Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

1. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. Tahun Lepas c. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. run. browse 3. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI .6. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Ujian Akhir Tahun. Cara Menginstalasi Aplikasi. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. 9. Klik butang start. B.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

3 5. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. OK 4. Access 2. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. Klik File.C. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan.mde. 7. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2. pilih directori c:\smm 3. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Klik fail Daftar. 4 . open. program.

Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . 4. agama. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. 5. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. Nama Kelas dan Sidang 1. Klik File. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid. OK 3. 5 . Isikan nombor daftar murid. Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. bangsa. 8. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya.jantina. kod kelas. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. 3. 2. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah. Jantina sahaja perlu diisi. print. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas.Memadam Data Dalam Sistem 1.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. 7. 9. 4. butang “PADAM DATA” 2.warganegara. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. nombor daftar.

6 . Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. Access 2. 7. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Padam Data Peperiksaan 1. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. D.3 5. open. hanya padam nama murid sahaja. OK 4. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. pilih directori c:\smm 3. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1. klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem.mde.10. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. Klik fail Daftar. Klik File. program.

Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. 3. Klik butang keluar setelah selesai. 7 . Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. Untuk pengiraan TOV. 4. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . 3. 2. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2. markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi.

Sekiranya paparan dalam bentuk potrait.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). latar belakang keluarga. 5. 2. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. Klik Ujian OTI 1 . Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. Lampiran C . Bahasa Inggeris. Matematik dan Sains. 4. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. 6. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. page. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2. Markah ini sahaja perlu diisi.4. Markah ETR 1. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. 7. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . 3. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Klik butang keluar apabila selesai. Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. Pengisian Markah Ujian OTI 1. kemudahan pembelajaran dll. 2. landscape. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. Page Setup. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. 8. 2. Report Ujian OTI 1. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. 9.

5. Jika ada dua pusat. Pilihlah tahun. Masukkan No. Penyaringan Kelas 1. Pusat 3. Pada Menu Utama Peperiksaan. 3. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. Calon. Klik butang “EDIT NO. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. 2. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. Pengeluaran Sijil UPSR 1. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan.Semak Markah OTI 1. 2. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. 7. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. 2. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Calon dan pilihlah murid yang betul. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. PUSAT”. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. 5. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. 3. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. Memasukkan Keputusan UPSR 1. 4. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. Masukkan No. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. Masukkan No.

TAMAT 10 . Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. 2. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. Backup Data 1. 2. 5. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. 2. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. masukkan disket yang mengandungi data backup. 2. Klik butang “BACKUP DATA”. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan.2. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. 3. 4. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. 3. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif. Penetapan Gred Markah 1. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket.) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful