Senarai Rumus Fizik Istilah / Simbol Kinematik Halaju, v © Hak cipta 大 Mök Sesaran, s Rumus / Persamaan v = u + at v2 = u2+ 2as 1 2 s = ut + at 2 1 s = (u + v)t 2 v −u a= t p = mv Maksud

+ unit u = halaju awal, ms-1 v = halaju akhir, ms-1 s = sesaran, m t = masa, s a = pecutan, ms-2

Momentum, p

p = Momentum, kgms-1 m = jisim, kg v = halaju, ms-1 m = jisim, kg a = pecutan, ms-2 R = tindak balas normal, N G = geseran, N g = pecutan graviti, ms-2 (9.80665 ms-2) v = halaju, ms-1

Daya, F R F G mg

F = ma F ∝ a , m malar 1 a ∝ , F malar m d F ∝ (mv) dt dv F=m dt R = mg kos θ F = µR F = µ mg kos θ Tan λ = µ sin λ = tan λ kosλ Kerja yang dilakukan = kehilangan t. kinetik 1 2 R • d = mv (kes i) 2 Jika peluru ditembak secara mengufuk lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 2 R • d= mv + mgd 2 (kes ii) Jika peluru ditembak secara menegak lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 T= nf

R F mg sin θ
θ
mg

F = Daya, N @ kgms-2 µ = pekali geseran (tiada unit) λ = sudut geseran (sudut θ di mana gerakan baru sahaja berlaku.)

θ mg kos θ

Lintasan peluru menerusi suatu bongkah kayu Kes (ii)

R = tindak balas normal, N m = jisim peluru, kg v = halaju peluru, ms-1 g = pecutan graviti, ms-2 d = kedalaman (peluru menusuk ke dalam bongkah kayu), m

d kes (i) u R d R Masa di antara 2 imej berturutan (bagi stroboskop), T

T = masa, s n = bilangan celah pada ceper f = bilangan pusingan sesaat ceper, Hz 1

W W = mg Impuls. m A = luas keratan rentas objek. W Kuasa. m3 P = tekanan. ms-2 Daya paduan ke atas Ketumpatan relatif bahan Kerja. m 2 2 m = jisim. N A = luas permukaan yang bersentuhan. s Fs P= F = Daya. P F A F F = A A Prinsip Pascal Tekanan dalam cecair. kg kerja = kadar v = halaju akhir. J 2 . J J = hA ρ g Air h A @ s-1 W = Berat.Berat. P P=hρ g Daya julangan ke atas sesuatu objek di J = V ρ g dalam cecair. Pa h = kedalaman objek dari permukaan cecair. kg V = isipadu objek. N t s = sesaran. kgm-3 g = pecutan graviti bumi. N @ kgms-2 1 2 1 mv − mu 2 W= s = sesaran.ms-1 1 2 W = mgh + mv g = pecutan graviti bumi. Nm-2 @ kgm-1s-1 @ Pa (Pascal) F = daya. m kerja yang dilakukan oleh pam. N V = isipadu cecair yang disesarkan. u = halaju awal. ms-1 u = halaju awal. P = kuasa. kg g = pecutan graviti. m ρ = ketumpatan cecair. kgm-3 m = jisim. N t = masa. m2 P = tekanan. ms-1 ρ = ketumpatan. F Ketumpatan. W @ Js-1 W P= W = kerja. J @ kgm2s-2 F = Daya. N m = jisim. ms-1 perubahan halaju. ms-2 J = daya julangan. ρ Ft = mv – mu F= mv − mu t m V ρ= P= Tekanan. m2 ρ = ketumpatan cecair. m E = kuasa yang dibebaskan. J @ kgm2s-2 t t = masa. m3 h = ketinggianobjek dari permukaan air. ms-2 2 h = ketinggian. kg v = halaju akhir. ms-2 F = Daya impuls. kgm-3 g = pecutan graviti. Ft Daya impuls. P © Hak cipta 大 Mök Daya paduan = Daya tujah – berat objek ke atas ke atas Ketumpatan relatif = ketumpatan bahan itu Bahan ketumpatan air W = Fs W = kerja. s m = jisim.

ms-1 R = tindak balas normal. E Tenaga keupayaan. N @ kgms-2 x = pemanjangan. N F = daya. J m = jisim. R = mg – ma Jika lif turun dengan pecutan seragam a. J m = jisim. m l = panjang asal tali. N K = pemalar spring. ms-2 Tenaga kinetik. ms-2 E = tenaga keupayaan. ms-2 a = pecutan. lilitan dlm gegelung primer Is = Arus litar sekunder Ip = Arus litar primer 3 Transformer yang unggul © Hak cipta 大 Mök . V Vp = Beza keupayaan litar primer. J m = jisim. N m = jisim. kg v = halaju. W Persamaan spring T = ketegangan tali. ms-1 G = geseran. R = mg + ma Jika lif naik dengan pecutan seragam a. E E = mc2 Tindak balas normal (dalam lif). N W = kerja yang digunakan utk meregangn tali kenyal. m E = tenaga nuklear. E Tenaga nuklear. lilitan dlm gegelung sekunder Np = Bil. ms-2 h = ketinggian.P= E t P = rintangan X halaju P = Fv P = (G + ma) v 1 E = mv 2 2 E = mgh v = halaju. Nm-1 x = pemanjangan spring. T∝x T = kx λ k= l λ T= x l 1 λ W= • x 2 l F = kx F = pemalar x Vs N s = Vp N p Vp ∝ N p V s∝ N s Vs • I s = V p • I p E = tenaga kinetik. m k = pemalar λ= modulus kekenyalan tali (daya yg diperlukan utk menegangkan tali itu menjadi 2 kali ganda panjangnya). ms-2 Tenaga seutas tali kenyal. kg g = pecutan graviti. m Vs = Beza keupayaan litar sekunder. R R = mg Jika lif naik @ turun degan halaju yang sergam. N m = jisim a = pecutan. V Ns = Bil. kg g = pecutan graviti bumi. kg c = kelajuan halaju cahaya dalam vakum.

Q © Hak cipta 大 Mö κ Kecekapan = kuasa output X 100% kuasa input Q = mcθ Q = haba. Jkg-1oC-1 θ = perubahan suhu Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan P = kuasa. v = halaju objek. V2 P=VI=I R= R 2 Haba pendam (perubahan haba). J m = jisim. J m = jisim. ms-2 1 2 mv = mcθ h = ketinggian. W @ Js-1 t = masa. kg Pt = mcθ c = haba pendam tentu. Q Q = haba.Kecekapan transformer Haba. mgh = mcθ Jika suatu objek jatuh ke bumi & tenaga keupayaan suatu objek itu ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. W @ Js-1 t = masa. s suhu. Q = mL Pt = mL Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan suhu. m 2 Jika tenaga kinetik suatu objek ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. kg L = haba pendam tentu pelakuran/ haba pendam tentu pendidihan Jkg-1 P = kuasa. s © Hak cipta 大 Mök 4 . ms-1 g = pecutan gravity.

ms-1 f = frekuensi.Optik Indeks pembiasan. m u = jarak objek. P Persamaan kanta P= P = kuasa kanta. m d = jarak pemisah celah. s v = halaju gelombang. m v = jarak imej. v Interferens λ= ax D Persamaan parutan d sin θ n = nλ Gas Hukum Gas Semester / Hukum Gas Unggul PV = pemalar T 1 P ∝ . m f = panjang fokus. Hz @ s-1 T = tempoh ayunan. m f = frekuensi. m Pembesaran. m d = dalam ketara. f Halaju gelombang. n sin i sin r Hukum Snell / Hukum Pembiasan 1 c = sudut n= genting sin c n= pantulan dalam penuh c c = halaju cahaya n= dalam vakum v D n= d v m= u h m= i ho m= v −1 f 1 u = −1 m f 1 f n = indeks pembiasan (tiada unit) i = sudut tuju r = sudut biasan v = halaju cahaya dlm medium. Hukum Tekanan V ∝ T . m hi = tinggi imej ho = tinggi objek Kuasa kanta. m f = panjang fokus. m θ n = sudut belauan pada tertib ke-n n = tertib ke –n P = tekanan gas. Hukum Boyle V P ∝ T . Pa V = isipadu gas. m D = jarak di antara dwicelah dgn skrin. ms-1 D = dalam nyata. m m = pembesaran (tiada unit) v = jarak imej. D (dioptre) f = panjang fokus. m a = jarak pemisah dwicelah. m3 T = suhu 1 1 1 + = u v f 1 T v = fλ f = Gelombang Frekuensi. m λ = panjang gelombang. Hukum Charles © Hak cipta 大 Mök 5 . m u = jarak objek. m x = jarak pemisah 2 pinggir. Hz @ s-1 λ = panjang gelombang.

A t = masa. V R = rintangan berkesan. m.s P = kuasa elektrik. V I = Arus. V v = beza keupayaan bagi litar dalam.10938 X 10-31 kg ) No = Bilangan atom aktif sebelum k kali setengah hayat Nk = Bilangan atom aktif selepas k kali setengah hayat k = Bilangan kali setengah hayat Cas. m A = Luas keratan rentas. Ω t = masa. A Ip = Arus puncak.m. V Vp = Voltan puncak. V me = jisim elektron.k. P Laju elektron. = Voltan punca min kuasa dua.a. kg ( 9. Ω t = masa.).E. V I = Arus.k . A R = rintangan berkesan dalam litar (tidak termasuk rintangan dalam).d. m2 Vp. Q Q=It Daya Gerak Elektrik (D. J V = Beza Keupayaan.) 1 u. A R = Rintangan Berkesan. C ( -1.993 X 10-26 kg 12 6 . J V = Beza Keupayaan.6 X 10-19 C ) V = Beza keupayaan. Ω r = rintangan dalam (bateri @ sumber tenaga). Vp V p . E E=Ir+V E = I (R + r) E=V+v Rintangan sesuatu litar / logam. V I = Arus. ms-1 e = cas 1 elektron.G. W @ Js-1 W = tenaga yang dipindahkan. Ω Q = Cas yang mengalir. A R = Rintangan Berkesan. s E = D. = I p .s v = halaju electron. = 1 N k = ( )k No 2 1 X 1. A R = Rintangan Berkesan.j. Ω ρ = pemalar logam l = panjang litar / logam.j. W Kuasa elektrik. Ω V = beza keupayaan bagi litar luar. v 1 me v 2 = eV 2 Radioaktif Separuh hayat © Hak cipta 大 Mök Unit jisim atom (u..m. C (coulumb) I = Arus elektrik.E.d . V Ip. = W=VIt W = I2R t V2 W= t R W t V2 P= R P=IV P = I2 R P= v= 2eV me Arus puncak.d.Elektrik Hukum Ohm V=IR V = Beza Keupayaan. V I = Arus. Ip Tenaga yang dipindahkan. R R=ρ l A 1 Vp 2 1 Ip 2 Voltan Puncak.a.m. d .k.G. A W = tenaga yang dipindahkan. k . = Arus punca min kuasa dua.

a.66 08333333333 X 10-27 kg © Hak cipta 大 Mök 7 .1 u.j. = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful