PERLEMBAGAAN PERSATUAN

1. NAMA DAN ALAMAT a. b. Nama Kelab Alamat : : Kelab Bimbingan dan Kaunseling SMK Baru Miri Jalan Cahaya, Lopeng, 98000 Miri SARAWAK.

2.

MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3.

OBJEKTIF 3.1 3.2 Meningkatkan kefahaman mengenai HIV / AIDS serta kaitannya dengan remaja. Mengadakan latihan bagi kegunaan kaedah komunikasi yang sesuai.

4.

KEAHLIAN 4.1 4.2 4.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini.

5.

GURU PENASIHAT 5.1 5.2 5.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak, merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

6.

AHLI JAWATANKUASA 6.1 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

2. yang diarahkan oleh Guru 7.6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.3.3 7. Ahli Jawatankuasa Kecil tanpa mengadakan mesyuarat. boleh dilantik oleh Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 6.1 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan Pengerusi.4 6.5 6.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1.3 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 6.6.3 6.2 Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.6.2 7.2.3 Setiausaha 7.7 6.6.1 Pengerusi 7.3 6. Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.6.6.6.6.1. menandatangani minit mesyuarat/laporan Mencatat kehadiran ahli . yang diarahkan oleh Guru Naib Pengerusi 7.1. 7.3.6 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6 6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.5 6.6.2. Mencatat dan kegiatan-kegiatan.4 6.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2 7.1 7.3.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.

7. Menyebdiakan Penyata menandatanganinya.5. Ahli Jawatankuasa 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.3 7.5.5 Bendahari 7. Kira-Kira bulanan dan tahunan serta Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. .3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.1 7.7.2 7. 7.1 7. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. yang diarahkan oleh Guru Penolong Setiausaha 7. 7.7.7.6 Penolong Bendahari 7.4.3.3.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.2 7.5. 7.5.1 7.4.7.2 7. Menjalankan tugas-tugas lain Penasihat dari masa ke semasa.4 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menjalankan Setiausaha.5.5 7.4. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan lain yang diarahkan oleh Guru Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 Menjalankan Bendahari.6.4 Bertanggungjawab Kelab/Persatuan berkenaan semua hal kewangan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.1 Memeriksa.6 Menjalankan tugas-tugas Penasihat dari masa ke semasa.2 7.8.

Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.7. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: . 11.1 10. Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh derma yang kewangan melalui aktiviti.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 8.2 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.8. Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.2 11.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. KEWANGAN 8. PERATURAN-PERATURAN 11.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 8.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ahli-ahli yang tatatertib.4 9.1 11.1 9. 10. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. melanggar peraturan akan dikenakan tindakan 12.3 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui diputuskan semasa Mesyuarat Agung.1 8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. TINDAKAN DISIPLIN 12. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. AKTIVITI 10. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 8.1 12.

hendaklah dipamirkan 13.2.. Ahli-ahli hendaklah penuh minat. ahli jawatankuasa.. ) Pengerusi ( ..……………….3 13.1 15.2 Segala hutang wajib dijelaskan. diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Baki kewangan diputuskan dalam 14. mengetahui sentiasa tanggungjawab sendiri terhadap peka dan mengikuti aktiviti dengan …………………… ( Setiausaha Tarikh: ) ( ..2..2 Amaran bertulis 12.12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 Setiap ahli perlu aktiviti yang dijalankan. dalam perlembagaan ini sah sehingga ia Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. Setiap pindaan yang telah diluluskan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis..2 Mana-mana bahagian dipinda.…………………..1 13. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. Mesyuarat Agung Tergempar. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 15.4 14..1 Pengetua didapati Negara. 13... PEMBUBARAN PERSATUAN 14. ) Guru Penasihat .1 Amaran lisan 12. HAL-HAL LAIN 15..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful