PROGRAM YANG DITAWARKAN

Bil Kod Program Program Pengajian

Fakulti Sains dan Teknologi 1 GC10 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) 2 GC28 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim 3 GS02 Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) 4 GS03 Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti) 5 GS28 Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) 6 GS44 Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) 7 GS08 Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi) 8 GS43 Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan) 9 GY06 Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) 10 GS15 Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi) Fakulti Pengurusan dan Ekonomi 1 GE02 Sarjana Muda Perakaunan 2 GE00 Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam) 3 GP22 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran) 4 GP08 Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan) Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan 1 GG09 Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) 2 GS04 Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) 3 GG31 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai) Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin 1 GG15 Sarjana Muda Sains (Sains Samudera) 2 GS40 Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) 3 GP18 Sarjana Muda Pengurusan (Maritim) 4 GG37 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim) 5 GS68 Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) Fakulti Pembangunan Sosial 1 GP04 Sarjana Muda Kaunseling 2 GP31 Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial) Fakulti Perikanan dan Akua-Industri 1 GG10 Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) 2 GG27 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur) 3 G2051 Diploma Perikanan

KETERANGAN LANJUT Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu. Bangunan Canseleri dan Pentadbiran Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel : 09-668 4532/4219 Faks : 09 – 668 4143 Laman Web : www. sila hubungi : Bahagian Akademik Aras 1.umt.edu.my .

 Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am. atau Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya.00.00) pada peringkat STPM .kod dan Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. dan Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.SYARAT KEMASUKAN LEPASAN DIPLOMA BIL Program.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain. dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). ALIRAN SAINS 1. Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kejuruteraan Perisian) GC10 6 semester Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. dan  Gred C (NGMP 2. atau Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

dalam mata pelajaran Mathematics T/ Further Mathematics T .00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :           2. Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) GG10 6 semester 4.00. atau Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik Tambahan.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut : Biology Physics Chemistry Mathematics T/ Further Mathematics T Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf. memperoleh CGPA 3. memperoleh CGPA 3. Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00. Sarjana Muda Sains (Sains Samudera) GG15 6 semester 5. Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:3. Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur) GG27 6 semester Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut : Biology Physics Chemistry Mathematics T/ Further Mathematics T Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf. Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) GS40 6 semester Biology Physics .

6.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics T/ Further Mathematics T atau Fizik.00.00. Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim) GG37 8 semester Chemistry Mathematics T/ Further Mathematics T Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf. Sarjana Muda Sains dalam mata pelajaran Chemistry. Makanan (Teknologi Makanan) . Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. DAN Mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di Peringkat SPM. Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. memperoleh CGPA 3. Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) GS68 8 semester Tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali 8. DAN Mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di Peringkat SPM. dan Tidak rabun / buta warna   7. memperoleh CGPA 3. Sarjana Muda Sains Memenuhi Syarat Am Universiti Makanan serta (Perkhidmatan Makanan KEPERLUAN KHAS PROGRAM dan Pemakanan) Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya: GG09 8 semester Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics T/ Further Mathematics T atau Fizik.00) pada peringkat STPM 9. Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf.

GS04 8 semester 10. Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi) GS08 6 semester 16.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology. Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan) GS43 6 semester 17.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics T/ Further Mathematics T . Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai) GG31 6 semester 14. Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) GS02 6 semester 13. Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) GS28 6 semester 11. dan . Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi) GS15 6 semester Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti) GS03 6 semester 15.00) dalam mata pelajaran berikut:  Mathematics T/ Further Mathematics T. Memenuhi Syarat Am Universiti serta KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) GS44 6 semester 12.

 .00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics T/ Further Mathematics T atau Fizik. Sarjana Muda Teknologi Memenuhi Syarat Am Universiti (Alam Sekitar) serta GY06 KEPERLUAN KHAS PROGRAM 8 semester Bagi calon lepasan STPM tahun 2008 atau sebelumnya:Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.Physics 18.

00 870.00 980.00 4 tahun 980.00 940.00 2180.TEMPOH PENGAJIAN DAN YURAN Yuran Pelajar Tempoh Tempatan Pengajian /Semester (RM) 3 tahun 940.00 2300.00 Yuran Pelajar Antarabangsa / Semester (RM) 2180.00 2180.00 2180.00 870.00 3 tahun 4 tahun 980.00 2300.00 4 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 870.00 Nama Program Kategori Fakulti Sains dan Teknologi (FST) 1 Sarjana Muda Sains Sains Tulen (Pengurusan dan Pemuliharaan Biodiversiti) 2 Sarjana Muda Sains (Kimia Sains Tulen Analisis dan Persekitaran) 3 Sarjana Muda Sains (Sains Sains Tulen Biologi) 4 Sarjana Muda Sains (Sains Sains Tulen Kimia) 5 Sarjana Muda Sains Sains Tulen (Matematik Kewangan) 6 Sarjana Muda Sains Sains Tulen (Matematik Komputasi) 7 Sarjana Muda Teknologi (Alam Sains Gunaan Sekitar) 8 Sarjana Muda Sains Komputer Sains Gunaan (Kejuruteraan Perisian) 9 Sarjana Muda Sains Komputer Sains Gunaan dengan Informatik Maritim 10 Sarjana Muda Sains Gunaan Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi) Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE) 1 Sarjana Muda Perakaunan Sains Sosial 2 Sarjana Muda Ekonomi Sains Sosial (Sumber Alam) 3 Sarjana Muda Pengurusan Sains Sosial (Pemasaran) 4 Sarjana Muda Pengurusan Sains Sosial (Pelancongan) Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan (FASM) 1 Sarjana Muda Agroteknologi Sains Gunaan (Teknologi Lepas Tuai) 2 Sarjana Muda Sains Makanan Sains Gunaan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) 3 Sarjana Muda Sains Makanan Sains Gunaan 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 940.00 870.00 940.00 2300.00 1970.00 1970.00 2180.00 980.00 2300.00 2300.00 .00 2180.00 980.00 1970.00 940.00 1970.00 980.00 2300.00 2300.00 980.00 940.

00 3 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 870.00 Yuran Tidak Berulang Pendaftaran Minggu Orientasi Ko-kurikulum JUMLAH .00 870.00 980.00 150.00 2300. Terdapat 3 jenis pakej bilik yang ditawarkan: o 4 orang per bilik . Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees) (hanya dibayar 1 kali di dalam semester pertama) .00 Yuran yang dipaparkan adalah tidak termasuk bayaran yuran asrama (penginapan) dan Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees).RM 357.00 870.00 200.(Teknologi Makanan) Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin (FMSM) 1 Sarjana Muda Sains (Biologi Sains Tulen Marin) 1.00 200. Sarjana Muda Sains (Sains Sains Gunaan Samudera) 3 Sarjana Muda Pengurusan Sains Sosial (Maritim) 4 Sarjana Muda Sains Gunaan Sains Gunaan (Teknologi Maritim 5 Sarjana Muda Sains Gunaan Sains Gunaan (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) Fakulti Pembangunan Sosial (FPS) 1 Sarjana Muda Pengurusan Sains Sosial (Polisi dan Sekitaran Sosial) 2 Sarjana Muda Kaunseling Sains Sosial Fakulti Perikanan dan Akua-Industri (FPAI) 1 Sarjana Muda Sains Gunaan Sains Gunaan (Perikanan) 2 Sarjana Muda Agroteknologi Sains Gunaan (Akuakultur) 3 Diploma Perikanan    3 tahun 3 tahun 3 1/2 tahun 4 tahun 4 tahun 940.00 980.00 2180.00 150.00 980.RM 476.00 450.00/semester/pelajar o 3 orang per bilik .00 450.00 2300.00 536.00 Sarjana Muda 100.00 1970.00 2300.00 1970.00 1970.00 980.00 968.00 980.00 Yuran asrama (per semseter dan per pelajar).00/semester/pelajar o 2 orang per bilik .00 2300.00 2300.00/semester/pelajar Diploma 100.RM 595.RM450.

KURIKULUM PROGRAM  KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) Kursus Teras Universiti (YW) Kod SOC2000 SOC2001 SOC2002 MGM3103 BBB3102 BBB3101 BBB3103 Nama Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia Asas Keusahawanan Public Speaking Academic Writing Skills English for Occupational Purposes Ko-Kurikulum Jumlah Kredit 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (0+3) 22 Prasyarat Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Kursus Teras Program (YW) Kod BIO3000 BIO3001 BIO3002 BIO3100 BIO3101 BIO3201 BIO3202 BIO3400 BIO3500 BIO3601 BIO3602 BIO3603 BIO3801 BIO3802 BIO4301 BIO4302 BDV4801 BIO4998 BIO4999 BIO4992 MTK3008 KIM3001 KIM3200 KIM3300 KIM3400 Nama kursus Evolusi dan Biodiversiti Biologi dan Kepelbagaian Tumbuhan Biologi dan Kepelbagaian Haiwan Biologi Sel dan Molekul Biokimia Genetik Teknologi DNA Rekombinan Mikrobiologi Asas Prinsip Ekologi Biologi Perkembangan Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kaedah Penyelidikan dalam Biologi Penulisan Saintifik dalam Biologi Bioteknologi Tumbuhan Bioteknologi Haiwan Ekologi Lapangan Projek Ilmiah Tahun Akhir I Projek Ilmiah Tahun Akhir II Latihan Industri Biostatistik Amali Kimia Asas Kimia Organik Asas Kimia Tak Organik Asas Kimia Analisis Asas Jumlah Kredit 3 (3+0) 4 (3+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 4 (3+1) 4 (3+1) 4 (3+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 4 (3+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (0+2) 3 (0+3) 5 (0+5) 6 (0+6) 3 (2+1) 2 (0+2) 2 (2+0) 2 (2+0) 2 (2+0) 81 Prasyarat Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada BIO4998 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada .

Kursus Elektif (ELF .17 kredit) Boleh mengambil mana-mana kursus sains Biologi atau kursus lain yang bertaraf 3000 ke atas tertakluk kepada persetujuan Ketua Jabatan atau pensyarah kursus terbabit. Kursus Elektif Jabatan Kod BIO3401 BIO3402 BIO3403 BIO4101 BIO4201 BIO4303 BIO4401 BIO4601 BIO4602 BDV4001 BDV4701 Nama Kursus Mikrobiologi Lanjutan Mikologi Virologi Biokimia Tumbuhan Genetik Ekologi Produk Semulajadi Marin Protozoologi Pengawalatur Tumbesaran Tumbuhan Immunologi Biologi dan Sistematik Serangga Etnobotani Kredit 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) Prasyarat Tiada Tiada Tiada BIO3101/kursus yang setara Tiada Tiada Tiada BIO3602/kursus yang setara Tiada Tiada Tiada Jumlah keperluan bergraduat  120 kredit SKEMA PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) Jam Kredit 2 (2+0) 2 (2+0) Semester 2 BIO3201 BIO3100 BIO3500 BIO3002 BIO3400 KIM3400 KIM3001 Genetik Biologi Sel dan Molekul Prinsip Ekologi Biologi dan Kepelbagaian Haiwan Mikrobiologi Asas Kimia Analisis Asas Amali Kimia Asas Jam Kredit 4 (3+1) 3 (3+0) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 2 (2+0) 2 (0+2) Semester 1 SOC2000 SOC2001 BIO3001 BIO3000 KIM3200 KIM3300 BBB3102 *BBB2100 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Biologi dan Kepelbagaian 4 (3+1) Tumbuhan Evolusi dan Biodiversiti 3 (2+1) Kimia Organik Asas Kimia Tak Organik Asas Public Speaking Ko-Kurikulum English For Special Purposes Jumlah 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (3+0) 3 (0+3) 3 (3+0) 21 Jam Kredit 3 (2+1) 3 (2+1) Semester 3 BIO3602 BIO3603 Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan Anatomi dan Fisiologi Jumlah Semester 4 SOC2002 BIO3101 21 Jam Kredit Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Biokimia 4 (3+1) .

** Hanya untuk pelajar yang mengambil BBB2100 pada semester 1. serta English SPM C6. C7 dan ke bawah diwajibkan mengambil BBB2100 pada semester 1. Kumpulan ini akan mengambil BBB3101 pada semester 5.BIO4301 Haiwan Bioteknologi Tumbuhan 3 (2+1) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 19 Jam Kredit Projek Ilmiah Tahun Akhir 3 (0+3) I Teknologi DNA 4 (3+1) Rekombinan Bioteknologi Haiwan 3 (2+1) BIO3801 BIO3601 Biologi Perkembangan BBB3101 Academic Writing Skills **BBB3102 Public Speaking Elektif Jumlah Semester 5 BIO4998 BIO3202 BIO4302 Kaedah Penyelidikan dalam Biologi MGM3103 Asas Keusahawanan MTK3008 Biostatistik Elektif Jumlah Semester 6 BIO4999 BIO4992 BBB3103 Projek Ilmiah Tahun Akhir II Latihan Industri Englishfor Occupational Purposes Elektif 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 4 20 Jam Kredit 5 (0+5) 6 (0+6) 3 (3+0) BIO3802 Penulisan Saintifik dalam Biologi BDV4801 Ekologi Lapangan Elektif ***BBB3101 Academic Writing Skills Jumlah JUMLAH Nota: 3 (3+0) 2 (0+2) 5 3 (3+0) 20 5 Jumlah 19 120 * Pelajar yang mendapat MUET band 1 dan 2. bergantung kepada keputusan MUET dan English dalam SPM. *** Hanya untuk pelajar yang mengambil BBB2100 pada semester 1 dan BBB3102 pada semester 3. .

 KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) Kursus Teras Universiti (YW) Kod SOC2000 SOC2001 SOC2002 MGM3103 BBB3101 BBB3102 BBB3103 Nama Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia Asas Keusahawanan Academic Writing Skills Public Speaking English for Occupational Purposes Ko-kurikulum Jumlah Kredit 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (0+3) 22 Prasyarat Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada kursus Teras Program (YW) Kod BIO3101 BIO3201 BIO3000 BIO3001 BIO3400 BIO3402 BIO3500 BIO3601 BIO3801 BIO3802 BDV3000 BDV3001 BDV3002 BDV3501 BDV3700 BDV3701 BDV3702 BDV3703 BDV4801 BDV4998 BDV4999 BDV4992 MTK3008 MMS3005 MMS4000 Nama kursus Biokimia Genetik Evolusi dan Biodiversiti Biologi dan Kepelbagaian Tumbuhan Mikrobiologi Asas Mikologi Prinsip Ekologi Biologi Perkembangan Kaedah Penyelidikan Dalam Biologi Penulisan Saintifik dalam Biologi Taksonomi dan Sistematik Organisma Biologi Invertebrata Biologi Vertebrata Ekologi Populasi dan Komuniti Biologi Pemuliharaan Pengurusan Hidupan Liar Ekosistem Tropika Penilaian Sumber Biodiversiti Ekologi Lapangan Projek Ilmiah Tahun Akhir I Projek Ilmiah Tahun Akhir II Latihan Industri Biostatistik Penderiaan Jauh dan GIS Toksikologi Sekitaran Jumlah Kredit 4 (3+1) 4 (3+1) 3 (3+0) 4 (3+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 2 (0+2) 3 (0+3) 5 (0+5) 6 (0+6) 3 (2+1) 4 (2+2) 4 (2+2) 86 Prasyarat Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada BDV4998 Tiada Tiada Tiada Tiada .

Kursus Elektif (ELF – 12 kredit) Boleh mengambil mana-mana kursus sains biologi atau kursus lain yang bertaraf 3000 ke atas tertakluk kepada persetujuan Ketua Jabatan atau pensyarah kursus terbabit. Jumlah keperluan bergraduat 120 kredit  SKEMA PROGRAM SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) Jam Kredit 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (3+0) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) Semester 2 SOC2002 BIO3500 BIO3400 BDV3002 Jam Kredit Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) Prinsip Ekologi Mikrobiologi Asas Biologi Vertebrata 4 (3+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 4 (3+1) 3 (3+0) Semester 1 SOC2000 SOC2001 BDV3700 BIO3001 BIO3000 BDV3001 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Biologi Pemuliharaan Biologi dan Kepelbagaian Tumbuhan Evolusi dan Biodiversiti Biologi Invertebrata Ko-kurikulum Jumlah 20 Semester 3 Jam Kredit MMS3005 Penderiaan Jauh dan GIS 4 (2+2) BDV3702 Ekosistem Tropika 3 (3+0) BDV3501 Ekologi Populasi dan Komuniti BDV3000 Taksonomi dan Sistematik Organisma BIO3601 Biologi Perkembangan BBB3101 Academic Writing Skills **BBB3102 Public Speaking Jumlah Semester 5 BIO3402 BIO3802 BDV4998 Mikologi 3 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 20 Jam Kredit 3 (2+1) BBB3102 Public Speaking BIO3201 Genetik *BBB2100 English For Special Purposes Jumlah Semester 4 20 Jam Kredit BIO3101 Biokimia 4 (3+1) BIO3801 Kaedah Penyelidikan 3 (3+0) dalam Biologi BDV3703 Penilaian Sumber 3 (3+0) Biodiversiti MMS4000 Toksikologi Sekitaran 4 (2+2) MGM3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0) MTK3008 Biostatistik 3 (2+1) 20 Semester 6 Jam Kredit BDV3701 Pengurusan Hidupan 3 (2+1) Liar BDV4992 Latihan Industri 6 (0+6) BBB3103 English for 3 (3+0) Jumlah Penulisan Saintifik dalam 3 (3+0) Biologi Projek Ilmiah Tahun Akhir 3 (0+3) .

serta English SPM C6.I BDV4801 Ekologi Lapangan 2 (0+2) 9 3 (3+0) 20 BDV4999 Elektif ***BBB3101 Academic Writing Skills Jumlah JUMLAH Nota: Occupational Purposes Projek Ilmiah Tahun Akhir II Elektif 5 (0+5) 3 Jumlah 20 120 * Pelajar yang mendapat MUET band 1 dan 2. *** Hanya untuk pelajar yang mengambil BBB2100 pada semester 2 dan BBB3102 pada semester 3. . C7 dan ke bawah diwajibkan mengambil BBB2100 pada semester 2. ** Hanya untuk pelajar yang mengambil BBB2100 pada semester 2. Kumpulan ini akan mengambil BBB3101 pada semester 5. bergantung kepada keputusan MUET dan English dalam SPM.

2011 10 Sept. 2011 : 26 Okt. 2011 31 Dis. 2012 18 Feb. 2012 : 5 Feb. 2011 STPM/Setaraf dan Minggu Suaikenal Kuliah 11 Sept. 2012 Hari Kelepasan Am Hari Malaysia Hari Deepavali Hari Raya Aidiladha Maal Hijrah 1433 Hari Krismas Tahun Baru Cina Maulidur Rasul Jangkamasa 1 minggu 8 minggu 1 minggu 6 minggu 1 minggu 3 minggu 4 minggu : 16 Sept. 2011 12 Nov.KALENDAR AKADEMIK SESI 2011 / 2012 PROGRAM SARJANA MUDA SEMESTER I SESI 2011/2012 Aktiviti Tarikh Pendaftaran Pelajar Baru Lepasan 6 Sept. 2011 : 23 dan 24 Jan. 2011 : 6 dan 7 Nov. 2011 Peperiksaan 1 Jan. 2011 Cuti Pertengahan Semester 6 Nov. 2011 Kuliah 13 Nov. 2011 Minggu Ulang kaji/Cuti Khas 25 Dis. 2012 . 2011 : 27 Nov. 2011 3 Nov. 2012 Cuti Antara Semester 22 Jan. 2011 : 25 Dis. 2011 22 Dis. 2012 19 Jan.

Kimia Tak Organik serta Alam Sekitar. Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) 2. kemajuan dan segala cabaran dalam menghadapi alaf baru. Kimia Koloid. 2. Kimia Fizikal. fizik. Kimia Organik. Graduan yang dihasilkan diharap dapat mengimbangi kemajuan dalam bidang industri dan penjagaan alam sekitar serta mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang kimia khasnya. alam sekitar dan lain-lain. ahli kimia bagi pembangunan produk. Ini adalah kerana pembangunan dalam bidang industri yang begitu pesat memerlukan kawalan dan pemantauan yang serius. Program ini sangat perlu bagi membantu industri pembuatan bahan kimia. Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) Graduan program ini akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam pelbagai bidang kimia tetapi mempunyai kemahiran istimewa dalam kaedah kimia analisis dan sekitaran serta penggunaan segala peralatan dan instrumen yang terkini dalam bidang tersebut. Kimia Polimer. Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) Program ini menyediakan graduan untuk bekerja dalam pelbagai bidang kimia di mana program ini membolehkan graduan mengaplikasikan penggunaaan kimia dalam bidang Kimia Analisis. Graduan dalam bidang Kimia Analisis dan Persekitaran amat diperlukan dinegara ini. Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) Keterangan Program 1. Hasilan Semulajadi. . teknologi maklumat. Antara kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan dari program ini adalah sebagai penyelidik. biologi.FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) : JABATAN SAINS KIMIA Fungsi  Menawarkan dua program ijazah iaitu Sarjana Muda Sains Sains Kimia dan Sarjana Muda Sains Kimia Analisis dan Persekitaran. analisis dan alam sekitar dan forensik. pembangunan proses. Program ini direka bentuk dengan mengambilkira segala aspek kehidupan. Program yang ditawarkan 1. petroleum. perkayuan. pengurusan. Graduan program ini juga akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang kimia tetapi juga dalam pelbagai bidang lain seperti komputer. makanan. oleokimia dan plastik terutamanya di Pantai Timur Semenanjung. Graduan juga boleh menceburi bidang pengajaran sebagai pensyarah atau guru. perniagaan.

biostatistik dan perkembangan organisma dalam kedua-dua alam haiwan dan tumbuhan. Keperluan graduan dalam bidang ini dijangka meningkat seiring dengan kesedaran mesyarakat global khususnya di negara ini tentang peranan spesis biologi dan alam semulajadi yang perlu diambil kira dan dikekalkan dalam semua aspek pembangunan ekonomi dan sosial negara. Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) Program pengajian ini menumpukan kepada aspek-aspek teori dan amali dalam bidang sains biologi yang merangkumi pengkelasan taksonomi. Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti) Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan-graduan yang berpengetahuan luas dalam bidang pemuliharaan dan pengurusan biologi khususnya dalam kepelbagaian ekosistem dan spesis. makmal penyelidikan mahupun di industri atau pun untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 2. Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti. anatomi.FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) : JABATAN SAINS BIOLOGI Fungsi  Program ini bertujuan melahirkan graduan yang mahir dalam bidang Sains Biologi. Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) Keterangan Program 1. biodiversiti ekosistem akuatik dan . biologi sel. Sarjana Muda Sains (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti) Biodiversiti) 2. fisiologi. Program ini menekankan kedua-dua aspek amali dan teori dalam sains gunaan di mana pelajar diwajibkan mengikuti kursus-kursus teras program yang merangkumi bidang biologi asas termasuk fisiologi. komunikasi dan kemasyarakatan. program ini juga digubal supaya graduan mempunyai kekuatan dalam bidang matematik. Selain menyediakan kursus-kursus sains biologi. genetik. Program ini bertujuan melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam dari segi teori dan amali dalam bidang biologi melalui penawaran kursuskursus teras program dan disokong oleh kursus-kursus wajib dalam bidang keusahawanan. komputer dan kimia serta kemahiran yang diperlukan untuk menjawat sesuatu pekerjaan sama ada di agensi kerajaan. statistik. ekologi dan sebagainya di samping kursus-kursus evolusi dan biodiversiti organisma. Program yang ditawarkan 1. genetik. histologi. Graduan dalam pengajian mereka dapat menyambung pada peringkat Ijazah sarjana dan Doktor Falsafah untuk menjadi kumpulan profesional dalam bidang tersebut bagi memenuhi keperluan institusi swasta dan kerajaan. ekologi.

WEBSITE: http://www.php .umt. spesis dan genetik. penderiaan jauh dan GIS.edu. pengurusan hutan dan hidupan liar. pemuliharaan ekosistem. dinamik populasi dan sumber-sumber asli tropika.my/v8/pengajaran_pembelajaran.teresterial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful