1 Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,(QS.

68:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 1 1) Nun, termasuk huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Alquran. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini? Tentang soal pertama, maka para mufassir berlainan pendapat, yaitu: 1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, "Allah sajalah yang mengetahui maksudnya." Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. 2. Ada yang menafsirkannya. Mufassirin yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka, yaitu: a. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat (keringkasan dari kata-kata), umpamanya Alif Lam Mim. Maka "Alif" adalah keringkasan dari "Allah", "Lam" keringkasan dari "Jibril", dan "Mim" keringkasan dari Muhammad, yang berarti bahwa Alquran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra; "Alif" keringkasan dari "Ana", "Lam" keringkasan dari "Allah" dan "Ra" keringkasan dari "ArRahman", yang berarti: Saya Allah Yang Maha Pemurah. b. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. c. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan "Alif" adalah "Alif", yang dimaksud dengan "Lam" adalah "Lam", yang dimaksud dengan "Mim" adalah "Mim", dan begitu seterusnya. d. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Menurut para mufassir ini, huruf-huruf abjad itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim, hikmahnya adalah untuk "menantang". Tantangan itu bunyinya kira-kira begini: Alquran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf abjad, seperti Alif Lam Mim Ra, Ka Ha Ya Ain Shad, Qaf, Tha Sin dan lain-lainnya. Maka kalau kamu sekalian tidak percaya bahwa Alquran ini datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Alquran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya tentu kamu juga dapat membuatnya." Maka ada "penantang", yaitu Allah, dan ada "yang ditantang", yaitu bahasa Arab, dan ada "alat penantang", yaitu Alquran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab itu menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair dan ahli-ahli pidato, namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Alquran itu dengan membuat ayat-ayat seperti Alquran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Alquran itu, dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Alquran itu, tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Para mufassir dari golongan ini, yakni yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu disebut oleh Allah pada permulaan beberapa surah dari Alquran untuk menantang bangsa Arab itu, mereka sampai kepada pendapat itu adalah dengan "istiqra" artinya menyelidiki masing-masing surah yang dimulai dengan huruf-huruf abjad itu. Dengan penyelidikan itu mereka mendapat fakta-fakta sebagai berikut: 1. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf abjad ini adalah surah-surah Makiyah (diturunkan di Mekah), selain dari dua buah surah saja yang Madaniyah (diturunkan di Madinah), yaitu surah Al-Baqarah yang dimulai dengan Alif Lam Mim dan surah Ali Imran yang dimulai dengan Alif Lam Mim juga. Sedang penduduk Mekah itulah yang tidak percaya bahwa Alquran itu adalah dari Tuhan, dan mereka mendakwakan bahwa Alquran itu buatan Muhammad semata-mata. 2. Sesudah menyebutkan huruf-huruf abjad itu ditegaskan bahwa Alquran itu diturunkan dari Allah, atau diwahyukan oleh-Nya. Penegasan itu disebutkan oleh Allah secara langsung atau tidak langsung. Hanya ada 9 surah yang dimulai dengan huruf-huruf abjad itu yang tidak disebutkan sesudahnya penegasan bahwa Alquran itu diturunkan dari Allah. 3. Huruf-huruf abjad yang disebutkan itu adalah huruf-huruf abjad yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Dari ketiga fakta yang didapat dari penyelidikan itu, mereka menyimpulkan bahwa huruf-huruf abjad itu didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah dari Alquranul Karim itu adalah untuk "menantang" bangsa Arab agar membuat ayat-ayat seperti ayat-ayat Alquran itu, bila mereka tidak percaya bahwa Alquran itu, datangnya dari Allah dan mendakwakan bahwa Alquran itu buatan Muhammad semata-mata sebagai yang disebutkan di atas. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa para mufassir yang mengatakan bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan Allah untuk "tahaddi" (menantang) adalah memakai tariqah (metode) ilmiah, yaitu "menyelidiki dari contoh-contoh, lalu menyimpulkan daripadanya yang umum". Tariqah ini disebut "Ath-Thariqat Al-Istiqra'iyah" (metode induksi). Ada mufassir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surahsurah Alquranul Karim untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab di waktu itu, karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka. Tinjauan terhadap pendapat-pendapat ini: 1. Pendapat yang pertama yaitu menyerahkan saja kepada Allah karena Allah sajalah yang mengetahui, tidak diterima oleh kebanyakan mufassirin ahli-ahli tahqiq (yang menyelidiki secara mendalam). (Lihat Tafsir Al-Qasimi j.2, hal. 32) Alasan-alasan mereka ialah: a. Allah sendiri telah berfirman dalam Alquran: 195) Artinya: Dengan bahasa Arab yang jelas. (Q.S. Asy Syu'ara': 195)

"walfajri" (demi fajar) dan sebagainya. surah Shad dan surah Qaf. Inilah yang dipegang oleh sebahagian mufassirin ahli tahqiq. dan nama yang lain itulah yang terpakai.dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. hal. 303 dan Dr Shubhi As Salih.. Tetapi sumpah itu kadang-kadang mempunyai arti yang lain yaitu untuk mengingatkan orang yang diajak berbicara atau pendengar bahwa yang dipakai untuk bersumpah itu adalah suatu yang mulia. 73) c. Karena itu perlu dipikirkan dan direnungkan agar dapat menjadi iktibar dan pengajaran dalam kehidupan dunia yang fana ini. Pendapat ini juga banyak para mufassir yang tidak dapat menerimanya. Alasan mereka ialah: bahwa surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu kebanyakannya adalah mempunyai nama yang lain. Jibril. (Dr. (Q. Di antaranya firman Allah: 2) Artinya: Kitab Alquran ini tidak ada keraguan padanya. 73) b. karena segala sesuatu . tak ada yang tidak jelas. Ali Imran. Pendapat yang menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad ini adalah untuk "menarik perhatian" (tanbih) pendapat ini juga diterima oleh ahli tahqiq. dan Hafizh Al Mizzi. Sesuatu yang fungsinya menjadi "petunjuk" tentu harus jelas dan dapat dipahami.S. b. Hal-hal yang tidak jelas tentu tidak dijadikan petunjuk. Hanya ada empat buah surah yang sampai sekarang tetap dinamai dengan huruf-huruf abjad yang terdapat pada permulaan surah-surah itu. surah Yasin. Maujud" (Allah Maha Halus lagi Ada). Muhammad. Pendapat yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad itu sendiri. Maryam dan lain-lain. Maka di samping pendapat mereka bahwa Alif Lam Mim artinya ialah: Allah.S. Latifun.Maksudnya Alquran itu dibawa oleh Jibril kepada Muhammad dalam bahasa Arab yang jelas. sebab itu para mufassir yang berpendapat demikian berlain-lainan pendapatnya dalam menentukan kalimat-kalimat itu. a. Pendapat yang menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad yang terdapat pada permulaan beberapa surah ini adalah nama surah. maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (Q. Umpamanya surah Al-Baqarah. tentu nama-nama itulah yang akan dipakai oleh para sahabat Rasulullah dan kaum muslimin sejak dari dahulu sampai sekarang. ada pula yang mengartikan "Allah. Suatu sumpah dilakukan adalah untuk meyakinkan pendengar atau orang yang diajak berbicara bahwa ucapan atau perkataan yang disampaikan itu adalah benar. 32. yang tak dapat dipahami atau dipikirkan. Seakan-akan dengan sumpah itu Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar memperhatikan masa. hal. (Q. Mahmud Syaltut.. Tafsir al Qur'anul Karim. dan 40) 2.S. hal. dan abjad-abjad ini didatangkan oleh Allah ialah untuk "menantang" (tahaddi). Al-Baqarah: 97) Firman-Nya lagi: 138) Artinya: (Alquran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau betul huruf-huruf itu adalah nama surah. Mahmud Syaltut. 9) d. Pendapat yang menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad itu adalah keringkasan dari suatu kalimat. Sumpah dalam arti kedua ini adalah sumpah-sumpah Allah SWT yang terdapat dalam surah-surah Alquran. c. Tafsir al Qur'anul Karim. Menurut An Nasafi: pendapat bahwa huruf abjad ini adalah untuk menantang patut diterima. hal. lihat Rasyid Rida.. Tafsir Al Manar jilid 8. Mabahis Ulumi Qur'an. Dalam ayat yang lain Allah berfirman pula: 17) Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran. bermanfaat dan berharga. fajar dan sebagainya. (Tafsir Al Manar jilid 8 hal. Al-Baqarah: 2) Firman-Nya lagi: 97) Artinya: . Al Baidawi. Lihat Tafsir An Nasafi." Dalam ayat ini Allah SWT bersumpah dengan kalam (pena) dan segala macam yang ditulis dengan kalam itu.S. tidak diragukan sedikitpun. langit. (Q. Ali Imran: 138) Dan banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa Alquran itu adalah petunjuk bagi manusia. bernilai. seperti "Wal As ri" (demi masa). Ibnu Taimiah. 209-303) Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa "yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad yang disebutkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat dari Alquran hikmahnya adalah untuk "menantang" bangsa Arab serta menghadapkan perhatian manusia kepada ayat-ayat yang akan dibacakan oleh Nabi Muhammad saw. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ayat-ayat dalam Alquran itu adalah "jelas". hal 235. juga banyak pula para mufassir yang tidak dapat menerimanya. Keberatan mereka ialah: tidak ada kaidah-kaidah atau patokan-patokan yang tertentu untuk ini. 22. yaitu: Surah Thaha. (Dr. "was sama'i" (demi langit). petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Qamar: 17. Di dalam Alquran ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Alquran itu menjadi petunjuk bagi manusia. (Di antaranya: Az Zamakhsyari. yang hanya Allah saja yang mengetahuinya.

beliau dibawa Khadijah. bukanlah kalam sebagai benda yang terkenal itu. juga merupakan perhiasan dan kebanggaan bagi siapa yang memilikinya. 2. Rasulullah SAW sendiri sangat menghargai orang-orang yang pandai menulis dan membaca. Setelah hilang rasa gentar dan dingin beliau. orang dapat mencatat pengetahuan-pengetahuan Allah yang bara ditemukannya. SAW. di samping nikmat pandai berbicara dan menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Hal ini nampak pada ketetapan Nabi Muhammad SAW pada perang Badar. Ayat: )1 (Nun. Demikian pula beberapa orang sahabat Nabi menulis hadis-hadis dengan kalam. beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan kedinginan. merenung dan berdaya cipta untuk menghasilkan kendaraan-kendaraan yang dimaksud itu. Tentu saja bentuk dan kemampuan yang diperoleh itu akan disempurnakan. pesawat pribadi dan sebagainya. "Apabila kita memperhatikan semua yang disebut Allah dalam sumpahnya. Pada masa sekarang telah ditemukan bentuk dan kemampuan suatu kapal ruang angkasa. Allah SWT mengisyaratkan dengan ayat di atas: 1. Dengan kalam orang dapat mencerdaskan dan mendidik bangsanya.S An Nahl: 8) Ayat ini menerangkan bahwa kuda. ke rumah Waraqah bin Naufal. atau untuk mengingatkan sesuatu yang dilupakan atau untuk menimbulkan keyakinan pada hati orang yang ragu-ragu atau belum memahami". (Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras) beliau menerangkan. sehingga betul-betul merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebanggaan manusia. dipergunakanlah kalam sebagai alat untuk menuliskannya. Pada masa Rasulullah SAW telah dikenal dengan nama dan kegunaan kalam itu. dalam menafsirkan ayat : "wan nazi'ah garqan". kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. keinginan dan perasaan seseorang. Dengan ayat ini. Ayat ini berdekatan masa turunnya dengan ayat Alquran yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. atau menganggapnya tidak rasional lalu menyatakannya salah. Dalam ayat ini. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. bagal dan keledai pada saat turunnya ayat ini adalah binatang-binatang yang dijadikan sebagai alat kendaraan yang utama dan juga dijadikan sebagai perhiasan serta kebanggaan bagi yang mempunyainya. fajar dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Yang dimaksud dengan kalam dalam ayat ini. Dengan isyarat itu. tetapi adalah kalam sebagai alat yang banyak kegunaannya bagi manusia. Untuk mencatat dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain dan agar tidak hilang karena lupa atau seseorang meninggal dunia.yang berhubungan dengan masa. Demikian pula ayat ini. demi kalam dan apa yang mereka tulis). dan banyak lagi nikmat yang diperoleh manusia dengan kalam itu. seperti indahnya ungkapan ayat: 8) Artinya: Dan (Dia telah menciptakan) kuda. istri beliau. Di samping berfungsi sebagai kendaraan. yang terpikir dan yang akan disampaikan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. tiada batas dan tiada terhingga. agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. yaitu seorang kafir yang ditawan kaum muslimin dapat membebaskan dirinya dengan cara membayar uang tebusan atau mengajar kaum muslimin menulis dan membaca. (Q. bagal dan keledai. Allah SWT menyebut kalam dan apa yang akan ditulis manusia dengan kalam itu. Kemudian . Setelah Rasulullah saw menerima ayat permulaan surah Al 'Alaq itu. Sekalipun demikian belum berapa manusia yang mempergunakannya pada waktu itu karena masih banyaknya mereka yang buta huruf dan belum berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Pada masa-masa yang akan datang Allah SWT akan menciptakan bentuk bentuk kendaraan yang lain yang berguna bagi manusia. Dengan kalam orang dapat mencatat ajaran agama Allah yang disampaikan kepada para Rasul Nya. maka yang disebut itu ada kalanya berhubungan dengan sesuatu yang diingkari manusia atau dibencinya karena tidak mengetahui faedahnya. karena Allah SWT akan mengilhamkan kepada manusia yang mau memikirkannya. begitu juga pada masa sekarang. Dengan surah yang ditulis dengan kalam orang dapat menyampaikan berita gembira dan berita duka kepada keluarga dan teman akrabnya. Karena itu. yaitu ayat pertama sampai dengan ayat ke 5 surah Al 'Alaq. kapal pesiar. Atau untuk menyatakan keesaan-Nya kepada orang yang mengingkari-Nya atau menyatakan keagungan-Nya kepada orang yang meremehkan-Nya. adalah ungkapan bahasa Arab yang indah dan dalam artinya. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa Dia akan menciptakan barang-barang yang lain pada masa-masa mendatang yang berfungsi sebagai kendaraan. Alangkah besarnya nikmat kalam yang dianugerahkan Allah itu. seakan-akan Allah SWT mengisyaratkan kepada kaum muslimin bahwa ilmu-Nya sangat luas. Karena itu carilah dan tuntutlah ilmu Nya yang sangat luas itu agar dimanfaatkan manusia untuk kepentingan duniawi. perhiasan dan kebanggaan bagi siapa yang memilikinya. kalam erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu. karena ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kalam ayat-ayat Alquran ditulis di pelepah-pelepah kurma dan tulang-tulang binatang atas perintah Rasulullah. Allah SWT bersumpah dengan kalam dan segala sesuatu yang ditulis dengan kalam itu untuk menyatakan bahwa kalam itu termasuk nikmat yang besar yg dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. langit. Sehubungan dengan ini Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Juz Amma yang dikarangnya. Pada masa Rasulullah SAW kegunaan kalam sebagai sarana menyampaikan agama Allah sangat dirasakan. yang dapat menuliskan buah pikiran. Atau dengan perkataan yang lain. seperti mobil. seakan-akan Allah SWT menyuruh manusia berpikir. Maka disampaikanlah semua yang terjadi atas diri Rasulullah di gua Hira' itu kepada Waraqah: "Yang datang kepada Muhammad itu adalah seperti yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. yaitu untuk menulis segala sesuatu yang terasa. karena itu yang disampaikan malaikat Jibril itu adalah agama yang benar-benar berasal dari Allah SWT. anak dari saudara ayah Khadijah (saudara sepupu).

S Al Hijr: 6) Dengan ayat ini. Jika diperhatikan susunan ayat ini ada suatu teladan yang harus ditiru oleh kaum muslimin. juga merupakan perkataan yang tidak benar. namun beliau membantah tuduhantuduhan mereka dengan cara yang baik dan dengan cara mendidik. Allah SWT menyatakan dengan tegas kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia (Muhammad) tidak memerlukan suatu nikmatpun dari orang lain selain dari nikmat Allah. dipercayai Allah menyampaikan agama Nya? Sehubungan dengan sikap Orang-orang Quraisy itu turunlah ayat ini. dan mereka menganggap bahwa keputusan yang diberikan Muhammad itu adalah keputusan yang paling adil. 3 Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. sehingga ilmu itu berkembang dan manusia dengan ilmu itu akan mencapai kemajuan. Pada ayat ini dinyatakan bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa orang yang memperoleh pahala yang tidak putus-putusnya dari Allah adalah seorang gila. kehalusan budi pekerti. "Hai orang yang diturunkan Alquran kepadanya. amal saleh dan berjihad di jalan Nya. 68:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 2 2) Dalam ayat ini. tidak seorangpun yang dapat mendamaikannya. atau seorang gila atau seorang tukang tenung. Setiap ilmu Allah SWT yang diperoleh itu harus ditulis dengan pena. hanya Allahlah yang mengetahui arti dan maksudnya (demi qalam) yang dipakai untuk menulis nasib semua makhluk di Lohmahfuz (dan apa yang mereka tulis) apa yang ditulis oleh para malaikat berupa kebaikan dan kesalehan. Lalu mereka minta kepada Muhammad agar bersedia menjadi juru pendamai di antara mereka. sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila". Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Qalam 1 1) (Nun) adalah salah satu dari huruf hijaiah. Seandainya manusia ingin maju. yaitu walaupun orang-orang Quraisy telah bersikap kasar dan menyakiti hati dan jasmani Rasulullah SAW. karena ia melaksanakan perintah Tuhan semesta alam. Karena itu mereka memerintahkan kepada kaum mereka agar jangan sekali-kali mendengar ucapan Muhammad. Seakan-akan Allah SWT mengisyaratkan bahwa agama yang benar dan berasal dari Allah. tukang tenung. karena ia memperoleh nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah? Pada ayat lain dinyatakan: 6) Artinya: Mereka berkata. menguatkan hati beliau. selalu berusaha menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. 2 berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Karena itu belajar membaca dan menulis dengan pena itu adalah pangkal kemajuan suatu umat. dengan menyuruh mereka mempelajari kembali sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang besar dan bertumbuh di hadapan mata kepala mereka sendiri. dan jangan dipercayai bahwa yang diterimanya benar-benar agama dari Allah. Dengan turunnya ayat ini hati Rasulullah SAW bertambah mantap tenang dan kuat untuk melaksanakan tugasnya menyampaikan agama Allah dan beliau mempunyai argumentasi yang kuat pula dalam menghadapi sikap orang orang Quraisy. kemudian tiba-tiba menjadi gila. orang-orang yang mengatakannya gila itu menghormati dan menjadikannya sebagai orang yang paling mereka percayai? Apakah mereka tidak ingat lagi bahwa di antara mereka pernah terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya pada tempat yang hampir menimbulkan penumpahan darah.Waraqah mengatakan bahwa ia akan mengikuti agama yang dibawa Muhammad itu jika umurnya dipanjangkan Allah SWT. suka berbuat amal saleh. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berbudi pekerti mulia dan orang yang memperoleh karunia Allah adalah seorang gila. seakan-akan Allah SWT menjawab tuduhan orang-orang Quraisy itu. Seorang yang memperoleh pahala dari Allah adalah orang yang menggunakan pikirannya dengan baik. orang yang rajin berusaha. (Q. tidak yang lain. 68:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 3 3) Ayat ini menambah alasan yang telah dikemukakan pada ayat yang sebelumnya. selalu menolong dan membantu siapa saja yang memerlukannya dan menjadi contoh dan teladan bagi orang Quraisy. ialah agama yang mendorong manusia mencari dan menuntut ilmu Nya yang luas itu. maka mereka menuduh bahwa Muhammad dihinggapi penyakit gila.(QS. maka galakkanlah belajar menulis dan membaca itu?. Bukankah ia sebelum diutus menjadi Rasul. Mungkinkah seorang yang semulanya baik. dianugerahi Allah kejujuran. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui pernyataan Waraqah bin Naufal itu dan Rasulullah saw menyampaikan agama Islam kepada mereka. merupakan perkataan yang tidak benar. mengingatkan karunia yang telah dilimpahkan kepadanya. ingin memalingkan orang-orang Quraisy dari agama nenek moyang mereka. . dan mereka menerima putusan Muhammad yang ditetapkan atas mereka. kemudian memanfaatkan ilmu itu untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Mungkinkah seorang manusia. yaitu dengan cara menyuruh mereka menggunakan akal pikiran yang benar dan menggunakan norma-norma yang baik. yaitu menyampaikan agama Allah dan berhijrah ke Madinah. Mungkinkah Muhammad itu dikatakan seorang gila.(QS. Karena dasar pemberian pahala oleh Allah SWT kepada hamba-hamba Nya itu adalah iman. untuk menguatkan risalah Muhammad SAW. agar dapat dipelajari dan dibaca oleh orang lain.

karena itu ia terjauh dari perbuatan gila.(QS. Beliau diberi tugas menyampaikan agama Allah kepada manusia agar manusia dengan menganut agama itu mempunyai akhlak yang agung. engkau akan mengetahui. ditimbang dan diperlihatkan kepada mereka sendiri.Ayat ini juga termasuk ayat yang menerangkan suatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. usaha dan jerih payahnya membawa hasil dengan tersebarnya agama Islam di Jaziratul Arab pada mulanya. apakah Rasul yang mereka tuduh gila ataukah mereka yang menuduh itu? Di sini nampak dengan jelas bahwa Muhammad yang benar. dengan tidak menghiraukan ejekan. karena ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin akan memperoleh kemenangan besar nanti. Berkat pertolongan dan perlindungan Allah.S Al Qamar: 26) Dan firman Allah SWT: 26) Artinya: Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. kaum musyrikin itu. Pada hari kiamat itu semua perbuatan manusia dihisab. hal. lihat Mu'jam Mufahras Li Alfazil Hadisin Nabawi. Akan kelihatan kekuatan Islam dan kelemahan mereka. bertambahlah kekuatan hati. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". Ayat ini sama maksudnya dengan firman Allah SWT: 26) Artinya: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya yang amal pendusta lagi sombong. Ahmad. Kaum muslimin akan mengalahkan mereka. apakah engkau sendiri hai Rasul atau mereka yang menuduh engkau itu. "Hai Rasul. sedangkan mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam. yang merupakan akhlak beliau. Apalagi pada hari kiamat nanti mereka pasti melihat kesesatan mereka itu. kebulatan tekad dan kesabaran beliau dalam melaksanakan dakwah. jilid I) 5 Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang) kafir pun akan melihat.6 6) Kedua ayat ini merupakan peringatan kepada kaum musyrikin dan menyatakan dengan pasti bahwa mereka benar-benar dalam keadaan sesat. sedang di akhirat nanti mereka akan memperoleh balasan kenikmatan yang kekal di dalam surga. gila yang membawa kepada kehancuran dan kehinaan. Dengan pernyataan Allah yang demikian dan isyarat yang beliau pahami dari firman Nya itu. siapakah di antara mereka yang benar. 68:5) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 5 . (Q. demikian pula orang-orang yang mendustakan engkau. Dengan demikian akan jelaslah kewarasan Muhammad dan kegilaan mereka. karena semakin baik budi pekerti seseorang semakin jauh ia dari penyakit gila. (HR. (Q. Hal ini merupakan kemenangan yang besar bagi Muhammad saw dan kaum muslimin. 68:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 4 4) Ayat ini memperkuat alasan yang dikemukakan ayat di atas dengan menyatakan bahwa pahala yang tidak putusputusnya itu diperoleh Rasulullah saw sebagai hasil akhlak yang agung. yang jarang diberikan Nya kepada hamba-hamba Nya yang lain. Beliau bersabda: Artinya: Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia (dari manusia). Sebaliknya semakin buruk budi pekerti seseorang semakin dekat pula ia kepada penyakit gila. kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. 4 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. dan kemudian memancar ke seluruh penjuru dunia. Muhammad seorang yang berakhlak agung. karena tidak berapa lama lagi akan kelihatanlah kebenaran ajaran agama yang dibawa . Peringatan itu dinyatakan dengan mengatakan. Dengan secara tidak langsung ayat ini juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan orang musyrik bahwa Muhammad adalah seorang gila itu adalah tuduhan yang tidak mempunyai alasan sedikit pun. Inilah gila yang lebih berbahaya. semuanya itu akan kamu ketahui dengan jelas nanti dan merekapun akan mengetahuinya pula. Pernyataan bahwa Muhammad mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah SWT kepada beliau. membunuh sebabagian dan menawan sebahagian yang lain.(QS. dan di saat itu mereka melihatnya dengan nyata. karena tidak berapa lama lagi akan kelihatanlah kebenaran ajaran agama yang dibawa Muhammad. tindakan orang-orang Quraisy. siapakah yang sebenarnya orang yang gila di antara kamu.S Saba': 26) 6 siapa di antara kamu yang gila.(QS. Mereka berpaling dari kebenaran dan mengikuti yang batil serta hawa nafsu. 68:6) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 5 . 75. Ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah saw sebagai seorang berakhlak agung.6 6) Kedua ayat ini merupakan peringatan kepada kaum musyrikin dan menyatakan dengan pasti bahwa mereka benar-benar dalam keadaan sesat. Orang-orang Quraisy yang semula berkuasa dan menganut agama syirik dalam masa 22 tahun lebih menjadi mukmin dan menjadi pembela-pembela agama Islam.

mengikuti dan memenuhi permintaan mereka. Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya. semuanya itu akan kamu ketahui dengan jelas nanti dan merekapun akan mengetahuinya pula.(QS. Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul. yakni Dia mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.S Saba': 26) Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Qalam 6 6) (Siapakah di antara kalian yang gila) yang tidak waras akalnya. sedangkan mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam. dan Dialah Yang Paling Mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk. tindakan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Inilah gila yang lebih berbahaya. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Qalam 7 7) (Sesungguhnya Rabbmu. 68:7) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 7 7) Pada ayat ini Allah SWT menegaskan lagi pernyataan Nya pada ayat dahulu dengan mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang musyrik itu pasti mengetahui perbuatan-perbuatan nyata yang telah dilaksanakannya. karen mereka berada di jalan yang sesat sedang Rasulullah telah berada di jalan yang lurus. kaum musyrikin itu. agar tetap menolak segala macam tawaran. 68:8) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 8 8) Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW. bahkan merek mendustakannya. gila yang membawa kepada kehancuran dan kehinaan.Muhammad. 7 Sesungguhnya Tuhanmu. apakah engkau sendiri hai Rasul atau mereka yang menuduh engkau itu. ajakan dan keinginan-keinginan orang-orang Mekah yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. artinya gila. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". Jangan sekali-kali mengikuti mereka. Peringatan itu dinyatakan dengan mengatakan. (Q. (Muhammad) dan Allah lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus yang telah dibentangkan untuknya sehingga mereka memperoleh kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui pula siapa yang mengikuti jalan yang lurus sehingga memperoleh segala yang mereka inginkan yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Q. Apalagi pada hari kiamat nanti mereka pasti melihat kesesatan mereka itu. yaitu agar Rasulullah bersikap lunak terhadap mereka. Mereka berpaling dari kebenaran dan mengikuti yang batil serta hawa nafsu. Akan kelihatan kekuatan Islam dan kelemahan mereka. Dengan demikian akan jelaslah kewarasan Muhammad dan kegilaan mereka. dan di saat itu mereka melihatnya dengan nyata. Kaum muslimin akan mengalahkan mereka. demikian pula orang-orang yang mendustakan engkau.(QS.S Al Qamar: 26) Dan firman Allah SWT: 26) Artinya: Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. siapakah di antara mereka yang benar. Pada hari kiamat itu semua perbuatan manusia dihisab. Jika mereka mau bersikap lunak terhadap mereka akan bersikap lunak pula terhadap beliau dan kaum muslimin. 68:9) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 9 9) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik ingin agar Rasulullah SAW. engkau akan mengetahui. 9 Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). berasal dari mashdar al-futuun.(QS. Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang Paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk) lafal a`lamu di sini bermakna 'aalimun. apakah Rasul yang mereka tuduh gila ataukah mereka yang menuduh itu? Di sini nampak dengan jelas bahwa Muhammad yang benar. seperti kekalahan dalam peperangan dan kehancuran kepercayaan mereka dan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. "Hai Rasul. dan memperkenankan ajakan mereka. kamukah atau mereka. Menurut suatu riwayat bahwa orang-orang Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah agar beliau bersedia mengurangi kegiata . siapakah yang sebenarnya orang yang gila di antara kamu. kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Ayat ini sama maksudnya dengan firman Allah SWT: 26) Artinya: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya yang amal pendusta lagi sombong. membunuh sebabagian dan menawan sebahagian yang lain. ditimbang dan diperlihatkan kepada mereka sendiri. 8 Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). karena itu mereka akan merasakan kesengsaraan di dunia.

S Al Isra': 74-75) Jika dikaji maksud ayat ini. sehingga agama Islam tidak lagi mempunyai akidah tauhid yang murni. seandainya kamu bersikap lunak terh mereka. 10 Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Qalam 9 9) (Mereka menginginkan) mengharapkan (supaya) merupakan mashdariyah (kamu bersikap lunak) bersikap lembut terhadap mereka mereka bersikap lunak) pula terhadapmu. iapun bersumpah. 3. Allah SWT memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW waspada dan hati-hati terhadap orang-orang y mempunyai sifat-sifat berikut. Karena ingin untuk meringankan penderitaan yang sedang dialami sahabat-sahabat beliau akibat siksaan yang dilakukan orang-oran musyrik terhadap mereka. jilid I) Orang yang suka bersumpah adalah orang yang tidak baik pikirannya. yakni: 1. maka oleh karena itu terlintas dalam pikiran beliau hendak bersikap lunak terhadap orang-orang musyrik dengan menerima sebahagian tawaran mereka itu. Pada permulaannya. lihat Mujam Mufahras Li Alfazil Hadis Nabawi. Jangan sekali-kali mengikuti keinginan orang-orang yang mudah mengucapkan sumpah. akan diketahui bahwa ada sesuatu tujuan tertentu dari orang-orang musyrik dalam mengemukakan tawa mereka itu kepada Rasulullah SAW. Karena itu untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran dirinya. agar mereka berhati-hat soal akidah. Maka turunlah ayat ini yang memperingatkan Rasulullah agar jangan sekali-kali lunak terhadap mereka melainkan tetaplah seperti biasa. (Q. Rasulullah SAW menyampaikan agama Allah kepada orang-orang musyrik Mekah dengan terang-terangan da keberanian walaupun pada waktu itu kaum Muslimin dalam keadaan lemah dan musuh dalam keadaan kuat. Karena itu mereka minta kepada Rasulullah agar bers lunak terhadap mereka dan menghentikan celaan-celaan beliau kepada berhala-berhala yang mereka sembah itu. diathafkan kepada lafal tudhinu. 68:10) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 10 . karena itu pulalah agama Islam menyatakan bahwa dusta itu salah satu dari tanda-tanda orang munafik. mereka bersedia pula memenuhi keinginan keinginan Rasulullah. Seluruh alasan-alasan dikemukakan Rasulullah yang berhubungan dengan bukti kebenaran risalahnya tidak dapat dijawab oleh orang-orang musyrik. Mereka juga bersedia mencarikan istri yang disenangi Nabi mengumpulkan harta yang diinginkannya. dan tetap bersikap keras terhadap mereka.13 1 11 1 13) Dalam ayat-ayat berikut ini. maka mereka pun akan bersikap lunak pula terhadapmu. Jangan mengikuti orang-orang yang suka memfitnah seperti menghadang seorang agar tidak senang kepada seseorang yang l usaha menimbulkan kekacauan. jika ia dipercaya ia khianat dan jika ia berjanfi ia men janjinya itu". (HR. maksudnya kepada orang lain ia menyangka bahwa orang lai demikian pula kepadanya. Teguran Allah SWT kepada Rasulullah SAW ini juga merupakan teguran kepada seluruh kaum Muslimin. Sedang dusta itu pangkal kejahatan dan sumber segala macam perbuatan maksiat. niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. 2.dakwahnya. hal 433. Allah SWT menyatakan bahwa fitnah itu lebih besar akibatnya dari pembunuhan. Seandainya dijadikan sebagai jawab dari tamanni yang tersimpulkan dari lafal wadduu.(QS. dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah). maka sebelum huruf fa diperkirakan adanya lafal hum. Jangan mengikuti orang yang selalu mencela orang lain. seperti bersikap lunak terhad Rasulullah dan kaum muslimin. kalau terjadi demikian benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati d tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. bah jawaban mereka itu menunjukkan kelemahan kepercayaan yang mereka anut.S Al Baqarah: 191) 5. Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga perkara jika ia berbicara ia berdusta. Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. (Q. Dan mereka ingin agar tujuan itu tidak diketahui oleh Rasulullah. akan berakibat agama Islam yang baru disampaikan itu bercampur den unsur-unsur syirik akan terdapat nanti saling mempengaruhi antara kedua macam kepercayaan itu. dan mereka bersedia ikut menyembah Allah di samping mereka tetap dibolehkan menyembah tuha mereka dan melaksanakan kebiasaan kebiasaan nenek moyang mereka. karena yang suka bersumpah itu orang pendusta. da itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Jika ajakan itu diterima. Bukhari. tidak lagi mencela berhala-berhala mereka. Jangan mengikuti orang yang berpikiran hina dan menyesatkan. Yakni. Tujuan mereka ialah hendak Rasulullah SAW dengan ajakan itu. Jangan sekali-kali memasukkan ke dalam akidah Islam unsur syirik walaupun sedikit. Ayat ini senada dengan firman Allah SWT: 75) Artinya: Dan kalau Kamu tidak memperkuat (hati) mu. Jangan mengikuti orang-orang yang selalu melarang. dan menghalangi orang lain berbuat kebaikan atau dia sendiri tida . Jika Rasulullah SA bersedia menerima tawaran mereka. menyebut-nyebut keburukan orang lain baik secara langsung atau tid 4.

S Ali Imram: 159) 9. Tidak akan memberi nafkah seseorang lagi termasuk tidak akan berbuat kebaikan lagi. Ayat 224 AlBaqarah itu ialah: 224) Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. b. seperti orang-orang yang suka melan perintah Allah dan tidak menghentikan perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya. dari mana asalnya. (Q. Orang-orang yang tidak diketahui keadaannya... Dia berfirman: 107) Artinya: Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. bagaimana budi pekertinya dan sebagainya.atau lihat pada ayat sebelumnya. niscaya orang akan menghindari beliau. Allah SWT Maha Pemurah l Maha Penyayang kepada hamba-hamba Nya.. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati ka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jika tidak ada perkawinan maka sukar untuk mengetahui asal usul seseorang.S An Nisa': 107) 8.. Karena itu sifat kejam dan tidak mempunyai rasa belas kasihan adalah berlawanan de sifat-sifat Allah. karena perbuatan dosa itu akan menghilangkan harga diri dan bertentangan dengan akhlak yang mulia.. seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap kasar dan kejam. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang suka mengerj perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang biasa meng perbuatan dosa dan maksiat adalah orang yang tidak mempunyai harga diri dan akhlak yang baik. yang terkenal kejahatannya.atau lihat pada ayat sebelumnya.atau lihat pada ayat sebelumnya.S Al Baqarah: 224) 6. Dilarang mengikuti orang yang biasa mengerjakan perbuatan yang melampaui batas. 68:14) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 14 14) . (Q.(QS. ialah karena sikap Nabi Muhammad SAW yan lemah lembut. Sehubungan dengan huruf b di atas. 68:13) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Maaf. (Q. Dilarang mengikuti orang-orang yang suka berbuat kejam dan tidak mempunyai sifat belas kasihan. Allah SWT berfirman: Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.. Salah Satu sebab agama Islam tersiar dengan cepat di Jazirah Arab. sehingga dengan adanya perkawinan itu keadaa seseorang dapat diketahui dengan mudah. (Q. Sesungguhnya Allah tidak menyukai oran yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.(QS.(QS. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.. siapa ayah dan ibunya dan sebagainya. Dilarang mengikuti orang-orang yang tidak diketahui asal usulnya. karena ayat 224 surah Al Baqarah yang memerintahkan Abu Bakar segera melanggar sumpahnya itu dengan membayar kifarat sumpah.. selain dari itu. yang melampaui batas lagi banyak dosa. Karena itu maafkanlah mereka.. Allah SWT berfirman: 14) Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya Allah memasukkannya ke dalam neraka. mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Belum tersedia . Orang yang tidak diketahui asal keturunannya.(QS.... 12 yang banyak menghalangi perbuatan baik. Belum tersedia . bertakwa dan mengadakan is antara manusia. karena Mistah termasuk orang yang ikut menudu Aisyah berbuat zina dengan Sofwan. sedang ia kekal di dalamnya. maka agama Islam mensyariatkan perkawinan. demikian pula asal kampung halamannya. Belum tersedia . 13 yang kaku kasar. Dilarang mengikuti orang-orang yang biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. 68:12) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Maaf.berbuat baik lagi. yang kian ke mari menghambur fitnah. 11 yang banyak mencela. Abu Bakar pernah bersumpah tidak akan memberi nafkah Mistah bin Usasah lagI. apa pekerjaannya. 14 karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Yang dimaksud dengan orang yang tidak diketahui asalialah: a. 68:11) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Maaf. dan baginya siksa yang menghinakan.S An Nisa': 14) 7.

Allah SWT memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. sebagaimana Allah telah menampakan azab dengan mencabut nikmatnya kepada pemilik-pemilik kebun. 68:17) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 17 . kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?. memperkenankan seruan Rasul SAW ywg menyeru mereka mengikuti jalan yang ben tunduk dan taat kepada Allah atau mereka dengan nikmat ini ingin menumpuk harta. bukan sekali-kali wahyu disampaikan Allah kepadanya.Dalam ayat ini. bahwa jangan sekali-kali mengikuti oran yang mempunyai sifat-sifat di atas. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah). sekalipun ia mempunyai harta yang banyak. sehi setiap orang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Tetapi dari semua tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan itu dipahami bahwa hal itu mereka lakukan semata-mata karena mereka telah kehilangan akal mencari alasan-alasan yang akan mereka kemukakan untuk membantah kebenaran Alquran itu. seperti perkataan mereka bahwa Alquran adalah sihir yang dikemukakan seorang tukang sihir dan sebagainya. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang ba dan anak-anak yang selalu bersama dia. mereka mengataka Alquran itu tidak lain adalah perkataan Muhammad saja yang berisi dongeng-dongeng orang dahulu kala. Pemilik kebun itu adalah seorang laki-laki saleh. 16 Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai. da hari itu)didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. kedudukan yang tinggi. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. sehingga mereka mudah dikenal. kekuasaan yang besar atau merasakan suatu kenikmatan dan kesenangan daniawi yang sifatnya sementara saja. Ia mempunyai sebidang kebun sebagai sumber penghidupannya. k dia memikirkan. Karena semua itu tidak akan ada manfaatnya d Allah pada hari kiamat nanti. Ayat yang lain yang sama artinya dengan ayat ini ialah. ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari. maka celaka lah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?. taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala laranga larangan-Nya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya). menantang seruan Rasul dan menyimpang dar yang benar? Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih dan melenyapkan nikmat-nikmat itu dari mereka seandainya tetap ingkar. 68:16) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 16 16) Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar sesat dan Allah akan menjadikan m hina di dunia. Jika ia akan memetik hasil kebunnya itu . "(Alquran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu).(QS. karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Alqu Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Allah SWT berfirman: 11 1 1 1 1 1 1 23) 1 1 Artinya: Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. 25) Artinya: Lalu ia berkata.S Asy Syu'ara':88-91) 15 Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami. `(QS.S Al Mudassir: 24-25) Banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dikemukakan orang-orang musyrik terhadap Alquran. ia berkata:` (Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri Mudassir: 11-23) Dan firman Allah SWT: 91) Artinya: (Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna.18 1 18) Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT telah memberi orang-orang musyrik Mekah nikmat yang banyak yang berupa kesenangan di dunia dan kemewahan-kemewahan dengan maksud untuk mengetahui apakah mereka mau mensyukuri nikmat yang telah diberik dengan mengeluarkan hak-hak orang miskin. seakan-akan mereka telah diberi tanda di hidung mer 17 Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. bila mereka mendengarkan bacaan ayat-ayat Alquran. dan Ku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya. kemudian d sekali supaya Aku menambahnya. Maksud memberi tanda di hidung mereka ialah semua orang mengetahu mereka adalah orang jahat dan banyak dosa. (Q. sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. 68:15) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 15 15) Ayat ini menerangkan sikap orang-orang musyrik Mekah. Setiap mereka renungkan semakin timbul kepercayaan dalam kepada Alqura Namun nafsu mereka masih mengalahkan kebenaran yang telah timbul dalam lubuk hati mereka. (Q. Untuk menyatakan kehinaan mereka itu Allah akan memberi tanda di hidung mereka seakan-akan belalai gajah.(QS. ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".(nya). dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang y sesat.

. Padahal waktu itu pemilik-pemilik kebun itu sedang tidur nyenyak. 20 maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.(QS. Tidak ada satu pun yang tinggal. tidak seorang pun yang tahu bahwa kebunnya telah ha terbakar.atau lihat pada ayat sebelumnya. sehingga mereka tidak mau memberikan hasil kebun mereka sedikitpun kepada fakir miskin sebagai yang telah dilakukan oleh bapaknya. 18 dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin). 68:20) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 19 . Sekalipun telah diperingatkan oleh saudara yang seorang itu akan bahaya yang mungkin meni tetapi mereka tetap dengan keputusan itu.. mereka pun yakin bahwa semua itu past menjadi miliknya.. Belum tersedia .. dan langsung memberikan hak-hak mereka yang ter dalam hasil kebun itu. Tidak ada satu pun yang tinggal. tidak seorang pun yang tahu bahwa kebunnya telah ha terbakar. Setelah Ia meninggal dunia kebun itu diwarisi oleh anak-anak mereka dan mereka menggarapnya. yaitu memetik kebun itu tanpa memberi tahu lebih dahulu kepada fakir miskin dan seluru kebun itu akan mereka miliki sendiri tanpa mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya.diberitahukannyalah kepada fakir dan miskin agar mereka datang ke kebunnya. Mereka lalai dan tidak ingat kepada Allah.20 1 (20) Ketentuan dan kehendak Allah pasti berlaku dengan tidak seorangpun yang dapat menghalanginya Maka pada malam hari datangla ketetapan dan kehendak Allah itu berupa petir yang membakar seluruh kebun mereka itu.(QS. dan mer berketetapan hati pula tidak akan memberikan hasil kebun itu kepada orang lain walaupun sedikit. Padahal waktu itu pemilik-pemilik kebun itu sedang tidur nyenyak. semua h terbakar. semua h terbakar. Tuhan yang memberi mereka rezeki. 68:18) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Maaf. semasa ia masih setelah mereka melihat kesuburan tanamannya dan lebatnya buah yang akan mereka petik. 19 lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.(QS. 68:19) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Qalam 19 . Pada wak memetik hasil kebun itu mereka pun bermusyawarah apakah mereka tetap melakukan seperti yang telah dilakukan bapak mereka at mereka membuat rencana baru. Cerita dilanjutkan pada ayat-ay berikut: Maka putra-putra ahli waris pemilik kebun yang mengingkari ketentuan-ketentuan yang biasa dilakukan bapaknya. Mereka lalai dan tidak ingat kepada Allah. Tetapi usul saudara mereka ini ditolak ol saudara-saudaranya yang lain. Tuhan yang memberi mereka rezeki. Salah seorang dari mereka mengusulkan agar tetap melakukan apa yang biasa dilakukan bapak mer yaitu memberitahukan kepada fakir miskin agar mereka datang pada waktu hari memetik. Karena itu mereka bersumpah akan memetiknya pagi-pagi benar agar tidak diketahui oleh seorang pun.20 1 (20) Ketentuan dan kehendak Allah pasti berlaku dengan tidak seorangpun yang dapat menghalanginya Maka pada malam hari datangla ketetapan dan kehendak Allah itu berupa petir yang membakar seluruh kebun mereka itu..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful