PERLEMBAGAAN PERSATUAN

1. NAMA DAN ALAMAT a. b. Nama Kelab Alamat : : Kelab Bimbingan dan Kaunseling SMK Baru Miri Jalan Cahaya, Lopeng, 98000 Miri SARAWAK.

2.

MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3.

OBJEKTIF 3.1 3.2 Meningkatkan kefahaman mengenai HIV / AIDS serta kaitannya dengan remaja. Mengadakan latihan bagi kegunaan kaedah komunikasi yang sesuai.

4.

KEAHLIAN 4.1 4.2 4.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini.

5.

GURU PENASIHAT 5.1 5.2 5.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak, merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

6.

AHLI JAWATANKUASA 6.1 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

6 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1.6. menandatangani minit mesyuarat/laporan Mencatat kehadiran ahli .4 6.6. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan Pengerusi.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6.4 6.6.2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.3 6.2.2 7.5 6.6.3.3 Setiausaha 7.2. boleh dilantik oleh Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 Pengerusi 7. yang diarahkan oleh Guru Naib Pengerusi 7.3 7.7 6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.1 7.1 7.1 6.3.2 7.6. Ahli Jawatankuasa Kecil tanpa mengadakan mesyuarat.5 6. yang diarahkan oleh Guru 7. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.6 6.2 6.1. Mencatat dan kegiatan-kegiatan.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.6.3 Menguruskan hal-hal surat menyurat.6.6.1.3 6.3.

5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7. 7. Kira-Kira bulanan dan tahunan serta Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.4.6 Penolong Bendahari 7.1 Memeriksa.1 7. yang diarahkan oleh Guru Penolong Setiausaha 7. .8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2 7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6.5 Bendahari 7.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3. Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.5. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan lain yang diarahkan oleh Guru Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7.7.4.7 Menjalankan Bendahari.6.5 7.8.3.2 7.1 7.7.4 Bertanggungjawab Kelab/Persatuan berkenaan semua hal kewangan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Ahli Jawatankuasa 7.2 7. Menyebdiakan Penyata menandatanganinya.2 7.5. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5. Menjalankan Setiausaha. 7.1 7.5.5.7.1 7.3 7.4 7.6 Menjalankan tugas-tugas Penasihat dari masa ke semasa.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.

Ahli-ahli yang tatatertib. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN-PERATURAN 11. 10.1 11. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 8. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 11. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: . Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 8.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.8. TINDAKAN DISIPLIN 12. KEWANGAN 8. 8. Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh derma yang kewangan melalui aktiviti. AKTIVITI 10.4 9. Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 12. melanggar peraturan akan dikenakan tindakan 12.2 11.7.3 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui diputuskan semasa Mesyuarat Agung.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 8.1 9. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 10.

PEMBUBARAN PERSATUAN 14.4 14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. ) Pengerusi ( .……………….3 13..………………….3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 Amaran bertulis 12. HAL-HAL LAIN 15.2. diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Baki kewangan diputuskan dalam 14.12.1 Amaran lisan 12. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. dalam perlembagaan ini sah sehingga ia Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.1 13. Ahli-ahli hendaklah penuh minat. Setiap pindaan yang telah diluluskan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.. ahli jawatankuasa.... 13..2 Mana-mana bahagian dipinda... Mesyuarat Agung Tergempar.. ) Guru Penasihat .1 15. 15. mengetahui sentiasa tanggungjawab sendiri terhadap peka dan mengikuti aktiviti dengan …………………… ( Setiausaha Tarikh: ) ( . PINDAAN PERLEMBAGAAN 13...1 Pengetua didapati Negara. hendaklah dipamirkan 13.2 Setiap ahli perlu aktiviti yang dijalankan.2. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful