Kepentingan sains dalam kehidupan seharian

Malaysia mempunyai Makmal Metrologi Kebangsaan (NML), Sirim Berhad khusus untuk berfungsi sebagai badan yang mengawasi dan memantau aspek piawaian dan tentu ukur. Selain itu, Malaysia juga mempunyai Jabatan Standard Malaysia yang mengawasi pelbagai aspek akreditasi dan standardisasi, satu bidang yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang ramai tetapi mempunyai peranan penting. Sains pengukuran itu amat penting bukan semata-mata untuk memastikan ukuran itu tepat tetapi penting dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran sosial serta keselamatan. Jika selama ini, kita hanya mengetahui kepentingan pengukuran semasa membuat kuih, membuat tempahan baju tetapi is sebenarnya lebih daripada itu Keluaran ini agak istimewa dan diharap memberi gambaran mengapa piawaian, pengesahan dan tentu ukur peralatan amat penting dalam penyukatan dan timbang berat serta ukur lain termasuk waktu standard.

. la merupakan salah satu cabang sains yang melibatkan pengukuran. Apabila kita memandang jam.Sains dan Piawaian. Makmal Metrologi Isaan (NML) mmeerr+ upakan badan s. piawaian dan tentu ukur.: rty yang bertanggungjawab ke atas piawaian pengukuran unit SI yang kita gunakan sehingga kini. belum tentu waktu yang ditunjukkan itu tepat melainkan kita merujuk NML.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful