PENGUMPULAN MAKLUMAT GEOMETRI DAN ORGANIK

Nama Ilham Aliya binti Azahar

No. Kad Pengenalan 940608 – 08 - 5234

No. Pendaftaran A013D1110211

Folio ini Disediakan untuk : Encik Mohd Idham bin Sahari Encik Mohd Ekram Al Hafis bin Hashim

.

RUPA GEOMETRI Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. metria = ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz. tetapi pada abad ketiga S. Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengutamakan jarak. Ianya direka menggunakan alat geometri . bertindak sebagai sumber – sumber geometri terpenting . Sifat – sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi. Antaranya ialah kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam . Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid . Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . Terdapat pelbagai sebab kita harus mempunyai minat terhadap geometri . segi tiga. segi empat sama. Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik . . dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai . Geometri (geo = bumi. Rupa geometri meliputi rupa bulat. Bidang astronomi . Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci . yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya . sempurna . bentuk.M. dan rupa – rupa lain yang bersudut dan direka dengan sengaja . khususnya memetakan bintang – bintang dan planet – planet pada sfera cakerawala . dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. luas dan isipadu .

 Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis .peralatan geometri seperti jangka lukis .Bentuk – Bentuk Geometri Antara bentuk – bentuk geometri ialah :  Segi empat  Piramid  Kon  Bulatan Bagaimana untuk melukis Geometri ? Antara kaedah untuk melukis geometri :  Menggunakan peralatan .  Mengukur jarak bentuk geometri yang ingin dilukis . pembaris dan protractor . .  Mengukur lukisan geometri menggunakan pembaris .

Bentuk geometri dapat merangsang akal fikiran untuk mengkaji geometri serta mensyukuri kebesaran Tuhan .Kenapa melukis Geometri ? Antara sebab melukis geometri ialah :    Untuk menghasilkan lukisan geometri yang yang tepat .   Untuk mengetahui luas permukaan bentuk geometri . . Untuk mendapatkan ruang dan jarak pada lukisan geometri dilukis dengan tepat . Membolehkan lukisan geometri dapat dilukis dengan kemas dan cantik.  Mengkaji geometri dapat mendedahkan individu tentang kewujudan alam ini dengan mendalam .

.

Rupa Organik Rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai tepi yang bersudut dan tidak berbentuk geometri. tidak mempunyai simetri . Rupanya bebas dan tidak bersudut . Bentuk organik adalah bentuk semulajadi dan penampilan yang mengalir dan melengkung . . Kebanyakan benda semulajadi mempunyai rupa organik . Bentuk organik adalah beralun tidak sekata. Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. tumbuh – tumbuhan dan haiwan . binatang dan buah-buahan . Contoh bentuk organik ialah bentuk – bentuk daun . Antara contoh rupa organic ialah rupa manusia. Garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat.

Menunjukkan kreativiti terhadap sesuatu gambar . Kenapa melukis Organik ? Antara sebab untuk melukis organik ialah :      Untuk mencantikkan gambar yang dilukis . Menunjukkan bentuk dan ruang yang terdapat pada gambar rajah .  Menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif .Bagaimana untuk melukis Organik ? Antara cara untuk melukis Organik ialah :  Membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometric secara berulang – ulang kali . Memberi keseimbangan terhadap sesuatu lukisan atau bentuk .  Melukis pelbagai bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk menghasilkan corak . Melatih otak individu untuk memahami mesej yang disampaikan oleh gambar atau lukisan .  Membuat contoh logo . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful