SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

B. 5. Empat opsyen jawapan A. i. Empat opsyen jawapan A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. i. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. ii. D. Kata tugas dalam soalan. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Baca setiap soalan dengan teliti. 8. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Untuk soalan bergambar. iii. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai.C dan D b. Pilih ayat yang betul. kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. Aneka pilihan kompleks.B. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 6. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Aneka pilihan mudah. Jenis soalan ialah. a. Jawab soalan yang mudah dahulu.C dan D 7. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. B.

Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. 7. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 4. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 3.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Kata tugas dalam soalan. 2. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. 5. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. 6. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat.

Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. 2. 10. carilah jawapan yang paling tepat dan logik. seerti dan sebagainya. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. Nomborkan setiap ayat yang dibina. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 3. Bacalah arahan denga teliti. 6. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan.8. 11. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. 4. Misalnya. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Binalah lima ayat yang lengkap. lawan. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. penggunaan kata. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . 2. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. tidak benar. soalan yang menggunakan kata kecuali. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. B. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. Pastikan terdapat pendahuluan. Untuk menjawab soalan seperti ini. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. 8. 7. 3. isi-isi penting dan tajuk. 5. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. imbuhan dan tanda baca. Memindahkan Maklumat 1. lawan kata. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 4. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. 9. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. Misalnya. Menulis Karangan 1. bukan. 5. ejaan. soalan yang bertanyakan pendapat anda.

3. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. ejaan. amalan baik. 6. 5. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. Pastikan ayat-ayat gramatis. Setelah selesai menulis karangan. 7. contoh yang kurang tepat. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa. tanda baca dan sebagainya. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. yakni kesimpulan tentang tajuk. 10. 8. semaklah karangan yang tertinggal. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. ejaan. kesalahan dari segi tatabahasa. Misalnya. 4. faedah dan sebagainya. Membina ulasan 1. C. tanda baca dan sebagainya. 9. pengajaran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . Karangan anda mestilah mempunyai penutup. kebaikan. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan.6. 2. nilai murni.

guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. 5.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. “___________. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. 6. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. 8. A B C D bagi pada sejak supaya 4. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 .

_________. 13. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. Jangan jadi seperti __________. 17. Setiap pagi.khidmat masyarakat Kampung Berkat. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat. A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . 15. A dari B kepada C dengan D daripada 14. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

paras air sungai akan meningkat. Pada musim hujan. II dan III D I. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.I II III IV A B C D 24. III dan IV II. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20.royong. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. II dan III I. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. Ya. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. III dan IV II 23. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. I. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Pada musim sejuk yang melampau. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. II dan IV I. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. suhu berada di bawah paras beku. A I dan II B II dan IV C I. 22. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah.

murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. Penglihatan datuk saya masih jelas. Pemandangan di situ nian cantik. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu.45 pagi di medan perhimpunan. A B C D 30. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua.26. Tidak saya yang menconteng dinding itu. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. III dan IV II. I dan II I dan III I. I dan III II dan IV I. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. 29. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Pilih ayat yang betul. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat.” kata pengawas kepada murid itu. III dan IV 27. II dan III I. Di samping itu. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28. III dan IV I Sempena Hari Bapa. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat.

( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha. Sebelum acara sambutan berakhir.30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010..000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu. Kelab Kaunseling.. Roselaili ...... A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34.. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara. Acara yang boleh disertai oleh 33. Disediakan oleh. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara..khusus untuk murid tahap satu. Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah.. B C D 35. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 .. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah. Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah.. Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan........ 1 SEPTEMBER 2010. Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid. guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan..... Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan. Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya...... Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar. Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut....... Majlis pelancaran bermula pukul 9. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Seramai lebih kurang 50.. menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah... 31. Memupuk semangat cinta akan tanah air... majlis ini? A B C D 32..... Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan... Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6. saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya...00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Pada cuti persekolahan yang lalu..... Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya.

000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. Orang Asli. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. Filipina. Seramai 50. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Macau .600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. New Zealand. Cina. Hong Kong. Singapura dan Taiwan. 2010? A B C D 37. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Jepun. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. India. Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Punjabi. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini.30 malam. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. Seramai 1. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. 36. China. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Diadakan di Dataran Putrajaya. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia. Indonesia. Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38.

7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya. A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. sehingga basah kuyup. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. basikal dia tidak mampu memilikinya. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 . Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. kawasan ini agak keras. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. II Menurut kata orang tua-tua.

B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. A I dan II B I. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. Rumah itu tercantik. II. D. III. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. B. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid.” kata Cikgu Raziah. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Abu berasal daripada Perak.”kata Perdana Menteri. dan IV D I. 26 “Nani. III Suasana malam itu sunyi sepi. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. A. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. II. III. C. Meja makan itu terpanjang. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. dan IV C I. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu.

Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. ketika berada di situ. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. berkhidmat kepada negara B. dia tidak ada tempat bergantung. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. A I. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. dan IV D II. III. A I dan II C I. Bisa ular telah merebak. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. 31. II. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. Sebelum itu. dan IV B I. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. menghancurkan pihak jepun C. III. II. dan III B I dan IV D I. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. 33. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. II. Dosa yang dilakukannya cukup banyak.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. pengisytiharan melalui akhbar D. II. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. Kini. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. berbakti kepada kampungnya D. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. Tambahan lagi. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. menyesali perbuatannya C. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . Bakhtiar sudah tua. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. bercakap melalui radio B. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. dan III C I. Di zaman sains dan teknologi. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

memukul seorang ibu tua D.B. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. Selain itu. Untuk membuang bisa ular C.. Sekolah D. Latar belakang kejayaannya D. Acara 400 meter C. Akhbar C. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga..Pada pendapat kamu. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. Untuk membalas perbuatannya D. Selain itu.Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. Penglibatannya di sekolah C. menjadi seorang penderhaka 34. daerah dan negeri. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. 200 meter dan 4 kali 100 meter. : Boleh. menerbitkan D. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter. : Selamat pagi. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. Kaki Bakhtiar telah busuk B. mengampu pihak Jepun C. : Boleh saya temuramah saudara. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud. Acara 100 meter B. Apa salahnya. menjelaskan C. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. : Terima kasih. mengumumkan 35. Hadiah yang diperolehinya 38. : Terima kasih. Polis B. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah. Jangan lupa. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. Pemberita Harun Pemberita 36. A. Majlis Sukan Daerah 37. mengotakan B. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Acara lompat tinggi D. pelajaran jangan diabaikan. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Perasaannya B.

Galakan D. Pujian B. Suruhan C. A. A.Pernyataan berikut adalah tidak benar.. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B.maksud. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 . Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai..Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40.. Harun menjuarai permainan badminton C..

A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 . A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.” tanya Nurul kepada Umairah.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis. A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi.” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.

Gambar 7. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh. A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 .

Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . 16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini.

C Pulanglah kepada jalan yang benar. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. Nenek makan amat lambat benar. D Carilah buku itu sampai dapat .Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. cantiknya lukisan awak! B Eh. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. ” kata Cikgu Firzanah. saya terlupa membawa wang! C Wah. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. B Saya hendak menasihatinya. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Jet itu meluncur amat laju sekali. Besar nian rumah orang kaya itu. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. tetapi dia tidak peduli. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi.

Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. III dan IV II. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran. II dan III I. Klang. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Daftarlah segera. D) Tarikh tutup penyertaan. II dan IV I. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. A B C D I. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang.

Shelby.Q. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. pada tahun 1893. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956.Q. undang-undangnya telah diperkemas. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. Berikutan itu. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 . Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Namun begitu. Pada tahun 1877. Akhirnya. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. Colonel H. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Seterusnya. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. C Permainan yang mudah dipelajari.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. Daripada melambung bulu tangkis. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967. B Menarik minat orang ramai.

oleh tentera British. jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan. A B C D 2. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an.

Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ . Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7.” pelawa Bentan kepada Demang. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. berehat di teratak _______ ini. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. A B C D Gambar 4 6. Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9.

A B C D 17. 18. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.10. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. sesisir sesikat setangkai setandan 12. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. 19. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 . A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas.

Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali. Ini semua dugaan Tuhan.” kata Pak Taha. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. C Cis. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. A B C D Hai. 23. Tentulah Alina. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. Murni. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. 24. 25. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. “Bersabarlah. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. 20. A Eh.

IV Demi Tuhan. . Seorang pemandu D II. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. berbagai-bagai langkah telah diambil. kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. telefon bimbit dan beberapa barang C I. III Bayi itu lapar maka dia menangis. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. 26. III dan IV sahaja 27. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. III dan III sahaja II. II dan IV sahaja II dan III sahaja I. soalan-soalan berikutnya. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. Motif serangan tersebut masih D II. II dan IV sahaja berharga yang lain. IV Pantun ialah cabang puisi lama. II dan III sahaja II. Selain terdapat kesan tikaman di dada. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. Mangsa telah kehilangan dompet. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. lelaki C I. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. I Ikutlah rasmi padi. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. I Demi keselamatan penduduk kampung. III dan IV sahaja 30. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri.ulang kali. KAJANG. B II dan III sahaja jam tangan. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. Sesiapa yang 29. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. 28. dibuat menggunakan pisau lipat. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel.

D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. Malaysia! 31 . Oh. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan. Kami banggadi bawah danMalaysia. Bumi yang kaya dengan budaya. Yang bersemangat waja. Perjuangan bapa-bapa kami. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. Lambang kebebasan. Perjuangan seorang putera bangsa. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. D Dia diserang ketika sedang bekerja. 32. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. Tidak mahu ketinggalan. Malaysia bumiku merdeka.adalah rompakan. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. 31. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. 34. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Bumi muhibah berbilang bangsa. Kami Kami mampu menjulang namamu. Pembela nusa. Perjuangan suci tanpa titisan darah. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis.

D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. 37.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni. C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. 36. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul.” kata Mak Piah kepada Amin. Sebentar lagi pulanglah __________ . Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton . A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. 1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 . A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing.

.....9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan..jalur D buah. A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut...... A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang...... A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain.. ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu. Bak kata orang_______________________... Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan... Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja..... buah B buah .......... A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya.____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya..... A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan............bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin.... A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu.. akhirnya kami juga yang dipersalahkan. A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas. A biji .” kata Faizal kepada abangnya.. A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan. A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang. Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 . A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam.batang C deret ....

Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka. Dengan secepat kilat. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua. II dan III sahaja I. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. Emak sedang menjahit baju baharu adik. A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. II dan III sahaja I. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka.” kata ibu kepada Siti. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan.

C Mententeramkan perasaan Hilmi.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . Selepas mandi. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah.” kata Hilmi. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Mentangmentanglah dia anak orang berada. Hjilmi bersalin pakaian. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . B Menguji ketabahan hari Hilmi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 .Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. Perangai Amar memang begitu. Hilmi diam sahaja. Hilmi. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. menunggang basikal. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. “Bersabarlah. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. membonceng basikal kawan. Setibanya dirumah. Selain daripada itu . Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. Amar hanya memerhati dari jauh. Amin. Kasut itu sudah lama Amin pakai. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. “Tak mengapalah. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. kita perlu menghormati guru. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. Oleh hal yang demikian. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini.

Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. Abdul Razak . Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. D berasa tersinggung. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. Walaupun dijalankan secara sederhana. lari memancing botol. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. lompat jauh dan lontar peluru. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. 100 meter kelas A dan B. Majlis bersurai pada jam 6. B dan C. Acara sukan dimulakan pada jam 2. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. 28 FEBRUARI 2011. Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. mengisi air dalam botol. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. dan lari membawa gelung rotan. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B.00 petang. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. B selalu diejek oleh Amar. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. Rumah Biru dan Rumah Hijau. lari mengepit bola getah. 200 meter kelas A dan B. Rumah Kuning. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. Disediakan oleh.00 petang. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. termasuklah acara lompat tinggi. Farid bin Tajul Ariffin. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 .C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. Beberapa acara sukan untuk guruguru. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Selain itu.

A B C D Acara sukan bermula pada awal petang. berehatlah dahulu. ___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas.” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar . A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya. A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 . Semua murid menyertai acara sukan tersebut. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh.

A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman.. A B C D jangankan . A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah.... Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 .B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar..... A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah...malahan bukan sahaja . _____________ kejadian ngeri itu.mahupun sedangkan . tambahan pula bukan sahaja . A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi. 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu. A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab...

. A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa..mencuci menggunting ... 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu..menyapu memotong .... 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat.memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai.. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba. di dalam pahit..... A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 ..... tepuk dada tanya selera.. A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah . IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami . A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi.. A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia. sediakan payung sebelum hujan.menyental mencantas ... A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________...... sambil menyelam sambil minum air. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian... I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu. Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut.. Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu.A B C D 12 memangkas .. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang. Pilih perkataan seerti bagi tenat. B di luar merah.

Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. Baju itu sudah lusuh. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.A B C D 23 I I dan II III dan IV I. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan.30 Pilih ayat-ayat yang betul. ibu berleter sepanjang petang. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. II dan IV II. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini. II dan IV D I. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. Wajahnya mirip ibu saya. A B C D Soalan 28 . Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara. A I dan II B III dan IV C I.

33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja. Ia berbeza daripada serangga lain. Contohnya labah-labah rumah. C mangsa dapat menembusinya. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. B Mempunyai banyak mata. II dan III II. I dan II II dan III I. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . II dan IV I. C Mempunyai wajah yang menakutkan. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. I dan II II dan III I. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 . D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. B nyamuk mudah terperangkap. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami.

Selain itu. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. jawab soalan-soalan berikutnya. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. B Menikmati buah-buahan tempatan. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Kini musim buah-buahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. Yang benar. C Menceritakan pengalaman lawatannya. Kelantan. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Andainya ada masa terluang. Saya dan keluarga di sini.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. 38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. Saudari. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. Kemudian. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. D Menghargai layanan keluarga rakannya. Alhamdulillah. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. B Mengimbas kembali memorinya. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. sihat wal’afiat. iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. Lot 456. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri.00 pagi esoknya. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia .

memaksa D. merangkap 2. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. loteng 4. menggaul D. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. mendesak 1. mengaul B.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. C Pulang bersendirian. Basri_______________ anak. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. A. tabung D. serambi C. menggagau C. A. B Dihantar oleh kawannya.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. D Dengan kereta api. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. merangkum D. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. meramu C.anak ikan di dalam kolam itu. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . tambang B. merayu C. memujuk B. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat.

Jurulatih A.balik C. penakut ketakutan D. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. menjinjing B. tambahan pula oleh itu D. selain itu 8. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang.incut B.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. Juruhias D. 12. A. pontang. D. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. A. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. mengesek D. 11. selagi meskipun C. membawa D.pinga C. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 . Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. bergerak.panting C. B. Meniup 16. B.lebih lagi C.larian berkejar. A. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. buruk siku kepala batu C. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung.kejaran terpinga. A memalu B. lebih. membimbit A. lantaran D.tiba. 15. incang. Jurubina Jurukimpal C. Memetik C. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. 13. A. A.10.gerak B. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak. bolak. menakutkan C. selagi D. menatang 6. dirosakkan D. sebelum sehingga C. ditakutkan B. lekak. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. A. seberkas… batang 14. lepas tangan 9.lekuk D. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. dihancurkan dmusnahkan C. 5. sementara. dirobohkan 7. panas baran D. B. berlari.

Genggam bara biar sampai jadi arang 24. 23. menunaikan D. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. C. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. menghalang B. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. D. 22 . B.17. A. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18. D. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. A. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. Seperti anjing dengan kucing B. johan D. Badrul bukan mahu makan sayur itu. Ahmad meminjam gitar saya B.samun itu. takut kerana salah D. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. A. A. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B.Mereka ke sana untuk mencari kerja. C.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora.” kata Aziz kepada Hamid. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D. A.” kata kakak kepada Faridah. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini. A.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini. Tidak kami menebas semak. B. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Berani kerana benar. pintar B. elok C. Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. A. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. menggalak C. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. Seperti langit dengan bumi C. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura.

IV. II. III. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. III dan IV 29. Berhati. I dan II 28 C. A. 25. I dan IV A. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. C. III. Bangunan lama. I. C. Kerja. Semua gunung. III. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas. III dan IV D. Sudah sebulan kerja. A. B. III. I. IV. II. II dan III I. D. I.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. I dan III C. I dan III B. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat.ayat yang betul. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. II. Banyak murid. IV. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja.II.kerja itu bukan sahaja kami buat. IV. D. A. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. I. II dan IV B. II dan III II dan IV D. A. III. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. 27 I. II dan IV C. II.kerja itu dilakukan oleh saya. I. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. II dan III D. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . II dan IV D III D. III dan IV I dan IV C. III dan IV I dan III D.barang antik baharu pulang dari pejabat. B. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya.ganang di kutub Utara dilitupi salji. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. Penjual barang. I dan III B. III. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun.lama di pekan itu akan diruntuhkan. IV. II. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. I dan II 30. Ii. II. II dan III C. dan IV I.murid hadir ke kelas itu. III.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.B. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. Pokok. I. II dan III 26. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

sehingga B. Kenderaan. selagi C.buaikan B. sewaktu 6.gerakan C. Encik Salleh akan menolong orang.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. kami… nya B. parah D.lambaikan 2. mendukung D. menggerak.ngibarkan D. remuk B.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. mengangkut 3.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat. mereka … beliau D.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. mengibar. mendokong C. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . B. membuai. melambai.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. musnah A. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4. melagukan menyampaikan C. hancur C. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. 1. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________. saya… dia 7. A. A. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. A. sebelum D. mengelek B. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu. menyanyikan D. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A. 5. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. A. kita … awak C.

pasang B. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. Juruaudit B. 20. kedai runcit C. A. masak. helai C. mencuit D. menguis C.”____________________ melepak di sini. majikan B. A. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. menaburkan C. bentuk 18.donat itu. A. kepala batu C.”kata ibu kepada adik. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. Seikat… sebuah D. Segugus… selonggok C. daif C. oleh C. 8. dahsyat D.” kata nenek. kedai kasut D. Sungguhpun… namun C.masak D. ditaburkan B. lembar D. mekanik D. Baik… mahupun B. Juruukur 9. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. A. kedai kain 12. Jurujual D. menenun A. akan. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . dari A. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. menjahit C. menyulam B.” kata Khalid kepada kawankawannya.A.akan 15. menolak B. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu.betul C. Daripada… lebih baik D. taburan 16. kedai buku B. Setandan… sebuah B. lintah darat D. 11. mencalar A. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. menghulurkan C. tenang. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi. menggunakan B. menyelia C.”kata Pak Tam kepada Abu. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat.tenang B. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. Jurukimpal 17. kepala angin B. A. buruh A. Sebutir… segugus 19. A. memintal D. pelik B. meriah 10. C. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. betul. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. mencadangkan D. A. antara D. bertaburan D. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. daripada B. Jangankan… pun 14. nyiur gading 13.

Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. A. B. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. C. A. D. I. pengajaran B. I. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. III. penilaian C. III. II “Haus rasanya tekak saya ini. I. C. A.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. D. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. A. tulen D. D. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 27. Anak. I dan III B.21. pergolakan D. Faris meminta Riduan menunjukkan cara.cara membuat tabung buluh kepada Faris. I dan II C. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. 23. II dan III D. II. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. Riduan menunjukkan cara. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. B. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. Faris ditunjukkan cara. III dan IV 28 24. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. II dan III B. D. I. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. tahan B. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. A.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. IV. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . IV. 25.” kata Farina. peristiwa 22. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. B. A. Haikal memukul ular itu dengan rapat.cara membuat tabung buluh. III dan IV D. II dan IV C. murah C. II. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. 26. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?.

B. 4. Perkataan dirumus bermaksud A. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 . diformulasi 34. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. D. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat. Aisyah. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. Cara.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. Cara. I. 6.balar. jejari rim dan di bawah bampar. Pak Kasim sedang mengetam papan III. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. I dan IV B. Paling penting. 1. III. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. C. I. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. Jangan gunting majalah itu. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30.cara membaiki kereta yang betuk.cara memilih kereta yang tahan lama 32.ayat yang betul 29. 5. kemudian jawab soalan. diuji D. I. Emak sedang mensiang ikan keli. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. 7. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. II.cara membasuh kereta yang betul. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. B.soalan berikut. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda. diubah suai C. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. II. Cara. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Terdapat beberapa gred yang dijual. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. Basuh kereta dengan kerap. II dan III D. IV.cara memilih cat kereta yang bagus. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. 31.tompok akan muncul apabila air mula kering. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Untuk menghilangkan calar. C. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. D. II dan III C. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. dikaji B. 3. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. Cara. A. Mencuci dengan air yang banyak D. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. sejuk. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. 2. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta.

B. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. C. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 . selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). komunikasi akustik dan komunikasi satelit. Apakah tujuan penggunaan boya? A. kemudian jawab soalan. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. kenyal kekak baik ringan 38. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. Menghilangkan kotoran dan habuk B. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. B. ♥ Frekuensi : 0. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D.tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan.5 Hertz ( Hz ). Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal.0 peratus pada arus 2 knot 36. D. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. B. C. Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6.kapal Untuk mengecas bateri semula 37.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. Membuang tompok.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. alat memproses dan komponen sensitive. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. menggunakan tenaga ombak laut C. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. C. D. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut.B. D.

Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B.40. Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D. Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 .

A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing.

. Ehsan. A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________.namun Sungguhpun……..walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya. A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu.padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. _________ perangai Osman tetap tidak berubah. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan.lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah.. A B C D Kendatipun……. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ .

. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah. namun kami turut didenda oleh guru besar. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. Bak kata pepatah ______________________. A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. A rambut sama hitam. hati lain-lain B lembu punya susu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi.

Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. nenek saya sihat sejahtera. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang.” kata orang itu kepada pihak polis. D Doktor belum memberikan jawapan. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. C Penyakitnya semakin pulih. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. B Ya. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. II dan III sahaja I. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I.

A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. harga getah keping. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. III dan IV sahaja D II. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. Ketika itu. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. Secara kasar. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. Malah. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. Kebanggaan itu memang wajar. A B C D I dan II II dan IV I. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. II dan III I.

Lans Koperal Jidin Omar. Platun ke-6. Oleh sebab itu. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . Sarjan Jamil Mohd. Pertamanya. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. Hassan Othman. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. Ibrahim Adam. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. Muar. amat sukar dikenal pasti. Bagi Johar Katan. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. J. Jaafar Hasan. D Ketua Kampung Lenga. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. Walau bagaimanapun. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. Yasin Abdul Wahab. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu. 75.J. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. Dalam peristiwa itu. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan. C Anggota Unit Platun Ke-6. tentera British berpangkalan di Lenga.

38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor. B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong.

A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. Pada pagi itu. Johor.Sekudai.

A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Dia menjaga makan. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 . 22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. minum. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. dan kesihatan kucingkucing tersebut. 23 Benar. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu.

111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. 27 I 11 dan 111 1 . Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 .11 dan 111 11. A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1.11 dan 111 11. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan.11 dan 111 1. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.

A tiga jenis.rintangan dan dugaan. Dengan itu.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. C lima jenis.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama.Beliau berasal daripada keluarga miskin.cerpen. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan. B empat jenis.dapat mengeratkan tali persahabatan. Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili . A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah . Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum. cara mendirikan khemah dan sebagainya.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri. merayau-rayau. D enam jenis. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar.. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada .C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah. permainan dan unit beruniform.Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun..kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 .Kota Tinggi . Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan. Oleh itu.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air . Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah.dan novel. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah.Di samping itu. Dalam arena puisi.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab. Contohnya melepak.Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. Tidak ketinggalan juga.Johor pada 12 Julai 1929. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan .Semua murid diwajibkan menyertainya. Contohnya. bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan.Antaranya.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja. muird-murid digalakkan menyertainya .Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani.

penyedih dan lemah lembut. 36. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal. 37. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi.memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. Pengalaman dalam bidang kesenian.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. pendiam dan berani. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. Pendidikan yang tinggi. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. 39. B Kerana beliau tidak suka belajar. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 . tabah dan kuat semangat. penakut dan cepat berputus asa.

A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin.. A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara. 1 Setelah diijab kabulkan. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya.” Kata Sani kepada kawannya. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah.6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 .. A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil. A butir .

A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka. A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya. A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai.” kata hakim kepada penjenayah itu.. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya.... A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya..” ujar emak memberi penerangan kepada kami. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit. A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu. batang pohon . A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 . A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut. bilah buah . puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun..B C D 10 biji .

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . C bertolak-ansur. B hamper dan sijil penghargaan. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. kelas. dan nama sekolah. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. C wang tunai dan sijil penyertaan. D wang tunai dan sijil penghargaan. D beransur-ansur. B berjimat-jimat.

Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. A akan C dengan B pada D kepada 7. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. A telah C akan B pernah D sedang 10. ___________. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11. A sekali C agak B paling D kurang 13. A kita C kamu B kami D kalian 2. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang. 1. A hairan C bangga B terharu D kagum 6.” kata Rizal kepada rakanrakannya. A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. ____________. Azman selalu sakit perut. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka.

ulas D ulas . 26. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25.. pangsa 17. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . ______________.. barangan yang dijual tidak berkualiti. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu.” kata Badrul. Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu. A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24.. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan.. Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk. ulas C butir . A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. ulas B biji .B betul D paling 18. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16.. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15.. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20.. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. A pangsa .” kata ketua pasukan itu. “_________ berpeluk tubuh sahaja..

C I. B Benar. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. 28.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. Kemudian. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. 27. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. I C I. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. A I dan III B II dan III 30. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. III dan IV D II. II dan IV D II. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu.

15. 20 JANUARI 2011. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Untuk makluman pihak tuan. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. terima kasih. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. saya tidak mampu untuk menyara keluarga. Dengan pendapatan sebanyak itu. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Bangunan Kerajaan Persekutuan.. Sekian. Yang benar.00 sebulan. 16200 TUMPAT. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Pegawai Kebajikan Masyarakat. Esah binti Senik. Bagi menyara keluarga. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35. Tuan. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. 3. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Untuk makluman pihak tuan juga. 2.. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. Sehubungan dengan itu. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . 16200 Tumpat.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. Kampung Tebing. 4. 31.

Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 ... Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah. A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38. Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40. Puan Esah menyara keluarganya melalui .C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37.. A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39..

A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. A buruk B kusam C cerah D pudar 8. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. Gambar 1 1. A dia B kamu C kalian D mereka 4. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . Selepas pulang dari pejabatnya. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. Pilih jawapan itu. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. B. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. Antaranya. Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. ada satu sahaja jawapan yang betul. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5.C dan D. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. Pada setiap hari Khamis.

Johor. Dia menjaga makan. A dari C kepada B pada D daripada 14. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. 12. Gambar 5 11. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. 15. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. Skudai. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. ___________ dia buta.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10.

Gambar 7 18. 24. 23. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. 22. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. A tegas B ceria C gusar D berani 21. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran.

Karim memetik gitar di beranda rumahnya. 25. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. A I dan II B II dan III 29. III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 26.30 malam. keluarga berkenaan masih belum tidur. II Setiap petang. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. I C I . C I . Menurut siasatan awal pihak polis. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. Kirakira dua bulan yang lalu. II dan III D II. II dan III D II. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. III dan IV 30. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka.Universiti Putra. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. Semasa kejadian. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. A I dan II B I dan IV C I. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. A I dan II B II dan III 27. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. KUALA KANGSAR. Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. II dan III D I. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. 28. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam.

Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. C pembantu peribadinya dengan perompak. Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. 34. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . Mereka yang berminat. Kuala Kangsar C Jalan Merak. 31. naib johan dan tempat ketiga. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. 2. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. B pembantu rumahnya dengan perompak. Syarat-syarat Pertandingan: 1. Kuala Kangsar B Jalan Merbok.00 pagi.berlaku. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. (c) Nama. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . D pegawai keselamatannya dengan perompak. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. Kuala Kangsar 33. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. pukul 9. Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm.

kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 . 39.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan.Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci. kelas. B hamper dan sijil penghargaan.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40. D Lukisan yang ditulis nama.36. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. C wang tunai dan sijil penyertaan. KERTAS SOALAN TAMAT 38. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya. D wang tunai dan sijil penghargaan.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.

.Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. kaki B bidang . pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan. A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A helai . 1. A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah..” kata guru kepada muridnya..Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos... pokok C keping . A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 . A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

A terselamat 88 . rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur.. A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini. pohon B buah . A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu. A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan.B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu.. A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat.” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. A pintu .. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu. A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah.... kita boleh berjaya dalam semua bidang. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________. batang C deret . A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu.

Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 . A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya.Johor Bahru. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 .

A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 .negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut...” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D di .. antara antara . malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.. ataupun walhal .. 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya... A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari... di di . Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan. entah sama ada . inikan pula bukan sahaja ... pada dalam .. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa.. 15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya. A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu.. A B C D entah .. A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan. A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja.

A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. I dan III I. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 .di belakang rumahnya. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. I dan II I dan IV II dan III I. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. II dan III I.

Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita.” kata ibu kepada Syafiq.D 24 II. Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. barulah bermain badminton. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton.

I dan IV II dan III I. II dan III II. mengail ikan. Malam itu aku demam. mencari buah berangan dan sebagainya. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Suaminya bernama Ruslan. I dan II I dan III I. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. Kini. Pak cikku memperbesar rumahnya. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. Tapi kami tidak pernah serik. Tahulah kami apa sebabnya. Biasanya selepas sekolah. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. Salah seekor daripadanya menyerangku. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. Aku mengaduh kesakitan. dia masuk semula ke biliknya. Nenek sangat marah. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku. “Kerja cangkul angin. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 . kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. Namanya Kamal.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. Pak cikku lagi cekap. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian. Kepalaku bengkak. Maziah bertanya lagi.Tapi itulah yang seronoknya. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. II dan III II. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Kami berkawan baik. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. Dalam gelap. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Setelah dipungutnya buah durian itu. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Tapi pak cikku baik orangnya. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai.” kata nenekku. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. Apabila tiba musim durian. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. pak cikku ketawa berdekahdekah.

00 petang. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. daerah dan negeri. Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) …………………………. nasyid dan koir. Selepas persembahan. Sebelum bersurai. bermula pukul 2. guru-guru dan murid-murid. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Noraini menerima sebuah trofi.. Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah.. Dalam ucapan perasmian. 23 FEBRUARI 2009.33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu.. Seterusnya. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. sijil dan wang tunai berjumlah RM200. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis. Disediakan oleh . kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Selepas ucapan perasmian.. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan.. Kota Bharu. Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . ibu bapa.. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar.. . Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG. Pegawai Pelajaran Daerah. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari.00.40 Baca laporan di bawah.. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu.... Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar..

Persembahan murid diadakan selepas ucapan. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu. A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 .C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan. Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai.

serai. 6. A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. bawang. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. ________ goreng ikan bilis hingga garing.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. 1. A dia B kami C kamu D mereka 3. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. Mula-mula sekali kisar cili kering. halia dan belacan. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. 10. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Walaupun nampak remeh. Bermula dari sekarang. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8.

Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas . A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . A uzur B lama C lanjut D matang 17. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.jalan. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 . A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. Pada zaman purba. 21.D jambatan 15. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam.

A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. I II Tolong pasang kipas dinding itu. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. Pilih ayat yang betul. Soalan 28 25. II. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. 27. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Nada suaranya meninggi tanda marah. 28. tentulah ayah dan ibunya gembira. B Kalau Azrul dipilih. C Entahlah. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. 24. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. II dan III I. Badan Amin meninggi dengan cepat.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. 26. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. III dan IV Cepat bangun. III dan IV I. jangan meninggi diri. A B C D 23. I dan III II dan III I. B Aliman akan melukis gambar itu semula. matahari telah meninggi. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

Pak Mat dan Mak Lijah. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. Kota Bharu. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. 35. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. Pada hari terakhir di sana. 29. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. Ibu bapa angkat Zulkhairi. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. 33. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. pelbagai aktiviti dilakukan. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. D Menjala ikan dan menamam padi. 31. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. Semasa cuti penggal yang lalu. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. setengahnya perempuan.

keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Hadirin yang dihormati. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. lampu isyarat. Kecuaian inilah yang telah mereka. Selanjutnya. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. Sekian. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. untuk digunakan. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Sebelum saya mengundurkan diri. izinkan saya 40. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. Contohnya rehat . kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. lampu brek. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. berlakunya kemalangan jalan raya. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. 36. Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. terima kasih. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. Malangnya. dan cantik.

A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah.” Hamdan bangun_______ berkata. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6.engkau Kalian.. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 .” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya.kami Kau. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.. Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya.. Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan.. A B C D 2 kamu. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9.. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4. A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah. 3 7..saya 5. 1 “ ______ pulanglah dahulu.. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih.. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.kita Dia.

A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung.D manakala 12. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 11. 10. _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. 13.

Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. A B C D I dan II II dan III I. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.II. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat.D mengangkat 22 I 17. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal. 25. II dan III I. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 . Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . Air laut bergelora pada waktu petang. A retak B rapuh C belah D rangkup 18.

A B C D Dengan semangat yang memuncak. 27. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. A B C D 30. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. mereka turun ke gelanggang. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. III Pak Mamat makan goreng cempedak. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 29. II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. A B C D Untuk memelihara hutan. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. A Saya hendak berjumpa Noni. mereka turun ke gelanggang untuk menang. Dengan semangat yang menyalanyala. terutamanya di Kampung Air. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. I Kami akan berjumpa di lain masa. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. 28. mereka turun ke gelanggang. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. 26.

cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. C Mereka sukakan keadaan tepi laut. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Apabila bandar Sandakan membangun. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. D Banyak pekerjaan di kampung itu. Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. tukang paip. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. kehidupan di kampung air lebih selesa. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. Bagi mereka. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. 34. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. Kedua. tukang elektrik. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. Udaranya bersih. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka.

cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38. 36. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. 39. C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air.

Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.50. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 . “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati.” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki.

A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula...___________ dia tidak pernah meninggi diri. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu. kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal. Awanis berasal daripada keluarga yang kaya. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. tambahan pula 10 Semasa menunggu bas... walaupun Biarpun . ______________... A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Sekalipun .. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik. dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya. jadi Walaupun . namun Sungguhpun . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 . A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol.8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya..

di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. Kesatlah air matamu yang gugur itu. II dan III sahaja I. _____________ mereka tahu rancangan kita. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. takut kerana salah sesat di hujung jalan. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja. Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 .” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. duduk sama rendah berani kerana benar.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi.

26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu.” kata Cikgu Suzana. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan.” kata pekerja kepada Encik Tan. Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan.” kata Encik Tan. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih. “Lapkan meja makan itu dengan bersih. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah. “Meja makan itu perlu dibersihkan. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. II dan III sahaja II. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. I dan IV sahaja II dan III sahaja I.

28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. Masakan ibu saya paling sedap sekali. Kemudian. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. II dan III sahaja I.Soalan 28 . Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 .30 Pilih ayat yang betul. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. II dan IV sahaja II. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. III dan IV sahaja Soalan 31 .

Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali . Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah.00. Bagi menyara keluarga. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. 18000 Kuala Krai. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Yang benar. Robiah binti Salleh. Untuk makluman pihak tuan. Bangunan Kerajaan Persekutuan. Untuk makluman pihak tuan juga.. 42. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450. Dengan ini. Jika tidak dapat menoreh. Tuan. Dengan pendapatan sebanyak itu..B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 18000 KUALA KRAI. 12 APRIL 2011. 2. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Kampung Temalir. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . Tingkat Bawah. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Sekian. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. 4. terima kasih. 3.

B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 . Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

harapan kepada rakan-rakan .Pada cuti persekolahan yang lalu. calet . sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan. ibu bapa. Aktiviti itu bermula pada pukul 4. Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2.tempat menginap –hotel .tempat yang dilawati .ucapan alu-aluan 2. Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru . terima kasih. dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.00 petang.mengambil gambar .(Format ucapan) 1. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. laksa 3. Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut. Pendahuluan . Isi-isi: .Sekian. membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan.dll . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Rangka karangan: 1.menikmati makanan.cara ke sana – kereta/bas/keretapi . 3. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Penutup . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Pada setiap hari Rabu. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu.mendidik. Rangka karangan: . Penutup – gembira.ikan bakar.

Petang itu. Dalam perjalanan ke sekolah. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Oleh itu. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Semasa berjumpa dengan guru. Akhir sekali. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap. Apabila sampai di sekolah. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 .Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Mari mananam pokok pegaga.00 tengah hari .lasak .Kem Motivasi 2007 .00 pagi . Cakap ibu jangan dibantah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.teknik menjawab soalan . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 .30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9. Perintah bapa mesti turuti.30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3. Sambil berehat makan kuini.1.00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu. Pendahuluan 8. Pergi membeli ikan tenggiri.seimbang . Ringan tulang pada yang perlu.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti .30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3.murid tahun enam .Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam .Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah .tujuan .Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah.meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan . Isi-Isi Penting 8.Pendahuluan: Hari . Penutup 12.nama tempat 2. Pasti hidup akan dikenang. Pagi-pagi menyapu sampah.murid-murid tahun enam . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari. tarikh: 1. Penat berjalan duduk bersembang.teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah .Penutup murid yang cemerlang . Berjalan jalan ke Kuala Kubu.pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2.kursus dan bengkel .

Akhir sekali. Nanti rugi diri sendiri. Gelang emas gelang suasa.Beli juga ikan gelama. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Seterusnya. Cincin berlian indah sekali. Orang berbudi kita berbahasa. Kelak nanti diri binasa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 . Oleh itu. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai. Jangan suka meninggi diri. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Jangan suka membuang masa.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya.tumbang 3.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1.bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi . Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam. Isi karangan: ..ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan.operasi gega. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 .

Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . tulis hujah-hujah anda selengkapnya. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Apabila ibunya memasak. dan rakan-rakan 2.lebih menguntungkan . Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. untuk keperluan lain kesihatan terjamin . Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. guru-guru.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Di sekolah.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3. Rangka karangan: 1. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan .menyatakan pendirian sekali lagi . Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. tersebut makan di rumah . Penutup . Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”.Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.Anda menyertai pertandingan perbahasan. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya.dapat mengatur pemakanan harian . Sebagai pencadang. Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama.wang dapat digunakan.menyokong tajuk. para hakim.kebersihan makanan terjamin . barisan pembangkang.

Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Oleh itu. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Seterusnya. Akhir sekali.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 .

buah-buahan tempatan dapat dipetik. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “. d.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Banyak mengandungi khasiat.baik untuk kesihatan.banyak dijual di gerai di tepi jalan. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Isi-isi penting a. Buah-buahan tempatan lebih segar. e. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.durian dan sebagainya.harga murah dan berkhasiat.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. 3.duku.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 . c.manggis. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.khasiat berkurangan. b. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi.

teknik belajar yang berkesan . Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Seterusnya.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah.Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya . Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Di sekolahnya pula. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas.menyatakan khabar diri 2. Selepas bersarapan pagi. Semasa bersalam. Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran.Siti Haida merupakan ketua kelas. Pendahuluan bertanyakan khabarnya . Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik.

beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu.Oleh itu. Akhir sekali. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 . beg kepada perempuan itu dengan segera.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.mandi.rapatkan hubungan kekeluargaan.petang membantu keluarga.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 .membantu mambasuh pinggan.bermain.manda sepuas hati. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan: 1. hari Selasa pulang ke Kelantan. Penutup berasa puas.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah.aktiviti yang telah kamu lakukan itu. 3.beli.belah di Pengkalan Kubor.dengan keluarga. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.1.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan. Ceritakan aktiviti.mendapat pelbagai pengalaman.barangan murah sekali. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara.

Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Seterusnya. Namun. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Oleh itu. akhirnya api dapat dipadamkan. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Akhir sekali. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Melihat keadaan itu. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. terus datang memberikan bantuan. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Halim murid tahun enam.

SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . membawa beg yang telah diragutnya. pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku . beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. peragut itu untuk disoal siasat.

Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 .5. “ … Aku tersenyum gembira.

Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Suatu hari. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Oleh itu. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Setelah beberapa hari tidak ke sekolah. Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Akhir sekali. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. ibunya jatuh sakit. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Seterusnya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ditempat pertandingan. wau naik tinggi 1.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

kumpulan belajar.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh. 2.motivasibengkel.menjaga tingkah laku dalam pergaulan.apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku.membuat rujukan.mengulangkaji pelajaran.harapan.cita tersebut. pendahuluan .mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .sedih kerana guru akan bertukar .tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh.akan diingati selamanya .jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i.menurut nasihat ibu bapa dan guru. BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar. Tulis langkah.sungguh. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah.sungguh. Rangka karangan Soalan 1 1. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan.sungguh. 1.kelas tambahan. Rangka Karangan: 1. Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain.bertanya dan berbincang dengan guru apa. Isi . Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.alaun 2.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.berjanji akan belajar bersungguh.ingat pesanana guru . Isi 3.Format ucapan.langkah kamu untuk mencapai cita.pantun / terima kasih * mana.apa yang tidak faham.kata alu. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya. Berdoa kepada tuhan. Penutup .kenangan bersama.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.melaksanakan apa.berdisiplin. 137 .

barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Mak Bedah menghulurkan wang RM5. Selepas itu. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . Seterusnya. Setelah Mak Bedah sampai di rumah.00 kepada Azizan. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. Akhir sekali.ketar membawa bakul berisi sayur. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Walau bagaimanapun. Kemudian. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar. Setelah kenderaan agak lenggang. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. Dengan segera. Azizan menolaknya dengan sopan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti.tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.aktiviti yang terdapat dalam gambar.

dapat dividen. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. bonus tahunan. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2.belanja berhemat hidup selamat.tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid. Terangkan kebaikan menabung di bank. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan. 3. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 . beg dan lain.lain lagi.murid digalakkan menabung di bank. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut. Rangka Karangan: 1.melanjutkan pelajaran.tunaikan janji.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat. simpanan masa depan. Tulis catatan kamu selengkapnya. melatih diri berjimat cermat. Penutup jadikan menabung amalan hidup.tidak perlu berhutang.hidup sederhana.beli harta. cenderamata seperti payung. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.

“Jangan risau. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 . Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya. kasim mengajak ibunya membawa adik.dua orang adiknya demam. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital. Jadi. “Ke hospital? Tapi.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. ibu tidak ada wang. Ambilah untuk belanja perubatan adik. Jadi. nak.pagi lagi. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.adiknya ke hospital. Selepas itu. pagi. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani.” Kasim berkata kepada ibunya. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid.” kata si ibu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Pendahuluan alamat . Malangnya. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 .tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Rangka Karangan 1.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Penutup -ucapan terima kasih .00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Balas surat sahabat anda itu. Doris juga tidak suka menggosok gigi. Rangka Karangan 1. Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. Tetapi. Setelah diperiksa. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Doris menangis teresak-esak. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. Giginya sakit lagi.00 pagi hingga 9. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9.

Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari. Doris menjaga giginya dengan baik. Semenjak hari itu. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 .terpaksa dicabut. Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Giginya sudah tidak sakit lagi. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Balas surat sahabat anda itu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan : 1.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.

persembahan nyanyian. suratnya telah selamat diterima . melukis. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah. biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh. pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran .berharap agar dia dan keluarga sihat 2..00 malam setiap hari c. Penutup -berjumpa lagi .00 pagi hingga 9. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. mendeklamasikan sajak.menjual buku dan majalah . dan sebagainya 3. Pendahuluan -menanyakan khabar .agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. Balas surat sahabat anda itu. banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Rangka Karangan : 1. biar merana Biar luka.dibuka dari jam 9. segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti . Pasti kau akan merasa manisnya.pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.mendapat sambutan hangat d. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 . aktiviti lain turut diadakan . Isi-isi Penting a..berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah.

Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 .

Isi karangan . Rangka karangan 1 .Pemenang pungutan terbanyak 3.Bila/tempat pelancaran .Ucapan .Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Penutup . Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 .Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 .Pelbagai persembahan .Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu.Tujuan program dijalankan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.2. Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah.Tuliskan karangan kamu selengkapnya.kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Majlis diakhiri dengan makan tengah hari.Siapa terlibat Acara majlis .

perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 . Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan. Apabila ibunya memasak. Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama.1. Di sekolah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang.

hospital 1. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 .

Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan.Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Pendahuluan -perkara 2.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah.Sebagai setiausaha.Penutup . Rangka karangan: 1.3.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3. Rangka karangan: 1.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 .Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu.

Saling hormat antara kita. Dari Skudai pergi Masai. Pergi bersama Abang Long. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Kerja berat segera selesai. Seandainya mahu orang suka. Berilah sumbangan sebagai bakti. Jika hidup saling membantu. Pergi kedai membeli peria. Orang susah jangan dihina. Sedap rasanya buah melaka.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. . Pergi ke kedai membeli tuna. Makan bersama anak nyonya. Kerja susah menjadi mudah. Jika mahu hidup bahagia. Sopan santun itulah kuncinya. Kedai terletak di tepi kota. Duduk termenung atas batu. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Batu besar di tepi sawah. Jika kita tolong-menolong. Tuna di masak cili api.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 . Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

bertanya guru jika tidak faham iii. Pendahuluan . Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv. Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. Rangka Karangan: 1.4.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. Isi-isi: i. Isi-isi: i. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. Tulis syarahan kamu selengkapnya. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii. Rangka Karangan: 1. membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3.kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2.

Akhir sekali. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 . Mak Mah amat risau. Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Angin bertiup dengan kencang. Hujan sangat lebat. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Pak Kasim tetap tabah. Seterusnya. Walaupun rumahnya rosak teruk. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Di samping itu. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 .] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan.

4.UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3. Tarikh menulis surat 3.Pendahuluan menanyakan khabar . Penutup surat 6. Kata hadap 4. Alamat pengirim 2.mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut. Malangnya.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu .berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A .Pendahuluan .salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut. Rangka Karangan: Format: 1. Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1.memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain . saudara / saudari 5.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3. Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut. Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Kata panggilan.berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2.Menemui kakanda… . Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya .Penutup berjumpa lagi .Isi-isi penting 1. Rangka Karangan: 1. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 .

Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. khabar baik. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan.Penutup . Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. Siti : Sama-sama. Fatin! Ini Siti. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Saya di sini pun sangat merindui kamu. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Akhir sekali.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. Seterusnya. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Fatin : Jangan bimbang.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya. Fatin : Tahniah. Siti : Baguslah kalau begitu. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Siti : Saya sihat. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Di samping itu. Fatin : Helo. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 .

disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Rangka Karagan: 1. Pendahuluan 2.Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. 3. Penutup . Pendahuluan -Tulis nama tempat.hari dan tajuk berita 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Rangka Karagan: 1. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4.3.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 . Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu. Apabila pulang dari sekolah.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Namun.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.bantuan kepada mangsa banjir. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. kawasan balai raya .SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .perkembangan memberangsangkan .Nama AJK .dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3.lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru .bilangan anggota persatuan . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun. 2. Pendahuluan tajuk – nama AJK . Rangka Karangan : 1. tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai . Pendahuluan: . Sediakan laporan tersebut selengkapnya.hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet . Rangka Karangan: 1.Tajuk . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer.00 sebulan . Penutup : Pengakuan pelapor.4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan . Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.mendapat makmal komputer yang baru .lawatan dewan bahasa dan pustaka 3.tarikh penubuhan . Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 .keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab .

Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu. Namun.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 . Apabila pulang dari sekolah.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti..Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.

SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 .

Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut.Penutup -Pukul12. Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Isi-isi Penting a. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Tulis berita tersebut selengkapnya.3. kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut.Isi-isi Penting a.Pendahuluan . Rangka Karangan : 1. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias. Rangka Karangan : 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 . Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3. Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu.

.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira.b. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Namun. Nyatakan acara yang dijalankan d. Acara berjalan dengan lancar 3. Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. Sebelum memakai baju baharu. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. air matanya membasahi pipimya. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka. Bagaimana keadaan sambutan c. Katanya. Indah nian suasana pagi hari raya.

1.SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 . Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. nama pemenang di garisan penamat.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

C 32.C 15.D 15.B 17.B 21.D 14.C 19.D 16.B 20.C 32.B 35.C 34.D 19.B 15.A 15.A 21.B 20.C 13.D 7.D 33.D 18.D 36.C 32.B 33.B 4.B 40.B 37.A 18.C 28.C 26.B 25.B 9.C 5.C 20.D 36.A 7.D 23.A 8.B 36.D 34.A 21.A 29.D 11.C 37.D 34.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.C 20.B 22.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .B 9.D 13.B 30.A 5.B 20.D 40.D 35.B 19.C 40.A 16.C 10.D 14.D 21.C 37.C 3.A 9.D 26.C 8.A 29.A 27.A 38.B 2.C 7.A 27.B 40.A 40.D 25.C 4.D 24.A 6.B 5.B 30.C 24.A 29.C 39.D 29.B 25.B 8.B 21.D 16.C 33.D 17.A 8.A 20.D 34.B 15.C 32.B 26.B 39.A 36.C 9.B 36.A 29.D 24.D 25.B 33.D 23.B 27.B 8.B 34.C 6.D 4.C 40.A 2.A 7.A 2.C 30.A 4.B 32.C 22.D 39.D 9.A 12.C 26.B 27.D 17.A 4.B 6.C 28.D 22.B 29.D 38.A 3.D 13.A 7.C 5.C 2.A 13.D 6.B 16.C 36.D 17.D 12.A 36.D 10.A 12.C 10.D 4.D 12.B 11.A 8.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.C 17.C 39.C 11.A 9.D 14.B 17.A 26.D 24.D 32.C 34.C 37.A 2.D 37.D 5.B 27.D 24.D 38.D 3.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.D 28.C 10.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.A 26.A 23.B 4.A 38.C 23.B 9.C 31.D 35.D 22.C 7.A 29.A 37.A 13.B 16.B 12.D 15.C 24.D 5.D 14.B 31.A 21.C 39.C 11.B 30.B 14.A 35.A 16.B 31.A 11.D 7.D 31.C 38.C 25.A 22.B 32.B 12.A 38.A 31.B 33.B 19.C 14.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.C 38.C 19.A 3.B 31.D 13.D 32.B 24.D 9.B 23.C 23.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.D 35.B 36.C 40.D 22.D 28.D 28.C 16.A 18.C 15.C 11.C 3.D 34.C 13.A 6.C 11.B 37.D 34.D 4.C 28.A 21.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.A 24.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.D 3.C 8.A 19.A 33.D 27.B 5.B 35.B 16.D 39.C 28.B 22.C 28.B 13.D 27.C 10.A 25.A 23.A 38.B 14.C 14.A 21.B 18.A 22.D 15.C 2.D 3.B 31.B 12.C 27.B 33.D 30.D 6.A 19.B 7.C 40.C 39.C 6.C 12.D 33.B 10.C 8.B 2.D 18.C 3.C 2.C 30.B 10.D 25.C 35.D 29.B 19.C 18.A 30.C 10.C 18.A 23.D 6.B 18.A 39.A 5.D 26.C 17.B 17.B 37.D 20.A 30.A 35.A 20.C 25.D 31.A 26.A 11.

A 38.A 21.B 38.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.A 33.B 12.A 9.B 32.D 27.B 34.D 13.A 8.C 18.B 5.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.B 35.C 15.D 26.B 35.D 22.D 25.D 27.B 24.D 2.A 11.B 35.C 15.D 27.C 40.C 10.A 11.B 17.C 18.C 10.A 33.D 31.C 7.A 15.B 13.A 8.A 35.D 36.D 16.A 37.D 6.A 13.A 21.C 36.C 21.B 10.D 23.A 25.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.B 5.A 15.D 20.A 21.D 4.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.D 7.A 39.A 18.B 26.C 38.B 11.D 34.B 7.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .A 29.C 12.B 24.B 28.A 5.A 16.C 22.B 32.A 23.D 30.C 6.A 12.B 9.C 26.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.A 37.C 7.D 17.D 6.A 4.D 13.A 40.C 27.D 9.D 22.A 9.D 35.A 18.C 25.B 15.D 23.B 38.D 9.B 30.C 5.A 39.A 37.B 29.D 40.C 18.A 4.D 36.A 12.A 18.C 17.C 23.C 2.B 32.C 13.C 36.D 14.B 23.A 6.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.B 32.A 34.B 14.D 40.A 20.C 2.B 30.B 16.C 14.D 37.A 10.C 31.C 37.C 11.A 7.A 2.D 21.B 24.C 26.A 17.A 18.B 32.C 28.D 32.B 14.C 15.B 4.D 39.C 34.A 29.B 31.A 20.B 36.D 5.D 40.A 4.A 14.D 22.B 38.A 30.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.A 21.C 8.D 26.D 24.B 36.C 3.B 29.B 4.C 19.A 33.B 5.A 6.B 7.C 7.C 37.C 33.C 15.D 3.D 20.C 3.A 27.D 11.C 28.D 16.D 24.C 33.A 24.D 40.C 6.D 11.D 26.B 8.B 16.A 35.C 4.C 9.B 15.A 26.B 2.D 30.B 3.C 10.C 17.B 20.B 36.D 12.A 30.C 37.A 2.B 39.B 20.D 39.D 25.A 25.B 29.C 14.C 26.C 3.B 17.A 40.C 8.C 19.C 17.D 2.B 2.C 9.A 38.B 24.C 31.C 34.C 10.D 8.D 3.A 34.C 38.A 13.A 9.B 31.D 23.A 24.D 31.B 6.A 28.A 35.B 39.C 25.A 31.C 11.C 28.C 34.C 20.B 16.D 5.B 6.C 25.B 11.A 39.B 29.D 21.D 25.A 3.A 19.C 31.D 28.D 22.B 33.C 3.D 13.B 12.C 37.B 22.D 30.A 12.B 19.B 10.C 29.C 21.A 33.A 28.B 18.D 10.C 4.B 14.A 30.D 32.C 28.D 40.A 5.C 13.D 8.B 36.A 35.C 20.C 12.A 22.A 39.C 19.C 33.D 19.D 34.A 27.D 8.B 23.C 17.C 38.C 27.B 7.B 22.A 27.C 23.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.B 14.A 19.D 32.B 19.A 16.D 16.C 29.

D 7.A 4.B 3.B 28.C 8.B 15.D 20.B 35.B 2.A 11.D 19.D 37.D 13.B 24.D 7.D 2.C 34.C 25.A 6.A 30.C 3.D 26.B 10.A 15.A 5.A 19.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.C 22.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .C 36.C 6.C 10.D 31.D 4.A 12.D 27.A 40.D 18.B 37.C 30.A 20.B 29.C 40.D 9.D 9.B 38.B 33.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.C 16.C 13.B 27.B 21.C 36.D 22.A 23.C 16.B 32.B 17.D 5.A 8.A 28.D 38.C 21.B 32.B 33.B 26.D 34.B 17.A 14.B 18.D 29.D 24.A 12.A 39.D 14.D 35.C 31.D 25.B 39.D 23.D 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful