Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan.2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan.2): Jadual 9. (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. 5 markah sahaja diberi. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan. (v) Bagi penulisan yang terpesong pula. . isi (lebih daripada tiga) dan penutup. (iv) dan (v). setengah markah akan ditolak. (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). Bagi bahagian (i) dan (ii).

Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Patuhi format (jika berkaitan). 1988). Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Memadai dengan satu atau dua ayat.1 Dengan perkataan anda sendiri.1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. iaitu sebelum. isi dan penutup. Tulis pendahuluan secara ringkas.138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. 9. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran. huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. . 9.2. Mesti ada pendahuluan.2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). (iii) Catat isi atau kerangka penulisan. (iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. Husin.

Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan. Penulisan panjang. Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain. selain terdapat kesalahan ejaan. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. . tetapi isi yang dikemukakan berulang. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran. ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan. Struktur ayat tidak kemas. Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat).

140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar.3). . Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru. selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus. 9.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah.3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas. x x x AKTIVITI 9.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan.3. Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. 9. majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi. Elakkan tanda tanya dalam wacana.

16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.3: Tajuk/Objektif.49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3. Kemahiran. 3.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan .40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2. 1. Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan .26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca.

Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan . ayat dan perenggan 2. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan .Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca. ayat dan perenggan 2.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.bahan Memberikan bacaan.32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3.15 Membaca rangkai kata.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .40 Menulis bentuk prosa Penulisan .19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3. menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.15 Membaca rangkai kata.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.

makalah-makalah. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. buku-buku cerita. rencanarencana. satu isi bagi satu perenggan. Sebaik-baiknya. Isi penulisan hendaklah asli. Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan. Penulisan perlu mempunyai empat isi. majalah-majalah. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Dalam pengenalan. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. memadai tiga atau empat ayat. 3. Selepas itu. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . Isi-isi. murid hendaklah banyak membaca surat khabar. dan Penutup.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi yang utama mestilah didahulukan. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan.

144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. 1990). Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan. maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Catatkan setiap isi sebelum menulis. sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Fahami bentuk soalan. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. Sabran & Sofiah Hamid. . Senaraikan semua isi penting secara ringkas. Raminah Hj. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan.

TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. Elakkan pengulangan isi utama. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan. Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan. tanda baca. Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. kesalahan ejaan. penggunaan imbuhan.

Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap. kemudian susun mengikut isi yang lebih penting. .‰ „Memang saya tertunggu-tunggu. x . selain tidak melakukan sebarang kesalahan. Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah.1 1. Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah. 2. isi-isi dan penutup.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi. sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. Bagi penulisan meminta fakta.‰ luah Jamal. lembut. x SEMAK KENDIRI 9. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.‰jawab saya. iaitu pengenalan. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Tulis berdasarkan rangka yang disediakan. isi yang lebih daripada tiga dan penutup. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran.

Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Memadai dengan satu atau dua ayat.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. Mesti ada pendahuluan. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. isi dan penutup. Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Bagi penulisan yang terpesong pula. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan. Tulis pendahuluan secara ringkas. Catat isi atau kerangka penulisan. x x . antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran. Memadai dengan satu atau dua ayat. Pelbagai cara mencatat isi. hanya 5 markah sahaja diberi. Memadai dengan tiga atau empat ayat. Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Patuhi format (jika berkaitan).

Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. (1990). Kamarudin Hj. (1988). Sabran dan Sofiah Hamid. Raminah Hj. . Husin. Pedagogi bahasa. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful