Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Klik butang start. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. 1. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. browse 3.6. run. B. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Tahun Lepas c. 9. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Cara Menginstalasi Aplikasi. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat. Ujian Akhir Tahun. Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

4 . OK 4.mde. 7. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. Klik File.C. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2. Access 2. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. open. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. program. Klik fail Daftar. pilih directori c:\smm 3.3 5. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6.

Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. 5 . Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. 4.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid.jantina. Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. 4. 5. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. butang “PADAM DATA” 2. Klik File. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. 3. 2. kod kelas. nombor daftar. bangsa. Isikan nombor daftar murid. 8. Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . OK 3. agama. 9. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Nama Kelas dan Sidang 1.Memadam Data Dalam Sistem 1.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah. print. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. 7. Jantina sahaja perlu diisi.warganegara.

pilih directori c:\smm 3. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem.3 5. klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1. Padam Data Peperiksaan 1. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. program.mde. D. Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. Klik File. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6.10. 7. 6 . Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. OK 4. open. Klik fail Daftar. hanya padam nama murid sahaja. Access 2. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start.

pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. 3. Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. Klik butang keluar setelah selesai. Untuk pengiraan TOV. 2. Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. 7 . markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. 3. 4. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” .

5. Klik butang keluar apabila selesai. Matematik dan Sains. 4. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2. landscape. Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. Klik Ujian OTI 1 . 6. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . 2. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. Lampiran C . Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. 7. 3. Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. Page Setup. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan.4. kemudahan pembelajaran dll. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Pengisian Markah Ujian OTI 1. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. 2. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. 9. Bahasa Inggeris. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. page. latar belakang keluarga. Markah ETR 1. Markah ini sahaja perlu diisi.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. Report Ujian OTI 1. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. 8. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. 2.

Penyaringan Kelas 1. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. 2. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Pusat 3. 2. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Pengeluaran Sijil UPSR 1.Semak Markah OTI 1. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. Klik butang “EDIT NO. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Pilihlah tahun. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat. 3. 7. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1. Calon. PUSAT”. Masukkan No. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. Masukkan No. 5. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Pada Menu Utama Peperiksaan. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Memasukkan Keputusan UPSR 1. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. 5. 3. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. Masukkan No. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Jika ada dua pusat. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. 2. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. 4. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. Calon dan pilihlah murid yang betul.

Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. 2. Klik butang “BACKUP DATA”. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. 2. Penetapan Gred Markah 1. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. 5. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1.) 3. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor. 3. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. 4. Backup Data 1. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. 2. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. 3. kemudian klik butang “IMPORT DATA”. masukkan disket yang mengandungi data backup. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif. 2. TAMAT 10 . Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer.2. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful