Penyenggaraan Komputer

Jenis-jenis Perisian Komputer

Jenis-jenis Perisian  Terdapat 3 jenis perisian yang utama: – Perisian Sistem. . – Perisian Aplikasi. – Perisian Utiliti.

Mengandungi pelbagai fail sistem untuk pelbagai kegunaan.Perisian Sistem   Dikenali sebagai perisian Sistem Operasi. Membolehkan perkakasan berkomunikasi dengan perisian aplikasi.   . Berfungsi sebagai perisian tulang belakang komputer.

Me.22 UNIX.Perisian Sistem  Contoh-contoh perisian Sistem: – – – – Windows (98. 2000. XP) DOS 6. Linux OS2 .

io.Perisian Sistem Windows (Fail-fail utama & Fungsi)  Ketiga-tiga fail ini MESTI wujud untuk membolehkan sistem pengoperasian Windows berfungsi:  command.sys – Memuat fail-fail sistem input dan output ke dalam komputer – Mengaktifkan peranti-peranti asas input dan output yang dikesan oleh CMOS / BIOS.sys – Memuatkan sistem operasi ke dalam komputer.   msdos. monitor dan pemacu cakera.com – Menterjemah arahan untuk dilaksanakan oleh komputer. – Mengandungi beberapa arahan dalaman untuk digunakan. » Contoh : Keyboard. .

. format.  himem.Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)   fdisk.com – Membina sektor dan trek pada media penyimpan data sebelum digunakan.exe – Membina partition pada cakera keras.   label.com – Melabel cakera secara elektronik. config.sys – Mengaktifkan “extended memory” pada ruang ingatan selepas 640 KByte.sys – Melakukan konfigurasi komputer dan fail-fail semasa proses but dijalankan.

Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)  sys.com – Memindahkan fail sistem utama ke cakera.com – Menghapuskan direktori yang tidak dikehendaki dalam sistem komputer. .exe – Memaparkan jumlah penggunaan memori oleh komputer.com – Menyalin keseluruhan kandungan antara cakera liut. mem.  deltree.  edit.com – Memaparkan antaramuka pemproses perkataan ringkas untuk membolehkan penyuntingan fail-fail sistem.   diskcopy.

system. hidden.  find.   move. » Contoh : read only.exe – Memapar dan menukar sifat fail.  mode. chkdsk.Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)  attrib.exe – Memindahkan lokasi fail antara direktori.exe – Memeriksa keadaan fizikal cakera dan melaporkan statusnya.com – Memaparkan status konfigurasi komputer .exe – Mencari suatu rentetan (perkataan) dalam sesuatu fail.

Perisian Utiliti  Perisian yang digunakan untuk menguruskan: – fail-fail. – perkakasan komputer.  Terdapat pelbagai jenis perisian utiliti bergantung kepada tahap dan jenis komputer. .

Perisian Utiliti (Kegunaan dan Contoh)  Menyusun fail: – Defrag – Speeddisk  Mengimbas Fizikal Cakera Keras: – Scandisk – Norton Disk Doctor  Antivirus (Mengimbas dan Nyahvirus) – – – – PC-Cillin. Solomon VBuster . Norton Antivirus Dr.

Perisian Utiliti (Kegunaan dan Contoh)  Memampatkan fail: – WinZip – ARJ  Memotong fail kepada beberapa bahagian: – Split  Pakej Pengurusan Fail Komputer: – Norton System Works. .

 .  Mempunyai pelbagai jenis variasi perisian mengikut penggunaan.  Paling cepat berkembang kerana penggunaan komputer yang tidak terhad.Perisian Aplikasi Perisian yang digunakan untuk membolehkan pengguna menggunakan komputer.

0 WordPerfect Hamparan Elektronik: – MS Excel – Lotus 123 – FoxPro .Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Pemproses Perkataan: – – – –  MS Word 2000 Lotus AMI Pro WordStar 8.

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Perisian Persembahan: – MS PowerPoint – Harvard Graphic – Lotus FreeLance  Penyunting Web – Composer – Dreamweaver – FrontPage  Penyunting Video – Adobe Premier – Ulead Cool – Ifilm Editor .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Hiburan – – – – CyberLink Player XING MPEG Player WinAmp Permainan  Penyunting Grafik – Adobe Photoshop – CorelDraw – FreeHand .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Alat Pengarangan – – – –  Authorware Director Flash Comil Pelayar Internet: – Internet Explorer – Netscape Communiacator – Opera .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Perakaunan – MYOB – MS Money 2000 – Quicken  Pengaturcaraan: – – – – MS Visual C++ MS Visual Basic Fortran Borland C++ .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Penerbitan Desktop – Adobe Pagemaker – MS Publisher – Printshop Deluxe  Pangkalan Data – MS Access – Dbase IV .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful