KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En.8 Apr 1988 Mei 1976 . Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara .5 6 7 YBhg.31 Jul 1992 Jun 1982 . Wilfred Vias Jun 1988 .Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B. Dato' Hj. Kamalul Ariffin Hj.1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B.

Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam.Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat. berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

bakat. berasaskan kepada anggapan bahawa: .1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. dan setiap murid harus melibatkan diri. KONSEP 1. jasmani. 1. mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. MATLAMAT.2 Sebagai satu bidang pendidikan. OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah.KONSEP. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. minat. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.(A) 531/97. rohani. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.3 Semua murid boleh dididik. jasmani dan rohani). 1.1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. norma.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. 1.U.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.2.2.2. kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan.2. 1." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P. {Rujuk Seksyen 18.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara. 1."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. nilai. 1. 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak .4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.

3. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2. OBJEKTIF 3. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara .2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. jasmani dan emosi murid-murid. maka apabila disabitkan sedemikian. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 3.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 3. MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3.5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.sekolah. 3.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. 3.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. Persatua Ibu Bapa Guru-Guru . Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS). 4. 3. 3. 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 3.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. persatuan/kelab.4 4.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. yang sesuai. 4.8 Mewujudkan sekolah berwatak. untuk T ujuan pemupukan perpaduan. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. 4.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum.

1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu . 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki. 4. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. 11/Bil. 5. 5652 Jil. Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan.8 4.9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. 4.7 4.(PIBG). guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.6 4. dari semasa kesemasa.10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. Peruntukan masa. 4.

5. Disiplin 3. Setiausaha Sukan . Akaun. 3. Setiausaha Kokurikulu m 6. Tugas dan tanggungjawab guru 6. Badan 1. Stok. Jadual Waktu 3. Kawalan Keselamata PIBG 1. Pentadbiran 2. Sukan & 1. 6. MSSD Kokurikulum Pengawas 4. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat. Program Sekolah Selamat.1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Pembangunan & 3. Kantin PENOLONG 3. Bahagian 2. Pendaftaran Murid 6. Penyelarsan PENOLONGKANAN 4.6. Bimbingan dan Kaunseling 5. Kakitangan Bukan Akademik 2. Data Pelajar 1. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. Badan Berunifor m 3. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). Pentadbiran 2. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Pengurusan 5. KANAN KK 4. Kelab & Persatuan 4. Peperiksaa n 4. Kurikulum 2. Pentadbiran 2. 1. Hal Ehwal Murid 2. Pembangun an Kokurikul um 2.

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

. menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. mematuhi arahan dan peraturan. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat. Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. berkerjasama. OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan. Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. Melatih murid supaya berdikari. berdisplin. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan. setia dan cergas. memupuk. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai. Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu.

Menguasai kemahiran. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid. story telling dan sebagainya. berdrama. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. Mendidik. taktik dan teknik permainan. membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . berpantun.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi. Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. Membina semangat berpasukan.

Majalah . MSSD . MSSR iii.Persatuan Ikhtisas .Pertandingan .Pameran dan .Sukan ii.Perkhemahan Sekolah .Jogerthon & hari keluarga .Projek Rajawali .Sukan Tahunan .Projek Sangkancil .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .

Kelab Sukan/ Permainan. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) . Kelab/Persatuan.Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.

Olahraga 8. Badminton 5. B. Seni Bela Diri .Silat Taekwando C. Kelab dan Persatuan. Pengakap 2. Sepak Takraw 6. ENCIK BUYONG. Kelab Persatuan Agama Islam 7. 1. KRS 3. Bola Baling 7. PPIM 5. Unit Beruniform. 3. Permainan Dalaman 4. Cyber Kids Club 6. 1.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Kelab Kebudayaan. 2. Bola Jaring 3. Bola Tampar 4. Sukan &Permainan. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 1. PBSM 4. KUCHING A.Seni & Muzik 5.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Cikgu Rozilawati bt. Ambak. [Ketua] 2. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1. 3 Kelab Sains & Matematik 1. Zamburi [Ketua] 2. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Cikgu Sutina bt. Cikgu Melo Abg. Masniah bt. Chee 4. Deli.Ketua] 3. Cikgu Shapiee bin Paee. Cikgu Siti Zainab bt. Hamid. Cikgu Mahani bt. Amat [Ketua] 2. Abd. Cikgu Suriana bt.Ketua] 3.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn. Cikgu Kamariah bt. Cikgu Salwana. 4. Cikgu Hasnah Abd. 3. 4. 14 BBMB-PKKK. Buyong . Hj. Sulaiman [P. Mohd. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. SK EN. Keram. Cikgu Masnu bt. Rahman [P.

4. Swadi 5 Cyber Kids Club 1. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Ustazah Zalia bt. Hj. 4. Manzil. Bojeng 3. Buyong . Sapawi. Ustazah Salwana [Ketua] 2. 15 BBMB-PKKK. Cikgu Jemain b. Ustazah Malini Mohammad. Ustazah Zurina. Sahat. 3.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Cikgu Fauziah bt. Ustazah Umizan. Umar. Ustazah Nurlizan bt. 3. SK EN. Ustazah Fatimah Hamni. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. 4. 3. 6 Persatuan Agama Islam 1. Abu Bakar [Ketua] 2. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1. Cikgu Rabayah bt. Cikgu Husniah bt. Cikgu Christine Tan Robert.

Buyong .16 BBMB-PKKK. SK EN.

Cikgu Fauziah bt. 8. Deli. 7. Razali 6. Cikgu Suriana bt. Umar. Cikgu Baser b. Muhi. Cikgu Husniah bt. 4. Cikgu Melo bt. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Jemain Abu Bakar. Cikgu Banyuk b. Puem 4. SK EN. 12. Cikgu Siti Zainab. Rina Abg. 7. Soton [K] 2. Cikgu Christine Tan. Swaidi [K] 2. 2 KRS 1. Salim. 4. Hamid [K] 2. Ustaz Mohamad b. Cikgu Sutina bt. Zamburi. Ustaz Razali b. Cikgu Nur Ruzaini. Cikgu Rashidah Ibrahim. Cikgu Abg. 3. 9. Cikgu Masinah bt.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Bolhassan(GB). Cikgu Hasnah Abd. 3. Abg. Cikgu Dyg. 3 PBSM 1.. 9. Cikgu Rabayah bt. Ismail. Abg. 3. Sepawi bin Abg. Ustazah Norhafizah bt. Cikgu HJ. Mahli. 11. 8. 8. Sepawi b. Amat. Datin Ilia Sahmat. Lihi. Indi. Sepawi. Hj. 10. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Sarbanun Hj. 10. Cikgu Mona bt. Cikgu Hasnida Mohd 12. Jily. Buyong . Abang. Cikgu Saerah bt. 17 BBMB-PKKK. 5. Drahman. 6. 11. 5. Paee. Cikgu Shapiee b. Razalee. Cikgu Rosnah bt. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1.

Cikgu Abg. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Saadiah bt. Ustazah Rashita Che Su 4. Brahim [Ketua] 2. 4. Jerman. Cikgu Rashidah bt. Soton. Sepawi Abg. Cikgu Malati bt. Indi. Cikgu Baser b. Hosen [Ketua] 2. Cikgu Rosnah bt. Cikgu Hasnida bt. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Buyong . Mohd Rais 3. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Cikgu Mona bt. Rammand Abg. Cikgu Abg.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Mahli. 2 Bola Jaring 1. SK EN. 3. 4 Badminton 1. 18 BBMB-PKKK. Md. Razali. Hj. 3. Cikgu Fatimah bt. Haderan.

8 Olahraga 1. Cikgu Dyg. Cikgu Banyuk bin Muhi. 19 BBMB-PKKK. Noor. 7 Permainan Dalaman 1. Haderan. Yusuf. Ustazah Sh. Cikgu Sarbanun bt. Cikgu Minche Ambun. Ustazah Zarina bt. 3. Cikgu Baser b. Buyong . Ustazah Norhafizah. 6 Bola Baling 1. Cikgu Noraini bt. 4. Soton. Cikgu Jasmina Mohd. Ustaz Mohamad b. Lihi. Mohd. Cikgu Rosnah bt. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. 3. 4. 4. Saadi [Ketua] 2. Razlee. Ustazah Badariah bt. Ustazah Zurina Abdullah. Rina Abg. Linora bt.3. Wan Zain [Ketua] 2. 5 Sepak Takraw 1. SK EN. Bujang Dol. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Ismail [Ketua] 2. 3. Cikgu Masinah Draman. 4.

. PELAN OPERASI 1.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. Projek Bola Sepak. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. Kuantiti: . PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM. . 1.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. 1. SK EN.1.5 Bengkel Badminton Sekolah. 20 BBMB-PKKK.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. jati diri yang kuat.60 org mewakili Sekolah. 2. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru.10 orang mewakili Negara.2.1. Projek Bengkel Badminton. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru. Projek Sang Kancili. 1.1.10% .25% .30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. Kualiti : . 2005 2006 2007 2008 2009 . 1.3 Program perkhemahan. . 1.Wakil bahagian & Negara.1. bangsa dan negara.1. .15% . Buyong .5. .15 org mewakili daerah dan bahagian. Guru Penasihat Kelab Badminton. 1. Projek Rajawali.1.4.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. 1. 1. . berakhlak bersemangat waja.3. Projek Perkhemahan.2 Projek Sang Kancil.20% .1 Projek Rajawali.

2010.Penyalaras. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK.Penasiha t. . PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . SK EN. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. Buyong ..merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.

01. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. . SK EN. En. KELAB DAN PERSATUA N. (Kump.Pertandingan Badminton.C) .Pertandingan Bola Sepak. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. UNIT BERUNIFORM.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. untuk mewakili sekolah. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. -Projek Sang Kancil. -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing.Pertandingan Sepak Takraw. A.Pertandingan Bola Baling. . .Pertandingan Permainan Tradisional. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang . C. (Kump. . .Pertandingan Bola Tampar.Pertandingan Ping Pong.Pertandingan Bola Jaring. . B.Pertandingan 22 BBMB-PKKK.A) . . SUKAN DAN PERMAINA N. Buyong. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK. Buyong . -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan. Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.

Buyong .23 BBMB-PKKK. SK EN.

masing-masing. D.Daerah dan Bahagian. PERINGKAT BBMB-PKKK.02 MSSR . A. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. -Merancang . -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. C. Buyong 24 .Daerah dan Bahagian. SK EN. dirancang oleh zon. PERINGKAT DAERAH. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan.Sama seperti sasaran MSSR di atas. Zon/Daerah/ Bahagian.

Buyong .25 BBMB-PKKK. SK EN.

PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Buyong . Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. 2. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum.

SK EN.sekiranya perlu. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK. 5. Buyong . 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

Buyong .Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK. SK EN.

SK EN.29 BBMB-PKKK. Buyong .

SK EN. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil .

Buyong . Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 6. 31 BBMB-PKKK. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 7. 4. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN.terdiri daripada :• • • • • 2. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 5.

Buyong . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK. 3 hari 2. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN.

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

05.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.2010 JUN 30.02.06.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 & 21.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.06.2010 03.04. Buyong .2010 07. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.02.02.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.01. 24.03.2010 36 BBMB-PKKK.03.2010 14.3.04.2010 23.04.01.2010 & 24. 10.2010 05.2010 & 31. 03. SK EN.05.03.04.2010 & 28.2010 27.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.

Buyong . ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.2010 15.JULAI 14.09.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.07.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa. SK EN.10.2010 29.2010 & 21.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.11.07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.10.09.2010 07.08.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.2010 OGOS 04.09.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.10.08.08.2010 20.07.07.

Buyong .HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK. SK EN.

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 1. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 7. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. 8. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 9. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. 12. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 6. 4. Merentas Desa . 5. 10.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. 11.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 2. 3. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

U. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. 41).(A) 531/97. (A) 196: 5652 J.U. 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. P.11 (Tambahan No.27 (Tambahan No. 11/Bil. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No.

1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 . 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 5. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).2. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2.2.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 2. 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 6. 3. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 7. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 4.

Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. 3. 2.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 8. 6. 2. 3. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. Merentas Desa. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 2.masing. pelaksanaan dan penilaian pelajar. berterusan dan berkesan. 9. 13. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 11. 12. 7. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 10. 9.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.2. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.2.8. 2. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 1. 10. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. perancangan. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 5.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing.

4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 5.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 9. 11.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. 2. 7. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. 3.2. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. 10. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 3. 12. 5.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 8. 2. 6.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 4. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 6. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. 2. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. rujukan dan rekod.2. 13.

Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.2. 3. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 2.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. .4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. 6. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 5. 8. 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 2.Buku laporan aktiviti 9. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Menentukan aktiviti. 6. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 4.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 10. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 7. 7.Borang penyertaan persatuan . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 5. rujukan dan rekod. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.4.Borang senarai AJK dan ahli . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

6. 9. 17. 12.2. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 13.9. 12. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 20. Kelab/Persatuan. 11.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 5. 16. 8.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Merancang meningkatkan pengetahuan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 7.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 18. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 10.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 13.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. 10.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 11.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 2. 4. Membentuk jawatankuasa.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Permainan. 14.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 19. 3. 2. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 15.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. 14.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

3.2.2 Naib Pengerusi. wakil daerah/negeri dan negara) 16.1 Naib Pengerusi a.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.4 Penolong Setiausaha. c.1.1. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Pengerusi a.8 Pemilihan dua orang juru audit.2. b.3 Setiausaha. kebudayaan & Sukan. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.6 Penolong Bendahari. 3. 3. 3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2.5 Bendahari. 3.1 Pengerusi. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).1. 17. 3.15. KELAB/PERSATUAN 3. 3. 3. c. b.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.1.1. 3.1. 3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. 3.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.

3. Ahli Jawatankuasa a. Bendahari a.6 3. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menguruskan hal-hal surat menyurat. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . e. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.2. Penolong Bendahari a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2. c. b. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c.2.7 a. c. Penolong Setiausaha a.5 3. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.4 3. d. b.2. d. Mencatat kehadiran ahli d.

ketahanan diri. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. 4. Memeriksa. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. tahunan dan 3. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3.2. 1. 6.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. sahsiah. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Merancang. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. PERANCANGAN 4. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .c. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. menganjur. 8. peningkatan ilmu. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. 2. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing.8 Pemeriksa Kira-Kira a. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. disiplin. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. b. 5. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

10. 9. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. sumber bantuan dan kewangan. borangborang penilaian.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. 4. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. pasukan pakaian seragam. dan kecendorongan pelajar. 11 : PU (A) 196} 6. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. 1. seperti sumber tenaga dan kepakaran. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 2. 7. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 5. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. 4. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. 8. dan harta modal bidang kokurikulum. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 10. 1/1985 bertarikh 2hb. bekalan pejabat. dan sukan/permainan. kurikulum kegiatan.9. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. b. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. Memperolehi dan mengemaskini inventori . Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. Mei 1998 Jil. 11. dan sijil-sijil). Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. a. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. Januari 1985} 3. 42/No. kesesuaian persekitaran. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar.

k. negeri. kebangsaan dan antarabangsa. j. g. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. e. h. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.3. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. i. c. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. e. rangka perancangan kokurikulum sekolah.3.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menyedia. b. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. d.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. 4. 2. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. f. f. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. d.c.

Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.a. Kelab Keceriaan Sekolah b.3.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Persatuan Pengawas Sekolah a. Kelab Badminton b. Persatuan Bahasa c. e. c. f. Persatuan Sains & Matematik. g. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Persatuan Kebudayaan d. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Kelab Bola Baling c. Persatuan Agama Islam b. d. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6.3.000.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. negeri dan kebangsaan. e.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. daerah. f. Kelab Senamrobik dan lain-lain. 2.500. Kelab Olahraga b.00. Olahraga: a.4 Kewangan a.d. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. g. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara. Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. Bahagian Sekolah.500. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

2. jumlah perbelanjaan. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. 40. Johor Bahru. Disertakan borang pelaporan. Sewa bas ke Jeram Pasu 500.0 1. Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .0 1.diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. c.00 alat tulis.00 10 0. Baki dibawa ke hadapan 2. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.

Sumbangan daripada PIBG 0.00 Jumlah 1. Peruntukan Kokurikulum 6.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Saguhati penceramah 6. Jamuan makan akhir tahun 7.0 Jumlah 1.0 0 110.14 0.00 30 0. Hadiah pertandingan 0 30.00 5. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.0 30.0 3. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.140.0 50 3. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 20 0. Yuran bulanan ahli 5. Buku program 0 100. Baki dalam bank 0 350. 00 4. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.

Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : …………………………………….Tandatangan Bendahari : ………………………………. ( Norini) Tarikh : ……………….. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR.. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. i. AINI BTE HARUN.

d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. Guru Tingkatan. Setiausaha Kokurikulum.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. Penyelaras persatuan. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum.ii. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut.

Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang.g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. 15 Januari Guru Kelas. Penasihat. 12 Januari 21 Januari 2. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3.

Pada setiap hujung bulan. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4. data awal dianggap sahih. Jika tidak. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Gunakan borang BDK. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. 16 Januari 21 Januari 5.b) c) d) e) huruf BESAR. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki.

Rancangan tahunan ahli tingkatan . Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab.Perlembagaan tahun semasa . Semua Guru Penasihat. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. 6.b) aktiviti yang telah ditetapkan.Laporan mesyuarat agung . Contoh pada hari Selasa dan Rabu. .sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Nama Persatuan / Kelab . Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali..Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa . Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Laporan prestasi tahun semasa akaun.Penyata akaun bulanan .Laporan mingguan .Data dan analisis penilaian ahli .Jadual kutipan yuran . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.

Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . MSSR iii. MSSD .Persatuan Ikhtisas .Sukan ii.Pertandingan .CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Pameran dan .Majalah .

Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Projek Rajawali . Kelab/Persatuan.Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Kelab Sukan/ Permainan. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Sukan Tahunan .Projek Sangkancil .Perkhemahan Sekolah .

Bola Jaring 3. Permainan Dalaman 4. Badminton 5. Sukan &Permainan. Seni Bela Diri . 1. Bola Tampar 4. KUCHING A. 2. Kelab Persatuan Agama Islam 7. Cyber Kids Club 6. Pengakap 2. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. 3. PPIM 5. Kelab Kebudayaan. 1. Olahraga 8. B. 1. Unit Beruniform. Kelab dan Persatuan. Sepak Takraw 6. PBSM 4. KRS 3.Seni & Muzik 5.Silat Taekwando C. ENCIK BUYONG. Bola Baling 7.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Soton. Buyong . Cikgu Rashidah bt. Cikgu Saadiah bt. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Hosen [Ketua] 2. Haderan. Cikgu Hasnida bt. Jerman. 17 BBMB-PKKK. 3. Md. 4 Badminton 1.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Cikgu Malati bt. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. 4. SK EN. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Abg. Sepawi Abg. Ustazah Rashita Che Su 4. Cikgu Baser b. 3. Cikgu Mona bt. Mahli. Cikgu Abg. Mohd Rais 3. 2 Bola Jaring 1. Razali. Cikgu Fatimah bt. Hj. Rammand Abg. Cikgu Rosnah bt. Indi. Brahim [Ketua] 2. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1.

4. Cikgu Jasmina Mohd. 6 Bola Baling 1. Cikgu Dyg. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. 4. 4. 3. 8 Olahraga 1. Cikgu Noraini bt. Saadi [Ketua] 2.3. Cikgu Baser b. Cikgu Rosnah bt. Cikgu Minche Ambun. Noor. Ustazah Norhafizah. Cikgu Masinah Draman. Buyong . Ustazah Zarina bt. Lihi. Ismail [Ketua] 2. 7 Permainan Dalaman 1. SK EN. Mohd. Ustazah Badariah bt. Razlee. 18 BBMB-PKKK. Ustazah Sh. Haderan. Ustaz Mohamad b. 5 Sepak Takraw 1. 3. Yusuf. Soton. Cikgu Sarbanun bt. Linora bt. Bujang Dol. 4. Wan Zain [Ketua] 2. 3. Rina Abg. Ustazah Zurina Abdullah. Cikgu Banyuk bin Muhi. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2.

15 org mewakili daerah dan bahagian. 1.1. Projek Bola Sepak.1 Projek Rajawali.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.1. 19 BBMB-PKKK. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. SK EN.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.Wakil bahagian & Negara. .10% . Projek Sang Kancili.3 Program perkhemahan. 1.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. . Guru Penasihat Kelab Badminton. bangsa dan negara. Projek Bengkel Badminton. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM. 2005 2006 2007 2008 2009 . berakhlak bersemangat waja.1.1.5.15% . 2. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. 1. PELAN OPERASI 1. .3. Kuantiti: .2 Projek Sang Kancil. 1. Buyong . .4. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. 1.25% . 1.1.2. 1.20% . .10 orang mewakili Negara. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. .5 Bengkel Badminton Sekolah.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. jati diri yang kuat.1.60 org mewakili Sekolah.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. Projek Perkhemahan. 1. Projek Rajawali. Kualiti : .

TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. . Buyong .C) . -Merancang . KELAB DAN PERSATUA N. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. En.Pertandingan Bola Jaring.Pertandingan Badminton.. B. SK EN.2010.Pertandingan Bola Tampar.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK. untuk mewakili sekolah. . . Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK.Pertandingan Bola Sepak. .Penyalaras. A.Penasiha t. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali. (Kump. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon.Pertandingan Sepak Takraw. . Buyong. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.

A) . SUKAN TAHUNAN. E.Pertandingan Kebudayaan.Pertandingan membaca teks. SK EN. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.Pertandingan Bola Baling. 21 BBMB-PKKK. SUKAN DAN PERMAINA N. D. . C. (Kump. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C. bimbingan guru berkenaan.Pertandingan Bercerita BM & BI.Pertandingan Syarahan/ Pidato.Pertandingan Permainan Tradisional. . Buyong .BERUNIFORM. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam . .Pertandingan Ping Pong. -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah. JOGERTON DAN HARI KELUARGA. . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing. -Projek Sang Kancil. .

Sama seperti sasaran MSSR di atas.Pertandingan Tadarus AlQuran. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. A. -Projek Perkhemehan. 02 MSSR .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah.. -Merancang . (Kump. SK EN. . PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK.Pertandingan Kawat.Kerja amal Gotongroyong.Kuiz UPSR.B) . . Buyong .

-Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. masing-masing. PERINGKAT NEGERI. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. 23 BBMB-PKKK. PERINGKAT DAERAH. Zon/Daerah/ Bahagian. SK EN. Buyong . C.Daerah dan Bahagian. D. dirancang oleh zon.Daerah dan Bahagian.

Buyong . SK EN.24 BBMB-PKKK.

Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. 2. SK EN. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Buyong .PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1.

Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6.5. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. SK EN. Buyong .

Buyong .Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK. SK EN.

Buyong . SK EN.28 BBMB-PKKK.

SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . SK EN. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK. Buyong .

30 BBMB-PKKK. SK EN. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 7. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.• • • • • 2. Buyong . 5. 6. 4.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Buyong . 3 hari 2.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.3. 2 hari 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 60 minit 6. SK EN. 2 hari 7. 3 hari 4. Buyong . Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 15 minit 32 BBMB-PKKK.

KUCHING. ENCIK BUYONG. Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . Buyong . 3 Gerko Kelab .JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. 8 Projek Sang . Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. SK EN. 7 Projek Rajawali . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. Kancil 9 Perkhemahan / . 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & .

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK. SK EN. 1 Latihan 2 Persiapan Skn . 1 Latihan 1 Olahraga . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Buyong .

2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.05.01.03.06.2010 05.04.02. Buyong .2010 & 31.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 03.2010 MAC APRIL MEI 10.04. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.3.2010 & 24.03.02.04.2010 14.2010 JUN 30.2010 07.2010 & 21.2010 35 BBMB-PKKK.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 23.01.06.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.05.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong. 03. SK EN.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.2010 & 28.03.2010 27.04.02. 24. 10.

2010 07.07.08.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.07.11.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.07.2010 15.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.2010 20.09.07.08.10.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.09.09.08.2010 OGOS 04.2010 & 21. SK EN. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.2010 29.JULAI 14. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.10.10.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10. Buyong .

Buyong .HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK. SK EN.

Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 6. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. Naib Pengerusi : En.O. Tugas. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. Banyuk Bin Muhi.Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. 1. 7. 8. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 4. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan. 5. Senarai Nama Guru Rumah 38 . Pen. Bujang. Penolong Kanan Kokurikulum. 2. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. Guru Besar. B. Mengenalpasti T. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 3.

Bojeng. Nur Ruzaini.Razalee 15. 10. Rabayah Abang. Ustazah Salwana. Sahmat. 9. Kamariah bt. 14. Masniah bt. 3. Fatimah Jerman. Linora 13. Masniah Drahman. Sapawi. Che 11. Pn. Pn. 10. Masnu bt. 9. Abg. Pn. 2. Zainab AbdulRahman. 4. Malati Hosen. En. En. Pn. 9. Swaidi 15. Sarbanun . Indi 3910. En. Zalia Hj. Pn. 4. 3. Mona Mahli. Ustaz Razali Jily. Guru Rumah / Penasihat 7. 9. 3. Pn. Banyuk Bin Muhi 14. Minche Ambun. Pn. Wan Siti Hajariah. Ustz. 14. Ustazah Badariah Saadi. Pn. 1. Ustz. 8. 15. Rina Abd. Pn. Pn. Pn. Pn. 8. 4. Ustaz. Pn. Suriana bt. Pn. Saerah Umar. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. 1. 10. Rozilawati Ambak. 5. Pn. Pn. 2. Baser Bin Soton 16. Pn. Ustazah Umizan. Pn. Husniah bt. Ustazah Sh. 13. Zarina. Sapawi Abg. Christine Tan. Pn. Melo Abg. Ustazah Norlizan. Pn. Pn. Sahat. 13. 14 . Amat. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Sadiah Hj Rais 4. Sutina bt. 8. Deli. Mahani Mohd. Fatimah Hamni. Pn. 2. 7. Zamburi. Sulaiman. Pn. Hijau Ustaz Tarmigi. 8. Ustazah Rashita Che Su. En. Jasmina Mohd. Pn. 13. Rashidah Brahim.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Dzuziana Abdullah. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Hasnida 7. Pn. Pn. 3. Abg Rammand. Fauziah bt. Yusuf. Pn. Ustaz Mohammad Ismail. Illia bt. 7. Keram. 1. Pn. Pn. Ustazah Norhafizah. Pn. Nicollete Gabriel Puem. Dyg.

Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 1. Pen. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. 40 . Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum. 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek.

12. 9. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah.U.11 41 . 10. (A) 196: 5652 J. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 7.27 (Tambahan No. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.3. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 5. 4. Merentas Desa .Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 6.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. 11. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 11/Bil. 8. 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.(A) 531/97. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 42 . 41). 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. P. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.U.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 6 Menyediakan garis panduan tugas 45 . 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.2. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. 5. 7. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 1. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 2. 6.2. 3.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. 4. 47 .

2. 10. 12. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 8. Merentas Desa. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 2. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. 11. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 3.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 1.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 5. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. 7.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. 2. 2. 9. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. 13. perancangan. 3. pelaksanaan dan penilaian pelajar.8. 48 . Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.2. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. 10. berterusan dan berkesan. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 9.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. 6.2.

4. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.2. 3.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 6.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.2. 11. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. 7. 7. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 10. 6. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. 13. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. 49 .4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 4. 8. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 2.4. rujukan dan rekod. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 2. 9. 5. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 12. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 5. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 3. 2.

5.2. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. Permainan.Buku laporan aktiviti 9. 5. 8. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. 10. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. rujukan dan rekod.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 7. 10. 2.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. 3.Borang penyertaan persatuan .Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. . Menentukan aktiviti. 6.Borang senarai AJK dan ahli . 2. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 8. 9. 4. 7.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 11. 6. Kelab/Persatuan. 50 .

6. 15.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 14. wakil daerah/negeri dan negara) 16. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 4.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.12. kebudayaan & Sukan. 51 . 10.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. Merancang meningkatkan pengetahuan. 18.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. selamat dan mencukupi untuk digunakan.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.2. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 9. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 2. 3. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 20.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 13. 5. 2. 17.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 15. 8.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. 7. 14. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 13. Membentuk jawatankuasa. 12.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 11.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 16. 17.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. 19.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.

2 Naib Pengerusi.1. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.5 Bendahari. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 .4 Penolong Setiausaha.8 Pemilihan dua orang juru audit.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1. 3.1 Pengerusi.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. d.4 Penolong Setiausaha a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).6 Penolong Bendahari. 3.2. 3. 3.1. Menguruskan hal-hal surat menyurat. 3.2. 3.1.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.1 Pengerusi a. 3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. c.3 Setiausaha. b.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. 3. KELAB/PERSATUAN 3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1 Naib Pengerusi a.2.1.1. c. 3. b. 3.3 Setiausaha a.3. Mencatat kehadiran ahli d.2. c. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.5 Bendahari a. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. b.8 Pemeriksa Kira-Kira a. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.2. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. d. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. e. b.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.6 Penolong Bendahari a. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. c. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7 Ahli Jawatankuasa a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. PERANCANGAN 53 .2. c. c.tanggungjawabnya.2. 3. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. b. Memeriksa. b. 4. 3. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.

Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 4. sahsiah. 2. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 2.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. 6. peningkatan ilmu. 1. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. 9. 1. Kokurikulum yang menganjur. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. Merancang. 10. disiplin. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Januari 1985} 54 . Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. ketahanan diri.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. 3. 1/1985 bertarikh 2hb. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. 11.4. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. 8. 5. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi.

Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. rangka perancangan kokurikulum sekolah. seperti sumber tenaga dan kepakaran. d. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. sumber bantuan dan kewangan. i. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 . f. 42/No. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 7. 10. a. pasukan pakaian seragam. kebangsaan dan antarabangsa. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. c. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. e.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. Menyedia. dan kecendorongan pelajar. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. dan harta modal bidang kokurikulum. b. bekalan pejabat. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.3. kurikulum kegiatan. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. g. Mei 1998 Jil. 8. 11 : PU (A) 196} 6. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. h. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. negeri. borang-borang penilaian. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. kesesuaian persekitaran. 9. 4. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. dan sukan/permainan. dan sijil-sijil). Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. 5. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. Memperolehi dan mengemaskini inventori .

g. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.3.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni.sukan dan permainan. f. Persatuan Pengawas Sekolah 56 . 4. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2.3. k. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. d. Persatuan Bahasa c. Persatuan Sains & Matematik. Kelab Keceriaan Sekolah b. j. d. Persatuan Kebudayaan d. c. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Kelab Hobi dan Rekreasi a. 2. c. Persatuan Agama Islam b. e. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. e. b. f.

Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. e. 2. Bahagian Sekolah.a.3. negeri dan kebangsaan. c. d. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. f.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. Kelab Olahraga b.500. 57 . g. daerah. Kelab Senamrobik dan lain-lain. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara. Kelab Badminton b.500.4 Kewangan a. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. Olahraga: a.00.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.000.3. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6.

Johor Bahru. Buku program 0 100. Hadiah pertandingan 0 3. 50 3. c.00 alat tulis. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Peruntukan Kokurikulum 0.0 2. 500. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.00 20 0.Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program.0 40. Yuran bulanan ahli 5. Beli buku laporan dan 0 58 .00 4. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. jumlah perbelanjaan.0 1.00 10 0.0 1. Baki dibawa ke hadapan 2. Disertakan borang pelaporan. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa.

00 Tandatangan Bendahari : ……………………………….30 6.0 0 110.. Saguhati penceramah 6.00 5. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. AINI BTE HARUN.00 Jumlah 1. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.14 0. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR.0 350. ( Rashidah) 59 .Sumbangan daripada PIBG 0. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Baki dalam bank 0 30. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN. Jamuan makan akhir tahun 7. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.. 00 Jumlah 1.140. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2.

Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum. Guru Tingkatan. Stok dan Inventori ii. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan.. i. ( Norini) Tarikh : ………………. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. Penyelaras persatuan. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. 60 .

Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Gunakan borang BDK. 12 Januari 21 Januari 2. Sepanjang Tahun e) 3. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. 15 Januari Guru Kelas. data awal dianggap sahih. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Jika tidak. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing.dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Penasihat. Pada setiap hujung bulan. Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 . Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR.

4.Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . aktiviti yang telah ditetapkan. Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Setiap minggu b) 6. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Setiap minggu c) 62 . d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum.Perlembagaan tahun semasa . Semua Guru Penasihat.Nama Persatuan / Kelab . . Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat. Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. 16 Januari 21 Januari 5. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan.Laporan mesyuarat agung . b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

Penyata akaun bulanan . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.Jadual kedatangan pelajar . b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 .Jadual kutipan yuran .tingkatan Analisa / data ahli mengikut .Data dan analisis penilaian ahli . Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7.Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa . Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Laporan prestasi tahun semasa akaun.Laporan mingguan . Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali.

ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan.8. v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS. yang disenaraikan di dalam fail masing-masing. vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO. Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. 9. ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian.

a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama. Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun. c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif.10 . Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini. b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan. b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil. Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . Kerja Amal Kokurikulum – 65 . e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing. serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 .

c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum.SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu. ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 .

masing. v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum. iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan. b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing. c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas.menaip.

Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO.pelajar kelas masing-masing. d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 . Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6. 14 . Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya. c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar. b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar.

f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam. b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid. Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan. d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan.Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan.

b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 . Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar.Taekwando – Tali pinggang hitam. Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 .

Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 . No 11 2.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

73 .TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan.

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2.1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1. 83 . Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat. Warta kerajaan Jil. 42.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 . 42. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. No 11 2. Warta kerajaan Jil.

Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 . Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.7 8 Permohonan murid diproses.

guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan. pemilihan persatuan dan kelab murid.Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum. 91 .

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Undang- 93 . Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. 10 . 2 3 4 5 6 7 8 9. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.

Guru Penasihat Guru Penasihat 6. 3. 2. 8. sukan dan permainan. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Penasihat 10. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan.Meluluskan/ Dirujuk 1. Guru Kelas 7. 12 Guru Kelas 94 . Guru Penasihat Guru Penasihat 9. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. kelab. 5. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. kelab. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 11. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 4.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 .untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum . pelajar A – guru kelas. Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 . prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6.

2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. sukan dan permainan. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 12. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 4. 5. 9. kelab. 8. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 7.3. 10. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. kelab. Undangundang/ 99 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 11. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. sukan dan permainan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan. 9. Guru Kelas 7. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.Dirujuk 1. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 11. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. sukan dan permainan. 8. 3. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. kelab. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . 5. 4. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Guru Penasihat Guru Penasihat 10. 2. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

( FORMAT A ) 10 1 .

Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN . 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 . pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6. pelajar tingkatan guru tingkatan.

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

4. 8.2. kelab. 5. sukan dan permainan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 11. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. 6. sukan dan permainan. kelab. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . 7. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 10. 12. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

Guru Kelas 8. 11. PK Kokurikulum 10 5 . 7. Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. 2.Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9. 5. 3. 10. 4. jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6.

dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat. Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

8. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 . Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 5. 2. 4. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. 11 . 10 . 9. 7. 3.1.

Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Peraturan SPI Bil. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Bil. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen. Undangundang. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Beri rawatan kecemasan.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Bil. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Bil. 8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 .

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

11. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.Bil 1. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. 8. 10. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. 3. Tanda ( _ / ) Catatan 2. 12. 5. 4. Beri rawatan kecemasan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 6. NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 . Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. 7. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 9. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan.

PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.

7.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 10. Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 11 5 . Arahan Perbendaharaa n 170 9. Tandatangan pengesahan nota serahan. 6. 11. 8. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. Terima barang dan pastikan kualiti. 4. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 2. 5. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum.

Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.untuk urusan pembayaran. SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 . 13.

urusan sediaserahan. diperlukan peralatan. dan kemampuan peminjaman.Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat. . 11 7 . Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan. kewangan. lain simpan barang. peruntukan. dengan PK Koku. pembayaran.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

7. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 4. 9. 12. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 3. 14. 8. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Terima barang dan pastikan kualiti. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum.1. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 6. Tandatangan pengesahan nota serahan. 13. 2. 11. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 11 9 . 5. 10. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.

Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Tandatangan pengesahan nota serahan. 13. 2.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 11. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Terima invois dari pejabat 12. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 5. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. Terima barang dan pastikan kualiti. 4. 8. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 10. 6. 7. 3.

1 hari 5 minit 1 2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 1 3. 12 1 . Menyerahkan alatan yang dipinjam. 9.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 4. 5. 1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. 7. 2. 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 6. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 3. 8. 1 0. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful