PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

seni tari dan sebagainya. seni lukis. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. lukisan. seni ukir. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan. seni kraft. puisi skrip drama dan 3 . tipis dan halus. seni penulisan dan sebagainya. seni lakonan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . seni halus. seni suara. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression).KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. Terdapat juga istilah seni rupa. enak didengar iaitu mengenai suara. SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. seni silat. seni muzik.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. comel bentuk badan manakala. elok.

Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. Untuk itu. isi dan mesej. cirri-ciri kreatif. pengalaman dan sensasi visual sentuh. imej. teknik dan gayaan. komunikasi visual. seni lukis. apa fungsinya. Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. imbangan. content. objek. asas seni reka dan pelbagai aspek lain.sebagainya. rupa. firm. arca. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. 4 . seni ukir. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. siapa yang membuatnya. kontra. ukiran. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. apa ideanya dan sebagainya. bahasa seni visual. kepelbagaian. nilai estetika. binaan bangunan dan sebagainya. berfungsi/kegunaan. apa rujukannya. mengapa ia dibuat. Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni. ruang dan warna. Juga termasuk bahan dan alat. 2-D dan 3-D. seni bina dan sebagainya. penegasan. bentuk. jalinan. benda-subjek. lukisan. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. termologi tau symbol. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). pergerakan /irama dan kesatuan . pelukis/pandai tukang dan karya seni.

I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. seni cetak dan arca. 5 . Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. berpengetahuan dalam bidang seni. reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). khususnya individu yang kreatif. tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. logam halus. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. catan.

Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21. penerokaan unsur. Sebagai contoh awal. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. integrasi maklumat serta idea. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja. persepsi dan konsepsi. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. proses mereka bentuk 6 . Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. inkuiri.

Mencuba. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian. ergonomik. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan. Dalam proses tersebut juga. melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. Membuat rumusan. Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif. faktor keselamatan. Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik. kekuatan. lakaran situasi atau masalah. Proses membuat. Proses dan teknik. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. bentuk. dalam konteks norma kita sendiri. masa. Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi.dalam Pendidikan Seni. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. baru dan bermakna. Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. bahan. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. 7 . Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas.

idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. dan menarik. tepat.Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. analisis logik. penggubahan. persepsi estetik. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda. dan sebagainya. pertimbangan estetik. cepat. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. penghasilan dan persembahan. 8 . warisan budaya kraf. dan seni tampak. Namun. Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. kemahiran mengaplikasi ilmu seni. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang. ekspresi kreatif. Komputer. pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. Justeru.

risalah. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. perkataan. Kesimpulannya. bahan bukan fotografi. berkesan melalui kombinasi lukisan. fakta dan maklumat. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. grafik. grafik persekitaran. 9 . percetakan. poster. iaitu rekabentuk grafik dan multimedia. kalligrafi.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual. Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. penerbitan dan industri perkomputeran. perkataan. Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. idea. Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. logo dan mascot. buliten. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . simbol. pembungkusan. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. ilustrasi dan komputer grafik. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo. simbol dan gambar. symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej. Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. tipografi.

sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea.membuat pertimbangan dan pernyataan diri. grafik. Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks. kreativiti. audio dan video. Ini merujuk kepada penggunaan internet. emosi.Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. mencipta dan berkomunikasi. . aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. 10 . animasi. SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti. Pembelajaran Seni Visual. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. rasa hati. Pembelajaran seni visual. berinteraksi.

Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea.masyarakat. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. Pembelajaran seni visual. gambaran pemikiran dan perasaan. curahan idea. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ). aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. arahan dan symbol. boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta. Antara peranan seni visual 11 . peristiwa dan benda.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik.kreativiti. memberi makna menerusi perkataan. menggambar. pergerakan. perasaan dan emosi. Pembelajaran seni visual. orang lain. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran.

Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Persekitaran. kepuasan dan keselesaan. Pembelajaran seni visual.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. 12 .Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. Contohnya. Air.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara. manifestasi.Nasionalisme .Kuala Lipis Propaganda. semangat dan perasaan melalui seni visual. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. Rumah rakit. idea.Kesedaran nilai persekitaran. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri.Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. karya Patrick Ng Kah Onn. karya Awang Damit Ahmad. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor.pemikiran. pengaruh dan kuasa. dan Udara. Spiritual – Seni visual untuk ketenangan. karya Lai Foog Mooi. Semangat Bumi. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. hasrat atau kepercayaan. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Contohnya Poskad kepada Dunia. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. Pembelajaran seni visual.Falsafah. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri.

Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat.Pembelajaran seni visual. Pembelajaran seni visual. gaya. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan. fungsi dan kegunaan. pengamatan. latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman.Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Tanpa agen ini tiada produk seni. Perniagaan dan perdagangan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. 13 . aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. pembelajaran.Pengeluaran. pelukis atau pandai tukang. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran.

Diperingkat awal.ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. bukan menekan aspek kegunaan. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. Menurut Herbert Reed. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. 14 .

Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Melalui penglibatan deria.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. pengarca. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep.PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu. kritis. falsafah dan nilai. penerokaan. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. masyarakat dan persekitaran. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual. 15 . masyarakat dan negara. keluarga. Antara yang terlibat ialah pelukis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni.Melalui kajian.

Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. membentuk dan membuat binaan. disiplin diri dan bertanggungjawab. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. 8. Memupuk nilai-nilai kerjasama. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. cermat dan selamat. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. membuat corak dan rekaan. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. kritis. 4. 7. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. dan mengenal kraf tradisional. dan 10. 9. 6. 3. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 5. 2. kreatif dan menyeronokkan. yakin diri.

alat dan teknik. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. proses pembuatan hasil seni. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. pemerhatian secara aktif b. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. manipulasi dan persepsi visual. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Selain memperkembangkan deria 17 . unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi. mengaplikasi disiplin seni visual. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. berfikir secara kritis dan kreatif. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran.memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. berkomunikasi secara berkesan. membuat pilihan. koordinasi. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. apresiasi seni visual secara mudah d. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. kraf tradisional. membuat interpretasi. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. 18 . Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.

melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. nilai patriotisme. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni. pra-tulisan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. pembinaan tulisan cantik.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. 19 . Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia. KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. nilai kebersihan dan kepekaan.

Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. Sebagai contoh. dalam pada guru memberi ilmu.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. Tentang pakaian kita. En. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. Dalam pendidikan. Manaf. tempat tinggal kita. Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. Ramlan b. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. kenderaan dan sebagainya. Bukan sahaja sebahagian manusia. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. seni memainkan peranan yang sangat besar. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. Dalam pada pelajar menimba ilmu. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. Abd.

Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. Selain itu. 21 . Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau. Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini. saya semakin mahir dalam melayari internet.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Terutamanya En. saya juga mengakses internet. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. Saiful Nizam b. apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan. terima kasih. Namun. Selain itu. bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini. Sekian. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya.

blogspot. 2000. http://nota senivisual. Utusan Publication And Distributors Sdn. Oxford Fajar Sdn. 8. Rahmat Salihon. 6. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Fajar Bakti Sdn.blogspot. Seni Lukis Dalam Peristiwa. azimah A. Univision Press Sdn. 1991. 2004.RUJUKAN 1. Bhd. Mazlan Othman. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Institut Teknologi MARA. 4. Bhd. http://esenivisual.blogspot. Shah Alam. 5. Zakaria Ali. Zailani Yaacob. Kuala Lumpur. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. 2001.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bhd. 7. Ruzitah Tapah. Mulyadi Mahamood. LAMAN WEB 1. 3. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. Samah. Mulyadi Mahamood. Kuala Lumpur. 1989. http://esenivisual. 2006. Kuala Lumpur. 2008. 2.com/2008_08_01_archive. Sejarah Seni Dunia. Seni Lukis Moden Malaysia. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM. 1995. Muliyadi Mahamood.com/ 2. Shah Alam. Oxford Fajar Sdn. Mohamed Ali Abdul Rahman. Bhd.html 22 . Bhd. Kuala Lumpur. Seni Dan Seniman. Shah Alam. Kuala Lumpur. Hassan Mohd Ghazali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful