Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. 9. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Klik butang start. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. run. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Tahun Lepas c. Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Ujian Akhir Tahun. 1. Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . B.6. browse 3. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Cara Menginstalasi Aplikasi.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2.mde. 4 . Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. pilih directori c:\smm 3. 7.C. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. Access 2. OK 4. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. program.3 5. Klik File. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Klik fail Daftar. open.

Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. 8.jantina.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. 5. OK 3.warganegara.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. 9. Isikan nombor daftar murid. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. Nama Kelas dan Sidang 1. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. nombor daftar. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah. agama. 5 . print. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid. 4. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. Jantina sahaja perlu diisi. kod kelas. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya. 7. Klik File. 2. butang “PADAM DATA” 2.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. bangsa. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. 4.Memadam Data Dalam Sistem 1. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. 3.

Untuk memadam semua data contoh dalam sistem.mde. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. open. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1. 7. Access 2. D. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. hanya padam nama murid sahaja. Klik fail Daftar.3 5.10. 6 . Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. OK 4. Padam Data Peperiksaan 1. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. program. klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. pilih directori c:\smm 3. Klik File. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut.

3. Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . 7 . 3. Untuk pengiraan TOV. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. 2. Klik butang keluar setelah selesai.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2. 4.

landscape. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. Bahasa Inggeris. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. Lampiran C . Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. 6. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. latar belakang keluarga. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. 2. 3. 9. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. Pengisian Markah Ujian OTI 1. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. Report Ujian OTI 1. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Klik Ujian OTI 1 . Page Setup. Matematik dan Sains. Markah ETR 1. 2. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. kemudahan pembelajaran dll. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. Klik butang keluar apabila selesai. 8.4. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. page. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. 4. Markah ini sahaja perlu diisi. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. 2. 5. 7.

Penyaringan Kelas 1. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. 2. 4. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. 2. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Masukkan No. 3. 3. 7. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. Pilihlah tahun. Memasukkan Keputusan UPSR 1. 5. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. 2. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. Calon. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. Pusat 3. Masukkan No. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi.Semak Markah OTI 1. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. PUSAT”. Masukkan No. Calon dan pilihlah murid yang betul. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. 5. Klik butang “EDIT NO. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Jika ada dua pusat. Pada Menu Utama Peperiksaan. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Pengeluaran Sijil UPSR 1. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan.

Penetapan Gred Markah 1. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. 2. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. 2. Klik butang “BACKUP DATA”. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. masukkan disket yang mengandungi data backup. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif.) 3. 4. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. Backup Data 1. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. 2. 3.2. 3. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. 5. TAMAT 10 . Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. 2. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.