PRAKTIKAL 2: ALOI Tujuan : Membanding kadar pengaratan besi,keluli dan keluli nirkarat.

Pernyataan masalah : adakah besi,keluli dan keluli nirkarat berkarat pada kadar yang berbeza Hipotesis : besi tulen paling mudah terkakis,keluli kurang mudah terkakis manakala keluli nirkarat tidak berkarat. Bahan/Radas : kertas pasir,tabung uji, dan rak tabung uji,paku besi,paku keluli

dan paku keluli nirkarat,larutan agar-agar dilarutkan ke dalam 100cm3 air panas,kalsium heksasionoferat (III) dan air. Langkah-langkah i. : Kertas pasir digunakan untuk mengeluarkan karat pada permukaan paku besi,keluli dan paku keluli tahan karat. ii. iii. Tiga tabung uji diisikan dengan larutan agar-agar sehingga penuh dan dilabelkan A , B, dan C. 1cm3 larutan heksasianoferat (III) ditambah kepada setiap tabung uji iv. Tiga jenis paku tadi dibersihkan dan dimasukkan kedalam tabung uji A, B dan C. v. vi. Ketiga-tiga tabung uji tersebut diletakkan di rak tabung uji dan dibiarkan selama 3 hari,kepekatan warna biru diperhatikan Pemerhatian dicatat di dalam jadual yang disediakan

Keputusan Tabung uji A Keamatan warna biru inferen

B

C

Pengaratanbesi berlaku adalah contoh penghakisan. Terangkan bagaimana penggunaan larutan agar-agar dalam bentukpepejal boleh meningkatkan pemerhatian eksperimen. Apabila pengaratan berlaku. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat(III). Soalan 1. Fungsi larutan kaliumheksasianoferat (III) adalah untuk mengujikehadiran ion ferum (II). Bandingkan kadar pengaratan besi. Keluli. Berdasarkan pemerhatian di atas.99% ferum. kromium dan nikel. Hipotesis dibuktikan benar. keluli dan keluli nirkarat danterangkan. 18% kromium. Kandungan karbon atom akan menguatkanbesi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku.74% ferum. Penggunaan larutan agar-agar dalam bentuk pepejal bolehmeningkatkan pemerhatian eksperimen kerana ianya digunakan untukmemerangkap dan melihat warna biru yang terbentuk dengan lebih jelas. 2. . 4.2. Paku yang diperbuatdaripada keluli nirkarat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloidaripada ferum. Keamatanwarna biru tua ini mengambarkan tahap pengaratan paku besi. iaitu warna biru tua akan terbentuk. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku 3.Kesimpulan: 1. Paku yang diperbuat dari keluliberkarat dengan perlahan. Namakan komposisi keluli dan keluli nirkarat. Keputusan menunjukkan bahawa pengaloian boleh mencegah kakisan. 8% nikel 5. Hal ini kerana penyebaran berlaku paling perlahan dalam pepejalberbanding cecair dan gas. pengaratan besi tulen lebihcepat dari keluli tetapi keluli nirkarat tidak berkarat. 1% karbonKeluli nirkarat.logam kehilangan elektron untuk membentuk logam besi.

.

kaki retort.kertas turas. Radas disediakan seperti di dalam gambarajah 1 ii. Pecahan petroleum yang pertama telah dikumpulkan pada suhu 300C ± 800C. Keputusan Pecahan Suhu 0C warna kelikatan Kecenderungan kebakaran Petrol Nafta Kerosin Diesel 30 .160 160 . Petroleum di dalam kelalang penyulingan telah dipanaskan secara perlahan-lahan. 3.warna api dan jelaga dihasilkan telah dicatatkan. Warna bagi setiap pecahan penyulingan telah dikaji.PRAKTIKAL 1: MINYAK Tujuan : Mengkaji penyulingan berperingkat petroleum Radas/bahan :petroleum .120 120 .chip porcelain. tungku kaki tiga. 1200C ± 1600C dan 1600C ± 2000C Sifat-sifat hasil pecahan penyulingan petroleum 1. 2. Pemanasan telah diteruskan dan penyulingan telah dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza mengikut suhu 800C ± 1200C.kelalang kon . Kelikatan setiap pecahan penyulingan telah diperhatikan dengan menyengetkan kelalang kon.condenser liebig. iii.kasa adawai.200 .thermometer. Bagi setiap pecahan.kelalang penyulingan .80 80 . iv.sedikit daripadanya telah dituang ke dalam piring penyejat dan dipanaskan.penunu Bunsen.piring penyejat. Langkah-langkah: i.

Bincangkan kecenderungan pembakaran pecahan petroleum. Tuliskan persamaan kimia yang stabil untuk melambangkan pembakaran gasoline.Soalan 1. Ini kerana semakin rendah takat didih. Kelikatan pecahan tersebut Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu makin kurang likatpecahan itu. Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menyebabkan pelepasan udara beracun seperti karbon monoxida dan Nitrik oksida. Ini kerana jumlah karbon yang dikandung pecahan tersebutlebih tinggi seiring berbanding pecahan yang lebih kurang takatdidihnya. Ini terjadi kerana ikatan kovalen yang terbentuk lebihtinggi berbanding di takat didih yang lebih rendah. Warna pecahan tersebut Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu makin cerahwarnanya. 4. semakin kurang jumlah karbon yang dihasilkan didalam pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan itu Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Bincangkan hubungan diantara takat didih pecahan dengan: i. 2. Tuliskan persamaan kimia yang stabil untuk melambangkan pembakaran tidak lengkap gasolinetersebut? . 3. ii. iii. Jumlah jelaga yang dihasilkan Makin tinggi takat didih pecahan petroleum itu makin berjelaga nyalanya.

pada purata.Biodiesel juga membantu pengurangan pengeluaran penebangan pencemaran dan kadar biodegradasi. dan biodiesel dihasilkan dari minyakgris buangan menghasilkan 86% pengurangan. lemak haiwan dengan alkohol.Biodiesel bertujuan untuk digunakan dalam enjin diesel piawaian dandengan itu berbeza dari minyak sayuran langsung yang digunakan sebagaibahan api enjin diesel diubah suai . Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimialipid (contoh. Biodiesel boleh digunakan sendirian. dalam 57% pengurangan gasrumah hijau berbanding diesel fosil. Biodieseldari keputusan minyak soya. diperbaharuidan akan habis pada satu hari kelak. yang tidak dapat hutan. propilatau etil) ester.atau dicampur dengan petrodiesel. Kelebihanutama biodiesel ialah sumber minyak ini dapat diperbaharui dan tidakakan dalam habis berbanding minyak gas petroleum rumahhijau. minyak sayuran. Apakah kelebihan menggunakan biodisel berbanding minyak petroleum? Biodiesel mempunyai kelebihan berbanding diesel petroleum. 6. . Apa itu biodiesel? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuranatau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.5.

pisang lenyek.satu hujung salur penghantar itu dimasukkan ke dalam air kapur seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah 1(a). 8. Warna dan bau hasil sulingan dicatat. ruang fractioning. beras. lecek nanas. pendirian tripod. Ulangi langkah 1 hingga 9 menggunakan kentang yang dimasak.Perubahan yang berlaku di dalam kelalang kon dan tabung uji dicatat dari semasa ke semasa. yis.ubi atau pisang untuk menggantikan glukosa. kertas litmus biru. asid sulfurik cair.Pasta yis itu ditambah kepada larutan glukosa dan dikacau sehingga sebati.nanas. larutan kalium dikromat (IV). forseps. kaki retort dan pengapit. 4. 150cm3 air suling dimasukkan ke dalam kelalang kon. air kapur. kertas turas. 2. air paip. 20 g glukosa dilarutkan dalam air suling Sedikit air panas dicampur dengan 10g yis dan dikacau untuk menghasilkan pasta . Radas itu dibiarkan di tempat yang panas pada suhu 350C selama 4-5 hari.Etanol yang disulingkan keluar pada julat suhu 78-800C dikumpul. kelalang kon. 6. Selepas 4-5 hari hasil penapaian dituraskan. ubi kayu. 9. penitis.PRAKTIKAL 3 Tujuan kimia etanol : Untuk menyediakan sampel etanol dan untuk menyiasat sifat-sifat Bahan / radas: glukosa. penyumbat dengan tiub penghantaran. turbing getah. kondenser Liebig. termometer. 5.beras. tabung didih. bikar. Hasil turasan dimasukkan ke dalam sebuah kelalang penyulingan. Radas untuk penyulingan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 (b). corong turas. air suling. Kelalang kon ditutup dengan penyumbat yang dipasang dengan salur penghantar. kasa dawai. 3. Langkah-langkah: A Untuk menyediakan sampel etanol 1. silinder penyukat . penunu Bunsen. kelalang penyulingan. penyumbat dengan satu lubang. Kelalang penyulingan dipanaskan sehingga campuran di dalamnya mendidih. ujian pemegang tiub. . penyejukan hidangan. 7. kentang dimasak.

3.B Untuk menyiasat sifat-sifat kimia etanol B-1 Untuk menyiasat pembakaran etanol Prosedur: i ii iii Tuangkan kira-kira 2 cm3 etanol yang disediakan ke dalam piring menyejat. Hasil sulinganh diuji dengan sekeping kertas litmus biru . 4. Warna dan bau hasil sulingan dicatatkan. Kira-kira10 titis asid sulfurik cair ditambah kepada larutan kalium dikromat(IV) berasid. Tabung didih diisikan dengan kira-kira 10cm3 larutan kalium dikromat(IV) 2. Menggunakan serpihan kayu yang menyala untuk menyalakan etanol (rajah 2 Perhatikan kebolehbakaran etanol dan sifat nyalaan. Radas seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 3. Campuran etanol dan kalium dikromat(IV) berasid didihkan secara perlahanlahan dan hasil sulingan dikumpulkan di dalam sebuah tabung uji. Langkah-langkah 1. 6. 5. keputusan: B-1 ujian kebolehbakaran Warna nyalaan Kejelagaan nyalaan Pemerhatian B-2 Untuk menyiasat pengoksidaan etanol.

Apakah fungsi larutan kalium permanganat dalam eksperiment ini. Ramalkan pemerhatian anda apabila radas dalam Rajah 1 dibiarkan selama lebih daripada seminggu. 5. Enzime zimase 2. 2C2H5OH(ak) +2CO2(g) Terangkan penggunaan penyulingan berperingkat dalam eksperimen ini. yis C6H12O6 3. CH3CH2OH(ce)+2[0] Etanol CH3COOH(ce) asid etanoik dipanaskan 7.Soalan : 1. . 8.Jelaskan jawapan anda. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pemecahan glukosa kepada etanol. Namakan enzim yang hadir dalam yis yang menguraikan glukosa ke dalam etanol. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pemecahan etanol. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pengoksidaan etanol. Proses penyulingan berperingkat dijalankan untuk menghasilkan etanol 96% yang tulen. bolehkah etanol digunakan sebagai bahan api kenderaan? jelaskan jawapan anda. 4. Mengkaji pengoksidaan etanol 6.

kasa dawai.air paip.selinder penyukat. 4. 8. Pastikan campuran itu sentiasa dikacau.rod kaca. 9.spatula.corong turas.natrium hidroksida. 2.serbuk natrium klorida. Panaskan campuran di dalam bikar sehingga mendidih. Masukkan 10 cm3 minyak sawit dan tuangkan ke dalam sebuah bikar.kaki retort. 5. Rasakan sabun menggunakan jari.masukkan sedikit sabun di dalam tabung uji.bikar. Kemudian padamkan api. 3. 10. Catatkan pemerhatian . tambahkan 50 cm3 air didih. Dengan berhati-hati. Panaskan semula campuran dalam bikar sehingga 5 minit.tambahkan sedikit air dan goncangkan.PRAKTIKAL 6:SABUN DAN DETERGEN Tujuan :Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi Bahan/radas : minyak kelapa sawit. Teruskan pendidihan selama lima minit.penunu Bunsen dan tabung uji Langkah-langkah 1. 6. Tambahkan 50 cm3 air suling dan diikuti dengan serbuk natrium klorida sehingga kelihatan pepejal terapung.kertas turas. 7. Turaskan sabun pepejal yang terhasil. Hentikan pemanasan dan biarkan capuran itu sejuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful