Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

isi (lebih daripada tiga) dan penutup. 5 markah sahaja diberi. (v) Bagi penulisan yang terpesong pula. (iv) dan (v). Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.2): Jadual 9. Bagi bahagian (i) dan (ii). Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. setengah markah akan ditolak. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9. .2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan.1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa.

(iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. 9.138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9. (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. 1988).2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Memadai dengan satu atau dua ayat. 9.1 Dengan perkataan anda sendiri. isi dan penutup. huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. . (iii) Catat isi atau kerangka penulisan. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj.2. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. iaitu sebelum. Tulis pendahuluan secara ringkas. Patuhi format (jika berkaitan). Husin. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran. Mesti ada pendahuluan. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi.1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik.

ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain. guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran. Penulisan panjang. Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). selain terdapat kesalahan ejaan. Struktur ayat tidak kemas. . tetapi isi yang dikemukakan berulang.

Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. 9. Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru. Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas. Elakkan tanda tanya dalam wacana.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. . majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi.3.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9.140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar. x x x AKTIVITI 9. 9.3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan. selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus.3).

16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.3: Tajuk/Objektif.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi.Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1. Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan . Kemahiran.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan .26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca. 1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2. 3.

15 Membaca rangkai kata.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1. ayat dan perenggan 2.40 Menulis bentuk prosa Penulisan . menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan .Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.bahan Memberikan bacaan.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan . ayat dan perenggan 2.15 Membaca rangkai kata.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.

satu isi bagi satu perenggan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Penulisan perlu mempunyai empat isi. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. buku-buku cerita. dan Penutup. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. makalah-makalah. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. Sebaik-baiknya. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. Dalam pengenalan. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. majalah-majalah. 3. Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. murid hendaklah banyak membaca surat khabar.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. Isi-isi. murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti. Isi yang utama mestilah didahulukan. memadai tiga atau empat ayat. Selepas itu. rencanarencana. Isi penulisan hendaklah asli. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca.

Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. . 1990). Fahami bentuk soalan. Jangan campur adukkan isi. (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung. sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. Raminah Hj. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan. Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Sabran & Sofiah Hamid. Senaraikan semua isi penting secara ringkas. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan.144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri.

Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . Elakkan pengulangan isi utama. kesalahan ejaan. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. tanda baca. penggunaan imbuhan. berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan.

‰ „Memang saya tertunggu-tunggu.‰jawab saya. lembut. . kemudian susun mengikut isi yang lebih penting. isi-isi dan penutup. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.‰ luah Jamal. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap. isi yang lebih daripada tiga dan penutup. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah. (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. x . Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. x SEMAK KENDIRI 9. 2. Bagi penulisan meminta fakta. Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah. iaitu pengenalan. Tulis berdasarkan rangka yang disediakan.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi.1 1.

Tulis pendahuluan secara ringkas. Pelbagai cara mencatat isi. isi dan penutup. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. Patuhi format (jika berkaitan). Mesti ada pendahuluan. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. Memadai dengan satu atau dua ayat. Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Memadai dengan tiga atau empat ayat. Memadai dengan satu atau dua ayat. x x . Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran. Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Catat isi atau kerangka penulisan. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. hanya 5 markah sahaja diberi. Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan. Bagi penulisan yang terpesong pula.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya.

Kamarudin Hj. Pedagogi bahasa. Bhd.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. (1990). Bhd. (1988). Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Raminah Hj. . Husin. Sabran dan Sofiah Hamid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful