P. 1
Contoh Surat an Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam

Contoh Surat an Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam

|Views: 292|Likes:
Published by Kg Gan

More info:

Published by: Kg Gan on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 41. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. b. 11. 85000.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4.1 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.2 6. 3.2 4.4 6. Perundangan (A): P. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 5. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3.1 5. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Jalan Mentol.U. Segamat. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. . Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. emosi. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a. Tambahan No.3 6. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. No.1 4. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Johor.

7 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2.5.2 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.6.6 6.2 7.1 7.3. 7. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3.5.1 7.3 7.2 7.6.3 6. Naib Pengerusi 7.6.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.3 7. .2 7.5 Bendahari 7.2 6.5.6.3 7.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2.4 7.3. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4.1. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.1 7.4.3 Setiausaha 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.6.2 7. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4.1 Pengerusi 7.3. 7.4 6.4 Penolong Setiausaha 7.3.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2.1 7.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.5 6. i.6.1 7.6.6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.

2 11.1 7.1 7.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7. PERATURAN 8 KEWANGAN 8.6.2. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.1 8.1 7. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.00 seorang setahun. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.3 8.ii.1 12. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7. PERATURAN 10 AKTIVITI 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11.2 8.2 7. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.8.2 Memeriksa. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. 7.6.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .1 11. menyemak serta bertangungjawab keatasnya. Ahli Jawatankuasa 7.6 Penolong Bendahari 7. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3.1 9.1 10.2 7.2 Ahli persatuan sepanjang tahun.7. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.8.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

.1 14....2.1 13........3 13. PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14...... (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: . (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ..12.. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan.1 15.4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.. (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15.2 13. Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.... ......... ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis... Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli...2 12.2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar..3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad..... jawatankuasa.......

. 5................ .........U....... 6...............1 7..... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA ........ 4.... Tambahan Mo... No...... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7.. (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. 7......4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .......Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO........... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..........1. 2..... .........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6........... 3.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan..2 7............ 11.............3 7. PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....... ...... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.... 1....1..... 41... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... Perundangan (A): P.........

... Perundangan (A): P.U.............. Tambahan No.........3 2.......... ...... (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .......... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.....Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO....7 2........ maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja...... .2 3............... 41.3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2.2 2........... 3... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..........8 3......... 11. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42............. (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . . (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........1 2..... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998........ Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa .....1 3........ 1......... Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2......5 2..... No.......4 2.6 2...

Perundangan (A): P. 3. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. (A) 196 bertarikh 21 hb. Jalan Padi Ria 1. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 81200 Johor Bahru.. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. JOHOR. 4. JOHOR. Encik Ramli bin Putih. 11. 21.U. Mei 1998.(A) 196.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 81200 Johor Bahru. Tambahan No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Haliza bin Ahmad. bertarikh 21hb. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 81200 Johor Bahru. Perundangan (A): P.U. ««««««««««««. Tambahan No. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . 2. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jalan Padi Ria 1. No. Sekian. No. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Tuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 41. JOHOR. Mei 1998. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. Tuan. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU.

2. Johor Bahru. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. 3. Sekian.k. . terima kasih. 6. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. diselanggara dan dikawal. 5. Walau bagaimana pun. Perundangan (A): P. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 4. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Pejabat Pendidikan Daerah. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 3. JOHOR. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 6. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. 9. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. 5. ««««««««««««. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). 7. 2. 7. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1.Bandar Baru Uda (No. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. 41. Sehubungan itu. dibimbing dan dipandu. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. s. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jabatan Pendidikan Negeri. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 3. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. 8. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. 11. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No. menyelenggara. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati.U. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 1. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 4.

Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 15. 2. 21. terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. JOHOR. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 3. 13. 16. 20. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. ««««««««. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah..10. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 19. Tuan. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 11. 12. Sehubungan itu. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 4. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 1. 17. Sekian . Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 81200 Johor Bahru.k.. 2. Pengetua. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.. 18. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. 81200 Johor Bahru. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 14. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

..3 1.. 3.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Tingkatan Empat Sains 1. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No. Tambahan No. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. Jalan Padi Ria 1. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. s. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. Saudara... Pergerakan Pengakap. 2. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan..k.2 1. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. P. 41l Perundangan (A). Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002..U. 11. 3. 4. 2.4 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Mei 1998. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1.1 1. «««««««. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. Pengerusi 1.. (A) 196 bertarikh 21 hb.5 2..Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda. Sekian . No. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi . Tarikh: Johari bin Mat. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 81200 Johor Bahru. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 7.2 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap.2 4.2 5. Setiausaha 3. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3 5. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. JOHOR. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.3 3. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.1 4.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Ahli Jawatankuasa 6.5 Mengutip wang derma daripada ahli.2 3. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7. Tuan. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. 4. Bendahari 5.1 3.1 6. Jalan Padi Ria 1.2.1 2. Penolong Setiausaha 4.1 5. Pengetua. Berkerjasama dengan setiausaha. 5.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. JOHOR. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Jalan Padi Ria 1.4 5.

Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Sehubungan itu. 4.U. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. Jalan Padi Ria 1. s. Tambahan No.2. 2.1. 81200 Johor Bahru. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 7. ««««««. Tuan. JOHOR. Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. Sekian. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 1. 5. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad. No. terima kasih. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. 81200 Johor Bahru. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. P. 4. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 6. 41 Perundangan (A)..00 seorang sebulan. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. 3.3 dan 7. JOHOR. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1.k. 3. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas.

JOHOR. Sehubungan dengan itu. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. Bandar Baru Uda. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s. 21. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Jalan Jagung 12. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 5. 2. JOHOR. Sehubungan itu. Tambahan No. ««««««««««««. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 pagi. No. terima kasih. Tuan. P.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . No. Jalan Padi Ria 1.00 seorang sebulan. 41 Perundangan (A). 81200 Johor Bahru. Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 1. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. 2. 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Encik Putih bin Sulaiman.00 hingga 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.U. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 2. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. 11.k. 3. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sekian.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2.25). Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Sekian. 2.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002.Oleh itu. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.00) bermula dari bulan Januari 2003. ««««««««««««. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas.k. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 81200 Johor Bahru. Sehubungan itu. Jalan Padi Ria 1. 4. Tuan. terima kasih. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. terima kasih. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Rumah Pengakap. 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 . Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. atau bulanan (RM 1. 56000 Kuala Lumpur. Jalan Hang Jebat. s. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Persekutuan Pengakap Malaysia. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap.00) atau tahunan (RM 12. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. 2. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. JOHOR. Sekian . 1. ««««««««««««.

( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Encik Putih bin Sulaiman. 2. 5. 1. Bandar Baru Uda. 3. No. 3. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.k. 3. Jalan Padi Ria 1. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s. ««««««««««««. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru.k. JOHOR. 6. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 1. JOHOR. Tuan. 81200 Johor Bahru. 2. 17 Januari. s. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Sehubungan dengan itu. Pengarah Pendidikan Johor. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. terima kasih. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. 21. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. 4. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8.00 hingga 11. 81200 Johor Bahru.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Jagung 12. Sekian.

.Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««. dan panjangkan bil kepada kami.

. 2....... Bayar Kepada: ............................. Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan. Jawatan : «««««««««««««..... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1............... Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.......No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««..... . No.................. Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««...... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««....Bill Amaun RM Sen ................... Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No............................ ........... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««............ Tarikh : «««««««««..

Buku program 4... ...... Johor Bahru......... Baki dibawa ke hadapan 2. 3...Sumbangan daripada PIBG RM 40............ Pengerusi Pergerakan Pengakap ....00 Jumlah 1..Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul...... Saguhati penceramah 6... Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan. Beli buku laporan dan alat tulis. Hadiah pertandingan 5. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1.... Yuran bulanan ahli 5...00 PERBELANJAAN 1...00 350..........00 3.00 300....... Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap..........00 30..... Tandatangan Butir-butir bayaran No.. Cek: . Tarikh: ........ Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima.00 100.140.... Peruntukan Kokurikulum 6............. Jamuan makan akhir tahun 7..00 500. 2.00 100.....00 ............ Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda... Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20....00 30........ Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli......... Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda....140..00 500...00 200...00 110.. Baki dalam bank Jumlah 1.

i.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. iv. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Agenda Mesyuarat Agung. v. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. vi. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Pemilihan dua orang juruaudit. 81200 Johor Bahru.1 2. Ucapan Pengerusi Tetap.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. iii. Johor Bahru. Membentangkan laporan tahunan. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Saudara/Saudari.Saya KASSIM BIN SURATMAN. Ucapan Perasmian.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. ii. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. . (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. Pemeriksa kira-kira 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. JOHOR.2 2. Ahli Pergerakan Pengakap. Pemilihan Ahli Jawatankuasa.. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.3 2..

k.2. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11.4. Saya yang mejalankan tugas. Pengerusi 5. Pencadang 2. Pengerusi Pergerakan Pengakap. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3.2003 (Isnin) Masa : 2. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Setiausaha 5. 8.2. Bendahari 5.1. Penolong Bendahari 5.2. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. s. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. 2. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3.3. 1.1.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.7. Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. Ucapan penanguhan. 3. 4.3. terima kasih. Kehadiran amat dihargai. 6.2. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Penolong Setiausaha 5. 3.2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Sekian. 5. Naib Pengerusi 5.1. 2. Membahaskan usul-usul yang diterima.1. .5.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. viii. 7. 2. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. 3.6. Pencadang 4.vii. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 6.

00 petang Dicatat oleh.4 2. Pergerakan Pengakap. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan. . Perkara berbangkit. 3. Saudara/Saudari.00 pagi Bilik Bacaan.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. SMK Bandar Baru Uda. Johor Bahru. Kehadiran amat dihargai.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Sekian. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. terima kasih. 13.3 2. Tarikh: 11.2003 (Sabtu) 8.3. Tingkatan 4 Sastera 1. Laporan biro-biro Hal-hal lain. ««««««««««. Saya yang menurut perintah.2 2.4. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.5 2. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. Laporan kewangan.1 2.

Latif bin Karya 7. ««««««««««««««««.4.k. 4. Ariffin bin Zaini 10.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. 2. . Ahli yang hadir: 1. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.30 pagi Dicatat oleh. 2.4. Pengerusi Pergerakan Pengakap. 4.2003 «««. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 3. Abdul bin Aatan 3. 6. Pencadang 2. Halim bin Hasbullah 2. Lim Swee Meng 5.. Jamal bin Pandak Bil 1. 3. 1.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.2003 (Sabtu) Masa: 8. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha. Kassim bin Suratman 6.«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. Ban Ah Lek 8. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Kamalariffin bin Ali 11. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Shamugam a/l Arumugam 9. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 5. Haliza bin Ahmad 4.1.1.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Penyokong Perkara Berbangkit 3. Pergerakan Pengakap. Tarikh : 13. s.2.

13. «««««««««««««««««. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««.. 7. Disahkan oleh. Bahagian A 1. Johor Bahru. 12. 4. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah «««««««««««««««. ««««««««««««««««««. «««««««««««««««««. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1.. 2.. 6. Disediakan oleh. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. . Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««.. 2. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. 3. 14. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««... 18. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. 9. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. 3. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. Tahun ««««««««««««««««. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. 1. 5. 2. 8. ««««««««««.. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««.. 16... 15. 11.. «««««««««««.. 17. «««««««««««««««««....

. «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. 2«««««««««««««««««««.. Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««. 7««««««««««««««««««. 3«««««««««««««««««««... «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat.. Hari ««««««««. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««. ««««««««««««««««««.. 4««««««««««««««««««. 2.. 2. 1««««««««««««««««««.3.. 4. 5««««««««««««««««««. 6««««««««««««««««««.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5. ««««««««««««.2... Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . ««««««««««««««««««. 5.... ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««.... ««««««««««««««««««.. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. 4. 4.. «««««««««««««««««« 4.1. 6.

8. 9. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. 13. Tarikh dan Tempat. oleh kem komandan. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. 5. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 4.00 tengah malam. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. 6. 9. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. selepas jam 12. 11. 7. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. «««««««««««. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. 12. 10. 8. Semasa perkhemahan. 2. 10. 12. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Matlamat. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Tidak dibenarkan memancing. 5. Objektif. 3. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. . Johor Bahru. Menjaga segala peralatan yang disediakan . Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. 2. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Johor Bahru.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. Harapan dan Penutup. 7. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. kenal.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. 6. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. 11. Ahli Jawatankuasa Induk. 3. Setiap peserta. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 4. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. Anggaran Perbelanjaan. Sasaran Penyertaan.

Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003..14.. 18. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan..... s.3 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 200 pelajar dan 15 guru. 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan..1 2.... 20. 19. 10. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah . Johor Darul Takzim.....00pg... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. 21 Hingga 23 Julai 2003... ... Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Tuan / Puan. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. terima kasih..2 2. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi..k 1...6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.. 15.. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur..... 81200 Johor Bahru.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Pelajar Tahap 2. 21/7 hingga 4... SKBBU2....30ptg.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Mahsuri... 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2..5 2. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. 17. 16.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan.4 2.

. 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003. : Jumaat hingga Ahad.. Jalan Padi Mahsuri.Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha.. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam..... Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2..... 81200 Johor Bahru.1 2.. terima kasih. Guru Besar...2 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Jawatankuasa Pelaksana... Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 . ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.... Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekian.. Tuan. s. Jalan Padi Mahsuri.. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.k. Merangkap Setiausaha. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. 81200 Johor Bahru. Johor Darul Takzim. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. Jawatankuasa Pelaksana..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan. : Sepenuh masa. Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. 2.. 81200 Johor Bahru.. 1.3 2. Setiausaha. .4 3. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.

. Sekian........... s... Tuan.....k....4 Tiada unsur-unsur paksaan. 2.... ..1 2.......... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.3 2. 81200 Johor Bahru... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...... Johor Darul Takzim...... No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««...2 2..... Jalan Padi Mahsuri.. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003... 1... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta.... Tuan / Puan. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2. kemalangan. Tarikh : Guru Besar. .. memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««.. Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2...... terima kasih.....Telefon: ..Johor Darul Takzim..... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2...

. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003..... Tandatangan Nama: No... 5... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Sekian.. Johor Darul Takzim. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 2..3 4. terima kasih.. Johor Darul Takzim. 81200 Johor Bahru.... 3..30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2. K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. Jalan Padi Mahsuri.. Sekian.1 3.kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2....... Tuan.. Ketua Polis Daerah Johor Bahru...2 3... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu.... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. . ....... Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3. Polis Diraja Malaysia.. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««.

.. 81200 Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan..... 1. Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 3... s..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar....... Johor Darul Takzim.2 1.. Tuan / Puan. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.k 1. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima . Tuan Pengurus.. Jalan Larkin. Johor Darul Taksim... 81200 Johor Bahru.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 4. 81200 Johor Bahru. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut.. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. 2....1 1. kasih Sekian... Jalan Padi Mahsuri..3 1. 2.s. Syarikat Air Johor. Jalan Padi Mahsuri. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah ..k 1..... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut..

81200 Johor Bahru.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4. Harnes. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.3 4. Johor Darul Takzim..4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi.... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . En. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2..Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat. 81200 Johor Bahru.... Carabinar. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003.3 1... Jalan Larkin. Johor Darul Takzim. 2.... Guru Penasihat Pasukan Pengakap. Samion bin Selamat. pulley dan snap link ) 5.1 4...k 1..2 4... 81200 Johor Bahru...1 1.... Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu... Tuan / Puan..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri.2 1. s.. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1... Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 . Johor Darul Taksim. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan..

.. s....... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru....... .. .. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.....k.Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.... 1....... Sekian.00 pagi 21/7 hingga 4. : 10......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->