P. 1
NOTA PJM 3110

NOTA PJM 3110

|Views: 5,521|Likes:
Published by Epal Hijau Merah

More info:

Published by: Epal Hijau Merah on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
 • AGIHAN TAJUK
 • Bil. Tajuk/Topik Interaksi
 • TAJUK 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI
 • SINOPSIS
 • HASIL PEMBELAJARAN
 • KERANGKA TAJUK-TAJUK
 • 1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA
 • 1.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE
 • 1.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN
 • PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA
 • 1. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British
 • 2. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British
 • 3. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka
 • 4. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka
 • SOALAN 1 :
 • TAJUK 2 KONSEP, TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM
 • PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI
 • Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani
 • Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani
 • Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani
 • Objektif Pendidikan Jasmani
 • Dari segi Jasmani :
 • Dari segi Psikomotor :
 • Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi
 • Dari segi Perkembangan Mental
 • Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education)
 • Pendidikan Karektor (Character Education)
 • Pendidikan Intelektual (Intelectual Education)
 • Matlamat
 • Objektif
 • Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah
 • Pendidikan Kebangsaan
 • Konsep Penggabungjalinan
 • Konsep Pengayaan
 • Konsep Penilaian
 • GAYA HIDUP SIHAT
 • Definisi Gaya Hidup Sihat
 • Gaya hidup sihat
 • Objektif DSN
 • Strategi Dan Perlaksanaan
 • 1. Perancangan
 • 2. Organisasi
 • 3. Personel
 • 4. Kewangan
 • 5. Insentif
 • 6. Kemudahan
 • 7. Am
 • SOALAN 2 :
 • TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI
 • Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)
 • Kepentingan Emosi
 • Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal
 • Kepentingan Intelektual
 • Kepentingan Persekitaran Sosial
 • Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah
 • Kepentingan PJ dari segi Afektif
 • SOALAN 3 :
 • 1. Kesepaduan
 • TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR
 • 2. Penggabungjalinan
 • 3. Integrasi
 • 4. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)
 • 4.1 Kecergasan
 • 4.2 Kemahiran
 • 4.3 Kesukanan
 • SOALAN 4 :
 • TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI
 • 1. Kepakaran guru
 • 2. Prasarana
 • 3. Peralatan
 • 4. Kedudukkan kewangan sekolah
 • 5. Sosio budaya tempatan
 • 6. Pihak pentadbiran
 • SOALAN 5 :

Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini

akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Bil. 1 Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH i
Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

b. Bil.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik
Amali (jam) Jum. Jam

1

2

3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20

20

6 30

6 30 60

ii

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

ZAMAN PURBA

PJ DI MALAYSIA

SEJARAH PJ

ZAMAN RENAISANCEE

ZAMAN MODEN

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta iii

Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti berkuda, memanah, memburu, berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal, kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah, berenang, berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. Golongan Realisma, masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat.

iv

Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. bercucuk tanam dan pertukangan. bola sepak. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat.kajian memahami bagaimana manusia bergerak Psikologi sukan. 2. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Banyak v .bola keranjang. tenis. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2.1.bola jaring. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. olahraga dan lain-lain lagi.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. ragbi. hoki.

Hasilnya pada tahun 1946. 4. Tanjung Malim. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Tahun 1971. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. 3. Perak telah menggubal sukatan Pendidikan Jasmani. Lanjutan daripada usaha ini. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. moden dan di Malaysia. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. vi . Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan.sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British. renaissance. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Maktab Perguruan Sultan Idris. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Tahun 1960. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan.

 KERANGKA TAJUK-TAJUK PEMBENTUKAN KURIKULUM KONSEP. Pelajar dapat mengetahui konsep. 3. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  HASIL PEMBELAJARAN 1. TEORI. vii . FALSAFAH GAYA HIDUP SIHAT DASAR SUKAN NEGARA PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951)  PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. 2.TAJUK 2 KONSEP. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep.

Kesimpulannya. emosional dan estetik. sosial. budaya. Jenny (1961)   Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. emosi dan sosial melalui viii . pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. mental. hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. Baley dan Field (1976)  Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. Barrow (1971)   Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience).Nixon dan Cozens (1952)  PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. intelektual. Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. and with directly related mental.  Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. Wayman (1958)  PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. emotional and social responses. neuromuscular. Jewett and Nixon ( 1980). movement capabilities. purposeful.

1961).”      Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif ix . pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. Secara ringkasnya.  Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik.  Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) Kewarganegaraan kemasyarakatan. yang berkesan dan kecekapan  Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan.penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life. Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani  Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny.

sabar. x . Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. semangat kesukanan. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. kepimpinan dan disiplin diri. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular. koordinasi dan kawalan motor yang baik.  Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi    Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang. berdikari. Dari segi Psikomotor :  Membentuk suatu sistem saraf yang cekap. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini.    Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends”  Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani :  Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf.  Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.

kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. Dengan kata lain. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal. kurikulum adalah rancangan yang terususun. Dari segi Perkembangan Mental   Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. Pengetahuan mengenai tubuh badan. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model). mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat.  Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani  Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang Pendidikan Jasmani di Mill College. terancang dan besifat berterusan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden.   Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. Califonia.  Dalam tahun 1910. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu:  Pendidikan Organik (Organic Education) xi .

 Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen.  Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan.  Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia:       Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.  Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. xii .Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. Matlamat  Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat .

Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. berketrampilan. berakhlak mulia. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. bertolak ansur. emosi. Kefahaman.  Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. 2001)         Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. sabar. xiii . kognitif dan afektif.Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. alatan dan tempat beraktiviti. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. taat setia. bertanggungjawab. saling hormat-menghormati dan sebagainya.  Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui:    Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.(Teng Bon Tong.

berinteraksi. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. kad-kad kerja. keupayaan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. xiv . pengayaan dan penilaian. Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.    Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. Konsep Penggabungjalinan    Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.   Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. dan minat. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. Konsep Pengayaan  Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. dan kemahiran berfikir. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. permainan. Melalui proses ini. bakat.

Konsep Penilaian   Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. keluarganya dan masyarakat. Dengan cara yang sedemikian. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. Antara xv . Oleh hal demikian.   Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.   Melalui penilaian ini.  Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat   Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Gaya hidup sihat  Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. senaman. menjaga berat badan. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. dan penjagaan kesihatan yang sempurna.

vatamin A. bersama keluarga atau kawan-kawan. dan sebagainya. berbasikal. B kompleks. tulang dan sendi. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. minyak. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. Tegasnya. kurang bersenam. Dalam hal ini. manakala makan secara sederhana ialah ikan. meningkatkan fungsi jantung. bermain badminton. protein. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. tekanan perasaan. berenang. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. lompat tali. C. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. tekanan darah tinggi. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. mengurangkan tekanan mental.  Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. ubi. berjoging. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. zat-zat galian. bersenamrobik. dan keju juga. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. protein. buah-buahan dan sayur-sayuran. ayam. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. garam. dan gula.  Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam.  Dalam melakukan senaman. dan gentian. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. menguatkan otot. gerakan badan dan mencegah kecederaan. dan lemak. kekacang. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. vitamin. Mengikut piramid pemakanan. paru-paru dan peredaran darah. kita perlu makan paling banyak bijirin. produk bijirin. Dalam hal ini. zat besi. daging. susu. kegemukan. dadih. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. adik-adik perlu bijak xvi .  Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. dan sebagainya. membina stamina dan kekuatan. dan sebagainya.faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. Amat penting. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. dapat mengawal berat badan. menguatkan kelenturan sendi.

membaca majalah atau surat khabar. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental.  Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres.memilih makanan mengikut keperluan badan. menggubah lagu. bermain alat muzik dan berhobi.  Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. Sharizad & Mohd Sofian.2002)  Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. xvii . istirehat jasmani     Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal. pembayangan gambaran. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga.  Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya  Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging. mental ataupun aktiviti ringan. melihat pemandangan alam flora dan lain.( Shamsudin.lain. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. melukis.

Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur  Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. ii. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda.  Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu. 2002). Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. Namun. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. (Norlaila Hamima Jamaluddin. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar  Secara amnya.  Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. Semasa tidur.. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM xviii . Di dalam keadaan ini. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. Di kala ini. Oleh itu. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka.Walaupun mata bergerak. 2006). badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak. Di dalam fasa ini. iv.  Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. iii.

semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. Meningkatkan daya ingatan. vi. v.   Sesungguhnya. iii. iv. sel atau otot.  Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. Jadi. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka.  Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. xix . menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan.  Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. ii.  Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. Keperluan tidur i. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Menghilangkan tekanan.

muhibah. DASAR SUKAN NEGARA  Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. sukan ini menyumbangkan kepada xx . penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. perpaduan dan kestabilan yang berterusan.   Tegasnya.  Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang.  Dari peringkat individunya. pengangkutan.  Sukan berhak mendapat pengiktirafan. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. masyarakat dan seterusnya negara. Kesimpulannya. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. toleransi. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi.  Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam.

i. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Di peringkat masyarakat. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. vi.  i. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. iii.  Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. iv. pembentukan sahsiah. Namun demikian.  Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. v. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi.  i. melalui agensi masing-masing di peringkat kebangsaan. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. di dalam suasana kekeluargaan. iv. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. negeri dan daerah  Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. ii. di dalam kalangan sahabat handai. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya xxi . Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. iii. ii. Di peringkat Antarabangsa. iii.

kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan.di pertandingan tersebut. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. Objektif DSN  Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. xxii . psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan.  Sehingga baru-baru ini. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan.

Dalam kes sukan prestasi tinggi. Organisasi i.  Bagi mencapai objektif-objektif di atas.  Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. dan ii. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. 2. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi xxiii . agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. jurulatih jurulatih. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1.  Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. Perancangan i. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara.Strategi Dan Perlaksanaan  Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi.Sungguhpun pelbagai agensi dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu.

vi. v. iii. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. iv. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. vii. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan xxiv . ii. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan.menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut.

Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak. 4. iii. xxv . Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh.antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. tempat kerja. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. sektor perdagangan dan pihak individu. dalam organisasi-organisasi sukan. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 3. bagi merancang. Kewangan i. ii. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. di seluruh negara.

Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. elaun-elaun hidup. ii. Kemudahan i. 6. dan iii. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa.5. cuti. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. ii. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih xxvi . Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. Insentif i. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif. Insentif ini merangkumi penganugerahan. pertandingan insuran. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. iii.

seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. xxvii . mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. vi. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. dan viii. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan.yang optimum. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. v. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. iv. vii. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik.

muzik. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. jurulatih-jurulatih.. ii. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. Am i. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Dengan hal yang demikian..memberi latihan kepada ahli-ahli sukan. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. v. iv. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan. iii. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. xxviii . Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan.7. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. dan vi. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). sebagai satu disiplin akademik.

Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Psikomotor Kognitif Afektif Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)  Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. kognitif dan efektif.TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. perkembangan mental.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. 2. 3. perkembangan mental. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. xxix . emosi dan sosial. Mengetahui kepentingan PJ.

Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.   Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i.  Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat.  Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Meningkatkan kekuatan badan v. Meningkatkan daya tahan otot ii. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. xxx . Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. Mengelakan kecederaan iv.

Kepentingan Intelektual • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat xxxi . Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. mental & emosi. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan. mental.• • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. sosial. Kepentingan Emosi • • • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat.

 Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. xxxii . alatan dan tempat beraktiviti.  Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. • • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar.  Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah     Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan.• • • Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial  Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat.

emosi. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. kepentingan menjaga kesihatan. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. memiliki sikap positif terhadap kecergasan.  Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. membentuk sikap positif kepada agama. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. semangat cintakan nilai. apresiasi dan nilai. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Kepentingan PJ dari segi Afektif   Pembangunan afektif melibatkan sikap.  Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. mengiktiraf sumbangan.  Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kesyukuran. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun xxxiii . penggunaan masa lapang yang berguna. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. mempunyai displin kendiri. kefahaman. bangsa dan negara.  Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. keyakinan. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif  Sebagai pengajar.

(iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. emosi dan sosial. Kepentingan Pendidikan Jasmani. 2. xxxiv . anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. mental.

3. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan xxxv . Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. 2.  KERANGKA TAJUK-TAJUK HURAIAN DAN TAFSIRAN KESEPADUAN PENGGABUNGJALINAN INTEGRASI HSP KECERGASAN KESUKANAN KEMAHIRAN 1. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain.TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR.

Dalam konteks KBSR. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. 2.beberapa ilmu pengetahuan. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Maknanya di sini. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. Kemahiran utama digunakan di peringkat xxxvi . penggabungan aktiviti dalam kelas. Contohnya. Sebagai contohnya. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. mendedahkan konsep pergerakan. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). Contohnya. Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. sistem otot.

Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. kebolehan dan pencapaian murid 3. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. Kecergasan b.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Dalam Penyata Razak (1956).perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. iii. Kemahiran 4. Pada masa yang sama juga. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan.dll) menjadi satu kesatuan. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. v. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. hubungan. ii. Kesukanan c. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan xxxvii . dua atau beberapa kaum (unsur. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. iv. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. 4.

Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika xxxviii . b. v. f. ii. l. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. d. vi.3 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. iii. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: h.b. j. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. iv. g. k. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 4. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 4. i. e.2 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. c.

Huraikan konsep kesepaduan. xxxix . dan 2. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang.SOALAN 4 : 1.

kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. peralatan.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan.  KERANGKA TAJUK-TAJUK KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ KEPAKARAN GURU SOSIO BUDAYA TEMPATAN PRASARANA PERALATAN KEWANGAN PENTADBIRAN Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. kepakaran dan sebagainya. peralatan. kepakaran dan sebagainya. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan.  HASIL PEMBELAJARAN 1. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: xl . peralatan.

selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan. 3. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau xli . Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti. dewan. gelanggang. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. 2. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya sebarang masalah semasa pelaksanaan. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. gimnasium dan lain-lain.1. 4. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah.

bersesuaian dengan sosio budaya tempatan.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. xlii . 6. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->