Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan. 5 markah sahaja diberi. setengah markah akan ditolak. (v) Bagi penulisan yang terpesong pula. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. Bagi bahagian (i) dan (ii). (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). (iv) dan (v). Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. selain tidak melakukan sebarang kesalahan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.2): Jadual 9. . isi (lebih daripada tiga) dan penutup.

Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Husin. isi dan penutup. huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah.138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9.1 Dengan perkataan anda sendiri. 9. iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). .1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik.2. (iii) Catat isi atau kerangka penulisan. Mesti ada pendahuluan. iaitu sebelum. 9. (iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. Patuhi format (jika berkaitan).2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran. semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. 1988). (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. Tulis pendahuluan secara ringkas. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. Memadai dengan satu atau dua ayat. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi.

Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain. Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. Penulisan panjang. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan. Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. Struktur ayat tidak kemas. . Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan. selain terdapat kesalahan ejaan. tetapi isi yang dikemukakan berulang.

selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus. x x x AKTIVITI 9.140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9.3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru. majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi.3.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. . Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas. Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. Elakkan tanda tanya dalam wacana. 9.3). 9.

16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca. Kemahiran.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3. Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi.49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.3: Tajuk/Objektif.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan .Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1. 1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan . 3.

ayat dan perenggan 2. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan . ayat dan perenggan 2.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.40 Menulis bentuk prosa Penulisan .15 Membaca rangkai kata.15 Membaca rangkai kata.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1.bahan Memberikan bacaan. menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca.32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan .37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3.

rencanarencana. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. makalah-makalah. satu isi bagi satu perenggan. Isi yang utama mestilah didahulukan. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. Selepas itu. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . murid hendaklah banyak membaca surat khabar. Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. majalah-majalah. buku-buku cerita. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Dalam pengenalan. Penulisan perlu mempunyai empat isi. memadai tiga atau empat ayat. murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. 3. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. Isi-isi.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti. Sebaik-baiknya. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. dan Penutup. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Isi penulisan hendaklah asli.

sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung. (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. Jangan campur adukkan isi. 1990). Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. Raminah Hj. Fahami bentuk soalan. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan.144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri. Catatkan setiap isi sebelum menulis. . Senaraikan semua isi penting secara ringkas. Sabran & Sofiah Hamid. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan.

Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. penggunaan imbuhan. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . Elakkan pengulangan isi utama. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. tanda baca. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. kesalahan ejaan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis.

Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. 2.1 1.‰ luah Jamal. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran. isi yang lebih daripada tiga dan penutup. Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah. isi-isi dan penutup. . kemudian susun mengikut isi yang lebih penting.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi.‰ „Memang saya tertunggu-tunggu. Bagi penulisan meminta fakta. (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah. x . sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. lembut. x SEMAK KENDIRI 9. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap. Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. Tulis berdasarkan rangka yang disediakan.‰jawab saya. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. iaitu pengenalan.

Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Memadai dengan tiga atau empat ayat. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan. hanya 5 markah sahaja diberi. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. Patuhi format (jika berkaitan). Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. Tulis pendahuluan secara ringkas. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. x x . Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Pelbagai cara mencatat isi. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Bagi penulisan yang terpesong pula. Memadai dengan satu atau dua ayat. Mesti ada pendahuluan. isi dan penutup. Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Catat isi atau kerangka penulisan. Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. Memadai dengan satu atau dua ayat.

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Husin. Raminah Hj. . Bhd. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. Kamarudin Hj. Pedagogi bahasa. Sabran dan Sofiah Hamid. Bhd. (1990). (1988). Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful