(Kew. 320 - Pind.

2/2006) KERAJAAN MALAYSIA SISTEM GAJI BERKOMPUTER BORANG PERUBAHAN GAJI
1 3 4 5

Pejabat Perakaunan Jenis Tindakan Sebab Tindakan Tkh Mula Tindakan No. Gaji Perubahan Nama IT0185
20 8

2

No Siri

B / T

6

Maklumat Pejabat Perakaunan Baru (Bagi Pegawai Berpindah ke PP lain)

Kod Pjbt Perakaunan Baru Nama Pusat Pbyr Baru Nama

7

9

IT0000
10 11

IT0009
30 31

Jabatan

Jenis Kad Pengenalan No. Kad Pengenalan

Cara Bayaran

Kump Pekerja / Sub Kump Pekerja IT0002

21

Kod Bank / No. Akaun Bank IT0196

IT0077
22

12

Jantina Tarikh Lahir

Bangsa Taraf Pencen Warganegara

32

No. KWSP Amaun Caruman % Caruman

13 14

23

33

Status Perkahwinan / Agama IT0001
15

24

YA / TIDAK

34

IT0008
25

IT0198
35 36

Vot Jabatan / PTJ

Sbb Perubahan Gaji Tkh Naik Gaji Berikut

No. Cukai Pdptan

16

26

Kategori PCB / Bil Tanggungan IT0041

17

Aktiviti / Amanah / Projek Setia Pusat Pembayaran Cawangan

27

Kump Tangga Gaji Tanggagaji Skim Perkhidmatan Pendapatan (IT0008 / IT0014 / IT0015 / IT2010)

37

Tkh Lantikan Pertama Tkh Lantikan Skrg Tkh Plrsan Imbuhan

18 19

28 29

38 39

40

Tarikh Mula

41

Tarikh Akhir

42

Kod

43

Amaun

40

Tarikh Mula

41

Tarikh Akhir

42

Kod

43

Amaun

** bagi Kod 0006 - Masukkan "Unit" (jika bukan amaun) disebelah kadar. Cth:20 unit

Potongan (IT0014 / IT0015 / IT2010)
44

Tarikh Mula

45

Tarikh Akhir

46

Kod

47

Amaun

48

49

No. Rujukan

Kod Penerima Bayaran

50

Nama Penerima Bayaran

51

Disediakan oleh

52

Disahkan oleh
53

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA Diluluskan oleh

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh No. Kelulusan Perb.:BNPK(8.15)248-10(SK.6)JD.31(27) Sila lihat keterangan di Panduan Mengisi Borang Perubahan Gaji - SG20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.