MANUAL PENGGUNA

PENGGUNA SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH (SPKS) MODUL SEKOLAH

UNIT APLIKASI PENGURUSAN PENDIDIKAN (UAPD), BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah KANDUNGAN BIL 1.0 2.O PERKARA PENGENALAN CARA MASUK KE SISTEM 2.1 Daftar Pengguna 2.2 Lupa Kata Laluan 2.3 Log Masuk Ke Sistem MENU UTAMA SEKOLAH 3.1 Kemaskini Maklumat Sekolah 3.2 Penarafan Keselamatan (Baru) MUKA SURAT

3.0

____________________________________________________________________
Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

2

2. b) Pengguna Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) .0 CARA MASUK KE SISTEM Untuk masuk ke sistem. anda perlu menaip url seperti berikut: http://apps.merupakan pengguna yang akan menilai tahap keselamatan sekolah secara kendiri. Modul SEKOLAH ini dapat melaksanakan beberapa tugas berikut iaitu: 1) Dapat melihat dan mengemaskini maklumat lengkap sekolah dan mengisi data bagi Jenis Asrama. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 . cepat dan efektif kerana telah diautomasi melalui sistem ini.my/spks yang mana pengguna perlu menggunakan hanya ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.0 PENGENALAN Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS) berasaskan web ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap keselamatan bagi sesebuah sekolah dengan capaian lebih mudah dan berkesan yang mana sistem ini akan digunakan oleh pihak sekolah untuk melakukan penarafan kendiri. 3) Dapat mengetahui tahap keselamatan bagi sekolah melalui penarafan kendiri.PPD dapat melihat status sekolah selamat di peringkat daerah. SPKS terdiri daripada empat (4) tahap pengguna iaitu: a) Pengguna Sekolah . d) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH). Instrumen ini juga akan diguna pakai oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Penyediaan laporan juga akan menjadi lebih mudah. Instrumen PKS yang terdiri daripada 5 aspek utama mengandungi 70 item adalah bertujuan untuk membuat penilaian dan piawaian tahap keselamatan yang hendak dinilai. 2) Mengisi data penarafan dua(2) kali setahun iaitu pada bulan Februari (Fasa 1) dan Ogos (Fasa2). Setiap item perlu diberi skor yang telah ditetapkan dan skor yang dipilih hendaklah berasaskan kepada data dan maklumat yang betul dan tepat. Bilangan Guru dan Bilangan Murid.BPSH dapat melihat keseluruhan status tahap keselamatan sekolah di seluruh negeri.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah 1. Kementerian Pelajaran Malaysia .JPN dapat melihat keseluruhan status sekolah selamat di peringkat negeri. c) Pengguna Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) .moe.gov. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah semasa menjalankan pemantauan dan Penyeliaan keselamatan di sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia 4 .0 ke atas untuk mendapatkan paparan yang penuh dan menarik. Berikut adalah skrin utama yang merupakan juga skrin log masuk ke sistem apabila anda masuk ke url ini (Rajah 1) Icon ke skrin manual pengguna Icon ke skrin bantuan Link ke skrin lupa kata laluan Rajah 1: Skrin Utama Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah 2. Berikut adalah link untuk ke skrin daftar pengguna (Rajah 2) Link untuk ke skrin daftar pengguna Rajah 2: Link Untuk Ke Skrin Daftar Pengguna Untuk kosongkan semula maklumat dalam skrin Kod ID merupakan Kod JPN bagi negeri anda Untuk kembali semula ke skrin Log Masuk Rajah 3: Skrin Daftar Pengguna ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.1 Daftar Pengguna Untuk menjadi salah seorang daripada pengguna sistem. anda perlu mendaftar sebagai pengguna terlebih dahulu.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Internet Explorer (ie) 5.

2. Berikut adalah skrin paparan maklumat pengguna (Rajah 4) Rajah 4: Skrin Paparan Maklumat Lengkap Pengguna Maklumat pengguna anda telah berjaya di daftar kemudian tekan butang untuk kembali ke skrin utama bagi tujuan log masuk ke sistem. Peranan (Sila Pilih SEKOLAH). Setelah maklumat diisi dengan lengkap. Kata Laluan (8 aksara) dan Pengesahan Kata Laluan. Bil 1. KP. No. sila klik pada link pada skrin utama (Sila rujuk Rajah 1) Berikut adalah skrin lupa kata laluan (Rajah 5) ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.2 Lupa Kata Laluan Sekiranya anda lupa kata laluan yang telah didaftar.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Dalam skrin di atas (Rajah 3). anda perlu masukkan segala maklumat wajib di atas iaitu Nama. anda perlu menekan butang dan skrin akan memaparkan semula maklumat anda untuk pengesahan. Error message Keterangan Message ini akan dipaparkan sekiranya anda telah mendaftar menggunakan Kod ID (Kod SEKOLAH) yang sama kerana setiap SEKOLAH hanya sekali sahaja pendaftaran dibenarkan Message ini akan dipaparkan sekiranya Peranan tidak sesuai/selari dengan Kod ID (Kod SEKOLAH) yang anda masukkan Jadual 1 2. Error message yang akan dipaparkan sekiranya butang di dalam skrin daftar pengguna ditekan. Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Kod ID (merupakan Kod SEKOLAH yang mana akan dijadikan sebagai ID Pengguna untuk log masuk ke sistem).

anda perlu masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah didaftar kemudian tekan butang ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.3 Log Masuk Ke Sistem Untuk Log masuk ke sistem. KP dan memilih Peranan SEKOLAH yang anda telah daftarkan sebelum ini dan tekan butang Kemudian skrin papar semula kata laluan akan dipaparkan dan tekan butang . Kementerian Pelajaran Malaysia 6 . Berikut adalah skrin papar semula kata laluan (Rajah 6) Rajah 6: Skrin Papar Semula KataLaluan Peringatan: Adalah perlu untuk mengingati kata laluan anda atau simpan di tempat yang selamat untuk kegunaan masa akan datang 2.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Rajah 5: Skrin Lupa Kata Laluan Dalam skrin ini. anda dikehendaki memasukkan No.

__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Masukkan ID Pengguna (Kod SEKOLAH): CONTOH: ABA2034 Masukkan Kata Laluan: CONTOH: 11111111 Rajah 7: Skrin Log Masuk Ke Sistem Kemudian skrin Laman Utama untuk pengguna sekolah akan dipaparkan. Kementerian Pelajaran Malaysia 7 . Berikut adalah skrin Laman Utama (Rajah 8) Link ke skrin tukar kata laluan Paparan nama dan SEKOLAH anda sebagai pengguna berdaftar Menu untuk kemaskini maklumat sekolah Menu untuk membuat penarafan keselamatan sekolah yang baru Rajah 8: Skrin Laman Utama Sekolah Peringatan: Pastikan nama anda selari dengan SEKOLAH yang telah anda daftarkan Laman utama ini dipaparkan hanya sekali sahaja iaitu semasa anda baru pertama kali masuk ke sistem ini untuk melakukan penarafan untuk sekolah ini. Link dan Menu yang terdapat dalam laman utama ini ialah: a) Tukar Kata Laluan (Sila rujuk Rajah 8) ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.

KP.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Rajah 9: Skrin Profil Diri – Tukar Kata Laluan Dalam skrin di atas (Rajah 9). ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Kata Nama(ID Pengguna). anda perlu pastikan semula Nama. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . bermakna kata laluan anda telah berjaya di tukar dan skrin berikut akan dipaparkan (Rajah 11) Rajah 11: Skrin Berjaya Tukar Kata Laluan Kemudian anda boleh gunakan kata laluan yang baru untuk log masuk ke sistem. Kata Laluan Lama yang dipaparkan adalah tepat. Kemudian anda perlu memasukkan Kata Laluan Baru dan membuat pengesahan Kata Laluan Baru dan tekan butang Message di bawah akan keluar untuk memastikan sama ada anda pasti ingin menukar kata laluan tersebut atau tidak (Rajah 10) Rajah 9: Message from Webpage Sekiranya anda tekan OK. No.

Setelah lengkap. Telefon. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 . No. Faks dan Jenis Asrama manakala Bilangan Guru dan Bilangan Murid yang terkini perlu diisi. sila tekan butang dan maklumat sekolah yang telah dikemaskini akan dipaparkan (Rajah 14) ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah 3. data yang perlu dikemaskini adalah No.0 MENU UTAMA SEKOLAH Rajah 12: Menu Utama Pengguna Sekolah Rajah di atas (Rajah 12) merupakan menu utama bagi pengguna sekolah yang mana dua(2) perkara utama yang perlu dilakukan semasa sesi penarafan dibuka iaitu: 3.1 Kemaskini Maklumat Sekolah Rajah 13: Skrin Kemaskini Maklumat Sekolah Sebelum membuat penarafan keselamatan. pengguna sekolah perlu mengemaskini maklumat sekolah yang dipaparkan.

__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Rajah 14: Skrin Kemaskini Maklumat Sekolah Sila tekan penarafan icon untuk kembali ke laman utama bagi membuat keselamatan sekolah. 3. sila klik pada menu Penarafan Keselamatan(Baru) untuk memulakan penarafan.2 Penarafan Keselamatan (Baru) Rajah 15: Skrin Laman Utama Laman utama ini menunjukkan masih tiada data ruusan penarafan sekolah. ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 .

(Nota: Sila rujuk manual pengguna dalam bahan rujukan yang kedua iaitu Pelaksanaan Skor Piawaian Sekolah Selamat untuk mengetahui lebih terperinci tentang penentuan dan pengiraan skor serta penentuan kategori) Sekiranya pengisian untuk sub aspek ini masih tidak lengkap dan anda menekan butang . message di bawah akan dipaparkan(Rajah 17) Rajah 17: Message from Webpage ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Anda perlu mengisi skor setiap item berkenaan dengan menekan salah satu radio button skor iaitu sama ada (0. Aspek 1 ini terdiri daripada lima(5) sub aspek seperti Menu Penarafan Keselamatan di atas.1.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Menu Penarafan Keselamatan Radio button Keselamatan Rajah 16: Skrin Aspek 1: Pengurusan Aktiviti Murid Skrin untuk Aspek 1: Pengurusan Aktiviti Murid akan dipaparkan untuk anda memulakan penarafan keselamatan yang baru.2 atau TB(Tidak Berkenaan)) berdasarkan maklumat yang tepat. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 .

Kementerian Pelajaran Malaysia 12 . Setelah dikemaskini. CONTOH: Sila rujuk rajah di bawah (Rajah 19) yang mana item ke (v) telah di ubah dari skor 1 ke skor 2. tekan butang Rajah 19: Skrin Untuk Kemaskini Skor ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. anda boleh mengemaskini skor dengan menekan butang dan skrin akan kembali ke paparan sebelumnya.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Ini bermakna setiap item bagi setiap skrin perlu diisi skor terlebih dahulu kemudian baru tekan butang Berikut adalah paparannya (Rajah 18) Jumlah skor untuk setiap lajur dan jumlah skor keseluruhan bagi aspek ini Rajah 18: Skrin Paparan Semula Skor Yang Telah Disimpan Dalam rajah di atas (Rajah 18).

Kementerian Pelajaran Malaysia 13 . Selalunya ia berkaitan dengan skor yang diperolehi agak tidak memuaskan. Rajah 21: Link ke Skrin Catatan Berikut adalah skrin untuk mengisi catatan (Rajah 22) ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Ia dilakukan setelah skor disimpan dan bertujuan untuk pengguna sekolah tersebut mencatat apa-apa yang berkaitan dan memberi penerangan dengan lebih jelas lagi mengenai aspek utama tersebut berkenaan dengan skor yang diperolehi.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Jumlah skor untuk setiap lajur dan jumlah skor keseluruhan yang juga secara automatiknya telah dikemaskini Rajah 20: Skrin Paparan Semula Skor Yang Telah Dikemaskini Link dalam rajah di bawah (Rajah 21) akan terdapat pada lima(5) aspek utama sahaja yang mana untuk aspek (1) iaitu Pengurusan Aktiviti Murid diletakkan pada sub aspek 1(e).

Seterusnya tersebut. tekan butang terlebih dahulu dan skrin paparan semula catatan dalam bentuk jadual akan dipaparkan yang mana terdapat dua(2) jenis icon iaitu: 1 2 Kemaskini untuk kemaskini catatan Padam untuk padam catatan dari pangkalan data Jadual 2 ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Setiap lima(5) aspek utama. Catatan tersebut hendaklah dibuat dengan ringkas tetapi padat dan terang dengan apa yang hendak disampaikan. hanya satu catatan sahaja dibenarkan. Kementerian Pelajaran Malaysia 14 . tekan butang untuk simpan maklumat catatan Berikut adalah paparan semula catatan (Rajah 23) Rajah 23: Skrin Paparan Catatan Sekiranya anda ingin mengemaskini maklumat catatan tersebut.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Rajah 22: Skrin Mengisi Maklumat Catatan Aspek yang dipaparkan di atas bermakna anda sedang mengisi catatan untuk aspek tersebut.

anda perlu mengisi skor untuk aspek yang seterusnya dan mengisi maklumat catatan sekiranya perlu sehingga lengkap. anda perlu menekan menu Laporan Rumusan seperti dalam Rajah 24 di bawah untuk mengetahui peratus penarafan yang anda perolehi. Rajah 24: Senarai Rumusan Penarafan Keselamatan Sekolah Sila klik pada link untuk melihat paparan jelas Rumusan Skor Piawaian Sekolah Selamat bagi sekolah anda. Kementerian Pelajaran Malaysia 15 . Setelah penarafan telah lengkap diisi.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Kemudian. Peratus penarafan yang diperolehi untuk setiap aspek Link pada setiap aspek hanya boleh melihat paparan skor sahaja tanpa boleh kemaskini 1 Peratus keseluruhan penarafan yang diperolehi Butang kemaskini untuk kemaskini skor pada setiap aspek 2 Rajah 25: Skrin Rumusan Skor Piawaian Sekolah Selamat Paparan kategori yang berdasarkan kepada peratus penarafan yang diperolehi ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Rajah 24: Menu Untuk Melihat Laporan Rumusan Berikut adalah paparan senarai Rumusan dalam bentuk jadual.

Kementerian Pelajaran Malaysia 16 . Ke skrin sebelumnya Ke paparan skor aspek seterusnya Rajah 26: Skrin Paparan Skor Mengikut Aspek Sekiranya anda klik pada butang iaitu nombor 2 (Sila rujuk Rajah 25). Rajah 27: Skrin Kemaskini Skor Setelah skor dikemaskini dalam skrin ini. skrin untuk mengemaskini skor setiap aspek akan dipaparkan seperti Rajah 27 di bawah. sila tekan butang paparan semula skor yang telah dikemaskini akan dipaparkan.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Sekiranya anda klik pada salah satu pada link 1 (Sila rujuk Rajah 25). dan ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. skrin paparan skor di bawah akan dipaparkan seperti Rajah 26 di bawah.

__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Rajah 28: Menu Paparan Senarai Catatan Menu Catatan di atas adalah untuk memaparkan senarai maklumat catatan yang anda telah masukkan. Paparannya adalah seperti berikut (Rajah 29) Kemaskini maklumat catatan Padam maklumat catatan Rajah 29: Skrin Paparan Senarai Catatan Sekiranya anda klik pada icon KEMASKINI. Kementerian Pelajaran Malaysia 17 . Rajah 29: Skrin Untuk Kemaskini Catatan ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. skrin untuk kemaskini maklumat catatan akan dipaprkan seperti Rajah 30 di bawah.

sila tekan butang . Rajah 32: Skrin Paparan Semula Senarai Catatan Yang Telah Dikemaskini ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah CONTOH: Anda telah mengemaskini catatan dengan menambah nombor 12345 seperti Rajah 30 di bawah. Rajah 30: Skrin Catatan Yang Telah Dikemaskini Seterusnya. skrin paparan semula catatan yang telah dikemaskini akan dipaparkan seperti Rajah 31 di bawah. Rajah 31: Skrin Paparan Semula Catatan Yang Telah Dikemaskini Kemudian. sila tekan butang untuk melihat balik senarai catatan untuk sekolah ini yang telah dikemaskini. Kementerian Pelajaran Malaysia 18 .

sila lihat paparan rajah di bawah (Rajah 34) Rajah 34: Skrin Paparan Senarai Catatan Setelah Salah Satu Catatan Bagi Aspek Pengurusan Risiko Telah Dipadam ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. message di bawah akan dipaparkan untuk membuat pengesahan sama ada anda pasti hendak padam catatan bagi aspek berkenaan. Sila rujuk Rajah 33 di bawah. Kementerian Pelajaran Malaysia 19 . Tekan butang OK untuk padam dan butang CANCEL untuk batalkan. Rajah 33: Message from Webpage Sekiranya anda tekan butang OK.__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Sekiranya anda klik pada icon PADAM.

(Diwarnakan kuning). Rajah 35: Skrin Paparan Status Rumusan Penarafan Keselamatan Yang Masih Belum Lengkap Sila klik pada link Rumusan untuk melihat paparan seterusnya. Skrin secara default akan paparkan aspek 1(a).__________________________________________________Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Paparan skrin laman utama di bawah menunjukkan bahawa pengisian skor penarafan keselamatan anda masih belum lengkap. Rajah 36: Skrin Meneruskan Penarafan Kemudian. sila klik pada link di sini untuk meneruskan penarafan. Dalam situasi ini. ____________________________________________________________________ Bahagian Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia 20 . dan anda boleh meneruskan penarafan yang masih belum lengkap dengan membuat pilihan pada Menu Penarafan Keselamatan. anda boleh tidak melengkapkan penarafan pada waktu yang sama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.