P. 1
TAJUK 6 - Budaya Dan Komunikasi (2)

TAJUK 6 - Budaya Dan Komunikasi (2)

|Views: 5,488|Likes:
Published by Animah Assih

More info:

Published by: Animah Assih on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2015

pdf

text

original

BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. Cina dan India. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Oleh yang demikian. maka agama terpaksa merelakannya. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. kepakaran. apabila manusia mengubah cara pergaulannya. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. Dengan itu. Contohnya. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. . Malaysia. Kini. Sebaliknya. agama juga terpaksa membenarkannya. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. akan turut mengubah amalan agama itu. Untuk melihat fenomena ini. Walau bagaimanapun. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. Akan tetapi. Dari segi sejarahnya. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Begitu juga dalam sektor perbankkan. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. Itulah yang telah berlaku di Barat. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. Lihat sahaja Negara kita. kemudahan. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. setelah British memerintah Negara ini.

malahan di dalam budaya masyarakat lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. Penyebaran maklumat melalui internet. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. facebook. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. . salah tafsir. insuran. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati. Bagi orang Asia. Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. perbankkan dan sebagainya lagi. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. Maka. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. kos pengeluaran dan sebagainya lagi. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. khususnya masyarakat Malaysia. Dalam pada itu. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. Pengebomam di Afghanistan. Umpamanya. Oleh itu. krisis nilai. Di satu pihak. ketegangan kaum. Contohnya. Dengan itu. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain. konflik agama. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku.

Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. Dalam budaya . pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. hak. Dalam budaya ini. Malaysia. Sebaliknya. ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. 2009). Cina. hak. keseronokan. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. Britain. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. Indonesia. New Zealand. Australia. Korea. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. murah hati dan kepatuhan (Devito. 2009). Sebaliknya. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. Canada dan Belanda. Sebaliknya. Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. pencapaian. pencapaian dan kebebasan kumpulan. budaya kolektif. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. apabila idea ini di bawa ke Jepun. identiti. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. 2009). Justeru itu. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika. Pakistan dan sebagainya lagi. dan stimulasi (Devito.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza. 2010). Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain.

kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. Sebaliknya. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. 2009). sekiranya berlaku banjir. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. Walaupun di dalam budaya individu. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. nasib atau kehendak supernatural. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. Sebaliknya. 2009). bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. Bagi situasi pertama. 2010). 2009). Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. secara umumnya. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. Contohnya. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss. golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. hubungan ahlinya adalah akrab.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. diakui dan diterima pakai. Mereka lebih materialistik. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. hipokrat dan pak turut. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. dari segi status. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain. Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. suka . Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. 2009). Kepada kumpulan budaya kolektif. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya.

Contohnya. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. Di dalam sesetengah masyarakat. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. melalui andaian-andaian sesama mereka. Cina. Mexico. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. Indonesia. tentera. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. . Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. 2010). Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. penerima mestilah melihat pada kontek. Sebaliknya. Franchis. Brunei. eksplisit. banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. di dalam budaya kontek rendah. taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. pegawai kerajaan dan sebagainya. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. 2010) . 2010). 2009). India. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. Negara-negara Arab. Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. 2010. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. Venezuela dan banyak lagi. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. 2009). penyelia. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. mencari makna tersembunyi. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi. 2009). Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. 2009). Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. Oleh itu. mereka lebih suka berterus terang. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi. doktor. Justeru itu. 2009). Sebaliknya. Devito. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya.

Denmark. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. Visyas dan Sudras. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. 2009). jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. Oleh itu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. Dari segi komunikasi kepengurusan. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. asertif. dalam masyarakat Melayu. . sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. Di India. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. angkuh dan sombong. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. 2010). Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi. Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. Dalam budaya ini. lebih aktif. di dalam budaya jarak kuasa rendah. Sebaliknya. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. USA dan Israel. Contohnya. kuat dan lebih berjaya. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. agresif. Akan tetapi. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. New Zealand. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka.

Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. dan lemah lembut. 2010). Belanda. mereka tidak begitu terikat . Costa Rica. Contohnya. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. 2009). Yuslavia. Mereka juga selesa dan toleran dengannya. Finland. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). Mexico. Denmark. Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Chile. Menurut beliau. iaitu. organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. bertolak ansur. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. Dalam budaya feminine. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. Mereka menekankan kepada kejayaan. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. Organisasi feminin pula. akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. kurang kompetitif dan kurang agresif. 2009). dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. Menurut Devito (2009). Negara-negara seperti Jepun. dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. 2010). Venezuela. Dari segi komunikasi. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. sopan santun. Ireland. Devito (2009). sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). Sebuah budaya feminin yang tinggi. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Norway. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. Australia. Portugal dan Thailand. Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. Dengan erti kata lain. Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. Sebaliknya. Switzerland. Great Britain. German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. bercita-cita tinggi dan bersaing. berfokuskan kualiti hidup.

Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. 2009). kejelasan objektif. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan.BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. Ini disebut mereka sebagai being cultures. Portugal. arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. bagi pekerja budaya LAT/HUA. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. USA. iaitu. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. Singapura. gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Sebaliknya. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. 2009). Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. mereka lebih suka kepada ketidak pastian. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. Dalam budaya LAT/HUA. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. 2010). Hong Kong. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. Dari segi komunikasi. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. kreativiti dan flexibiliti. Jepun. Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. Franchis dan El Salvador. 2009). Jamaica. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. . mereka mahukan kepastian. 2009).

1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. Mesej . faminin dan maskulin. Dalam keadaan demikian. akan berasa terkejut. jarak kuasa. temujanji diambilkira dengan serius. ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. sila rujuk gambar rajah 6. Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. 2009). Namun. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu. 2009). Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. seorang yang datang dari budaya M-time. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. seorang yang datang dari budaya P-time. ketepatan masa. Bagi mereka. berurusan di Negara M-time. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. 2009). KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. Sebaliknya. kontek tinggi dan rendah. satu perkara untuk satu masa.

Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. mempersepsikan. h. iaitu: a. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. 2009). terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. f. e. Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. Dengan itu. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). b. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. kita akan menyatakan. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. ada juga tokoh-tokoh komunikasi . Namun begitu. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. Menurut Devito (2009). d. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. c. g. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza.

Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. kepercayaan. Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. ia perlu dilakukan kerana kini. 2009). Maka. Marilah kita bincangkan satu per satu. wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah. logikal. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. superior. 2009).. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. 2009). Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. . 2011). Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. Walaupun begitu. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. ialah sensitiviti budaya. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. Realitinya. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi.

Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang.BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. Contohnya. Namun begitu. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. di dalam peperangan. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. dalam konteks Malaysia. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. b. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. lelaki. perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. Contohnya. 2010). Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. . Contohnya. Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini. Pertama. Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. 2010). beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. Menurutnya lagi. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. contohnya. seorang Melayu. 2010). 2009). Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). iaitu: a. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain.

Contohnya. Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. terdapat begitu banyak stereotype. dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. British. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. Korea. Jepun. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. Akhirnya. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. profesyen. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. Realitinya. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. “orang India kaki mabuk”. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. Lantaran itu. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. juga dengan menggunakan strategi yang sama. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. kampung dan sebagainya. Umpamanya. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. Lihat sahaja di negara kita ini. Contohnya. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. sesuatu bangsa. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. 2011) menyatakan. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. bersosial dan minum arak. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. Namun. Syiah dan Sunni). Komunikasi menjadi semakin rumit. “orang Cina pengotor”.

Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Contohnya. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. b. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. pengotor. pemimpin. 2006). Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. kumpulan homoseksual. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. lemah dsbnya). menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail. kepercayaan dan prejudis kita. . Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. prejudis terhadap wanita. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. iaitu: a. terjadilah diskriminasi. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. pentadbir. mat rempit dan sebagainya lagi. Contohnya. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. Akhirnya.

ekonomi. h. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. j. d. Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu. kegiatan sosial. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. . 2009). Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. Populasi yang pelbagai. kepercayaan. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. Maklum balas hendaklah segera. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. majalah. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. Oleh itu. Bacalah buku-buku. khusus dan jelas. jujur. Sebelum kita pergi ke Negara orang. e. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. f. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. i. cara hidup dan nilai.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. g. Umpanya.

telah menyebabkan USA memberikan apa . iv. iv. Politik i.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. iii. politik. empati dan berkasih saying sesame manusia. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. pendidikan. ethnocentrisme yang tinggi. ekonomi. Individu i. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. kejumutan pemikiran dan salah sangka. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. kemahiran dan teknologi. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. Bagi mereka. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. sains dan teknologi seperti berikut. sosial. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel. b. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. konflik dan mungkin peperangan. a. marilah kita bincangkan satu per satu. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. ii. iii. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. ii. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti.

vi. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. dll). iv. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. sains dan teknologi. Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. c. Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. ii. Sosial i. 2010). pengangkutan. melancong dan sebagainya. e. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. iii. iii.kemarau. pameran perdagangan dan sebagainya. Sains dan Teknologi i. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. . Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. pelancongan kesihatan (hospital). ii. rebut taufan. pembuatan. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. ii. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. perfileman dan industri-industri lain. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. d. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. perhotelan. Pendidikan. ekonomi.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. Ekonomi i. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. v.

Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. Britain. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. “didunkin donatkan”. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. Kini. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Dalam masa yang sama. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. Franchis dan Jepun. Menjadikan perkongsian ilmu. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. 2010). Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. German. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. Maka. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. Contohnya. Penyerapan budaya . Rusia. a. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. Justeru itu.

Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991. pembunuhan. Walaupun begitu. 16/6/2011). paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks Malaysia. Kini. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. c. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan.wikipedia. Selatan Filipina. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. bantuan terpilih. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni.org/wiki/Perang_Dingin. Afghanistan. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. kapitalis dan sosialis. Oleh itu. Lantaran itu. propaganda. pergerakan diplomatik. tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. India dan sebagainya lagi. b. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara . akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi.

Devito. Pearson Education Inc. PTS Professional Publishing Sdn. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. . Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. (2006). Masyarakat monokronik b. Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. 3. Bhd. J. 4. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. 1. A (2009). berbanding dengan kelompok. Ethnocentrisme c. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini. Kuala Lumpur. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”.BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Human communication. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. Enkulturasi 5. New York. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. Apakah yang anda faham tentang: a. Kemahiran interpersonal untuk guru. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2.

wikipedia. (2010). McGraw Hill Companies Inc. New York. C.. Oxford University Press. P. Tubbs. Pearson. S.answering-islam. Nelson. Human communication.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. New York. (2011). L. McGraw Hill Companies Inc.. & Moss. http://ms.org/wiki/Perang_Dingin. & Jensen. S. 16/6/2011. Trenholm. A. Huma communication. E.. Titsworth. . Interpersonal communication. (2009). McGraw Hill Companies Inc. J. & Harter. New York. http://www. S. K.BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. S. 16/6/2011. (2011).html. Communication matters. New York.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->