SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

Kata tugas dalam soalan. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. i. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. Baca setiap soalan dengan teliti. iii. Empat opsyen jawapan A. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. B.C dan D 7. Jenis soalan ialah.C dan D b. Empat opsyen jawapan A. Jawab soalan yang mudah dahulu. 8. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Untuk soalan bergambar. Aneka pilihan kompleks. ii. a. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. D. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai.B. 5. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. B. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Pilih ayat yang betul. i. 6. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. Aneka pilihan mudah.

Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 4. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. 3. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. 5. 6. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. Kata tugas dalam soalan. 2. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 7.

Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. lawan. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. seerti dan sebagainya. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. bukan. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 4. penggunaan kata. Binalah lima ayat yang lengkap. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. 8. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. isi-isi penting dan tajuk. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. soalan yang bertanyakan pendapat anda. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Misalnya. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. 10. Untuk menjawab soalan seperti ini. 9. lawan kata. 7. 3. 5. 11. 2. 2.8. 4. imbuhan dan tanda baca. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. soalan yang menggunakan kata kecuali. Pastikan terdapat pendahuluan. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. ejaan. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. Misalnya. tidak benar. Memindahkan Maklumat 1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 5. 3. carilah jawapan yang paling tepat dan logik. Nomborkan setiap ayat yang dibina. Bacalah arahan denga teliti. 6. B. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. Menulis Karangan 1. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda.

nilai murni.6. Misalnya. 10. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. 3. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. ejaan. pengajaran. kesalahan dari segi tatabahasa. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. tanda baca dan sebagainya. faedah dan sebagainya. Membina ulasan 1. C. 8. contoh yang kurang tepat. Karangan anda mestilah mempunyai penutup. 9. 2. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . kebaikan. ejaan. 6. tanda baca dan sebagainya. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. Pastikan ayat-ayat gramatis. semaklah karangan yang tertinggal. 5. amalan baik. 7. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa. yakni kesimpulan tentang tajuk. Setelah selesai menulis karangan. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. 4.

A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. “___________. 8. 6.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 . A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 5. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran. A B C D bagi pada sejak supaya 4. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9.

Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya. 13. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan.khidmat masyarakat Kampung Berkat. Jangan jadi seperti __________. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. _________. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. A dari B kepada C dengan D daripada 14. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. 15. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. Setiap pagi. 17. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat.

A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. II dan III I. III dan IV II. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18. II dan IV I. Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. Ya. paras air sungai akan meningkat. Pada musim hujan. III dan IV II 23. I. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19.I II III IV A B C D 24. II dan III D I. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20. IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. A I dan II B II dan IV C I. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.royong. 22. Pada musim sejuk yang melampau. suhu berada di bawah paras beku.

murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang.26. III dan IV 27. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air.” kata pengawas kepada murid itu. I dan III II dan IV I. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Di samping itu. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. Pemandangan di situ nian cantik. Penglihatan datuk saya masih jelas. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. II dan III I. III dan IV I Sempena Hari Bapa. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Pilih ayat yang betul. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. III dan IV II. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . I dan II I dan III I. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. A B C D 30. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ.45 pagi di medan perhimpunan. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. 29. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28. Tidak saya yang menconteng dinding itu. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain.

khusus untuk murid tahap satu....... menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah..00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah. Disediakan oleh. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34. Acara yang boleh disertai oleh 33.. Seramai lebih kurang 50..... saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya....... Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid. guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan... ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha.. 31.. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah.000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu.. Kelab Kaunseling. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan.. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara...... Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah. Roselaili .. 1 SEPTEMBER 2010.. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah... B C D 35... Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan.. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara..... Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Pada cuti persekolahan yang lalu.30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010.. Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan. Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6.... Memupuk semangat cinta akan tanah air. Majlis pelancaran bermula pukul 9.. Sebelum acara sambutan berakhir. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 .. majlis ini? A B C D 32. Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan... Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut. Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah.. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar..

Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Singapura dan Taiwan. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Hong Kong. 2010? A B C D 37. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Orang Asli. China. Seramai 50. Seramai 1.600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Cina. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Jepun. Diadakan di Dataran Putrajaya. 36. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. New Zealand.30 malam. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. Punjabi. Macau . Indonesia. India. Filipina.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010.

A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. basikal dia tidak mampu memilikinya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 . Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. sehingga basah kuyup. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini. Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. II Menurut kata orang tua-tua. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. kawasan ini agak keras. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu.

IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. II. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Abu berasal daripada Perak. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. Meja makan itu terpanjang. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. III. A. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. B. C. III Suasana malam itu sunyi sepi.” kata Cikgu Raziah. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. III. D. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. dan IV D I.”kata Perdana Menteri. 26 “Nani. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. dan IV C I. A I dan II B I. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. Rumah itu tercantik. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. II. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya.

31. bercakap melalui radio B. II. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. Bakhtiar sudah tua. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. A I. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. Tambahan lagi. II. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. pengisytiharan melalui akhbar D. II. Sebelum itu. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. menghancurkan pihak jepun C. berbakti kepada kampungnya D.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. dan III B I dan IV D I. berkhidmat kepada negara B. II. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. Di zaman sains dan teknologi. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. III. dan IV D II. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. III. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . Bisa ular telah merebak. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. ketika berada di situ. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. dia tidak ada tempat bergantung. menyesali perbuatannya C. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. 33. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. dan III C I. A I dan II C I. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. dan IV B I. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. Kini.

Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter.. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud.Pada pendapat kamu. Pemberita Harun Pemberita 36. Penglibatannya di sekolah C. menjadi seorang penderhaka 34. Majlis Sukan Daerah 37. Acara lompat tinggi D. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. Perasaannya B.. Akhbar C.B. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. : Boleh. Untuk membalas perbuatannya D. : Terima kasih.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi. : Selamat pagi. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Acara 100 meter B. mengampu pihak Jepun C. Hadiah yang diperolehinya 38. A. Sekolah D. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. mengotakan B. Apa salahnya.Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. menjelaskan C. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. Selain itu. Kaki Bakhtiar telah busuk B. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. 200 meter dan 4 kali 100 meter. Untuk membuang bisa ular C. daerah dan negeri. : Terima kasih. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Jangan lupa. mengumumkan 35. Polis B. Selain itu. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. Latar belakang kejayaannya D. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. pelajaran jangan diabaikan. Acara 400 meter C.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. memukul seorang ibu tua D. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. menerbitkan D. : Boleh saya temuramah saudara.

. Galakan D. A. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 . Pujian B.. Suruhan C. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40.maksud.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16. Harun menjuarai permainan badminton C. A.Pernyataan berikut adalah tidak benar.. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B..

” tanya Nurul kepada Umairah. A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga. A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 .

A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 .Gambar 7. A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan.

A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15. 16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu.

B Saya hendak menasihatinya. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. cantiknya lukisan awak! B Eh. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. C Pulanglah kepada jalan yang benar. saya terlupa membawa wang! C Wah. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. ” kata Cikgu Firzanah. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. tetapi dia tidak peduli. D Carilah buku itu sampai dapat . B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Jet itu meluncur amat laju sekali. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Nenek makan amat lambat benar. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. Besar nian rumah orang kaya itu. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok.

II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. II dan III I. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. Daftarlah segera. 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. III dan IV II. D) Tarikh tutup penyertaan. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. A B C D I. Klang. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. II dan IV I. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah.

Q. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. B Menarik minat orang ramai. C Permainan yang mudah dipelajari. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967.Q. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. Pada tahun 1877. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Daripada melambung bulu tangkis. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Akhirnya. Seterusnya. Colonel H. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. Shelby. pada tahun 1893. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. undang-undangnya telah diperkemas. Namun begitu. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. Berikutan itu. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 .

A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan. jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D 2. B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an.oleh tentera British.

Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum. Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita.” pelawa Bentan kepada Demang. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. A B C D Gambar 4 6. berehat di teratak _______ ini. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ .

Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 . sesisir sesikat setangkai setandan 12. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. 19. 18. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. A B C D 17. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat.10. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya.

sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. Ini semua dugaan Tuhan. 25. Murni. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. Tentulah Alina. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. “Bersabarlah. 24. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. C Cis. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. A B C D Hai.” kata Pak Taha. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. A Eh. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. 23. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. 20.

kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. II dan IV sahaja berharga yang lain. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. 28. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. Seorang pemandu D II. II dan III sahaja II. B II dan III sahaja jam tangan. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. soalan-soalan berikutnya. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. KAJANG. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. II dan IV sahaja II dan III sahaja I. . Sesiapa yang 29.ulang kali. I Ikutlah rasmi padi. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. Mangsa telah kehilangan dompet. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. Selain terdapat kesan tikaman di dada. III dan IV sahaja 30. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. IV Demi Tuhan. III dan III sahaja II. berbagai-bagai langkah telah diambil. 26. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. I Demi keselamatan penduduk kampung. telefon bimbit dan beberapa barang C I. dibuat menggunakan pisau lipat. IV Pantun ialah cabang puisi lama. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. III Bayi itu lapar maka dia menangis. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. lelaki C I. III dan IV sahaja 27. Motif serangan tersebut masih D II.

Lambang kebebasan. 34. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya.adalah rompakan. D Dia diserang ketika sedang bekerja. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan. Perjuangan suci tanpa titisan darah. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. Perjuangan seorang putera bangsa. Bumi muhibah berbilang bangsa. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. 31. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. Malaysia bumiku merdeka. Kami banggadi bawah danMalaysia. Yang bersemangat waja. Pembela nusa. 32. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. Kami Kami mampu menjulang namamu. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. Tidak mahu ketinggalan. Bumi yang kaya dengan budaya. Perjuangan bapa-bapa kami. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. Oh. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. Malaysia! 31 . Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema.

C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . 37. 36. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 . A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang.” kata Mak Piah kepada Amin. Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton . A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari. A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. Sebentar lagi pulanglah __________ . A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. 1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul.

A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan..batang C deret .. buah B buah .9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan..” kata Faizal kepada abangnya.... A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya. A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan..jalur D buah. A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas... Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 ... A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut. Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja............ A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu........ A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang......____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya.bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin. A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang...... A biji ....... A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam... Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan. akhirnya kami juga yang dipersalahkan... A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain.. ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu...... Bak kata orang_______________________...

pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Dengan secepat kilat. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. Emak sedang menjahit baju baharu adik. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. II dan III sahaja I. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci.” kata ibu kepada Siti. II dan III sahaja I. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua.

D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. “Bersabarlah. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. “Tak mengapalah. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. C Mententeramkan perasaan Hilmi.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. Setibanya dirumah. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. B Menguji ketabahan hari Hilmi.” kata Hilmi. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam. membonceng basikal kawan. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. Hjilmi bersalin pakaian. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. Kasut itu sudah lama Amin pakai. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. Perangai Amar memang begitu.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . Selepas mandi. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Oleh hal yang demikian. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. Amar hanya memerhati dari jauh. Selain daripada itu . “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. Amin. menunggang basikal. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. kita perlu menghormati guru. Hilmi diam sahaja. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Hilmi. Mentangmentanglah dia anak orang berada. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik.

lari memancing botol. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. Rumah Biru dan Rumah Hijau. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 . Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. D berasa tersinggung. C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. 100 meter kelas A dan B.00 petang. lari mengepit bola getah. Walaupun dijalankan secara sederhana.00 petang. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. lompat jauh dan lontar peluru. dan lari membawa gelung rotan. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. Disediakan oleh. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Rumah Kuning. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. Farid bin Tajul Ariffin. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. Majlis bersurai pada jam 6. Abdul Razak . B dan C. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. Selain itu. 28 FEBRUARI 2011. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. Beberapa acara sukan untuk guruguru. Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. termasuklah acara lompat tinggi. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. mengisi air dalam botol. 200 meter kelas A dan B. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Acara sukan dimulakan pada jam 2. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu.C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. B selalu diejek oleh Amar.

Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas. A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya.” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. A B C D Acara sukan bermula pada awal petang. A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 . Semua murid menyertai acara sukan tersebut. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar . berehatlah dahulu. ___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas.

A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian.mahupun sedangkan . tambahan pula bukan sahaja . A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah.. _____________ kejadian ngeri itu.malahan bukan sahaja .. A B C D jangankan .. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya... 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab..B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar. A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi.... Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 .bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman...

A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah .. A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 . I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang... A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________...menyapu memotong ...memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai.A B C D 12 memangkas ... Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut. 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu... sambil menyelam sambil minum air.. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba.. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian..... A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian. A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa. sediakan payung sebelum hujan... 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat.... B di luar merah. Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu..menyental mencantas . Pilih perkataan seerti bagi tenat. di dalam pahit. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan..mencuci menggunting . A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul... A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia.... IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami . tepuk dada tanya selera. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi..

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. A B C D Soalan 28 . III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. II dan IV II. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran.A B C D 23 I I dan II III dan IV I.30 Pilih ayat-ayat yang betul. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. A I dan II B III dan IV C I. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. II dan IV D I. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. ibu berleter sepanjang petang. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. Baju itu sudah lusuh. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. Wajahnya mirip ibu saya. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya.

Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. II dan III II. Contohnya labah-labah rumah. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. C mangsa dapat menembusinya. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. I dan II II dan III I. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. I dan II II dan III I. Ia berbeza daripada serangga lain. II dan IV I. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. B nyamuk mudah terperangkap. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. C Mempunyai wajah yang menakutkan. B Mempunyai banyak mata. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 .

38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. Yang benar. iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kini musim buah-buahan. sihat wal’afiat. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. B Mengimbas kembali memorinya. Kemudian. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. Saya dan keluarga di sini. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Kelantan. Alhamdulillah. D Menghargai layanan keluarga rakannya. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur.00 pagi esoknya. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . C Menceritakan pengalaman lawatannya. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Lot 456. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. jawab soalan-soalan berikutnya. Selain itu. Andainya ada masa terluang. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. B Menikmati buah-buahan tempatan. Saudari.

memujuk B. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. menggaul D. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. meramu C. mendesak 1.anak ikan di dalam kolam itu. serambi C. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. loteng 4. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat. tabung D. A. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. merangkum D.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. mengaul B. tambang B. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . merangkap 2. merayu C.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. A. menggagau C. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. D Dengan kereta api. Basri_______________ anak. B Dihantar oleh kawannya. memaksa D. C Pulang bersendirian.

Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. sementara. lepas tangan 9. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri.tiba. 12. selagi meskipun C. dirosakkan D. bolak. seberkas… batang 14. buruk siku kepala batu C. tambahan pula oleh itu D. membimbit A.panting C. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang.kejaran terpinga. Juruhias D. 11. 5. membawa D.larian berkejar. incang. menjinjing B. dirobohkan 7. A memalu B.pinga C.lekuk D. A. menatang 6. D. Jurulatih A. dihancurkan dmusnahkan C. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. panas baran D. Memetik C. A. sebelum sehingga C. selain itu 8. bergerak. A. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. A. Meniup 16. B. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. penakut ketakutan D. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. A. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak. pontang. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang.10. lekak.balik C. A. ditakutkan B. 13. selagi D. Jurubina Jurukimpal C. lebih. B.incut B. menakutkan C. lantaran D. mengesek D.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. B. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 . Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. 15.gerak B.lebih lagi C. berlari.

menghalang B. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. Genggam bara biar sampai jadi arang 24. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B. B. Seperti langit dengan bumi C. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. 23. A. C. Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. A. johan D. Berani kerana benar. Badrul bukan mahu makan sayur itu. takut kerana salah D. C. A. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D. A. menunaikan D. elok C. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. A.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura.” kata kakak kepada Faridah. 22 . Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini.17.” kata Aziz kepada Hamid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. pintar B. menggalak C. A. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. A.Mereka ke sana untuk mencari kerja. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. Seperti anjing dengan kucing B.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini. Tidak kami menebas semak. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya.samun itu. Ahmad meminjam gitar saya B. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. B. D. D. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan.

barang antik baharu pulang dari pejabat. II. II dan IV B. III. II dan III D. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. I. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. III. I dan III C. Banyak murid. II dan III II dan IV D. III.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. I. III. III. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. A. II. B.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini. Pokok. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas. 27 I. A. II dan IV D III D.kerja itu dilakukan oleh saya. Penjual barang. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja.ganang di kutub Utara dilitupi salji. D. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini. I. Semua gunung. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. A. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. IV.kerja itu bukan sahaja kami buat. II. I. Ii.B. Berhati. D. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. II dan III C. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya. I. C. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . III dan IV I dan III D.ayat yang betul. III. II. Sudah sebulan kerja. I dan II 30. II. IV. II. I dan IV A. II dan IV C. III. I dan III B.lama di pekan itu akan diruntuhkan. I dan III B. C.II. dan IV I. III dan IV D. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. IV. III dan IV I dan IV C. A. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. IV. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. II dan III 26. I dan II 28 C. Kerja. 25. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan. B. Bangunan lama. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. II dan III I. III dan IV 29.murid hadir ke kelas itu. IV. I.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat. saya… dia 7. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu. hancur C. remuk B. 1. A. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . kita … awak C. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A. A.gerakan C.ngibarkan D.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. mendukung D.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. mereka … beliau D. sebelum D. menyanyikan D. A. Kenderaan. selagi C. 5. A. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. melambai. mengelek B. mengangkut 3. sehingga B. Encik Salleh akan menolong orang. menggerak. mengibar. kami… nya B. sewaktu 6.buaikan B. melagukan menyampaikan C.lambaikan 2. parah D. membuai. mendokong C. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. B. musnah A.

kedai kain 12. pasang B. Setandan… sebuah B. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. Baik… mahupun B. daripada B. daif C. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. pelik B. ditaburkan B. mencadangkan D. Sebutir… segugus 19. meriah 10.donat itu. Seikat… sebuah D. menenun A. A.”kata Pak Tam kepada Abu. taburan 16. A. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. A. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. buruh A. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat. menyulam B.masak D. Jurujual D. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. lembar D. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap.”____________________ melepak di sini.akan 15. tenang.tenang B. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. mekanik D. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. A. Sungguhpun… namun C. Jurukimpal 17. kedai runcit C. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi. oleh C. menaburkan C. kedai kasut D. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. nyiur gading 13. helai C. menguis C. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. A. antara D. kepala batu C. dari A. 20. memintal D. menghulurkan C.”kata ibu kepada adik. kepala angin B. kedai buku B. C. masak. bentuk 18. Jangankan… pun 14. menggunakan B. menjahit C.” kata nenek. Juruukur 9. majikan B. A. menolak B.” kata Khalid kepada kawankawannya. 11. mencuit D. akan. Daripada… lebih baik D. bertaburan D. betul. Segugus… selonggok C. menyelia C. mencalar A. A.betul C. lintah darat D.A. dahsyat D. Juruaudit B. 8.

25. I.21. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. murah C. II dan IV C. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. A. II dan III D. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. D. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. Faris meminta Riduan menunjukkan cara. II. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. penilaian C. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. D. I. 26. I dan III B. 27. peristiwa 22. II “Haus rasanya tekak saya ini. A. pergolakan D. III.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. tahan B. Riduan menunjukkan cara. 23. tulen D. A. III dan IV D. pengajaran B.cara membuat tabung buluh. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. I dan II C. B. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. C. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. A.cara membuat tabung buluh kepada Faris.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. C. II dan III B.” kata Farina. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A. B. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. IV. II. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. I.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. Anak. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. III. B. I. Faris ditunjukkan cara. III dan IV 28 24. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. Haikal memukul ular itu dengan rapat. A. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. D. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. D. IV. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat.

2. Mencuci dengan air yang banyak D. 4. C. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat.cara membasuh kereta yang betul. diubah suai C. IV. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. Cara. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. A. 6. C. jejari rim dan di bawah bampar. B. Cara.balar. Cara. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. kemudian jawab soalan.cara memilih cat kereta yang bagus. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. Emak sedang mensiang ikan keli. III. 1. Basuh kereta dengan kerap. sejuk.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. dikaji B. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. diformulasi 34. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 . Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali. D. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. II. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan.cara memilih kereta yang tahan lama 32. diuji D.ayat yang betul 29. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. Perkataan dirumus bermaksud A.soalan berikut. II dan III D. I. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. B. Paling penting. I dan IV B. I. Terdapat beberapa gred yang dijual. Jangan gunting majalah itu. 3.cara membaiki kereta yang betuk. 7. Cara. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. Untuk menghilangkan calar. I. 5. D. II dan III C. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. Pak Kasim sedang mengetam papan III. II. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. 31. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. Aisyah. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda.tompok akan muncul apabila air mula kering.

Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. D. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula. menggunakan tenaga ombak laut C. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. D. D. B. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35. B. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut. dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. C.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. ♥ Frekuensi : 0. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. kenyal kekak baik ringan 38. Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal.5 Hertz ( Hz ).0 peratus pada arus 2 knot 36. kemudian jawab soalan.kapal Untuk mengecas bateri semula 37. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 .tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. C. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. Menghilangkan kotoran dan habuk B. Membuang tompok. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut.B.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. B. C. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. Apakah tujuan penggunaan boya? A. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. alat memproses dan komponen sensitive.

Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 . Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A. Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B.40.

A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita.

namun Sungguhpun……. segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah... A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________.walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun.lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan.. _________ perangai Osman tetap tidak berubah. A B C D Kendatipun…….padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ . Ehsan.

A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. hati lain-lain B lembu punya susu. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. Bak kata pepatah ______________________. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. namun kami turut didenda oleh guru besar. . akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A rambut sama hitam. A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak.

A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. II dan III sahaja I.” kata orang itu kepada pihak polis. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. C Penyakitnya semakin pulih. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan. III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. nenek saya sihat sejahtera. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. D Doktor belum memberikan jawapan. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. B Ya. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

A B C D I dan II II dan IV I. Ketika itu. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. Secara kasar. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. III dan IV sahaja D II. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. II dan III I. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. Malah. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. harga getah keping. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. Kebanggaan itu memang wajar. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari.

peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. J. tentera British berpangkalan di Lenga. Pertamanya. 75. Yasin Abdul Wahab. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. Muar. Dalam peristiwa itu. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. Ibrahim Adam. C Anggota Unit Platun Ke-6. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. Oleh sebab itu.J. Platun ke-6. D Ketua Kampung Lenga. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. amat sukar dikenal pasti. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Hassan Othman. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. Sarjan Jamil Mohd. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. Lans Koperal Jidin Omar. Jaafar Hasan. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. Walau bagaimanapun. Bagi Johar Katan. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka.

C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong. D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut.38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor.

A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah.Sekudai. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. Pada pagi itu. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. Johor.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia.

23 Benar. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. 22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. minum. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. Dia menjaga makan. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 .

IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam.11 dan 111 1. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 . Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. 27 I 11 dan 111 1 .11 dan 111 11.11 dan 111 11. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu.

Tidak ketinggalan juga. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar.Johor pada 12 Julai 1929.Kota Tinggi .rintangan dan dugaan.dan novel. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada . Dengan itu. merayau-rayau.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air . kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah. Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti. muird-murid digalakkan menyertainya .murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan. Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili .dapat mengeratkan tali persahabatan. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya. Contohnya melepak.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant. Contohnya. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan .. permainan dan unit beruniform.Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani.kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 .Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun. bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya. A tiga jenis. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab..Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum. cara mendirikan khemah dan sebagainya.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja. Dalam arena puisi. A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah .Antaranya.Semua murid diwajibkan menyertainya. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai. D enam jenis.C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah.Di samping itu. Oleh itu.cerpen. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan. C lima jenis.Beliau berasal daripada keluarga miskin. B empat jenis.

Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. Pendidikan yang tinggi. 36. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. 37.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. penyedih dan lemah lembut. pendiam dan berani. tabah dan kuat semangat. penakut dan cepat berputus asa. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. Pengalaman dalam bidang kesenian. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 . B Kerana beliau tidak suka belajar.memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. 39. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal.

A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara.. A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda. A butir .” Kata Sani kepada kawannya.6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin. A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah.. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 . A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. 1 Setelah diijab kabulkan.

B C D 10 biji . A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut.. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 .. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit. A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka. A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu.. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya.” ujar emak memberi penerangan kepada kami. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya..” kata hakim kepada penjenayah itu. batang pohon . A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit.. puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.. bilah buah . A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu.

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

D beransur-ansur. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. kelas. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. C wang tunai dan sijil penyertaan. C bertolak-ansur. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. B berjimat-jimat. B hamper dan sijil penghargaan. dan nama sekolah. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. D wang tunai dan sijil penghargaan. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang.

A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. A hairan C bangga B terharu D kagum 6. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. ___________.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. A kita C kamu B kami D kalian 2. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. Azman selalu sakit perut. A telah C akan B pernah D sedang 10. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11. ____________. A akan C dengan B pada D kepada 7. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. A sekali C agak B paling D kurang 13. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. 1. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang.” kata Rizal kepada rakanrakannya. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu.

Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut.” kata ketua pasukan itu. ulas D ulas . ulas C butir . Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.... Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. pangsa 17. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. “_________ berpeluk tubuh sahaja..B betul D paling 18. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15.. barangan yang dijual tidak berkualiti. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25. A pangsa .. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21.. ______________. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. 26. Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk.. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan.” kata Badrul. ulas B biji . A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 .

Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. A I dan III B II dan III 30. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. B Benar. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. I C I. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. 28. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. Kemudian. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. II dan IV D II. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. C I. 27. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. III dan IV D II. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari.

Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. 3. terima kasih. saya tidak mampu untuk menyara keluarga. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Untuk makluman pihak tuan juga. 15. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. 20 JANUARI 2011. Untuk makluman pihak tuan. Dengan pendapatan sebanyak itu. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kampung Tebing. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. Bagi menyara keluarga. 2. Sekian. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. Pegawai Kebajikan Masyarakat. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. Tuan. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 4. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . Bangunan Kerajaan Persekutuan.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Sehubungan dengan itu. Yang benar. 16200 TUMPAT.00 sebulan. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350. 16200 Tumpat. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas.. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Esah binti Senik. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat.. 31. Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35.

A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38.. Puan Esah menyara keluarganya melalui . Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah....C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37. A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39. Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40. Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 .

A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. Antaranya. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . Gambar 1 1. ada satu sahaja jawapan yang betul.C dan D. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. A buruk B kusam C cerah D pudar 8. Pilih jawapan itu. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A dia B kamu C kalian D mereka 4. B. Pada setiap hari Khamis.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. Selepas pulang dari pejabatnya. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2.

A dari C kepada B pada D daripada 14. Gambar 5 11.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. 12. Skudai. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. Dia menjaga makan. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. 15. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. ___________ dia buta. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. Johor.

24. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.Gambar 7 18. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . A tegas B ceria C gusar D berani 21. 23. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. 22. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul.

Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan.30 malam. III dan IV 30. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. A I dan II B II dan III 29. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. 28. Semasa kejadian. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. A I dan II B I dan IV C I. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. II dan III D I. KUALA KANGSAR. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. 25. II dan III D II. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. II dan III D II. C I . Menurut siasatan awal pihak polis. A I dan II B II dan III 27. Karim memetik gitar di beranda rumahnya.Universiti Putra. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. I C I . rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. Kirakira dua bulan yang lalu. keluarga berkenaan masih belum tidur. 26. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. II Setiap petang. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu.

(c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. B pembantu rumahnya dengan perompak. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. C pembantu peribadinya dengan perompak. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm. Syarat-syarat Pertandingan: 1. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. pukul 9. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. (c) Nama. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. 34.00 pagi. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Kuala Kangsar C Jalan Merak. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . Kuala Kangsar 33. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. Mereka yang berminat. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. 2. Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing. 31. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat.berlaku. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. naib johan dan tempat ketiga. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. Kuala Kangsar B Jalan Merbok. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . D pegawai keselamatannya dengan perompak. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan.

D wang tunai dan sijil penghargaan. 39.36. KERTAS SOALAN TAMAT 38. kelas.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan. D Lukisan yang ditulis nama. C wang tunai dan sijil penyertaan.Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 . B hamper dan sijil penghargaan.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40.

..” kata guru kepada muridnya. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah...Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos. pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________. kaki B bidang . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 .. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan. 1. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A helai . A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan..Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara. A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang. pokok C keping .

A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah.. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini.” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu. batang C deret .. A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan.. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________. kita boleh berjaya dalam semua bidang.. A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu.B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu. A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat. A terselamat 88 . A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya.. A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu. A pintu . pohon B buah ..

Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 .Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu.Johor Bahru. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu. Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 . A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu.” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara. inikan pula bukan sahaja ... pada dalam .. A B C D di .. 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya.. A B C D entah ....negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan.. A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan. di di . malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. ataupun walhal . Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan. entah sama ada . 15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya.. A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja.... A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa... A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 . antara antara .

Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. I dan III I. II dan III I.di belakang rumahnya. Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 . Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. I dan II I dan IV II dan III I. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006.

barulah bermain badminton. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu.” kata ibu kepada Syafiq. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti.D 24 II. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami.” kata nenekku. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Suaminya bernama Ruslan. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Kini. Salah seekor daripadanya menyerangku. Kepalaku bengkak. Dalam gelap. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. “Kerja cangkul angin. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. mencari buah berangan dan sebagainya. Apabila tiba musim durian. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku. Setelah dipungutnya buah durian itu. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. Aku mengaduh kesakitan. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Biasanya selepas sekolah. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 . Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Namanya Kamal. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Tahulah kami apa sebabnya. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. mengail ikan. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kami berkawan baik. II dan III II. Nenek sangat marah. Pak cikku memperbesar rumahnya. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. Tapi kami tidak pernah serik. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian.Tapi itulah yang seronoknya. dia masuk semula ke biliknya. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. Pak cikku lagi cekap. I dan IV II dan III I. II dan III II. I dan II I dan III I. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. Malam itu aku demam. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. Tapi pak cikku baik orangnya. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. pak cikku ketawa berdekahdekah.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. Maziah bertanya lagi. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya.

.. Selepas ucapan perasmian. Sebelum bersurai..00 petang. nasyid dan koir.. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. 23 FEBRUARI 2009. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. daerah dan negeri.40 Baca laporan di bawah..33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. Pegawai Pelajaran Daerah. Seterusnya. Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) …………………………. . ibu bapa.. Disediakan oleh . kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Selepas persembahan. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum.. bermula pukul 2.. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan. Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar.. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah.. Dalam ucapan perasmian. guru-guru dan murid-murid. sijil dan wang tunai berjumlah RM200. Kota Bharu. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis.00. Noraini menerima sebuah trofi..

Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. Persembahan murid diadakan selepas ucapan. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 . Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu. A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009.C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. A dia B kami C kamu D mereka 3. serai. 1. A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. bawang. 10. ________ goreng ikan bilis hingga garing.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. 6. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. Mula-mula sekali kisar cili kering. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Bermula dari sekarang. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. halia dan belacan. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. Walaupun nampak remeh.

Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. Pada zaman purba. Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13.D jambatan 15. A uzur B lama C lanjut D matang 17. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas . 21. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 . Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11.jalan. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam.

A B C D 23. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. B Kalau Azrul dipilih. 26. 24. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. I II Tolong pasang kipas dinding itu. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Nada suaranya meninggi tanda marah. C Entahlah. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. Soalan 28 25. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. Badan Amin meninggi dengan cepat. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. II.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. tentulah ayah dan ibunya gembira. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. III dan IV Cepat bangun. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. 28. jangan meninggi diri. III dan IV I. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. 27. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. I dan III II dan III I. Pilih ayat yang betul. II dan III I. matahari telah meninggi. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B Aliman akan melukis gambar itu semula.

Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. pelbagai aktiviti dilakukan. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. D Menjala ikan dan menamam padi. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. Pak Mat dan Mak Lijah.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. 35. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. setengahnya perempuan. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. Semasa cuti penggal yang lalu. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Ibu bapa angkat Zulkhairi. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. Pada hari terakhir di sana. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. 33. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. 31. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. 29. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. Kota Bharu. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut.

lampu isyarat. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. Sebelum saya mengundurkan diri. keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. izinkan saya 40. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku. terima kasih. Hadirin yang dihormati. lampu brek. dan cantik. Malangnya. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. 36. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kecuaian inilah yang telah mereka. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. Sekian. Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. untuk digunakan. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas. berlakunya kemalangan jalan raya. Contohnya rehat . sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. Selanjutnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati.

. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 .... Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu. 1 “ ______ pulanglah dahulu. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat. 3 7. A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9. A B C D 2 kamu....engkau Kalian.saya 5. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4.” Hamdan bangun_______ berkata. A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.kami Kau. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6. Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai..kita Dia.Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8.

Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . 11. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung. A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. 10. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. 13.D manakala 12.

Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 25. A retak B rapuh C belah D rangkup 18. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. II dan III I. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 . Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. A B C D I dan II II dan III I. Air laut bergelora pada waktu petang. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20.D mengangkat 22 I 17. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan.II.

mereka turun ke gelanggang. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. 29. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. A B C D 30. I Kami akan berjumpa di lain masa.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. 27. A B C D Untuk memelihara hutan. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. mereka turun ke gelanggang untuk menang. 28. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. terutamanya di Kampung Air. A B C D Dengan semangat yang memuncak. III Pak Mamat makan goreng cempedak. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. mereka turun ke gelanggang. A Saya hendak berjumpa Noni. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Dengan semangat yang menyalanyala. 26. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina. B Dia bangga kejayaan adiknya itu.

B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. Udaranya bersih.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. 34. tukang elektrik. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. Apabila bandar Sandakan membangun. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. D Banyak pekerjaan di kampung itu. kehidupan di kampung air lebih selesa. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. tukang paip. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. Bagi mereka. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. Kedua. C Mereka sukakan keadaan tepi laut. penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran.

Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. 39. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . 36.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38.

1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 . A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki. “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya.” kata Sanusi kepada rakan-rakannya.50. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu. A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. walaupun Biarpun .. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 . kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal.8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. namun Sungguhpun . Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik.. jadi Walaupun . A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula.. Awanis berasal daripada keluarga yang kaya.. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya. A B C D Sekalipun .. A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol.. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. ______________.___________ dia tidak pernah meninggi diri. dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya.

Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 . A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kesatlah air matamu yang gugur itu. takut kerana salah sesat di hujung jalan. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. II dan III sahaja I. di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. duduk sama rendah berani kerana benar. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. _____________ mereka tahu rancangan kita.

“Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam. I dan IV sahaja II dan III sahaja I. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah. Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu. 26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa.” kata pekerja kepada Encik Tan. “Meja makan itu perlu dibersihkan. “Lapkan meja makan itu dengan bersih.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. II dan III sahaja II.” kata Encik Tan.” kata Cikgu Suzana. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera.

30 Pilih ayat yang betul. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. II dan IV sahaja II. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa.Soalan 28 . 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Masakan ibu saya paling sedap sekali. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 .35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Kemudian. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. III dan IV sahaja Soalan 31 . Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. II dan III sahaja I. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah.

00. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. Dengan pendapatan sebanyak itu. 18000 Kuala Krai. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 18000 KUALA KRAI. Jika tidak dapat menoreh. Robiah binti Salleh.. Tuan. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. 12 APRIL 2011. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. Dengan ini. Kampung Temalir. Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali . pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. 42. 3.B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . 2. Sekian. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. Bangunan Kerajaan Persekutuan.. Bagi menyara keluarga. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. Untuk makluman pihak tuan juga. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. terima kasih. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. 4. Untuk makluman pihak tuan. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Tingkat Bawah. Yang benar. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga.

Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 .B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah.SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Penutup – gembira. calet .mengambil gambar . Pada setiap hari Rabu. Pendahuluan . BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal.tempat menginap –hotel .ucapan alu-aluan 2.(Format ucapan) 1. Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Rangka karangan: 1. ibu bapa.dll . kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga. dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.Pada cuti persekolahan yang lalu.menikmati makanan. Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan. Aktiviti itu bermula pada pukul 4. Penutup . Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2.Sekian.harapan kepada rakan-rakan . Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . laksa 3.00 petang. membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.cara ke sana – kereta/bas/keretapi .ikan bakar.mendidik.tempat yang dilawati . Isi-isi: . terima kasih. 3. Rangka karangan: . guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap.Petang itu. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah. Apabila sampai di sekolah. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Akhir sekali. Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Semasa berjumpa dengan guru. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Oleh itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan .30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3.Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam .00 pagi .murid-murid tahun enam . Pagi-pagi menyapu sampah.Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.kursus dan bengkel .memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3.teknik menjawab soalan .Pendahuluan: Hari .nama tempat 2.1. Penutup 12. Pasti hidup akan dikenang.Penutup murid yang cemerlang .30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9. Sambil berehat makan kuini.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti . Pergi membeli ikan tenggiri. Ringan tulang pada yang perlu.Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah .murid tahun enam .Kem Motivasi 2007 .seimbang .tujuan .lasak . Berjalan jalan ke Kuala Kubu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi-Isi Penting 8. Cakap ibu jangan dibantah. Penat berjalan duduk bersembang. Mari mananam pokok pegaga.teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah . Pendahuluan 8. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu. tarikh: 1.00 tengah hari . Perintah bapa mesti turuti.00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 .pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2.

Kelak nanti diri binasa. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Jangan suka membuang masa. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Akhir sekali. Orang berbudi kita berbahasa. Jangan suka meninggi diri. Oleh itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 . Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Nanti rugi diri sendiri. Seterusnya. Gelang emas gelang suasa. Cincin berlian indah sekali.Beli juga ikan gelama. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai.

Isi karangan: . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan.bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi . Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 .ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.tumbang 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3..Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya. Rangka Karangan: 1.operasi gega.

Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . untuk keperluan lain kesihatan terjamin . barisan pembangkang. tersebut makan di rumah . tulis hujah-hujah anda selengkapnya. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Sebagai pencadang. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. para hakim. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama.Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Penutup . guru-guru. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan . Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.lebih menguntungkan .mencegah keracunan makanan (d) (e) 3.wang dapat digunakan. Di sekolah.menyokong tajuk.dapat mengatur pemakanan harian . Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”.menyatakan pendirian sekali lagi . Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. dan rakan-rakan 2.Anda menyertai pertandingan perbahasan. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis. Rangka karangan: 1.kebersihan makanan terjamin . Apabila ibunya memasak.

Oleh itu.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 . Akhir sekali. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Seterusnya.

harga murah dan berkhasiat. Isi-isi penting a. d. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. e. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.banyak dijual di gerai di tepi jalan. Rangka Karangan 1.khasiat berkurangan.duku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “.baik untuk kesihatan. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi.buah-buahan tempatan dapat dipetik. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1.durian dan sebagainya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. c.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan. 3. b. Banyak mengandungi khasiat. Buah-buahan tempatan lebih segar.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 .manggis. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan.

menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya . Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas.menyatakan khabar diri 2. Pendahuluan bertanyakan khabarnya .teknik belajar yang berkesan . Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan.Siti Haida merupakan ketua kelas. Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Seterusnya.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah.Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Selepas bersarapan pagi. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi. Di sekolahnya pula.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya. Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Semasa bersalam.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran.

Akhir sekali. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu. beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. beg kepada perempuan itu dengan segera. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 .Oleh itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.membantu mambasuh pinggan.bermain. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.petang membantu keluarga. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.1.mendapat pelbagai pengalaman.belah di Pengkalan Kubor. 3.rapatkan hubungan kekeluargaan.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah.beli. Penutup berasa puas.mandi. Ceritakan aktiviti.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti. hari Selasa pulang ke Kelantan. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara.barangan murah sekali. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.manda sepuas hati.dengan keluarga.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan.

Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Seterusnya. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. akhirnya api dapat dipadamkan. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Halim murid tahun enam. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. terus datang memberikan bantuan. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. Melihat keadaan itu. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Akhir sekali. Oleh itu. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Namun.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. membawa beg yang telah diragutnya. 1.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . peragut itu untuk disoal siasat. pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku .

” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.5. “ … Aku tersenyum gembira. Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku.

Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Seterusnya. Setelah beberapa hari tidak ke sekolah. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Ibunya mengambil alih menyara keluarga.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Suatu hari. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. ibunya jatuh sakit. Akhir sekali. Oleh itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. wau naik tinggi 1. ditempat pertandingan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

Isi 3.sungguh. Rangka Karangan: 1.menjaga tingkah laku dalam pergaulan.kenangan bersama. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan. 2. Berdoa kepada tuhan.jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i. Penutup . Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh.Format ucapan. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya. 1. pendahuluan .berdisiplin. BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar.ingat pesanana guru .alaun 2.sungguh.kelas tambahan.motivasibengkel.cita tersebut.sedih kerana guru akan bertukar . Isi .mengulangkaji pelajaran.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.kumpulan belajar.membuat rujukan.apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku.bertanya dan berbincang dengan guru apa.berjanji akan belajar bersungguh.kata alu.akan diingati selamanya .apa yang tidak faham.menurut nasihat ibu bapa dan guru.sungguh.langkah kamu untuk mencapai cita.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan. Rangka karangan Soalan 1 1.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.pantun / terima kasih * mana.melaksanakan apa. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah.harapan.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita. Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’. 137 . Tulis langkah. Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain.

Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. Dengan segera. Setelah kenderaan agak lenggang. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. Seterusnya. Setelah Mak Bedah sampai di rumah. dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Kemudian. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Akhir sekali. barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . Walau bagaimanapun.00 kepada Azizan. Selepas itu. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. Azizan menolaknya dengan sopan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar.ketar membawa bakul berisi sayur. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Mak Bedah menghulurkan wang RM5.

[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti.tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

tunaikan janji. Terangkan kebaikan menabung di bank. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 . beg dan lain.tidak perlu berhutang. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut.tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid. 3. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan.melanjutkan pelajaran. Penutup jadikan menabung amalan hidup. melatih diri berjimat cermat. cenderamata seperti payung. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.belanja berhemat hidup selamat.hidup sederhana. dapat dividen.beli harta. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. bonus tahunan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat. Tulis catatan kamu selengkapnya.murid digalakkan menabung di bank.lain lagi. simpanan masa depan. Rangka Karangan: 1.

Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. nak. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid. pagi.” Kasim berkata kepada ibunya.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. Selepas itu. Jadi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 . “Ke hospital? Tapi. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya. Ambilah untuk belanja perubatan adik. “Jangan risau.dua orang adiknya demam.” kata si ibu. ibu tidak ada wang. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Jadi. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital.pagi lagi. Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim.adiknya ke hospital. kasim mengajak ibunya membawa adik.

Malangnya.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. Pendahuluan alamat . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

00 pagi hingga 9. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Balas surat sahabat anda itu.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Doris menangis teresak-esak. Doris juga tidak suka menggosok gigi. Setelah diperiksa. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Giginya sakit lagi. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek. Tetapi. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. Penutup -ucapan terima kasih . Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. Rangka Karangan 1. Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis.tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.

Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi.terpaksa dicabut. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari. Giginya sudah tidak sakit lagi. Semenjak hari itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 . Doris menjaga giginya dengan baik.

Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Rangka Karangan : 1.00 pagi hingga 9. Balas surat sahabat anda itu.

Pasti kau akan merasa manisnya.agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. Balas surat sahabat anda itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 .pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.00 malam setiap hari c.mendapat sambutan hangat d. melukis.. dan sebagainya 3. Pendahuluan -menanyakan khabar . suratnya telah selamat diterima .berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian .dibuka dari jam 9. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah.berharap agar dia dan keluarga sihat 2.00 pagi hingga 9. Rangka Karangan : 1. segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti . Penutup -berjumpa lagi . pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran . mendeklamasikan sajak. aktiviti lain turut diadakan .. biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh.menjual buku dan majalah . biar merana Biar luka. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi-isi Penting a.persembahan nyanyian.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 . Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1.Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah.

Pelbagai persembahan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu. Isi karangan .2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya. Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah.Tujuan program dijalankan .Majlis diakhiri dengan makan tengah hari.Pemenang pungutan terbanyak 3.Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton. Penutup .Bila/tempat pelancaran .Siapa terlibat Acara majlis .Ucapan . Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 .kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri.Tuliskan karangan kamu selengkapnya. Rangka karangan 1 .

Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 . Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Di sekolah. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih.1.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. Apabila ibunya memasak.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah.

hospital 1.SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Pendahuluan -perkara 2.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu. Rangka karangan: 1. Rangka karangan: 1.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.3.Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah.Penutup .Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2.Sebagai setiausaha.

Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Jika mahu hidup bahagia. Duduk termenung atas batu. Batu besar di tepi sawah. Orang susah jangan dihina. Saling hormat antara kita. Sedap rasanya buah melaka. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Kedai terletak di tepi kota. Jika kita tolong-menolong.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Kerja berat segera selesai. Jika hidup saling membantu. Dari Skudai pergi Masai. Sopan santun itulah kuncinya. Pergi kedai membeli peria. Pergi bersama Abang Long. Seandainya mahu orang suka. Kerja susah menjadi mudah. . Pergi ke kedai membeli tuna. Makan bersama anak nyonya. Tuna di masak cili api. Berilah sumbangan sebagai bakti.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 . Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. Isi-isi: i. Tulis syarahan kamu selengkapnya. Pendahuluan . tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv. Isi-isi: i. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. Rangka Karangan: 1. Rangka Karangan: 1. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3.4. Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. bertanya guru jika tidak faham iii. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan .

Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Mak Mah amat risau. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Pak Kasim tetap tabah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 . Akhir sekali. Hujan sangat lebat. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Di samping itu. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Seterusnya. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Walaupun rumahnya rosak teruk. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Angin bertiup dengan kencang. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah.

Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut.] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 .

Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1. Rangka Karangan: Format: 1.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut.Menemui kakanda… .Pendahuluan . Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut. Rangka Karangan: 1. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A . Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. Tarikh menulis surat 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu.memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain . saudara / saudari 5. Kata panggilan. Malangnya.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu .Pendahuluan menanyakan khabar .Isi-isi penting 1.mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . Alamat pengirim 2. Penutup surat 6.4.berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 .Penutup berjumpa lagi .berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Kata hadap 4.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya .

Siti : Saya sihat. Fatin! Ini Siti. Fatin : Tahniah. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan. Di samping itu. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 .Penutup . Fatin : Helo. khabar baik. Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Fatin : Jangan bimbang. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu. Akhir sekali. Seterusnya. Siti : Sama-sama. Saya di sini pun sangat merindui kamu. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Siti : Baguslah kalau begitu. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 . Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak.disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

3. Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. Rangka Karagan: 1. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3.Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Rangka Karagan: 1. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . Pendahuluan 2.hari dan tajuk berita 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya.3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Penutup . Pendahuluan -Tulis nama tempat.

Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Namun.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Apabila pulang dari sekolah.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 . kawasan balai raya .menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.bantuan kepada mangsa banjir.SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .

Nama AJK .tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan . Penutup : Pengakuan pelapor. Sediakan laporan tersebut selengkapnya. Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 . Pendahuluan: . Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3.lawatan dewan bahasa dan pustaka 3. Pendahuluan tajuk – nama AJK . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun.00 sebulan .perkembangan memberangsangkan .Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet . 2.keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab . tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku.Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .Tajuk .lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru . Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.mendapat makmal komputer yang baru .Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai . Rangka Karangan: 1.4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer.tarikh penubuhan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan : 1.bilangan anggota persatuan .

.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 .Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Apabila pulang dari sekolah. Namun. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.

Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 .

kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut. Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 .3. Rangka Karangan : 1. Tulis berita tersebut selengkapnya. Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu.Isi-isi Penting a.Isi-isi Penting a.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3. Rangka Karangan : 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b.Pendahuluan .Penutup -Pukul12. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias.

Nyatakan acara yang dijalankan d.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Indah nian suasana pagi hari raya. Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. Katanya. . Sebelum memakai baju baharu. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Namun. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Bagaimana keadaan sambutan c. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. Acara berjalan dengan lancar 3.b. air matanya membasahi pipimya. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka.

Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 .SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. 1. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. nama pemenang di garisan penamat. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

C 27.A 38.C 10.D 35.A 29.A 21.C 39.A 37.B 19.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.B 35.C 3.B 6.A 8.B 35.B 21.A 7.B 5.B 26.B 36.A 4.A 31.B 36.A 2.A 4.A 15.B 33.C 34.C 31.C 15.D 30.D 4.B 40.B 22.C 7.B 9.B 10.C 17.B 4.A 21.B 12.A 21.B 18.D 6.D 34.D 7.B 4.A 26.C 13.B 9.D 18.A 22.C 40.B 30.A 29.B 18.A 30.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.C 40.A 7.D 13.B 31.B 10.D 29.C 28.D 6.A 16.C 18.B 16.A 29.A 12.B 36.A 38.D 31.B 16.C 17.C 40.D 24.B 15.A 20.C 3.C 39.D 18.C 38.C 38.B 24.C 28.D 27.C 32.C 40.B 13.A 39.D 38.C 26.D 36.C 10.C 22.D 23.C 2.C 12.A 40.C 8.B 19.B 17.A 12.C 5.D 29.D 3.B 23.B 12.C 2.D 13.A 6.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.A 29.A 19.C 35.B 27.B 37.D 3.C 24.A 27.A 38.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.A 35.D 23.D 31.A 26.B 20.D 17.A 38.C 16.B 20.D 34.C 10.A 36.D 28.D 24.B 30.A 18.D 36.D 4.A 6.C 18.D 13.A 7.D 15.B 37.A 23.C 3.D 6.B 40.A 21.A 19.B 27.C 37.D 15.B 15.B 2.A 26.D 21.A 30.A 8.A 16.D 20.B 11.C 2.A 33.C 20.A 27.B 20.D 16.A 8.C 19.C 33.A 36.D 11.D 27.D 24.A 23.C 24.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.D 25.C 28.A 3.A 3.D 39.C 4.C 25.B 21.B 9.B 17.C 30.B 14.C 25.B 12.B 17.B 39.D 5.A 13.B 33.D 7.C 11.D 37.D 34.D 14.D 22.B 30.D 34.C 23.C 9.C 37.D 3.B 33.A 2.B 5.C 26.D 33.A 13.D 15.D 9.A 5.D 9.C 14.A 22.B 7.C 23.B 8.D 24.A 9.B 22.C 30.D 22.D 12.C 37.B 2.D 39.C 6.A 9.D 32.B 31.C 8.C 19.B 31.B 34.C 20.C 39.A 11.A 35.D 14.A 5.B 8.C 28.D 5.D 32.C 32.A 20.D 34.C 11.C 34.D 17.B 25.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.C 39.D 26.D 40.C 8.D 19.D 22.C 11.D 33.C 36.D 14.D 16.B 19.D 4.C 15.D 10.B 27.D 25.D 28.B 31.B 32.A 18.B 33.D 14.C 32.C 13.D 25.C 10.A 24.C 28.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .D 12.C 6.D 26.B 32.A 2.A 21.C 7.D 17.A 29.C 5.D 35.C 14.A 23.B 16.A 11.B 25.D 35.D 38.D 28.B 37.C 32.C 10.A 25.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.C 11.B 14.B 29.

D 13.B 15.A 4.A 25.A 38.B 2.D 30.C 7.A 4.C 37.B 19.C 29.D 12.B 33.D 5.B 32.B 24.C 14.C 37.B 9.B 22.A 2.C 9.C 19.C 33.D 23.B 38.A 14.A 12.D 7.B 35.D 16.D 2.D 40.C 2.D 24.A 27.A 2.D 10.A 9.C 34.B 29.B 18.D 28.D 39.C 15.B 39.D 26.B 32.C 20.B 34.A 20.A 5.C 10.D 40.B 2.A 18.A 35.C 17.B 6.A 20.A 25.B 24.D 26.B 14.C 15.C 31.A 6.A 5.D 17.C 6.C 9.D 6.C 28.C 8.A 37.C 29.D 20.D 5.C 21.B 20.A 11.D 40.C 7.B 6.D 25.C 13.A 13.C 23.C 27.B 30.D 3.C 28.D 36.A 30.A 24.B 4.B 32.A 40.B 19.C 10.D 32.B 10.B 24.C 17.B 7.A 7.D 39.C 25.A 37.A 19.B 14.D 16.C 21.C 17.C 12.D 23.B 32.D 40.A 27.C 4.B 36.A 39.A 16.B 24.C 31.C 37.B 36.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.A 11.B 22.D 27.B 39.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.C 2.C 11.C 28.C 38.D 19.A 13.C 36.D 31.A 21.A 4.D 26.D 8.C 20.D 20.C 26.C 15.B 23.C 34.D 11.C 28.D 36.C 22.A 28.B 11.D 21.D 9.D 25.C 3.B 35.B 13.A 28.A 21.A 18.C 17.D 25.C 8.A 33.A 21.A 34.C 23.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.B 28.D 40.A 26.D 22.A 15.C 25.C 26.B 32.C 10.B 20.B 11.A 40.D 37.D 32.D 11.D 31.B 36.C 5.B 38.A 18.D 27.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.C 40.B 16.B 5.C 14.A 17.C 38.C 33.B 12.C 6.C 10.D 21.A 8.B 23.B 14.A 24.D 34.D 23.A 39.A 37.D 3.C 15.D 14.D 27.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.A 9.B 14.B 31.A 35.B 38.C 4.C 13.D 13.D 30.D 35.A 12.B 3.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .A 15.D 22.D 4.C 3.C 36.B 8.C 27.B 7.D 13.B 35.B 10.C 26.D 22.A 35.A 21.C 3.A 27.A 22.B 17.A 30.A 33.A 19.C 19.B 26.B 29.A 33.A 23.B 4.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.B 15.A 12.C 18.C 31.A 30.A 6.C 34.A 39.D 16.A 16.C 3.B 12.A 31.C 25.A 39.D 2.D 9.B 16.C 38.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.D 22.D 24.A 8.C 33.B 16.D 34.B 17.C 18.D 8.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.A 29.C 7.A 3.A 29.D 6.B 5.C 18.A 38.B 29.B 36.A 34.B 29.B 5.A 33.D 8.A 18.B 31.C 11.A 9.C 19.A 35.A 10.D 30.C 12.D 32.B 30.C 37.B 7.

C 36.B 32.C 16.B 17.B 24.A 20.B 28.B 39.D 9.D 9.B 18.D 31.C 13.D 25.C 22.D 18.B 15.D 4.A 12.B 10.A 28.D 26.C 36.C 8.A 14.A 8.B 29.D 35.A 39.B 26.B 33.C 30.D 7.A 4.B 21.D 38.C 10.A 30.C 16.C 3.B 3.C 40.B 27.D 23.B 38.B 2.A 12.A 5.D 11.A 15.D 7.A 11.B 37.D 19.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.B 33.B 32.D 24.A 6.C 21.B 35.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.A 19.D 20.C 31.D 27.D 14.D 34.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .B 17.D 5.A 23.D 29.D 13.C 34.A 40.C 6.D 2.C 25.D 22.D 37.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.