Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Difokus Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yang disediakan khusus

untuk pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini dijalankan bagi memberi kefahaman serta gambaran awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan selain sedar akan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi, temu bual dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. Melalui PBS guru pelatih dapat memahami tingkah laku murid, menambah pengetahuan tentang pengurusan sekolah dan pengurusan bilikdarjah untuk menyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Melalui program PBS pelajar akan lebih memahami bagaimana guru mengajar, bagaimana murid belajar dan bagaimana pengurus sekolah mentadbir sekolah selain mendapat pendedahan awal mengenai kerjaya dan rutin seorang guru yang sebenar. Program PBS telah berlangsung selama 1 minggu, iaitu bermula pada 20 Mac 2011 sehingga 24 Mac 2011. Bagi PBS Siri pertama ini, tugasan diberikan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan. Pelajar yang akan menjalani PBS ditempatkan di sekolah yang ditentukan sendiri dan dan pihak sekolah akan dimaklumkan dengan program ini untuk tindakan lanjut. Sepanjang PBS dijalankan pelajar akan melihat persekitaran kawasan sekolah dan membuat pemerhatian tentang pentadbiran, teknik dan skil mengajar, pengurusan kelas, pembelajaran dan sebagainya mengikut tugasan-tugasan yang telah diberikan. Segala aktiviti yang akan dibuat di sekolah pilihan berkait rapat dengan

Objektif PBS. pembelajaran dan budaya sekolah (viii) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan (x) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru (xi) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan Laporan disediakan oleh: 1 APRIL 2011 __________________________ . guru dan kakitangan sekolah (vii) Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. Menghayati kerjaya seorang guru (iii) Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah (iv) Mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid (v) Memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran (vi) Membina kemahiran berinteraksi dengan murid. iklim pengajaran. Berdasarkan kepada program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini juga pelajar dapat: (i) (ii) Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.

guru-guru. Paling utama. staf-staf sekolah dan juga murid-murid. Melalui tugasan yang telah diberikan. Robert . saya mendapati Teori Tugas Perkembangan Robert Havinghurst adalah tepat dan bersesuaian pada umur kanakkanak tersebut. Saya dapati kanak-kanak mula belajar melalui tugas tersebut. Hubungan yang baik dengan mereka akan memudahkan lagi objektif membentuk murid-murid seperti yang telah diseru oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan jayanya. Kuala Terengganu memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan yang luas kepada saya sebagai seorang bakal guru yang akan mencorakkan pemimpin pada masa hadapan. Ia memerlukan dedikasi. tanggungjawab. kita perlulah bijak berinteraksi dengan komuniti dan masyarakat di sekolah seperti pihak pengurusan sekolah. kakitangan sekolah. komitmen serta kesabaran yang tinggi bagi mendidik anak bangsa kita menjadi bangsa yang berguna pada masa akan datang dan bukannya hanya sekadar mengajar mereka mengikut sukatan pelajaran yang telah disediakan. saya dapat menilai dan membuat refleksi tentang teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas dan cara untuk saya aplikasikannya ketika di dalam kelas nanti.Penilaian dan Laporan Pengalaman selama seminggu di SK Seri Budiman. Selain itu. sebarang kemungkinan yang akan berlaku seharusnya kita hadapi dengan persediaan yang rapi kerana pekerjaan sebagai seorang guru menuntut kita agar sentiasa bersedia pada setiap masa. Sebagai seorang guru. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. sifat seorang guru haruslah bijak menghadapi situasi-situasi genting dengan tindakan yang rasional dan matang. Kini baru saya sedari bahawa tugas sebagai seorang guru itu bukanlah mudah.

Pengalaman mengganti kelas guru lain memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pendedahan awal tentang pembelajaran murid. perkembangan kanak-kanak sudah semestinya lebih lancar sekiranya ibu bapa lebih memahami keperluan pembelajaran anak mereka terutamanya membantu dalam proses ini. nilai-nilai. sikap. Jika tidak. dapat membantu saya memahami lagi tujuan saya berada di SK Seri Budiman selama seminggu. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. suasana di kelas dan membina sikap . Alhamdulillah. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. Oleh yang demikian beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya. Objektif yang ingin dicapai melalui PBS dapat difahami dan tercapai dengan adanya kerjasama yang kukuh antara pihak sekolah dan guru-guru pelatih di sini.Havighurst berpendapat bahawa setiap individu mesti menyelesaikan ³tugasan´ pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. Sekiranya tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya hasilnya akan membawa kebahagiaan kepada individu tersebut. Melalui objektif-objektif tersebut. antara objektif yang tercapai ialah saya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah selain sudah mula dapat menghayati kerjaya sebagai seorang guru. Contohnya. bayi perlu merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan (lebih rumit) dimana bayi parlu menyelesaikan masalah merangkak sebelum berjalan iaitu kemahiran yang lebih tinggi. Ini kerana. kefahaman. norma dan budaya masyarakat.

. Dalam pada itu. mereka sempat memberikan kata-kata semangat dan perangsang agar kami tetap cekal dalam jalan yang kami pilih untuk menjadi guru. Rutin yang sarat dengan tugasan yang berat membuatkan saya bermuhasabah diri tentang apa yang perlu saya perbaiki agar hari-hari mendatang dapat saya lalui dengan sempurna seperti cara untuk mengawal kelas dengan baik dan sebagainya.positif terhadap profesion keguruan. Pengalaman yang diceritakan oleh mereka dapat membakar semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan beretika pada masa akan datang. Terdapat juga beberapa guru yang banyak membantu saya dan rakan lain dalam memperoleh maklumat dan sudi berkongsi pengalaman mengajar mereka.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .

terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang saya gunakan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Takwim sekolah bagi tahun 2011 Aktiviti kokurikulum Peranan Guru Besar Melihat nilai-nilai murni yang diamalkan dalam kalangan murid Maklumat guru dan murid . guru-guru. dan perbincangan. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah. Pemerhatian ini direkodkan dengan membuat catatan dan mengambil gambar menggunakan kamera digital. Guru Penolong Kanan 1. staf sokongan dan beberapa orang murid. saya juga telah melihat guru mengajar di dalam kelas. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini termasuklah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Carta organisasi sekolah Prasarana dan kemudahan sekolah Mural sekolah Kata-kata hikmah Nilai-nilai murni dalam kalangan murid Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Persekitaran bilik darjah Aktiviti kokurikulum murid Kaedah 2: Temu bual Kaedah ini dijalankan dengan membuat temu bual bersama Guru Besar.Dalam tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). temu bual. Kaedah 1: Pemerhatian Kaedah ini dijalankan dengan melihat pemandangan dan persekitaran sekolah. Di samping itu. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan dalam borang rekod kolaborasi. Kajian ini dilaksanakan dengan 3 kaedah iaitu pemerhatian.

guru Pemulihan 3M dan Guru Penolong Kanan 1.‡ ‡ ‡ Pencapaian sekolah Hal-hal pentadbiran sekolah Cara melaksanakan Rancangan Pengajaran Harian Kaedah 3: Perbincangan Kaedah ini dijalankan dengan membuat perbincangan bersama guru Pra Sekolah.Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Peranan Guru Penolong Kanan Peranan Guru Sukatan Pelajaran KBSR Maklumat guru Sejarah penubuhan Pra Sekolah Perjalanan rutin Pra Sekolah Web tema Pra Sekolah Hal-hal berkaitan kelas Pemulihan 3M Pengurusan kelas Prasarana sekolah Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .

KOLABORASI .

Untuk tujuan kolaborasi. kolaborasi adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri ketika berinteraksi. saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama beberapa orang kakitangan sekolah dan juga pelajar ke dalam boring kolaborasi yang disediakan berserta tandatangan pengesahan. Saya berpendapat bahawa. Rujuk Lampiran Kolaborasi di muka surat sebelah .

ILMU DAN PENGETAHUAN BARU .

Murid-murid hanya perlu pergi ke kawasan belakang kelas untuk membuat rujukan terus tanpa perlu membuang masa di tempat lain. Maklumat yang ditampal dapat ditanggalkan dan diganti dengan maklumat yang terkini agar para pelajar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa.mereka sangat kreatif dalam penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). Mereka juga turut diterapkan dengan unsur kerohanian dengan membaca doa sebelum dan selepas memasuki tandas dan juga bacaan al-Quran pada awal pagi setiap hari sebelum memulakan pembelajaran. Selain itu. Malah penggunaan papan kenyataan ini adalah bersifat tetap dan boleh digunakan secara berulang kali. ini membuatkan pelajar sangat berminat untuk belajar malah lembaran kerja yang diberikan mengikut tahap kemampuan pelajar agar tidak menjadi bebanan kepada mereka.Ilmu Dan Pengetahuan Baru 1) Pemerhatian Melalui pemerhatian saya. Guru di sekolah ini sangat bijak menceriakan kelas lebih- . mereka tidak membuang sampah di merata tempat dan meletakkan bekas makanan yang telah kotor di kantin ke tempat yang telah disediakan. saya dapat simpulkan bahawa penggunaan papan kenyataan dibelakang kelas sangat penting kerana pelajar akan mencari maklumat berkaitan topik yang diajar. guru juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menstabilkan emosi pelajar. Pada pandangan mata kasar saya ini. Selain itu. saya juga dapat melihat guru sangat bijak mengawal pelajar di dalam kelas walaupun mengajar kelas paling tercorot. Guru-gurunya sangat menitikberatkan unsur penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar melalui budaya memberi salam apabila berjumpa dengan guru mahupun individu yang melawat sekolah mereka. Murid-murid juga tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. pelajar di sekolah ini bijak dalam menguruskan soal kebersihan. Sekolah Kebangsaan Seri Budiman merupakan sebuah sekolah yang indah dan bersih. Disamping itu. Tambahan lagi.

Penggunaan bahasa semasa menemuramah mereka sangat berlainan. melalui langkah ini. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Malah beliau turut menunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan kertas kerja. Oleh itu. guru-guru di sekolah ini sangat menepati masa. Saya telah diajar oleh mentor saya ketika menjalani PBS bagaimana untuk berinteraks idengan orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita. pelajar tidak sempat untuk bermain atau membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah kerana guru dapat masuk ke kelas tepat pada masa loceng dibunyikan. mereka jadual waktu. saya telah menemubual Guru Besar. para guru. guru telah mengambil inisiatif dengan menampal bahan-bahan ilmiah dengan kertas yang berwarna. para guru turut menampal perkataan-perkataan ilmiah di dinding sekitar laluan pelajar. kerana pada tahap ini pelajar tahun satu sangat gemarkan sesuatu yang riang-ria dan berwarna-warni. Guru Kokurikulum. contohnya perkataan dalam Bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.lebih lagi guru kelas tahun satu. Guru Penolong Kanan 1. Malah papan kenyataan dipastikan mempunyai bahan-bahan ilmiah. Selain itu. Selain itu. Malah disini saya dapat lihat sahsiah guru di sekolah ini sangat tinggi.Teknik pertanyaan yang tidak baik akan membuahkan hasil yang tidak baik manakala teknik yang baik dan berkesan akan memberikan hasil yang memuaskan hati kedua belah pihak. saya juga berinteraksi . jadual tugasan dengan rekaan yang unik dan sebagainya. pelajar dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam Bahasa Arab. Semasa menjalani PBS. Disamping itu. Saya juga telah mengetahui mengenai kesan sesebuah teknik pertanyaan terhadap hasil yang diperolehi. Selain itu. 2) Temubual Semasa melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah saya telah mempelajari pelbagai teknik pertanyaan yang baik dan berkesan. beliau juga memberi tunjuk ajar mengenai cara mengendalikan mesyuarat dan juga membuat minit mesyuarat. staf sokongan dan murid-murid.

Saya juga turut mengkaji susun atur meja dan ruang belajar yang paling berkesan. saya dapat mengetahui cara penggunaan BBM yang berkesan untuk menarik minat pelajar. Selain itu. saya telah menjanjikan denda kepada pelajar jika mereka cuba bising di dalam kelas. Tetapi denda tersebut belum tentu dilakukan. Denda ini hanyalah sekadar untuk melahirkan rasa takut kepada mereka. Saya juga memahami tentang pengurusan pengajaraan dan pembelajaran serta strategi-strategi yang dilaksanakan untuk pelajar. Selain itu. Untuk mengendali kelas dengan lebih berkesan. Saya telah menanyakan beberapa soalan tentang teori tugas perkembangan Robert Havinghurst terhadap guru dan mereka memberikan kerjasama yang baik kepada saya. Bilik darjah yang konduksif dan lengkap ialah bilik darjah yang mempunyai kemudahan yang lengkap. suasana dan iklim bilik darjah yang bersih dan selesa merupakan antara aspek terpenting agar proses P&P dapat berjalan dengan baik.dengan guru-guru lain untuk membuat sedikit rujukan tentang tugasan yang telah diberi. saya dapat belajar sedikit cara-cara untuk mengendali kelas. saya perlulah lebih tegas semasa mula-mula ingin melangkah ke dalam kelas tersebut. Melalui gantian tersebut. 3) Pengalaman Di Bilik Darjah Dengan mengkaji bilik darjah. Saya telah mengantikan guru untuk pebagai kelas. Melalui tinjauan dan temubual. Pengalaman Berasaskan Sekolah mengajar banyak pengalaman di bilik darjah dan saya dapat merasai keadaan sebenar bilik darjah. saya dapat menyesuaikan diri di sekolah dan bilik darjah sebagai seorang guru. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.