TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Topik 10:
Penerbitan Video Pendidikan
Disediakan oleh: Boon Huey Chien Jong Shi Yun

Pengenalan
 Video adalah merupakan salah satu

daripada media bergerak.Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. menunjukkan imej yang begerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan masa.

 Selain daripada keupayaannya

 Video juga berupaya membawa masuk

peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah.
 Video berupaya merakam imej dekat

dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan selsel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh murid-murid.

Kamera video digital . Kamera video analog 2.Penerbitan Video Pendidikan Jenis-Jenis Kamera Video 1.

VHS-C.Kamera video analog  Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja. . Hi 8 dan U-matic.  Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS.

.

Kamera video digital  Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital.  Kamera video ini boleh disambungkan .  Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.

.

.

.

Teknik Pengambaran: Jenis Jenis Shot .

.

Contoh shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang. .

.

.Jenis-jenis pergerakan kamera.

.

2. Tetapkan Tujuan dan Objektif Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai Menulis Skrip Bersedia Membuat Penggambaran Sediakan Bahan-Bahan Grafik Sediakan Bahan dan Peralatan Mulakan Penggambaran Menyunting Membuat Rakaman Audio Prebiu Gunakan Dalam Pengajaran Penilaian . 12. 4. 3. 6. 13. 5. 8. 7. 11.Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran 1. 10. 9.

.

.

.

.

.

.

Penyuntingan Video Bilik Penyuntingan Video .

.  Kedua-duanya perlu disambungkan.  Untuk kerja-kerja mengedit yang mudah dan murah. Kerja mengedit memerlukan mesin mengedit. Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan pengeditan. anda hanya memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen.

.

.

.Dengan menggunakan video digital anda boleh menyunting dengan perisian-perisian tertentu melalui komputer. Antaranya ialah Windows Movie Maker dan Ulead Video Studio.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.