PENGUMPULAN MAKLUMAT GEOMETRI DAN ORGANIK

Nama Ilham Aliya binti Azahar

No. Kad Pengenalan 940608 – 08 - 5234

No. Pendaftaran A013D1110211

Folio ini Disediakan untuk : Encik Mohd Idham bin Sahari Encik Mohd Ekram Al Hafis bin Hashim

.

segi tiga. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci . Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. sempurna . bentuk. bertindak sebagai sumber – sumber geometri terpenting . metria = ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz. Geometri (geo = bumi. tetapi pada abad ketiga S. .RUPA GEOMETRI Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Bidang astronomi . dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai . yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya . luas dan isipadu . dan rupa – rupa lain yang bersudut dan direka dengan sengaja . Sifat – sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi. khususnya memetakan bintang – bintang dan planet – planet pada sfera cakerawala . Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengutamakan jarak. Antaranya ialah kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam . geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid . Ianya direka menggunakan alat geometri . Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik . Terdapat pelbagai sebab kita harus mempunyai minat terhadap geometri . Rupa geometri meliputi rupa bulat. segi empat sama.M.

peralatan geometri seperti jangka lukis .  Mengukur lukisan geometri menggunakan pembaris .Bentuk – Bentuk Geometri Antara bentuk – bentuk geometri ialah :  Segi empat  Piramid  Kon  Bulatan Bagaimana untuk melukis Geometri ? Antara kaedah untuk melukis geometri :  Menggunakan peralatan . .  Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis . pembaris dan protractor .  Mengukur jarak bentuk geometri yang ingin dilukis .

Membolehkan lukisan geometri dapat dilukis dengan kemas dan cantik. Bentuk geometri dapat merangsang akal fikiran untuk mengkaji geometri serta mensyukuri kebesaran Tuhan .   Untuk mengetahui luas permukaan bentuk geometri .  Mengkaji geometri dapat mendedahkan individu tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . . Untuk mendapatkan ruang dan jarak pada lukisan geometri dilukis dengan tepat .Kenapa melukis Geometri ? Antara sebab melukis geometri ialah :    Untuk menghasilkan lukisan geometri yang yang tepat .

.

binatang dan buah-buahan . Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. Bentuk organik adalah bentuk semulajadi dan penampilan yang mengalir dan melengkung . tumbuh – tumbuhan dan haiwan . Kebanyakan benda semulajadi mempunyai rupa organik .Rupa Organik Rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai tepi yang bersudut dan tidak berbentuk geometri. Rupanya bebas dan tidak bersudut . tidak mempunyai simetri . Antara contoh rupa organic ialah rupa manusia. Contoh bentuk organik ialah bentuk – bentuk daun . Garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat. Bentuk organik adalah beralun tidak sekata. .

Menunjukkan kreativiti terhadap sesuatu gambar .  Melukis pelbagai bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk menghasilkan corak .  Membuat contoh logo . Melatih otak individu untuk memahami mesej yang disampaikan oleh gambar atau lukisan .  Menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif . Menunjukkan bentuk dan ruang yang terdapat pada gambar rajah . Memberi keseimbangan terhadap sesuatu lukisan atau bentuk . .Bagaimana untuk melukis Organik ? Antara cara untuk melukis Organik ialah :  Membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometric secara berulang – ulang kali . Kenapa melukis Organik ? Antara sebab untuk melukis organik ialah :      Untuk mencantikkan gambar yang dilukis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful