Topik X Aplikasi Pengajaran

9

Tatabahasa Wacana dalam Pengajaran Kemahiran Penulisan Sekolah Rendah

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menghuraikan konsep pengajaran tatabahasa wacana bagi penulisan sekolah rendah; dan Menjelaskan maksud pengaplikasian wacana tatabahasa yang tepat dan bernas dalam penulisan sekolah rendah.

X PENGENALAN
Topik ini menampilkan konsep pengajaran tatabahasa wacana dalam kemahiran penulisan sekolah rendah. Selain itu, dibicarakan strategi dan aplikasi kemahiran bagi penulisan.

9.1

KONSEP PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH

Bagi pengetahuan anda, terdapat dua jenis pengajaran tatabahasa wacana yang diuji, iaitu pengajaran penulisan berformat dan tidak berformat. Konsep pengajaran ini bergantung kepada: (a) Pecahan isi dan markah bagi aspek isi penulisan. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9.1):

2: Pecahan Markah untuk Aspek Bahasa BAHASA (i) Perbendaharaan Kata MARKAH 3 3 3 3 3 Jumlah 15 (ii) Struktur Ayat (iii) Penggunaan Imbuhan (iv) Tanda Baca (v) Ejaan (i) (ii) Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai pengenalan.1:Pecahan Markah untuk Aspek Penulisan ISI Pendahuluan Isi Pertama Isi Kedua Isi Ketiga Isi Keempat Penutup Jumlah MARKAH 1 2 2 2 2 1 10 (b) Pecahan markah bagi aspek biasa. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi aspek wacana yang mantap. setengah markah akan ditolak. Contohnya adalah seperti berikut (rujuk Jadual 9. 5 markah sahaja diberi. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. markah akan diberi mengikut Âbudi bicaraÊ dengan berdasarkan keseluruhan penulisan. Bagi bahagian (i) dan (ii). isi (lebih daripada tiga) dan penutup. (iv) Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan.2): Jadual 9.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 137 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9. (iv) dan (v). sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. (iii) Jika ada kesalahan dalam bahagian (iii). . (v) Bagi penulisan yang terpesong pula.

Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran. semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. Patuhi format (jika berkaitan). 9. 1988). 9. huraikan konsep pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah.1 Dengan perkataan anda sendiri. Mesti ada pendahuluan. (b) Semasa Penulisan (i) (ii) Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. isi dan penutup. (iii) Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Memadai dengan satu atau dua ayat.2 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini menyentuh tentang strategi pengajaran kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah. Tulis pendahuluan secara ringkas. iaitu seperti berikut: (a) Sebelum Penulisan (i) (ii) Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat). Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Husin.1 Strategi Pengajaran Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi.2. (iii) Catat isi atau kerangka penulisan. (iv) Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana. Perbincangan dalam strategi ini berhubung dengan tatacara pengajaran yang diasimilasikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran wacana dalam penulisan. iaitu sebelum. .138 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 9.

Tidak memberikan contoh untuk menguatkan isi yang dikemukakan. Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. . Struktur ayat tidak kemas. Murid tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. Berdasarkan komen pemeriksa kertas. ramai murid didapati lemah dalam aspek wacana: Isi x x x x x x x x x Murid tidak mengemukakan isi yang menepati tajuk atau kehendak soalan.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 139 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (c) Selepas Penulisan (i) Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. guru wajar berhati-hati dengan beberapa kelemahan murid dalam penulisan. iaitu: x x x x x x x (ii) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata atau membuat penambahan bagi beberapa Baiki kesalahan kekurangan. selain terdapat kesalahan ejaan. Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang lain. tetapi isi yang dikemukakan berulang. Isi yang dikemukakan tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. Penulisan panjang. Kelemahan Murid dalam Penulisan Dalam pengajaran.

Elakkan tanda tanya dalam wacana. Baca dan semak semula penulisan yang telah ditanda oleh guru.3). selain lengkap dengan beberapa contoh yang khusus. Sentiasa merujuk kepada kamus untuk mengetahui erti perkataan atau kosa kata baharu bagi penulisan.3. Kemahiran diaplikasikan dengan berdasarkan beberapa peraturan dan perancangan penulisan yang jitu. Teliti pengajaran guru berdasarkan pengolahan wacana yang tepat dan kemas.2 Jelaskan strategi pengajaran wacana tatabahasa sekolah rendah. 9. .3 WACANA DALAM PENULISAN SEKOLAH RENDAH Bahagian ini mengenengahkan kepada anda pengaplikasian kemahiran wacana dalam penulisan bagi sekolah rendah.1 Aplikasi Kemahiran Wacana dalam Penulisan Sekolah Rendah Subtopik ini akan menerangkan aplikasi kemahiran wacana di dalam penulisan sekolah rendah (rujuk Jadual 9.140 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Panduan bagi Penghasilan Wacana Penulisan Cemerlang x Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar. majalah dan buku cerita yang bersesuaian untuk meneliti kesinambungan isiisi. x x x AKTIVITI 9. 9.

49 Menyatakan Keratan akhbar pendapat yang bernas dalam perbincangan 3.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.28 Menulis kesudahan cerita Gambar Kad perkataan Keratan akhbar Sumbang saran Menyusun mengikut urutan Penulisan . 1. Kemahiran.Biografi Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dalam perbincangan serta dapat menulis tentang tajuk yang diberi Papan gulung 1.16 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur bahan Carta 1.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan Menjana minda Menyusun mengikut urutan .26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang diketahui atau dibaca. 3.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu Kad jalur cerita Gambar Tokoh 1.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa Menyusun mengikut keutamaan Penulisan Menyambung cerita Murid boleh: (i) Menulis tentang tajuk yang diberi.3: Tajuk/Objektif. Media Pengajaran dan KBKK Tajuk / Objektif Penulisan Fakta Murid boleh: (i) Memberikan pendapat dan menyusun isi mengikut turutan serta dapat menulis semula dengan baik Kemahiran Media Pengajaran KBKK Menjana idea Gambar 1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 141 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Jadual 9.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur 3.

19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita atau bahan bacaan 2.26 Memberikan pendapat tentang sesuatu pernyataan yang dibaca berpandukan peta minda Bahan edaran Kad perkataan Transparensi .15 Membaca rangkai kata.Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membaca.40 Menulis bentuk prosa Penulisan .Surat Kiriman Tidak Rasmi Murid boleh: (i) Membezakan antara Surat Kiriman Tidak Rasmi dengan Surat Kiriman Rasmi 1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas 1.32 Mencatatkan isi-isi penting daripada bahan yang dibaca atau diperdengarkan 3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur Penulisan . ayat dan perenggan 2.19 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan 3.15 Membaca rangkai kata. pendapat Peta minda Bahan sebenar Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi Lembaran kerja Kad perkataan Membanding beza Membuat kesimpulan .16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat 2.142 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH 3.bahan Memberikan bacaan. ayat dan perenggan 2. menghayati dan memberi pendapat serta menjawab latihan penulisan dengan betul 1.

majalah-majalah. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 143 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH (ii) Memahami peta minda dan menulis tentang tajuk yang diberi. rencanarencana. Isi-isi. memadai tiga atau empat ayat. Isi penulisan hendaklah asli. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca. Pengenalan Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. Penulisan perlu mempunyai empat isi. Selepas itu.45 Menulis surat kiriman mengikut format (a) Kerangka Penulisan Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan. menyaksikan sendiri dan daripada (ii) . Isi-Isi Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. makalah-makalah. iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Isi yang utama mestilah didahulukan. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. buku-buku cerita. kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja. 3. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Sebaik-baiknya. Dalam pengenalan. murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. fikirkanlah pula tentang: x x x (i) Pengenalan. satu isi bagi satu perenggan. hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. murid hendaklah banyak membaca surat khabar. dan Penutup. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk.

maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung. Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan. Fahami bentuk soalan. Tip Penulisan Antara kaedah pertanyaan): x x x x x x Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah (iii) Penutup Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. (b) Cara-cara Menulis Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut: (i) Pemilihan Tajuk atau Soalan x x x x (ii) Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Penyusunan Rangka Penulisan x x Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi. Raminah Hj. sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Sabran & Sofiah Hamid. Senaraikan semua isi penting secara ringkas. . Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai. Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan. 1990). Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Jangan campur adukkan isi.144 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH pengalaman sendiri.

TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 145 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x Susun isi mengikut urutan dan kepentingan. Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh. kesalahan ejaan. penggunaan imbuhan. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan x (v) Secara umumnya. murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas. (iii) Penulisan x x Semasa menulis. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. tanda baca. iaitu: x x x 4 minit untuk mendapatkan isi 24 minit untuk menulis 2 minit untuk menyemak semula Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik? Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog: . berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan. Elakkan pengulangan isi utama. Bahagian-bahagian penulisan yang ideal x x x x x x Perenggan pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan penutup (iv) Penyemakan Penulisan x Setelah selesai menulis. mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan.

Bincangkan wacana tatabahasa dalam penulisan sekolah rendah. x . isi yang lebih daripada tiga dan penutup. kemudian susun mengikut isi yang lebih penting. selain tidak melakukan sebarang kesalahan. lembut. x SEMAK KENDIRI 9. . Penulisan mestilah mempunyai pendahuluan. Tulis berdasarkan rangka yang disediakan. Huraikan strategi penulisan yang menggunakan wacana tatabahasa yang luas bagi sekolah rendah. Murid juga akan memperoleh markah penuh bagi aspek bahasa jika penulisan mengandungi wacana yang mantap.1 1.‰jawab saya. iaitu pengenalan. x Murid boleh mendapat markah penuh bagi aspek isi jika penulisan mempunyai perkara yang ditetapkan. sekurang-kurangnya mempunyai tiga isi (seelok-eloknya cari empat isi) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.‰ „Memang saya tertunggu-tunggu. 2.‰ luah Jamal. isi-isi dan penutup. Bagi penulisan meminta fakta. (c) Panduan Khusus bagi Penulisan x x x x x Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. „Tentu kamu tertunggu kepulangan saya. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas dalam fikiran.146 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Contoh: „Kamu baru pulang?‰ „Baru sebentar tadi. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.

Fahami kehendak soalan dan format penulisannya (jika karangan berformat). Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti dengan penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Dalam penutup digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Pelbagai cara mencatat isi. Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti penulisan tersebut. Penutup juga ringkas sebagai rumusan atau kesimpulan. Mesti ada pendahuluan. Patuhi format (jika berkaitan). x x . Memadai dengan satu atau dua ayat. Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Catat isi atau kerangka penulisan. isi dan penutup. Penutuplah yang menjadi wacana kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu penulisan. Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara. Memadai dengan tiga atau empat ayat. Bagi penulisan yang terpesong pula. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Format Isi / Huraian Imbuhan Struktur Ayat Ejaan Tanda Baca Perbendaharaan Kata x x x x x x x Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan. sebanyak 3 markah boleh ditolak daripada markah keseluruhan. Menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan. Tulis pendahuluan secara ringkas. antaranya menggunakan konsep peta minda dan penomboran. Memadai dengan satu atau dua ayat.TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN W 147 KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH x x x x x x Sekiranya penulisan tidak mengikut format yang ditetapkan. hanya 5 markah sahaja diberi.

(1988). Pedagogi bahasa. Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pendekatan mengajar Bahasa Malaysia. Bhd.148 X TOPIK 9 APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN SEKOLAH RENDAH Ejaan Format Isi Kaedah Kerangka Kesimpulan Pemilihan Isi Pendahuluan Pendekatan Penggunaan Imbuhan Penutup Perbendaharaan Kata Perancangan Strategi Struktur Ayat Tanda Baca Juriah Long. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Husin. Kamarudin Hj. Raminah Hj. (1990). Sabran dan Sofiah Hamid. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.