P. 1
Kertas Ulangkaji Kursus Induksi Ssm Kumpulan 1

Kertas Ulangkaji Kursus Induksi Ssm Kumpulan 1

|Views: 1,171|Likes:
Published by Philessia Maison

More info:

Published by: Philessia Maison on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • Soalan 3:
 • Soalan 4 :
 • Soalan 5 :
 • Soalan 6 :
 • Soalan 7 :
 • Soalan 8 :
 • Soalan 9 :
 • Soalan 10 :
 • Soalan 11:
 • Soalan 12 :
 • Soalan 13 :
 • Soalan 14 :
 • Soalan 15 :
 • Soalan 16 :
 • Soalan 17 :
 • Soalan 18 :
 • Soalan 19 :
 • Soalan 20 :
 • Soalan 21 :
 • Soalan 22 :
 • Soalan 23 :
 • Soalan 24 :
 • Soalan 25 :
 • Soalan 26
 • Soalan 27
 • Soalan 28
 • Soalan 29
 • Soalan 30

1

2

3

4

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

g. a. c. Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat didalam MPK dan FM ialah. f. 17 . Memperlihatkan tindakan-tindakan menjalankan tugas . Mengekalkan tahap kecekapan & keberkesanan kerja seseorang pegawai. Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru. Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. Mengelakkan kesilapan operasi & perundangan ketika menjalankan tugas. b. Membantu kerja penyeliaan. h.PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) Soalan: 1 ‘Proses Kerja. Memudahkan semakan dan mengemaskinikan diperlukan. pindaan ke atas proses kerja apabila lengkap yang perlu diambil semasa e. dan i. d. Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang. Bincangkan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya.’ yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan ‘Fail Meja’ ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti.

b. g. Sistem latihan yang berkesan. h. c. Kebolehan jawatankuasa pemandu bagi merancang. Sokongan dari semua peringkat. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan-perakuan. Huraikan faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. kesungguhan dan komitmen daripada pihak pengurusan atasan. Wujud sistem pengiktirafan kepada ahli. bilik perbincanagan dll. Antaranya kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program. Sikap yang positif. 18 . Jawapan: a. melaksana. dan i. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat tulis. e. Melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi poster. f. Perkembangan perlu diketahui oleh semua pihak. LCD. d. slogan dan risalah. Dimulakan degan kerja secara kecil-kecilan dan dikekalkan secara berterusan.Soalan: 2 Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakaan mekanisme bagi membolehkan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan.

19 . kedudukan terkini sesuatu aduan.Soalan 3: Huraikan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu setelah menerima surat aduan daripada orang awam ataupun yang dirujuk oleh Biro Pengaduan Awam. f. Memberi jawapan dalam masa yang ditetapkan atau kepada pengadu berkenaan pengaduan yang diterimanya secara langsung ataupun daripada Biro Pengaduan Awam. keputusan jawatankuasa dan tindakan pembetulan yang telah/ sedang diambil. Jawapan: Setiap kementerian/ jabatan/ badan berkanun persekutuan/ pihak berkuasa tempatan/ agensi hendaklah memberi perhatian sewajarnya kepada semua pengaduan awam dan mengendalikannya secara berikut: a. apabila siasatan terhadap aduan/ kes dijalankan. Menghantar surat jawapan sementara yang mengandungi penjelasan mengenai sebab-sebab jawapan/ ulasan tidak dapat diberi dalam jangka masa yang ditetapkan dan memaklumkan juga jangka masa jawapan ulasan akan diberikan. c. d. Mengemukakan laporan kemajuan mengenai tindakan-tindakan pembetulan yang diambil dari semasa ke semasa kepada Biro Pengaduan Awam. b. Memberi kerjasama penuh kepada Biro Pengaduan Awam. Mengambil tindakan-tindakan pembetulan untuk menyelesaikan aduan sepeti yang diputuskan oleh jawatankuasa tetap pengaduan awam. tarikh surat akuan dikeluarkan. dan h. Menyimpan rekod mengenai semua aduan yang dirujuk oleh Biro Pengaduan Awam dan aduan yang diterimanya secara langsung dengan mengandungi maklumat asas seperti tarikh aduan diterima. e.

Memperkukuhkan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatanperkhidmatan sesebuah agensi seperti yang tersurat dalam piagam pelanggan mereka. dan g. Mengukuhkan semangat berpasukan dan motivasi di kalangan pekerja. Sikap ini turut menyumbang kepada pencapaian matlamat kualiti agensi. Mencerminkan komitmen bahawa agensi benar-benar mengutamakan kualiti yang bermatlamat memenuhi hati pelanggan.Soalan 4 : Bincangkan faedah-faedah yang boleh diperolehi oleh sesebuah agensi kerajaan dengan melaksanakan pemulihan perkhidmatan sebagaimana yang dijelaskan didalam panduan pelaksanaan sistem pemulihan perkhidmatan Jawapan: Faedah-faedah kepada agensi-agensi kerajaan a. Persepsi orang ramai terhadap kecekapan dan kemampuan agensi dapat dipertingkatkan dengan adanya sistem pemulihan perkhidmatan pelanggan yang baik. 20 . Membantu agensi mengenalpasti punca-punca masalah perkhidmatan yang kritikal kepada pelanggan dan mengatur langkah-langkah penyelesaian segera sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius. c. Memudahkan agensi mengukur prestasi dan menmgenalpasti peluangpeluang penambahbaikan. f. b. e. d. Mengukuhkan sikap menyelesaikan kerja dengan segera di kalangan pekerja ketika menguruskan masalah-masalah. Ini adalah kerana aktiviti-aktiviti tersebut melibatkan penyertaan berbagai peringkat kakitangan dan mereka diberi kuasa bertindak sepadan dengan tanggungjawab (impowerment).

Carta kedudukan individu dalam bahagian/ unit masing-masing bagi membantu individu memahami peranan mereka dalam jabatan/ pejabat.      Senarai tugas dan tanggungjawab seseorang individu dalam jabatan atau pejabat. Objektif jabatan fungsi utama Aktiviiti fungsi utama Proses Kerja Carta alir Senarai borang-borang digunakan ii. a) Nyatakan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam kedua-dua dokumen tersebut. objektif bahagian dan unit. Maklumat dalam FM  Panduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiap hari. Kedua-dua dokumen ini adalah alat pengurusan penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti pejabat keseluruhannya. Objektif jabatan.Soalan 5 : Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) adalah dua dokumen rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah pejabat. Rangkaian prosedur dan senarai semak (checklist).. Maklumat dalam MPK        Gambaran menyeluruh mengenai jabatan atau pejabat. i. Peruntukan kuasa dan undang-undang tanggungjawab seseorang individu. b) Bagaimanakah MPK dan FM dikatakan sangat berguna kepada anggota yang baru dilantik atau anggota yang baru bertukar? Jawapan: a. 21 yang terlibat dengan .

FM     Dokumen rujukan peringkat individu/ jawatan. Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu. b. MPK dan FM sangat berguna sebagai alat latihan terutama kepada pegawai baru dilantik atau pegawai yang baru ditukarkan ke sesuatu jabatan/ pejabat.iii. 22 .  Satu MPK untuk satu jabatan. dan Mengandungi maklumat/ panduan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi satu-satu jawatan. Perbezaan dari fokus dan tujuan MPK  Dokumen rujukan peringkat jabatan.  Berasaskan fungsi dan bidang tugas jabatan. Satu FM bagi satu jawatan. dan  Mengandungi maklumat menyeluruh mengenai semua aktiviti dalam jabatan.

k. Merancang output untuk merekabentuk hasil keluaran. i. d. j. f. Merancang output untuk mengelakkan pembaziran input. e. c. Menghantar kakitangan untuk menjalani latihan yang bersesuaian dengan bidang kerjasama ada di dalam negara atau luar Negara. Memeriksa kualiti untuk mengenalpasti masalah dan kelemahan yang menyimpang daripada standard yang ditetapkan untuk menghasilkan output. b. Melatih kakitangan untuk memberikan kefahaman tentang falsafah dan matlamat kualiti yang diinginkan jabatan. Memeriksa output untuk mempastikan ia bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Memeriksa proses untuk mempastikan peringkat proses penghasilan output berjalan lancar.. Menghantar kakitangan untuk menjalani latihan yang bersesuaian dengan bidang kerja sama ada untuk jangka masa pendek atau panjang. Merancang output untuk mengelakkan kerugian kos. Melatih kakitangan supaya bertanggungjawab terhadap kualiti output. 23 . Merancang output untuk merekabentuk proses. dan l. Memeriksa input (sumber manusia dan bahan) supaya input yang digunakan akan menghasilkan output yang berkualiti. g.Soalan 6 : Huraikan tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti di bawah pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) Jawapan: a. h.

b. Memberikan maklumat yang diperlukan kepada pegawai yang menerima tempahan. g.Soalan 7 : Huraikan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh urusetia sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan Jawapan: a. Menghantar surat jemputan mesyuarat. i. Perbincangan pra-mesyuarat antara urusetia dengan pengerusi. Memberitahu ahli tentang etiket mesyuarat. Menentukan tarikh. Menentukan surat jemputan dan dokumen-dokumen berkenaan diterima dalam tempoh sekurang-kurangnya 10 hari sebelum sesuaatu mesyuarat itu diadakan. Memastikan persediaan kemudahan-kemudahan bilik mesyuarat dalam keadaan sedia sebelum mesyuarat dijalankan. h. Membuat tempahan bilik mesyuarat. c. Kertas kerja yang disediakan oleh Kementerian/ jabatan/ agensi untuk pembentangan dalam mesyuarat perlu diterima dalam tempoh sekurangkurangnya 15 hari sebelum mesyuarat. Menentukan kertas kerja Kementerian/ jabatan/ agensi disediakan untuk perbincangan. Menentukan kehadiran – senarai disediakan 2 hari sebelum mesyuarat. e. dan k. d. j. tempat dan masa mesyuarat 24 . Menentukan agenda. f.

Ini akan menyumbangkan kepada perkhidmatan awam yang lebih telus. 25 .Soalan 8 : Huraikan manfaat Piagam Pelanggan kepada orang ramai dan sesebuah jabatan/ agensi. Jawapan: a. tanggungjawab dan akauntabiliti dalam perkhidmatan awam. Mengadakan petunjuk prestasi yang spesifik bagi memudahkan jabatan/ agensi membuat penilaian. dan v. mutu ii. ii. Memudahkan orang ramai menilai tahap penyampaian perkhidmatan. Membolehkan orang ramai mengetahui secara spesifik perkhidmatan yang boleh diharapkan daripada jabatan/ agensi. iii. mempertingkatkan disiplin. Manfaat kepada jabatan/ agensi kerajaan i. iv. Manfaat kepada orang ramai i. membolehkan orang ramai mengetahui standard kauliti perkhidmatan sesebuah jabatan/ agensi b. Memudahkan perbandingan di antara jabatan/ agensi yang member perkhidmatan yang serupa. Mengurangkan keraguan terhadap penyampaian perkhidmatan.

dan e. c. b. Menyampaikan keputusan-keputusan jawatankuasa tetap pengaduan awam kepada Kementerian/ jabatan persekutuan/ badan berkanun persekutuan/ pihak berkuasa tempatan /agensi yang berkenaan untuk tujuan tindakan pembetulan. Menerima pengaduan orang awam mengenai ketidakpuasan mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil. d. termasuk salahlaku. Melapor dan mempeakukan hasil siasatan mengenai pengaduan-pengaduan itu kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam. salahguna kuasa dan salah tadbir. penyelewengan. Mengesan dan mengawasi tindakan pembetulan yang diambil oleh Kementerian/ jabatan persekutuan/ badan berkanun persekutuan/ pihak berkuasa tempatan/ agensi dan seterusnya memberi maklum balas kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam. tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Menyiasat pengaduan awam yang dianggap mempunyai asas.Soalan 9 : Biro Pengaduan Awam (BPA) telah ditubuhkan di Jabatan Perdana Menteri bagi tujuan melaksanakan sistem pengendalian pengaduan awam. Jawapan: Fungsi dan tanggungjawab BPA adalah seperti berikut : a. Huraikan fungsi dan tanggungjawabnya. 26 .

b. Majlis pengiktirafan – tujuannya ialah untuk menghargai dan mengiktiraf setiap sumbangan kualiti. huraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesebuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan. c. dan g. Sempena Hari Kualiti tersebut. e. f. Persembahan KMK – tujuannya ialah untuk menunjukkan bagaimana untuk meningkatkan kualiti. Seminar dan ceramah – tujuannya ialah menjelaskan kepentingan kualiti. Lawatan – pendedahan kualiti 27 . Jawapan: Aktiviti dan tujuan hari kualiti a. d.Soalan 10 : Hari Kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. Sesi latihan – bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman mengenai peningkatan kualiti. semangat serta kesedaran kakitangan terhadap kualiti. Majlis Ikrar – tujuannya ialah meningkatkan iltizam. Pameran kualiti – tujuannya ialah mempamerkan hasil-hasil yang berkualiti.

cekap dan berkesan. Pelanggan disambung kepada pegawai yang betul. Membekalkan maklumat yang tepat. wargatua. Nombor giliran dipaparkan. Pelanggan diberi maklum balas panggilan dalam tempoh setiap 20 saat.Soalan 11: Perkhidmatan barisan hadapan sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kualiti interaksi dengan pelanggan. 3. Bincangkankan aspek layanan melalui telefon dan perkhidmatan kaunter dalam memantapkan interaksi organisasi dengan pelanggan. 7. 3. Kaunter mencukupi berdasarkan bilangan pelanggan. Aspek perkhidmatan kaunter. dan kanak-kanak. Ada kaunter khas dan kaunter kecemasan untuk OKU. 2. Waktu operasi dipanjangkan selepas waktu pejabat atau hujung minggu. 4. 1. Menyediakan sistem siaraya 7. Kaunter dibuka pada waktu rehat. 6. Jawapan : Aspek perkhidmatan telefon. Membenarkan pelanggan meninggalkan pesanan. 5. Menyediakan pelbagai perkhidmatan 4. 8. tengah hari dan waktu puncak. Panggilan dijawab dalam tempoh tidak melebihi 10 saat Kakitangan barisan hadapan sentiasa mesra. Memusatkan semua perkhidmatan kaunter di satu lokasi. 1. ibu mengandung. 8. 28 . lengkap. Ada sistem nombor giliran dan maklumat semasa menunggu. Memaklumkan pelanggan dengan maklumat yang disambungkan. 5. Panggilan dikembalikan kepada petugas barisan hadapan sekiranya sambungan tidak berjawab. 9. sopan dan berbudi bahasa. 2. 6.

Senarai borang yang digunakan 29 . Carta Aliran Kerja aktiviti fungsi utama viii.Soalan 12 : a. Jelaskan kandungan yang perlu ada dalam Manual Prosedur Kerja. Objektif jabatan/pejabat iii. Berikan perbezaan antara Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja secara ringkas. Latar belakang jabatan / pejabat ii. b. Carta Organisasi Jabatan/pejabat iv. Proses Kerja aktiviti fungsi utama vii. Jawapan : awaludin 62 Kandungan MPK i. Aktiviti fungsi-fungsi utama vi. Fungsi Utama v.

Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai lain 30 . Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankan tugas b. Menyenangkan pertukaran pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lain d.Soalan 13 : Huraikan kebaikan-kebaikan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja kepada organisasi. Jawapan : Kebaikan MPK dan FM a. Menyenangkan kajian ke atas sistem kerja dan membolehkan pembaikan sistem dibuat e. Mengurangkan arahan-arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja f. Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru c.

Menghantar notis mesyuarat serta semua dokumen yang berkenaan dalam jangkamasa yang mencukupi. Memastikan kehadiran ahli mesyuarat e. semasa dan selepas mesyuarat. f. Jelaskan agenda. d. Datang awal untuk pastikan semua persiapan mesyuarat adalah teratur. Jawapan : Tindakan urusetia sebelum mesyuarat (pra-mesyuarat) a. Membuat tempahan bilik mesyuarat c. Menentukan persiapan bilik dan alat-alat mesyuarat.Soalan 14 : Urusetia mesyuarat mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang amat penting sebelum. j. Siapkan ‘checklist’ isu-isu penting mesyuarat untuk panduan pengerusi. g. h. i. Memberitahu ahli tentang etiket mesyuarat 31 . Menentukan agenda. Pastikan agenda mesyuarat/perkara yang akan dibincangkan serta dokumendokumen untuk edaran semasa mesyuarat. Terangkan fungsi dan tanggungjawab urusetia mesyuarat sebelum mesyuarat dengan merujuk kepada PKPA Bil. kertas kerja untuk perbincangan pada pengerusi sebelum mesyuarat. tarikh. 2/1992. isu. masa dan tempat mesyuarat bersama pengerusi jawatankuasa b.

Praktikal e. Jelas b. Andaikan anda ialah En.Soalan 15 : En.Bakar baru sahaja bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Ilham sebagai Ketua Pembantu Tadbir. Jawapan : Ciri-ciri piagam pelanggan a.Bakar. Khusus f. Boleh ditambahbaikan 32 . Pengetua sekolah berkenaan telah memberi penerangan berkaitan Piagam Pelanggan kepada En. Kebolehpercayaan d. Senang disebar c.Bakar. huraikan ciri-ciri Piagam Pelanggan yang memenuhi kehendak PKPA Bil 1/2008.

Jawapan : Prinsip-prinsip menyokong Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) a.Soalan 16 : Encik Mansor telah diarahkan untuk memberikan taklimat berkaitan prinsip-prinsip yang menyokong Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Perancangan strategik kualiti c. Meninggikan semangat berpasukan f. Mengutamakan pelanggan d. Pengukuran prestasi g. Kepastian Kualiti 33 . Huraikan 5 daripada prinsip tersebut. Menyediakan latihan dan pengiktirafan e. Sokongan pengurusan atasan b.

Jawapan : Peranan fasilitator dalam KMK. memastikan bahawa kumpulan akan menumpukan aktiviti-aktiviti mereka terhadap masalahf. a. masalah yang berkaitan dengan kerja mereka g. Huraikan peranan fasilitator dalam KMK dengan memberikan contoh-contoh yang relevan. diperlukan. Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong (supportive) e.Soalan 17 : Dalam struktur Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). j. fasilitator merupakan komponen yang terdiri daripada ketua-ketua bahagian atau pekerja-pekerja yang dipilih oleh pihak pengurusan. 34 . Memberi latihan kepada ketua-ketua kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli kumpulan apabila c. d. Berhubung dengan semua peringkat pengurusan dan mendapat sokongan dan bantuan mereka b. Sebagai orang tengah dalam penyelesaian masalah h. mengesan kemajuan kumpulan menilai hasil program serta kos dan melaporkan kepada pengurusan. sebagai pakar rujuk kepada kumpulan i.

menyimpan rekod mengenai semua aduan yang diterima yang mengandungi maklumat asas. Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh satu hari bekerja setelah menerima surat aduan b. Agensi berkenaan mengambil 35 . j. Menjalankan siasatan awal bagi mempastikan ketulinan sesuatu aduan itu c. Mengemukakan ulasan mengenai aduan itu untuk pertimbangan jawatankuasa d. mengesan dan menentukan kementerian/ Jabatan Persekutuan / Badan-Badan Berkanun k. Jawapan : Cara-cara pengendalian pengaduan awam. menyalinkan surat-surat mengenai pengaduan awam kepada Ketua Setiausaha kementerian/ ketua h. f. Jabatan Persekutuan / ketua Badan-Badan Berkanun Persekutuan/Ketua Pihak Berkuasa Tempatan / i. a. terangkan cara-cara pengendalian pengaduan awam. jawatankuasa. menjalankan siasatan yang terperinci selepas menerima penurunan kuasa pentadbiran daripada e. Persekutuan/ Pihak Berkuasa Tempatan / tindakan pembetulan l. melaporkan hasil siasatan untuk keputusan jawatankuasa g. 1 / 2006. Ketua Agensi berkenaan.Soalan 18 : Dengan merujuk kepada PKPA Bil.

Jawapan : Langkah-langkah bagi memperkukuhkan tenaga manusia sebagai salah satu faktor kritikal yang mempengaruhi produktiviti. pihak pengurusan hendaklah mengambil langkahlangkah bagi memperkukuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. melatih kakitangan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kerja. b. mewujud dan menyebarkan nilai-nilai yang positif c. Terangkan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pihak pengurusan berkaitan tenaga manusia. dan dalam proses penyelesaian masalah produktiviti e. menempatkan kakitangan mengikut kebolehan dan kemahiran 36 . Tenaga Manusia merupakan salah satu faktor kritikal yang telah dikenalpasti. memotivasikan kakitangan supaya menghasilkan kerja dengan cemerlang d. menggalak organisasi penglibatan kakitangan dalam penentuan penentuan matlamat a.Soalan 19 : Untuk mempertingkatkan produktiviti. mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam jabatan / pejabat f. menetapkan standard prestasi untuk kakitangan g. a.

Soalan 20 : Huraikan amalan-amalan yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kualiti layanan perkhidmatan telefon. 1. 7. Membenarkan pelanggan meninggalkan pesanan. 6. cekap dan berkesan. Memaklumkan pelanggan dengan maklumat yang disambungkan. 2. sopan dan berbudi bahasa. 3. Panggilan dikembalikan kepada petugas barisan hadapan sekiranya sambungan tidak berjawab. Pelanggan diberi maklum balas panggilan dalam tempoh setiap 20 saat. Pelanggan disambung kepada pegawai yang betul. lengkap. Jawapan : Aspek perkhidmatan telefon. Panggilan dijawab dalam tempoh tidak melebihi 10 saat Kakitangan barisan hadapan sentiasa mesra. 37 . Membekalkan maklumat yang tepat. 5. 8. 4. Contoh-contoh yang sesuai perlu dikemukakan dalam urusan tersebut.

Memansuhkan peruntukan undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai dengan matlamat organisasi 3.Menggalakkan penglibatan kakitangan dalam menentukan matlamat organisasi dan dalam proses penyelesaian masalah produktiviti .Memotivasikan kakitangan untuk menghasilkan kerja yang cemerlang . Sistem dan Prosedur .Mendefinisikan dengan jelas bidang kuasa bahagian dan unit dalam organisasi 38 .Mengkaji semula siste dan prosedur kerja untuk mengatsi kelemahan yang menyekat produktiviti . Bagaimanakah produktiviti dalam perkhidmatan awam dapat ditingkatkan? Jawapan: 1.Menempatkan kakitanga mengikut kemahiran 2.Menetapkan standard prestasi untuk kakitangan .Mewujudkan struktur organisasi yang fleksibel dan dinamik .Membuat penyelarasan fungsi bahagian dan unit dalam organisasi . keberkesanan dan kualiti sesuatu produk yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi.Meetukan corak perjawatan dalam bahagian dan unit organisasi berperanan dengan tanggungjawab yang diberikan .Melatih kakitangan dalam bidang yang berkaitan dengan kerja .Mempermudah sistem dan prosedur kerja yang sedia ada . Tenaga manusia .Soalan 21 : Produktiviti dalam perkhidmatan awam dikaitkan dengan kecekapan.Mewujudkan dan menyebarkan nilai-nilai positif . Struktur Organisasi .Mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi .

Teknologi .4.Memberi pendidikan kualiti kepada pembekal . Gaya Pengurusan .Menjaga kebersihan dan perhiasan di tempat kerja .Menyelengara kelengkapan modal mengikut jadual menentukan kelengkapan modal berada dalam persekitaran operasi yang baik . Persekitaran Kerja .Mewujudkan susun atur organisasi yang sesuai dengan operasi kerja .Menyediakan kemudahan untuk kakitangan 6.Menamalkan system inventori yang baik untuk mengelakkan pemegangan stok baha-bahan yang berlebihan 8. Bahan-bahan .Menjalankan pemeriksaan ualiti di periongkat awal ke atas bahan-bahan input yang diperoleh daripada pembekal .Melengkapkan pejabat dengan kemudahan asas .Merancang penggunaan kelengkapan supaya dapat digunakan dengan optimum 39 .Mewujudkan wawasan dan objektif organisasi dan menyebarkannya kepada kakitangan . Kelegkapan modal .Mewujudkan budaya kerja yang menekankan produktiviti 5.Mengkaji proses kerja yang dijalanka sekarang untuk diautomasikan dan dimekanisasikan 7.Merancang dan menetapkan matlamat prestasi organisasi da mengukur pencapaian sebenar .

3. Menandakan kedudukan bahagian atau unit dalam carta organisasi yang disediakan bagi MPK 4.Soalan 22 : Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) merupakan dokumen rasmi yang dapat membantu dalam pengurusan dan menyumbangkan peningkatan produktiviti sesuatu jabatan perkhidmatan awam. tanggungjawab kuasa dan hubungan kerja pegawai berkenaan 6. Menyediakan objektif bahagian atau unit 3. Menyenaraikan tugas. Menentukan objektif jabatan Menyediakan carta jabatan Menyediakan fungsi-fungsi utama jabatan Menyenaraika aktiviti-aktiviti setiap fungsi utama Menyediakan proses kerja yang terlibat bagi setiap aktiviti Menyediakan carta aliran kerja bagi setiap aktiviti Menyenaraikan semua borang yang digunakan Langkah-langkah Menyediakan FM 1. 4. 6. Menyertakan objektif jabatan yang disediakan bagi MPK 2. Terangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menyediakan A. 5. Jawapan: A. MPK B. FM. Menyediakan carta organisasi bahagian atau unit dan menandakan kedudukan pegawai dalam bahagian atau unit 5. 2. B. Langkah-langkah Menyediakan MPK 1. Menyenaraikan semua peraturan pentadbiran bagi semua aktiviti utama 40 . 7.

Menyenarika semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan 13. Menyediakan senarai tugas harian 15. Menyenaraikan jawatankuasa yang dianggotai 14. Menyenaraikan semua pegawai yang member kelulusan 10. Merekodkan norma kerja 12.7. Menyenaraikan semua proses kerja yang perlu bagi setiap tugas dan tanggungjawab 8. Menyediakan carta aliran bagi setiap tugas dan tanggungjawab 9. Menyediakan senarai semak setiap tugas dan tanggungjawab 11. Menyediakan jadual norma kerja 41 .

tepat dan mudah. Potensi Pelaksanaan Terdapat bukti inovasi telah berjaya dilaksanakan sama ada secara penuh atau percubaan dan mencapai matlamat inovasi tersebut diperkenalkan. 42 . vii. vi. Huraikan Kriteria Penilaian Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam (AIPA) Jawapan: (Calon deikehendaki memberi maksimum 5 isi) Kriteria yang digunakan dalam proses penilaian dan pemilihan AIPA adalah seperti berikut: i. Efisien Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat menyumbang kepada cara bekerja yang lebih cekap. Kreativiti Inovasi yang diperkenalkan hendaklah kreatif sama ada yang baru atau telah diadaptasi. Replicability Terdapat bukti inovasi boleh diguna pakai oleh agensi-agensi dan pihak-pihak lain secara terus atau dengan diubah suai mengikut keperluan. iv.Soalan 23 : Inovasi dalam Perkhidmatan Awam ialah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta memberi faedah kepada pelanggan. Keberkesanan Kos Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat meningkatkan produktiviti hasil kerja organisasi dengan kos yang sama atau lebih rendah. ii. Komitmen Pengurusan Atasan Terdapat bukti yang jelas mengenai penglibatan kepimpinan dan sokongan pihak pengurusan atasan dalam menghasilkan inovasi. cepat. Signifikan Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat memberi faedah yang jelas kepada peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi. v. iii.

v.Soalan 24 : Tindakan-tindakan dan norma-norma kerja perlu dilaksanakan untuk menentukan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan dikendalikan dengan jayanya. Terangkan tanggungjawab pihak urus setia sebelum dan semasa menguruskan mesyuarat. Memberitahu ahli-ahli mesyuarat tentang etiket mesyuarat b. Tindakan-tindakan semasa mesyuarat i. Catatan Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat hendaklah merekodkan: senarai kehadiran mesyuarat perkara-perkara penting yang dibincangkan di dalam mesyuarat keputusan-keputusan yang dibuat tindakan-tindakan susulan yang perlu diambil oleh kementerian/jabatan 43 . A. Menentukan kertas kerja Kementerian/Jabatan/Agensi disediakan untuk perbincangan iv. Memastikan persediaan kemudahan-kemudahan bilik mesyuarat vi. Menentukan kehadiran vii. Menghantar surat jemputan mesyuarat. Perbincangan Pramesyuarat viii. Menentukan agenda. tarikh. Tindakan-tindakan sebelum mesyuarat i. Membuat tempahan bilik mesyuarat iii. masa dan tempat mesyuarat bersama-sama dengan pengerusi jawatankuasa ii.

C. Merupakan satu jaminan untuk meyampaikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan Memberi jaminan kepada pelanggan terhadap tahap kualiti perkhidmatan yang dijanjikan. jelas dan telus. Promosi Piagam Pelanggan 3.Soalan 25 : A. Boleh ditambah baik 1. Bagaimanakah Piagam Pelanggan dapat dilaksanakan? Jawapan: A Satu komitmen bertulis organisasi terhadap penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan melalui perkhidmatan yang terbuka. 1. Praktikal 4. Penilaian dan penambahbaikan C. Khusus 5. 44 . Huraikan apakah yang anda faham tentang Piagam Pelanggan? Jelaskan ciri-ciri Piagam Pelanggan. Penggubalan Piagam Pelanggan 2. Pemantauan 5. B. Jelas 2. B. Pemulihan Perkhidmatan 4. Kebolehpercayaan 3.

Kelayakan i) semua kumpulan. Pendahuluan Anugerah perkhidmatan cemerlang diberi kepada anggota perkhidmatan awam yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan mereka.Soalan 26 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang anggota perkhidmatan awam telah mula diperkenalkan melalui PKPA bil 2/1993 dan telah mengalami beberapa pindaah sehinggalah terbitnya PKPA bil 2/2002. gred dan kategori yang dilantik oleh pihak berkuasa melantik. sementara atau kontrak. Perkhidmatan yang diberikan itu boleh dijadikan contoh dan ikutan serta memberi pengaruh yang menggerakkan kecergasan bekerja dan daya usaha anggota perkhidmatan awam yang lain. 45 . iii) telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun penuh pada hari terakhir tahun penilaian. APC adalah penghargaan kerajaan kepada anggota perkhidmatan awam yang mutu atau hasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Asas penilaian i) markah prestasi melebihi 85% ii) anggota yang mempunyai kelayakan iii) penerima tidak lebih daripada 8% jumlah anggota yang sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian. Terangkah dengan jelas kelayakan dan asas penilaian bagi membolehkan seseorang anggota perkhidmatan awam diberi anugerah tersebut. ii) pekerja awam tetap.

c. senarai semak dan pelan tindakan Melantik Mystery Shoppers yang sesuai Mengumpul data Membuat analisis dan melaporkan penemuan 46 .Soalan 27 Apakah yang dimaksudkan dengan Mystery Shopping dan terangkan kaedah yang digunakan untuk mengukur prestasi penyampaian perkhidmatan. b. Menetapkan objektif Merangka soalan. e. Jawapan Definisi – sebagai satu kaedah penilaian prestasi perkhidmatan berdasarkan perspektif pelanggan Tujuan – untuk membuat penilaian atas standard kualiti sesebuah organisasi Pelantikan Mystery Shoppers – dalam kalangan orang luar atau kakitangan dalaman organisasi dengan syarat tujuan Mystery Shoppers tidak diketahui oleh pihak yang dinilai Pelaksanaan a. d.

berjalan secara berterusan. melibatkan semua aspek dalam organisasi.Soalan 28 Apakah rasionalnya pelaksanaan MS ISO 9000 dalam perkhidmatan awam? Jelaskan hubungan MS ISO 9000 dengan TQM. Hubungan MS ISO dengan TQM i) MS ISO 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan kualiti pengurusan yang menyeluruh (TQM) . MS ISO 9000 dan TQM memberi penekanan yang sama iaitu aspek sokongan pengurusan. dan memberi penekanan kepada kerja berpasukan. Pelaksanaan ISO boleh memantapkan usaha-usaha ke arah pelaksanaan TQM. TQM adalah satu proses pengurusan kualiti yang berasaskan falsafah kualiti berorientasikan pelanggan. ii) MS ISO 9000 dijadikan sebagai blueprint bagi usaha-usaha penambahbaikan dan peningkatan system kualiti dalam organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi tersebut. Rasional i) Untuk memenuhi kehendak pelanggan yang mahukan organisasi melaksanakan MS ISO 9000 sebelum pelanggan bersedia untuk membeli produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah agensi. ii) iii) iv) 47 . perancangan strategik kualiti dan pengurusan proses. Sistem kualiti dan sistem kepastian kualiti yang diwujudkan melalui pelaksanaan MS ISO 9000 akan meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan proses yang diberi tumpuan oleh TQM.

semakan pengurusan dan kawalan dokumen. Membolehkan organisasi membuktikan kepada mana-mana pihak yang membuat penilaian ke atas organisasi tersebut mengenai kualiti perkhidmatan yang diberikan dan sistem bagi menghasilkan perkhidmatan ini adalah terkawal. vii) 48 . Membolehkan organisasi mengenal pasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkannya daripada berulang. Membolehkan staf menjalankan tugas-tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali. Memberi kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan-amalan pengurusan dan cara-cara bekerja. Membolehkan organisasi mengenal pasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil.Soalan 29 Bagaimanakah ISO 9000 memberi faedah kepada sesebuah organisasi? i) ii) iii) iv) v) vi) Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui maklumat penting hasil daripada audit dalaman.

iii) Pengurusan premis a) Keselesaan pelanggan terjamin. 49 . ii) Teknologi a) bersesuaian dengan perkembangan semasa. i) Unit tetap pengurusan perhubungan pelanggan a) Mengendalikan hal ehwal pelanggan b) Terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang mahir c) Boleh terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional atau sokongan diketuai oleh pegawai kanan. d) Jawatan sesuai dengan perkhidmatan teras yang ditawarkan. e) Ada pegawai khidmat pelanggan. iv) Saluran perkhidmatan a) Pelbagai saluran disediakan.Soalan 30 Jelaskan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian untuk memantapkan penawaran perkhidmatan pelanggan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->