‫ْ ِ َّ ْ‬ ‫ِبسم هللا الرحمن الرَّ‬ ‫ِ ِحيم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه‬

‫هور حزيرة بوت الياس‬

‫هور صالحة بوت صابرين‬
‫شريفة عائشة سيد حسين‬

‫واحيدا امالين بوت سعدون‬

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL – QURAN : AYAT BACAAN

BERIMAN. BERAMAL SOLEH DAN BERAKHLAK MULIA BERDASARKAN AL – QURAN DAN AS SUNNAH SUPAYA MENJADI HAMBA DAN KHALIFAH YANG BERTAQWA DAN MENYUMBANG KEARAH MEMPERTINGKAT TAMADUN BANGSA DAN NEGARA . BERKETERAMPILAN.UNTUK MENGHASILKAN INDIVIDU MUSLIM YANG BERILMU.

a.ADAB DAN TUGAS GURU      Penyayang kepada pelajar dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak sendiri.a.w.Sabda Rasulullah s.riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang bermaksud : “aku dan kamu adalah laksana seorang ayah dan anaknya” Mencontohi Rasulullah s.w Sentiasa memberi peringatan kepada pelajar Tidak memandang rendah akan ilmu-ilmu lain Mengajar mengikut kefahaman murid .

KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Bukan semata-mata menyampaikan kandungan pelajaran  Guru perlu belajar untuk mengajar  Menggerakkan motivasi dalaman murid disamping meyampaikan isi pelajaran .

PENGENALAN KAEDAH DAN TEKNIK KAEDAH • MERUPAKAN SATU SIRI TINDAKAN YANG SISTEMATIK • LEBIH BERCORAK JANGKA PENDEK • USAHA KESELURUHAN TERDIRI DARIPADA PROSEDUR YANG TERSUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN YANG DIPILIH • MENDOKONG PENDEKATAN YANG DIPILIH TEKNIK • KEMAHIRAN GURU MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN KAEDAH MENGAJAR YANG DILAKSANAKAN • PENGENDALIAN YANG BENAR – BENAR BERLAKU DALAM BILIK DARJAH • DIGUNAKAN DALAM LANGKAH PENGAJARAN • PERLU AMBIL KIRA FAKTOR – FAKTOR LATAR BELAKANG PELAJAR DALAM MENENTUKAN TEKNIK YANG DIPILIH .

SURAH-SURAH  Semasa di dalam tahun 1.para pelajar akan mempelajari 4 buah surah iaitu :  Surah al-Fatihah  Surah an-Nas  Surah al-Falaq  Surah al-Ikhlas .

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AYAT BACAAN Membaca surah-surah terpilih dari juzuk amma dengan betul dan fasih Surah-surah dapat dibaca tanpa melanggar hukum tajwid Memupuk minat membaca Al-Quran dalam diri pelajar Menjadikan apa yang dipelajari sebagai satu amalan  .

HASIL PEMBELAJARAN      Aras 1 : Membaca surah tersebut dengan makhraj yang betul Menghormati rakan ketika mereka membaca Al-Quran Aras 2 : Membaca surah-surah tersebut dengan betul dan fasih .

 Aras   3: Membaca surah-surah tersebut dengan meraikan hukum tajwid Membaca surah tersebut dalam amalan harian .

TUMPUAN  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan fasih  Memastikan setiap pelajar dapat membacanya dengan baik  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hukum tajwid dengan betul .

.

‫2 . ‫6 .ملِك الناس‬ ِ َّ ِ َ Yang Menguasai sekalian manusia.من الجنة و الناس‬ ِ َّ َ ِ َّ ِ ْ َ ِ (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. قُل أَعُوذ بربِّ الناس‬ َِ ُ ِ َّ Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. ‫3 .الَّذي يُوسْ وسُ فِي صدور الناس‬ ِ َّ ِ ُ ُ ِ َ ِ Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.إِلَه الناس‬ ِ َّ ِ Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. .‫بسْ م ّللا الرَّ حْ مـَن الرَّ حيم‬ ِ ِّ ِ ِ ِ ْ ‫1 . ‫5 .من شرِّ الوسْ واس الخناس‬ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. ‫4 .

.

2. Murid-murid membaca secara kelas & guru membetulkan bacaan murid. . Guru meminta murid-murid membaca secara individu & membetulkan bacaan murid. murid-murid mengikut bacaan guru. 4. KAEDAH MENGAJAR TALAQQI MUSYAFAHAH Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas. Guru meminta murid-murid membaca secara kumpulan & kelas sambil membetulkan bacaan. Guru membaca surah An Nas.KAEDAH PERTAMA  1. 3.

5. Guru & pelajar membaca surah An Nas beberapa kali secara ulangan. Beberapa orang pelajar membaca surah secara individu dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan ayat pd papan putih. 3.KAEDAH KEDUA  1. Pelajar membaca surah An Nas secara kelas dgn mengulang beberapa kali. KAEDAH MENGAJAR SECARA ULANGAN ( al Tikrar ) Guru membaca surah An Nas dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan yg tercatat pd papan putih. 4. 2. . Pelajar membaca surah An Nas secara kumpulan secara ulangan beberapa kali.

6. 3. KAEDAH MENGAJAR SECARA TASMIK Guru memperdengarkan bacaan Al Quran. guru memperbetulkan bacaan murid. Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd murid dgn berpandukan kad ayat. 4.KAEDAH KETIGA  1. Guru memperbetulkan bacaan murid. Guru memastikan murid-murid dpt membaca dgn betul & fasih. Bacaan secara kuat. 2. Pelajar memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd guru. 5. Beberapa orang murid memperdengarkan bacaan kpd guru. .

2 kaedah selanjutnya…. .

Menarik minat pelajar terutamanya pada tahap 1. Guru-guru perlu mahir kemahiran ini.   Cara terbaik untuk memulakan pengajaran. .

Pelajar ambil perhatian. guru bertanyakan soalan. Kaitkan isi dari surah. Berdasarkan cerita. Guru merumuskan cerita secara menyeluruh. . Beberapa orang pelajar perlu menceritakan semula. Cth: Berdasarkan surah an-nas. Pelajar lain dengar dengan teliti.    Guru bercerita tentang kebesaran Allah.

Pelajar membaca ayat secara kuat berkali kali Baca secara individu+ kumpulan . Guru pula membaca. Murid dengar dan semak.LATIH TUBI ( ‫(المالزمة‬   Latihan yang dibuat berulang ulang kali    Guru memperdengarkan ayat 1-6 surah an-nas melalui CD.

Tajwid penting dalam ayat bacaan. . Jika terdapat kesalahan dalam jawapan. minta murid ulang dan sebut kesalahan dan perbetulkan.   Guru memberikan latihan “ tajwid” kepada murid.

PERMAINAN     Guru menyediakan kotak yang berisi ayat-ayat bacaan yang dipelajari pada hari tersebut. Guru memasang CD muzik Kotak diedarkan mengikut seperti permainan kotak beracun. Murid yang memegang kotak setelah muzik berhenti perlu membacakan ayat tersebut secara kuat dan murid-murid yang lain mengikut. .

Ahmad Mohd Salleh .Sumber Rujukan  Siri pendidikan Guru  Pengajian Agama Islam & j – Qaf ( Metodologi dan pedagogi Pendidikan ).

.

‫‪Membaca ayat – ayat pendek‬‬ ‫َّ ِ ِ‬ ‫الرحيم‬ ‫َّ ْ ِ‬ ‫الرْحَن‬ ‫ِ ِ َّ ْ ِ َّ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيِ‬ ‫م‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫بِرب النَّاس‬ ‫ِ ِ‬ ‫بِسم الل‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫قُل اَعُوذُ بِرب النَّاس‬ ‫ْ‬ ‫اَعُوذُ‬ ‫قُل‬ ‫ْ‬ .

‫‪Sempurnakan baris dan baca‬‬ ‫ْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيم‬ ‫قل اَعُوذُ برب الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملك النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اِلَه النَّاس‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫من شر الوسواس الخناس‬ ‫ِ‬ ‫الَّذي يوسوس ِِف صدور الناس‬ ‫ِ ِْ‬ ‫من اْلِنَّة والناس‬ ‫َ‬ .

‫‪MEMBACA KAD‬‬ ‫‪KALIMAH‬‬ ‫النَّاس‬ ‫ُ‬ ‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫َ ِْ‬ ‫يُوسوس‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫الوسواس‬ .

‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اخلَنَّاس‬ ‫َ ِ‬ ‫والنَّاس‬ ‫‪Sempurnakan ayat‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫قُل اَعُوذ _______ الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملِك _______‬ ‫َ ِ‬ ‫ِاله الناس‬ ‫َ ِ َّ ِ‬ ‫من شرِّ الوسْ واس ________‬ ‫ِ َ َْ َ ٍ‬ ‫الَّذي ________ فِي صدور الناس‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ ٍ َّ ِ‬ ‫من الجنة ________‬ ‫ِ َ ْ ِ َّ ِ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful