Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Difokus Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yang disediakan khusus

untuk pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini dijalankan bagi memberi kefahaman serta gambaran awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan selain sedar akan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi, temu bual dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. Melalui PBS guru pelatih dapat memahami tingkah laku murid, menambah pengetahuan tentang pengurusan sekolah dan pengurusan bilikdarjah untuk menyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Melalui program PBS pelajar akan lebih memahami bagaimana guru mengajar, bagaimana murid belajar dan bagaimana pengurus sekolah mentadbir sekolah selain mendapat pendedahan awal mengenai kerjaya dan rutin seorang guru yang sebenar. Program PBS telah berlangsung selama 1 minggu, iaitu bermula pada 20 Mac 2011 sehingga 24 Mac 2011. Bagi PBS Siri pertama ini, tugasan diberikan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan. Pelajar yang akan menjalani PBS ditempatkan di sekolah yang ditentukan sendiri dan dan pihak sekolah akan dimaklumkan dengan program ini untuk tindakan lanjut. Sepanjang PBS dijalankan pelajar akan melihat persekitaran kawasan sekolah dan membuat pemerhatian tentang pentadbiran, teknik dan skil mengajar, pengurusan kelas, pembelajaran dan sebagainya mengikut tugasan-tugasan yang telah diberikan. Segala aktiviti yang akan dibuat di sekolah pilihan berkait rapat dengan

pembelajaran dan budaya sekolah (viii) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan (x) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru (xi) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan Laporan disediakan oleh: 1 APRIL 2011 __________________________ . iklim pengajaran. Menghayati kerjaya seorang guru (iii) Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah (iv) Mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid (v) Memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran (vi) Membina kemahiran berinteraksi dengan murid. guru dan kakitangan sekolah (vii) Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah. Berdasarkan kepada program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini juga pelajar dapat: (i) (ii) Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.Objektif PBS.

sifat seorang guru haruslah bijak menghadapi situasi-situasi genting dengan tindakan yang rasional dan matang.Penilaian dan Laporan Pengalaman selama seminggu di SK Seri Budiman. saya dapat menilai dan membuat refleksi tentang teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas dan cara untuk saya aplikasikannya ketika di dalam kelas nanti. tanggungjawab. kita perlulah bijak berinteraksi dengan komuniti dan masyarakat di sekolah seperti pihak pengurusan sekolah. Kuala Terengganu memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan yang luas kepada saya sebagai seorang bakal guru yang akan mencorakkan pemimpin pada masa hadapan. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. staf-staf sekolah dan juga murid-murid. Hubungan yang baik dengan mereka akan memudahkan lagi objektif membentuk murid-murid seperti yang telah diseru oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan jayanya. sebarang kemungkinan yang akan berlaku seharusnya kita hadapi dengan persediaan yang rapi kerana pekerjaan sebagai seorang guru menuntut kita agar sentiasa bersedia pada setiap masa. kakitangan sekolah. Paling utama. Robert . Ia memerlukan dedikasi. Selain itu. Melalui tugasan yang telah diberikan. Kini baru saya sedari bahawa tugas sebagai seorang guru itu bukanlah mudah. Sebagai seorang guru. Saya dapati kanak-kanak mula belajar melalui tugas tersebut. guru-guru. saya mendapati Teori Tugas Perkembangan Robert Havinghurst adalah tepat dan bersesuaian pada umur kanakkanak tersebut. komitmen serta kesabaran yang tinggi bagi mendidik anak bangsa kita menjadi bangsa yang berguna pada masa akan datang dan bukannya hanya sekadar mengajar mereka mengikut sukatan pelajaran yang telah disediakan.

dapat membantu saya memahami lagi tujuan saya berada di SK Seri Budiman selama seminggu. Sekiranya tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya hasilnya akan membawa kebahagiaan kepada individu tersebut. Oleh yang demikian beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya. antara objektif yang tercapai ialah saya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah selain sudah mula dapat menghayati kerjaya sebagai seorang guru. Jika tidak. Pengalaman mengganti kelas guru lain memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pendedahan awal tentang pembelajaran murid. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. Alhamdulillah. perkembangan kanak-kanak sudah semestinya lebih lancar sekiranya ibu bapa lebih memahami keperluan pembelajaran anak mereka terutamanya membantu dalam proses ini. norma dan budaya masyarakat. kefahaman. Melalui objektif-objektif tersebut. sikap. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Objektif yang ingin dicapai melalui PBS dapat difahami dan tercapai dengan adanya kerjasama yang kukuh antara pihak sekolah dan guru-guru pelatih di sini. suasana di kelas dan membina sikap . Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. nilai-nilai. Contohnya. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. Ini kerana.Havighurst berpendapat bahawa setiap individu mesti menyelesaikan ³tugasan´ pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. bayi perlu merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan (lebih rumit) dimana bayi parlu menyelesaikan masalah merangkak sebelum berjalan iaitu kemahiran yang lebih tinggi.

positif terhadap profesion keguruan. Terdapat juga beberapa guru yang banyak membantu saya dan rakan lain dalam memperoleh maklumat dan sudi berkongsi pengalaman mengajar mereka. Pengalaman yang diceritakan oleh mereka dapat membakar semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan beretika pada masa akan datang. Dalam pada itu. Rutin yang sarat dengan tugasan yang berat membuatkan saya bermuhasabah diri tentang apa yang perlu saya perbaiki agar hari-hari mendatang dapat saya lalui dengan sempurna seperti cara untuk mengawal kelas dengan baik dan sebagainya. mereka sempat memberikan kata-kata semangat dan perangsang agar kami tetap cekal dalam jalan yang kami pilih untuk menjadi guru. .

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .

Pemerhatian ini direkodkan dengan membuat catatan dan mengambil gambar menggunakan kamera digital. Kajian ini dilaksanakan dengan 3 kaedah iaitu pemerhatian. Guru Penolong Kanan 1. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah. dan perbincangan. Di samping itu. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Takwim sekolah bagi tahun 2011 Aktiviti kokurikulum Peranan Guru Besar Melihat nilai-nilai murni yang diamalkan dalam kalangan murid Maklumat guru dan murid . guru-guru.Dalam tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Kaedah 1: Pemerhatian Kaedah ini dijalankan dengan melihat pemandangan dan persekitaran sekolah. terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang saya gunakan. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini termasuklah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Carta organisasi sekolah Prasarana dan kemudahan sekolah Mural sekolah Kata-kata hikmah Nilai-nilai murni dalam kalangan murid Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Persekitaran bilik darjah Aktiviti kokurikulum murid Kaedah 2: Temu bual Kaedah ini dijalankan dengan membuat temu bual bersama Guru Besar. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan dalam borang rekod kolaborasi. temu bual. saya juga telah melihat guru mengajar di dalam kelas. staf sokongan dan beberapa orang murid.

guru Pemulihan 3M dan Guru Penolong Kanan 1. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Peranan Guru Penolong Kanan Peranan Guru Sukatan Pelajaran KBSR Maklumat guru Sejarah penubuhan Pra Sekolah Perjalanan rutin Pra Sekolah Web tema Pra Sekolah Hal-hal berkaitan kelas Pemulihan 3M Pengurusan kelas Prasarana sekolah Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan.‡ ‡ ‡ Pencapaian sekolah Hal-hal pentadbiran sekolah Cara melaksanakan Rancangan Pengajaran Harian Kaedah 3: Perbincangan Kaedah ini dijalankan dengan membuat perbincangan bersama guru Pra Sekolah.

KOLABORASI .

Saya berpendapat bahawa. Rujuk Lampiran Kolaborasi di muka surat sebelah .Untuk tujuan kolaborasi. kolaborasi adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri ketika berinteraksi. saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama beberapa orang kakitangan sekolah dan juga pelajar ke dalam boring kolaborasi yang disediakan berserta tandatangan pengesahan.

ILMU DAN PENGETAHUAN BARU .

guru juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menstabilkan emosi pelajar. saya juga dapat melihat guru sangat bijak mengawal pelajar di dalam kelas walaupun mengajar kelas paling tercorot. mereka tidak membuang sampah di merata tempat dan meletakkan bekas makanan yang telah kotor di kantin ke tempat yang telah disediakan. Tambahan lagi. Maklumat yang ditampal dapat ditanggalkan dan diganti dengan maklumat yang terkini agar para pelajar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. Guru-gurunya sangat menitikberatkan unsur penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar melalui budaya memberi salam apabila berjumpa dengan guru mahupun individu yang melawat sekolah mereka. saya dapat simpulkan bahawa penggunaan papan kenyataan dibelakang kelas sangat penting kerana pelajar akan mencari maklumat berkaitan topik yang diajar.Murid-murid hanya perlu pergi ke kawasan belakang kelas untuk membuat rujukan terus tanpa perlu membuang masa di tempat lain. Selain itu.Ilmu Dan Pengetahuan Baru 1) Pemerhatian Melalui pemerhatian saya. Murid-murid juga tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Malah penggunaan papan kenyataan ini adalah bersifat tetap dan boleh digunakan secara berulang kali. Disamping itu. pelajar di sekolah ini bijak dalam menguruskan soal kebersihan. Sekolah Kebangsaan Seri Budiman merupakan sebuah sekolah yang indah dan bersih. ini membuatkan pelajar sangat berminat untuk belajar malah lembaran kerja yang diberikan mengikut tahap kemampuan pelajar agar tidak menjadi bebanan kepada mereka. Guru di sekolah ini sangat bijak menceriakan kelas lebih- . Selain itu.mereka sangat kreatif dalam penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). Mereka juga turut diterapkan dengan unsur kerohanian dengan membaca doa sebelum dan selepas memasuki tandas dan juga bacaan al-Quran pada awal pagi setiap hari sebelum memulakan pembelajaran. Pada pandangan mata kasar saya ini.

lebih lagi guru kelas tahun satu. pelajar tidak sempat untuk bermain atau membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah kerana guru dapat masuk ke kelas tepat pada masa loceng dibunyikan. guru telah mengambil inisiatif dengan menampal bahan-bahan ilmiah dengan kertas yang berwarna. staf sokongan dan murid-murid. Oleh itu. Malah beliau turut menunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan kertas kerja. kerana pada tahap ini pelajar tahun satu sangat gemarkan sesuatu yang riang-ria dan berwarna-warni. Selain itu. Semasa menjalani PBS. Guru Penolong Kanan 1. beliau juga memberi tunjuk ajar mengenai cara mengendalikan mesyuarat dan juga membuat minit mesyuarat. Selain itu. melalui langkah ini. para guru turut menampal perkataan-perkataan ilmiah di dinding sekitar laluan pelajar. Saya telah diajar oleh mentor saya ketika menjalani PBS bagaimana untuk berinteraks idengan orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita. guru-guru di sekolah ini sangat menepati masa. saya telah menemubual Guru Besar. 2) Temubual Semasa melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah saya telah mempelajari pelbagai teknik pertanyaan yang baik dan berkesan. jadual tugasan dengan rekaan yang unik dan sebagainya. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Malah disini saya dapat lihat sahsiah guru di sekolah ini sangat tinggi. Guru Kokurikulum. Saya juga telah mengetahui mengenai kesan sesebuah teknik pertanyaan terhadap hasil yang diperolehi. pelajar dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam Bahasa Arab. Disamping itu. Selain itu. saya juga berinteraksi . Malah papan kenyataan dipastikan mempunyai bahan-bahan ilmiah. contohnya perkataan dalam Bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Penggunaan bahasa semasa menemuramah mereka sangat berlainan.Teknik pertanyaan yang tidak baik akan membuahkan hasil yang tidak baik manakala teknik yang baik dan berkesan akan memberikan hasil yang memuaskan hati kedua belah pihak. mereka jadual waktu. para guru.

saya dapat menyesuaikan diri di sekolah dan bilik darjah sebagai seorang guru. saya perlulah lebih tegas semasa mula-mula ingin melangkah ke dalam kelas tersebut. saya dapat mengetahui cara penggunaan BBM yang berkesan untuk menarik minat pelajar. Melalui gantian tersebut. Saya telah menanyakan beberapa soalan tentang teori tugas perkembangan Robert Havinghurst terhadap guru dan mereka memberikan kerjasama yang baik kepada saya. Bilik darjah yang konduksif dan lengkap ialah bilik darjah yang mempunyai kemudahan yang lengkap.dengan guru-guru lain untuk membuat sedikit rujukan tentang tugasan yang telah diberi. 3) Pengalaman Di Bilik Darjah Dengan mengkaji bilik darjah. Denda ini hanyalah sekadar untuk melahirkan rasa takut kepada mereka. Saya juga turut mengkaji susun atur meja dan ruang belajar yang paling berkesan. Tetapi denda tersebut belum tentu dilakukan. Selain itu. Selain itu. Saya juga memahami tentang pengurusan pengajaraan dan pembelajaran serta strategi-strategi yang dilaksanakan untuk pelajar. Saya telah mengantikan guru untuk pebagai kelas. suasana dan iklim bilik darjah yang bersih dan selesa merupakan antara aspek terpenting agar proses P&P dapat berjalan dengan baik. saya telah menjanjikan denda kepada pelajar jika mereka cuba bising di dalam kelas. Untuk mengendali kelas dengan lebih berkesan. Pengalaman Berasaskan Sekolah mengajar banyak pengalaman di bilik darjah dan saya dapat merasai keadaan sebenar bilik darjah. saya dapat belajar sedikit cara-cara untuk mengendali kelas. . Melalui tinjauan dan temubual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful