PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression). seni lukis. seni muzik. enak didengar iaitu mengenai suara. Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. seni halus. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak. elok. seni suara. tipis dan halus. seni ukir. seni kraft.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan. SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. lukisan. seni lakonan. seni tari dan sebagainya.KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. puisi skrip drama dan 3 . Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). seni penulisan dan sebagainya. comel bentuk badan manakala. Terdapat juga istilah seni rupa. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. seni silat. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah.

bahasa seni visual. firm. apa fungsinya. Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. imej. pelukis/pandai tukang dan karya seni. asas seni reka dan pelbagai aspek lain. penegasan. objek. pengalaman dan sensasi visual sentuh. seni lukis. siapa yang membuatnya. ukiran. benda-subjek. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. binaan bangunan dan sebagainya. Juga termasuk bahan dan alat. isi dan mesej. imbangan. mengapa ia dibuat. 4 . Untuk itu. ruang dan warna. pergerakan /irama dan kesatuan . lukisan. berfungsi/kegunaan. 2-D dan 3-D. kontra. bentuk. arca. Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni.sebagainya. apa ideanya dan sebagainya. apa rujukannya. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. kepelbagaian. seni bina dan sebagainya. cirri-ciri kreatif. teknik dan gayaan. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. komunikasi visual. content. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. termologi tau symbol. nilai estetika. seni ukir. jalinan. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). rupa.

II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. seni cetak dan arca.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. khususnya individu yang kreatif. tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil. I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). catan. 5 . Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. logam halus. berpengetahuan dalam bidang seni.

proses mereka bentuk 6 . Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. integrasi maklumat serta idea. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . penerokaan unsur. Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja. inkuiri. Sebagai contoh awal. Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21. pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea. persepsi dan konsepsi. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini.

Membuat rumusan. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. Proses dan teknik. melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. Proses membuat. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. lakaran situasi atau masalah. nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. baru dan bermakna.dalam Pendidikan Seni. Dalam proses tersebut juga. bahan. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan. dalam konteks norma kita sendiri. Mencuba. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. masa. Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif. Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. 7 . Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi. bentuk. ergonomik. faktor keselamatan. Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas. Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. kekuatan.

Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni. tepat. Namun. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. pertimbangan estetik. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. ekspresi kreatif. analisis logik. penggubahan. warisan budaya kraf. dan seni tampak. cepat. Justeru. pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. dan sebagainya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang. dan menarik. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. persepsi estetik. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. 8 . sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda. penghasilan dan persembahan. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. kemahiran mengaplikasi ilmu seni. Komputer.

Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. perkataan. Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. risalah. logo dan mascot. pembungkusan. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. grafik persekitaran. percetakan. simbol.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual. grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). fakta dan maklumat. ilustrasi dan komputer grafik. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. iaitu rekabentuk grafik dan multimedia. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. tipografi. Kesimpulannya. poster. perkataan. kalligrafi. Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. bahan bukan fotografi. berkesan melalui kombinasi lukisan. symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. idea. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. penerbitan dan industri perkomputeran. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. grafik. 9 . buliten. simbol dan gambar.

kreativiti. audio dan video. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. emosi.Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. grafik. Pembelajaran Seni Visual.membuat pertimbangan dan pernyataan diri. animasi. Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks. . Pembelajaran seni visual. SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti. rasa hati. berinteraksi. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. mencipta dan berkomunikasi.sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. 10 . aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. Ini merujuk kepada penggunaan internet.

Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. curahan idea. arahan dan symbol. gambaran pemikiran dan perasaan. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ).masyarakat. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. orang lain. Pembelajaran seni visual. boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan. menggambar. perasaan dan emosi. Antara peranan seni visual 11 . Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. memberi makna menerusi perkataan. pergerakan. yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. Pembelajaran seni visual. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna.kreativiti. peristiwa dan benda.

Semangat Bumi. Contohnya Poskad kepada Dunia. Rumah rakit.Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. pengaruh dan kuasa.Kuala Lipis Propaganda.Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. 12 . idea. Contohnya. karya Lai Foog Mooi. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. kepuasan dan keselesaan.pemikiran. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual.Kesedaran nilai persekitaran. Air. karya Awang Damit Ahmad. Pembelajaran seni visual.Falsafah. Pembelajaran seni visual. hasrat atau kepercayaan. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. Persekitaran. semangat dan perasaan melalui seni visual. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca.Nasionalisme .Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Spiritual – Seni visual untuk ketenangan.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. karya Patrick Ng Kah Onn. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. manifestasi. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. dan Udara.

Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa. pengamatan.Pembelajaran seni visual. Pembelajaran seni visual. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. fungsi dan kegunaan.Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. pembelajaran. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman. Tanpa agen ini tiada produk seni. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran. 13 . latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman. pelukis atau pandai tukang. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. gaya. Perniagaan dan perdagangan.Pengeluaran. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan.

bukan menekan aspek kegunaan. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik.ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. Diperingkat awal. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. 14 . Menurut Herbert Reed. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir.

falsafah dan nilai. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep. Melalui penglibatan deria.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni.PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu. pengarca. 15 . Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual.Melalui kajian. keluarga. masyarakat dan persekitaran. penerokaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. Antara yang terlibat ialah pelukis. masyarakat dan negara.

kreatif dan menyeronokkan. dan 10. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Memupuk nilai-nilai kerjasama. 9. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. cermat dan selamat. 8. 3. kritis. 7. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. yakin diri. 6. dan mengenal kraf tradisional. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. 5. disiplin diri dan bertanggungjawab. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 4. 2. membentuk dan membuat binaan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. membuat corak dan rekaan.

berkomunikasi secara berkesan. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. kraf tradisional. Selain memperkembangkan deria 17 . apresiasi seni visual secara mudah d. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. alat dan teknik. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. proses pembuatan hasil seni. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. berfikir secara kritis dan kreatif. menyimpan maklumat atau dokumentasi. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. manipulasi dan persepsi visual. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. koordinasi. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membuat pilihan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. mengaplikasi disiplin seni visual. membuat interpretasi.memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. pemerhatian secara aktif b. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan.

penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. 18 .

Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. 19 . Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. pra-tulisan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni. KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. nilai kebersihan dan kepekaan. Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia. nilai patriotisme.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan. pembinaan tulisan cantik.

Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan. seni memainkan peranan yang sangat besar. Bukan sahaja sebahagian manusia. Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . Ramlan b. Dalam pada pelajar menimba ilmu. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. kenderaan dan sebagainya. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. Manaf. Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. Abd. Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. En. maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan. tempat tinggal kita. Sebagai contoh. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. Dalam pendidikan. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. Tentang pakaian kita. maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. dalam pada guru memberi ilmu. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En.

saya semakin mahir dalam melayari internet. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. Terutamanya En. apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan. Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Sekian. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya. Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau. terima kasih. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah. 21 . bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini. saya juga mengakses internet. Selain itu. Namun. Selain itu. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya. Saiful Nizam b.

Mazlan Othman. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Rahmat Salihon.RUJUKAN 1.com/ 2. 3. Mulyadi Mahamood. Shah Alam. 2000. Kuala Lumpur. Institut Teknologi MARA. http://nota senivisual. 4. Sejarah Seni Dunia. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Samah. Shah Alam. 1995.blogspot. Mulyadi Mahamood.blogspot. Bhd. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM.blogspot. 7. 2. Ruzitah Tapah. Univision Press Sdn. azimah A. 1989.com/2008_08_01_archive. Mohamed Ali Abdul Rahman. Muliyadi Mahamood. 2004. Zakaria Ali. Bhd. Seni Lukis Dalam Peristiwa. Utusan Publication And Distributors Sdn. 2001. 2006. Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Seni Lukis Moden Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. LAMAN WEB 1. http://esenivisual. Zailani Yaacob. 2008. 1991. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Oxford Fajar Sdn. 6. Bhd. http://esenivisual. Kuala Lumpur. Seni Dan Seniman.html 22 . 8. 5.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. Bhd. Shah Alam. Hassan Mohd Ghazali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful