‫ْ ِ َّ ْ‬ ‫ِبسم هللا الرحمن الرَّ‬ ‫ِ ِحيم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه‬

‫هور حزيرة بوت الياس‬

‫هور صالحة بوت صابرين‬
‫شريفة عائشة سيد حسين‬

‫واحيدا امالين بوت سعدون‬

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL – QURAN : AYAT BACAAN

BERKETERAMPILAN. BERIMAN. BERAMAL SOLEH DAN BERAKHLAK MULIA BERDASARKAN AL – QURAN DAN AS SUNNAH SUPAYA MENJADI HAMBA DAN KHALIFAH YANG BERTAQWA DAN MENYUMBANG KEARAH MEMPERTINGKAT TAMADUN BANGSA DAN NEGARA .UNTUK MENGHASILKAN INDIVIDU MUSLIM YANG BERILMU.

ADAB DAN TUGAS GURU      Penyayang kepada pelajar dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak sendiri.w.riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang bermaksud : “aku dan kamu adalah laksana seorang ayah dan anaknya” Mencontohi Rasulullah s.w Sentiasa memberi peringatan kepada pelajar Tidak memandang rendah akan ilmu-ilmu lain Mengajar mengikut kefahaman murid .a.a.Sabda Rasulullah s.

KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Bukan semata-mata menyampaikan kandungan pelajaran  Guru perlu belajar untuk mengajar  Menggerakkan motivasi dalaman murid disamping meyampaikan isi pelajaran .

PENGENALAN KAEDAH DAN TEKNIK KAEDAH • MERUPAKAN SATU SIRI TINDAKAN YANG SISTEMATIK • LEBIH BERCORAK JANGKA PENDEK • USAHA KESELURUHAN TERDIRI DARIPADA PROSEDUR YANG TERSUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN YANG DIPILIH • MENDOKONG PENDEKATAN YANG DIPILIH TEKNIK • KEMAHIRAN GURU MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN KAEDAH MENGAJAR YANG DILAKSANAKAN • PENGENDALIAN YANG BENAR – BENAR BERLAKU DALAM BILIK DARJAH • DIGUNAKAN DALAM LANGKAH PENGAJARAN • PERLU AMBIL KIRA FAKTOR – FAKTOR LATAR BELAKANG PELAJAR DALAM MENENTUKAN TEKNIK YANG DIPILIH .

SURAH-SURAH  Semasa di dalam tahun 1.para pelajar akan mempelajari 4 buah surah iaitu :  Surah al-Fatihah  Surah an-Nas  Surah al-Falaq  Surah al-Ikhlas .

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AYAT BACAAN Membaca surah-surah terpilih dari juzuk amma dengan betul dan fasih Surah-surah dapat dibaca tanpa melanggar hukum tajwid Memupuk minat membaca Al-Quran dalam diri pelajar Menjadikan apa yang dipelajari sebagai satu amalan  .

HASIL PEMBELAJARAN      Aras 1 : Membaca surah tersebut dengan makhraj yang betul Menghormati rakan ketika mereka membaca Al-Quran Aras 2 : Membaca surah-surah tersebut dengan betul dan fasih .

 Aras   3: Membaca surah-surah tersebut dengan meraikan hukum tajwid Membaca surah tersebut dalam amalan harian .

TUMPUAN  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan fasih  Memastikan setiap pelajar dapat membacanya dengan baik  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hukum tajwid dengan betul .

.

‫5 . ‫4 .ملِك الناس‬ ِ َّ ِ َ Yang Menguasai sekalian manusia.إِلَه الناس‬ ِ َّ ِ Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.‫بسْ م ّللا الرَّ حْ مـَن الرَّ حيم‬ ِ ِّ ِ ِ ِ ْ ‫1 . . ‫6 .من شرِّ الوسْ واس الخناس‬ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.من الجنة و الناس‬ ِ َّ َ ِ َّ ِ ْ َ ِ (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. ‫2 . قُل أَعُوذ بربِّ الناس‬ َِ ُ ِ َّ Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. ‫3 .الَّذي يُوسْ وسُ فِي صدور الناس‬ ِ َّ ِ ُ ُ ِ َ ِ Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

.

Guru membaca surah An Nas. Guru meminta murid-murid membaca secara individu & membetulkan bacaan murid. . Guru meminta murid-murid membaca secara kumpulan & kelas sambil membetulkan bacaan. 4. 3.KAEDAH PERTAMA  1. KAEDAH MENGAJAR TALAQQI MUSYAFAHAH Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas. murid-murid mengikut bacaan guru. 2. Murid-murid membaca secara kelas & guru membetulkan bacaan murid.

Pelajar membaca surah An Nas secara kumpulan secara ulangan beberapa kali. KAEDAH MENGAJAR SECARA ULANGAN ( al Tikrar ) Guru membaca surah An Nas dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan yg tercatat pd papan putih. 4. Guru & pelajar membaca surah An Nas beberapa kali secara ulangan. 2. .KAEDAH KEDUA  1. 3. 5. Pelajar membaca surah An Nas secara kelas dgn mengulang beberapa kali. Beberapa orang pelajar membaca surah secara individu dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan ayat pd papan putih.

6.KAEDAH KETIGA  1. 2. Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd murid dgn berpandukan kad ayat. Guru memperbetulkan bacaan murid. Pelajar memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd guru. 4. Guru memastikan murid-murid dpt membaca dgn betul & fasih. Bacaan secara kuat. 5. . Beberapa orang murid memperdengarkan bacaan kpd guru. 3. KAEDAH MENGAJAR SECARA TASMIK Guru memperdengarkan bacaan Al Quran. guru memperbetulkan bacaan murid.

.2 kaedah selanjutnya….

   Cara terbaik untuk memulakan pengajaran. Menarik minat pelajar terutamanya pada tahap 1. Guru-guru perlu mahir kemahiran ini. .

guru bertanyakan soalan. Pelajar ambil perhatian. Berdasarkan cerita. Beberapa orang pelajar perlu menceritakan semula. Pelajar lain dengar dengan teliti.    Guru bercerita tentang kebesaran Allah. . Cth: Berdasarkan surah an-nas. Guru merumuskan cerita secara menyeluruh. Kaitkan isi dari surah.

Murid dengar dan semak. Pelajar membaca ayat secara kuat berkali kali Baca secara individu+ kumpulan .LATIH TUBI ( ‫(المالزمة‬   Latihan yang dibuat berulang ulang kali    Guru memperdengarkan ayat 1-6 surah an-nas melalui CD. Guru pula membaca.

minta murid ulang dan sebut kesalahan dan perbetulkan. . Tajwid penting dalam ayat bacaan. Jika terdapat kesalahan dalam jawapan.   Guru memberikan latihan “ tajwid” kepada murid.

Murid yang memegang kotak setelah muzik berhenti perlu membacakan ayat tersebut secara kuat dan murid-murid yang lain mengikut.PERMAINAN     Guru menyediakan kotak yang berisi ayat-ayat bacaan yang dipelajari pada hari tersebut. Guru memasang CD muzik Kotak diedarkan mengikut seperti permainan kotak beracun. .

Ahmad Mohd Salleh .Sumber Rujukan  Siri pendidikan Guru  Pengajian Agama Islam & j – Qaf ( Metodologi dan pedagogi Pendidikan ).

.

‫‪Membaca ayat – ayat pendek‬‬ ‫َّ ِ ِ‬ ‫الرحيم‬ ‫َّ ْ ِ‬ ‫الرْحَن‬ ‫ِ ِ َّ ْ ِ َّ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيِ‬ ‫م‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫بِرب النَّاس‬ ‫ِ ِ‬ ‫بِسم الل‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫قُل اَعُوذُ بِرب النَّاس‬ ‫ْ‬ ‫اَعُوذُ‬ ‫قُل‬ ‫ْ‬ .

‫‪Sempurnakan baris dan baca‬‬ ‫ْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيم‬ ‫قل اَعُوذُ برب الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملك النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اِلَه النَّاس‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫من شر الوسواس الخناس‬ ‫ِ‬ ‫الَّذي يوسوس ِِف صدور الناس‬ ‫ِ ِْ‬ ‫من اْلِنَّة والناس‬ ‫َ‬ .

‫‪MEMBACA KAD‬‬ ‫‪KALIMAH‬‬ ‫النَّاس‬ ‫ُ‬ ‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫َ ِْ‬ ‫يُوسوس‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫الوسواس‬ .

‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اخلَنَّاس‬ ‫َ ِ‬ ‫والنَّاس‬ ‫‪Sempurnakan ayat‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫قُل اَعُوذ _______ الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملِك _______‬ ‫َ ِ‬ ‫ِاله الناس‬ ‫َ ِ َّ ِ‬ ‫من شرِّ الوسْ واس ________‬ ‫ِ َ َْ َ ٍ‬ ‫الَّذي ________ فِي صدور الناس‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ ٍ َّ ِ‬ ‫من الجنة ________‬ ‫ِ َ ْ ِ َّ ِ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful