KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B.Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B. Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En. Kamalul Ariffin Hj. Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara .8 Apr 1988 Mei 1976 .5 6 7 YBhg. Dato' Hj.31 Jul 1992 Jun 1982 . Wilfred Vias Jun 1988 .

psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat.Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. berasaskan kepada anggapan bahawa: . KONSEP 1. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. 1. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. bakat. dan setiap murid harus melibatkan diri. MATLAMAT.KONSEP. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1. minat. jasmani.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah.2 Sebagai satu bidang pendidikan.

2.2. rohani. 1. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. kemahiran.2. norma. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak . 1. 1."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.U." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P. {Rujuk Seksyen 18. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 1. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial. unsur kebudayaan dan kepercayaan.4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 1.3 Semua murid boleh dididik.(A) 531/97. jasmani dan rohani).2. 1.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid. nilai.2.1.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara . 3. 3. OBJEKTIF 3. MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. maka apabila disabitkan sedemikian. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. jasmani dan emosi murid-murid. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 2. 3.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani.

Persatua Ibu Bapa Guru-Guru .6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS).3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum. 4.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid.8 Mewujudkan sekolah berwatak. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut. 3. yang sesuai. 4. 3. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. 3. untuk T ujuan pemupukan perpaduan. 3.9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4. 3.sekolah.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 3.5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.4 4. persatuan/kelab.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. 3.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. 4.

Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan.10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum.9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Peruntukan masa. 4. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5. 11/Bil. 5652 Jil. 4. 4. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak. 5.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki.7 4.1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu .(PIBG).6 4. guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.8 4. dari semasa kesemasa.

Pentadbiran 2. MSSD Kokurikulum Pengawas 4. Pentadbiran 2. Pembangun an Kokurikul um 2. 3. Badan 1. Kawalan Keselamata PIBG 1. Data Pelajar 1. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat. Sukan & 1. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Kakitangan Bukan Akademik 2. Setiausaha Kokurikulu m 6. Pembangunan & 3. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. Pendaftaran Murid 6. Akaun. Disiplin 3. Penyelarsan PENOLONGKANAN 4. Bimbingan dan Kaunseling 5. 5. Jadual Waktu 3. Hal Ehwal Murid 2. Peperiksaa n 4. Pentadbiran 2.1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Stok. Badan Berunifor m 3. Program Sekolah Selamat. 6.6. Pengurusan 5. Tugas dan tanggungjawab guru 6. Kelab & Persatuan 4. KANAN KK 4. Bahagian 2. Kurikulum 2. Setiausaha Sukan . 1. Kantin PENOLONG 3. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu. berkerjasama. Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. . OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat. memupuk. mematuhi arahan dan peraturan. berdisplin. Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai. menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan. Melatih murid supaya berdikari. Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. setia dan cergas.

story telling dan sebagainya. Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. berpantun. membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. Membina semangat berpasukan. Menguasai kemahiran. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi. taktik dan teknik permainan. membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan. berdrama. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . Mendidik.

Persatuan Ikhtisas .Perkhemahan Sekolah . MSSR iii.Projek Sangkancil .Projek Rajawali .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Pertandingan .Pameran dan .Majalah .Jogerthon & hari keluarga .Sukan Tahunan .Sukan ii. MSSD .GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .

Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/ Permainan. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) .Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.

Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Pengakap 2.Seni & Muzik 5. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. 1. 3. 1. ENCIK BUYONG. Sepak Takraw 6. Kelab Kebudayaan. Bola Tampar 4. Permainan Dalaman 4. Seni Bela Diri . PBSM 4. PPIM 5. Olahraga 8. Bola Jaring 3. 1. KUCHING A. Kelab Persatuan Agama Islam 7. Unit Beruniform. Badminton 5. B. Sukan &Permainan. Bola Baling 7. Kelab dan Persatuan. Cyber Kids Club 6. KRS 3. 2.Silat Taekwando C.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Mohd. Abd. 3 Kelab Sains & Matematik 1. Keram. 14 BBMB-PKKK. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Chee 4. Buyong . [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Cikgu Shapiee bin Paee. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. 4. Cikgu Melo Abg. Masniah bt. Hj. Cikgu Suriana bt. Ambak. Cikgu Mahani bt.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn. Cikgu Kamariah bt. Hamid. Cikgu Masnu bt. Cikgu Siti Zainab bt. Cikgu Sutina bt. Zamburi [Ketua] 2. Amat [Ketua] 2. Deli. Cikgu Salwana. SK EN. Sulaiman [P. 4. Cikgu Hasnah Abd. [Ketua] 2. Rahman [P.Ketua] 3. 3.

Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1. SK EN. Cikgu Masniah bt. 6 Persatuan Agama Islam 1. Ustazah Fatimah Hamni. 3. Sahat. 4. 4. Manzil. Ustazah Zalia bt. 3. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. Abang [Ketua] 2. Bojeng 3. 4. Ustazah Zurina. Umar. Cikgu Rabayah bt. Cikgu Husniah bt. Cikgu Fauziah bt. Cikgu Jemain b. Cikgu Saerah bt. 3. Ustazah Malini Mohammad.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. Cikgu Christine Tan Robert. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Buyong . Swadi 5 Cyber Kids Club 1. Abu Bakar [Ketua] 2. 15 BBMB-PKKK. Sapawi. Hj. Ustazah Nurlizan bt.

16 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Muhi. 3.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Cikgu Banyuk b. Sepawi b. Cikgu Rabayah bt. 8. Paee. 8. Deli. Zamburi. Bolhassan(GB). Soton [K] 2. Swaidi [K] 2. Cikgu Sarbanun Hj. Sepawi bin Abg. Amat. 7. 11. Abg. 2 KRS 1. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1. 5. Ismail. Indi. 4. Cikgu Mona bt. Cikgu Fauziah bt. Ustaz Mohamad b. Cikgu Suriana bt. Cikgu Christine Tan. 17 BBMB-PKKK. 4. Cikgu Abg. Razali 6. Cikgu Hasnida Mohd 12. Abang. Cikgu Hasnah Abd. Hj. 7. 10. Hamid [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3 PBSM 1. Cikgu Masinah bt. 9. Abg. 5. 10. Umar. 9. Lihi. Cikgu Rashidah Ibrahim. 8. 11. Cikgu Saerah bt. Buyong . Cikgu Dzuziana Abdullah 9. 3. Cikgu Shapiee b. 3. Cikgu Siti Zainab. 6. Cikgu HJ. Puem 4. 12. Cikgu Dyg.. Rina Abg. Cikgu Jemain Abu Bakar. Cikgu Melo bt. Razalee. Drahman. Cikgu Baser b. Ustaz Razali b. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Nur Ruzaini. Jily. Cikgu Sutina bt. Salim. SK EN. Sepawi. Datin Ilia Sahmat. Cikgu Husniah bt. Ustazah Norhafizah bt. Mahli. Cikgu Rosnah bt.

Brahim [Ketua] 2. Cikgu Abg. Mohd Rais 3. Haderan. Cikgu Rosnah bt. 4 Badminton 1. Hj. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. 18 BBMB-PKKK. 4. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Hasnida bt. 3. Buyong . Cikgu Fatimah bt. Hosen [Ketua] 2. Cikgu Malati bt. Cikgu Rashidah bt. Ustazah Rashita Che Su 4. Cikgu Mona bt. Mahli. Indi. Soton. Md. Rammand Abg. Jerman. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Sepawi Abg.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Cikgu Saadiah bt. Cikgu Baser b. Cikgu Abg. Razali. 3. SK EN. 2 Bola Jaring 1.

Ismail [Ketua] 2. Cikgu Jasmina Mohd. Ustazah Norhafizah. 5 Sepak Takraw 1. Haderan. Ustaz Mohamad b. Cikgu Masinah Draman. Cikgu Banyuk bin Muhi. 19 BBMB-PKKK. Noor. Lihi. Ustazah Sh. Yusuf. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Ustazah Zurina Abdullah. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Cikgu Noraini bt. 4. Cikgu Sarbanun bt. Saadi [Ketua] 2. 7 Permainan Dalaman 1. Cikgu Dyg. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Baser b. 8 Olahraga 1. Rina Abg. 4. Mohd. 4. Ustazah Zarina bt. Razlee. 4. SK EN. 3. 3. Buyong . Bujang Dol. Soton. Cikgu Rosnah bt.3. Ustazah Badariah bt. 3. 6 Bola Baling 1. Wan Zain [Ketua] 2. Linora bt.

Kualiti : . jati diri yang kuat. 2. 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. 1.15% .merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. SK EN.2 Projek Sang Kancil.3 Program perkhemahan. berakhlak bersemangat waja. 1. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru. . 1. Buyong . Projek Perkhemahan.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. 2005 2006 2007 2008 2009 .5 Bengkel Badminton Sekolah.1.3. 1.1. 1. . Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. Guru Penasihat Kelab Badminton. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. .2. Projek Bengkel Badminton.4. . 1.1. Projek Rajawali. bangsa dan negara. Kuantiti: . PELAN OPERASI 1.10% . 20 BBMB-PKKK.25% .10 orang mewakili Negara.1 Projek Rajawali. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.1.1. .1. 1.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.15 org mewakili daerah dan bahagian. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak.5.20% .60 org mewakili Sekolah.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. .PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. Projek Sang Kancili.Wakil bahagian & Negara. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. Projek Bola Sepak.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan.

Buyong .2010. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . SK EN.Penasiha t.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.Penyalaras. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. ..

Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.C) . . GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang .A) . . C. -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. Buyong .Pertandingan Permainan Tradisional. (Kump. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK. SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan. untuk mewakili sekolah.Pertandingan Bola Sepak. (Kump. En. -Projek Sang Kancil.Pertandingan Badminton.Pertandingan Bola Baling.Pertandingan 22 BBMB-PKKK.Pertandingan Bola Tampar. . . -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. B. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D. KELAB DAN PERSATUA N.Pertandingan Bola Jaring. SUKAN DAN PERMAINA N. SK EN. UNIT BERUNIFORM.01. Buyong.Pertandingan Sepak Takraw. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. A. .Pertandingan Ping Pong.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali. .

23 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Buyong 24 .02 MSSR . PERINGKAT DAERAH. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. D. -Merancang . dirancang oleh zon. C. masing-masing.Daerah dan Bahagian. Zon/Daerah/ Bahagian. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. A. PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.Daerah dan Bahagian.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. PERINGKAT BBMB-PKKK. SK EN. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK.Sama seperti sasaran MSSR di atas.

25 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. 2. SK EN. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. SK EN. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK. Buyong .sekiranya perlu. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. 5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

Buyong .Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK. SK EN.

29 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. SK EN. Buyong .SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil .

Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. 4. 31 BBMB-PKKK.terdiri daripada :• • • • • 2. Buyong . SK EN. 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 6. 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

Buyong .NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. 3 hari 2. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK. SK EN. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

03.2010 & 28.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 & 24.2010 05.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.06.04. Buyong .JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG. 10.2010 JUN 30.02.2010 & 31.2010 23.2010 27.01.02. 24.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 & 21.03.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.04.05.05. SK EN.2010 36 BBMB-PKKK.06.02.01.3.04.2010 14. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.2010 07.02.03.2010 03.04. 03.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.

ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.07.2010 OGOS 04.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.2010 & 21.08.10.09. Buyong .2010 20.10.09.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.2010 29.09.07.2010 07. SK EN.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.07.2010 15.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.07.JULAI 14.08.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.11.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.08.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.10.

Buyong . SK EN.HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK.

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

12. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. 9. 11.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 1. 5. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 7. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 8.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 6. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 2. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 3. Merentas Desa .Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 4. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. 10.

41).U. 11/Bil. 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.27 (Tambahan No. P. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. (A) 196: 5652 J.(A) 531/97.11 (Tambahan No. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No.U.

Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. 1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 1. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 3. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan.2.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 5. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 2. 7. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. 4.2. 6. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).

Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 10. 9. perancangan. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 3. 5.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. berterusan dan berkesan. 6.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 8. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. 12.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah.8. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 2. 13.2. 3. Merentas Desa. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 7. 11. 10. 9.masing. 2. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 2. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 2.2. 1. pelaksanaan dan penilaian pelajar.

6.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 10. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 9. 2. 6. 3.2. 5. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 12. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. 8. 5. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 2. 7.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. rujukan dan rekod. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM.4. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 4. 2.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 11. 7.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.2. 2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 3. 13.

Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.Borang senarai AJK dan ahli . 5. 8. 7. 2. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 5.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.Borang penyertaan persatuan .4.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 6. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran.Buku laporan aktiviti 9. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 8.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 10. 4. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. 7. 6. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . 3. rujukan dan rekod. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Menentukan aktiviti. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.2. 2. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.

12. 17. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 5. 10.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. 13. 19. selamat dan mencukupi untuk digunakan. Membentuk jawatankuasa. 10. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Kelab/Persatuan. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 11.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 7. 12.2. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 16. 6.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 2. 3. 14. 11.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 18.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 4. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 13. 15.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.9.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 20.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 9. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 8.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 14. 2.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Permainan. Merancang meningkatkan pengetahuan. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.

1 Pengerusi a.1 Naib Pengerusi a. 3.4 Penolong Setiausaha. b.3 Setiausaha. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.1.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.8 Pemilihan dua orang juru audit.1. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.1.1. 3.1 Pengerusi. c. 3. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. 3. 3.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. KELAB/PERSATUAN 3.1. 3. b.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . c.1.6 Penolong Bendahari. 17.2. 3.2 Naib Pengerusi.5 Bendahari. 3. 3.15. 3. 3.2.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.1.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. wakil daerah/negeri dan negara) 16.2. kebudayaan & Sukan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

2. b.2. d. Ahli Jawatankuasa a. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.6 3. c. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5 3. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. d. Bendahari a.2. c. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. e. b.3. Penolong Setiausaha a. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.2.7 a. b. b. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Penolong Bendahari a. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mencatat kehadiran ahli d. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. c. Menguruskan hal-hal surat menyurat.4 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 5. disiplin.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. 1. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. Merancang. b. tahunan dan 3. menganjur. PERANCANGAN 4. 2. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. peningkatan ilmu. Memeriksa. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. ketahanan diri. 6. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing.c. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum.2.8 Pemeriksa Kira-Kira a. 4. sahsiah. 8. 4.

Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. a. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. 11 : PU (A) 196} 6. 7. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . dan kecendorongan pelajar. dan harta modal bidang kokurikulum. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. Januari 1985} 3. 8. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. 10. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan.9. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 1.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. 9. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. 11. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. 1/1985 bertarikh 2hb. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. kesesuaian persekitaran. dan sukan/permainan. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). kurikulum kegiatan. 4. 10. 5. 42/No. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 4. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. borangborang penilaian. 2. Mei 1998 Jil. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. pasukan pakaian seragam. Memperolehi dan mengemaskini inventori . b. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. seperti sumber tenaga dan kepakaran. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. dan sijil-sijil). sumber bantuan dan kewangan. bekalan pejabat.

4.c.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. e. negeri. 2. f. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan.3. f. j. d. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . b. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. h. e. d. i. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. g.3. rangka perancangan kokurikulum sekolah. kebangsaan dan antarabangsa. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. Menyedia. k. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. c. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab.

Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . g. f. Kelab Keceriaan Sekolah b. Persatuan Kebudayaan d.a. Persatuan Bahasa c. e. d. c. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Kelab Badminton b.3. Persatuan Pengawas Sekolah a. Kelab Bola Baling c. Persatuan Sains & Matematik. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Persatuan Agama Islam b.

000. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. f. 2.3. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.500. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara.d. g.00.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Kelab Olahraga b. Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. e. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .500. negeri dan kebangsaan. Bahagian Sekolah.00 dan sekolah rendah gred B RM 1.4 Kewangan a. daerah. Olahraga: a. Kelab Senamrobik dan lain-lain.

diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. c. jumlah perbelanjaan.0 1. Johor Bahru.00 10 0. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.00 alat tulis. 2.0 1. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. Disertakan borang pelaporan. 40. Baki dibawa ke hadapan 2. Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

14 0. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.Sumbangan daripada PIBG 0. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Jamuan makan akhir tahun 7. Baki dalam bank 0 350.140. Peruntukan Kokurikulum 6.0 0 110. Saguhati penceramah 6. Yuran bulanan ahli 5. Buku program 0 100.0 30. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. 00 4.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .0 3. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.00 30 0.00 5.0 Jumlah 1. Hadiah pertandingan 0 30.00 20 0.0 50 3.00 Jumlah 1.

. ( Norini) Tarikh : ………………. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR.. i. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2.. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : …………………………………….Tandatangan Bendahari : ………………………………. AINI BTE HARUN.

9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. Guru Tingkatan.ii. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. Setiausaha Kokurikulum. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Penyelaras persatuan. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari.

Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing.g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. 15 Januari Guru Kelas. Penasihat. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3. 12 Januari 21 Januari 2. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK).

data awal dianggap sahih. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. 16 Januari 21 Januari 5.b) c) d) e) huruf BESAR. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Jika tidak. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Pada setiap hujung bulan. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Gunakan borang BDK. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab.Laporan mesyuarat agung . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Perlembagaan tahun semasa .sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Semua Guru Penasihat.Nama Persatuan / Kelab . Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Rancangan tahunan ahli tingkatan . 6. Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.b) aktiviti yang telah ditetapkan. Contoh pada hari Selasa dan Rabu. .

Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .Jadual kutipan yuran . Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat..Laporan mingguan . Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali.Penyata akaun bulanan .Data dan analisis penilaian ahli .Laporan prestasi tahun semasa akaun. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

MSSD .Pameran dan . MSSR iii.Persatuan Ikhtisas .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Sukan ii.Pertandingan .CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Majalah .

Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.Sukan Tahunan .Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Perkhemahan Sekolah . Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Sukan/ Permainan.Projek Rajawali . Kelab/Persatuan.Projek Sangkancil .

Olahraga 8. Permainan Dalaman 4. 1. Badminton 5.Seni & Muzik 5. 3.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. Bola Jaring 3. 2.Silat Taekwando C. 1. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. PPIM 5. Cyber Kids Club 6. 1. Bola Baling 7. Unit Beruniform. PBSM 4. Seni Bela Diri . ENCIK BUYONG. B. Kelab Kebudayaan. Bola Tampar 4. Pengakap 2. KUCHING A. Sukan &Permainan. Kelab Persatuan Agama Islam 7. Sepak Takraw 6. Kelab dan Persatuan. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . KRS 3.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Hj. Sepawi Abg. Cikgu Rashidah bt. Haderan. Md. 4. 17 BBMB-PKKK. Buyong . Soton. Mahli. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Cikgu Rosnah bt. 3. Jerman. Cikgu Fatimah bt. Rammand Abg. Cikgu Saadiah bt. SK EN. Cikgu Mona bt.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. 2 Bola Jaring 1. Cikgu Baser b. Razali. Ustazah Rashita Che Su 4. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Cikgu Hasnida bt. 4 Badminton 1. Brahim [Ketua] 2. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Cikgu Abg. Mohd Rais 3. Indi. Hosen [Ketua] 2. 3. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Malati bt. Cikgu Abg.

3. 4. Cikgu Minche Ambun. Ustaz Mohamad b. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Yusuf. 7 Permainan Dalaman 1. Buyong . Cikgu Dyg. Ustazah Badariah bt. Ismail [Ketua] 2. Ustazah Zurina Abdullah. Linora bt. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. 4. 3. Razlee. Wan Zain [Ketua] 2. Soton. Rina Abg. SK EN. Cikgu Baser b. Haderan. Bujang Dol. Ustazah Zarina bt. 4. 5 Sepak Takraw 1. Cikgu Masinah Draman. 4. Cikgu Sarbanun bt. Ustazah Norhafizah. 3. Cikgu Banyuk bin Muhi. Saadi [Ketua] 2. Cikgu Noraini bt. Noor. Lihi. Mohd. Cikgu Rosnah bt. 3. 6 Bola Baling 1. Cikgu Jasmina Mohd. 18 BBMB-PKKK. 8 Olahraga 1. Ustazah Sh.

1. Projek Rajawali.Wakil bahagian & Negara.1.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.60 org mewakili Sekolah. .merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. .15 org mewakili daerah dan bahagian. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.2 Projek Sang Kancil. SK EN. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. .25% . Kuantiti: .4. Buyong . 2. Projek Sang Kancili.5 Bengkel Badminton Sekolah.10 orang mewakili Negara. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. 1.1. 2005 2006 2007 2008 2009 .1.3. . bangsa dan negara. Projek Perkhemahan. PELAN OPERASI 1. . muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.20% .1 Projek Rajawali. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru.3 Program perkhemahan.1. 1. berakhlak bersemangat waja.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. 19 BBMB-PKKK. 1.2.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. 1. 1.1. .30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.10% . jati diri yang kuat.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. 1. Projek Bola Sepak. Guru Penasihat Kelab Badminton.15% . Kualiti : . Projek Bengkel Badminton.5. 1. 1.

(Kump.Penasiha t. . TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01. . . KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. .Pertandingan Bola Sepak.C) .Pertandingan Bola Tampar. En.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. SK EN. Buyong. KELAB DAN PERSATUA N. .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK.. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B. Buyong .Pertandingan Sepak Takraw. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK. A. -Merancang .2010. B.Pertandingan Badminton. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali.Pertandingan Bola Jaring. untuk mewakili sekolah.Penyalaras. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 .

-Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.Pertandingan membaca teks. D. -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah.Pertandingan Bercerita BM & BI.A) . .BERUNIFORM. C.Pertandingan Ping Pong. 21 BBMB-PKKK. . SUKAN DAN PERMAINA N. (Kump.Pertandingan Syarahan/ Pidato. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. SUKAN TAHUNAN. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C. SK EN.Pertandingan Permainan Tradisional.Pertandingan Kebudayaan. Buyong . JOGERTON DAN HARI KELUARGA. . E.Pertandingan Bola Baling. -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing. -Projek Sang Kancil. . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. bimbingan guru berkenaan. . -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam .

Pertandingan Kawat. -Merancang .Kerja amal Gotongroyong.B) . . (Kump.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah.. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK.Pertandingan Tadarus AlQuran.Kuiz UPSR. . Buyong . -Projek Perkhemehan.Sama seperti sasaran MSSR di atas. 02 MSSR . A. SK EN. PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK.

Zon/Daerah/ Bahagian. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. dirancang oleh zon. D.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. masing-masing. 23 BBMB-PKKK. PERINGKAT NEGERI. PERINGKAT DAERAH.Daerah dan Bahagian. SK EN. C.Daerah dan Bahagian. Buyong . PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan.

Buyong . SK EN.24 BBMB-PKKK.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Buyong . SK EN. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. SK EN. Buyong . Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 7.

Buyong . SK EN.Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK.

SK EN. Buyong .28 BBMB-PKKK.

SK EN. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. Buyong .SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 4.• • • • • 2. 30 BBMB-PKKK. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 7. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 6. Buyong . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 5.

Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. 3 hari 2.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 3 hari 4. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. SK EN. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 60 minit 6. 15 minit 32 BBMB-PKKK. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Buyong .3. 2 hari 5. 2 hari 7.

Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. 8 Projek Sang . Buyong . Beruniform 2 . 1 Gerko Unit . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. Kancil 9 Perkhemahan / . Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . KUCHING.JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG. SK EN. 3 Gerko Kelab .

SK EN. Buyong . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK.1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn .

2010 MAC APRIL MEI 10.06. Buyong .04.2010 05.01.2010 27.05.02.04.2010 03. 10.2010 & 24. 03.02.2010 35 BBMB-PKKK.2010 & 31.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 07.2010 & 21.2010 JUN 30.05.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.04.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010. 24.03.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.2010 & 28.06.04.02.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 23.02.01.03.2010 14.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.3.03. SK EN.

JULAI 14. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.07.07.2010 OGOS 04.08.2010 & 21.2010 20.09.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.09.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28. Buyong .07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.09.08.11. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 07.10.2010 15. SK EN.2010 29.08.10.10.07.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.

SK EN. Buyong .HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK.

1. Tugas. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan.Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. 8. 3. Guru Besar. Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti T. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6.O. Naib Pengerusi : En. 2. Banyuk Bin Muhi. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. Bujang. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan. Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan. 7. Pen. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. B. 4. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. Senarai Nama Guru Rumah 38 . 5.

Zalia Hj. Pn. Pn. Pn. Sutina bt. Rabayah Abang. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Ustazah Badariah Saadi. Che 11. Sarbanun . 2. Rina Abd. 5. Pn. 8. 7. 4. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. 13. Masniah Drahman. 9. Pn.Razalee 15. Guru Rumah / Penasihat 7. Ustazah Norlizan. 1. Linora 13. Rozilawati Ambak. En. Ustz. En. Abg. 1. Malati Hosen. Masniah bt. Keram. Christine Tan. Dzuziana Abdullah. Bojeng. Fatimah Hamni. Sulaiman. Ustz. Illia bt. 9. 3. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Ustazah Sh. Pn. Hijau Ustaz Tarmigi. Pn. Dyg. Jasmina Mohd. Saerah Umar. 13. 2. Pn. Masnu bt. Kamariah bt. Ustazah Rashita Che Su. 4. En. Pn. Amat. 8. Ustazah Salwana. Husniah bt. 9. Sahat. Pn. Pn. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Sahmat. Indi 3910. Pn. Melo Abg. 14 . Pn. Pn. Pn. Mahani Mohd. 3.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Zarina. Ustazah Umizan. Pn. Pn. Ustazah Norhafizah. Pn. Mona Mahli. Nur Ruzaini. 14. 10. Pn. Pn. En. Zainab AbdulRahman. 8. Sapawi Abg. Deli. Banyuk Bin Muhi 14. Abg Rammand. Baser Bin Soton 16. Pn. 3. Swaidi 15. 10. 8. Nicollete Gabriel Puem. Pn. Rashidah Brahim. Fauziah bt. Pn. 1. Ustaz Mohammad Ismail. 4. Pn. Pn. 3. Pn. Zamburi. Fatimah Jerman. Ustaz. 7. Pn. Pn. 9. 2. 15. Suriana bt. 14. Sapawi. Pn. Ustaz Razali Jily. Minche Ambun. 13. Wan Siti Hajariah. Hasnida 7. Yusuf. 10.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 2. 40 . Pen.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 1. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum.

Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Merentas Desa . Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 5. (A) 196: 5652 J. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan.3. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. 11. 7. 8. 10. 6. 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No.27 (Tambahan No. 4.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. 9. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.U.11 41 . Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 11/Bil.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. 12.

P.2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 42 .(A) 531/97.U. 41). Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No. Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 6 Menyediakan garis panduan tugas 45 .SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

5. 3. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 7. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.2. 4. 2. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 47 . Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum.2. 6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 1.

48 . Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 8. 2. 1. pelaksanaan dan penilaian pelajar. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 11.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. 13.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Merentas Desa. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 9.2. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. 10. 5. 12. 2. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. perancangan.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. berterusan dan berkesan.8. 10. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 2.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. 7. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 2. 3. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. 9. 6.2.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan.

6. 6. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 10. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. 5. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 11.4. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 8. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 4.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. 12. 49 . 2. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 3. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. 7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 13. 5. 2.2. 2.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 3.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.2. 4.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. rujukan dan rekod. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 7. 9. 2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

5. . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Permainan.Borang senarai AJK dan ahli . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Menentukan aktiviti. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 9. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 11.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 8. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 10. 2.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. 6. 5. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 6.Borang penyertaan persatuan . 2. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. 8. Kelab/Persatuan. 3. rujukan dan rekod. 4.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: .Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 10.2.Buku laporan aktiviti 9. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 7. 50 .Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. 7. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .

Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 4. kebudayaan & Sukan. 17. 15. 16.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 13. 51 . 7. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 18. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. wakil daerah/negeri dan negara) 16. 17. 2.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 2.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 19. 14. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. 3.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. 20.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Membentuk jawatankuasa.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. Merancang meningkatkan pengetahuan. 11. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 8. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.12.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 9. 14.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 6. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 10. 12. 5.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan.2. 13. 15.

2. 3.2.1 Pengerusi.6 Penolong Bendahari. 3. 3. b. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4 Penolong Setiausaha a. c.1. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1. c. 3. 3. Menguruskan hal-hal surat menyurat.1. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.2. c.2 Naib Pengerusi.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).3 Setiausaha.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 3. b.1 Pengerusi a. 3. d.1 Naib Pengerusi a. b. 3.8 Pemilihan dua orang juru audit. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 .1. KELAB/PERSATUAN 3.3 Setiausaha a. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Penolong Setiausaha.3.2.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.1. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. 3. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.1. Mencatat kehadiran ahli d.1.5 Bendahari.

Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 3.8 Pemeriksa Kira-Kira a.2. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3.2. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.tanggungjawabnya. d. c. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c. b.2. b. b. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Memeriksa. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. c.5 Bendahari a. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. e. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. PERANCANGAN 53 . 3. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b.7 Ahli Jawatankuasa a.6 Penolong Bendahari a.2. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.

Januari 1985} 54 . Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 8. 1/1985 bertarikh 2hb. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. 5.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. ketahanan diri. 6. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 2. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. 4.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Kokurikulum yang menganjur. 11. 3. sahsiah.4. 9. peningkatan ilmu. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. Merancang. 1. 2. disiplin. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 1. 4. 10.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

5. 7. bekalan pejabat. 8. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. a. 10. h. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. 42/No. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 .3. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. dan sukan/permainan. Menyedia.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. 4. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. i. g. pasukan pakaian seragam. dan kecendorongan pelajar. kebangsaan dan antarabangsa. kesesuaian persekitaran. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. 11 : PU (A) 196} 6. sumber bantuan dan kewangan. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Mei 1998 Jil. seperti sumber tenaga dan kepakaran. d. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. c. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. dan sijil-sijil). Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. dan harta modal bidang kokurikulum. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. rangka perancangan kokurikulum sekolah. b. f. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. e. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. borang-borang penilaian. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. Memperolehi dan mengemaskini inventori . kurikulum kegiatan. 9. negeri.

4. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Persatuan Sains & Matematik. g. k. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Persatuan Bahasa c. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. f. e. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. d. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Persatuan Pengawas Sekolah 56 . b. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. f. Persatuan Agama Islam b. c. Persatuan Kebudayaan d.sukan dan permainan. c.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. 2. Kelab Hobi dan Rekreasi a. d. e. j.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Kelab Keceriaan Sekolah b.3.3.

Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman.00.000.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. 2. g. Kelab Olahraga b. Kelab Badminton b. negeri dan kebangsaan. c. e.a.3. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Olahraga: a.3. Bahagian Sekolah. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. 57 .3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. d. Kelab Senamrobik dan lain-lain. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.500.4 Kewangan a. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. f. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum.500. daerah.

Buku program 0 100. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.0 1. jumlah perbelanjaan. Yuran bulanan ahli 5. c. Johor Bahru. 50 3.00 20 0. Beli buku laporan dan 0 58 . Hadiah pertandingan 0 3. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. Peruntukan Kokurikulum 0.0 40. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap.00 4. Disertakan borang pelaporan.00 10 0.00 alat tulis. 500. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa.Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program.0 1.0 2. Baki dibawa ke hadapan 2.

dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.14 0. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.0 350. Saguhati penceramah 6.Sumbangan daripada PIBG 0.00 5. ( Rashidah) 59 .30 6.00 Jumlah 1... AINI BTE HARUN. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.0 0 110.140. Jamuan makan akhir tahun 7. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. 00 Jumlah 1.00 Tandatangan Bendahari : ………………………………. Baki dalam bank 0 30. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : …………………………………….

9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum.. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. 60 .Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. Penyelaras persatuan. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. i. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. ( Norini) Tarikh : ………………. g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum. Guru Tingkatan. Stok dan Inventori ii.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : …………………………………….

15 Januari Guru Kelas. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Sepanjang Tahun e) 3. 12 Januari 21 Januari 2. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Gunakan borang BDK.dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 . Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Penasihat. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. data awal dianggap sahih. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Jika tidak. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR. Pada setiap hujung bulan. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari.

Nama Persatuan / Kelab . b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. 16 Januari 21 Januari 5. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum.Perlembagaan tahun semasa .sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. . d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Setiap minggu b) 6. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki.Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. Setiap minggu c) 62 . aktiviti yang telah ditetapkan. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Semua Guru Penasihat.4. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan.Laporan mesyuarat agung . Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.

Jadual kedatangan pelajar .tingkatan Analisa / data ahli mengikut .Laporan prestasi tahun semasa akaun.Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Penyata akaun bulanan .Jadual kutipan yuran .Data dan analisis penilaian ahli . b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 . Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7.Laporan mingguan . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat. Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali.

vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. yang disenaraikan di dalam fail masing-masing. ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian. iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO. ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti. Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . 9. b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan. v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO.8.

d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun. b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 . c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif. Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing.10 . b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil. serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan. Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama. Kerja Amal Kokurikulum – 65 .

c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut. Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru.SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 .

menaip. Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum. Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum.masing. c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas. iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas. b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing.

Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar.pelajar kelas masing-masing. ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO. Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar. 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 . v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya. iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. 14 . Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6.

Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam. d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan. Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan. jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid. catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan.

Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 .Taekwando – Tali pinggang hitam. b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 . Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar.

No 11 2. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 . Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum. 73 .

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan.

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

83 .1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1. No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

Warta kerajaan Jil. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 . Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. 42.11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

7 8 Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.

Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum. 91 . pemilihan persatuan dan kelab murid. guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan.

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

Undang- 93 . Permohonan murid diproses. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. 10 . Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum.1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

11. Guru Penasihat 10. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 5. Guru Kelas 7. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. 2. 12 Guru Kelas 94 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 3. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.Meluluskan/ Dirujuk 1. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. kelab. Guru Penasihat Guru Penasihat 9. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 8. 4.

untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 .

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6. pelajar A – guru kelas.Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum . Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 .

SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 .

kelab. sukan dan permainan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 7. 8. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 4. 12. sukan dan permainan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 5. Undangundang/ 99 . 11. kelab. PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 10. 9. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.3.

(Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. sukan dan permainan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. kelab. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . 5. 9. Guru Penasihat Guru Penasihat 10. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 8. 3. sukan dan permainan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan.Dirujuk 1. 11. 4. 2. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Kelas 7.

( FORMAT A ) 10 1 .

pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6. pelajar tingkatan guru tingkatan. 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 .Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN .

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

7. 6. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. sukan dan permainan. kelab. 8. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 10. kelab. sukan dan permainan. 11. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . 12. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 4. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. 5.2. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6.Bil 1. PK Kokurikulum 10 5 . 11. 4. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 5. Guru Kelas 8. 3. 7. 10. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9. 2.

Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat.

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

10 . 7. 5. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.1. 11 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. 8. 3. 9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 . 4. 2.

Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 . Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Beri rawatan kecemasan. Bil. Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Bil. Peraturan SPI Bil. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Undangundang. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Bil. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

Bil 1. Tanda ( _ / ) Catatan 2. 3. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. 10. Beri rawatan kecemasan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 6. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 . 5. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. 12. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 8. 11. 4. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. 9. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 7.

Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Beri rawatan kecemasan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik.PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan.

Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 11 5 . 5. Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 8. 6. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 11. 7. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Tandatangan pengesahan nota serahan.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. Terima barang dan pastikan kualiti. 10. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12. 4. Arahan Perbendaharaa n 170 9. 2.

13. SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.untuk urusan pembayaran.

kewangan.Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat. pembayaran. 11 7 . diperlukan peralatan. urusan sediaserahan. peruntukan. lain simpan barang. dan kemampuan peminjaman. dengan PK Koku. . Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 11 9 . 11. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 10. 4. 7. 14. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.1. 8. Terima barang dan pastikan kualiti. 12. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 13. 5. 3. 9. 2. Tandatangan pengesahan nota serahan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 6.

NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Terima invois dari pejabat 12. 11. Terima barang dan pastikan kualiti. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 6. 10. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 13. Tandatangan pengesahan nota serahan. 3. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 8. 4. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 7. 5. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 2.

1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 8. 6. 1 hari 5 minit 1 2. 1 0. 7. 3. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 1 3. 2. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 5. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 9. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 12 1 . 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 4.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful