Termokimia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Termokimia adalah kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul, bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindak-balas. Hukum termokimia bergantung kepada dua penyataan [1]: 1. Hukum Lavoisier dan Laplace (1780) 2. Hukum Hess (1840)

Isi kandungan
[sorokkan]

1 Tindak balas kimia o o 1.1 Tindak balas Eksotermik 1.2 Tindak balas Endotermik

 

2 Konsep perubahan tenaga haba 3 Haba tindak balas o o o o 3.1 Haba pemendakan 3.2 Haba penyesaran 3.3 Haba peneutralan 3.4 Haba pembakaran

4 Rujukan

[sunting]Tindak

balas kimia

Terdapat 2 jenis tindak balas kimia iaitu: 1. Tindak balas Eksotermik 2. Tindak balas Endotermik

[sunting]Tindak

balas Eksotermik

Ekso bermaksud luar manakala termik bermaksud haba. Eksotermik bermaksud haba yang disalurkan/dibebaskan keluar ke persekitaran dalam sistem. Oleh itu suhu di persekitaran akan meningkat. Tindak balas Eksotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur atau direaksikan untuk bertindak balas maka ini akan mengeluarkan/membebaskan haba ke persekitaran seterusnya menjadikan suhu persekitaran lebih tinggi daripada haba purata bahan-bahan kimia yang ditindak-balaskan. Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik ialah dari tenaga kimia kepada tenaga haba.

Apabila api dihidupkan pada radas penunu bunsen.  Tindak balas pembakaran pada penunu bunsen . Di antara contoh-contoh tindak balas Endotermik ialah:  Tindak balas Penguraian garam karbonat secara terma .Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh . Perubahan tenaga tindak balas Endotermik ialah dari tenaga haba kepada tenaga kimia. Tindak balas Endotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur atau direaksikan untuk bertindak balas maka ini akan menyerap haba daripada persekitaran seterusnya suhu di pesekitaran akan menjadi lebih rendah daripada haba purata bahan-bahan kimia yang ditindak-balaskan.Di antara contoh-contoh tindak balas Eksotermik ialah:  Tindak balas pembakaran . pemukaan penunu bunsen akan terasa sejuk dan terdapat titisan stim/wap air. iaitu   Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas .Bahan bakar (bahan kimia yang mudah atau boleh terbakar) bertindak balas dengan gas oksigen   Tindak balas peneutralan . .Tindak balas ini berlaku terutama antara unsur kumpulan I dalam jadual berkala dengan air kerana lebihreaktif  Tindak balas logam reaktif dengan air .Garam karbonat akan diuraikan menjadi oksida logam dan gas karbon dioksida.Tindak balas redoks.Tindak balas antara bahan kimia yang bersifat asid dan alkali Tindak balas pepejal dengan air . terdapat tindak balas penurun dan tindak balas pengoksidaan Rajah aras tenaga Eksotermik Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik akan menunjukkan nilai negatif.Hb [sunting]Tindak balas Endotermik Endo bermaksud dalam manakala termik bermaksud haba. Oleh itu suhu bahan tindak balas akan meningkat. Endotermik bermaksud haba yang diserap masuk ke dalam dalam bahan hasil tindak balas.

Contoh tindak balas kimia:  H+ + Cl.3/101 kPa 1. Kuantiti haba ini boleh ditentukan pada keadaan piawai iaitu:     Suhu bilik 25oC atau 298 K 1 tekanan atmosfera iaitu 101.Hb [sunting]Konsep perubahan tenaga haba Konsep perubahan tenaga haba ini disebabkan oleh pemecahan/pemutusan ikatan lama dan pembentukan/pembinaan ikatan baru.Rajah aras tenaga Endotermik Perubahan tenaga tindak balas Endotermik akan menunjukan nilai positif.ΔH= +430 KJ mol-1 [sunting]Haba tindak balas Kuantiti haba tindak balas ialah haba yang dihasilkan hasil daripada tindak balas kimia. Contoh tindak balas kimia:  HCl --> H+ + Cl.0 mol dm-3 kepekatan larutan Berada dalam keadaan fizik .ΔH= +430 KJ mol-1 ΔH merupakan perubahan haba Kuantiti haba tindak balas (Q) akan dipengaruhi oleh: . Pembentukan/Pembinaan ikatan lama Tindak balas ini merupakan tindak balas Eksotermik. Tindak balas ini menglibatkan menyerap dan pembebasan haba. iaitu   Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas .suhu dan tekanan piawai Contoh persamaan termokimia HCl --> H+ + Cl.Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh .--> HCl ΔH= -430 KJ mol-1 Pemecahan/Pemutusan ikatan lama Tindak balas ini merupakan tindak balas Endotermik.

Haba Pemendakan 2. Contoh-contoh bahan api/bakar ialah:     Alkohol Gas asli Gas metana Petroleum . [sunting]Haba peneutralan Haba peneutralan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid untuk meneutral 1 mol ion OH.   Jisim haba (m) Haba pendam tentu bahan (c) . Haba Penyesaran 4. Haba Pembakaran [sunting]Haba pemendakan Haba pemendakan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol mendakan terbentuk hasil tindak balas ion-ion yang bertindak balas.daripada alkali bagi menghasilkan air. [sunting]Haba pembakaran Haba pembakaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan bakar dibakar dengan lengkap dalam keadaan gas oksigenberlebihan. Haba Peneutralan 3.biasanya air Perubahan suhu (θ) Terdapat 4 jenis haba tindak balas iaitu: 1. Hanya logam elektropositif dapat menyesarkan ion logam yang kurang elektropositif. [sunting]Haba penyesaran Haba penyesaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebihelektropositif.

zarah neutral yang paling kecil bagi sesuatu unsur yang dapat mengambil bahagian dalam sesuatu tindak balas kimia zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom sama ada berpunca daripada unsur yang sama atau unsur yang berlainan yang berpadu secara kimia zarah yang sama ada terdiri daripada satu stau beberapa atom yang bercas menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang sentiasa bergerak. iaiu gas 22. Formula kimia ialah satu set simbol atom unsur bersama-sama dengan integer yang mewakili suatu bahan kimia. Formula molekul formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom-atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul bahan itu Bab 4 : Jadual Berkala Unsur . Nilai malar 6. sesuatu atom ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus atom itu. Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam suatu sebatian.p.4 dm3pada s. (g mol-1) Isipadu molar ditakrifkan sebagai isi padu yang ditempati oleh satu mol gas. ialah suhu tetap di mana sesuatu bahan dalam keadaan pepejal bertukar kepada keadaan cecair pada tekanan tertentu ialah suhu tetap di mana sesuatu bahan dalam keadaan cecair bertukar kepada keadaan gas pada tekanan tertentu. atau 24 dm3 pada keadaan bilik.02 x 1023mol-1 dikenali sebagai pemalar Avogadro Jisim molar sesuatu bahan ditakrifkan sebagai jisim satu mol bahan tersebut dalam unit gram.Kimia SPM Bab 2 :Struktur Atom Jirim sebarang bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang Unsur Sebatian Atom Molekul bahan kimia yang paling ringkas yang tidak dapat diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas secara kimia bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis unsur yang berpadu secara kimia. sesuatu atom ialah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus atom unsur itu merupakan atom-atom sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza Ion Teori zarah jirim Teori kinetik jirim Takat lebur Takat didih Nombor proton Nombor nukleon Isotop Bab 3 : Formula dan Persamaan Kimia Pemalar ditakrif sebagai bilangan zarah yang terdapat dalam satu mol Avogadro sebarang bahan.t. Unit bagi jisim molar ialah gram per mol.

dan Garam Asid ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen apabila dilarutkan dalam air. Asid monobes ialah asid yang memerlukan satu molnya untuk secukup-cukupnya bertindak balas dengan satu mol bes. Bab 5 : Ikatan Kimia Ikatan ion merupakan ikatan kimia yang wujud antara ion yang berlawanan cas akibat daya tarikan elektrostatik kuat yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif Ikatan kovalen ialah ikatan yang wujud antara atom dalam suatu molekul yang terbentuk daripada perkongsian elektron antara atom. ialah susunan logam-logam mengikut tertib kecenderungan logam mengion. Larutan akues ialah larutan yang terhasil apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Bab 7 : Asid. Asid tribes ialah asid yang memerlukan satu molnya untuk secukup-cukupnya bertindak balas dengan tiga mol bes .Kala Keelektronegatifan suatu unsur Keelektropositifan suatu unsur ialah baris unsur-unsur yang mendatar dalam Jadual Berkala Unsur ialah suatu ukuran kebolehan atom unsur itu dalam suatu molekul untuk menarik elektron ke arah nukleusnya ialah suatu ukuran kesenangan atom unsur itu melepaskan elektron untuk membentuk kation. Konduktor ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tanpa mengalami perubahan kimia Eletrolisis ialah suatu proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Bab 6 : Elektrokimia Elektolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan akues dan mengalami perubahan kimia. Sel kimia Siri elektromagnet ialah sel yang meghasilkan tenaga elektrik melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. bes. Elektrod ialah rod yang mengalirkan arus elektrik masuk dan keluar dari elektrolit semasa proses elektrolisis. Asid dwibes ialah asid yang memerlukan satu molnya untuk secukup-cukupnya bertindak balas sengan dua mol bes. Bes ialah bahan kimia yang dapat bertindak balas dengan asid dan menghasilkan garam dan air Alkali ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidroksida apabila dilarutkan dalam air Kebesenan asid ialah bilangan mol bes yang diperlukan untuk secukup-cukupnya sahaja bertindak balas dengan satu mol asid itu. Bukan elektrolit ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik walaupun dalam keadaan leburan atau larutan akues.

ialah satu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang perlu untuk tepat meneutralkan suatu alkali yang mempunyai isi padu tertentu dengan bantuan suatu penunjuk yang sesuai ialah suatu sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen di dalam suatu asid digantikan oleh ion logam atau ion ammonium ialah garam yang larut dalam air pada suhu bilik. Penunjuk ini menunjukkan warna yang berbeza apabila pH larutan berubah. iaitu darjah penceraian 100% dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi ialah alkali yang bercerai dengan separa sahaja apabila dilarutkan dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. ialah satu unit kepekatan yang menunjukkan bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam satu dm3 larutan ialah suatu tindak balas antara asid dengan bes untuk menghasilkan garam dan air. ialah alkali yang bercerai dengan lengkap apabila dilarutkan dalam air. H +dalam larutan akues itu. iaitu darjah penceraiaannya hampir 100 % untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang sangat tinggi. suatu tindak balas (XY + AB hasil XB + AY) sengan X dan A ialah radikal logam manakala Y dan B ialah radikal asid . ialah asid yang bercerai dengan separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kedua-dua sebatian bertindak balas secara menukarkan radikalnya untuk membentuk dua sebatian baru.Skala pH Penunjuk asidbes Penunjuk semesta Asid kuat Asid lemah Alkali kuat Alkali lemah Larutan Kepekatan sesuatu larutan Kemolaran Peneutralan Pentitratan asidbes Garam Garam terlarutkan Garam tidak terlarutkan Penghabluran semula Analisis Kualitatif Tindak balas Penguraian ganda dua Amfoterik ialah satu skala nombor yang digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian suatu larutan akues berdasarkan kepekatan ion hidrogen. Bab 8 : Bahan Buatan dalam Industri . ialah asid yang bercerai dengan lengkap dalam air. Sifat yang boleh bertindak balas dengan alkali atau asid. ialah suatu teknik untuk mengenal pasti kation dan anion dalam sesuatu bahan kimia melalui ujian-ujian kimia. ialah bahan kimia yang menunjukkan warna yang berbeza dalam larutan berasid dan beralkali ialah sejenis penunjuk asid-bes yang terdiri daripada satu campuran beberapa penunjuk yang berbeza. ialah garam yang tidak larut dalam air pada suhu bilik ialah suatu kaedah kimia yang dilakukan untuk menulenkan garam terlarutkan dengan melakukan proses penghabluran berulang kali ke atas garam sehingga menjadi tulen. ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut tertentu ialah satu ukuran tentang kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut terentu.

Frekuensi ialah bilangan perlanggaran berkesan yang berlaku dalam sesaat. Bab 9 : Kadar Tindak Balas Kadar tindak ditakrifkan sebagai sukatan perubahan sesuatu kuantiti semasa tindak balas balas dalam satu unit masa. balas pada masa tertentu Kadar tindak oleh faktor-faktor berikut. balas purata Kadar tindak ialah kadar tindak balas sebenar yang berlaku pada masa tertentu. Teori menyatakan bahawa zarah-zarah bahan tindak balas perlu berlanggar perlanggaran antara satu sama lain untuk menghasilkan tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan dan dalam orientasi perlanggaran yang betul untuk menghasilkan tindak balas. Mangkin ialah bahan yang mengubah kadar sesuatu tindak balas dan bahan itu tidak berubah secara kimia pada akhir tindak balas Perlanggaran ialah perlanggaran yang dapat menghasilkan tindak balas kimia berkesan dengan zarah-zarah yang berlanggar mesti mempunyai jumlah tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan dan juga mempunyai orientasi perlanggaran yang betul. Ia juga merupakan tenaga yang mesti diatasi oleh bahan-bahan tindak balas yang berlanggar supaya tindak balas dapat berlaku untuk memberi hasil tindak balas. terdiri daripada satu jenis bahan yang digabungkan dengan satu bahan lain untuk menghasilkan bahan baru yang menyatukan kelebihan kedua-dua bahan asal. perlanggaran berkesan Proses Haber ialah proses penyediaan ammonia dalam industri Proses Sentuh Proses Ostwald ialah proses penyediaan asid sulfurik dalam industri ialah proses penyediaan asid nitrik dalam industri Bab 10 : Sebatian Karbon . merupakan silikat logam atau campuran beberapa silikat logam atau campuran beberapa silikat logam. Kadar tindak ialah purata kadar yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. kehadiran mangkin.Aloi Polimer Polimer sintetik Kaca Bahan komposit ialah satu campuran dua atau lebih unsur mengikut peratusan yang tertentu di mana unsur utamanya ialah logam ialah molekul berantai panjang yang terbina daripada gabungan banyak unit kecil yang dikenal sebagai monomer ialah polimer yang dibuat oleh manusia daripada bahan kimia melalui proses pempolimeran. jumlah luas permukaan bahan tindak balas. Tenaga ialah tenaga minimun yang mesti dipunyai oleh zarah-zarah bahan pengaktifan tindak balas yang berlanggar. dipengaruhi dan tekanan. suhu tindak balas. balas kepekatan bahan tindak balas.

3. dan ahli-ahlinya dikenali dengan formula am CnH2n+2 dengan n = 1. 3. 1. yang dihasilkan oleh mikroorganisma membantu proses penguraian disulingkan untuk memperoleh etanol yang pekat seperti serbuk kalsium karbonat ditambahkan kepada hasil sulingan untuk memperolehi etanol yang tulen ialah kumpulan berfungsi bagi asid karbosilik bagi asid karbosilik ialah CnH2n+1COOH dengan n = 0. bertindak sebagai agen pengontangan yang menyerap air yang terbentuk bagi mempercepatkan tindak balas pengesteran ialah kumpulan berfungsi bagi ester Ester Asid sulfurik pekat Kumpulan karbosilat . 3. ialah hidrokarbon yang semua atom karbonnya terikat antara satu sama lain melalui ikatan kovalen tunggal sahaja ialah hidrokarbon yang mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen berganda antara atom karbonnya ditakrifkan sebagai satu keluarga sebatian organik yang terdiri daripada ahli-ahli yang dapat diwakili oleh satu formula am ialah satu siri homolog hidrokarbon yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen.… terbentuk apabila asid karbosilik bergabung dengan alkohol iaitu tindak balas pengesteran.… ialah satu kumpulan atom terikat yang akan mengambil bahagian dalam tindak balas kimia dan menentukan sifat kimia ahli itu. 4. 2. dan oksigen dan formula amnya ilah CnH2n+1COOCmH2m+1 di mana n = 0. … ialah formula kimia yang menunjukkan cara atom-atom diikat melalui ikatan kovalen antara satu sama lain dalam satu molekul bahan tersebut ialah satu siri homolog hidrokarbon dengan formula am CnH2n dengan n = 2. 1. 2. … ialah satu siri homolog bukan hidrokarbon yang terdiri daripada unsur-unsur karbon. ialah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. hidrogen. ialah kumpulan berfungsi bagi alkohol ialah proses penguraian molekul besar kepada molekul kecil dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma. 2.Sebatian karbon Sebatian organik Hidrokarbon Hidrokarbon tepu Hidrokabon tak tepu Siri homolog Alkana ialah sebatian yang mengandungi juzuk unsur karbon ialah satu sebatian yang mempunyai satu atau lebih atom karbon sebagai struktur utamanya. 2. … dan m = 1. Formula struktur sesuatu bahan Alkena Kumpulan berfungsi suatu ahli siri homolog yang tertentu Isomerisme Kumpulan hidroksil Penapaian Enzim zimase Hasil penapaian Agen pengontangan Kumpulan karboksil Formula am Ester ialah satu fenomena di mana dua atau lebih molekul mempunyai atom-atom yang sama tetapi susunan atom-atom mereka berbeza.

kehilangan elektron. ialah satu proses di mana suatu logam terkakis melalui kehilangan elektron(pengoksidaan) untuk menmbentuk kation dengan kehadiran elektrolit apabila logam itu bersentuhan dengan satu logam lain yang kurang elektropositif daripadanya ialah elektrod di mana proses pengoksidaan berlaku Anod( + ) . dan ia lebih tahan terhadap pengoksidaan Getah tervulkan Bab 11 Pengoksidaan dan Penurunan Tindak balas ialah suatu tindak balas yang melibatkan proses pengoksidaan dan redoks proses penurunan yang berlaku secara serentak Agen ialah bahan yang mengoksidakan bahan tindak balas lain dan sendiri pengoksidaan mengalami proses penurunan Agen penurunan ialah bahan yang menurunkan bahan tindak balas lain dan sendiri mengalami proses pengoksidaan Pengoksidaan ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. atau asid. dan nombor pengoksidaan bertambah Penurunan ialah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Kehadiran ikatan dubel menyebabkannya mudah dioksidakan oleh agen pengoksidaan yang kuat. iaitu tindak balas di mana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Ia mempunyai takat lebur lebih daripada 50oC. tidak kuat. dan nombor pengoksidaan berkurang Nombor ialah cas yang diperoleh oleh suatu unsur dalam suatu bahan apabila pengoksidaan unsur itu wujud sebagai ion dalam bahan tersebut. dan kenyal. Kakisan logam Pengaratan besi Kakisan elektrokimia ialah satu tindak balas redoks di mana logam itu dioksidakan secara spontan melalui kehilangan elektron untuk membentuk ion-in logam. lebih kuat. Apabila disejukkan ia akan menjadi keras dan rapuh. Ia lebih keras.Lemak Asid lemak Lemak tepu Lemak tak tepu Penghidrogenan Sifat getah asli merupakan sekumpulan sebatian organik semula jadi yang terdiri daripada ester ialah asid karbosilik yang berantai panjang ialah lemak yang mengandungi asid lemak tepu yang mengandungi ikatan tunggal sahaja. tetapi larut dalam pelarut organik ialah getah yang telah ditindakkan dengan sulfur. alkali . kehilangan hidrogen. merupakan satu tindak balas redoks. penambahan elektron. penambahan hidrogen. merupakan tindak balas penambahan dengan hidrogen untuk menukar lemak tak tepu kepada lemak tepu ialah lembut. sama ada bahan ion atau kovalen merupakan ikatan ion. ialah lemak yang mengandungi asid lemak tak tepu yang mengandungi ikatan dubel. Ia akan terurai apabila dipanaskan dengan suhu melebihi 200oC. Ia tidak larut dalam air. dengan membuat anggapan bahawa semua ikatan yang terdapat dalam sebatian itu. takat lebur lebih tinggi.

Kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih rendah daripada kandungan haba tindak balas Tindak balas adalah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Terbiodegrasikan ialah penguraian atau pereputan sebatian kompleks kepada bahan yang lebih ringkas oleh bakteria dalam alam sekitar Pengawet ialah bahan kimia yang dapat menghalang pembiakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat dalam makanan agar makanan itu tahan lebih lama tanpa rosak Antipengoksida ialah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan berminyak untuk mencegah minyak dalam makanan itu dioksidakan oleh oksigen dalam udara Perisa ialah bahan kimia yang ditambahkan kepada makanan untuk memberi atau meningkatkan rasa makanan Proses saponifikasi . Haba ialah haba yang dibebaskan apabila satu mol bahan dibakar dengan pembakaran lengkap dengan oksigen pada keadaan piawai Bahan api ialah bahan kimia yang dapat dibakar untuk membebaskan tenaga haba Nilai bahan api ialah kuantiti haba yang dibebaskan daripada pembakaran lengkap 1g bahan api.) ialah elektrod di mana proses penurunan berlaku Bab 12 : Termokimia Tindak balas adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran jadi eksotermik suhu persekitaran meningkat. tetapi hidrofilik tidak larut dalam pelarut organik Detergen ialah garam natrium bagi asid organik yang dinamakan asid sulfonik yang merupakan molekul berantai panjang yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon per molekul. jadi suhu endotermik persekitaran menurun. Kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada kandungan tenaga bahan tindak balas Haba ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol mendakan terbentuk pemendakan daripada tindak balas larutan ionnya pada keadaan piawai Haba penyesaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya pada keadaan piawai oleh logam yang lebih elektropositif Haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan apabila satu mol ion hidrogen daripada asid bergabung dengan satu mol ion hidroksida untuk membentuk satu mol air pada keadaan piawai. Bahagian ion sabun merupakan bahagian yang berion dan larut dalam air.Katod( . Bab 13 : Bahan Kimia untuk Pengguna Sabun ialah garam natrium atau garam kalium bagi asid lemak ialah proses penyediaan sabun yang melibatkan hidrolisis beralkali lemak atau minyak sayuran yang dimangkinkan oleh larutan alkali pekat Bahagian ion sabun merupakan bahagian hidrokarbon yang berantai panjang dan hidrofobik tidak larut dalam air.

Pesakit psikiatrik ialah seseorang yang kesihatan mentalnya terjejas Ubat psikoteraputik Hormon merupakan ubat yang digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik ialah bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin menusia untuk mengawal proses fisiologi dan homeostasis dalam tubuh badan. ialah bahan kimia yang dicampurkan kepada makanan untuk memberikan warna tertentu kepada makanan Antibiotik ialah satu kumpulan ubat yang digunakan untuk membunuh atau menghalang pembiakan bakteria. Pewarna .Penstabil Pemekat merupakan bahan kimia yang dicampurkan kepada makanan untuk membantu minyak dan air dalam makanan bercampur dengan sebati dan kekal dalam keadaan emulsi pada sepanjang masa merupakan bahan kimia yang dicampurkan kepada makanan untuk mengubah struktur asal bahan makanan kepada sesuatu yang mempunyai tekstur yang halus dan licin.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.