PENGUMPULAN MAKLUMAT GEOMETRI DAN ORGANIK

Nama Ilham Aliya binti Azahar

No. Kad Pengenalan 940608 – 08 - 5234

No. Pendaftaran A013D1110211

Folio ini Disediakan untuk : Encik Mohd Idham bin Sahari Encik Mohd Ekram Al Hafis bin Hashim

.

Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . tetapi pada abad ketiga S. bentuk. yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya . luas dan isipadu . Geometri (geo = bumi. Ianya direka menggunakan alat geometri . Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai . Bidang astronomi . Rupa geometri meliputi rupa bulat. bertindak sebagai sumber – sumber geometri terpenting . sempurna .M. dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengutamakan jarak. segi empat sama. Terdapat pelbagai sebab kita harus mempunyai minat terhadap geometri . khususnya memetakan bintang – bintang dan planet – planet pada sfera cakerawala . segi tiga. Antaranya ialah kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam . metria = ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz. dan rupa – rupa lain yang bersudut dan direka dengan sengaja .RUPA GEOMETRI Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid . Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik . Sifat – sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci . .

Bentuk – Bentuk Geometri Antara bentuk – bentuk geometri ialah :  Segi empat  Piramid  Kon  Bulatan Bagaimana untuk melukis Geometri ? Antara kaedah untuk melukis geometri :  Menggunakan peralatan .  Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis .peralatan geometri seperti jangka lukis . pembaris dan protractor .  Mengukur jarak bentuk geometri yang ingin dilukis . .  Mengukur lukisan geometri menggunakan pembaris .

  Untuk mengetahui luas permukaan bentuk geometri .Kenapa melukis Geometri ? Antara sebab melukis geometri ialah :    Untuk menghasilkan lukisan geometri yang yang tepat .  Mengkaji geometri dapat mendedahkan individu tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . Untuk mendapatkan ruang dan jarak pada lukisan geometri dilukis dengan tepat . Membolehkan lukisan geometri dapat dilukis dengan kemas dan cantik. . Bentuk geometri dapat merangsang akal fikiran untuk mengkaji geometri serta mensyukuri kebesaran Tuhan .

.

Kebanyakan benda semulajadi mempunyai rupa organik .Rupa Organik Rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai tepi yang bersudut dan tidak berbentuk geometri. Bentuk organik adalah bentuk semulajadi dan penampilan yang mengalir dan melengkung . Bentuk organik adalah beralun tidak sekata. . tumbuh – tumbuhan dan haiwan . Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. Rupanya bebas dan tidak bersudut . Contoh bentuk organik ialah bentuk – bentuk daun . Antara contoh rupa organic ialah rupa manusia. binatang dan buah-buahan . tidak mempunyai simetri . Garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat.

Memberi keseimbangan terhadap sesuatu lukisan atau bentuk .  Membuat contoh logo .Bagaimana untuk melukis Organik ? Antara cara untuk melukis Organik ialah :  Membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometric secara berulang – ulang kali .  Melukis pelbagai bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk menghasilkan corak .  Menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif . Kenapa melukis Organik ? Antara sebab untuk melukis organik ialah :      Untuk mencantikkan gambar yang dilukis . Menunjukkan kreativiti terhadap sesuatu gambar . Melatih otak individu untuk memahami mesej yang disampaikan oleh gambar atau lukisan . Menunjukkan bentuk dan ruang yang terdapat pada gambar rajah . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful