KERJA KURSUS KPLI (SR) j-QAF KUMPULAN BAHASA ARAB 1

SEJARAH SUKAN NEGARA Majlis Sukan Negara ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Pelancarannya secara rasmi telah dilakukan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya, program-program sukan prestasi tinggi dilaksanakan di bawah kendalian Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha kolektif melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanahair, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Selepas organisasi Majlis disusun semula pada tahun 1981, Majlis mula mengorak langkah dan seterusnya mengembangkan program dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini. Matlamat penubuhan Majlis Sukan

Negara Malaysia adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakkan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di peringkat tertinggi. VISI “Melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia” MISI 1. Mempertingkatkan pembangunan sukan prestasi tinggi secara menyeluruh di semua peringkat. 2. Menaikkan imej Negara melalui pencapaian cemerlang atlet di pertandingan sukan peringkat dunia. 3. Memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta peningkatan semangat patriotisme.

OBJEKTIF Majlis Sukan Negara Malaysia telah menetapkan bahawa objektif-objektif dan tumpuan program Majlis Sukan Negara meliputi aspek-aspek berikut: i. Program pembangunan atlet seharusnya digerakkan dari peringkat asas agar segala "basic preparation" kepada

bakat-bakat sukan tidak diabaikan. Merancang dan melaksanakan secara agresif program pembangunan atlet dari peringkat asas hingga ke peringkat elit. ii. Mempertingkat serta menstrukturkan pembangunan kejurulatihan dan kepegawaian agar dapat menyediakan jurulatih dan pegawai tempatan yang lebih mampan dan berkelayakan. iii. Mempertingkatkan kepimpinan dan pengurusan persatuan sukan sebagai penggerak kepada program pembangunan sukan masing-masing secara berkesan. iv. Mewujudkan struktur pertandingan yang lebih kukuh yang dapat memenuhi keperluan program latihan di semua peringkat.

PIAGAM PELANGGAN * Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan. * Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan. * Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi. * Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan gelanggang. * Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan. * Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

Senarai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

No 1 2 3 4

Nama YBhg. Dato' Zolkples Embong YBhg. Dato' Dr Ramlan Abd Aziz YBhg. Dato' Wira Mazlan Ahmad En. Mazlan Ahmad (Pemangku)

Perkhidmatan 25 April 2007 hingga sekarang 24 Ogos 2005 - 25 Apr 07 1 Mac 1993 - 23 Ogos 2005 1 Ogos 1992 - 28 Feb 1993

1981 Ahli-ahli Lembaga Pengurus Tahun 2010/2012 YB Dato’ Sri Ahmad Shabery B. Ahmad YB Suraya Yaacob Dasar Sukan Negara .31 Jul 1992 Jun 1982 .5 6 7 YBhg. Abd Rahim Tuan Haji Noh Abdullah En. Dato' Hj.Cheek YAM Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar YBhg Tan Sri Dato’ Mohd Noordin Hassan YBhg Dato’ Dr IR Mohamed Al Amin Bin Hj Abdul Majid YBhg Dato' Zaidon Hj Asmuni YB Datuk Jahid Rahim YBhg Dato' Low Beng Choo YBrs En Ahmad Khawari Mohd Isa YBrs En Suhaili B. Kamalul Ariffin Hj. Wilfred Vias Jun 1988 .8 Apr 1988 Mei 1976 .

Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial.Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua. Objektif Dasar Sukan Negara Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. Dasar ini merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Untuk Semua dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terhadap seluruh rakyat. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) Keutamaan akan diberikan kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia dalam sukan prestasi tinggi MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA . Untuk membangun dan meningkat pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan di kalangan orang awam. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.

PELAN MSN .

KONSEP KOKURIKULUM SKEB .

bakat. OBJEKTIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN KOKURIKULUM 1. minat. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. 1. dan setiap murid harus melibatkan diri. KONSEP 1. MATLAMAT. berasaskan kepada anggapan bahawa: . maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental.2 Sebagai satu bidang pendidikan.KONSEP.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. jasmani. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah.

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan."Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.(A) 531/97. 1.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara. 1. dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. rohani.2.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.3 Semua murid boleh dididik. kemahiran. jasmani dan rohani). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak . 1.2. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang Diterbitkan sebagai P.U.1. 1. 1. unsur kebudayaan dan kepercayaan. 1.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.2. {Rujuk Seksyen 18.2. nilai. norma.4 Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.3 Definisi Kokurikulum Dalam Program Pendidikan: Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. OBJEKTIF 3. 3. 3.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 3. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. jasmani dan emosi murid-murid.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara . MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. 4. kelab sukan dan Permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut. 4.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. 3. 3. 3. 3.2 Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform. Persatua Ibu Bapa Guru-Guru .7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.8 Mewujudkan sekolah berwatak. 3.9 Menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. yang sesuai. 4.10 Mengukuhkan integrasi nasional 4. dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.sekolah.4 4. persatuan/kelab.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum. untuk T ujuan pemupukan perpaduan.5 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. STRATEGI DAN PELAKSANAAN Untuk mencapai objektif tersebut. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah(JBPS).4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 4. 3.

8 4. 11/Bil.(PIBG). Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.9 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Peruntukan masa.7 4.6 4. dari semasa kesemasa. 5652 Jil.1 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu . guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 4. 4. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:- 5.10 Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum. Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan.11 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai objektif yang dikehendaki. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak. 5. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 4.

Badan 1. 5. Pentadbiran 2. Disiplin 3.1 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Setiausaha Kokurikulu m 6. Sukan & 1. KANAN KK 4. Bimbingan dan Kaunseling 5. Program Sekolah Selamat. 6. Bahagian 2. Kelab & Persatuan 4. Pembangun an Kokurikul um 2. Kakitangan Bukan Akademik 2. Pengurusan 5.6. Pendaftaran Murid 6. Kantin PENOLONG 3. 3. Hal Ehwal Murid 2. Akaun. Program ( HEM ) Bersepadu Sekolah Sihat. Pentadbiran 2. MSSD Kokurikulum Pengawas 4. CARTA STRUKTUR ORGANISASI GURU BESAR Lembaga Tatatertib 1. 1. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). Kawalan Keselamata PIBG 1. Penyelarsan PENOLONGKANAN 4. Kurikulum 2. Tugas dan tanggungjawab guru 6. Peperiksaa n 4. Data Pelajar 1. Setiausaha Sukan . Pembangunan & 3. Jadual Waktu 3. Pentadbiran 2. Perkembanga PENOLONG KANAN n PENTADBIRAN Staf 1. Stok. Badan Berunifor m 3.

Ketua Panitia Mata .

GURU-GURU DAN MURID-MURID .

Membentuk akhlak murid supaya sentiasa bertertib. berdisplin. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Melatih murid supaya berdikari. bertanggungjawab dan berfikiran tajam serta boleh mengelolakan perjalanan pasukan. mematuhi arahan dan peraturan. Menanam semangat dan keyakinan pada diri sendiri. 2) Mendidik murid supaya tersemai sikap bertanggungjawab. menanam dan menguasai perasaan “Esprit de cor” di kalangan murid yang datangnya dari pelbagai bangsa dan keturunan serta latar belakang kehidupan.MATLAMAT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBAGSAAN ENCIK BUYONG 1) Untuk menyemai. OBJEKTIF KOKURIKULUM SEKOLAH Objektif Unit Beruniform Mendidik dan menanam sifat kepimpinan. memupuk. setia dan cergas. 3) Memberi kefahaman dan menyemai kesedaran kepada murid supaya bersikap lebih positif serta berminat untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti dan sentiasa bergiat cergas untuk meningkatkan prestasi. . Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Melayu. Menggalakkan mereka membuat kerja-kerja amal secara sukarela supaya mereka mempunyai sifat suka membantu dan tolong-menolong sesama mereka dan juga masyarakat. Menambah pengetahuan murid mengenai alam sekitar dan bertapa pentingnya kebersihan persekitaran kepada masyarakat. Objektif Kelab dan Persatuan Menggalakkan murid berdikari dan membuat keputusan sendiri dalam sesuatu situasi atau keadaan. Merapatkan kemesraan dan hubungan sesama mereka dan masyarakat sekeliling. berdisplin serta berkemahiran dalam aktiviti yang disertai. berkerjasama.

Objektif Sukan dan Permaianan Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk sentiasa cergas serta mempunyai bentuk fizikal yang sihat dalam kehidupan seharian. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan di kalangan murid. story telling dan sebagainya. membimbing dan melahirkan murid yang boleh memimpin sesuatu perjalanan aktiviti dan persatuan. Mendidik.Mencungkil bakat dan kemahiran murid dalam sesuatu bidang seperti berpuisi. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) . taktik dan teknik permainan. Membina semangat berpasukan. membentuk displin yang tinggi dan sifat kepimpinan yang sejati. Memberi pendedahan kepada murid mengenai undang-undang dan peraturan permainan. berpantun. berdrama. Menguasai kemahiran.

Perkhemahan Sekolah .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah .Jogerthon & hari keluarga . MSSR iii.Pameran dan .Projek Sangkancil .Majalah .Pertandingan .GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan .Persatuan Ikhtisas .Sukan Tahunan .Sukan ii.Projek Rajawali . MSSD .

Kelab/Persatuan.Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) . Kelab Sukan/ Permainan.

PPIM 5. ENCIK BUYONG. Bola Jaring 3. 1. PBSM 4. 1.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. B. 2. Kelab dan Persatuan.Seni & Muzik 5. Permainan Dalaman 4. Badminton 5. Cyber Kids Club 6. 1. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Sukan &Permainan. Bola Tampar 4. KRS 3. Bola Baling 7. 3. Olahraga 8. Kelab Kebudayaan. Unit Beruniform. KUCHING A. Sepak Takraw 6. Seni Bela Diri . Kelab Persatuan Agama Islam 7.Silat Taekwando C. Pengakap 2.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Abd. Cikgu Hasnah Abd. Sulaiman [P. [Ketua] 2. 4. Cikgu Kamariah bt.Ketua] 3. Ambak. Amat [Ketua] 2. 4. Cikgu Shapiee bin Paee. Hj. Cikgu Melo Abg. Cikgu Siti Zainab bt. Cikgu Masnu bt.Penyelaras Kumpulan C : Bojeng B il 1 Pn.Ketua] 3. Kelab & Persatuan Kelab Bahasa. Cikgu Nicollete Garriel Puem 2 Kelab Doktor Muda 1. Rahman [P. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris] Guru Penasihat 2009 1. Cikgu Mahani bt. Chee 4. 3. Keram. 14 BBMB-PKKK. Cikgu Salwana. 3 Kelab Sains & Matematik 1. Hamid. SK EN. Deli. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Suriana bt. Masniah bt. Mohd. Cikgu Rozilawati bt. Buyong . Cikgu Sutina bt.

Umar. 15 BBMB-PKKK. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Ustazah Malini Mohammad. SK EN. 6 Persatuan Agama Islam 1. 4.4 Kelab kebudayaan Seni & Muzik 1. Cikgu Jemain b. Cikgu Christine Tan Robert. Ustazah Nurlizan bt. Ustazah Umizan. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Buyong . Ustazah Zurina. Bojeng 3. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Sapawi. 3. Cikgu Husniah bt. 4. Manzil. Cikgu Masniah bt. Swadi 5 Cyber Kids Club 1. 3. Hj. Sahat. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Ustazah Zalia bt. Ustazah Fatimah Hamni. 3. Cikgu Fauziah bt. 4. 7 Kelab Hadrah / Kompang 1.

Buyong . SK EN.16 BBMB-PKKK.

12. 10. Cikgu Suriana bt. 8. 11. Salim. Hamid [K] 2. Paee. Cikgu Jemain Abu Bakar. Ustaz Razali b. Cikgu Siti Zainab. Zamburi. 5. Jily. 7. Rina Abg. Cikgu Baser b. Cikgu Christine Tan. Cikgu Shapiee b. Cikgu Husniah bt. Abg. 9. SK EN. Cikgu Rabayah bt. Abg. Amat. Cikgu HJ. 6. 3. Mahli. Cikgu Sarbanun Hj. 4. Sepawi bin Abg. Cikgu Banyuk b. 17 BBMB-PKKK. Ckg Nicollete Gabriel 10. Ustazah Norhafizah bt. 7. 8. Soton [K] 2.. Bolhassan(GB). Deli. Umar. Sepawi b. Cikgu Melo bt. Buyong . Ustaz Mohamad b. 9. Hj. Lihi. Razalee. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Fauziah bt. Puem 4. Cikgu Mona bt. Sepawi. 10. Cikgu Sutina bt. Cikgu Abg. 11. 3 PBSM 1. Razali 6. 2 KRS 1. Swaidi [K] 2. Cikgu Nur Ruzaini. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. 8.Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. 3. Cikgu Dyg. Indi B il 1 Unit Berunifo rm Pengakap Guru Penasihat 2009 1. 5. Datin Ilia Sahmat. Cikgu Rashidah Ibrahim. 3. Cikgu Hasnah Abd. Cikgu Masinah bt. Cikgu Minche Ambun. Drahman. Abang. Ismail. Cikgu Rosnah bt. 4. Cikgu Saerah bt. Muhi. Indi.

Haderan. Cikgu Mona bt. Cikgu Saadiah bt. 3. Wasli [Ketua] 2. 2 Bola Jaring 1. Cikgu Malati bt. Mohd Rais 3. Cikgu Fatimah bt. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Cikgu Hasnida bt. Hosen [Ketua] 2. Ustazah Rashita Che Su 4.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. Sepawi Abg. Rammand Abg. 3. 4. 4 Badminton 1. Buyong . Cikgu Abg. Cikgu Rashidah bt. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. Mahli. Indi. 18 BBMB-PKKK. Soton. Cikgu Abg. Cikgu Rosnah bt. Hj. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Md. Cikgu Baser b. Razali. Jerman. SK EN. Brahim [Ketua] 2.

3. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Mohd. 4. Lihi. Cikgu Dyg. Wan Zain [Ketua] 2. Linora bt. Ismail [Ketua] 2. Ustazah Norhafizah. Rina Abg. Cikgu Noraini bt. Cikgu Rosnah bt. 6 Bola Baling 1. 4. 3. Ustazah Zarina bt. 3. Ustazah Zurina Abdullah. Razlee. Buyong . Cikgu Banyuk bin Muhi. Ustaz Mohamad b. Ustazah Sh. 4. Cikgu Minche Ambun. 8 Olahraga 1. 7 Permainan Dalaman 1. Soton. Yusuf. Haderan. Cikgu Sarbanun bt. Bujang Dol. 19 BBMB-PKKK. Noor. 4. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Cikgu Baser b. Ustazah Badariah bt. Cikgu Masinah Draman. 5 Sepak Takraw 1.3. SK EN. Saadi [Ketua] 2. Cikgu Jasmina Mohd.

Kuantiti: . 1. CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru. muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama.1.3.15% .PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM. 2. 1.Wakil bahagian & Negara. Buyong . 1.5 Bengkel Badminton Sekolah. . 1.1.1.2 Projek Sang Kancil. .10 orang mewakili Negara. .4. 1.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.1. 1. 1. 1.25% . berakhlak bersemangat waja.1 Projek Rajawali.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah. SK EN. PELAN OPERASI 1.60 org mewakili Sekolah.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah.15 org mewakili daerah dan bahagian. 20 BBMB-PKKK.20% .1. 2005 2006 2007 2008 2009 .10% . . jati diri yang kuat.1. Projek Bengkel Badminton. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru.3 Program perkhemahan. Projek Rajawali. . Projek Bola Sepak. Guru Penasihat Kelab Badminton. Kualiti : .4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.2.5.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. Projek Perkhemahan.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. .merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. bangsa dan negara. Projek Sang Kancili. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.

PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . Buyong . SK EN.2010.Penasiha t.Penyalaras. .. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 21 BBMB-PKKK.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK.

-Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam D. KELAB DAN PERSATUA N. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) -Guru dan pelajar SK. -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. untuk mewakili sekolah. -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.Pertandingan Permainan Tradisional.Pertandingan Bola Sepak. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. . . SK EN. .Pertandingan Badminton. SUKAN -100% terlibat bimbingan guru berkenaan. UNIT BERUNIFORM. Buyong .Pertandingan Ping Pong.01. Buyong.Pertandingan Bola Jaring. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Semua Guru Penasihat Kumpulan C. (Kump. A. . C.A) .C) .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Projek Rajawali. SUKAN DAN PERMAINA N. -Projek Sang Kancil.Pertandingan 22 BBMB-PKKK.Pertandingan Bola Baling. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Merancang . .Pertandingan Bola Tampar. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. . -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon.Pertandingan Sepak Takraw. . (Kump. En. B.

SK EN. Buyong .23 BBMB-PKKK.

masing-masing. C. Buyong 24 . SK EN.Sama seperti sasaran MSSR di atas. dirancang oleh zon. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. PERINGKAT BBMB-PKKK.Daerah dan Bahagian. PERINGKAT DAERAH. D. -Merancang . PERINGKAT KELOMPOK ZON -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B.Daerah dan Bahagian. A. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon.02 MSSR .melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. Zon/Daerah/ Bahagian.

SK EN. Buyong .25 BBMB-PKKK.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN. Buyong . Menyemak draf dan membuat pindaan PK Kokurikulum 26 BBMB-PKKK.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. 2.

sekiranya perlu. Buyong . 5. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 27 BBMB-PKKK. SK EN. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 28 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

Buyong . SK EN.29 BBMB-PKKK.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang 30 BBMB-PKKK. Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil . SK EN. Buyong .

7. 5. 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. 6. SK EN. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.terdiri daripada :• • • • • 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Buyong . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 31 BBMB-PKKK. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 32 BBMB-PKKK. SK EN. 3 hari 2.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Buyong .

3.

Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

3 hari

4.

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

2 hari

5.

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.

60 minit

6.

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

2 hari

7.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.

15 minit

33
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. ENCIK BUYONG, KUCHING.
BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 1 Gerko Unit . Beruniform 2 . 3 Gerko Kelab . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 Gerko Sukan & . Permaianan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Teawkando . 6 Kelab Seni Silat . 7 Projek Rajawali . 8 Projek Sang . Kancil 9 Perkhemahan / . Kerja Amal Unit Beruniform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

34
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . 1 Latihan 1 Olahraga . 1 Latihan 2 Persiapan Skn . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Akademik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

2010 & 21.2010 07.05.2010 & 28.04.04.06.02.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.04. 10.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.2010 JUN 30.02. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13. 24.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26. 03. SK EN.01.2010 36 BBMB-PKKK.02.02.2010 27.2010 & 24.01.2010 05.03.03.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.04.05.2010 03.03. Buyong .06.2010 & 31.2010 14.2010 23.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010.3.

2010 OGOS 04.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22.10.08. Buyong .2010 15.07.08.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.2010 29.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.10.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.08.09. ENCIK BUYONG 2010 37 BBMB-PKKK.2010 & 21.JULAI 14.11.07.09.07.09.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 20. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK. SK EN.2010 07.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.10.07.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.

HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 38 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

Majlis Sukan Sekolah
Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Bujang. Guru Besar.

Naib Pengerusi : En. Banyuk Bin Muhi, Penolong Kanan Kokurikulum,

Setiausaha

: Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan.

Ahli-ahli

: Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan.

Tugas. 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. 2. Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. 3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. 4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. 6. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. 7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran. 8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan perlaksanaan.

B. Senarai Nama Guru Rumah

39
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Nama Rumah

Ketua Rumah Sukan 1. Pn. Nicollete Gabriel Puem.

Guru Rumah / Penasihat

7. Pn. Rabayah Abang. 8. Pn. Zainab AbdulRahman. 9. Pn. Kamariah bt. Keram. 10. Ustazah Norhafizah.

13. En. Banyuk Bin Muhi 14. Ustazah Rashita Che Su. 15. En. Baser Bin Soton 16. Ustazah Sh. Linora 13. Ustaz Razali Jily. 14. Pn. Dyg. Rina Abd.Razalee 15. Pn. Masniah Drahman.

Merah

Cikgu Ali Abdul Rahman.

2. Ustz. Zarina. 3. Ustazah Badariah Saadi. 4. Pn. Christine Tan.

1. Ustz. Zalia Hj. Sahat. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Pn. Sutina bt. Amat. 3. Pn. Sadiah Hj Rais 4. Pn. Illia bt. Sahmat. 5. Pn. Malati Hosen. 1. Ustazah Umizan. 2. Pn. Fauziah bt. Sapawi. 3. Pn. Wan Siti Hajariah. 4. Pn. Dzuziana Abdullah. 1. Ustazah Norlizan. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. 2. Pn. Suriana bt. Zamburi. 3. Pn. Masniah bt. Bojeng. 4. Pn. Hasnida
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

7. Pn. Rozilawati Ambak. 8. En. Abg Rammand. 9. Pn. Rashidah Brahim. 10. Pn. Mahani Mohd. Che 11. Pn. Mona Mahli. 7. Pn. Nur Ruzaini. 8. Ustazah Salwana. 9. Pn. Jasmina Mohd. Yusuf. 10. Ustaz Mohammad Ismail. 7. Pn. Masnu bt. Sulaiman. 8. Pn. Saerah Umar. 9. Ustaz. Fatimah Hamni.

13. Pn. Fatimah Jerman. 14. Pn. Husniah bt. Swaidi 15. Pn. Melo Abg. Deli.

Hijau

Ustaz Tarmigi.

13. Pn. Minche Ambun. 14 . En. Abg. Sapawi Abg. Indi

4010. Pn. Sarbanun

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA

Pengerusi

:

Guru Besar.

Naib Pengerusi

:

Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha

:

Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan.

Pen. Setiausaha :

Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan

AJK

:

Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan

11
BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg

Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Merentas Desa .Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 11. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 6. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 12. 9. 3. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah.Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 7. 2.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 1.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. 10. 8. 5. Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

27 (Tambahan No. Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P.11 (Tambahan No.(A) 531/97.U. P. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 41). 2) 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Jilid 42/No. (A) 196: 5652 J. 11/Bil.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .U.

1/1985 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru Besar PK Kokurikulum Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Guru Besar PK Kokurikulum 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg 5 13 .Bil Proses Kerja Tindakan Catatan (√ ) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN 1 DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar.

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum.2. 1. 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 4. 7. 6. 2. 5. 3. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).

1. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. 2.8. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 12. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.masing. 3. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. 5.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. Merentas Desa. 11. 2. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 9. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. 7. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. 3.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.2. 10.2. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 2. 2. 10.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. perancangan. 9. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. 6. 13. pelaksanaan dan penilaian pelajar. 8. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. berterusan dan berkesan.

5. 4. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. 2. 3. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 7.2. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. 12. 5. 13. 7. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 6. 2. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. 2.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 2.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. rujukan dan rekod. 11. 6. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 9.2. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 8.4. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. 3. 10.

Borang senarai AJK dan ahli . 2. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.Buku laporan aktiviti 9. Menentukan aktiviti. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . 8. 5.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.4. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 4. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 10.Borang penyertaan persatuan . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. . 7. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. 6. 8. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. 7. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 5.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. 3. 6. 2.2.4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. rujukan dan rekod.

Merancang meningkatkan pengetahuan. 5. 17. 12. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Permainan.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 4. 19. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Membentuk jawatankuasa. 14.2.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 2. 20. Kelab/Persatuan.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 14. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 11.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. 13. 13.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 9.9. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 18. 3. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. 16. 10.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 7.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 11. 2.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 8. 6. 15. 12.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 10.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.

3.1.1 Pengerusi a. KELAB/PERSATUAN 3. 3.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. 3.15.3 Setiausaha 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 3.2. b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. wakil daerah/negeri dan negara) 16.1 Naib Pengerusi a.8 Pemilihan dua orang juru audit. 3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. c. 3.4 Penolong Setiausaha.5 Bendahari. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.3 Setiausaha.1.1 Pengerusi. c. 17.1.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. 3.2. 3.2.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).2 Naib Pengerusi.1. b. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. kebudayaan & Sukan.1. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 3.6 Penolong Bendahari.

e.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6 3.4 3. Ahli Jawatankuasa a. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. b. c. b. 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . c. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. b. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. d. Penolong Setiausaha a. Bendahari a.3. b. Menguruskan hal-hal surat menyurat.2.7 a.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 3. Penolong Bendahari a. c. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. d.2. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Mencatat kehadiran ahli d. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.

menganjur. 2. b. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 4. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Memeriksa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. 4. sahsiah.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.c. 5. Merancang.2. 1. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan.8 Pemeriksa Kira-Kira a. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. peningkatan ilmu. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. 8. ketahanan diri. tahunan dan 3. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 6. disiplin. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan bertangungjawab keatasnya. PERANCANGAN 4.

Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. 1. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . 9. 4. b. 11 : PU (A) 196} 6. dan harta modal bidang kokurikulum. 4. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 11. 2. pasukan pakaian seragam. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. bekalan pejabat. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 5. borangborang penilaian.9. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. dan sijil-sijil). Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. Mei 1998 Jil. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. dan sukan/permainan. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. 7. 10. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. a. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Januari 1985} 3. 42/No. kesesuaian persekitaran. dan kecendorongan pelajar. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. kurikulum kegiatan. 1/1985 bertarikh 2hb. sumber bantuan dan kewangan. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. seperti sumber tenaga dan kepakaran. Memperolehi dan mengemaskini inventori . 8. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. 10.

k. h.c. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . f.3. b. c. 2. j.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. d. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. f. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.3. rangka perancangan kokurikulum sekolah. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. negeri. e. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. 4. kebangsaan dan antarabangsa. Menyedia. d. g. e. i. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.

Persatuan Kebudayaan d. Persatuan Agama Islam b. Kelab Keceriaan Sekolah b. c. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Persatuan Pengawas Sekolah a. Persatuan Bahasa c. Kelab Bola Baling c.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. e. Kelab Bola Jaring 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Persatuan Sains & Matematik.a.3. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2. Kelab Badminton b. g. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. d. f.

Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman.3.500. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.4 Kewangan a.000. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan.500. daerah. Bahagian Sekolah. Peruntukan ini disalurkan terus ke-sekolah menengah dan rendah seluruh negara. g. negeri dan kebangsaan. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum.00 dan sekolah rendah gred B RM 1. f. e. 2.00. Kelab Senamrobik dan lain-lain.d. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .00 dan sekolah rendah gred A RM 2. Kelab Olahraga b. Olahraga: a. Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6.

Beli buku laporan dan 0 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli.0 1. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. Johor Bahru. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. c.diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program.0 1. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa.00 alat tulis. 40. Baki dibawa ke hadapan 2. 2. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. Disertakan borang pelaporan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. jumlah perbelanjaan.00 10 0. Sewa bas ke Jeram Pasu 500.

Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Buku program 0 100. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.00 13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .00 20 0. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda. Jamuan makan akhir tahun 7. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.00 5.0 50 3.0 0 110. Hadiah pertandingan 0 30.14 0.0 3.0 30. Saguhati penceramah 6.Sumbangan daripada PIBG 0. Baki dalam bank 0 350.140.00 30 0. Peruntukan Kokurikulum 6. 00 4.0 Jumlah 1. Yuran bulanan ahli 5.00 Jumlah 1.

dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar. AINI BTE HARUN. i. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. Stok dan Inventori 15 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. ( Rashidah) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. ( Norini) Tarikh : ……………….Tandatangan Bendahari : ………………………………...

e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum.ii. Setiausaha Kokurikulum. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. Penyelaras persatuan. 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. Guru Tingkatan.

g) Borang analisa kokurikulum yang telah dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Penasihat. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Data a) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. 15 Januari Guru Kelas. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. 12 Januari 21 Januari 2. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Sepanjang Tahun e) 3. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK).

b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. Gunakan borang BDK. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. 16 Januari 21 Januari 5. Setiap minggu 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan. data awal dianggap sahih. 9 Januari 14 Januari 15 Januari 4. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan.b) c) d) e) huruf BESAR. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. Pada setiap hujung bulan. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat. Jika tidak. guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Guru Kelas Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki.

Rancangan tahunan ahli tingkatan .Jadual kedatangan pelajar Analisa / data ahli mengikut Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab.Laporan mesyuarat agung .sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Perlembagaan tahun semasa .Nama Persatuan / Kelab . . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Contoh pada hari Selasa dan Rabu. Semua Guru Penasihat.b) aktiviti yang telah ditetapkan. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. 6. Setiap minggu c) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat.

Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa . Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Persatuan bulan Kelab sekali.Laporan prestasi tahun semasa akaun.Penyata akaun bulanan .Laporan mingguan . Guru Penasihat / Akhir tahun Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa 29 Mac 28 Jun 29 September 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat..Data dan analisis penilaian ahli .Jadual kutipan yuran .

MSSD .CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Penyelaras Pasukan Badan Penyelaras Kelab dan Persatuan Penyelaras Kelab Sukan . MSSR iii.Pertandingan .Persatuan Ikhtisas .Pameran dan .Sukan ii.Majalah .Kemudahan dan alatan Kokurikulum Guru Rumah Sukan Guru Jurulatih Sekolah 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Projek Sangkancil .Jogerthon & hari keluarga Pengerusi Pasukan Badan Beruniform.Projek Rajawali . Kelab/Persatuan.Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Pasukan Elit Sekolah . Kelab Sukan/ Permainan. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) 11 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .Perkhemahan Sekolah .Sukan Tahunan .

Cyber Kids Club 6. 1. PPIM 5.Silat Taekwando C. Kelab dan Persatuan. PBSM 4. Kelab Hadrah / Kompang 12 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg . Pengakap 2. Sepak Takraw 6. Olahraga 8. Kelab Persatuan Agama Islam 7. 2. B. Kelab Kebudayaan. Permainan Dalaman 4.Seni & Muzik 5. Bola Tampar 4. Badminton 5. Sukan &Permainan.PEMBAHAGIAN KUMPULAN GERKO SK. KUCHING A. Bola Jaring 3. 3. 1. Seni Bela Diri . Bola Baling 7. ENCIK BUYONG. 1. KRS 3. Bola Sepak Kelab Bahasa Kelab Doktor Muda Kelab Sains dan Matematik 2. Unit Beruniform.

13 BaniMuhi/ Pkkk Sk En Byg .

Penyelaras Kumpulan C : Bojeng
B il
1

Pn. Masniah bt.

Kelab & Persatuan
Kelab Bahasa. [ Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris]

Guru Penasihat 2009
1. Cikgu Suriana bt. Zamburi [Ketua] 2. Cikgu Masnu bt. Hj. Sulaiman [P.Ketua] 3. Cikgu Mahani bt. Mohd. Chee 4. Cikgu Nicollete Garriel Puem

2

Kelab Doktor Muda

1. Cikgu Shapiee bin Paee. [Ketua] 2. Cikgu Hasnah Abd. Hamid. 3. Cikgu Melo Abg. Deli. 4. Cikgu Salwana.

3

Kelab Sains & Matematik

1. Cikgu Sutina bt. Amat [Ketua] 2. Cikgu Siti Zainab bt. Abd. Rahman [P.Ketua] 3. Cikgu Rozilawati bt. Ambak. 4. Cikgu Kamariah bt. Keram.

4

Kelab kebudayaan Seni & Muzik

1. Datin Ilia Sahmat [Ketua] 2. Cikgu Masniah bt. Bojeng

14
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

3. Cikgu Nur Ruzaini Abdullah 4. Cikgu Husniah bt. Swadi

5

Cyber Kids Club

1. Cikgu Jemain b. Abu Bakar [Ketua] 2. Cikgu Fauziah bt. Sapawi. 3. Ustazah Fatimah Hamni. 4. Cikgu Christine Tan Robert.

6

Persatuan Agama Islam

1. Ustazah Salwana [Ketua] 2. Ustazah Umizan. 3. Ustazah Zurina. 4. Ustazah Zalia bt. Hj. Sahat.

7

Kelab Hadrah / Kompang

1. Cikgu Rabayah bt. Abang [Ketua] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Ustazah Nurlizan bt. Manzil. 4. Ustazah Malini Mohammad.

15
BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Penyelaras Kumpulan A : Cikgu Abg. Sepawi b. Abg. Indi
B il
1

Unit Berunifo rm
Pengakap

Guru Penasihat 2009

1. Cikgu Baser b. Soton [K] 2. Cikgu Saerah bt. Umar. 3. Cikgu Christine Tan. 4. Cikgu Nur Ruzaini. 5. Cikgu Suriana bt. Zamburi. 6. Cikgu Sutina bt. Amat. 7. Cikgu Dyg. Rina Abg. Razalee. 8. Datin Ilia Sahmat. 9. Cikgu Mona bt. Mahli.. 10. Ustaz Razali b. Jily. 11. Cikgu Rashidah Ibrahim. 12. Cikgu HJ. Bolhassan(GB).

2

KRS

1. Cikgu Husniah bt. Swaidi [K] 2. Cikgu Minche Ambun. 3. Ustazah Norhafizah bt. Salim. Puem 4. Cikgu Abg. Sepawi bin Abg. Indi. 5. Cikgu Rabayah bt. Abang. Razali 6. Cikgu Fauziah bt. Hj. Sepawi. 7. Cikgu Sarbanun Hj. Lihi. 8. Cikgu Siti Zainab. 9. Ckg Nicollete Gabriel 10. Cikgu Banyuk b. Muhi. 11. Cikgu Hasnida Mohd 12. Cikgu Jemain Abu Bakar.

3

PBSM

1. Cikgu Hasnah Abd. Hamid [K] 2. Cikgu Shapiee b. Paee. 3. Cikgu Melo bt. Abg. Deli. 4. Cikgu Masinah bt. Drahman. 8. Cikgu Dzuziana Abdullah 9. Ustaz Mohamad b. Ismail. 10. Cikgu Rosnah bt.

16

BBMB-PKKK, SK EN. Buyong

Cikgu Mona bt. SK EN. Haderan. Ustaz Razali bin Jily [Ketua] 2. 2 Bola Jaring 1. Cikgu Fatimah bt. 4. Cikgu Malati bt. 3. Md. Cikgu Hasnida bt. Indi. Wasli [Ketua] 2. Mohd Rais 3. Cikgu Abg. 3. Jerman. Cikgu Rashidah bt. Ustazah Wan Siti Hajariah 3 Bola Tampar 1. Soton. Cikgu Baser b.Penyelaras Kumpulan B : Ambun. B il 1 Cikgu Minche Sukan & Permaianan Bola Sepak Guru Penasihat 2009 1. Hosen [Ketua] 2. Hj. Sepawi Abg. 17 BBMB-PKKK. Cikgu Rosnah bt. Cikgu Abg. Rammand Abg. Mahli. Ustazah Rashita Che Su 4. 4 Badminton 1. Brahim [Ketua] 2. Cikgu Saadiah bt. Razali. Buyong .

3. Ustazah Sh. 8 Olahraga 1. Cikgu Jasmina Mohd. Cikgu Dyg. 7 Permainan Dalaman 1. Ustazah Zurina Abdullah. Mohd. Cikgu Banyuk bin Muhi. 4. Wan Zain [Ketua] 2. Bujang Dol. Soton. Saadi [Ketua] 2. Razlee. Buyong . Yusuf. Ustazah Zarina bt. 18 BBMB-PKKK. Noor. Cikgu Rosnah bt. Ustazah Badariah bt. 5 Sepak Takraw 1. 4. 3. Cikgu Dzuziana Abdullah 3. Cikgu Baser b. Cikgu Masinah Draman. Cikgu Ali Abdul Rahman [Ketua] 2. Rina Abg. Ustaz Mohamad b. 4. Ismail [Ketua] 2. Cikgu Noraini bt. Haderan. 6 Bola Baling 1. Cikgu Minche Ambun. Cikgu Sarbanun bt. 4. Lihi. Linora bt. Ustazah Norhafizah. 3. SK EN.3.

Projek Perkhemahan.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.3 Program perkhemahan.merupakan satu projek untuk mendidik pelajar dalam bidang kepimpinan. 1. Projek Bola Sepak.20% .4 Bengkel Bola Sepak Sekolah.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang kelab akademik dan persatuan untuk mewakili sekolah.1. 2.2 Projek Sang Kancil. 1. 1. bangsa dan negara. 1.merupakan satu projek untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan dan permainan untuk mewakili sekolah. 19 BBMB-PKKK. jati diri yang kuat. 1. 2005 2006 2007 2008 2009 .1. 1.2. . Projek Rajawali.5. Guru Penasihat Kelab Badminton. .25% . muhibbah dan menghormati adapt resam budaya masyarakat lain dan menjadi ahli masyarakat yang berguna pada agama. Kualiti : .5 Bengkel Badminton Sekolah.3.1. . PELAN OPERASI 1.PENINGKATAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM.15 org mewakili daerah dan bahagian.10% . SK EN. Penyelaras Projek Kelab dan Persatuan dan semua guru. berakhlak bersemangat waja. Projek Sang Kancili.1 Projek Rajawali.15% . 1. PENETAPAN SASARAN JANGKA PANJANG KOKURIKULUM.30% RANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2008 1. 1. Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. . . Buyong . Kuantiti: . CATATAN Penyelaras Projek Sukan dan Permainan dan semua guru.PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006-2010 1.1.60 org mewakili Sekolah. .4. Pemyelaras Projek Unit Beruniform dan semua guru.Wakil bahagian & Negara.10 orang mewakili Negara. Projek Bengkel Badminton.1.1.

Pertandingan Bola Tampar.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi -Guru dan pelajar SK. SK EN. Buyong.C) . (Kump. .Pertandingan Badminton.Penyalaras.Pertandingan Sepak Takraw.2010. PELAN PERANCANGAN PROGRAM KO-KURIKULUM 2006 . .Penasiha t. Setiap hari Rabu (03:00-05:00) Semua Guru Pensihat Kumpulan A dan B.merupakan projek jangka masa panjang untuk memberi kemahiran berterusan bersama persatuan.. -Merancang . UNIT -Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia masing-masing. Semua Guru Penasihat 20 BBMB-PKKK. . . En. GERAK KERJA KOKURIKULUM -Penolong Kanan berkenaan -Projek Rajawali. SEKOLAH KEBANGSAAN ENCIK BUYONG. -Melahirkan 30% pelajar mewakili Daerah/Zon. TAJUK/AKTIVITI MURID PERLAKSANA AN CATATAN 01. KUCHING BI L PERKARA KUMPULAN & SASARAN AKTIVITI GURU/ PROGRAM R&D PKKK. untuk mewakili sekolah.Pertandingan Bola Sepak. A.Pertandingan Bola Jaring. . Buyong . B. KELAB DAN PERSATUA N.

D. 21 BBMB-PKKK. -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam . JOGERTON DAN HARI KELUARGA.Pertandingan Syarahan/ Pidato. SUKAN TAHUNAN. bimbingan guru berkenaan.Pertandingan Bercerita BM & BI. Buyong . . -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan. -Melahirkan 10% pelajar mewakili Bahagian. SK EN. SUKAN DAN PERMAINA N. -Memastikan setiap pelajar diberikan sijil dalam apa jua penglibatan mereka dalam gerko masing-masing. -100% terlibat secara aktif peringkat sekolah.Pertandingan Bola Baling.Pertandingan Permainan Tradisional. -Melahirkan20% pelajar mewakili Bahagian. -Projek Sang Kancil.Pertandingan Ping Pong. .A) .BERUNIFORM.Pertandingan membaca teks. . C. . E. Setiap 2 Sabtu Berkerja (08:00-10:00) Kumpulan C. .Pertandingan Kebudayaan. (Kump.

Pertandingan Kawat.melaksanakan Projek pertandingan dan memilih pelajar berpotensi untuk mewakili sekolah. -Merancang .Pertandingan Tadarus AlQuran. (Kump. .Kuiz UPSR. Buyong . PERINGKAT KELOMPOK ZON 22 BBMB-PKKK. SK EN. .Kerja amal Gotongroyong.B) . A.. -Penglibatan secara langsung secara aktif 80% dalam setiap aktiviti yang JADUAL DIATUR OLEH PPGK. 02 MSSR . -Projek Perkhemehan.Sama seperti sasaran MSSR di atas.

PERINGKAT DAERAH. dirancang oleh zon. -Pertandingan MSSR -Menjadi guru pengiring bagi Unit gerak kerja dibawah bimbingan guru berkenaan.Daerah dan Bahagian. D. masing-masing. Zon/Daerah/ Bahagian. 23 BBMB-PKKK.-Melatih pelajar yang menjadi wakil dalam apa saja penyertaan bagi panitia B.Daerah dan Bahagian. SK EN. Buyong . C. PERINGKAT GABUNGAN/ BAHAGIAN -Senantiasa mencari kreativiti dan inovasi untuk memajukan Unit gerak kerja dalam bimbingan guru berkenaan. PERINGKAT NEGERI. -Pertandingan Kokurikulum peringkat Zon.

24 BBMB-PKKK. SK EN. Buyong .

PK Kokurikulum 25 BBMB-PKKK. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan 4. 2.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1. Buyong . Guru Besar PK Kokurikulum Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah PK Kokurikulum 3. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikhtarikh yang telah ditetapkan.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. PK Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH 26 BBMB-PKKK. 7. Buyong . SK EN. Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum 6.5.

Buyong .Ya Semak Menetapkan Susun Tubuhkan dan menentukan Takwim/ Jawatankuasa Dokumentasikan dan Takwim Adakan draf TAMAT Diari atau Tidak Perlu Tidak aktiviti-aktiviti buat MULA Pindaan sekolah yang Mesyuarat pindaan jika perlu dirancang Sekolah Takwim Sekolah diedarkan kepada guru dan dalam Diarimengikut Takwim Jawatankuasa Induk tarikhtarikh yang staf sekolah ditetapkan Sekolah 27 BBMB-PKKK. SK EN.

SK EN.28 BBMB-PKKK. Buyong .

SK EN. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :- 29 BBMB-PKKK. Buyong . Tindakan Tandakan ( √) Catatan 1.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil .

7. 5. Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan. SK EN. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 6. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 3. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 30 BBMB-PKKK. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 4. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.• • • • • 2. Buyong .

Buyong .NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. SK EN. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah 60 minit 31 BBMB-PKKK. 3 hari 2. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• • • • • Guru Besar Penolong Kanan (P) Penolong Kanan (HEM) Penolong Kanan Kokurikulum Guru-guru Kanan.

2 hari 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. SK EN. 60 minit 6.3. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Buyong . Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 15 minit 32 BBMB-PKKK. 3 hari 4. 2 hari 7.

Kerja Amal Unit Beruniform X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 BBMB-PKKK. Beruniform 2 . dan Persatuan JA N FE B MA C AP R M EI JU N JU L OG O SE P OK T NO V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 Gerko Sukan & . KUCHING. SK EN. Permaianan X X X X X X X X X X 5 Teawkando . Buyong .JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KO-KURIKULUM 2009 SK. 8 Projek Sang . 3 Gerko Kelab . ENCIK BUYONG. 6 Kelab Seni Silat . BULAN B il Aktiviti-Aktitvti Peringkat Sekolah. 7 Projek Rajawali . 1 Gerko Unit . Kancil 9 Perkhemahan / .

1 Latihan 2 Persiapan Skn . Akademik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 BBMB-PKKK. SK EN. 1 Latihan 1 Olahraga .1 Jogerton dan 0 Hari Keluarga . & Permainan 1 Latihan 3 Persiapan Unit . Buyong .

02.2010 05.2010 & 21.02.05.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 17.2010 & 24.2010 14.01.03.03.2010 & 31. 24.2010 07.04.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR Semester 1 Mesyuarat Jawatankuasa KK 2 / 2010 – 26.2010 MAC APRIL MEI 10.2010 27.2010 & 28. 10. Buyong .04.06.02.2010 JUN 30. 03. KUCHING 2010 KUMPULAN A BULAN JANUARI FEBRUARI Unit Beruniform & Sukan Permaianan KUMPULAN B Unit Beruniform & Kelab Persatuan Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2010 – 13.2010 23.05.02.2010 – TAKLIMAT DOKUMEN KONTRAK KOKURIKULUM 2010.2010 – PENDAFTARAN & AGIHAN KUMPULAN GERKO PELAJAR TAHUN 4 2010. SK EN.2010 03.01.3.JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM SK ENCIK BUYONG.04.06.2010 – Latihan Bagi Pasukan Elit Sekolah Encik Buyong.03.04.2010 35 BBMB-PKKK.

09.08.09.10.2010 & 21.2010 Gerko ditangguh Perlaksanaan PKSR 2 06.07.2010 Gerko ditangguh Bulan Puasa [ 11.08.2010 20.2010 29.2010 ] Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah [07.2010 OGOS 04.2010 07. SK EN. ENCIK BUYONG 2010 36 BBMB-PKKK.2010 15.2010 – Gotong royong / Gerko Kerja amal 13.08.10.10.2010 Mesyuarat Perkhemahan Jawatankuasa 3 / 2010 – Unit Berunit Beruniform 28.2010 ] SEPTEMBER OKTOBER 22. Buyong .07.07.09.11. 16 kali 16 kali Jadual kegiatan akan berubah mengikut apa-apa perubahan dan kegiatan sekolah dari MASA PERLAKSANAAN GERKO SK.JULAI 14.2010 ] Jumlah Perjumpaan Perhatian : semasa kesemasa.07.2010 NOVEMBER Mesyuarat Jawatankuasa KK 4 / 2010 [ 10.

HARI GERKO MASA GERKO 02:00 – 03:30 PM UNIT BERUNIFORM JENIS GERKO KUMPULAN A + B UNIT BERUNIFORM & SUKAN DAN PERMAINAN KUMPULAN A + C UNIT BERUNIFORM & KELAB DAN PERSATUAN RABU SETIAP MINGGU 03:30 – 05:00 SUKAN DAN PERMAINAN & KELAB DAN PERSATUAN ( Dilaksana mengikut penggiliran ) 08:00 – 09:30 AM SETIAP SABTU MELAINKAN ADA PERUBAHAN SENI PERTAHANKAN DIRI TAEKWANDO 37 BBMB-PKKK. Buyong . SK EN.

Merancang aktiviti sukan sekolah secara jangkan panjang dan jangka pendek. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan dan permaianan. 5. 3. Ahli-ahli : Guru Ketua Ruah Sukan Guru Rumah Sukan. Senarai Nama Guru Rumah 38 . 1. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Meningkatkan kemahiran guru melalui kilinik sukan. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus atau latihan dalaman dan luaran.O. 4. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. Tugas. 8.V (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan dan permainan. Setiausaha : Penyelaras Sukan dan Permainan. 6. B. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi mejamin keselamatan. Guru Besar. kelancaran dan kelicinan perlaksanaan. Penolong Kanan Kokurikulum. 7. Pen. Bujang. 2. Naib Pengerusi : En.Majlis Sukan Sekolah Pengerusi : Tuan Haji Bolhassan bin Hj. Mengenalpasti T. Banyuk Bin Muhi.

Swaidi 15. Dzuziana Abdullah. Nur Ruzaini. Pn. Ustazah Salwana. Biru Cikgu Shapiee bin Paee. Yusuf. Ustz. Illia bt. En. Kuning Cikgu Jamain Abu Bakar 2. Malati Hosen. Pn. 1. Pn. 15. 9. 2. 3. Pn. Ustaz Razali Jily. 8. Rina Abd. Pn. En. 4. Saerah Umar. Ustz. Ustazah Norlizan. 14 . 2. En. Sutina bt. Pn. Sarbanun . 9. 8. Rashidah Brahim. Dyg. Pn. Baser Bin Soton 16. Hasnida 7. 3. Bojeng. 5.Nama Rumah Ketua Rumah Sukan 1. Abg Rammand. 14. Pn. Merah Cikgu Ali Abdul Rahman. Ustazah Rashita Che Su. Rabayah Abang. Mahani Mohd. Indi 3910. Pn. Pn. Ustazah Sh. En. 2. Minche Ambun. Pn. 4. 10. Deli. 9. 1. Fatimah Jerman.Razalee 15. Zarina. Pn. 13. Ustazah Umizan. Keram. 3. Abg. Pn. Pn. Pn. 3. Pn. Pn. Suriana bt. Pn. Che 11. Masnu bt. Husniah bt. Linora 13. Pn. Wan Siti Hajariah. Christine Tan. Guru Rumah / Penasihat 7. 7. Mona Mahli. 14. Pn. Zamburi. 4. 13. Ustaz Mohammad Ismail. Zainab AbdulRahman. Ustazah Norhafizah. Sahmat. Sapawi. 10. Amat. Banyuk Bin Muhi 14. Pn. 10. Sadiah Hj Rais 4. 9. Fatimah Hamni. 8. Masniah Drahman. 8. 7. Jasmina Mohd. Fauziah bt. Sapawi Abg. Pn. Pn. Kamariah bt. Pn. Hijau Ustaz Tarmigi. Nicollete Gabriel Puem. Zalia Hj. Ustazah Badariah Saadi. Pn. 1. Pn. 13. Pn. Rozilawati Ambak. Pn. Sahat. Masniah bt. Pn. Melo Abg. Sulaiman. Pn. Ustaz.

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum & Setiausaha Sukan. 2. 40 . Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek.JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM DAN FAIL MEJA Pengerusi : Guru Besar. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah. 1. Setiausaha : Penyelaras Persatuan & Kelab / Penyelaras Unit Beruniform / Penyelaras Sukan & Permaianan AJK : Guru PK Kurikulum Guru PK HEM Ketua Guru Rumah Sukan Penasihat Persatuan / Kelab Penasihat Unit Beruniform Penasihat Sukan & Permaianan Tugas. Pen.

Guru Besar PK Kokurikulum Warta Kerajaan Perundangan P.27 (Tambahan No.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.3. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat / Kawasan / Daerah / Bahagian / Negeri dan Kebangsaan. 8.U.Hari Kokurikulum dan kegiatan lain. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.11 41 .Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukkan kewangan yang akan digunakan. 11/Bil. 9. 5. (A) 196: 5652 J. 6. 4. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 12. 2) Memastikan kedudukan Jilid 42/No. Merentas Desa .Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada Guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Sesi Undangundang / Peraturan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. 7. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. 11. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum sekolah. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah. 10.

Guru Besar PK Kokurikulum 42 . Guru Besar PK Kokurikulum Subperaturan 3(3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18. Guru Besar PK Kokurikulum Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Guru Besar PK Kokurikulum (Tambahan No. Guru Besar PK Kokurikulum 6 Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.(A) 531/97. P.U. Subseksyen 135(1) 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Subperaturan 3(1) 3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 41). Guru Besar PK Kokurikulum 7 Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah.2 kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

8 Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Guru Besar PK Kokurikulum CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH 43 .

44 .

3 Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 4 Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. 5 Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil Proses Kerja Tindakan (√ ) Catatan 1 Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah 2 Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 6 Menyediakan garis panduan tugas 45 .

TAMAT kedudukan kokurikulum Beri kesedaran kokurikulum Tentukan peruntukkan masa Tetapkan garis yang jelas Sediakan dasarpanduan tugas Pastikan konsepkepentingan yang MULA keberkesanan status pelaksanaan dalam sistem guru dalam difahami kokurikulum mencukupi untuk dapat sebagai sesuatu yang oleh mengenai kandungan diwajibkan dalam pendidikanaktiviti kokurikulumkokurikulum kegiatan pendidikan dicapai kokurikulum ke atas pelajar di sekolah difahami oleh warga sekolahwarga sekolah 46 .

47 . Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). 3. 4. 2. 1. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.2.2. 5. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. 7. 6.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan Kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan.

Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. 12. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah.8. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. berterusan dan berkesan. 9. 2. 7. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. 2. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 3. 9.2. Merentas Desa. 10. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. 48 .Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masingmasing. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. 10. 5. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. 6. 2. 11. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar.2. 1. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. pelaksanaan dan penilaian pelajar. perancangan. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum 4. 8.Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 3.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum.Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. 13.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum 1. 2.

4. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti SSD/MSSN/MSSM. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 49 . 10. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. 2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.2. 2. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan 1. 4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. 7. rujukan dan rekod. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. 13.Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. 6. 8.Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran.4 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform 1. 4. 5. 9. 7. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.2. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. 3. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. 3. 2. 12. 2. 11. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. 6. 5.

Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. 11.Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. 4. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: .4 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin 1. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.Borang penyertaan persatuan . 9. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 10. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. . Permainan.Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 7.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 2.5. 6.2. 3. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 10. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum . Menentukan aktiviti. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 8. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 6. 5.Buku laporan aktiviti 9. 50 . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. rujukan dan rekod.Borang senarai AJK dan ahli . 8. Kelab/Persatuan.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. 2. 7.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 2. 51 . 8.Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. 11. 13.Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. 2.Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 12.Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. wakil daerah/negeri dan negara) 16. 18. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. selamat dan mencukupi untuk digunakan. 13. 19. 14. kebudayaan & Sukan.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Merancang meningkatkan pengetahuan.Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.12. 14.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 4.Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. 17. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. 16. Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. 17. 5. 15.4 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan 1.Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia.2. Membentuk jawatankuasa. 3. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 9. 6. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 20. 7.Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. 10. 15.

3 Setiausaha.3. Menguruskan hal-hal surat menyurat.2. 3. Mencatat kehadiran ahli d. d.1.8 Pemilihan dua orang juru audit.1. 3. 3. 3. 3.2. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. c. c.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b.6 Penolong Bendahari.3 Setiausaha a. 3. 3. 3.1. 3.2Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). c. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1.1.4 Penolong Setiausaha a. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Pengerusi a.2 Naib Pengerusi. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.1 Naib Pengerusi a.1. KELAB/PERSATUAN 3.1 Pengerusi. 3. b.5 Bendahari.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1Carta Organisasi Jawatankuasa 3. b.1. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan 52 . 3.

b. b. c. 3. Menyediakan penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. d. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. f Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. 3. 4. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.6 Penolong Bendahari a. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. b.7 Ahli Jawatankuasa a.2. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. PERANCANGAN 53 .5 Bendahari a. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. e. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c.8 Pemeriksa Kira-Kira a. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan b.2. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.2. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. b.tanggungjawabnya. c. Memeriksa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2.

2. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. Januari 1985} 54 . 1. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. 6. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat. 2. 4. 1/1985 bertarikh 2hb. 9. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 5.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Merancang. 11. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. mengelola dan menilai kegiatan berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. disiplin. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. 4. ketahanan diri. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3. 8.Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. peningkatan ilmu. 10. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 7. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat.4. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. Kokurikulum yang menganjur. sahsiah. 1.

Menyedia. Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. negeri. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. dan harta modal bidang kokurikulum. kebangsaan dan antarabangsa. dan sijil-sijil). kurikulum kegiatan. bekalan pejabat. c. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur. Mei 1998 Jil. seperti sumber tenaga dan kepakaran. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. 42/No. 9. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guruguru penasihat. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar. pasukan pakaian seragam. Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. rangka perancangan kokurikulum sekolah. 11 : PU (A) 196} 6. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan.Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah. e. sumber bantuan dan kewangan. 10. 5. b. borang-borang penilaian. i. dan kecendorongan pelajar. f. 7. Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahan-kemudahan asas. a. dan sukan/permainan. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. d. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. 8. Memperolehi dan mengemaskini inventori . h. g. Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. badan beruniform dan persatuan/kelab 55 . kesesuaian persekitaran. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.3. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. 4.

b. Kelab Taekwondo Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni. Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. d. Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 2. f. c. Persatuan Pengawas Sekolah 56 .3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Persatuan Agama Islam b. e.3. f. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Komputer Muzik dan Seni Suara Pembimbing Rakan Sebaya Pencinta Alam Perpustakaan / Pusat Sumber Seni Tari. Persatuan Sains & Matematik. d.3. e. Persatuan Bahasa c. k.2 PERSATUAN / KELAB Persatuan Akademik a. Persatuan Kebudayaan d. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. 4.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Unit Beruniform a. Kelab Hobi dan Rekreasi a. g. j. 2.sukan dan permainan. c. Kelab Keceriaan Sekolah b.

Peruntukan ke sekolah menengah adalah sebanyak RM 6. daerah. d.00. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan garis panduan bagaimana membelanjakan peruntukan tersebut sebagaimana berikut: 50% untuk kegiatan kokurikulum. Kelab Senamrobik dan lain-lain. Kelab Olahraga b. g. 30% untuk kegiatan motivasi dan 20% untuk kegiatan kelab sukan dan permainan. Kelab Badminton b. Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum Peruntukan ini bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan pelajar di peringkat sekolah.a. Bahagian Sekolah.500. 2.500. c. Persatuan Pengawas Perpustakaan 2.4 Kewangan a. f. Peruntukan disalurkan terus ke-sekolah ini menengah dan rendah seluruh negara. 57 . negeri dan kebangsaan. e.00 dan sekolah rendah gred B RM 1.000.3.00 dan sekolah rendah gred A RM 2.3.3 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Permainan: a. Olahraga: a. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Bola Baling Bola Jaring Bola Sepak Bola Tampar Sepak Takraw Permainan Dalaman.

Buku program 0 100. penglibatan pelajar mengikut jantina dan bangsa. Peruntukan Kokurikulum 0. Hadiah pertandingan 0 3.Pihak sekolah hendaklah mengemukakan prestasi perbelanjaan peruntukan yang diagihkan secara berkala iaitu enam bulan sekali dengan menyatakan jenis program. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 20. Sewa bas ke Jeram Pasu 0 30. 500. Beli buku laporan dan 0 58 .00 10 0. Penyata Kewangan Contoh Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap. Disertakan borang pelaporan. tarikh program dijalankan dan nombor baucer. jumlah perbelanjaan. Yuran bulanan ahli 5. 50 3.00 20 0.0 1. Yuran / Wang Derma Pendaftaran ahli.0 1.0 40.0 2.00 4. Baki dibawa ke hadapan 2. Johor Bahru. c.00 alat tulis. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.

. Baki wang dalam bank ialah sebanyak RM 110.00 5.Sumbangan daripada PIBG 0. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda ini yang berakhir pada 31/8/2003 adalah yang benar.00 Jumlah 1.30 6. Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. AINI BTE HARUN. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 : ……………………………………. ( Puan Faridah bt ) Tarikh : ……………… Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Baki dalam bank 0 30. Bendahari Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda.0 350.140. Pemeriksa kira-kira 1 dan Pemeriksa kira-kira 2. Saguhati penceramah 6.14 0. ( Rashidah) 59 . Jamuan makan akhir tahun 7.. 00 Saya KASSIM BIN SURATMAN.0 0 110. 00 Jumlah 1.00 Tandatangan Bendahari : ……………………………….

b) Pastikan semua pelajar mendaftar dalam ketiga-tiga komponen kokurikulum: – Persatuan / Kelab – Pasukan Pakaian Seragam – Kelab Permainan c) Kutip semula borang pendaftaran dan asingkan ketiga-tiga bahagian mengikut komponen kokurikulum tersebut. d) Catatkan maklumat kokurikulum pelajar dalam borang data kokurikulum (BDK) dalam 2 salinan.. e) Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang pada 15 Januari. ( Norini) Tarikh : ………………. f) Setiausaha Kokurikulum menyerahkan borang pendaftaran pelajar kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisa mengikut tingkatan. 60 . g) Borang analisa kokurikulum yang telah Setiausaha Kokurikulum. BPK2 & BPK3) kepada semua pelajar. Perkara Pendaftaran Pelajar a) Edarkan borang pendaftaran kokurikulum (BPK1. 9 Januari Tindakan Tarikh Laksana 14 Januari Setiausaha Kokurikulum. pasukan pakaian seragam dan kelab permainan.Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 : ……………………………………. i. Guru Tingkatan. Stok dan Inventori ii.Pungutan dan Perbelanjaan Contoh Plan Strategi Bi l 1. Penyelaras persatuan.

Jika tidak. Dapatkan borang pendaftaran kokurikulum (BDK) daripada Setiausaha Kokurikulum. Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh pelajar dalam Guru Kelas huruf BESAR.dilengkapi diserahkan kembali kepada Setiausaha Kokurikulum untuk difotostat Ketua Guru dan difailkan. Pendaftaran Pelajar Baru a) b) c) d) Kenal pasti pelajar baru di kelas Guru Kelas masing-masing. Agihkan borang kepada pelajar dan kutip semula borang tersebut. Pada setiap hujung bulan. Pastikan pelajar memilih ketiga-tiga komponen dalam kokurikulum dan catat maklumat tersebut dalam borang data kokurikulum pelajar (BDK). Data a) b) c) d) e) 9 Januari 14 Januari 15 Januari 61 . guru tingkatan bertanggungjawab memaklumkan daata terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan. Sepanjang Tahun e) 3. Borang BDP yang lengkap diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. 12 Januari 21 Januari 2. Serahkan borang pendaftaran (BPK) kepada Setiausaha Kokurikulum sessi pagi / petang. Gunakan borang BDK. Nama ditullis mengikut susunan abjad dan didahului dengan senarai nama pelajar lelaki. Pelajar WAJIB menyertai ketiga-tiga komponen kokurikulum. data awal dianggap sahih. Penasihat. 15 Januari Guru Kelas.

4. 16 Januari 21 Januari 5. Aktiviti Mingguan a) Aktiviti mingguan bagi persatuan dan Semua Guru kelab dijalankan berasingan antara sessi pagi dan petang mengikut jadual Penasihat.sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. b) Tulis nama penuh pelajar mengikut Penasihat. d) Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Contoh pada hari Selasa dan Rabu. . susunan abjad dengan mendahulukan nama pelajar lelaki. Setiap minggu c) 62 .Rancangan tahunan ahli Senarai nama ahli jawatankuasa dan Awal tahun Ahli Jawatankuasa Persatuan dan Kelab. Aktiviti pasukan pakaian seragam ditetapkan setiap hari sabtu yang bukan cuti umum. Data Kokurikulum Mengikut Kelas a) Guru Ketua Penasihat mengisi borang Semua Ketua data kokurikulum mengikut tingkatan.Nama Persatuan / Kelab . b) Buku laporan mesti mengandungi maklumat: . Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurangkurangnya 10 kali setahun. Buku Laporan Persatuan / Kelab a) Laporan mestilah ditulis oleh pelajar setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat. c) Gunakan borang berasingan mengikut tingkatan.Laporan mesyuarat agung . Setiap minggu b) 6.Perlembagaan tahun semasa . Semua Guru Penasihat. aktiviti yang telah ditetapkan.

Laporan aktiviti luar (jika ada) tahun semasa .Laporan mingguan . Penyata akaun terakhir / tutup Laporan pelaksanaan kokurikulum Semasa ke Semasa Akhir tahun 29 Mac 28 Jun 29 September 7. c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Penasihat / Guru Penasihat.Jadual kedatangan pelajar .Penyata akaun bulanan . b) Segala kandungan dalam fail tersebut mestilah lengkap seperti Sepanjang tahun 63 . Buku laporan hendaklah dihantar kepada Penyelaras Persatuan / Kelab setiap tiga Guru Penasihat bulan Persatuan / Kelab sekali.Laporan prestasi tahun semasa akaun. Guru Penasihat b ertanggungjawab mengemukakan buku laporan apabila diminta oleh Penyelaras Persatuan / Kelab / Setiausaha Kokurikulum / Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Fail Persatuan / Kelab a) Fail persatuan / kelab yang Guru Penasihat disimpan dibilik Guru Penolong / Kanan Kokurikulum perlu Persatuan dikemaskinikan dari semasa ke Kelab semasa.tingkatan Analisa / data ahli mengikut .Data dan analisis penilaian ahli .Jadual kutipan yuran .

ii)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar selepas tamat aktiviti. 9. v) Hantar buku GERKO dan senarai nama pelajar kepada GURU PENYELARAS KELAS. yang disenaraikan di dalam fail masing-masing.8. vi)Serahkan semula buku GERKO kepada pelajar setelah ditandatangani oleh penyelaraspenyelaras. b) Guru Penasihat i) Mengumpul dan kedatangan pelajar menandatangani Sepanjang Tahun 3 September 27 Ogos Awal Tahun 15 September di dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan. Buku Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) a) Guru Kelas. Mesyuarat Aung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 64 . ii)Mengumpulkan buku GERKO pada 27 Ogos untuk membuat penilaian. Guru Kelas i) Memastikan semua pelajar mempunyai buku GERKO pada awal tahun. iii)Memindahkan penilaian yang dibuat oleh Guru Penasihat ke dalam buku GERKO. iv)Membuat ulasan dalam buku GERKO.

a) Persatuan / Kelab mengadakan Mesyuarat Agung pada perjumpaan pertama. c) Sijil-sijil penghargaan hanya diberi kepada Ahli Jawatankuasa dan ahli yang aktif. d) Semua perjumpaan persatuan dan kelab diteruskan bagi memberi peluang mereka berlatih bagi menyertai pertandingan peringkat kelab yang berbentuk karnival yang akan berlangsung sepanjang tahun. c) Larian Kecergasan akan dijalankan pada satu tarikh yang ditetapkan.10 . Pelajar Tingkatan 5 – Aktif Dalam Kokurikulum a) Senarai nama pelajar berkenaan perlu diserahkan. b) Guru Penasihat diharap dapat mengenal pasti ahli persatuan / kelab di kalangan pelajar Tingkatan 5 yang aktif dan layak menerima sijil. Semua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa Pertandingan 2 Mei 11 Jan Semua Guru Penasihat 26 April 14 Mei 30 Jun Semua Penyelaras 14 Mei 12 . e) Butiran lengkap akan disediakan oleh penyelaras masing-masing. serahkan nama pelajar tersebut kepada Setiausaha Kokurikulum. Kerja Amal Kokurikulum – 65 . Semua Guru Penasihat 30 Januari 6 Februari 20 Februari 15 Ogos Semua Guru Penasihat 15 Ogos Setiausaha Kokurikulum 11 . b) Serahkan rancangan tahunan serta senarai Ahli Jawatankuasa dan ahli kepada Penyelaras Persatuan / Kelab pada 20 Februari: Sila gunakan borang-borang yang disediakan. Pertandingan a) Pertandingan Kawat Kaki antara Pasukan Pakaian Seragam Sekolah (Peringkat Sekolah) b) Setiap Pasukan Pakaian Seragam perlu menyediakan satu pasukan untuk pertandingan ini.

c) Guru Penasihat bertanggungjawab mengarahkan ahli-ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor. iv) Mengumpul salinan sijil pelajar Tahun 6 daripada guru tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan Semua Penyelaras 22 Februari Sepanjang tahun 20 Ogos 3 September Setiausaha Kokurikulum 20 September 66 .SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA a) Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberi kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. atau pada bilabila masa yang difikirkan perlu. e) Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. Penyelaras Persatuan / Kelab dan Penyelaras Kelab Permainan: i) Mengedarkan borang penilaian kepada pelajar melalui guru tingkatan. Penilaian Kokurikulum a) Penyelaras Kokurikulum. iii)Mengedarkan salinan sijil pelajar Tahun 6. d) Peta lokasi akan dipaparkan di papan kenyataan kokurikulum dan di bilik guru. Ketua Keceriaan Lanskap Awal tahun dan Ketua Penasihat Awal tahun Semua Guru Penasihat Sepanjang tahun Penyelaras Papan Kenyataan 13 . ii)Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. b) Ketua Penasihat bertanggungjawab memastikan Ahli Jawatankuasa Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tersebut.

masing. Jabatan Pendidikan Negeri. v) Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut tahun / jantina / bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum. iv)Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada Guru Kelas. Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos Semua Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum 18 September Ketua Guru Penasihat 20 Ogos 27 Ogos 27 Ogos 3 September 4 September 5 September 67 . b) Ketua Guru Penasihat dan Guru Penasihat i) Bertanggungjawab mengagihkan borang penilaian kepada Guru-Guru Penasihat lain dalam Persatuan / Kelab masing. ii) Membuat penilaian dengan memberi markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum. c) Guru Tingkatan i) Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada Semua Guru Kelas.menaip. Jabatan Pendidikan Negeri (Rujuk bahagian panduan pengurusan kokurikulum) iii)Memastikan gred pencapaian ahli Persatuan / Kelab masing-masing direkodkan di dalam Buku Laporan.

b) Guru Tingkatan memilih markah terbaik daripada tempoh dua tahun terkini untuk direkodkan dalam deraf sijil kokurikulum. Setiausaha Kokurikulum Guru Kelas Tahun 6. Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Persatuan / Kelab / Pasukan 68 . iii)Membuat ulasan yang membina serta menandatangan buku GERKO pelajar. v) Mengedarkan buku GERKO kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga dan disimpan oleh pelajar sehingga tahun berikutnya. d) Deraf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum.pelajar kelas masing-masing. iv)Memastikan semua maklumat pelajar diisi dalam buku GERKO sebelum dihantar kepada Penyelaras. 3 September 3 September – 27 September Guru Kelas Tahun 6 30 September 15 . 14 . ii) Merekodkan markah dan gred pencapaian pelajar ke dalam buku GERKO. Sijil Kokurikulum Tingkatan 6 a) Pengagihan Sijil Kokurikulum pelajar kepada Guru Tingkatan mengikut kelas. c) Pencapaian terbaik pelajar dicatat dan ulasan diberikan berdasarkan pencapaian pelajar.

Contoh: Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuaa Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / Januari – Ogos Ketua Guru Penasihat Ahli Jawatankuasa 69 . b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid. f) Bagi Pasukan Pakaian Seragam. Contoh: LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SESSI 2003 ii) Isi Kandungan iii) Kata alu-aluan Guru Penasihat iv) Kata alu-aluan Pengerusi v) Latar belakang Persatuan (ringkas) vi) Rancangan Tahunan vii) Aktiviti sepanjang tahun serta gambar viii) Pencapaian / Kejayaan sepanjang tahun ix) Penilaian dan Penutup x) Lampiran (jika perlu) e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan sebagai bukti aktiviti telah dijalankan. d) Laporan mestilah mengandungi: i) Nama Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam / Kelab Permainan dan tahun pada muka surat hadapan. jadual pertandingan yang melibatkan pelajar dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap.Pakaian Seragam / Kelab Permainan wajib menyediakan laporan pelaksanaan kokurikulum masing-masing. catatkan gred yang dicapai oleh ahli dalam bahagian penilaian.

Taekwando – Tali pinggang hitam. Penyerahan Bahan-Bahan Kokurikulum a) Pastikan semua buku GERKO (biru diserahkan kepada pelajar. 2 orang (tulis nama dan kelas) Persatuan / Kelab / Pasukan Pakaian Seragam Kelab Permainan / 30 Ogos 16 . b) Serahkan Buku Laporan yang lengkap kepada Setiausaha Kokurikulum dan pastikan fail kokurikulum masing-masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Kelas Guru Ketua Penasihat 29 September 70 .

No 11 2. Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 8 9 71 .FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bi l 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 72 .

TAMAT Semak Serahkan Buku Melengkapkan Buku Gerak dan Persatuan PemantauanUnitLaporan PerhimpunanGerak Laporan Rekod kehadiran Kerja MULA Kerja rekod Bukudan Pagi Kelab Laporan Aktiviti Aktiviti Beruniform Persatuan dan Kokurikulum Kelab guru Kokurikulum. 73 .

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan 74 .

Dlm Seminggu 1 2 3 4 5 6 7 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 5 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas Mengikut Bilangan aktiviti bermula Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it Mengikut Bilangan selepas aktiviti Persatuan Dan bermula Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas aktiviti Gerko 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 8 9 SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN 75 .

Bi l

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Guru-guru merekodkan kehadiran

2

Perhimpunan Pagi

3

Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform

4

Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform

5

Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab

6

Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab

7

Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

8

Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

9

Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM

76

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan 5 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Guru Besar Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Guru Besar Gurur Besar Guru Penasihat / Guru Besar Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil. 42. No 11 2. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998

3 4

6 7

Guru Besar PK Koko

8

Guru Besar

9

Guru Besar

10

PK kokurikulum/ Guru penasihat.

77

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH

78

TERIMA TAMAT Perlaksanaan persatuan Menyenaraikan Kelulusan SEMAK TIDAKpenerimaan pengesahan YA Surat Pelantikan Mesyuarat Penajakuasa MULA permohonanpelantikan penurunan daripada kepada kepada tanggungjawab pendaftaran kepada guru penasihat Pengetua pengetuaPenaja penubuhan dan JKguru Penubuhan dari guru AJK Persatuan penasihat Penasihat dari Guru Persatuan 79 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 80 .

Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB 81 .Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan.

Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Seksi Undangundang / Peraturan 82 .

No 11 2 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Guru Penasihat / Pengetua 2. 83 . Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 3 Surat pengesahan pendaftaran persatuan Pengetua 4 Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Pengetua 5 Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Pengetua 6 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Pengetua 7 Perlaksanaan persatuan PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42.1 Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Guru Penasihat 1.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 84 .

Senarai TERIMA TAMAT Tanggungjawab Perlaksanaan persatuan Kelulusan TIDAKPelantikan YA Surat pengesahan Mesyuarat Agungkuasa MULA permohonanpelantikan tunjuk penurunan penerimaan Ahli Jawatankuasa sebab daripada kepada guru kepada guru daripada Pengetua pengetua kepada pendaftaran kepada penasihat Persatuan AJK Persatuan penasihat pengetua 85 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB 86 .

Bil 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 87 .

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 4 2 Minggu 1 Minggu 5 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 6 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu 88 .

No 11 2. Warta kerajaan Jil. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.11 12 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Perlaksanaan persatuan Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Guru Kelas Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 2 Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 5 6 Guru Kelas 89 . 42. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.

7 8 Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH 90 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.

pemilihan persatuan dan kelab murid. 91 .Simpan Semak Rekod Isi Lengkap TAMAT maklumat murid Permohonan permohonan Serahkan TIDAK borang YA semula maklumat keahlian Serah mengisi murid Proses keahlianborang Edar borangmurid diproses. guru dan kepada gurupenasihatguru tingkatan kepada pelajarpersatuan kelabtingkatan. MULAborang permohonan/ dalam rekod kepada borangdua salinan tingkatan murid kepadapersatuan kepada SU Kokurikulum dan permohonan kokurikulum.

SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 92 .

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM ( FORMAT A ) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi. 10 . 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Undang- 93 . Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

Guru Penasihat 10. Guru Kelas 7. Guru Penasihat Guru Penasihat 6. kelab. 2. 12 Guru Kelas 94 .Meluluskan/ Dirujuk 1. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. sukan dan permainan. 3. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. sukan dan permainan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 4. 8. 11. Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 5. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum undang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Penasihat Guru Penasihat 9. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan.

Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.untuk pengesahan. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 95 .

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT A ) 96 .

Se MULAkelas menyerahkan prestasi C Penilaian mengisi pelajar Salinan Kokurikulum penasihat Proses kepada kokurikulum oleh Edarkanpencapaianborang C dan Taklimat borangpersatuan serahkan Guru penasihat merekod kepada TAMAT penilaian penilaianborang Kelas mengenalpasti guru diedarkan di dan Laporantahun terbaik prestasi kepada ke Adab Belajar kepada dihantar Adab pencapaian PPDuntuk Laporan kokurikulum . pelajar A – guru kelas. prestasi pelajarBelajarpelajar pelajar dalam buku JPN untuk guru kelas untukdanrekod untuk penasihat diedarkan ak pengesahan Guru Besarkepada ditandatangani laporan Borang keseluruhan B persatuan PK Kokurikulum pelajar A dan ibu bapa/penjaga guru kelas danBorangprestasi an Borang tahun 6. Persatuan/Kelab/Sukan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 97 .

2.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 98 .

Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 6. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 12. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 11. 5. sukan dan permainan. Undangundang/ 99 . (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 8. 10. PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Seksi. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. sukan dan permainan. kelab. 4. 7. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.3. 9.

3. 8. 9.Dirujuk 1. 11. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. sukan dan permainan. Guru Kelas 7. sukan dan permainan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 2. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Penasihat Guru Penasihat 10. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 5. CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM 10 0 . kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. kelab. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 4. 12 Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Penasihat SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru Penasihat Guru Penasihat 6.

( FORMAT A ) 10 1 .

pelajar tingkatan guru tingkatan.Se MULATingkatan merekod prestasi Penilaian Salinan Kokurikulum penasihat uru Tingkatan menyerahkan Proses kepadapenilaian serahkan Edarkanpencapaian pelajar Taklimat borangmengisi borang C Guru penasihat persatuan kepada TAMAT penilaianmenyerahkanoleh mengenalpasti kokurikulum guru diedarkan di borang dalam Laporan Adab Belajar kepada dan dan dihantarkokurikulum pelajar pencapaian Adab Belajar prestasi pelajar untukJPN . pelajar Cke PPDuntuk diedarkan guru tingkatanbuku rekod untuk dan Laporantahun terbaik prestasi penasihat ak untuk pengesahan Pengetua ditandatangani laporan keseluruhan A – Borang pelajar persatuan dan ibu PK Kokurikulum kepada A dan Borangprestasi guru tingkatan BorangB kepada bapa/penjaga an Persatuan/Kelab/Sukan 6. 5 dan bo Borang B – Markah Bonus ra ng pe nil ai an 10 2 .

Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Tanda ( _ / ) Catatan 10 3 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1.

5. 6. 10. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. sukan dan permainan. kelab. 4. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 9. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian 3. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. 12. 7. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 8. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 11.2. PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( FORMAT B ) 10 4 . Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. kelab. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.

7. Guru Kelas Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak. Guru Besar PK Kokurikulum Guru Kelas Guru Kelas 9. jantina dan bangsa Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Guru Kelas Guru Penasihat Sesi Undangundang/ Peraturan 6. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 10.Bil 1. 4. PK Kokurikulum 10 5 . Guru Kelas 8. 11. 2. 5. 3.

Pengetua dan tingkatan untuk diedarkan ak guru tingkatan T5 dan pelajar dilengkapkan kepada T6 an bo ra ng pe nil ai an 10 6 .dihantar ke PPD dan JPN CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM ( FORMAT B ) Se MULAtingkatan mengenalpasti Guru Borang Pelajar penilaian diserahkan Edarkan kepada guru Kanan Taklimat borang penilaian daripada Pengesahan Penolong penasihat TAMAT meminta penilaian kepada di Kokurikulum terbaik untuk pelajar rekod tahun kelas kepada guru dan untuk guru penashiat.

SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BI L TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 10 7 .

5. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10 8 . 4. 9. 7. 11 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum daripada pelajar 6. 8.1. 10 . Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK Ko-Kurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 3. 2.

Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 8/1988 1/1995 3/1995 9/2000 2 3 PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan Guru Penasihat/ Permainan PK Kokurikulum 4 5 6 7 8 10 9 . Pastikan peralatan kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Bil. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Bil. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pihak Yang Dirujuk PK Kokurikulum Seksyen. Beri rawatan kecemasan. 9 10 11 12 Periksa kesihtan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Peraturan SPI Bil. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Bil. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1 Tindakan Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Undangundang. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN 11 0 .Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.

TAMAT Kembali kepada Sediakan Laporan Laporkankepada polis Laporan klinik Bawa Ya Serius/ keadaan pelajar Beri rawatan Lapor peralatansemua Tidak kepada Periksa Tidak Kemalangan Ambil langkah-langkah Memastikan / hospital Ganti ke Polis/ Laporan dan Rosak/Bahaya guruPolis Untuk Baik/Selama kecemasan Taklimatke peralatan menepati MULA yang sekolah/ Cutipelajar Hospital Tuntutan keselamatan semasa aktiviti spesifikasi lain t Guru Permainan dijalankan 11 1 .

SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 11 2 .

3. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 8. Tanda ( _ / ) Catatan 2. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 9. 12. 10. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Beri rawatan kecemasan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. 11. 5.Bil 1. 7. 4. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 6. NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN 11 3 .

Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan.PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri rawatan kecemasan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 2 3 10 minit Sepanjang masa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sepanjang masa Sepanjang masa Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan Hari Mengikut keadaan pelajar 11 4 . Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti.

kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Terima barang dan pastikan kualiti. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat 3.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Sesi. Tandatangan pengesahan nota serahan. Arahan Perbendaharaa n 170 9. 11 5 . Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 2. Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 7. 11. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 8. 10. 4. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 6. 5. Undangundang/ Peraturan Bil Proses Kerja 1. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 12.

SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 11 6 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 13.untuk urusan pembayaran.

dan kemampuan peminjaman. urusan sediaserahan. pembayaran. Senaraibarang Dapatkanjumlah harga dari Terima borang yangpesanan Ganti rekod pengesahan Rosak/Hilang dariperalatan Baik/Cukup barangandaripada Senaraikan peralatan peralatan Semakpenerimaan barang dan MULA yangsebut harga yang ke keperluan mengenai sebut invois urusan penggunaan pejabat diterima pembelian peruntukan/ untuk dan nota ada penyelarasan mengikut setelah berbincang pembekalkeutamaan. 11 7 . kewangan. diperlukan peralatan. dengan PK Koku. . lain simpan barang. peruntukan.Selenggara Hantar Periksa Isi Rekod Tandatangan TAMAT invois Bincang semula pejabat.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Proses Kerja Tanda ( _ / ) Catatan 11 8 .

13. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 7. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 9. 4. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 6. Terima barang dan pastikan kualiti. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan.1. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 12. 11 9 . Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 8. 11. 10. 14. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 5. 3. 2. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Tandatangan pengesahan nota serahan.

2. Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 9. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Tandatangan pengesahan nota serahan. 4. Terima barang dan pastikan kualiti. 13. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 10 minit 10 minit 30 minit 12 0 . 10. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 3. 8. 11. 5. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 6. Terima invois dari pejabat 12. 30 minit 36 jam 10 minit 2 minggu 30 minit 30 minit Jenis Kerja Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 7.

Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Sepanjang masa Jenis Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 1 0. 9. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 7. 4. 6. 1 hari selepas kerosakan dikesan 5 minit 5 minit Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 1 1. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 1 3. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 2. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 8. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 3. 5. 12 1 . 1 hari 5 minit 1 2.

Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 12 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful