Senarai Rumus Fizik Istilah / Simbol Kinematik Halaju, v © Hak cipta 大 Mök Sesaran, s Rumus / Persamaan v = u + at v2 = u2+ 2as 1 2 s = ut + at 2 1 s = (u + v)t 2 v −u a= t p = mv Maksud

+ unit u = halaju awal, ms-1 v = halaju akhir, ms-1 s = sesaran, m t = masa, s a = pecutan, ms-2

Momentum, p

p = Momentum, kgms-1 m = jisim, kg v = halaju, ms-1 m = jisim, kg a = pecutan, ms-2 R = tindak balas normal, N G = geseran, N g = pecutan graviti, ms-2 (9.80665 ms-2) v = halaju, ms-1

Daya, F R F G mg

F = ma F ∝ a , m malar 1 a ∝ , F malar m d F ∝ (mv) dt dv F=m dt R = mg kos θ F = µR F = µ mg kos θ Tan λ = µ sin λ = tan λ kosλ Kerja yang dilakukan = kehilangan t. kinetik 1 2 R • d = mv (kes i) 2 Jika peluru ditembak secara mengufuk lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 2 R • d= mv + mgd 2 (kes ii) Jika peluru ditembak secara menegak lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 T= nf

R F mg sin θ
θ
mg

F = Daya, N @ kgms-2 µ = pekali geseran (tiada unit) λ = sudut geseran (sudut θ di mana gerakan baru sahaja berlaku.)

θ mg kos θ

Lintasan peluru menerusi suatu bongkah kayu Kes (ii)

R = tindak balas normal, N m = jisim peluru, kg v = halaju peluru, ms-1 g = pecutan graviti, ms-2 d = kedalaman (peluru menusuk ke dalam bongkah kayu), m

d kes (i) u R d R Masa di antara 2 imej berturutan (bagi stroboskop), T

T = masa, s n = bilangan celah pada ceper f = bilangan pusingan sesaat ceper, Hz 1

W @ Js-1 W P= W = kerja. P © Hak cipta 大 Mök Daya paduan = Daya tujah – berat objek ke atas ke atas Ketumpatan relatif = ketumpatan bahan itu Bahan ketumpatan air W = Fs W = kerja. m kerja yang dilakukan oleh pam. kg kerja = kadar v = halaju akhir. F Ketumpatan. N t s = sesaran. m ρ = ketumpatan cecair. ms-2 2 h = ketinggian. W Kuasa. J J = hA ρ g Air h A @ s-1 W = Berat. ms-1 ρ = ketumpatan. W W = mg Impuls. P F A F F = A A Prinsip Pascal Tekanan dalam cecair. N A = luas permukaan yang bersentuhan. J 2 . m3 P = tekanan. N V = isipadu cecair yang disesarkan. P P=hρ g Daya julangan ke atas sesuatu objek di J = V ρ g dalam cecair. m A = luas keratan rentas objek. kg V = isipadu objek. N t = masa. s m = jisim.Berat. m 2 2 m = jisim. ms-2 Daya paduan ke atas Ketumpatan relatif bahan Kerja. u = halaju awal. ms-1 perubahan halaju. kg g = pecutan graviti.ms-1 1 2 W = mgh + mv g = pecutan graviti bumi. N @ kgms-2 1 2 1 mv − mu 2 W= s = sesaran. kg v = halaju akhir. m E = kuasa yang dibebaskan. Ft Daya impuls. N m = jisim. J @ kgm2s-2 F = Daya. s Fs P= F = Daya. ρ Ft = mv – mu F= mv − mu t m V ρ= P= Tekanan. Nm-2 @ kgm-1s-1 @ Pa (Pascal) F = daya. m2 ρ = ketumpatan cecair. J @ kgm2s-2 t t = masa. kgm-3 m = jisim. ms-2 J = daya julangan. Pa h = kedalaman objek dari permukaan cecair. m3 h = ketinggianobjek dari permukaan air. kgm-3 g = pecutan graviti. kgm-3 g = pecutan graviti bumi. ms-2 F = Daya impuls. P = kuasa. m2 P = tekanan. ms-1 u = halaju awal.

ms-1 R = tindak balas normal. kg g = pecutan graviti. R R = mg Jika lif naik @ turun degan halaju yang sergam. E Tenaga nuklear. m l = panjang asal tali. R = mg – ma Jika lif turun dengan pecutan seragam a. lilitan dlm gegelung sekunder Np = Bil. J m = jisim. E E = mc2 Tindak balas normal (dalam lif). J m = jisim. kg v = halaju. E Tenaga keupayaan. m Vs = Beza keupayaan litar sekunder. R = mg + ma Jika lif naik dengan pecutan seragam a. m k = pemalar λ= modulus kekenyalan tali (daya yg diperlukan utk menegangkan tali itu menjadi 2 kali ganda panjangnya). ms-2 Tenaga kinetik. T∝x T = kx λ k= l λ T= x l 1 λ W= • x 2 l F = kx F = pemalar x Vs N s = Vp N p Vp ∝ N p V s∝ N s Vs • I s = V p • I p E = tenaga kinetik. N W = kerja yang digunakan utk meregangn tali kenyal. ms-2 h = ketinggian. N @ kgms-2 x = pemanjangan. V Vp = Beza keupayaan litar primer. kg c = kelajuan halaju cahaya dalam vakum.P= E t P = rintangan X halaju P = Fv P = (G + ma) v 1 E = mv 2 2 E = mgh v = halaju. ms-2 E = tenaga keupayaan. N F = daya. J m = jisim. N m = jisim. Nm-1 x = pemanjangan spring. m E = tenaga nuklear. ms-2 Tenaga seutas tali kenyal. N K = pemalar spring. W Persamaan spring T = ketegangan tali. ms-1 G = geseran. ms-2 a = pecutan. lilitan dlm gegelung primer Is = Arus litar sekunder Ip = Arus litar primer 3 Transformer yang unggul © Hak cipta 大 Mök . kg g = pecutan graviti bumi. V Ns = Bil. N m = jisim a = pecutan.

Kecekapan transformer Haba. V2 P=VI=I R= R 2 Haba pendam (perubahan haba). W @ Js-1 t = masa. s suhu. J m = jisim. v = halaju objek. kg Pt = mcθ c = haba pendam tentu. Q Q = haba. m 2 Jika tenaga kinetik suatu objek ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. s © Hak cipta 大 Mök 4 . Q © Hak cipta 大 Mö κ Kecekapan = kuasa output X 100% kuasa input Q = mcθ Q = haba. kg L = haba pendam tentu pelakuran/ haba pendam tentu pendidihan Jkg-1 P = kuasa. ms-2 1 2 mv = mcθ h = ketinggian. J m = jisim. W @ Js-1 t = masa. ms-1 g = pecutan gravity. mgh = mcθ Jika suatu objek jatuh ke bumi & tenaga keupayaan suatu objek itu ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. Q = mL Pt = mL Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan suhu. Jkg-1oC-1 θ = perubahan suhu Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan P = kuasa.

m3 T = suhu 1 1 1 + = u v f 1 T v = fλ f = Gelombang Frekuensi. m x = jarak pemisah 2 pinggir. m d = dalam ketara. m f = panjang fokus. m Pembesaran. m hi = tinggi imej ho = tinggi objek Kuasa kanta. ms-1 D = dalam nyata. Hz @ s-1 λ = panjang gelombang. m λ = panjang gelombang. m u = jarak objek. ms-1 f = frekuensi. m θ n = sudut belauan pada tertib ke-n n = tertib ke –n P = tekanan gas. v Interferens λ= ax D Persamaan parutan d sin θ n = nλ Gas Hukum Gas Semester / Hukum Gas Unggul PV = pemalar T 1 P ∝ . f Halaju gelombang. D (dioptre) f = panjang fokus. Hukum Boyle V P ∝ T . m f = frekuensi. Hz @ s-1 T = tempoh ayunan. Hukum Charles © Hak cipta 大 Mök 5 .Optik Indeks pembiasan. m D = jarak di antara dwicelah dgn skrin. m u = jarak objek. Hukum Tekanan V ∝ T . s v = halaju gelombang. m a = jarak pemisah dwicelah. m v = jarak imej. m f = panjang fokus. Pa V = isipadu gas. m d = jarak pemisah celah. P Persamaan kanta P= P = kuasa kanta. n sin i sin r Hukum Snell / Hukum Pembiasan 1 c = sudut n= genting sin c n= pantulan dalam penuh c c = halaju cahaya n= dalam vakum v D n= d v m= u h m= i ho m= v −1 f 1 u = −1 m f 1 f n = indeks pembiasan (tiada unit) i = sudut tuju r = sudut biasan v = halaju cahaya dlm medium. m m = pembesaran (tiada unit) v = jarak imej.

A R = Rintangan Berkesan. ms-1 e = cas 1 elektron. V I = Arus. V me = jisim elektron. Q Q=It Daya Gerak Elektrik (D. J V = Beza Keupayaan. m2 Vp.).G.m.10938 X 10-31 kg ) No = Bilangan atom aktif sebelum k kali setengah hayat Nk = Bilangan atom aktif selepas k kali setengah hayat k = Bilangan kali setengah hayat Cas. V I = Arus. W Kuasa elektrik. Ω t = masa. P Laju elektron. d . V I = Arus.j. Ω Q = Cas yang mengalir. = I p .a.d .a. C ( -1. C (coulumb) I = Arus elektrik. R R=ρ l A 1 Vp 2 1 Ip 2 Voltan Puncak. V v = beza keupayaan bagi litar dalam.s P = kuasa elektrik. Ω V = beza keupayaan bagi litar luar. A R = rintangan berkesan dalam litar (tidak termasuk rintangan dalam). Ω ρ = pemalar logam l = panjang litar / logam. Ω t = masa. k . v 1 me v 2 = eV 2 Radioaktif Separuh hayat © Hak cipta 大 Mök Unit jisim atom (u.E.d. = Voltan punca min kuasa dua.k. Ω r = rintangan dalam (bateri @ sumber tenaga).E. V I = Arus. A W = tenaga yang dipindahkan. m.m..j. = W=VIt W = I2R t V2 W= t R W t V2 P= R P=IV P = I2 R P= v= 2eV me Arus puncak. s E = D. V R = rintangan berkesan.Elektrik Hukum Ohm V=IR V = Beza Keupayaan. A R = Rintangan Berkesan. = 1 N k = ( )k No 2 1 X 1. A R = Rintangan Berkesan.d. = Arus punca min kuasa dua. kg ( 9. W @ Js-1 W = tenaga yang dipindahkan. Ip Tenaga yang dipindahkan. V Ip. A Ip = Arus puncak. J V = Beza Keupayaan.m.k .) 1 u. E E=Ir+V E = I (R + r) E=V+v Rintangan sesuatu litar / logam. Vp V p . V Vp = Voltan puncak. m A = Luas keratan rentas.993 X 10-26 kg 12 6 .k.G.6 X 10-19 C ) V = Beza keupayaan. A t = masa.s v = halaju electron.

66 08333333333 X 10-27 kg © Hak cipta 大 Mök 7 .a.j.1 u. = 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.