PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

seni lukis. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan. Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. seni penulisan dan sebagainya. seni lakonan. seni halus. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Terdapat juga istilah seni rupa.KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression). seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah. Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . lukisan. seni silat.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. tipis dan halus. seni kraft. puisi skrip drama dan 3 . seni muzik. seni suara. elok. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. seni tari dan sebagainya. enak didengar iaitu mengenai suara. seni ukir. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. comel bentuk badan manakala. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak.

apa ideanya dan sebagainya. seni bina dan sebagainya. benda-subjek. seni ukir. arca. nilai estetika. objek. imej. berfungsi/kegunaan. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. komunikasi visual. jalinan. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. seni lukis. ukiran. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). lukisan. Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. apa rujukannya. firm. content. isi dan mesej. pelukis/pandai tukang dan karya seni. ruang dan warna. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. mengapa ia dibuat. imbangan. 2-D dan 3-D. binaan bangunan dan sebagainya. pergerakan /irama dan kesatuan .sebagainya. bahasa seni visual. asas seni reka dan pelbagai aspek lain. bentuk. Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. Untuk itu. Juga termasuk bahan dan alat. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. apa fungsinya. 4 . pengalaman dan sensasi visual sentuh. cirri-ciri kreatif. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. siapa yang membuatnya. teknik dan gayaan. rupa. penegasan. termologi tau symbol. kepelbagaian. Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni. kontra.

khususnya individu yang kreatif. logam halus. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. 5 . catan. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. berpengetahuan dalam bidang seni. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. seni cetak dan arca. I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil.

integrasi maklumat serta idea. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Sebagai contoh awal. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. inkuiri. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21. pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. proses mereka bentuk 6 . daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. penerokaan unsur. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja. persepsi dan konsepsi.

Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik.dalam Pendidikan Seni. Dalam proses tersebut juga. Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian. baru dan bermakna. bentuk. Proses dan teknik. lakaran situasi atau masalah. kekuatan. aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. Membuat rumusan. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan. Mencuba. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. ergonomik. 7 . dalam konteks norma kita sendiri. faktor keselamatan. Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. bahan. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). Proses membuat. masa. Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi. melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif.

pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. persepsi estetik. dan seni tampak. dan menarik. Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. penghasilan dan persembahan. 8 . Namun. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. tepat. penggubahan. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang. ekspresi kreatif. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. Komputer. cepat. dan sebagainya. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. analisis logik. sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda.Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni. warisan budaya kraf. Justeru. pertimbangan estetik. kemahiran mengaplikasi ilmu seni.

grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). grafik. logo dan mascot. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . iaitu rekabentuk grafik dan multimedia. perkataan. idea. perkataan. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. bahan bukan fotografi. pembungkusan. berkesan melalui kombinasi lukisan. Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. risalah. buliten. simbol dan gambar. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. Kesimpulannya. grafik persekitaran. penerbitan dan industri perkomputeran. 9 . symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual. simbol. fakta dan maklumat. tipografi. Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. kalligrafi. Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. percetakan. poster. ilustrasi dan komputer grafik. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo.

audio dan video. grafik. kreativiti. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. Pembelajaran seni visual. SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti. animasi. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. Pembelajaran Seni Visual. mencipta dan berkomunikasi. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. .Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks.sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea.membuat pertimbangan dan pernyataan diri. rasa hati. emosi. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. Ini merujuk kepada penggunaan internet. berinteraksi. 10 .

menggambar. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan. Pembelajaran seni visual. orang lain. Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ). aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta.kreativiti. peristiwa dan benda. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik.masyarakat. arahan dan symbol. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. memberi makna menerusi perkataan. Antara peranan seni visual 11 . pergerakan. curahan idea. gambaran pemikiran dan perasaan. perasaan dan emosi.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. Pembelajaran seni visual. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea.

yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor.Nasionalisme . kepuasan dan keselesaan. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual. Pembelajaran seni visual. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Pembelajaran seni visual. Spiritual – Seni visual untuk ketenangan. hasrat atau kepercayaan.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara. Air. karya Patrick Ng Kah Onn.Kesedaran nilai persekitaran. dan Udara. pengaruh dan kuasa.pemikiran.Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. Contohnya Poskad kepada Dunia. 12 . karya Awang Damit Ahmad. semangat dan perasaan melalui seni visual. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri.Falsafah. karya Lai Foog Mooi. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. Persekitaran. idea.Kuala Lipis Propaganda. manifestasi. Rumah rakit. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Semangat Bumi.Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. Contohnya. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman.

13 . pembelajaran. Perniagaan dan perdagangan. pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. fungsi dan kegunaan. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman.Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. pengamatan. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran. pelukis atau pandai tukang. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan. gaya. Pembelajaran seni visual. Tanpa agen ini tiada produk seni.Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian. latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman.Pembelajaran seni visual. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster.Pengeluaran. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan.

Menurut Herbert Reed. keseronokan dan kesenangan estetik. Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. 14 . bukan menekan aspek kegunaan.ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. Diperingkat awal. Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.

PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. Antara yang terlibat ialah pelukis. Melalui penglibatan deria. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. pengarca.Melalui kajian. keluarga.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual. penerokaan. masyarakat dan negara. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep. falsafah dan nilai. kritis. masyarakat dan persekitaran.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 15 . kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. disiplin diri dan bertanggungjawab. 3. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. yakin diri. 2. dan 10. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. membuat corak dan rekaan. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. dan mengenal kraf tradisional. membentuk dan membuat binaan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 8. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 9. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. kritis. 5. 6. 4. 7. Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. cermat dan selamat. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. Memupuk nilai-nilai kerjasama. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. kreatif dan menyeronokkan.

berfikir secara kritis dan kreatif. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. kraf tradisional. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. apresiasi seni visual secara mudah d. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. koordinasi. mengaplikasi disiplin seni visual. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Selain memperkembangkan deria 17 . membuat pilihan.memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. proses pembuatan hasil seni. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. manipulasi dan persepsi visual. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. pemerhatian secara aktif b. membuat interpretasi. alat dan teknik. berkomunikasi secara berkesan.

Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. 18 . Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.

Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia. nilai patriotisme.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. nilai kebersihan dan kepekaan. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. pra-tulisan. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. pembinaan tulisan cantik. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni. melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan. 19 . manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni.

Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. tempat tinggal kita. Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. Dalam pada pelajar menimba ilmu. Dalam pendidikan. Tentang pakaian kita. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. seni memainkan peranan yang sangat besar. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan. Manaf. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En. maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. Bukan sahaja sebahagian manusia. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. kenderaan dan sebagainya. maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. En. dalam pada guru memberi ilmu. Abd. Ramlan b.

saya juga mengakses internet. bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Namun. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah. Saiful Nizam b. 21 . Terutamanya En. terima kasih. Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini. Sekian. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya. apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan. Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. Selain itu. Selain itu. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. saya semakin mahir dalam melayari internet. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya. Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau.

Samah. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn. Fajar Bakti Sdn. 1995. 4. Shah Alam. http://esenivisual.RUJUKAN 1. azimah A. Kuala Lumpur. 1989. 2004.com/2008_08_01_archive.html 22 . Seni Lukis Dalam Peristiwa. Bhd.com/ 2. Muliyadi Mahamood. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Bhd. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM. Bhd.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. Seni Dan Seniman. 2001. Rahmat Salihon. 2. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Sejarah Seni Dunia. Mulyadi Mahamood. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mohamed Ali Abdul Rahman. 2008. 3.blogspot. 2000. Shah Alam.blogspot. Ruzitah Tapah. Hassan Mohd Ghazali. LAMAN WEB 1. Zailani Yaacob. http://esenivisual. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. 8. Utusan Publication And Distributors Sdn. 6. 1991. Zakaria Ali. Institut Teknologi MARA. 2006. Shah Alam. Univision Press Sdn. Mulyadi Mahamood. Mazlan Othman.blogspot. 7. Kuala Lumpur. http://nota senivisual. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Seni Lukis Moden Malaysia. 5. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful