi 3.Tiga lagi nilai teras diperkenal pada tahap kedua sekolah:1. Bekerjasama Peringkat sekolah menengah pula akan memasukkan kesemua nilai termasuk nilai-nilai 1. . Keberanian 2. PPK telah membuat sedikit perubahan terhadap draf tersebut iaitu tidak memasukkan nilai kerjasama untuk sekolah rendah Darjah 1 hingga 6. Rasional 3.

Melaluinya . tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Mulai 2003. perasaan moral dan tingkah laku moral. murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral bagi menjadikan mereka individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pendidikan Moral adalah hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja di mana ia merupakan matapelajaran wajib serta bertaraf peperiksaan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mulai 1993. Ia lebih selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. . Pendidikan di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama. tujuan program Pendidikan Moral di sekolah diubah kepada satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral.Kurikulum Baru Sekolah Rendah digubal semula menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Prinsip-prinsip itu adalah : • bertanggungjawab pada diri.e. dan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (sumber : Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral.i.guru sekolah rendah dan menengah untuk melahirkan insan yang menyeluruh dari aspek j.Beberapa prinsip utama telah dikenalpasti untuk dijadikan panduan bagi guru. keluarga dan orang lain • Berpegang teguh kepada ajaran agama • prihatin kepada alam sekitar • mengekalkan keamanan • bersemangat patriotik •Mengjormati hak asasi manusia.r. 2003) .s.

2 Jadual 9.3 .Jadual 9.

” (Sumber: Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. perasaan moral dan tindakan moral. 2003) Jelas peranan guru Pendidikan Moral yang utama ialah merealisasikan matlamat seperti di atas.2. bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. . menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya.9.2 Peranan Guru Pendidikan Moral sebagai Penyampai Ilmu Pendidikan Moral Matlamat Pendidikan Moral di Malaysia “Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia. Matlamat pengajaran Pendidikan Moral merujuk pada Model Insan Menyeluruh yang meliputi 3 dimensi moral iaitu perwatakan positif yang saling kaitan sehingga membolehkan murid-murid mencapai tahap kematangan. Dimensi tersebut adalah pemikiran moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral.

Ia dapat dilaksana berpandukan objektif Pendidikan Moral Sekolah Rendah seperti berikut yang mana membolehkan murid :- Jadual 9.4 .Murid juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang disarankan dalam kehidupan seharian mereka.

Peranan utama guru-guru dalam memastikan perkembangan moral para pelajar adalah dengan membantu mereka membentuk satu pandangan moral yang menyeluruh dan relevan bagi kedua-dua institusi.Guru merupakan penghubung penting antara sekolah dan rumah. . Tanggungjawab guru adalah besar kerana pelajar-pelajar mengharapkan mereka sebagai teladan yang konsisten dalam peredaran masa dan ini merupakan satu tugas yang rumit. Bertindak adil dan munasabah serta melayani semua orang dengan cara yang sama pada setiap masa bukanlah satu perkara yang dapat dikendalikan dengan mudah. kita perlu mengakui bahawa kita akan berusaha untuk mencapai matlamat ini tetapi bukan kita semestinya dapat memperolehinya setiap masa. iaitu rumah dan juga sekolah. Sebagai manusia.

seperti mewujudkan situasi simulasi dan memulakan permainan bahasa. . Guru menjadi penyimpan rahsia seseorang. Seorang guru juga harus memahami peranannya dan memberi sokongan bagi aktiiviti yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dan guru juga diharapkan dapat melapangkan masa untuk melihat dan mendengar lakonan yang disediakan oleh pelajar.Guru yang berada di dalam kelas sering menjadi pendorong bagi setiap aktiviti. Guru juga sering diharapkan untuk memberi berbagai sumbangan dalam bentuk sumber seperti pegawai sumber yang membeolehkan beliau memberi maklumat yang tepat atau membantu pelajar-peljar mencari maklumat bagi setiap dilema seperti dalam mata pelajaran Sejarah atau Sains. Guru juga menjadi fasilitator yang membantu pelajar-pelajar memulakan akktiviti seperti menggalakkan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka dan menganjurkan satu projek gotong royong. mendengar setiap masalah pelajar . Guru harus menjadi peransang dalam penaakulan bagi membantu pelajar berfikir melalui masalah dan tindakan moral serta tindakbalas bagi tindakan tersebut.

2. Memperlengkapkan pelajar dengan kemahiran membuat rujukan j. Menyediakan latihan bagi guru dan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran sepanjang hayat d. Kemahiran Belajar a. Melatih guru dan pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan akan datang . Meningkatkan daya ingatan h.9. g. Membantu guru dan pelajar meningkatkan prestasi akademik c. Melatih pelajar dan guru membaca dengan cepat dan jitu k. Memperkembangkan potensi seseorang guru dan pelajar.3 Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan Moral Harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :1. Membantu disiplin kendiri gur dan pelajar f. Membantu guru dan pelajar menguruskan masa depan dengan baik e. Melatih pelajar cara belajar yang lebih berkesan b. Memupuk sikap ingin membaca dan belajar i.

2. Meninterpretasi bahan c. lakonan dan puisi e. menangani pelbagai masalah akademik dan seharian. Membuat nota d. menjalankan analisis. Kemahiran-Kemahiran Kecil a. d. Menjalankan satu-satu kajian . Mengesam balik maklumat b. Membuat laporan i. sintesis dan penilaian j. Menggunakan pendekatan inkuiri dalam kajian g. Kemahiran Berfikir Ia membantu guru dan pelajar :a. Memahami konsep-konsep b. Menghuraikan sesuatu idea c. Menginterpretasi graf. Menggunakan pelbagai sumber rujukan h. Membuat rujukan 3. Menghasilkan sesuatu karya yang bermutu f.

membina dan kritis. Membuat satu-satu keputusan serta memberikan justifikasi.Seorang guru yang cekap. dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dengan : Merancang pelbagai aktiviti berfkir secara langsung a. Merancang situasi yang menggalakkan pelajar berfikir c. Menulis huraian terperinci tentang objek yang dilihat ii. Mengemukakan soalan-soalan yang memerlukan pemikiran divergen iaitu di mana beberapa jawapan boleh diterima. Mencatatkan isi-isi penting dalam satu-satu teks. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua objek iii. vi. iv. sintesis dan penilaian b. Membuat persediaan tersusun agar memudahkan pemikiran pelajarpelajar d. f. Menyerapkan kemahiran berfikir dalam objektif pelajaran dengan caracara berikut : i. Membantu pelajar membuat analisi. Meramal satu-satu peristiwa berlandaskan kepingan gambar v. . Mengendalikan projek-projek yang menggalakkan pemikiran kreatif.

4. Perkembangan Personaliti Guru Ciri-ciri personaliti guru yang seimbang:a) Ramah b) Adil c) Fleksibel d) Tegas e) Gemar berjenaka f) Utuh g) Berdedikasi h) Peka i) Inovatif j) Berwibawa k) Bermoral l) Toleran .

3. buku rujukan. isu-isu semasa dalam masyarakat sentiasa berubah serta tidak sesuai untuk dibincangkan. dan kebanyakan guru terlatih tidak mempunyai pengetahuan dalam p&p Pendidikan Moral. guru-guru tidak menguasai pendekatan.3 Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral seperti isu-isu Moral Semasa dalam Masyarakat/ Komuniti dan isu-isu Moral di Sekolah. tiada IPT yang menawarkan bidang Pendidikan Moral sebagai pengkhususan utama. . pengajaran kemahiran berfikir yang sesuai dan teknik yang sesuai.  9.3 MASALAH PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL Masalah utama dalam melaksana pengajaran Pendidikan Moral di sekolah  9. bahan-bahan (gambar) dan buku cerita.3.3.9.1 Kekurangan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran – buku teks.  9. – nilai-nilai murini masyarakat Malaysia berbeza dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain. strategi.2 Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral – Berlaku keciciran dalam penyampaian ilmu dari Kakitangan sumber mata pelajaran Pendidikan Moral kepada guru-guru yang terpilih.

e) Sikap pentadbiran Pendidikan Moral – .9.b) Kepakaran guru – tidak mempunyai pengetahuan namun mata pelajaran ini dianggap mudah diajar. Guru. Faktor Guru dan Sekolah – a) Kurang minat – guru tidak berminat .c) Kesedaran guru – tidak menyedari bahawa p&p yang disampaikan terlalu minimum berkaitan dengan Pendidikan Moral .d) Penglibatan pentadbir dalam perniagaan – pihak pentadbir yang diberi kelas Pendidikan Moral dan persepsi sekolah yang beranggapan mata pelajaran .  2.Pencapaian yang baik dalam Pendidikan Moral tidak menjamin kemasukan ke IPTA atau sesuatu jawatan. .3.  1. Sekolah dan Masyarakat.4 Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral seperti Faktor Murid. Faktor Murid – amalan nilai yang dipercayai setiap murid tidak sama.

3. Pendidikan Moral kurang mendapat perhatian atau sambutan yang mana mereka lebih mengutamakan subjek-subjek yang mempunyai nilai pasaran pekerjaan.Bergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menerima kurikulum. . Faktor Masyarakat .

Memastikan kemajuan staf 4. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pendidikan Moral 1.4 PANITIA MATA PELAJARAN MORAL Panitia Pendidikan Moral sekolah menengah di bawah kawalan Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Rendah diletakkan di bawah kawalan Penolong Kanak Kurikulum 9. Menyediakan bahan 9. . Semua mata pelajaran boleh dikaitkan dengan pemupukan nilai-nilai murni. Pemimpin dan pengurus kurikulum 3. Melaksanakan tugas pembelajaran dan pengajaran.4. 2.4.1 Peranan.9.2 Nilai Merentasi Kurikulum Wan Mohd Zahid (1993) – nilai-nilai disisipkan melalui semua mata pelajaran.

Universalisme dipelajari oleh pelajar dengan melakukan tugas-tugas sekolah yang mengenakan satu set tuntutan yang serupa terhadap semua pelajar dan melalui aspek-aspek kehidupan sekolah yang lain. 3. dan ciri-ciri organisasi formal. Murid mempelajari soal berdikari 2.4. 4.  dimensi umumbyang mempengaruhi iklim adalah gaya kepimpinan.  Dreeban menyatakan bahawa persekolahan merupakan jambatan di antara kehidupan keluarga atau rumah tangga murid dan kehidupan awam orang dewasa. dialirkan kepada pelajar seperti berikut: 1. kerja-kerja bilik darjah dan tugas-tugas sekolah yang lain pula boleh membawa kepada pembelajaran tentang norma pembelajaran. sebagai hasil daripada proses persekolahan.9.3 Nilai Tersembunyi dalam Kurikulum  berkait rapat dengan iklim sekolah. Aktiviti sukan. Bagi norma kekhususan.  Norma-norma ini. gaya pengajaran dan persekitaran . struktur dan fungsi kelompok tidak formal. pelajar mempelajarinya di perigkat sekolah menengah dengan menghadapi situasi-situasi yang bersifat khusus atau ‘departmentalised’ .

Latar belakang guru dan sahsiah guru serta latihan yang diterimanya dan kesan kesemuanya ini terhadap sikap. 7. Proses pembelajaran yang berlaku semasa pelajar itu membesar 10.Sugarman (1973) menyatakan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral murid melalui pendidikan moral secara tidak formal adalah : 1. kecenderungan dan tingkah laku guru di sekolah 11. Kestabilan ataupun sebaliknya kumpulan-kumpulan ini 3. . Pengajaran berpasukan 5. Sifat dan keadaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 6. Hubungan murid dengan rakan sebaya 9. Amalan yang melibatkan pelajar-pelajar tertentu dalam struktur autoriti rasmi sekolah. Situasi pembelajaran di dalam bilik darjah 4. Struktur formal pembelajaran akademik termasuklah pembahagian pelajar kepada kumpulan 2. Latar belakang atau persekitaran rumah tangga pelajar 8. Autoriti guru kepada pelajarnya.

Akhir sekali. seperti yang dicerminkan oleh strategi dan pendekatan di dalam bilik arjah. struktur autoritinya dan batasan di antara sekolah dengan masyarakat di luar. pastikan ganjaran yang diberi atas sebab yang betul dan munasabah serta tidak menggalakkan murid bersifat altruistik atas sebab mahukan ganjaran. Bagi menentukan sama ada hubungan itu formal atau tidak formal. dan norma dalam hubungan guru dengan murid dan dalam hubungan murid dengan murid. sifat dan mutu perhubungan manusia di sekolah. sistem ganjarannya. . Struktur formal ini berkaitan dengan kerangka peraturan sekolah. Sistem ganjaran yang pada asasnya lebih cenderung menjanakan perasaan berjaya dan selamat di kalangan lebih ramai pelajar. juga akan mengurangkan bilangan murid yang berasa terasing. ia sebenarnya dipengaruhi oleh struktur formal sekolah. Satu lagi aspek yang boleh menyokong pendidikan moral di sekolah adalah sistem ganjaran. yang tidak sukakan sekolah dan yang suka menghabiskan masa dan tenaga melakukan kegiatan yang bersifat ‘ delinquen’.

 Struktur autoriti sekolah juga boleh mempengaruhi pendidikan moral pelajar.  Sugarman berpendapat bahawa kebolehan pelajar berfikir berlandaskan prinsip moral yang am atau universal bergantung kepada sama ada mereka diperkenalkan atau tidak kepada struktur autoriti yang rasional.  ia menjadi lebih berkesan sekiranya pihak sekolah mengamalkan sistem yang mengajak lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam struktur autoriti sekolah yang rasmi. .

TOPIK 10 : PENILAIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 10. Tugasan Harian – Pelajazr dikehendaki membuat tugasan berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan.1 Jenis-jenis Penilaian Formal Pentaksiran Iltizam – mentaksir pengalaman. Tugas yang diberikan adalah sebagai bukti dan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dalam aktiviti berikut : 1. 1 Penilaian Formal 10. Semasa melakukan tugasan harian.1. pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral Guru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran PM Minimum 8 hasil tugasan harian yang terbaik didokumentasikan Setiap tugasan mestilah dibuat pada kertas A4 dan 250 patah perkataan . beberapa aspek perlu diambil kira. seperti: • • • • • • Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan bila-bila masa. kesedaran dan kefahaman tentang nilai.

Pelajar dikehendaki melibatkan diri di dalam 4 aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral. Membimbing pelajar lain d.2. Perkembangan diri b. iaitu: a. Menyediakan kemudahan sekolah e. Kekeluargaan c. gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti di dalam penglibatan kerja amal yang telah dilakukan. surat perakuan yang sah. Antara kerja amal tersebut ialah: a. Membaikpuluh perabot sekolah f. Gotong royong b. Mengindah kawasan c. Membersihkan taman rekreasi . Alam Sekitar : 1 aktiviti : 1 aktiviti : 2 aktiviti Pelajar perlu melampirkan bahan bukti seperti sijil penghargaan.

Lain-lain kerja amal yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim i. Dalam membuat kerja amal. Mengumpul bahan-bahan bacaan h. beberapa aspek perlu di ambil kira.g. seperti: • • • • Jangka masa untuk sesuatu kerja amal Kerja amal yang akan dibuat seharusnya sesuai Pelajar digalakkan untuk menyertai kerja amal Penilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni .

Penulisan b.Folio Satu folio adalah kompilasi dokumen-dokumen berikut : a.3 dan 4 dijadikan Gred(n) untuk setiap aspek yang direkodkan di dalam Borang Pencapaian Individu (rujuk lampiran 3) . Maklumat dan dokumen sebagai bukti Sebagai cara untuk menyediakan pentaksiran folio: • • • • • Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelajar Dua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja Amal Folio ditaksir berdasarkan bukti dan laporan terbaik Hasil aktiviti pelajar harus mencapai cakupan kriteria dari setiap aspek ( rujuk lampiran 1) Numerik 1. Laporan aktiviti c.2.

• Gred (n) x (w) bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata. • Perolehan Purata dilaporkan sebagai Gred abjad berpandukan kepada jadual julat pemarkahan (rujuk Lampiran 2) .

Kriteria Pentaksiran Folio .1. -Bagi matapelajaran Pendidikan Moral JPU dibuat berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan pm iaitu pemupukan nilai. kefahaman. . rasional.2 Jadual Penentu Tugasan (JPT) -Merupakan Penentu Tugasan (JPT) doleh disediakan seperti di lampiran berkelat berdasarkan kriteria : .Pada kebiasaannya JPU dibuat berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki bermula dengan pengetahuan. aplikasi.3 Jadual Penentu Ujian (JPU) Digunakan semasa guru ingin membuat ujian sumatif iaitu ujian yang dijalankan pada setiap semester atau pertengahan tahun dan akhir tahun. analisis. memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid .1. tindakan sosial. penjelasan nilai dan analisis nilai.10. Markah-markah ujian sumatif ini lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar. perkembangan moral kognitif.10. bertimbang rasa. -Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengesan penguasaan pelajar dalam keseluruhan nilai-nilai murni yang diajarkan. sintesis dan penilaian.

Proses menghasilkan JPU PM 10. : menentukan peringkat ujian yang hendak dijalankan : Tentukan tahun atau tingkatan pelajar yang akan diuji : Tentukan nilai yang akan dipilih : Tentukan pendekatan yang akan dipilih dalam ujian Peringkat 5 : Pastikan bahawa pelajar pembahagian pendekatan yang dipilih tersebut membolehkan pelajar lulus meruuk kepada peratusannya.1 Contoh JPU Tahun 2 Proses menghasilkan JPU Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 tersebut. .

2. 1.1 Jenis-jenis Penilaian Tidak Formal Laporan sahsiah – dijalankan secara tidak formal. Ianya seiring dengan hasrat Sukatan Pelajaran PM bagi meningkatkan persefahaman dan kerjasama . Pemerhatian sahsiah pelajar menumpukan kepada bidang: • • • Perkembangan diri Demokrasi Keamanan dan keharmonian Pertimbangan yang perlu diambil kira semasa pentaksiran secara pemerhatian: • • • • Pemerhatian dijalankan secara tidak formal Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua pelajar Guru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan. Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan pelajar . Pentaksiran secara Pemerhatian Satu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku pelajar.2 Penilaian Tidak Formal 10.10.

Penilaian dilakukan ke atas semua pelajar g. Guru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu. (sila rujuk Lampiran 3) yang menyatakan pencapaian pelajar sebagai pelaporan akhir. Elemen sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Sahsiah (rujuk Lampiran 4) adalah sebagai panduan untuk guru menjalankan pemerhatian.10. e.2 Pelaksanaan Penilaian Tidak formal. d. . Pemerhatian dijalankan ke atas manifestasi perlakuan pelajar Laporan akhir pada bulan 0gos akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah. c. j.2. Laporan sahsiah a. Penilaian dilakukan oleh Guru PM b. Gred (n) adalah berpandukan kepada julat kriteria dalam Lampiran 5 f. Laporan Sahsiah adalah sebagai bukti terhadap sahsiah tingkah laku pelajar bagi mencapai hasrat untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama i. Pemerhatian dan pentaksiran dijalankan secra berterusan h. Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada Bilangan ‘Ya” bagi setiap kriteriadan hendaklah ditanda (/) ke dalam Borang Laporan Sahsiah.

menghasilkan folio dan ujian bulanan. laporan kerja amal.1 Kelebihan Penilaian Formal dan Tidak Formal -Merupakan tugasan harian.penilaian formal memberi markat dan gred kepada pelajar yang mana markat atau gred yang baik yang diperolehi oleh pelajar tidak semestinya mengamalkan tingkah laku yang bermoral. akhir tahun atau peperiksaan semester. Kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian selalunya dikaitkan dengan markat atau gred yang diperolehi.2 Kelemahan Penilaian Formal dan Tidak Formal . .10.3 Isu-Isu Dalam Penilaian 10. .bagi ujian tidak formal.3. walaupun pelaporan sahsiah seseorang pelajar itu adalah baik tetapi tanpa markah atau gred ia tidak mempunyai sebarang nilai dari segi pencapaian. pertengahan tahun. -10. -Tujuan ujian untuk mendapat markat atau skor yang mana ia boleh dicatat dalam laporan kemajuan pelajar.3.

2.10.3. Ini berlaku kerana terdapat pelajar yang masih belum dapat membaca dan menulis dengan baik dan tidak menjawab soalan dengan baik. Namun begitu pelajar yang mendapat keputusan yang baik. tidak semestinya dirinya insan yang berakhlak mulia. Menentukan amalan dan nilai murni. .jawapan yang diterima adalah berlainan kerana pelajar mempunyai pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berlainan.3 Masalah dalam Penilaian Formal dan Tidak Formal Berikut adalah masalah-masalah dalam penilaian formal: 1. Bentuk bertulis – markat atau gred yang diperolehi adalah rendah tetapi dari segi kognitifnya masih baik .

Ketepatan pelaporan – kebanyakan pemerhatian dijalankan tidak dirancang khususnya di luar bd. walaupun selalunya pemerhatian di dalam bilik darjah yang paling utama dijadikan pelaporan sahsiah. . Keperluan kepada masa – dilakukan oleh guru darjah dan guru pendidikan Moral yang mana akhirnya guru darjah bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan sahsiah.Masalah penilaian tidak formal Penilaian tidak formal merupakan pelaporan sahsiah pelajar berdasarkan pemerhatian guru di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. 2. 1. laporan sahsiah ini juga ada kemungkinan berunsur bias dan tidak ada bukti yang relevan * Laporan sahsiah secara perbandingan di antara pelajar boleh dipertikai..

terima kasih .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->