1.

0

PENDAHULUAN Pemikiran kreatif ditakrifkan sebagai operasi berfikir yang asas untuk mengembangkan

atau mencipta idea atau hasil yang baru, estetik dan membina. Ada empat ciri utama pemikiran kreatif iaitu keberanian, imaginatif, perkembangan idea dan reka cipta. Pemikiran kreatif memerlukan keberanian untuk menjana idea yang banyak, pelbagai, dan baru tanpa dikongkong oleh idea yang lama. Oleh itu, pemikir yang kreatif berfikiran terbuka, sanggup menerima risiko dan kritikan dan bersedia untuk bertanggungjawab atas keputusannya. Selain itu, pemikiran yang kreatif memerlukan imaginasi yang mencapah berdasarkan pengalaman yang lepas. Imaginasi memerlukan kemahiran sistesis iaitu cantuman idea-idea yang sedia ada. Salah satu hasil imaginasi adalah perkembangan atau peluasan idea yang sedia ada. Walaupun idea yang dihasilkan buka merupakan idea yang baru, tetapi hasil itu dapat menyediakan pelbagai alternatif yang baru. Hasil pemikiran kreatif yang unggul adalah penghasilah idea yang baru iaitu reka cipta. Reka cipta juga dijalankan berasaskan proses sintesis idea yang sedia ada sehingga sesuatu yang asli dicipta. Menyelesaikan Masalah pula ditakrifkan sebagai satu strategi atau proses mental yang memerlukan seseorang berfikir secara kritis dan kreatif untuk memutuskan cadangan yang terbaik bagi mengatasi suatu kesukaran, halangan atau kekurangan yang dihadapi. Strategi asas dalam proses menyelesaikan masalah adalah mengenal pasti dan menganalisis masalah, mencadangkan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin, menilai dan meramal akibat setiap penyelesaian, dan seterusnya mencadangkan penyelesaian terbaik untuk masalah dihadapi. Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Teknik merangkumi aktiviti, perlakuan dan kemahiran. Peta minda ialah sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat, idea, tugasan dan huraian yang padat. Oleh itu, teknik peta minda merupakan aktiviti, perlakuan dan kemahiran dalam menghasilkan sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat, idea, tugasan dan huraian yang padat.

Kemudian. seseorang haruslah memulakan teknik ini di tengah muka surat yang menjadi tajuk utamanya. peta minda dapat merangsang beberapa anggota yang mempunyai peranan tersendiri. Dengan ini. Antaranya ialah kita hanya perlu memikirkan maklumat yang diperlukan dan membuat pemilihan mengikut keinginan. ia bercambah keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan rajah . Selain itu. 3. Apa yang kita ingat akan dapat diperkukuhkan melalui gambaran dan tulisan yang dihasilkan melalui teknik peta minda ini. Peta minda juga membolehkan kita membuat perkaitan dengan lebih mudah dan cepat. Teknik ini juga turut membantu kita untuk meningkatkan kecerdasan dan kemahiran dalam mengukuhkan daya ingatan dan pemahaman. Menggunakan peta minda bermakna kita harus menggunakan kemahiran menyusun maklumat yang betul dan tepat serta mudah difahami. kita perlu berfikir. Teknik peta minda ini telah diasaskan oleh Tony Buzan dan merupakan teknik yang berkesan untuk mendapatkan semula maklumat daripada ingatan untuk ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat.0 PENGENALAN Salah satu teknik pemikiran kreatif ialah peta minda. Manakala tangan kita pula akan turut serta dalam kerja-kerja tersebut. Hal ini dapat memahirkan diri dengan disiplin yang penting dalam pembelajaran. memilih. Kemudian. Kita akan mengaitkan pula dengan beberapa isi kecil yang lain. melukis dan menentukan apa yang kita inginkan. Peta minda dapat merangsang pelbagai keupayaan dalam diri kita. Contohnya. memerhati. secara tidak langsung akan menghubungkan kita secara aktif dengan maklumay yang sedia ada dalam ingatan.2. Lama kelamaan akan membentuk idea keseluruhan apa yang diinginkan dari daya ingatan.0 PENERANGAN TEKNIK Untuk menghasilkan atau membina peta minda.

Tajuk Utama Kata Kunci Rajah Kunci 4. Rajah di bawah ini menunjukkan satu contoh peta minda di bawah tajuk “ Energy”. satu daripada tajuk mata pelajaran Sains Tahun 5.0 KEBERKESANAN TEKNIK .kunci (key images).

Kebanyakan murid secara purata dapat menyatakan bahawa mereka boleh mengingati dengan jelas maklumat pada rajah peta minda masing-masing.Satu kajian singkat telah dilakukan selama dua minggu di dua sekolah di daerah Segamat iaitu SK Canossian Convent dan SK Bandar Putra pada September yang lalu membabitkan subjek Sains Tahun 5. sebelum teknik ini diaplikasikan kepada murid. Keputusan selepas ujian turut membuktikan kenyataan itu apabila purata murid mendapat 70% hingga 90% markah adalah tinggi. kami menyediakan ujian ringkas pada minggu berikutnya berdasarkan topik ini. Akibatnya. Ini membuktikan bahawa penggunaan teknik peta minda dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) memberi kesan positif terhadap pencapaian murid. Mata pelajaran Sains merupakan satu mata pelajaran yang agak sukar bagi kebanyakan murid kerana mereka perlu mengingat dan . Sekali lagi kami mendapat reaksi yang sama bagi murid masing-masing.70% markah sahaja bagi topik “ Energy ”.menghafal banyak konsep dan fakta. murid-murid diperkenalkan dengan teknik peta minda dan kami bersetuju bahawa reaksi murid masing-masing terhadap subjek ini berubah secara total iaitu daripada ‘membosankan’ kepada ‘menyeronokkan’. Murid-murid perlu tekun dan rajin membaca nota yang telah diberi oleh guru atau buku teks yang sedia ada. Murid bukan sahaja berusaha menghasilkan peta minda yang menarik secara individu. Kemudian. Murid-murid seolah-olah membayangkan sesuatu ketika menjawab soalan ujian dan hasil soal jawab tentang keyakinan mereka terhadap ujian tersebut amat baik. buku teks yang tebal ini mengandungi ratusan atau mencecah ribuah kata kunci fakta Sains telah mematikan semangat murid-murid untuk meminati Sains sedangkan mata pelajaran Sains merupakan salah satu mata pelajaran yang seronok untuk dipelajari. kebanyakan murid hanya mendapat keputusan markah antara 50% . Ia bertujuan untuk menambah baik pengajaran Sains melalui penggunaaan peta minda di samping melihat sejauh manakah peta minda membantu murid-murid Tahun 5 dalam menguasai topik Sains. Bagi menguji keberkesanan teknik peta minda ini. . malahan mula berkongsi maklumat tambahan yang boleh dimasukkan dalam peta minda masing-masing dengan rakan-rakan yang lain. Walaubagaimanapun.

Mendengar dengan kedua-dua belah telingan lebih baik daripada sebelah telinga. “Nama sebenar saya ialah Saiful. Begitu juga dengan otak. Anologinya seperti perbandingan berlari dengan kedua belah kaki dan sebelah kaki. Cara nota lama akan menyukarkan kita tetapi dalam teknik peta minda ianya meringkaskan apa yang perlu difokuskan. Pastinya berlari dengan kedua-dua belah kaki lebih baik daripada berlari dengan sebelah kaki.0 PENUTUP . bahasa dan linear. Contohnya bagi mata pelajaran Matematik. Peta minda juga dapat menjana idea baru dengan lebih cepat dan produktif kerana ianya dapat dijana secara spontan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mengenal pasti isuisu utama dan bagaimana ia berkait rapat antara satu sama lain secara visual. Selain itu. Bahasa Melayu dan Sejarah. Ini bermakna. Jadi. Jadi. Saya tinggal di Pulau Pinang.” 2 daripada 9 perkataan sahaja yang penting dalam ayat tersebut. hampir 80% perkataan kurang penting. Ini berbeza dengan nota linear yang mungkin terdiri daripada beberapa helai kertas. individu akan lebih genius. dengan menggunakan peta minda. otak kanan juga dapat dilibatkan kerana otak kanan merupakan bahagian yang berfungsi berdasarkan imaginasi.0 KELEBIHAN MENGGUNAKAN TEKNIK PETA MINDA DALAM PEMBELAJARAN Sistem pembelajaran kita pada hari ini kebanyakannya menggunakan otak kiri.5. Semuanya menggunakan otak kiri yang berfungsi berdasarkan logik. warna. Menggunakan kedua-duanya membuatkan kita lebih baik daripadamenggunakan sebahagian daripadanya sahaja. Dengan menggunakan fungsi kedua-dua otak. Dengan kaedah peta minda. turutan. kreativiti dan irama. Begitu juga dengan mendengar. Sebab lain kita perlu menggunakan peta minda adalah satu kertas peta minda sudah cukup untuk memuatkan banyak fakta. ini akan memudahkan proses ingatan. Sains. kita hanya memberi fokus pada \20% isi yang penting itu sahaja. Contohnya. kelebihan menggunakan teknik ini ialah kebanyakan perkataan dalam nota adalah kurang fungsi. 6. Ini lebih memudahkan kita melihatnya untuk mengulang kaji di kemudian hari.

padat tepat dan ringkas. Mengapa? Kerana ia mudah. idea. reka bentuk. Kelebihan lain yang terdapat pada peta minda ialah ia mudah digunakan serta sesuai untuk semua tujuan. Satu lagi yang paling jelas penggunaannya adalah ketika membuat persembahan tugasan menggunakan ‘power point’ dalam kelas. deria dan sebagainya. tugasan dan huraian yang padat. matematik. Peta minda amat sesuai untuk tujuan menelaah pel. RUJUKAN . membaca buku. mengambil nota yang diajar oleh guru. Rata-rata dalam kalangan kita menggunakan peta minda untuk tujuan tersebut. untuk mesyuarat. malah untuk persediaan membeli-belah. analitis. Apa yang menarik tentang peta minda ialah ia merangkumi semua aspek bahasa.ajaran. Kita tidak perlu menulis semuanya pada sekeping atau lebih kertas tetapi lebih mudah memikirkannya kerana daya ingatan kita akan dibantu oleh hasil lukisan dan tulisan mata dan tangan sendiri apabila menggunakan peta minda. persediaan sebelum berbahas.Peta minda adalah sejenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat.

ISI KANDUNGAN 1.(2003). 5. Puchong. Selangor.Selangor. Kemahiran Berfikir. Kumpulan Budiman Sdn. Rosnanaini Sulaiaman. Selangor. Puchong. Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan Guru : Kompetensi Fungsi/ Khusus (Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran). Dr. Puchong. Bhd. Bhd. 2. Maimun Aziz.Penerbitan Multimedia Sdn. Psikologi pendidikan. Selangor. Subang Jaya.Kementerian Pendidikan Malaysia. 4. 6.Multimedia-ES Resources Sdn.1. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Penerbitan Multimedia Sdn. Ee Ah Meng (1997).K Bahagian l : Kompotensi Umum (Teras dan Profesional). Mok Soon Sang (2009). Bhd. Shah Alam.T.0 Pendahuluan MUKA SURAT 1 . Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Kemahiran Berfikir: Konsep. Mok Soon Sang . Nota Ulangkaji dan Latihan P. Selangor. Model dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran . Kuala Lumpur. Mok Soon Sang (2011). PEDAGOGI Il Pelaksanaan Pengajaran. Bhd. Bhd. Mok Soon Sang (2008). 3.

0 5.0 Pengenalan Penerangan Teknik Keberkesanan Teknik Kelebihan Menggunakan Teknik Peta Minda Penutup RUJUKAN LAMPIRAN 5 2 2–3 4 6 .0 4.2.0 6.0 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful