CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

Mata Pelajaran dan kelas Pendidikan Kesihatan Tahun Dua Tema / Tajuk Masa Standard kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Kesihatan Fizikal 30 minit 1.4 Penyalahgunaan Bahan 1.4.2 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menceritakan tentang kesan negatif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain.
1. Lakonan mengenai merokok, mengambil dadah dan mengambil

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan pembelajaran Refleksi

alkohol. 2. Perbincangan dalam kumpulan tentang kesan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. 3. Suaikan gambar mengenai aktiviti penyalahgunaan bahan dan kesan- kesan penyalahgunaan bahan. 1. Kreativiti 2. Nilai murni- kerjasama, tolong-menolong 3. TMK 1. Klip video 2. Laptop 1. Murid dapat menyatakan kesan – kesan negative tentang penyalahgunaan bahan. 1.25 orang murid daripada 30 dapat menguasai pembelajaran dan pengajaran dengan TMK 2. 5 orang masih lemah dan memerlukan bimbingan guru.

1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.