PENGUMPULAN MAKLUMAT GEOMETRI DAN ORGANIK

Nama Ilham Aliya binti Azahar

No. Kad Pengenalan 940608 – 08 - 5234

No. Pendaftaran A013D1110211

Folio ini Disediakan untuk : Encik Mohd Idham bin Sahari Encik Mohd Ekram Al Hafis bin Hashim

.

segi tiga. yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya . Sifat – sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi. khususnya memetakan bintang – bintang dan planet – planet pada sfera cakerawala . Rupa geometri meliputi rupa bulat. segi empat sama. Bidang astronomi . . Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengutamakan jarak. bertindak sebagai sumber – sumber geometri terpenting . luas dan isipadu . dan rupa – rupa lain yang bersudut dan direka dengan sengaja . Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam .M. metria = ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz. dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai . geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid .RUPA GEOMETRI Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan mempunyai sempadan yang tetap. dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik . sempurna . Antaranya ialah kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam . Geometri (geo = bumi. tetapi pada abad ketiga S. Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Ianya direka menggunakan alat geometri . Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci . bentuk. Terdapat pelbagai sebab kita harus mempunyai minat terhadap geometri .

Bentuk – Bentuk Geometri Antara bentuk – bentuk geometri ialah :  Segi empat  Piramid  Kon  Bulatan Bagaimana untuk melukis Geometri ? Antara kaedah untuk melukis geometri :  Menggunakan peralatan .peralatan geometri seperti jangka lukis .  Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis . pembaris dan protractor . .  Mengukur jarak bentuk geometri yang ingin dilukis .  Mengukur lukisan geometri menggunakan pembaris .

Kenapa melukis Geometri ? Antara sebab melukis geometri ialah :    Untuk menghasilkan lukisan geometri yang yang tepat .   Untuk mengetahui luas permukaan bentuk geometri . Bentuk geometri dapat merangsang akal fikiran untuk mengkaji geometri serta mensyukuri kebesaran Tuhan . Untuk mendapatkan ruang dan jarak pada lukisan geometri dilukis dengan tepat .  Mengkaji geometri dapat mendedahkan individu tentang kewujudan alam ini dengan mendalam . . Membolehkan lukisan geometri dapat dilukis dengan kemas dan cantik.

.

Contoh bentuk organik ialah bentuk – bentuk daun .Rupa Organik Rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai tepi yang bersudut dan tidak berbentuk geometri. Bentuk organik adalah bentuk semulajadi dan penampilan yang mengalir dan melengkung . Kebanyakan benda semulajadi mempunyai rupa organik . tidak mempunyai simetri . . Antara contoh rupa organic ialah rupa manusia. Rupa organik mempunyai sempadan yang bebas. Rupanya bebas dan tidak bersudut . Garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat. binatang dan buah-buahan . Bentuk organik adalah beralun tidak sekata. tumbuh – tumbuhan dan haiwan .

Menunjukkan bentuk dan ruang yang terdapat pada gambar rajah . Memberi keseimbangan terhadap sesuatu lukisan atau bentuk .Bagaimana untuk melukis Organik ? Antara cara untuk melukis Organik ialah :  Membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometric secara berulang – ulang kali .  Membuat contoh logo . Kenapa melukis Organik ? Antara sebab untuk melukis organik ialah :      Untuk mencantikkan gambar yang dilukis .  Melukis pelbagai bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk menghasilkan corak . . Melatih otak individu untuk memahami mesej yang disampaikan oleh gambar atau lukisan .  Menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif . Menunjukkan kreativiti terhadap sesuatu gambar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful