PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

seni kraft. seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. seni lukis. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. seni lakonan. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression). seni silat. seni halus. seni ukir.KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. enak didengar iaitu mengenai suara. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak. Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Terdapat juga istilah seni rupa. seni penulisan dan sebagainya. comel bentuk badan manakala. Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. puisi skrip drama dan 3 . elok. lukisan. seni suara. seni tari dan sebagainya. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. tipis dan halus. seni muzik. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan.

Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni. seni bina dan sebagainya. pelukis/pandai tukang dan karya seni. siapa yang membuatnya.sebagainya. bahasa seni visual. lukisan. isi dan mesej. objek. Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. teknik dan gayaan. Untuk itu. komunikasi visual. rupa. kontra. asas seni reka dan pelbagai aspek lain. arca. Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. bentuk. cirri-ciri kreatif. benda-subjek. content. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. binaan bangunan dan sebagainya. Juga termasuk bahan dan alat. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. 2-D dan 3-D. firm. apa ideanya dan sebagainya. 4 . imej. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. imbangan. jalinan. seni lukis. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). ukiran. kepelbagaian. nilai estetika. apa fungsinya. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. pergerakan /irama dan kesatuan . pengalaman dan sensasi visual sentuh. mengapa ia dibuat. seni ukir. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. berfungsi/kegunaan. apa rujukannya. ruang dan warna. penegasan. termologi tau symbol.

khususnya individu yang kreatif. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. berpengetahuan dalam bidang seni. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. seni cetak dan arca. I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. logam halus. Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. 5 . tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil. catan.

integrasi maklumat serta idea. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja. Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. inkuiri. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. proses mereka bentuk 6 . Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. persepsi dan konsepsi. penerokaan unsur. Sebagai contoh awal. daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea.

lakaran situasi atau masalah. faktor keselamatan. dalam konteks norma kita sendiri. masa.dalam Pendidikan Seni. Mencuba. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. kekuatan. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian. baru dan bermakna. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. ergonomik. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan. Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif. bentuk. inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). 7 . nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas. melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. Proses dan teknik. Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi. Dalam proses tersebut juga. Membuat rumusan. Proses membuat. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik. bahan. aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat.

Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. tepat. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang.Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni. idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. analisis logik. pertimbangan estetik. dan sebagainya. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. warisan budaya kraf. Justeru. penggubahan. sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. dan seni tampak. kemahiran mengaplikasi ilmu seni. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. persepsi estetik. penghasilan dan persembahan. cepat. dan menarik. 8 . Namun. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. Komputer. ekspresi kreatif.

perkataan. Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. kalligrafi. berkesan melalui kombinasi lukisan. papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. percetakan. Kesimpulannya. logo dan mascot. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. simbol dan gambar. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo. perkataan. penerbitan dan industri perkomputeran. Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. simbol.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual. poster. grafik persekitaran. buliten. Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. 9 . Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. fakta dan maklumat. risalah. grafik. tipografi. grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). pembungkusan. ilustrasi dan komputer grafik. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. idea. bahan bukan fotografi. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej. iaitu rekabentuk grafik dan multimedia.

dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. mencipta dan berkomunikasi. emosi. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. 10 .Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. grafik.membuat pertimbangan dan pernyataan diri. Ini merujuk kepada penggunaan internet. Pembelajaran seni visual.sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. rasa hati. kreativiti. animasi. audio dan video. Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks. Pembelajaran Seni Visual. berinteraksi. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. . SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti.

Pembelajaran seni visual. memberi makna menerusi perkataan. yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta. Pembelajaran seni visual. Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. gambaran pemikiran dan perasaan. Antara peranan seni visual 11 . boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. perasaan dan emosi. arahan dan symbol. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. peristiwa dan benda. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ).kreativiti.masyarakat. orang lain. curahan idea. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. menggambar. pergerakan.

karya Lai Foog Mooi. karya Awang Damit Ahmad. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan.Nasionalisme . Contohnya Poskad kepada Dunia. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai.Falsafah. dan Udara. manifestasi. Contohnya. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri.pemikiran. Pembelajaran seni visual. semangat dan perasaan melalui seni visual. hasrat atau kepercayaan.Kesedaran nilai persekitaran.Kuala Lipis Propaganda. kepuasan dan keselesaan. 12 . aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. Spiritual – Seni visual untuk ketenangan.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara.Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. Pembelajaran seni visual. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Semangat Bumi. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. karya Patrick Ng Kah Onn. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual. idea. Rumah rakit. Air.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat.Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Persekitaran. pengaruh dan kuasa. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor.

Pembelajaran seni visual.Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. 13 .Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa. Tanpa agen ini tiada produk seni. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan. pembelajaran. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Perniagaan dan perdagangan. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. pengamatan. pelukis atau pandai tukang. latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. fungsi dan kegunaan. Pembelajaran seni visual. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster.Pengeluaran. gaya. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian.

keseronokan dan kesenangan estetik. Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. bukan menekan aspek kegunaan. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. Menurut Herbert Reed.ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . Diperingkat awal. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. 14 .

Antara yang terlibat ialah pelukis. Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.Melalui kajian. masyarakat dan negara. falsafah dan nilai. kritis. 15 .PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. menghargai keindahan alam persekitaran. pengarca. penerokaan. penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. Melalui penglibatan deria. keluarga. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan persekitaran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. 7. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 8. kritis. kreatif dan menyeronokkan. dan mengenal kraf tradisional. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. membentuk dan membuat binaan. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. 9. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. yakin diri. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. membuat corak dan rekaan. Memupuk nilai-nilai kerjasama. 5. 2. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. disiplin diri dan bertanggungjawab. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . dan 10. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. 3. cermat dan selamat. 4. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.

Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. berkomunikasi secara berkesan.memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. mengaplikasi disiplin seni visual. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. apresiasi seni visual secara mudah d. manipulasi dan persepsi visual. membuat pilihan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. proses pembuatan hasil seni. alat dan teknik. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. kraf tradisional. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. berfikir secara kritis dan kreatif. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. membuat interpretasi. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. koordinasi. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. pemerhatian secara aktif b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. Selain memperkembangkan deria 17 . alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.

penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. 18 . Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.

pembinaan tulisan cantik. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni. melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. 19 . nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. pra-tulisan. Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia.

maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan. Dalam pada pelajar menimba ilmu. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. Bukan sahaja sebahagian manusia.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. Abd. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. dalam pada guru memberi ilmu. Sebagai contoh. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan. Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. Dalam pendidikan. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. tempat tinggal kita. Tentang pakaian kita. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. Ramlan b. kenderaan dan sebagainya. Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. En. Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini. Manaf. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. seni memainkan peranan yang sangat besar.

Selain itu. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya. bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini. terima kasih. 21 . apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Saiful Nizam b. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah. Namun. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. saya semakin mahir dalam melayari internet. Sekian. Selain itu. Terutamanya En. Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau. saya juga mengakses internet. Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini.

http://nota senivisual. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur. 2000.com/ 2.html 22 . Oxford Fajar Sdn.blogspot. Seni Lukis Dalam Peristiwa. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. 4. http://esenivisual. Mulyadi Mahamood. Hassan Mohd Ghazali. Bhd. Zakaria Ali. Oxford Fajar Sdn. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. 5.RUJUKAN 1. 2006. 2001. Sejarah Seni Dunia. Mohamed Ali Abdul Rahman. Bhd. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ruzitah Tapah. Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Mulyadi Mahamood.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Shah Alam. 8. 1991. Rahmat Salihon. 1995. Kuala Lumpur. Bhd. 3. 7. Shah Alam. Institut Teknologi MARA. Mazlan Othman.blogspot. LAMAN WEB 1. Samah.com/2008_08_01_archive. 2. http://esenivisual. Kuala Lumpur. Zailani Yaacob. Seni Lukis Moden Malaysia. azimah A. Univision Press Sdn. Shah Alam. Utusan Publication And Distributors Sdn. Seni Dan Seniman. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. 2008. 6. 1989. Bhd. Muliyadi Mahamood. 2004.blogspot. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful