Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Segamat. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5. 11.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4.U. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.2 6. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Jalan Mentol.2 5.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.1 5. 85000. emosi. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. Perundangan (A): P. b.4 6. 3. .3 6.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 41.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.2 4. Tambahan No.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. No. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.1 6.1 4. Johor. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.5 6. Naib Pengerusi 7.1 Pengerusi 7.1 7.1.6.6.2 7.5.1 7.5.1 7.4 7.6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.3 7.6 6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.2 7.2 6.4 Penolong Setiausaha 7.3 7. i. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.2.2.3. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.3 Setiausaha 7.4.6. .2 7. 7. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1.6. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.4 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.3 6.2.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.1.6.5.6.6.4.1 7.3. 7.1 6.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.4.2 7.7 6.1 7.3. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.5 Bendahari 7.3.3.3 7.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7.6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Memeriksa.7.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3.2 11.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.00 seorang setahun.7. PERATURAN 8 KEWANGAN 8.1 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .2 7. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 7.1 10.1 7.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 12.3 8.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.ii. 7. Ahli Jawatankuasa 7. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11.8.1 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.6 Penolong Bendahari 7. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.2 7. PERATURAN 10 AKTIVITI 10. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 8.7.1 9.6. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.1 11. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.8.2 Ahli persatuan sepanjang tahun.

... PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15....2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara..1 14.... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan.... ..12... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.2 13.3 13. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.. Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14.1 15.. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 13..... (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad..... jawatankuasa. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: .. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis.....2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.............2...4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda..2 12.

2 7........ (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... 1........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.................. 4...... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7.........4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ............. 7.....Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3..U.... ....... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja............3 7......2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.1 7.... No...... 2........ 6........1......... 5... 11.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA .... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. Perundangan (A): P. Tambahan Mo..1........... 41..... .................... ....... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.............. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..

....... Tambahan No... .... (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ Perundangan (A): P... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ........ 11...7 2.. .. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.... No. 1.....6 2............................ Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2....1 2.....5 2......U................ Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.... 3.........2 2...3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2....................Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO.....4 2. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .1 3..... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998....... ...3 2.....8 3.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... 41.2 3......

Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian. JOHOR. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. bertarikh 21hb. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tuan. Jalan Padi Ria 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Perundangan (A): P. (A) 196 bertarikh 21 hb. 81200 Johor Bahru. 21. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . JOHOR. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Haliza bin Ahmad. 81200 Johor Bahru.. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Tuan. Mei 1998. Mei 1998. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. 2. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.U. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Encik Ramli bin Putih. JOHOR. JOHOR. terima kasih.U. No.(A) 196. 11. 81200 Johor Bahru. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Tambahan No. 41. 4. 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Ria 1. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Tambahan No. Perundangan (A): P. Setiausaha Pergerakan Pengakap. ««««««««««««. No.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.U. 2. 3. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. menyelenggara. JOHOR. 1. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. No. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. . ««««««««««««. s. terima kasih. 6. dibimbing dan dipandu.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 7. 9. 4. Tambahan No. 4. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Jabatan Pendidikan Negeri. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 3. 6. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 41. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Walau bagaimana pun. Sehubungan itu. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. Johor Bahru. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 2. diselanggara dan dikawal. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 4. Perundangan (A): P. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. 5. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam.k. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. 11. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini.Bandar Baru Uda (No. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. 3. 7. 5. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Pejabat Pendidikan Daerah.

( RAMLI BIN PUTIH ) s. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk.10. 14. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih.. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 12. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. JOHOR. Sekian . 18. 16. Tuan. 13. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Pengetua. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 4.. ««««««««. 11. 17. 19. 1. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 21. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. JOHOR. Sehubungan itu.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 2.k. 15. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 81200 Johor Bahru. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. terima kasih. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 2. 20. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini.

Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 41l Perundangan (A). Mei 1998. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini.1 1. 1. Tingkatan Empat Sains 1.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). terima kasih. 3....5 2... Sekian . 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap. Tambahan No. 2. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. «««««««. 4.... berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.... 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi . Pengerusi 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Saudara. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. P.3 1. Tarikh: Johari bin Mat. JOHOR..U. No.4 1... (A) 196 bertarikh 21 hb. Jalan Padi Ria 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.2 1. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.k. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.

Setiausaha 3. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 7. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. 6. Jalan Padi Ria 1.1 3.1 6.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Pemeriksa Kira-Kira 7.2 3. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap. Jalan Padi Ria 1. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 .2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Tuan. 81200 Johor Bahru. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.1 5.2 2.1 7. Bendahari 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. 81200 Johor Bahru. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.2 4.2 5.4 5. Berkerjasama dengan setiausaha. JOHOR. 4.3 3.1 2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 4. Pengetua.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.3 5. Penolong Setiausaha 4. JOHOR. 5. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas.

2. No. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. 81200 Johor Bahru. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda .00 seorang sebulan. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.3 dan 7. 6. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Jalan Padi Ria 1. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tambahan No. 5. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.2. 1. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. JOHOR. 3. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. Sehubungan itu. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. 81200 Johor Bahru. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Tuan. 11. 4. ««««««. s. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. 4. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 3. 41 Perundangan (A). JOHOR. 7.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. P. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini.U. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k.1. Sekian.

Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Encik Putih bin Sulaiman.k. Bandar Baru Uda. No. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. ««««««««««««.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). 3. Sehubungan itu. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No.U. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. No. 41 Perundangan (A). Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. 11. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. 81200 Johor Bahru. JOHOR. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 4. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. s. Jalan Jagung 12. 2. 1.00 pagi. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. 21. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Sehubungan dengan itu. P.00 seorang sebulan. 81200 Johor Bahru. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2.00 hingga 11. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Tuan. 5. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. terima kasih. 2. Sekian.

00) atau tahunan (RM 12. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. 4. 1. Tuan.k. ««««««««««««. Jalan Hang Jebat. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Rumah Pengakap. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.25). 3. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No.. JOHOR. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. 2. Persekutuan Pengakap Malaysia. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. atau bulanan (RM 1.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00) bermula dari bulan Januari 2003. terima kasih. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 2. terima kasih. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s.Oleh itu. Sekian . ««««««««««««. 56000 Kuala Lumpur. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sehubungan itu. 81200 Johor Bahru. Sekian. Jalan Padi Ria 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Bandar Baru Uda. Sekian. Pengarah Pendidikan Johor. Tuan. 1.00 hingga 11. JOHOR.k. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Jalan Jagung 12. 4. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru. 3. Encik Putih bin Sulaiman. Sehubungan dengan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 2. 3. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 21. 5. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 6.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No. 17 Januari. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. ««««««««««««. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. s. 2. s. 4.k. 3. terima kasih. Jalan Padi Ria 1. 1.

dan panjangkan bil kepada kami. .Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««.

.................Bill Amaun RM Sen ......... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««.... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««....... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««.. Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««....................... Bayar Kepada: ............. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda......... Tarikh : «««««««««............ Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No...................... 2......... Jawatan : «««««««««««««... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1....No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««....... .............. . Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan................ No..

....... Jamuan makan akhir tahun 7....... Hadiah pertandingan 5.Sumbangan daripada PIBG RM 40.... Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli....... Cek: .. 2.00 30....... Johor Bahru.. Buku program 4...00 3.... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda....140........00 PERBELANJAAN 1...... Johor Bahru.... Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima...... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20. Saguhati penceramah 6.00 .................. Yuran bulanan ahli 5.00 300...... Baki dalam bank Jumlah 1........00 200.00 30.. Beli buku laporan dan alat tulis. .. Tandatangan Butir-butir bayaran No..00 100........ Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan..00 500. 3.....Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul.. Pengerusi Pergerakan Pengakap ...140..00 Jumlah 1..... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1........ Peruntukan Kokurikulum 6..... Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap....00 500.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda..00 110....00 100..... Baki dibawa ke hadapan 2...00 350.. Tarikh: .......

Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. . (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««. 11 Mac 2003 (Isnin) 2.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. JOHOR. vi. Ahli Pergerakan Pengakap. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Agenda Mesyuarat Agung.Saya KASSIM BIN SURATMAN.. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Ucapan Pengerusi Tetap.. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. iii. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. v.3 2.1 2. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Saudara/Saudari. Pemilihan dua orang juruaudit. Pemeriksa kira-kira 2. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Ucapan Perasmian.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. iv.2 2. i. ii. Membentangkan laporan tahunan. Johor Bahru.

4. viii. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. Pencadang 4. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.2003 (Isnin) Masa : 2.2. s. 2.1.1. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. 1. 3.7.5. Ucapan penanguhan. 6. Penolong Setiausaha 5. Naib Pengerusi 5. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. terima kasih. 3.k. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. . Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. 5. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.2. 2. Kehadiran amat dihargai. 4. Pengerusi Pergerakan Pengakap. Setiausaha 5. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Membahaskan usul-usul yang diterima. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap.6.2. Sekian.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. 7. Saya yang mejalankan tugas.3.3. Bendahari 5. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. 4. Pencadang 2.vii.2. 2. 8. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3. Pengerusi 5.1. 3. Penolong Bendahari 5.1. 6.2.1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

3 2. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2.4. Kehadiran amat dihargai. Laporan kewangan.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Pergerakan Pengakap. Perkara berbangkit. 3.00 petang Dicatat oleh. SMK Bandar Baru Uda. Johor Bahru.5 2. Kebangsaan Bandar Baru Uda. Saudara/Saudari. Laporan biro-biro Hal-hal lain.2 2. Sekian. JOHOR.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap.2003 (Sabtu) 8.00 pagi Bilik Bacaan.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Saya yang menurut perintah. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.3. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan. terima kasih. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. . Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. ««««««««««.1 2. 13. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Tingkatan 4 Sastera 1.4 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tarikh: 11.

Pergerakan Pengakap. Haliza bin Ahmad 4. . Jamal bin Pandak Bil 1. Halim bin Hasbullah 2. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha.2003 «««. Tarikh : 13. Pencadang 2. Penyokong Perkara Berbangkit 3.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda.k. Lim Swee Meng 5. 3.2003 (Sabtu) Masa: 8. Abdul bin Aatan 3. s. Kassim bin Suratman 6. 5. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. Ariffin bin Zaini 10.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap.1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Ban Ah Lek 8. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2.30 pagi Dicatat oleh. Latif bin Karya 7.4. ««««««««««««««««. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. 4. 6. Kamalariffin bin Ali 11. Shamugam a/l Arumugam 9.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3.4.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 2.2. 1.. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap.1. Ahli yang hadir: 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengerusi Pergerakan Pengakap.

15. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat.. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek.. 2. «««««««««««««««««. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««.. 3. Disediakan oleh. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««.. 1.. 2.. 9.. 14. Bahagian A 1.. 2. 11. 8.. «««««««««««««««««. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan.. 3.. «««««««««««. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. 4. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. 13. Tahun ««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. 6. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««.. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««.. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. 5. 16. Disahkan oleh. ««««««««««. Johor Bahru. 7. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. 12.. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1. . 18. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. 17.. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah «««««««««««««««.

3.. 2. 5««««««««««««««««««. 6««««««««««««««««««. 4. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. 4..Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3.. 5.. 7««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««. 4««««««««««««««««««..1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas... Hari ««««««««..1.. Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««.. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha...2. «««««««««««««««««« 4... 4. 3«««««««««««««««««««. 2. 2«««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat.. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««. ««««««««««««. 6. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . 1««««««««««««««««««.

9. Menjaga segala peralatan yang disediakan . Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Tidak dibenarkan memancing. Tarikh dan Tempat. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Johor Bahru. Johor Bahru. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. kenal. oleh kem komandan. Semasa perkhemahan. Anggaran Perbelanjaan. 8. 3. 7. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. 9. «««««««««««. 6. Harapan dan Penutup. 11. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. Matlamat. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. Ahli Jawatankuasa Induk. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. 4. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. 5. Setiap peserta. 12. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. Sasaran Penyertaan. selepas jam 12. 6. 7. 10. 12. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 4. 10. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . 2. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. 11. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. 5.00 tengah malam. 3. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 13. 8. Objektif. . 2. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program.

. Tuan / Puan.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.3 2.4 2. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah . . Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas.6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. 15... 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Johor Darul Takzim. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. 21 Hingga 23 Julai 2003.30ptg. SKBBU2. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. terima kasih.. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan.. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003....1 2.00pg. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2.k 1. 16. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.14.... 2...... s.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. Pelajar Tahap 2.. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan.. 18.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.. Jalan Padi Mahsuri.. 81200 Johor Bahru.. 10.. 20..... 200 pelajar dan 15 guru..5 2.. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 21/7 hingga 4.. 17.. 19. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.... Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2..2 2.

: Sepenuh masa.. s..... Jawatankuasa Pelaksana... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. Setiausaha. Jalan Padi Mahsuri.k..... 2.. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri..Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha.. 81200 Johor Bahru. Johor Darul Takzim. Merangkap Setiausaha. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekian.. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003... Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. 1...3 2.. Guru Besar.. : Jumaat hingga Ahad.. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. terima kasih.... Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 .. Jawatankuasa Pelaksana. Tuan.4 3. 81200 Johor Bahru.. 81200 Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003. 2. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.1 2. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... .. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.2 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.

... 1.... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.... Sekian..Johor Darul Takzim..2 2........ Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««... Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tuan.......... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga...3 2....4 Tiada unsur-unsur paksaan. terima kasih.Telefon: ..... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2..k.. . memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas.. Johor Darul Takzim..... s....... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No.... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... . Tuan / Puan. kemalangan... 81200 Johor Bahru.... Tarikh : Guru Besar.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2....1 2... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid.. Jalan Padi Mahsuri. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««.. Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2.. 2..

. ..3 4.. 3.. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. terima kasih. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Johor Darul Takzim..1 3. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.....30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2... Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih...... Tuan... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu. Polis Diraja Malaysia......... 5. Johor Darul Takzim.. 2. .. Sekian.. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3.. Jalan Padi Mahsuri. Tandatangan Nama: No... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. Ketua Polis Daerah Johor Bahru. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««....kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.. 81200 Johor Bahru...2 3..... Sekian.

k 1. 4. Johor Darul Takzim. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Johor Darul Taksim... 81200 Johor Bahru. Johor Darul Takzim. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut... Jalan Larkin. Tuan / Puan.....3 1.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 1.s. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru..k 1.... 2. kasih Sekian.. Jalan Padi Mahsuri... 2.. 81200 Johor Bahru..2 1. s. Syarikat Air Johor.. Tuan Pengurus.... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima . 3. 81200 Johor Bahru..... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.1 1.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Jalan Padi Mahsuri... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah ..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2.

Samion bin Selamat..... 81200 Johor Bahru.2 1. En.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... Johor Darul Taksim. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Johor Darul Takzim... Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan...4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4...3 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. Jalan Padi Mahsuri. Tuan / Puan. pulley dan snap link ) 5.. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 . s.. Guru Penasihat Pasukan Pengakap.. 2.k 1...1 4. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah .2 4. Johor Darul Takzim.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... 81200 Johor Bahru..1 1.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 81200 Johor Bahru.3 1...Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat. Jalan Larkin. Carabinar... Harnes.4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi.

. s. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekian.. : 10. . ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih................... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..k......00 pagi 21/7 hingga 4............ Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru...Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4. 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful