P. 1
55534086 Aplikasi Pengajaran a Wacana Dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

55534086 Aplikasi Pengajaran a Wacana Dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

|Views: 1,564|Likes:
Published by Kamaruddin A Hamid

More info:

Published by: Kamaruddin A Hamid on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

setengah markah akan ditolak.2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan. 5 markah sahaja diberi. (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). Bagi bahagian (i) dan (ii). (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan.2): Jadual 9. .TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. selain tidak melakukan sebarang kesalahan.1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan. (v) Bagi penulisan yang terpesong pula. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9. (iv) dan (v). isi (lebih daripada tiga) dan penutup.

138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9. (iii) Catat isi atau kerangka penulisan.1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran.2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Mesti ada pendahuluan. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. (iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Memadai dengan satu atau dua ayat. iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). Husin.2. Tulis pendahuluan secara ringkas.1 Dengan perkataan anda sendiri. (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. . huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. iaitu sebelum. isi dan penutup. 9. 1988). 9. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. Patuhi format (jika berkaitan).

Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran. guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan. Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. tetapi isi yang dikemukakan berulang. ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan. Struktur ayat tidak kemas. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Penulisan panjang. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain. selain terdapat kesalahan ejaan. .

x x x AKTIVITI 9. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan. Elakkan tanda tanya dalam wacana.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah.3. Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru. 9. Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas.3). . majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi. Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus.3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. 9.140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9.

TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan . Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1. 1. Kemahiran.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi. 3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan .16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3.3: Tajuk/Objektif.

menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3.bahan Memberikan bacaan.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2. ayat dan perenggan 2. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan . ayat dan perenggan 2.15 Membaca rangkai kata.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .40 Menulis bentuk prosa Penulisan .35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan .15 Membaca rangkai kata.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1.

Dalam pengenalan. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. buku-buku cerita. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Isi penulisan hendaklah asli. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. Isi-isi. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Selepas itu. Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. majalah-majalah. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. makalah-makalah. Sebaik-baiknya. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. rencanarencana. satu isi bagi satu perenggan. memadai tiga atau empat ayat. dan Penutup. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. murid hendaklah banyak membaca surat khabar. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Penulisan perlu mempunyai empat isi. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan. 3. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan. Isi yang utama mestilah didahulukan.

. sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Sabran & Sofiah Hamid. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Raminah Hj. Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. Fahami bentuk soalan. maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Jangan campur adukkan isi. Senaraikan semua isi penting secara ringkas. Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. 1990).144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung.

Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan. tanda baca.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan. Elakkan pengulangan isi utama. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. penggunaan imbuhan. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. kesalahan ejaan.

selain tidak melakukan sebarang kesalahan.‰ luah Jamal. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran. x . Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap. x SEMAK KENDIRI 9.1 1.‰jawab saya. Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi. Bagi penulisan meminta fakta. lembut. sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.‰ „Memang saya tertunggu-tunggu. isi-isi dan penutup. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah. Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. isi yang lebih daripada tiga dan penutup. . Tulis berdasarkan rangka yang disediakan. (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. 2. kemudian susun mengikut isi yang lebih penting. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. iaitu pengenalan.

Mesti ada pendahuluan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Patuhi format (jika berkaitan). Catat isi atau kerangka penulisan. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. x x . iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran. Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Memadai dengan satu atau dua ayat. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. Pelbagai cara mencatat isi. Bagi penulisan yang terpesong pula. isi dan penutup. Memadai dengan tiga atau empat ayat.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. hanya 5 markah sahaja diberi. Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Tulis pendahuluan secara ringkas. Memadai dengan satu atau dua ayat. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan.

(1988). Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Raminah Hj. Pedagogi bahasa. Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia. Sabran dan Sofiah Hamid. (1990). . Bhd.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. Kamarudin Hj. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Husin. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->