PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 3 (21 - 25 MAC 2011

)

BORANG SOAL SELIDIK
TANDAKAN

PADA JAWAPAN YANG BETUL

1. Saya meminati Subjek Bahasa Arab

2. Saya merasakan Bahasa Arab satu subjek yang seronok

3. Guru yang mengajar subjek ini menyebabkan saya mengantuk

4. Masa Mata Pelajaran Bahasa Arab perlu ditambah

5. Isikan tiga perkataan Bahasa Arab beserta maksud

a. ______________________________________________________________

b. ______________________________________________________________

c. ______________________________________________________________