‫ْ ِ َّ ْ‬ ‫ِبسم هللا الرحمن الرَّ‬ ‫ِ ِحيم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه‬

‫هور حزيرة بوت الياس‬

‫هور صالحة بوت صابرين‬
‫شريفة عائشة سيد حسين‬

‫واحيدا امالين بوت سعدون‬

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL – QURAN : AYAT BACAAN

BERKETERAMPILAN.UNTUK MENGHASILKAN INDIVIDU MUSLIM YANG BERILMU. BERIMAN. BERAMAL SOLEH DAN BERAKHLAK MULIA BERDASARKAN AL – QURAN DAN AS SUNNAH SUPAYA MENJADI HAMBA DAN KHALIFAH YANG BERTAQWA DAN MENYUMBANG KEARAH MEMPERTINGKAT TAMADUN BANGSA DAN NEGARA .

Sabda Rasulullah s.w.w Sentiasa memberi peringatan kepada pelajar Tidak memandang rendah akan ilmu-ilmu lain Mengajar mengikut kefahaman murid .a.riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang bermaksud : “aku dan kamu adalah laksana seorang ayah dan anaknya” Mencontohi Rasulullah s.a.ADAB DAN TUGAS GURU      Penyayang kepada pelajar dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak sendiri.

KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Bukan semata-mata menyampaikan kandungan pelajaran  Guru perlu belajar untuk mengajar  Menggerakkan motivasi dalaman murid disamping meyampaikan isi pelajaran .

PENGENALAN KAEDAH DAN TEKNIK KAEDAH • MERUPAKAN SATU SIRI TINDAKAN YANG SISTEMATIK • LEBIH BERCORAK JANGKA PENDEK • USAHA KESELURUHAN TERDIRI DARIPADA PROSEDUR YANG TERSUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN YANG DIPILIH • MENDOKONG PENDEKATAN YANG DIPILIH TEKNIK • KEMAHIRAN GURU MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN KAEDAH MENGAJAR YANG DILAKSANAKAN • PENGENDALIAN YANG BENAR – BENAR BERLAKU DALAM BILIK DARJAH • DIGUNAKAN DALAM LANGKAH PENGAJARAN • PERLU AMBIL KIRA FAKTOR – FAKTOR LATAR BELAKANG PELAJAR DALAM MENENTUKAN TEKNIK YANG DIPILIH .

para pelajar akan mempelajari 4 buah surah iaitu :  Surah al-Fatihah  Surah an-Nas  Surah al-Falaq  Surah al-Ikhlas .SURAH-SURAH  Semasa di dalam tahun 1.

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AYAT BACAAN Membaca surah-surah terpilih dari juzuk amma dengan betul dan fasih Surah-surah dapat dibaca tanpa melanggar hukum tajwid Memupuk minat membaca Al-Quran dalam diri pelajar Menjadikan apa yang dipelajari sebagai satu amalan  .

HASIL PEMBELAJARAN      Aras 1 : Membaca surah tersebut dengan makhraj yang betul Menghormati rakan ketika mereka membaca Al-Quran Aras 2 : Membaca surah-surah tersebut dengan betul dan fasih .

 Aras   3: Membaca surah-surah tersebut dengan meraikan hukum tajwid Membaca surah tersebut dalam amalan harian .

TUMPUAN  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan fasih  Memastikan setiap pelajar dapat membacanya dengan baik  Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hukum tajwid dengan betul .

.

ملِك الناس‬ ِ َّ ِ َ Yang Menguasai sekalian manusia. ‫2 . ‫3 . ‫6 . ‫5 .إِلَه الناس‬ ِ َّ ِ Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. .من الجنة و الناس‬ ِ َّ َ ِ َّ ِ ْ َ ِ (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.من شرِّ الوسْ واس الخناس‬ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. ‫4 . قُل أَعُوذ بربِّ الناس‬ َِ ُ ِ َّ Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia.الَّذي يُوسْ وسُ فِي صدور الناس‬ ِ َّ ِ ُ ُ ِ َ ِ Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.‫بسْ م ّللا الرَّ حْ مـَن الرَّ حيم‬ ِ ِّ ِ ِ ِ ْ ‫1 .

.

Murid-murid membaca secara kelas & guru membetulkan bacaan murid. Guru meminta murid-murid membaca secara individu & membetulkan bacaan murid.KAEDAH PERTAMA  1. murid-murid mengikut bacaan guru. 2. 4. KAEDAH MENGAJAR TALAQQI MUSYAFAHAH Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas. Guru meminta murid-murid membaca secara kumpulan & kelas sambil membetulkan bacaan. 3. . Guru membaca surah An Nas.

3. Pelajar membaca surah An Nas secara kumpulan secara ulangan beberapa kali. .KAEDAH KEDUA  1. Guru & pelajar membaca surah An Nas beberapa kali secara ulangan. Beberapa orang pelajar membaca surah secara individu dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan ayat pd papan putih. Pelajar membaca surah An Nas secara kelas dgn mengulang beberapa kali. 5. 4. 2. KAEDAH MENGAJAR SECARA ULANGAN ( al Tikrar ) Guru membaca surah An Nas dengan kuat beberapa kali berdasarkan tulisan yg tercatat pd papan putih.

5.KAEDAH KETIGA  1. . Guru memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd murid dgn berpandukan kad ayat. 6. KAEDAH MENGAJAR SECARA TASMIK Guru memperdengarkan bacaan Al Quran. 3. Beberapa orang murid memperdengarkan bacaan kpd guru. Guru memperbetulkan bacaan murid. 2. guru memperbetulkan bacaan murid. Guru memastikan murid-murid dpt membaca dgn betul & fasih. Bacaan secara kuat. Pelajar memperdengarkan bacaan surah An Nas kpd guru. 4.

2 kaedah selanjutnya…. .

. Menarik minat pelajar terutamanya pada tahap 1.   Cara terbaik untuk memulakan pengajaran. Guru-guru perlu mahir kemahiran ini.

   Guru bercerita tentang kebesaran Allah. Kaitkan isi dari surah. Berdasarkan cerita. Pelajar ambil perhatian. Cth: Berdasarkan surah an-nas. . Guru merumuskan cerita secara menyeluruh. Beberapa orang pelajar perlu menceritakan semula. guru bertanyakan soalan. Pelajar lain dengar dengan teliti.

Guru pula membaca. Pelajar membaca ayat secara kuat berkali kali Baca secara individu+ kumpulan . Murid dengar dan semak.LATIH TUBI ( ‫(المالزمة‬   Latihan yang dibuat berulang ulang kali    Guru memperdengarkan ayat 1-6 surah an-nas melalui CD.

Jika terdapat kesalahan dalam jawapan.   Guru memberikan latihan “ tajwid” kepada murid. Tajwid penting dalam ayat bacaan. minta murid ulang dan sebut kesalahan dan perbetulkan. .

.PERMAINAN     Guru menyediakan kotak yang berisi ayat-ayat bacaan yang dipelajari pada hari tersebut. Murid yang memegang kotak setelah muzik berhenti perlu membacakan ayat tersebut secara kuat dan murid-murid yang lain mengikut. Guru memasang CD muzik Kotak diedarkan mengikut seperti permainan kotak beracun.

Sumber Rujukan  Siri pendidikan Guru  Pengajian Agama Islam & j – Qaf ( Metodologi dan pedagogi Pendidikan ). Ahmad Mohd Salleh .

.

‫‪Membaca ayat – ayat pendek‬‬ ‫َّ ِ ِ‬ ‫الرحيم‬ ‫َّ ْ ِ‬ ‫الرْحَن‬ ‫ِ ِ َّ ْ ِ َّ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيِ‬ ‫م‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫بِرب النَّاس‬ ‫ِ ِ‬ ‫بِسم الل‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫قُل اَعُوذُ بِرب النَّاس‬ ‫ْ‬ ‫اَعُوذُ‬ ‫قُل‬ ‫ْ‬ .

‫‪Sempurnakan baris dan baca‬‬ ‫ْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ‬ ‫بِسم الل الرْحَن الرحيم‬ ‫قل اَعُوذُ برب الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملك النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اِلَه النَّاس‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫من شر الوسواس الخناس‬ ‫ِ‬ ‫الَّذي يوسوس ِِف صدور الناس‬ ‫ِ ِْ‬ ‫من اْلِنَّة والناس‬ ‫َ‬ .

‫‪MEMBACA KAD‬‬ ‫‪KALIMAH‬‬ ‫النَّاس‬ ‫ُ‬ ‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫َ ِْ‬ ‫يُوسوس‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ ِ‬ ‫الوسواس‬ .

‫بِرب‬ ‫َ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫النَّاس‬ ‫ِ‬ ‫اخلَنَّاس‬ ‫َ ِ‬ ‫والنَّاس‬ ‫‪Sempurnakan ayat‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫قُل اَعُوذ _______ الناس‬ ‫ِ‬ ‫ملِك _______‬ ‫َ ِ‬ ‫ِاله الناس‬ ‫َ ِ َّ ِ‬ ‫من شرِّ الوسْ واس ________‬ ‫ِ َ َْ َ ٍ‬ ‫الَّذي ________ فِي صدور الناس‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ ٍ َّ ِ‬ ‫من الجنة ________‬ ‫ِ َ ْ ِ َّ ِ‬ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.