SK BUKIT SETONGKOL 25200 KUANTAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN A

1. Yang manakah antara berikut bukan

1 ¼ JAM

mikroorganisma? A. Bakteria B. Berudu C. Fungi
Fungi Tadpole Bacteria

Which one of the following is not a microorganism?

B. Mikroorganisma boleh membiak dan bernafas
C. Fungi boleh digunakan dalam
Microorganism can grow and breathe

pembuatan roti

D. Semua bakteria adalah berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit yang membawa maut
All bacteria are harmful and can cause deadly diseases

Fungi can be used to help in making bread

D. Protozoa
Protozoa

2. Mikroorganisma dapat dilihat melalui
Microorganisms can be seen through

4. Apakah sebenarnya yang menyebabkan

doh roti menjadi kembang?

A. cermin
mirror

What actually makes the bread dough rise?

B. teleskop C. mikroskop D. periskop
periscope microscope telescope

A. Pembiakan mikroorganisma yang sangat cepat
The microorganisms reproduce very quickly

B. Pembebasan karbon dioksida apabila mikroorganisma bernafas C. Pergerakan mikroorganisma di dalam doh
The carbon dioxide produced when the microorganisms breathe

3. Manakah antara pernyataan berikut

tentang mikroorganisma yang tidak betul?
Which of the following statements about microorganism is not correct?

A. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil
Virus is the smallest microorganism

D. Pertumbuhan microorganism di dalam doh

When the microorganisms move about within the dough

When the microorganisms grow within the dough

1

. III dan IV I. II and IV I.. tapai B. Mereka tidak menggunakan jarum sebaliknya menggunakan tangan B. Kuku mereka tidak mencederakan pesakit Their fingernails do not hurt their patients They are safe from contagious diseases They do not need to wash their hands so often C. tempe D. II. II and III memakai sarung tangan apabila merawat luka pesakit? Why are nurses required to wear gloves when treating wounds? D. Mereka tidak perlu membasuh tangan dengan kerap The can use their hands instead of using pincers 7. II dan IV C... Mikroorganisma adalah penyebab kepada I A. A. I dan II Microorganisms are the cause of pereputan gigi tooth decay B. 8.. II dan IV C. Malaria Headache 2 . II dan IV II and IV I and II II makanan menjadi busuk food turning bad illnesses III penyakit IV D.5. I. III dan IV I. II. II and IV keracunan makanan food poisoning 9. Campak Measles Diarrhoea C. II. III and IV II. II. Antara penyakit berikut. Cirit-birit B. Mereka selamat daripada penyakir berjangkit D. Manakah antara penyakit berikut yang disebabkan oleh virus? I Selesema Flu Malaria Which of the following diseases are caused by virus? C. III dan IV I. I. Semua yang berikut dihasilkan dengan bantuan fungi kecuali . I.. dadih tempe bread II Campak Measles Malaria III Malaria IV Cacar air yogurt Chicken pox 6. I. yang manakah Which of the illnesses below not result from the harmful effects of bacteria? tidak disebabkan oleh mikroorganisma? A. roti tapai All the following products are made with the help of fungi except . II. I. III and IV I. II dan III B. Mengapakah jururawat dikehendaki A. Pening kepala D. III and IV A...

Mencarikan makanan untuk anaknya berjangkit dikuarantin Keeping patients with contagious diseases under quarantine C. By attacking the enemy when threatened B. Menyerang musuhnya apabila By keeping them in burrow The survival of the species is important so that animals will never die diancam bahaya A. Basuh tangan sebelum memegang Drinking only boiling water Minum air yang dimasak sahaja 13. Pesakit yang mengalami penyakit Keeping the window closed all the time Washing hands before handling foods A. haiwan akan bertambah lebih animals can reproduce at a faster rate B. penyu turtle bird A. Manakah antara yang berikut bukan cara pencaran benih tumbuhan? Haiwan A. Bagaimanakah ibu ayam melindungi anaknya? How does a hen protect her young? By flapping her wings makanan C. Which of the following is not a means of seeds dispersal by plants? Animals Water B. Angin 3 . monyet monkey kemandirian spesiesnya dengan cara yang sama kecuali ayam All the animals below ensure the survival of their species in the same way except 15. Kemandirian spesies penting supaya haiwan tidak akan mati D. Menyimpan anak-anaknya di dalam By getting food for them lubang 11. Air C. gajah zebras banyak berbanding tumbuhan there will be more animals than plants C. spesies haiwan tidak akan menjadi 14. Yang manakah antara berikut bukan cara yang berkesan untuk menghalang penyebaran mikroorganisma? Which one of the following is not an effective way to prevent the spread of microorganisms? C. B. D. ular chicken snake A. Semua haiwan di bawah memastikan D.10. helang eagle elephants 12. Menutup tingkap pada setiap masa D. B. Mengepakkan sayapnya B. burung D. Semua haiwan di bawah hidup secara pupus C. haiwan dapat membiak dengan the animal species will not become extinct berkumpulan sebagai cara untuk kemandirian spesies kecuali kuda belang All the animals below stay in herds as a method of survival except kadar yang cepat A.

D. Hujan Rain Wind 4 .

Haiwan D. III dan IV B... Antara biji benih yang berikut. yang manakah dipencarkan oleh haiwan? Rambutan Which of the following seeds is dispersed by animals? Rambutan Shorea A. P.. 5 I. Manakah antara tumbuhan di atas A.. Mekanisma letupan Explosive mechanism Animals Wind Water dipencarkan melalui mekanisma letupan? P. Mangga dan rambutan dipencarkan melalui haiwan. Q and R 17. Q dan R Which of the plants above is dispersed by explosive mechanism? A. Angin C. III and IV I. Kekacang Beans Coconut I berjus dan sedap juicy and fleshy II berwarna terang brightly coloured sweet taste 18. R and S P. Q dan S C. B. B. Q.• Getah • Keembung • Kacang bendi • Kacang panjang Long beans Lady’s finger Balsam Rubber D.. mudah dikupas kulitnya easy to peel Seeds or fruits which are light and with air spaces are dispersed by . I. III dan IV . Bagaimanakah biji benih bagi tumbuhan di atas dipencarkan? Air Getah How are the seeds of the plants above dispersed? Rubber 19.. Q. Q... B.. Ciri-cirinya adalah . R dan S P. Q and S P. Biji benih atau buah yang ringan dan mempunyai ruang udara dipencarkan melalui . angin wind animals I.... II. III and IV II. C. air III rasa manis IV A. D.. Kelapa 20. R dan S D.. Mangoes and rambutans are dispersed by animals. Their characteristics are . II and III I. B. R and S Q. water A. P. III dan IV II. Meranti C. haiwan C. II. III and IV D... II dan III I. mekanisma letupan explosive mechanism P Q R S - Buah berangan Chestnut Semarak api Sena Flame of the forest Angsana 16.

25. which of the following food chains is correct? A. R  P  S  Q D.. Antara rantai makanan berikut. yang manakah omnivor? Which of the following animals is an omnivore? Rajah 2 / Figure 2 Berdasarkan rajah 2.. Pokok padi  Tikus  Burung Caterpillar  Chicken  Snake hantu R S 6 Paddy  Rat  Owl . arnab B.. Beluncas  Ayam  Ular C.. Antara haiwan berikut. D. burung kecil small bird chicken 23. Rajah 1 menunjukkan satu rantai makanan. Q  S  P  R C. Y  X  W  Z A. P can be all of the following except . Rusa / Deer B D Beluncas / Caterpillar QSRP B. ayam Based on Table 1..21. yang manakah tidak betul? A. which food chain is correct? A C A. Which of the food chains is not correct? Algae  Small fish  Big fish Alga  Ikan kecil  Ikan besar P Q B. S  Q  P  R 24. rantai makanan manakah yang benar? Based on the figure 2. X  Y  Z  W D. rabbit goose Makan haiwan sahaja Eats only other animals Jadual 1 / Table 1 Berdasarkan Jadual 1. Organisma Organism Penerangan Description Itik / Duck Katak / Frog W X Y Z Makan tumbuhan dan haiwan Eats plants and animals Eats only plants Makan tumbuhan sahaja Boleh membuat makanan sendiri Can make its own food Tumbuhan hijau  Beluncas  P  Ular Green plants Caterpillar P Snake Rajah 1 / Figure 1 22. manakah antara rantai makanan yang betul? WXYZ B. Figure 1 shows a food chain. angsa C.. Y  W  X  Z C.. Semua yang berikut mungkin P kecuali ..

Tumbuhan hijau  Arnab  Helang Green plants  Rabbit  Eagle 7 .D.

Maklumat berikut menunjukkan hubungan di antara hidupan. Y dan Z sahaja D. L decrases Jika J mati.bilangan kancil berkurangan Y . 3 D 4 . S bertambah D. L berkurang 27. Y and Z Y and Z sahaja X and Y only X only X sahaja A. Vegetables Sayur S Rajah 4 / Figure 4 Berapakah bilangan karnivor yang terdapat dalam siratan makanan itu? How many carnivores are in the food web? Caterpillars Beluncas Burung pipit Sparrows Chickens Ayam 8 Snakes Ular Rajah 5 / Figure 5 .bilangan helang bertambah Z . A. Figure 4 shows a food web. K increases If J dies. B. L decreases Q T P R U V 29. Rajah 3 menunjukkan satu rantai makanan di hutan. S increases If J is poisoned. The following information shows a relationship between living things. Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan ular bertambah? Figure 3 shows a food chain in a forest.Tumbuhan hijau  Kancil  Ular  Helang Rajah 3 / Figure 3 26. 28. 2 • Tumbuhan J dimakan oleh haiwan K dan haiwan L • Haiwan L dimakan oleh haiwan S • Haiwan K dimakan oleh haiwan L Animal K is eaten by animal L Animal L is eaten by animal S Plant J is eaten by animal K and animal L X . Figure 5 shows a food web for a farm. What will happen if the number of snakes increases? C. Y dan Z X. X. K bertambah C. 1 B. berkurang If S hunted rampantly. L If K decreases. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan. Jika S diburu secara berleluasa. X dan Y sahaja C. Jika J diracun.tumbuhan hijau bertambah green plants increase the number of eagles increases the number of mouse deer decreases Antara pernyataan berikut. Jika K berkurang. yang manakah benar berdasarkan maklumat di atas? Which of the following statements is true based on the above information? A. B. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan bagi suatu kebun.

9 .

I and IV I dan IV II dan III C. I dan III I and III B. D. The following information shows the eating habits of three different animals. W  Y  X  Z C. X  W  Y  Z 10 . X  Y  Z  W D. • Haiwan W makan tumbuhan X • Haiwan Y makan haiwan W • Haiwan Z makan haiwan Y Animal Z eats animal Y Animal Y eats animal W Animal W eats plant X Rantai makanan manakah yang betul? Which food chain is correct? A.Apakah yang akan mengurangkan populasi beluncas? I What would decrease the population of caterpillars? Plant more vegetables Breed more chickens Kill the sparrow Kill the snakes Menanam lebih banyak sayur Membiak lebih banyak ayam II III Membunuh burung pipit IV Membunuh ular A. ZWXY B. II dan III II and IV II dan IV 30. Maklumat berikut menunjukkan tabiat pemakanan bagi tiga haiwan yang berlainan.

R. State one information gathered in this investigation. S dan T. Q R S T 4 cm 2 g yis 4 g yeast 6 cm 4 g yis 6 g yis 8 cm 10 cm 2 g yeast 6 g yeast 8 g yeast 8 g yis Rajah 1 Figure 1 a) Apakah tujuan penyiasatan ini? What is the purpose (aim) of the investigation? __________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) b) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Rajah 1 menunjukkan ketinggian adunan selepas 30 minit. Q. S and T. Kuantiti yis yang berbeza dimasukkan ke dalam empat adunan tepung. Q. R. Abdul Rahman carries out an investigation to see the effect of yeast on dough.NAMA : _______________________________________________________ _ KELAS : ____________________________ BAHAGIAN B 1. Figure 1 shows the height of the dough after 30 minutes. Different quantities of yeast is mixed into four doughs. __________________________________________________________ (1 markah / mark) 11 . Abdul Rahman menjalalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yis ke atas adunan tepung.

_______________________________________________________ (1 markah / mark) d) Ramalkan ketinggian adunan itu jika 12 g yis digunakan. apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. Rajah 2 di bawah menunjukkan bilangan telur yang dihasilkan oleh empat jenis haiwan.c) Nyatakan State (i) what is changed (manipulated variable) in this investigation. _______________________________________________________ (1 markah / mark) (ii) what is measured (responding variable) in this investigation. Figure 2 below shows the number of eggs produced by four types of animals. __________________________________________________________ (1 markah / mark) 2. Predict the height of the dough when 12 g of yeast is used. apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini. Bilangan telur yang dihasilkan The number of eggs produced P Q Rajah 2 Figure 2 R S Haiwan Animals 12 .

State one observation on the number of eggs produced. (i) Female tilapia Tilapia betina : ___________________________________________ ___________________________________________ (1 markah / mark) (ii) Kangaroo Kangaru : ___________________________________________ ___________________________________________ (1 markah / mark) 13 . Explain how the following animals take care of their young. P: ________________________________________________________ (1 markah / mark) d) Huraikan cara haiwan berikut menjaga anaknya.a) Nyatakan satu pemerhatian tentang bilangan telur yang dihasilkan. Predict animal P. __________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) b) Bagaimanakah haiwan Q dan S memastikan kemandirian spesies mereka? How do animals Q and S ensure the survival of their species? __________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) c) Ramalkan haiwan P.

Hari Day Bilangan pelajar yang menghidap penyakit X Number of pupils having disease X 1 2 3 4 5 Jadual 1 Table 1 6 10 14 18 22 a) Apakah corak bilangan pelajar yang menghidap penyakit X daripada hari pertama sehingga hari ke-5? What is the pattern of the number of pupils having disease X from day 1 until day 5? __________________________________________________________ (1 markah / mark) b) Nyatakan inferens daripada pemerhatian untuk soalan (a). Table 1 below shows the number of pupils of Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol having disease X from day 1 until day 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) c) Nyatakan State (i) what is changed (manipulated variable) in this investigation. _______________________________________________________ (1 markah / mark) (ii) apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. what is measured (responding variable) in this investigation. Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan pelajar Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol yang menghidap penyakit X daripada hari pertama sehingga hari ke-5.3. apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini. Give your inference from your observation in question (a). _______________________________________________________ (1 markah / mark) 14 .

The study took four weeks. Kajian itu dibuat selama empat minggu. __________________________________________________________ (1 markah / mark) 4.d) Ramalkan bilangan pelajar yang menghidap penyakit X pada hari ke-6. Noriliana carried out a study to find out the relationship between sources of food and the number of consumers. Predict the number of pupils who have disease X on day 6. Kajian tersebut melibatkan beluncas dan burung pipit di kawasan sekolah. Noriliana telah membuat satu kajian untuk mengetahui hubungan antara sumber makanan dengan bilangan haiwan pengguna. The study involved caterpillars and sparrow in the school garden. __________________________________________________________ (1 markah / mark) 15 . State the aim of the investigation. Pemerhatian dicatatkan dalam jadual berikut: The observation are recorded in the following table: Minggu Week 1 30 6 2 24 9 3 19 13 4 15 18 Bilangan beluncas Number of caterpillars Bilangan burung pipit Number of sparrow a) Nyatakan tujuan kajian itu.

__________________________________________________________ (1 markah / mark) 16 .b) Apakah corak perubahan untuk What is trend for (i) Beluncas : ___________________________________________ Caterpillars (1 markah / mark) Burung pipit : ___________________________________________ Sparrow (1 markah / mark) (ii) c) Apakah kesimpulan yang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian itu? What conclusion can be make based on the observation? __________________________________________________________ __________________________________________________________ (1 markah / mark) d) Ramalkan bilangan beluncas pada minggu ke-5. Predict the number of caterpillars on the 5th week.

~ KERTAS SOALAN TAMAT ~ ~ QUESTIONS END ~ 17 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.