Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e. Ujian Akhir Tahun. B. Klik butang start. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. 1. 9. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . Tahun Lepas c. run. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2.6. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Cara Menginstalasi Aplikasi. Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . browse 3. Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

OK 4. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2. 4 .mde. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. open. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. program. pilih directori c:\smm 3.3 5. Access 2.C. 7. Klik fail Daftar. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. Klik File.

nombor daftar. agama. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. Jantina sahaja perlu diisi. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. 8.warganegara. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. Klik File. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid. OK 3. 4.Memadam Data Dalam Sistem 1. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. kod kelas. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. bangsa. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. 2. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya. 7. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6.jantina. 3. butang “PADAM DATA” 2.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . 5 . 5. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. Nama Kelas dan Sidang 1. 9.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. print. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Isikan nombor daftar murid. 4.

klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. program.10. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1.mde. hanya padam nama murid sahaja. Access 2. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. 7. 6 . Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. pilih directori c:\smm 3. Padam Data Peperiksaan 1. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. OK 4. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. Klik File. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. D. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. open.3 5. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. Klik fail Daftar.

4. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. Klik butang keluar setelah selesai. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2. Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. 3. 3.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. 7 . 2. markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi. Untuk pengiraan TOV. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya.

8. page. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . 2. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. 2. Matematik dan Sains. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. Markah ini sahaja perlu diisi. Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. 7. Bahasa Inggeris. Page Setup. Lampiran C . Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. Pengisian Markah Ujian OTI 1. kemudahan pembelajaran dll. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. 5. 9. Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. Klik Ujian OTI 1 . Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. latar belakang keluarga. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. landscape. 6. 4.4. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. 3. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. Report Ujian OTI 1. Markah ETR 1. Klik butang keluar apabila selesai. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. 2. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3.

Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan.Semak Markah OTI 1. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. Calon. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Masukkan No. Masukkan No. 3. 5. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. Jika ada dua pusat. Pusat 3. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. Pengeluaran Sijil UPSR 1. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. 2. Pilihlah tahun. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. 2. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. 2. Memasukkan Keputusan UPSR 1. 3. PUSAT”. 4. 7. Klik butang “EDIT NO. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. Pada Menu Utama Peperiksaan. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. 5. Masukkan No. Calon dan pilihlah murid yang betul. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Penyaringan Kelas 1.

Backup Data 1. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. 2. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat.2. 5. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. 2. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. Penetapan Gred Markah 1. TAMAT 10 . Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. 4. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. 2. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. Klik butang “BACKUP DATA”. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4.) 3. 2. masukkan disket yang mengandungi data backup. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. 3. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful