P. 1
Manual

Manual

|Views: 19|Likes:
Published by mabaa73

More info:

Published by: mabaa73 on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2012

pdf

text

original

Aplikasi ePantau Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) Versi 3.

5
A. Pengenalan 1. Sistem ePantau JPNT berasaskan data yang dihasilkan melalui dua aplikasi yang digunakan di peringkat sekolah iaitu: a. Sistem Maklumat Murid (SMM) b. Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2. Kedua-dua sistem ini dirangkaikan di antara satu sama lain yang mana sebahagian maklumat dalam SMM digunakan dalam SPP dan begitulah sebaliknya. 3. SMM mengurus tentang pendaftaran murid, pertukaran sekolah, rekod kehadiran, kemasukan ke sekolah menengah dll.

4. SPP mengurus tentang peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun dan Program Auditan Hasilan Berteraskan OTI (PAHBOTI) 5. Melalui sistem ini guru hanya perlu memasukkan markah ujian-ujian mengikut kelas dan segala proses dan analisis dilakukan oleh komputer.

1

Setiap murid (melalui bimbingan guru serta mendapat sokongan padu daripada ibu bapa) akan berusaha mencapai target tersebut. Ujian Akhir Tahun. 1. B. Ujian Ramalan 1 (Ujian Pengesanan Awal Tahun) d. Judgement Guru (Penilaian oleh guru mata pelajaran berkenaan) 7. Tahun Lepas c. Oleh itu murid dengan bimbingan guru akan menetapkan markah projection untuk kelima-lima ujian tersebut. Ujian Pertengahan Tahun Lepas b. Dalam PAHBOTI setiap murid ditentukan terlebih dahulu TOV (Take of value) berasaskan 5 peringkat penilaian iaitu: a. Pilih directori CD kemudian klik fail setup 4. Sekiranya hasil perbandingan adalah defisit. Markah ujian OTI 1 hingga OTI 5 dimasukkan ke dalam komputer dari semasa ke semasa dan markah ujian tersebut dibandingkan dengan markah projection yang telah dibuat. browse 3. Berasaskan kepada TOV guru mata pelajaran membuat projection OTI . Ujian Ramalan 2 (Ujian Sebenar pada Akhir Tahun) e.6. Klik butang start. Projection yang kelima itulah dijadikan sebagai ETR (Expected Targeted Result) 8. TOV murid ditentukan oleh komputer melalui formula yang telah ditetapkan. Dalam kes ini hanya 5 ujian OTI diadakan untuk murid Tahun 6 UPSR. Klik <Terus> untuk meneruskan instalasi 2 . run. 9. Masukkan CD Aplikasi ke dalam CD drive 2. Cara Menginstalasi Aplikasi. ini menggambarkan pencapaian murid merosot dan langkau bermakna pencapaian murid meningkat.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 3 .

OK 4. pilih directori c:\smm 3. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan.C. 4 . 7.3 5.mde. program. Klik fail Daftar. Dwiklik ikon Sistem Maklumat Murid (SMM) pada deskstop atau klik start. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: smm dan Kata Laluan: smm2. Klik File. Cara Menggunakan Aplikasi SMM 1. open. Access 2.

nombor daftar. Klik butang “PADAM LENCANA” untuk memadam lencana sedia ada. Semua data contoh dalam sistem terpadam kecuali maklumat sekolah.warganegara. Jantina sahaja perlu diisi.Memadam Data Dalam Sistem 1. Nama Kelas dan Sidang 1. Klik ikon ? untuk memilih kelas dan masukkan kod kelas. 5 . 9. Klik butang “EDIT SENARAI KOD”.mengikut pilihan kelas yang telah dibuat. butang “PADAM DATA” 2. 5. agama. 8. bangsa.jantina. Isikan nombor daftar murid. 4. Klik butang “PINDAH DATA SEKOLAH DARI EMIS” sekiranya sistem EMIS ada di dalam komputer yang sama atau taipkan secara manual data sekolah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan Mendaftar Kod Kelas. Isikan maklumat dengan mengklik pointer mouse pada ruang-ruang berkenaan atau tekan <ENTER> untuk pengisian data seterusnya.betulkan data dengan mengklik pada butang pilihan data sekiranya tidak benar. Borang kosong ini digunakan untuk mengumpul maklumat murid. 2. Klik butang “PENDAFTARAN MURID” 6. Pendaftaran murid dilaksanakan mengikut kelas. Klik butang untuk keluar Cara Mendaftar Murid 1. Nombor daftar wajib diisi kerana tanpanya markah tidak dalam disimpan. kod kelas. Klik butang “KEMAS KINI” dan butang keluar apabila selesai masuk data. Untuk tujuan pengisian markah peperiksaan maklumat seperti nama murid.(Sistem secara automatik memasukkan maklumat kod kelas . Isikan nama murid berdasarkan borang maklumat murid yang telah dikumpulkan balik. print. 3. Klik File. Sediakan borang maklumat murid dengan mengklik pada butang “BORANG MAKLUMAT MURID” 2. OK 3. 4. 7.

klik YES untuk teruskan atau NO untuk batal. Klik File.3 5. pilih directori c:\smm 3. Apabila terpapar interface ini masukkan Nama Pengguna: spp dan Kata Laluan: spp2. program. klik butang “PADAM DATA PEPERIKSAAN”. hanya padam nama murid sahaja. Dwiklik ikon Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) pada desktop atau klik start. Klik fail Daftar. Untuk memadam semua data contoh dalam sistem. Cara Menggunakan Aplikasi SPP 1.10. Padam Data Peperiksaan 1. OK 4. semua maklumat murid berkenaan akan terpadam. 7. D. Kliklah pada mana-mana butang untuk mengarahkan komputer melaksanakan arahan-arahan. 6 . Untuk memadam rekod yang tersalah masuk. Bawalah mouse pada butang-butang tersebut dan satu mesej penerangan dipaparkan untuk menjelaskan fungsi butang tersebut. open. Access 2. Tunggu sehingga Menu Utama terpapar 6.mde.

3. butang “EDIT UJIAN TAHUN LEPAS”.Pengisian Markah Ujian Lepas 1. Butang “UJIAN RAMALAN 2” untuk pengisian markah ujian sebenar yang akan diduduki murid pada akhir tahun atau Soalan Sebenar UPSR. 7 . markah ujian Pertengahan dan Akhir Tahun Lepas perlu diisi. Klik butang “UJIAN SEMESTER 1” . Begitu juga untuk pengisian markah Ujian Akhir Tahun Pengisian Markah Ujian-Ujian Lain 1. 2. 4. Klik butang “AUDITAN HASILAN” untuk paparan menu berikut: 2. 3. Klik butang keluar setelah selesai. pilih kelas kemudian isi markah dengan mengklik pointer mouse pada ruang berkenaan dan tekan <ENTER> atau <ARROWKEY> untuk pengisian markahmarkah seterusnya. Butang “UJIAN RAMALAN 1” untuk pengisian markah Ujian Pertama pada awal tahun. Untuk pengiraan TOV.

4. 2. Klik Ujian OTI 1 . Lampiran C . 8. 2. Bahasa Inggeris. Untuk tujuan analisis ETR sila klik pada butang “PENETAPAN ETR” 2.Perbandingan Projection OTI 1 Individu dengan ATR OTI 1 bagi mata pelajaran tertentu dan boleh dipilih mengikut aliran 5. 3. 2. Guru dan murid diberi kebebasan untuk meletakkan markah target untuk Ujian OTI 1 – OTI 5. Report Ujian OTI 1. Markah projection OTI 1 mesti lebih tinggi daripada markah TOV dan begitulah seterusnya kepada OTI 5. Butang ini perlu dilaksanakan sebelum meminta dipaparkan Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI Report Borang Auditan Hasilan Berteraskan OTI 1. 5. Markah Projection OTI 5 dijadikan markah target akhir (ETR). Markah ini sahaja perlu diisi.4. markah projection OTI 1 – OTI 4 dijana sendiri oleh komputer. Klik butang “AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI” untuk pemaparan Borang Auditan Hasilan berteraskan OTI 5. Markah dimasukkan apabila selesai sesuatu ujian. Analisis kelas mengikut kedudukan 8 . 6. Klik butang “KELAS” atau “ALIRAN untuk memilih kelas atau aliran. 7. Lampiran D – Analisis Lulus Semua Mata Pelajaran 6. Lampiran E – Analisis Mengikut Mata Pelajaran 7. Sekiranya paparan dalam bentuk potrait. Butang “JUDGEMENT GURU” untuk pengisian markah pertimbangan guru berasaskan kepada ketekunan. Lampiran B – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi setiap mata pelajaran 4. sila tukar page setup kepada bentuk landscape: File. pilih kelas kemudian isi markah diruang berkenaan. Tunggu sehingga pointer mouse bertukar kepada bentuk tanda panah. Beberapa report telah disediakan dan untuk paparan atau cetakan. kemudahan pembelajaran dll. latar belakang keluarga. Klik butang keluar apabila selesai. Markah ETR 1. Butang “TOV” untuk melihat hasil pengiraan TOV oleh komputer. page. Lampiran A – Perbandingan Projection OTI 1 dengan ATR OTI 1 bagi murid mendapat 1A ke 5A 3. Matematik dan Sains. Klik butang “PENGIRAAN” untuk mengarah komputer membuat pengiraan. Butang “BAHASA MELAYU KEFAHAMAN” untuk pengisian markah projection OTI berasaskan markah TOV. 9. Pengisian Markah Ujian OTI 1. Pada Menu AUDITAN HASILAN BERTERASKAN OTI. landscape. Ujian OTI 1 untuk kemasukan markah ujian OTI 1 3. Begitulah juga dengan pengisian markah untuk BM Penulisan. Page Setup. Klik butang keluar selepas selesai pengiraan.

Klik butang “EDIT NO. Bilangan murid menggambarkan bilangan murid yang markahnya belum diisi lagi. Klik butang “SIJIL UPSR(TAHUN)” untuk pengeluaran sijil UPSR untuk tahun berkenaan. Masuklah keputusan mengikut urutan No. Klik butang “SIJIL TAMAT SEKOLAH” 9 . Butang ini disediakan untuk menyemak kemasukan markah ke dalam komputer. Klik butang “SIJIL UPSR(CALON) untuk pengeluaran sijil bagi calon-calon berkenaan. 2. 7. 3. Memasukkan Keputusan UPSR 1. Klik butang “PINDAH NAMA MURID TAHUN 6” 4. 2. tukarlah nombor pusat dan nombor calon bagi pusat kedua secara biasa satu persatu. 5. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik butang pilih tahun. Pilih tahun peperiksaan dengan mengklik pada butang pilih tahun. Masukkan No. Calon (nama murid telah disusun mengikut abjad) 6. Penyaringan Kelas 1. Jika ada dua pusat. 3. Pilihlah tahun. Klik butang “PENDAFTARAN UPSR” 2. Pusat 3. Isilah kod kelas baru diruang KELAS BARU Pendaftaran UPSR 1. Klik butang “PENCAPAIAN MURID TARGET 5A” untuk melihat pencapaian UPSR murid target 5A. Tambahlah nombor pusat kedua dan tahun peperiksaan. PUSAT”. Klik butang “MASUK KEPUTUSAN UPSR” 2. Calon. Masukkan No. Pada Menu Utama Peperiksaan. Pengeluaran Sijil Tamat Sekolah 1.Semak Markah OTI 1. Murid disorting mengikut jantina dan Gred Purata bagi ketujuh-tujuh ujian OTI 1 hingga Ujian OTI 7. Calon dan pilihlah murid yang betul. Pengeluaran Sijil UPSR 1. Jika tiada paparan kelas dan bilangan ini menunjukkan pengisian markah telah sempurna. Masukkan No. Klik butang “PAFA” untuk masukkan keputusan PAFA dan betulkan secara manual jika calon gagal PAFA. 2. Butang ini tidak boleh diklik lagi selepas penyaringan kelas. 5. 4. Klik butang “MATA PELAJARAN” untuk analisis mengikut mata pelajaran dan butang “KESELURUHAN” untuk analisis keseluruhan. klik butang “UPDATE KELAS LAMA” untuk memastikan kelas lama telah direkodkan sebelum pindaan kelas dibuat.

kemudian klik butang “IMPORT DATA”. Klik butang “PENETAPAN GRED MARKAH” dan ubahlah markah-markah minimum untuk setiap gred tersebut. 5. 3. 2. Klik butang “LISAN” untuk mengisi keputusan ujian lisan. *arif* – menyenaraikan nama murid yang ada prasa arif. Klik butang “CETAK SIJIL” untuk mencetak sijil tamat sekolah. Klik butang “MARKAH UJIAN” untuk mencetak markah-markah ujian. Klik butang “KEMAS KINI” setelah selesai dibuat perubahan. Hantar Data ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) 1.2. Klik “UPDATE NAMA MURID” untuk menyediakan senarai murid yang terlibat. Data dalam disket akan dipindahkan ke dalam komputer. Penetapan Gred Markah 1. Untuk mengelak berlaku kehilangan data. Isilah maklumat-maklumat lain yang masih kosong. Murid yang bertukar perlu membawa segala rekod ujiannya ke sekolah baru supaya rekod ujiannya dapat dimasukkan oleh sekolah baru. masukkan disket yang mengandungi data backup. Klik butang “GABUNG” untuk menggabungkan data-data tersebut ke dalam aplikasi supaya data-data tersebut boleh diproses tanpa perlu key-in semula datadata tersebut. Pilih murid melalui carian ikut nama atau nombor daftar atau kelas. 3. 2. Data dalam disket itu boleh juga dihantar melalui email kerana ia dalam bentuk zip files. Gred markah dapat diubahsuai mengikut kehendak sekolah. aplikasi hendaklah diinstallkan semula. Klik pada butang carian dan taiplah nama murid (Nor – menyenaraikan nama bermula dengan Nor.) 3. *arif*yusof – menyenaraikan nama murid yang bernama arif dan bapanya Yusof) 4. Klik butang “EKSPORT DATA KE PPD” dan tunggu hingga mesej mengarahkan disket dimasukkan ke drive a: dan semua data keperluan PPD dipindahkan ke disket. tunggu sehingga mesej meminta disket dimasukkan ke drive A: (sekiranya berlaku kerosakan kepada aplikasi. Backup Data 1. (Gunakan borang kosong sijil tamat sekolah yang dijual dipasaran) Rekod Ujian-ujian Lepas 1. 2. TAMAT 10 . Klik butang “BACKUP DATA”. 2. 4. data-data tersebut hendaklah dibuat bacakup selalu. Klik butang “MARKAH-MARKAH UJIAN LEPAS” 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->