KESIMPULAN Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan komponen kecergasan untuk kuasa, kapasiti anaerobik, ketangkasan dan

kelajuan. Latihan ini amat bersesuaian dengan permainan bola jaring kerana latihan ini dapat membina daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot pemain. Hal ini kerana, semasa bermain bola jaring seseorang pemain amat memerlukan daya tahan kardiovaskular dan otot yang tinggi agar pemain dapat bermain bola jaring dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa cepat berasa penat serta pemain boleh memberikan prestasi permainan yang terbaik sepanjang permainan berlangsung. Latihan jeda juga menggunakan prinsip nisbah kerja-rehat iaitu tempoh latihan rancak yang diselang-selikan dengan tempoh rehat pendek. Dalam permainan bola jaring terbahagi kepada dua bahagian iaitu separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Pemain akan diberikan rehat di antara tempoh masa permainan. Justeru, lain ini dapat memberi penyesuaian kepada pemain kerana konsep latihan jeda dan permainan bola jaring adalah sama. Pemain juga dapat dilatih agar dapat mengekalkan prestasi permainan apabila diberikan rehat kerana bagi pemain bola jaring amatur, mereka tidak dapat memberikan prestasi permainan yang baik selepas berehat. Latihan berintensiti rendah dengan jangka masa yang panjang akan

menggunakan sistem tenaga asid laktik dan oksigen. Cara ini akan meningkatkan lagi sistem tenaga aerobik pemain. Latihan yang digunakan mempunyai penetapan kecepatan pergerakan yang meliputi masa untuk menyudahkan jarak jauh dan jarak yang dekat dan akan disudahi dengan jangkamasa untuk pemulihan.

com/viewtopic. www. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan edisi kedua. Wee Eng Hoe (2009). 2. Bhd. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn.forumphpbb3. http://pjpkipkb. Wee Eng Hoe (1995). Bola Jaring. 4.scribd. Helen Ten (2005). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.com .RUJUKAN 1. 5. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd. Bhd. 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.