KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

8 Apr 1988 Mei 1976 .5 6 7 YBhg.31 Jul 1992 Jun 1982 . Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara .Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B.1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B. Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En. Kamalul Ariffin Hj. Wilfred Vias Jun 1988 . Dato' Hj.

Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat.Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. minat. bakat. KONSEP 1. berasaskan kepada anggapan bahawa: . maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. jasmani. 1. mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah.KONSEP. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. MATLAMAT.2 Sebagai satu bidang pendidikan. dan setiap murid harus melibatkan diri.

2. kemahiran. 1. 1.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid. 1. 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. unsur kebudayaan dan kepercayaan.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara.U. nilai.1.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. jasmani dan rohani)." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P.2. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.(A) 531/97.3 Semua murid boleh dididik. 1.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial. norma.2. rohani.4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. 1.2.2. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak .2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. {Rujuk Seksyen 18.

3. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. maka apabila disabitkan sedemikian.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 2.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara . MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 3. 3. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. jasmani dan emosi murid-murid. OBJEKTIF 3.

9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan. untuk T ujuan pemupukan perpaduan. Persatua Ibu Bapa Guru-Guru .5 Membina dan meningkatkan disiplin murid.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi.4 4. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS). 3.5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. 3. persatuan/kelab. yang sesuai. 4.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 3. 3.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.sekolah. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4.8 Mewujudkan sekolah berwatak. 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum. 4.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. 3. 3. 4. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.

guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak. 5652 Jil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5.(PIBG).10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. 11/Bil.1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu .9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.6 4. 4.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki. 5.8 4.7 4. Peruntukan masa. 4. dari semasa kesemasa. 4.

Pentadbiran 2. Pengurusan 5. Pendaftaran Murid 6. Kelab & Persatuan 4. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). Pentadbiran 2. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Tugas dan tanggungjawab guru 6. Kawalan Keselamata PIBG 1. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. Badan Berunifor m 3. 5. Hal Ehwal Murid 2. Pembangunan & 3. Peperiksaa n 4. Program Sekolah Selamat. Setiausaha Kokurikulu m 6. Disiplin 3. KANAN KK 4. 6. Setiausaha Sukan . Penyelarsan PENOLONGKANAN 4. 3. 1. Bahagian 2. Pentadbiran 2. Stok. Data Pelajar 1. Kurikulum 2. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat. Kantin PENOLONG 3. Sukan & 1. Pembangun an Kokurikul um 2. MSSD Kokurikulum Pengawas 4. Kakitangan Bukan Akademik 2.1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Jadual Waktu 3. Bimbingan dan Kaunseling 5. Badan 1.6. Akaun.

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan. Melatih murid supaya berdikari. berdisplin. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. mematuhi arahan dan peraturan. Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan. setia dan cergas. memupuk. Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu. berkerjasama. . Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib.

membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. Membina semangat berpasukan. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan. Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. Mendidik. story telling dan sebagainya. taktik dan teknik permainan. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid. berdrama. berpantun. Menguasai kemahiran.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi.

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Pameran dan .Sukan Tahunan .Persatuan Ikhtisas .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Sukan ii. MSSR iii.Perkhemahan Sekolah .Jogerthon & hari keluarga .Pertandingan .Projek Rajawali .Majalah . MSSD .Projek Sangkancil .

Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Kelab Sukan/ Permainan. Kelab/Persatuan. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) .

3. Olahraga 8. Bola Tampar 4. Sukan &Permainan.Silat Taekwando C. Kelab Persatuan Agama Islam 7.Seni & Muzik 5. B. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. PBSM 4. Bola Jaring 3. 1. Unit Beruniform. Kelab dan Persatuan. PPIM 5. 2. Cyber Kids Club 6. Sepak Takraw 6. 1. ENCIK BUYONG. Permainan Dalaman 4. KRS 3. Pengakap 2. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. KUCHING A. 1. Badminton 5. Kelab Kebudayaan. Bola Baling 7. Seni Bela Diri .

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Abd. Cikgu Siti Zainab bt. [Ketua] 2.Ketua] 3. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. Cikgu Salwana. Zamburi [Ketua] 2. 3 Kelab Sains & Matematik 1. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1.Ketua] 3. Hj. Deli. Amat [Ketua] 2. Cikgu Suriana bt. Rahman [P. 3. Cikgu Melo Abg. Masniah bt. 4. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Keram. Cikgu Mahani bt. Sulaiman [P. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. Chee 4. Buyong . Cikgu Kamariah bt. Mohd.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn. Cikgu Masnu bt. 14 BBMB-PKKK. Hamid. SK EN. Cikgu Shapiee bin Paee. 4. Cikgu Sutina bt. Cikgu Hasnah Abd.

Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Sapawi. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Jemain b. 3. Manzil. Abang [Ketua] 2. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Buyong . Cikgu Rabayah bt. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1. 3. 15 BBMB-PKKK. 6 Persatuan Agama Islam 1. 3. Ustazah Zalia bt.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. 4. 4. Cikgu Fauziah bt. Swadi 5 Cyber Kids Club 1. Ustazah Fatimah Hamni. Ustazah Umizan. Bojeng 3. Ustazah Nurlizan bt. Umar. Hj. SK EN. Ustazah Malini Mohammad. Cikgu Christine Tan Robert. 4. Cikgu Husniah bt. Sahat. Ustazah Zurina. Cikgu Saerah bt.

16 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Cikgu Siti Zainab. Amat. 3. Cikgu Shapiee b. Cikgu Banyuk b. Bolhassan(GB). 9. Muhi.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Hamid [K] 2. 3. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Abg. 10. Rina Abg. Umar. Datin Ilia Sahmat. 8. Cikgu Mona bt. 5. 9. Cikgu Nur Ruzaini. SK EN. Indi. 11. Puem 4. Cikgu Rabayah bt.. Cikgu Rashidah Ibrahim. Sepawi b. Cikgu HJ. 2 KRS 1. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Husniah bt. 7. Razalee. 5. 6. Buyong . Ustazah Norhafizah bt. Zamburi. Cikgu Jemain Abu Bakar. Ustaz Mohamad b. Cikgu Rosnah bt. Ckg Nicollete Gabriel 10. Jily. Lihi. Cikgu Saerah bt. 4. Soton [K] 2. Cikgu Fauziah bt. Ustaz Razali b. 10. Cikgu Baser b. Swaidi [K] 2. Cikgu Sutina bt. 7. Ismail. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Cikgu Melo bt. 3. Sepawi bin Abg. Hj. Deli. Cikgu Dyg. Abg. Cikgu Suriana bt. 4. Sepawi. Cikgu Hasnah Abd. Mahli. 8. Cikgu Masinah bt. 12. 8. 11. 3 PBSM 1. Cikgu Christine Tan. Razali 6. Abg. Drahman. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1. Abang. Cikgu Sarbanun Hj. Paee. 17 BBMB-PKKK. Salim.

Hj. Brahim [Ketua] 2. 2 Bola Jaring 1. Soton. Cikgu Malati bt. Sepawi Abg. Ustazah Rashita Che Su 4. Hosen [Ketua] 2. Cikgu Mona bt. Haderan. 3. Buyong . Cikgu Abg. 3. 18 BBMB-PKKK. Cikgu Abg. 4 Badminton 1. SK EN. Rammand Abg. Md. Mohd Rais 3. Cikgu Saadiah bt. Jerman. Indi. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Mahli. Cikgu Rosnah bt. Cikgu Fatimah bt. Cikgu Rashidah bt. Cikgu Hasnida bt. Wasli [Ketua] 2. 4. Cikgu Baser b. Razali. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1.

Linora bt. Ustazah Zurina Abdullah. 4. Yusuf. Lihi. Cikgu Baser b. Bujang Dol. Rina Abg. Wan Zain [Ketua] 2. 3. Noor. Ustazah Badariah bt. Razlee. 8 Olahraga 1. Ustazah Zarina bt. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Ismail [Ketua] 2. 19 BBMB-PKKK. Ustazah Norhafizah. Buyong .3. Ustazah Sh. Cikgu Noraini bt. Cikgu Banyuk bin Muhi. Haderan. 6 Bola Baling 1. 4. 5 Sepak Takraw 1. Soton. Cikgu Rosnah bt. Saadi [Ketua] 2. Ustaz Mohamad b. 7 Permainan Dalaman 1. 3. Cikgu Dyg. 4. 3. Cikgu Sarbanun bt. Mohd. Cikgu Jasmina Mohd. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Masinah Draman. SK EN. 4.

5 Bengkel Badminton Sekolah. Kualiti : . Kuantiti: . muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. 20 BBMB-PKKK. .10 orang mewakili Negara.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. .15 org mewakili daerah dan bahagian.1.1.1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.3 Program perkhemahan. 1. 1. 1. jati diri yang kuat. 1. . Projek Perkhemahan.Wakil bahagian & Negara. SK EN.25% . Projek Bengkel Badminton. berakhlak bersemangat waja.1. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM.5. Projek Bola Sepak.1. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. 2. 1. 1. Projek Sang Kancili.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah.15% . . bangsa dan negara. .1. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.1 Projek Rajawali. Guru Penasihat Kelab Badminton.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.4. . 1.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. Buyong .3. PELAN OPERASI 1.2.10% .30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. Projek Rajawali. 1.60 org mewakili Sekolah.2 Projek Sang Kancil.20% . 2005 2006 2007 2008 2009 .

.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. SK EN.Penasiha t. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK.Penyalaras. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. Buyong .2010.

melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali.A) .Pertandingan Badminton. C.01.Pertandingan Bola Tampar. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. KELAB DAN PERSATUA N. . . SUKAN DAN PERMAINA N.Pertandingan Bola Baling. SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan. (Kump. . SK EN. UNIT BERUNIFORM. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. -Projek Sang Kancil. untuk mewakili sekolah. Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.Pertandingan Sepak Takraw. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D.Pertandingan Ping Pong. . -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. B. A. .C) . Buyong .Pertandingan 22 BBMB-PKKK. .Pertandingan Bola Sepak. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang . Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK.Pertandingan Permainan Tradisional. (Kump.Pertandingan Bola Jaring. En. Buyong. -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian.

Buyong .23 BBMB-PKKK. SK EN.

A. -Merancang . dirancang oleh zon. C. PERINGKAT BBMB-PKKK. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon.Sama seperti sasaran MSSR di atas. D. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. Buyong 24 . masing-masing.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. Zon/Daerah/ Bahagian. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. SK EN.Daerah dan Bahagian.Daerah dan Bahagian.02 MSSR . PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B. PERINGKAT DAERAH.

Buyong . SK EN.25 BBMB-PKKK.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. SK EN. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. Buyong . Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. 2. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3.

5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.sekiranya perlu. Buyong . 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. SK EN. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK.

Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

29 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Buyong . Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK. SK EN.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 6. Buyong . 5. 4. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 7.terdiri daripada :• • • • • 2. 31 BBMB-PKKK. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.

NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN. 3 hari 2. Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK.

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.04.03.04. SK EN.2010 23. 10. 03.03.02.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 & 28.2010 07. Buyong . 24.2010 & 21.3.05.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.06.05.2010 & 24.2010 & 31.2010 14.2010 36 BBMB-PKKK.2010 27.03.02. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 03.04.2010 05.2010 JUN 30.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.06.04.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.01.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.01.02.02.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.

2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.10.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.10.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.10. ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.2010 07.07.09.2010 29.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.2010 20.09. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.11.08.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.JULAI 14.08. Buyong .07.2010 15. SK EN.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.09.07.08.07.2010 OGOS 04.2010 & 21.

HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

12. 6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 11. 1. 9. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 5. 10. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. 8.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. Merentas Desa .Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. 2. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 7. 3. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 4.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

P.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.11 (Tambahan No. (A) 196: 5652 J.27 (Tambahan No. 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. 41). Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .U.(A) 531/97. 11/Bil.U.

Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. 1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 .Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. 1. 6. 3.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 7. 4. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 2. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.2. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. 5.

Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 11.2. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 3. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 2. 13. perancangan.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. 10. 5. berterusan dan berkesan.2. 7. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum.8.masing. 6.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. 8. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. 2. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 12. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 10. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 2. 3. pelaksanaan dan penilaian pelajar. 1. 2. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. 9. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. 9. Merentas Desa.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 7. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. 3. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 12. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 7. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 2. 13. 2. 6. 5. 9. 4.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 10. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah.2. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 5. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .2. 6. 3. 11. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.4.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 2. 8. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 2. rujukan dan rekod.

2. 2. 3. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Menentukan aktiviti. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 10. . 8. 6. 8.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. 5.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 6.2.Borang penyertaan persatuan . Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.Borang senarai AJK dan ahli . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . rujukan dan rekod. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 4. 7.Buku laporan aktiviti 9. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: .4. 7. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

9. 19. 5. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Membentuk jawatankuasa. 2.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 11. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Permainan. 2. 17.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 8.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 14.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 14.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 3. 4. 11. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 10.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 18.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. 13. 12. selamat dan mencukupi untuk digunakan.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Merancang meningkatkan pengetahuan. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 12. 20.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 13. Kelab/Persatuan.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform.9. 15. 10.2. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 6. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 7. 16.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.

Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.1. 3. 3.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. 3.1 Pengerusi a.1.1.1 Pengerusi. 3. wakil daerah/negeri dan negara) 16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2. c. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. kebudayaan & Sukan.1.3 Setiausaha.2 Naib Pengerusi.4 Penolong Setiausaha.15. c.1.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 3. b.5 Bendahari.1. 17. KELAB/PERSATUAN 3.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.6 Penolong Bendahari.1 Naib Pengerusi a. 3.2. 3.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. 3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 3. 3.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.1.8 Pemilihan dua orang juru audit. 3.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). b.2.

c. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5 3. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. b.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6 3.2. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Penolong Setiausaha a. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. b. Mencatat kehadiran ahli d. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. c. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.4 3. b. d. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Bendahari a.2. e.2. Ahli Jawatankuasa a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Penolong Bendahari a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 a. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c.3. b. d. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.

c. 4. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. PERANCANGAN 4. menganjur. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Merancang. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. ketahanan diri.8 Pemeriksa Kira-Kira a.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. 8. 2. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . sahsiah. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. tahunan dan 3. 4. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. peningkatan ilmu.2. 1. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. Memeriksa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. b. disiplin. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 5. 6.

Januari 1985} 3. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 10. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. 7. 9. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 5. bekalan pejabat. a.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. 11 : PU (A) 196} 6. dan harta modal bidang kokurikulum. 1. sumber bantuan dan kewangan. 11. 2. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. kesesuaian persekitaran. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. dan sukan/permainan. Mei 1998 Jil. seperti sumber tenaga dan kepakaran. pasukan pakaian seragam.9. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. dan kecendorongan pelajar. 42/No.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. b. borangborang penilaian. Memperolehi dan mengemaskini inventori .Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. 8. 1/1985 bertarikh 2hb. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 10. dan sijil-sijil). 4. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). kurikulum kegiatan. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan.

3. j. f. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. negeri. 2. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. 4.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. f. g. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. h. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.c. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. Menyedia. d. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. rangka perancangan kokurikulum sekolah. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . k. e. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. i. b. c. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.3.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. d. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. kebangsaan dan antarabangsa. e.

3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. d. Kelab Badminton b. Kelab Keceriaan Sekolah b. g.a. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. Kelab Bola Baling c. Persatuan Pengawas Sekolah a.3. e. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Persatuan Sains & Matematik. Persatuan Bahasa c. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Persatuan Kebudayaan d. f. c. Persatuan Agama Islam b.

Kelab Senamrobik dan lain-lain. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Olahraga: a.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. g. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6.500.500.3. e. Kelab Olahraga b.d. negeri dan kebangsaan. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. Bahagian Sekolah.4 Kewangan a. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara.000.00. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. 2. f. daerah.

tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .0 1.0 1. Johor Bahru. Disertakan borang pelaporan. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli.00 alat tulis. Baki dibawa ke hadapan 2.diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. jumlah perbelanjaan.00 10 0. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. c. 2. 40.

0 50 3. Peruntukan Kokurikulum 6.14 0.0 0 110.00 20 0.0 Jumlah 1. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Yuran bulanan ahli 5. Baki dalam bank 0 350.Sumbangan daripada PIBG 0. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110. 00 4. Buku program 0 100. Saguhati penceramah 6. Jamuan makan akhir tahun 7.0 3. Hadiah pertandingan 0 30.00 30 0.00 Jumlah 1.140. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.00 5.0 30.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

i. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. AINI BTE HARUN. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .. ( Norini) Tarikh : ………………..Tandatangan Bendahari : ……………………………….. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : …………………………………….

Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1.ii. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. Penyelaras persatuan. Setiausaha Kokurikulum. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Guru Tingkatan. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1.

15 Januari Guru Kelas. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang.g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3. Penasihat. 12 Januari 21 Januari 2. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. 16 Januari 21 Januari 5. Jika tidak. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. Gunakan borang BDK. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. data awal dianggap sahih. Pada setiap hujung bulan. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .b) c) d) e) huruf BESAR.

Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. Semua Guru Penasihat.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.Rancangan tahunan ahli tingkatan . 6.b) aktiviti yang telah ditetapkan. .Perlembagaan tahun semasa .Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab.Laporan mesyuarat agung . b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.Nama Persatuan / Kelab .

Data dan analisis penilaian ahli . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali.Jadual kutipan yuran .Penyata akaun bulanan . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Laporan prestasi tahun semasa akaun. Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Laporan mingguan .Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa ..

Persatuan Ikhtisas .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Pameran dan . MSSR iii.Sukan ii.Pertandingan . MSSD .Majalah .

Projek Sangkancil .Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Kelab Sukan/ Permainan.Projek Rajawali . Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Sukan Tahunan .Perkhemahan Sekolah . Kelab/Persatuan.Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .

Bola Tampar 4. 1. Seni Bela Diri . B. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Olahraga 8. Kelab dan Persatuan.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. 1. 2. Kelab Kebudayaan. Kelab Persatuan Agama Islam 7.Seni & Muzik 5. ENCIK BUYONG. Sukan &Permainan. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . KUCHING A. Badminton 5. Bola Jaring 3. PBSM 4. KRS 3. Cyber Kids Club 6. Permainan Dalaman 4. Pengakap 2. 3. Sepak Takraw 6. Bola Baling 7.Silat Taekwando C. PPIM 5. Unit Beruniform. 1.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Indi. Cikgu Abg. Hosen [Ketua] 2.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Ustazah Rashita Che Su 4. Hj. Cikgu Saadiah bt. SK EN. Cikgu Fatimah bt. Sepawi Abg. Cikgu Hasnida bt. Jerman. Rammand Abg. 3. Cikgu Malati bt. Soton. Mohd Rais 3. Cikgu Mona bt. Mahli. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Buyong . Cikgu Rashidah bt. 3. Brahim [Ketua] 2. Md. Cikgu Rosnah bt. 2 Bola Jaring 1. Razali. Cikgu Abg. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. 17 BBMB-PKKK. Wasli [Ketua] 2. Cikgu Baser b. 4. Haderan. 4 Badminton 1. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1.

Cikgu Baser b. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Linora bt. 8 Olahraga 1. Soton. Ustazah Sh. Mohd. Ustazah Zurina Abdullah. 7 Permainan Dalaman 1. 4. 3. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Rosnah bt. Noor. 6 Bola Baling 1. Ustazah Zarina bt. Cikgu Masinah Draman. Buyong . Ustazah Norhafizah.3. Ustaz Mohamad b. Lihi. SK EN. Ismail [Ketua] 2. Ustazah Badariah bt. 4. Saadi [Ketua] 2. 3. Cikgu Jasmina Mohd. 4. Cikgu Noraini bt. Cikgu Sarbanun bt. Cikgu Banyuk bin Muhi. 18 BBMB-PKKK. 3. Wan Zain [Ketua] 2. Haderan. Yusuf. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Bujang Dol. 5 Sepak Takraw 1. Rina Abg. Cikgu Dyg. Razlee. 4.

1.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.15 org mewakili daerah dan bahagian. . 1.25% .10% . jati diri yang kuat. Projek Sang Kancili.Wakil bahagian & Negara. Projek Bengkel Badminton.1 Projek Rajawali. 19 BBMB-PKKK. 1.10 orang mewakili Negara. Kuantiti: .5. 1. . SK EN. 1. Buyong . Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru.1.4.1.20% . .1.2.15% . Guru Penasihat Kelab Badminton. 1.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.3.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.1.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak.1.60 org mewakili Sekolah.5 Bengkel Badminton Sekolah. .merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. PELAN OPERASI 1. 2. Kualiti : . . 2005 2006 2007 2008 2009 . bangsa dan negara.4 Bengkel Bola Sepak Sekolah. 1.2 Projek Sang Kancil. Projek Rajawali.1. Projek Perkhemahan. berakhlak bersemangat waja. Projek Bola Sepak.3 Program perkhemahan. 1. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. .

Pertandingan Badminton. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01. Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK.Pertandingan Bola Tampar. -Merancang .Pertandingan Bola Sepak. B. .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK.Penasiha t. (Kump. .C) . SK EN. untuk mewakili sekolah. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali.Pertandingan Sepak Takraw. Buyong. UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing.2010. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. Buyong .merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG.Pertandingan Bola Jaring. En. A. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.Penyalaras. . KELAB DAN PERSATUA N.. . -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. .

Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C.Pertandingan Kebudayaan.A) . . SUKAN DAN PERMAINA N. . D. . -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing. .Pertandingan Bola Baling. bimbingan guru berkenaan.BERUNIFORM. -Projek Sang Kancil. JOGERTON DAN HARI KELUARGA. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. E. C. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian.Pertandingan membaca teks. SK EN. . -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. Buyong . SUKAN TAHUNAN.Pertandingan Ping Pong. 21 BBMB-PKKK. -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah. (Kump. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam .Pertandingan Syarahan/ Pidato.Pertandingan Permainan Tradisional.Pertandingan Bercerita BM & BI.

(Kump.Sama seperti sasaran MSSR di atas.Kuiz UPSR.B) . SK EN. .Kerja amal Gotongroyong. . A.Pertandingan Tadarus AlQuran.. 02 MSSR .Pertandingan Kawat. PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. -Merancang . -Projek Perkhemehan.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. Buyong .

SK EN. PERINGKAT DAERAH. PERINGKAT NEGERI. dirancang oleh zon. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon. D. Zon/Daerah/ Bahagian. masing-masing. C.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B.Daerah dan Bahagian.Daerah dan Bahagian. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. Buyong . PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. 23 BBMB-PKKK.

Buyong .24 BBMB-PKKK. SK EN.

Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Buyong . SK EN. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4.

7.5. SK EN. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. Buyong . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK.

SK EN.Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK. Buyong .

Buyong .28 BBMB-PKKK. SK EN.

SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . SK EN. Buyong . Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.

30 BBMB-PKKK. 5. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 7. SK EN. 6. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Buyong . 4.• • • • • 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN. 3 hari 2. Buyong . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK.

SK EN. 3 hari 4. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.3. 2 hari 5. 60 minit 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Buyong . 15 minit 32 BBMB-PKKK. 2 hari 7. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

6 Kelab Seni Silat . KUCHING. Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . Beruniform 2 .JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. 3 Gerko Kelab . ENCIK BUYONG. dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & . 1 Gerko Unit . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 8 Projek Sang . SK EN. 7 Projek Rajawali . Kancil 9 Perkhemahan / . Buyong .

1 Latihan 2 Persiapan Skn . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK. & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit .1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . SK EN. Buyong .

2010 & 21.05.2010 JUN 30.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.03. 24.03.2010 & 28.04.02. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.3.2010 & 31.2010 & 24.04.2010 07.2010 27.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 03.04.2010 14.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG. 03.2010 23.02.06.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17. 10.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.02. SK EN.01.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.03.04.2010 05. Buyong .2010 35 BBMB-PKKK.02.01.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.05.06.

2010 OGOS 04.2010 20.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .08. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.08.10.11.09.09.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.JULAI 14.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.10.07.2010 29.09.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.10.08.07.07.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 07.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 15.07.2010 & 21.

Buyong .HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK. SK EN.

4. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. Banyuk Bin Muhi. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Mengenalpasti T. Bujang. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 8. Tugas. 2. 7. Senarai Nama Guru Rumah 38 .Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. Guru Besar. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 5. 6. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. Penolong Kanan Kokurikulum. Naib Pengerusi : En. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan.O. Pen. 1. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. 3. B.

Fatimah Hamni. Guru Rumah / Penasihat 7. Pn. Illia bt. Abg. Sarbanun . Pn. 8. Sapawi Abg. En. Masnu bt. Wan Siti Hajariah. 1. Suriana bt. Deli. Fatimah Jerman. Pn. Pn. Zamburi. 3. Hijau Ustaz Tarmigi. Indi 3910.Razalee 15. Ustazah Norhafizah. Ustazah Umizan. 4. 9. Pn. Pn. Ustazah Rashita Che Su. Kamariah bt. En. Jasmina Mohd. Rabayah Abang. 14. Pn. Mahani Mohd. Dzuziana Abdullah. Zainab AbdulRahman. Ustz. Bojeng. Pn.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Christine Tan. Ustaz Mohammad Ismail. Rozilawati Ambak. Sutina bt. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. Masniah bt. Pn. Pn. Pn. Pn. Pn. Ustaz. 8. 8. 14 . 9. Pn. Pn. 7. 9. Ustazah Sh. 8. Sahmat. Nicollete Gabriel Puem. Sapawi. Sahat. Minche Ambun. Pn. Pn. 3. 13. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Amat. Pn. 1. 15. 3. Ustz. Masniah Drahman. 1. Saerah Umar. Pn. Baser Bin Soton 16. Ustazah Badariah Saadi. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Abg Rammand. 4. Keram. 9. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Salwana. Dyg. Pn. Husniah bt. Melo Abg. Pn. En. 2. 2. Ustazah Norlizan. Pn. Yusuf. Pn. Pn. 10. 3. Pn. Pn. Pn. 4. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Sulaiman. 7. 13. Mona Mahli. Pn. En. Zalia Hj. Fauziah bt. Hasnida 7. 13. Malati Hosen. Linora 13. Zarina. Nur Ruzaini. 2. Ustaz Razali Jily. 10. Pn. 5. 14. 10. Swaidi 15. Rina Abd. Che 11. Rashidah Brahim.

Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 2. Pen. 1. Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 40 .

Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 8. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P. 11. 7.11 41 .Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. 5.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Merentas Desa . Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. 6. 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No.27 (Tambahan No. 12.U. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. 4. 11/Bil. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. 9. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.3. 10. (A) 196: 5652 J.

2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 42 . 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 41).U. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. P.(A) 531/97. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

6 Menyediakan garis panduan tugas 45 . 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 2.2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 4. 5. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.2. 6. Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 1. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. 7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. 47 . Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 3.

6.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 9.2.8. 10. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 9. Merentas Desa. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. berterusan dan berkesan. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. 7. 48 . 10.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 11.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. 13. 3. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. 12. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 2. 2. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. pelaksanaan dan penilaian pelajar.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 2. 2. 8.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. 3. 5. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. perancangan. 1.2.

6.2. 12. 3. 3. 49 . Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. 6. rujukan dan rekod.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 2. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.4. 4. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 8. 10. 5. 2. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. 9. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. 7.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 7. 13. 2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.2.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 4.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 11. 5. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. 2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.

5. 7.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. rujukan dan rekod. Menentukan aktiviti. 3. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 11. 10. 6.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. . Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran.Borang senarai AJK dan ahli . 50 .Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 2. 9. 7.Borang penyertaan persatuan . 10. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 8. Permainan. 6. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . 2. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.Buku laporan aktiviti 9. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 5.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 4. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. 8.2. Kelab/Persatuan. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.

51 . selamat dan mencukupi untuk digunakan. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 6. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 13. 8. 17.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. wakil daerah/negeri dan negara) 16.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 12.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. 5.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. 14. 7.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. 11.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 19.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Membentuk jawatankuasa.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 9. 13. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 17. 14. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 10.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. 3. 2.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. kebudayaan & Sukan. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 15.2. 4.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 15. 2. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.12.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 16. 20. Merancang meningkatkan pengetahuan. 18. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.

3.1. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 3. d.1 Naib Pengerusi a. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. Mencatat kehadiran ahli d. 3.1 Pengerusi.1. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. 3.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Menguruskan hal-hal surat menyurat.8 Pemilihan dua orang juru audit. 3. 3.1.1. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha a. c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Naib Pengerusi. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. c.1 Pengerusi a.5 Bendahari. 3.2.3 Setiausaha.3 Setiausaha a.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3.2. c.1. b. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2. 3.1.6 Penolong Bendahari.1. b. 3.2. KELAB/PERSATUAN 3. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3.1.4 Penolong Setiausaha. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 . 3. b.

c. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. d.5 Bendahari a. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 3.2. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. e. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b.8 Pemeriksa Kira-Kira a. PERANCANGAN 53 . c. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Memeriksa. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2. 4.7 Ahli Jawatankuasa a. b. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b. 3. c.6 Penolong Bendahari a. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. b.tanggungjawabnya. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

6. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. ketahanan diri.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. disiplin. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 2. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kokurikulum yang menganjur. Januari 1985} 54 .Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 5. 10. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. 8. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. 9. 3. sahsiah. Merancang. 1. 11.4. 1/1985 bertarikh 2hb.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 1. 2. 4.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. peningkatan ilmu. 4. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum.

rangka perancangan kokurikulum sekolah.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. d. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. a. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. kurikulum kegiatan. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. Menyedia. dan kecendorongan pelajar. sumber bantuan dan kewangan. 4. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 . seperti sumber tenaga dan kepakaran. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. b. 42/No. dan harta modal bidang kokurikulum. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. 5. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. kebangsaan dan antarabangsa. dan sukan/permainan. 9. bekalan pejabat. 8. Memperolehi dan mengemaskini inventori . kesesuaian persekitaran. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). i. 10. e. borang-borang penilaian. pasukan pakaian seragam. h. 11 : PU (A) 196} 6. Mei 1998 Jil.3. f. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. g. negeri. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. dan sijil-sijil). pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. c. 7. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.

1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Persatuan Sains & Matematik. Persatuan Kebudayaan d. j. c. Kelab Keceriaan Sekolah b. e. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. f. d. d. Persatuan Agama Islam b.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. 4. b. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. g. Persatuan Pengawas Sekolah 56 . Persatuan Bahasa c. c.3. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. f.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. k. e.3. 2.sukan dan permainan. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.

00 dan sekolah rendah gred A RM 2.00. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman. g. e.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a.000. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.a. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. d. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. negeri dan kebangsaan. daerah. 2. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara. Kelab Badminton b. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.500. Kelab Senamrobik dan lain-lain. 57 . c.3. f. Kelab Olahraga b.500.00 dan sekolah rendah gred B RM 1.4 Kewangan a.3. Bahagian Sekolah. Olahraga: a.

tarikh program dijalankan dan nombor baucer.00 alat tulis. 500. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20.0 1. Baki dibawa ke hadapan 2. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30.0 1. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli. 50 3. jumlah perbelanjaan.00 10 0.0 2. c. Beli buku laporan dan 0 58 .00 4. Peruntukan Kokurikulum 0. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Yuran bulanan ahli 5. Disertakan borang pelaporan. Buku program 0 100. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa.00 20 0.0 40. Hadiah pertandingan 0 3.Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. Johor Bahru.

Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.0 350.Sumbangan daripada PIBG 0. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. AINI BTE HARUN.0 0 110.30 6. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.00 5.00 Jumlah 1.140. ( Rashidah) 59 . Jamuan makan akhir tahun 7. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Saguhati penceramah 6. Baki dalam bank 0 30..00 Tandatangan Bendahari : ………………………………. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN. 00 Jumlah 1.. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.14 0.

e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. 60 . ( Norini) Tarikh : ………………. Guru Tingkatan.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1.. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum. Penyelaras persatuan. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. Stok dan Inventori ii. i.

Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. 15 Januari Guru Kelas. 12 Januari 21 Januari 2.dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Gunakan borang BDK. Penasihat. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. data awal dianggap sahih. Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 . Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Sepanjang Tahun e) 3. Pada setiap hujung bulan. Jika tidak.

4. susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Setiap minggu b) 6. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. aktiviti yang telah ditetapkan. .Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Semua Guru Penasihat. Contoh pada hari Selasa dan Rabu.Nama Persatuan / Kelab . Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan. 16 Januari 21 Januari 5. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat.Perlembagaan tahun semasa . Setiap minggu c) 62 .Laporan mesyuarat agung . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun.

Data dan analisis penilaian ahli . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat. Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Jadual kutipan yuran .tingkatan Analisa / data ahli mengikut . Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7.Laporan mingguan . b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 .Laporan prestasi tahun semasa akaun. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali.Penyata akaun bulanan .Jadual kedatangan pelajar .Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .

v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO.8. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO. 9. ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian. vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . yang disenaraikan di dalam fail masing-masing. b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan. ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti.

Kerja Amal Kokurikulum – 65 . e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing. d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun. b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil.10 . Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini. c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan. serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 . Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama.

c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru. b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut.SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu. Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 .

v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum.masing. iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas. b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing. c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas.menaip. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum. Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan.

Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya. b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO. d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 14 . c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar. iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar.pelajar kelas masing-masing. Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6. 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 .

Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan. catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian. Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan. jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid.Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan.

b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 . Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 . Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar.Taekwando – Tali pinggang hitam.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 . 42. No 11 2.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

73 .TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan. Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

83 . No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2.1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat. Warta kerajaan Jil. 42.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. 42. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Warta kerajaan Jil. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 .

Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.7 8 Permohonan murid diproses.

91 . pemilihan persatuan dan kelab murid. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum.Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses. guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan.

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. 10 . Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Undang- 93 . Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.

Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 4. Guru Kelas 7. 11. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. sukan dan permainan. 3. Guru Penasihat 10. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 8. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan.Meluluskan/ Dirujuk 1. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. kelab. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. kelab. Guru Penasihat Guru Penasihat 9. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 5. 2. 12 Guru Kelas 94 . Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.untuk pengesahan.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum . pelajar A – guru kelas. Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 . prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6.

2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

5. PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. Undangundang/ 99 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 10. 12. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 11.3. sukan dan permainan. sukan dan permainan. kelab. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 9. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 4. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 7.

Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Penasihat Guru Penasihat 10. 3. kelab. sukan dan permainan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 9. 2. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 11. kelab. 8. 5. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Kelas 7. sukan dan permainan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 4.Dirujuk 1. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan.

( FORMAT A ) 10 1 .

pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6.Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN . pelajar tingkatan guru tingkatan. 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 .

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. 6. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. kelab. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.2. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 5. sukan dan permainan. 10. 4. 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. 11. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . 8. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 7. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. kelab.

Guru Kelas 8. jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6. PK Kokurikulum 10 5 . 11. 2. 5. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9.Bil 1. 4. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. 3. 10. 7.

dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat. Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

3. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.1. 5. 8. 11 . 10 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. 9. 7. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 . 2. 4.

8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 . Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Bil. Peraturan SPI Bil. Bil. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Bil. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Undangundang. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan.

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 . 6. 5. 12. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 9. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 7. 3. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 11. 4. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Tanda ( _ / ) Catatan 2. Beri rawatan kecemasan. 10.Bil 1. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 8. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.

Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan.PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru.

Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Tandatangan pengesahan nota serahan. 11 5 . 11. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Arahan Perbendaharaa n 170 9. 4. 2. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3. 7.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. 5. 8. 6. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. 10. Terima barang dan pastikan kualiti.

SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 .untuk urusan pembayaran. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 13.

Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat. pembayaran. diperlukan peralatan. lain simpan barang. 11 7 . urusan sediaserahan. peruntukan. . kewangan. dengan PK Koku. Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan. dan kemampuan peminjaman.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 5. 2. 13. 14. Terima barang dan pastikan kualiti. 10. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 6. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 3. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 12. 8. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Tandatangan pengesahan nota serahan. 9.1. 11 9 . Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 7. 11. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 4.

2. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. Tandatangan pengesahan nota serahan. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Terima invois dari pejabat 12. Terima barang dan pastikan kualiti. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 13. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 4. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . 5. 6. 3. 11. 7. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 10. 8.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1.

Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 1 0. 8. 3.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 1 3. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 5. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 7. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 1 hari 5 minit 1 2. 9. 12 1 . 1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 6. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 2. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 4. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful