Penyenggaraan Komputer

Jenis-jenis Perisian Komputer

– Perisian Aplikasi. – Perisian Utiliti.Jenis-jenis Perisian  Terdapat 3 jenis perisian yang utama: – Perisian Sistem. .

Berfungsi sebagai perisian tulang belakang komputer. Mengandungi pelbagai fail sistem untuk pelbagai kegunaan.Perisian Sistem   Dikenali sebagai perisian Sistem Operasi. Membolehkan perkakasan berkomunikasi dengan perisian aplikasi.   .

XP) DOS 6. Me. 2000. Linux OS2 .22 UNIX.Perisian Sistem  Contoh-contoh perisian Sistem: – – – – Windows (98.

com – Menterjemah arahan untuk dilaksanakan oleh komputer. » Contoh : Keyboard. monitor dan pemacu cakera.Perisian Sistem Windows (Fail-fail utama & Fungsi)  Ketiga-tiga fail ini MESTI wujud untuk membolehkan sistem pengoperasian Windows berfungsi:  command. io.   msdos.sys – Memuat fail-fail sistem input dan output ke dalam komputer – Mengaktifkan peranti-peranti asas input dan output yang dikesan oleh CMOS / BIOS.sys – Memuatkan sistem operasi ke dalam komputer. . – Mengandungi beberapa arahan dalaman untuk digunakan.

format.exe – Membina partition pada cakera keras.  himem.   label.com – Melabel cakera secara elektronik.Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)   fdisk.sys – Melakukan konfigurasi komputer dan fail-fail semasa proses but dijalankan. .com – Membina sektor dan trek pada media penyimpan data sebelum digunakan. config.sys – Mengaktifkan “extended memory” pada ruang ingatan selepas 640 KByte.

Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)  sys.exe – Memaparkan jumlah penggunaan memori oleh komputer. mem.  edit.  deltree.com – Menyalin keseluruhan kandungan antara cakera liut.com – Menghapuskan direktori yang tidak dikehendaki dalam sistem komputer. .com – Memindahkan fail sistem utama ke cakera.com – Memaparkan antaramuka pemproses perkataan ringkas untuk membolehkan penyuntingan fail-fail sistem.   diskcopy.

exe – Memapar dan menukar sifat fail.  mode.exe – Memindahkan lokasi fail antara direktori.   move.exe – Memeriksa keadaan fizikal cakera dan melaporkan statusnya. hidden.com – Memaparkan status konfigurasi komputer .  find. chkdsk.exe – Mencari suatu rentetan (perkataan) dalam sesuatu fail. system. » Contoh : read only.Perisian Sistem Windows (Fail-fail sokongan & Fungsi)  attrib.

 Terdapat pelbagai jenis perisian utiliti bergantung kepada tahap dan jenis komputer. .Perisian Utiliti  Perisian yang digunakan untuk menguruskan: – fail-fail. – perkakasan komputer.

Perisian Utiliti (Kegunaan dan Contoh)  Menyusun fail: – Defrag – Speeddisk  Mengimbas Fizikal Cakera Keras: – Scandisk – Norton Disk Doctor  Antivirus (Mengimbas dan Nyahvirus) – – – – PC-Cillin. Norton Antivirus Dr. Solomon VBuster .

.Perisian Utiliti (Kegunaan dan Contoh)  Memampatkan fail: – WinZip – ARJ  Memotong fail kepada beberapa bahagian: – Split  Pakej Pengurusan Fail Komputer: – Norton System Works.

 Mempunyai pelbagai jenis variasi perisian mengikut penggunaan.  Paling cepat berkembang kerana penggunaan komputer yang tidak terhad.Perisian Aplikasi Perisian yang digunakan untuk membolehkan pengguna menggunakan komputer.  .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Pemproses Perkataan: – – – –  MS Word 2000 Lotus AMI Pro WordStar 8.0 WordPerfect Hamparan Elektronik: – MS Excel – Lotus 123 – FoxPro .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Perisian Persembahan: – MS PowerPoint – Harvard Graphic – Lotus FreeLance  Penyunting Web – Composer – Dreamweaver – FrontPage  Penyunting Video – Adobe Premier – Ulead Cool – Ifilm Editor .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Hiburan – – – – CyberLink Player XING MPEG Player WinAmp Permainan  Penyunting Grafik – Adobe Photoshop – CorelDraw – FreeHand .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Alat Pengarangan – – – –  Authorware Director Flash Comil Pelayar Internet: – Internet Explorer – Netscape Communiacator – Opera .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Perakaunan – MYOB – MS Money 2000 – Quicken  Pengaturcaraan: – – – – MS Visual C++ MS Visual Basic Fortran Borland C++ .

Perisian Aplikasi (Jenis dan Contoh)  Penerbitan Desktop – Adobe Pagemaker – MS Publisher – Printshop Deluxe  Pangkalan Data – MS Access – Dbase IV .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.