Sunday, October 11, 2009

KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI
Perpaduan boleh diertikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik (Ahmad Haji Kambar, 1987). Unsur integrasi yang terdiri daripada 1. Integrasi wilayah yang bertujuan mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur. Di Malaysia, tumpuan integrasi wilayah ialah antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia. 2. Integrasi ekonomi yang boleh diertikan sebagai usaha-usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3. Integrasi kebudayaan melibatkan usaha membentuk suatu kebudayaan kebangsaan 4. Integrasi sosial merangkumi usaha-usahameyatupadukan rakyat melalui progam sosial seperti sukan, pendidikan, perumahan dan kesihatan 5. Integrasi pendidikan bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani dan rohani 6. Integrasi politik yang merangkumi usaha-usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik.

Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah suatu yang mudah. Menurut Ting Chew Peh (1987), integrasi ialah suatu proses yang sangat kompleks. Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedkatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati iaitu amalgamasi. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai. Perhubungan ini seterusnya mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara pelbagai etnik.
http://hubungan-etnik.blogspot.com/2009/10/konsep-perpaduan-dan-integrasi.html

INTEGRASI NASIONAL & PERPADUAN NEGARA
Malaysia didiami oleh sebuah masyarakat majmuk. J.S. Furnival mentafsirkan masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik (kaum) dan hidup dalam sebuah negara, tetapi dipisahkan oleh ciri-ciri ekonomi, tempat tinggal, sosial dan budaya.

Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. pengangkutan dan kemudahan awam. Proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti. Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. Akomodasi . Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. Perpaduan negara ialah penyatuan secara fizikal antara negeri-negeri dan anggota masyarakat seluruh Malaysia. Integrasi Nasional adalah satu konsep yg lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompokkelompok yg berbeza latar belakang.Switzerland. Teori Hubungan Kaum Segregasi .Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras. Akulturasi .juga dikenali sebagai asimilasi budaya.merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.juga dikenali sebagai asimilasi struktur. tempat tinggal. tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Amalgamasi .Malaysia memerlukan kekuatan perpaduan dan integrasi yang tinggi bagi menjadikannya aman dan harmoni. Integrasi Tingkat Tinggi . Wujud samada didasari undang-undang (de jure). sistem persekolahan. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru.Ia merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. atau tidak (de facto). Proses kemasukan kedalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. menjadi satu entiti yg terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Diperingkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.Etnik dan bahasa yang berbagai .Contoh negara . Asimilasi . Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan.

politik. Di Malaysia sikap perkauman (asobiyyah) sangat jelas samada dalam bidang ekonomi.sikap mementingkan kumpulan. sosial dan kebudayaan. kaum sendiri.(Prejudgement) Di negara kita biasanya prasangka berbentuk negetif (prasangka buruk) terhadap kumpulan atau kaum yang lain.Integrasi Tingkat Rendah Faktor-faktor Menghalang Integrasi Nasional Prasangka . . Perkauman .

gejala sosial. Jika bertentangan atau berbeza daripada budaya sendiri. Cina dan India) telah menyedari bahawa tolak ansur politik dan perkongsian kuasa amat perlu di jaga dan dilaksanakan dengan adil bagi mengelakkan berlakunya perebutan kuasa dan perpecahan.keperyaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah lebih agung (superior) daripada unsur budaya lain. Ia adalah rusuhan kaum yang terbesar pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia. 2. boleh menyurakan pendapat. 4. Kaum yang lemah dan miskin perlu dibantu dengan pelbagai cara untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. ia akan dianggap salah. tidak baik atau merbahaya. peningkatan kadar jenayah dan sebagainya. kerusi dalam pilihraya dan calon-calon yang bertanding tidak boleh hanya dikuasai oleh satu kaum sahaja. Jika pendidikan mereka lebih baik maka peluang untuk menambah pendapatan/meningkatkan ekonomi keluarga adalah lebih besar. Toleransi Budaya & Agama . ASAS PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA 1. Jawatan penting dalam kerajaan. 5. Bagi mengatasi keadaan ini. Tahap pemikirannya juga akan berubah menjadi lebih baik. Jika ianya dibiarkan akan timbul masalah lain ataranya kecemburuan sosial antara pribumi dengan kaum-kaum lain. merasa diri tertindas. PERISTIWA 13 MEI 1969 Merupakan titik hitam dalam sejarah integrasi di negara kita. Perkongsian Kuasa Politik Pemimpin 3 kaum utama (Melayu.Etnosentrisme . Menghilangkan Jurang Ekonomi Antara Kaum Kadar kemiskinan yg tertinggi masih dipegang oleh kaum pribumi. pembahagian "kek ekonomi" mestilah dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan keperluan kaum yg ada di Malaysia. kritikan dan memilih calon dalam pilihanraya dengan bebas dan adil. 3. Kerajaan Demokrasi Semua warga negara yang memenuhi syarat dan tidak melanggar undang-undang negara.Siapa yang menang dengan dalam pilihanraya dengan suara mejoriti berhak menjadi wakil rakyat dan boleh menyuarakan aspirasi rakyat melalui saluran yang ditetapkan seperti di Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. Meningkatkan Taraf Pendidikan Pribumi Jurang Pendidikan dan Jurang ekonomi saling berkait antara satu dgn lain.

Memupuk rasa hormat dan menerima budaya & agama kaum lain. http://tatiuc. Tun Dr Mahathir Mohamad memuji pentadbiran Datuk Seri Najib Razak kerana menerima maklum balas dan pendapat orang luar mengenai hal- .my/syahrul/integrasi1.htm Tun Dr Mahathir puji kepimpinan Najib Posted on the December 1st.edu. 2010 under Tempatan by Ahmad Albab KUALA LUMPUR: Bekas Perdana Menteri. Memberi ruang kepada kaum lain mengamalkan budaya dan agama masing2 tanpa cuba mempengaruhi/mengganggu antara satu sama lain.

dengan berkongsi dan meluahkan apa yang ada dalam fikiran mereka.hal negara. itu tidak mungkin berlaku.” katanya. Beliau berkata penerimaan oleh pentadbiran pada masa ini telah membawa kepada dasar lebih baik yang menyenangkan semua pihak. Bagaimanapun. India Malaysia‟ yang akan membuatkan tafsiran konsep 1Malaysia amat rumit untuk rakyat yang terdiri daripada kaum yang berbeza. saya dapati rakyat masih berkata „Saya Cina Malaysia. Dr Mahathir mengulangi bahawa beliau tidak merancang untuk kembali memimpin negara. memperbaiki teknologi sendiri serta menjadi syarikat gergasi. Dr Mahathir berkata kedua-dua negara perlu diteladani melalui cara mereka memperbaiki serta membangunkan integriti kewangan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada pelaburan langsung asing (FDI). Mengenai persepsi rakyat berhubung konsep 1Malaysia. Mengambil Korea dan Jepun sebagai contoh. Melayu Malaysia. ”Bagi saya. dan pada masa yang sama. Dr Mahathir berkata Malaysia perlu lebih menyokong industri tempatan untuk membantu mereka menjana pendapatan lebih kukuh. ketika menjawab satu soalan. dan saya juga pernah memberikan pendapat beberapa kali. mereka akan berbuat demikian. hanya setakat itu yang boleh saya sumbangkan. Beliau berkata konsep itu disasarkan secara rasmi ketika pelancaran Wawasan 2020 yang diumumkan pada 1991. perkara pertama yang ingin kita capai ialah perpaduan nasional. Konsep itu boleh dicapai sekiranya semua rakyat melupakan kisah silam mereka. “Hari ini. Sekali saya keluar.” katanya pada ketika sesi soal jawab selepas menyampaikan ucaptama pada Forum Eropah-Malaysia (MEF) di sini hari ini. Namun . namun akan terus memberikan pendapat serta kritikan menerusi blognya. sehingga mendapat sokongan lebih baik daripada orang ramai.” katanya. Dr Mahathir berkata konsep perpaduan nasional hanya boleh dicapai sekiranya setiap rakyat menganggap diri mereka sebagai warga Malaysia. Mengenai Program Transformasi Ekonomi Kerajaan (ETP). saya tidak akan masuk semula. “Saya mesti mengakui bahawa Najib dan pentadbirannya sangat terbuka. yang saya umumkan pada 1991. “Dalam Wawasan 2020. untuk kembali dan terlibat secara langsung. misalnya mengenai proses transformasi. menggunakan satu bahasa dan menganggap diri masing-masing sebagai warga Malaysia. “Apa yang mereka (Jepun dan Korea) lakukan ialah mendapatkan sumber serta teknologi asing. Saya hanya berharap mereka akan membaca blog saya. Apabila memerlukan konsultasi daripada sesiapa.

Forum bertemakan “Looking Back In Order To Move Forward” diadakan bagi memastikan Malaysia dan Eropah mempunyai persefahaman mengenai dasar masing-masing.harian-metro-online. ”Masanya telah tiba untuk kita berubah. usaha serius Malaysia ke arah perpaduan kaum dilihat mula bercambah setelah tercetusnya tragedi 13 Mei apabila Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. Antara persoalan yang terbangkit ialah sejauh manakah usaha kerajaan selama ini berhasil untuk memakmurkan perpaduan kaum.di Malaysia. negara-negara Dunia Ketiga pascamerdeka amat teruk dikacaubilaukan oleh penjajah dengan polisi „pecah dan perintah‟. Pada junktur sejarah. yang seringkali kita rujuk sebagai „kontrak sosial‟ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti. Kita telah memberikan insentif kepada syarikat asing. — BERNAMA Source: Berita Harian http://www. kita membenarkan orang asing datang ke negara ini dan mendapat manfaat daripada kos buruh yang rendah. pegawai kerajaan. „mereka bercampur tetapi tidak bersatu.‟ Bagi Furnival falsafah pluralisme sedemikian lebih . dan apakah pencapaian usaha perpaduan kaum selama ini amat lemah sehingga kerajaan memerlukan suatu sistem indikator bagi mengesan konflik perkauman. ahli akademik dan wakil pertubuhan pelajar dari dalam dan luar negara. Namun saya lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi. Kita perlu menyokong industri tempatan. terutama soal pelaburan.com/tun-dr-mahathir-puji-kepimpinan-najib Isu Perpaduan Kaum Di Malaysia Dr Rahmat Ghazali Usaha kerajaan untuk mewujudkan „sistem amaran konflik perkauman‟ sebagaimana yang dicanangkan tahun lalu mengheret beberapa persepsi terhadap pencapaian negara dalam usaha menyemarakkan perpaduan kaum. Bagi Furnival falsafah sedemikian telah mewujudkan dan mengukuhkan pluralisme atau suatu bentuk masyarakat berbilang kaum yang „they mix but do not combine‟ atau dalam bahasa ibunda. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh kajian Furnival (1956). jadi mengapa kita tidak berikannya kepada syarikat tempatan?. Ia disertai 250 orang termasuk ahli perniagaan.” katanya. Polisi sedemikian juga amat lumayan diamalkan oleh pihak British ke atas datuk nenek kita dahulu sebelum merdeka kerana pendekatan sedemikian menguntungkan pihak penjajah. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153.

tragedi Kampung Medan pada tahun 2001. tanpa disedari. peristiwa pergaduhan etnik antara peserta PLKN. Pada suatu ektrim tertentu saya melihat bahawa usaha jitu kerajaan untuk memakmurkan dan menyuburkan perpaduan kaum melalui program perpaduan kaum antara masyarakat berbilang etnik telah banyak terganggu dan kadangkala terbantut pada kadar yang tidak sanggup kita perakui. dan isu mahasiswa UM (malah di . Konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat oleh Furnival. Hal ini menjadi semakin rumit apabila institusi politik kita juga di lihat tertegak atas falsafah monoetnik yang turut memakmurkan konsep pluralisme Furnival. yang menurut beberapa pemerhati politik. Saya juga terlihat Artikel 152 telah menyuburkan kewujudan sekolah-sekolah monoetnik. Pulau Pinang pada tahun 1998. hampir sahaja mengulangi peristiwa 13 Mei. Misalnya Malaysia tidak sunyi daripada peristiwa yang condong kepada perbalahan etnik seperti peristiwa penentangan Dong Jiao Zhong terhadap dasar kementeraian pendidikan pada tahun 1987 yang membawa kepada pelaksanaan „Operasi Lalang‟. bekas Pesuruhjaya Suhakam. memperakui dan membenarkan keperbedaan nilai. norma. Makudnya kita sekadar berhubungan di pejabat. Perpaduan kaum itu menuntut hubungan „empatetik‟ sebagaimana disarankan oleh Dr Chandra. Malah dalam konteks Malaysia. sosial. tetapi kita tidak mahu berkongsi masalah yang melampaui sempadan-sempadan persekitaran tersebut.banyak mendatangkan bencana kepada kestabilan sosial dan politik negara. sedikit-sebanyak telah menjadi peyumbang kepada benih-benih perkauman sesama kita. Tanpa niat mencabar Perlembagaan. saya melihat seakan-akan wujud konflik dengan falsafah yang didokong oleh Artikel 153 (menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi). Perbalahan pengurusan sebuah kuil Hindu dan masjid di Kampung Rawa. masyarakat kita lebih cenderung kepada hubungan „fungsional daripada hubungan empatetik‟. Profesor Hamdan Adnan. kerajaan amat prihatin dan kaya timbang rasa sehingga toleransi dalam konsep pluralisme itu. Menurut Dr Candra Muzaffar. malah ekonomi. Sebaliknya kita juga sedar bahawa „perpaduan kaum‟ adalah pemboleh ubah penting dalam menentukan kestabilan politik. Saya gusar dan sangsi jika statistik sedemikian menurun kerana kadangkala diri kita sendiri seringkali menutup sebelah mata untuk mendedahkan secara serius isu-isu sedemikian. dan begitu juga media massa monoetnik. di pasar dan di tempat kerja. ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai. dan media massa monoetnik yang memberikan tumpuan kepada etnik-etnik yang diperwakilkan melalui bahasa ibunda masing-masing. dengan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai insiden yang paling dahsyat. Dalam persekitaran yang keterasingan sedemikian saya lihat aliran dan hala tuju perpaduan kaum tidak menggalakkan pertembungan budaya yang dibawa oleh sistem sekolah monoetknik. budaya dan adat resam sesuatu kaum minoriti. Mana-mana kerajaan jua pastinya berusaha untuk menentukan elemen-elemen penting perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial. pernah mencatatkan bahawa daripada tahun 1945 hingga 1969 sejumlah dua puluh dua insiden pergeseran etnik telah berlaku. Malah kita lihat papan tanda iklan kedai-kedai di manamana bandar di Malaysia lebih mengutamakan bahasa ibunda masing-masing daripada mengangkat falsafah Artikel 153. melalui falsafah yang didokong oleh Artikel 152 (memberi hak kepenggunaan bahasa minoriti).

. juga telah berlaku proses asimilasi budaya yang kadangkala terpaksa mengorbankan malah melenyapkan bahasa dan budaya nenek moyang golongan minoriti tertentu. tercerna. Mungkin persepsi saya salah. Walau bagaimanapun kita tidak boleh memandang ringan pada perkembangan hubungan ethnik kontemporari sebagaimana terpancar daripada usaha kerajaan untuk menubuhkan „sistem amaran konflik perkauman‟ yang akan berpusat di Putrajaya. saya melihat bahawa terdapat elemen-elemen pendekatan yang diambil oleh Malaysia dalam hal membina perpaduan kaum. Mungkin juga pada suatu ekstrim yang lain. Nampaknya dengan tertubuhnya sistem sedemikian. yang menolak model asimilasi. Bagi sesetengah budayawan. Dalam konteks yang sama di Britain. Sebagaimana lunaknya peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa „sedangkan lidah lagi tergigit‟ apatah lagi situasi iklim kepelbagaian etnik di Malaysia yang bersandar kepada perbezaan bahasa. peristiwa-peristiwa berkenaan hanya sekadar keskes terpinggir yang tidak harus dilihat sebagai perbalahan etnik tetapi sebaliknya hanyalah perbalahan dua pihak yang boleh saja berlaku dalam kandang intraetnik itu sendiri. mungkin mengundang kita untuk sama-sama memikirkan tentang kejayaan dasar dan modus operandi perpaduan kaum negara. mereka melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk „penjajahan dalaman‟ kerana dalam proses ini berlaku eksploitasi golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Amerika dan beberapa negara Eropah seperti Britain dan Perancis misalnya menggunakan konsep „melting pot‟ atau „acuan pelebur‟ dalam pendekatan mereka untuk menyatukan pelbagai etnik minoriti. Pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan Malaysia dalam beberapa aspek berada dalam ekstrim yang bersongsangan berbanding dengan teori perpaduan kaum yang disarankan oleh pemikir-pemikir Barat dan yang diamalkan di sebelah sana. sama ada mereka bersetuju atau tidak. teradun malah sesetengahnya tersirna dalam budaya majoriti yang dominan. sebaliknya yang wujud ialah konsep „salad bowl‟ atau „mangkuk sayur-mayur‟ yang tidak meleburkan mana-mana unsur etnik tetapi mempersatukan kepelbagaian warna kulit dan budaya dalam satu persekitaran ynag sama. etnik peribumi. kerana sebenarnya kerajaan mengutamakan kedua-duanya sekali. budaya dan agama sebagai komponen sensitif yang menuntut toleransi tinggi sesama kita. dan bukan sekadar dalam persepsi silang-etnik. dan etnik dominan dalam negara. Namun di Malaysia kita lihat konsep „acuan pelebur‟ itu tidak wujud.semua universiti di Malaysia secara amnya) yang tidak mesra dalam bentuk hubungan silangetnik. Namun dalam banyak contoh di sebelah Barat. agak berbeza dengan pendekatan yang dianggap sebagai arus perdana di Barat. kerajaan telah mencari pendekatan „adhoc‟ iaitu mencegah perbalahan etnik daripada mencambahkan dan menyuburkan benih-benih hubungan mesra antara kaum. golongan majoriti itu adalah juga merupakan pihak pemerintah yang melaksanakan dasar memperlemahkan budaya dan bahasa minoriti atas nama perpaduan kaum. Dalam proses peleburan itu budaya etnik minoriti terlebur. Meninjau realiti politik dan sosial di Malaysia.

Misalnya. di Peking jauh lebih hebat daripada tamadun Melayu. Konsep ini condong pula kepada konsep asimilasi. pendidikan asas di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Asimilasi dalam konteks budaya juga tidak berjalan lancar kerana setiap kaum melihat bahawa budaya dan tamadun bangsa mereka masing-masing lebih dominan daripada yang lain. Malah terdapat juga yang mahukan budaya Melayu dijadikan satu-satunya elemen budaya nasional‟ (dipetik daripada Munro-Kua 1996). Secara idealnya tidak akan wujud lagi Melayu. baik dalam urusan perkhidmatan awam. Namun pendirian kerajaan yang sedemikian terhadap perpaduan kaum seperti berdiri atas platform yang berbeza pula jika dilihat pada matlamat yang didokong oleh Wawasan 2020. Malaysia juga menghadapi banyak masalah kerana kepercayaan dan perbezaan agama tidak memungkinkan proses asimilasi berlaku. Tun Mahathir dengan jelas menyatakan bahawa konsep perpaduan kaum tidak lagi bertunjangkan kepada konsep yang berasaskan budaya Melayu. Walau bagaimanapun pada tahun 1995. Kerajaan Perancis misalnya telah hampir mengharamkan terus penggunaan bahasa Breton. Orang-orang India melihat keagungan tamadun Indus yang bermula pada 2500 S. „Bangsa Malaysia membawa maksud rakyat yang dikenali sebagai membawa identiti Malaysia. kerajaan British mengharamkan bahasa Welsh dan kerajaan Scotland telah melenyapkan bahasa Gaelic di bumi Scotland. menuturkan bahasa Melayu dan meluhurkan Perlembagaan. tanpa mengira kaum dan agama‟ (dipetik daripada Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik 2002). Dengan perkiraan sebegini kadangkala saya lihat bahawa kerajaan juga menjadi serba salah dalam hal menentukan halatuju kebudayaan nasional.Dalam konteks ini. kerana ia diangkat sebagai suatu „Bangsa Malaysia‟ tanpa melihat perbedaan warna kulit dan amalan budaya. Cina atau India jika Wawasan 2020 direalisasikan. rakyat harus mula menerima kewujudan masing-masing seadaadanya. Konsep ini condong kepada konsep pluralisme Furnival. ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan dan pengajaran bahasa ibunda golongan minoriti sehingga ke tahap menguatkuasakan hukuman ke atas para pelajar yang berkomunikasi antara mereka dalam bahasa minoriti di dalam kawasan dan persekitaran sekolah. Tun Mahathir pernah menyatakan bahawa „Budaya Melayu harus menjadi ciri-ciri utama budaya nasional. Untuk merialisasikan bangsa Malaysia. Jelaslah bahawa di Malaysia pendekatan asimilasi dirujuk semula kerana saya kira pendekatan inilah dilihat sebagai yang terbaik untuk membina perpaduan kaum yang utuh dan tulen. Dalam konteks perpaduan kaum. pada tahun 1982.M. supaya diterima dan diamalkan oleh semua kaum. Menurut Tun. . banyak kerajaan Barat yang mempertegaskan penggunaan bahasa rasmi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi tanpa sebarang kompromi. Kaum Cina pula melihat ketamadunan China yang bermula kirakira 2000 S. Ertinya rakyat Malaysia harus dilihat sebagai Melayu. kebanyakan kerajaan Barat menolak sama sekali kewujudan sekolah-sekolah monoetnik dan media massa monoetnik. Demi mewujudkan perpaduan kaum. lebih agung daripada tamadun Melayu yang mereka lihat hanya bermula pada kira-kira lima ratus tahun dahulu (jika Kesultanan Melaka menjadi tanda aras).M. Banyaklah elemen-elemen ketamadunan ini yang boleh mereka rasionalkan untuk menyokong kelangsungan budaya mereka masing-masing. Cina dan India sebagimana terpancar melalui amalan budaya masing-masing. Berbeda dengan Malaysia.

Dengan ekstrim pendekatan pluralisme atau konsep „mangkuk sayur-mayur‟ seperti di Malaysia kita lihat bahawa dalam situasi tertentu bahasa rasmi menjadi bahasa rojak. Namun realitinya dalam konteks kontemporari. saya optimistik bahawa DBP akan berjaya walaupun terpaksa mengambil . papan-papan iklan seringkali mengabaikan penggunaan dan pengutamaan bahasa Melayu. Profesor Dr Nik Safiah Karim. Amat jelas juga kita lihat bahawa budaya golongan minoriti dalam konteks asimilasi sosial teradun dalam acuan budaya Melayu meskipun secara halusnya terdapat perbezaan di sana-sini. Namun pada sudut yang amat jauh dalam hati kecil ini. malah dicampuradukkan pula dengan bahasa Inggeris mungkin untuk menyuntik ciri-ciri lenggok komunikasi antarabangsa. bukan sekadar dalam kandang situasi yang rasmi dan formal sahaja. meskipun di sekolah-sekolah kebangsaan. Malah di kalangan golongan Baba Nyonya tercipta bahasa „kreol‟ mereka yang tersendiri yang pastinya terbina daripada improvisasi bahasa ibunda golongan majoriti Melayu yang lebih dominan. Pendekatan sedemikian telah lama dibuktikan terbaik bagi Malaysia. tetapi malangnya golongan ini seperti Tan Sri Profesor Ameritus Dr Awang Had Salleh. Bahasa Melayu lisan telor Cina dan telor India menjadi tegar diamalkan bukan sahaja apabila golongan ini berkomunikasi sesama mereka. dasar perpaduan kaum Kerajaan Malaysia amat mesra dan bertoleransi terhadap bahasa etnik minoriti. India Peranakan dan Arab Peranakan ini telah menjelmakan satu proses perpaduan kaum yang utuh dan tulen. Malah diwujudkan pula sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan memberikan hak mutlak kepada etnik minoriti untuk menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengajaran. kita lihat DBP mahu dinobatkan secara legitimasinya sebagai „polis bahasa‟. Saya percaya bahawa untuk menjaga martabat bahasa rasmi. YB Dr Rais Yatim. dan Arab Peranakan telah meleburkan sehingga mengorbankan bahasa nenek moyang mereka. Hanya golongan yang amat sensitif dan insaf sahaja yang beria-ia berjuang untuk mempertahankan gaya dan hukum-hukum tatabahasa bahasa rasmi negara. golongan India peranakan atau Mami di Pulau Pinang. malah disokong dan disuburkan oleh golongan Melayu sendiri ketika berkomunikasi dengan kaum India dan Cina. penggunaannya mesti juga terlaksana dalam situasi yang tidak formal. Namun. maka saya lihat bahawa budaya Baba Nyonya. dan SN A Samad Said. Dr Chandra Muzaffar. jika budaya nasional Malaysia boleh diterjemahkan sebagai budaya etnik peribumi Melayu sebagai asasnya. Dr Awang Sariyan.sekurang-kurangnya dalam konteks peleburan bahasa ibunda etnik minoriti. Adakah ini suatu kepincangan dalam proses perpaduan kaum yang dicitacitakan Malaysia atau ia suatu kelebihan dan kekuatan pendekatan „mangkuk sayur-mayur‟ Malaysia? Akhir-akhir ini pula. Saya tidak tahu bagaimana polis ini akan melaksanakan tanggungjawabnya apabila melihat di kebanyakan bandar di Malaysia. Penggunaan bahasa etnik minoriti tidak pernah dikenakan hukuman malah tidak pernah dilarang digunakan di mana-mana sekolah di Malaysia. misalnya dalam konteks golongan Baba Nyonya di Melaka dan juga di Pulau Pinang. Malah bahasa rojak yang haru-biru dan celaru sudah menjadi identiti yang tegar di papan-papan tanda kedai. (sekadar menyebut beberapa nama) sudah seperti kehilangan golongan pelapis. Tan Sri Profesor Dr Ismail Hussien.

masa yang panjang yang penuh onak dan duri. Saya juga yakin bahawa kejayaan tersebut haruslah dimulakan dengan semangat kecintaan yang tinggi setiap rakyat terhadap negara ini. http://zanas.com/isu-perpaduan-kaum-di-malaysia/ .wordpress. dan sekali gus menyuburkan perpaduan kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful