Senarai Rumus Fizik Istilah / Simbol Kinematik Halaju, v © Hak cipta 大 Mök Sesaran, s Rumus / Persamaan v = u + at v2 = u2+ 2as 1 2 s = ut + at 2 1 s = (u + v)t 2 v −u a= t p = mv Maksud

+ unit u = halaju awal, ms-1 v = halaju akhir, ms-1 s = sesaran, m t = masa, s a = pecutan, ms-2

Momentum, p

p = Momentum, kgms-1 m = jisim, kg v = halaju, ms-1 m = jisim, kg a = pecutan, ms-2 R = tindak balas normal, N G = geseran, N g = pecutan graviti, ms-2 (9.80665 ms-2) v = halaju, ms-1

Daya, F R F G mg

F = ma F ∝ a , m malar 1 a ∝ , F malar m d F ∝ (mv) dt dv F=m dt R = mg kos θ F = µR F = µ mg kos θ Tan λ = µ sin λ = tan λ kosλ Kerja yang dilakukan = kehilangan t. kinetik 1 2 R • d = mv (kes i) 2 Jika peluru ditembak secara mengufuk lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 2 R • d= mv + mgd 2 (kes ii) Jika peluru ditembak secara menegak lalu terbenam ke dalam bongkah kayu. 1 T= nf

R F mg sin θ
θ
mg

F = Daya, N @ kgms-2 µ = pekali geseran (tiada unit) λ = sudut geseran (sudut θ di mana gerakan baru sahaja berlaku.)

θ mg kos θ

Lintasan peluru menerusi suatu bongkah kayu Kes (ii)

R = tindak balas normal, N m = jisim peluru, kg v = halaju peluru, ms-1 g = pecutan graviti, ms-2 d = kedalaman (peluru menusuk ke dalam bongkah kayu), m

d kes (i) u R d R Masa di antara 2 imej berturutan (bagi stroboskop), T

T = masa, s n = bilangan celah pada ceper f = bilangan pusingan sesaat ceper, Hz 1

P F A F F = A A Prinsip Pascal Tekanan dalam cecair. J 2 . N A = luas permukaan yang bersentuhan. m3 h = ketinggianobjek dari permukaan air. P P=hρ g Daya julangan ke atas sesuatu objek di J = V ρ g dalam cecair. m A = luas keratan rentas objek. Ft Daya impuls. kg kerja = kadar v = halaju akhir.Berat. P = kuasa. J J = hA ρ g Air h A @ s-1 W = Berat. ms-2 J = daya julangan. P © Hak cipta 大 Mök Daya paduan = Daya tujah – berat objek ke atas ke atas Ketumpatan relatif = ketumpatan bahan itu Bahan ketumpatan air W = Fs W = kerja. Pa h = kedalaman objek dari permukaan cecair. ms-2 2 h = ketinggian. kgm-3 m = jisim. ms-1 ρ = ketumpatan.ms-1 1 2 W = mgh + mv g = pecutan graviti bumi. kgm-3 g = pecutan graviti bumi. m2 ρ = ketumpatan cecair. ms-2 Daya paduan ke atas Ketumpatan relatif bahan Kerja. F Ketumpatan. s m = jisim. J @ kgm2s-2 t t = masa. ms-2 F = Daya impuls. N t s = sesaran. J @ kgm2s-2 F = Daya. s Fs P= F = Daya. kg g = pecutan graviti. m3 P = tekanan. kg v = halaju akhir. W W = mg Impuls. N V = isipadu cecair yang disesarkan. m E = kuasa yang dibebaskan. ρ Ft = mv – mu F= mv − mu t m V ρ= P= Tekanan. m2 P = tekanan. W @ Js-1 W P= W = kerja. W Kuasa. N m = jisim. u = halaju awal. N t = masa. m 2 2 m = jisim. Nm-2 @ kgm-1s-1 @ Pa (Pascal) F = daya. kg V = isipadu objek. N @ kgms-2 1 2 1 mv − mu 2 W= s = sesaran. kgm-3 g = pecutan graviti. m kerja yang dilakukan oleh pam. m ρ = ketumpatan cecair. ms-1 perubahan halaju. ms-1 u = halaju awal.

lilitan dlm gegelung primer Is = Arus litar sekunder Ip = Arus litar primer 3 Transformer yang unggul © Hak cipta 大 Mök . W Persamaan spring T = ketegangan tali. m k = pemalar λ= modulus kekenyalan tali (daya yg diperlukan utk menegangkan tali itu menjadi 2 kali ganda panjangnya). N m = jisim a = pecutan. E Tenaga keupayaan. ms-1 R = tindak balas normal. J m = jisim. kg g = pecutan graviti. R = mg – ma Jika lif turun dengan pecutan seragam a. T∝x T = kx λ k= l λ T= x l 1 λ W= • x 2 l F = kx F = pemalar x Vs N s = Vp N p Vp ∝ N p V s∝ N s Vs • I s = V p • I p E = tenaga kinetik.P= E t P = rintangan X halaju P = Fv P = (G + ma) v 1 E = mv 2 2 E = mgh v = halaju. lilitan dlm gegelung sekunder Np = Bil. E E = mc2 Tindak balas normal (dalam lif). kg v = halaju. ms-2 Tenaga seutas tali kenyal. N @ kgms-2 x = pemanjangan. kg c = kelajuan halaju cahaya dalam vakum. Nm-1 x = pemanjangan spring. V Vp = Beza keupayaan litar primer. R = mg + ma Jika lif naik dengan pecutan seragam a. m l = panjang asal tali. m E = tenaga nuklear. m Vs = Beza keupayaan litar sekunder. N K = pemalar spring. kg g = pecutan graviti bumi. ms-2 a = pecutan. J m = jisim. J m = jisim. E Tenaga nuklear. N W = kerja yang digunakan utk meregangn tali kenyal. ms-1 G = geseran. ms-2 E = tenaga keupayaan. V Ns = Bil. ms-2 h = ketinggian. N F = daya. ms-2 Tenaga kinetik. N m = jisim. R R = mg Jika lif naik @ turun degan halaju yang sergam.

W @ Js-1 t = masa. Q = mL Pt = mL Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan suhu. m 2 Jika tenaga kinetik suatu objek ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. Jkg-1oC-1 θ = perubahan suhu Jika tenaga elektrik digunakan utk menaikkan P = kuasa. Q Q = haba. mgh = mcθ Jika suatu objek jatuh ke bumi & tenaga keupayaan suatu objek itu ditukar kpd tenaga haba & menaikkan suhu. ms-1 g = pecutan gravity. s suhu. v = halaju objek. J m = jisim. W @ Js-1 t = masa. kg Pt = mcθ c = haba pendam tentu. J m = jisim. ms-2 1 2 mv = mcθ h = ketinggian.Kecekapan transformer Haba. s © Hak cipta 大 Mök 4 . V2 P=VI=I R= R 2 Haba pendam (perubahan haba). kg L = haba pendam tentu pelakuran/ haba pendam tentu pendidihan Jkg-1 P = kuasa. Q © Hak cipta 大 Mö κ Kecekapan = kuasa output X 100% kuasa input Q = mcθ Q = haba.

m θ n = sudut belauan pada tertib ke-n n = tertib ke –n P = tekanan gas. f Halaju gelombang. Hz @ s-1 T = tempoh ayunan. Hukum Boyle V P ∝ T . ms-1 f = frekuensi. D (dioptre) f = panjang fokus. Hukum Tekanan V ∝ T . s v = halaju gelombang. m x = jarak pemisah 2 pinggir. m u = jarak objek. m Pembesaran. Hukum Charles © Hak cipta 大 Mök 5 . m d = jarak pemisah celah. m d = dalam ketara. P Persamaan kanta P= P = kuasa kanta. v Interferens λ= ax D Persamaan parutan d sin θ n = nλ Gas Hukum Gas Semester / Hukum Gas Unggul PV = pemalar T 1 P ∝ . ms-1 D = dalam nyata. m f = frekuensi. m f = panjang fokus. Pa V = isipadu gas. n sin i sin r Hukum Snell / Hukum Pembiasan 1 c = sudut n= genting sin c n= pantulan dalam penuh c c = halaju cahaya n= dalam vakum v D n= d v m= u h m= i ho m= v −1 f 1 u = −1 m f 1 f n = indeks pembiasan (tiada unit) i = sudut tuju r = sudut biasan v = halaju cahaya dlm medium. m a = jarak pemisah dwicelah.Optik Indeks pembiasan. m D = jarak di antara dwicelah dgn skrin. m3 T = suhu 1 1 1 + = u v f 1 T v = fλ f = Gelombang Frekuensi. Hz @ s-1 λ = panjang gelombang. m v = jarak imej. m λ = panjang gelombang. m u = jarak objek. m hi = tinggi imej ho = tinggi objek Kuasa kanta. m f = panjang fokus. m m = pembesaran (tiada unit) v = jarak imej.

s E = D. C (coulumb) I = Arus elektrik. Ω ρ = pemalar logam l = panjang litar / logam.k. A Ip = Arus puncak.G. A t = masa. J V = Beza Keupayaan.d.6 X 10-19 C ) V = Beza keupayaan. V me = jisim elektron. V I = Arus. Ω t = masa. Ip Tenaga yang dipindahkan. kg ( 9. E E=Ir+V E = I (R + r) E=V+v Rintangan sesuatu litar / logam. A R = rintangan berkesan dalam litar (tidak termasuk rintangan dalam).d .k.s v = halaju electron.m. A R = Rintangan Berkesan. V v = beza keupayaan bagi litar dalam. = I p . = 1 N k = ( )k No 2 1 X 1. V R = rintangan berkesan. W @ Js-1 W = tenaga yang dipindahkan. m A = Luas keratan rentas. R R=ρ l A 1 Vp 2 1 Ip 2 Voltan Puncak.Elektrik Hukum Ohm V=IR V = Beza Keupayaan. = Arus punca min kuasa dua. Ω r = rintangan dalam (bateri @ sumber tenaga).m. J V = Beza Keupayaan.E. C ( -1. v 1 me v 2 = eV 2 Radioaktif Separuh hayat © Hak cipta 大 Mök Unit jisim atom (u. ms-1 e = cas 1 elektron.a. Q Q=It Daya Gerak Elektrik (D. V I = Arus.j.993 X 10-26 kg 12 6 . m.k . W Kuasa elektrik. V Vp = Voltan puncak.. Vp V p . = Voltan punca min kuasa dua. A R = Rintangan Berkesan. A R = Rintangan Berkesan. m2 Vp.E. d .10938 X 10-31 kg ) No = Bilangan atom aktif sebelum k kali setengah hayat Nk = Bilangan atom aktif selepas k kali setengah hayat k = Bilangan kali setengah hayat Cas. Ω Q = Cas yang mengalir. = W=VIt W = I2R t V2 W= t R W t V2 P= R P=IV P = I2 R P= v= 2eV me Arus puncak. V I = Arus. k .a. A W = tenaga yang dipindahkan.s P = kuasa elektrik.). P Laju elektron.G.j.d. V Ip. Ω t = masa. Ω V = beza keupayaan bagi litar luar.m.) 1 u. V I = Arus.

= 1.a.66 08333333333 X 10-27 kg © Hak cipta 大 Mök 7 .j.1 u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful