PRAKATA

Seni itu adalah sesuatu yang indah. Ianya berkait rapat dengan naluri keinginan manusia yang mahukan sesuatu yang indah di pandangan mata. Daripada sekecil-kecil anak sehingga ke datuk nenek. Semuanya mahukan yang cantik belaka. Memandang cermin mengatakan diri cantik dan lawa usah dikata. Untuk kelihatan cantik sanggup berhabis modal ke salon kecantikan mendandan diri. Segala yang dimiliki pastinya mahukan yang indah belaka. Pakaian mahu cantik dan kemas. Busana sana, busana sini. Kereta mahu yang hebat. Kenderaan antik

digayakan sana sini. Rumah bagaikan mehligai. Luar dengan landskapnya, yang dalam dengan interiornya. Yang tidak memiliki hanya mampu berangan, kalau aku ada duti banyak akan ku bina mahligai yang lebih indah daripaa itu. Bahkan segalanya dalam kehidupan ini mahukan yang indah belaka. Untuk memenuhi keinginan inilah, manusia sanggup berkorbann wang ringgit, tenaga, masa dan segalanya. Untuk memenuhi segala keinginan ini juga mewujudkan

banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada sesiapa yang memiliki kemahiran melaksanakan keinginan di bidang masing-masing. Begitulah seni, kepentingannya dalam

kehidupan tidak dapat disangkal lagi. Seni merentas kehidupan.

1

Di sekolah, Seni merentas kurikulum. Ini kerana Setiap mata pelajaran memerlukan seni. Sebagai satu contoh, guru meminta pelajarnya melukis peta, mengindah dan mencantikkan kelas dengan carta-carta bergambar. Guru membuat alat bantu mengajar, dan sebagainya. Ini semua memerlukan kemahiran seni. Tetapi ada juga di kalangan manusia yang tidak sedar akan hakikat ini. Di sekolah, mata pelajaran pendidikan seni visual dianggap sesuatu yang remeh. Pendidikan seni visual bagaikan mata pelajaran tempelan, kerana apa??? Kerana di peringkat awal tidak dimasukkan di dalam peperiksaan awam. Mungkin juga sijil peperiksaan awam yang

menunjukkan calon yang mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masih kurang hebat berbanding calon yang mendapat A dalam bidang sains dan matematik. Kalaulah semua orang tahu bahawa Leonardo Da Vinci, pelukis potret Monalisa yang hebat juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ciptaan sains dan rekacipta. Bukankah ini menunjukkan bahawa seorang artis dengan pemahaman dan penghayatan seninya mampu menjadi seorang saintis dan pereka cipta. Namun, kini manusia sudah ada yang berfikiran terbuka. Mereka sudah nampak bahawa bidang seni visual ini boleh mendatangkan dan menjana pendapatan yang lumayan. Kini, anakanak sudah dihantar tusyen seni visual. Susah ada university khas intuk bidang seni visual yang tentunya pengambilannya memerlukan pelajar yang sudah ada kemahiran asas seni. Graduangraduan seni visual sudah benyak yang diperlukan seperti dalam bidang pengiklanan, penerbitan, akhbar dan majalah, seni hiasan dalaman dan landskap dan sebagainya. Ibu bapa sudah

membuka mata kepada bidang yang dulunya dianggap terpinggir ini. Diharap, pada masa akan datang, bidang seni visual ini menjadi semakin popular di kalangan masyarakat. Wassalam…

2

seni silat.pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression).KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGERTIAN SENI VISUAL Menurut kamus dewan seni membawa maksud halus iaitu kecil. lukisan. pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D. SENI SECARA UMUMNYA Seni secara umumnya agak luas seperti seni tari. seni suara. Satu lagi pentaksiran membawa tentang seni yang membawa maksud karya termasuklah sajak. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Terdapat juga istilah seni rupa. enak didengar iaitu mengenai suara. seni muzik. seni lakonan. Seni penulisan kreatif seperti penulisan cerpen . puisi skrip drama dan 3 . seni lukis. seni ukir. seni penulisan dan sebagainya. seni lukis dan seni reka Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah. seni kraft. elok. seni tari dan sebagainya. tipis dan halus. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya yang tersendiri umpamanya seni persembahan yang meliputi seni lakonan. comel bentuk badan manakala. seni halus. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran.

lukisan. kepelbagaian. termologi tau symbol. Juga termasuk bahan dan alat. Juga melibatkan prinsip rekaan yang terdiri diri daripada harmoni. Untuk itu. 4 . penegasan. benda-subjek. seni lukis. berfungsi/kegunaan. rupa. bentuk. nilai estetika. pergerakan /irama dan kesatuan . apa rujukannya. pelukis/pandai tukang dan karya seni. binaan bangunan dan sebagainya. apa ideanya dan sebagainya. kontra. apa fungsinya. seni bina dan sebagainya. arca. Ia bukan setakat dillihat tetapi perlu difahami maknanya atau setidak-tidaknyateknik membuatnya. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasa tampak tertentu seperti unsure-unsur seni iaitu garisan. Manakala seni visual / tampak meliputi seni kraf. cirri-ciri kreatif. content. firm. yang tergolong dalam sesuatu yang boleh dilihat dan disentuh ialah catan. ukiran. imej. seni ukir. Maka ini akan menjurus kepada apresiasi poula di mana proses pemahaman dan kritikan berlaku baik secara lisan mahupun bertulis. isi dan mesej. mengapa ia dibuat. komunikasi visual. Visual atau tampak secara termologinya bermaksud boleh dilihat atau disentuh. objek. ruang dan warna. imbangan. pengalaman dan sensasi visual sentuh. Komunikasi ini akan menjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasai sepenuhnya oleh individu atau meayarakat. teknik dan gayaan. jalinan.sebagainya. 2-D dan 3-D. KONSEP SENI VISUAL Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). asas seni reka dan pelbagai aspek lain. bahasa seni visual. siapa yang membuatnya.

I) Pengkaryaan Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. catan. tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. Pendidikan seni bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual). khususnya individu yang kreatif.PENGKELASAN SENI VISUAL Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan. logam halus. II) Perekaan Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil. seni cetak dan arca. berpengetahuan dalam bidang seni. 5 .

Pelajar belajar melalui tindakan membuat (learning by doing). persepsi dan konsepsi. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang mengaplikasikan ilmu dengan kemahiran. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. Asas ini dibina dalam pengajaran Pendidikan Seni terutamanya dalam membentuk pemikiran tinggi. yang kemudiannya kelak dapat dilanjutkan kepada learning to be dan learning to live together. Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pendidikan Seni juga selari dengan konsep pembelajaran seumur hidup (learning throughout life) yang dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menghadapi dunia abad ke-21. integrasi maklumat serta idea. apabila tiba masanya untuk berada dalam masyarakat dan pasaran kerja.Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik. bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . inkuiri. penerokaan unsur. Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. proses mereka bentuk 6 . daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi. menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa. Sebagai contoh awal.

bentuk. Bekerja dengan idea yang telah dikenal pasti bagaimana bahagian-bahagian dipasang (kalau ia model). melibatkan pelajar melalui beberapa proses berfikir dan bertindak seperti Pengenalpastian masalah Menentukan keperluan. Perkembangan – memperincikan idea bersama lakaran dan huraian. Idea dan cara penyelesaian dilakukan secara lakaran beberapa idea dan penyelesaiannya. Foto atau lakaran visual yang menampakkan pelbagai persepsi juga boleh membayangkan kegiatan seterusnya menjadi lebih jelas.dalam Pendidikan Seni. Ini dikaitkan dengan maksud kreatif yang menekankan sesuatu yang unik. Kajian dan Penyelidikan Aspek persekitaran. faktor keselamatan. 7 . Mungkin carta aktiviti atau carta produksi diperlukan pada peringkat ini. Percubaan dan Penilaian Membandingkan spesifikasi asal dengan senarai fungsi. Membuat rumusan. masa. Apabila melihat proses mereka bentuk yang disenaraikan. Mencuba. Mencatat sebarang masalah yang timbul sepanjang kegiatan. Dalam proses tersebut juga. aplikasi secara praktikal dan penerimaannya terhadap masyarakat. kekuatan. ergonomik. Proses membuat. baru dan bermakna. Gabungan tersebut ialah idea yang kreatif. dalam konteks norma kita sendiri. inovasi teknologi yang merangkumi tiga tahap digabungkan. lakaran situasi atau masalah. Penjelasan tentang perkara utama dan limitasi serta persolan yang sepatutnya dapat dijelaskan. nyatalah bahawa Pendidikan Seni mementingkan aplikasi ilmu dengan kemahiran. Proses dan teknik. kos dan pembuatan serta pelbagai sumber. bahan.

idea yang banyak dapat dilahirkan dan pelbagai. cepat. warisan budaya kraf. dan sebagainya. persepsi estetik. pertimbangan estetik. sama ada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui ikutan. Penyelesaian masalah merupakan satu kaedah yang berkesan dalam Pendidikan Seni kerana ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku ingin tahu pelajar tetapi juga berkait dengan perasaan pelajar yang menjurus kepada Learning is fun Konsep pengajaran bersepadu dalam Pendidikan Seni telah diperjelaskan dalam Sukatan Pelajaran yang dapat disimpulkan bahawa ia merangkumi domain yang dihasrat secara bersepadu melalui pendekatan yang terancang. 8 . penggubahan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terkandung hasrat murni di dalamnya dapat direalisasikan melalui subjek Pendidikan Seni. Namun. Komputer. Ini akan membantu pelajar menghasilkan ciptaan terbaru dengan mudah. dalam hal ini adalah sebagai tool atau kadang-kadang sebagai tutee bagi memudahkan cara melaksanakan kegiatan Pendidikan Seni. sebagai suatu disiplin yang mengutamakan daya imaginasi dan kreativiti ketika pembentukan konsep dalam minda. Banyak pakar yang berpendapat bahawa pendidikan yang berkesan sepatutnya dilakukan secara bersepadu. analisis logik. pelajar tidaklah diketepikan ilmu untuk mendapatkan kemahiran tertentu dan sebaliknya hanya menggunakan teknologi moden seperti komputer melakukan segala-galanya. Pendekatan yang terancang dan terarah ini berteraskan objektif pencapaian iaitu. tepat. kemahiran mengaplikasi ilmu seni. Justeru. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada suasana riang dan ria serta mengundang minat pelajar akan membangkitkan semangat ingin melakukan sebarang kegiatan pembelajaran dengan baik. penghasilan dan persembahan. yang harus dijelmakan dalam bentuk visual secara manual. dan seni tampak. ekspresi kreatif. dan menarik.Melalui informasi teknologi dalam Pendidikan Seni.

Komunikasi visual itu terdiri daripada dua tumpuan utama. buliten. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. berkesan melalui kombinasi lukisan. tipografi. Komunikasi visual menjurus kepada perhubungan kepada masyarakat melalui karya seni visual itu sendiri. fakta dan maklumat. simbol. ilustrasi dan komputer grafik. pembungkusan. Istilah grafik merujuk kepada perkataan Greek iaitu Graphikos yang membawa maksud `lukisan atau catan’. Reka bentuk grafik terdiri daripada: poster. Kesimpulannya. memaklumkan fakta atau idea dengan jelas. poster. grafik. Grafik boleh didefinasikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2-D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada masyarakat. grafik kepelbagaian visual bukan unjuran (non projected visual). logo dan mascot. grafik persekitaran. risalah. bahan dua dimensi (2-D) yang direka bentuk khusus melalui kombinasi lukisan . idea. percetakan. Reka bentuk grafik merupaka proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo. 9 . Penggunaannya diperjelas dalam pengiklanan. perkataan. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. symbol dan gambar untuk menyampaikan mesej. Komunikasi visual merujuk kepada pembelajaran yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. bahan bukan fotografi. penerbitan dan industri perkomputeran. kalligrafi. simbol dan gambar. papan tanda dan lain-lain komunikasi visual. perkataan. Grafik merujuk kepada gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau warna warni iaitu bahan yang meringkaskan meklumat. iaitu rekabentuk grafik dan multimedia.SENI SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI (Komunikasi visual) Seni sebagai satu alat komunikasi merujuk kepada komunikasi visual.

membuat pertimbangan dan pernyataan diri. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. 10 . animasi.Manakala multimedia ialah penggunaan komputer untuk sesuatau persembahan. . Multimedia juga terdiri daripada beberapa elemen iaitu: teks. Ini merujuk kepada penggunaan internet. Multimedia juga menggunakan rangkaian hubungan dan alat untuk membolehkan pengguna melayari. mencipta dan berkomunikasi. mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut. Pembelajaran Seni Visual. kreativiti. grafik. Pembelajaran seni visual. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility. emosi. Sensitiviti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. audio dan video. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. berinteraksi.sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati) Emosi ialah keupayaan melahirkan idea. rasa hati. SENI VISUAL SEBAGAI EKSPRESI (Luahan Perasaan) Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi I) Peranan psikologi Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti.

aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. menggambar. perasaan dan emosi. yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. II) Peranan sosiologi Peranan seni visual dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ). aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta. Pembelajaran seni visual. memberi makna menerusi perkataan. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik. orang lain. arahan dan symbol. Antara peranan seni visual 11 . curahan idea. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. pergerakan.masyarakat. Ekspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. gambaran pemikiran dan perasaan. menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. Pembelajaran seni visual.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya. boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif.kreativiti. peristiwa dan benda.

Spiritual – Seni visual untuk ketenangan.Nasionalisme . Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca.Kuala Lipis Propaganda. Semangat Bumi. Contohnya.SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. hasrat atau kepercayaan. Contohnya Poskad kepada Dunia. Pembelajaran seni visual. karya Awang Damit Ahmad. 12 .Falsafah.pemikiran. karya Patrick Ng Kah Onn. Persekitaran.Poskad kepada dunia (1990) Ritual / upacara. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai. manifestasi. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor. karya Lai Foog Mooi.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara.Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea. dan Udara. semangat dan perasaan melalui seni visual. aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Air. idea. kepuasan dan keselesaan. Rumah rakit. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri. aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara. unsur keselesaan dan keharmonian dalam seni visual. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman.Kesedaran nilai persekitaran. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. pengaruh dan kuasa. Pembelajaran seni visual.

gaya. dan seterusnya dapat menghasilkan Berdasarkan kepada pembelajaran. pelukis atau pandai tukang. Agen itu dikenali sebagai pengkarya. pengamatan.Hasil seni seni visual berasaskan kepada faktor cita rasa.Pembelajaran seni visual. Perniagaan dan perdagangan. kemahiran dapat dibentuk dengan latihan dan penerokaan yang menjurus kepada kepelbagaian penghasilan hasil seni yang dapat membawa kepada penghasilan karya yang dapat memenuhi selera dan kehendak masyarakat. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan. fungsi dan kegunaan. pembelajaran. latihan Kemahiran ini dapat dipupuk melalui pengalaman.Pengeluaran. Tanpa agen ini tiada produk seni. Berasaskan kepada pengetahuan dan pengalaman. Pembelajaran seni visual. KEMAHIRAN Setiap hasil seni visual atau produk seni ada agen yang mewujudkannya. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi.Hasil seni visual berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Contohnya penghasilan batik dan songket Pemujukan. 13 . pengkarya dapat menghasilkan hasil karya yang dapat memenuhi nilai estetika dan seterusnya dapat disampaikan kepada masyarakat. Setiap pengkarya memerlukan kemahiran dan kepandaian.

Menurut Herbert Reed. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. Segala proses hendaklah diperhalusi agar dapat membentuk pengkarya yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekan aspek kesenian atau keindahan. 14 .ESTETIKA Seni visual juga difahami sebagai sesuatau yang mempunyai nilai estetika . Pelajar dibimbing agar dapat membentuk kreativiti sendiri dengan diberi kebebasan dalam memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keperluan minat. keseronokan dan kesenangan estetik. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses berbanding dengan hasilan akhir. Diperingkat awal. KREATIVITI Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu pelajar untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. tahap serta gaya masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar agar segala ilmu dapat diperolehi bagi menyabung kesinambungan seni vsual itu sendiri disamping dapat mengasimilasikan dengan kaedah baru. proses ini amat penting untuk membentuk kemahiran pelajar. bukan menekan aspek kegunaan.

falsafah dan nilai. keluarga. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. 15 . Kebanyakan yang terlibat ialah para pengkritik.Melalui kajian. Melalui penglibatan deria.Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran.PERTIMBANGAN DAN KESEDARAN Pertimbangan dalam diri individu. masyarakat dan negara. penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni Daripada pengalaman langsung dan pengalaman intelektual ini pelajar dan pengkarya dapat memperoleh kesedaran tentang perlunya seni yang dikatakan sebagai `Seni Merentas Kehidupan’ PEMBANGUNAN MANUSIA MATLAMAT Matlamat pembangunan seni visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.Terbahagi kepada Pengalaman langsung. Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep. pandai tukang dan sebagainya Pengalaman intelektual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. pengarca. masyarakat dan persekitaran. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. penerokaan. Antara yang terlibat ialah pelukis.

Pengalaman seni ini adalah untuk 16 . Memupuk nilai-nilai kerjasama. 6. dan mengenal kraf tradisional. kritis. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. dan 10. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. yakin diri. kreatif dan menyeronokkan. 7. 2. membentuk dan membuat binaan. 5. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. 4. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. 3. 9. disiplin diri dan bertanggungjawab. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. membuat corak dan rekaan. ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 8. cermat dan selamat.

memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. membuat pilihan. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. koordinasi. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. berkomunikasi secara berkesan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembanganperingkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. membuat interpretasi. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. berfikir secara kritis dan kreatif. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. alat dan teknik. proses pembuatan hasil seni. kraf tradisional. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. pemerhatian secara aktif b. manipulasi dan persepsi visual. apresiasi seni visual secara mudah d. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. mengaplikasi disiplin seni visual. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Selain memperkembangkan deria 17 . menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a.

Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. 18 . Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.

19 .Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Masyarakat melihat seni sebagai satu bidang tempelan dalam pembentukan diri manusia. Pandangan ini sangat dangkal sekali kerana pada dasarnya seni terutamanya seni visual sangat luas penggunaannya bagi kehidupan kita. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai kebersihan dan kepekaan. Sebahagian besar aspek kehidupan terbabit dalam bidang seni. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Bermula dari pembentukan lambang kanak-kanak. KESIMPULAN Seni visual adalah satu bidang yang sangat penting yang dianggap remeh oleh sebahagian masyarakat. nilai patriotisme. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. manusia memerlukan kemahiran yang ada dalam seni. Ini dapat diperhatikan pada sebilangan masyarakat yang hanya mementingkan pendidikan anak-anak dalam mata pelajaran yang hanya terdapat di dalam peperiksaan awam sahaja. melukis peta dan gambar-gambar dalam semua mata pelajaran sehingga membawa keseluruh kehidupan. Sesuatu harus dilakukan untuk memartabatkan seni lebih jauh lagi di mata masyarakat. pra-tulisan. pembinaan tulisan cantik.

dalam pada guru memberi ilmu. Kami tidak diberikan garis panduan atau modul. Penerangan beserta contoh yang beliau 20 berikan beserta contoh serta . kenderaan dan sebagainya. Bermula dari zaman persekolahan lagi pelajar didedahkan dengan ilmu seni untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran lain.REFLEKSI Seni adalah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. Abd. saya berasa agak tertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dikehendaki oleh soalan untuk saya siapkan tugasan saya ini. tempat tinggal kita. sangat memerlukan kemahiran seni untuk menyiapkan tugas. Pada mula saya mendapat tajuk untuk tugasan ini. Bertitik tolak daripada kefahaman yang mana setiap manusia memerlukan dan menggunakan seni dalam kehidupan. En. banyak bidang yang berkaitan dengan seni. Bukan sahaja sebahagian manusia. Dalam pada pelajar menimba ilmu. melukiskan di papan tulis untuk memberi gambaran kepada pelajar. Dalam pendidikan. Sebagai contoh. seni memainkan peranan yang sangat besar. atau murid yang diberi latihan melukis peta untuk mata pelajaran kajian tempatan dan sebagainya. Namun berdasarkan pengalaman beliau sebagai pensyarah. Banyak perkara yang kita lakukan sehari-hari yang membabitkan bidang seni. Tentang pakaian kita. maka setiap manusia harus mempunyai ilmu tentang seni. maka dapatlah kami gambaran tentang kehendak soalan. sedar ataupun tidak bahkan setiap manusia memerlukan malah menggunakan elemen seni dalam kehidupan. Ramlan b. Manaf. begitu juga dengan pensyarah kami iaitu En. guru yang mahu mengajar pelajar sesuatu tajuk dalam salah satu mata pelajaran yang memerlukan beliau melakar. Ramlan banyak membantu dalam saya memahamkan kehendak tugasan.

21 . Banyak juga bahan yang boleh saya dapati daripada internet untuk saya muatkan dalam tugasan saya ini. apa yang saya dapati dalam saya menyiapkan tugasan ini selain untuk mendapatkan bahan untuk tugasan. Selain itu. Sayuti yang menjadi tempat saya bertanyakan tentang laman web yang boleh saya akses dalam pencarian saya. saya semakin mahir dalam melayari internet. terima kasih. Keahlian perpustakaan saya yang telah lama mati saya hidupkan kembali. saya juga mengakses internet. Namun. Saya memulakan tugas pencarian bahan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini di perpustakaan daerah Teluk Intan. Saiful Nizam b. Selain itu. Bebanan yang begitu berat sebelum ini terasa telah dapat diringankan oleh beliau. Beberapa buah buku saya pinjam untuk saya gunakan sebagai rujukan saya. Sekian. Terutamanya En.gambaran kehendak tugasan dapat membuka minda saya untuk menyelesaikan tugasan ini. bantuan daripada rakan-rakan seangkatan juga banyak membantu saya dalam saya menyiapkan tugasan ini. Isteri saya juga banyak membantu saya mendapatkan bahan dengan membantu saya meminjam buku-buku daripada rakan sejawatnya di sekolah.

blogspot. BIROTEKS (Biro Penyediaan Teks). Ruzitah Tapah.com/2008_08_01_archive. Samah. 4. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual KBSM. Mulyadi Mahamood.html 22 . Zakaria Ali. Kuala Lumpur. Seni Lukis Dalam Peristiwa. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Shah Alam. 2001. Mazlan Othman.RUJUKAN 1. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Utusan Publication And Distributors Sdn. Oxford Fajar Sdn.blogspot. Bhd. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn. Seni Lukis Moden Malaysia. Dewan Bahasa Dan Pustaka.blogspot. Bhd. http://nota senivisual. LAMAN WEB 1. 7. 1989.com/2008/08/konsep seni-visual-html 3. 2. Shah Alam. 2000. Mohamed Ali Abdul Rahman. Shah Alam. Oxford Fajar Sdn. 2004. Bhd. 8. 6. 2008. Zailani Yaacob. Sejarah Seni Zaman Pertengahan hingga Abad Ke 20. Bhd. Seni Dan Seniman. 3. http://esenivisual. Muliyadi Mahamood. http://esenivisual.com/ 2. Hassan Mohd Ghazali. 1995. 1991. Sejarah Seni Dunia. 5. Mulyadi Mahamood. Kuala Lumpur. azimah A. Institut Teknologi MARA. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bhd. 2006. Univision Press Sdn. Rahmat Salihon. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful