PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. seni suara. puisi skrip drama dan 3 . seni silat. seni lukis. Terdapat juga istilah seni rupa. lukisan. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan. enak didengar iaitu mengenai suara. seni kraft. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak. seni muzik. Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . seni ukir. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression). elok. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah. comel bentuk badan manakala. tipis dan halus. Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. seni halus. seni lakonan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. seni tari dan sebagainya. seni penulisan dan sebagainya.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.

content. kepelbagaian. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. berfungsi/kegunaan. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. seni bina dan sebagainya. pengalaman dan sensasi visual sentuh. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. apa fungsinya. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. binaan bangunan dan sebagainya. Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni. ukiran.sebagainya. 2-D dan 3-D. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. rupa. pelukis/pandai tukang dan karya seni. benda-subjek. Untuk itu. cirri-ciri kreatif. objek. Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. termologi tau symbol. imej. komunikasi visual. nilai estetika. kontra. apa ideanya dan sebagainya. siapa yang membuatnya. jalinan. imbangan. pergerakan /irama dan kesatuan . seni lukis. 4 . bentuk. penegasan. isi dan mesej. mengapa ia dibuat. apa rujukannya. lukisan. seni ukir. bahasa seni visual. firm. teknik dan gayaan. asas seni reka dan pelbagai aspek lain. Juga termasuk bahan dan alat. ruang dan warna. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. arca.

5 . Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. catan. khususnya individu yang kreatif. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil. tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. berpengetahuan dalam bidang seni. logam halus. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). seni cetak dan arca.

penerokaan unsur. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa. pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. Sebagai contoh awal. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. inkuiri. proses mereka bentuk 6 . Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea. integrasi maklumat serta idea. Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. persepsi dan konsepsi. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini.

melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. bentuk. dalam konteks norma kita sendiri. Proses dan teknik. masa. Proses membuat. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif. faktor keselamatan. lakaran situasi atau masalah. bahan. Mencuba. 7 . Membuat rumusan. inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas. baru dan bermakna. Dalam proses tersebut juga. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan.dalam Pendidikan Seni. ergonomik. Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. kekuatan. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian.

ekspresi kreatif.Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni. tepat. kemahiran mengaplikasi ilmu seni. analisis logik. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. 8 . penggubahan. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. pertimbangan estetik. dan menarik. warisan budaya kraf. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. Komputer. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang. idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda. dan sebagainya. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. Justeru. cepat. penghasilan dan persembahan. persepsi estetik. dan seni tampak. Namun.

kalligrafi. poster. penerbitan dan industri perkomputeran. tipografi. perkataan. fakta dan maklumat. pembungkusan. ilustrasi dan komputer grafik. simbol dan gambar. Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. iaitu rekabentuk grafik dan multimedia. grafik persekitaran. Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. 9 . Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. simbol. idea. berkesan melalui kombinasi lukisan. Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. percetakan. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. logo dan mascot. bahan bukan fotografi. papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. grafik.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual. Kesimpulannya. risalah. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. perkataan. Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. buliten.

Ini merujuk kepada penggunaan internet. rasa hati. berinteraksi.membuat pertimbangan dan pernyataan diri. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. audio dan video. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. Pembelajaran seni visual.sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. animasi. Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks. SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. mencipta dan berkomunikasi. grafik. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. kreativiti.Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. . emosi. 10 . Pembelajaran Seni Visual.

yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. memberi makna menerusi perkataan. Pembelajaran seni visual. boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. curahan idea. menggambar. orang lain. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ). arahan dan symbol. pergerakan. Antara peranan seni visual 11 . Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik. Pembelajaran seni visual. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. peristiwa dan benda. perasaan dan emosi. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. gambaran pemikiran dan perasaan.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta.kreativiti. Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran.masyarakat. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan.

Kuala Lipis Propaganda. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. semangat dan perasaan melalui seni visual. dan Udara. Persekitaran. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. karya Patrick Ng Kah Onn. 12 . Contohnya. Air. Contohnya Poskad kepada Dunia. pengaruh dan kuasa. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. kepuasan dan keselesaan. Rumah rakit. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. Semangat Bumi. karya Awang Damit Ahmad.Kesedaran nilai persekitaran.Nasionalisme .Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. Pembelajaran seni visual. idea.Falsafah. Spiritual – Seni visual untuk ketenangan.Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual. hasrat atau kepercayaan. Pembelajaran seni visual. karya Lai Foog Mooi. manifestasi.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman.pemikiran.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara.

Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan.Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa. Perniagaan dan perdagangan. pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman. Pembelajaran seni visual. Tanpa agen ini tiada produk seni. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. fungsi dan kegunaan. pembelajaran. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat. 13 . gaya. latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian.Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan.Pengeluaran. pengamatan. pelukis atau pandai tukang.Pembelajaran seni visual.

Menurut Herbert Reed. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. Diperingkat awal. 14 . seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi.ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. keseronokan dan kesenangan estetik. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. bukan menekan aspek kegunaan.

penerokaan.PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu. Antara yang terlibat ialah pelukis. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. masyarakat dan negara.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengarca. keluarga. Melalui penglibatan deria. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. falsafah dan nilai.Melalui kajian. menghargai keindahan alam persekitaran. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. 15 . penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik. masyarakat dan persekitaran. kritis.

3. Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. dan 10. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. 8.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. 2. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. 6. Memupuk nilai-nilai kerjasama. 7. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 9. disiplin diri dan bertanggungjawab. kreatif dan menyeronokkan. membuat corak dan rekaan. 4. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. yakin diri. 5. membentuk dan membuat binaan. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. dan mengenal kraf tradisional. kritis. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. cermat dan selamat.

berfikir secara kritis dan kreatif. alat dan teknik. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. kraf tradisional. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi. apresiasi seni visual secara mudah d. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. membuat pilihan. proses pembuatan hasil seni. manipulasi dan persepsi visual. koordinasi. Selain memperkembangkan deria 17 . alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membuat interpretasi. pemerhatian secara aktif b. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. mengaplikasi disiplin seni visual. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. berkomunikasi secara berkesan. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a.

Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. 18 . Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.

KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. nilai patriotisme. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. 19 . melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia. pembinaan tulisan cantik. Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni. pra-tulisan.

Dalam pendidikan. Sebagai contoh. En. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. Abd.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. kenderaan dan sebagainya. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. Dalam pada pelajar menimba ilmu. Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. Bukan sahaja sebahagian manusia. seni memainkan peranan yang sangat besar. Tentang pakaian kita. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . dalam pada guru memberi ilmu. Ramlan b. Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan. Manaf. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En. Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. tempat tinggal kita. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan.

Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini. Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. saya juga mengakses internet.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. terima kasih. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah. bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini. Selain itu. Terutamanya En. saya semakin mahir dalam melayari internet. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya. apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan. Sekian. 21 . Namun. Saiful Nizam b. Selain itu. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya.

Kuala Lumpur. 4.com/ 2. Rahmat Salihon. Mulyadi Mahamood. LAMAN WEB 1.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. Zailani Yaacob. 6. Oxford Fajar Sdn. Samah. Kuala Lumpur. Utusan Publication And Distributors Sdn.html 22 . Kuala Lumpur. 7. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Fajar Bakti Sdn. Bhd. 2. Dewan Bahasa Dan Pustaka. http://nota senivisual. Kuala Lumpur. Hassan Mohd Ghazali. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Ruzitah Tapah. Oxford Fajar Sdn. Muliyadi Mahamood. Seni Lukis Moden Malaysia. Seni Dan Seniman.com/2008_08_01_archive. Zakaria Ali. Shah Alam. 2008. Bhd. 2006. Bhd. Bhd.blogspot. Shah Alam. 5. 2004. Bhd. Mohamed Ali Abdul Rahman. Seni Lukis Dalam Peristiwa. 3. 2000. Univision Press Sdn.RUJUKAN 1.blogspot. 1991. azimah A. Kuala Lumpur. Mazlan Othman. 1995. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Shah Alam. Sejarah Seni Dunia. Institut Teknologi MARA. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. http://esenivisual. http://esenivisual. 8. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM.blogspot. Mulyadi Mahamood. 1989. 2001.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.