P. 1
kurikulum sek rendah

kurikulum sek rendah

1.0

|Views: 501|Likes:
Published by Eunice Lau

More info:

Published by: Eunice Lau on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 17 _______________________________________________________________________________

UNIT 2 PENGENALAN KEPADA KBSR DAN KSSR

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat:

1. 2. 3.

menerangkan perkembangan kurikulum sekolah rendah daripada KLSR kepada KBSR dan KSSR. menghuraikan latar belakang berkaitan KBSR dan KSSR. membanding beza antara KLSR, KBSR dan KSSR.

PETA KONSEP TAJUK

Kurikulum Sekolah Rendah

KLSR

KBSR

Perbandingan

Latar Belakang

KSSR

. orientasi pendidikan adalah berasaskan kepada FPN (mulai 1996 dikenal FPK). kurikulum sekolah rendah yang sebelumnya. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan pada 1979 telah membawa impak yang besar kepada senario pendidikan negara sehingga Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada 1982. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pula diperkenalkan pada 2011. Dari semasa ke semasa beberapa jawatankuasa dibentuk bagi mengkaji seterusnya memberi cadangan untuk penambahbaikan pelaksanaan sistem pendidikan negara. Akta Pelajaran 1961 menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan di negara ini. KBSR selepas itu ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah mulai 1993. ISI KANDUNGAN Bagaimanakah kurikulum sekolah rendah berkembang daripada KLSR kepada KBSR dan KSSR? Sebagai yang telah dimaklumi bahawa pendidikan peringkat sekolah rendah di negara ini telah mengalami perkembangan daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) seterusnya kepada Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah (KBSR) dan kini kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 18 _______________________________________________________________________________ PENGENALAN Sistem pendidikan negara terus mengalami perkembangan merentasi zaman. Setelah negara mencapai kemerdekaan. KBSR memberi penegasan kepada pendidikan asas 3M. KLSR kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Apabila Kurikulum Baru Sekolah Rendah diperkenalkan pada 1982. Bolehkah anda bayangkan bagaimana keadaannya jika perkembangan daripada KLSR kepada KBSR dan KSSR tidak berlaku. Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama serta penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem persekolahan adalah antara perkara yang diberi penegasan dalam pelaksanaan pendidikan selepas merdeka. KSSR dilaksanakan di sekolah rendah di negara ini dengan harapan dapat mendidik seterusnya melahirkan generasi masa hadapan yang mampu berhadapan dengan cabaran semasa dan cabaran masa hadapan dalam abad ke-21. dikenal sebagai Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Setelah itu apabila cabaran berubah akibat daripada perkembangan semasa dan arus globalisasi. Pendidikan adalah untuk tujuan perpaduan di samping untuk membasmi buta huruf rakyat dan melahirkan tenaga kerja mahir untuk pembangunan negara. Apabila Falsafah Pendidikan Negara (FPN) tersurat pada 1988.

1979). Perkara ini seterusnya menjadi sebahagian daripada faktor yang membawa kepada keciciran murid. “Kementerian hendaklah mengambil langkah tertentu supaya pendidikan rendah bercorak pendidikan asas yang memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M iaitu membaca. Sehubungan itu Perakuan 2a. ceria dan progresif ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. KLSR juga kurang memberi fokus kepada penguasaan kemahiran membaca. Pemulihan khas juga diberi kepada murid yang berada di bawah tahap yang sewajarnya. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Setelah masa berlalu Kurikulum Baru Sekolah Rendah perlu kepada semakan bagi mengenal pasti kerelevanannya merentas masa. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan mengemukakan cadangan seperti berikut. Walau bagaimanapun kandungan KLSR lebih memberatkan akademik dan padat bagi murid-murid peringkat umur sekolah rendah (Laporan JK Kabinet. Sebaliknya lebih bersifat akademik. . memupuk semangat kerja sama antara satu sama lain dan sebagainya. KLSR tidak memberi pendidikan asas.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 19 _______________________________________________________________________________ Pelaksanaan KLSR berlangsung sejak selepas merdeka khususnya apabila Akta Pelajaran 1961 diwartakan. isi pelajaran kurang dikaitkan dengan kehidupan seharian murid.” Teknik hafalan yang diguna pakai dalam pengajaran kurang berkesan. Dari semasa ke semasa KLSR mengalami perkembangan dan inovasi seiring dengan pelaksanaannya. berkomunikasi dan bertukar-tukar pendapat. Suasana persekolahan dalam konteks KBSR adalah bagi memberi peluang murid-murid memperoleh dan merasai pengalaman hidup seperti menyelesaikan masalah. manakala pengayaan diberi kepada murid cerdas pintar. Terdapat murid yang tidak dapat mengikuti isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Sehubungan itu terdapat pengetahuan serta kemahiran yang tidak dapat dikuasai oleh murid-murid. membina persefahaman dalam pergaulan. Sebanyak 305 buah sekolah rendah pada 1982 telah dipilih untuk melaksanakan percubaan sebelum KBSR dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara pada 1983. Kurikulum ini perlu disemak semula untuk. Setiap mata pelajaran adalah dilihat secara compartmentalize iaitu isi kandungan pelajaran terasing antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Keperluan kepada KBSR begitu ketara apabila dapat dikenal pasti terdapat kelemahan dalam KLSR. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula. Pemulihan diberikan kepada murid yang lemah. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan ekoran daripada terbitnya Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada 1979 atau ringkasnya dikenal sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet. menulis dan mengira. Sehubungan itu penglibatan murid adalah secara aktif. Kajian-kajian yang dilakukan pada masa itu mendapati sebilangan besar murid di negara ini masih belum menguasai kemahiran asas 3M walaupun mereka telah tamat persekolahan peringkat rendah. KBSR pada asasnya berpegang kepada konsep bahawa murid-murid perlu memperoleh ilmu pengetahuan. menulis dan mengira (3M). menguasai pelbagai kemahiran dan menghayati nilai secara terus melalui pengalaman langsung.

pedagogi. Selain itu. Konsep bersepadu menjadi tumpuan utama dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.B.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 20 _______________________________________________________________________________ meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berdasarkan konsep kesepaduan. Perkembangan potensi intelek. seiring dengan ekonomi. pembentukan warga yang menguasai ilmu. emosi dan jasmani. Pekeliling Ikhtisas Bil. Lanjutan daripada itu pada 1993 Kurikulum Baru Sekolah Rendah diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang tertulis pada 1988. menyeluruh dan sepadu untuk melahirkan individu yang seimbang. penghasilan pelajar celik minda. Sehubungan itu mulai 2011 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah ditransformasikan kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Unsur-unsur pengetahuan. selaras dengan usaha ke arah negara maju dengan masyarakat berilmu. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al-bab. rohani. KSSR telah menjalani uji rintis di 500 buah sekolah rendah yang terpilih. Kementerian Pelajaran Malaysia jelas meminta . Perdana Menteri Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 juga meminta supaya sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan kepada pembangunan modal insan. emosi dan jasmani tidak boleh berlaku secara berasingan. dan penyerapan untuk menyepadukan ilmu pengetahuan. rohani. memberi penekanan yang lebih kepada mata pelajaran Sains dan unsur-unsur KBKK. kemahiran dan maklumat. dilakukan penggabungjalinan untuk menyepadukan kemahirankemahiran.A. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan dengan perkembangan semasa bagi melahirkan modal insan seimbang yang mampu berdepan dengan cabaran semasa dan cabaran masa hadapan (KPM. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dalam abad ke-21. Transformasi tersebut merupakan pengukuhan dan penambahbaikan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang melibatkan perubahan bentuk. Kesannya ialah kepada globalisasi. sebaliknya perlu berlaku secara harmonis. iaitu pada 31 Mac 2009 hingga akhir Jun 2009. 50 buah sekolah menjalani uji rintis bagi semua mata pelajaran. Daripada jumlah tersebut. manakala 450 buah sekolah lagi menjalani uji rintis bagi mata pelajaran terpilih. organisasi. kandungan. Nilai-nilai juga secara sepadu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi khususnya dalam bidang ICT banyak membawa kepada perubahan. kemahiran dan nilai dalam kandungan KBSR diintegrasikan supaya terdapat kesepaduan. 2010). sosial dan lain-lain yang mengalami perubahan dari semasa ke semasa. dan antara yang di dalam bilik darjah dengan kehidupan sebenar di luar bilik darjah. kaedah pentaksiran. Oleh yang demikian kurikulum sekolah perlu selaras dengan perkembangan tersebut. Ucapan dasar Y. Kesepaduan juga merujuk kepada kesepaduan dan keharmonian antara potensi intelek. 11/2010 bertarikh 14 Oktober 2010. Cabaran di peringkat global sifatnya berubah dari semasa ke semasa. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Sehubungan itu. peruntukan masa. kesepaduan merangkumi aspek antara teori dan praktik. Di peringkat awalnya.

AKTIVITI 2. menulis dan mengira (3M). Murid-murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah mengajar. Penilaian bentuk formatif seperti ujian diagnostik dan . Kurikulum Baru Sekolah Rendah kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. KSSR diharap akan membekali generasi masa hadapan dengan bekalan-bekalan untuk menghadapi cabaran. __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ 3. Selain melahirkan generasi ulul-albab. KLSR kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah. bahan pembelajaran dan susun atur kerusi meja dipelbagaikan mengikut latar belakang murid dan mata pelajaran yang diajar. __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ 2.1 Jelaskan rasional mengapa perubahan berikut berlaku: 1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ Apakah latar belakang KBSR dan KSSR? Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah penegasan adalah kepada kemahiran asas termasuk kemahiran membaca.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 21 _______________________________________________________________________________ semua sekolah rendah melaksanakan KSSR untuk murid Tahun 1 mulai 2011. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kepada KSSR.

pendidikan yang sama untuk semua murid. KBSR direka bentuk berasaskan tiga bidang utama iaitu bidang Komunikasi. bidang manusia dengan alam kelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan minat. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan mengemukakan cadangan seperti berikut. iaitu bidang komunikasi. bakat dan kemampuan mental serta kesediaan murid itu. manakala murid yang lemah diberi pemulihan.1 Prinsip Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Sumber: Bahagian Perkembangan Kurikulum.1 menunjukkan secara grafiknya prinsip KBSR. “Kurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang untuk membolehkan muridmurid mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas. 2010) . pendekatan bersepadu. Rajah 2. bidang Manusia dan Alam Kelilingnya. Susulan daripada itu.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 22 _______________________________________________________________________________ ujian pencapaian sering digunakan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid. PENDEKATAN BERSEPADU PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH PRINSIP KBSR PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA MURID PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP Rajah 2. murid yang cerdas diberi pengayaan.” Prinsip KBSR iaitu perkembangan individu secara menyeluruh. dan bidang Perkembangan Diri Individu sebagai yang dicadang dalam Perakuan 57 (a). Kementerian Pelajaran Malaysia. dan pendidikan seumur hidup.

KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 23 _______________________________________________________________________________ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah ditulis mulai 1988 dan ditukar namanya kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada 1996 apabila Akta Pendidikan 1996 diwartakan. rohani. kesepaduan dalam bidang mata pelajaran telah merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni. Sehubungan itu. Rajah 2. kemahiran dan nilai dalam kandungan isi pelajaran diintegrasikan supaya terdapat kesepaduan dan keharmonian antara unsur intelek. Kurikulum Baru Sekolah Rendah diubah kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada 1993. unsur-unsur pengetahuan. Selaras dengan hasrat FPN yang ditulis ketika itu. Rohani. Selaras dengan prinsip kurikulum bersepadu. konsep bersepadu menjadi tumpuan utama dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah.‟ Dalam konteks kesepaduan KBSR. yang mana perkara ini lebih baik daripada melihatnya secara cebis-cebisan atau terasing antara satu dengan yang lain selaras dengan apa yang dikata sebagai „the whole is greater than the sum of the parts.2 Kesepaduan Dalam KBSR . pembangunan insan adalah dilihat secara seimbang. pendekatan bersepadu. emosi dan jasmani dalam proses pembelajaran murid. gambaran tentang sesuatu perkara dapat dilihat secara keseluruhan. Melalui konsep kesepaduan. meyeluruh dan bersepadu. Walau bagaimanapun perkembangan individu secara menyeluruh. Penekanan Kepada Nilai Murni Kesepaduan Unsur Intelek. Emosi dan Jasmani Pendidikan Untuk Semua Kesepaduan Dalam KBSR Penggunaan Pengetahuan dan Kemahiran Sedia Ada Pendidikan Sepanjang Hayat Meningkatkan Penggunaan Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris serta bahasa pengantar yang lain. pendidikan yang sama untuk semua murid. dan pendidikan seumur hidup masih kekal sebagai prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

KPM (2011). mengembangkan daya kreativiti. KSSR juga menyarankan agar hands-on-learning berlaku untuk menjadikan learning is fun. Pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam suatu tempoh dan tahap persekolahan. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau petunjuk (indicator) kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Sikap dan Nilai. sehubungan itu Dokumen Standard Kandungan (DSK) dan Dokumen Standard Pembelajaran diguna pakai. KSSR mengekalkan konsep kesepaduan seperti yang terdapat dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard. berkesan dan menarik ke arah pembelajaran berterusan. pembelajaran koperatif. Sains dan Teknologi. Belajar sambil bermain. Jadual 2. pembelajaran luar bilik darjah. KSSR juga mementingkan standard. organisasi pedagogi. melakukan inkuiri penemuan. pengajaran guru sewajarnya dapat membolehkan murid memperoleh ilmu pengetahuan. kemahiran dan nilai. penegasan kurikulum. Kerohanian. pendidikan yang sama untuk semua murid.1 sebagai prinsipnya. peruntukan masa dan pengurusan kurikulum. mengaplikasi pelbagai kemahiran dan mengamalkan nilai murni. pendekatan bersepadu. . Pembelajaran dalam KSSR adalah bersifat interaktif. Kemanusiaan. bermakna dan berkesan. KPM. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2011) Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. KSSR berasaskan kepada enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. dan pendidikan seumur hidup sebagai yang terdapat dalam Rajah 2. Dari segi reka bentuk. KSSR masih mengekalkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah iaitu perkembangan individu secara menyeluruh. pembelajaran berasaskan projek dan penyelesaian masalah boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran KSSR. dan Keterampilan Diri.1 Definisi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam KSSR (Sumber : Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pada masa yang sama. Perkembangan Fizikal dan Estetika. KSSR menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 24 _______________________________________________________________________________ Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR yang diperkenalkan pada 2011 menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dari segi reka bentuk.

KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 25 _______________________________________________________________________________ Gambar Hiasan: (Salah satu dokumen berkaitan KSSR yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) .

Perbandingan antaranya boleh dibuat berkaitan reka bentuk kurikulum. ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- INSAN SEIMBANG ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Apakah persamaan atau perbezaan antara KLSR. dan penilaian.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 26 _______________________________________________________________________________ AKTIVITI 2. proses pengajaran dan pembelajaran. fokus kurikulum.2 Lengkapkan rajah berikut berkaitan enam tunjang dalam KSSR. Daripada aspek reka bentuk kurikulum. pelaksanaan KBSR adalah melibatkan . bahan kurikulum. organisasi kurikulum. KBSR dan KSSR? Perubahan kurikulum di peringkat sekolah rendah daripada KLSR kepada KBSR dan seterusnya KSSR memperlihatkan beberapa ciri yang jelas untuk dibandingkan.

Sehubungan itu kadar buta 3M dalam KLSR adalah lebih tinggi. iaitu Tahap 1 dan Tahap 2. KBSR dan KSSR diorganisasikan mengikut tahap. Jadual 2. rohani. Teras Tema dan Elektif. penilaian bentuk formatif banyak dilakukan. Di Tahap 1 dan Tahap 2 KBSR mata pelajaran dikategori kepada mata pelajaran Teras. fokus kepada 3M terus berlangsung. Jadual 2. Daripada aspek bahan kurikulum pula KLSR banyak memberi tumpuan kepada yang terdapat dalam buku teks. Sikap dan Nilai. Dalam KBSR. emosi dan jasmani. rohani. Konsep penilaian bentuk sumatif banyak berlangsung dalam KLSR. Dalam KLSR kurikulum secara mudahnya diorganisasikan kepada akademik dan kokurikulum sahaja. Kerohanian. bahan-bahan lain yang relevan difikir dan disediakan oleh guru sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas. Sains dan Teknologi. Pelaksanaan KSSR pula melibatkan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Cara pengajaran guru akan diubahsuai berasaskan hasil penilaian tersebut supaya pembelajaran murid berkesinambungan. dan Keterampilan Diri. Pelaksanaan KSSR pula melibatkan pembelajaran secara modular. Fokus kurikulum dalam KLSR adalah lebih kepada akademik. Bahan pembelajaran yang dipilih adalah untuk memperkembangkan secara harmonis potensi intelek. Selain itu pentaksiran secara holistik melibatkan aspek-aspek berkaitan seseorang murid akan dilakukan. Dalam KSSR selain konsep kesepaduan. Kemanusiaan. Bahan-bahan pembelajaran yang menggiatkan pelajar belajar secara interaktif dan hands-on digunakan ke arah pembelajaran yang berkesan dan ceria (learning is fun). Kemahiran asas 3M adalah secara umum sahaja dan secara relatifnya kurang diberi penegasan berbanding dalam KBSR. menjadikannya 4M. menyeluruh dan bersepadu melibatkan secara harmonis potensi intelek. Manusia dan Alam Kelilingnya.2 menunjukkan perbandingan antara KLSR dengan KBSR dan KSSR. Reka bentuk kurikulum dalam KBSR dan KSSR adalah lebih jelas dinyata dan didokumentasi berbanding dalam KLSR. emosi dan jasmani seperti dalam KBSR juga kurang berlaku dalam KLSR. selain penilaian bentuk sumatif. Kemahiran asas 3M ditegaskan semula dengan tambahan satu lagi kemahiran iaitu kemahiran menaakul. dan Perkembangan Diri Individu.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 27 _______________________________________________________________________________ tiga bidang utama iaitu bidang Komunikasi. Murid-murid dinilai pada setiap hujung penggal yang mana terdapat tiga penggal dalam setahun. iaitu pentaksiran ke atas murid-murid berlangsung dari semasa ke semasa. Penilaian bentuk formatif dilakukan bagi mengenal pasti pencapaian murid dalam menjalani proses pembelajaran mereka. Pembangunan diri pelajar secara seimbang. Organisasi kurikulum dalam KSSR pula memberi tumpuan kepada Teras Asas. Perkembangan Fizikal dan Estetika. KSSR pula lebih memberi penekanan kepada penilaian atau pentaksiran yang berterusan. Dalam KBSR. .3 pula menunjukkan perbandingan antara KBSR dengan KSSR. selain bahan-bahan daripada buku teks. Selain akademik KBSR dan KSSR juga memberi penekanan kepada kokurikulum dan pembangunan insaniah selaras dengan FPK. mata pelajaran Wajib dan mata pelajaran Tambahan.

Hanya bergantung kepada penggunaan buku teks. Gabung jalin kemahiran dan penyerapan isi daripada mata pelajaran lain. Penilaian formatif juga digunakan bagi menilai perkembangan dan kemajuan murid.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 28 _______________________________________________________________________________ Jadual 2. Tiada program pemulihan kepada murid yang lemah dan pengayaankepada yang cerdas. Penilaian berbentuk sumatif dijalankan untuk mengukur pencapaian murid-murid. Perkembangan pelajaran mengikut kebolehan murid-murid. Tiga bidang utama diberi penekanan dengan jelas iaitu komunikasi. Proses pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran selaras dengan secara formal minat. Tiada pertimbangan perbezaan individu murid. umur dan kebolehan muridmurid. Program pemulihan kepada murid yang lemah dan pengayaan kepada yang cerdas berasaskan keputusan ujian diagnosis. Mata pelajaran yang membebankan murid dengan bidang yang kurang jelas. KBSR Penekanan kepada kemahiran asas 3M (membaca. Penggunaan bahan dan alat bantu mengajar yang lebih berkesan. perkembangan diri individu.2 Perbandingan Antara KLSR Dengan KBSR KLSR Kurikulum bersifat umum dan lebih kepada hafalan. menulis dan mengira). . Pengajaran dalam bentuk kumpulan dan individu digunakan Pengajaran yang tidak melibatkan penyertaan aktif murid (berpusatkan guru). Pengajaran untuk seluruh kelas dan ala kuliah digunakan. Silibus yang statik dan perlu diselesaikan untuk peperiksaan. Pengajaran dengan penglibatan murid secara aktif (berpusatkan murid). dan manusia dan alam kelilingnya.

Keterampilan Diri Linear • Modular Dokumen Standard Kandungan (DSK) Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) ORGANISASI KURIKULUM • Tahap 1 .Manusia dan Alam Kelilingnya .Kemanusiaan . menulis dan mengira • 4M . Wajib & Tambahan KEMAHIRAN BERFIKIR Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif • Tahap 2 .Kerohanian.Perkembangan Fizikal dan Estetika • BAHAN KURIKULUM .Mata pelajaran Teras.Sains dan Teknologi .Komunikasi .Mata pelajaran Teras. Modul Teras Tema & Modul Elektif • Tahap 2 .Membaca. Wajib & Tambahan • Tahap 1 .Membaca.Modul Teras Asas.Perkembangan Diri Individu • Berasaskan 6 Tunjang: . menulis.Komunikasi .Mata pelajaran Teras & Elektif Elemen Kreativiti dan Inovasi.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 29 _______________________________________________________________________________ Jadual 2.3 Perbandingan Antara KBSR Dengan KSSR KBSR REKA BENTUK KURIKULUM KSSR • Berasaskan 3 Bidang: . Sikap & Nilai . mengira dan menaakul . Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & ICT secara eksplisit FOKUS • 3M .

dan keterampilan diri Kurikulum standard Prinsip KSSR - Standard Kandungan - Standard Pembelajaran - Tunjang KSSR - . Perubahan berlaku atas rasional-rasional atau alasan yang kukuh seperti yang dijelaskan terutamanya berkait dengan kehendak perubahan waktu dan keselarasan dengan cabaran semasa. pendekatan bersepadu. kemahiran dan maklumat. perkembangan fizikal dan estetika. kemanusiaan. Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. KLSR. Enam tunjang dalam KSSR iaitu komunikasi. pendidikan yang sama untuk semua murid. kemahiran dan nilai. kemahiran dan nilai dalam isi pelajaran supaya terdapat kesepaduan dan keharmonian antara unsur intelek. ada empat prinsip iaitu perkembangan individu secara menyeluruh. kurikulum yang berasaskan kepada standard seperti standard kandungan. kerohanian. KATA KUNCI Kurikulum bersepadu . rohani. dan pendidikan seumur hidup. dan melahirkan insan ulul al-bab. namun apabila zaman dan cabaran berubah kurikulum yang terdahulu seperti KLSR dan KBSR menjadi kurang relevan lagi. KBSR dan KSSR mempunyai ciri kekuatan masing-masing yang boleh dianalisis dan dibandingbezakan antara satu dengan yang lain. standard pembelajaran dan sebagainya. Satu penetapan kriteria atau petunjuk (indicator) kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. sains dan teknologi. Justeru KSSR telah diperkenalkan mulai 2011 dengan misi untuk membangunkan modal insan dan pembentukan warga yang menguasai ilmu. sikap dan nilai.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 30 _______________________________________________________________________________ RUMUSAN Dalam unit ini telah dijelaskan tentang perubahan kurikulum sekolah rendah daripada KLSR kepada KBSR dan seterusnya KSSR.kurikulum yang mengintegrasikan elemen pengetahuan. emosi dan jasmani dalam proses pembelajaran.

C. Manakah antara berikut menunjukkan terdapatnya kekurangan dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR)? I. Berpusatkan guru dan bahan pembelajaran. Manakah perbezaan antara KBSR dengan KLSR berikut yang benar? A. D. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan bagi mengganti Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Berpusatkan murid untuk perkembangan mereka. B. Dalam tahun 1979 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan telah diterbitkan. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Berdasarkan laporan tersebut pendidikan sekolah rendah perlu memberi penegasan kepada ________________ A. D. Antara suatu peringkat pembelajaran dengan peringkat pembelajaran yang berikutnya tiada kesinambungan. Penekanan kepada pengetahuan. Pelaksanaan pengajaran dalam KLSR adalah terpengaruh dan berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan. C. IV. KLSR Guru bersifat autokratik dalam pengajarannya. 1. . III dan IV sahaja 3. KBSR Murid lebih aktif dalam proses pembelajaran. III dan IV sahaja II. B.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 31 _______________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI Jawab semua soalan berikut. Sukatan pelajaran sekolah vernakular yang beorientasikan penjajah masih diguna pakai. D. Tiada perkaitan yang jelas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. III. II. disiplin kemahiran 3M pencapaian akademik pembangunan sahsiah 2. B. A. C. Guru bertindak sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Hubungan yang harmonis antara guru dengan murid. Penekanan kepada kemahiran 3M.

KSSR: Kurikulum Standard Sekolah Rendah. KSSR ialah penambahbaikan daripada KBSR. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. KSSR bertujuan membekali generasi masa hadapan untuk menghadapi cabaran abad ke-21.(1996) Bahagian Perkembangan Kurikulum (2010). D. Ikhsan Othman. Di Tahap 2 KSSR. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. dan tambahan. C. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. 4. Kuala Lumpur: KPM. menulis dan mengira. (Edisi Pelancaran). Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). A. B. Bahan kurikulum dalam KBSR adalah dalam bentuk dokumen standard.KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 32 _______________________________________________________________________________ 4. 5. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. C.. & Norila Md. II. Kementerian Pendidikan Malaysia (1980). III dan IV sahaja CADANGAN JAWAPAN: 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1987). Asas KBSR I. Kurikulum dan pengajaran sekolah rendah: Aspek-aspek yang berkaitan. elemen menaakul terdapat dalam KSSR. Elemen ICT tidak diintegrasikan merentas kurikulum dan pengajaran dalam KBSR. mengira dan menaakul. menulis. Tanjong Malim: Quantum Books. Salleh. I dan III sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja I. B. Manakah antara berikut benar perbandingan antara KBSR dengan KSSR? A. Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Buku Panduan Khas. 3. IV. KSSR berfokus kepada kemahiran membaca. (2005). Apakah kelebihan KSSR berbanding KBSR? I. 2. B. D. Selain membaca. III. D RUJUKAN Akta Pendidikan 1996. A. terdapat mata pelajaran teras. wajib. Kuala . Standard lebih jelas dinyatakan bagi kandungan dan pembelajaran dalam KSSR. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : MDC Publishers Printers. Siri Panduan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1992). Reka bentuk KBSR dan KSSR adalah berasaskan kepada enam tunjang. C. 5.

Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. . Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 11/2010. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perspektif falsafah dan pendidikan di Malaysia. sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajul Ariffin Noordin (1993). Asas KBSR II. Sejarah. Kuala Sufean Hussin.. (2004).KRP 3013: Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah 33 _______________________________________________________________________________ Siri Panduan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1992).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->