PRAKTIKAL 2: ALOI Tujuan : Membanding kadar pengaratan besi,keluli dan keluli nirkarat.

Pernyataan masalah : adakah besi,keluli dan keluli nirkarat berkarat pada kadar yang berbeza Hipotesis : besi tulen paling mudah terkakis,keluli kurang mudah terkakis manakala keluli nirkarat tidak berkarat. Bahan/Radas : kertas pasir,tabung uji, dan rak tabung uji,paku besi,paku keluli

dan paku keluli nirkarat,larutan agar-agar dilarutkan ke dalam 100cm3 air panas,kalsium heksasionoferat (III) dan air. Langkah-langkah i. : Kertas pasir digunakan untuk mengeluarkan karat pada permukaan paku besi,keluli dan paku keluli tahan karat. ii. iii. Tiga tabung uji diisikan dengan larutan agar-agar sehingga penuh dan dilabelkan A , B, dan C. 1cm3 larutan heksasianoferat (III) ditambah kepada setiap tabung uji iv. Tiga jenis paku tadi dibersihkan dan dimasukkan kedalam tabung uji A, B dan C. v. vi. Ketiga-tiga tabung uji tersebut diletakkan di rak tabung uji dan dibiarkan selama 3 hari,kepekatan warna biru diperhatikan Pemerhatian dicatat di dalam jadual yang disediakan

Keputusan Tabung uji A Keamatan warna biru inferen

B

C

Apabila pengaratan berlaku. Soalan 1. Paku yang diperbuat dari keluliberkarat dengan perlahan. keluli dan keluli nirkarat danterangkan. Pengaratanbesi berlaku adalah contoh penghakisan.99% ferum. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat(III). Fungsi larutan kaliumheksasianoferat (III) adalah untuk mengujikehadiran ion ferum (II). 4. Bandingkan kadar pengaratan besi. 18% kromium. kromium dan nikel. .Kesimpulan: 1. 8% nikel 5. pengaratan besi tulen lebihcepat dari keluli tetapi keluli nirkarat tidak berkarat. Terangkan bagaimana penggunaan larutan agar-agar dalam bentukpepejal boleh meningkatkan pemerhatian eksperimen. Kandungan karbon atom akan menguatkanbesi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. Hipotesis dibuktikan benar. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku 3. Keputusan menunjukkan bahawa pengaloian boleh mencegah kakisan. Penggunaan larutan agar-agar dalam bentuk pepejal bolehmeningkatkan pemerhatian eksperimen kerana ianya digunakan untukmemerangkap dan melihat warna biru yang terbentuk dengan lebih jelas. Paku yang diperbuatdaripada keluli nirkarat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloidaripada ferum. Keluli. iaitu warna biru tua akan terbentuk. 2. Namakan komposisi keluli dan keluli nirkarat. 1% karbonKeluli nirkarat.2. Hal ini kerana penyebaran berlaku paling perlahan dalam pepejalberbanding cecair dan gas.logam kehilangan elektron untuk membentuk logam besi. Keamatanwarna biru tua ini mengambarkan tahap pengaratan paku besi. Berdasarkan pemerhatian di atas.74% ferum.

.

160 160 .piring penyejat. 3.PRAKTIKAL 1: MINYAK Tujuan : Mengkaji penyulingan berperingkat petroleum Radas/bahan :petroleum . 1200C ± 1600C dan 1600C ± 2000C Sifat-sifat hasil pecahan penyulingan petroleum 1.200 .kasa adawai. iii.warna api dan jelaga dihasilkan telah dicatatkan.thermometer. iv. Petroleum di dalam kelalang penyulingan telah dipanaskan secara perlahan-lahan.kertas turas.penunu Bunsen. Pemanasan telah diteruskan dan penyulingan telah dikumpulkan dalam kelalang kon yang berbeza mengikut suhu 800C ± 1200C. tungku kaki tiga. Keputusan Pecahan Suhu 0C warna kelikatan Kecenderungan kebakaran Petrol Nafta Kerosin Diesel 30 .chip porcelain. Langkah-langkah: i.120 120 .kelalang penyulingan .kelalang kon .80 80 . Bagi setiap pecahan.sedikit daripadanya telah dituang ke dalam piring penyejat dan dipanaskan.condenser liebig. Pecahan petroleum yang pertama telah dikumpulkan pada suhu 300C ± 800C. Radas disediakan seperti di dalam gambarajah 1 ii. 2.kaki retort. Warna bagi setiap pecahan penyulingan telah dikaji. Kelikatan setiap pecahan penyulingan telah diperhatikan dengan menyengetkan kelalang kon.

Kelikatan pecahan tersebut Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu makin kurang likatpecahan itu. ii.Soalan 1. Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menyebabkan pelepasan udara beracun seperti karbon monoxida dan Nitrik oksida. Ini terjadi kerana ikatan kovalen yang terbentuk lebihtinggi berbanding di takat didih yang lebih rendah. iii. Tuliskan persamaan kimia yang stabil untuk melambangkan pembakaran tidak lengkap gasolinetersebut? . 3. 4. Jumlah jelaga yang dihasilkan Makin tinggi takat didih pecahan petroleum itu makin berjelaga nyalanya. Bincangkan hubungan diantara takat didih pecahan dengan: i. Semakin tinggi takat didih pecahan itu Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Warna pecahan tersebut Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu makin cerahwarnanya. semakin kurang jumlah karbon yang dihasilkan didalam pecahan tersebut. Ini kerana semakin rendah takat didih. 2. Bincangkan kecenderungan pembakaran pecahan petroleum. Tuliskan persamaan kimia yang stabil untuk melambangkan pembakaran gasoline. Ini kerana jumlah karbon yang dikandung pecahan tersebutlebih tinggi seiring berbanding pecahan yang lebih kurang takatdidihnya.

Apakah kelebihan menggunakan biodisel berbanding minyak petroleum? Biodiesel mempunyai kelebihan berbanding diesel petroleum. diperbaharuidan akan habis pada satu hari kelak. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimialipid (contoh. propilatau etil) ester.5. Kelebihanutama biodiesel ialah sumber minyak ini dapat diperbaharui dan tidakakan dalam habis berbanding minyak gas petroleum rumahhijau. . minyak sayuran. Apa itu biodiesel? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuranatau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.Biodiesel juga membantu pengurangan pengeluaran penebangan pencemaran dan kadar biodegradasi. yang tidak dapat hutan. 6. lemak haiwan dengan alkohol. Biodieseldari keputusan minyak soya.Biodiesel bertujuan untuk digunakan dalam enjin diesel piawaian dandengan itu berbeza dari minyak sayuran langsung yang digunakan sebagaibahan api enjin diesel diubah suai .atau dicampur dengan petrodiesel. dalam 57% pengurangan gasrumah hijau berbanding diesel fosil. pada purata. Biodiesel boleh digunakan sendirian. dan biodiesel dihasilkan dari minyakgris buangan menghasilkan 86% pengurangan.

tabung didih. air suling. Radas itu dibiarkan di tempat yang panas pada suhu 350C selama 4-5 hari. kaki retort dan pengapit.Pasta yis itu ditambah kepada larutan glukosa dan dikacau sehingga sebati. ujian pemegang tiub. 9. Ulangi langkah 1 hingga 9 menggunakan kentang yang dimasak. kertas litmus biru. kelalang kon.nanas. 20 g glukosa dilarutkan dalam air suling Sedikit air panas dicampur dengan 10g yis dan dikacau untuk menghasilkan pasta . penyumbat dengan satu lubang. kondenser Liebig. ruang fractioning. 150cm3 air suling dimasukkan ke dalam kelalang kon. penitis. Kelalang penyulingan dipanaskan sehingga campuran di dalamnya mendidih. Hasil turasan dimasukkan ke dalam sebuah kelalang penyulingan. forseps. Warna dan bau hasil sulingan dicatat. Kelalang kon ditutup dengan penyumbat yang dipasang dengan salur penghantar. penyejukan hidangan. 6. air kapur. 3.Perubahan yang berlaku di dalam kelalang kon dan tabung uji dicatat dari semasa ke semasa.Etanol yang disulingkan keluar pada julat suhu 78-800C dikumpul. pendirian tripod. beras. corong turas. air paip. kertas turas. 8.PRAKTIKAL 3 Tujuan kimia etanol : Untuk menyediakan sampel etanol dan untuk menyiasat sifat-sifat Bahan / radas: glukosa. silinder penyukat . Selepas 4-5 hari hasil penapaian dituraskan. Langkah-langkah: A Untuk menyediakan sampel etanol 1. turbing getah. Radas untuk penyulingan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 (b).satu hujung salur penghantar itu dimasukkan ke dalam air kapur seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah 1(a). penunu Bunsen. . 7. kentang dimasak. asid sulfurik cair. 2. ubi kayu. lecek nanas. penyumbat dengan tiub penghantaran.ubi atau pisang untuk menggantikan glukosa. yis.beras. 5. kasa dawai. bikar. pisang lenyek. larutan kalium dikromat (IV). 4. termometer. kelalang penyulingan.

Tabung didih diisikan dengan kira-kira 10cm3 larutan kalium dikromat(IV) 2. Menggunakan serpihan kayu yang menyala untuk menyalakan etanol (rajah 2 Perhatikan kebolehbakaran etanol dan sifat nyalaan. Kira-kira10 titis asid sulfurik cair ditambah kepada larutan kalium dikromat(IV) berasid. Hasil sulinganh diuji dengan sekeping kertas litmus biru .B Untuk menyiasat sifat-sifat kimia etanol B-1 Untuk menyiasat pembakaran etanol Prosedur: i ii iii Tuangkan kira-kira 2 cm3 etanol yang disediakan ke dalam piring menyejat. Campuran etanol dan kalium dikromat(IV) berasid didihkan secara perlahanlahan dan hasil sulingan dikumpulkan di dalam sebuah tabung uji. 4. Radas seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 3. 3. 6. Warna dan bau hasil sulingan dicatatkan. Langkah-langkah 1. 5. keputusan: B-1 ujian kebolehbakaran Warna nyalaan Kejelagaan nyalaan Pemerhatian B-2 Untuk menyiasat pengoksidaan etanol.

CH3CH2OH(ce)+2[0] Etanol CH3COOH(ce) asid etanoik dipanaskan 7. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pengoksidaan etanol. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pemecahan glukosa kepada etanol. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili pemecahan etanol. . 2C2H5OH(ak) +2CO2(g) Terangkan penggunaan penyulingan berperingkat dalam eksperimen ini. 4.Soalan : 1.Jelaskan jawapan anda. Mengkaji pengoksidaan etanol 6. bolehkah etanol digunakan sebagai bahan api kenderaan? jelaskan jawapan anda. Enzime zimase 2. Ramalkan pemerhatian anda apabila radas dalam Rajah 1 dibiarkan selama lebih daripada seminggu. 8. Proses penyulingan berperingkat dijalankan untuk menghasilkan etanol 96% yang tulen. Apakah fungsi larutan kalium permanganat dalam eksperiment ini. 5. yis C6H12O6 3. Namakan enzim yang hadir dalam yis yang menguraikan glukosa ke dalam etanol.

bikar.selinder penyukat.serbuk natrium klorida.kertas turas.natrium hidroksida. 10. Teruskan pendidihan selama lima minit. 4. Catatkan pemerhatian .masukkan sedikit sabun di dalam tabung uji. Dengan berhati-hati. Kemudian padamkan api.PRAKTIKAL 6:SABUN DAN DETERGEN Tujuan :Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi Bahan/radas : minyak kelapa sawit.rod kaca.penunu Bunsen dan tabung uji Langkah-langkah 1. Tambahkan 50 cm3 air suling dan diikuti dengan serbuk natrium klorida sehingga kelihatan pepejal terapung. Turaskan sabun pepejal yang terhasil. 8.corong turas.spatula.tambahkan sedikit air dan goncangkan. 3. Panaskan campuran di dalam bikar sehingga mendidih.kasa dawai. Panaskan semula campuran dalam bikar sehingga 5 minit. 9. 5. 2. Masukkan 10 cm3 minyak sawit dan tuangkan ke dalam sebuah bikar. Pastikan campuran itu sentiasa dikacau. Rasakan sabun menggunakan jari. 7. 6.kaki retort. tambahkan 50 cm3 air didih. Hentikan pemanasan dan biarkan capuran itu sejuk.air paip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful