Sunday, October 11, 2009

KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI
Perpaduan boleh diertikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik (Ahmad Haji Kambar, 1987). Unsur integrasi yang terdiri daripada 1. Integrasi wilayah yang bertujuan mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur. Di Malaysia, tumpuan integrasi wilayah ialah antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia. 2. Integrasi ekonomi yang boleh diertikan sebagai usaha-usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3. Integrasi kebudayaan melibatkan usaha membentuk suatu kebudayaan kebangsaan 4. Integrasi sosial merangkumi usaha-usahameyatupadukan rakyat melalui progam sosial seperti sukan, pendidikan, perumahan dan kesihatan 5. Integrasi pendidikan bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani dan rohani 6. Integrasi politik yang merangkumi usaha-usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik.

Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah suatu yang mudah. Menurut Ting Chew Peh (1987), integrasi ialah suatu proses yang sangat kompleks. Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedkatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati iaitu amalgamasi. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai. Perhubungan ini seterusnya mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara pelbagai etnik.
http://hubungan-etnik.blogspot.com/2009/10/konsep-perpaduan-dan-integrasi.html

INTEGRASI NASIONAL & PERPADUAN NEGARA
Malaysia didiami oleh sebuah masyarakat majmuk. J.S. Furnival mentafsirkan masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik (kaum) dan hidup dalam sebuah negara, tetapi dipisahkan oleh ciri-ciri ekonomi, tempat tinggal, sosial dan budaya.

pengangkutan dan kemudahan awam. atau tidak (de facto).Malaysia memerlukan kekuatan perpaduan dan integrasi yang tinggi bagi menjadikannya aman dan harmoni. Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan.juga dikenali sebagai asimilasi budaya. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain.Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. Diperingkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil.Contoh negara . Integrasi Nasional adalah satu konsep yg lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompokkelompok yg berbeza latar belakang. Proses kemasukan kedalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. tempat tinggal. menjadi satu entiti yg terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti.Etnik dan bahasa yang berbagai . Teori Hubungan Kaum Segregasi . Proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.Switzerland.Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan.proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Perpaduan negara ialah penyatuan secara fizikal antara negeri-negeri dan anggota masyarakat seluruh Malaysia.juga dikenali sebagai asimilasi struktur. sistem persekolahan. Wujud samada didasari undang-undang (de jure). Amalgamasi . Integrasi Tingkat Tinggi .merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.Ia merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Akulturasi . Akomodasi . Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain. Asimilasi .

Integrasi Tingkat Rendah Faktor-faktor Menghalang Integrasi Nasional Prasangka .sikap mementingkan kumpulan.(Prejudgement) Di negara kita biasanya prasangka berbentuk negetif (prasangka buruk) terhadap kumpulan atau kaum yang lain. politik. Di Malaysia sikap perkauman (asobiyyah) sangat jelas samada dalam bidang ekonomi. kaum sendiri. . Perkauman . sosial dan kebudayaan.

Menghilangkan Jurang Ekonomi Antara Kaum Kadar kemiskinan yg tertinggi masih dipegang oleh kaum pribumi. Ia adalah rusuhan kaum yang terbesar pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia. merasa diri tertindas. Jika pendidikan mereka lebih baik maka peluang untuk menambah pendapatan/meningkatkan ekonomi keluarga adalah lebih besar. ia akan dianggap salah. Kerajaan Demokrasi Semua warga negara yang memenuhi syarat dan tidak melanggar undang-undang negara.Etnosentrisme . Cina dan India) telah menyedari bahawa tolak ansur politik dan perkongsian kuasa amat perlu di jaga dan dilaksanakan dengan adil bagi mengelakkan berlakunya perebutan kuasa dan perpecahan. Meningkatkan Taraf Pendidikan Pribumi Jurang Pendidikan dan Jurang ekonomi saling berkait antara satu dgn lain. 2. Tahap pemikirannya juga akan berubah menjadi lebih baik. peningkatan kadar jenayah dan sebagainya. ASAS PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA 1. Perkongsian Kuasa Politik Pemimpin 3 kaum utama (Melayu.Siapa yang menang dengan dalam pilihanraya dengan suara mejoriti berhak menjadi wakil rakyat dan boleh menyuarakan aspirasi rakyat melalui saluran yang ditetapkan seperti di Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. tidak baik atau merbahaya. PERISTIWA 13 MEI 1969 Merupakan titik hitam dalam sejarah integrasi di negara kita. Toleransi Budaya & Agama . 5. Jika bertentangan atau berbeza daripada budaya sendiri. kerusi dalam pilihraya dan calon-calon yang bertanding tidak boleh hanya dikuasai oleh satu kaum sahaja. 4. Kaum yang lemah dan miskin perlu dibantu dengan pelbagai cara untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. pembahagian "kek ekonomi" mestilah dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan keperluan kaum yg ada di Malaysia. Jika ianya dibiarkan akan timbul masalah lain ataranya kecemburuan sosial antara pribumi dengan kaum-kaum lain.keperyaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah lebih agung (superior) daripada unsur budaya lain. gejala sosial. 3. boleh menyurakan pendapat. kritikan dan memilih calon dalam pilihanraya dengan bebas dan adil. Bagi mengatasi keadaan ini. Jawatan penting dalam kerajaan.

my/syahrul/integrasi1.htm Tun Dr Mahathir puji kepimpinan Najib Posted on the December 1st. Memberi ruang kepada kaum lain mengamalkan budaya dan agama masing2 tanpa cuba mempengaruhi/mengganggu antara satu sama lain. http://tatiuc.Memupuk rasa hormat dan menerima budaya & agama kaum lain. 2010 under Tempatan by Ahmad Albab KUALA LUMPUR: Bekas Perdana Menteri. Tun Dr Mahathir Mohamad memuji pentadbiran Datuk Seri Najib Razak kerana menerima maklum balas dan pendapat orang luar mengenai hal- .edu.

” katanya. Dr Mahathir berkata kedua-dua negara perlu diteladani melalui cara mereka memperbaiki serta membangunkan integriti kewangan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada pelaburan langsung asing (FDI). menggunakan satu bahasa dan menganggap diri masing-masing sebagai warga Malaysia. India Malaysia‟ yang akan membuatkan tafsiran konsep 1Malaysia amat rumit untuk rakyat yang terdiri daripada kaum yang berbeza. namun akan terus memberikan pendapat serta kritikan menerusi blognya. Apabila memerlukan konsultasi daripada sesiapa. misalnya mengenai proses transformasi. “Dalam Wawasan 2020. “Apa yang mereka (Jepun dan Korea) lakukan ialah mendapatkan sumber serta teknologi asing. itu tidak mungkin berlaku. ”Bagi saya. Saya hanya berharap mereka akan membaca blog saya. perkara pertama yang ingin kita capai ialah perpaduan nasional. Beliau berkata konsep itu disasarkan secara rasmi ketika pelancaran Wawasan 2020 yang diumumkan pada 1991. Dr Mahathir mengulangi bahawa beliau tidak merancang untuk kembali memimpin negara. Bagaimanapun.hal negara. Mengenai persepsi rakyat berhubung konsep 1Malaysia. Beliau berkata penerimaan oleh pentadbiran pada masa ini telah membawa kepada dasar lebih baik yang menyenangkan semua pihak. Dr Mahathir berkata konsep perpaduan nasional hanya boleh dicapai sekiranya setiap rakyat menganggap diri mereka sebagai warga Malaysia. Mengambil Korea dan Jepun sebagai contoh. Namun . “Hari ini. sehingga mendapat sokongan lebih baik daripada orang ramai. ketika menjawab satu soalan. mereka akan berbuat demikian. Dr Mahathir berkata Malaysia perlu lebih menyokong industri tempatan untuk membantu mereka menjana pendapatan lebih kukuh. “Saya mesti mengakui bahawa Najib dan pentadbirannya sangat terbuka. dengan berkongsi dan meluahkan apa yang ada dalam fikiran mereka. Melayu Malaysia. memperbaiki teknologi sendiri serta menjadi syarikat gergasi. untuk kembali dan terlibat secara langsung. Konsep itu boleh dicapai sekiranya semua rakyat melupakan kisah silam mereka. dan pada masa yang sama. yang saya umumkan pada 1991. Mengenai Program Transformasi Ekonomi Kerajaan (ETP). Sekali saya keluar. dan saya juga pernah memberikan pendapat beberapa kali. saya dapati rakyat masih berkata „Saya Cina Malaysia.” katanya pada ketika sesi soal jawab selepas menyampaikan ucaptama pada Forum Eropah-Malaysia (MEF) di sini hari ini.” katanya. hanya setakat itu yang boleh saya sumbangkan. saya tidak akan masuk semula.

yang seringkali kita rujuk sebagai „kontrak sosial‟ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. Namun saya lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi.di Malaysia. Bagi Furnival falsafah sedemikian telah mewujudkan dan mengukuhkan pluralisme atau suatu bentuk masyarakat berbilang kaum yang „they mix but do not combine‟ atau dalam bahasa ibunda. Kita perlu menyokong industri tempatan. ”Masanya telah tiba untuk kita berubah. kita membenarkan orang asing datang ke negara ini dan mendapat manfaat daripada kos buruh yang rendah.” katanya. usaha serius Malaysia ke arah perpaduan kaum dilihat mula bercambah setelah tercetusnya tragedi 13 Mei apabila Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. Kita telah memberikan insentif kepada syarikat asing. Forum bertemakan “Looking Back In Order To Move Forward” diadakan bagi memastikan Malaysia dan Eropah mempunyai persefahaman mengenai dasar masing-masing. ahli akademik dan wakil pertubuhan pelajar dari dalam dan luar negara. Ia disertai 250 orang termasuk ahli perniagaan.com/tun-dr-mahathir-puji-kepimpinan-najib Isu Perpaduan Kaum Di Malaysia Dr Rahmat Ghazali Usaha kerajaan untuk mewujudkan „sistem amaran konflik perkauman‟ sebagaimana yang dicanangkan tahun lalu mengheret beberapa persepsi terhadap pencapaian negara dalam usaha menyemarakkan perpaduan kaum.harian-metro-online. Polisi sedemikian juga amat lumayan diamalkan oleh pihak British ke atas datuk nenek kita dahulu sebelum merdeka kerana pendekatan sedemikian menguntungkan pihak penjajah. — BERNAMA Source: Berita Harian http://www. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153.‟ Bagi Furnival falsafah pluralisme sedemikian lebih . Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh kajian Furnival (1956). „mereka bercampur tetapi tidak bersatu. negara-negara Dunia Ketiga pascamerdeka amat teruk dikacaubilaukan oleh penjajah dengan polisi „pecah dan perintah‟. Pada junktur sejarah. pegawai kerajaan. jadi mengapa kita tidak berikannya kepada syarikat tempatan?. peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti. dan apakah pencapaian usaha perpaduan kaum selama ini amat lemah sehingga kerajaan memerlukan suatu sistem indikator bagi mengesan konflik perkauman. terutama soal pelaburan. Antara persoalan yang terbangkit ialah sejauh manakah usaha kerajaan selama ini berhasil untuk memakmurkan perpaduan kaum.

tragedi Kampung Medan pada tahun 2001. tanpa disedari. sedikit-sebanyak telah menjadi peyumbang kepada benih-benih perkauman sesama kita. Perbalahan pengurusan sebuah kuil Hindu dan masjid di Kampung Rawa. dan isu mahasiswa UM (malah di . Perpaduan kaum itu menuntut hubungan „empatetik‟ sebagaimana disarankan oleh Dr Chandra. di pasar dan di tempat kerja.banyak mendatangkan bencana kepada kestabilan sosial dan politik negara. melalui falsafah yang didokong oleh Artikel 152 (memberi hak kepenggunaan bahasa minoriti). bekas Pesuruhjaya Suhakam. hampir sahaja mengulangi peristiwa 13 Mei. Hal ini menjadi semakin rumit apabila institusi politik kita juga di lihat tertegak atas falsafah monoetnik yang turut memakmurkan konsep pluralisme Furnival. saya melihat seakan-akan wujud konflik dengan falsafah yang didokong oleh Artikel 153 (menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi). Pulau Pinang pada tahun 1998. Saya gusar dan sangsi jika statistik sedemikian menurun kerana kadangkala diri kita sendiri seringkali menutup sebelah mata untuk mendedahkan secara serius isu-isu sedemikian. peristiwa pergaduhan etnik antara peserta PLKN. tetapi kita tidak mahu berkongsi masalah yang melampaui sempadan-sempadan persekitaran tersebut. Pada suatu ektrim tertentu saya melihat bahawa usaha jitu kerajaan untuk memakmurkan dan menyuburkan perpaduan kaum melalui program perpaduan kaum antara masyarakat berbilang etnik telah banyak terganggu dan kadangkala terbantut pada kadar yang tidak sanggup kita perakui. ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai. Malah dalam konteks Malaysia. Dalam persekitaran yang keterasingan sedemikian saya lihat aliran dan hala tuju perpaduan kaum tidak menggalakkan pertembungan budaya yang dibawa oleh sistem sekolah monoetknik. dan media massa monoetnik yang memberikan tumpuan kepada etnik-etnik yang diperwakilkan melalui bahasa ibunda masing-masing. Menurut Dr Candra Muzaffar. budaya dan adat resam sesuatu kaum minoriti. Tanpa niat mencabar Perlembagaan. Makudnya kita sekadar berhubungan di pejabat. Sebaliknya kita juga sedar bahawa „perpaduan kaum‟ adalah pemboleh ubah penting dalam menentukan kestabilan politik. dan begitu juga media massa monoetnik. Misalnya Malaysia tidak sunyi daripada peristiwa yang condong kepada perbalahan etnik seperti peristiwa penentangan Dong Jiao Zhong terhadap dasar kementeraian pendidikan pada tahun 1987 yang membawa kepada pelaksanaan „Operasi Lalang‟. Profesor Hamdan Adnan. norma. sosial. Malah kita lihat papan tanda iklan kedai-kedai di manamana bandar di Malaysia lebih mengutamakan bahasa ibunda masing-masing daripada mengangkat falsafah Artikel 153. Saya juga terlihat Artikel 152 telah menyuburkan kewujudan sekolah-sekolah monoetnik. masyarakat kita lebih cenderung kepada hubungan „fungsional daripada hubungan empatetik‟. memperakui dan membenarkan keperbedaan nilai. dengan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai insiden yang paling dahsyat. Konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat oleh Furnival. Mana-mana kerajaan jua pastinya berusaha untuk menentukan elemen-elemen penting perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial. kerajaan amat prihatin dan kaya timbang rasa sehingga toleransi dalam konsep pluralisme itu. malah ekonomi. yang menurut beberapa pemerhati politik. pernah mencatatkan bahawa daripada tahun 1945 hingga 1969 sejumlah dua puluh dua insiden pergeseran etnik telah berlaku.

Amerika dan beberapa negara Eropah seperti Britain dan Perancis misalnya menggunakan konsep „melting pot‟ atau „acuan pelebur‟ dalam pendekatan mereka untuk menyatukan pelbagai etnik minoriti. kerana sebenarnya kerajaan mengutamakan kedua-duanya sekali. Namun dalam banyak contoh di sebelah Barat.semua universiti di Malaysia secara amnya) yang tidak mesra dalam bentuk hubungan silangetnik. teradun malah sesetengahnya tersirna dalam budaya majoriti yang dominan. budaya dan agama sebagai komponen sensitif yang menuntut toleransi tinggi sesama kita. etnik peribumi. Nampaknya dengan tertubuhnya sistem sedemikian. agak berbeza dengan pendekatan yang dianggap sebagai arus perdana di Barat. golongan majoriti itu adalah juga merupakan pihak pemerintah yang melaksanakan dasar memperlemahkan budaya dan bahasa minoriti atas nama perpaduan kaum. . kerajaan telah mencari pendekatan „adhoc‟ iaitu mencegah perbalahan etnik daripada mencambahkan dan menyuburkan benih-benih hubungan mesra antara kaum. dan etnik dominan dalam negara. sama ada mereka bersetuju atau tidak. Mungkin juga pada suatu ekstrim yang lain. Dalam proses peleburan itu budaya etnik minoriti terlebur. mereka melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk „penjajahan dalaman‟ kerana dalam proses ini berlaku eksploitasi golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Bagi sesetengah budayawan. juga telah berlaku proses asimilasi budaya yang kadangkala terpaksa mengorbankan malah melenyapkan bahasa dan budaya nenek moyang golongan minoriti tertentu. Pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan Malaysia dalam beberapa aspek berada dalam ekstrim yang bersongsangan berbanding dengan teori perpaduan kaum yang disarankan oleh pemikir-pemikir Barat dan yang diamalkan di sebelah sana. tercerna. Meninjau realiti politik dan sosial di Malaysia. Walau bagaimanapun kita tidak boleh memandang ringan pada perkembangan hubungan ethnik kontemporari sebagaimana terpancar daripada usaha kerajaan untuk menubuhkan „sistem amaran konflik perkauman‟ yang akan berpusat di Putrajaya. saya melihat bahawa terdapat elemen-elemen pendekatan yang diambil oleh Malaysia dalam hal membina perpaduan kaum. Dalam konteks yang sama di Britain. yang menolak model asimilasi. sebaliknya yang wujud ialah konsep „salad bowl‟ atau „mangkuk sayur-mayur‟ yang tidak meleburkan mana-mana unsur etnik tetapi mempersatukan kepelbagaian warna kulit dan budaya dalam satu persekitaran ynag sama. mungkin mengundang kita untuk sama-sama memikirkan tentang kejayaan dasar dan modus operandi perpaduan kaum negara. peristiwa-peristiwa berkenaan hanya sekadar keskes terpinggir yang tidak harus dilihat sebagai perbalahan etnik tetapi sebaliknya hanyalah perbalahan dua pihak yang boleh saja berlaku dalam kandang intraetnik itu sendiri. dan bukan sekadar dalam persepsi silang-etnik. Sebagaimana lunaknya peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa „sedangkan lidah lagi tergigit‟ apatah lagi situasi iklim kepelbagaian etnik di Malaysia yang bersandar kepada perbezaan bahasa. Namun di Malaysia kita lihat konsep „acuan pelebur‟ itu tidak wujud. Mungkin persepsi saya salah.

. kerajaan British mengharamkan bahasa Welsh dan kerajaan Scotland telah melenyapkan bahasa Gaelic di bumi Scotland. „Bangsa Malaysia membawa maksud rakyat yang dikenali sebagai membawa identiti Malaysia. Malah terdapat juga yang mahukan budaya Melayu dijadikan satu-satunya elemen budaya nasional‟ (dipetik daripada Munro-Kua 1996). Banyaklah elemen-elemen ketamadunan ini yang boleh mereka rasionalkan untuk menyokong kelangsungan budaya mereka masing-masing. Walau bagaimanapun pada tahun 1995. Berbeda dengan Malaysia. Tun Mahathir pernah menyatakan bahawa „Budaya Melayu harus menjadi ciri-ciri utama budaya nasional. Ertinya rakyat Malaysia harus dilihat sebagai Melayu. Orang-orang India melihat keagungan tamadun Indus yang bermula pada 2500 S. pendidikan asas di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Dalam konteks perpaduan kaum. Demi mewujudkan perpaduan kaum. Asimilasi dalam konteks budaya juga tidak berjalan lancar kerana setiap kaum melihat bahawa budaya dan tamadun bangsa mereka masing-masing lebih dominan daripada yang lain.M. kerana ia diangkat sebagai suatu „Bangsa Malaysia‟ tanpa melihat perbedaan warna kulit dan amalan budaya.M. Menurut Tun. Cina atau India jika Wawasan 2020 direalisasikan. lebih agung daripada tamadun Melayu yang mereka lihat hanya bermula pada kira-kira lima ratus tahun dahulu (jika Kesultanan Melaka menjadi tanda aras).Dalam konteks ini. Kerajaan Perancis misalnya telah hampir mengharamkan terus penggunaan bahasa Breton. Misalnya. Namun pendirian kerajaan yang sedemikian terhadap perpaduan kaum seperti berdiri atas platform yang berbeza pula jika dilihat pada matlamat yang didokong oleh Wawasan 2020. rakyat harus mula menerima kewujudan masing-masing seadaadanya. Malaysia juga menghadapi banyak masalah kerana kepercayaan dan perbezaan agama tidak memungkinkan proses asimilasi berlaku. tanpa mengira kaum dan agama‟ (dipetik daripada Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik 2002). di Peking jauh lebih hebat daripada tamadun Melayu. pada tahun 1982. Konsep ini condong pula kepada konsep asimilasi. Jelaslah bahawa di Malaysia pendekatan asimilasi dirujuk semula kerana saya kira pendekatan inilah dilihat sebagai yang terbaik untuk membina perpaduan kaum yang utuh dan tulen. ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan dan pengajaran bahasa ibunda golongan minoriti sehingga ke tahap menguatkuasakan hukuman ke atas para pelajar yang berkomunikasi antara mereka dalam bahasa minoriti di dalam kawasan dan persekitaran sekolah. Untuk merialisasikan bangsa Malaysia. Cina dan India sebagimana terpancar melalui amalan budaya masing-masing. kebanyakan kerajaan Barat menolak sama sekali kewujudan sekolah-sekolah monoetnik dan media massa monoetnik. Tun Mahathir dengan jelas menyatakan bahawa konsep perpaduan kaum tidak lagi bertunjangkan kepada konsep yang berasaskan budaya Melayu. Konsep ini condong kepada konsep pluralisme Furnival. menuturkan bahasa Melayu dan meluhurkan Perlembagaan. Secara idealnya tidak akan wujud lagi Melayu. Dengan perkiraan sebegini kadangkala saya lihat bahawa kerajaan juga menjadi serba salah dalam hal menentukan halatuju kebudayaan nasional. Kaum Cina pula melihat ketamadunan China yang bermula kirakira 2000 S. supaya diterima dan diamalkan oleh semua kaum. banyak kerajaan Barat yang mempertegaskan penggunaan bahasa rasmi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi tanpa sebarang kompromi. baik dalam urusan perkhidmatan awam.

Bahasa Melayu lisan telor Cina dan telor India menjadi tegar diamalkan bukan sahaja apabila golongan ini berkomunikasi sesama mereka. Profesor Dr Nik Safiah Karim. dasar perpaduan kaum Kerajaan Malaysia amat mesra dan bertoleransi terhadap bahasa etnik minoriti. Dr Awang Sariyan. bukan sekadar dalam kandang situasi yang rasmi dan formal sahaja. Pendekatan sedemikian telah lama dibuktikan terbaik bagi Malaysia. YB Dr Rais Yatim. India Peranakan dan Arab Peranakan ini telah menjelmakan satu proses perpaduan kaum yang utuh dan tulen. jika budaya nasional Malaysia boleh diterjemahkan sebagai budaya etnik peribumi Melayu sebagai asasnya. saya optimistik bahawa DBP akan berjaya walaupun terpaksa mengambil . Amat jelas juga kita lihat bahawa budaya golongan minoriti dalam konteks asimilasi sosial teradun dalam acuan budaya Melayu meskipun secara halusnya terdapat perbezaan di sana-sini. tetapi malangnya golongan ini seperti Tan Sri Profesor Ameritus Dr Awang Had Salleh. Penggunaan bahasa etnik minoriti tidak pernah dikenakan hukuman malah tidak pernah dilarang digunakan di mana-mana sekolah di Malaysia. papan-papan iklan seringkali mengabaikan penggunaan dan pengutamaan bahasa Melayu. Namun realitinya dalam konteks kontemporari. Namun pada sudut yang amat jauh dalam hati kecil ini. Tan Sri Profesor Dr Ismail Hussien. (sekadar menyebut beberapa nama) sudah seperti kehilangan golongan pelapis. Saya percaya bahawa untuk menjaga martabat bahasa rasmi. dan Arab Peranakan telah meleburkan sehingga mengorbankan bahasa nenek moyang mereka. Hanya golongan yang amat sensitif dan insaf sahaja yang beria-ia berjuang untuk mempertahankan gaya dan hukum-hukum tatabahasa bahasa rasmi negara. Saya tidak tahu bagaimana polis ini akan melaksanakan tanggungjawabnya apabila melihat di kebanyakan bandar di Malaysia. malah disokong dan disuburkan oleh golongan Melayu sendiri ketika berkomunikasi dengan kaum India dan Cina. Dengan ekstrim pendekatan pluralisme atau konsep „mangkuk sayur-mayur‟ seperti di Malaysia kita lihat bahawa dalam situasi tertentu bahasa rasmi menjadi bahasa rojak. Malah di kalangan golongan Baba Nyonya tercipta bahasa „kreol‟ mereka yang tersendiri yang pastinya terbina daripada improvisasi bahasa ibunda golongan majoriti Melayu yang lebih dominan. kita lihat DBP mahu dinobatkan secara legitimasinya sebagai „polis bahasa‟. Adakah ini suatu kepincangan dalam proses perpaduan kaum yang dicitacitakan Malaysia atau ia suatu kelebihan dan kekuatan pendekatan „mangkuk sayur-mayur‟ Malaysia? Akhir-akhir ini pula.sekurang-kurangnya dalam konteks peleburan bahasa ibunda etnik minoriti. Dr Chandra Muzaffar. malah dicampuradukkan pula dengan bahasa Inggeris mungkin untuk menyuntik ciri-ciri lenggok komunikasi antarabangsa. Namun. meskipun di sekolah-sekolah kebangsaan. maka saya lihat bahawa budaya Baba Nyonya. dan SN A Samad Said. golongan India peranakan atau Mami di Pulau Pinang. misalnya dalam konteks golongan Baba Nyonya di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Malah diwujudkan pula sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan memberikan hak mutlak kepada etnik minoriti untuk menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengajaran. Malah bahasa rojak yang haru-biru dan celaru sudah menjadi identiti yang tegar di papan-papan tanda kedai. penggunaannya mesti juga terlaksana dalam situasi yang tidak formal.

masa yang panjang yang penuh onak dan duri. Saya juga yakin bahawa kejayaan tersebut haruslah dimulakan dengan semangat kecintaan yang tinggi setiap rakyat terhadap negara ini.com/isu-perpaduan-kaum-di-malaysia/ .wordpress. http://zanas. dan sekali gus menyuburkan perpaduan kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful