KERJA KURSUS KPLI

KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B.8 Apr 1988 Mei 1976 .31 Jul 1992 Jun 1982 .1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B. Kamalul Ariffin Hj. Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En. Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara . Wilfred Vias Jun 1988 . Dato' Hj.5 6 7 YBhg.

Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam.Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

2 Sebagai satu bidang pendidikan. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1. 1. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. minat. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. MATLAMAT. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. jasmani.KONSEP. bakat. dan setiap murid harus melibatkan diri. berasaskan kepada anggapan bahawa: . KONSEP 1. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara. rohani. 1." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. kemahiran. 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 1.2. jasmani dan rohani).1.2. 1.3 Semua murid boleh dididik.U. 1. nilai. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak .2. 1.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial.4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. unsur kebudayaan dan kepercayaan. {Rujuk Seksyen 18. norma.2.(A) 531/97. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. 3.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara . 3. OBJEKTIF 3. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. maka apabila disabitkan sedemikian. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. jasmani dan emosi murid-murid.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. 2. 3.

persatuan/kelab. 4.5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. 3. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.sekolah.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. 3. 4.8 Mewujudkan sekolah berwatak. untuk T ujuan pemupukan perpaduan. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut. 3.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform. 3. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut. Persatua Ibu Bapa Guru-Guru .4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4.9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS). 3.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.4 4. 4. yang sesuai. 3.

1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu . 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5.(PIBG). 5652 Jil. Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan. 4. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak.10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 5. dari semasa kesemasa. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki.8 4.7 4. 11/Bil. 4. Peruntukan masa. 4. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.6 4.

1. Akaun. Badan Berunifor m 3.6. Pentadbiran 2. Data Pelajar 1. Sukan & 1. Setiausaha Kokurikulu m 6. 3. Setiausaha Sukan . Kelab & Persatuan 4. Badan 1. Program Sekolah Selamat. Disiplin 3. Tugas dan tanggungjawab guru 6. 6. Bahagian 2. KANAN KK 4. Pentadbiran 2. Kawalan Keselamata PIBG 1. Kakitangan Bukan Akademik 2. Penyelarsan PENOLONGKANAN 4. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. Pentadbiran 2. Pengurusan 5. Kurikulum 2. Pembangunan & 3. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). MSSD Kokurikulum Pengawas 4. Hal Ehwal Murid 2. Peperiksaa n 4. Pendaftaran Murid 6.1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat. Kantin PENOLONG 3. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Stok. Pembangun an Kokurikul um 2. Jadual Waktu 3. 5. Bimbingan dan Kaunseling 5.

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib. . Melatih murid supaya berdikari. berdisplin. setia dan cergas.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. berkerjasama. mematuhi arahan dan peraturan. Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan. memupuk. menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai.

berdrama.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi. Membina semangat berpasukan. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . Mendidik. membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. Menguasai kemahiran. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid. Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. story telling dan sebagainya. berpantun. taktik dan teknik permainan. membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan.

Sukan ii.Sukan Tahunan .Majalah .Jogerthon & hari keluarga .Pameran dan . MSSR iii.Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Pertandingan .Projek Rajawali .Persatuan Ikhtisas . MSSD .Perkhemahan Sekolah .GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Projek Sangkancil .

Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) .Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/ Permainan.

3. 1. 2. Seni Bela Diri . PBSM 4. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Sepak Takraw 6. KRS 3. Unit Beruniform.Silat Taekwando C. Cyber Kids Club 6. Bola Baling 7. Kelab Persatuan Agama Islam 7. Pengakap 2. Badminton 5. PPIM 5. KUCHING A.Seni & Muzik 5.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. Bola Tampar 4. Permainan Dalaman 4. B. Kelab Kebudayaan. Sukan &Permainan. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. ENCIK BUYONG. Bola Jaring 3. 1. Kelab dan Persatuan. 1. Olahraga 8.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Cikgu Hasnah Abd. 3. Sulaiman [P. Deli. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Hj. Keram. Cikgu Melo Abg.Ketua] 3. 3 Kelab Sains & Matematik 1. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Ambak. Chee 4. Cikgu Sutina bt. Buyong . [Ketua] 2. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. Mohd. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1. Amat [Ketua] 2. 4. Cikgu Mahani bt. Cikgu Rozilawati bt.Ketua] 3.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn. Cikgu Kamariah bt. Cikgu Masnu bt. Cikgu Shapiee bin Paee. Hamid. 14 BBMB-PKKK. Cikgu Salwana. Rahman [P. Cikgu Suriana bt. 4. Masniah bt. SK EN. Abd.

Cikgu Jemain b. Cikgu Christine Tan Robert. Buyong . Sapawi. Cikgu Masniah bt. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. 6 Persatuan Agama Islam 1. Bojeng 3. Cikgu Fauziah bt. Cikgu Husniah bt. 3. 3. Ustazah Zurina. Manzil. Ustazah Zalia bt. Sahat. Ustazah Fatimah Hamni. SK EN. 4. Ustazah Umizan. Cikgu Saerah bt. Abu Bakar [Ketua] 2. 15 BBMB-PKKK. Ustazah Malini Mohammad. 3. Abang [Ketua] 2. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Umar. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. 4.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. Swadi 5 Cyber Kids Club 1. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1. Hj. Ustazah Nurlizan bt. 4. Cikgu Rabayah bt.

16 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

Sepawi bin Abg. 10. 3 PBSM 1. Ustazah Norhafizah bt. 10. 5. Salim. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1. Umar. Cikgu Baser b. 4. Ustaz Mohamad b. 5. 9. Cikgu Nur Ruzaini. 8. 3. Swaidi [K] 2. Cikgu Rabayah bt. Cikgu Hasnah Abd. 8. Lihi. Muhi. Cikgu Rashidah Ibrahim. 11. Cikgu Masinah bt. 3. Puem 4. 2 KRS 1. Cikgu Saerah bt.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Buyong . Cikgu Dyg.. Cikgu Abg. Cikgu Sarbanun Hj. Cikgu Shapiee b. Zamburi. Cikgu Jemain Abu Bakar. Cikgu Siti Zainab. 4. 6. 8. Datin Ilia Sahmat. Cikgu Husniah bt. Sepawi b. Mahli. Cikgu HJ. Bolhassan(GB). Razali 6. 11. Abg. Abang. Cikgu Rosnah bt. Drahman. Sepawi. Cikgu Banyuk b. 17 BBMB-PKKK. Abg. Cikgu Hasnida Mohd 12. Jily. Hamid [K] 2. 3. Cikgu Melo bt. Cikgu Sutina bt. Deli. Hj. 7. Ustaz Razali b. Ismail. SK EN. Razalee. 7. Cikgu Suriana bt. Indi. Cikgu Christine Tan. Cikgu Mona bt. Rina Abg. 9. 12. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Fauziah bt. Amat. Paee. Soton [K] 2.

Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Cikgu Baser b. Haderan. Cikgu Rashidah bt. Cikgu Rosnah bt. Brahim [Ketua] 2. Hosen [Ketua] 2. 2 Bola Jaring 1. Rammand Abg. SK EN. Wasli [Ketua] 2. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Soton. Cikgu Mona bt. Sepawi Abg. 3. Cikgu Abg. Mahli. Buyong . B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Mohd Rais 3. Indi. Cikgu Saadiah bt. Hj. Jerman. Cikgu Abg. Ustazah Rashita Che Su 4. Cikgu Fatimah bt. Cikgu Malati bt. 4. 4 Badminton 1. Razali. 3. 18 BBMB-PKKK. Md. Cikgu Hasnida bt.

Ustazah Zarina bt. Saadi [Ketua] 2. Cikgu Masinah Draman. Rina Abg. Ustazah Zurina Abdullah. Bujang Dol. Ismail [Ketua] 2. 4. 8 Olahraga 1. Cikgu Baser b. 3.3. SK EN. 19 BBMB-PKKK. Linora bt. Cikgu Rosnah bt. Ustazah Badariah bt. Soton. 4. Ustazah Sh. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Banyuk bin Muhi. Cikgu Jasmina Mohd. 5 Sepak Takraw 1. Razlee. Buyong . Cikgu Sarbanun bt. Ustaz Mohamad b. 3. Wan Zain [Ketua] 2. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. 6 Bola Baling 1. 3. Noor. Ustazah Norhafizah. Cikgu Dyg. Cikgu Noraini bt. 7 Permainan Dalaman 1. Lihi. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Yusuf. Haderan. 4. 4. Mohd.

merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. Projek Rajawali. Projek Perkhemahan. 20 BBMB-PKKK.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. . .2 Projek Sang Kancil. Buyong . .3 Program perkhemahan.15% .5. 1. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. PELAN OPERASI 1.1.1 Projek Rajawali. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak.60 org mewakili Sekolah. 1.4. . SK EN.10% .25% . 1.1.2.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. Kualiti : . 1. 1. bangsa dan negara. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.1.15 org mewakili daerah dan bahagian. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. berakhlak bersemangat waja.1. Guru Penasihat Kelab Badminton. Projek Bola Sepak.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru.5 Bengkel Badminton Sekolah.1. .20% . . 2005 2006 2007 2008 2009 .3. jati diri yang kuat. Projek Sang Kancili.10 orang mewakili Negara.Wakil bahagian & Negara.1. 1. 1.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. 2. Projek Bengkel Badminton. Kuantiti: . 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah.

Penyalaras.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. Buyong . PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK. SK EN.2010.Penasiha t.. . KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.

SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan.Pertandingan Bola Tampar.Pertandingan Permainan Tradisional. Buyong. . C.Pertandingan Bola Baling. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. (Kump. SK EN.Pertandingan Sepak Takraw. B. KELAB DAN PERSATUA N. A. untuk mewakili sekolah. -Projek Sang Kancil.Pertandingan Badminton. En. . Buyong .Pertandingan Bola Jaring. .C) . Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. .01.Pertandingan Bola Sepak. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK. Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B. (Kump. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. .A) . -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. SUKAN DAN PERMAINA N.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali. .Pertandingan Ping Pong. . -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon.Pertandingan 22 BBMB-PKKK. UNIT BERUNIFORM. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D.

Buyong .23 BBMB-PKKK. SK EN.

-Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. dirancang oleh zon.02 MSSR . masing-masing. PERINGKAT BBMB-PKKK. PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan.Sama seperti sasaran MSSR di atas. Zon/Daerah/ Bahagian. C. SK EN. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. Buyong 24 . -Merancang . PERINGKAT DAERAH. A. D.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah.Daerah dan Bahagian.Daerah dan Bahagian.

Buyong . SK EN.25 BBMB-PKKK.

Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. SK EN. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. 2.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Buyong . Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan.

sekiranya perlu. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7. 5. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. SK EN. Buyong .

Buyong . SK EN.Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK.

Buyong . SK EN.29 BBMB-PKKK.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong . Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil .

6. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. 4. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 31 BBMB-PKKK. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 5.terdiri daripada :• • • • • 2. Buyong . 7. SK EN.

3 hari 2.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Buyong . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK.

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.2010 14.04.2010 05. Buyong . SK EN.06.2010 & 28.04.03.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.01.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 MAC APRIL MEI 10.3.2010 & 31.05.2010 03.04. 24.2010 & 21.01.2010 27.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.02.04.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.06.05.03.02.2010 07.02. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 36 BBMB-PKKK.2010 23.03.2010 & 24. 10.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.2010 JUN 30. 03.

11.10.09. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.08. SK EN.2010 15.07.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.2010 07.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 OGOS 04. Buyong .2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.10.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 20.08.2010 29.JULAI 14.09.08. ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.2010 & 21.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.09.07.07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.07.10.

HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 6. 3. 9. 5. 1. 12. 8. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 10. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 4. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 2.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 11. Merentas Desa . Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan.

11 (Tambahan No. P. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 11/Bil.U.U. Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No. 41). Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . (A) 196: 5652 J.27 (Tambahan No.(A) 531/97. 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P.

Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 .

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

4. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 6. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 1.2. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 5. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.2. 3. 2. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 7.

Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. pelaksanaan dan penilaian pelajar. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. 2. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 2. 2. 9. 6. 7. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah.2. 13. 11.8. perancangan. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. 10. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Merentas Desa. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.masing. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing. 2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 1.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 8.2. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 12. 10. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 3. 3. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. berterusan dan berkesan.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 9.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.

Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. 2. 13.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 3. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. 12. rujukan dan rekod. 4. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 6. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. 2. 7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 5. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. 8. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. 7. 2. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 3. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .4.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. 11.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 6. 5.2.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 9. 10. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

10. . Menentukan aktiviti.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 6.Borang senarai AJK dan ahli . 6. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 7. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 5. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 4. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.2. 5. 7.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 2. 3. 2.Buku laporan aktiviti 9. rujukan dan rekod. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 8. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. 8. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.4.Borang penyertaan persatuan .

Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Kelab/Persatuan.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 13. 2. 9.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. 11.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.2. 13. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 8. 14. Membentuk jawatankuasa.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 12. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 14.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 17. 18.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Merancang meningkatkan pengetahuan.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 6. 19. 20. Permainan. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 10.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 12. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 4. 3.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 11. 5. 16. 10. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 2.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 15.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 7.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.9.

Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).1.1.1. c. b.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.4 Penolong Setiausaha. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1. KELAB/PERSATUAN 3.8 Pemilihan dua orang juru audit. 3. 3. 3.1.15. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. wakil daerah/negeri dan negara) 16.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.1.3 Setiausaha. c.2. 3.1 Pengerusi a.5 Bendahari.1.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .1 Pengerusi. 3.1 Naib Pengerusi a. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 3. b. kebudayaan & Sukan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. 3.2.6 Penolong Bendahari.2 Naib Pengerusi. 3. 17. 3. 3.2.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5 3. b.2. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Mencatat kehadiran ahli d.4 3. Ahli Jawatankuasa a. b.2.2. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. e. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.3. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.7 a. Penolong Setiausaha a. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b. c. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.2. d. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Bendahari a. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. d. c. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .6 3. Penolong Bendahari a. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. b.

1. tahunan dan 3. 4. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. Memeriksa. 8.2. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. 4. 2. 6. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. PERANCANGAN 4.c. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . b. sahsiah. disiplin. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. 5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. menganjur.8 Pemeriksa Kira-Kira a. peningkatan ilmu. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. Merancang.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. ketahanan diri.

2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 8. pasukan pakaian seragam. 4. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . kesesuaian persekitaran. 9. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. dan sukan/permainan. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. dan sijil-sijil). Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. 10. 11 : PU (A) 196} 6. 4. Januari 1985} 3. bekalan pejabat. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. 1/1985 bertarikh 2hb. Mei 1998 Jil. 2.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. 42/No.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. kurikulum kegiatan. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. seperti sumber tenaga dan kepakaran. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11. a. 10. dan kecendorongan pelajar. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. dan harta modal bidang kokurikulum. 1. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. 7. borangborang penilaian. Memperolehi dan mengemaskini inventori . Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). sumber bantuan dan kewangan. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 5.9. b.

Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni.c. f. Menyedia. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. i. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .3. 2. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. h. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. e. j. d. 4. negeri. c. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. rangka perancangan kokurikulum sekolah. g. f. k. e. kebangsaan dan antarabangsa. d. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. b.3.

c.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a.a. Kelab Hobi dan Rekreasi a.3. Persatuan Sains & Matematik. Kelab Badminton b. Persatuan Kebudayaan d. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. e. Persatuan Agama Islam b. Persatuan Pengawas Sekolah a. g. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Bola Baling c. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. Kelab Keceriaan Sekolah b. f. d. Persatuan Bahasa c.

3.4 Kewangan a. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. g.d.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. Kelab Senamrobik dan lain-lain.000. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. f. Olahraga: a. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara. 2.00 dan sekolah rendah gred B RM 1.500. Kelab Olahraga b.00. Bahagian Sekolah. e. daerah. negeri dan kebangsaan.500.

jumlah perbelanjaan. Johor Bahru. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. Disertakan borang pelaporan. 40.00 10 0. 2. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. Baki dibawa ke hadapan 2. c.00 alat tulis.0 1.diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program.0 1. Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. tarikh program dijalankan dan nombor baucer.

00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .0 50 3. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.14 0. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.00 30 0. Baki dalam bank 0 350. Jamuan makan akhir tahun 7. Hadiah pertandingan 0 30. Buku program 0 100.0 Jumlah 1.0 3. Saguhati penceramah 6.00 Jumlah 1.00 20 0.0 0 110. Yuran bulanan ahli 5. 00 4.Sumbangan daripada PIBG 0.140. Peruntukan Kokurikulum 6.0 30. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.00 5.

( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. AINI BTE HARUN. i.Tandatangan Bendahari : ………………………………. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : …………………………………….. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .. ( Norini) Tarikh : ……………….. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : …………………………………….

ii. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. Penyelaras persatuan. Setiausaha Kokurikulum. Guru Tingkatan. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan.

Penasihat.g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3. 15 Januari Guru Kelas. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. 12 Januari 21 Januari 2. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. data awal dianggap sahih. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Pada setiap hujung bulan. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. Jika tidak.b) c) d) e) huruf BESAR. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Gunakan borang BDK. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. 16 Januari 21 Januari 5.

b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.Perlembagaan tahun semasa .sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. . Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum.Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Nama Persatuan / Kelab . 6. Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Semua Guru Penasihat.Laporan mesyuarat agung .Rancangan tahunan ahli tingkatan .b) aktiviti yang telah ditetapkan.

Data dan analisis penilaian ahli . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum..Jadual kutipan yuran .Laporan prestasi tahun semasa akaun. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali. c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .Penyata akaun bulanan . Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Laporan mingguan .

MSSD .Majalah .Sukan ii.Persatuan Ikhtisas .CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Pameran dan .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Pertandingan . MSSR iii.

Sukan Tahunan . Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Perkhemahan Sekolah .Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Projek Sangkancil .Projek Rajawali . Kelab/Persatuan. Kelab Sukan/ Permainan.

Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Sepak Takraw 6. Bola Baling 7. ENCIK BUYONG. Bola Jaring 3. PBSM 4. PPIM 5. Bola Tampar 4. 1. Kelab Persatuan Agama Islam 7. Pengakap 2. Sukan &Permainan. 1. Cyber Kids Club 6. 1. Olahraga 8. Permainan Dalaman 4. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . B. Kelab dan Persatuan. 3. Kelab Kebudayaan.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. 2.Silat Taekwando C. KRS 3. Unit Beruniform. Seni Bela Diri . KUCHING A. Badminton 5.Seni & Muzik 5.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. 2 Bola Jaring 1. Buyong . Cikgu Baser b. Soton. 4 Badminton 1. Ustazah Rashita Che Su 4. Hosen [Ketua] 2. Jerman. Sepawi Abg. Cikgu Abg. Cikgu Mona bt. Md. Hj. Rammand Abg. Cikgu Fatimah bt. Cikgu Abg. Razali. Cikgu Malati bt. SK EN. Cikgu Rosnah bt. Mohd Rais 3. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. 17 BBMB-PKKK.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Cikgu Rashidah bt. Mahli. Haderan. 3. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Saadiah bt. 4. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Indi. Cikgu Hasnida bt. Brahim [Ketua] 2. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1.

Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Wan Zain [Ketua] 2. Buyong . Bujang Dol. Yusuf. Ustazah Zurina Abdullah. Cikgu Dyg. Cikgu Banyuk bin Muhi. Mohd. Ustazah Zarina bt. Razlee. 4. Cikgu Noraini bt. 3. 4. Lihi. 18 BBMB-PKKK. Cikgu Masinah Draman. Ustaz Mohamad b. 5 Sepak Takraw 1. Rina Abg. Haderan. Cikgu Jasmina Mohd. 6 Bola Baling 1. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. 7 Permainan Dalaman 1. Ustazah Sh. SK EN. Cikgu Minche Ambun. 3. Soton. Ustazah Badariah bt. 3. Noor. Ismail [Ketua] 2. Linora bt. Cikgu Sarbanun bt.3. 4. 4. 8 Olahraga 1. Cikgu Baser b. Ustazah Norhafizah. Saadi [Ketua] 2. Cikgu Rosnah bt.

1. 1.1.1. PELAN OPERASI 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.1.4. SK EN. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. Projek Perkhemahan.5.1. . CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.2 Projek Sang Kancil.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1. Buyong .1 Projek Rajawali.60 org mewakili Sekolah. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. Guru Penasihat Kelab Badminton.1.2. 19 BBMB-PKKK.1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. . Projek Bengkel Badminton.Wakil bahagian & Negara. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. 1. Kuantiti: .3.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1.15 org mewakili daerah dan bahagian. berakhlak bersemangat waja.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.10% . .15% .20% .3 Program perkhemahan.10 orang mewakili Negara. Kualiti : . 1. Projek Rajawali. Projek Bola Sepak. 1.25% . . Projek Sang Kancili. 1. . bangsa dan negara. . 2. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.5 Bengkel Badminton Sekolah. 1. jati diri yang kuat. 2005 2006 2007 2008 2009 . 1.

-Merancang . . TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01. Buyong .Pertandingan Bola Jaring. (Kump. B. untuk mewakili sekolah. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. En.Penasiha t.Pertandingan Bola Tampar.. .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK.Pertandingan Sepak Takraw.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. .Pertandingan Badminton.2010. . PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . . GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali.Penyalaras. KELAB DAN PERSATUA N. UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.C) . Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK.Pertandingan Bola Sepak. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. A. Buyong. SK EN.

-Projek Sang Kancil. . -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam . -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. D.Pertandingan Bola Baling.Pertandingan membaca teks. JOGERTON DAN HARI KELUARGA. . -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.BERUNIFORM. 21 BBMB-PKKK. SUKAN DAN PERMAINA N. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. Buyong . bimbingan guru berkenaan. . SK EN. -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing. E.Pertandingan Kebudayaan. C.Pertandingan Bercerita BM & BI.Pertandingan Permainan Tradisional. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C. SUKAN TAHUNAN.A) . (Kump. . -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah.Pertandingan Ping Pong.Pertandingan Syarahan/ Pidato. .

Pertandingan Tadarus AlQuran. .. -Merancang . PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK. (Kump. Buyong .Sama seperti sasaran MSSR di atas. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. 02 MSSR . -Projek Perkhemehan. .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. SK EN.Kerja amal Gotongroyong.Pertandingan Kawat.Kuiz UPSR. A.B) .

Buyong . dirancang oleh zon. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.Daerah dan Bahagian.Daerah dan Bahagian. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. D. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. PERINGKAT NEGERI.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. SK EN. PERINGKAT DAERAH. C. 23 BBMB-PKKK. Zon/Daerah/ Bahagian. masing-masing.

24 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. 2. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Buyong . Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. SK EN.

PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK.5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 7. Buyong . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. SK EN.

Buyong . SK EN.Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK.

Buyong .28 BBMB-PKKK. SK EN.

Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK. Buyong .SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . SK EN.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 7. Buyong . 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 6. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 30 BBMB-PKKK. SK EN.• • • • • 2. 4.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. 3 hari 2. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK. Buyong .

3. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Buyong . SK EN. 60 minit 6. 3 hari 4. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 2 hari 5. 2 hari 7. 15 minit 32 BBMB-PKKK. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. 3 Gerko Kelab . Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . ENCIK BUYONG. Kancil 9 Perkhemahan / . Beruniform 2 . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 6 Kelab Seni Silat . 1 Gerko Unit . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & . Buyong . 7 Projek Rajawali . KUCHING. SK EN.JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. 8 Projek Sang .

1 Latihan 2 Persiapan Skn . Buyong . SK EN. & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK.1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga .

06.05.02. SK EN.2010 14. 24.04.2010 07.01.04.03.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 & 21.2010 27.2010 23.01.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.02.2010 35 BBMB-PKKK.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.2010 MAC APRIL MEI 10.03.2010 JUN 30. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.2010 05.02. Buyong .2010 03.04. 03.02.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.06.3.04.03.2010 & 24.2010 & 28.05.2010 & 31. 10.

10.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.07.2010 OGOS 04.09.07.09.09.2010 20.2010 & 21.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.2010 15.JULAI 14.08.2010 07.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.10.11.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.10.2010 29.08.07. Buyong . SK EN.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.08.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.07.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.

SK EN.HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK. Buyong .

Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. B. 5. Naib Pengerusi : En. Bujang. Banyuk Bin Muhi. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. 7. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. Tugas. Guru Besar. 3.Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 6. 2. 4. Senarai Nama Guru Rumah 38 . Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 1.O. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti T. 8. Pen.

Sahat. Pn. Husniah bt. En. Ustazah Sh. Ustazah Rashita Che Su. Hasnida 7. Rabayah Abang. Pn. Pn. 4. Pn. Pn. 9. Pn. Pn. Swaidi 15. Pn. Ustazah Umizan. Masniah Drahman. Sadiah Hj Rais 4. 8. Sutina bt. En. 3. Masniah bt. 14. Guru Rumah / Penasihat 7. Minche Ambun.Razalee 15. 1. Fauziah bt. Pn. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. Dyg. Zarina. Banyuk Bin Muhi 14. Fatimah Jerman. Ustazah Norhafizah. 8. Abg Rammand. 9. Jasmina Mohd. 9. En. Amat. Ustazah Norlizan.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Melo Abg. Pn. Zainab AbdulRahman. Ustz. 9. Pn. 2. Ustaz Razali Jily. Nur Ruzaini. 4. Pn. 2. Ustaz Mohammad Ismail. Pn. Rozilawati Ambak. Rashidah Brahim. Indi 3910. Suriana bt. Pn. Sarbanun . 13. 14. Ustaz. Zamburi. 7. Malati Hosen. Rina Abd. Pn. 1. 8. Sapawi Abg. 5. 10. 15. Linora 13. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Masnu bt. Ustazah Badariah Saadi. 13. Sulaiman. Pn. Pn. Ustz. En. Zalia Hj. Hijau Ustaz Tarmigi. Pn. Deli. Wan Siti Hajariah. Pn. Che 11. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. 2. 3. Bojeng. Pn. 7. Pn. 10. Abg. Baser Bin Soton 16. 8. 10. Pn. Pn. Pn. Pn. Kamariah bt. Nicollete Gabriel Puem. Fatimah Hamni. Saerah Umar. 3. Mahani Mohd. 14 . Pn. 4. 1. Pn. Keram. Sahmat. Christine Tan. Illia bt. Dzuziana Abdullah. Pn. Mona Mahli. 13. Pn. Pn. Sapawi. Ustazah Salwana. Yusuf. 3.

Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. 2. Pen. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 1. 40 . Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah.

10. 7. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. (A) 196: 5652 J.11 41 . 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No. Merentas Desa .3. 11. 9. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 8. 5.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.U. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. 6. 4. 12.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 11/Bil. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.27 (Tambahan No.

Guru Besar PK Kokurikulum 42 .U. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.(A) 531/97. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 41). Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. P. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No.2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 6 Menyediakan garis panduan tugas 45 .

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

5. 1. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2.2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 47 . 4. 2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 6.2. 7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 3.

Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 11. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. 2. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. 7. 5. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. 8.2. 9. 2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 3. 10. 2. 1. 10.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. 48 . 9. pelaksanaan dan penilaian pelajar.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.8. Merentas Desa. perancangan.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. berterusan dan berkesan. 6. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 12. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 3. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 13. 2. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.2.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.

Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 13. 10. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. 12. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM.2. 4. 4.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 5. 9. 3. 7. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. 2. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. 8.2. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. 2. 6. 2. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. 49 .Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.4.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 5. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 11. rujukan dan rekod. 3. 7. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 2. 6.

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Permainan. rujukan dan rekod.2. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menentukan aktiviti.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 4. 11. 8. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.Borang penyertaan persatuan .Borang senarai AJK dan ahli . . 7.Buku laporan aktiviti 9. 9. 2. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. 50 . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran.5.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. Kelab/Persatuan. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 2. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 3. 7. 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 8. 10. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 10.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 6. 6. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 11. Membentuk jawatankuasa. 15. 15.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 14.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 5.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 3. 19. 2. 4.2. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 12.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 7. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 14. 16. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. 18.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Merancang meningkatkan pengetahuan. 13. 13. 51 . 2. 6.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. kebudayaan & Sukan.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 9. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 10. 20.12. wakil daerah/negeri dan negara) 16. 17. 17.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 8.

1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 3.2.1.6 Penolong Bendahari. 3.1. 3.1.3 Setiausaha.1 Naib Pengerusi a.1. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). 3. c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3.2. b. 3.3 Setiausaha a.1 Pengerusi.1. 3.3. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.4 Penolong Setiausaha a. Mencatat kehadiran ahli d.2.1.2 Naib Pengerusi. c.2. 3. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. c.5 Bendahari. b.1 Pengerusi a. KELAB/PERSATUAN 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 . Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 3. 3.4 Penolong Setiausaha.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.8 Pemilihan dua orang juru audit.1. Menguruskan hal-hal surat menyurat. d. b.

b. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. c. e. c.2. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. c. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 4. d. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7 Ahli Jawatankuasa a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Bendahari a. b. b. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.tanggungjawabnya. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. b.8 Pemeriksa Kira-Kira a.2. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2. PERANCANGAN 53 .2. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3.6 Penolong Bendahari a. Memeriksa. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

11.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. 8. Kokurikulum yang menganjur. peningkatan ilmu.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum.4. Merancang. 1. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. 2. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. 6. 1. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 1/1985 bertarikh 2hb. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 9. 5. 10. disiplin. ketahanan diri.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 3. 2. sahsiah. 4. Januari 1985} 54 . Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.

Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). i. 8. seperti sumber tenaga dan kepakaran. 4. 9. kurikulum kegiatan. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. Memperolehi dan mengemaskini inventori . Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. dan sukan/permainan. g. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. dan harta modal bidang kokurikulum. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. sumber bantuan dan kewangan. pasukan pakaian seragam. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. Menyedia. negeri. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. 42/No. 7. rangka perancangan kokurikulum sekolah. 5. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar.3. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. kesesuaian persekitaran. 10. dan kecendorongan pelajar. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 . kebangsaan dan antarabangsa. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. Mei 1998 Jil. c. b. e. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. bekalan pejabat. d. 11 : PU (A) 196} 6. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. dan sijil-sijil). borang-borang penilaian. h. f. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. a.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb.

Persatuan Sains & Matematik. b. k.sukan dan permainan. d. c. c. e. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. g. f. e. Kelab Hobi dan Rekreasi a. 2. Persatuan Bahasa c. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Persatuan Agama Islam b.3. Persatuan Pengawas Sekolah 56 . 4. Persatuan Kebudayaan d.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. j. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. d. f.3. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Kelab Keceriaan Sekolah b.

e.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a.500. f.3. Olahraga: a.00 dan sekolah rendah gred A RM 2. d. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman.4 Kewangan a.00. c. Kelab Olahraga b. g. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara. Kelab Badminton b. negeri dan kebangsaan.3.a.500. 2. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. 57 . Kelab Senamrobik dan lain-lain.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. Bahagian Sekolah. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.000. daerah. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6.

00 20 0.00 10 0. Hadiah pertandingan 0 3. Peruntukan Kokurikulum 0. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. 50 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. Baki dibawa ke hadapan 2.0 1.0 40.Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. Buku program 0 100.00 alat tulis. jumlah perbelanjaan.0 2. Disertakan borang pelaporan. c. Yuran bulanan ahli 5. Johor Bahru.00 4. tarikh program dijalankan dan nombor baucer.0 1. Beli buku laporan dan 0 58 . penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. 500. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30.

Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2..00 5. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN. Jamuan makan akhir tahun 7.Sumbangan daripada PIBG 0.00 Tandatangan Bendahari : ………………………………. ( Rashidah) 59 . Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.30 6. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR.. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.00 Jumlah 1. Saguhati penceramah 6.0 350. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.140. 00 Jumlah 1. Baki dalam bank 0 30. AINI BTE HARUN.14 0.0 0 110.

60 . ( Norini) Tarikh : ………………. g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. i.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. Guru Tingkatan. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar.. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. Penyelaras persatuan.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. Stok dan Inventori ii.

12 Januari 21 Januari 2. Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 . data awal dianggap sahih. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Sepanjang Tahun e) 3.dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. 15 Januari Guru Kelas. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Penasihat. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Gunakan borang BDK. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Jika tidak. Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Pada setiap hujung bulan. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK).

sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.4. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.Nama Persatuan / Kelab . 16 Januari 21 Januari 5. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. Setiap minggu b) 6. Semua Guru Penasihat.Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. Contoh pada hari Selasa dan Rabu. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Laporan mesyuarat agung . . Setiap minggu c) 62 . d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . aktiviti yang telah ditetapkan.Perlembagaan tahun semasa .

c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.Laporan prestasi tahun semasa akaun. b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 . Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali.Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .Data dan analisis penilaian ahli . Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7.tingkatan Analisa / data ahli mengikut .Jadual kedatangan pelajar .Laporan mingguan .Jadual kutipan yuran .Penyata akaun bulanan .

iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO. 9. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO. ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti. v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. yang disenaraikan di dalam fail masing-masing.8. Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian. vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan.

10 . serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan. c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif. Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini. Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil. e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing. Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 . a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama. Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . Kerja Amal Kokurikulum – 65 . b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun.

b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum. iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun.SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 . d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru. c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu.

b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing. Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan.masing. iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas. Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas.menaip. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum. v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum.

d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. 14 . ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO.pelajar kelas masing-masing. Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6. c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar. v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya. iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar. Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 .

Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan. f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam. jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian. b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid.Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan. Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan.

2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 . b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 .Taekwando – Tali pinggang hitam. Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 . Warta kerajaan Jil. No 11 2.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

73 .TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan. Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

Warta kerajaan Jil. 42. 83 . Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat.1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1. No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. No 11 2. 42. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1.11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 . Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Warta kerajaan Jil. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.

Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 . Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.7 8 Permohonan murid diproses.

91 .Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum. guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan. pemilihan persatuan dan kelab murid.

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 10 .1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. 2 3 4 5 6 7 8 9. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Undang- 93 .

11. 2. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 4. Guru Penasihat Guru Penasihat 9. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 5. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Guru Penasihat 10. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.Meluluskan/ Dirujuk 1. 8. sukan dan permainan. 12 Guru Kelas 94 . Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. kelab. 3. Guru Kelas 7. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. kelab. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.

untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 .

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum . prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6. Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 . pelajar A – guru kelas.

SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 .

Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 7. kelab. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 12. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. 5. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan.3. 4. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Undangundang/ 99 . sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 8. 11. 9. 10. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.

Dirujuk 1. Guru Kelas 7. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. 11. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 8. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 2. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan. kelab. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 5. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. sukan dan permainan. 4. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 3. Guru Penasihat Guru Penasihat 10.

( FORMAT A ) 10 1 .

pelajar tingkatan guru tingkatan. pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6. 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 .Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN .

SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .

Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 5. sukan dan permainan. 8. 12. 4. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 6. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. kelab. 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. 7. 11. kelab. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan.2. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6.Bil 1. Guru Kelas 8. 7. 2. 11. Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9. 3. 4. 5. PK Kokurikulum 10 5 . Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 10.

Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat.

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

8. 7. 4. 10 . 5. 2. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 9. 11 . 3. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 .1.

Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Undangundang. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Bil. Bil. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Bil.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen. 8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 . Peraturan SPI Bil. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.Bil 1. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 9. 12. NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 . Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Tanda ( _ / ) Catatan 2. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 4. 3. 8. 5. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Beri rawatan kecemasan. 7. 10. 6. 11. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik.

Beri rawatan kecemasan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku.PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.

kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12. 6. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Arahan Perbendaharaa n 170 9. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3. 5. 7. Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. 2. 10. 4. Tandatangan pengesahan nota serahan. 11. Terima barang dan pastikan kualiti. 8. 11 5 . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan.

13. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 .untuk urusan pembayaran.

Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan. dengan PK Koku. . dan kemampuan peminjaman. 11 7 . peruntukan. urusan sediaserahan.Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat. pembayaran. lain simpan barang. kewangan. diperlukan peralatan.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

2. 10. 6. Terima barang dan pastikan kualiti. 14. 3. 13. 8. Tandatangan pengesahan nota serahan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 5. 7. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum.1. 11. 9. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 11 9 . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 12. 4.

7. 3. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 2. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 8. 6. Terima invois dari pejabat 12. 10. Tandatangan pengesahan nota serahan. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 11. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 5. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 4. 13. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . Terima barang dan pastikan kualiti. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan.

1 0. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 8. 5. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 3. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 4. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 6. 1 3. 1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. 1 hari 5 minit 1 2. 9. 12 1 . Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 7. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful