P. 1
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik Bahasa Melayu Upsr 2011

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik Bahasa Melayu Upsr 2011

|Views: 3,019|Likes:
Published by Rina Mohd

More info:

Published by: Rina Mohd on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

Baca setiap soalan dengan teliti. Empat opsyen jawapan A. i. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . Aneka pilihan mudah. Jenis soalan ialah. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.C dan D b. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. Empat opsyen jawapan A. B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. ii. Untuk soalan bergambar. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. 6. i. Jawab soalan yang mudah dahulu. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai.C dan D 7. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. iii. kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. 8. D. Kata tugas dalam soalan. a. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Aneka pilihan kompleks.B. 5. Pilih ayat yang betul. B. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik.

6. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . 2. 3. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. Kata tugas dalam soalan. 7. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 5. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. 4. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan.

Bacalah arahan denga teliti. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. tidak benar. 4. Memindahkan Maklumat 1. Untuk menjawab soalan seperti ini. lawan. seerti dan sebagainya. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. Misalnya. 9. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. bukan. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. soalan yang menggunakan kata kecuali. penggunaan kata. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. 7. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . lawan kata. 3. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 5. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. 8. B. Pastikan terdapat pendahuluan. isi-isi penting dan tajuk. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 5. 10. Misalnya. 4. soalan yang bertanyakan pendapat anda. Menulis Karangan 1. 2. 11. 2. ejaan. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. Nomborkan setiap ayat yang dibina. 3. carilah jawapan yang paling tepat dan logik. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat.8. imbuhan dan tanda baca. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. 6. Binalah lima ayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa.

Karangan anda mestilah mempunyai penutup. nilai murni. faedah dan sebagainya. 7. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. pengajaran. C. 4. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Pastikan ayat-ayat gramatis. tanda baca dan sebagainya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . semaklah karangan yang tertinggal. tanda baca dan sebagainya.6. kesalahan dari segi tatabahasa. kebaikan. ejaan. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. contoh yang kurang tepat. Membina ulasan 1. ejaan. 3. Misalnya. 8. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. amalan baik. 5. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. 9. Setelah selesai menulis karangan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. 10. yakni kesimpulan tentang tajuk. 2. 6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa.

8. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. “___________. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. A B C D bagi pada sejak supaya 4. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. 6. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 . Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. 5.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran.

Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. 15. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. 13. A dari B kepada C dengan D daripada 14. 17. Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. Jangan jadi seperti __________. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12.khidmat masyarakat Kampung Berkat. Setiap pagi. _________. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya.

Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. Pada musim hujan. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah. II dan IV I. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20.royong. A I dan II B II dan IV C I. paras air sungai akan meningkat. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang.I II III IV A B C D 24. Pada musim sejuk yang melampau. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. suhu berada di bawah paras beku.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. 22. I. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. II dan III D I.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Ya. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan. II dan III I. III dan IV II. III dan IV II 23.

III dan IV 27. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . III dan IV I Sempena Hari Bapa. Pilih ayat yang betul. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua. A B C D 30. II dan III I. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. Penglihatan datuk saya masih jelas. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. 29. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain. I dan III II dan IV I.26. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. I dan II I dan III I. Di samping itu. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. III dan IV II. Tidak saya yang menconteng dinding itu. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya.” kata pengawas kepada murid itu. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28.45 pagi di medan perhimpunan. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Pemandangan di situ nian cantik.

... Pada cuti persekolahan yang lalu. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah..... 31. Seramai lebih kurang 50. 1 SEPTEMBER 2010...... Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid.khusus untuk murid tahap satu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar... Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara..... Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah.. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah. majlis ini? A B C D 32.. Majlis pelancaran bermula pukul 9... guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan.000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu.. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan..... Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan... Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan. saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya.. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah... Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara.. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya... Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan......... Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut. Disediakan oleh. Roselaili .. Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah.30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010.. Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 . B C D 35. Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6.. Acara yang boleh disertai oleh 33. menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah..... ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha.00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah.. Sebelum acara sambutan berakhir. Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan. Kelab Kaunseling. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Memupuk semangat cinta akan tanah air.

Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini. Hong Kong. Cina. Diadakan di Dataran Putrajaya. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. New Zealand. Macau . Filipina. Seramai 50.600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Indonesia. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta.30 malam. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. 36. Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Punjabi. India. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. Singapura dan Taiwan. Seramai 1. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Orang Asli. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. China. Jepun. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. 2010? A B C D 37. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni.

A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. sehingga basah kuyup. A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 . A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. basikal dia tidak mampu memilikinya.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______.

A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. II Menurut kata orang tua-tua. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. kawasan ini agak keras. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar.

28 I Datuk tidak suka makan mi segera. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. III. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. C. Rumah itu tercantik. A I dan II B I. III. IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. Abu berasal daripada Perak. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 .”kata Perdana Menteri. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Meja makan itu terpanjang. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. D. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. dan IV D I. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. B. dan IV C I. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul.” kata Cikgu Raziah. II. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. III Suasana malam itu sunyi sepi. 26 “Nani. A. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. II.

II. dia tidak ada tempat bergantung. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. dan III B I dan IV D I. berkhidmat kepada negara B. Sebelum itu. II. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. 31. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. berbakti kepada kampungnya D. bercakap melalui radio B. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. Tambahan lagi. A I dan II C I.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. pengisytiharan melalui akhbar D. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. menghancurkan pihak jepun C. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. 33. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. Bisa ular telah merebak. menyesali perbuatannya C. ketika berada di situ. II. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. A I. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. Di zaman sains dan teknologi. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. dan IV D II. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. dan III C I. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. Kini. dan IV B I. Bakhtiar sudah tua. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. III. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. II. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . III.

Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi. Jangan lupa. : Selamat pagi. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. Acara lompat tinggi D. memukul seorang ibu tua D. 200 meter dan 4 kali 100 meter. Selain itu.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. pelajaran jangan diabaikan. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. Acara 100 meter B. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. Apa salahnya. Sekolah D. mengotakan B. menjelaskan C. Untuk membalas perbuatannya D.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. menjadi seorang penderhaka 34. Acara 400 meter C.. Hadiah yang diperolehinya 38. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. : Terima kasih. : Boleh saya temuramah saudara. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah. Akhbar C. daerah dan negeri. Penglibatannya di sekolah C. Latar belakang kejayaannya D. mengumumkan 35. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. Polis B. Pemberita Harun Pemberita 36.Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. : Terima kasih. menerbitkan D.B. A. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. Kaki Bakhtiar telah busuk B. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 .. : Boleh. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter. mengampu pihak Jepun C. Untuk membuang bisa ular C. Perasaannya B. Majlis Sukan Daerah 37. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. Selain itu.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud.Pada pendapat kamu.

Pernyataan berikut adalah tidak benar. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39. Pujian B. Harun menjuarai permainan badminton C.. A.maksud.. Suruhan C.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 . Terpilih sebagai olahragawan sekolah B. A. Galakan D..

A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga.” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 .” tanya Nurul kepada Umairah.

______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan.Gambar 7. A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 . Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan. A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh.

16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya. A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.

D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. D Carilah buku itu sampai dapat . Jet itu meluncur amat laju sekali. Nenek makan amat lambat benar. cantiknya lukisan awak! B Eh. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. B Saya hendak menasihatinya. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. tetapi dia tidak peduli. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. C Pulanglah kepada jalan yang benar. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. ” kata Cikgu Firzanah. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. Besar nian rumah orang kaya itu. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. saya terlupa membawa wang! C Wah.

III dan IV II. II dan III I. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. D) Tarikh tutup penyertaan. A B C D I. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. II dan IV I. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. Daftarlah segera. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. Klang. dua minggu sebelum tarikh perlawanan.

Colonel H. Pada tahun 1877. C Permainan yang mudah dipelajari. Daripada melambung bulu tangkis. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. Akhirnya. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Seterusnya. Berikutan itu. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 . Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. B Menarik minat orang ramai. Namun begitu. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. undang-undangnya telah diperkemas. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Shelby. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. pada tahun 1893.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya.Q. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan.Q. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton.

C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an.oleh tentera British. B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. A B C D 2. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita. Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum.” pelawa Bentan kepada Demang. Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ . A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. berehat di teratak _______ ini. A B C D Gambar 4 6.

Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16.10. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas. 18. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. A B C D 17. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 . A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. sesisir sesikat setangkai setandan 12. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. 19.

A Eh. 20. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. 23. C Cis. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . Murni. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. 25. “Bersabarlah. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. 24. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. A B C D Hai. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. Tentulah Alina. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Ini semua dugaan Tuhan. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali.” kata Pak Taha.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan.

kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. III dan III sahaja II. II dan IV sahaja berharga yang lain. IV Demi Tuhan. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. I Demi keselamatan penduduk kampung. Mangsa telah kehilangan dompet. Sesiapa yang 29. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. 28. III dan IV sahaja 30. II dan III sahaja II. telefon bimbit dan beberapa barang C I. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. II dan IV sahaja II dan III sahaja I.ulang kali. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. dibuat menggunakan pisau lipat. lelaki C I. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. Seorang pemandu D II. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. Motif serangan tersebut masih D II. . IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. 26. soalan-soalan berikutnya. III dan IV sahaja 27. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. I Ikutlah rasmi padi. KAJANG. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. berbagai-bagai langkah telah diambil. IV Pantun ialah cabang puisi lama. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. B II dan III sahaja jam tangan. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. Selain terdapat kesan tikaman di dada. III Bayi itu lapar maka dia menangis. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja.

Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. Malaysia bumiku merdeka. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. Lambang kebebasan. 34. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. Yang bersemangat waja. Perjuangan suci tanpa titisan darah. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. Bumi muhibah berbilang bangsa. 32. Bumi yang kaya dengan budaya. Oh. Perjuangan seorang putera bangsa. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. Tidak mahu ketinggalan. D Dia diserang ketika sedang bekerja. Kami Kami mampu menjulang namamu. Malaysia! 31 . B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Perjuangan bapa-bapa kami. 31. Kami banggadi bawah danMalaysia. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. Pembela nusa. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan.adalah rompakan.

B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. 37. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. 36. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing. A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 . A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian. 1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. Sebentar lagi pulanglah __________ . Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.” kata Mak Piah kepada Amin. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton . 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari.

A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya..batang C deret ... A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu.. A biji ..... A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan.... Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja..... Bak kata orang_______________________..____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya...... buah B buah .jalur D buah....... Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan...bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin. Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 . A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan. akhirnya kami juga yang dipersalahkan.9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan.......... A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain.” kata Faizal kepada abangnya... A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut. A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam... ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu... A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas... A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang. A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang............

Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. Emak sedang menjahit baju baharu adik. Dengan secepat kilat. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka.” kata ibu kepada Siti. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. II dan III sahaja I. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut. D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. I dan III sahaja III dan IV sahaja I.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. II dan III sahaja I. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua. Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik.

Hilmi.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. Hilmi diam sahaja. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . Kasut itu sudah lama Amin pakai. “Tak mengapalah. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. Perangai Amar memang begitu. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . Setibanya dirumah. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. membonceng basikal kawan. C Mententeramkan perasaan Hilmi. menunggang basikal. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. Oleh hal yang demikian. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Amar hanya memerhati dari jauh. Selepas mandi. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. “Bersabarlah. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. Hjilmi bersalin pakaian. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu. B Menguji ketabahan hari Hilmi.” kata Hilmi.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. Selain daripada itu . Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. Amin. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Mentangmentanglah dia anak orang berada. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. kita perlu menghormati guru. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi.

Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . 28 FEBRUARI 2011. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. termasuklah acara lompat tinggi. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. Farid bin Tajul Ariffin. lari memancing botol. Selain itu. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. Majlis bersurai pada jam 6. Acara sukan dimulakan pada jam 2. 100 meter kelas A dan B.00 petang. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. B selalu diejek oleh Amar. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. mengisi air dalam botol. Walaupun dijalankan secara sederhana. 200 meter kelas A dan B. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Beberapa acara sukan untuk guruguru. Rumah Biru dan Rumah Hijau. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.00 petang. C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. B dan C. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. Rumah Kuning. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 . Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. dan lari membawa gelung rotan. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. lompat jauh dan lontar peluru. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. lari mengepit bola getah. Disediakan oleh. D berasa tersinggung. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Abdul Razak .C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya.

Semua murid menyertai acara sukan tersebut. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas. A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya. A B C D Acara sukan bermula pada awal petang.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 . Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar . Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh.” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. ___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas. berehatlah dahulu.

A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 ... A B C D jangankan .. A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi...B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar.. A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman.. tambahan pula bukan sahaja .mahupun sedangkan . 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu... Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya.. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.malahan bukan sahaja . _____________ kejadian ngeri itu. A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab.. A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah.

.. A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah .... A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia. A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________... A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 . Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang...menyapu memotong . IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami .mencuci menggunting .. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi. B di luar merah.memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai.... A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut... I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu.. 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat..menyental mencantas ... sediakan payung sebelum hujan.. sambil menyelam sambil minum air.. Pilih perkataan seerti bagi tenat. 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu... Pilih perkataan berlawan bagi kerugian. di dalam pahit... tepuk dada tanya selera.. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan.A B C D 12 memangkas .. A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa....

Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . ibu berleter sepanjang petang. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. II dan IV II. Wajahnya mirip ibu saya. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu.A B C D 23 I I dan II III dan IV I.30 Pilih ayat-ayat yang betul. Baju itu sudah lusuh. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. A I dan II B III dan IV C I. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. A B C D Soalan 28 . II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. II dan IV D I.

I dan II II dan III I. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. II dan IV I. Contohnya labah-labah rumah. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. C Mempunyai wajah yang menakutkan. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. Ia berbeza daripada serangga lain. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. B Mempunyai banyak mata. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja. Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. B nyamuk mudah terperangkap. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. I dan II II dan III I. II dan III II. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 . Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. C mangsa dapat menembusinya. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata.

Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . Kini musim buah-buahan. Selain itu. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. Saudari. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . Kelantan. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. B Menikmati buah-buahan tempatan. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. D Menghargai layanan keluarga rakannya. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. jawab soalan-soalan berikutnya. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. Andainya ada masa terluang. Yang benar. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. 38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . sihat wal’afiat. B Mengimbas kembali memorinya. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. C Menceritakan pengalaman lawatannya.00 pagi esoknya. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kemudian. Lot 456. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Saya dan keluarga di sini.

menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat. tabung D.anak ikan di dalam kolam itu. meramu C. serambi C. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. merangkum D. B Dihantar oleh kawannya. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . Basri_______________ anak. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. memaksa D. A. menggaul D. C Pulang bersendirian. D Dengan kereta api. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. merayu C. mendesak 1. tambang B. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. merangkap 2. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. memujuk B. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. mengaul B. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. A. menggagau C.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. loteng 4.

lebih. mengesek D.lekuk D. 12. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 . A. bergerak.incut B. lekak. A. berlari. 11. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. Memetik C. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. lepas tangan 9.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. selagi D.balik C. seberkas… batang 14. A. sebelum sehingga C. 15.tiba. lantaran D. ditakutkan B. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. Juruhias D. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. membimbit A. panas baran D. A. A. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang. dihancurkan dmusnahkan C.pinga C. B.10.gerak B. Jurulatih A. tambahan pula oleh itu D. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. pontang. menjinjing B. dirosakkan D. B.larian berkejar.kejaran terpinga. incang. menatang 6. dirobohkan 7. sementara. Meniup 16. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. membawa D. bolak.panting C. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. penakut ketakutan D. menakutkan C.lebih lagi C. Jurubina Jurukimpal C. buruk siku kepala batu C. 13. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. A memalu B. 5. D. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. selain itu 8. A. B. selagi meskipun C.

Genggam bara biar sampai jadi arang 24. A. A. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. A. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. menghalang B.” kata kakak kepada Faridah. Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. johan D. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. takut kerana salah D. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. A. Ahmad meminjam gitar saya B. Seperti anjing dengan kucing B. Seperti langit dengan bumi C.Mereka ke sana untuk mencari kerja. Badrul bukan mahu makan sayur itu.” kata Aziz kepada Hamid. A.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora. menggalak C. elok C. D. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Tidak kami menebas semak. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. C. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. A.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini. C. Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. D. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. 23.samun itu. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. B.17. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. menunaikan D. A. Berani kerana benar. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. B. 22 . pintar B. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D.

D. I. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. I.B. Sudah sebulan kerja.kerja itu bukan sahaja kami buat. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. II dan III D. III dan IV 29. II. C. II dan III 26. B.barang antik baharu pulang dari pejabat. III dan IV I dan IV C.II.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. IV.kerja itu dilakukan oleh saya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya. III. III. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. I dan II 30. III. I dan IV A. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas. II dan III II dan IV D. II. A. II dan III I.lama di pekan itu akan diruntuhkan.ganang di kutub Utara dilitupi salji. II. III. III. A. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan. 25. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. A. I dan II 28 C. 27 I. III. I. I. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Banyak murid. I dan III B. IV. II. IV. Berhati. I. II dan III C. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini. D. I. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. dan IV I. C. I dan III B. IV. Kerja. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. III dan IV I dan III D. Pokok. I dan III C. Ii. III. Penjual barang. IV.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. B. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. A. Bangunan lama.murid hadir ke kelas itu. II. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. III dan IV D.ayat yang betul. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini. II. II dan IV D III D. II dan IV C. Semua gunung. II dan IV B.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

mengelek B. membuai. mengangkut 3. mendokong C. hancur C.buaikan B. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A. selagi C. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . sebelum D. mendukung D.ngibarkan D.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Encik Salleh akan menolong orang. mengibar. 5. melagukan menyampaikan C.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________. saya… dia 7. A. melambai. B. parah D.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat. sewaktu 6. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. remuk B. A. A. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4. sehingga B. Kenderaan. mereka … beliau D.lambaikan 2.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. menggerak. A. 1. kita … awak C.gerakan C. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. kami… nya B. menyanyikan D. musnah A.

”kata Pak Tam kepada Abu. Daripada… lebih baik D. Sungguhpun… namun C. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya.”____________________ melepak di sini.A. A. menolak B. Jurukimpal 17. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat. A. masak. pelik B. mencuit D.betul C. Seikat… sebuah D. Juruaudit B. dari A. pasang B. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi. menaburkan C. buruh A. akan. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . menggunakan B. A. Jangankan… pun 14. Setandan… sebuah B. A. lintah darat D. A. mencadangkan D. 8. menenun A.tenang B. menghulurkan C.masak D. menjahit C. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. kedai kain 12. memintal D. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. 11. betul. bertaburan D. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali.”kata ibu kepada adik. ditaburkan B.donat itu. dahsyat D. Sebutir… segugus 19. nyiur gading 13. meriah 10. menyulam B. helai C. 20. A. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. kedai buku B. Baik… mahupun B.” kata Khalid kepada kawankawannya. menguis C. Segugus… selonggok C. bentuk 18. menyelia C. oleh C. taburan 16. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. mencalar A. Jurujual D. A. kepala angin B.” kata nenek. tenang. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. C. daif C. daripada B. kedai runcit C. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. antara D.akan 15. majikan B. kedai kasut D. mekanik D. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. kepala batu C. Juruukur 9. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. lembar D.

21. I. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. peristiwa 22. 23. 25. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. II.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. B. pengajaran B. D. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. II dan III D. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. Haikal memukul ular itu dengan rapat. D. D. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. B.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. A. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. A. tahan B. A. C.” kata Farina. C. A. Faris meminta Riduan menunjukkan cara.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A.cara membuat tabung buluh. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. IV. III. A. I. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. I dan III B. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. III dan IV D. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. II “Haus rasanya tekak saya ini. 26. penilaian C. 27.cara membuat tabung buluh kepada Faris. I dan II C. Faris ditunjukkan cara. I. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. I. murah C. A. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. III. B. Riduan menunjukkan cara. tulen D. IV. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. III dan IV 28 24. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. D. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. II. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. II dan IV C. Anak. II dan III B. pergolakan D.

Emak sedang mensiang ikan keli. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. B. 3. diformulasi 34. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. 7. Perkataan dirumus bermaksud A. sejuk.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. I dan IV B. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. Terdapat beberapa gred yang dijual.tompok akan muncul apabila air mula kering. C. Pak Kasim sedang mengetam papan III. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. B.cara membaiki kereta yang betuk. II dan III C. II dan III D.ayat yang betul 29.cara membasuh kereta yang betul. 5.balar. Mencuci dengan air yang banyak D. 6. A. diubah suai C. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. Aisyah. diuji D. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. II. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. jejari rim dan di bawah bampar. dikaji B. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah.cara memilih cat kereta yang bagus. I. Basuh kereta dengan kerap. II. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 . Jangan gunting majalah itu. I. 1. 31. Paling penting. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut.cara memilih kereta yang tahan lama 32. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. Cara. Cara. III. C. 2. Cara. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. I. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. Untuk menghilangkan calar. D. IV. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali.soalan berikut. 4. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat. kemudian jawab soalan. Cara. D.

Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 .8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. D. dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. B. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut. kemudian jawab soalan. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. C. kenyal kekak baik ringan 38. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. alat memproses dan komponen sensitive. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35. Membuang tompok. B. Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A.0 peratus pada arus 2 knot 36. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. Apakah tujuan penggunaan boya? A. D. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. B. ♥ Frekuensi : 0.kapal Untuk mengecas bateri semula 37.5 Hertz ( Hz ). Menghilangkan kotoran dan habuk B.tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. C.B. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. menggunakan tenaga ombak laut C.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. C. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. D.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut.

Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 . Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D.40. Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A.

A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 .

Ehsan. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. A B C D Kendatipun……. _________ perangai Osman tetap tidak berubah.namun Sungguhpun……. A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________.padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ .walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun.lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas. segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya.... A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . hati lain-lain B lembu punya susu. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi. A rambut sama hitam. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. . Bak kata pepatah ______________________. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. namun kami turut didenda oleh guru besar.

B Ya. C Penyakitnya semakin pulih. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan.” kata orang itu kepada pihak polis. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. nenek saya sihat sejahtera. D Doktor belum memberikan jawapan.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. II dan III sahaja I. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.

26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. Secara kasar. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. II dan III I. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. A B C D I dan II II dan IV I. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. Ketika itu. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. Malah. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. Kebanggaan itu memang wajar. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. III dan IV sahaja D II. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. harga getah keping. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya.

J. D Ketua Kampung Lenga. Lans Koperal Jidin Omar. Muar. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan. Yasin Abdul Wahab. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. amat sukar dikenal pasti. 75. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. C Anggota Unit Platun Ke-6. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. Platun ke-6. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. J. Ibrahim Adam. Jaafar Hasan. Sarjan Jamil Mohd. Walau bagaimanapun. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. tentera British berpangkalan di Lenga. Oleh sebab itu. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. Dalam peristiwa itu. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung. Pertamanya. Bagi Johar Katan. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka. Hassan Othman. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong.38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor. B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong.

Pada pagi itu. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis.Sekudai. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. Johor. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti.

A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. Dia menjaga makan. 22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 . A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. 23 Benar. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. minum. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu.

D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan.11 dan 111 11. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. 27 I 11 dan 111 1 . II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu.11 dan 111 11. Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan.111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang. A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 . Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu.11 dan 111 1. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.

permainan dan unit beruniform.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air .Johor pada 12 Julai 1929. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum. Dalam arena puisi. muird-murid digalakkan menyertainya . D enam jenis. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah. Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili .rintangan dan dugaan.cerpen.Beliau berasal daripada keluarga miskin.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant. C lima jenis.Kota Tinggi . Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab.Semua murid diwajibkan menyertainya. Contohnya melepak.Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar.Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan. Contohnya. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan . merayau-rayau.C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah. Oleh itu.. cara mendirikan khemah dan sebagainya.dan novel.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah .dapat mengeratkan tali persahabatan. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada . melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan.Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan..Antaranya. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah.kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 . bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama. A tiga jenis. Dengan itu. Tidak ketinggalan juga.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri.Di samping itu. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya. B empat jenis.

D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. 39. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 . 36. pendiam dan berani. tabah dan kuat semangat. penyedih dan lemah lembut.memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. 37. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. Pengalaman dalam bidang kesenian. penakut dan cepat berputus asa. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. Pendidikan yang tinggi. B Kerana beliau tidak suka belajar. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi.

A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil.” Kata Sani kepada kawannya. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah. 1 Setelah diijab kabulkan. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 . A butir .6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru... A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara. A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya.

A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu. A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 .B C D 10 biji . bilah buah .. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai. puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.. A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya... A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka.” ujar emak memberi penerangan kepada kami. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya.” kata hakim kepada penjenayah itu. batang pohon .. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit.. A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu.

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

dan nama sekolah. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . C bertolak-ansur. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. C wang tunai dan sijil penyertaan. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. D beransur-ansur. B berjimat-jimat. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. D wang tunai dan sijil penghargaan. B hamper dan sijil penghargaan. kelas.

A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11.” kata Rizal kepada rakanrakannya. Azman selalu sakit perut. A akan C dengan B pada D kepada 7. A sekali C agak B paling D kurang 13. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang. A hairan C bangga B terharu D kagum 6. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . 1. ___________. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. A kita C kamu B kami D kalian 2. A telah C akan B pernah D sedang 10. Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. ____________.

Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15.. 26. barangan yang dijual tidak berkualiti. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu. A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19.. “_________ berpeluk tubuh sahaja. Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu.. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.. Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk. ulas D ulas . A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20.B betul D paling 18. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. pangsa 17.. ulas B biji .” kata Badrul..” kata ketua pasukan itu. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut.. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . ulas C butir . A pangsa . ______________..

Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. III dan IV D II. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. A I dan III B II dan III 30. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. B Benar. D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. jawab soalan-soalan yang berikutnya. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. II dan IV D II. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. Kemudian. 27. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. C I. I C I. 28. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar.

4. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas.. Untuk makluman pihak tuan juga. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. 31. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . 15.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. Kampung Tebing. terima kasih. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350.00 sebulan. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. Untuk makluman pihak tuan. Sekian. Dengan pendapatan sebanyak itu. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Esah binti Senik. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 3. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35. 16200 TUMPAT. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. 2. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. Tuan. Yang benar. Pegawai Kebajikan Masyarakat. Bagi menyara keluarga. 20 JANUARI 2011. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. saya tidak mampu untuk menyara keluarga.. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Sehubungan dengan itu. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Bangunan Kerajaan Persekutuan. 16200 Tumpat.

.. A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39. Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah. A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38. Puan Esah menyara keluarganya melalui . Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40. Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 .C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37...

Pilih jawapan itu.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. A dia B kamu C kalian D mereka 4. B. A buruk B kusam C cerah D pudar 8. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. Gambar 1 1. Pada setiap hari Khamis. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. Selepas pulang dari pejabatnya. Antaranya. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. ada satu sahaja jawapan yang betul. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari.C dan D.

15. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. A dari C kepada B pada D daripada 14. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. Johor. Skudai. Gambar 5 11. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. ___________ dia buta. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Dia menjaga makan. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. 12. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 .

A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. A tegas B ceria C gusar D berani 21. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. 23. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. 22. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. 24. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul.Gambar 7 18. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________.

Karim memetik gitar di beranda rumahnya. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. Semasa kejadian. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. C I . Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. A I dan II B II dan III 29. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita.Universiti Putra. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja.30 malam. keluarga berkenaan masih belum tidur. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. 28. A I dan II B I dan IV C I. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. 25. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. II dan III D II. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. II Setiap petang. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. Kirakira dua bulan yang lalu. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. III dan IV 30. Menurut siasatan awal pihak polis. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . KUALA KANGSAR. 26. II dan III D II. I C I . II dan III D I. A I dan II B II dan III 27.

Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. D pegawai keselamatannya dengan perompak.berlaku. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Kuala Kangsar C Jalan Merak. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. naib johan dan tempat ketiga. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut. 34. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. pukul 9. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. B pembantu rumahnya dengan perompak. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Kuala Kangsar 33. Syarat-syarat Pertandingan: 1. (c) Nama. Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. Kuala Kangsar B Jalan Merbok. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. C pembantu peribadinya dengan perompak. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. 31. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China.00 pagi. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. Mereka yang berminat. 2. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing.

B hamper dan sijil penghargaan. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. D Lukisan yang ditulis nama. kelas. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 .Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40.36. D wang tunai dan sijil penghargaan. 39.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37. KERTAS SOALAN TAMAT 38.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan. C wang tunai dan sijil penyertaan. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya.

.. A helai . 1.Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. kaki B bidang . A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara... pokok C keping . pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________.. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 .” kata guru kepada muridnya. A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang.. A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

. A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya. batang C deret . kita boleh berjaya dalam semua bidang. A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah.... A pintu . A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini.” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. A terselamat 88 . pohon B buah . A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat.B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu... A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________. A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan. rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu.

badannya semakin__________ kerana hilang selera makan. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 . Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu.Johor Bahru. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 .SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu.

15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya.... A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja. ataupun walhal . A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 . Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan... dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa.. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan. pada dalam . A B C D di . A B C D entah . di di . antara antara .” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara.negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut... A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu... Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari. entah sama ada .. inikan pula bukan sahaja . malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.... A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan. A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.. 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya..

II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.di belakang rumahnya. I dan III I. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. II dan III I. I dan II I dan IV II dan III I. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 . Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung.

C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton.” kata ibu kepada Syafiq. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. barulah bermain badminton. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.D 24 II.

“Kerja cangkul angin.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku. Kami berkawan baik. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. II dan III II. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Pak cikku memperbesar rumahnya. Setelah dipungutnya buah durian itu. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Maziah bertanya lagi. Tapi kami tidak pernah serik. dia masuk semula ke biliknya. II dan III II. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya.” kata nenekku. Namanya Kamal. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. mengail ikan. Apabila tiba musim durian. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 .Tapi itulah yang seronoknya. Salah seekor daripadanya menyerangku. Dalam gelap. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. pak cikku ketawa berdekahdekah. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. I dan IV II dan III I. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian. Suaminya bernama Ruslan. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. Aku mengaduh kesakitan. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. Kini. Kepalaku bengkak. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. mencari buah berangan dan sebagainya. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Tapi pak cikku baik orangnya. Nenek sangat marah. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. Biasanya selepas sekolah. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Tahulah kami apa sebabnya. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Malam itu aku demam. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. Pak cikku lagi cekap. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. I dan II I dan III I. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. nasyid dan koir. bermula pukul 2. ibu bapa. guru-guru dan murid-murid. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Sebelum bersurai. Noraini menerima sebuah trofi. Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Selepas persembahan. 23 FEBRUARI 2009.. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Selepas ucapan perasmian. Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. sijil dan wang tunai berjumlah RM200.. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah..... Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) …………………………... Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG. daerah dan negeri. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis.... Disediakan oleh . Kota Bharu.00 petang. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Pegawai Pelajaran Daerah. Dalam ucapan perasmian.00. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009. . Seterusnya. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan..40 Baca laporan di bawah.

Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. Persembahan murid diadakan selepas ucapan. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 . A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009.C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan.

Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A dia B kami C kamu D mereka 3. 10. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. bawang. 1. 6. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. serai. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. Mula-mula sekali kisar cili kering. Walaupun nampak remeh. ________ goreng ikan bilis hingga garing. Bermula dari sekarang.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. halia dan belacan. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. 21. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13. Pada zaman purba. Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam.jalan. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas . Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. A uzur B lama C lanjut D matang 17. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam.D jambatan 15. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 .

C Entahlah. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. III dan IV I. jangan meninggi diri. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. 28. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . Badan Amin meninggi dengan cepat. II. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. matahari telah meninggi. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. II dan III I. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. 24. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. III dan IV Cepat bangun. B Aliman akan melukis gambar itu semula. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. tentulah ayah dan ibunya gembira. 26. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. 27. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. Soalan 28 25. A B C D 23. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. Nada suaranya meninggi tanda marah.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. B Kalau Azrul dipilih. I II Tolong pasang kipas dinding itu. I dan III II dan III I. Pilih ayat yang betul.

Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Semasa cuti penggal yang lalu. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. 35. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. D Menjala ikan dan menamam padi. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. Pak Mat dan Mak Lijah. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. Kota Bharu. 31. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Ibu bapa angkat Zulkhairi. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. 29. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. 33. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. setengahnya perempuan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pada hari terakhir di sana. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. pelbagai aktiviti dilakukan. I Ibu memberikan baju itu pada Liza.

kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. lampu isyarat. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku. Contohnya rehat . Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. izinkan saya 40. Malangnya. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. Sebelum saya mengundurkan diri. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . 36. Kecuaian inilah yang telah mereka. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. untuk digunakan. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. terima kasih. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. berlakunya kemalangan jalan raya. lampu brek. dan cantik. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. Hadirin yang dihormati. Sekian. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. Selanjutnya.

A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 . A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8.engkau Kalian.saya 5. A B C D 2 kamu..kita Dia.. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat. 3 7. Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya. 1 “ ______ pulanglah dahulu. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih.” Hamdan bangun_______ berkata. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4.Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu.kami Kau.. A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah... Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya.. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9..

A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. 13. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. 10. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 .D manakala 12. A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan.

II dan III I. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.D mengangkat 22 I 17. A B C D I dan II II dan III I. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat. A retak B rapuh C belah D rangkup 18. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 .Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal.II. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. 25. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. Air laut bergelora pada waktu petang.

Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina. 29. mereka turun ke gelanggang. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. A B C D 30. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. mereka turun ke gelanggang untuk menang. A B C D Untuk memelihara hutan. 27. I Kami akan berjumpa di lain masa. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. mereka turun ke gelanggang. III Pak Mamat makan goreng cempedak. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. A Saya hendak berjumpa Noni. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. terutamanya di Kampung Air. A B C D Dengan semangat yang memuncak. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . 28. 26. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. Dengan semangat yang menyalanyala. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan.

manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. Udaranya bersih. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. Bagi mereka. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. 34. Kedua. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. kehidupan di kampung air lebih selesa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. tukang elektrik. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. Apabila bandar Sandakan membangun. tukang paip. D Banyak pekerjaan di kampung itu. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. C Mereka sukakan keadaan tepi laut. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal.

sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. 39.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38. 36. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya.

A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini.50.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 .” kata Encik Masrol kepada anak buahnya.” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah. “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1.

______________. A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. walaupun Biarpun . A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula. tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol... Awanis berasal daripada keluarga yang kaya... A B C D Sekalipun . A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu... Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya. dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya. namun Sungguhpun .. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik.8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 . kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal. jadi Walaupun .___________ dia tidak pernah meninggi diri. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah..

duduk sama rendah berani kerana benar. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak. II dan III sahaja I. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. takut kerana salah sesat di hujung jalan. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri. _____________ mereka tahu rancangan kita. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Kesatlah air matamu yang gugur itu. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 . Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja.

I dan IV sahaja II dan III sahaja I. “Lapkan meja makan itu dengan bersih. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu.” kata pekerja kepada Encik Tan. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. II dan III sahaja II. 26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas.” kata Encik Tan. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. “Meja makan itu perlu dibersihkan. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu.” kata Cikgu Suzana. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi.

30 Pilih ayat yang betul. Masakan ibu saya paling sedap sekali. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 . II dan III sahaja I. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. II dan IV sahaja II. jawab soalan-soalan yang berikutnya. III dan IV sahaja Soalan 31 . Kemudian. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu.Soalan 28 . I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing.

Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali .00. Bangunan Kerajaan Persekutuan. Kampung Temalir. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. 3. terima kasih. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450.. Tuan.. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. Dengan pendapatan sebanyak itu. Jika tidak dapat menoreh. 18000 Kuala Krai. 2. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 12 APRIL 2011. Dengan ini. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . Robiah binti Salleh. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. Untuk makluman pihak tuan. 4. Untuk makluman pihak tuan juga. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Bagi menyara keluarga. Sekian. Yang benar. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. 18000 KUALA KRAI. Tingkat Bawah. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. 42. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah.B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki.

B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 . Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru . sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. Aktiviti itu bermula pada pukul 4. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga. laksa 3.dll .cara ke sana – kereta/bas/keretapi .00 petang.tempat yang dilawati . Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2. 3. calet . Pada setiap hari Rabu.harapan kepada rakan-rakan .mendidik. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Isi-isi: . ibu bapa. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu.ikan bakar.Sekian. Penutup – gembira. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut. Rangka karangan: . * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.mengambil gambar . membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan.ucapan alu-aluan 2. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.tempat menginap –hotel .(Format ucapan) 1. terima kasih. Rangka karangan: 1. Pendahuluan .menikmati makanan.Pada cuti persekolahan yang lalu. Penutup . dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR.

harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Akhir sekali.Petang itu. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Semasa berjumpa dengan guru. Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap. Dalam perjalanan ke sekolah. Oleh itu. dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Apabila sampai di sekolah. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 . Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Pagi-pagi menyapu sampah. Pasti hidup akan dikenang. Perintah bapa mesti turuti.Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam . Cakap ibu jangan dibantah.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti .Pendahuluan: Hari . Penat berjalan duduk bersembang.30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.teknik menjawab soalan .00 tengah hari .rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu.Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah . Sambil berehat makan kuini.Kem Motivasi 2007 .seimbang .meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan .1.00 pagi . Mari mananam pokok pegaga. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari.nama tempat 2.teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah .00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9.lasak . Pendahuluan 8. tarikh: 1. Pergi membeli ikan tenggiri. Berjalan jalan ke Kuala Kubu.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.tujuan . Penutup 12.kursus dan bengkel .memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3.30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3.murid-murid tahun enam . Ringan tulang pada yang perlu.pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 . Isi-Isi Penting 8.murid tahun enam .Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Penutup murid yang cemerlang .

Akhir sekali. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Cincin berlian indah sekali. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Orang berbudi kita berbahasa. Nanti rugi diri sendiri. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Jangan suka membuang masa. Oleh itu. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai.Beli juga ikan gelama. Gelang emas gelang suasa. Jangan suka meninggi diri. Kelak nanti diri binasa. Seterusnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 .

Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur. Isi karangan: .ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2.tumbang 3. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 .Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.operasi gega.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi ..

Sebagai pencadang. untuk keperluan lain kesihatan terjamin . tulis hujah-hujah anda selengkapnya.dapat mengatur pemakanan harian . Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. para hakim. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. barisan pembangkang. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Penutup . Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih. Apabila ibunya memasak. Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Di sekolah.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan . tersebut makan di rumah .kebersihan makanan terjamin . dan rakan-rakan 2. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. guru-guru. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah.lebih menguntungkan .wang dapat digunakan.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3.menyatakan pendirian sekali lagi .dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . Rangka karangan: 1. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 .menyokong tajuk.Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.Anda menyertai pertandingan perbahasan.

Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 .untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Akhir sekali. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Seterusnya. Oleh itu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah.

Isi-isi penting a. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.harga murah dan berkhasiat. 3. c. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan. d.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1. Banyak mengandungi khasiat. b.khasiat berkurangan. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan. Buah-buahan tempatan lebih segar.duku.baik untuk kesihatan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.buah-buahan tempatan dapat dipetik. e.durian dan sebagainya.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 .banyak dijual di gerai di tepi jalan.manggis. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “.

persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Semasa bersalam. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya. Seterusnya.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Pendahuluan bertanyakan khabarnya . Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar.Siti Haida merupakan ketua kelas. Selepas bersarapan pagi. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas.menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya . Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya .Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah .teknik belajar yang berkesan .menyatakan khabar diri 2. Di sekolahnya pula. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida.

Oleh itu. Akhir sekali. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu. beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 . beg kepada perempuan itu dengan segera.

bermain.mandi. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah.rapatkan hubungan kekeluargaan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Ceritakan aktiviti.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti. Rangka Karangan: 1.mendapat pelbagai pengalaman.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan.belah di Pengkalan Kubor.beli. 3.petang membantu keluarga. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2. hari Selasa pulang ke Kelantan.dengan keluarga. Penutup berasa puas.membantu mambasuh pinggan.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 .1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.barangan murah sekali. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.manda sepuas hati.

Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Melihat keadaan itu. Namun. Oleh itu. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki. Halim murid tahun enam. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. akhirnya api dapat dipadamkan. Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Akhir sekali. Seterusnya. terus datang memberikan bantuan. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. peragut itu untuk disoal siasat. membawa beg yang telah diragutnya.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku . 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan.

“ … Aku tersenyum gembira. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah. Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku.5.” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 .

Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Oleh itu. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. ibunya jatuh sakit. Suatu hari. Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya. Akhir sekali. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. Setelah beberapa hari tidak ke sekolah. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Seterusnya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. wau naik tinggi 1. ditempat pertandingan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 .

akan diingati selamanya . 1. 137 .kumpulan belajar.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh. Isi 3.langkah kamu untuk mencapai cita.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita.menurut nasihat ibu bapa dan guru.menjaga tingkah laku dalam pergaulan. 2.sungguh.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.membuat rujukan. Penutup .cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.alaun 2.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh.berjanji akan belajar bersungguh. Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain. Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’.motivasibengkel.bertanya dan berbincang dengan guru apa.jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i.pantun / terima kasih * mana. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan.ingat pesanana guru .apa yang tidak faham.kelas tambahan. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah.mengulangkaji pelajaran.melaksanakan apa.sedih kerana guru akan bertukar .kenangan bersama.sungguh.apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.Format ucapan.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan. Tulis langkah. Berdoa kepada tuhan. Rangka karangan Soalan 1 1. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya. Isi . Rangka Karangan: 1. pendahuluan .harapan.cita tersebut.kata alu. BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar.sungguh.berdisiplin.

dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Azizan menolaknya dengan sopan. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit.00 kepada Azizan. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Kemudian. Setelah Mak Bedah sampai di rumah. Akhir sekali. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan. Walau bagaimanapun. Mak Bedah menghulurkan wang RM5. Seterusnya. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu. Selepas itu. Dengan segera. Setelah kenderaan agak lenggang. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan .ketar membawa bakul berisi sayur.

[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 .tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

3. beg dan lain. Rangka Karangan: 1.melanjutkan pelajaran.tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 . Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Terangkan kebaikan menabung di bank. Tulis catatan kamu selengkapnya.beli harta. dapat dividen.lain lagi. bonus tahunan. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.belanja berhemat hidup selamat.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. simpanan masa depan.tidak perlu berhutang. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut. cenderamata seperti payung.hidup sederhana. Penutup jadikan menabung amalan hidup. melatih diri berjimat cermat.murid digalakkan menabung di bank. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2.tunaikan janji.

Jadi. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. pagi. ibu tidak ada wang.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. “Ke hospital? Tapi. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. Selepas itu. nak.dua orang adiknya demam.” Kasim berkata kepada ibunya. Ambilah untuk belanja perubatan adik. Jadi. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya.adiknya ke hospital. kasim mengajak ibunya membawa adik. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital.” kata si ibu. “Jangan risau. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 . Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim.pagi lagi.

dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. Malangnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Pendahuluan alamat . Rangka Karangan 1.

Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. Giginya sakit lagi. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. Doris menangis teresak-esak.tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Penutup -ucapan terima kasih . Rangka Karangan 1. Balas surat sahabat anda itu. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Tetapi. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Doris juga tidak suka menggosok gigi.00 pagi hingga 9. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Setelah diperiksa.

Doris menjaga giginya dengan baik. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 . Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Semenjak hari itu. Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Giginya sudah tidak sakit lagi. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari.terpaksa dicabut.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3.00 pagi hingga 9. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Rangka Karangan : 1.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Balas surat sahabat anda itu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9.

mendeklamasikan sajak. Balas surat sahabat anda itu. biar merana Biar luka.pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.persembahan nyanyian. melukis. Pendahuluan -menanyakan khabar .berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah. suratnya telah selamat diterima .. dan sebagainya 3. Isi-isi Penting a. pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran . aktiviti lain turut diadakan . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 . Rangka Karangan : 1.00 pagi hingga 9.dibuka dari jam 9. biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh.menjual buku dan majalah .berharap agar dia dan keluarga sihat 2.agak sibuk mengulang kaji pelajaran b.. segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti .mendapat sambutan hangat d.00 malam setiap hari c. banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . Penutup -berjumpa lagi . Pasti kau akan merasa manisnya.

Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1.Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 .

Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Rangka karangan 1 .Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu.2.Majlis diakhiri dengan makan tengah hari. Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah.Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya.kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri. Penutup .Bila/tempat pelancaran .Siapa terlibat Acara majlis .Pelbagai persembahan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Tuliskan karangan kamu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Isi karangan .Ucapan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 .Pemenang pungutan terbanyak 3.Tujuan program dijalankan .

Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Di sekolah. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.1. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Apabila ibunya memasak. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad.hospital 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 .SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah.

kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2.Penutup .Sebagai setiausaha. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka karangan: 1.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah. Rangka karangan: 1.Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 .Pendahuluan -perkara 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.3.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3.

Batu besar di tepi sawah. Jika mahu hidup bahagia. Seandainya mahu orang suka. Duduk termenung atas batu. Pergi kedai membeli peria. Jika hidup saling membantu. Kerja berat segera selesai. . Kerja susah menjadi mudah. Sedap rasanya buah melaka. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Sopan santun itulah kuncinya. Kedai terletak di tepi kota. Jika kita tolong-menolong. Berilah sumbangan sebagai bakti. Makan bersama anak nyonya.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Pergi ke kedai membeli tuna. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Dari Skudai pergi Masai. Tuna di masak cili api. Pergi bersama Abang Long. Orang susah jangan dihina. Saling hormat antara kita.

SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. Rangka Karangan: 1. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . Isi-isi: i. Tulis syarahan kamu selengkapnya. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. bertanya guru jika tidak faham iii. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv.4. Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. Isi-isi: i. Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”.kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . Rangka Karangan: 1. Pendahuluan . membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3.

Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 . Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Akhir sekali. Hujan sangat lebat.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Walaupun rumahnya rosak teruk. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Seterusnya. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Angin bertiup dengan kencang. Pak Kasim tetap tabah. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Mak Mah amat risau. Di samping itu. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 . Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut.

Alamat pengirim 2. saudara / saudari 5.Pendahuluan menanyakan khabar . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya.memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain . Malangnya. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A . Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu .mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . Penutup surat 6. Rangka Karangan: Format: 1.Penutup berjumpa lagi .UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Kata panggilan.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3.4.Pendahuluan . Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Rangka Karangan: 1.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 . Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman.berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1. Kata hadap 4.berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut.Isi-isi penting 1. Tarikh menulis surat 3.Menemui kakanda… .

Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Fatin : Tahniah. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 . Akhir sekali. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu. Di samping itu. Seterusnya.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan. Fatin! Ini Siti. Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Siti : Saya sihat. Siti : Baguslah kalau begitu. Fatin : Jangan bimbang. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua.Penutup . khabar baik. Siti : Sama-sama. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Saya di sini pun sangat merindui kamu. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Fatin : Helo.

Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak.SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 .disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Pendahuluan -Tulis nama tempat. 3.hari dan tajuk berita 2. Pendahuluan 2.Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Rangka Karagan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karagan: 1.3. Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3. Penutup .

Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Apabila pulang dari sekolah.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya. Namun.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. kawasan balai raya .menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 .bantuan kepada mangsa banjir. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti.

Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.tarikh penubuhan . Pendahuluan tajuk – nama AJK . tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1. 2.Nama AJK .perkembangan memberangsangkan .hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet . Penutup : Pengakuan pelapor.Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .00 sebulan .mendapat makmal komputer yang baru . Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut. Rangka Karangan : 1. Pendahuluan: . Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun.Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai .dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3.Tajuk .lawatan dewan bahasa dan pustaka 3. Sediakan laporan tersebut selengkapnya.tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan .lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab . Rangka Karangan: 1.bilangan anggota persatuan .4.

Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Namun.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya..Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 . Apabila pulang dari sekolah. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1.SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 .

Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Isi-isi Penting a. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 .Pendahuluan . Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Penutup -Pukul12. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut. Rangka Karangan : 1. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3.3. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2. kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu.Isi-isi Penting a. Rangka Karangan : 1. Tulis berita tersebut selengkapnya.

Namun. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Sebelum memakai baju baharu. . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Acara berjalan dengan lancar 3. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Nyatakan acara yang dijalankan d. Bagaimana keadaan sambutan c. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Indah nian suasana pagi hari raya.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Katanya. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. air matanya membasahi pipimya. Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka.b.

Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya. nama pemenang di garisan penamat. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 .SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. 1.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

C 22.D 16.B 12.C 32.D 6.B 20.C 10.D 22.C 3.C 2.B 12.C 7.C 8.A 18.B 32.B 13.A 29.D 7.C 16.A 7.D 6.A 36.A 12.B 7.A 21.A 38.A 39.D 30.A 16.B 20.C 19.D 34.D 14.D 17.C 25.D 22.A 2.B 21.A 22.A 8.C 2.D 31.C 18.A 11.C 9.B 32.A 4.B 31.C 34.A 13.D 4.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.A 23.C 8.D 7.B 5.D 40.C 40.B 11.D 21.B 18.D 35.B 26.B 34.C 30.C 28.C 40.C 6.A 6.B 2.A 3.A 6.B 12.A 40.B 18.D 34.B 4.B 22.C 23.B 23.B 31.B 21.B 25.A 18.A 9.B 10.D 28.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.A 2.C 40.C 26.B 17.D 29.C 28.A 3.C 20.B 40.D 31.C 13.C 7.A 21.D 5.C 28.B 37.D 4.B 39.A 21.A 21.B 16.D 24.A 37.C 24.B 37.D 34.C 11.D 22.C 20.A 35.C 2.D 26.C 3.D 9.D 13.B 17.B 33.B 37.D 24.A 5.B 6.B 9.D 38.A 31.B 14.A 38.D 20.C 5.D 17.D 15.A 27.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.B 25.B 27.D 35.B 30.A 21.B 33.D 29.C 25.D 11.B 33.C 3.C 14.C 17.C 39.D 18.D 13.D 9.A 30.A 16.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.A 38.B 35.B 27.C 10.A 25.A 22.B 15.A 7.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.C 11.A 11.B 30.A 4.B 8.C 18.B 17.A 13.C 14.A 19.D 12.C 38.D 6.C 27.A 8.D 15.B 9.B 4.A 8.D 24.D 4.C 11.B 36.A 26.C 15.B 36.B 29.C 11.A 12.B 30.D 25.B 31.C 32.A 2.B 15.C 10.B 36.A 7.C 32.D 10.D 23.C 39.C 10.A 29.D 14.B 19.D 34.B 35.C 36.B 33.A 5.B 27.D 5.C 17.A 23.D 19.D 36.D 34.B 24.A 19.A 20.D 37.C 37.C 33.A 30.D 32.B 16.B 10.C 39.C 38.D 25.D 24.D 38.C 6.B 20.D 14.C 8.D 33.D 15.A 9.A 36.A 24.D 39.D 14.C 34.C 37.B 19.D 36.D 17.D 18.A 26.D 32.A 29.D 27.A 38.C 12.D 3.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.D 33.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.C 31.A 29.D 25.C 40.C 30.A 33.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.B 5.D 13.B 14.C 37.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .A 26.B 2.C 28.C 13.B 22.B 9.C 19.B 31.A 27.B 16.D 26.C 4.C 32.C 23.C 5.D 28.D 28.A 23.A 20.B 40.C 10.D 23.C 28.A 29.B 8.D 35.D 3.D 3.C 15.D 27.C 26.A 15.B 19.D 12.D 39.A 35.C 39.C 24.D 16.C 35.

C 3.B 36.A 11.A 18.D 21.C 6.C 23.B 15.C 28.B 19.C 27.A 20.B 5.D 23.B 23.D 2.D 40.A 9.C 34.C 7.B 29.A 12.A 2.D 37.B 29.C 33.A 37.C 15.A 35.D 31.D 6.A 13.A 25.B 7.B 14.A 37.D 2.A 39.D 11.B 33.B 7.B 6.D 16.A 5.C 5.A 39.D 34.B 15.C 37.B 31.A 30.B 39.D 30.A 35.D 6.C 21.B 23.C 13.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.D 27.B 14.C 12.B 5.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.B 29.B 12.B 3.C 20.C 38.A 27.B 36.A 9.D 8.D 11.A 15.B 22.D 27.A 8.C 14.D 39.C 11.D 8.B 10.D 13.D 12.C 31.B 32.C 18.C 26.D 40.B 35.A 19.B 30.D 22.D 22.A 27.C 38.A 12.A 40.B 11.A 16.B 35.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.B 5.B 32.A 21.D 36.C 33.B 4.C 11.D 24.A 14.D 28.B 2.D 24.A 6.C 10.C 37.D 4.A 2.A 4.A 25.C 12.D 3.C 9.B 31.A 19.D 32.D 13.D 9.B 18.C 28.C 7.C 13.A 28.A 38.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.A 30.C 34.A 34.A 21.B 20.B 14.C 25.B 16.C 10.D 26.C 27.B 36.D 23.A 23.C 8.A 9.B 34.B 24.A 18.A 20.C 26.D 32.A 18.B 12.C 19.D 25.B 16.A 38.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .D 26.D 40.A 37.A 35.A 34.D 40.D 34.C 33.C 19.D 5.C 3.C 17.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.C 17.D 10.A 5.D 21.A 28.A 29.A 39.C 4.C 6.D 39.B 14.A 13.D 23.B 24.A 22.A 10.B 29.A 33.C 2.C 31.C 36.A 40.B 2.A 8.C 8.C 25.A 33.C 2.D 7.B 38.A 21.C 15.A 24.A 15.B 32.C 15.B 28.A 3.C 3.D 17.D 14.D 36.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.C 14.B 39.A 4.B 6.C 7.C 28.A 29.C 38.C 15.B 10.D 13.A 6.D 26.B 26.C 34.B 32.B 8.B 7.C 26.D 25.C 19.D 8.C 37.B 17.A 21.C 29.A 24.C 22.A 16.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.B 38.B 19.C 25.B 24.D 25.C 36.B 36.C 20.C 40.D 30.D 16.D 3.D 27.B 38.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.C 21.C 31.A 33.C 18.A 30.D 20.A 35.C 9.D 30.B 17.D 32.C 17.D 31.C 3.C 17.D 35.D 16.A 12.A 39.A 26.B 22.C 10.B 24.D 5.C 18.C 4.A 4.A 18.B 32.B 20.B 30.A 11.C 28.C 37.C 23.D 22.B 9.C 10.D 22.D 40.D 19.B 16.A 17.B 13.B 11.D 20.B 35.A 7.A 27.A 31.C 29.D 9.A 33.B 4.

D 34.B 39.D 38.A 19.D 13.D 18.C 22.C 13.D 2.B 17.D 25.B 21.C 16.D 24.D 7.B 38.B 35.A 12.B 10.B 32.A 6.D 27.D 9.D 20.D 22.D 23.B 27.B 32.B 29.A 40.A 23.C 30.D 37.B 24.C 16.B 33.A 28.A 14.C 25.D 14.D 7.C 6.B 37.C 21.C 8.C 36.A 12.B 17.A 5.D 29.C 10.A 8.B 3.C 34.D 4.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.D 9.B 15.D 35.B 26.B 33.B 18.B 2.D 5.A 11.A 30.C 31.A 20.D 26.C 40.A 15.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .D 31.D 19.A 4.D 11.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.C 36.C 3.B 28.A 39.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->