P. 1
02_Pendidikan Pencegahan HIV & AIDS

02_Pendidikan Pencegahan HIV & AIDS

|Views: 150|Likes:
Published by ayanakuu

More info:

Published by: ayanakuu on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

KANDUNGAN

Kata Pengantar Modul Impak dan respons global terhadap HIV/AIDS Siapakah yang dijangkiti HIV/AIDS? Kesan HIV/AIDS Melindungi diri daripada HIV/AIDS Bekerjasama dalam komuniti Integrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum Penggunaan strategi pembelajaran berpusatkan murid, teknik kemahiran diri dan media dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS Alat penilaian untuk kegunaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS Rujukan Panel Kawal Mutu

V

1

17 37 49 61 71

83

105

121 123

KATA PENGANTAR

Pendidikan berkualiti yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berhasrat untuk menghasilkan individu yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai sikap serta nilai yang positif. Bagi membina murid yang bersemangat waja, mempunyai kemahiran menangani risiko, menjaga kesihatan diri dan mengamalkan cara hidup yang sihat, unsur Pendidikan Kesihatan Keluarga/Seksualiti (PKK) diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam beberapa mata pelajaran KBSR dan KBSM. Pendidikan Kesihatan Keluarga/Seksualiti tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi ia diajar secara bersepadu dan merentasi kurikulum. PKK diajar dalam mata pelajaran bahasa, Sains, Sains Tambahan, Biologi, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan, Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Dalam Pendidikan Kesihatan, PKK diberi tumpuan khas dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5.

Dalam menghadapi gejala sosial masa kini, murid perlu meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran serta memupuk dan menanamkan sikap dan nilai yang sihat dalam diri. Modul-modul Pendidikan Kesihatan Keluarga/Seksualiti yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum adalah bertujuan untuk membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh merujuk panduan yang disediakan dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkesan bagi memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan seksualiti dan gaya hidup sihat terhadap kesejahteraan dalam kehidupan.

Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran untuk menyempurnakan modul-modul ini. Pusat Perkembangan Kurikulum ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga modul-modul ini dapat dimanfaat oleh semua pihak.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

v

dan ada pula yang menganggapnya sebagai isu sensitif dan kontroversi. enam pertubuhan telah digabungkan untuk membentuk program yang dinamakan UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS). Meluahkan perasaan serta rasa takut terhadap HIV/AIDS 3. Segelintir manusia mengelakkan diri daripada membincangkannya kerana takut dicela. Status serta trend HIV/AIDS di rantau Asia Pasifik dan dunia 2.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 1 IMPAK DAN RESPONS GLOBAL TERHADAP HIV/AIDS Masa Mesej : : 3 waktu HIV/AIDS merupakan wabak yang semakin membimbangkan komuniti global termasuk negara-negara di rantau Asia Pasifik. Menerangkan status serta trend HIV/AIDS di dunia khasnya di rantau Asia Pasifik 2. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengambil satu pendekatan inovatif. Perasaan takut terhadap HIV/AIDS. masyarakat dan individu. 3 Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini. Kandungan : 1. Modul ini akan membantu murid berasa selesa ketika membincangkan situasi HIV/AIDS serta respons PBB dan ahli-ahli gabungannya yang lain dari perspektif geografi. Memandangkan ancaman penyakit AIDS yang semakin meningkat. ataupun tidak relevan dalam kehidupan mereka. Keberatan untuk membincangkan HIV/AIDS disebabkan halangan kebudayaan dan sosial tidak membantu untuk menggalakkan pemahaman mengenai penyakit ini dan tingkah laku seseorang individu itu yang terdedah kepada HIV. Pada tahun 1996. . murid dapat : 1. Menjelaskan impak HIV/AIDS di kalangan muda-mudi serta kepentingan intervensi berasaskan sekolah. Gambaran Keseluruhan : Memahami epidemik global HIV/AIDS akan membolehkan manusia menangani ancaman yang kian merebak ini.

. ...... .. berikut dan Saya berasa ... .... ... Menghubungkaitkan diri dengan HIV/AIDS Penilaian : Lengkapkan mana-mana satu pernyataan jelaskan jawapan anda secara ringkas : Saya mempelajari ... ... ... Saya percaya ... . ....... . . .. Saya berhajat . ... ... .. ... .. . ... ... . ......... . . . . . . .. .. . ...... . . .. ... . .. Saya berharap . ... . . ... . . . ........ ... . ...... .. .. ... Saya menjangkakan . ... ..... ... ..... . ..... ... Saya akan .. ...PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran : 1.. . . .. 4 .. ... ........ ... Kerja berkumpulan mengenai keserantauan terhadap HIV/AIDS impak global dan 2.... Saya menyedari ........... Saya meramalkan ...... . Saya merancang ....... .... . ... .. .. .. .

Ringkasan global terhadap HIV/AIDS 2. Mengapakah HIV/AIDS mengancam golongan muda? 4. . Mengapakah sesetengah tempat dijangkiti HIV/AIDS dengan teruknya? 6. Menganalisis trend dan status HIV/AIDS di Asia Pasifik 3. murid dapat : 1. Apakah trend dan impak HIV/AIDS di Asia Pasifik? Mengapakah penyakit ini terus menjadi satu ancaman kepada golongan muda? Apakah ramalan yang boleh dibuat berkaitan dengan penyakit ini? Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Menjelaskan sebab-sebab mengapa HIV/AIDS terus mengancam golongan muda 4. Menerangkan peranan pendidikan pencegahan HIV/AIDS 5. Status dan trend HIV/AIDS di Asia Pasifik 3. Beberapa kesimpulan dan ramalan mengenai HIV/AIDS.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Kerja berkumpulan terhadap HIV/AIDS Masa : mengenai impak global dan keserantauan 1 waktu Persediaan : Persembahan slaid yang menggambarkan sifat semulajadi dan setakat mana wabak HIV/AIDS merebak. Ia merupakan satu wabak yang menjangkiti serta membawa maut di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Peranan pendidikan pencegahan HIV/AIDS 5. Pengenalan : Kini hampir setiap negara terjejas kerana HIV/AIDS. Kandungan : Impak global dan keserantauan terhadap HIV/AIDS 1. Menerangkan statistik terkini impak global HIV/AIDS berdasarkan 5 2. Menjelaskan sebab-sebab mengapa sesetengah tempat dijangkiti HIV/AIDS dengan teruknya 6. Meramalkan beberapa situasi berkaitan wabak HIV/AIDS.

5. Meminta seorang atau dua orang murid membuat ringkasan aktiviti tersebut. 4. topik untuk diteliti 3. 6. Setiap kumpulan menjalankan tugasan berikut : Kumpulan 1 Menerangkan impak global dan keserantauan terhadap HIV/AIDS berdasarkan statistik terkini Kumpulan 2 Menganalisis trend HIV/AIDS dengan menunjukkan : • Pola merebaknya penyakit AIDS • Kawasan/negara yang dijangkiti • Kesan terhadap manusia Kumpulan 3 Menjelaskan mengapa HIV/AIDS dianggap sebagai satu ancaman kepada golongan muda Kumpulan 4 Menerangkan peranan pendidikan pencegahan HIV/AIDS 6 Kumpulan 5 Menjelaskan mengapa sesetengah HIV/AIDS dengan teruknya Kumpulan 6 Membuat kesimpulan dan meramal beberapa situasi berkaitan HIV/AIDS. Memberi pujian kepada penyampai kerana melaksanakan tugas dengan baik. Meminta ahli lain yang tidak terlibat dalam penyampaian tersebut memberi komen berkaitan dengan topik yang dibentangkan. 2. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing selama 3 hingga 5 minit dengan menggunakan transparensi yang telah disediakan terlebih dahulu serta bahan visual lain agar penyampaian yang dilakukan adalah jelas dan menarik.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prosedur : 1. tempat dijangkiti . Bahagikan murid kepada enam kumpulan kecil dan setiap guru diberikan satu salinan Bahan Sumber 1. Berikan setiap kumpulan satu berdasarkan senarai kandungan. 7.

. ................PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Hasil Pembelajaran : 1.. ... ..... 2........ ... Lengkapkan salah satu daripada yang berikut : • • • • • Saya mempelajari ... . Saya berasa .... Saya akan . ... Saya tertanya-tanya ....... . Saya mendapati ....... Tuliskan satu perkataan atau ungkapan yang terlintas secara spontan ketika membaca salah satu daripada perkara berikut : • • • • • • • • • • HIV/AIDS Tingkah laku yang berisiko Golongan muda Pendidikan pencegahan HIV/AIDS Negara-negara sedang membangun Wanita Kematian akibat AIDS UNAIDS Kondom Wabak 7 Bahan Rujukan : Wabak HIV/AIDS di rantau Asia Pasifik ...... . ... .. .. .... .

Setiap murid mengambil kad berwarna pilihan masingmasing. Apakah yang paling ditakuti mereka? Maklumat ini akan digunakan secara optimum oleh guru bagi : 8 1. Murid diminta menulis satu perkara yang ingin dipelajari berkaitan HIV/AIDS pada sebelah muka kad itu dan apa yang paling ditakuti apabila terdedah kepada HIV/AIDS pada muka lain kad yang sama. dan baca respons yang . pendapat dan soalansoalan yang belum terjawab mengenai beberapa aspek HIV/AIDS sama seperti orang lain dalam masyarakat. Menjawab persoalan tersebut 2. Aktiviti ini membolehkan murid menghubungkaitkan diri dengan HIV/AIDS secara bertulis mengenai : 1.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Menghubungkaitkan diri dengan HIV/AIDS Masa : 2 waktu Bahan : Kad berwarna Pen Persediaan : Kad berwarna yang telah digunting untuk diagihkan kepada murid Pengenalan : Murid mempunyai perasaan takut. Nama peserta tidak harus ditulis pada kad tersebut. 2. Kutip semula semua kad diberikan oleh murid. 3. Apakah yang paling ingin diketahui mereka? 2. Mengurangkan ketakutan sejauh mungkin. murid dapat : Menerangkan perasaan takut terhadap HIV/AIDS Kandungan : Perasaan takut terhadap HIV/AIDS Prosedur : 1. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Berikan tempoh 5 minit untuk melakukan aktiviti ini.

India. iaitu kedua selepas Afrika serta mempunyai persamaan trend yang terdapat di negara tersebut. Minta seorang murid merumuskan dalam 3 ayat berkaitan perasaan takut terhadap HIV/AIDS. 7. China dan India amat mengambil berat akan hal ini disebabkan jumlah penduduk yang besar walaupun secara keseluruhannya kadar jangkitan adalah agak rendah. Myanmar. Jepun serta negara-negara di sepanjang Lingkaran Pasifik. sejumlah 5. termasuk China. Korea Utara.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 4. Daripada 33. Namun demikian. Sifat dan magnitud wabak HIV/AIDS agak berbeza. 5. BAHAN SUMBER 1 Pandemik HIV/AIDS : HIV/AIDS di Rantau Asia Pasifik Penduduk rantau Asia Pasifik berjumlah 2. Galakkan murid membincangkan sebab-sebab wujudnya perasaan takut terhadap HIV/AIDS. negara-negara lain di Selatan. Jumlah kematian pada tahun 1998 ialah 2. 9 .6 juta orang. Hal sebaliknya berlaku di kawasan sempadan Greater Mekong Subregion (Cambodia. Malaysia. Timur dan Asia Tenggara. Mulakan dengan perkara yang ingin diketahui murid mengenai HIV/AIDS dan rujuk modul untuk mendapatkan jawapan. Bacakan perasaan takut murid mengenai HIV/AIDS. mewakili lebih daripada 60% jumlah penduduk dunia. 6. rantau tersebut merangkumi kawasan di mana faktor risiko HIV tersebar dengan luas dan seterusnya mencatat tahap jangkitan sederhana hingga tinggi di kalangan penduduk secara amnya.6 juta adalah jangkitan baru. Yunan (Selatan China).5 billion orang. Oceania. Jumlah kematian kumulatif akibat AIDS telah meningkat sehingga kini. Kecuali Jepun. Nepal dan India. New Zealand dan beberapa kepulauan kecil di Pasifik. di mana kemungkinan tercetusnya pandemik HIV/AIDS pada tahap yang mengancam penduduk. Hasil Pembelajaran : Hasilkan cogankata mengenai HIV/AIDS berdasarkan apa yang telah dipelajari daripada aktiviti yang terkandung dalam modul ini. Thailand dan Vietnam). Australia.6 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Laos.

000 orang berusia dalam lingkungan 10 hingga 24 tahun dijangkiti HIV setiap hari iaitu pada kadar 5 orang setiap minit Kira-kira 1.lewat tahun 1970an dan awal tahun 1980an Orang yang hidup dengan HIV/AIDS .000 orang dijangkiti HIV setiap tahun di Asia Pasifik.< 100 Anggaran bilangan jangkitan HIV baru di kalangan golongan muda Lebih kurang 7.500 Kadar jangkitan di kalangan orang dewasa .penggunaan dadah secara intravena (IDU). homoseksual (hubungan lelaki dengan lelaki/MSM) 10 HIV di kalangan kanak-kanak berusia 15 tahun ke bawah Hidup dengan HIV/AIDS : 1.000 Asia Timur dan Pasifik .2 juta Asia Selatan dan Asia Tenggara .lewat tahun 1980an Orang dewasa dan kanak-kanak yang hidup dengan HIV/AIDS . .000 Jangkitan baru . homoseksual (hubungan lelaki dengan lelaki/MSM) Australia dan New Zealand Wabak bermula .0.6 juta Orang dewasa dan kanak-kanak yang baru dijangkiti HIV .15% Cara jangkitan . heteroseksual. heteroseksual.30% Cara jangkitan .1% Wanita HIV positif .94.068% Wanita HIV positif .69% Wanita HIV positif .0.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Untuk tujuan manual ini.40. statistik dan ciri-ciri di rantau Asia Pasifik pada Disember 1999 adalah seperti berikut : Selatan dan Asia Tenggara Wabak bermula .000 hingga 140.10% Cara jangkitan .lewat tahun 1980an Orang dewasa dan kanak-kanak yang hidup dengan HIV/AIDS .2.700 Australia dan New Zealand .1.400 Australia dan New Zealand .< 100 Kematian akibat AIDS dalam tahun kajian sehingga bermulanya pandemik tersebut : 510.000 hingga 3.12.hubungan heteroseksual Asia Timur dan Pasifik Wabak bermula .120.530.< 1000 hingga 1.penggunaan dadah secara intravena (IDU).000 Kadar jangkitan di kalangan orang dewasa .000 Jangkitan baru .000 Asia Timur dan Pasifik .2 juta Asia Selatan dan Asia Tenggara .7 juta orang di Afrika dijangkiti HIV setiap tahun Hampir 700.3 juta Kadar jangkitan di kalangan dewasa (15 hingga 49 tahun) .

Ini akan mengakibatkan masalah kesihatan iaitu penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. seperti hubungan seks. Kejahilan. Justeru itu. Golongan muda amat cenderung dalam memenuhi keseronokan dunia dan konsumerisme. Penghijrahan sempadan dan seberang laut akan mempercepatkan globalisasi yang berkemungkinan membawa masuk serta menyebarkan penyakit. Kini. meniru idola. . Mempromosikan program pendidikan kesihatan yang efektif di sekolah dengan disertai usaha pencegahan dalam komuniti adalah satu cara melindungi golongan remaja daripada binasa akibat HIV/AIDS. pencemaran. Pertimbangkan dan perhatikan bahawa 95% kes HIV/AIDS berlaku di negaranegara sedang membangun Dalam lingkungan usia 18 tahun ke bawah. dan didera oleh rakan sebaya atau orang dewasa. murid mula menjadi aktif secara seksual.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Senario Kesihatan dan Mengapa Golongan Muda? Penyakit berjangkit dan malnutrisi akan terus menjadi faktor penyebab utama mortaliti dan morbiditi di rantau Asia Pasifik. serta berlagak rich and famous. kebimbangan serta pantang larang menghalang kanak-kanak daripada mendapat pengadilan dan penjagaan yang sepatutnya. Jika tidak menjadi mangsa AIDS. mereka tidak mendapat sokongan moral dan keperluan asas yang sepatutnya dinikmati pada usia tersebut. Seseorang individu harus menerima perubahan dan mengambil pelbagai peluang luas yang ada. kanak-kanak juga menjadi piatu pada usia muda disebabkan ibu bapa yang menghidapi AIDS. Terdapat juga kepercayaan bahawa AIDS boleh dirawati dengan mengadakan perhubungan seks dengan orang yang muda atau masih dara. terdapat kanak-kanak yang dijual untuk tujuan pelacuran. Sementara itu. Kadar pertumbuhan penduduk yang terbesar dijangka akan berlaku di negara-negara rantau ini dengan majoriti penduduknya berusia 18 tahun ke bawah. perindustrian serta perubahan gaya hidup di kawasan metropolitan akan menjadi punca utama faktor stres. Mereka akan melakukan perkara yang disifatkan sebagai in-thing. Ini memberi ruang kepada berlakunya tingkah laku tidak bertanggungjawab dan seterusnya menyebabkan situasi di mana mereka mudah terdedah kepada jangkitan HIV. Asia yang semakin pulih daripada krisis ekonomi akan mengalami pertumbuhan pesat dan penyebaran maklumat serta perkembangan teknologi. Jumlah golongan ini di negaranegara sedang membangun adalah melebihi 800 juta dan angka ini akan bertambah 20% dalam jangka masa 15 tahun akan datang. penggunaan dadah. degradasi alam sekitar. berminat pada cabaran. urbanisasi yang meluas. Dalam keadaan lain. dan juga menerima tekanan rakan sebaya dalam pergaulan sosial. 11 Intervensi dan perkhidmatan berasaskan sekolah Terdapat lebih daripada satu billion remaja di dunia.

termasuk membuat perbezaan antara keburukan dengan kebaikan yang boleh melindungi serta memberikan kesihatan dan kesejahteraan Latihan yang baik untuk guru serta rakan sebaya remaja yang dipilih khususnya untuk membimbing rakan dan kenalan mereka mengenai HIV/AIDS Memulakan program pencegahan HIV/AIDS serta promosi kesihatan untuk kanak-kanak pada usia paling muda. Pendidikan HIV/AIDS yang baik mestilah merangkumi pencegahan yang berkesan. ketua komuniti dan agama. Pendidikan sebegini dapat membantu menangguhkan pengalaman seks remaja. Untuk mendapatkan keputusan yang berkesan. ibu bapa serta guru untuk menggubal dasar yang kukuh bagi Pendidikan HIV/AIDS 12 Mereka bentuk kurikulum yang baik atau/dan program kokurikulum yang disesuaikan dengan budaya masyarakat tempatan. Amalan yang baik untuk intervensi berasaskan sekolah termasuklah : Mewujudkan permuafakatan di antara penggubal dasar. . Terdapat sekolah di sesetengah tempat menyampaikan maklumat mengenai HIV/AIDS tetapi kemahiran tingkah laku yang diperlukan untuk tujuan pencegahan dan sokongan tidak diajar. program yang bersesuaian dengan usia perlu dimulakan pada peringkat sekolah rendah. golongan kanak-kanak dan remaja tidak didedahkan kepada Pendidikan HIV/AIDS di sekolah atas sebab-sebab tertentu. Walau bagaimanapun. serta Program AIDS Kebangsaan setiap negara di dunia seharusnya bertujuan ke arah menyediakan Pendidikan HIV/AIDS kepada 100% kanak-kanak di sekolah. penjagaan dan sokongan kepada penghidap HIV/AIDS tanpa sebarang diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha sama antara Kementerian Pendidikan dengan Perkhidmatan Kesihatan dan Sosial. dan apabila aktif secara seksual maka mereka dapat membuat keputusan dengan bijak untuk mengelakkan tingkah laku berisiko. Kerjasama pihak atasan kerajaan adalah penting dalam menjayakan program pendidikan AIDS di sekolah. Terdapat juga kekangan masa untuk memuatkan Pendidikan HIV/AIDS ke dalam kurikulum yang sesak. terutamanya sebelum bermula usia aktiviti seksual. Ia disifatkan sebagai sensitif dan kontroversial di kalangan sesetengah masyarakat. serta memfokus kepada kemahiran hidup dan tidak hanya tertumpu kepada maklumat biomedik Mengajar murid sekolah rendah dan menengah untuk menganalisis dan memberi respons terhadap norma-norma sosial.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Pendidikan dilaksanakan pada peringkat kebangsaan dan secara global.

Kajian menunjukkan bahawa jenis pasangan dan pola amalan seksual dalam sesuatu komuniti memberi jawapan kepada persoalan ini. misalnya. Faktor-faktor lain (a) Cara jangkitan penyakit. (b) Kedua-dua pembolehubah tersebut adalah sangat relevan apabila mengambilkira keengganan menggunakan kondom dan amalan seks vaginal atau anal. . Dua pembolehubah yang mempunyai korelasi positif dengan kadar jangkitan HIV yang tinggi adalah : (a) Kadar pusing-ganti pelanggan seks terutamanya di kalangan pelacur (pekerja seks) iaitu jumlah purata pelanggan yang diterima bagi tempoh seminggu Peratusan penduduk lelaki yang menggunakan khidmat pelacur dalam satu tahun. Walau bagaimanapun. IDU dan MSM. 2. HIV didapati merebak dengan lebih cepat di kawasan perlakuan seks berleluasa secara komersial. tentera.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan HIV/AIDS antara negara : 1. IDU juga boleh membawa jangkitan HIV kepada pasangan Pertambahan insiden HIV/AIDS di kalangan ibu dan kanak-kanak adalah disebabkan suami yang suka berfoya. berbanding dengan satu komuniti di mana amalan seks secara casual berlaku melalui satu rangkaian sebenar yang melibatkan pasangan bukan komersial. Kadar HIV yang tinggi terdapat di tempat-tempat di mana seks vaginal atau anal adalah ketara.foya Kadar HIV/AIDS yang tinggi di kalangan golongan seperti polis. Faktor tingkah laku Tingkah laku berisiko tinggi adalah berbeza. pemandu trak dan pelayar tertentu 13 (b) (c) (d) (e) Sebaran HIV stereotaip yang berbeza seperti di Thailand Variasi dalam kaedah pengawasan serta kumpulan sasaran.

di mana kemiskinan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Apakah yang perlu dijangka? (a) Pelbagai situasi berpotensi menyebabkan tercetusnya wabak di kalangan populasi am dan/atau golongan tertentu bergantung kepada keberkesanan usaha pengawalan oleh semua pihak yang terlibat Kematian di kalangan mereka yang dijangkiti akan terus meningkat walaupun terdapat terapi antiretroviral dan langkah-langkah pencegahan Faktor usia menjadikan AIDS sebagai satu ancaman kepada kanak-kanak dengan jumlah kumulatif sebanyak 11. terutamanya di kalangan mereka yang miskin. masih ada harapan sekiranya kita tidak hilang keyakinan dan terus memberi fokus kepada matlamat yang hendak dicapai.2 juta anak yatim piatu sebelum mencapai usia 15 tahun disebabkan ibu bapa atau kedua-duanya adalah penghidap AIDS HIV/AIDS menjadi satu masalah kesihatan dalam komuniti yang kaya raya dan juga miskin. (b) (c) (d) (e) (f) (g) 14 (h) (i) (j) (k) Walau apa sekalipun. sistem kesihatan yang lemah serta kekurangan sumber untuk pencegahan dan penjagaan akan meningkatkan penyebaran virus Penyalahgunaan dadah dan penyakit jangkitan seks akan terus menghantui dan menunjukkan betapa mudahnya seseorang terdedah kepada ancaman HIV/AIDS Kualiti hidup merosot disebabkan impak keseluruhan HIV/AIDS Jangka hayat dipendekkan oleh kematian akibat HIV/AIDS Jangkitan HIV/AIDS akan membantutkan pembangunan sosioekonomi Kadar jangkitan HIV akan terus kekal atau menurun di negara-negara yang mana program pencegahan sudah mula beroperasi dan terus dilaksanakan Kajian relevan untuk meningkatkan pengetahuan dalam semua aspek epidemiologi HIV/AIDS dan pengawalan diperlukan untuk program perancangan serta pelaksanaan secara berkesan Kesedaran yang tinggi dan penglibatan semua sektor dalam komuniti akan tercapai. .

0 % 55 % Lewat 80an 220. MSM Lewat 70an dan awal 80an Lewat 70an dan awal 80an Lewat 70an dan awal 80an 520.57 % 20 % Cara utama jangkitan di kalangan orang dewasa yang hidup dengan HIV/AIDS Permulaan Pandemik Rantau Hetero IDU.1 % 10 % IDU.96 % 35 % Hetero.000 0. Timur & Tengah Selatan dan Asia Tenggara Asia Timur Pasifik Amerika Latin Lewat 70an dan awal 80an 23.000 57. Hetero. MSM IDU. MSM 33.000 0.8 juta 8. MSM Amerika Utara Australia & New Zealand JUMLAH 920.56 % 20 % IDU. Hetero.068% 15 % 1.3 juta 0. MSM 15 360.000 0.000 19.69 % 30 % Lewat 80an Lewat 70an dan awal 80an Lewat 70an dan awal 80an 530. Hetero.000 95.25 % 20 % IDU. Hetero Hetero IDU.000 120.000 44.13 % 20 % Lewat 80an 6 juta 1.3 juta 150.000 0.3 juta 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS STATISTIK DAN CIRI-CIRI HIV/AIDS MENGIKUT KAWASAN (DISEMBER 1999) Dewasa & kanakkanak yang baru dijangkiti HIV Dewasa & kanakkanak yang hidup dengan HIV/AIDS Kadar sebaran di kalangan dewasa Peratus wanita yang HIV positif Sub Sahara Afrika Afrika Utara.6 juta 1.14 % 20 % IDU.000 0.000 500 0.6 juta 5.1 % 46 % . MSM Caribbean Eropah Timur & Asia Tengah Eropah Barat Awal 90an 360. MSM 12.000 30.000 0.000 1.

murid dapat : 1. jantina dan status ekonomi. Ini termasuk tingkah laku seks yang tidak bertanggungjawab atau melakukan persetubuhan tanpa perlindungan (enggan memakai kondom). yang mudah terdedah Kandungan : 1. mengadakan perhubungan seks dengan banyak pasangan (multiple partners) dan menyuntik dadah dengan berkongsi jarum. Menerangkan fakta asas mengenai HIV/AIDS 2.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 2 SIAPAKAH YANG DIJANGKITI HIV/AIDS? Masa Mesej : : 2 waktu Amat penting untuk mengetahui situasi dan tingkah laku yang berkaitan dengan risiko tinggi jangkitan HIV/AIDS. 19 Modul ini akan membincangkan fakta-fakta asas HIV/AIDS iaitu bagaimanakah ia berjangkit dan siapakah yang berkemungkinan besar dijangkiti. HIV/AIDS merupakan masalah kesihatan yang serius dan mengancam tanpa mengira masyarakat miskin atau kaya. Fakta asas mengenai HIV/AIDS 2. Fakta dan mitos mengenai HIV/AIDS . Sesiapa sahaja boleh dijangkiti HIV tanpa mengira umur. Menganalisis risiko mengenai jangkitan HIV/AIDS 4. Menyenaraikan kumpulan kepada HIV/AIDS. Gambaran Keseluruhan : Manusia perlu memahami mengapa dan bagaimana AIDS boleh mempengaruhi mereka. Mengenal pasti mereka yang berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS 5. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini. Tingkah laku tertentu boleh menyebabkan seseorang dijangkiti HIV. Walaupun AIDS kerap menjangkiti golongan miskin dan kurang berpendidikan. Membezakan mitos dengan fakta mengenai HIV/AIDS 3.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. Permainan mitos dan fakta HIV/AIDS 2. Sesi buzz : Siapakah yang paling berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS? Penilaian : 1. Mengenal pasti seseorang yang mudah terdedah kepada HIV dan beri sebabnya. HIV akan 2. Kumpulan yang berisiko tinggi dan mudah terdedah kepada HIV/AIDS. (c) Berkongsi jarum suntikan antara penagih dadah adalah salah satu tingkah laku yang berisiko tinggi. Kunci Jawapan : (a) (b) (c) (d) (e) Salah Salah Benar Salah Benar . Soalan Benar/Salah (a) Mereka yang menghidap HIV selalu diuji positif. (b) HIV menyerang semua organ badan secara langsung. (e) Semua orang yang dijangkiti menghidap penyakit AIDS. Risiko menghidap HIV/AIDS 4. 20 (d) HIV boleh merebak melalui perkongsian tandas dan berus gigi. Penilaian kendiri mengenai tingkah laku yang berisiko tinggi 3. Aktiviti Pembelajaran : 1.

5. murid dapat : 1. 2.3 (Mencari Jawapan). Fakta mengenai HIV/AIDS 2. Letakkan kad-kad yang telah digunting ke dalam sebuah kotak.1) dalam kad kecil dan gunting setiap pernyataan. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan. Memberi penerangan tentang istilah berkaitan dengan HIV/AIDS. Gunakan Bahan Sumber 2. 3. Membezakan mitos daripada fakta tentang HIV/AIDS 2. 2.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Permainan mitos dan fakta HIV/AIDS Masa Bahan : : 2 waktu Kotak kecil Kad kecil berwarna Gunting Persediaan : 1. Murid pertama akan mencabut satu kad dari kotak dan membaca pernyataan tersebut kepada diri sendiri. maklumat yang benar 21 Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Salin terminologi pada Kumpulan A ke dalam kad berwarna dan maksud setiap terminologi pada Kumpulan B ke dalam kad warna lain. Salin “Permainan mitos dan fakta HIV/AIDS” (Bahan Sumber 2. Mitos berkaitan HIV/AIDS. Kandungan : 1. Sediakan salinan Bahan Sumber 2. Prosedur : 1.2 yang mencukupi (Fakta Asas HIV/AIDS) untuk diedarkan. Bersedia untuk memberi mengenai HIV/AIDS. 4. .

Murid diberi 5 – 10 minit untuk membaca.3). murid perlu mencari pasangan yang mempunyai jawapan betul dari kumpulan lain. Hasil Pembelajaran : Mencari Jawapan 1.3. 2. 5. 22 . Bahagikan kelas kepada dua kumpulan (Kumpulan A dan B). 6.2). Kad-kad yang sama warna ditulis dengan perkataanperkataan berkaitan HIV/AIDS diberikan kepada murid kumpulan A. 6. Setiap pasangan diminta menunjukkan kad mereka dan salah seorang daripada mereka dikehendaki memberitahu semua ahli dalam kumpulannya tentang perkara yang telah dibincangkan oleh mereka secara ringkas. 4. Murid kumpulan B diberikan kad-kad yang berlainan warna (Bahan Sumber 2. Murid tersebut kemudian membacakan pernyataan itu dengan suara lantang untuk memberitahu sama ada pernyataan tersebut adalah “fakta” atau “mitos” supaya fasilitator dan ahli kumpulan lain boleh mendengar dan menilai sama ada betul atau salah. Kemudian mereka dikehendaki memilih salah satu fakta untuk berkongsi pendapat dengan ahli kumpulannya. 5. Rumuskan aktiviti dengan menunjukkan transparensi iaitu Bahan Sumber 2. Untuk menjadikan frasa kepada ayat. Kumpulan yang berjaya memberikan paling banyak jawapan yang betul menjadi pemenang. 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. Mengedarkan lembaran kerja tentang "Fakta Asas HIV/AIDS" (Bahan Sumber 2. 4. Setiap pasangan dikehendaki berbincang tentang pernyataan HIV/AIDS yang telah dilengkapkan. Kedua-dua kumpulan akan memilih soalan-soalan secara bergilir sehingga kesemua soalan telah habis dibaca.

4a dan 2. Mengetahui risiko seseorang dijangkiti HIV/AIDS. Tunjukkan dengan cepat setiap gambar yang terdapat dalam Bahan Sumber 2. Murid diminta memilih satu tindakan untuk jawapan ‘YA’ dan satu tindakan lagi untuk jawapan ‘TIDAK’. 1.4b (berkenaan dengan cara HIV dijangkiti dan cara HIV tidak dijangkiti).4a dan 2. 2. murid dapat : 1. Cara-cara HIV/AIDS dijangkiti atau tidak dijangkiti 2.5 yang mencukupi untuk aktiviti individu.1 hingga 2. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Sediakan satu gambar/visual untuk setiap bahagian dalam Bahan Sumber 2.5 Persediaan : 1.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Mengetahui risiko HIV/AIDS Masa Bahan : : 1 waktu Gambar/Visual Transparensi Projektor Bahan Sumber 2. 23 Kandungan : Kecenderungan untuk dijangkiti HIV adalah universal.4b (tentang cara HIV dijangkiti dan cara HIV tidak dijangkiti). Menyenaraikan cara-cara HIV/AIDS dijangkiti dan tidak dijangkiti 2. Sediakan salinan Bahan Sumber 2. 3. Mengetahui risiko seseorang dijangkiti HIV/AIDS Prosedur : 1. 2. Sediakan transparensi untuk Bahan Sumber 2. .4 (Bagaimanakah Seseorang Dijangkiti atau Tidak Dijangkiti HIV) dan murid dikehendaki memberi jawapan mereka dengan menggunakan tindakan yang telah diplih untuk jawapan ‘YA’ dan jawapan ‘TIDAK’.

5. tidak dijangkiti HIV/AIDS. Ringkaskan cara-cara seseorang boleh dijangkiti atau tidak dijangkiti HIV dengan menggunakan transparensi.4. 24 . Murid dikehendaki memberi jawapan bagi aktiviti individu dalam masa 5 minit.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. Hasil Pembelajaran : Setiap murid diminta menyenaraikan cara-cara seseorang : 1. 6. dijangkiti HIV/AIDS 2. Jelaskan salah tanggapan konsep. 4. Edarkan Bahan Sumber 2.

dia merupakan seorang pengurus bank dan mempunyai harta yang banyak”. Mereka dikehendaki menjawab soalan tersebut secara berkumpulan. “Pada pendapat anda. 2. budaya. adakah orang ini dijangkiti HIV/AIDS?” 2. 3. Gunting 8 hingga 12 gambar orang yang berlainan daripada majalah atau surat khabar. etnik. Persediaan : 1. Huraikan perwatakan orang dalam gambar dan menyoal. Prosedur : 1. murid dapat : Mengenal pasti golongan yang berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS. Tuliskan jawapan dengan huruf besar pada belakang gambar. Pengenalan : Mengetahui siapakah yang berisiko tinggi dan mudah dijangkiti serta menghidap penyakit HIV/AIDS merupakan langkah penting dalam membendung jangkitan ini daripada merebak. umur dan pekerjaan. Tunjukkan carta flip dengan jadual seperti yang dinyatakan dalam bahagian prosedur. “Mengapakah anda berpendapat sedemikian?” .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 3 Siapakah yang berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS? Masa : 1 waktu Bahan : Gambar-gambar orang berlainan bangsa. Contohnya. Tunjukkan gambar-gambar yang berbeza untuk dilihat oleh seluruh kelas. “Orang ini berumur 50 tahun. Kemudian menyoal. Staple atau gamkan pada kertas berwarna. Kandungan : Kumpulan berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS. Kemudian buat keputusan sama ada orang tersebut menghidap penyakit AIDS atau tidak. Jelaskan penerangan pada setiap gambar. 25 Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini.

KUMPULAN BERISIKO TINGGI SEBAB-SEBAB KUMPULAN YANG MUDAH DIJANGKITI 26 SEBAB-SEBAB Hasil Pembelajaran : Nyatakan seorang yang berisiko tinggi dan mudah dijangkiti HIV/AIDS dan terangkan sebab-sebabnya. Bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan diminta menggantungkan carta flip mereka dalam bilik untuk dipersembahkan kepada kelas. Minta mereka untuk mengisi jadual di bawah dalam carta flip. Jelaskan bahawa kita tidak boleh menilai dan membuat kesimpulan bahawa seseorang itu dijangkiti HIV atau AIDS hanya berdasarkan kepada wajah/muka orang berkenaan. Berikan mereka 10 minit untuk melakukan aktiviti ini. .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. 4. 5.

Anda boleh dijangkiti AIDS jika seorang pesakit AIDS batuk atau bersin berhampiran anda. 13. 27 2. Anda boleh dijangkiti AIDS apabila menggunakan telefon yang baru digunakan oleh seorang pesakit AIDS. 3. 15. Anda boleh dijangkiti AIDS jika telah menyentuh air mata seorang pesakit AIDS. Seseorang itu boleh dijangkiti AIDS jika dia melakukan hubungan seks dengan seorang pelacur. Anda boleh dijangkiti AIDS melalui perhubungan seks oral dengan pasangan lelaki penghidap AIDS. 7. Sekiranya seekor nyamuk menggigit seseorang pesakit AIDS dan kemudian menggigit orang lain. Orang yang melakukan perhubungan seks rambang adalah berisiko tinggi dijangkiti HIV. Serangga dalam rumah seperti kutu katil dan lipas boleh membawa HIV dan menjangkiti orang lain. Anda boleh dijangkiti AIDS dengan memakan makanan yang disediakan oleh seorang pesakit AIDS. Seseorang itu boleh dijangkiti AIDS jika duduk bersebelahan dengan pesakit AIDS. 4.1 Permainan mitos dan fakta HIV/AIDS Nota : Anda mungkin tidak ingin menggunakan kesemua soalan ini. 6. Anda boleh dijangkiti AIDS dengan mencium pipi pesakit AIDS. 11. 5. 9. Seseorang bayi yang belum dilahirkan boleh menghidap AIDS jika ibunya telah dijangkiti AIDS. Anda boleh dijangkiti HIV jika berkongsi minuman dalam gelas yang sama dengan seseorang yang telah disahkan HIV positif. 10. Wanita yang menghidap penyakit AIDS boleh merebak HIV kepada lelaki melalui perhubungan seks. Pilih soalan-soalan yang dianggap paling bersesuaian dengan tahap kematangan dan usia kumpulan murid anda. 8. . orang kedua yang digigit itu mungkin akan dijangkiti AIDS. 14. 12. 1. Anda boleh dijangkiti HIV melalui penggunaan mangkuk tandas.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 2.

19. Perkongsian jarum antara penagih dadah menyumbang kepada faktor merebaknya AIDS. 28 28. 20. 26. Seseorang boleh menghidap AIDS melalui persetubuhan dengan orang yang dijangkiti AIDS.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 16. 23. Hanya orang miskin dan tidak berpendidikan akan dijangkiti AIDS. Mereka yang menjalani ujian darah dan disahkan negatif semasa window period mungkin tidak dapat memindahkan HIV melalui transfusi darah. Anda boleh menghidap AIDS dengan memeluk pesakit AIDS. Anda boleh dijangkiti HIV melalui jarum yang digunakan semasa suntikan atau transfusi darah. 21. 22. Seorang bayi boleh dijangkiti AIDS melalui penyusuan ibu yang HIV positif. 24. Seseorang pesakit AIDS yang kelihatan sihat tidak akan dapat memindahkan HIV kepada orang lain melalui perhubungan seks. 30. 17. 29. Bayi yang belum dilahirkan boleh dijangkiti AIDS jika salah seorang daripada ibu bapanya adalah HIV positif. 25. Anda boleh dijangkiti AIDS apabila berjabat tangan dengan seorang pesakit AIDS. Anda boleh dijangkiti HIV jika mandi di hot tubs atau kolam renang. Kanak-kanak sekolah boleh dijangkiti HIV jika duduk bersebelahan atau bermain bola dengan murid yang disahkan HIV positif. Doktor dan jururawat yang merawat pesakit AIDS kerap kali dijangkiti AIDS. . Abang dan kakak kepada seseorang pesakit AIDS biasanya juga akan dijangkiti AIDS. 18. Anda mudah dijangkiti AIDS jika tidur di atas katil yang sama dengan seorang pesakit AIDS. 27.

17. 30. 4. 7. 8. Mitos Fakta Mitos Fakta Mitos Mitos Mitos Mitos Mitos Fakta 21. 23. 12.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Kunci Jawapan 1. 5. 18. 6. Mitos . 19. 26. Mitos Fakta Fakta Mitos Mitos Fakta Mitos Mitos Mitos 11. 13. 2. 25. 3. Mitos Mitos Fakta Mitos Fakta Mitos Mitos Fakta Mitos Fakta 29 10. 28. 9. 15. 24. 20. 16. 22. 27. 14. 29.

Tahukah Anda … • HIV. Jangkitan yang disebabkan oleh pemusnahan sistem imun oleh HIV juga dipanggil “jangkitan berkesempatan" atau opportunistic infections. HIV melemahkan sistem imun manusia. seperti virus lain. HIV boleh hidup dalam tubuh manusia untuk beberapa tahun lamanya dan boleh dipindahkan kepada orang lain sebelum sebarang tanda dikesan. Dia masih boleh menjalani aktiviti harian. Oleh kerana HIV mengganggu mekanisme pertahanan tubuh. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. gastro usus dan penyakit kulit. adalah sangat kecil dan tidak akan dapat dilihat hanya melalui mikroskop biasa.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 2. Contohnya. Mereka yang dijangkiti HIV mungkin tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit ini dan boleh menjangkiti orang lain tanpa mengetahuinya. iaitu sel keimunan untuk membiak. • 30 • • . penyakit respirasi. HIV perlu masuk ke dalam sejenis sel badan. HIV mengganggu sistem imun dan menyebabkan tubuh kita tidak dapat dilindungi daripada penyakit yang biasanya dipertahankan oleh sel-sel imun. penghidap HIV tidak berupaya menentang sebarang jangkitan atau penyakit lagi. mekanisme pertahanan tubuh terhadap sebarang jangkitan organisme.2 Fakta asas HIV/AIDS HIV adalah singkatan bagi Human Immuno-deficiency Virus. Seseorang yang dijangkiti HIV boleh berasa sihat dan kelihatan sihat.

Syndrome (sindrom) bermaksud sekumpulan gejala atau tanda hasil daripada sesuatu penyebab utama atau kombinasi penyebab dan mengakibatkan manifestasi klinikal bagi sesuatu penyakit. • • AIDS disebabkan oleh sejenis virus yang dipanggil HIV yang menyerang dan dalam satu jangka masa yang tertentu memusnahkan sistem imun tubuh. Tahukah Anda .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS AIDS adalah singkatan bagi Acquired Immune Deficiency Syndrome Acquired (pemerolehan) bermaksud ia merupakan hasil daripada interaksi dengan satu sumber luar.. misalnya. Buat masa ini. Bagi kanak-kanak. jangka masa hidup adalah lebih singkat. pasangan seksual.. Immune (imun) bermaksud sistem pertahanan semula jadi badan yang memberi perlindungan terhadap organisme yang membawa penyakit. tetapi adalah dianggarkan bahawa 25 hingga 50 peratus orang akan dijangkiti AIDS dalam tempoh 5 hingga 10 tahun selepas jangkitan HIV. Jangkitan sedemikian melemahkan orang tersebut dan boleh membawa maut. terdapat ramai lagi yang telah dijangkiti AIDS tanpa mengetahuinya. 31 • • • • • . Kadar kematian adalah sangat tinggi (50 peratus orang dewasa yang dijangkiti AIDS mati dalam tempoh 18 bulan selepas diagnosis). masih tiada vaksin atau ubat untuk merawat AIDS walaupun ujian bahan vaksin dan beberapa jenis ubat-ubatan sedang dijalankan. Deficiency (kekurangan) bermaksud kekurangan respons daripada sistem imun terhadap organisme yang menyebabkan badan tidak berupaya melindungi diri daripada jangkitan penyakit. Seseorang menghidap AIDS apabila virus tersebut telah melakukan kemusnahan yang serius terhadap sistem imun tubuh dan membenarkan jangkitan serta penyakit lain merebak. Kita tidak mengetahui jangka masa bagi seseorang yang dijangkiti HIV untuk mendapat AIDS. Bagi setiap orang yang telah disahkan menghidap penyakit AIDS.

ia mungkin mengambil masa yang lebih lama lagi. pembalut luka (gauze) atau sarung tangan latex sebagai penapis semasa berdepan dengan darah orang lain. dalam kes-kes tertentu. Orang yang mengambil ujian tersebut dinasihatkan untuk melakukan follow-up dalam masa 3 bulan jika keputusan ujian adalah negatif supaya dalam tempoh itu. Ujian yang biasa digunakan bagi antibodi HIV adalah ujian ELISA. Mengapakah AIDS tidak merebak melalui nyamuk? Adakah HIV merebak melalui nyamuk atau serangga lain yang menghisap darah? Itulah persoalan yang paling biasa ditanya. tempoh ini mungkin mengambil masa 2 . Pertolongan cemas dan pembersihan sudah memadai. Mengapa? . pembalut plastik. orang yang dijangkiti boleh memindahkan HIV kepada orang lain dalam tempoh tersebut. 32 Cara HIV Merebak HIV tidak merebak melalui kegiatan dan aktiviti sosial atau harian. Ini bermakna. Walau bagaimanapun. antibodi dapat dikesan untuk mengesahkan sama ada dijangkiti atau tidak. HIV tidak merebak melalui sentuhan biasa dengan orang lain ataupun melalui udara dan air. keputusan ujian adalah negatif memandangkan antibodi belum berada pada tahap yang boleh dikesan. Gunakan kain. Untuk HIV. jika satu ujian antibodi HIV dijalankan dalam window period. HIV tidak merebak hanya dengan berada di sisi seseorang yang dijangkiti AIDS.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Apakah Window Period ? Window period adalah tempoh yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan jumlah antibodi tertentu selepas sesuatu jangkitan. Kulit melindungi tubuh kita daripada agen berjangkit termasuk HIV.12 minggu. Jawapannya adalah tidak. Sentiasa cuci tangan dengan sabun dan air selepas memberi pertolongan cemas tidak kira sama ada anda memakai sarung tangan atau tidak.

HIV hanya berganda dalam sel imun manusia dan jangkitan hanya boleh berlaku jika bersentuhan dengan cecair atau bendalir dalam tubuh (air mani. Kajian telah menunjukkan bahawa walaupun terdapat pesakit AIDS dalam sebuah rumah yang banyak nyamuk atau serangga lain. darah. BAHAN SUMBER 2. Selepas itu. parasit akan berpindah ke kelenjar air liur nyamuk untuk disuntik ke dalam salur darah orang lain.3 Mencari Jawapan Kumpulan A HIV adalah singkatan bagi AIDS adalah singkatan bagi Kumpulan B Human Immuno-deficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome Kurang respons dari sistem pengimunan untuk menentang organisme yang membawa penyakit 33 Sindrom Manifestasi sesuatu jangkitan atau keadaan Keupayaan badan untuk melawan jangkitan Sejenis penyakit yang boleh dipindahkan daripada seorang kepada orang lain Tempoh yang diambil oleh tubuh untuk menghasilkan antibodi selepas sesuatu jangkitan Bahagian darah yang bertanggungjawab menghapuskan sebarang jangkitan yang memasuki tubuh Memilih untuk tidak melakukan persetubuhan Kekurangan pengimunan Keimunan Penyakit yang boleh merebak Window Period Sel darah putih Menahan diri (abstinence) . tiada jangkitan yang berlaku melainkan terdapat pasangan seks atau jangkitan AIDS daripada ibu kepada anaknya.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Parasit malaria memerlukan spesis nyamuk tertentu untuk melengkapkan kitar hidup mereka. bendalir faraj). Parasit akan memasuki badan seekor nyamuk melalui darah dan kemudian berkembang serta berganda dalam sel-selnya.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 2. • Mengadakan persetubuhan tanpa perlindungan bermaksud melakukan hubungan seks vagina atau anal tanpa menggunakan kondom. • Seseorang boleh dijangkiti HIV dengan menggunakan jarum yang tidak disterilkan dengan sempurna dan telah digunakan oleh orang lain untuk suntikan. tatu atau berkhatan di mana peralatan tersebut telah digunakan tanpa pensterilan yang sempurna. • HIV juga boleh dijangkiti melalui mulut.4a Bagaimana HIV merebak? Persetubuhan • Kebanyakan orang dijangkiti HIV melalui perhubungan seks tanpa perlindungan dengan orang yang menghidap AIDS. 34 Jangkitan HIV dari ibu kepada bayi yang belum atau baru dilahirkan • Bayi yang dilahirkan mungkin dijangkiti HIV dalam uterus ibu sebelum atau semasa dilahirkan dan kadang-kadang melalui susu ibu. • Seseorang boleh dijangkiti HIV melalui peralatan yang pernah digunakan oleh pesakit AIDS untuk menindik telinga. Darah yang dijangkiti . • Seseorang boleh dijangkiti HIV melalui pemindahan darah dengan darah yang dijangkiti.

4b Bagaimanakah HIV tidak merebak? • Bersekolah • • Bersin atau batuk Berpeluh atau air mata • Berpelukan • Menggunakan tandas atau kemudahan mandi • Berjabat tangan 35 • Nyamuk atau serangga lain • Menggunakan telefon.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 2. komputer. sudu dan cawan Berenang Menggunakan alat-alat sukan dan gimnasium. pisau. kerusi dan meja • Berkongsi pakaian • • Makan makanan yang disediakan atau dihidang oleh orang yang dijangkiti HIV Berkongsi garpu. • • .

13 14 .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 2. nyatakan dalam petak berkenaan tahap risiko setiap tindakan.5 Untuk setiap tindakan/amalan yang disenaraikan di bawah. Tiga tahap tersebut adalah : TR RR RT 1 (Tiada Risiko) (Risiko Rendah) (Risiko Tinggi) Menggunakan tandas awam 2 Menyentuh atau memberi simpati kepada pesakit HIV/AIDS Mengadakan hubungan seks dengan seseorang tanpa menggunakan kondom Mengamalkan hubungan seks rambang Ciuman kering Berkongsi jarum untuk kegunaan suntikan dadah secara intravena Berenang bersama dengan orang yang disahkan positif HIV Berkongsi jarum untuk membuat tatu dan menindik telinga 3 4 5 6 7 8 36 9 Mengelakkan persetubuhan 10 Bersekolah dengan orang yang HIV positif 11 Digigit oleh nyamuk 12 Menderma darah Persetubuhan dengan menggunakan kondom Memakan makanan yang disediakan oleh orang yang dijangkiti HIV.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini. Sidang pleno: kritikan dan forum terbuka 4. dapat : 1. status sosial ataupun masyarakat. Membincangkan isu-isu berkaitan dengan HIV/AIDS. emosi. Mengklasifikasikan kesan HIV/AIDS murid 39 3. moral dan ekonomi serta mengancam kesejahteraan individu. sosial. moral dan ekonomi terhadap individu. keluarga dan masyarakat. Kerja kumpulan untuk mengklasifikasikan kesan HIV/AIDS 3. Kehilangan nyawa dan produktiviti merupakan halangan dalam pembangunan sosioekonomi. Klasifikasi kesan HIV/AIDS 3. jantina. Lakonan: kesan HIV/AIDS. negara serta dunia 4. Percambahan fikiran mengenai kesan HIV/AIDS 2. negara dan dunia. Ia menjelaskan kesan HIV/AIDS terhadap individu. sosial. Isu-isu berkaitan dengan HIV/AIDS. Aktiviti Pembelajaran : 1. Gambaran Keseluruhan : Epidemik HIV/AIDS adalah satu ancaman serius terhadap kesihatan tanpa mengambil kira had umur. Modul ini akan menerangkan impak HIV/AIDS dari aspek fizikal. sosial. Kandungan : 1. masyarakat. moral dan ekonomi dalam kehidupan manusia. keluarga. masyarakat.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 3 KESAN HIV/AIDS Masa Mesej : : 2 waktu HIV/AIDS mempengaruhi fizikal. Kesan HIV/AIDS 2. emosi. . Menyenaraikan kesan HIV/AIDS 2. emosi. keluarga. Menerangkan kesan HIV/AIDS dari aspek fizikal.

. emosi. sosial. Kandungan : Kesan HIV/AIDS Prosedur : 1.5 orang. Minta setiap kumpulan mencatat seberapa banyak yang mereka ketahui mengenai kesan HIV/AIDS. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 4 . 2. Minta murid memilih seorang ahli selaku pencatat atau jurucakap bagi kumpulan masing-masing. Berikan masa selama 15 minit untuk tugasan ini. Hasil Pembelajaran : Ringkaskan semua kesan HIV/AIDS.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Penilaian : Menerangkan secara ringkas kesan HIV/AIDS dari aspek fizikal. moral dan ekonomi terhadap : (a) individu (b) keluarga (c) masyarakat/komuniti (d) negara (e) dunia Aktiviti Pembelajaran 1 Percambahan fikiran mengenai kesan HIV/AIDS Masa 40 Bahan : : 1 waktu Pen Kertas Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. murid dapat : Menyenaraikan kesan HIV/AIDS berdasarkan persepsi atau pemerhatian individu. 3.

sosial. negara dan dunia dari aspek fizikal. Murid dikehendaki mengisi jadual yang disediakan bagi Aktiviti 3. 5.1. Beri masa 10 minit untuk setiap kumpulan meneliti hasil kerja mereka dan seterusnya menambahkan kesan yang mungkin terlepas pandang. 3.1 kepada semua murid. emosi. moral dan ekonomi. 4. Berikan kertas dan pen. murid dapat : Mengklasifikasikan kesan HIV/AIDS terhadap individu. Minta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka dalam sesi pleno. 41 Hasil Pembelajaran : Merumuskan kesan HIV/AIDS dari aspek fizikal. Kandungan : Klasifikasi kesan HIV/AIDS Prosedur : 1. moral dan ekonomi terhadap : (a) individu (b) keluarga (c) masyarakat/komuniti (d) negara (e) dunia .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Kerja kumpulan untuk mengklasifikasikan kesan HIV/AIDS Masa Bahan : : 2 waktu Pen Kertas Persediaan : Sediakan salinan Bahan Sumber 3. emosi. Kumpul dan semak semua tabulasi dalam satu carta flip untuk aktiviti seterusnya. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 4 . sosial. 2. keluarga. masyarakat/komuniti.5 orang.

Kandungan : Isu berkaitan HIV/AIDS Prosedur : 1. 42 Hasil Pembelajaran : Padankan item dalam Lajur A dengan jawapan di Lajur B. Aspek ekonomi 4.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 3 Sidang pleno : kritikan dan forum terbuka Masa : 1 waktu Persediaan : Edarkan salinan Bahan Sumber 3.2 kepada semua murid. Pengenalan : HIV/AIDS memberi kesan ke atas setiap aspek kehidupan kita dari segi peribadi dan sosial. 2. Aspek fizikal 3. Aspek sosial Lajur B (a) isu penyingkiran atau diskriminasi (b) kesukaran mendapat pekerjaan (c) tidak berupaya (d) perasaan putus asa takut dan mudah marah : 1 2 3 4 (a) (c) (b) (d) 2. murid dapat : Menganalisis isu berkaitan HIV/AIDS. Lajur A 1. Aspek emosi Kunci Jawapan .1 dan 3. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini.2. Mengkaji semula Bahan Sumber 3.2. Mengajak murid merenung dan membincangkan isu berkaitan HIV/AIDS dengan menggunakan bahan persediaan yang telah dikumpul semak dari Aktiviti 3.

Bahagikan kelas kepada 4 kumpulan. 4. Setiap kumpulan dijemput mempersembahkan lakonan (cungkil reaksi semasa lakonan dan ucapkan tahniah kepada setiap kumpulan selepas lakonan). Setiap kumpulan mencabut undi untuk memilih topik lakonan. Pengenalan : Melakonkan situasi sebenar adalah satu cara untuk meningkatkan lagi kefahaman mengenai HIV/AIDS dan orang yang menghidapinya. 2. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. . Garis panduan lakonan : setiap kumpulan diberi masa selama 15 minit untuk persediaan setiap lakonan harus dilakonkan dalam 5 minit setiap murid harus bercakap dengan suara yang jelas gunakan kreativiti masing-masing untuk menyampaikan mesej dalam lakonan mereka dengan jelas. 43 Kandungan : Kesan HIV/AIDS Prosedur : 1.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 4 Lakonan : kesan HIV/AIDS Masa : 1 waktu Persediaan : Potong cebisan kertas untuk cabutan undi bagi topik yang akan dilakonkan : (a) kesan fizikal HIV/AIDS (b) kesan sosial HIV/AIDS (c) kesan sosioekonomi HIV/AIDS (d) kesan ekonomi HIV/AIDS. murid dapat : Menjelaskan kesan HIV/AIDS. Hasil Pembelajaran : Komen mengenai kesesuaian lakonan sebagai satu kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Sebanyak 30% daripada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang dikenal pasti sebagai HIV positif juga akan turut menjadi HIV positif. poten. keyakinan. kestabilan kewangan. serta keterasingan dari aktiviti sosial dan komuniti. perhubungan seksual. rancangan masa depan dan berdikari .2 Kesan HIV/AIDS 44 1. kanser kulit dan pneumonia). Isu-isu psikologi termasuk : takut pada kesakitan dan kematian (terutamanya apabila keseorangan) rasa kehilangan yang berkaitan dengan cita-cita. daya tahan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 3. Sebanyak 50% daripada orang dewasa yang disahkan sebagai penghidap AIDS meninggal dunia dalam lingkungan 18 bulan selepas diagnosis.1 Klasifikasikan kesan HIV/AIDS Fizikal Individu Keluarga Masyarakat Negara dan Dunia Emosi Sosial Moral Ekonomi BAHAN SUMBER 3. Perasaan tersingkir dari kawan-kawan dan orang tersayang. Individu Immuno defisiensi (kelemahan pada sistem imun iaitu daya tahan semula jadi seseorang terhadap jangkitan yang membawa kepada jangkitan sekunder seperti cirit-birit. status dalam masyarakat/komuniti.

ditambah pula dengan kesan fizikal penyakit berkaitan dengan HIV/AIDS seperti kecacatan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS - menyalahkan diri kerana dijangkiti HIV dan juga terhadap orang lain yang menganggapnya sebagai penderaan terhadap dirinya kecenderungan membunuh diri mungkin dilihat sebagai cara untuk mengelak kesakitan dan kurang selesa atau untuk mengurangkan perasaan malu dan kesedihan orang yang disayangi kehilangan harga diri dan rasa nilai diri kerana disingkirkan oleh rakan sejawat atau orang yang disayangi. terutamanya kanak-kanak kemurungan disebabkan ketiadaan rawatan serta rasa hilang upaya dan kawalan diri penafian sebagai cara mengatasi keputusan daripada diagnosis kerungsingan terhadap : • • • • • • • • • • • ramalan jangka pendek dan jangka panjang risiko jangkitan penyakit lain risiko menjangkiti orang lain dengan HIV hilang kebebasan dari aspek fizikal dan kewangan hilang keupayaan untuk berfungsi secara efisien tidak disenangi kelak dari aspek seksual atau emosi hilang kehidupan peribadi kewujudan rawatan perubatan/pergigian yang sesuai keupayaan orang yang disayangi untuk menanganinya ketakutan mati dalam kesakitan serta dalam keadaan hina kemungkinan diabaikan atau dipulaukan 45 - - - - ditamatkan perkhidmatan atau ditolak permohonan pekerjaan tanpa sebab . dan keperitan yang akan dialami oleh orang disayangi. susut berat badan dan kehilangan kekuatan hypochondria adalah satu keadaan obsesi akibat terlalu menumpukan perhatian terhadap kesakitan serta cara-cara mengelakkan jangkitan kesedihan terhadap kehilangan yang telah dialami atau kelak dialami rasa bersalah terhadap kemungkinan menyebabkan jangkitan HIV kepada orang lain.

Keluarga Stres secara psikologikal di kalangan semua ahli keluarga akibat kemarahan. kajian yang dijalankan di benua Afrika dan Asia memberi maklumat mengenai impak HIV/AIDS terhadap tahap masyarakat serta populasi secara spesifik. 4. . UNAIDS dan penaja-penajanya telah menjalankan beberapa projek termasuk sokongan yang diberi kepada kajian-kajian utama dan penerbitan bertujuan untuk berkongsi pengalaman antara kawasan. paranoid dan kehilangan harga diri orang yang tidak dijangkiti tetapi rapat dengan individu HIV positif diskriminasi terhadap kumpulan pelacur dan penagih dadah yang menggunakan jarum suntikan dilarang masuk ke negara-negara tertentu. Justeru itu. menjual aset (tanah. serta kematian disebabkan AIDS mengakibatkan ramai anak menjadi yatim piatu. rawatan dan penjagaan 46 Bebanan pada sistem penjagaan kesihatan dan syarikat insurans Kehilangan output ekonomi dan produktiviti disebabkan penyakit pada tahun-tahun yang paling produktif bagi seseorang yang bekerja. Strategi keluarga sedemikian untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengurangkan makanan. - 2. kenderaan dan ternakan) serta berhutang. kita mengetahui bahawa keluarga yang dijangkiti menghadapi pengurangan pendapatan dan kanak-kanak yang sepatutnya bersekolah dikeluarkan dari sekolah untuk memulihkan pendapatan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS - perasaan takut. Kini. Masyarakat Peruntukan bagi keperluan lain terpaksa dikurangkan akibat perbelanjaan berkaitan pencegahan AIDS. kerungsingan. daerah serta negara dalam usaha mengurangkan impak AIDS. 3. kesedihan dan kegagalan memenuhi keperluan individu yang dijangkiti Diskriminasi dan penyisihan dihadapi oleh semua ahli keluarga yang terlibat dalam penjagaan individu yang dijangkiti Masalah ekonomi disebabkan kos perubatan yang tinggi serta rawatan yang kerap diiringi dengan ketidaksanggupan untuk bekerja. Kanak-kanak sering kali menjadi ketua keluarga dan orang tua dibiarkan menjaga diri sendiri. Pengurangan Impak Menurut laporan kemajuan UNAIDS 1996-1997. menghabiskan wang simpanan. diagnosis.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Impak AIDS terhadap ekonomi Sektor Kesihatan Individu Perbelanjaan bertambah Komuniti Perbelanjaan bertambah Kebangsaan Perlu meluaskan infrastruktur kesihatan Kehilangan orang yang terlatih Pendidikan Ketidakhadiran Kekurangan nilai sumber tenaga manusia di masa akan datang Bertambahnya penghijrahan Perdagangan dan perindustrian Kehilangan produktiviti Kesan kepada sektor pelancungan Ancaman terhadap industri pemakanan Pertanian Kehilangan produktiviti Kekurangan tanah yang diusahakan Perbelanjaan dan tahap jangkitan HIV Perbelanjaan Secara langsung Sebelum jangkitan Langkah kawalan dan pencegahan Kematian Jangkitan Pengujian dan penjagaan pesakit luar Penyakit Penjagaan pesakit dalam Pengebumian dan perbelanjaan berkaitan Hilang pendapatan 47 Secara tidak langsung Simpanan Kemerosotan produktiviti orang yang dijangkiti Penurunan penggunaan dan peluang pelaburan Perbelanjaan penjagaan pesakit Kemerosotan produktiviti dan hilang pendapatan Penurunan penggunaan dan peluang pelaburan Perbelanjaan penjagaan pesakit Kos dari segi psikologi Insurans Penurunan pendapatan keluarga Menerima pekerjaan yang kurang berisiko tetapi dengan gaji yang rendah Kesihatan yang tidak memuaskan di kalangan ahli yang masih hidup .

48 3. Kemiskinan merupakan masalah yang memberi ruang kepada wabak ini merebak. Tanggungjawab terhadap anak-anak dan keluarga. justeru mendedahkan diri mereka kepada risiko tinggi jangkitan HIV. tetapi mengalami kekeliruan. keluarga saya akan kelaparan". (rintihan daripada seorang ibu dan suri rumah yang HIV positif). memaksa mereka bergantung kepada pasangan lelaki (suami) untuk kestabilan ekonomi. 4. 2. . Menjalankan semua urusan harian iaitu menjaga pesakit. Sesetengah wanita terpaksa melacur sebagai satu strategi ekonomi. cuba memenuhi keperluan suami serta anak dan diri sendiri. Masalah yang dihadapi pada mulanya ialah pemeliharaan. Wanita tidak berpeluang mendapat pekerjaan bergaji tetap. menjaga suami yang menghidapi penyakit berkaitan dengan HIV. Keadaan ini menghalang kempen pencegahan HIV/AIDS secara efektif. rumahtangga dan membesarkan anak-anak.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Perbelanjaan Sebelum jangkitan Jangkitan Kos dari segi psikologi bagi pesakit dan ahli keluarga Perbelanjaan pada orang lain terjejas secara tidak sengaja Penyakit Kematian Dari sudut ekonomi 1. Jangkitan HIV/AIDS membawa kepada ketandusan serta disintegrasi sosial dan ekonomi. "AIDS menyebabkan saya sakit tetapi jika saya tidak bekerja.

Mengenali agensi yang terlibat dalam pencegahan dan kawalan terhadap HIV/AIDS. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab pelbagai kumpulan dalam komuniti berkaitan pencegahan HIV/AIDS 2. 63 Kandungan : 1. Peranan dan tanggungjawab pelbagai kumpulan dalam komuniti 2. Perbincangan panel mengenai peranan dan tanggungjawab kumpulan dalam komuniti untuk menangani masalah HIV/AIDS 2. Memilih tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah HIV/AIDS 3. murid dapat : 1. Temuduga . Analisis kajian kes 3. Kajian kes 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 5 BEKERJASAMA DALAM KOMUNITI Masa Mesej : : 2 waktu Setiap ahli komuniti mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam menghadapi masalah HIV/AIDS. Aktiviti Pembelajaran : 1. Sentiasa berhubung atau berinteraksi dengan pelbagai agensi yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan kawalan terhadap HIV/AIDS. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini. Masyarakat perlu memahami peranan individu dan kumpulan serta tanggungjawab mereka untuk mengatasi masalah HIV/AIDS. termasuk individu yang menghidapi HIV/AIDS serta keluarganya. Gambaran Keseluruhan : Menangani impak epidemik HIV/AIDS memerlukan kerjasama komuniti.

2. 64 Golongan profesional 1. 3. 3. 1. 3. . 3. 3. 3. 2. Komuniti keagamaan 1. 3. Kumpulan komuniti Peranan Tanggungjawab 1. 2. 1. 3. 2. 2. 2. Penghidap HIV/AIDS 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Penilaian : 1. Isikan tempat kosong yang berikut dengan tiga peranan dan tanggungjawab utama pelbagai kumpulan dalam komuniti yang terlibat dalam pencegahan dan kawalan HIV/AIDS. 3. Industri hiburan dan tayangan 1. Berbincang dengan ahli keluarga mengenai cara membantu individu yang menghidap HIV/AIDS. Ibu bapa dan penjaga 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 6. 1. 2. Murid dan guru 1. 3. 2. 3. 1.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. 2. Mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga agensi menghulurkan bantuan kepada penghidap HIV/AIDS keluarganya. Lain-lain (sila jelaskan) . yang serta Nama & Alamat agensi Individu yang dihubungi Bantuan yang diberikan 1. 3. 65 4.

Menjemput 2 atau 3 orang individu yang mewakili 2 – 3 kumpulan dalam komuniti untuk mengambil bahagian dalam perbincangan panel. Sediakan dan hantar surat jemputan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Perbincangan panel mengenai peranan dan tanggungjawab kumpulan dalam komuniti untuk menangani masalah HIV/AIDS Masa : 2 waktu Persediaan : 1. Lantik seorang pengacara majlis untuk : 2. Pengenalan : Terdapat pelbagai kumpulan dalam komuniti yang mengambil berat tentang masalah HIV/AIDS.Para pendidik/guru . Adalah penting untuk mengenal pasti peranan serta tanggungjawab mereka supaya mereka dapat digerakkan secara efektif dan berkesan apabila keadaan memerlukan. Kandungan : Peranan dan tanggungjawab kumpulan dalam komuniti serta bantuan yang dapat disumbangkan kepada penghidap HIV/AIDS dan keluarganya.3 memperkenalkan penceramah mengendalikan forum merumuskan perbincangan panel.1 2. Contoh : .Tokoh agama . 66 Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini.Persatuan ibu bapa dan guru . Menerangkan bagaimana kumpulan ini dapat membantu penghidap HIV/AIDS serta keluarganya.Penghidap HIV/AIDS atau ahli keluarganya .2 2. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab pelbagai kumpulan dalam komuniti yang terlibat dengan masalah HIV/AIDS 2. 2. murid dapat : 1. Prosedur : 1.

Ahli perniagaan . 2. Merumuskan peranan bersama yang disumbangkan oleh kumpulan dalam komuniti untuk mengatasi masalah HIV/AIDS.Pegawai kesihatan . Memperkenalkan penceramah secara ringkas. Membuka forum untuk perbincangan. Meminta setiap penceramah memberi ceramah selama 10 minit tentang peranan dan tanggungjawab mereka. 2. 4. Hasil Pembelajaran : 1.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS .penghidap AIDS. Merumuskan isi perbincangan panel. 5. 3. pemimpin kerajaan (tempatan dan kebangsaan) serta ahli media. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab kumpulan dalam komuniti untuk membantu penghidap HIV/AIDS serta keluarganya. 67 .Pemimpin belia Nota : Kumpulan lain dalam komuniti yang boleh dijemput .Pertubuhan bukan kerajaan .

diskriminasi. Prosedur : 1. Minta kumpulan tersebut mengambil kira isu-isu seperti stigma sosial. . 3. Menganalisis keadaan hidup penghidap HIV/AIDS dalam pelbagai situasi 2. Bahagikan kelas kepada kumpulan kecil seramai 4 . penyisihan dan lain-lain yang sepatutnya dielakkan. Kandungan 68 : Kajian kes (Bahan Sumber 5. Menetapkan pelakon dalam lakon peranan (LP). keperluan dan aspirasi mereka adalah langkah pertama dalam memberi bantuan kepada mereka. Setiap kumpulan dikehendaki membuat analisis kajian kes berdasarkan lakon peranan (role play) menunjukkan reaksi individu apabila mengetahui salah seorang ahli keluarga dijangkiti HIV/AIDS. Mengenal pasti tindakan yang sesuai apabila menghadapi masalah berkaitan HIV/AIDS. 4. Mendalami keadaan hidup. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. • • • LP1 : individu yang dijangkiti HIV/AIDS LP2 : individu yang diberitahu oleh LP1 tentang jangkitan beliau LP3 : individu yang akan menyoal mengenai lakon peranan tersebut.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Analisis kajian kes Masa Bahan : : 2 waktu Kajian kes Pengenalan : Pada kebiasaannya terdapat pelbagai reaksi terhadap masalah mereka yang menghidapi HIV/AIDS.5 orang setiap kumpulan. murid dapat : 1. 2.1) Tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah berkaitan HIV/AIDS.

Ini menakutkan Andy dan beliau telah pergi ke hospital untuk menjalani ujian HIV. . seorang rakan karib yang selalu berkongsi jarum suntikan dengannya telah disahkan HIV positif. BAHAN SUMBER 5. Beliau telah diuji dan didapati HIV positif. Janet telah diuji HIV positif dan dipaksa keluar dari rumah yang disewanya bersama-sama dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Hasil Pembelajaran : Menerangkan bagaimana setiap LP dapat mengatasi situasi dan masalah berbeza yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Selepas lakon peranan tersebut. Baru-baru ini. Janet keberatan untuk pulang ke kampungnya kerana takut layanan yang akan diterima daripada keluarga serta saudara maranya. Abu khuatir isteri dan anaknya yang berusia 2 tahun juga berkemungkinan telah dijangkiti HIV dan beliau tidak tahu apa yang harus dilakukannya. beliau berasa kurang sihat dan telah meminta doktornya menjalankan ujian HIV ke atas dirinya. Beliau lebih suka menggunakan kondom kecuali jika pelanggannya enggan berbuat demikian. Kes 3 Andy adalah seorang pemuda yang berasal dari sebuah kampung terpencil dan telah kehilangan kedua-dua ibubapanya dalam satu kebakaran baru-baru ini. Baru-baru ini.1 Kajian kes Kes 1 Janet adalah seorang pekerja seks. 69 Kes 2 Abu cedera parah dalam satu kemalangan jalan raya dua tahun yang lalu dan telah menerima transfusi darah ketika berada di hospital. Baru-baru ini. Keputusannya adalah positif. bincangkan perasaan LP1 dan LP2. Beliau kemudian telah berhijrah ke bandar untuk bekerja tetapi kesunyian dan tertekan. lalu mula menggunakan dadah.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 5.

70 . Pemuda tersebut telah pergi melanjutkan pelajaran ke luar negara dan ini menyebabkan Julia kesunyian. Dua bulan yang lalu. Akhirnya. Beliau telah bercinta dengan seorang pemuda selama tiga tahun dan kemudian telah memutuskan hubungan kira-kira dua tahun lalu. Dia dibuang kerja. Beliau telah meminta bantuan daripada salah seorang rakan sekerja. Kes 5 Stoli adalah seorang pekerja pembinaan yang telah diberhentikan kerja akibat krisis ekonomi kini. Beliau risau memikirkan bagaimana hendak menanggung keluarganya tanpa sebarang pekerjaan. Pada mulanya. Julia mula bertukar-tukar pasangan dan pernah sekali mengadakan hubungan seks tanpa menggunakan kondom.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Kes 4 Julia pernah bekerja di sebuah hotel yang terletak di sebuah bandar besar di mana ramai warga asing menginap. Julia telah dijangkiti HIV dan seterusnya menghidap AIDS. Pada masa yang sama. Stoli telah diuji HIV positif. Beliau telah cuba menghubungi isterinya tetapi gagal. Tidak lama kemudian beliau mendapati ramai lelaki yang menginap di hotel tersebut ingin mendampinginya. Stoli memang tidak mahu terlibat dengan penyalahgunaan dadah tetapi kemudian telah mendapat tahu daripada rakan-rakannya bahawa melalui pengedaran dadah akan menghasilkan pendapatan lebih lumayan serta dapat menampung keluarganya. Sekali sekala Stoli sendiri telah menggunakan dadah dan dibekalkan dengan jarum suntikan oleh pembekal dadah. Malangnya. dadah tersebut juga dapat membantunya melupakan penderitaan yang dialami. rakan sekerja yang sememangnya tidak bersetuju dengan perbuatan Julia yang suka bertukar-tukar pasangan dengan para pengunjung hotel tersebut telah memberitahu pihak pengurusan hotel tentang Julia. Isterinya telah meninggalkannya dan pulang ke kampung bersama-sama dengan anak-anak. Stoli telah menggandakan penggunaan dadah kerana memikirkan tiada bezanya kerana beliau telah pun dijangkiti HIV.

Senarai fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS . 1. 73 Objektif : Pada akhir pengajaran guru dapat : dan pembelajaran modul ini. pelbagai kajian tentang ubat-ubatan dan kaedah rawatan terus dijalankan. Dalam usaha menangani wabak ini. Program di sekolah sepatutnya memberi fokus ke arah meningkatkan keupayaan golongan remaja untuk membuat keputusan yang rasional bagi menjamin kesejahteraan dan keselamatan mereka. Menyenaraikan kebaikan mengintegrasikan pendidikan dalam kurikulum sekolah dan kelemahan pencegahan HIV/AIDS 4.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 6 INTEGRASI PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS DALAM KURIKULUM Masa Mesej : : 3 waktu Fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS boleh diintegrasikan dalam kurikulum sekolah sebagai satu pendekatan holistik dalam pendidikan kesihatan di kalangan remaja. Mengilustrasikan proses mengintegrasikan fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran 2. Selain itu. program pendidikan pencegahan juga dijalankan untuk meningkatkan kesedaran bagi mencegah penyakit ini. Proses integrasi 2. Gambaran Keseluruhan : Wabak AIDS menunjukkan impak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan. Menulis rancangan pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mana-mana mata pelajaran. Mereka cipta matriks fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS yang boleh diintegrasikan dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat yang bersesuaian 3. Kandungan : 1.

Bagaimanakah menulis rancangan pelajaran yang kreatif? Aktiviti Pembelajaran : 1. Gunakan ilustrasi untuk menerangkan proses integrasi. . Kumpulan perbincangan kreatif 2. sikap dan kemahiran untuk melindungi diri mereka. Kebaikan dan kelemahan mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mana-mana mata pelajaran 4. 4. Gunakan matriks untuk mengintegrasikan fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah pada mana-mana peringkat yang sesuai. 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 3. 74 Rumusan : Adalah penting mengintegrasi fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan kurikulum sekolah kerana pada peringkat ini generasi muda mudah terpengaruh dengan pelbagai perkara yang berlaku di persekitaran mereka. Melalui pendidikan pencegahan HIV/AIDS. Penilaian : 1. kita boleh menyediakan generasi muda dengan pengetahuan serta membantu mereka membentuk nilai. Rancangan pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran di sekolah. Senaraikan kebaikan dan kelemahan mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah. 2. Beri komen tentang rancangan pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan pelbagai mata pelajaran yang diajar di sekolah.

1 2. Mereka cipta matriks untuk diintegrasikan dengan pelbagai mata pelajaran pada tahap yang berbeza 3. guru dikehendaki bersikap kreatif dalam mengintegrasi fakta. konsep atau mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran di sekolah. Mengilustrasikan proses mengintegrasi fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran di sekolah 2. Dalam aktiviti ini. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Menyediakan senarai kebaikan dan kelemahan mengintegrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah. Tugaskan kumpulan 1 untuk mengilustrasikan proses mengintegrasi fakta. Mereka boleh mengekalkan keinginan intelek dan produktiviti murid. guru dapat : 1. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan pelbagai mata pelajaran di . Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan kecil dan minta mereka membaca Bahan Sumber 6.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Kumpulan perbincangan kreatif Masa Bahan : : 2 waktu Kertas carta flip Pen Masking tape Pengenalan : Guru yang inovatif boleh merangsang pemikiran dan pergerakan aktif murid. 75 Kandungan : Integrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum : • • • • • • Integrasi Prinsip pembelajaran Mata pelajaran di sekolah Pemilihan isi kandungan Sebab integrasi Kebaikan dan kelemahan mengintegrasi Prosedur : 1.

Kumpulan 3 dikehendaki menyediakan satu senarai kebaikan dan kelemahan mengintegrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah (20 minit). Setiap guru diminta memberi komen untuk penambahbaikan setiap pembentangan (5 minit). 4.1b). 2. Hasil Pembelajaran : 1. 6. 7. 5. Senaraikan kebaikan dan kelemahan integrasi (Bahan Sumber 6. 3.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS sekolah. Beberapa orang guru diminta memberi dua atau tiga ayat untuk merumuskan aktiviti ini (5 minit). Ilustrasi proses integrasi (Bahan Sumber 6. 76 3. Minta kumpulan 1 dan 2 menyediakan satu matriks untuk diintegrasikan dengan pelbagai mata pelajaran pada pelbagai peringkat. .1a).1b). Matriks untuk integrasi fakta. Minta mereka menyenaraikan fakta. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS serta mata pelajaran di sekolah (20 minit). konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan mata pelajaran lain serta pelbagai peringkat di sekolah (Bahan Sumber 6. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan tugasan mereka dalam sesi pleno (5 minit setiap kumpulan).

1b Matriks untuk integrasi fakta.1a Proses mengintegrasi fakta.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 6. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS Mata pelajaran Tahap T1SR T2SR SM Nota : T1SR – Tahap 1 sekolah rendah T2SR – Tahap 2 sekolah rendah SM – Sekolah menengah .1 Integrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan kurikulum di sekolah 6. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS : • • • • • • • • • • Maksud HIV/AIDS Mata pelajaran : • • • • • • • • • • Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Moral Sains Biologi Matematik Geografi Sejarah Pendidikan Seni Visual. 77 6. dll. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan mata pelajaran lain di sekolah Fakta. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan mata pelajaran lain serta pelbagai tahap di sekolah Fakta.1 6.

2 dan 6. 5. Guru digalakkan memberi komen pada setiap rancangan pelajaran untuk penambahbaikan (5 minit). 2. keperluan dan jangkaan murid serta contoh format yang disediakan boleh diubahsuai untuk menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Setiap pasangan diminta mengenal pasti fakta.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Menulis rancangan pelajaran yang kreatif Masa Pengenalan : : 2 waktu Menyediakan rancangan pelajaran adalah tugas yang mencabar. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran lain di sekolah. Guru menyemak semula dan mengubah suai rancangan pelajaran selepas cadangan daripada guru lain ( 10 minit ). Guru bekerja secara berpasangan dan baca Bahan Sumber 6. dan sediakan rancangan pelajaran (30 minit).2a. 4. guru dapat : Menulis rancangan pelajaran yang mengintegrasikan fakta. Guru merumuskan hasil aktiviti ini (5 minit). 3. Kandungan : Format untuk rancangan pelajaran • • • • • • • • Motivasi Objektif Garis panduan isi kandungan Bahan/peralatan Kaedah/aktiviti Penilaian Rumusan Tugasan (pilihan) Objektif 78 Prosedur : 1. : Selepas menyertai aktiviti ini. Kita perlu ingat tentang kepentingan isi kandungan mata pelajaran. persekitaran pembelajaran. Hasil Pembelajaran : Menulis rancangan pelajaran yang mengintegrasikan fakta. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan pelbagai mata pelajaran di sekolah. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS yang mereka rancang untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran tertentu pada pelbagai peringkat. .

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 6.1 6.3.2a 6.4 Integrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah Pengenalan Pembelajaran dari pengalaman menggalakkan perubahan dan tindak balas tingkah laku yang akan membantu individu berhadapan dengan pelbagai situasi pada masa akan datang. Pendidikan termasuklah mengajar murid untuk memahami norma sosial dan membezakan perkara yang akan merosakkan kehidupan dengan perkara yang akan menjamin kesihatan dan kesejahteraan.2 6.3 Integrasi pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam kurikulum 6. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam konteks mata pelajaran lain.2b Objektif pengajaran Rancangan pelajaran dalam pendidikan kesihatan BAHAN SUMBER 6. Ini merupakan proses meletakkan fakta. membina sikap dan nilai serta menambahkan kemahiran yang bertujuan meningkatkan tahap kesihatan atau menghalang penyakit.2 Bagaimanakah cara untuk menulis rancangan pelajaran yang kreatif? 6. konsep dan mesej pencegahan HIV/AIDS dengan kurikulum di sekolah pendidikan Matriks integrasi fakta dan konsep pendidikan pencegahan HIV/AIDS BAHAN SUMBER 6. Ia memberi fokus untuk merangsang murid menyertai secara aktif dalam menimba ilmu pengetahuan.2 Proses mengintegrasi fakta. 79 Integrasi Integrasi ialah satu strategi untuk menyediakan pengalaman pembelajaran tentang kawalan pencegahan HIV/AIDS dalam pendidikan di sekolah.3. . Di sini kita akan mengajar murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang betul apabila berhadapan dengan situasi yang mendedahkan mereka dengan jangkitan HIV.3 6.

Murid seharusnya datang dari sekolah yang telah menjalankan proses integrasi kurikulum secara seimbang. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS ialah : • • • • • • • • Sains Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Bahasa Pendidikan Moral Matematik Geografi Pendidikan Seni Visual Mata pelajaran lain 80 Pemilihan isi kandungan Garis panduan pemilihan fakta. Antara contoh mata pelajaran yang boleh digabungkan dengan fakta. latar belakang serta pengaruh persekitaran tertentu Mata pelajaran di sekolah Murid seharusnya didedahkan dengan pelbagai pengalaman pembelajaran supaya menjadi lebih bertanggungjawab dan produktif. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dalam mata pelajaran di sekolah ialah : • • • • Mengambil kira objektif mata pelajaran yang ingin anda integrasikan Isi kandungan sepatutnya sesuai dengan kesediaan pembelajaran murid Isi kandungan yang dipilih perlu dibina berdasarkan kesesuaian dengan mata pelajaran Tempoh yang ditetapkan mestilah berpatutan dan mengambil kira minat murid . disemak dan melibatkan beberapa mata pelajaran serta isu dan masalah yang dihadapi oleh komuniti.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prinsip pembelajaran Aplikasi prinsip pembelajaran untuk pendidikan pencegahan adalah seperti berikut : • • • • • • Murid belajar dengan mengamalkan atau melakukan Peringkat persediaan untuk pembelajaran adalah sangat penting Motivasi adalah syarat pembelajaran Tindak balas mesti diperkukuhkan dalam bentuk maklum balas Tindak balas murid adalah berbeza berdasarkan apa atau cara mereka memahami situasi Kebolehan murid untuk mendalami proses adalah dipengaruhi oleh faktor keturunan.

Untuk mempercepatkan proses ini. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS boleh diintegrasikan dengan mudah. guru sepatutnya diberi tugas dari peringkat awal perancangan hinggalah ke peringkat pelaksanaan. fakta. Dalam aktiviti ini. dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah atau isu tersebut. guru seharusnya berkemampuan untuk menunjukkan hubungkait bidang pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Dalam hal ini. konsep dan mesej yang sesuai pada mana-mana mata pelajaran yang sesuai Bahan pengajaran boleh dibina dan guru-guru boleh dilatih Program latihan jangka pendek boleh dijalankan untuk melatih guru-guru menggunakan bahan pengajaran secara berkesan Pentadbir dan penyelia juga boleh diorientasikan dalam program ini supaya mereka boleh melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pendidikan pencegahan HIV/AIDS • • • . integrasi boleh dilakukan secara optimum dengan menggunakan tempoh yang ditetapkan dalam mata pelajaran sedia ada melalui kaedah pembelajaran holistik. Guru mengalu-alukan usaha murid untuk berfikir secara kreatif. Guru yang inovatif sentiasa mencari idea untuk memotivasikan murid meneroka idea dan konsep baru. dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS yang boleh diintegrasikan dengan manamana mata pelajaran lain. Murid berpeluang untuk berbincang dan bertanya soalan. 81 Terdapat kebaikan dan kelemahan dalam proses integrasi. Murid boleh menyoal tentang HIV/AIDS tanpa rasa malu atau bersalah. Antara kebaikan integrasi : • Pendidikan pencegahan HIV/AIDS boleh dimasukkan dalam kurikulum sekolah dengan menambah fakta. terdapat sikap saling hormatmenghormati dan penerimaan hubungan antara guru – murid. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran hari ini. konsep. pemantauan dan penilaian. Sebenarnya. Anda mesti memulakan integrasi sekarang. Guru pelbagai mata pelajaran boleh bersama-sama menentukan fakta. Soalan : Adakah anda merupakan guru yang ingin mengintegrasikan fakta. guru juga boleh mengenal pasti jurang pengajaran mereka. konsep dan mesej pendidikan pencegahan HIV/AIDS dengan mata pelajaran yang diajar? Mungkin anda adalah guru kelas yang muridnya mengamalkan budaya saling mempercayai dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Mereka menggalakkan pemikiran kreatif untuk mengenal pasti masalah atau isu.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Mengapakah integrasi? Banyak sekolah mendakwa kurikulum sedia ada adalah membebankan dengan pelbagai mata pelajaran diajar kepada murid. Mereka boleh mengurangkan tugas bertindih yang tidak sesuai dan meningkatkan tugas lain yang perlu. Oleh itu.

Cadangan matlamat pendidikan pencegahan HIV/AIDS Matlamat ini boleh digunakan sebagai panduan dalam menentukan isi kandungan untuk integrasi dalam pelbagai mata pelajaran di sekolah : • • • • • 82 Membina kemahiran diri untuk menghadapi masalah hidup Menggalakkan sikap berdikari tetapi ada had dan batasan Mengambil kira persekitaran kompleks yang boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan murid Meningkatkan kemahiran yang bersesuaian untuk menghadapi masalah tekanan diri Menekankan tingkah laku yang baik dan gaya hidup sihat. mungkin tidak ada masa yang mencukupi untuk pendidikan pencegahan HIV / AIDS Halangan daripada guru dan pentadbir Salah maklumat dan kekurangan bahan pengajaran yang sesuai Sensitiviti agama dan budaya masyarakat Halangan daripada ibu bapa dan komuniti. .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Antara kelemahan integrasi : • • • • • Mata pelajaran sedia ada padat dengan isi kandungan dan aktiviti.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

MODUL 7 PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID, TEKNIK KEMAHIRAN DIRI DAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS
Masa Mesej : : 3 waktu Kita belajar melalui pendengaran (11%) dan penglihatan (83%). Kita mengingat apa yang kita baca (10%), mendengar (20%), melihat (20%), melihat dan mendengar (50%), bercakap (70%), bercakap dan melaksanakan (90%).

Gambaran Keseluruhan

:

Guru yang kreatif akan menggunakan masa dan keupayaan untuk memilih dan merancang kaedah, teknik serta strategi pengajaran. Aktiviti pengajaran berpusatkan murid dan menyediakan ruang penglibatan murid secara aktif adalah aktiviti yang paling sesuai. Setiap pelajaran menggunakan lebih dari satu aktiviti untuk disesuaikan dengan pelbagai kebolehan dan minat murid.

Objektif

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini, dapat : 1. Menerangkan konsep pengajaran berpusatkan murid 2. Membandingkan kaedah tradisional pengajaran berpusatkan murid dengan

guru

85

kaedah

3. Menyediakan sampel ujian pra dan ujian pasca tentang bagaimana murid berfikir atau memberikan pendapat dan menyatakan perasaan mereka tentang HIV/AIDS 4. Membina contoh strategi pembelajaran berpusatkan murid 5. Menyediakan contoh teknik kemahiran diri (life skill techniques) 6. Mengaplikasi kriteria dalam memilih dan menggunakan media 7. Demontrasi contoh strategi dan media pengajaran untuk kegunaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

Kandungan

:

1. Konsep pembelajaran berpusatkan murid 2. Arahan tradisional lwn pembelajaran berpusatkan murid 3. Contoh ujian pra dan ujian pasca tentang pendidikan pencegahan HIV /AIDS 4. Strategi pembelajaran berpusatkan murid 5. Teknik kemahiran diri (life skill techniques) 6. Media pengajaran

Aktiviti Pembelajaran

:

1. Pertukaran kumpulan dengan kumpulan 2. Bengkel tentang persediaan sampel ujian pra dan ujian pasca, strategi pembelajaran berpusatkan murid, teknik kemahiran diri dan penggunaan media pengajaran dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS 3. Tunjuk cara tentang penggunaan contoh aktiviti : • Strategi pembelajaran berpusatkan murid • Teknik kemahiran diri.

86

Penilaian

:

Ujian ialah sebahagian daripada penilaian yang sahih atau penilaian aktiviti pengajaran berpusatkan murid dan merupakan indikator pencapaian murid bagi sesuatu masa. Penilaian yang sahih menilai keseluruhan prestasi murid dan tidak mengasingkan aspek tertentu. Contoh penilaian yang sahih ialah ilustrasi, artifek bergerak, kolaj, permainan video, puisi, lisan dan aktiviti bertulis seperti cerita pendek yang kreatif dan esei; potfolio yang menggalakkan kemahiran berfikir dan kemahiran mengurus, log pembelajaran, jurnal, surat dan sebagainya. 1. Berdasarkan kepada aktiviti pertukaran kumpulan dengan kumpulan : 1.1 1.2 1.3 Terangkan satu idea atau konsep baru yang anda telah pelajari. Idea atau Mengapa? konsep manakah yang berkesan?

Apakah cadangan yang boleh anda beri supaya murid menyertai secara aktif semasa pembelajaran?

2. Tafsir atau nilai aktiviti dan media pengajaran yang anda sediakan dengan menyediakan senarai semak. 3. Berdasarkan tunjuk cara sampel strategi pengajaran, buat pemerhatian ke atas senarai semak.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

4. Berdasarkan corak dan penggunaan media dalam tunjuk cara aktiviti pengajaran, sediakan Skala Likert yang memasukkan perkara berikut : 4.1 4.2 Pilih media yang sesuai dengan objektif. Kaitkan media dengan pelajaran dengan mengambil kira keadaan tempoh masa, dan lain-lain bahan pembelajaran. Terangkan sebahagian ciri-ciri media sebelum bahan ini digunakan. Sediakan peralatan atau kemudahan terlebih dahulu sebelum pengajaran. Sediakan media alternatif jika berlaku perkara yang menyebabkan bahan sedia ada tidak dapat digunakan. Pastikan penyertaan murid secara maksimum apabila media digunakan. Tentukan sama ada murid memberi maklum balas positif terhadap media yang digunakan.

4.3 4.4 4.5

4.6 4.7

Rumusan

:

Aktiviti pengajaran sepatutnya : • Menekankan sikap positif, nilai, hubungan interpersonal, perubahan tingkah laku dan pembangunan diri atau individu secara keseluruhan Menarik dan dapat dilaksanakan Membantu murid menyelesaikan masalah yang diutarakan Menggalakkan pembelajaran dan penyertaan secara aktif, mengaitkan pengetahuan dengan gaya hidup sihat serta tingkah laku yang bertanggungjawab Menggalakkan murid menggunakan kemahiran diri dalam mengelakkan risiko dijangkiti HIV/AIDS Belajar dengan melakukan atau mengamalkan, belajar cara untuk belajar dan meningkatkan kemahiran diri dengan membina perasaan serta tindakan yang konstruktif.

87

• • •

• •

iii. . 88 3. Adakah ia tepat dan terkini? Adakah ia bersesuaian dengan tahap kebolehan murid? Adakah ia tepat dan jelas? Adakah ia bebas dari syak wasangka dan diskriminasi? Ciri-ciri lain (sila nyatakan). iii. iv.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Senarai semak pemilihan media Baca setiap item dengan teliti dan semak jawapan anda dalam ruangan yang sesuai. objektif dan kandungan? Adakah arahan jelas untuk murid? Adakah diadakan penilaian? Ciri-ciri lain (sila nyatakan). ii. Kandungan i. Adakah objektifnya jelas? Adakah format dan strategi media yang digunakan sesuai dengan tahap kebolehan murid. v. iii. Adakah mudah dilihat. didengar atau dibaca? Adakah format bersesuaian dengan peralatan dan kemudahan yang ada? Adakah murid dan guru memiliki kemahiran untuk menggunakan media? Adakah masa yang diperlukan untuk penggunaan media sesuai dengan masa pengajaran dan pembelajaran? Ciri-ciri lain (sila nyatakan). iv. Bil. disimpan dan dikenal pasti? Adakah tempoh pakej mencukupi untuk kegunaan dan penyimpanan? Adakah ia boleh mencapai matlamat yang diharapkan? Adakah menjimatkan berbanding dengan media lain? Ciri-ciri lain (sila nyatakan). v. 2. Adakah mudah diurus. Aspek teknikal i. 1. v. iii. ii. ii. iv. v. 4. Pakej i. ii. iv. Aspek Ya Tidak Tidak Pasti Jenis pengajaran (Instructional design) i.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Senarai semak pemerhatian (observation checklist ) Nama guru : ________________________ Tahap gred : ________________________ Tempoh Tarikh : ________________________ : ________________________ ) pada ruangan yang sesuai. . Adakah aktiviti yang dijalankan mengarah kepada objektif yang dikehendaki? 89 3. 1. Adakah aktiviti bersesuaian dengan peringkat umur dan tahap kebolehan murid? iv. Sila tandakan ( Bil. Aktiviti pengajaran i. Adakah aktiviti pengajaran ini menarik? Adakah melibatkan penyertaan murid secara maksimum? iii. i. ii. Berikan komen dan cadangan anda untuk memperbaiki atau meningkatkan keberkesanan aktiviti. Soalan Adakah objektif mengandungi unsur pembangunan pemikiran kritis dan kebolehan untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab? ii. Adakah objektif tercapai? Ya Sebahagian Tidak 2.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Pertukaran antara kumpulan Masa Persediaan : : 2 waktu 1. Pengenalan : Pengajaran ialah aktiviti yang bertumpu kepada proses pembelajaran. masking tape. Konsep pembelajaran berpusatkan murid 2.1. Strategi pembelajaran berpusatkan murid : • • • • • • • ujian pra dan ujian pasca pembelajaran koperatif pengajaran dan pembelajaran setara (peer teaching and learning) kajian kes cerita untuk membuat keputusan (decision stories) teka silang kata permainan . Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Menyatakan isu asas dan kebaikan menggunakan media yang dipilih. Sediakan lima kumpulan kecil. Membandingkan arahan tradisional pembelajaran berpusatkan murid dengan arahan 3. Mengulas perbezaan contoh strategi pembelajaran berpusatkan murid dan teknik kemahiran diri (life skills techniques) 4. kertas carta flip. guru dapat : 1. Pengajaran berpusatkan murid dan pengajaran tradisional 3. Setiap kumpulan merujuk topik yang ditetapkan pada Bahan Sumber 7. Menerangkan konsep pembelajaran berpusatkan murid 90 2. Kandungan : 1. 2. Pertukaran antara kumpulan merupakan contoh pembelajaran koperatif di mana terdapat peraturan tertentu antara ahli kumpulan. Setiap kumpulan diminta membawa bahan yang diperlukan untuk persembahan seperti pentel pen. 3. dan lain-lain.

Minta beberapa ahli merumuskan aktiviti ini. carta. Galakkan interaksi dengan bersoal jawab.1 Kumpulan I II III IV V Tajuk yang perlu diberi perhatian Konsep pembelajaran berpusatkan murid Pengajaran tradisional dan pengajaran berpusatkan murid Strategi pembelajaran berpusatkan murid Teknik kemahiran diri Media pengajaran 2. Perkukuhkan dengan komen dan cadangan. Teknik kemahiran diri (life skill techniques) • • • meningkatkan harga diri membuat keputusan secara bertanggungjawab memantapkan kemahiran sedia ada 5. Persembahan setiap kumpulan boleh mengikut urutan berikut (25 minit). drama. Media pengajaran Prosedur : 1. poster. dan lain-lain. Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan menggunakan teknik kreatif seperti kata kunci. 6. 5. Minta setiap kumpulan memilih ahli yang akan membuat persembahan. Minta setiap kumpulan melihat kembali topik sebelumnya dari Bahan Sumber 7. . lukisan. 3. I I 91 II Sekuen persembahan IV III 4.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 4.

.... Aktiviti direka untuk membantu murid menggunakan strategi berfikir dan pembelajaran untuk mencapai kejayaan di sekolah serta dalam kehidupan sebenar. teknik kemahiran diri dan penggunaan media dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS : 1........ Guru menerangkan sekurang-kurangnya dua idea baru atau konsep yang telah dipelajari : • Strategi pembelajaran berpusatkan murid • Teknik kemahiran diri • Media pengajaran 3. teknik kemahiran diri dan penggunaan media dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS Konsep pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran berpusatkan murid di bilik darjah : 1...... 2......... Memperkembangkan kemahiran sosial dan kemahiran koperatif murid..... .... Guru membantu murid menghubungkaitkan pengetahuan asas tentang HIV/AIDS dengan pengetahuan yang baru diterima... Guru melengkapkan mana-mana rangkai kata di bawah : • Sekarang saya sedar bahawa . • Saya hairan . 2...... 4.. • Saya ingin ...... 92 BAHAN SUMBER 7..1 Penggunaan strategi pembelajaran berpusatkan murid..... Guru membantu murid membina pengetahuan asas tentang pendidikan pencegahan HIV/AIDS.... • Sekarang saya menyokong .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Hasil Pembelajaran : Berdasarkan pengalaman menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan murid.. 3.......... Idea atau konsep yang paling guru minati. • Saya ingin menilai semula .....

menjelaskan isu. Dalam laporan kes. berkongsi. • Perkara yang perlu diberi pertimbangan Apakah masalahnya? Apakah punca masalah? Apakah bukti yang menyokong kewujudan punca masalah? Apakah kesimpulan dan cadangan kajian ini? 93 . 'pasangan pembelajaran' di mana pasangan murid bergilir-gilir bertanya dan menjawab soalan berdasarkan bahan yang dibaca. menghasilkan produk yang kreatif dan menggalakkan identiti serta standard kumpulan. 6.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS 5. • Pengajaran dan pembelajaran sebaya (peer teaching and learning) Contohnya. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pembelajaran. • Pembelajaran koperatif Murid membantu antara satu sama lain. memberi kesimpulan yang mencabar. perbincangan sepatutnya berfokuskan pertanyaan soalan. Ini bertujuan untuk membolehkan murid mengesahkan atau membetulkan respons berdasarkan apa yang telah mereka pelajari daripada program. berfokus dan berprestasi tinggi. pengajaran dan pembelajaran sebaya (peer teaching and learning). menggalakkan analisis serta menguji kesahihan generalisasi dan penyelesaian. bercerita untuk membuat keputusan (decision stories). berkeupayaan untuk membuat pilihan dan maju mengikut tahap pencapaian masing-masing. • Ujian pra dan ujian pasca Ujian pra dan ujian pasca adalah ujian yang sama. • Kajian kes Kes-kes yang dikaji biasanya merupakan situasi kehidupan sebenar berkaitan dengan satu masalah spesifik. pembelajaran koperatif. Strategi pembelajaran berpusatkan murid Antara contoh strategi pembelajaran berpusatkan murid ialah ujian pra dan ujian pasca. mengamalkan kemahiran sosial dan mendorong sikap saling bergantungan yang positif melalui aktiviti yang dijalankan. Murid belajar bekerja dalam kumpulan. teka silangkata dan permainan. Pembelajaran koperatif juga merupakan asas kepada banyak aktiviti pembelajaran berpusatkan murid di bilik darjah. Guru menggalakkan sikap saling bergantungan melalui pengagihan peranan. kajian kes. Murid terdorong. bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pendekatan ini menyediakan peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan rakan sebaya bagi meningkatkan kefahaman tentang subjek. berbahas atau berbincang dan mensintesis.

Ini boleh dilakukan oleh guru dan murid.150 patah perkataan. • Permainan Permainan menggembirakan di samping dapat melatih murid untuk mengikut peraturan dan menyediakan pengalaman yang berguna dalam proses sosialisasi. Cerita sepatutnya menggambarkan situasi kehidupan sebenar dan bersesuaian dengan peringkat umur murid. Cerita yang baik seharusnya menggalakkan murid untuk memberi pendapat. murid dapat : 1. Bersimpati dengan individu yang dijangkiti HIV/AIDS. menganalisis dan mencuba. Murid mencadangkan keputusan dan tindakan yang sewajarnya dalam aktiviti ini. Cerita yang mengandungi pelbagai tindakan akan menjadikan aktiviti ini lebih berkesan. Walau bagaimanapun. permainan tidak boleh terlalu kompetitif. Fokuskan isu utama (yang disokong dengan kenyataan dan peristiwa).PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS • Bercerita untuk membuat keputusan (decision stories) Ini adalah vignette terbuka (open-ended) yang menerangkan sesuatu isu atau masalah. Kumpulkan idea berdasarkan soalan yang difokuskan. Panduan dalam menyediakan cerita untuk membuat keputusan : Cerita seharusnya ringkas iaitu antara 50 . Ia juga seharusnya dapat menggalakkan murid untuk berfikir. Pastikan terdapat realisme dan kenal pasti watak. Contoh bahan pengajaran dan pembelajaran : Tajuk 1 : Perasaan terhadap individu yang dijangkiti HIV/AIDS Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. nilai dan perasaan. Pada akhir pembelajaran. Beri tajuk yang deskriptif. . • 94 Teka silang kata Aktiviti ini sangat berguna dalam membina perbendaharaan kata dan pengukuhan konsep. Menyatakan perasaan atau sikap mereka tentang isu berkaitan HIV/AIDS 2. soalan harus berfokus ke arah menyokong tindakan yang dicadangkan. Sediakan pelbagai tindakan yang akan diambil. Bahan komersial juga boleh digunakan.

Akibatnya : Adakah anda akan cuba mengubah tindakan rakan sekelas? Akibatnya : 95 Apakah yang akan anda lakukan? Adakah anda menerima akibat tersebut? Adakah anda akan menyatakan pendirian anda? Tajuk 2 Objektif : : Harga diri dan pencegahan HIV/AIDS Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Untuk memudahkan perbincangan. 2. anda boleh menyoal tentang pilihan murid dan akibatnya : • • • • • • • • Adakah anda akan bersama rakan kelas mengelak atau tidak berkawan dengan Joey? Akibatnya : Adakah anda menolak untuk bersama rakan sekelas? Akibatnya : Tidak berbuat apa-apa dan bersikap neutral.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prosedur : 1. dijangkiti AIDS. sekumpulan ibu bapa meminta murid ini dihalang daripada menghadiri kelas. . Perkenalkan pelajaran dengan menulis tajuk kajian kes berikut : "Rakan sekelas yang dijangkiti AIDS" Anda mengetahui rakan anda. murid dapat : 1. Mendefinisikan maksud harga diri Menghubungkaitkan harga diri dengan tingkah laku seks yang bertanggungjawab Membincangkan kepentingan mempunyai harga diri dan mengamalkan tingkah laku bertanggungjawab dalam pencegahan HIV/AIDS. 3. Joey. Walaupun AIDS tidak berjangkit melalui hubungan biasa. 2. Ramai rakan sekelas anda mengelak dan enggan berkawan dengan Joey. Mereka ini adalah rakan anda juga dan mereka menjangka anda akan menyokong tindakan mereka.

6. 6. karektor dan tingkah laku terbaik anda .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prosedur : 1. Murid diminta memilih perkataan atau rangkai kata untuk mendefinisikan konsep berikut : • • • Pendapat individu yang positif Penghormatan diri. Rumuskan aktiviti ini dengan memberi definisi dan peningkatan harga diri. Tulis perkataan “harga diri” di atas papan hitam. imej diri. 6 5 4 1 2 3 7. Murid menjawab soalan-soalan berikut : • Tiga perkataan yang menerangkan kualiti. Bulatkan perkataan berikut dan buat garis seperti di bawah : Harga diri 2. Tandakan setiap bahagian dengan nombor 1 . perasaan dihargai Percaya dan menyukai diri sendiri 3. Murid diminta menulis pada setiap garis perkataan yang boleh dikaitkan dengan harga diri. Menyoal murid : • • Apakah faktor yang boleh meningkatkan harga diri? Apakah kemungkinan yang menyebabkan kekurangan harga diri? 5. 96 4. Setiap murid melukis bulatan di atas sehelai kertas dan bahagikan bulatan kepada enam bahagian yang sama besar.

8. Rumuskan aktiviti ini serta kaitkan harga diri dan tingkah laku seks bertanggungjawab yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS • Satu nilai hidup yang anda tidak akan ubah • Milik anda yang paling bernilai dalam hidup • Pencapaian peribadi terbaik dalam hidup anda • Namakan tiga individu yang paling penting dalam hidup anda. Terangkan cara-cara harga diri mempengaruhi tingkah laku seseorang yang tidak sihat dan tidak bertanggungjawab. Murid memilih pasangan untuk membincangkan tugasan yang diberi. murid disoal mengenai perasaan terhadap diri sendiri. Seterusnya murid melakar tapak tangan mereka (menekap lima jari di atas sehelai kertas). . 11. • Satu perkara yang akan membantu anda berjaya dalam hidup. 10. Pada akhir aktiviti. 97 12. 9. Beri arahan berikut : • • • Setiap pasangan menulis di atas lima jari yang mewakili kualiti yang baik tentang diri mereka. Bincangkan kualiti ini dan bagaimanakah cara mereka boleh meningkatkan harga diri.

Memberi komen terhadap contoh aktiviti pengajaran Menyediakan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid serta dapat meningkatkan kemahiran diri mereka Menunjukkan contoh media pengajaran Menunjuk cara sebahagian strategi pengajaran dan pembelajaran.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 2 Bengkel tentang menyediakan aktiviti dan media pengajaran untuk pendidikan pencegahan HIV/AIDS Masa Persediaan : : 3 waktu Sebelum bengkel dijalankan. Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Pembelajaran berpusatkan murid • Kemahiran diri 2. 3. Objektif 98 : Selepas menyertai aktiviti ini. 4. . guru akan menyedia dan menunjuk cara contoh strategi pengajaran yang berpusatkan murid serta dapat meningkatkan kemahiran diri murid melalui media pengajaran. 5. Kandungan : 1. guru dapat : 1. 4. 2. Pengenalan : Penggunaan strategi pembelajaran berpusatkan murid. Dalam modul ini. tugaskan pasangan bagi merancang contoh bahan penulisan untuk strategi pengajaran dan pembelajaran serta membawa bahan yang diperlukan untuk media pengajaran. teknik kemahiran diri dan media yang sesuai merupakan aktivitiaktiviti yang boleh disertai murid secara aktif. Penggunaan strategi pengajaran Pemilihan strategi pengajaran Media pengajaran Senarai semak pemerhatian (Aktiviti Pembelajaran 1). 3.

Saya belajar bahawa saya . Hasil Pembelajaran 99 : Mengumpul aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid serta meningkatkan kemahiran diri (yang digunakan bersama media pengajaran) dalam pendidikan pencegahan HIV/ AIDS. Guru dikehendaki menunjuk cara contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan (40 minit). suai bahan mengikut 3... Guru dikehendaki menyediakan contoh sendiri. . iv.. Guru dikehendaki memberi komen terhadap tugasan pasangan lain.. ii. Saya tertanya-tanya .2 dan 7. Rujuk senarai semak pemerhatian (Aktiviti Pembelajaran 1). iii. 6. Rujuk Bahan Sumber 7. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta memilih media pengajaran yang diperlukan (30 minit).. Rumuskan hasil bengkel dan tunjuk cara pengajaran dengan melengkapkan sekurang-kurangnya satu daripada rangkaian kata berikut (5 minit) : i. Guru dikehendaki mengubah kesesuaian (5 minit). Setiap pasangan menyemak tugasan masing-masing berdasarkan komen dan cadangan daripada pasangan lain (5 minit).. v. 4.... Saya berharap . Setiap pasangan dikehendaki memberi komen terhadap contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Bahan Sumber 7.2b. Saya berasa bahawa saya . 5. Saya berasa bangga bahawa saya .. 2.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prosedur : 1.2a (10 minit).

Menyampaikan mesej kesihatan secara jelas dan konsisten melalui pelbagai saluran komunikasi. Menyoal murid : manakah bahagian pelajaran yang berkesan dan alasannya. bina komunikasi dan kemahiran interpersonal daripada memfokuskan punca penyakit. Menyoal murid : maklumat manakah yang akan mereka bincangkan dengan rakan. • . sementara yang lain lebih sesuai untuk membantu membuat keputusan. tindakan apakah yang perlu diambil serta faedah berbuat demikian dan situasi yang menyebabkan kita gagal melakukan. Gunakan strategi untuk membantu murid menghadapi tekanan dan takut terhadap AIDS. Gunakan lebih daripada satu strategi untuk menerangkan konsep yang kompleks dan/atau susah.2a Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan aktiviti pengajaran dan pembelajaran • • • • • • • • Karektor murid Kemahiran guru Isi kandungan pelajaran Masa yang mencukupi untuk menyampaikan pelajaran Kemudahan yang mencukupi di sekolah Pengetahuan.2b Kriteria untuk memilih strategi pengajaran • Pilih strategi yang boleh menyumbang kepada pembelajaran keseluruhan. Berpemikiran terbuka dan terus meneroka isu yang bermakna kepada murid. Gunakan situasi untuk menekankan apa yang perlu dilakukan. sikap dan kemahiran Kaedah yang diminati murid Kaedah yang berkaitan dengan objektif dan penilaian. Sesetengah strategi membantu meningkatkan pengetahuan. Tips untuk guru dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS • • 100 • Tukar sikap dan tingkah laku.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 7. • • • • • BAHAN SUMBER 7. Strategi yang dipilih seharusnya melibatkan penyertaan murid secara aktif. Menggalakkan pembelajaran kreatif dan kolaboratif dengan bertanya kepada murid untuk mendapatkan maklumat baru. Ini membolehkan murid belajar pelbagai kaedah dan konsep.

Ia boleh membantu untuk meningkatkan pembelajaran. Adakah bahan ini dapat membantu tajuk yang diajar? 3. kebolehan dan pengalaman murid? 4. Pencapaian yang dijangkakan 5. Pemulihan Tradisional Berdasarkan buku teks Berdasarkan kebolehan guru Objektif tidak dimaklumkan kepada murid Berdasarkan keluk normal Hanya sebilangan kecil murid menguasai objektif Berdasarkan perbandingan dengan murid lain Biasanya tidak dirancang Pembelajaran berpusatkan murid Berdasarkan keperluan penilaian Berdasarkan kebolehan murid Objektif dimaklumkan kepada murid sebagai panduan dalam pembelajaran Berdasarkan rujukan kriteria Sebahagian besar murid menguasai objektif Berdasarkan penguasaan objektif Dirancang untuk murid yang memerlukan bantuan 101 . Objektif 3. • BAHAN SUMBER 7. Sementara murid semakin mahir untuk berdepan dengan konsep yang semakin sukar. Penguasaan 6.2c Kriteria dalam memilih dan menggunakan media 1.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS • Mulakan dengan strategi mudah kepada yang sukar. Adakah bahan ini memberi gambaran sebenar? 2. Menetapkan matlamat 2. Grading 7. Bahan bantu mengajar boleh digunakan pada mana-mana peringkat yang sesuai. Adakah media bersesuaian dengan peringkat umur. Adakah bahan ini membantu murid berfikiran lebih matang dan kritis? 5. strategi semakin kompleks boleh digunakan untuk strategi penemuan kendiri atau analisis bahan. Adakah bahan ini sesuai digunakan dalam jangka masa yang ditetapkan. sesuai dengan perbelanjaan dan pencapaian yang diharapkan? Perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran berpusatkan murid Komponen arahan 1. Objektif dimaklumkan kepada murid 4.

menilai penguasaan murid terhadap objektif Berdasarkan data yang telah dinilai dan kerap kali muncul Teknik kemahiran diri (Life skills techniques ) Kemahiran diri adalah keupayaan individu menangani cabaran dan halangan persekitaran di samping memupuk sikap yakin diri dalam kehidupan. guru dan kawan-kawan. Strategi pengajaran 9. . Saya boleh belajar dari orang lain. Saya ingin menunggu”. Harga diri boleh juga ditingkatkan oleh ibu bapa. : Memiliki harga diri ialah menerima diri sendiri. Saya akan memulakan hari dengan senyuman. Individu yang memiliki harga diri yang tinggi berkemungkinan dapat mengelakkan diri daripada risiko dijangkiti HIV. tetapi saya belum bersedia untuk melakukan seks”. berkebolehan menerima kelemahan diri dan bertanggungjawab bagi sesuatu tindakan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Komponen arahan 8. Kita memerlukan kemahiran untuk mengatakan ‘tidak’ dalam situasi yang tidak diperlukan. Ulangkaji pengajaran dan bahan Tradisional Berdasarkan minat dan pilihan guru Rujukan norma Berdasarkan kesediaan bahan baru Pembelajaran berpusatkan murid Dipilih untuk mencapai objektif . Pengukuhan kemahiran ketahanan diri atau mengatakan ‘tidak’ Keputusan berkaitan seks merupakan perkara peribadi dan sensitif. Saya kreatif. Antara contoh seseorang mungkin mengatakan ‘tidak’ ialah : • • • • “Saya sukakan anda. Ini adalah keputusan saya”. Saya suka diri saya. Antara contoh pernyataan ‘imej meningkatkan harga diri ialah : • • • • • yang positif’ untuk Harga diri 102 Saya okey. “Saya tidak perlu memberi alasan untuk menolak. Penilaian 10. penggunaan pelbagai strategi Rujukan kriteria . “Saya gembira bersama anda tetapi saya belum cukup matang untuk melakukan seks”. Contoh kemahiran hidup ialah : • • • Meningkatkan harga diri Mengukuhkan kemahiran ketahanan diri atau mengatakan 'tidak’ kepada unsur negatif Kemahiran membuat keputusan bertanggungjawab. “Saya tidak percaya kepada seks sebelum kahwin.

video. filem dan komputer. sah. buku. gambar dan ilustrasi kartun. Cara untuk meningkatkan kemahiran diri dalam menghadapi rintangan : • • • • • Bersikap tegas Mengamalkan tingkah laku non-verbal yang berpadanan dengan verbal Mempengaruhi orang lain untuk memilih tingkah laku bertanggungjawab Mengelakkan situasi yang mungkin menyebabkan tekanan untuk keputusan negatif Bersikap tegas terhadap tekanan yang boleh menyebabkan tingkah laku tidak sihat. Ini termasuklah semua bahan bantu mengajar tradisional seperti kapur tulis. peta. 103 • • Media pengajaran Media pengajaran ialah arahan yang disampaikan kepada murid. ada panduan ibu bapa dan guru serta dapat membina karektor yang baik Membuat keputusan tindakan manakah yang bertanggungjawab dan sesuai Mengamalkan cara yang bertanggungjawab dan menilai keputusannya. carta. Tindakan bertanggungjawab ialah tindakan yang sihat. surat khabar dan lain-lain bahan bercetak. berkongsi pandangan. slaid. selamat. menghormati diri dan orang lain. kepercayaan. Media pengajaran yang efektif • • • • • • Sediakan asas yang kukuh untuk membentuk pemikiran Murid perlu berminat Membantu pembelajaran yang lebih mantap Mempertingkatkan perbendaharaan kata Menyumbangkan kecekapan dan kepelbagaian pembelajaran Membolehkan pelajar memberi maklum balas secara aktif Perkara asas dalam memilih media pengajaran • Adakah media yang sedia ada bersesuaian? • Adakah praktikal untuk digunakan? • Adakah sesuai dengan karektor murid? . Kemahiran membuat keputusan bertanggungjawab Kemahiran ini boleh dibina dengan mengikut langkah-langkah berikut : • • • • Menerangkan situasi atau masalah secara jelas Senaraikan tindakan yang mungkin boleh diambil berdasarkan situasi atau masalah Berkongsi senarai bertanggungjawab kemungkinan tindakan dengan orang dewasa yang Menilai setiap tindakan dengan berhati-hati.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Selain daripada itu. graf. perasaan dan paling penting ialah saling menghormati akan menjalinkan perhubungan berkekalan. Media audio visual ialah radio kaset. Contoh alatan visual ialah diagram. radio dan rancangan TV. peta. carta.

Membina ujian yang baik untuk pendidikan pencegahan HIV/AIDS 3. Alat penilaian dibuat berdasarkan objektif ujian yang dinyatakan secara jelas. Ini termasuklah ujian dan instrumen lain yang subjektif. Menerangkan penggunaan Ujian Rujukan Kriteria guru 2. Ujian merujuk kepada ujian bentuk objektif dan esei. senarai semak dan soal selidik. pilihan dan penggunaan alat yang sesuai mengikut tahap atau kumpulan murid sangat penting. Modul ini akan dapat membantu guru menilai semula pengetahuan dan kemahiran dalam pembinaan ujian. 107 Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran modul ini. Gambaran Keseluruhan : Bahan penilaian merujuk kepada pelbagai cara atau kaedah murid menguasai objektif pembelajaran. Mematuhi prinsip dan peraturan untuk pembinaan alat penilaian 5. beberapa prinsip dan peraturan tertentu perlu diberi perhatian. tingkah laku dan kemahiran 4. Untuk membina alat ujian yang sah. nilai yang diamalkan dan kemahiran diri di kalangan murid. Menulis ujian HIV/AIDS. Kebaikan dan kelemahan pelbagai jenis ujian juga perlu dikaji semula. Oleh itu.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS MODUL 8 ALAT PENILAIAN UNTUK KEGUNAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Masa Mesej : : 3 waktu Alat penilaian digunakan supaya murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Menyemak semula pelbagai alat penilaian untuk menguji pengetahuan. Dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS. sampel dalam pendidikan pencegahan . penilaian tidak seharusnya dihadkan kepada aspek pengetahuan atau domain kognitif tetapi juga perlu meliputi penilaian terhadap sikap. Alat ujian yang lain ialah skala penilaian. dapat : 1.

Sekarang saya percaya … Saya bertambah mahir … Saya suka atau gembira … 108 Rumusan : 1. 5. Jenis alat penilaian 4. Saya hairan . 4. 2.. Ujian Rujukan Kriteria 2. . Penilaian sepatutnya digunakan sebagai susulan terhadap perkembangan pencapaian objektif pelajaran. Alat penilaian terdiri daripada dua jenis iaitu objektif dan subjektif bergantung pada reka bentuk dan tujuan penilaian. Langkah-langkah dalam membina ujian yang baik 3.. sikap dan kemahiran seperti ujian aneka pilihan. 2. Prinsip dan peraturan dalam pembinaan bahan ujian Aktiviti Pembelajaran : 1. 4. borang pemerhatian dan penilaian prestasi. Terdapat beberapa alat penilaian untuk menguji pengetahuan. 3. Penilaian : Berdasarkan pengalaman pembelajaran dalam membina alat penilaian. Prinsip dan peraturan tertentu menentukan pembinaan alat ujian yang baik. Panel perbincangan : alat penilaian untuk kegunaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS.. Ujian yang sah dapat mengukur apa yang tercatat dalam objektif. tulis dua perenggan yang dimulakan dengan manamana satu daripada rangkai kata berikut : 1. Saya mula tertanya-tanya . senarai semak. 2.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Kandungan : 1. 3.. Bengkel : pembinaan alat penilaian untuk pendidikan pencegahan HIV/AIDS. 5.

3. Membina ujian yang baik tentang pendidikan pencegahan HIV/AIDS 3. 2. 109 Pengenalan : Membina alat penilaian berdasarkan penentuan objektif secara jelas merupakan kemahiran yang diperlukan guru secara berkesan. prinsip dan peraturan untuk membina ujian. Dapatkan 3 sukarelawan di kalangan guru untuk mewujudkan panel kedua yang akan menyoal dan membangkitkan isu semasa perbincangan. prinsip dan dan kelemahan peraturan menggunakan membina untuk .PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Aktiviti Pembelajaran 1 Panel perbincangan : alat penilaian untuk kegunaan dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS Masa Persediaan : : 2 waktu 1. alat untuk menguji pengetahuan. (Lakukan perkara ini beberapa hari sebelum perbincangan panel diadakan). Walau bagaimanapun. guru akan menyemak kembali ujian rujukan kriteria. Menjelaskan pelbagai alat penilaian untuk menguji 4. tujuan menguji. Menerangkan penggunaan ujian rujukan kriteria 2. Objektif : Selepas menyertai aktiviti ini. Kemukakan soalan ini kepada kakitangan sumber untuk membimbing mereka semasa perbincangan. Susun bilik latihan dengan dua panel di depan. 4. 5. iaitu satu panel bertindak sebagai kakitangan sumber dan satu lagi sebagai kumpulan guru yang akan menyoal. Mengulangkaji ujian. Menghitung kebaikan sesetengah alat ujian 5. 6. Dalam aktiviti ini. sikap dan kemahiran. guru dapat : 1. guru lain juga boleh menyoal jika perlu. Jemput 2 atau 3 orang panel atau kakitangan sumber yang mahir dalam subjek berkaitan beberapa hari sebelum perbincangan panel. Guru dikehendaki menyediakan soalan yang ingin disoal berkaitan bahan penilaian dan ujian. Jemput guru lain sebagai pembimbing. serta pengujian pra dan pasca.

Langkah-langkah dalam pembinaan ujian 3.. 3. Pengacara merumuskan keputusan perbincangan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan aktiviti.. Saya tertanya-tanya .. 5. Prosedur : 1. Kebaikan dan kelemahan menggunakan sesuatu alat penilaian 5. diikuti pertanyaan daripada panel guru dan penonton. . 7. Minta kakitangan sumber menyoal. Pengacara bertindak sebagai fasilitator untuk memulakan forum. 110 Hasil Pembelajaran : Berdasarkan pengalaman pembelajaran tentang penggunaan alat penilaian dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS. 4. Sekarang saya percaya . Mulakan perbincangan dengan pengacara memperkenalkan ahli daripada kedua-dua panel. dengan 6.. Saya gembira . Saya terkejut . sikap dan kemahiran 4. 5. Pastikan anda telah menyediakan panel perbincangan. Pengacara duduk di antara kedua-dua panel.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Kandungan : 1.. Prinsip dan peraturan pembinaan ujian. guru dikehendaki menjelaskan secara ringkas perkara yang menjadi topik utama perbincangan panel dengan memulakan manamana satu daripada yang berikut : 1. Saya bertambah mahir . Ujian rujukan kriteria 2.. Alat untuk menilai pengetahuan. 2.. 2. 3.. Minta kakitangan sumber dan guru yang akan menyoal duduk dalam panel yang ditetapkan. 4...

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

Aktiviti Pembelajaran 2 Bengkel : membina alat penilaian untuk pendidikan pencegahan HIV/AIDS
Masa Persediaan : : 3 waktu Guru membawa rancangan yang telah disediakan dalam sesi lepas. Penilaian sepatutnya tidak dikelirukan dengan pemarkahan (grading), walaupun kita tidak boleh memberi gred tanpa menilai murid pada kali pertama. Adalah lebih sesuai membuat penilaian tanpa memberi markah. Berkemungkinan tujuan kita adalah untuk menetapkan data asas melalui ujian pra. Guru juga mungkin ingin membantu murid dalam pembelajaran seterusnya dan memaklumkan kepada mereka apa yang telah dipelajari. Dalam aktiviti ini, guru seharusnya boleh membezakan jenis alat penilaian. Selepas menyertai aktiviti ini, guru dapat : 1. 2. Memberi komen tentang alat penilaian yang telah disediakan terlebih dahulu dalam rancangan pelajaran Membina alat penilaian untuk pendidikan pencegahan HIV/AIDS. 111

Pengenalan

:

Objektif

:

Kandungan

:

1. 2. 3. 4.

Alat penilaian digunakan untuk menguji pengetahuan, sikap dan kemahiran Prinsip dan peraturan untuk pembinaan alat pengujian Langkah-langkah dalam membina ujian yang baik Ciri-ciri untuk menilai item ujian yang baik.

Prosedur

:

1. Guru dikehendaki memilih pasangan dan memberi komen tentang alat penilaian yang telah disediakan berdasarkan kriteria di bawah : • Alat penilaian sepatutnya menyatakan dengan jelas : (i) Tujuannya (ii) Bidang yang diliputi (iii) Keutamaan setiap item. Alat penilaian sepatutnya memberi arahan yang jelas dan mudah. Setiap item adalah berdasarkan objektif yang dinyatakan secara jelas. Item sepatutnya tidak mengelirukan atau trick murid.

• • •

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

• • •

Setiap item mestilah tidak terlalu panjang sehingga boleh mengelirukan murid. Setiap item adalah bebas dari sebarang kesilapan teknikal atau maklumat yang salah. Setiap item adalah bebas daripada sebarang kecenderungan (bias) kaum, agama atau jantina.

2. Guru menyemak alat yang telah disediakan terlebih dahulu berdasarkan kriteria di atas. 3. Pasangan guru dikehendaki membina alat penilaian baru berdasarkan tajuk-tajuk HIV/AIDS yang telah dibincangkan. Ingatkan pasangan untuk membina alat penilaian yang berbeza seperti aneka pilihan, padanan, Skala Likert, esei dan sebagainya. 4. Jemput 2 - 4 pasangan untuk membentangkan alat penilaian mereka dalam sesi lain dan galakkan guru lain memberi komen serta cadangan untuk penambahbaikan. 5. Dua orang guru diminta merumus aktiviti ini. Hasil Pembelajaran

:

112

1. Alat penilaian seperti ujian aneka pilihan, betul/salah, isi tempat kosong, jawapan pendek, esei, padanan, senarai semak, Skala Likert, soal selidik dan lain-lain dapat dikumpul dan digunakan dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS. 2. Rancangan pelajaran beserta dengan alat penilaian/pengujian yang telah disemak semula dapat dikumpul. 3. Buku rujukan guru tentang pendidikan pencegahan HIV/AIDS dapat disediakan. Ini merupakan koleksi artikel, rancangan pelajaran, kaedah dan teknik pengajaran, alat penilaian, artikel jurnal, nota dan sebagainya.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

BAHAN SUMBER 8.1 Alat penilaian untuk kegunaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS
Pengenalan Murid biasanya takut dengan ujian. Andaikan bahawa tujuan latihan telah difahami oleh murid. Berikut adalah beberapa panduan tentang kegunaan alat penilaian secara umum. Rujukan berkaitan pendidikan pencegahan HIV/AIDS termasuk dalam bahan sumber. Ujian rujukan kriteria Pendekatan terkini untuk menilai dan menguji adalah membina alat yang berasaskan kepada objektif pengetahuan dan kemahiran yang dinyatakan secara jelas. Ujian dibuat untuk mengukur kebolehan murid mencapai objektif. Ujian jenis ini dikenali sebagai rujukan objektif atau ujian rujukan kriteria (objective-referenced or criterionreferenced test). Ia adalah berdasarkan pencapaian murid secara individu vis-à-vis parameter luaran lebih daripada skor agihan relatif murid lain yang dikenali sebagai Pengukuran Rujukan Norma (norm-referenced measurement). Kedua-dua ujian tersebut mungkin mempunyai persamaan dari segi isi dalam soalan aneka pilihan atau benar/salah. Namun, wujud perbezaan dalam interpretasi keputusan. Kebolehan murid diukur berdasarkan pencapaian objektif, iaitu item ujian sepatutnya sepadan dengan objektif. Murid menyedari apa yang penting dipelajari kerana terdapat kesesuaian antara objektif pengajaran dan arahan penilaian. Oleh itu, kaedah penilaian dan alat yang digunakan mempunyai banyak fungsi seperti mengukur, mendapat maklum balas dan pemulihan. Contoh alat penilaian untuk menguji pengetahuan ialah aneka pilihan, benar/salah, isi tempat kosong, padanan, jawapan pendek dan esei. Contoh alat penilaian untuk menilai sikap ialah temu bual, survey, pemerhatian, Skala Likert dan inventori. Contoh alat penilaian untuk mengukur kemahiran ialah penyelesaian masalah, pemerhatian, senarai semak, perbincangan, Skala Likert dan soal selidik. Contoh alat penilaian untuk menguji pengetahuan, sikap dan kemahiran ialah projek, kajian kes, dan penilaian porfolio. Tujuan penilaian • • • • • • Menilai keberkesanan aktiviti pembelajaran Memotivasikan murid Memastikan kualiti dan kebolehan murid Mengredkan prestasi murid Mengenal pasti nilai dan kesesuaian perubahan tingkah laku murid Mengambil langkah-langkah pemulihan yang sesuai. 113

Enam tahap tersebut ialah pengetahuan. bidang yang diliputi dan keutamaan setiap item Item ujian mesti jelas dan tidak kabur Item ujian sepatutnya tidak memperdaya (trick) atau mengelirukan murid Alat penilaian mesti dapat menunjukkan arah dan memberi arahan yang jelas Sila rujuk Bahan Sumber 8. senarai Isi tempat kosong Esei Jawapan – tafsiran Skala Likert. nilai dan kepercayaan adalah sukar untuk dinilai kerana sifat semula jadi yang personal. senarai semak Aneka pilihan. Ujian digunakan untuk menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku atau tidak. . Menguji pengetahuan Mendapatkan pengetahuan adalah asas untuk mempelajari tahap domain kognitif yang lain. Walau bagaimanapun. Contoh adalah seperti berikut : Objektif • • • • • • Untuk mengenal pasti Untuk menyenarai Untuk menerangkan Untuk menyelesaikan Untuk membina Untuk menjangka Ujian Aneka pilihan. kefahaman. Prinsip yang perlu dipatuhi dalam pembinaan alat penilaian : • • • • • Alat penilaian mestilah dapat membentuk/mewakili sampel pelajaran Alat penilaian mestilah menjelaskan tujuan ujian. Perlu diingat bahawa arahan direka untuk menghasilkan pembelajaran. Beberapa kegunaan penilaian sikap : • • Hasil perubahan sikap mengukur sejauhmanakah sikap seseorang berubah selepas pengajaran Pengajaran ditentukan dengan menyoal murid apa yang disukai atau tidak.1a tentang kebaikan dan kelemahan penggunaan alat penilaian yang khusus dan Bahan Sumber 8.1b tentang peraturan dan pembinaan ujian. esei 114 Menjalankan pemerhatian dan menguji sikap Perasaan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Prinsip pembinaan alat penilaian Objektif penilaian mesti dapat menyampaikan dengan jelas apa yang diukur dan menunjukkan bagaimana pengukuran dilaksanakan. analisis. Kata kerja digunakan dalam objektif untuk menerangkan cara menulis item ujian. dan dengan mengemukakan cadangan untuk penambahbaikan. sintesis dan penilaian. aplikasi. Seseorang hanya boleh membuat kesimpulan daripada percakapan dan tindakan murid. tindak balas murid mungkin tidak menggambarkan perasaan sebenar dan hasil pengajaran mungkin akan dapat dilihat selepas sesuatu pelajaran atau tajuk selesai diajar.

Kedua-dua pemerhatian dan anekdotal merupakan teknik yang subjektif. Skala Likert dan panduan temuduga. Jika murid sangat setuju dengan item pertama skor adalah betul. Skala ini menyediakan hanya dua pilihan bagi setiap pernyataan. Anekdotal menyimpan rekod seiring dengan pemerhatian. Pemerhatian boleh digunakan sebagai tambahan kepada skala perubahan sikap. tempat. . senarai semak. rekod anekdotal. Skala Likert menyediakan beberapa pilihan tentang isu berkaitan sikap seseorang individu. Saya takut akan menghidap penyakit AIDS kemudian hari Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 115 Pemarkahan bergantung kepada bagaimana sesuatu pernyataan dibentuk. Alat penilaian lain yang umum ialah skala perubahan sikap. Ia dapat menyediakan gambaran penting tentang perubahan sikap. seperti item kedua di mana jawapan sangat tidak setuju mandapat skor 5. kerja seni dan sebagainya. Contohnya : Sangat Tidak Setuju 1. Portfolio ialah koleksi hasil kerja harian atau mingguan yang terbaik bagi sesuatu mata pelajaran. Ia menyatakan perasaan seseorang terhadap orang lain. media. Pemerhatian ialah salah satu cara menilai tingkah laku secara berkesan.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Penilaian terhadap sikap adalah sangat sesuai dalam pendidikan pencegahan HIV/AIDS. Dalam hal ini. Skala perubahan sikap tidak boleh digunakan untuk tujuan menggred (pemarkahan) kerana skala akan cenderung kepada maklum balas murid. Senarai semak membolehkan guru mencatat dengan cepat dan berkesan sama ada berlaku perubahan sikap. Penilaian portfolio lebih berbentuk kabinet yang mempunyai fail berbeza mengikut bahagian. soal selidik. Kontinum maklum balas mungkin diberi keutamaan dari skala 1 .5 dengan skor terendah adalah untuk pernyataan sangat tidak setuju. benda atau idea. nilai dan penghargaan yang sukar untuk diukur dengan ujian objektif. Setiap fail mengandungi bukti pembelajaran iaitu satu bahagian untuk kerja bertulis. Contohnya. Skala perubahan sikap (attitude scales) memerlukan murid memilih beberapa alternatif (sepanjang kontinum). Sikap melibatkan perasaan. Pemarkahan adalah sebaliknya untuk pernyataan yang negatif. Anggota keluarga sepatutnya menjaga pesakit AIDS 2. survey. projek. pemerhatian. skala pilihan terhad seperti ya/tidak atau setuju/tidak setuju. Senarai semak sangat berguna untuk menilai tingkah laku murid dan aktiviti pembelajaran. murid diajar bagaimana mengurus kerja mereka iaitu salah satu aspek kemahiran berfikir.

pastikan murid memahami tujuan ujian pra dan dengan ini tidak akan memberi kesan terhadap gred mereka. 4. Alat penilaian boleh menjadi objektif atau subjektif bergantung pada reka bentuk dan tujuannya. Menilai tahap kebolehan murid dalam sesuatu pelajaran atau tajuk 2. Untuk mengelakkan situasi ini. kita mesti memerhati tindakan murid dan cara mereka menguruskan sesuatu tugas yang diberikan. Kelemahan ujian pra dan ujian pasca : • • • Mengambil sebahagian besar waktu pengajaran Murid mungkin memberikan lebih tumpuan perhatian terhadap apa yang mereka tidak ketahui dan kurang tumpuan terhadap tajuk lain Boleh menyebabkan perasaan negatif di kalangan murid yang mendapat skor rendah. Standard pencapaian adalah berdasarkan objektif arahan dan aktiviti. Menentukan bahagian dalam sesuatu pelajaran atau tajuk yang telah dikuasai oleh murid 3. 6. 3. 5. Ujian yang sah adalah satu ujian yang dapat mengukur apa yang dinyatakan dalam objektif. Penilaian sepatutnya digunakan untuk tujuan positif. Kombinasi teknik penilaian memberi petunjuk yang lebih baik tentang kebolehan serta tahap pencapaian murid vis-à-vis keputusan yang dijangkakan daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Murid mempunyai peluang untuk mempraktik dan mengaplikasi kemahiran melalui pembelajaran. perubahan sikap atau kemahiran murid berdasarkan pelajaran atau unit yang dipelajari. Alat penilaian sepatutnya dikaitkan dengan pencapaian yang objektif.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Menguji kemahiran dan tingkah laku Untuk menilai kemahiran dan tingkah laku. Kebaikan ujian pra dan ujian pasca : • • • • 116 • Menyedarkan murid tentang apa yang diketahui atau tidak tentang sesuatu topik Menunjukkan kerja pemulihan yang perlu dibuat sebelum pengajaran dimulakan Memotivasikan murid untuk mempelajari apa yang mereka tidak ketahui Menyediakan data asas untuk menentukan perubahan tingkah laku dengan membandingkan pra dan pasca ujian Memberi peluang kepada guru untuk mengubah suai dan memulakan pelajaran mengikut kesediaan murid. Ujian pra dan ujian pasca (pre-testing and post-testing) Ujian pra dan ujian pasca digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Tiga fungsi penting ujian pra : 1. Mengetahui penambahbaikan selepas pengajaran selesai. Ujian objektif terhad kepada menguji daya ingatan murid. . 2. Rumusan 1.

Deraf item ujian. Susun item mengikut tahap dari paling mudah kepada paling sukar. 4. Kebaikan : 1. Ia merangkumi bidang pengajaran yang luas dan merupakan ujian jawapan pendek yang terbaik.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BAHAN SUMBER 8. Kelemahan : 1.1a Langkah-langkah dalam mereka bentuk ujian yang baik : 1. 3. 5. 2. 3. BAHAN SUMBER 8. pengadilan dan diskriminasi. Sangat berguna apabila cuma ada dua pilihan dalam sesuatu isu. Boleh digunakan untuk kuiz. 3. Sediakan jadual spesifikasi berdasarkan objektif pengajaran. Biasanya sukar untuk membina pernyataan yang betul-betul benar dan salah. Perbanyakkan ujian. Keterangan yang sedikit diberi keutamaan. Item ditulis untuk mengukur perbezaan. ulangkaji pelajaran dan ujian pada akhir pelajaran.1b Kebaikan dan kelemahan menggunakan alat penilaian yang khusus Ujian betul/salah Ujian ini mengandungi pernyataan benar atau salah. Sediakan arahan ujian dan pilihan jawapan. Menguji kandungan yang luas. Mudah menentukan pemarkahan dan skor markah adalah objektif. 2. 6. Sukar mengelakkan petunjuk. Kebaikan : 1. ketaksaan atau perincian. 4. Pilih dan edit item ujian. 2. 7. 117 . Menggalakkan murid meneka. Ujian aneka pilihan Ujian ini menyediakan peluang untuk membentuk pemikiran. Ia meliputi bahan pengajaran secara ekstensif. Ia ditentukan secara objektif dan berterusan. Tentukan panjang ujian. Item dibina untuk menguji daya ingatan murid. 4. 3. 2. Murid mesti menentukan setiap item dan menjawab. 4.

Menegaskan fakta. 118 4. 5. 4. 2. Menggalakkan skor yang objektif. 2. Kebaikan : 1. rajah dan carta. Format yang ada tidak membenarkan murid memberi pendapat mereka. Clue menggalakkan murid meneka jawapan. Format ini menggunakan ruang yang sedikit. 2. Mudah untuk dibina. Kelemahan : 1. Ujian melengkap (completion test) Ujian ini mengukur kebolehan murid untuk memilih perkataan atau rangkai kata yang logik dan mengikut kenyataan. 2. Boleh dibina dengan cepat. 3. 4. 3. Ia cenderung untuk memasukkan clue dalam jawapan yang betul.PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Kelemahan : 1. 2. 3. Pilihan jawapan biasanya sukar dibina. Memberi penekanan kepada tahap ingatan berbanding dengan pemahaman sebenar. 4. Ujian padanan Ujian ini adalah sejenis ujian aneka pilihan di mana pilihan jawapan adalah banyak. Meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan item untuk dipadankan bertambah. Digunakan secara meluas dalam banyak jenis ujian. Kebaikan : 1. 4. Menggalakkan murid meneka. 3. 3. Kelemahan : 1. Ia cuma menguji maklumat atau fakta. . Item berasaskan fakta menyebabkan tekanan untuk mengingat. Meminimumkan tekaan kerana jawapan adalah daripada murid. Pembinaan ujian mengambil masa. Lebih daripada satu pilihan jawapan yang hampir tepat. Mudah untuk mendapat markah. Pilihan jawapan yang disediakan oleh murid mungkin hampir kepada jawapan yang tepat menyebabkan masalah dalam pemarkahan. Boleh diadaptasikan dengan banyak tajuk.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Ujian esei Penggunaan ujian ini membenarkan murid mengurus maklumat dalam cara yang lebih sistematik. Menggalakkan kreativiti murid. Kelemahan : 1. 2. Kebaikan : 1. Menyediakan jawapan yang memberi gambaran tentang sikap. 3. Peluang menipu sangat minimum. Menggalakkan murid untuk membina kemahiran berfikir. 2. nilai dan kemahiran. Peluang meneka adalah minimum. Pemarkahan mungkin terlalu subjektif. 4. Murid yang lemah kemahiran menulisnya tidak dapat menguasai ujian ini. Ia hanya boleh mencakupi bidang pelajaran yang kecil. Ia juga memberi kefahaman mendalam kepada guru mengenai pemahaman murid terhadap pelajaran. Pemarkahan mengambil masa. 5. 119 . 3. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->