1.

0

PENDAHULUAN Pemikiran kreatif ditakrifkan sebagai operasi berfikir yang asas untuk mengembangkan

atau mencipta idea atau hasil yang baru, estetik dan membina. Ada empat ciri utama pemikiran kreatif iaitu keberanian, imaginatif, perkembangan idea dan reka cipta. Pemikiran kreatif memerlukan keberanian untuk menjana idea yang banyak, pelbagai, dan baru tanpa dikongkong oleh idea yang lama. Oleh itu, pemikir yang kreatif berfikiran terbuka, sanggup menerima risiko dan kritikan dan bersedia untuk bertanggungjawab atas keputusannya. Selain itu, pemikiran yang kreatif memerlukan imaginasi yang mencapah berdasarkan pengalaman yang lepas. Imaginasi memerlukan kemahiran sistesis iaitu cantuman idea-idea yang sedia ada. Salah satu hasil imaginasi adalah perkembangan atau peluasan idea yang sedia ada. Walaupun idea yang dihasilkan buka merupakan idea yang baru, tetapi hasil itu dapat menyediakan pelbagai alternatif yang baru. Hasil pemikiran kreatif yang unggul adalah penghasilah idea yang baru iaitu reka cipta. Reka cipta juga dijalankan berasaskan proses sintesis idea yang sedia ada sehingga sesuatu yang asli dicipta. Menyelesaikan Masalah pula ditakrifkan sebagai satu strategi atau proses mental yang memerlukan seseorang berfikir secara kritis dan kreatif untuk memutuskan cadangan yang terbaik bagi mengatasi suatu kesukaran, halangan atau kekurangan yang dihadapi. Strategi asas dalam proses menyelesaikan masalah adalah mengenal pasti dan menganalisis masalah, mencadangkan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin, menilai dan meramal akibat setiap penyelesaian, dan seterusnya mencadangkan penyelesaian terbaik untuk masalah dihadapi. Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Teknik merangkumi aktiviti, perlakuan dan kemahiran. Peta minda ialah sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat, idea, tugasan dan huraian yang padat. Oleh itu, teknik peta minda merupakan aktiviti, perlakuan dan kemahiran dalam menghasilkan sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat, idea, tugasan dan huraian yang padat.

2. Antaranya ialah kita hanya perlu memikirkan maklumat yang diperlukan dan membuat pemilihan mengikut keinginan. Apa yang kita ingat akan dapat diperkukuhkan melalui gambaran dan tulisan yang dihasilkan melalui teknik peta minda ini. Menggunakan peta minda bermakna kita harus menggunakan kemahiran menyusun maklumat yang betul dan tepat serta mudah difahami. Kemudian. memilih. Peta minda dapat merangsang pelbagai keupayaan dalam diri kita. Dengan ini. Hal ini dapat memahirkan diri dengan disiplin yang penting dalam pembelajaran. Kita akan mengaitkan pula dengan beberapa isi kecil yang lain. memerhati. 3. Kemudian. secara tidak langsung akan menghubungkan kita secara aktif dengan maklumay yang sedia ada dalam ingatan.0 PENGENALAN Salah satu teknik pemikiran kreatif ialah peta minda. kita perlu berfikir. melukis dan menentukan apa yang kita inginkan. Teknik peta minda ini telah diasaskan oleh Tony Buzan dan merupakan teknik yang berkesan untuk mendapatkan semula maklumat daripada ingatan untuk ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat. Contohnya. ia bercambah keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan rajah . Peta minda juga membolehkan kita membuat perkaitan dengan lebih mudah dan cepat. peta minda dapat merangsang beberapa anggota yang mempunyai peranan tersendiri. Selain itu. Teknik ini juga turut membantu kita untuk meningkatkan kecerdasan dan kemahiran dalam mengukuhkan daya ingatan dan pemahaman. Manakala tangan kita pula akan turut serta dalam kerja-kerja tersebut.0 PENERANGAN TEKNIK Untuk menghasilkan atau membina peta minda. seseorang haruslah memulakan teknik ini di tengah muka surat yang menjadi tajuk utamanya. Lama kelamaan akan membentuk idea keseluruhan apa yang diinginkan dari daya ingatan.

Rajah di bawah ini menunjukkan satu contoh peta minda di bawah tajuk “ Energy”. satu daripada tajuk mata pelajaran Sains Tahun 5.kunci (key images). Tajuk Utama Kata Kunci Rajah Kunci 4.0 KEBERKESANAN TEKNIK .

malahan mula berkongsi maklumat tambahan yang boleh dimasukkan dalam peta minda masing-masing dengan rakan-rakan yang lain. Bagi menguji keberkesanan teknik peta minda ini. sebelum teknik ini diaplikasikan kepada murid. Ia bertujuan untuk menambah baik pengajaran Sains melalui penggunaaan peta minda di samping melihat sejauh manakah peta minda membantu murid-murid Tahun 5 dalam menguasai topik Sains. kami menyediakan ujian ringkas pada minggu berikutnya berdasarkan topik ini. Kebanyakan murid secara purata dapat menyatakan bahawa mereka boleh mengingati dengan jelas maklumat pada rajah peta minda masing-masing.70% markah sahaja bagi topik “ Energy ”. . Murid bukan sahaja berusaha menghasilkan peta minda yang menarik secara individu. Mata pelajaran Sains merupakan satu mata pelajaran yang agak sukar bagi kebanyakan murid kerana mereka perlu mengingat dan . Murid-murid seolah-olah membayangkan sesuatu ketika menjawab soalan ujian dan hasil soal jawab tentang keyakinan mereka terhadap ujian tersebut amat baik. Kemudian. Ini membuktikan bahawa penggunaan teknik peta minda dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) memberi kesan positif terhadap pencapaian murid. Sekali lagi kami mendapat reaksi yang sama bagi murid masing-masing. murid-murid diperkenalkan dengan teknik peta minda dan kami bersetuju bahawa reaksi murid masing-masing terhadap subjek ini berubah secara total iaitu daripada ‘membosankan’ kepada ‘menyeronokkan’. kebanyakan murid hanya mendapat keputusan markah antara 50% . Keputusan selepas ujian turut membuktikan kenyataan itu apabila purata murid mendapat 70% hingga 90% markah adalah tinggi.menghafal banyak konsep dan fakta. buku teks yang tebal ini mengandungi ratusan atau mencecah ribuah kata kunci fakta Sains telah mematikan semangat murid-murid untuk meminati Sains sedangkan mata pelajaran Sains merupakan salah satu mata pelajaran yang seronok untuk dipelajari. Walaubagaimanapun. Akibatnya.Satu kajian singkat telah dilakukan selama dua minggu di dua sekolah di daerah Segamat iaitu SK Canossian Convent dan SK Bandar Putra pada September yang lalu membabitkan subjek Sains Tahun 5. Murid-murid perlu tekun dan rajin membaca nota yang telah diberi oleh guru atau buku teks yang sedia ada.

Selain itu. Ini lebih memudahkan kita melihatnya untuk mengulang kaji di kemudian hari. Semuanya menggunakan otak kiri yang berfungsi berdasarkan logik. warna. Sains. Begitu juga dengan otak. Contohnya bagi mata pelajaran Matematik. otak kanan juga dapat dilibatkan kerana otak kanan merupakan bahagian yang berfungsi berdasarkan imaginasi. turutan. bahasa dan linear. kita hanya memberi fokus pada \20% isi yang penting itu sahaja. Jadi. Begitu juga dengan mendengar.5. kelebihan menggunakan teknik ini ialah kebanyakan perkataan dalam nota adalah kurang fungsi. “Nama sebenar saya ialah Saiful. Contohnya. individu akan lebih genius. Anologinya seperti perbandingan berlari dengan kedua belah kaki dan sebelah kaki.0 KELEBIHAN MENGGUNAKAN TEKNIK PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN Sistem pembelajaran kita pada hari ini kebanyakannya menggunakan otak kiri. dengan menggunakan peta minda. hampir 80% perkataan kurang penting. kreativiti dan irama. Dengan menggunakan fungsi kedua-dua otak. Sebab lain kita perlu menggunakan peta minda adalah satu kertas peta minda sudah cukup untuk memuatkan banyak fakta. ini akan memudahkan proses ingatan. Menggunakan kedua-duanya membuatkan kita lebih baik daripadamenggunakan sebahagian daripadanya sahaja. Pastinya berlari dengan kedua-dua belah kaki lebih baik daripada berlari dengan sebelah kaki. Dengan kaedah peta minda. Ini berbeza dengan nota linear yang mungkin terdiri daripada beberapa helai kertas.0 PENUTUP . Peta minda juga dapat menjana idea baru dengan lebih cepat dan produktif kerana ianya dapat dijana secara spontan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mengenal pasti isuisu utama dan bagaimana ia berkait rapat antara satu sama lain secara visual. Cara nota lama akan menyukarkan kita tetapi dalam teknik peta minda ianya meringkaskan apa yang perlu difokuskan. Saya tinggal di Pulau Pinang. Ini bermakna. Jadi.” 2 daripada 9 perkataan sahaja yang penting dalam ayat tersebut. 6. Mendengar dengan kedua-dua belah telingan lebih baik daripada sebelah telinga. Bahasa Melayu dan Sejarah.

Peta minda adalah sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat. idea. Peta minda amat sesuai untuk tujuan menelaah pel. padat tepat dan ringkas. Mengapa? Kerana ia mudah. tugasan dan huraian yang padat. Kelebihan lain yang terdapat pada peta minda ialah ia mudah digunakan serta sesuai untuk semua tujuan. reka bentuk. matematik.ajaran. untuk mesyuarat. mengambil nota yang diajar oleh guru. malah untuk persediaan membeli-belah. Kita tidak perlu menulis semuanya pada sekeping atau lebih kertas tetapi lebih mudah memikirkannya kerana daya ingatan kita akan dibantu oleh hasil lukisan dan tulisan mata dan tangan sendiri apabila menggunakan peta minda. Rata-rata dalam kalangan kita menggunakan peta minda untuk tujuan tersebut. membaca buku. Apa yang menarik tentang peta minda ialah ia merangkumi semua aspek bahasa. Satu lagi yang paling jelas penggunaannya adalah ketika membuat persembahan tugasan menggunakan ‘power point’ dalam kelas. persediaan sebelum berbahas. deria dan sebagainya. analitis. RUJUKAN .

Maimun Aziz. Mok Soon Sang (2011). Ee Ah Meng (1997). Psikologi pendidikan. 2. Nota Ulangkaji dan Latihan P. Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan Guru : Kompetensi Fungsi/ Khusus (Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran). Bhd. 5. Puchong. Bhd. Kemahiran Berfikir. Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Penerbit Fajar Bakti Sdn. Penerbitan Multimedia Sdn. Selangor.Selangor. Selangor.Penerbitan Multimedia Sdn. 6.1. Kuala Lumpur. Mok Soon Sang . 4. Rosnanaini Sulaiaman.(2003).Multimedia-ES Resources Sdn. Puchong. Kemahiran Berfikir: Konsep. Shah Alam. Mok Soon Sang (2009). Puchong.0 Pendahuluan MUKA SURAT 1 . PEDAGOGI Il Pelaksanaan Pengajaran. Mok Soon Sang (2008).Kementerian Pendidikan Malaysia. Model dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .K Bahagian l : Kompotensi Umum (Teras dan Profesional). Kumpulan Budiman Sdn. Dr. Selangor. Selangor. Bhd. Bhd. Subang Jaya. 3.T. Bhd. ISI KANDUNGAN 1.

0 Pengenalan Penerangan Teknik Keberkesanan Teknik Kelebihan Menggunakan Teknik Peta Minda Penutup RUJUKAN LAMPIRAN 5 2 2–3 4 6 .2.0 5.0 3.0 6.0 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful