1.

0

Pengenalan

Alam sekitar merupakan penampung keperluan hidupan dengan membekalkan sumber makanan, udara dan sumber tenaga. Alam sekitar yang berkualiti pula ialah alam sekitar yang dapat memenuhi kesemua keperluan hidupan ini dengan bail dan pencemaran adalah pada paras yang minimum. Keselesaan hidup manusia dan haiwan akan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti juga amat penting untuk memelihara hubungan antara satu organisma dengan organisma yang lain. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan hidupan lain. Sebagai satu sumber ekonomi dan biologi, kita perlu memastikan kewujudan alam sekitar yang berkualiti di bumi ini. Tanggungjawab setiap individu di dunia ini untuk memelihara alam sekitar yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin alam sekitar yang bersih untuk generasi akan datang.

Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil lagi kerana pada usia itulah pelajar akan diberi pengetahuan untuk mengenal dan memahami pentingnya konservasi alam. Ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta tindakan positif terhadap alam. Alam menghasilkan sumber keperluan untuk manusia. Daripadanya terhasil sumber makanan, minuman, tenaga, dan alat perhubungan. Alam sekitar yang bersih serta ekosistem yang terpelihara daripada pencerobohan akan dapat memberikan

keselesaan dalam kehidupan. Oleh itu, manusia hendaklah memelihara alam sekitar dengan baik dan bertanggungjawab supaya tidak berlaku pencemaran.

Pengetahuan ini dapat memberikan peluang kepada semua orang untuk mendapatkan kesedaran. ciri-ciri. sikap. Tujuan pendidikan konservasi yang pertama ialah untuk memupuk kesedaran dan kepekaan terhadap alam sekitar dan alam semula jadi termasuk permasalahannya. Objektif ini akan meningkatkan keprihatinan individu dan kelompok komuniti serta masyarakat terhadap konservasi alam semula jadi. Terdapat beberapa objektif Pendidikan Konseversi mengikut UNESCO 1976. penipisan lapisan ozon serta kenaikan purata suhu. dan komitmen untuk bersama-sama berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. motivasi.2. Contoh isu-isu yang perlu kita ambil perhatian adalah seperti masalah kesan rumah hijau. kaedah dan komitmen untuk manangani masalah konservasi. Nilai-nilai moral yang perlu dipupuk adalah rasa prihatin yang mendalam terhadap alam. Seterusnya ialah pengetahuan ‘knowledge’. peranan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. motivasi untuk turut serta dalam usaha-usaha perlindungan alam sekitar serta semangat dalam manghargai alam secara lestari yang harus ditanam dalam diri pelajar. pengetahuan.0 Objektif Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi merupakan satu usaha yang dilakukan secara berperingkat-peringkat atau terus-menerus supaya masyarakat mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap konservasi alam sekitar dan segala permasalahannya yang meliputi pengetahuan. Objektif yang seterusnya ialah sikap ‘attitude’. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pemahaman dan pengetahuan yang terperinci mengenai alam sekitar. Pembentukan sikap yang mesra terhadap alam semula jadi akan menjadikan manusia lebih menghargai sumber-sumber yang semakin kurang dan generasi yang akan datang tidak akan menghadapi masalah kekurangan sumber. permasalahan. .

Objektif yang terakhir ialah mengambil bahagian ‘participation’.Keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam konservasi sumber daya alam juga dijadikan sebagai salah satu objektif pendidikan konservasi. Objektif ini dapat mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan tentang cara dan kaedah yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. . alam sekitar pada masa depan pasti dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan haiwan dapat ditangani dengan mudah. sosial. mereka dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesuatu masalah konservasi alam lalu dapat mengambil tindakan yang relevan dan sewajarnya untuk mengatasinya. Apabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. Seterusnya ialah kemampuan penilaian ‘evaluation ability’. estetika dan pendidikan. Contohnya mereka yang mengambil bahagian akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah kesan rumah hijau dengan cara yang saintifik dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Sekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan untuk menilai konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. ekonomi.

Oleh itu. Namun secara tidak langsung. udara. Secara tidak langsung. . kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Pencemaran alam sekitar akan menyebabkan penurunan taraf kesihatan dan keselamatan penduduk . Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal. manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita.2. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun. bunyi dan sebagainya akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada alam sekitar. jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan tidak stabil.1 Kepentingan Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar Pemuliharaan dan pemiliharaan alam sekitar perlu dilaksanakan kerana alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. penipisan lapisan ozon.segala proses untuk pelaksanaan objektif pembangunan tersebut telah menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar. Oleh itu. beberapa usaha telah dilakukan seperti membenteras aktiviti pembalakan secara haram dan membuat hutan simpan di tempat-tempat tertentu untuk memastikan flora dan fauna terjaga dengan rapi. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Air merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. ekonomi dan politik sejagat. Perkembangan teknologi masa kini dan peningkatan aktiviti manusia telah memberi banyak sumbangan dan kemajuan dalam bidang sosial. penghapusan hidupan akuatik serta kepupusan flora dan fauna. Segala pencemaran yang berlaku terhadap alam sekitar sama ada pencemaran air. aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Selain itu.

Recycle". Kitar Semula membawa bermaksud kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin. mengurangkan penggunaan bahan mentah. plastik (botol atau bekas plastik).1 Aktiviti Kitar Semula Pelbagai usaha boleh dilakukan oleh kita sebagai individu dan pelajar untuk memelihara alam sekitar. Kitar Semula bermaksud mengasingkan. Bahan yang boleh dikitar semula termasuk pelbagai jenis kaca (botol-botol kaca).2. Bahan-bahan yang akan dikitar semula samada dihantar ke Pusat Kitar Semula oleh pengguna atau dipungut oleh pihak Pusat Kitar Semula di kawasan yang tertentu mempunyai perkhidmatan tong sampah kitar semula. Reuse. kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula. Aktiviti kitar semula ini dapat menghindari pembaziran bahan yang masih boleh digunakan. surat khabar). memproses dan menggunakan bahan yang telah dipakai dalam kehidupan harian dan diguna atau diproses dengan menghasilkan satu produk baru. berbanding dengan proses panghasilan produk menggunakan bahan asas.2 Aktiviti Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar di Sekolah 2. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua. kertas (majalah.2. Salah satu amalan yang boleh pelajar laksanakan di sekolah adalah Kitar Semula. . "Reduce. tekstil dan barangan elektronik. mengurangkan pencemaran udara (daripada pembakaran) dan air (daripada pemendaman tapak pembuangan sampah) dengan mengurangkan pembuangan bahan lazim dan mengurangkan gas kesan rumah hijau. botol. mengurangkan penggunaan tenaga. Walaupun hasilnya sama. logam (tin minuman). Kitar Semula adalah satu komponen daripada pengurusan bahan buangan moden dan juga elemen ketiga daripada carta buangan 3R. mengumpul. tetapi kompos atau proses guna semula bahan buangan biodegrasi seperti makanan atau bahan buangan berkebun adalah bukan dikategorikan kitar semula.

pelajar-pelajar tersebut dikehendaki memberikan laporan kepada guru kelas masing-masing tentang perkembangan pokok tersebut atau segala masalah yang berlaku sepanjang penjagaan pokok tersebut.2. ganjaran akan diberikan kepada pelajar yang berjaya menjaga tanamannya dengan baik dan dalam keadaan yang baik melalui markah yang diberi oleh guru berdasarkan pemeriksaan terhadap setiap pokok pelajar. Melalui kempen ini. Guru juga dapat melakukan pemantauan dengan melawat rumah setiap pelajar untuk melihat sendiri pokok yang ditanam oleh pelajar.2 Kempen “Satu Pelajar. . kehidupan haiwan dan manusia akan terjejas. setiap pelajar dapat memotivasikan diri mereka untuk menjaga alam sekitar dan menyedari betapa pentingnya penjagaan alam sekitar. Akhir sekali. Satu Pokok”. Selepas itu. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin berkurangan. penceramah akan memberikan penerangan tentang cara menanam pokok dan menjaganya.2. Oleh itu. Setiap bulan. Kempen ini dapat dilakukan dengan menjemput seorang penceramah untuk menerangkan tentang kepentingan alam sekitar serta kesan yang akan berlaku jika tidak menjaganya. Untuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. Satu Pokok” Berikutan dengan aktiviti penebangan pokok yang semakin giat dijalankan dan sukar dibendung. guru juga perlu mempunyai ilmu berkaitan penanaman dan penjagaan pokok. Guru berperanan untuk membimbing dan menolong pelajar sekiranya terdapat masalah berkaitan penanaman pokok. Pelajar juga dapat memahami bahawa tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat haiwan. pihak sekolah boleh menganjurkan kempen “Satu Pelajar. Setiap pelajar dikehendaki menanam satu pokok di rumah masing-masing dan menjaganya dengan sendiri. Jikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula.

memupuk sikap yang positif. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Pelajar juga dapat memperoleh nilai. nilai dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar. Pelajar dapat menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya serta berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar. pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam sekitar dan masalahnya. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan.2. peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya. cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. . kemahiran. Pelajar perlu memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber semula jadi yang ada secara terancang. Objektif pendidikan alam sekitar pula bertujuan agar pelajar-pelajar mendapat pengalaman. Pendidikan Alam Sekitar tidak terhad di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan perlu dilihat sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum.3 Pendidikan alam sekitar Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar.Selain itu. pelajar akan lebih sedar. Matlamat Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membentuk masyarakat (pelajar) yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan.

Persatuan Bulan Sabit Merah Dan St. kemahiran berfikir. Usaha penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar yang dilaksanakan oleh guru-guru sewaktu menjalani aktiviti kokurikulum merupakan pengukuran terhadap tindakan yang harus diaplikasikan kepada murid berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari tentang Pendidikan Alam Sekitar. guru-guru dan para murid yang telah dimotivasikan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas adalah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dengan menyepadukan Pendidikan Alam Sekitar dalam kokurikulum. Badan beruniform dan dan persatuan pula menawarkan ruang dan peluang untuk Pendidikan Alam Sekitar disepadukan sewaktu melaksanakan aktivitinya. nilai-nilai murni dan sikap positif. Maka. .Memberi input tentang pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas dengan sendirinya telah menyediakan domain kognitif guru-guru dan muridnya dengan konsep dan fakta berkenaan isu-isu alam sekitar. Pasukan Puteri Islam. nilai dan kemahiran ke dalam situasi yang baru dan secara tidak langsung dapat dikembangkan. Seterusnya. Setiap jenis badan beruniform dan persatuan yang terdiri dari Pengakap. penyerapan dan berpusatkan pelajar. John Ambulans menekankan kepentingan aktiviti perkhemahan kerana wujudnya slot aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti yang wajib dilaksanakan. Kadet Pandu Puteri. pelajar mendapat hasil pembelajaran melalui pengetahuan dan kefahaman konsep. penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam badan beruniform dan persatuan dapat dilaksanakan. Menerusi peluang yang wujud dalam aktiviti perkhemahan ini. kemahiran manipulatif dan penggunaan deria dan aplikasi pengetahuan. yang secara langsung mewujudkan motivasi dalam diri guru-guru untuk melaksanakan tindakan yang sesuai. Hal yang sedemikian tidak terjadi dalam bidang sukan/permainan. Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar dapat dilakukan melalui pendekatan rohani dan moral.

tetapi daunnya unik dan berwarna warni yang cukup sesuai untuk hiasan taman yang agak luas. Pokok itu tidak berbunga. Ia lazimnya membentuk sebahagian lankskap. puding emas. Pokok puding dikatakan berasal dari kepulauan Fiji.1. Ia berasal daripada keluarga Euphorbiaceae bersama pokok getah dan ubi kayu serta mempunyai 6 spesis. Ia boleh ditanam sebagai hiasan dalaman dengan menggunakan pasu tetapi memerlukan dedahan cahaya yang banyak. .4.1 Jenis tumbuhan Pokok puding atau Codiaeum variegatum yang juga disebut dengan nama biasa seperti croton.2. Harganya murah dan cara menanamnya juga mudah. Pokok itu memang mudah diurus dan mampu menyerlahkan kecantikannya. puding perak dan daun segenting adalah sejenis pokok renek yang mempunyai pelbagai warna daun.1 Flora 2. Australia dan Maluku.4.

Batangnya berwarna hijau dengan belang atau bintik-bintik putih serta berair dan mempunyai getah. Puding Connutum pula menyerlahkan daunnya seakan-akan bujur panjang dengan kedua-dua sisi yang hampir selari dan tidak simetri. .4 meter dan ada juga yang tumbuh melebihi 3 meter tinggi.2 Saiz tumbuhan Tumbuhan ini terdiri dari batang lembut bewarna hijau dengan daun bertompok kuning. Ia merupakan sejenis tumbuhan herba yang tidak bercabang.1. Tepi daunnya beralun dengan warna hijau muda dan bercampur dengan tompokan warna kuning terang. Puding dari Aucubifolium mempunyai daun yang kecil berwarna hijau berbintik kuning di mana daunnya berbentuk tirus ke arah pangkal. Daun yang berpintal-pintal. Manakala yang berdaun kecil dengan urat daun utama yang tertonjol adalah dari jenis Kornutum. Ketinggian biasa adalah antara 1. Pokok yang matang boleh mengeluarkan bunga dalam jambakan sepanjang 10 hingga 25 sentimeter yang dikeluarkan pada aksil (celahan daun) dengan warna putih atau kuning krim yang tidak menarik untuk hiasan. Puding yang mempunyai saiz daun yang lebar di bahagian hujung dan tepian yang licin dikenali sebagai Platifilum.2.4. Ianya selalu digunakan sebagai pokok hiasan dalam dan luar rumah. putih dan hijau.2 hingga 2. kerinting dan tepi daun yang beralun dipanggil Krispum. Puding jenis Lobatum mempunyai daun yang bercuping tiga dan lebar di bahagian tengah. Ia berbentuk bujur dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 25 cm. Apaendikulatum pula dari jenis daun yang berbentuk garisan di bahagian tengah. Hujung daunnya berbentuk dempak dan sesetengahnya membulat.

segar serta dan mengeluarkan daun yang cantik.4.1. Oleh itu ia boleh memberi tekstur.1. Seni landskap turut mengklasifikasi kesesuaian puding sebagai elemen pagaran. Spesies tumbuhan berbatang ini hanya mempamerkan keindahan warna dan reka bentuk daunnya saja. Bagi mendapatkan pokok puding yang sihat.4 Kesesuaian tanah Secara umumnya. bekalan air yang sederhana serta tanah gembur yang peroi yang mempunyai zat makanan mencukupi. iaitu bentuk yang diperlukan untuk mengindahkan lagi taman sebagai tumbuhan hiasan.5 Faktor komersial dan sebagainya Pokok ini sesuai dijadikan sebagai pokok hiasan dengan ditanam di dalam pasu. tumbuhan ini dapat bertahan sehingga melebihi 50 tahun. ditanam di pinggir jalan. Puding juga mempunyai daun berwarna-warni.4.4. kelembapan tinggi. 2. Sekiranya teknik kombinasi menjadi pilihan. ia perlulah dibaja dari masa ke semasa. seimbang serta lembap. Ini adalah kerana tumbuhan yang segar dan sihat mempunyai daya .1. atau sebagai pokok pagar atau ditanam secara berkelompok. berbelang atau berbintik dan memiliki bentuk berputar. puding gemar akan cahaya matahari penuh. Oleh kerana cara penjagaannya yang mudah. berjurai serta berdaun genting. 2. lokasi terbuka dengan edaran udara yang baik.3 Jangka hayat tumbuhan Tumbuhan ini dapat bertahan lama jika ditanam di tanah yang sesuai serta dengan penjagaan yang rapi. Bagi pembiakan pokok ini selalunya ia dilakukan dengan keratan akar atau secara tut atau cantuman baji.2. ia bermanfaat sebagai latar belakang kepada pokok hiasan lain. Ia turut sesuai ditanam secara kelompok sebagai tanaman tumpuan. taman rekreasi atau di pembahagi jalan di mana ketinggiannya dikawal secara seragam.

Diberitakan pada zaman dahulu. cantasan yang baik untuk menentukan sudur pokok mendapat cahaya matahari dan aliran udara. dan dikatakan lebih berkesan sekiranya dicampurkan dengan „curare‟ iaitu sejenis racun yang boleh melumpuhkan. Beberapa sumber perubatan lama turut menyebut beberapa spesis tumbuhan ini digunakan untuk merawat gout (sejenis penyakit sendi).ketahanan untuk mencegah penyakit dan serangga. Tumbuhan ini mempunyai racun yang merbahaya terutama pada daunnya. Cara untuk merawat jika terkena racun tumbuhan ini ialah dengan membersihkan saki baki tumbuhan dari anggota badan. tanah digembur serta dibaja. pecah-pecah dan rasa sakit serta-merta. Ini semua bagi menjamin kesihatan dan kesegaran pokok. Ini diikuti dengan pengaliran air liur yang banyak. Sekiranya daun tumbuhan ini dikunyah. Berkumur dan minum air atau susu jika tertelan kerana ia dapat melarutkan racun dalam tumbuhan ini. Ia juga pernah digunakan dalam campuran sebagai racun anak panah. mulut dan lidah mangsa apabila terkena akan mengalami rasa terbakar. lidah dan tekak menjadi bengkak hingga menyebabkan sukar untuk menelan dan bernafas. Oleh itu penjagaan yang berterusan seperti penyiraman yang teratur dan mencukupi. Menghisap ketulan ais juga dapat mengurangkan kesakitan pada mulut. Terdapat juga laporan yang menyebutkan bahawa pihak Nazi juga pernah menggunakan tumbuhan ini untuk menyeksa tawanan mereka semasa perang dunia kedua dahulu. . Kemudian bersihkan dengan air dan sabun jika terkena bahagian kulit. spesis Dieffenbachia dilaporkan pernah digunakan oleh kaum asli di Brazil dan penduduk negara-negara Caribean untuk meningkatkan kesuburan. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera untuk keselamatan. tumbuhan ini digunakan untuk menghukum dan menyeksa hamba sahaya dengna menyapukan pada bahagian mulut mereka. Selain ditanam sebagai pokok hiasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful