P. 1
Contoh Surat an Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam

Contoh Surat an Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam

|Views: 292|Likes:
Published by Kg Gan

More info:

Published by: Kg Gan on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SJKC SEG HWA, 85000, SEGAMAT. JOHOR. Guru Besar, SJKC SEG HWA 85000, SEGAMAT. Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebuah Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diujudkan pada 01 Januari 2009 yang lalu dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi aktiviti berpengakap dikalangan warga SJKC Seg Hwa ini. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenarkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Jasa baik dan keehsanan tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. senarai ahli

Tarikh

: 01 Januari 2009

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas, ««««««««««.. ( Ang Hong Min ) Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, . SJKC Seg Hwa s.k. . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SJKC Seg Hwa

Nota penting : Sila ubah tarikh dan rujukan fail mengikut ketetapan kelab/persatuan masing-masing jika tidak sama dengan contoh yang diberi.

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SJKC SEG HWA 85000,Segamat,Johor., Tarikh Ang Hong Min Setiausaha Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Tuan, Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan bertarikh 01 Januari 2009. 2. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap yang berhasrat untuk menyemarakkan lagi Pergerakan Pengakap sekolah ini. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21hb. Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa (No.Pendaftaran 18/2009/SKFM1) dengan syarat pihak tuan mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan yang akan pihak tuan adakan. 4. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kelulusan ini bukan bermaksud Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, : 5 Januari 2009

««««««««««««««.. ( YEO AH KOW) Guru Besar, SJKC SEG HWA

Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Setiausaha Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa 85000, Segamat. Guru Besar SJKC Seg Hwa Melalui: Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap. Tuan,

Dan

Pendaftaran

Pasukan

Pakaian

Seragam,

Tarikh

: 6 Januari 2009

Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berasaskan surat tuan bertarikh 5 Januari 2009. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa telah diadakan pada 1 Januari 2009 jam 9.00 pagi di bilik Tahun Lima M. Mesyuarat telah memutus dan mengesahkan dengan sebulat suara Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Aktiviti Utama, dan Senarai Ahli Jawatankuasa yang akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah ke tarikh Mesyuarat Agung yang pertama yang akan diadakan secepat mungkin. 3. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa dengan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan yang dinyatakan di atas untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan selaras dengan Subperaturan 5(1) dan 5(3) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5. Jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas,

««««««««««.. ( ANG HONG MIN) Setiausaha, b.p. Pengerusi Pergerakan Pengakap, SJKC Seg Hwa s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

85000. emosi.2 6. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.2 5.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. . Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Segamat. No.5 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA 6. Perundangan (A): P. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3 6. 11. b. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.3 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 41. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. rohani dan intelek PERATURAN 3 OBJEKTIF 3. 3.1 5. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a.Lampiran 4 PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP MAOKIL 1 NO. Jalan Mentol. Nama Persatuan: Alamat : Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa SJKC Seg Hwa 1-3. PENDAFTARAN 18/2009/SKFM1 PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. jawatan hendaklah menghantar surat perletakan Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan kepada Guru Penasihat. PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.U.2 4. Tambahan No. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.4 6.2 PERATURAN 4 KEAHLIAN 4. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. Johor. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.1 6.1 4.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.3.2 7. Naib Pengerusi 7.3 7.2 7.1 7. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.5 Bendahari 7.3.2.2 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.5.5.1 7.3 6.3 Setiausaha 7.4 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.2.6 6.5 6.6.3. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.4 Penolong Setiausaha 7.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. i.3 7.6.5. 7.6.1.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5.3.4 6. 7.4.1 7.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.4.6.4. .2.7 6.6.3 7.1.1 6.6.2 7.4 7. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.1 7.6. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2 6.6.2 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 7.1 Pengerusi 7. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.

2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. PERATURAN 10 AKTIVITI 10.6. PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN 11. PERATURAN 8 KEWANGAN 8.8. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.ii. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 11.2 8.2. mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.7 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.4 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 3.1 7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.7.6. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan.1 11.1 10. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.1 Amaran lisan perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi .2 Ahli persatuan sepanjang tahun.1 12.6 Penolong Bendahari 7. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.2 7.7. Ahli Jawatankuasa 7.1 9.2 Memeriksa.3 8. menyemak serta bertangungjawab keatasnya.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN 12. 7.00 seorang setahun.2 7.7. sekiranya mendapat kebenaran Guru Besar. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 7.1 7.

1 15.....2...2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. ahli atau pentadbir sekolah secara bertulis. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.....1 14. jawatankuasa... Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. (ANG HONG MIN Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu...2 13.. Ahli Jawatankuasa Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar... .. PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN 15. (ANG WEI HONG) Guru pemimpin) Pergerakan Pengakap Tarikh: ....4 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda..... PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN 14.....3 13.. PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.12.1 13..2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati dan Falsafah Pendidikan Negara.....2 12....... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ..3 Amaran bertulis Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. melanggar perlembagaan Segala hutang wajib dijelaskan... Guru Penasihat akan Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.....

........U.......... 3. .. Perundangan (A): P..... 1........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6......3 7... No............... Tambahan Mo......... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ........... 6..... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........................2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.. 2.......... ....................Lampiran 5 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO... .... 11. 7...........4 Perakuan: TAN CHEE SENG LEE SENG HUAT ANG HONG MIN GAN KONG LIAN NG TIAN LIN TAN TIAN HUAT LEE MIN SENG CHIN BOON HUA PANG RUI MING GOH SENG JI Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6...... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SJKC SEG HWA ....2 7...... (TAN CHEE SENG) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . 4....... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa 7.1. 41. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja...1..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.................1 7.... 5.

..3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2..1 2.6 2............2 2.......... .....2 3.... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini..8 3..7 2.. .. (TAN CHEE SENG ) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan LKTP Maokil 1 yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 1.......... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998...... Program Kepengakapan: Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 2....... 11.U... No... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SJKC Seg Hwa ..........5 2.................. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...........1 3..... (ANG WEI HONG) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... Tambahan No... PENDAFTARAN 1/2009/SJKCSH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..... 3..........4 2...3 2....................... (ANG HONG MIN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . ..... 41.. Perundangan (A): P.Lampiran 6 PERGERAKAN PENGAKAP SJKC SEG HWA NO..............................

11. 4.Lampiran 7 Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. JOHOR. Jalan Padi Ria 1. Encik Ramli bin Putih. No.U. 3. Sekian. JOHOR. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P. Mei 1998. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan No. ««««««««««««. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Lampiran 8 Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Sekolah Menegah Kebangsaan Bandar Baru Uda. JOHOR. (A) 196 bertarikh 21 hb. Tuan. Pendaftaran 18/2002/SMKBBU. 2.. bertarikh 21hb. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. No.U. 81200 Johor Bahru. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pengesahan ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Haliza bin Ahmad. 21. Setiausaha Pergerakan Pengakap. JOHOR. Perundangan (A): P. Tuan.(A) 196. 81200 Johor Bahru. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/07/P/2002(2) bertarikh 20 Oktober 2002. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. Tambahan No. Mei 1998. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 11. Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan dan semua Ahli Jawatankuasa yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Pergerakan Pengakap ini. Tambahan No. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: JEA1048/PKS/05/2002(7) 27 Oktober 2002 Rujukan Tuan: SMKBBU/07/P/2002(2) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(6) Tarikh: 25 Oktober 2002 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 41.

Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dan berkuasa menasihati. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. 9. diselanggara dan dikawal. JOHOR. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan.Bandar Baru Uda (No. 6. 5. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 5. 6. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda semasa menyertai aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar kawawan sekolah. Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 2. 3. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tambahan No. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Kelulusan dan pengesahan ini terkandung dalam surat saya 2. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 1. 2. 3. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Perundangan (A): P. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). s. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Walau bagaimana pun. 8. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.k. 4. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 7. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. menyelenggara. 4. Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia. terima kasih. Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia. ««««««««««««.U. 4. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti Pergerakan Pengakap sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan. menegur dan mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan Pergerakan Pengakap sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. kegiatan persatuan ini perlu dipimpin. Sehubungan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi Fail Pengakap Lampiran 9 Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. No. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 7. manakala kebajikan serta keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia. dibimbing dan dipandu. . maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. 3. 41. Johor Bahru. 11. Pejabat Pendidikan Daerah. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.

12. Sehubungan itu.10. 3. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Pengetua. 18.k. Tuan. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian . Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2002. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. JOHOR. 20. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. ( RAMLI BIN PUTIH ) s. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Lampiran 10 Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Ramli bin Putih. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 14. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 81200 Johor Bahru. Rujukan Tuan:JEA1048/PKS/05/2002(7) Rujukan Kami: Tarikh: 28 Oktober 2002 Perlantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA1048/PKS/05/2002(7) bertarikh 27 Oktober 2002 yang berkaitan. 81200 Johor Bahru. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.. 17. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. 4. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam.. 11. terima kasih. 1. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 2. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 21. 19.. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. ««««««««. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2. 16. JOHOR. 15.

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.3 1.5 2..Pendaftaran 18/2002/SMKBBU). Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua..k.. s. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Jalan Padi Ria 1. Tingkatan Empat Sains 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi . Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Saudara. 41l Perundangan (A). 1.. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. 3. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Rujukan Tuan Rujukan Kami 30 Oktober 2002 : : JEA1048/PKS/05/2002(8) 81200 Johor Bahru. 3... Pergerakan Pengakap. 4. Tambahan No. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2002. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.U. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Berhubung perkara tersebut diatas. terima kasih. 11. dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Sekian .. JOHOR. Mei 1998. No.. 2. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab Pergerakan Pengakap sekolah ini...4 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.. 2.. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tarikh: Johari bin Mat..Lampiran 11 Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Bandar Baru Uda. «««««««.. (A) 196 bertarikh 21 hb. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Pemimpin untuk meninggikan prestasi Lampiran 12 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.2 1. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda (No... P. Pengerusi 1.1 1..

3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.4 5.3 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.2 3. Lampiran 13 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma.2. Ahli Jawatankuasa 6. 81200 Johor Bahru. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 4. Jalan Padi Ria 1.1 7. Berkerjasama dengan setiausaha. Bendahari 5. Penolong Setiausaha 4. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Bandar Baru Uda Saya dengan segala hormatn dan takzimnya merujuki perkara di atas. JOHOR. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. JOHOR.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Pergerakan Pengakap.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 81200 Johor Bahru.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.2 4.2 2. Tuan.3 5. 4. Pemeriksa Kira-Kira 7. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 5.1 5.1 6. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SMKBBU/07/P/2002(4) Tarikh: 1 November 2002 .2 5.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Pengetua. Jalan Padi Ria 1.1 3. 7. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Setiausaha 3.1 2. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.

1. JOHOR. terima kasih. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma keahlian Bagi Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda . Jasa baik tuan ini kami rakamkan dengan tinta emas. 6. 7. Sekian.k. 4. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas pertimbangan dan jasa baik tuan melulus dan mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sebagai sebuah persatuan yang berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini. 2. Walau bagaimana pun untuk tujuan ini suatu Tabung Kewangan Persatuan perlu diwujudkan untuk membiayai kos pengelolaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. gigih dan bersungguh-sungguh demi merealisasikan tujuan dan matlamat penubuhan persatuan ini. 4. 1. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Penggunaan wang daripada Tabung Kewangan Persatuan ini akan tertakluk kepada kaedah dan peraturan yang dimaktubkan dalam Subseksyen 7. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 5.2.3 dan 7. Rujukan Tuan: SMKBBU/7/P/2002(4) Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2002(9) Tarikh: 3 November 2002 Haliza bin Ahmad.00 seorang sebulan. s. selain daripada kos mengurus dan mentadbir persatuan ini. Sehubungan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat Lampiran 14 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. JOHOR. Sukacita dimaklumkan bahawa semua kutipan akan diakaunkan dan disimpan sebagai Tabung Kewangan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tambahan No.U. 3. 81200 Johor Bahru.4 Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini. P. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda dengan rendah hati dan penuh harapan memohon sudilah apa kiranya tuan membenar dan meluluskan kutipan derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar pada kadar RM 1. Jalan Padi Ria 1. 41 Perundangan (A). ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.. Penubuhan Tabung Kewangan Persatuan yang dimaksudkan termaktub dalam Artikel Tujuh dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Pertimbangan dan jasa baik tuan meluluskan permohonan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 3. No. Tuan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. ««««««. 11. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 81200 Johor Bahru. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. Bersempena dengan kelulusan dan pengesahan oleh tuan itu. semua Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda berikrar dan berjanji akan menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan tekun. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

Lampiran 15 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JEA1048/PKS/05/2002(10) Tarikh: 5 November 2002 . Jalan Jagung 12. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. 11.Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan SMKBBU/7/P/2002(4) bertarikh 1 November 2002 yang berkaitan. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan dapat bergerak dengan cergas. Dengan sukacitanya juga ditegaskan bahawa kebenaran dan kelulusan ini akan ditarik balik dengan serta merta sekiranya syarat-syarat di atas tidak dipatuhi atau terdapat aduan yang disampaikan kepada saya bahawa kadar kutipan yang dijalankan itu membebankan pelajar-pelajar dan ibu bapa masing-masing. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 4. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Sehubungan itu. Sehubungan dengan itu. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 81200 Johor Bahru. No. terima kasih. Tuan. No. Sekian. Encik Putih bin Sulaiman. JOHOR. 41 Perundangan (A). 1. 2. Tambahan No.k. s. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA1048/PKS/05/2002(8) bertarikh 3 November 2002). JOHOR. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua.00 hingga 11. 21. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 2. ««««««««««««.00 pagi. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan bagi mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dalam Pergerakan Pengakap sekolah ini telah pun saya pertimbangkan dengan saksama. Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. P. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.U. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. 3. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 5.00 seorang sebulan. 81200 Johor Bahru. Bandar Baru Uda. Jalan Padi Ria 1. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.

atau bulanan (RM 1. 2. Sehubungan itu. 56000 Kuala Lumpur. Johor Bahru dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. Tuan. Rumah Pengakap.k. Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda telah dilulus penubuhan dan pendaftaran (No. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 2. terima kasih.Oleh itu. Jalan Hang Jebat. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««. Persekutuan Pengakap Malaysia. 4. Johor Bahru Berhubung perkara tersebut diatas. s. JOHOR. Jalan Padi Ria 1. 3.Pendaftaran 18/2002/SMKBBU) oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA1048/PKS/05/2002(6) bertarikh 25 Oktober 2002. Semoga dengan pendaftaran ini pihak sekolah akan memperolehi segala berita perkembangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar dapat membantu menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap.25). ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. ««««««««««««. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 2. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(1) Tarikh: 5 Januari 2003 .00) bermula dari bulan Januari 2003.00) atau tahunan (RM 12. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Sekian . Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 2. Oleh itu bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 81200 Johor Bahru. 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Sekian. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Lampiran 16 Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. terima kasih.

««««««««««««. Pengarah Pendidikan Johor. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Ramli bin Putih) untuk mendapat makluman selanjutnya. 2. Ketidakhadiran Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. ( FATIMAH BTE ABDULLAH ) Pengetua. JOHOR. 17 Januari. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 21. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. s. Encik Putih bin Sulaiman. 81200 Johor Bahru. Fail Pengakap Lampiran 18 Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Minggu/ Tarikh Aktiviti Catatan/ Tindakan . Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. 2. seorang ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Jalan Jagung 12. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 1.k. Sehubungan dengan itu. 4. 1. Bandar Baru Uda. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. JOHOR. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tuan. Sekian. 4. 3. 8 Februari 2003 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: JEA1048/PKS/05/2003(2) Tarikh: 3 Mac 2003 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. No. 81200 Johor Bahru.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. terima kasih. s. Putera bin Putih pelajar Tingkatan 1A2. 3.00 hingga 11. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 3. 6. Jalan Padi Ria 1. 5.k.

dan panjangkan bil kepada kami. .Januari Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber Nov Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ««««««««««««««« ««««««««««««««« ««««««««««««««« Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini selewatnya pada ««««««.

...... Tandatangan««««««««« Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1... Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok «««.........Bill Amaun RM Sen ...... Tarikh : ««««««« Tandatangan :«««««««« Nama : ««««««««««««««..................... Jawatan : «««««««««««««.. Bayar Kepada: ...... Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Baucer Bayaran Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda........................... Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan................................... INGATAN: JUMLAH RM Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Guru Penasihat «««««««««««« Cop Rasmi Persatuan Tarikh : ««««««.. ........No Perihal Banyaknya Harga Satu RM Sen RM Jumlah Sen 1 2 3 4 5 6 Jumlah: Ringgit ««««««««««««« Dan sen ««««««««««««... ............ Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan ««««««««««««...................... Tarikh : «««««««««.... 2. No... Tarikh Dibekalkan Butir-Butir Khidmat / Bekalan baucer No....

.......00 350... 3......... Cek: .. Tandatangan Butir-butir bayaran No.... Johor Bahru..140...00 300.....00 ..... Baucer No: ______________ Tarikh: _______________ Tandatangan: __________________ Tarikh: __________________ Nama / Cop ___________________ Ingatan: Sila kembalikan dalam tempoh tujuh hari setelah diterima...00 Jumlah 1.. Hadiah pertandingan 5.140....... Johor Bahru... Lampiran C Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.. Saguhati penceramah 6......00 500.... Beli buku laporan dan alat tulis....... 2........00 PERBELANJAAN 1.00 110....... Wang Tunai bernilai Ringgit Malaysia ______________________________________________ _____________________________ (RM ____________) kerana khidmat-khidmat atau bekalan-bekalan di atas yang telah disempurnakan / bekalkan........Wang Tunai _______________________________ Jumlah Saya sahkan bahawa khidmat-khidmat / bekalan-bekalan di atas telah dilaksanakan / diterima dengan betul dan bayaran dikenakan berjumlah Ringgit Malaysia _______________________ ________________________________________ (RM ____________) adalah betul.. Sewa bas ke Jeram Pasu RM 20. Baki dibawa ke hadapan 2.... ... Pengerusi Pergerakan Pengakap .00 100.... Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli...... Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN 1...00 100. Peruntukan Kokurikulum 6.00 30.... Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.......... Buku program 4. Tarikh: ..Sumbangan daripada PIBG RM 40... Jamuan makan akhir tahun 7.....00 3....00 30....00 200............. Bendahari Pergerakan Pengakap Diterima dari Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Yuran bulanan ahli 5...... Baki dalam bank Jumlah 1...00 500.....

1 2. iii.. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan. Pemilihan Ahli Jawatankuasa. Ahli Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(1) Tarikh: 18 Februari 2003 Saudara/Saudari. Saudara/Saudari. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. Mesyuarat Agung Tahunan Pergerakan Pengakap Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: Masa: Tempat: 2. Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ««««««««««««««. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. . Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. iv.00 Tandatangan Bendahari : ««««««««««««. 81200 Johor Bahru..2 2. Pemilihan dua orang juruaudit.30 petang Dewan SMK Bandar Baru Uda. 11 Mac 2003 (Isnin) 2. Ucapan Guru Penasihat Persatuan. Membentangkan laporan tahunan.. Pemeriksa kira-kira 2. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. i. (AINI BTE HARUN) Tarikh : ««««««. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ««««««««««««««. (KASSIM BIN SURATMAN) Tarikh : «««««« Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.3 2. ii.Saya KASSIM BIN SURATMAN. Lampiran D Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Pegerrakan Pengakap. Ucapan Pengerusi Tetap.4 Ucapan Alu-aluan Pegerusi Persatuan. Agenda Mesyuarat Agung. v. Ucapan Perasmian. vi. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. JOHOR. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.

4. Penyokong Pemilihan AJK Tahunan 5. terima kasih. Pencadang 2. 2. Penolong Bendahari 5.k. Penolong Setiausaha 5. 7. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.1. Setiausaha 5. . Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) Pemilihan dua orang juruaudit 6. Bendahari 5. 3.1. 3. 2. Pengerusi 5. Saya yang mejalankan tugas.3. 3. Agenda Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 4.1. «««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. 2. Pengerusi Pergerakan Pengakap.1. s. Naib Pengerusi 5. Penyokong Membentangkan laporan tahunan 3.2.2. 6. Pencadang 4. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.3. Membahaskan usul-usul yang diterima. Lampiran E Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. Ucapan penanguhan.7. 8.2. Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan Tindakan 3.30 petang Tempat: Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil 1.2003 (Isnin) Masa : 2.5. 1. viii. Sekian.6.vii. Kehadiran amat dihargai.2. 6.1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.4.

13. Saudara/Saudari. Laporan biro-biro Hal-hal lain.3. ««««««««««. Saya yang menurut perintah.00 pagi Bilik Bacaan. Sekolah Menengah Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. terima kasih. Perkara berbangkit.1 2. Laporan kewangan. Pergerakan Pengakap.3 2.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. 3. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.6 Ucapan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Tarikh: 11.4 2. SMK Bandar Baru Uda. . Tingkatan 4 Sastera 1. JOHOR. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SMKBBU/PKS/05/2003(2) Tarikh: 15 Mac 2003 Saudara Mohamad bin Atan.4. Johor Bahru akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : Masa: Tempat: 2. Sekian.2003 (Sabtu) 8.2003 Lampiran F Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Kehadiran amat dihargai.00 petang Dicatat oleh.5 2.2 2. Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap Sekolah Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

«««««««««« Lampiran H Contoh Kertas Cadangan Projek Pergerakan Pengakap. Pengerusi Pergerakan Pengakap. ««««««««««««««««.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Ban Ah Lek 8.2003 «««.4. Halim bin Hasbullah 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Kamalariffin bin Ali 11. Tarikh : 13. Jamal bin Pandak Bil 1.2 Laporan Jawatankuasa Kecil Laporan Kewangan Pengurusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AJK AJK AJK AJK Tindakan 3. . Kassim bin Suratman 6. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 5. s. Pencadang 2. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. 4.2003 (Sabtu) Masa: 8. 6.1. Abdul bin Aatan 3. Lim Swee Meng 5. Ariffin bin Zaini 10. ( HALIZA BIN AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha.k. Agenda Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Penyokong Perkara Berbangkit 3.30 pagi Dicatat oleh.2. Latif bin Karya 7. Pergerakan Pengakap. Ahli yang hadir: 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 4. Lampiran G Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. 2. 1. 3.«««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.4. 2. Shamugam a/l Arumugam 9. Guru Penasihat Pergerakan Pengakap. Haliza bin Ahmad 4. 3.1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum..

. Lampiran I Contoh Laporan Tahunan Pengetua. Naib Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««. 9.. Tempat Projek : ««««««««««««««««««««««««. .. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini untuk perhatian tuan. 3. 5. Guru Penasihat Jawatankuasa Pengerusi 1.. Sekolah «««««««««««««««. Naib Setiausaha : ««««««««««««««««««««««««. Anggaran Perbelanjaan : ««««««««««««««««««««. AJK Projek : «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««« Bilangan peserta projek : Lelaki ««««. ««««««««««««««««««. 13.. 14. Perempuan ««««««««« Tarikh Projek : ««««««« hingga «««««««««. Matlamat Projek : ««««««««««««««««««««««« Objektif Projek : «««««««««««««««««««««««. 6.. 4. «««««««««««««««««.. 2. 8. Johor Bahru. Bahagian A 1.Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bendahari Projek : «««««««««««««««««««««««.. 17.. «««««««««««. 15.. 18. Nama Projek : ««««««««««««««««««««««««« Ketua Guru Penasihat : «««««««««««««««««««««« Guru Penasihat : ««««««««««««««««««««««« Pengerusi Projek : «««««««««««««««««««««««. 7.. ««««««««««. Setiausaha Projek : «««««««««««««««««««««««. 16. «««««««««««««««««. 2. Tahun ««««««««««««««««.. 1. Disediakan oleh. 11. «««««««««««««««««. Kewangan Projek : ««««««««««««««««««««««.. Sekolah««««««««««««««««««««««««««««««. Tarikh : «««««« ( BAN AH LEK ) Tandatangan Pengerusi Projek. Pengangkutan : «««««««««««««««««««««««« Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan 10. 12.. Disahkan oleh. ( RAMLI BIN PUTIH ) Tandatangan Ketua Guru Penasihat. 3.. 2.

6««««««««««««««««««. Hari ««««««««. 4.. 4. 7««««««««««««««««««.Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit 3. 5««««««««««««««««««. 2. ««««««««««««««««««. 4.. ««««««««««««.1««««««««« ««««««««««««««««««« Laporan Kewangan Persatuan (Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas.3.. 2. Setiausaha Tarikh / Hari Minggu Tempat Jumlah Kehadiran Laporan Kegiatan «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Hal-Hal Lain . «««««««««««««««««« 3««««««««««««««««««.1. ««««««««««««««««««.. 3«««««««««««««««««««.. 1««««««««««««««««««... ««««««««««««««««««. Hari / Masa Perjumpaan ««««««««««««««««««. ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha. 2«««««««««««««««««««.. Lampiran J Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Pergerakan Pengakap Guru Penasihat Bertugas 1«««««««««««««««««««. 6. ««««««««««««««««««« 1««««««««««««««««««....... Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5. «««««««««««« ( RAMLI BIN PUTIH ) Ketua Guru Penasihat. 5... «««««««««««««««««« 4.. Bil Perjumpaan «««««««««««« Masa «««««««« Tempat «««««««««««««««. 4««««««««««««««««««.2..

Ahli Jawatankuasa Induk. Anggaran Perbelanjaan. 13. 10. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. ««««««««««« ( HALIZA BIN AHMAD ) Setiausaha Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Sasaran Penyertaan. 6. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program.«««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««« Yang benar. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. ( RAMLI BIN PUTIH ) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Bandar Baru Uda. Tarikh dan Tempat.mengenali dan hormatmenghormati antara satu sama lain. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. kenal. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. 11. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. 7. Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. 9. Semasa perkhemahan. 11. 9. Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkehmahan 1. 12. 2. 4. Johor Bahru. Harapan dan Penutup. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. 8. Tidak dibenarkan memancing. selepas jam 12. Johor Bahru. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 8. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. Setiap peserta. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Menjaga segala peralatan yang disediakan . 7. 12. Objektif. . 2. «««««««««««.00 tengah malam. 10. 3. 4. 5. oleh kem komandan. Matlamat. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. 6. 5. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. 3.

2. 18.. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda. s..... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. Jalan Padi Mahsuri.. Pelajar Tahap 2. 20. 10....1 2... Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 15..6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : : : : : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2. . 21 Hingga 23 Julai 2003. 21/7 hingga 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. Tuan / Puan. terima kasih.30ptg. Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2....... 23/7 Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.. Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. 81200 Johor Bahru.00pg. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : Sekian untuk makluman tuan. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.4 2.. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. 16.2 2...5 2. Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan.. Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah ... 17. Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. 200 pelajar dan 15 guru... 19.......k 1... Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan..3 2.. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu...14. SKBBU2.

Tuan.2 2. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.. Setiausaha...Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha... 81200 Johor Bahru.. terima kasih.. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. : Sepenuh masa..... Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 . 2... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Merangkap Setiausaha.. Jalan Padi Mahsuri. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan....4 3. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.1 2. Jalan Padi Mahsuri. 81200 Johor Bahru... Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk. : Jumaat hingga Ahad. 81200 Johor Bahru.. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum.k. Johor Darul Takzim. Sekian.. Guru Besar. Jawatankuasa Pelaksana... .. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 2..3 2. Tarikh : Hari Masa Tempat : 21 hingga 23 Julai 2003. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. 1. s. Jawatankuasa Pelaksana...

...... Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2...Johor Darul Takzim... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah..... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas. Tarikh : Guru Besar. Johor Darul Takzim.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2. terima kasih.. Jalan Padi Mahsuri.. 2........... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid.... .. 1..3 2...... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga... Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta. Tuan / Puan........Telefon: .. 81200 Johor Bahru.. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya «««««««««««««««««««««««.. Sekian..... Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.. .1 2.k... kemalangan...2 2... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No.4 Tiada unsur-unsur paksaan.. Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2.. Tuan.. No K/P««««««««« Ibu / Bapa / Penjaga kepada «««««««««««««««««««««««««« Tahun ««««««««««.......... s.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2......

. Ketua Polis Daerah Johor Bahru... Tandatangan Nama: No.. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. Tuan....2 3.. Pengakuan dibuat oleh: «««««««« Tandatangan Nama: No. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu. Tarikh Masa Tempat : : 22 Julai 2003 : Mulai 2.... K/Pengenalan: Tarikh: Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2..30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2... 5. Johor Darul Takzim. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3....kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut..1 3.... 81200 Johor Bahru. Sekian....... . 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.. Johor Darul Takzim. terima kasih... Sekian.. 3.3 4.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah... Polis Diraja Malaysia.. ... K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: «««««««««««««««. Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. Jalan Padi Mahsuri..

.... 2.. Tuan / Puan. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima . Jalan Padi Mahsuri.. Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut. 3. Tuan Pengurus.k 1. 81200 Johor Bahru. Syarikat Air Johor. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 1.. 81200 Johor Bahru... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Larkin.1 1... kasih Sekian. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. 4. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.... Johor Darul Taksim.k 1... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan...s. s... Johor Darul Takzim..4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2..... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Jalan Padi Mahsuri. 81200 Johor Bahru. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah ...3 1...2 1..... : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(16) Tarikh : 21 Jun 2003 2. Johor Darul Takzim. Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. 2.

..Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat.. Carabinar.... s... pulley dan snap link ) 5.3 4. Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1.4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi. 81200 Johor Bahru. 81200 Johor Bahru.4 Tarikh Masa Tempat : Penyertaan : 21 hingga 23 Julai 2003 : Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2.. Jalan Padi Mahsuri.3 1. 2...... Johor Darul Taksim. 81200 Johor Bahru. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... En. Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian..k 1...1 4.2 4. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah . Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Samion bin Selamat... Harnes... Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Tuan / Puan.. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.... : 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4. Jalan Larkin. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Guru Penasihat Pasukan Pengakap. Johor Darul Takzim..2 1... Johor Darul Takzim.1 1.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(20) Tarikh : 20 Jun 2003 ..

... ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.......... Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2......... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. Sekian. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru......... ..00 pagi 21/7 hingga 4. : 10.k...Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : 21 hingga 23 Julai 2003.. 1. .. s.....30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Tahunan Pasukan Pakaian Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->