P. 1
TAJUK 6 - Budaya Dan Komunikasi (2)

TAJUK 6 - Budaya Dan Komunikasi (2)

|Views: 5,770|Likes:
Published by Animah Assih

More info:

Published by: Animah Assih on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2015

pdf

text

original

BUDAYA DAN KOMUNIKASI1

UNIT PELAJARAN 6 BUDAYA DAN KOMUNIKASI
HASIL PEMBELAJARAN
Diakhir unit ini, anda diharapkan dapat; 1. Menerangkan maksud budaya dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. 2. Membincangkan hubungan budaya dan komunikasi. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan dan pengadoptasian budaya. 4. Membincangkan masalah-masalah yang wujud dalam komunikasi antara budaya. 5. Membincangkan kesan-kesan baik dan buruk komunikasi antara budaya.

PENDAHULUAN
Sebelum ini, kita telahpun menyentuh pelbagai aspek tentang komunikasi. Sekarang kita cuba memperluaskannya lagi dengan membincangkan tentang budaya dan komunikasi. Dalam bab ini, kita terlebih dahulu akan memdefinisikan budaya dan elemen-elemen yang terangkum di dalam budaya itu. Kita juga akan menyentuh tentang perbezaan budaya dan bagaimana ia mempengaruhi corak dan pola-pola interaksi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita akan memperkatakan tentang masalah-masalah yang timbul dari perbezaan atau pertembungan budaya dan bagaimana mewujudkan kesefahaman budaya. Akhirnya, kita akan membincangkan tentang perkembangan, perubahan, dan pengadoptasian budaya dalam era globalisasi serta implikasi-implikasi terhadap sistem komunikasi.

APAKAH BUDAYA?
Budaya merupakan satu konsep yang sering kita sebut tetapi tidak ramai orang yang dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci. Devito (2009) menyatakan budaya mengandungi dua aspek utama iaitu; pertama, secaranya relatifnya mempunyai elemen-elemen khusus tentang cara hidup suatu kumpulan manusia. Kedua, diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan bukannya genetik. Menurutnya, budaya adalah segala-gala yang dibentuk dan dihasilkan oleh sesuatu masyarakat itu seperti nilai, kepercayaan, artifak, bahasa, cara bertingkahlaku dan berfikir, lukisan, undang-undang, agama, stail komunikasi dan teori-teorinya serta sikap. Amalan-amalan ini diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses komunikasi dan tidak ada kaitan dengan faktor-faktor genetik atau darah keturunan. Ia dalah warisan cara hidup dan amalan masyarakat tersebut. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya sebagai nilai dan kepercayaan, norma dan adat, peraturan-peraturan dan kod-kod, yang didefinisikan secara sosial oleh sekumpulan

BUDAYA DAN KOMUNIKASI2

masyarakat, mengikat mereka antara satu sama lain dan mewujudkan suatu kelaziman atau persamaan kepada mereka. Inilah yang membentuk kelainan atau perbezaan antara satu masyarakat dengan masuarakat yang lain. Ia menentukan cara masyarakat itu berfikir, menanggap dunia ini, membina hubungan dengan orang lain, bagaimana ia membentuk dan mencapai matlamat dan bertukar-tukar mesej. Budaya adalah cara hidup yang dibina dan dikongsi oleh sekumpulan manusia dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ia terbina dari pelbagai elemen yang kompleks termasuklah agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan-peralatan, pakaian, bangunan dan cara bekerja. Ia juga merangkumi cara pergaulan, percakapan, adat istiadat perkahwinan, makanan, cara bekerja, berfikir, dan sebagainya lagi (Tubbs & Moss, 2010). Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, dapatlah dikatakan bahawa budaya adalah amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat yang diajarkan dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui proses enkulturasi supaya ia terus berkesinambuangan dan menjamin kelangsungannya serta menjadi faktor pengikat atau penyatuan kepada anggota masyarakat itu. Jadi, cara hidup masyarakat kini merupakan menifestasi daripada amalan, cara hidup dan tingkahlaku masyarakat sebelumnya. Ia tidak mempunyai kaitan dengan genetik atau faktor keturunan sebaliknya merupakan sistem kehidupan yang diamalkan dan mencakupi segenap institusi yang terdapat di dalam masyarakat itu seperti institusi kekeluargaan, kewangan, politik, kemasyarakatan, perundangan, pendidikan, ekonomi, sosial, kepercayaan dan keagamaan. Budaya berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa, kehendak, keperluan masyarakat atau melalui proses akulturasi iaitu proses dimana budaya itu dimodifikasi melalui perhubungan atau pendedahan dengan budaya lain (Devito, 2009). Sebagai contoh, kita lihat bagaimana pendatang-pendatang Indonesia yang berada di Malaysia mengubah cara mereka berpakaian, bercakap dan bertingkahlaku. Budaya berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. Budaya tidak hanya tertakluk kepada Negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun dan sebagainya malahan juga bangsa seperti budaya Melayu, Cina, India, Hispanic dan Arab. Budaya juga wujud dalam pelbagai konteks lain seperti organisasi dan institusi. Kita sering mendengar orang menyebut budaya organisasi (Matsushita, Sanyo, IBM, Nyundai), institusi seperti university awam dan swasta, sekumpulan manusia seperti budaya mat rempit, budaya kerja (budaya kerja cemerlang) dan sebagainya lagi. Budaya dan bahasa saling berkaitan kerana transmisi budaya dilakukan melalui bahasa atau komunikasi (Pearson dan rakan-rakan, 2011). Islam tidak meletakkan institusi agama di bawah budaya sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Bagi Islam, segala institusi yang dinyatakan seharusnya diletakkan di bawah Islam itu sendiri kerana Islam mengatasi segala-galanya dan ia merupakan cara hidup. Sebarang perubahan yang berlaku pada mana-mana institusi atau budaya itu mestilah dalam ruangan lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Perubahan yang dibenarkan oleh Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Umpamanya, dari segi cara berpakaian, Islam membenarkan fesyen tetapi mestilah menutup aurat. Islam membenarkan umatnya meminjamkan wang tetapi mengharamkan riba. Dari segi komunikasi, Islam menggalakkan perbincangan dan musyawarah tetapi mestilah berpaksikan kebenaran bukan mengikut suara

setelah British memerintah Negara ini. kegiatan-kegiatan komunikasi antara budaya menjadi semakin penting dan signifikan. Sebaliknya. Ini menyebabkan berlakunya pertembungan dan percampuran budaya dan malah mungkin mewujudkan budaya baru. kepakaran. Jika sebelumnya hanya satu budaya sahaja yang terdapat di kawasan itu tetapi setelah berlakunya proses migrasi. Akan tetapi. Cina dan India. kalaulah agama itu diletakkan di bawah budaya. Fenomena ini telah mengubah keadaan demografi setempat. Ini kerana sebuah Negara itu tidak dapat menghasilkan semua barangan yang diperlukannya akibat halangan pelbagai faktor seperti cuaca. Untuk melihat fenomena ini. Walau bagaimanapun. Itulah yang telah berlaku di Barat. dengan berkembangnya sistem pendidikan dan sektor pekerjaan di Negara ini. kemudahan.BUDAYA DAN KOMUNIKASI3 majoriti. Dari segi sejarahnya. menyebabkan wujudnya pelbagai budaya. pentafsiran budaya mengikut Islam dan Barat amatlah berbeza. Malaysia telah menerima kemasukan rakyat asing yang melimpah-limpah dan proses pertembungan budaya itu menjadi semakin ketara. kita tidak perlu pergi ke Negara lain. Dengan itu. kita hanya menyentuh tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sesuatu budaya dan tidaklah memperkatakannya secara mendalam. Lihat sahaja Negara kita. Saling Kebergantungan Ekonomi Dewasa ini kebergantungan ekonomi antara satu Negara dengan Negara yang lain merupakan satu fenomena biasa. Perubahan Demografi Dalam era globalisasi ini manusia lebih bebas bergerak kerana terciptanya pelbagai jenis kenderaan dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. Contohnya. apabila manusia mengubah cara pergaulannya. mereka telah membawa ramai orang-orang Cina dan India untuk bekerja di sini dan dengan itu berlakulah pertembungan budaya Melayu. KENAPAKAH BUDAYA PENTING DALAM KOMUNIKASI? Devito (2009) menyatakan terdapat lima sebab kenapa budaya penting dalam komunikasi iaitu (1) perubahan demografi (2) peningkatan sensitivity terhadap perbezaan budaya (3) saling kebergantungan dalam ekonomi (4) kemajuan dalam teknologi maklumat. Malaysia. maka agama terpaksa merelakannya. Oleh yang demikian. agama juga terpaksa membenarkannya. Migrasi manusia berlaku dari satu Negara ke satu Negara yang lain. akan turut mengubah amalan agama itu. penduduk asal Negara ini ialah orang Melayu. dan (5) kompeten komunikasi khusus pada sesuatu budaya iaitu apa yang boleh pada satu budaya tidak semestinya boleh pada budaya yang lain. Islam membenarkan penggunaan media baru tetapi bukan untuk menyampaikan gambar-gambar lucah dan menaburkan fitnah. dalam membincangkan budaya dan komunikasi ini. . Begitu juga dalam sektor perbankkan. sebarang perubahan yang berlaku pada budaya. dari pergaulan yang terhad mengikut agama kepada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. bilamana manusia mengatakan institusi kewangan hendaklah mengamalkan riba bagi memperolehi keuntungan. Kini.

Teknologi Komunikasi Revolusi teknologi maklumat yang sedang melanda kita ketika ini amat memungkinkan berlakunya pertembungan budaya. facebook. Contohnya. sekiranya orang Amerika mempengerusikan mesyuarat dan ia mengharapkan partisipasi ahli sama seperti mesyauarat dalam kalangan masyarakat Amerika. Di satu pihak. peperangan di Iraq atau perlawanan akhir bola sepak Juara-juara Kelab Eropah dapat kita saksikan secara langsung walaupun kita berada jauh dari lokasinya. insuran. krisis nilai. Sensitiviti Budaya Masyarakat sering menyanjung dan memandang tinggi budaya yang diamalkannya dan akan mempertahankannya dengan apa cara sekalipun. Mereka lebih suka mendengar dan tidak akan bercakap secara semberono. Ini jauh berbeza dengan masyarakat Amerika yang bebas untuk meluahkan idea dan pandangannya. . Malaysia mengeksport barangan elektronik dan minyak ke Jepun tetapi dalam masa yang sama mengimport produk-produk Jepun seperti kereta dan berbagai jenis jentera. kesopanan dalam berkomunikasi amat dititik beratkan. syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia bukan hanya mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerjanya bahkan juga menggunakan kemudahankemudahan yang kita sediakan seperti kemudahan pengangkutan. Mereka menjadi amat sensitif apabila amalan budayanya dikritik dan dicemuh. wujudlah toleransi budaya dan ini merupakan kaedah penting dalam menggalakkan komunikasi antara budaya dan membantu mewujudkan keharmonian hidup manusia sejagat. konflik agama. Dengan mempelajari dan memahami budaya masyarakat lain.BUDAYA DAN KOMUNIKASI4 teknologi. e-mail dan sebagainya merancakkan lagi kegiatan komunikasi manusia. Lebih-lebih lagi apabila manusia hari ini mempunyai daya mobiliti yang tinggi dan bekerja bukan hanya di dalam budayanya. Pengebomam di Afghanistan. ketegangan kaum. berlakulah kegiatan import-export yang luas antara Negara. Bagi orang Asia. Umpamanya. Saling kebergantungan ekonomi ini juga boleh dilihat dari segi operasi syarikat-syarikat yang berstatus multi-national. Penyebaran maklumat melalui internet. khususnya masyarakat Malaysia. Oleh itu. Dalam pada itu. membantu seseorang itu meningkatkan kesedaran terhadap sensitivity budaya masyarakat berkenaan. Kompeten Komunikasi Tidak semua apa yang dilakukan di sesuatu budaya boleh dilakukan dan diterima oleh budaya yang lain. manusia suka memandang rendah dan mencemuh budaya orang lain dan sering menganggap budayanya lebih superior. salah tafsir. Kegiatan mereka yang merentasi Negara dan budaya menjadikan operasinya begitu mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. kos pengeluaran dan sebagainya lagi. Kita bukan hanya mudah untuk mendapatkan maklumat tetapi dapat menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa itu berlaku. Maka. malahan di dalam budaya masyarakat lain. Dengan itu. perbankkan dan sebagainya lagi. prejudis bangsa dan pelbagai masalah lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sekiranya teknologi maklumat digunakan tanpa berhati-hati.

sesuatu perkara yang efektif di dalam sesuatu budaya tidak semestinya efektif juga dalam budaya lain. menekankan tentang peri pentingnya nilai-nilai kelompok atau kolektif seperti amalan tradisi. Britain. keseronokan. hak. budaya kolektif. namun ianya gagal dilaksanakan di Negara itu kerana sikap dan sifat bekerja masyarakat USA yang begitu individualistik. Korea. tiada limitasi sejauh mana mereka boleh lakukan sesuatu sekiranya mereka mahu. Sebaliknya. Dalam budaya . Sebaliknya. Pakistan dan sebagainya lagi. Malaysia. Dalam budaya ini. Mereka percaya bahawa individu boleh mengawal matlamat dan destininya. Orientasi Individual dan Kolektif Dalam budaya individual. iaitu (1) Orientasi Individu dan Kolektif (2) Budaya Kontek-rendah dan tinggi (3) Power Distance (4) Budaya Maskulin dan Feminin dan. pencapaian dan kebebasan kumpulan. mempunyai determinasi sendiri dan bekerja kuat. Contoh-contoh Negara ini ialah Jepun. Trenholm dan Jensen (2009) menyebut budaya ini sebagai control culture. Walaupun pencetus idea ini ialah Dr Damming dari USA. 2009). pencapaian dan kebebasan individu lebih diutamakan berbanding dengan identiti. apa yang lebih ditekankan ialah nilai-nilai individu seperti kuasa. hak. identiti.BUDAYA DAN KOMUNIKASI5 ia akan mengalami kekecewaan. Satu contoh lagi yang boleh kita lihat ialah perlaksanaan Kumpulan Kawalan Mutu (KKM) atau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMMK) yang kini dikenali juga sebagai Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK). murah hati dan kepatuhan (Devito. 2009). Cina. Pusat kawalan tingkahlaku adalah dalam diri sendiri (Trenholm & Jensen. Bagaimanakah budaya berperanan dalam komunikasi? PERBEZAAN BUDAYA Kajian-kajian membuktikan terdapat beberapa sebab kenapa budaya berbeza. Australia. New Zealand. Contoh Negara-negara yang mengamalkan budaya ini ialah USA. Indonesia. Ini kerana budaya masyarakat Jepun yang suka bekerja secara berkumpulan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Sebaliknya. 2010). ia juga mungkin mengalami kekecewaan kerana sukar untuk mengawal mereka. Canada dan Belanda. Keutamaan diberikan kepada pencapaian matlamat individu dan berkomunikasi secara berterus terang (Tubbs & Moss. ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan sehingga menjadi satu amalan penting di dalam sistem pengurusan Jepun. 2009). dan stimulasi (Devito. apabila idea ini di bawa ke Jepun. (5) Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance. Justeru itu. Devito (2009) dan Tubb & Moss (2010) memberikan lima sebab utama kenapa perkara ini terjadi. pencapaian. kalaulah orang Malaysia mempengerusikan mesyuarat yang ahli-ahlinya terdiri daripada orang Amerika.

Mereka sering mengambil tahu antara satu sama lain seperti bertanya khabar. Kepada kumpulan budaya kolektif. Nature mestilah dikuasai dan dieksploitasi untuk kemanusiaan. sekiranya berlaku banjir. Trenholm & Jensen (2009) mengistilahkan budaya ini sebagai constraint culture. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak konflik individu (Tubbs & Moss. 2009). Sama juga keadaannya dengan budaya kolektif dimana kolektivisme mendatar merujuk kepada persamaan status individu di dalam kumpulan itu dan kolektivisme menegak merujuk kepada status hirarki di dalam kumpulan itu seperti kedudukannya sebagai pemimpin. orang yang berbudaya kolektif berkata “itulah rezki saya dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka”. dan di dalam sesetengah budaya individu juga. nasib atau kehendak supernatural. dari segi status. Mereka akan bermasalah jika berinteraksi (Trenholm & Jensen. kebun tidak dibersihkan dan pokok sawit tidak dibaja”. Bagi situasi pertama. budaya kolektif sering menentang pembaharuan dan perubahan serta lebih bersedia menerima sesuatu seadanya. Orang yang berbudaya individu akan mengatakan “saya kurang usahasa.BUDAYA DAN KOMUNIKASI6 ini. manusia mesti membina empangan untuk mengawal banjir itu. Budaya Kontek Tinggi dan Kontek Rendah Dalam budaya kontek tinggi. Walaupun di dalam budaya individu. 2009). Matlamat dan kebajikan kumpulan adalah lebih penting berbanding dengan pencapaian dan kehendak individu. “kenapa hasil kelapa sawit anda tidak begitu menggalakkan sedangkan orang lain memperolehi hasil yang banyak?”. 2009). Sekiranya dibuat perbandingan jawapan oleh kedua-dua pihak terhadap soalan ini. Bagi mereka manusia tidak boleh mengubah nature (Trenholm & Jensen. bergaul dengan jiran-jiran dan saling berhubung. golongan budaya kolektif ini dianggap sebagai berpura-pura. ketua dan sebagainya (Trenholm & Jensen. Hubungan anggota kelompok adalah kuat dan merasakan saling bergantung antara satu sama lain. Sebaliknya. Pusat kawalan tingkahlaku berpaksi pada masyarakat dan percaya bahawa individu tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk mengubah nasibnya. hipokrat dan pak turut. Contohnya. Sebaliknya. Mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam “membaca” tingkahlaku bukan lisan. golongan individualist ini mungkin dianggap sebagai bersifat ketuanan dan kompetitif sedangkan kepada individualist. Kejayaan diukur dari sumbangan individu terhadap pencapaian kumpulan secara keseluruhan (Trenholm & Jensen. suka . secara umumnya. 2009). Budaya individu cuba memisahkan nature dengan kemajuan. Tidak semua budaya individu atau kolektif sama. 2010) Kedua-dua budaya ini mempunyai hubungan yang berbeza dengan alam persekitaran. pakar-pakar menyebutnya sebagai individualisme mendatar manakala situasi kedua disebut sebagai individualisme menegak. Peristiwa yang berlaku merupakan satu ketentuan. Mereka lebih materialistik. diakui dan diterima pakai. kebebasan dan autonomi diberikan keutamaan. hubungan ahlinya adalah akrab. Bagi mereka manusia adalah jisim yang istimewa dan berbeza dengan benda-benda hidup yang lain. setiap orang adalah sama akan tetapi perbezaan dalam status-status lain seperti jawatan dan pekerjaan. 2010). Ada kemungkinan timbul masalah sekiranya kedua-dua pengamal budaya individu dan kolektif ini bekerja secara bersama. tumpuan diberikan kepada bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok. Lebih kurang dua per tiga penduduk dunia merupakan pengamal budaya ini (Tubbs & Moss.

India. Itulah yang merupakan intipati komunikasi yang baik (Trenholm & Jensen. Penerima dari budaya kontek tinggi akan merasakan bahawa komunikasi kontek rendah terlalu kasar dan mungkin dalam sesetengah kes. Kontek tidak memainkan peranan yang ketara kerana maksud dinyatakan dengan jelas melalui percakapan. Pastinyalah akan timbul masalah sekiranya orang yang berbudaya kontek tinggi berkomunikasi dengan mereka yang berbudaya kontek rendah. Devito. 2009). Begitupun kuasa itu masih boleh dipersoalkan dan dibantah. menekankan kepada maksud mesej yang disampaikan secara lisan dan berkongsi maklumat yang mereka enkod (Tubbs & Moss. Budaya kontek tinggi sering dikaitkan dengan budaya kolektif manakala budaya kontek rendah dikatakan lebih mirip kepada budaya individu ( Tubbs & Moss. mereka lebih suka berterus terang. Di dalam sesetengah masyarakat. taburan kuasa agak seimbang dalam kalangan masyarakat. Trenholm dan Jensen (2009) menyatakan bahawa di dalam budaya kontek tinggi. Perbezaan kuasa tidak begitu ketara (Devito. Banyak maklumat dalam komunikasi berada dalam kontek atau pada orang berkenaan. wujudlah jurang perbezaan kuasa yang luas. 2009). 2009). Mexico. 2010). 2009). banyak maksud yang tersembunyi dan tidak dinyatakan. maklumat yang dikongsi melalui komunikasi sebelumnya. 2009) dan mereka menekankan kepada persamaan. iaitu dengan siapakah mereka bercakap. Oleh itu. sedangkan majoritinya anggota masyarakat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa atau hanya mempunyai kuasa yang sedikit. Transeksi yang formal dibuat secara bertulis dan dianggap sebagai kontrak (Devito. Jarak Kuasa/Power Distance Jarak kuasa merujuk kepada darjah penerimaan masyarakat terhadap authority dan organisasi berhirarki sebagai sesuatu yang natural di dalam budaya mereka (Tubbs & Moss. Brunei. mencari makna tersembunyi. Kuasa yang ada pada seseorang itu sesuai dalam lingkungan peranan yang diberikan kepadanya seperti seorang guru. 2010. dalam sebuah masyarakat yang mengamalkan jarak kuasa rendah. Franchis. mengandaikan bahawa mesej yang dinyatakan bukanlah merupakan mesej yang sebenar. melalui andaian-andaian sesama mereka. doktor. agak “kurang” menggunakan komunikasi lisan dan lebih suka berdiam diri (Tubbs & Moss. Contoh Negara sedemikian ialah Malaysia. 2010) . pegawai kerajaan dan sebagainya. dan melalui pengalaman-pengalaman yang dikongsi (Devito. Venezuela dan banyak lagi. . dalam situasi yang macam mana dan apakah persamaan-persamaan dalam kepercayaan mereka untuk memahami maksud yang disampaikan oleh sumber. Justeru itu. tentera. Sebaliknya. 2009). penyelia. Contohnya. Sebaliknya. Indonesia. 2010). Negara-negara Arab. Penerima kontek rendah mungkin akan keliru tentang komunikasi budaya kontek tinggi dan hairan apakah yang mengngekang sumber untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada difikiran mereka (Trenholm & Jensen. penerima mestilah melihat pada kontek.BUDAYA DAN KOMUNIKASI7 berselindung atau berkias dalam menyampaikan sesuatu kerana ingin “menjaga” perasaan dan hati orang lain. Cina. Mereka di dalam budaya kontek rendah ini menekankan kepada ketepatan dan kejelasan serta tidak sepatutnya ada agakanagakan makna. di dalam budaya kontek rendah. didapati hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimiliki itu amatlah kuat. eksplisit. Inilah yang dikatakan sebagai budaya jarak kuasa tinggi.

Dalam budaya ini. Oleh itu. sekiranya seorang pentadbir yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa tinggi mengarahkan pekerja yang berpegang kepada amalan budaya jarak kuasa rendah. Sebaliknya. dalam masyarakat Melayu. Didapati bahawa pengamal budaya jarak kuasa tinggi lebih cenderung menjadikan persamaan tahap status sosio-ekonomi sebagai faktor penentu kepada pemilihan pasangan mereka. Pentadbir tadi mengharapkan yang pekerjanya akan mematuhi sepenuhnya arahan yang diberikan. peluang untuk berbincang dan mempersoalkan arahan yang diterima. Contoh Negara-negara yang menamalkan budaya ini ialah Australia. jarang sekali murid mempertikaikan gurunya. tidak akan meminta penjelasan dan huraian yang lebih lanjut tentang arahan itu dan malah jika diminta untuk memberi pendapat.BUDAYA DAN KOMUNIKASI8 sekiranya dirasakan perlu dan sesuai (Tubbs & Moss. . Inilah yang disebut sebagai budaya maskulin. jika seorang pentadbir yang berbudaya jarak kuasa rendah mentadbir pekerja yang berbudaya jarak kuasa tinggi. Ada budaya yang memberikan tempat dan peranan yang lebih tinggi kepada golongan lelaki sahaja dengan alasan lelaki lebih tahan lasak. Di India. gelagat yang biasa ditonjolkan oleh budaya jarak kuasa tinggi ialah mereka hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan dan perintah yang diberikan oleh superior mereka dengan tidak mempersoalkannya manakala di dalam budaya jarak kuasa rendah. lebih aktif. pelajar dikehendaki mendemonstrasikan kehebatan dan kemampuan mereka tentang subjek itu dan malah boleh mencabar guru mereka. Budaya Maskulin dan Feminin Persepsi terhadap peranan jantina di dalam masyarakat berbeza dari satu budaya ke satu budaya Iaitu bagaimanakah seharusnya lelaki atau perempuan memainkan peranan mereka di dalam masyarakatnya. Contohnya. agresif. Akan tetapi. mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. tiada soal jawab dan laksanakan arahan itu dengan sebaik mungkin sedangkan pekerja mahukan penjelasan yang lebih mendalam. 2010). Murid hendaklah bersopan santun dan menghormati sepenuhnya akan guru mereka. kuat dan lebih berjaya. 2009). Visyas dan Sudras. Jurang komunikasi yang luas sering wujud dalam budaya jarak kuasa tinggi seperti komunikasi guru dan murid. Mereka juga boleh berbincang secara bebas dan terbuka dengan guru-guru mereka (Devito. fenomena ini digambarkan di dalam filem Ibu Mertuaku dan Antara Dua Darjat. Dari segi komunikasi kepengurusan. stail komunikasi yang digunakan lebih bercorak authoritarian manakala budaya jarak kuasa rendah mengamalkan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Pekerja menganggap pentadbir itu autokratik. asertif. di dalam budaya jarak kuasa rendah. Ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada pentadbir berkenaan. USA dan Israel. subordinat boleh mempersoalkan dan membincangkan tentang arahan yang diberikan oleh supervisor kepadanya secara terbuka dan bersemuka. Terdapat perbezaan yang ketara dalam amalan berkomunikasi antara kedua-dua budaya ini. Denmark. mereka akan mematuhi segala arahan yang diberikan tanpa mempersoalkannya. golongan Brahmin hanya boleh berkahwin dengan Brahmin sahaja dan begitu jugalah dengan kasta-kasta yang lain seperti Kshatria. Bermakna orang kaya akan memilih orang yang kaya juga manakala orang yang miskin akan memilih orang yang miskin sebagai pasangan hidup mereka. angkuh dan sombong. New Zealand. Bagi masyarakat pengamal budaya jarak kuasa tinggi. pastinya akan menghadapi masalah komunikasi.

Sebaliknya. Penghindaran Ketidakpastian/Uncertainty Avoidance Terdapat budaya yang begitu sensitif terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan manakala sesetengahnya pula tidak begitu mengambil kisah untuk menghindarinya. dan menggunakan perundingan di dalam menyelesaikan konflik. Dari segi komunikasi. sejauh manakah sesuatu budaya itu mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan diri mereka untuk mengelakkan atau berhadapan dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan. Australia. kaum wanita dinilai sebagai lebih sederhana. berfokuskan kualiti hidup. Great Britain. Penghindaran ketidak pastian atau Uncertainty Avoidance merujuk kepada sejauh manakah ahli sesuatu budaya itu cuba untuk mengelakkan ketidak pastian atau ketidak jelasan terhadap sesuatu (Tubbs & Moss. Switzerland. Sebuah budaya feminin yang tinggi. iaitu. 2010). mereka tidak begitu terikat . Venezuela.BUDAYA DAN KOMUNIKASI9 peranan jantina didefinisikan dengan tegas dan jelas (Tubbs & Moss. melihat gelagat ini dari sudut yang lebih positif dengan mengistilahkannya sebagai ambiguity tolerance atau toleran ketidak pastian iaitu sejauh mana sesuatu budaya itu boleh bertolak ansur dengan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Organisasi feminin pula. Kaum lelaki dianggap lebih berkemampuan untuk menghadapi konflik bersemuka. Ahli-ahli budaya HAT/LUA menganggap ketidak pastian sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan mereka. Denmark. menumpukan pekerja bawahan dan memberikan imbuhan kepada pekerja mereka berdasarkan kepada sumbangannya terhadap organisasi. Dalam budaya feminine. Finland. dan menentang sebarang perbezaan secara kompetitif. Mereka tidak takut menghadapinya dan menerimanya sekiranya berlaku. Menurut beliau. Negara-negara seperti Jepun. Dengan erti kata lain. organisasi juga boleh dinilai sebagai maskulin atau feminin. Belanda. German dan Negara-negara Arab adalah contoh Negara-negara budaya maskulin tinggi. Yuslavia. Mereka menekankan kepada kejayaan. Portugal dan Thailand. dan lemah lembut. Low-Uncertainty Avoidance (LUA) dan High-Uncertainty Avoidance (HUA). dan mensosialisasikan masyarakatnya supaya lebih asertif. 2010). Costa Rica. Contohnya. Organisasi maskulin menggalakkan persaingan dan agresif. Menurut Devito (2009). Mereka juga selesa dan toleran dengannya. 2009). Tubbs dan Moss (2010) membahagikan budaya uncertainty avoidance kepada dua. Mereka lebih menekankan kepada situasi menang-menang (Devito. Devito (2009). sopan santun. Contoh Negara-negara yang berbudaya demikian ialah Sweeden. Chile. bertolak ansur. kurang kompetitif dan kurang agresif. Mereka menekankan kepada kepuasan pekerja dan memberi imbuhan kepada pekerja berdasarkan keperluan mereka. budaya ambiguity tolerance ini terbahagi kepada dua iaitu High-Ambiguity-Tolerant (HAT) atau Low-Uncertaity Avoidance (LUA) dan Low-Ambiguity-Telerant (LAT) atau HighUncertainty Avoidance (HUA). akan mensosialisasikan masyarakatnya ke arah kesederhanaan dan menekankan kepada hubungan interpersonal yang akrab. 2009). Lelaki diharapkan mengaplikasikan strategi menang-kalah (Devito. kenaikan gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang mempunyai ramai anak berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak sahaja walaupun produktiviti pekerja yang ramai anak itu lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai seorang anak tadi. Mexico. bercita-cita tinggi dan bersaing. Ireland. Norway.

Franchis dan El Salvador. Sebaliknya. 2009). Orientasi Tindakan Dalam orientasi tindakan. 2010). mereka lebih suka kepada ketidak pastian. Penyesuaian diri adalah lebih penting berbanding dengan kemampuan kerja. Mereka bersedia bertolak ansur dengan individu yang tidak mematuhi peraturan yang sama sebagai budaya majority dan mungkin pula menggalakkan pendekatan dan perspektif yang berlainan (Devito. Bagi pekerja di Negara yang mengamalkan budaya HAT/LUA. telah menyatakan dua faktor lain yang turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya itu. USA. kedua-dua budaya ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Mereka menolak tingkahlaku yang “tidak produktif”. Jamaica. mereka boleh meninggalkan tempat kerja atau bercuti sahaja dan kerja-kerja yang terbengkalai hanya akan dibuat selepas masalah keluarga itu dapat diselesaikan. mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak ketidak pastian dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui apakah yang akan berlaku seterusnya selepas sesuatu terjadi. Bagi mereka manusia mesti dinilai berdasarkan kemampuannya melakukan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan bukan atas dasar kenalan dan persahabatan. bagi pekerja budaya LAT/HUA. Malaysia dan India adalah antara contoh-contohnya. Trenholm & Jensen (2009) disamping bersetuju dengan kelima-lima faktor yang menyebabkan perbezaan budaya. Budaya ini mewujudkan peraturan-peraturan yang amat jelas untuk berkomunikasi dan ianya mestilah dipatuhi Devito. . orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Sekiranya ada antara anggota keluarga yang sakit atau menghadapi masalah. gusar terhadap perbuatan membuang masa dan menilai diri mereka berdasarkan penyempurnaan kerja dan pencapaian material. Dalam budaya LAT/HUA. Mereka suka lebih banyak peraturan dan maklumat bagi mengelakkan ketidak pastian dan tingkahlaku yang boleh diramalkan serta tidak suka kepada kepelbagaian. Budaya ini menekankan kepada penyempurnaan tugas dan pencapaian matlamat. kejelasan objektif. iaitu. Singapura. Ini berbeza dengan doing cultures dimana pekerja itu harapkan terus datang bertugas dan menyelesaikan masalahnya pada masa yang terluang dan tidak menjejaskan kerja (Trenholm & Jensen. Contoh-contoh Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Greece. arahan-arahan yang tepat regimentasi dan penjadualan kerja jelas. Dari segi komunikasi. ada budaya yang dipacu oleh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apa yang penting ialah menjaga hubungan baik. Inilah yang disebut sebagai sebagai doing cultures (Trenholm & Jensen. mereka mahukan kepastian. Ini disebut mereka sebagai being cultures. 2009). Sebaliknya pula terdapat budaya yang mementingkan kenalan dan hubungan peribadi berbanding dengan penyempurnaan tugas. Mereka tidak teruja untuk bekerja keras seperti doing culture. Mereka juga suka kepada kepelbagaian dan lebih flexibal serta terbuka kepada perubahan (Tubbs & Moss. Hong Kong. pergaulan dan berbual-bual dengan rakan sekerja bukanlah merupakan satu pembaziran masa. kreativiti dan flexibiliti. 2009).BUDAYA DAN KOMUNIKASI10 dengan peraturan komunikasi dan hubungan. Jepun. tidak perlukan arahan-arahan atau peraturan kerja yang detail dan menyanjung kebebasan. Portugal. 2009). Bagi mereka ketidak pastian adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu didahapi.

Ada budaya yang begitu terikat dengan masa manakala ada budaya yang begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. 2009). temujanji diambilkira dengan serius.BUDAYA DAN KOMUNIKASI11 Sikap Terhadap Masa Corak dan cara penggunaan masa juga berbeza mengikut budaya. 2009). nilai atau cara bertingkahlaku yang berbeza (Devito. Jepun dan Arab berdasarkan kepada orientasi individu dan kolektif. kontek tinggi dan rendah. Masyarakat ini begitu rigid dengan masa dan masa dibahagi-bahagikan dengan penuh perkiraan. Bagi mereka. masa amatlah bernilai dan tidak boleh terbuang begitu sahaja. boleh berubah-ubah dan begitu flexibal. akan berasa terkejut. tidak dilakukan atau mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. berurusan di Negara M-time. ada juga budaya begitu ‘longgar’ dalam menggunakan masa. faminin dan maskulin. Mesej . Sebaliknya. ketepatan masa. jarak kuasa. sila rujuk gambar rajah 6. marah dan amat kecewa apabila berurusan di Negara budaya P-time kerana timbul masalah ketepatan masa dalam melakukan temujanji atau pengendalian kerja yang lambat akibat gangguan-gangguan lain. seorang yang datang dari budaya M-time. orientasi tindakan dan sikap terhadap masa. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komunikasi antara budaya. KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA Komunikasi antara budaya merujuk kepada komunikasi antara mereka yang mempunyai pegangan budaya. Mesyuarat dan temujanji jarang dimulakan mengikut jadual (Trenholm & Jensen. Dalam keadaan demikian. Bincangkan persamaan dan perbezaan antara budaya Melayu. satu perkara untuk satu masa. seorang yang datang dari budaya P-time. akan turut berasa kecewa kerana masyarakat M-time rigid dengan penggunaan masa dan mungkin menyebabkan temujanjinya terpaksa dibatalkan atau ditunda (Trenholm & Jensen.1 yang menyentuh tentang model komunikasi antara budaya. Terdapat dua bentuk budaya yang dikaitkan dengan penggunaan masa iaitu budaya yang memecahkan dan membahagikannya secara linear dimana masa digunakan mengikut urutan. Namun. Penggunaan masa tidak dijadualkan secara teratur. Biasanya apa yang telah dijadualkan untuk dilakukan pada waktu itu. melakukan aktiviti menepati jadual dan bukan sebaliknya. 2009). Budaya ini disebut sebagai budaya monokronik atau monochronic cultures atau dikenali juga sebagai M-time cultures (Trenholm & Jensen. Budaya ini dikenali sebagai budaya polykronik atau polychronic cultures yang juga disebut sebagai P-time cultures. 2009) dan kerja-kerja boleh ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kehendak seseorang itu.

h. Komunikasi antara gender iaitu antara lelaki dan perempuan. bulatan yang besar itu ialah budaya individu yang berkomunikasi. Tidak kira sama ada perbezaan budaya itu kecil (seperti Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia) ataupun besar (nelayan Malaysia dengan usahawan Jepun). Menurut Devito (2009). Jadi budaya mempengaruhi setiap aspek dalam komunikasi kita. Komunikasi jenis ini dikenali juga sebagai komunikasi antara ethnic atau interethnic communication. Komunikasi antara dua budaya kebangsaan yang berbeza. ada juga tokoh-tokoh komunikasi . terdapat beberapa bentuk komunikasi antara budaya. 2009). iaitu: a. d.BUDAYA DAN KOMUNIKASI12 SumberPenerima SumberPenerima Rajah 6. Komunikasi antara mereka yang datang dari kumpulan ethnik yang berbeza seperti orang Bajau berkomunikasi dengan orang Dusun atau Melayu dengan Kadazan. f.1 Model Komunikasi Antara Budaya Dalam model ini. Komunikasi antara budaya kecil yang wujud dalam budaya besar seperti pensyarah dengan pelajar-pelajar dan penyelidik dengan masyarakat. semua mesej yang disampaikan tercetus dari konteks budaya yang unik dan konteks itu mempengaruhi kandungan dan bentuk mesej (Devito. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara rasa tau interracial communication. Ini kerana peranan gender banyak dipelajari dari budaya. Komunikasi antara mereka yang berlainan agama seperti orang Islam dengan Budha dan Yahudi dengan Kristian. Namun begitu. contohnya orang Malaysia dengan Thailand atau orang Korea dengan Indonesia. Komunikasi antara warganegara yang berlainan seperti rakyat Malaysia dengan Rakyat Korea atau rakyat Singapura dengan rakyat Thailand. mempersepsikan. Komunikasi ini juga dikenali sebagai komunikasi antara bangsa atau international communication. menginterpretasikan dan bertindak mengikut budaya kita dan begitu jugalah di pihak yang satu lagi. c. e. kita akan menyatakan. g. b. Kedua-dua komunikator datang dari budaya yang berbeza. Komunikasi antara dua orang yang berbeza bangsanya seperti orang Melayu Malaysia dengan Cina Malaysia atau Cina Malaysia dengan India Malaysia. Komunikasi antara budaya kecil dengan budaya dominan (peripherial and dominant culture) seperti komunikasi antara orang tua dengan kelompok majority remaja. Lelaki mempunyai peranannya sendiri manakala wanita juga mempunyai peranannya sendiri. Dengan itu. manakala bulatan di bahagian dalam yang lebih kecil melambangkan komunikator berkenaan.

dan natural berbanding dengan budaya orang lain (Devito. iaitu sikap dan cara bertingkahlaku dimana kita mengetahui dan menyedari wujudnya perbezaan budaya. pembangunan sosial dan manusia sejagat serta penerokaan ilmu. wujudlah pelbagai halangan komunikasi antara budaya yang kadangkala amat sukar untuk ditangani. Kita tidak bersedia untuk berkomunikasi dengan orang yang datang dari budaya lain kerana takut menimbulkan masalah. ‘dunia ini menjadi semakin kecil’. maka kita telah melakukan enthnocentrisme dan kta telahpun merendah-rendahkan budaya orang lain. lebih melihat kepada perbezaan dan tidak cuba untuk mencari persamaan. Begitu juga dengan kadar mobility manusia yang tinggi kerana berkembangnya industri pelancongan. Ini kerana terciptanya alat-alat pengangkutan moden. 2009). sering kali berbeza dengan tingkahlaku kita sendiri. Ethnocentrisme Ethnocentisme adalah satu kepercayaan atau keyakinan bahawa kumpulan atau budaya yang dipegangnya itu lebih superior dari kumpulan atau budaya lain (Pearson dan rakan-rakan. Apabila kita menyebut bahawa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. terciptanya teknologi komunikasi yang canggih dan secara maya.BUDAYA DAN KOMUNIKASI13 yang mengklasifikasikan komunikasi gender ini sebagai komunikasi silang budaya atau cross cultural communication. kita begitu selesa dengan sesuatu yang sama dengan kita dan tidak mahu meneroka sesuatu yang baru. Dalam komunikasi antara budaya satu perkara yang perlu diingat. meningkatkan lagi keperluan kemahiran komunikasi antara budaya. . ialah sensitiviti budaya. Marilah kita bincangkan satu per satu. 2011). Ini disebabkan terdapatnya banyak perbezaan cara berkomunikasi dan mendengar antara lelaki dan perempuan. Apa yang menjadi masalah besar kepada kita ialah.. Melakukan komunikasi antara budaya bukanlah merupakan satu perkara mudah. superior. Walaupun begitu. Halangan-halangan Komunikasi Antara Budaya Di bahagian awal buku ini kita telah memperkatakan tentang pelbagai halangan komunikasi. 2009). ia perlu dilakukan kerana kini. dunia benar-benar menjadi satu perkampungan besar atau apa yang disebut sebagai global village. Ia merupakan satu kecenderongan untuk menilai nilai. Ia merupakan satu kecenderongan untuk melihat orang lain dan tingkahlakunya dengan menggunakan tapisan budaya sendiri. Dalam komunikasi antara budaya semua halangan-halangan yang telah dibincangkan itu tetap wujud malahan ditambah beberapa factor yang lain. wujudnya saling bergantung antara satu Negara dengan Negara yang lain. Sensitiviti budaya ini penting bagi mengukir keamanan dunia dan pertumbuhan ekonomi. dan tingkahlaku budaya kita lebih positif. meluasnya ruang lingkup perniagaan hinggakan merentasi sempadan Negara dan benua. kepercayaan. keberkesanan komunikasi interpersonal (Franklin & Mizell dalam Devito. Realitinya. 2009). logikal. atau cara bangsa kita makan lebih baik dari cara bangsa lain makan. Maka. Kita juga mungkin tidak tertarik dengan perbezaan itu dan tidak mahu melakukan usaha-usaha tambahan bagi membentuk hubungan dan persefahaman (Trenholm & Jensen. bidang pendidikan dan rawatan kesihatan menjadi satu perniagaan dan wujudnya dasar-dasar seperti globalisasi dan liberalisasi.

akan menunjukkan darjah ethnocentrisme yang lebih rendah terhadap orang Taiwan berbanding dengan orang Arab. Walaupun begitu ethnocentrisme tidak sentiasa membawa perkara yang negatif. contohnya. Darjah kekuatan perasaan ethnocentrisme kita berbeza dari satu bangsa atau kumpulan ke satu bangsa atau kumpulan yang lain. Kita generalisasikan apa yang selalu dilakukan oleh mereka yang ada di dalam kumpulan itu (lelaki tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi mereka). Contohnya. lelaki. 2010). Keahlian di dalam sesuatu kumpulan boleh mempengaruhi semangat ethnocentrisme seseorang. Namun begitu. Ada masanya ethnocentrisme yang tinggi amat diperlukan. seorang Melayu. Stereotype Pada asalnya perkataan stereotype merupakan istilah yang digunakan dalam percetakan iaitu kepingan logam atau besi (plate) yang digunakan untuk mencetak imej yang sama secara berulang-ulang kali. Ia merupakan generalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dan dibuat berdasarkan pengalaman kita yang begitu terhad dan tidak tepat. Perbuatan seperti ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi antara budaya. Ia juga boleh memecahbelahkan manusia dan menggagalkan perundingan antara budaya (Tubbs & Moss. Contohnya. Mungkin juga menyebabkan keengganan untuk berkongsi atau menerima sesuatu dari budaya lain walaupun ia menguntungkan. Ini kerana ethnocentrisme yang tinggi itu dapat membantu meningkatkan semangat petriotisme dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan Negara atau kumpulannya (Neuliep & McCroskey dlm Tubbs & Moss. Pertama. kita mengenalpasti kumpulan seseorang itu. b. Kajian-kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ethnocentrisme dengan favoritisme (Hammond & Axelrod dlm Tubbs & Moss. Floyd (2011) menyebut stereotype sebagai satu generalisasi mengenai sekumpulan atau kategori manusia yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat tentang bagaimana kita mempersepsikan mereka dan gelagat komunikasi mereka. iaitu: a. istilah ini telah digunakan tokoh-tokoh sosiologi dan psychologi untuk merujuk kepada tanggapan kekal terhadap sesuatu kumpulan dan menggunakan tanggapan itu sebagai ukuran untuk menilai ahli individu kumpulan atau masyarakat itu dengan mengenepikan ciri-ciri unik individu tersebut (Devito. . 2009).BUDAYA DAN KOMUNIKASI14 Dalam konteks komunikasi antara budaya. Perkasa menunjukkan enthnocentrisme yang begitu tinggi sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kaum-kaum lain di Negara ini. di dalam peperangan. Begitu juga dengan masyarakat Cina Malaysia. 2010). perbuatan seperti ini boleh menimbulkan kemarahan orang lain atau menyebabkan berlakunya konflik. terdapat tiga tahap dalam proses stereotype. dalam konteks Malaysia. beragama Islam mempunyai darjah ethnocentrisme yang lebih rendah kepada orang Arab berbanding dengan orang Afrika yang beragama Kristian. Menurutnya lagi. Contohnya. 2010).

British. Afrika dan lain-lain? Kenapakah stereotype berlaku? Allport (dalam Pearson dan rakan-rakan. 2011) menyatakan. Lihatlah bagaimana Inggeris telah mewujudkan stereotype terhadap orang Melayu. bersosial dan minum arak. Contohnya. “orang politik adalah penipu” dan sebagainya lagi. “orang India kaki mabuk”. Kadangkala kita melakukan stereotype kerana kita pernah mengalami sesatu peristiwa yang kurang menyenangkan dengan salah seorang anggota masyarakat itu dan lantas sahaja kita mengeneralisasikannya. Syiah dan Sunni). sesuatu bangsa. Sebenarnaya melakukan stereotype terhadap sesuatu kaum. kita pernah dirompak oleh orang Thailand tatkala kita berkunjung ke Negara itu. Umpamanya. Cina dan India di Negara ini di zaman penjajahan dahulu dan bagaimana USA memecah belah rakyat Iraq (Kurdis. Komunikasi menjadi semakin rumit. Tuduh menuduh dan label melabel berlaku dan akhirnya wujud ketegangan hubungan. Contohnya. sering menjadi agenda utama penjajah bagi memecah belahkan rakyat di Negara yang dijajahnya. tidak semua orang Thai suka perompak dan malah ramai yang baik dan suka menolong orang lain. kita aplikasikan generalisasi itu kepada orang itu (dengan sebab itu anda tidak tahu bagaimana hendak menyatakan emosi anda). dengan mengatakan semua masyarakat barat adalah kaki minum arak dan mengamalkan seks bebas adalah satu stereotype kerana tidak semua mereka begitu. Tujuannya ialah untuk memudahkannya mentadbir dan menguasai Negara tersebut. Bagaimana pula agaknya stereotype kita terhadap orang asing seperti orang Amerika. “orang Cina pengotor”. Jepun. Ramai yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama mereka (Kristian) yang melarang perbuatan zina dan minum arak. Kita juga melakukan stereotype kerana bermusuhan dengan seseorang atau sekumpulan masyarakat. Kita sering mempunyai stereotype terhadap orang lain sama ada terhadap kelompok masyarakat. kita mungkin mengetahui serba sedikit tentang masyarakat barat terutama dari segi cara mereka berpakaian. Realitinya. Korea. kampung dan sebagainya. profesyen. kita suka menstereotype orang kerana kita mempunyai hubungan yang sedikit/renggang dengan mereka. Namun.BUDAYA DAN KOMUNIKASI15 c. juga dengan menggunakan strategi yang sama. Antara stereotype yang masyhur ialah “orang Melayu pemalas”. terus sahaja kita mengatakan melancong ke Thailand tidak selamat kerana mereka suka merompak. Akhirnya. terdapat begitu banyak stereotype. Lihat sahaja di negara kita ini. Prejudis Pearson dan rakan-rakan (2011) menyatakan bahawa prejudis merupakan sikap negatif terhadap sekumpulan manusia hanya semata-mata kerana mereka adalah mereka manakala Trenholm dan Jensen (2009) menyebutnya sebagai satu sikap sosial yang negatif yang dimiliki . Amerika pernah menuduh Iran sebagai paksi keganasan dan Iran menuduh Amerika sebagai syaitan besar. Lantaran itu. Amerika dan Iran saling tidak percaya mempercayai dan berprasangka tinggi antara satu sama lain.

sikap kita terhadap masyarakat orang asli di Negara ini. 2006). pemimpin. kumpulan homoseksual. Apakah agaknya halangan-halangan komunikasi antara budaya yang mungkin wujud sekiranya seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu dan beragama Islam pergi melawat ke Indonesia? Berikan sebab-sebabnya kenapa anda berkata demikian. peminggiran dan penghinaan terhadap mereka. mereka yang tidak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Negara itu. suatu sikap yang membiaskan persepsi dan biasanya membawa kepada diskriminasi. Prejudis terbina bermula dengan kejahilan. berterusan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang. kita terus sahaja menuduh mereka manusia pemalas. iaitu: a. Akhirnya. Tanpa ingin mengetahui pola-pola kehidupan mereka. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Antara Budaya? Melakukan komunikasi antara budaya dan membentuk persefahaman bukanlah merupakan suatu perkara mudah. lemah dsbnya). Sebagai kumpulan majoriti dan menjadi budaya dominan. mereka tidak berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kumpulan minoriti yang ada di sekeliling mereka. Amalkan tingkahlaku komunikasi mendukung – gelagat-gelagat mendukung seperti empati. terjadilah diskriminasi. Tingkahlaku-tingkahlaku defensif akan menggugat keberkesanannya. Gaya komunikasi mendukung sangat besar pengaruhnya kepada keseronokan dan kepuasan hubungan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Prejudis berlaku pada kumpulan masyarakat. Mereka berkongsi pandangan negatif terhadap kelompok lain dan biasanya kelompok yang diketepikan seperti orang miskin. prejudis terhadap wanita. Buat penilaian diri – bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeza mempengaruhi komunikasi kita dengan mereka? Antara langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi antarabudaya kita ialah penilaian diri yang jujur tentang stail.BUDAYA DAN KOMUNIKASI16 oleh ahli sesuatu kumpulan terhadap ahli kepada kumpulan yang lain. Prejudis tidak semestinya berlaku pada kumpulan majoriti terhadap kumpulan minority sahaja. mungkin datangnya dari sekelompok kecil lelaki (wanita tidak boleh jadi pengurus. Peluang untuk mewujudkan komunikasi dengan mereka diketepikan begitu sahaja serta tidak mahu mendengar kelohan mereka. kadang-kadang sebaliknya pula yang berlaku. Contohnya. menggalakkan kejayaan dalam komunikasi antara budaya. Contohnya. . pengotor. pentadbir. kepercayaan dan prejudis kita. b. bodoh dan tidak perlu diberikan layanan. mat rempit dan sebagainya lagi. Ia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. bukan individu dan terbina melalui proses komunikasi antara ahli-ahli kumpulan itu. Pearson dan rakan-rakan (2011) menyenaraikan 10 strategi bagaimana hendak memperbaiki komunikasi antara budaya.

f. h. Berusahalah untuk membina toleransi dan harmoni yang lebih luas. Bukalah saluran-saluran komunikasi – hendaklah bersabar semasa berinteraksi dalam mencari persefahaman bersama. kita boleh mempelajari sesuatu dari orang lain. jujur. Elakkan stereotype – elakkan daripada membuat andaian terhadap budaya yang lain. Wujudkan kod sensitiviti – kod sensitivity merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa lisan ban bukan lisan sesuai dengan budaya atau norma-norma orang yang kita berkomunikasi dengannya. ekonomi. Gunakan dan galakkan maklumbalas deskriptif. j. Dapatkan kod-kod yang boleh dikongsi – berfikiran terbukalah supaya dapat membentuk kod-kod yang boleh dikongsi bersama. 2009). kepercayaan. Sebelum kita pergi ke Negara orang. Populasi yang pelbagai. fahaman politik mereka dan sebagainya lagi. i. Semakin banyak kita tahu tentang budaya orang lain semakin mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri. d. brosur yang berkaitan atau bertanya kepada orang yang mengetahuinya atau layarilah lamanlaman web tentangnya. gunakanlah kesempatan itu untuk mempelajari budaya orang lain dan fahami dengan sebaiknya. Wujudkan peluang-peluang untuk mendapatkan maklum balas dan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. menyediakan peluang yang luas untuk belajar. e. Wujudkan sensitiviti terhadap kepelbagaian – apabila perspektif komunikasi yang sihat telah wujud. Elakkan ethnocenrisme – jangan merendah-rendahkan budaya orang lain sebaliknya pelajarilah budaya mereka supaya kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan budaya kita. Dengan mengetahui budaya orang lain menjadikan kita lebih berfikiran terbuka dan tidaklah seperti katak di bawah tempurung. Pengetahuan seperti ini akan membantu memberikan keyakinan diri kepada kita dan kepada masyarakat yang akan kita kunjungi atau lawati itu (Trenholm & Jensen. Umpanya. cara hidup dan nilai. Bacalah buku-buku. majalah. Wujudkanlah usahausaha untuk membentuk persefahaman bersama dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau taboo atau yang menjadi pantang larang kepada mereka. Selain daripada perkara-perkara yang dicadangkan oleh Pearson dan rakan-rakan terdapat beberapa perkara lain yang tidak juga kurang pentingnya bagi memperbaiki komunikasi antara budaya iaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang budaya orang lain. Maklum balas hendaklah segera. khusus dan jelas. Binalah empati terhadap orang lain supaya kita dapat merongkai masalah terutamanya yang berkait dengan aspek-aspek keagamaan. Tangani konflik kepercayaan dan praktis – fikirkan bagaimana kita boleh menangani masalah dan perbezaan kecil dan besar dalam komunikasi itu.BUDAYA DAN KOMUNIKASI17 c. Oleh itu. dapatkanlah maklumatmaklumat tentang masyarakat itu seperti amalan budaya. kegiatan sosial. Kedua-dua pihak hendaklah bersedia untuk menerima maklum balas dan supportif. g. .

telah menyebabkan USA memberikan apa . iii. perundingan antara individu dan penyelesaian masalah. iii. pendidikan.BUDAYA DAN KOMUNIKASI18 kalau kita pergi ke USA. Kesan Positif Kesan-kesan positif komunikasi antara budaya boleh dilihat dari segi individu. pealatan perang dan nasihat ketenteraan. Kenalpastilah angkubah-angkubah yang boleh membawa persefahaman dan amalkan ianya. a. Membolehkan dan memudahkan berlakunya proses pertukaran idea. b. empati dan berkasih saying sesame manusia. kejumutan pemikiran dan salah sangka. konflik dan mungkin peperangan. ekonomi. satu perkara yang menjagi taboo kepada mereka ialah pertanyaan tentang agama yang mereka anuti. Individu i. ii. sains dan teknologi seperti berikut. Mudah mendapatkan sokongan dan pengiktirafan politik terutamanya dalam keadaan konflik. iv. Dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara individu dan mengelakkan perasaan prejudis. Mewujudkan perasaan saling bersimpati. sosial. Bagi mereka. dan persefahaman antara Negara Mengelakkan dari berlakunya salah faham. Dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan politik serantau. marilah kita bincangkan satu per satu. Contoh yang paling jelas ialah hubungan baik USA dengan Israel. APAKAH KESAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA? Banyak kajian-kajian membuktikan bahawa komunikasi antara budaya telah membawa kesan positif dan negatif terhadap kehidupan dan tamadun manusia. politik. Membantu mewujudkan kerjasama terutamanya kerjasama serantau. Politik i. ethnocentrisme yang tinggi. peperangan dan membuat keputusan dan tindakan yang kritikal. Pengetahuan tentang komunikasi antara budaya memudahkan seseorang bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau dari satu Negara ke satu Negara. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin mudah untuk mendapatkan dantuan ketenteraan. ii. Untuk melihatnya dengan lebih dalam. iv. kemahiran dan teknologi. agama adalah hak individu dan tak siapa boleh bertanya tentangnya.

pelancongan kesihatan (hospital). Pendidikan. Mudah untuk menjalin hubungan diplomatik. pembuatan. Dapat membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara asing seperti perbankan. iii. Ini termasuklah juga bantuan kewangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. Mudah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti import dan eksport. pameran perdagangan dan sebagainya. iii.BUDAYA DAN KOMUNIKASI19 sahaja bantuan kelengkapan perang dan kepakaran kepada Israel dalam menghadapi dunia arab. Ekonomi i. melancong dan sebagainya. dll). vi. pendidikan tentang kaedah-kaedah pertanian moden dan membantu meningkatkan pengahsilan pertanian kepada yang lebih menguntungkan (Tubbs & Moss. Sosial i. pengangkutan. c. rebut taufan. Mewujudkan toleransi politik yang lebih baik dan berkesan. ii. Sains dan Teknologi i. Membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan pertukaran budaya (cultural exchange). ii. 2010). sains dan teknologi. Sesetengah organisasi antara bangsa membantu untuk meningkatkan produktiviti dan taraf kehidupan masyarakat dengan menyediakan latihan-latihan celik huruf. iv. Memudahkan untuk menghantar pelajar-pelajar untuk belajar di Negara lain dan mengembangkan institusi pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. d. ekonomi. Lebih mudah untuk mendapatkan sokongan. ii. e. wabak penyakit dan pembangunan masyarakat. perhotelan. perfileman dan industri-industri lain. v. Dapat mengelak dari berlakunya sabotaj ekonomi. kerja sama dan bantuan ekonomi dari Negara lain terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sukar dan tidak stabil. .kemarau. Memudahkan pergerakan rakyat ke Negara lain seperti mengadakan lawatan sosial. Memudahkan mempromosikan kegiatan sosial seperti mendapatkan bantuan kemanusiaan dan bencana alam (banjir. Memudahkan berlakunya proses perpindahan teknologi dan kepakaran dalam pelbagai bidang seperti pendidikan.

bagaimana rakyat Malaysia menjadi peminat makanan Thai dan hampir di setiap pelusuk Negara ini kita boleh melihat restoren dan gerai-gerai makanan Thai dan terpinggirnya restoren dan gerai-gerai makanan tempatan. Lantaran ledakan filem-filem dan maklumat-maklumat dari Negara-negara besar ini ke Negara-negara kecil. terjadilah cultural homogenization iaitu kecenderungan budaya-budaya yang mempunyai hubungan antara satu sama lain menjadi semakin sama (Tubbs & Moss. Penyerapan budaya . Kesan Negatif Seperti mana yang dinyatakan bahawa komunikasi antara budaya bukan hanya membawa kesan-kesan positif malahan juga turut menimbulkan kesan-kesan negatif. kepakaran dan kos pengeluarannya yang terlalu tinggi. Rusia. Penyaluran maklumat dari Negara-negara ini ke Negara-negara kecil dan sedang membangun berlaku dalam kuantiti yang begitu banyak sedangkan penyaluran maklumat dari Negara-negara kecil dan sedang membangun ke Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini amatlah sedikit dan kadangkala langsung tidak kedapatan. hasil penyelidikan dan dapatan-dapatan baru lebih mudah untuk dikongsi. lihat juga bagaimana makanan segera dari Barat telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia. 2010). sedikit demi sedikit telah mempengaruhi budaya dan cara hidup rakyat di Negara-negara kecil. Lihatlah dalam susunan rancangan-rancangan tv kita. Kini. begitu ramai rakyat Malaysia yang sudah “dicoca-colakan”. Franchis dan Jepun. Penaklukan budaya Revolusi maklumat yang berlaku. Fenomena ini berlaku kerana Negara-negara kecil dan membangun tidak mampu menghasilkan filem-filem dan berita-berita mereka sendiri disebabkan kekurangan teknologi. seperti rancangan-rancangan hiburan dan filem serta berita-berita yang dipaparkan. sama ada oleh tv swasta mahupun awam. Menjadikan perkongsian ilmu. “diKentucky Fried Chickenkan” dan “dipizza hutkan”. Adalah lebih ekonomik bagi mereka untuk membeli filem-filem atau maklumat-maklumat yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat besar di Barat. Antara kesan-kesan negatifnya adalah. Keadaan ini menjadi bertambah buruk apabila Negara-negara kecil begitu banyak bergantung kepada Negara-negara besar dari segi ekonomi dan affiliasi politik. “didunkin donatkan”. Dalam masa yang sama. a. Contohnya. hanya dikuasai oleh Negara-negara besar dan berteknologi tinggi seperti USA. Maka. wujudlah ketidak seimbangan penyaluran maklumat antara kedua-dua blok Negara-negara ini.BUDAYA DAN KOMUNIKASI20 iii. German. terlalu banyak rancangan yang diimport dari Negara-negara besar dan berteknologi tinggi ini. Britain. Justeru itu.

akan tetapi ‘peperangan’ melalui tekanan ekonomi. b. Label yang digunakan ialah ‘Islam menganjurkan keganasan’ telah menyemarakkan stereotype ‘Islam itu ganas’ dan ‘setiap orang Islam itu pengganas’. Mereka menuduh Islam mengajar keganasan sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Negara mereka adalah untuk membebaskan diri daripada cengkaman Barat.wikipedia. Walaupun pada waktu itu peperangan terbuka antara Amerika dan Kesatuan Soveit tidak berlaku. India dan sebagainya lagi. kapitalis dan sosialis. Dalam konteks Malaysia. Wujudnya blok-blok fahaman politik Komunikasi antara budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Kesan sosial Komunikasi antara budaya tidak juga kurangnya meninggalkan kesan negatif kepada sistem sosial sesebuah masyarakat dan Negara. Sikap Islamofobia (rasa kurang senang/sangsi) yang ditonjolkan masyarakat Barat terhadap orang-orang Islam semata-mata kerana silap tafsiran dan ketidak fahaman mereka tentang Islam itu sendiri. ia boleh mewujudkan kelompok-kelompok masyarakat dan Negara yang mempunyai persamaan fahaman dan idealogi politik seperti Negara-negara komunis. secara perlahan-lahan kita telah mula berubah dari amalan budaya kontek tinggi kepada budaya kontek rendah. pembunuhan. Walaupun begitu. Oleh itu. Lantaran itu. Selatan Filipina. c. pergerakan diplomatik. Kegiatan bergotong royong dan keperihatinan terhadap saudara . propaganda.BUDAYA DAN KOMUNIKASI21 luar ini akan berlaku secara berterusan dan pastinya mampu mengancam budaya tempatan. Kini. paling menonjol adalah sikap negatif masyarakat barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. Afghanistan. Yahudi dan penindasan kerajaan seperti di Palestin. masyarakat Barat perlu mengikis tanggapan itu sekiranya komunikasi Islam-Barat ingin dipulihkan dan terbinanya hubungan sesama manusia yang baik dan harmoni. Tamatnya perang dingin pada tahun 1991 telah membuka era baru dalam corak komunikasi antara budaya. 16/6/2011). tercetuslah juga prejudis yang tinggi terhadap orang Islam dan terbentuknya diskriminasi atau penindasan terhadap mereka. operasi ketenteraan tahap rendah dan perang proksi antara blok USA dengan Blok Kesatuan Soveit berlaku secara berterusan untuk tempoh tersebut (http://ms. bantuan terpilih. Ini menjadikan dunia terpecah kepada beberapa blok mengikut fahaman dan idealogi politik sehingga berlakunya perang dingin antara blok Amerika (USA) dan blok Kesatuan Soveit yang bermula pada tahun 1947 (selepas perang dunia kedua) hingga ke tahun 1991.org/wiki/Perang_Dingin.

. Ethnocentrisme c. 3. Apakah yang anda faham tentang: a. J.BUDAYA DAN KOMUNIKASI22 mara dan jiran tetangga telah mula disisihkan. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Huraikan tiga perbezaan antara komunikasi dalam budaya kontek tinggi dan budaya kontek rendah. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? “ semakin banyak berlakunya komunikasi antara budaya semakin homogen sifatnya budaya masyarakat di dunia ini”. Kiranya masalah-masalah komunikasi antara budaya dapat ditangani dengan baik. Mereka menjadi lebih individualistik dan berfokuskan pencapaian diri. 4. Bhd. Manusia tidak lagi boleh hidup dalam kelompoknya sahaja kerana teknologi dan kemajuan manusia telah menjadikan dunia ini sebagai satu perkampungan besar. (2006). Manusia hidup saling bergantung antara satu sama lain dan saling perlu memerlukan serta lengkap melengkapi. berbanding dengan kelompok. Pearson Education Inc. PTS Professional Publishing Sdn. Apakah pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya? 6. Enkulturasi 5. Bincangkan lima faktor kenapa komunikasi antara budaya menjadi semakin penting sejak kebelakangan ini? 2. Human communication. A (2009). Kemahiran interpersonal untuk guru. Bincangkan lima kelebihan bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi antara budaya. Devito. kemahiran komunikasi antara budaya amatlah dituntut kerana ia bukan hanya memudahkan manusia untuk berinteraksi. 1. Masyarakat monokronik b. New York. Kuala Lumpur. Kesimpulan Dalam era globalisasi ini. malahan mampu membantu menyelesaikan masalah dan mengharmonikan penduduk dunia. kepelbagaian budaya masyarakat merupakan warna warni yang mengindahkan lagi panorama kehidupan di dunia ini.

S. McGraw Hill Companies Inc.answering-islam. Human communication. 16/6/2011. (2009). Pearson. McGraw Hill Companies Inc. Tubbs. (2011). K. Nelson. http://ms. New York. S. S. http://www.BUDAYA DAN KOMUNIKASI23 Floyd. McGraw Hill Companies Inc.. Titsworth.org/Bahasa/RencanaBF/Mitos-islamofobia. New York.. S. Huma communication. Communication matters. P. (2010). A. J.html. C. & Moss. (2011). & Jensen. New York. & Harter. Trenholm. 16/6/2011. . New York. Oxford University Press. Interpersonal communication. L..org/wiki/Perang_Dingin.wikipedia. E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->