Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 .6. 9. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . browse 3. 1. Cara Menginstalasi Aplikasi. Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e. Klik butang start. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. B. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Ujian Akhir Tahun. Tahun Lepas c. run. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start.mde. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Access 2. program. 4 . Klik File. 7. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. pilih directori c:\smm 3.C. Klik fail Daftar. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2. OK 4. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1.3 5. open.

Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. print. 8. 4. OK 3. nombor daftar. 3.jantina.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. Klik File. 9. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. kod kelas. 2. Jantina sahaja perlu diisi. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan.Memadam Data Dalam Sistem 1. 5. butang “PADAM DATA” 2. Isikan nombor daftar murid. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah. 4.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. agama. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya. 7. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. bangsa. Nama Kelas dan Sidang 1. 5 .warganegara.

mde. Access 2. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. OK 4. klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem. pilih directori c:\smm 3. Klik File. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. Klik fail Daftar. hanya padam nama murid sahaja.3 5. program. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. 7. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. D. Padam Data Peperiksaan 1.10. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. open. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. 6 . Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6.

4. Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. Untuk pengiraan TOV. Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. 3. 2. 3. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2. 7 . Klik butang keluar setelah selesai.

markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. page. 4. 2. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2. latar belakang keluarga. Matematik dan Sains. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. 8. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. kemudahan pembelajaran dll. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. 5. landscape.4. Report Ujian OTI 1. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. 2. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. 7. 9. Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. 2. 6. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Klik Ujian OTI 1 . Lampiran C . Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. Bahasa Inggeris. Markah ETR 1. Page Setup. Pengisian Markah Ujian OTI 1. Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. Markah ini sahaja perlu diisi. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. Klik butang keluar apabila selesai. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. 3. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6.

Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. 5. Jika ada dua pusat. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. PUSAT”. Calon dan pilihlah murid yang betul. Memasukkan Keputusan UPSR 1. 3. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. 2. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. Pengeluaran Sijil UPSR 1. 7. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. Masukkan No. Penyaringan Kelas 1. 5. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. 3. 4. 2. Pilihlah tahun. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2.Semak Markah OTI 1. Masukkan No. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. Masukkan No. Pada Menu Utama Peperiksaan. Calon. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. Klik butang “EDIT NO. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Pusat 3. 2. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7.

3. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. 2. Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files.) 3. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. 4. 3. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. 5. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. 2. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. 2. Klik butang “BACKUP DATA”. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. TAMAT 10 . Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. masukkan disket yang mengandungi data backup. 2. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif. Penetapan Gred Markah 1.2. Backup Data 1. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful