Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. 5 markah sahaja diberi.2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan.2): Jadual 9.1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa. Bagi bahagian (i) dan (ii). (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). . Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9. isi (lebih daripada tiga) dan penutup. (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. setengah markah akan ditolak.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9. (v) Bagi penulisan yang terpesong pula. (iv) dan (v). selain tidak melakukan sebarang kesalahan.

iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). . huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. 1988). (iii) Catat isi atau kerangka penulisan.1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Tulis pendahuluan secara ringkas. (iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. Memadai dengan satu atau dua ayat. Husin.138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9. Patuhi format (jika berkaitan). Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi.2. iaitu sebelum.1 Dengan perkataan anda sendiri. 9.2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. 9. Mesti ada pendahuluan. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran. isi dan penutup. (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan.

ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan. Penulisan panjang. Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. Struktur ayat tidak kemas. Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). tetapi isi yang dikemukakan berulang. Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. . guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan. Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. selain terdapat kesalahan ejaan. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain.

9.3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9. Elakkan tanda tanya dalam wacana.140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar. Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas. Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus.3). 9. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan. . Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru. x x x AKTIVITI 9. majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi.3.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah.

20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan . 3. 1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan . Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1. Kemahiran.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1.3: Tajuk/Objektif.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3.

35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan .15 Membaca rangkai kata.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3. ayat dan perenggan 2.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca. ayat dan perenggan 2.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1.bahan Memberikan bacaan.40 Menulis bentuk prosa Penulisan . menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.15 Membaca rangkai kata.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan .

Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. Penulisan perlu mempunyai empat isi. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Isi penulisan hendaklah asli. satu isi bagi satu perenggan. dan Penutup. Isi-isi. Isi yang utama mestilah didahulukan. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. Sebaik-baiknya. Selepas itu. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti. Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. murid hendaklah banyak membaca surat khabar. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. memadai tiga atau empat ayat. makalah-makalah.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. buku-buku cerita. majalah-majalah. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Dalam pengenalan. rencanarencana. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . 3. murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan.

Jangan campur adukkan isi. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. Sabran & Sofiah Hamid. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan.144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. 1990). (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Senaraikan semua isi penting secara ringkas. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung. maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. Raminah Hj. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Fahami bentuk soalan. . Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. sama ada jenis berformat atau tidak berformat.

TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan. kesalahan ejaan. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. tanda baca. Elakkan pengulangan isi utama. penggunaan imbuhan. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan.

selain tidak melakukan sebarang kesalahan. isi yang lebih daripada tiga dan penutup.1 1. Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah.‰ „Memang saya tertunggu-tunggu. iaitu pengenalan. Bagi penulisan meminta fakta. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. lembut. . Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. x SEMAK KENDIRI 9. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran.‰ luah Jamal.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi. Tulis berdasarkan rangka yang disediakan. isi-isi dan penutup. 2. kemudian susun mengikut isi yang lebih penting. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap. x . (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.‰jawab saya.

TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. Bagi penulisan yang terpesong pula. Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Pelbagai cara mencatat isi. Mesti ada pendahuluan. Patuhi format (jika berkaitan). Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. Catat isi atau kerangka penulisan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Memadai dengan satu atau dua ayat. Memadai dengan satu atau dua ayat. hanya 5 markah sahaja diberi. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. Memadai dengan tiga atau empat ayat. x x . Tulis pendahuluan secara ringkas. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. isi dan penutup. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran.

Raminah Hj. Sabran dan Sofiah Hamid. Kamarudin Hj. Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia. Husin.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. (1988). Pedagogi bahasa. . Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. (1990).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful