SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. i. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.C dan D b. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . Aneka pilihan mudah. 8. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. a. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. ii. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. Empat opsyen jawapan A. Empat opsyen jawapan A. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. B.C dan D 7. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Untuk soalan bergambar. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. Baca setiap soalan dengan teliti. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Jenis soalan ialah. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. iii. 5. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.B. Jawab soalan yang mudah dahulu. i. Aneka pilihan kompleks. Pilih ayat yang betul. 6. Kata tugas dalam soalan. D. B. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.

Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 6. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. 4. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 3. Kata tugas dalam soalan. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. 2. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . 7.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. 5. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.

4. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. isi-isi penting dan tajuk. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. seerti dan sebagainya. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. B. 4. Misalnya. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. 3. Pastikan terdapat pendahuluan. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. penggunaan kata. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. soalan yang bertanyakan pendapat anda. Nomborkan setiap ayat yang dibina. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. lawan. Untuk menjawab soalan seperti ini. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. Memindahkan Maklumat 1. 7. Binalah lima ayat yang lengkap. 2. 8. 3. Misalnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . ejaan. 5. soalan yang menggunakan kata kecuali. imbuhan dan tanda baca. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. lawan kata. 10. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 2. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. 9. Bacalah arahan denga teliti.8. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. 5. carilah jawapan yang paling tepat dan logik. bukan. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Menulis Karangan 1. 11. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. tidak benar. 6.

9. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. C. 6. yakni kesimpulan tentang tajuk. 2. 8. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. 4. Setelah selesai menulis karangan. Pastikan ayat-ayat gramatis. pengajaran. 5. ejaan. semaklah karangan yang tertinggal. kesalahan dari segi tatabahasa. tanda baca dan sebagainya. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. Membina ulasan 1. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. Karangan anda mestilah mempunyai penutup. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . nilai murni. 7. kebaikan. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa. tanda baca dan sebagainya. 10. Misalnya.6. faedah dan sebagainya. amalan baik. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. contoh yang kurang tepat. 3. ejaan.

SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. A B C D bagi pada sejak supaya 4. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. 8. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. 6. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 5. “___________. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 . Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3.

Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16.khidmat masyarakat Kampung Berkat. BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat. 13. A dari B kepada C dengan D daripada 14. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. 15. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. 17. Setiap pagi. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. Jangan jadi seperti __________. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya. A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. _________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 .

Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. suhu berada di bawah paras beku. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18. II dan III D I. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. III dan IV II. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. 22. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan.I II III IV A B C D 24. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. II dan III I.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.royong. Ya. paras air sungai akan meningkat. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pada musim hujan. III dan IV II 23. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. A I dan II B II dan IV C I. Pada musim sejuk yang melampau. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. I. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. II dan IV I. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba.

Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain. I dan II I dan III I. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. Di samping itu. Pemandangan di situ nian cantik. Pilih ayat yang betul. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Tidak saya yang menconteng dinding itu. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. I dan III II dan IV I. III dan IV I Sempena Hari Bapa. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28.45 pagi di medan perhimpunan.” kata pengawas kepada murid itu. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. A B C D 30. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. III dan IV 27. Penglihatan datuk saya masih jelas. murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. III dan IV II. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. II dan III I.26. 29. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua.

.... Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara... Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar. 1 SEPTEMBER 2010. Pada cuti persekolahan yang lalu. ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha.000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu.. Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut....30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid..khusus untuk murid tahap satu..... Memupuk semangat cinta akan tanah air... Disediakan oleh...... Kelab Kaunseling.... Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah.. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara. Seramai lebih kurang 50.. Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid..... 31.. guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan.... Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan... Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 . menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah.. Acara yang boleh disertai oleh 33.. Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan. majlis ini? A B C D 32. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah. B C D 35..... saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya. Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6. Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah... Sebelum acara sambutan berakhir. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34.. Majlis pelancaran bermula pukul 9... Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah... Roselaili .. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan. Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan.

pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. New Zealand. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Seramai 1. Cina. Macau . Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini.600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Seramai 50. Indonesia. Singapura dan Taiwan. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. Jepun. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni. Hong Kong. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Diadakan di Dataran Putrajaya. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. India. Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. 2010? A B C D 37. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. China. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. Orang Asli. Punjabi. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Filipina. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40.30 malam. 36.

A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. basikal dia tidak mampu memilikinya. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 . A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. sehingga basah kuyup. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah.

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. kawasan ini agak keras. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. II Menurut kata orang tua-tua. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 .

B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Abu berasal daripada Perak. III Suasana malam itu sunyi sepi. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. II.”kata Perdana Menteri. D. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. A. dan IV C I. Rumah itu tercantik. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. B.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. III. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. A I dan II B I. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. III. dan IV D I. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. C. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. II.” kata Cikgu Raziah. IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu. Meja makan itu terpanjang. 26 “Nani. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat.

A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. Di zaman sains dan teknologi. Bisa ular telah merebak. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. dia tidak ada tempat bergantung. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. II. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. dan III B I dan IV D I. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. II. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. 33. bercakap melalui radio B. pengisytiharan melalui akhbar D. II. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. dan III C I. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. Sebelum itu.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. berbakti kepada kampungnya D. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. III. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . Tambahan lagi. ketika berada di situ. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. A I. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. III. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. Bakhtiar sudah tua. A I dan II C I. menghancurkan pihak jepun C. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. dan IV D II. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. dan IV B I. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. 31. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. II. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. berkhidmat kepada negara B. Kini. menyesali perbuatannya C.

Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. Polis B. Akhbar C. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. : Terima kasih. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. Acara 400 meter C. 200 meter dan 4 kali 100 meter. Hadiah yang diperolehinya 38. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. Selain itu. Selain itu. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. Kaki Bakhtiar telah busuk B. Latar belakang kejayaannya D. A. Penglibatannya di sekolah C.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. mengumumkan 35. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah.Pada pendapat kamu. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi. menjadi seorang penderhaka 34. : Boleh. Untuk membalas perbuatannya D. memukul seorang ibu tua D. Acara 100 meter B. menerbitkan D. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Majlis Sukan Daerah 37. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. mengampu pihak Jepun C. menjelaskan C. Apa salahnya. Acara lompat tinggi D. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . Untuk membuang bisa ular C. : Selamat pagi.B. Perasaannya B. mengotakan B. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. : Boleh saya temuramah saudara..Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. pelajaran jangan diabaikan.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. Jangan lupa. daerah dan negeri. : Terima kasih. Sekolah D. Pemberita Harun Pemberita 36..

Suruhan C. A.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16..Pernyataan berikut adalah tidak benar. A. Harun menjuarai permainan badminton C. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 . Galakan D. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40... Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D.maksud.. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Pujian B. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B.

” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.” tanya Nurul kepada Umairah.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 . A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis.

Gambar 7. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 . A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya.

A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya. A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15. 16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.

Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. D Carilah buku itu sampai dapat . A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . tetapi dia tidak peduli. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. ” kata Cikgu Firzanah. cantiknya lukisan awak! B Eh. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. saya terlupa membawa wang! C Wah. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. Jet itu meluncur amat laju sekali. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. B Saya hendak menasihatinya. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. Nenek makan amat lambat benar. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. C Pulanglah kepada jalan yang benar. Besar nian rumah orang kaya itu. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak.

31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. D) Tarikh tutup penyertaan. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Daftarlah segera. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. A B C D I. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. II dan III I. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. Klang. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. III dan IV II. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. II dan IV I.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran.

Pada tahun 1877. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. Namun begitu. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. Daripada melambung bulu tangkis. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. undang-undangnya telah diperkemas. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. C Permainan yang mudah dipelajari. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. Akhirnya. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. Colonel H. Shelby. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. Seterusnya.Q. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. Berikutan itu. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. pada tahun 1893. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967. B Menarik minat orang ramai.Q. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 .

C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan. A B C D 2.oleh tentera British. jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1.

menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita. A B C D Gambar 4 6. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ . Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum.” pelawa Bentan kepada Demang.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. berehat di teratak _______ ini. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7.

Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas.10. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. 18. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. sesisir sesikat setangkai setandan 12. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. 19. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. A B C D 17. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 .

B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. “Bersabarlah. 23. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. C Cis. A Eh.” kata Pak Taha.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. Ini semua dugaan Tuhan. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. 20. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. Tentulah Alina. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. Murni. A B C D Hai. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. 25. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. 24. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali.

Selain terdapat kesan tikaman di dada. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. Seorang pemandu D II. lelaki C I. Sesiapa yang 29. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. 26. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. IV Demi Tuhan. soalan-soalan berikutnya. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. Motif serangan tersebut masih D II. KAJANG. III Bayi itu lapar maka dia menangis. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. 28. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. B II dan III sahaja jam tangan. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. I Ikutlah rasmi padi. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. . dibuat menggunakan pisau lipat. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. II dan IV sahaja II dan III sahaja I. kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. I Demi keselamatan penduduk kampung. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. telefon bimbit dan beberapa barang C I. berbagai-bagai langkah telah diambil.ulang kali. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. III dan IV sahaja 27. III dan IV sahaja 30. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. III dan III sahaja II. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. IV Pantun ialah cabang puisi lama. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. II dan IV sahaja berharga yang lain. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. II dan III sahaja II. Mangsa telah kehilangan dompet. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja.

Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. 32. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. Lambang kebebasan. Kami Kami mampu menjulang namamu. Oh. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. D Dia diserang ketika sedang bekerja. Perjuangan suci tanpa titisan darah. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. 31. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan. Bumi yang kaya dengan budaya. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. Pembela nusa. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. Malaysia bumiku merdeka. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Tidak mahu ketinggalan. Malaysia! 31 . Perjuangan bapa-bapa kami. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Bumi muhibah berbilang bangsa. Kami banggadi bawah danMalaysia. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. 34. Yang bersemangat waja.adalah rompakan. Perjuangan seorang putera bangsa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan.

D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40. Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38. 36. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni. 37. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 .39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian.” kata Mak Piah kepada Amin. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing. A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. Sebentar lagi pulanglah __________ . 1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton . A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 .SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari.

....bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin. akhirnya kami juga yang dipersalahkan........ ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu...9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan........ A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain........ A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan. A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya.....jalur D buah. A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu.... A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut... A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang...batang C deret . buah B buah . A biji .... A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang... A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas. Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja...... A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam....” kata Faizal kepada abangnya. Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 . Bak kata orang_______________________. Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan.. A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan..____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya.....

D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. Dengan secepat kilat. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. II dan III sahaja I. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang. Emak sedang menjahit baju baharu adik. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. II dan III sahaja I. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua.” kata ibu kepada Siti. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka.

Selepas mandi. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Selain daripada itu . Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. Hjilmi bersalin pakaian. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. membonceng basikal kawan. menunggang basikal. “Bersabarlah. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah. kita perlu menghormati guru. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. Mentangmentanglah dia anak orang berada. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. “Tak mengapalah. Perangai Amar memang begitu.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. B Menguji ketabahan hari Hilmi. Kasut itu sudah lama Amin pakai. Hilmi diam sahaja. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. Oleh hal yang demikian. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. Amar hanya memerhati dari jauh. Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. Hilmi. Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah. Amin. Setibanya dirumah.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah.” kata Hilmi. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. C Mententeramkan perasaan Hilmi. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning.

kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. Walaupun dijalankan secara sederhana. Rumah Biru dan Rumah Hijau. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. 100 meter kelas A dan B. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. Farid bin Tajul Ariffin. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 . Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah.C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. Acara sukan dimulakan pada jam 2. 200 meter kelas A dan B. mengisi air dalam botol. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. lari mengepit bola getah. 28 FEBRUARI 2011. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. Rumah Kuning. B selalu diejek oleh Amar. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. Disediakan oleh. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. Majlis bersurai pada jam 6. termasuklah acara lompat tinggi. lari memancing botol. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. Selain itu. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. lompat jauh dan lontar peluru. D berasa tersinggung.00 petang. dan lari membawa gelung rotan. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah.00 petang. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Abdul Razak . Beberapa acara sukan untuk guruguru. C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. B dan C. Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu.

A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 . A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. Semua murid menyertai acara sukan tersebut. A B C D Acara sukan bermula pada awal petang. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar .” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. ___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas. berehatlah dahulu. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas.

.. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman.. A B C D jangankan . A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah. 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu.. _____________ kejadian ngeri itu.mahupun sedangkan .. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 ..malahan bukan sahaja .... tambahan pula bukan sahaja ... A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi.B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar. A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab. A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian.

.. Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu..menyental mencantas ... IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami . sediakan payung sebelum hujan...... III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian... Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut. B di luar merah.. di dalam pahit.....memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai...menyapu memotong . A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul..mencuci menggunting ... sambil menyelam sambil minum air. 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu. tepuk dada tanya selera. A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 .. A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan.. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi. A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah .. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian.. A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa. Pilih perkataan seerti bagi tenat.A B C D 12 memangkas . A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________.. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba. 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat. I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu....

II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini.A B C D 23 I I dan II III dan IV I. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran.30 Pilih ayat-ayat yang betul. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. Wajahnya mirip ibu saya. A B C D Soalan 28 . 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. ibu berleter sepanjang petang. Baju itu sudah lusuh. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. II dan IV II. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. A I dan II B III dan IV C I. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. II dan IV D I. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini.

IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. II dan III II. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. B nyamuk mudah terperangkap. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. B Mempunyai banyak mata. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. I dan II II dan III I. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 . 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. II dan IV I. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. C mangsa dapat menembusinya. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. I dan II II dan III I. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. Contohnya labah-labah rumah. Ia berbeza daripada serangga lain. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. C Mempunyai wajah yang menakutkan. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja.

Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . sihat wal’afiat. Yang benar. Andainya ada masa terluang. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Kemudian. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. D Menghargai layanan keluarga rakannya. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. 38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. Saudari.00 pagi esoknya. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. jawab soalan-soalan berikutnya. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. C Menceritakan pengalaman lawatannya. iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. B Menikmati buah-buahan tempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Alhamdulillah. Kelantan. Lot 456. Saya dan keluarga di sini. Kini musim buah-buahan. Selain itu. B Mengimbas kembali memorinya. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api.

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. B Dihantar oleh kawannya. mengaul B. meramu C. memujuk B. merangkap 2. A. loteng 4. tambang B. Basri_______________ anak. merayu C.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. C Pulang bersendirian. A. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. mendesak 1.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. D Dengan kereta api. serambi C. menggagau C. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat. merangkum D. memaksa D. menggaul D.anak ikan di dalam kolam itu. tabung D.

lebih lagi C.tiba. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 .gerak B. selain itu 8. membimbit A. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. Jurubina Jurukimpal C. dirosakkan D. 11.10. menjinjing B. lantaran D. dihancurkan dmusnahkan C. A. berlari. B. selagi meskipun C. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. D. lekak. Memetik C. Juruhias D.larian berkejar. 5. Meniup 16.balik C. buruk siku kepala batu C.lekuk D.incut B. sebelum sehingga C. lebih. bolak. 12. membawa D. incang. tambahan pula oleh itu D. A memalu B.kejaran terpinga. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang. ditakutkan B. pontang.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. B. seberkas… batang 14.pinga C. A. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. A. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. B. panas baran D. 15. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak. A. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. bergerak. penakut ketakutan D. mengesek D. lepas tangan 9. menatang 6. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. menakutkan C. selagi D.panting C. A. Jurulatih A. 13. dirobohkan 7. A. sementara.

Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. D. 23. Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Genggam bara biar sampai jadi arang 24. menghalang B. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. menggalak C. A. menunaikan D. D. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.samun itu. 22 . A. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. A. Seperti langit dengan bumi C. Berani kerana benar. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini. A. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. johan D. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D. A.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini.” kata kakak kepada Faridah. Ahmad meminjam gitar saya B. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. elok C. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura. takut kerana salah D.” kata Aziz kepada Hamid. Badrul bukan mahu makan sayur itu.17. C. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. A. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. A.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. pintar B. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18.Mereka ke sana untuk mencari kerja. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. C. Seperti anjing dengan kucing B. B. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Tidak kami menebas semak. Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. B.

Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Penjual barang. II. IV. I. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. C. Kerja. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. 27 I. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. I dan IV A. IV. III. Ii. A. C. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. Pokok. II dan III 26. dan IV I. I.kerja itu dilakukan oleh saya. I. II. III.barang antik baharu pulang dari pejabat. IV. I dan III B. A. B. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. IV. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. A. II dan III II dan IV D. II. I. Sudah sebulan kerja. I dan II 28 C. III. D. I dan III B. Berhati. B. II dan III D. I. Banyak murid. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini. I dan II 30.kerja itu bukan sahaja kami buat. I. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini. 25. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas.ayat yang betul. I dan III C. III. III. III dan IV I dan IV C. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . IV. II dan III I. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. III dan IV I dan III D. II dan IV D III D. Bangunan lama. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan.B.ganang di kutub Utara dilitupi salji. III dan IV 29. II dan IV B. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. III. A. III.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. II.II.murid hadir ke kelas itu. III dan IV D. II. II dan IV C.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. Semua gunung. II.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar.lama di pekan itu akan diruntuhkan. II dan III C. D.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

parah D. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . B. menggerak.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. saya… dia 7. sehingga B.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. mendukung D.buaikan B. A. mengibar. A. mendokong C.gerakan C. mengangkut 3. melambai. remuk B. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. sewaktu 6. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4. mereka … beliau D. musnah A. kita … awak C. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. membuai. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. 5. A. menyanyikan D. 1.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. mengelek B. melagukan menyampaikan C. Kenderaan. hancur C. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat.lambaikan 2. A.ngibarkan D. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________. kami… nya B. Encik Salleh akan menolong orang. sebelum D. selagi C.

Jangankan… pun 14. menggunakan B. Sungguhpun… namun C.”kata ibu kepada adik. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. kedai runcit C. C. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. mekanik D. taburan 16. menghulurkan C.donat itu. 8. kedai kain 12. menaburkan C. 11. kedai kasut D.” kata Khalid kepada kawankawannya. Jurujual D.betul C. menenun A. masak. helai C. Juruukur 9. A. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. dari A. A. kepala batu C. memintal D. ditaburkan B. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. pasang B. meriah 10. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat.”____________________ melepak di sini. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. A. pelik B. Setandan… sebuah B. menguis C. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. A.masak D. Seikat… sebuah D. mencalar A. buruh A. betul. A. lembar D. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. tenang. Daripada… lebih baik D. 20. dahsyat D. menjahit C. A.” kata nenek.”kata Pak Tam kepada Abu. Juruaudit B.A. menyelia C. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . menyulam B. daripada B.tenang B.akan 15. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. kepala angin B. A. Baik… mahupun B. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi. mencuit D. bentuk 18. kedai buku B. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. Jurukimpal 17. antara D. menolak B. lintah darat D. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. akan. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. oleh C. nyiur gading 13. majikan B. Sebutir… segugus 19. Segugus… selonggok C. bertaburan D. mencadangkan D. daif C.

B. II dan IV C. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. A. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. I dan III B. B. Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. I. penilaian C. 23. IV. 27. C. D. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. A. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. I dan II C.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. II dan III D.cara membuat tabung buluh kepada Faris. III. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . D. Haikal memukul ular itu dengan rapat.” kata Farina. I. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. II dan III B. pengajaran B. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. II. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. Anak. peristiwa 22. Faris ditunjukkan cara. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. III dan IV D. I. A.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. III dan IV 28 24. II. Faris meminta Riduan menunjukkan cara. A. D. IV. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. murah C. tahan B. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. Riduan menunjukkan cara. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. B. A. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu.cara membuat tabung buluh. pergolakan D. C. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. II “Haus rasanya tekak saya ini. 25. III. Kakak memakai baju kebaya ibu itu.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. D.21. tulen D. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. 26. I. A.

5. III. D. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. II dan III C. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. dikaji B. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Jangan gunting majalah itu. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. jejari rim dan di bawah bampar. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. 6. Cara. Untuk menghilangkan calar. Cara. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. Terdapat beberapa gred yang dijual. II dan III D. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. I. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. diubah suai C. I dan IV B. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. Mencuci dengan air yang banyak D.balar. Emak sedang mensiang ikan keli. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. 1. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. C. Paling penting. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. Cara. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda.cara membaiki kereta yang betuk. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. Aisyah. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. sejuk. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. 7. 4.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 . Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali.cara memilih kereta yang tahan lama 32.ayat yang betul 29. D.cara membasuh kereta yang betul. diuji D. Cara. kemudian jawab soalan. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. B. I. Basuh kereta dengan kerap. A.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. 31. C. Pak Kasim sedang mengetam papan III.tompok akan muncul apabila air mula kering. Perkataan dirumus bermaksud A. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. 2.cara memilih cat kereta yang bagus. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. II. diformulasi 34. B. I. IV. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. 3. II.soalan berikut.

Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. ♥ Frekuensi : 0. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2.B. D.kapal Untuk mengecas bateri semula 37. kenyal kekak baik ringan 38. Apakah tujuan penggunaan boya? A. C. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. Menghilangkan kotoran dan habuk B. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. C.5 Hertz ( Hz ). Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. D. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. B. dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. D. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut.75 meter dari puncak tiang hingga dasar.0 peratus pada arus 2 knot 36.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. kemudian jawab soalan.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. B. alat memproses dan komponen sensitive. Membuang tompok. menggunakan tenaga ombak laut C. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah. B. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A.tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). menggunakan tenaga daripada gas asli 56 . Menyebabkan kerosakan pada enjin C. C. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula.

Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A. Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 .40.

SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat. A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita. A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti.

segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya.namun Sungguhpun…….. Ehsan.padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah.walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun.lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas.. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________. _________ perangai Osman tetap tidak berubah. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ .. A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. A B C D Kendatipun…….

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak. A rambut sama hitam. akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah. Bak kata pepatah ______________________. . sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. hati lain-lain B lembu punya susu. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. namun kami turut didenda oleh guru besar. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya.

D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. D Doktor belum memberikan jawapan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.” kata orang itu kepada pihak polis. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. nenek saya sihat sejahtera. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. II dan III sahaja I. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. B Ya.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. C Penyakitnya semakin pulih.

II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. Ketika itu. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. Malah. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. II dan III I. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. Secara kasar. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. III dan IV sahaja D II. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. Kebanggaan itu memang wajar. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. A B C D I dan II II dan IV I. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. harga getah keping. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu.

Lans Koperal Jidin Omar. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. Platun ke-6. Jaafar Hasan. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. Yasin Abdul Wahab. Hassan Othman. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. Muar. amat sukar dikenal pasti. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. D Ketua Kampung Lenga. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. tentera British berpangkalan di Lenga. 75. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu. Walau bagaimanapun. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. Bagi Johar Katan. Dalam peristiwa itu. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan.J. J. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka. Sarjan Jamil Mohd. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. C Anggota Unit Platun Ke-6. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. Oleh sebab itu. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. Ibrahim Adam. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Pertamanya.

C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong.38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor. C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar.

A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Johor. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. Pada pagi itu. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah.Sekudai. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja.

A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 . Dia menjaga makan. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. minum. 22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. 23 Benar. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman.

27 I 11 dan 111 1 . 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia.111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan.11 dan 111 11. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.11 dan 111 1. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 . C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya.11 dan 111 11. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang.

A tiga jenis.kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 . A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah . merayau-rayau. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah. Contohnya. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air . bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya.. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada . muird-murid digalakkan menyertainya .C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan.Di samping itu. D enam jenis.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum.Kota Tinggi .Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja.Beliau berasal daripada keluarga miskin. Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti.Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun. cara mendirikan khemah dan sebagainya.Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama. Tidak ketinggalan juga.dapat mengeratkan tali persahabatan.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai..Semua murid diwajibkan menyertainya.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah.cerpen. Dalam arena puisi. B empat jenis. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab.dan novel.rintangan dan dugaan. Contohnya melepak. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah. Dengan itu. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan . Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili .Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya. Oleh itu.Antaranya. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah. permainan dan unit beruniform.Johor pada 12 Julai 1929. C lima jenis.

Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 . penyedih dan lemah lembut.memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. 37. 36. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. B Kerana beliau tidak suka belajar. pendiam dan berani. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal. Pengalaman dalam bidang kesenian. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. 39. penakut dan cepat berputus asa. tabah dan kuat semangat. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. Pendidikan yang tinggi. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun.

A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah.” Kata Sani kepada kawannya. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 . 1 Setelah diijab kabulkan.6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil... A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda. A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara. A butir . A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya.

A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit.” ujar emak memberi penerangan kepada kami. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya. A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu.. A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu. A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut.. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit. A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka. batang pohon . A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai..B C D 10 biji . A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya. puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya.. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 . bilah buah ..” kata hakim kepada penjenayah itu.

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

C bertolak-ansur. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. D beransur-ansur. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. kelas. dan nama sekolah. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. B hamper dan sijil penghargaan.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. D wang tunai dan sijil penghargaan. C wang tunai dan sijil penyertaan. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. B berjimat-jimat. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 .

1. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3. A akan C dengan B pada D kepada 7. ___________. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. A telah C akan B pernah D sedang 10. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A hairan C bangga B terharu D kagum 6. ____________. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. A kita C kamu B kami D kalian 2. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. Azman selalu sakit perut. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. A sekali C agak B paling D kurang 13. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah.” kata Rizal kepada rakanrakannya. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini.

A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu.. Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu. barangan yang dijual tidak berkualiti. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21. 26.” kata ketua pasukan itu. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu.. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25.” kata Badrul.B betul D paling 18. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. ______________. A pangsa . Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal.. ulas D ulas . “_________ berpeluk tubuh sahaja. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan.. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu.. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20.. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. ulas C butir . ulas B biji . pangsa 17... “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk.

27. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . B Benar. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar. 28. A I dan III B II dan III 30. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. III dan IV D II. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. I C I. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. II dan IV D II. Kemudian. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. C I.

saya tidak mampu untuk menyara keluarga. Untuk makluman pihak tuan. Esah binti Senik. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM.00 sebulan. Sekian. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. terima kasih. Tuan. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. 20 JANUARI 2011. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. 16200 TUMPAT.. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. Yang benar. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350. Dengan pendapatan sebanyak itu.. 16200 Tumpat. Untuk makluman pihak tuan juga. 2. Sehubungan dengan itu. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Kampung Tebing. 3. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. 15. 4. Bangunan Kerajaan Persekutuan. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 31. Bagi menyara keluarga. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. Pegawai Kebajikan Masyarakat. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR.

.. Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40.. Puan Esah menyara keluarganya melalui . Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 .C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37.. A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38. Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah. A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39.

Antaranya. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh.C dan D. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. Selepas pulang dari pejabatnya. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. Gambar 1 1. Pada setiap hari Khamis. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A dia B kamu C kalian D mereka 4. Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. B. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . A buruk B kusam C cerah D pudar 8. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. Pilih jawapan itu. ada satu sahaja jawapan yang betul. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini.

dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. ___________ dia buta. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A dari C kepada B pada D daripada 14. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. 12. Johor.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. Dia menjaga makan. Gambar 5 11. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. 15. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. Skudai.

A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. 24. A tegas B ceria C gusar D berani 21. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.Gambar 7 18. 22. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . 23.

II dan III D II. KUALA KANGSAR. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. 26. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. 25. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. II dan III D I. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. II dan III D II. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi.Universiti Putra. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. keluarga berkenaan masih belum tidur. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. A I dan II B II dan III 27. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. Menurut siasatan awal pihak polis. C I . III dan IV 30. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. Karim memetik gitar di beranda rumahnya. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. Kirakira dua bulan yang lalu. III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. II Setiap petang. 28. Semasa kejadian. A I dan II B II dan III 29. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. I C I .30 malam. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. A I dan II B I dan IV C I. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan. Mereka yang berminat. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. B pembantu rumahnya dengan perompak. (c) Nama. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Syarat-syarat Pertandingan: 1. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. 34. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. 31. Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. D pegawai keselamatannya dengan perompak. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. Kuala Kangsar C Jalan Merak. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. 2. naib johan dan tempat ketiga.berlaku. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing.00 pagi. C pembantu peribadinya dengan perompak. pukul 9. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. Kuala Kangsar 33. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. Kuala Kangsar B Jalan Merbok.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35.

Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37. 39. kelas. B hamper dan sijil penghargaan. D wang tunai dan sijil penghargaan.36. D Lukisan yang ditulis nama. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40. C wang tunai dan sijil penyertaan. KERTAS SOALAN TAMAT 38. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 . B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos. 1. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan. pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 . A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang..Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. kaki B bidang . A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah... Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.. A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan. A helai .. pokok C keping .” kata guru kepada muridnya..

A pintu .... A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu. batang C deret . A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat..B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________. A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah. kita boleh berjaya dalam semua bidang. rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur. A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan. pohon B buah . A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya.. A terselamat 88 .” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini..

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 . Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya. A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah.Johor Bahru. 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu. A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 . A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan.

entah sama ada .. Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari. inikan pula bukan sahaja . A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja.. antara antara . A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. 15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya....negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut. A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan. ataupun walhal . A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 . A B C D entah . A B C D di . malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah..” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara.. pada dalam . A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu.. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa... di di . 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya..... Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan.. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah..

II dan III I. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. I dan III I. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. I dan II I dan IV II dan III I. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya.di belakang rumahnya. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 .

Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong.D 24 II. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya.” kata ibu kepada Syafiq. barulah bermain badminton. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa.

mengail ikan. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Dalam gelap. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh.” kata nenekku. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. dia masuk semula ke biliknya. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Tahulah kami apa sebabnya. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. “Kerja cangkul angin. mencari buah berangan dan sebagainya. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 . Salah seekor daripadanya menyerangku. Kami berkawan baik. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. Pak cikku lagi cekap. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Kini. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. pak cikku ketawa berdekahdekah. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Kepalaku bengkak. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Maziah bertanya lagi. II dan III II. Aku mengaduh kesakitan. Suaminya bernama Ruslan. Biasanya selepas sekolah. Namanya Kamal. II dan III II. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. Nenek sangat marah.Tapi itulah yang seronoknya. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. Tapi kami tidak pernah serik. Malam itu aku demam. Pak cikku memperbesar rumahnya. I dan IV II dan III I. Apabila tiba musim durian. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. Tapi pak cikku baik orangnya. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. I dan II I dan III I. Setelah dipungutnya buah durian itu. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa.

ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu.. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. .. Pegawai Pelajaran Daerah.. Selepas persembahan. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari. Dalam ucapan perasmian. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. daerah dan negeri. Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) …………………………. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009.00. sijil dan wang tunai berjumlah RM200. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan. Seterusnya. Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.40 Baca laporan di bawah... bermula pukul 2. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah.33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Noraini menerima sebuah trofi.. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Disediakan oleh . Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. 23 FEBRUARI 2009. Selepas ucapan perasmian.00 petang. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis. Kota Bharu.. nasyid dan koir. ibu bapa.... Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 .. Sekolah Kebangsaan Seri Murni.. guru-guru dan murid-murid. Sebelum bersurai.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 . Persembahan murid diadakan selepas ucapan.C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan. Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu.

Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. serai. bawang. Mula-mula sekali kisar cili kering. halia dan belacan.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Walaupun nampak remeh. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. A dia B kami C kamu D mereka 3. ________ goreng ikan bilis hingga garing. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 10. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. Bermula dari sekarang. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8. 6. 1.

Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 . A uzur B lama C lanjut D matang 17. Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi.D jambatan 15. A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam.jalan. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. Pada zaman purba. 21. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas .

Nada suaranya meninggi tanda marah. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. 26. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. Soalan 28 25. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. B Kalau Azrul dipilih. C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. A B C D 23. II dan III I. matahari telah meninggi. III dan IV I. Pilih ayat yang betul. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. Badan Amin meninggi dengan cepat. III dan IV Cepat bangun. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. 28. 24. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. I dan III II dan III I. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . B Aliman akan melukis gambar itu semula. tentulah ayah dan ibunya gembira. 27. C Entahlah. jangan meninggi diri. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. I II Tolong pasang kipas dinding itu. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. II.

Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. Pada hari terakhir di sana. pelbagai aktiviti dilakukan. Semasa cuti penggal yang lalu. Kota Bharu. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. D Menjala ikan dan menamam padi. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. 29. Pak Mat dan Mak Lijah. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. setengahnya perempuan. 33.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. 31. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . Ibu bapa angkat Zulkhairi. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. 35. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian.

Hujah saya yang seterusnya ialah 39. Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. untuk digunakan. terima kasih. Selanjutnya. lampu isyarat. keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. 36. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . berlakunya kemalangan jalan raya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Sebelum saya mengundurkan diri. yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. Hadirin yang dihormati. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. lampu brek. kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. Kecuaian inilah yang telah mereka.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. izinkan saya 40. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. Contohnya rehat . dan cantik. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Sekian. Malangnya. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”.

1 “ ______ pulanglah dahulu.kami Kau. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4.. A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya.engkau Kalian... Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya. Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan. 3 7. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat.kita Dia. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 .. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8.” Hamdan bangun_______ berkata.Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah. A B C D 2 kamu.. A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah.. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu..saya 5. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9.

Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.D manakala 12. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung. 10. 13. 11. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal. 25. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu.D mengangkat 22 I 17.II. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. Air laut bergelora pada waktu petang. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. A retak B rapuh C belah D rangkup 18. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . II dan III I. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. A B C D I dan II II dan III I. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 .

Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. 28. mereka turun ke gelanggang. Dengan semangat yang menyalanyala. A B C D Dengan semangat yang memuncak. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. A Saya hendak berjumpa Noni. II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. mereka turun ke gelanggang. 29. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A B C D 30. I Kami akan berjumpa di lain masa. A B C D Untuk memelihara hutan. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. 27. 26. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. mereka turun ke gelanggang untuk menang. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. III Pak Mamat makan goreng cempedak. terutamanya di Kampung Air. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh.

penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. 34. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. tukang paip. tukang elektrik.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. Bagi mereka. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. Kedua. Apabila bandar Sandakan membangun. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. kehidupan di kampung air lebih selesa. C Mereka sukakan keadaan tepi laut. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. D Banyak pekerjaan di kampung itu. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. Udaranya bersih.

Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . 39. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. 36. C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37.

” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.50. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 . A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah. “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

. A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. ______________.. jadi Walaupun . Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Awanis berasal daripada keluarga yang kaya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 . namun Sungguhpun .8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. walaupun Biarpun . A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik. A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.... tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu... dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya.___________ dia tidak pernah meninggi diri. A B C D Sekalipun . A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya. kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal..

Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 .15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. _____________ mereka tahu rancangan kita. II dan III sahaja I. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja. takut kerana salah sesat di hujung jalan. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri. duduk sama rendah berani kerana benar. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. Kesatlah air matamu yang gugur itu. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. “Meja makan itu perlu dibersihkan. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.” kata Cikgu Suzana.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu.” kata Encik Tan. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. I dan IV sahaja II dan III sahaja I. “Lapkan meja makan itu dengan bersih.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. 26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. II dan III sahaja II. Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam.” kata pekerja kepada Encik Tan.

Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. Masakan ibu saya paling sedap sekali. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani.Soalan 28 . jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. Kemudian. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa. II dan III sahaja I. III dan IV sahaja Soalan 31 . III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. II dan IV sahaja II. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 .30 Pilih ayat yang betul.

18000 KUALA KRAI.00. Yang benar. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450. Tingkat Bawah. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. 18000 Kuala Krai. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. Bagi menyara keluarga. Untuk makluman pihak tuan juga. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. 12 APRIL 2011. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan.B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Tuan. 4. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . Bangunan Kerajaan Persekutuan. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. 42. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. terima kasih. Sekian. Robiah binti Salleh. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali ... 2. Untuk makluman pihak tuan. 3. Jika tidak dapat menoreh. Dengan pendapatan sebanyak itu. Kampung Temalir. Dengan ini.

A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 .B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

* mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.Pada cuti persekolahan yang lalu. Penutup – gembira.harapan kepada rakan-rakan . laksa 3. Isi-isi: . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.mendidik. Rangka karangan: .(Format ucapan) 1. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.tempat menginap –hotel .tempat yang dilawati . 3.ucapan alu-aluan 2. ibu bapa. Pendahuluan . Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru .Sekian.mengambil gambar .dll . Penutup . Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut. membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan. Aktiviti itu bermula pada pukul 4.00 petang. calet . Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu. sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.ikan bakar. terima kasih. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal.menikmati makanan.cara ke sana – kereta/bas/keretapi . Sediakan ucapan kamu selengkapnya. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Pada setiap hari Rabu. Rangka karangan: 1. Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga.

Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Semasa berjumpa dengan guru. Apabila sampai di sekolah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah. Oleh itu.Petang itu. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Akhir sekali. Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.

Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 .

Penat berjalan duduk bersembang. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 . tarikh: 1.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti .1.00 tengah hari .teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah .Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah .Penutup murid yang cemerlang . Pergi membeli ikan tenggiri. Berjalan jalan ke Kuala Kubu. Cakap ibu jangan dibantah.Kem Motivasi 2007 .murid tahun enam . Pasti hidup akan dikenang.kursus dan bengkel . Penutup 12. Pendahuluan 8.teknik menjawab soalan . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9.Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.00 pagi .seimbang .Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam . Isi-Isi Penting 8.memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3. Perintah bapa mesti turuti.00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9. Mari mananam pokok pegaga. Sambil berehat makan kuini. Ringan tulang pada yang perlu.pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2.meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan .tujuan .lasak .30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari.murid-murid tahun enam . Pagi-pagi menyapu sampah.Pendahuluan: Hari . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.nama tempat 2.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu.

Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Cincin berlian indah sekali. Kelak nanti diri binasa. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Akhir sekali. Jangan suka membuang masa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 .Beli juga ikan gelama. Jangan suka meninggi diri. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Nanti rugi diri sendiri. Gelang emas gelang suasa. Orang berbudi kita berbahasa. Oleh itu. Seterusnya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 .Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1.operasi gega. Rangka Karangan: 1. Isi karangan: .bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.tumbang 3. Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur..

Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Anda menyertai pertandingan perbahasan. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . tulis hujah-hujah anda selengkapnya. Apabila ibunya memasak. Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih.kebersihan makanan terjamin . Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Sebagai pencadang.menyatakan pendirian sekali lagi .ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Di sekolah. Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.wang dapat digunakan. untuk keperluan lain kesihatan terjamin . Penutup . dan rakan-rakan 2.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. tersebut makan di rumah . Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. barisan pembangkang.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3.dapat mengatur pemakanan harian . Rangka karangan: 1. para hakim. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”.menyokong tajuk. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan . Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. guru-guru.lebih menguntungkan . Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 . Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Oleh itu. Seterusnya. Akhir sekali.

Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2. c. d.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “.baik untuk kesihatan. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi.buah-buahan tempatan dapat dipetik. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.duku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.harga murah dan berkhasiat. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. Banyak mengandungi khasiat.manggis. 3.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi.khasiat berkurangan. e. b.banyak dijual di gerai di tepi jalan.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1. Buah-buahan tempatan lebih segar.durian dan sebagainya. Isi-isi penting a. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah. Rangka Karangan 1. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Di sekolahnya pula. Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah .dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas. Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Pendahuluan bertanyakan khabarnya . Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3.teknik belajar yang berkesan . Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Siti Haida merupakan ketua kelas. Seterusnya. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Selepas bersarapan pagi. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR.menyatakan khabar diri 2.menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya . Semasa bersalam.

beg kepada perempuan itu dengan segera. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. Akhir sekali.Oleh itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 . patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu.

3. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara. Ceritakan aktiviti. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. Penutup berasa puas. hari Selasa pulang ke Kelantan.bermain.membantu mambasuh pinggan.1. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.manda sepuas hati.belah di Pengkalan Kubor.petang membantu keluarga.dengan keluarga.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti.mandi. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2.mendapat pelbagai pengalaman. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan.barangan murah sekali. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.rapatkan hubungan kekeluargaan.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.beli.

Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Halim murid tahun enam. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Akhir sekali. akhirnya api dapat dipadamkan. Seterusnya. Oleh itu. Melihat keadaan itu. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. terus datang memberikan bantuan. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Namun. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 .penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan.

pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku . membawa beg yang telah diragutnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan. 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . peragut itu untuk disoal siasat. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 .

Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku.” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 . “ … Aku tersenyum gembira. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.5.

Walaupun Mila sibuk membantu ibunya. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Akhir sekali. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. Oleh itu. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Setelah beberapa hari tidak ke sekolah. Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. ibunya jatuh sakit. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Seterusnya. Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Suatu hari. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 . wau naik tinggi 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ditempat pertandingan.

Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. Rangka Karangan: 1.sungguh.cita tersebut.bertanya dan berbincang dengan guru apa. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan.mengulangkaji pelajaran.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .berjanji akan belajar bersungguh. Rangka karangan Soalan 1 1.menurut nasihat ibu bapa dan guru.motivasibengkel. 1.membuat rujukan.pantun / terima kasih * mana. Tulis langkah.kelas tambahan. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah.menjaga tingkah laku dalam pergaulan.sungguh.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita.ingat pesanana guru .apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku. pendahuluan .sungguh. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah. 137 .alaun 2.berdisiplin.apa yang tidak faham. Penutup .kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh. Isi 3.Format ucapan.kenangan bersama.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya.harapan.kata alu.langkah kamu untuk mencapai cita.akan diingati selamanya . Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain.melaksanakan apa.sedih kerana guru akan bertukar . Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan. Berdoa kepada tuhan.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan. 2.kumpulan belajar. Isi . BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar.jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i.

dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Setelah kenderaan agak lenggang. Akhir sekali. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Kemudian. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. Walau bagaimanapun. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar.ketar membawa bakul berisi sayur. barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . Mak Bedah menghulurkan wang RM5. Selepas itu. Seterusnya. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu.00 kepada Azizan. Azizan menolaknya dengan sopan. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . Dengan segera. Setelah Mak Bedah sampai di rumah.

tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.aktiviti yang terdapat dalam gambar.

cenderamata seperti payung. Rangka Karangan: 1.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur.murid digalakkan menabung di bank.melanjutkan pelajaran. beg dan lain. melatih diri berjimat cermat. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut.belanja berhemat hidup selamat. simpanan masa depan. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat.beli harta.hidup sederhana. 3. dapat dividen.tunaikan janji. bonus tahunan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.tidak perlu berhutang. Tulis catatan kamu selengkapnya. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Penutup jadikan menabung amalan hidup. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan. Terangkan kebaikan menabung di bank. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 .tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid.lain lagi.

Ambilah untuk belanja perubatan adik. Selepas itu. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. Jadi. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital.adiknya ke hospital. “Ke hospital? Tapi. nak. ibu tidak ada wang. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid. Jadi.pagi lagi. pagi.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 . “Jangan risau. Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya.” kata si ibu.dua orang adiknya demam. kasim mengajak ibunya membawa adik. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu.” Kasim berkata kepada ibunya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. Pendahuluan alamat . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan 1. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 . dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Malangnya.

tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Rangka Karangan 1. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Doris menangis teresak-esak. Tetapi. Balas surat sahabat anda itu. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek. Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek. Doris juga tidak suka menggosok gigi. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Giginya sakit lagi. Penutup -ucapan terima kasih . Setelah diperiksa.

Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Doris menjaga giginya dengan baik. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari.terpaksa dicabut. Giginya sudah tidak sakit lagi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 . Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Semenjak hari itu. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Rangka Karangan : 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Balas surat sahabat anda itu.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 .00 pagi hingga 9. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

suratnya telah selamat diterima .pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti .. Balas surat sahabat anda itu. melukis.dibuka dari jam 9.berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah. aktiviti lain turut diadakan . pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran . biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh. biar merana Biar luka.berharap agar dia dan keluarga sihat 2.agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah.menjual buku dan majalah . Isi-isi Penting a.persembahan nyanyian. dan sebagainya 3. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan..00 pagi hingga 9. Pendahuluan -menanyakan khabar . Rangka Karangan : 1. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Pasti kau akan merasa manisnya.mendapat sambutan hangat d. mendeklamasikan sajak.00 malam setiap hari c. Penutup -berjumpa lagi . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 .

Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1.Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 .

Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 . Isi karangan . Rangka karangan 1 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu. Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 .Bila/tempat pelancaran .Pemenang pungutan terbanyak 3.Ucapan .kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri.Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya. Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Tuliskan karangan kamu selengkapnya.Tujuan program dijalankan .Siapa terlibat Acara majlis .Majlis diakhiri dengan makan tengah hari. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.Pelbagai persembahan .2. Penutup .

Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 .1. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan. Di sekolah. Apabila ibunya memasak.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah.

hospital 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 . Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad.SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah.Sebagai setiausaha.Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 .Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3. Rangka karangan: 1.3.Pendahuluan -perkara 2.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu. Rangka karangan: 1.Penutup . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2.

Jika mahu hidup bahagia. Saling hormat antara kita. Makan bersama anak nyonya. Jika hidup saling membantu. Orang susah jangan dihina. Berilah sumbangan sebagai bakti. Kedai terletak di tepi kota. Pergi kedai membeli peria. Kerja susah menjadi mudah. Tuna di masak cili api. Kerja berat segera selesai. Duduk termenung atas batu.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Pergi bersama Abang Long. Jika kita tolong-menolong. Sedap rasanya buah melaka. Pergi ke kedai membeli tuna. Dari Skudai pergi Masai. Seandainya mahu orang suka. . Batu besar di tepi sawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Sopan santun itulah kuncinya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Isi-isi: i. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. Rangka Karangan: 1. Tulis syarahan kamu selengkapnya. membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii.4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . Isi-isi: i. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. Rangka Karangan: 1. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. Pendahuluan .kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2. bertanya guru jika tidak faham iii. kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja.

Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Walaupun rumahnya rosak teruk. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Akhir sekali. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Angin bertiup dengan kencang. Pak Kasim tetap tabah. Di samping itu. Hujan sangat lebat. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 .BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Mak Mah amat risau. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Seterusnya. Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

4.UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya. Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2.berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Rangka Karangan: Format: 1.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1. Tarikh menulis surat 3. Rangka Karangan: 1. Kata panggilan. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 . Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A . Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut.mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Pendahuluan .Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya . Penutup surat 6. Alamat pengirim 2. Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Malangnya.Menemui kakanda… . Kata hadap 4.Isi-isi penting 1.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut.Pendahuluan menanyakan khabar .Penutup berjumpa lagi . saudara / saudari 5.memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain .berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu .

Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. Seterusnya. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Fatin! Ini Siti. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Siti : Baguslah kalau begitu. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan. Di samping itu. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Fatin : Tahniah. khabar baik. Fatin : Helo. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Akhir sekali.Penutup . Fatin : Jangan bimbang. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Saya di sini pun sangat merindui kamu. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Siti : Sama-sama. Siti : Saya sihat.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1.SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 .

Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3. Penutup . Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. Rangka Karagan: 1.3. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . Rangka Karagan: 1. Pendahuluan -Tulis nama tempat. Pendahuluan 2.Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya.hari dan tajuk berita 2. 3.

Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti. Apabila pulang dari sekolah.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Namun.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 . kawasan balai raya . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .bantuan kepada mangsa banjir.menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

tarikh penubuhan .00 sebulan .4.hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet .dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3.perkembangan memberangsangkan .lawatan dewan bahasa dan pustaka 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer.keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab . Pendahuluan: .mendapat makmal komputer yang baru . Rangka Karangan : 1.Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun.Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .Tajuk .tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan . Sediakan laporan tersebut selengkapnya. Pendahuluan tajuk – nama AJK . Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru . Rangka Karangan: 1.bilangan anggota persatuan . tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 . 2. Penutup : Pengakuan pelapor.Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Nama AJK . Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.

Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu. Apabila pulang dari sekolah.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini..Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 .Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Namun. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.

SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.3.Isi-isi Penting a. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 . Tulis berita tersebut selengkapnya.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut. Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Isi-isi Penting a.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu. kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3. Rangka Karangan : 1. Rangka Karangan : 1.Pendahuluan .Penutup -Pukul12.

Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka. air matanya membasahi pipimya. Sebelum memakai baju baharu.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. Katanya. Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya.b. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Acara berjalan dengan lancar 3. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Nyatakan acara yang dijalankan d. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. Namun. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. . Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu. Indah nian suasana pagi hari raya. Bagaimana keadaan sambutan c.

nama pemenang di garisan penamat. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing.SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 . Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

D 14.B 18.D 23.A 15.C 8.B 37.A 31.D 14.B 40.A 13.D 24.A 23.A 30.D 34.D 15.C 11.B 10.A 9.D 39.C 32.C 11.C 12.C 38.C 24.B 29.B 31.B 33.C 26.A 21.D 35.D 24.A 5.D 20.A 3.D 36.A 3.B 20.A 2.C 3.D 26.D 4.D 33.C 20.A 22.B 33.B 6.B 12.A 5.A 23.B 14.A 4.D 25.C 39.D 11.D 3.C 40.C 30.C 19.C 10.D 14.C 9.C 5.C 8.A 26.B 31.B 8.C 36.D 17.A 11.D 22.B 36.A 40.C 6.D 13.C 10.D 38.C 40.A 27.D 18.C 10.B 4.D 31.D 12.A 8.B 12.D 34.A 6.D 17.C 25.D 22.A 22.B 25.A 27.C 24.C 17.C 40.D 19.A 29.B 7.B 35.D 32.D 31.B 19.A 21.D 25.C 31.D 28.B 13.B 27.B 17.C 7.B 12.A 8.D 24.C 37.C 20.D 21.B 37.C 8.B 21.A 37.D 12.A 12.B 21.C 14.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.B 5.A 38.C 38.C 11.B 16.A 18.B 40.C 30.A 21.D 36.B 27.C 15.B 20.D 23.A 26.C 13.D 30.A 38.C 35.C 2.C 34.B 2.C 18.A 20.D 33.A 4.B 36.D 39.C 39.C 28.D 24.D 25.A 12.A 21.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.D 16.B 36.D 5.C 27.A 9.B 16.C 32.C 7.B 5.C 10.C 39.B 31.D 14.D 17.A 7.B 32.C 3.D 7.D 29.A 6.A 29.C 40.C 4.A 36.D 35.C 14.A 11.B 15.D 32.C 37.B 10.C 28.B 18.B 17.B 34.D 34.B 20.D 6.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.D 18.C 18.D 26.C 10.D 37.B 19.C 6.D 16.B 14.A 29.D 4.D 28.B 32.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.B 19.A 7.A 30.C 17.A 2.B 17.B 11.A 29.A 24.A 33.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.A 16.B 9.C 22.A 8.B 30.C 15.C 13.D 7.C 5.A 19.C 19.D 28.D 27.C 32.C 23.D 5.D 29.B 30.B 8.C 33.C 28.A 35.A 38.A 23.B 23.A 29.B 26.B 9.B 22.D 13.A 39.C 28.D 38.D 10.A 38.B 25.B 30.D 15.C 2.C 2.D 15.C 25.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.B 35.B 27.B 9.D 9.D 34.A 18.A 21.A 26.D 13.C 23.B 22.B 39.B 37.D 6.B 24.C 28.B 4.C 26.C 34.C 32.D 9.D 35.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .C 16.C 37.B 2.A 16.C 11.D 6.A 19.A 2.B 33.D 3.B 15.A 13.D 22.A 35.A 20.A 36.D 40.A 25.D 34.B 16.D 3.B 31.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.A 7.C 3.B 33.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.C 39.D 4.D 27.

A 5.C 33.C 8.C 28.B 39.A 29.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.B 6.D 6.C 4.B 32.B 22.C 15.D 16.D 36.C 10.C 7.D 11.A 27.D 8.D 21.D 34.C 9.C 36.D 26.C 2.A 40.B 12.B 24.C 28.C 10.C 20.C 33.D 25.A 16.B 2.C 14.C 27.A 27.C 12.B 32.A 21.D 5.D 34.B 23.C 6.B 14.D 22.D 12.D 40.B 29.D 2.B 16.B 6.C 10.C 5.C 26.D 20.B 30.A 27.A 2.D 31.D 5.C 38.B 16.D 23.C 26.A 7.A 33.A 35.C 11.A 30.A 5.D 40.B 14.A 38.B 23.A 11.C 27.D 7.B 19.C 29.A 16.B 29.C 19.B 16.B 38.C 13.B 17.B 38.C 4.D 25.C 2.B 24.A 9.D 13.C 9.B 34.C 29.D 30.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.A 28.A 6.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.D 24.D 19.C 40.B 15.D 21.C 38.C 3.D 28.A 40.B 7.B 36.C 21.B 12.C 17.B 36.A 35.D 24.D 27.C 22.A 35.C 25.D 23.C 3.B 2.A 39.B 11.A 18.A 4.D 40.C 17.B 31.D 9.D 8.C 37.D 8.A 22.A 15.C 18.A 15.C 15.B 32.B 20.A 39.C 28.C 37.C 3.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.C 19.A 24.B 5.B 10.D 36.C 10.C 17.A 35.A 33.D 22.D 22.A 17.B 26.C 6.B 14.A 9.A 37.A 26.A 18.A 13.C 23.D 32.C 25.A 12.B 13.C 25.C 34.B 36.A 2.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.D 20.C 15.A 12.A 34.B 28.C 19.A 11.C 11.A 30.D 14.B 3.C 14.D 26.A 4.A 9.B 30.D 40.C 15.C 23.D 40.B 10.B 38.B 7.A 21.B 22.A 39.A 37.B 35.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.A 24.D 32.B 35.A 4.A 21.D 23.B 14.B 32.B 11.D 39.C 37.A 23.B 5.A 39.B 39.A 21.C 33.A 33.B 4.C 20.B 15.D 4.B 19.C 31.C 26.B 36.B 8.B 7.D 31.B 24.D 11.A 20.C 36.A 29.A 38.A 25.A 18.A 20.D 27.D 30.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.D 13.C 3.B 29.B 24.D 3.B 29.A 19.A 18.D 22.D 17.C 37.A 31.A 30.A 13.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .D 3.C 18.D 32.D 2.B 32.C 38.B 17.C 34.A 12.B 18.B 4.A 3.A 25.A 8.C 28.D 30.D 6.C 21.D 27.C 13.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.C 17.C 7.D 35.A 28.D 37.B 35.D 9.B 31.B 20.D 16.A 8.D 25.C 12.A 19.B 5.B 9.A 6.C 18.A 10.D 26.A 37.D 16.A 14.D 39.C 31.C 31.B 33.C 34.A 34.D 10.D 13.C 8.C 7.A 33.

D 4.C 36.B 26.D 11.D 35.D 18.C 31.C 21.B 29.D 20.A 12.B 15.C 10.B 27.B 17.B 35.A 5.C 34.B 24.D 7.D 24.D 37.D 22.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.B 17.C 25.D 9.D 2.A 23.C 3.D 34.D 31.A 14.A 8.D 29.B 10.A 28.C 6.A 12.C 13.A 15.A 4.A 11.C 16.A 19.D 13.B 18.A 40.C 30.D 5.B 33.D 9.D 19.C 40.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .D 23.B 21.C 8.B 32.D 25.B 3.B 38.A 30.B 28.B 37.B 2.C 22.A 6.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.C 36.D 14.D 38.A 20.A 39.D 27.B 32.D 7.B 33.B 39.C 16.D 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful