KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

5 6 7 YBhg. Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En. Wilfred Vias Jun 1988 .31 Jul 1992 Jun 1982 .1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B. Dato' Hj.8 Apr 1988 Mei 1976 . Kamalul Ariffin Hj.Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B. Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara .

Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. minat. KONSEP 1. MATLAMAT. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah.2 Sebagai satu bidang pendidikan. bakat. berasaskan kepada anggapan bahawa: . OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1.KONSEP. jasmani. 1. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. dan setiap murid harus melibatkan diri.

3 Semua murid boleh dididik. 1.2. nilai." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P.1. 1.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.U."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.2. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.2. {Rujuk Seksyen 18. 1.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 1. 1. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid. rohani. jasmani dan rohani).1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.2.(A) 531/97. norma. kemahiran. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak . 1.4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.2. unsur kebudayaan dan kepercayaan. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.

maka apabila disabitkan sedemikian. MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. 3. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. OBJEKTIF 3.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara . bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 3.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. jasmani dan emosi murid-murid. 3.

3.sekolah.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 3. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut. 3.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. untuk T ujuan pemupukan perpaduan. 4.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. 4.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut. Persatua Ibu Bapa Guru-Guru .5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. 3. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4. 3.8 Mewujudkan sekolah berwatak. persatuan/kelab. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS).5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.4 4. yang sesuai.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum. 3. 4.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. 3.

Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan.8 4.9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu .(PIBG).6 4. 11/Bil. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak. 5. 4. 4. guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. Peruntukan masa.7 4. dari semasa kesemasa. 5652 Jil.10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5.

1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Badan Berunifor m 3. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. Kurikulum 2. 6. 5. Pembangun an Kokurikul um 2. Tugas dan tanggungjawab guru 6. Pembangunan & 3. Pentadbiran 2. Bimbingan dan Kaunseling 5. Penyelarsan PENOLONGKANAN 4. Disiplin 3. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). Hal Ehwal Murid 2. Badan 1. Sukan & 1. Pendaftaran Murid 6. Peperiksaa n 4. Data Pelajar 1.6. Kelab & Persatuan 4. Pentadbiran 2. Setiausaha Sukan . 3. Kawalan Keselamata PIBG 1. Kantin PENOLONG 3. KANAN KK 4. Akaun. Kakitangan Bukan Akademik 2. Jadual Waktu 3. Pentadbiran 2. Pengurusan 5. Stok. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Program Sekolah Selamat. MSSD Kokurikulum Pengawas 4. Setiausaha Kokurikulu m 6. Bahagian 2. 1. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat.

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan. berkerjasama. memupuk. OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. setia dan cergas. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. . Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib. berdisplin. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai. mematuhi arahan dan peraturan. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat. Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu. Melatih murid supaya berdikari.

membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. Mendidik. taktik dan teknik permainan. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. Menguasai kemahiran. story telling dan sebagainya. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi. membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan. berdrama. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . berpantun. Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. Membina semangat berpasukan.

Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Jogerthon & hari keluarga .Sukan Tahunan .Pameran dan .Majalah . MSSD . MSSR iii.Sukan ii.GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Perkhemahan Sekolah .Persatuan Ikhtisas .Projek Rajawali .Projek Sangkancil .Pertandingan .

Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) . Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/ Permainan.

Unit Beruniform. Bola Jaring 3. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Silat Taekwando C. Kelab dan Persatuan. Kelab Kebudayaan. KUCHING A. Cyber Kids Club 6.Seni & Muzik 5. KRS 3. Bola Baling 7. Sukan &Permainan.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. ENCIK BUYONG. 3. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. PPIM 5. Pengakap 2. Kelab Persatuan Agama Islam 7. 2. Seni Bela Diri . Bola Tampar 4. 1. Olahraga 8. 1. Permainan Dalaman 4. PBSM 4. 1. B. Sepak Takraw 6. Badminton 5.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

3 Kelab Sains & Matematik 1.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn. Mohd. Cikgu Sutina bt. Cikgu Suriana bt. 4. Buyong . Cikgu Mahani bt. Cikgu Rozilawati bt. Hj. Zamburi [Ketua] 2. [Ketua] 2. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1. Abd. Amat [Ketua] 2. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. Cikgu Siti Zainab bt. Ambak. SK EN. Masniah bt. Cikgu Salwana. Chee 4. Rahman [P. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Cikgu Hasnah Abd. Cikgu Melo Abg. Cikgu Shapiee bin Paee. Keram. 4. Hamid. Sulaiman [P.Ketua] 3. 3. 14 BBMB-PKKK. Cikgu Kamariah bt. Deli.Ketua] 3. Cikgu Masnu bt.

Cikgu Jemain b. 3. Swadi 5 Cyber Kids Club 1. 4. Sahat. Manzil. 4. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Bojeng 3. Cikgu Husniah bt. SK EN. Abang [Ketua] 2. Hj. 3. 4. Ustazah Malini Mohammad. Sapawi. Cikgu Christine Tan Robert. Cikgu Rabayah bt. Cikgu Fauziah bt. Ustazah Fatimah Hamni. 3. Ustazah Zalia bt. Umar. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1. Ustazah Nurlizan bt. 6 Persatuan Agama Islam 1.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. Buyong . Cikgu Masniah bt. Ustazah Zurina. Cikgu Saerah bt. Ustazah Salwana [Ketua] 2. 15 BBMB-PKKK. Abu Bakar [Ketua] 2. Ustazah Umizan.

16 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Cikgu Saerah bt. Sepawi b. 4. Mahli. 3 PBSM 1. Salim. Deli. Cikgu Rashidah Ibrahim. Cikgu Mona bt. Cikgu Rosnah bt. 9. 4. Jily. Amat. 11. Razali 6. 3. Cikgu Jemain Abu Bakar. Umar. 3.. Cikgu Husniah bt. Lihi. Cikgu Baser b. 8. 2 KRS 1. Cikgu Suriana bt. Ustaz Mohamad b. Drahman. Datin Ilia Sahmat. Cikgu Sarbanun Hj. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1. Bolhassan(GB). Ustazah Norhafizah bt. Ckg Nicollete Gabriel 10. SK EN. Zamburi. Buyong . 3. Cikgu Dyg. 7. 9. Cikgu Nur Ruzaini. Cikgu Abg. Hj. Cikgu Hasnah Abd. Cikgu Masinah bt. Cikgu Fauziah bt. Swaidi [K] 2. Ustaz Razali b. 5. Cikgu Shapiee b. Soton [K] 2. Cikgu Christine Tan. Sepawi. Indi. 6. 12. 10. Cikgu Sutina bt. 8. 10. Cikgu Banyuk b. Sepawi bin Abg. 5. Rina Abg. Razalee. Puem 4. 7. Abg.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Hamid [K] 2. Paee. 17 BBMB-PKKK. Ismail. Cikgu Hasnida Mohd 12. 11. Cikgu HJ. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. 8. Cikgu Melo bt. Muhi. Cikgu Rabayah bt. Abg. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Siti Zainab. Abang.

Cikgu Rosnah bt. 4. 3. Buyong . Cikgu Baser b. Jerman. Hosen [Ketua] 2. SK EN. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Cikgu Abg.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Mahli. Hj. Wasli [Ketua] 2. Rammand Abg. Ustazah Rashita Che Su 4. Soton. 18 BBMB-PKKK. Cikgu Abg. 2 Bola Jaring 1. Md. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. 3. Cikgu Saadiah bt. Razali. Haderan. 4 Badminton 1. Sepawi Abg. Brahim [Ketua] 2. Cikgu Rashidah bt. Mohd Rais 3. Cikgu Hasnida bt. Indi. Cikgu Malati bt. Cikgu Fatimah bt. Cikgu Mona bt. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2.

3. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. 6 Bola Baling 1. Ustazah Badariah bt. Cikgu Masinah Draman.3. Cikgu Banyuk bin Muhi. 4. Cikgu Rosnah bt. Ustazah Norhafizah. 3. Cikgu Dyg. SK EN. Mohd. Bujang Dol. Ustaz Mohamad b. Linora bt. Haderan. Yusuf. Soton. Saadi [Ketua] 2. Ismail [Ketua] 2. 8 Olahraga 1. Cikgu Baser b. 7 Permainan Dalaman 1. 19 BBMB-PKKK. Cikgu Minche Ambun. Noor. Cikgu Noraini bt. 4. Ustazah Sh. Lihi. Wan Zain [Ketua] 2. 4. 3. Razlee. 5 Sepak Takraw 1. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Cikgu Sarbanun bt. Ustazah Zurina Abdullah. Ustazah Zarina bt. 4. Cikgu Jasmina Mohd. Buyong . Rina Abg.

Projek Bengkel Badminton. 1.5.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. 1.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan.3.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.10 orang mewakili Negara. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.5 Bengkel Badminton Sekolah.1. Guru Penasihat Kelab Badminton. .3 Program perkhemahan.4.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM.1. Kualiti : . PELAN OPERASI 1. . Projek Bola Sepak. 1. 1.15 org mewakili daerah dan bahagian.2.1.1. .25% .1 Projek Rajawali. 1. 20 BBMB-PKKK. . SK EN. Projek Sang Kancili. Buyong .Wakil bahagian & Negara. 1.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. bangsa dan negara. jati diri yang kuat. 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. Projek Perkhemahan. Projek Rajawali. berakhlak bersemangat waja. 2005 2006 2007 2008 2009 . 2. Kuantiti: .1.60 org mewakili Sekolah.1. . .2 Projek Sang Kancil. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru.10% .15% . CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.20% .

merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. Buyong . . KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.2010. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK.Penyalaras. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . SK EN.Penasiha t..

. C. . .Pertandingan Bola Baling. (Kump. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang . . . -Projek Sang Kancil.Pertandingan Bola Tampar. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. SUKAN DAN PERMAINA N. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D. -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. KELAB DAN PERSATUA N. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon.Pertandingan Bola Sepak. Buyong .Pertandingan Bola Jaring. SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan. .A) . Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK.Pertandingan Permainan Tradisional. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. untuk mewakili sekolah. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. A.Pertandingan Ping Pong. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. SK EN. (Kump.Pertandingan 22 BBMB-PKKK.Pertandingan Sepak Takraw. En.C) .Pertandingan Badminton. .01. UNIT BERUNIFORM. B.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali. Buyong.

23 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. Zon/Daerah/ Bahagian.Sama seperti sasaran MSSR di atas. PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. masing-masing. C. -Merancang . A. PERINGKAT DAERAH. dirancang oleh zon. SK EN. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan.Daerah dan Bahagian. D.Daerah dan Bahagian. PERINGKAT BBMB-PKKK.02 MSSR . Buyong 24 .

Buyong . SK EN.25 BBMB-PKKK.

SK EN. Buyong . Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK. 2. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3.

SK EN. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Buyong . 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.sekiranya perlu. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6.

Buyong .Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK. SK EN.

29 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK. SK EN. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.

31 BBMB-PKKK. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN. Buyong . Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 5. 7. 4. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.terdiri daripada :• • • • • 2. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 6.

3 hari 2.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN. Buyong . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

03.02.2010 & 21.2010 14.2010 & 24. 24.3.02.01.01.06.03.04.2010 JUN 30.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.05.02.04.2010 03.2010 27. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 MAC APRIL MEI 10.06.2010 05. SK EN.2010 23.04.2010 07.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 & 28.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.03.03.2010 36 BBMB-PKKK.05.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.04. 10.2010 & 31.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010. Buyong .

16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.10.07.2010 OGOS 04.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.2010 & 21.08. Buyong .10.09.2010 07.2010 29.11.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 20. SK EN.07.2010 15.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.07.08.09.08.JULAI 14.10.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.09. ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.

HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 1.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. Merentas Desa . 10. 8. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 9. 11. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 7.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 4. 2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 5. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 3. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 6. 12.

P. 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. (A) 196: 5652 J. Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No. 41).27 (Tambahan No. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .U.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.11 (Tambahan No.U. 11/Bil. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P.(A) 531/97.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 .Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

3. 5. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 4. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 6. 1. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. 2. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. 7. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.2. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .2. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

2. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar.masing. 6. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.8.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing. 8. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 9. Merentas Desa. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 12. 5. 2. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. perancangan. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 11.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. 2. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. 13. 10. 3.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. berterusan dan berkesan. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah.2.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 9. pelaksanaan dan penilaian pelajar. 3. 10. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 2. 7. 1.2.

Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. 13. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 6. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.2. 4. 8. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 2. 12. 5.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 2. 2.2. 5. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 3. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.4. 7.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 9.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. rujukan dan rekod. 7. 10. 6. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 3. 2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 11. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.Borang penyertaan persatuan .2.Borang senarai AJK dan ahli .mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. rujukan dan rekod. 7. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.Buku laporan aktiviti 9. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: .4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. 3. Menentukan aktiviti. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. 10. 6. 4.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 5. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 6. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 2.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 5. . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 2. 8. 8. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .4.

17.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.9. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 6.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 9. 2.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. 10. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 13.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 16. 7. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 10. 3. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 14.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Kelab/Persatuan. 20. 15. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Membentuk jawatankuasa. 12. Merancang meningkatkan pengetahuan.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 11. 12.2. Permainan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 13. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 18. 2. 4. 11.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 8. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 19.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 14. 5.

3.6 Penolong Bendahari. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c. 3.1 Pengerusi.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. kebudayaan & Sukan. 17.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .2 Naib Pengerusi.1.3 Setiausaha.2.4 Penolong Setiausaha. 3.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).1.5 Bendahari.1 Naib Pengerusi a. b.1. wakil daerah/negeri dan negara) 16. 3.1 Pengerusi a. 3. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.8 Pemilihan dua orang juru audit.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. c.2. 3. b. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. KELAB/PERSATUAN 3. 3.1. 3. 3. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 3.1.1. 3.1. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.15.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1.

c. Bendahari a. b. c.4 3. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. e.2. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. b. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. d. Penolong Setiausaha a. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. d. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.7 a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2. b.3. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.2. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.6 3. c. Penolong Bendahari a. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Ahli Jawatankuasa a.2. b. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Mencatat kehadiran ahli d. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 3.

daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. menganjur. disiplin. 5. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . peningkatan ilmu. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. sahsiah. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Merancang.2.8 Pemeriksa Kira-Kira a. Memeriksa.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. b. 4. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 2. ketahanan diri. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. 4.c. tahunan dan 3. 6. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. PERANCANGAN 4. 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. 8.

1/1985 bertarikh 2hb. seperti sumber tenaga dan kepakaran. dan harta modal bidang kokurikulum.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.9. 2. 9. dan sukan/permainan. pasukan pakaian seragam. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. bekalan pejabat. Memperolehi dan mengemaskini inventori . 11. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. borangborang penilaian. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. Mei 1998 Jil. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 10. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. 5. kurikulum kegiatan. dan kecendorongan pelajar.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. 7. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. b. 1. kesesuaian persekitaran. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 42/No. 8.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. Januari 1985} 3. dan sijil-sijil). a. 11 : PU (A) 196} 6. sumber bantuan dan kewangan. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. 10. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 4. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur.

f. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. f. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. h. rangka perancangan kokurikulum sekolah. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. d. e. 2. j.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. e. i.3. c.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. kebangsaan dan antarabangsa. d.3. g. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. k. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. Menyedia. b. 4. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. negeri. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.c.

e. Persatuan Pengawas Sekolah a.a. Persatuan Sains & Matematik. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Persatuan Kebudayaan d. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Badminton b. d. Kelab Hobi dan Rekreasi a.3. Persatuan Bahasa c. Kelab Bola Baling c.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. c. Kelab Keceriaan Sekolah b. Persatuan Agama Islam b. g. f.

Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. negeri dan kebangsaan.00.4 Kewangan a.00 dan sekolah rendah gred B RM 1.500. f. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Olahraga: a.500. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum.3. g. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara. Bahagian Sekolah. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. daerah. Kelab Senamrobik dan lain-lain. 2.d. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Olahraga b.000. Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. e.

jumlah perbelanjaan. Disertakan borang pelaporan. c. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. 40. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20.00 alat tulis. 2. Baki dibawa ke hadapan 2. Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Johor Bahru.0 1. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Sewa bas ke Jeram Pasu 500.0 1.diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program.00 10 0.

Hadiah pertandingan 0 30.Sumbangan daripada PIBG 0.00 Jumlah 1. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.00 5. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 20 0. Saguhati penceramah 6.0 50 3.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .14 0. Baki dalam bank 0 350. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.0 30.0 3. 00 4.0 0 110. Yuran bulanan ahli 5.0 Jumlah 1.00 30 0. Jamuan makan akhir tahun 7. Buku program 0 100. Peruntukan Kokurikulum 6.140.

( Norini) Tarikh : ………………. AINI BTE HARUN.. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.Tandatangan Bendahari : ………………………………. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg ... ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. i. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : …………………………………….

Penyelaras persatuan. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari.ii. Guru Tingkatan. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. Setiausaha Kokurikulum.

12 Januari 21 Januari 2. 15 Januari Guru Kelas. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum.g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Penasihat. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK).

susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 16 Januari 21 Januari 5. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. data awal dianggap sahih. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. Pada setiap hujung bulan. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. Jika tidak.b) c) d) e) huruf BESAR. Gunakan borang BDK. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4.

Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.Laporan mesyuarat agung . . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum.Perlembagaan tahun semasa . Contoh pada hari Selasa dan Rabu. 6. Semua Guru Penasihat. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: .b) aktiviti yang telah ditetapkan.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Rancangan tahunan ahli tingkatan .Nama Persatuan / Kelab .

Data dan analisis penilaian ahli .Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .Laporan prestasi tahun semasa akaun. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Laporan mingguan .Penyata akaun bulanan . Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali.Jadual kutipan yuran . Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .. c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.

Persatuan Ikhtisas .Pertandingan .Majalah . MSSR iii.CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Pameran dan .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . MSSD .Sukan ii.

Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah . Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab/Persatuan.Perkhemahan Sekolah .Projek Sangkancil .Projek Rajawali . Kelab Sukan/ Permainan.Sukan Tahunan .Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.

Seni Bela Diri . Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Badminton 5.Seni & Muzik 5. Kelab Persatuan Agama Islam 7.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. Bola Baling 7. 1. Bola Tampar 4.Silat Taekwando C. Permainan Dalaman 4. Sepak Takraw 6. PPIM 5. Cyber Kids Club 6. PBSM 4. Sukan &Permainan. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Bola Jaring 3. Olahraga 8. Unit Beruniform. 3. 1. Kelab dan Persatuan. Pengakap 2. KRS 3. 1. KUCHING A. Kelab Kebudayaan. ENCIK BUYONG. B. 2.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

2 Bola Jaring 1. Cikgu Baser b. Cikgu Abg. Cikgu Hasnida bt. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Mahli. SK EN. Razali. Rammand Abg. Brahim [Ketua] 2. Cikgu Mona bt. Md. Haderan. Ustazah Rashita Che Su 4. Cikgu Fatimah bt. 17 BBMB-PKKK. Buyong . Cikgu Rashidah bt. Cikgu Rosnah bt.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Mohd Rais 3. Cikgu Abg. Hosen [Ketua] 2. Sepawi Abg. Hj. 3. Wasli [Ketua] 2. 4. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Soton. Cikgu Malati bt. Jerman. Indi. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. 3. 4 Badminton 1. Cikgu Saadiah bt.

Ismail [Ketua] 2. 18 BBMB-PKKK. 3. 5 Sepak Takraw 1. Linora bt. Cikgu Banyuk bin Muhi. Ustazah Badariah bt. Noor. 3. Cikgu Rosnah bt. 4. Yusuf. Cikgu Noraini bt. Saadi [Ketua] 2. Haderan. 4. SK EN. Cikgu Dzuziana Abdullah 3.3. Rina Abg. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Dyg. Bujang Dol. Ustaz Mohamad b. Cikgu Baser b. Wan Zain [Ketua] 2. Buyong . Razlee. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Cikgu Jasmina Mohd. Ustazah Sh. 6 Bola Baling 1. Ustazah Zurina Abdullah. 7 Permainan Dalaman 1. Ustazah Zarina bt. 4. Ustazah Norhafizah. Soton. 3. 8 Olahraga 1. 4. Cikgu Masinah Draman. Lihi. Mohd. Cikgu Sarbanun bt.

1. .merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. . 19 BBMB-PKKK.10 orang mewakili Negara. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. .PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. Guru Penasihat Kelab Badminton.5. PELAN OPERASI 1. jati diri yang kuat. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah.1. 1. SK EN. Projek Perkhemahan. Projek Sang Kancili.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. 2005 2006 2007 2008 2009 . Buyong .2 Projek Sang Kancil. Projek Bola Sepak.1. .2.5 Bengkel Badminton Sekolah.1.3. 2. 1.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. . 1. Projek Bengkel Badminton. Projek Rajawali.Wakil bahagian & Negara. Kualiti : .25% . 1.3 Program perkhemahan.1.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. 1.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.1.15% . Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. 1. Kuantiti: .60 org mewakili Sekolah. 1.10% .1. .20% . berakhlak bersemangat waja.1 Projek Rajawali. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan.4. bangsa dan negara.15 org mewakili daerah dan bahagian.

Buyong .2010. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 .Pertandingan Bola Sepak.Pertandingan Bola Jaring. A.Penasiha t..melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK. . . .Penyalaras. B. (Kump.Pertandingan Badminton. UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. untuk mewakili sekolah. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.C) . . Buyong.Pertandingan Sepak Takraw. En.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.Pertandingan Bola Tampar. . -Merancang . GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01. SK EN. KELAB DAN PERSATUA N.

Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C. . Buyong . SK EN.Pertandingan Permainan Tradisional.Pertandingan Bola Baling.BERUNIFORM. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. . -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah.Pertandingan Kebudayaan. 21 BBMB-PKKK. SUKAN DAN PERMAINA N. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam . D.Pertandingan Bercerita BM & BI.Pertandingan Ping Pong. bimbingan guru berkenaan. JOGERTON DAN HARI KELUARGA. E. -Projek Sang Kancil. . -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. . (Kump. C. -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing.Pertandingan membaca teks. .A) .Pertandingan Syarahan/ Pidato. SUKAN TAHUNAN.

B) ..melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. (Kump. SK EN. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. . . PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK. -Merancang .Sama seperti sasaran MSSR di atas.Pertandingan Kawat. -Projek Perkhemehan.Pertandingan Tadarus AlQuran. 02 MSSR . A. Buyong .Kerja amal Gotongroyong.Kuiz UPSR.

23 BBMB-PKKK.Daerah dan Bahagian. masing-masing. PERINGKAT NEGERI. D. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. Zon/Daerah/ Bahagian. PERINGKAT DAERAH.Daerah dan Bahagian. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. Buyong . -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. SK EN. C. dirancang oleh zon.

24 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. 2. Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.

7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6.5. Buyong . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. SK EN.

Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

SK EN. Buyong .28 BBMB-PKKK.

SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. SK EN. Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK.

SK EN. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 5. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. 30 BBMB-PKKK. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Buyong . 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 7. 6.• • • • • 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK. 3 hari 2. SK EN.

3 hari 4. 2 hari 7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 60 minit 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 2 hari 5. Buyong . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 15 minit 32 BBMB-PKKK.3. SK EN.

1 Gerko Unit . 6 Kelab Seni Silat . Beruniform 2 . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & . 7 Projek Rajawali . Kancil 9 Perkhemahan / . Buyong . 8 Projek Sang . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. ENCIK BUYONG. KUCHING.JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . 3 Gerko Kelab . Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. SK EN.

1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . SK EN.1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK. Buyong . 1 Latihan 1 Olahraga .

2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.05. Buyong .2010 14.02.03.2010 & 28.05.01. 10.03.3.2010 & 31.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.02.06.02.04.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.04.2010 & 24.06.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 07.2010 & 21.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.01.04.2010 05.2010 MAC APRIL MEI 10.03.04. 03. 24.2010 27.2010 23. SK EN. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 35 BBMB-PKKK.2010 03.2010 JUN 30.

10.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.09.09.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.2010 OGOS 04.2010 29.08.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.2010 15.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07. SK EN.07. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.07. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK.10.07.2010 20.2010 07.10.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.11.08.JULAI 14. Buyong .09.2010 & 21.08.07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.

SK EN.HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK. Buyong .

8. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. Guru Besar. Banyuk Bin Muhi. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan. 6. Senarai Nama Guru Rumah 38 . Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan. 1. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 5.Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. 2. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. Penolong Kanan Kokurikulum.O. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Pen. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 4. 3. Naib Pengerusi : En.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. B. Mengenalpasti T. Tugas. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. Bujang. 7.

Ustazah Rashita Che Su. Rabayah Abang. Linora 13. Pn. Pn. 3. Che 11. Mahani Mohd. 2. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Pn. 14. Sutina bt. Masniah Drahman. Pn. Pn. Zarina. Abg Rammand. Mona Mahli. Saerah Umar. 1. Ustazah Sh. Zalia Hj. En. Pn.Razalee 15. Zainab AbdulRahman. Keram. 10. 9. Sapawi. Kamariah bt. Malati Hosen. 1. 13. Pn. Fauziah bt. Ustaz Razali Jily. 13. Ustz. Pn. 3. Masniah bt. 3. Fatimah Jerman. Rozilawati Ambak. Pn. Sahat. Bojeng. Wan Siti Hajariah. Abg. 14 . 10. Pn. En. Pn. Husniah bt. Christine Tan. Pn. Jasmina Mohd. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. Melo Abg. Pn. Pn. Illia bt. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Fatimah Hamni. Pn. Deli. Pn. Pn. En. 5. Hasnida 7. Indi 3910. Banyuk Bin Muhi 14. 8. 4. 10. Pn. Ustaz. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Baser Bin Soton 16. Nicollete Gabriel Puem. Sahmat. 1. Ustazah Badariah Saadi. Pn. 9. 7. Rashidah Brahim. 4. Pn. Ustazah Norhafizah. Hijau Ustaz Tarmigi. 2. En. Minche Ambun. Pn. Sapawi Abg. Zamburi. 8. 2. 14. Pn. Yusuf. 3. Masnu bt. Dzuziana Abdullah. Sarbanun . Ustazah Salwana. Pn. 9. 13. Suriana bt. Pn. Pn. Dyg. 9. Pn. Amat. Sulaiman. 15. 7. Pn. Ustazah Norlizan. Pn. Ustazah Umizan. 8. Guru Rumah / Penasihat 7. Ustaz Mohammad Ismail. 8. Nur Ruzaini. Pn. Rina Abd. Ustz. 4. Swaidi 15.

1.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Pen. 40 . 2. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

(A) 196: 5652 J. 11/Bil. 9.11 41 .Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. 5. 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 11. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. 7. 6. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. 8.3. 4.U. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 10.27 (Tambahan No. Merentas Desa . 12. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan.

Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 41).2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No.(A) 531/97. P. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 42 . Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.U. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 6 Menyediakan garis panduan tugas 45 .SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. 47 . 4.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 3. 7. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.2. 1.2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 6. 2. 5. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

5. 9. 48 . Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 2.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 9. berterusan dan berkesan. 10. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.2. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing. 12. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. 11.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1.2. perancangan. 10. Merentas Desa. pelaksanaan dan penilaian pelajar. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. 2. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. 8. 2.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. 3. 7.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 3. 13. 6.8. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 1. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.

2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 7. 4.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 10.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 4. 5. 3. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. rujukan dan rekod. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. 6. 9. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.4. 2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 11. 7. 3. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 49 .2. 2. 5.2.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 8. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 6. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 13. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. 2. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 12.

Menentukan aktiviti. 7.2. 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 9. 2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 10. 6.Borang senarai AJK dan ahli . Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 8. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 2. 8. 7. 4.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 10.Borang penyertaan persatuan . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. rujukan dan rekod.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 6.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 3. Kelab/Persatuan. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.5. Permainan. . 50 .Buku laporan aktiviti 9. 11.

Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 4. 15. 17.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 5.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1.12. 12.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 13.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. 8. 13. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 15. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 3. 11. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Merancang meningkatkan pengetahuan. 2. 16. 18. 19.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 20. 10. 6. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 14. 7. wakil daerah/negeri dan negara) 16. 9. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 2. 14. 51 .Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.2.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 17.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. Membentuk jawatankuasa. kebudayaan & Sukan.

3. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3 Setiausaha a. 3. 3.3.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.1 Naib Pengerusi a.1. 3.1. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6 Penolong Bendahari.1. b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. 3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.1 Pengerusi a.2 Naib Pengerusi.5 Bendahari.8 Pemilihan dua orang juru audit. c. 3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. b.2.1. d. Mencatat kehadiran ahli d.1. 3.2. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 .1.4 Penolong Setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. c. c. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Setiausaha.2.1. 3.1 Pengerusi.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. KELAB/PERSATUAN 3. Menguruskan hal-hal surat menyurat. 3.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.4 Penolong Setiausaha a.2. b.1.

2. c. b.2. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 3.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 4.5 Bendahari a.8 Pemeriksa Kira-Kira a. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. e. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. b. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. c. PERANCANGAN 53 . d. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. 3. c. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.tanggungjawabnya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 3. b. Memeriksa.6 Penolong Bendahari a. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.7 Ahli Jawatankuasa a. b.

Merancang. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. ketahanan diri. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum.4. 1. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. 1. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. Januari 1985} 54 . Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. 1/1985 bertarikh 2hb. 5. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. disiplin. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 4. sahsiah. Kokurikulum yang menganjur. 9. peningkatan ilmu. 10. 4. 6. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. 2. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. 2. 8. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11. 3. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan.

e. dan sukan/permainan. a. 5. kesesuaian persekitaran. 9. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. f. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. dan kecendorongan pelajar. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. borang-borang penilaian. kebangsaan dan antarabangsa. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. Memperolehi dan mengemaskini inventori . h. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. 4. bekalan pejabat. b. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. 7. dan sijil-sijil). 8. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. seperti sumber tenaga dan kepakaran. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. g. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. rangka perancangan kokurikulum sekolah. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. i. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. Mei 1998 Jil. d. 10. Menyedia. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 . Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. c. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. negeri. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. kurikulum kegiatan.3. dan harta modal bidang kokurikulum. sumber bantuan dan kewangan. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. pasukan pakaian seragam. 11 : PU (A) 196} 6. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. 42/No.

Kelab Hobi dan Rekreasi a. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. Persatuan Agama Islam b. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. d. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. j. e. Persatuan Sains & Matematik. g. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. Kelab Keceriaan Sekolah b. e. c. Persatuan Pengawas Sekolah 56 . 4. Persatuan Kebudayaan d.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. k. Persatuan Bahasa c. d.3. b. f. 2.sukan dan permainan.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. f.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. c.3.

f. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. negeri dan kebangsaan. Kelab Olahraga b. Olahraga: a.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. c.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. 2.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a.500. daerah.4 Kewangan a. 57 . g.3. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. Kelab Senamrobik dan lain-lain. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.000.a. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. Bahagian Sekolah. d. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara.500. Kelab Badminton b.3. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. e.00.

Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.00 10 0.0 1. Yuran bulanan ahli 5.00 4. c. Peruntukan Kokurikulum 0.0 1. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. jumlah perbelanjaan.00 20 0. Hadiah pertandingan 0 3. Beli buku laporan dan 0 58 .Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. 50 3.0 2.00 alat tulis.0 40. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Disertakan borang pelaporan. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30. Johor Bahru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Baki dibawa ke hadapan 2. 500. Buku program 0 100. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa.

Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. ( Rashidah) 59 .. Jamuan makan akhir tahun 7. 00 Jumlah 1.14 0. Baki dalam bank 0 30.0 350.0 0 110.. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR.30 6.Sumbangan daripada PIBG 0.00 5. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2.00 Jumlah 1. Saguhati penceramah 6. AINI BTE HARUN.140.00 Tandatangan Bendahari : ……………………………….

BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. i. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. Guru Tingkatan.. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. ( Norini) Tarikh : ………………. Penyelaras persatuan. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. Stok dan Inventori ii.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. 60 .

Jika tidak. 12 Januari 21 Januari 2. 15 Januari Guru Kelas. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Pada setiap hujung bulan. data awal dianggap sahih. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Sepanjang Tahun e) 3. Gunakan borang BDK. Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 .dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Penasihat. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR.

b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. 16 Januari 21 Januari 5. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan.Laporan mesyuarat agung . susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. . Semua Guru Penasihat.Perlembagaan tahun semasa . Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.4. Setiap minggu b) 6.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Nama Persatuan / Kelab . Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. Setiap minggu c) 62 . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum.Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. aktiviti yang telah ditetapkan.

Data dan analisis penilaian ahli . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali. b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 .Laporan prestasi tahun semasa akaun.Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .tingkatan Analisa / data ahli mengikut .Laporan mingguan .Jadual kutipan yuran . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat. Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7.Penyata akaun bulanan .Jadual kedatangan pelajar . Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa.

iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan. yang disenaraikan di dalam fail masing-masing. ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO. v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS.8. ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti. 9.

Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini. serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan. Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun. b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil. a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama.10 . c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif. Kerja Amal Kokurikulum – 65 . Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 .

Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 . iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut. d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru.SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun.

Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan. b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing. Jabatan Pendidikan Negeri.menaip. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum.masing. c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas. v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas.

14 . 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 . iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar.pelajar kelas masing-masing. iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO. d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6. Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar. v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya.

catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian. Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan. f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam.Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid. Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan.

Taekwando – Tali pinggang hitam. Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 . Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar. b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 .

Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 .

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum. 73 .

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan. Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1. 83 . Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42. No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

42. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 . Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. No 11 2. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil.

7 8 Permohonan murid diproses. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 .

pemilihan persatuan dan kelab murid. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum. 91 . guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan.Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses.

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 10 .1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Undang- 93 . Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.

Guru Penasihat Guru Penasihat 6. 5. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 4. 11. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru Penasihat Guru Penasihat 9. 12 Guru Kelas 94 . 8.Meluluskan/ Dirujuk 1. 2. sukan dan permainan. Guru Kelas 7. Guru Penasihat 10. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. sukan dan permainan. kelab. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 3. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 .untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6. Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 . pelajar A – guru kelas.Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum .

SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 . 2.

5. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 7. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 12. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 9. PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. sukan dan permainan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 8. 10. 4. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. 11.3. kelab. Undangundang/ 99 .

8. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. sukan dan permainan. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 4. kelab. 11. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 3. kelab. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru Kelas 7. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 5. 9. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Penasihat Guru Penasihat 10. sukan dan permainan. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2.Dirujuk 1. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

( FORMAT A ) 10 1 .

pelajar tingkatan guru tingkatan. pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6. 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 .Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN .

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

10. 8. sukan dan permainan. kelab. 11. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 7. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. sukan dan permainan. 4. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 5. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . 6.2. 12. kelab.

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6. 3. Guru Kelas 8. 5. PK Kokurikulum 10 5 .Bil 1. 11. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9. 2. 7. 4. 10.

dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat. Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

1. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. 8. 9. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 2. 4. 3. 10 . 11 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 . 7. 5.

Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. 8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 . Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Peraturan SPI Bil.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Bil. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Bil. Beri rawatan kecemasan. Undangundang. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Bil. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan.

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 10. 9. NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 . Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. 4. 8. 5. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 11. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 3. Tanda ( _ / ) Catatan 2.Bil 1. Beri rawatan kecemasan. 7. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. 12. 6. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan.

Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan.PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Beri rawatan kecemasan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.

Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12. 6. 11. 2. 5. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3. 10. 11 5 . Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 8. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 7. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 4. Tandatangan pengesahan nota serahan. Arahan Perbendaharaa n 170 9.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. Terima barang dan pastikan kualiti. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan.

untuk urusan pembayaran. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 . 13.

pembayaran. dengan PK Koku. Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan. dan kemampuan peminjaman. lain simpan barang.Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat. kewangan. diperlukan peralatan. peruntukan. urusan sediaserahan. 11 7 . .

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 4. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 2. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 7. Tandatangan pengesahan nota serahan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 11. 13. 3. 10. 5. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 6. 12. 9. 8. 11 9 . 14.1. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Terima barang dan pastikan kualiti. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan.

3.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . Terima invois dari pejabat 12. 6. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 11. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 8. Tandatangan pengesahan nota serahan. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 10. 13. 2. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 4. 7. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Terima barang dan pastikan kualiti. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 5. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan.

7. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 12 1 . 1 3. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 2. 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 4. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 8. 1 0. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 1 hari 5 minit 1 2. 3. 6. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 9. 1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 5. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.