PENGUMPULAN MAKLUMAT GEOMETRI DAN ORGANIK

Nama Ilham Aliya binti Azahar

No. Kad Pengenalan 940608 – 08 - 5234

No. Pendaftaran A013D1110211

Folio ini Disediakan untuk : Encik Mohd Idham bin Sahari Encik Mohd Ekram Al Hafis bin Hashim

.

Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid . dan rupa – rupa lain yang bersudut dan direka dengan sengaja . tetapi pada abad ketiga S. bentuk. sempurna . yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya . Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengutamakan jarak. Sifat – sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi. . dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. segi tiga. metria = ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz. dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai .M.RUPA GEOMETRI Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. bertindak sebagai sumber – sumber geometri terpenting . luas dan isipadu . Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik . Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci . Rupa geometri meliputi rupa bulat. Antaranya ialah kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam . Ianya direka menggunakan alat geometri . Geometri (geo = bumi. Terdapat pelbagai sebab kita harus mempunyai minat terhadap geometri . Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. segi empat sama. Bidang astronomi . khususnya memetakan bintang – bintang dan planet – planet pada sfera cakerawala .

Bentuk – Bentuk Geometri Antara bentuk – bentuk geometri ialah :  Segi empat  Piramid  Kon  Bulatan Bagaimana untuk melukis Geometri ? Antara kaedah untuk melukis geometri :  Menggunakan peralatan . pembaris dan protractor . .  Mengukur lukisan geometri menggunakan pembaris .peralatan geometri seperti jangka lukis .  Mengukur jarak bentuk geometri yang ingin dilukis .  Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis .

  Untuk mengetahui luas permukaan bentuk geometri .Kenapa melukis Geometri ? Antara sebab melukis geometri ialah :    Untuk menghasilkan lukisan geometri yang yang tepat . Untuk mendapatkan ruang dan jarak pada lukisan geometri dilukis dengan tepat . Membolehkan lukisan geometri dapat dilukis dengan kemas dan cantik. . Bentuk geometri dapat merangsang akal fikiran untuk mengkaji geometri serta mensyukuri kebesaran Tuhan .  Mengkaji geometri dapat mendedahkan individu tentang kewujudan alam ini dengan mendalam .

.

Rupa Organik Rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai tepi yang bersudut dan tidak berbentuk geometri. . Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. Rupanya bebas dan tidak bersudut . Garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat. Contoh bentuk organik ialah bentuk – bentuk daun . Antara contoh rupa organic ialah rupa manusia. Bentuk organik adalah bentuk semulajadi dan penampilan yang mengalir dan melengkung . Bentuk organik adalah beralun tidak sekata. tidak mempunyai simetri . tumbuh – tumbuhan dan haiwan . binatang dan buah-buahan . Kebanyakan benda semulajadi mempunyai rupa organik .

Menunjukkan kreativiti terhadap sesuatu gambar . Melatih otak individu untuk memahami mesej yang disampaikan oleh gambar atau lukisan .  Membuat contoh logo .Bagaimana untuk melukis Organik ? Antara cara untuk melukis Organik ialah :  Membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometric secara berulang – ulang kali . .  Melukis pelbagai bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk menghasilkan corak . Kenapa melukis Organik ? Antara sebab untuk melukis organik ialah :      Untuk mencantikkan gambar yang dilukis . Memberi keseimbangan terhadap sesuatu lukisan atau bentuk . Menunjukkan bentuk dan ruang yang terdapat pada gambar rajah .  Menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.