Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. 9. run. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. browse 3. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. Cara Menginstalasi Aplikasi. 1. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Klik butang start.6. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Tahun Lepas c. B. Ujian Akhir Tahun. Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

Klik fail Daftar. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan.C. open. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2.3 5. OK 4. program. Klik File. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. Access 2.mde. 7. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. 4 . Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. pilih directori c:\smm 3.

butang “PADAM DATA” 2. agama. 5.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. print.jantina. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah. 2. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. 9. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. 4. nombor daftar. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. 4.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. 3. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Isikan nombor daftar murid. bangsa. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. 7. kod kelas. 5 .Memadam Data Dalam Sistem 1. Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. Jantina sahaja perlu diisi. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. Nama Kelas dan Sidang 1. Klik File. OK 3.warganegara. 8.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid.

Padam Data Peperiksaan 1. Klik File. hanya padam nama murid sahaja. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. 6 .10. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk.mde.3 5. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. OK 4. Klik fail Daftar. D. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1. program. open. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. 7. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. pilih directori c:\smm 3. Access 2.

Pengisian Markah Ujian Lepas 1. 3. Klik butang keluar setelah selesai. 4. Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. 3. Untuk pengiraan TOV. 7 . butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi. 2. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2.

Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. 3. 2. Pengisian Markah Ujian OTI 1. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). 2. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Bahasa Inggeris. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2. 6. landscape. Klik Ujian OTI 1 . Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. 2. 7. Klik butang keluar apabila selesai. Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. latar belakang keluarga. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. 9. 5. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. 8. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5.4. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. Matematik dan Sains. Lampiran C . Page Setup. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. Report Ujian OTI 1. page. Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. kemudahan pembelajaran dll. Markah ini sahaja perlu diisi. Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. 4. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. Markah ETR 1. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5.

7. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna.Semak Markah OTI 1. Jika ada dua pusat. Masukkan No. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. 3. Klik butang “EDIT NO. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. 2. 2. PUSAT”. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Masukkan No. Calon dan pilihlah murid yang betul. 5. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. Pada Menu Utama Peperiksaan. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. 2. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. 3. 5. Memasukkan Keputusan UPSR 1. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. 4. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. Masukkan No. Pilihlah tahun. Pusat 3. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Penyaringan Kelas 1. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. Pengeluaran Sijil UPSR 1. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. Calon. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. Masuklah keputusan mengikut urutan No.

Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. 3. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. Klik butang “BACKUP DATA”. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. TAMAT 10 . Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. 2. 5. Penetapan Gred Markah 1. masukkan disket yang mengandungi data backup. Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. 4. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. aplikasi hendaklah diinstallkan semula.) 3. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. Backup Data 1. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1.2. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. 3. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. 2. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. 2. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. 2. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful