Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Difokus Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yang disediakan khusus

untuk pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini dijalankan bagi memberi kefahaman serta gambaran awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan selain sedar akan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi, temu bual dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. Melalui PBS guru pelatih dapat memahami tingkah laku murid, menambah pengetahuan tentang pengurusan sekolah dan pengurusan bilikdarjah untuk menyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Melalui program PBS pelajar akan lebih memahami bagaimana guru mengajar, bagaimana murid belajar dan bagaimana pengurus sekolah mentadbir sekolah selain mendapat pendedahan awal mengenai kerjaya dan rutin seorang guru yang sebenar. Program PBS telah berlangsung selama 1 minggu, iaitu bermula pada 20 Mac 2011 sehingga 24 Mac 2011. Bagi PBS Siri pertama ini, tugasan diberikan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan. Pelajar yang akan menjalani PBS ditempatkan di sekolah yang ditentukan sendiri dan dan pihak sekolah akan dimaklumkan dengan program ini untuk tindakan lanjut. Sepanjang PBS dijalankan pelajar akan melihat persekitaran kawasan sekolah dan membuat pemerhatian tentang pentadbiran, teknik dan skil mengajar, pengurusan kelas, pembelajaran dan sebagainya mengikut tugasan-tugasan yang telah diberikan. Segala aktiviti yang akan dibuat di sekolah pilihan berkait rapat dengan

Menghayati kerjaya seorang guru (iii) Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah (iv) Mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid (v) Memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran (vi) Membina kemahiran berinteraksi dengan murid. pembelajaran dan budaya sekolah (viii) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan (x) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru (xi) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan Laporan disediakan oleh: 1 APRIL 2011 __________________________ . Berdasarkan kepada program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini juga pelajar dapat: (i) (ii) Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. iklim pengajaran. guru dan kakitangan sekolah (vii) Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah.Objektif PBS.

Selain itu. saya mendapati Teori Tugas Perkembangan Robert Havinghurst adalah tepat dan bersesuaian pada umur kanakkanak tersebut. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. sebarang kemungkinan yang akan berlaku seharusnya kita hadapi dengan persediaan yang rapi kerana pekerjaan sebagai seorang guru menuntut kita agar sentiasa bersedia pada setiap masa. Ia memerlukan dedikasi. Robert . Sebagai seorang guru. Kuala Terengganu memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan yang luas kepada saya sebagai seorang bakal guru yang akan mencorakkan pemimpin pada masa hadapan. tanggungjawab. kakitangan sekolah. Paling utama. Melalui tugasan yang telah diberikan. kita perlulah bijak berinteraksi dengan komuniti dan masyarakat di sekolah seperti pihak pengurusan sekolah. guru-guru. sifat seorang guru haruslah bijak menghadapi situasi-situasi genting dengan tindakan yang rasional dan matang. saya dapat menilai dan membuat refleksi tentang teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas dan cara untuk saya aplikasikannya ketika di dalam kelas nanti. staf-staf sekolah dan juga murid-murid.Penilaian dan Laporan Pengalaman selama seminggu di SK Seri Budiman. Hubungan yang baik dengan mereka akan memudahkan lagi objektif membentuk murid-murid seperti yang telah diseru oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan jayanya. Kini baru saya sedari bahawa tugas sebagai seorang guru itu bukanlah mudah. komitmen serta kesabaran yang tinggi bagi mendidik anak bangsa kita menjadi bangsa yang berguna pada masa akan datang dan bukannya hanya sekadar mengajar mereka mengikut sukatan pelajaran yang telah disediakan. Saya dapati kanak-kanak mula belajar melalui tugas tersebut.

perkembangan kanak-kanak sudah semestinya lebih lancar sekiranya ibu bapa lebih memahami keperluan pembelajaran anak mereka terutamanya membantu dalam proses ini. antara objektif yang tercapai ialah saya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah selain sudah mula dapat menghayati kerjaya sebagai seorang guru. Melalui objektif-objektif tersebut. kefahaman. nilai-nilai. suasana di kelas dan membina sikap . Sekiranya tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya hasilnya akan membawa kebahagiaan kepada individu tersebut. Ini kerana. dapat membantu saya memahami lagi tujuan saya berada di SK Seri Budiman selama seminggu. norma dan budaya masyarakat. sikap. bayi perlu merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan (lebih rumit) dimana bayi parlu menyelesaikan masalah merangkak sebelum berjalan iaitu kemahiran yang lebih tinggi. Contohnya. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Alhamdulillah. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. Oleh yang demikian beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. Pengalaman mengganti kelas guru lain memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pendedahan awal tentang pembelajaran murid.Havighurst berpendapat bahawa setiap individu mesti menyelesaikan ³tugasan´ pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. Jika tidak. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. Objektif yang ingin dicapai melalui PBS dapat difahami dan tercapai dengan adanya kerjasama yang kukuh antara pihak sekolah dan guru-guru pelatih di sini.

.positif terhadap profesion keguruan. Dalam pada itu. Pengalaman yang diceritakan oleh mereka dapat membakar semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan beretika pada masa akan datang. Terdapat juga beberapa guru yang banyak membantu saya dan rakan lain dalam memperoleh maklumat dan sudi berkongsi pengalaman mengajar mereka. mereka sempat memberikan kata-kata semangat dan perangsang agar kami tetap cekal dalam jalan yang kami pilih untuk menjadi guru. Rutin yang sarat dengan tugasan yang berat membuatkan saya bermuhasabah diri tentang apa yang perlu saya perbaiki agar hari-hari mendatang dapat saya lalui dengan sempurna seperti cara untuk mengawal kelas dengan baik dan sebagainya.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .

Guru Penolong Kanan 1. terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang saya gunakan. temu bual. Pemerhatian ini direkodkan dengan membuat catatan dan mengambil gambar menggunakan kamera digital. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini termasuklah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Carta organisasi sekolah Prasarana dan kemudahan sekolah Mural sekolah Kata-kata hikmah Nilai-nilai murni dalam kalangan murid Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Persekitaran bilik darjah Aktiviti kokurikulum murid Kaedah 2: Temu bual Kaedah ini dijalankan dengan membuat temu bual bersama Guru Besar. Kajian ini dilaksanakan dengan 3 kaedah iaitu pemerhatian. guru-guru. Di samping itu. Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan dalam borang rekod kolaborasi. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Takwim sekolah bagi tahun 2011 Aktiviti kokurikulum Peranan Guru Besar Melihat nilai-nilai murni yang diamalkan dalam kalangan murid Maklumat guru dan murid . saya juga telah melihat guru mengajar di dalam kelas. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. dan perbincangan.Dalam tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Kaedah 1: Pemerhatian Kaedah ini dijalankan dengan melihat pemandangan dan persekitaran sekolah. staf sokongan dan beberapa orang murid.

‡ ‡ ‡ Pencapaian sekolah Hal-hal pentadbiran sekolah Cara melaksanakan Rancangan Pengajaran Harian Kaedah 3: Perbincangan Kaedah ini dijalankan dengan membuat perbincangan bersama guru Pra Sekolah. guru Pemulihan 3M dan Guru Penolong Kanan 1. Maklumat yang diperolehi dikumpulkan dan direkodkan. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Peranan Guru Penolong Kanan Peranan Guru Sukatan Pelajaran KBSR Maklumat guru Sejarah penubuhan Pra Sekolah Perjalanan rutin Pra Sekolah Web tema Pra Sekolah Hal-hal berkaitan kelas Pemulihan 3M Pengurusan kelas Prasarana sekolah Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Maklumat yang diperolehi daripada kaedah ini ialah.

KOLABORASI .

Saya berpendapat bahawa. saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama beberapa orang kakitangan sekolah dan juga pelajar ke dalam boring kolaborasi yang disediakan berserta tandatangan pengesahan. Rujuk Lampiran Kolaborasi di muka surat sebelah . kolaborasi adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri ketika berinteraksi.Untuk tujuan kolaborasi.

ILMU DAN PENGETAHUAN BARU .

Ilmu Dan Pengetahuan Baru 1) Pemerhatian Melalui pemerhatian saya. guru juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menstabilkan emosi pelajar. Malah penggunaan papan kenyataan ini adalah bersifat tetap dan boleh digunakan secara berulang kali. Selain itu. Selain itu.mereka sangat kreatif dalam penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). Guru di sekolah ini sangat bijak menceriakan kelas lebih- . saya juga dapat melihat guru sangat bijak mengawal pelajar di dalam kelas walaupun mengajar kelas paling tercorot. Disamping itu. Mereka juga turut diterapkan dengan unsur kerohanian dengan membaca doa sebelum dan selepas memasuki tandas dan juga bacaan al-Quran pada awal pagi setiap hari sebelum memulakan pembelajaran. ini membuatkan pelajar sangat berminat untuk belajar malah lembaran kerja yang diberikan mengikut tahap kemampuan pelajar agar tidak menjadi bebanan kepada mereka. Guru-gurunya sangat menitikberatkan unsur penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar melalui budaya memberi salam apabila berjumpa dengan guru mahupun individu yang melawat sekolah mereka.Murid-murid hanya perlu pergi ke kawasan belakang kelas untuk membuat rujukan terus tanpa perlu membuang masa di tempat lain. Pada pandangan mata kasar saya ini. saya dapat simpulkan bahawa penggunaan papan kenyataan dibelakang kelas sangat penting kerana pelajar akan mencari maklumat berkaitan topik yang diajar. mereka tidak membuang sampah di merata tempat dan meletakkan bekas makanan yang telah kotor di kantin ke tempat yang telah disediakan. pelajar di sekolah ini bijak dalam menguruskan soal kebersihan. Maklumat yang ditampal dapat ditanggalkan dan diganti dengan maklumat yang terkini agar para pelajar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. Murid-murid juga tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Sekolah Kebangsaan Seri Budiman merupakan sebuah sekolah yang indah dan bersih. Tambahan lagi.

Saya telah diajar oleh mentor saya ketika menjalani PBS bagaimana untuk berinteraks idengan orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita. Malah papan kenyataan dipastikan mempunyai bahan-bahan ilmiah. pelajar dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam Bahasa Arab. para guru turut menampal perkataan-perkataan ilmiah di dinding sekitar laluan pelajar. melalui langkah ini. guru-guru di sekolah ini sangat menepati masa. Selain itu. Malah beliau turut menunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan kertas kerja. guru telah mengambil inisiatif dengan menampal bahan-bahan ilmiah dengan kertas yang berwarna. Semasa menjalani PBS. beliau juga memberi tunjuk ajar mengenai cara mengendalikan mesyuarat dan juga membuat minit mesyuarat. para guru. mereka jadual waktu. Selain itu. staf sokongan dan murid-murid. Disamping itu. 2) Temubual Semasa melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah saya telah mempelajari pelbagai teknik pertanyaan yang baik dan berkesan. Penggunaan bahasa semasa menemuramah mereka sangat berlainan.Teknik pertanyaan yang tidak baik akan membuahkan hasil yang tidak baik manakala teknik yang baik dan berkesan akan memberikan hasil yang memuaskan hati kedua belah pihak. Guru Penolong Kanan 1. kerana pada tahap ini pelajar tahun satu sangat gemarkan sesuatu yang riang-ria dan berwarna-warni. Saya juga telah mengetahui mengenai kesan sesebuah teknik pertanyaan terhadap hasil yang diperolehi. jadual tugasan dengan rekaan yang unik dan sebagainya. Oleh itu. saya juga berinteraksi . Selain itu. saya telah menemubual Guru Besar. pelajar tidak sempat untuk bermain atau membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah kerana guru dapat masuk ke kelas tepat pada masa loceng dibunyikan. contohnya perkataan dalam Bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Malah disini saya dapat lihat sahsiah guru di sekolah ini sangat tinggi.lebih lagi guru kelas tahun satu. Guru Kokurikulum.

3) Pengalaman Di Bilik Darjah Dengan mengkaji bilik darjah.dengan guru-guru lain untuk membuat sedikit rujukan tentang tugasan yang telah diberi. saya dapat belajar sedikit cara-cara untuk mengendali kelas. Denda ini hanyalah sekadar untuk melahirkan rasa takut kepada mereka. Selain itu. Bilik darjah yang konduksif dan lengkap ialah bilik darjah yang mempunyai kemudahan yang lengkap. Saya juga turut mengkaji susun atur meja dan ruang belajar yang paling berkesan. Saya telah menanyakan beberapa soalan tentang teori tugas perkembangan Robert Havinghurst terhadap guru dan mereka memberikan kerjasama yang baik kepada saya. Untuk mengendali kelas dengan lebih berkesan. Saya telah mengantikan guru untuk pebagai kelas. Melalui tinjauan dan temubual. Selain itu. Saya juga memahami tentang pengurusan pengajaraan dan pembelajaran serta strategi-strategi yang dilaksanakan untuk pelajar. . Tetapi denda tersebut belum tentu dilakukan. saya dapat menyesuaikan diri di sekolah dan bilik darjah sebagai seorang guru. Melalui gantian tersebut. saya perlulah lebih tegas semasa mula-mula ingin melangkah ke dalam kelas tersebut. saya dapat mengetahui cara penggunaan BBM yang berkesan untuk menarik minat pelajar. Pengalaman Berasaskan Sekolah mengajar banyak pengalaman di bilik darjah dan saya dapat merasai keadaan sebenar bilik darjah. suasana dan iklim bilik darjah yang bersih dan selesa merupakan antara aspek terpenting agar proses P&P dapat berjalan dengan baik. saya telah menjanjikan denda kepada pelajar jika mereka cuba bising di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful