P. 1
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik Bahasa Melayu Upsr 2011

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik Bahasa Melayu Upsr 2011

|Views: 3,066|Likes:
Published by Rina Mohd

More info:

Published by: Rina Mohd on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

i. Untuk soalan bergambar. Jawab soalan yang mudah dahulu. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. B. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Aneka pilihan kompleks. Kata tugas dalam soalan. D. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. 8. B. a. kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Aneka pilihan mudah. Baca setiap soalan dengan teliti. Empat opsyen jawapan A. Jenis soalan ialah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. i. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.C dan D 7. Empat opsyen jawapan A. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. iii.B. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih ayat yang betul. 6. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.C dan D b. 5. ii. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik.

4. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 3. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 2. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. 7. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. Kata tugas dalam soalan. 5. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 .

ejaan. lawan kata. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk.8. 3. 6. 5. 8. 7. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Memindahkan Maklumat 1. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. imbuhan dan tanda baca. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. lawan. penggunaan kata. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. Misalnya. 3. 2. 9. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. 10. soalan yang bertanyakan pendapat anda. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. 4. 2. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. bukan. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. Untuk menjawab soalan seperti ini. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. soalan yang menggunakan kata kecuali. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Nomborkan setiap ayat yang dibina. Misalnya. B. seerti dan sebagainya. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. isi-isi penting dan tajuk. Bacalah arahan denga teliti. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Pastikan terdapat pendahuluan. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. carilah jawapan yang paling tepat dan logik. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. 11. 4. 5. tidak benar. Binalah lima ayat yang lengkap. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . Menulis Karangan 1. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri.

semaklah karangan yang tertinggal. Karangan anda mestilah mempunyai penutup. 10. nilai murni. kesalahan dari segi tatabahasa. kebaikan.6. 3. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. tanda baca dan sebagainya. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. C. pengajaran. 5. Pastikan ayat-ayat gramatis. 9. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. Setelah selesai menulis karangan. Misalnya. ejaan. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. ejaan. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. 7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. 8. amalan baik. 4. Membina ulasan 1. 6. contoh yang kurang tepat. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. tanda baca dan sebagainya. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . faedah dan sebagainya. yakni kesimpulan tentang tajuk. 2.

6. 8. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. “___________. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3. 5.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 .SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. A B C D bagi pada sejak supaya 4.

Jangan jadi seperti __________. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. A dari B kepada C dengan D daripada 14. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 13. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat.khidmat masyarakat Kampung Berkat. Setiap pagi. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. 15. _________. Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. 17. A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan.

I. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. III dan IV II 23. suhu berada di bawah paras beku. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19.royong. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18.I II III IV A B C D 24. paras air sungai akan meningkat. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. II dan IV I. II dan III D I. A I dan II B II dan IV C I. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah. Ya. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20. II dan III I. Pada musim sejuk yang melampau. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba. 22. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. Pada musim hujan. III dan IV II.

Di samping itu. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. II dan III I.45 pagi di medan perhimpunan. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. A B C D 30. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. 29. III dan IV II. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. Penglihatan datuk saya masih jelas.” kata pengawas kepada murid itu. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. Pemandangan di situ nian cantik. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. I dan III II dan IV I. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. III dan IV I Sempena Hari Bapa. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. I dan II I dan III I. Pilih ayat yang betul. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu.26. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. III dan IV 27. Tidak saya yang menconteng dinding itu. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7.

.. 1 SEPTEMBER 2010. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Majlis pelancaran bermula pukul 9.. Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan.. Seramai lebih kurang 50...... Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 . menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah. Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan.. Pada cuti persekolahan yang lalu...... Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah....khusus untuk murid tahap satu. Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan. Kelab Kaunseling.30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010.. Acara yang boleh disertai oleh 33. guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar.. Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid.... ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha.. 31. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.. majlis ini? A B C D 32......000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu.. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34. Roselaili ..00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah. Sebelum acara sambutan berakhir. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan..... B C D 35.. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya...... Disediakan oleh. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah.. Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut. Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah.... Memupuk semangat cinta akan tanah air. saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya.... Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara.. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara.

Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Macau . China. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. Cina. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. 36. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Hong Kong. Singapura dan Taiwan. Punjabi.30 malam. Diadakan di Dataran Putrajaya. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Indonesia. Orang Asli. Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Seramai 1. India. Jepun. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia. 2010? A B C D 37. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38.600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. Filipina. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. New Zealand. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. Seramai 50.

A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. basikal dia tidak mampu memilikinya. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. sehingga basah kuyup. A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 .

A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. II Menurut kata orang tua-tua. kawasan ini agak keras. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu.”kata Perdana Menteri. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan.” kata Cikgu Raziah. D. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. II. dan IV C I. Rumah itu tercantik. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. B. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. dan IV D I. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. C. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. III Suasana malam itu sunyi sepi. IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. II. III. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. Meja makan itu terpanjang. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. A I dan II B I. III. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Abu berasal daripada Perak. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. 26 “Nani.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. A.

Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. menghancurkan pihak jepun C. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. A I. dan III B I dan IV D I. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. berbakti kepada kampungnya D. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Di zaman sains dan teknologi. III. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. Bisa ular telah merebak. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. II. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. bercakap melalui radio B. Tambahan lagi. A I dan II C I. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. pengisytiharan melalui akhbar D. Bakhtiar sudah tua. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. dia tidak ada tempat bergantung. III. 31. menyesali perbuatannya C. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. Kini. II. berkhidmat kepada negara B. ketika berada di situ. II. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. dan III C I. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. dan IV D II. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Sebelum itu. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. 33.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. dan IV B I. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. II. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup.

guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Untuk membalas perbuatannya D. : Boleh saya temuramah saudara. Majlis Sukan Daerah 37. Kaki Bakhtiar telah busuk B. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. Latar belakang kejayaannya D. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. mengotakan B. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. Apa salahnya. Penglibatannya di sekolah C. mengumumkan 35. : Boleh. : Selamat pagi. Pemberita Harun Pemberita 36.Pada pendapat kamu. mengampu pihak Jepun C. Polis B. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. : Terima kasih.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud. Hadiah yang diperolehinya 38.B. Perasaannya B.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. 200 meter dan 4 kali 100 meter. Acara 400 meter C. menjelaskan C.Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. Untuk membuang bisa ular C. A. Sekolah D. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. pelajaran jangan diabaikan. menerbitkan D. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah.. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Acara lompat tinggi D. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. Akhbar C. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. : Terima kasih. Acara 100 meter B. daerah dan negeri. Selain itu.. Jangan lupa. menjadi seorang penderhaka 34. memukul seorang ibu tua D. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. Selain itu.

Suruhan C. Galakan D. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B. A.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16.. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40. A..maksud. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 ..Pernyataan berikut adalah tidak benar.. Harun menjuarai permainan badminton C. Pujian B.

” tanya Nurul kepada Umairah. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 .” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.

A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya.Gambar 7. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 . A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh.

A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. 16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15.

A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Jet itu meluncur amat laju sekali. ” kata Cikgu Firzanah.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. B Saya hendak menasihatinya. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. D Carilah buku itu sampai dapat . Besar nian rumah orang kaya itu. saya terlupa membawa wang! C Wah. tetapi dia tidak peduli. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . C Pulanglah kepada jalan yang benar. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. cantiknya lukisan awak! B Eh. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Nenek makan amat lambat benar. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya.

sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. II dan IV I. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. III dan IV II. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. A B C D I. 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. Daftarlah segera. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. Klang. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. II dan III I. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. D) Tarikh tutup penyertaan. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah.

Akhirnya. C Permainan yang mudah dipelajari. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. B Menarik minat orang ramai. Daripada melambung bulu tangkis. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. Pada tahun 1877. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. Seterusnya. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. undang-undangnya telah diperkemas. pada tahun 1893. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. Colonel H. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Namun begitu. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis.Q. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 . Berikutan itu. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton.Q. Shelby.

B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan.oleh tentera British. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. A B C D 2. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an. jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali.

menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9. A B C D Gambar 4 6.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum.” pelawa Bentan kepada Demang. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7. Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ . Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita. berehat di teratak _______ ini. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel.

10. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 . A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. 18. sesisir sesikat setangkai setandan 12. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. 19. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. A B C D 17. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15.

“Bersabarlah. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. 25. 23. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. A Eh.” kata Pak Taha. 20. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. 24. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. A B C D Hai. C Cis. Tentulah Alina. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 .Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. Murni. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. Ini semua dugaan Tuhan. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan.

IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. III Bayi itu lapar maka dia menangis. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. KAJANG. Seorang pemandu D II. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. soalan-soalan berikutnya. berbagai-bagai langkah telah diambil. III dan IV sahaja 27. Mangsa telah kehilangan dompet. Selain terdapat kesan tikaman di dada. II dan IV sahaja II dan III sahaja I. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. IV Demi Tuhan. . III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. III dan IV sahaja 30. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. I Ikutlah rasmi padi. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. 26. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. IV Pantun ialah cabang puisi lama. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja. I Demi keselamatan penduduk kampung. lelaki C I. III dan III sahaja II. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. Sesiapa yang 29. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. B II dan III sahaja jam tangan. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. dibuat menggunakan pisau lipat. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. II dan III sahaja II. 28. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. telefon bimbit dan beberapa barang C I. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. II dan IV sahaja berharga yang lain. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk.ulang kali. Motif serangan tersebut masih D II. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel.

Lambang kebebasan. Malaysia bumiku merdeka. Pembela nusa. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan. Perjuangan seorang putera bangsa. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. Bumi muhibah berbilang bangsa. D Dia diserang ketika sedang bekerja.adalah rompakan. 31. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. Kami banggadi bawah danMalaysia. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. 32. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. 34. Tidak mahu ketinggalan. Perjuangan suci tanpa titisan darah. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. Bumi yang kaya dengan budaya. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. Perjuangan bapa-bapa kami. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. Malaysia! 31 . Oh. Kami Kami mampu menjulang namamu. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. Yang bersemangat waja.

C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. 37. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. 36. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.” kata Mak Piah kepada Amin.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton . A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 . A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul. A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari. A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. Sebentar lagi pulanglah __________ . 1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati.

.. Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 .. akhirnya kami juga yang dipersalahkan............. A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan. A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain. A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan.. A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas...” kata Faizal kepada abangnya. A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya. A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam.. A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang.. ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu. A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu.... A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang.. Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja. Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan... buah B buah .jalur D buah............ Bak kata orang_______________________.....____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya..9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan.... A biji .. A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut........bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin.....batang C deret .

Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. Dengan secepat kilat. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. II dan III sahaja I. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.” kata ibu kepada Siti. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. II dan III sahaja I. Emak sedang menjahit baju baharu adik. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka.

B Menguji ketabahan hari Hilmi.” kata Hilmi. Setibanya dirumah.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. membonceng basikal kawan. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. Selepas mandi. Kasut itu sudah lama Amin pakai. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. Hilmi. Perangai Amar memang begitu. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Amar hanya memerhati dari jauh. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. Oleh hal yang demikian. menunggang basikal. Hilmi diam sahaja. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. kita perlu menghormati guru. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. “Tak mengapalah. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. Amin. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah. “Bersabarlah. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. Hjilmi bersalin pakaian. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. Selain daripada itu . C Mententeramkan perasaan Hilmi. Mentangmentanglah dia anak orang berada. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah.

ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 . Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. lompat jauh dan lontar peluru.C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. 28 FEBRUARI 2011. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. Disediakan oleh. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. lari memancing botol. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya.00 petang. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. Selain itu. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . D berasa tersinggung. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. B selalu diejek oleh Amar. Majlis bersurai pada jam 6. 200 meter kelas A dan B.00 petang. 100 meter kelas A dan B. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. Acara sukan dimulakan pada jam 2. C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. termasuklah acara lompat tinggi. Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Abdul Razak . Beberapa acara sukan untuk guruguru. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. lari mengepit bola getah. Rumah Biru dan Rumah Hijau. mengisi air dalam botol. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Walaupun dijalankan secara sederhana. dan lari membawa gelung rotan. Farid bin Tajul Ariffin. B dan C. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Rumah Kuning.

___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas. Semua murid menyertai acara sukan tersebut. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar .” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh. berehatlah dahulu. A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 . A B C D Acara sukan bermula pada awal petang.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan.

5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu.. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya. A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah. A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab.... A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi.B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.mahupun sedangkan .. tambahan pula bukan sahaja . A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. _____________ kejadian ngeri itu......bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman. A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian..malahan bukan sahaja . A B C D jangankan . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 ..

mencuci menggunting . IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami .... A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian...... Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut. sambil menyelam sambil minum air. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan.. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang.menyental mencantas . A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 .A B C D 12 memangkas ........memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai. B di luar merah.. 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat. A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian.... Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu. A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah .. A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________... tepuk dada tanya selera. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi. sediakan payung sebelum hujan. A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia. 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu... di dalam pahit.. Pilih perkataan seerti bagi tenat..menyapu memotong . I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu....

Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini.30 Pilih ayat-ayat yang betul. II dan IV D I. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal.A B C D 23 I I dan II III dan IV I. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. Wajahnya mirip ibu saya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. A I dan II B III dan IV C I. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. Baju itu sudah lusuh. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. ibu berleter sepanjang petang. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. A B C D Soalan 28 . Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. II dan IV II. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara.

Contohnya labah-labah rumah. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. B nyamuk mudah terperangkap. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. I dan II II dan III I. C mangsa dapat menembusinya. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 . Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. C Mempunyai wajah yang menakutkan. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. B Mempunyai banyak mata. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. I dan II II dan III I. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. II dan III II. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. II dan IV I. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. Ia berbeza daripada serangga lain. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata.

00 pagi esoknya. D Menghargai layanan keluarga rakannya. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . Lot 456. Kini musim buah-buahan. jawab soalan-soalan berikutnya. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. B Mengimbas kembali memorinya. 38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. Alhamdulillah. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. sihat wal’afiat. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Selain itu. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. B Menikmati buah-buahan tempatan. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. C Menceritakan pengalaman lawatannya. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. Yang benar. Kemudian. Kelantan. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. Andainya ada masa terluang. Saudari. Saya dan keluarga di sini. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami .Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah.

A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat. A. D Dengan kereta api. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. mengaul B. meramu C. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. A. tabung D. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A.anak ikan di dalam kolam itu. mendesak 1. serambi C. C Pulang bersendirian. menggagau C. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . Basri_______________ anak. B Dihantar oleh kawannya. loteng 4. memujuk B. menggaul D. tambang B. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. memaksa D. merangkap 2. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. merayu C. merangkum D. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

A. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. seberkas… batang 14. incang.kejaran terpinga. A. membawa D.lebih lagi C. B. A. menjinjing B.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. Memetik C. mengesek D. Juruhias D. 15. dirosakkan D. selagi meskipun C. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 . lantaran D. A. bergerak. dihancurkan dmusnahkan C. lebih. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak.incut B. buruk siku kepala batu C. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. menakutkan C.gerak B. menatang 6. D. Meniup 16. penakut ketakutan D. A. sementara. 13. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. dirobohkan 7. tambahan pula oleh itu D. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. 11. Jurulatih A. Jurubina Jurukimpal C. sebelum sehingga C. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang. B. B. pontang.larian berkejar. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. berlari. membimbit A.lekuk D. selagi D.panting C. 5. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. lepas tangan 9.tiba. A. lekak.balik C. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. panas baran D. A memalu B. ditakutkan B.pinga C.10. bolak. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. 12. selain itu 8. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian.

Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini.Mereka ke sana untuk mencari kerja. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . B. B. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21.samun itu. takut kerana salah D. johan D. Seperti anjing dengan kucing B. A. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D. D. A. menghalang B. menggalak C.17.” kata Aziz kepada Hamid. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. A. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B. A. Seperti langit dengan bumi C.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini. menunaikan D. A. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura. Tidak kami menebas semak.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora. 23. A. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. C. Berani kerana benar. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya. A. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. C. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18. Badrul bukan mahu makan sayur itu.” kata kakak kepada Faridah. elok C. 22 . Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. D. Ahmad meminjam gitar saya B. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. pintar B. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Genggam bara biar sampai jadi arang 24.

Bangunan lama. B. C. II. II dan III D.murid hadir ke kelas itu. I dan III B. III. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. Berhati. Semua gunung. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. A. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. III.ganang di kutub Utara dilitupi salji. Sudah sebulan kerja.B. I. IV. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. dan IV I. II. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . I dan III C. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya. Banyak murid. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. A. I. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. III dan IV D.ayat yang betul. III. II. IV. I dan III B. Penjual barang. Pokok. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. 25. B.kerja itu bukan sahaja kami buat. 27 I.II. III. II dan III 26. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. D. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. II. II dan IV D III D. I. I. III dan IV I dan IV C.barang antik baharu pulang dari pejabat. II. IV. II dan III I. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. IV. Ii. A. III. Kerja. I dan II 30. C. III. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. II dan III C. IV. II dan III II dan IV D. D. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. II dan IV C. I. III dan IV 29.lama di pekan itu akan diruntuhkan. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. A. I.kerja itu dilakukan oleh saya. III dan IV I dan III D. II. III. II dan IV B.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. I dan II 28 C. I dan IV A. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

A. Kenderaan. 1. A. saya… dia 7. remuk B. membuai. mereka … beliau D.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________. B. mendukung D.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat. selagi C. A. mengelek B.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4. kita … awak C. Encik Salleh akan menolong orang. melambai. kami… nya B. sehingga B.ngibarkan D. menyanyikan D. sewaktu 6. musnah A. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. mengangkut 3. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A. mengibar.lambaikan 2. A.gerakan C. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . sebelum D. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. mendokong C. 5. menggerak. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu.buaikan B. hancur C. parah D. melagukan menyampaikan C.

Jurukimpal 17. Segugus… selonggok C. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi.”kata ibu kepada adik. nyiur gading 13. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. daif C. taburan 16. bertaburan D. A. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. Sungguhpun… namun C. mencadangkan D.A. akan. ditaburkan B. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. 8. C. kedai buku B. buruh A. mencuit D. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. Jurujual D. dahsyat D. tenang. menjahit C. oleh C. menyelia C. pasang B. menggunakan B. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat.akan 15. lembar D. dari A. Seikat… sebuah D. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu.” kata nenek. Daripada… lebih baik D. kepala angin B. helai C. menolak B. bentuk 18. 20. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. memintal D. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. Setandan… sebuah B. lintah darat D. mencalar A. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu.”kata Pak Tam kepada Abu. daripada B. menenun A.masak D. antara D.donat itu. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. Sebutir… segugus 19. A. A. pelik B. menaburkan C. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. kedai kasut D. kepala batu C. meriah 10. menghulurkan C.”____________________ melepak di sini. kedai kain 12. menyulam B. Baik… mahupun B.tenang B. majikan B. Jangankan… pun 14. betul. menguis C. A. mekanik D.betul C. 11. kedai runcit C. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. Juruukur 9.” kata Khalid kepada kawankawannya. masak. A. A. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. A. Juruaudit B.

Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. D. Faris meminta Riduan menunjukkan cara. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. 25. I. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. II dan III D. III. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. C. Faris ditunjukkan cara. 23. murah C. II dan IV C. D. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. I. 26. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. I. III dan IV D. II dan III B. IV. A. Riduan menunjukkan cara. penilaian C.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. A. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. A. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. A.cara membuat tabung buluh kepada Faris. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. pergolakan D. I dan III B. Anak.” kata Farina. D. tulen D. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A. B. I dan II C. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . Haikal memukul ular itu dengan rapat. IV. peristiwa 22. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. B. II “Haus rasanya tekak saya ini.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. III dan IV 28 24. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. 27. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. tahan B. pengajaran B. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. C. B. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. III. I. II. A. D. Saya akan menyertai pertandingan tersebut.21. II.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus.cara membuat tabung buluh. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C.

Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. 7. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. II dan III C. Cara. Cara. 1. 5. II. Terdapat beberapa gred yang dijual. jejari rim dan di bawah bampar. Aisyah. I. 31. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. diubah suai C.tompok akan muncul apabila air mula kering.balar. Perkataan dirumus bermaksud A. Mencuci dengan air yang banyak D. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. kemudian jawab soalan. 2.ayat yang betul 29. sejuk. Emak sedang mensiang ikan keli. II dan III D. III. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. Untuk menghilangkan calar. Paling penting. D. C. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat.cara membaiki kereta yang betuk.cara membasuh kereta yang betul. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. Cara. D. IV. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. Pak Kasim sedang mengetam papan III.soalan berikut. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok.cara memilih cat kereta yang bagus. 6. Basuh kereta dengan kerap. II. 3. dikaji B. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Cara. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. diuji D. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 . B. I. I. B. I dan IV B.cara memilih kereta yang tahan lama 32. Jangan gunting majalah itu. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. 4.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. A. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. C. diformulasi 34. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat.

B. D.0 peratus pada arus 2 knot 36. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. menggunakan tenaga ombak laut C. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35.kapal Untuk mengecas bateri semula 37. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. Menghilangkan kotoran dan habuk B. B. Apakah tujuan penggunaan boya? A.5 Hertz ( Hz ). ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. D. alat memproses dan komponen sensitive.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 . ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula. C. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut. Membuang tompok.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A.B. C. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah. B. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. kenyal kekak baik ringan 38. C. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. D.tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal. kemudian jawab soalan. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. ♥ Frekuensi : 0. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut.

Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C.40. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A. Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 . Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D.

A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu.

A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________. segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ .lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas. A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. A B C D Kendatipun……. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . _________ perangai Osman tetap tidak berubah.. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah.padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. Ehsan. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan..walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun.namun Sungguhpun……..

A rambut sama hitam. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. Bak kata pepatah ______________________. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. hati lain-lain B lembu punya susu. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. . namun kami turut didenda oleh guru besar. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi. A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat.

III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. C Penyakitnya semakin pulih. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. nenek saya sihat sejahtera. D Doktor belum memberikan jawapan. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. B Ya. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan.” kata orang itu kepada pihak polis. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. II dan III sahaja I. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas.

Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. Ketika itu. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. Malah. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. Secara kasar. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. Kebanggaan itu memang wajar. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. II dan III I. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. harga getah keping. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. III dan IV sahaja D II. A B C D I dan II II dan IV I. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap.

J. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka.J. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. Yasin Abdul Wahab. Sarjan Jamil Mohd. Ibrahim Adam. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. Platun ke-6. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. Pertamanya. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. D Ketua Kampung Lenga. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Muar. Oleh sebab itu. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. Lans Koperal Jidin Omar. tentera British berpangkalan di Lenga. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. amat sukar dikenal pasti. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. Jaafar Hasan. Bagi Johar Katan. Dalam peristiwa itu. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu. Hassan Othman. C Anggota Unit Platun Ke-6. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. 75. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung. Walau bagaimanapun.

B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar. C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 .38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor.

A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . Pada pagi itu. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu.Sekudai.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini. Johor.

22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. Dia menjaga makan. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 . dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. minum. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. 23 Benar. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai.

A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya.11 dan 111 11. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.11 dan 111 11. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 27 I 11 dan 111 1 . II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia.11 dan 111 1.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 .111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul.

Oleh itu.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri. permainan dan unit beruniform.rintangan dan dugaan.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant. Tidak ketinggalan juga. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan .Johor pada 12 Julai 1929. muird-murid digalakkan menyertainya . Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah.C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah.Beliau berasal daripada keluarga miskin. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Contohnya. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai. Contohnya melepak. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah. Dalam arena puisi.Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan.. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. D enam jenis.Antaranya.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan. Dengan itu. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum. A tiga jenis.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada .Di samping itu.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja. A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah .kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 .Kota Tinggi .dapat mengeratkan tali persahabatan. merayau-rayau. bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya.dan novel.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air .Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Semua murid diwajibkan menyertainya. Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili . Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti. cara mendirikan khemah dan sebagainya. B empat jenis..Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. C lima jenis.cerpen. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah.

36. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. tabah dan kuat semangat. pendiam dan berani. penakut dan cepat berputus asa. B Kerana beliau tidak suka belajar. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. Pendidikan yang tinggi. 39. penyedih dan lemah lembut. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. 37. Pengalaman dalam bidang kesenian. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 .memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38.

A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 .6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah. A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara.. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda.” Kata Sani kepada kawannya. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. A butir . 1 Setelah diijab kabulkan.. A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil.

batang pohon .” ujar emak memberi penerangan kepada kami.. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 . A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu. A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka.. A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut.” kata hakim kepada penjenayah itu. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai. A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu... A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya.. bilah buah .. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit. puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.B C D 10 biji . A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya.

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

D wang tunai dan sijil penghargaan. kelas. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. B berjimat-jimat. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. B hamper dan sijil penghargaan. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. D beransur-ansur.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. dan nama sekolah. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. C bertolak-ansur. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . C wang tunai dan sijil penyertaan.

Azman selalu sakit perut. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A kita C kamu B kami D kalian 2. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11.” kata Rizal kepada rakanrakannya. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. A sekali C agak B paling D kurang 13. ____________. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A telah C akan B pernah D sedang 10. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. A akan C dengan B pada D kepada 7. A hairan C bangga B terharu D kagum 6. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. 1. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. ___________. A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12.

Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk.” kata Badrul. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________.. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal.. “_________ berpeluk tubuh sahaja. A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. 26. ulas D ulas . Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah..B betul D paling 18. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut. ______________. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.” kata ketua pasukan itu. ulas C butir . Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu.. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . barangan yang dijual tidak berkualiti. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25.. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21. A pangsa ... ulas B biji . A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23.. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. pangsa 17. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20.

D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. Kemudian. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. 27. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . II dan IV D II. B Benar. 28. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. jawab soalan-soalan yang berikutnya. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. III dan IV D II. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. C I. I C I. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. A I dan III B II dan III 30. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar.

Sehubungan dengan itu. Dengan pendapatan sebanyak itu. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . Esah binti Senik. Tuan. terima kasih. 4. 16200 TUMPAT. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. Pegawai Kebajikan Masyarakat. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. 2. 31. Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35. Sekian. Untuk makluman pihak tuan. 15. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti.. Bangunan Kerajaan Persekutuan. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34.. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. saya tidak mampu untuk menyara keluarga. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Untuk makluman pihak tuan juga. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. Bagi menyara keluarga. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Yang benar.00 sebulan. 20 JANUARI 2011. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. Kampung Tebing. 16200 Tumpat. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. 3. Pernyataan yang berikut benar kecuali .

Puan Esah menyara keluarganya melalui ... A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39..C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37. A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38. Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 . Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40.. Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah.

Selepas pulang dari pejabatnya. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari.C dan D. B. A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. A buruk B kusam C cerah D pudar 8. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. Pilih jawapan itu. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. A dia B kamu C kalian D mereka 4. ada satu sahaja jawapan yang betul. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. Antaranya. Gambar 1 1. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. Pada setiap hari Khamis.

Skudai. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . Dia menjaga makan. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A dari C kepada B pada D daripada 14. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Gambar 5 11. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. Johor. 15. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. ___________ dia buta. 12. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan.

Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. 24. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.Gambar 7 18. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. A tegas B ceria C gusar D berani 21. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. 23. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. 22.

Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. II dan III D II. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. Menurut siasatan awal pihak polis. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. Kirakira dua bulan yang lalu. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. C I . C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. 26. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. I C I . III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.30 malam. III dan IV 30. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. II dan III D I. 25. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. A I dan II B II dan III 29. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. 28. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. Karim memetik gitar di beranda rumahnya. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. II Setiap petang. keluarga berkenaan masih belum tidur.Universiti Putra. Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. KUALA KANGSAR. II dan III D II. A I dan II B I dan IV C I. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. A I dan II B II dan III 27. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. Semasa kejadian.

Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. (c) Nama. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan.00 pagi. C pembantu peribadinya dengan perompak. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. pukul 9. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri.berlaku. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. D pegawai keselamatannya dengan perompak. Kuala Kangsar 33. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. naib johan dan tempat ketiga. 34. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. Kuala Kangsar C Jalan Merak. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. Syarat-syarat Pertandingan: 1. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm. 2. B pembantu rumahnya dengan perompak. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Kuala Kangsar B Jalan Merbok. 31. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing. Mereka yang berminat. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35.

D Lukisan yang ditulis nama.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40.Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37.36. D wang tunai dan sijil penghargaan. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan. kelas. B hamper dan sijil penghargaan.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. KERTAS SOALAN TAMAT 38. 39. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya. C wang tunai dan sijil penyertaan. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 .

pokok C keping .Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.. A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang.. A helai . kaki B bidang .. A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan. pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________...” kata guru kepada muridnya. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 . A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara.. 1.Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos.

A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan. kita boleh berjaya dalam semua bidang. A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat. A terselamat 88 .” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya. A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu.. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________..B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu... A pintu . A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah. batang C deret . pohon B buah . rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur.. A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu..

21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya. A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan.Johor Bahru. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 . 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 .

... ataupun walhal .. malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D di . A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 .. 15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya. entah sama ada . di di . pada dalam .. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa. A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu. A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja. A B C D entah . inikan pula bukan sahaja ....negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut... antara antara ..” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara.. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari.. 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya.. A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan. A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan. Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan.

Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 . Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. I dan II I dan IV II dan III I. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. I dan III I. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya.di belakang rumahnya. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. II dan III I. Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat.” kata ibu kepada Syafiq. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong.D 24 II. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. barulah bermain badminton. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya.

Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. pak cikku ketawa berdekahdekah. mencari buah berangan dan sebagainya. Nenek sangat marah. Malam itu aku demam. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. Salah seekor daripadanya menyerangku. Biasanya selepas sekolah. “Kerja cangkul angin. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku.Tapi itulah yang seronoknya. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian. Apabila tiba musim durian. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Pak cikku lagi cekap. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. Tapi pak cikku baik orangnya. II dan III II. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 . Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. I dan IV II dan III I. Namanya Kamal. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. Pak cikku memperbesar rumahnya. Aku mengaduh kesakitan. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. Kami berkawan baik. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. Tahulah kami apa sebabnya. Kini. I dan II I dan III I. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Suaminya bernama Ruslan. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami.” kata nenekku. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. Tapi kami tidak pernah serik. II dan III II. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. Setelah dipungutnya buah durian itu. dia masuk semula ke biliknya. mengail ikan. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. Maziah bertanya lagi. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. Dalam gelap. Kepalaku bengkak. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu.

. ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu.. Selepas persembahan... Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) ………………………….40 Baca laporan di bawah. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. Dalam ucapan perasmian. guru-guru dan murid-murid. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis.. ..00 petang. Sekolah Kebangsaan Seri Murni... Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009.33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. bermula pukul 2. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. 23 FEBRUARI 2009. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Seterusnya. Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG.. Kota Bharu.00. Pegawai Pelajaran Daerah. sijil dan wang tunai berjumlah RM200.. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah. Noraini menerima sebuah trofi. daerah dan negeri. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. nasyid dan koir.. Disediakan oleh . Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Selepas ucapan perasmian. Sebelum bersurai.. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. ibu bapa. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 . Persembahan murid diadakan selepas ucapan. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu.C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan. Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009.

A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. 6. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. A dia B kami C kamu D mereka 3. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. bawang. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. 10. Bermula dari sekarang. serai. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. Walaupun nampak remeh. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Mula-mula sekali kisar cili kering. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4. halia dan belacan. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. 1. ________ goreng ikan bilis hingga garing. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu.

D jambatan 15. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 . A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. A uzur B lama C lanjut D matang 17. 21. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16.jalan. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas . __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. Pada zaman purba. Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18.

Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. 27. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. III dan IV I. B Kalau Azrul dipilih. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. II dan III I. Badan Amin meninggi dengan cepat. III dan IV Cepat bangun. C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. tentulah ayah dan ibunya gembira. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. Pilih ayat yang betul. C Entahlah. 28. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. I II Tolong pasang kipas dinding itu. II. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. jangan meninggi diri. Soalan 28 25. B Aliman akan melukis gambar itu semula. 26. 24.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. matahari telah meninggi. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. I dan III II dan III I. Nada suaranya meninggi tanda marah. A B C D 23. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak.

IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. 35. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . Kota Bharu. pelbagai aktiviti dilakukan. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. Semasa cuti penggal yang lalu. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. Pak Mat dan Mak Lijah. 33. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. Ibu bapa angkat Zulkhairi. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. Pada hari terakhir di sana. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 31. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. 29. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. D Menjala ikan dan menamam padi. setengahnya perempuan. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri.

yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. 36. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. Sekian. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. lampu brek. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku. izinkan saya 40. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. Sebelum saya mengundurkan diri. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. Contohnya rehat . terima kasih. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. untuk digunakan. Kecuaian inilah yang telah mereka. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Selanjutnya. berlakunya kemalangan jalan raya. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. Malangnya. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. lampu isyarat. kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. dan cantik. Hadirin yang dihormati. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas.

Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4. Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya..” Hamdan bangun_______ berkata.kita Dia. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9.engkau Kalian. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.. Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 . A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah.. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6.. 1 “ ______ pulanglah dahulu..saya 5.kami Kau.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya. A B C D 2 kamu. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias.. 3 7. A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat..

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 10. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung. _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. 11.D manakala 12. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. 13.

Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. A retak B rapuh C belah D rangkup 18.II. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 . Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D I dan II II dan III I. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi. 25. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19.D mengangkat 22 I 17. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. II dan III I. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . Air laut bergelora pada waktu petang. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan.

II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. 29. mereka turun ke gelanggang untuk menang. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. III Pak Mamat makan goreng cempedak. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 26. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. A B C D Dengan semangat yang memuncak. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. 28. A B C D 30. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh. A B C D Untuk memelihara hutan. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. Dengan semangat yang menyalanyala. mereka turun ke gelanggang. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. terutamanya di Kampung Air. mereka turun ke gelanggang. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . 27. A Saya hendak berjumpa Noni. I Kami akan berjumpa di lain masa.

Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. Udaranya bersih. D Banyak pekerjaan di kampung itu. tukang paip. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. Apabila bandar Sandakan membangun. B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. 34. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. C Mereka sukakan keadaan tepi laut.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. Bagi mereka. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. Kedua. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. tukang elektrik. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. kehidupan di kampung air lebih selesa. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. Di Kota Kinabalu dan Sandakan.

C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. 36. Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. 39. Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 .

” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 . A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki.50.

walaupun Biarpun . namun Sungguhpun . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 ..___________ dia tidak pernah meninggi diri. A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula. tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya. ______________. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu. A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal. A B C D Sekalipun . A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol. Awanis berasal daripada keluarga yang kaya..... dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya..8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. jadi Walaupun .

Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. Kesatlah air matamu yang gugur itu. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual. _____________ mereka tahu rancangan kita. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. takut kerana salah sesat di hujung jalan. Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 . Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja. II dan III sahaja I. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. duduk sama rendah berani kerana benar. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak.

A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. I dan IV sahaja II dan III sahaja I. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih.” kata Encik Tan kepada pekerjanya.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. II dan III sahaja II. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih.” kata Encik Tan. “Lapkan meja makan itu dengan bersih. A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih. 26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. “Meja makan itu perlu dibersihkan. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan.” kata Cikgu Suzana. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam.” kata pekerja kepada Encik Tan. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah.

Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. Kemudian. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum.Soalan 28 . jawab soalan-soalan yang berikutnya.30 Pilih ayat yang betul. II dan III sahaja I. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. III dan IV sahaja Soalan 31 . Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. Masakan ibu saya paling sedap sekali. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 . Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. II dan IV sahaja II.

Dengan pendapatan sebanyak itu.00.. Jika tidak dapat menoreh. 18000 KUALA KRAI. 4. Kampung Temalir. Robiah binti Salleh. Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali . 12 APRIL 2011. Tuan. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. 2.B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Tingkat Bawah. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. Bangunan Kerajaan Persekutuan. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. 18000 Kuala Krai. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. Sekian.. Untuk makluman pihak tuan. 3. Bagi menyara keluarga. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. Yang benar. 42. Untuk makluman pihak tuan juga. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. terima kasih. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Dengan ini. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450.

B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 . Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1.

menikmati makanan. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal. Rangka karangan: 1. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.mendidik. Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Aktiviti itu bermula pada pukul 4.Sekian. * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. Penutup . Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru .ikan bakar.mengambil gambar . Rangka karangan: .ucapan alu-aluan 2.tempat yang dilawati . Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. terima kasih.00 petang. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga. Pada setiap hari Rabu.(Format ucapan) 1. ibu bapa.harapan kepada rakan-rakan . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. 3.tempat menginap –hotel . Penutup – gembira. laksa 3. membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan. calet . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Sediakan ucapan kamu selengkapnya.Pada cuti persekolahan yang lalu. Pendahuluan .cara ke sana – kereta/bas/keretapi . Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . Isi-isi: . Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut. sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan.dll . dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.

dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Semasa berjumpa dengan guru. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Akhir sekali. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah. Apabila sampai di sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.Petang itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Oleh itu. Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 .

Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah. Pendahuluan 8.00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9.teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah .kursus dan bengkel .meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan .30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3.30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9.tujuan . Ringan tulang pada yang perlu.murid-murid tahun enam . Sambil berehat makan kuini. Perintah bapa mesti turuti. Penutup 12.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.teknik menjawab soalan .lasak .nama tempat 2.00 pagi .Kem Motivasi 2007 . Pagi-pagi menyapu sampah.seimbang .Penutup murid yang cemerlang . Berjalan jalan ke Kuala Kubu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. tarikh: 1.00 tengah hari . Pasti hidup akan dikenang. Penat berjalan duduk bersembang.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu.Pendahuluan: Hari . Cakap ibu jangan dibantah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 .Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah .memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3. Mari mananam pokok pegaga.pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2. Pergi membeli ikan tenggiri. Isi-Isi Penting 8.Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam .murid tahun enam .1. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti .

Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Jangan suka membuang masa. Akhir sekali. Orang berbudi kita berbahasa. Cincin berlian indah sekali. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai. Nanti rugi diri sendiri. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 . Oleh itu. Kelak nanti diri binasa. Jangan suka meninggi diri.Beli juga ikan gelama. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Gelang emas gelang suasa. Seterusnya. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.operasi gega. Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3..ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2.Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya.bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi . Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Isi karangan: .tumbang 3.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Rangka Karangan: 1.

Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis.menyokong tajuk.dapat mengatur pemakanan harian . Sebagai pencadang. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . tersebut makan di rumah . Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. guru-guru.menyatakan pendirian sekali lagi . Penutup . Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya.Anda menyertai pertandingan perbahasan. tulis hujah-hujah anda selengkapnya. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. barisan pembangkang. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”.Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Rangka karangan: 1. untuk keperluan lain kesihatan terjamin . Di sekolah. para hakim.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Apabila ibunya memasak.lebih menguntungkan .kebersihan makanan terjamin . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan .wang dapat digunakan.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. dan rakan-rakan 2.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 . Seterusnya. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Akhir sekali.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Oleh itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.harga murah dan berkhasiat. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2. e. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.banyak dijual di gerai di tepi jalan. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. Buah-buahan tempatan lebih segar. 3. b.baik untuk kesihatan.khasiat berkurangan.buah-buahan tempatan dapat dipetik.durian dan sebagainya.duku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “. Isi-isi penting a. Banyak mengandungi khasiat.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 .Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1. d. c.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah.manggis.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah . Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran.menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya .menyatakan khabar diri 2. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Selepas bersarapan pagi. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas. Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Pendahuluan bertanyakan khabarnya . Seterusnya.Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR.Siti Haida merupakan ketua kelas.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya. Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.teknik belajar yang berkesan . Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran. Di sekolahnya pula.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Semasa bersalam.

beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ.Oleh itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 . Akhir sekali. beg kepada perempuan itu dengan segera. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu.

sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti.mendapat pelbagai pengalaman. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.petang membantu keluarga.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 . - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.rapatkan hubungan kekeluargaan. Penutup berasa puas.barangan murah sekali.mandi.beli.dengan keluarga.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara. 3. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2.bermain.belah di Pengkalan Kubor. Ceritakan aktiviti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. hari Selasa pulang ke Kelantan.manda sepuas hati. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.membantu mambasuh pinggan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.1. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.

Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. Halim murid tahun enam. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Akhir sekali. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. akhirnya api dapat dipadamkan. Melihat keadaan itu. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Seterusnya. Oleh itu. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. terus datang memberikan bantuan. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. Namun. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku . 1. peragut itu untuk disoal siasat. membawa beg yang telah diragutnya.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan.

5.” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 . “ … Aku tersenyum gembira. Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.

Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Suatu hari. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. ibunya jatuh sakit. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. Akhir sekali. Oleh itu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Seterusnya. Setelah beberapa hari tidak ke sekolah.

wau naik tinggi 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ditempat pertandingan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara.

Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain.bertanya dan berbincang dengan guru apa. Isi .sungguh.mengulangkaji pelajaran.kelas tambahan.kumpulan belajar.sedih kerana guru akan bertukar .cita tersebut.kenangan bersama.membuat rujukan.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh.melaksanakan apa. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya.langkah kamu untuk mencapai cita. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.Format ucapan.apa yang tidak faham.akan diingati selamanya .berdisiplin. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan.sungguh.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.menurut nasihat ibu bapa dan guru.motivasibengkel.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan. Rangka Karangan: 1. Isi 3. 1.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh.pantun / terima kasih * mana. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah. 2. Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’.berjanji akan belajar bersungguh.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .ingat pesanana guru . Rangka karangan Soalan 1 1. Penutup .harapan. Tulis langkah.menjaga tingkah laku dalam pergaulan.alaun 2.kata alu.jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i. Berdoa kepada tuhan.sungguh. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita. BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar. 137 . pendahuluan .apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku.

Akhir sekali. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. Kemudian. barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Walau bagaimanapun.00 kepada Azizan. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan. dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Setelah Mak Bedah sampai di rumah.ketar membawa bakul berisi sayur. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Dengan segera. Seterusnya. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . Setelah kenderaan agak lenggang. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar. Mak Bedah menghulurkan wang RM5. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu. Selepas itu.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. Azizan menolaknya dengan sopan.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti.aktiviti yang terdapat dalam gambar.tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

3. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2.lain lagi. Penutup jadikan menabung amalan hidup. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid.melanjutkan pelajaran. beg dan lain. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat.tidak perlu berhutang. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan. melatih diri berjimat cermat.murid digalakkan menabung di bank. dapat dividen. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 . Terangkan kebaikan menabung di bank. Tulis catatan kamu selengkapnya. Rangka Karangan: 1. bonus tahunan. simpanan masa depan.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur.belanja berhemat hidup selamat. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut.hidup sederhana. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. cenderamata seperti payung.tunaikan janji.beli harta.

Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. kasim mengajak ibunya membawa adik.adiknya ke hospital. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 .dua orang adiknya demam.” kata si ibu. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya. “Jangan risau.pagi lagi. Jadi. Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. Ambilah untuk belanja perubatan adik.” Kasim berkata kepada ibunya. ibu tidak ada wang. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. pagi. “Ke hospital? Tapi. Jadi. nak. Selepas itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Pendahuluan alamat . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Malangnya.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 .

Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Rangka Karangan 1. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Doris juga tidak suka menggosok gigi. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. Tetapi.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3.00 pagi hingga 9. Giginya sakit lagi.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Doris menangis teresak-esak. Setelah diperiksa. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek.tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Penutup -ucapan terima kasih . Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. Balas surat sahabat anda itu.

Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Giginya sudah tidak sakit lagi. Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 .terpaksa dicabut. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Doris menjaga giginya dengan baik. Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari. Semenjak hari itu.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.00 pagi hingga 9. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Balas surat sahabat anda itu.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. Rangka Karangan : 1.

biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh. Pasti kau akan merasa manisnya. pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran . Rangka Karangan : 1.berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah.persembahan nyanyian.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 .mendapat sambutan hangat d.berharap agar dia dan keluarga sihat 2.agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. suratnya telah selamat diterima . Isi-isi Penting a. melukis.00 malam setiap hari c. Balas surat sahabat anda itu.dibuka dari jam 9.pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Pendahuluan -menanyakan khabar . aktiviti lain turut diadakan . segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti .. banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Penutup -berjumpa lagi . biar merana Biar luka. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah. mendeklamasikan sajak.00 pagi hingga 9. dan sebagainya 3.menjual buku dan majalah .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 .Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.Siapa terlibat Acara majlis .kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Tujuan program dijalankan .Pelbagai persembahan .Pemenang pungutan terbanyak 3.Bila/tempat pelancaran . Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 .2. Penutup .Majlis diakhiri dengan makan tengah hari.Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya.Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 . Isi karangan .Tuliskan karangan kamu selengkapnya.Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Ucapan . Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah. Rangka karangan 1 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Apabila ibunya memasak. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Di sekolah. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 .1. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 .hospital 1.SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Sebagai setiausaha. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka karangan: 1.Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2.Penutup .Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3.Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan. Rangka karangan: 1.3.Pendahuluan -perkara 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu.

Batu besar di tepi sawah. Seandainya mahu orang suka. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . . Duduk termenung atas batu. Sopan santun itulah kuncinya. Sedap rasanya buah melaka. Orang susah jangan dihina. Pergi ke kedai membeli tuna.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Kerja berat segera selesai. Berilah sumbangan sebagai bakti. Jika mahu hidup bahagia. Kedai terletak di tepi kota. Dari Skudai pergi Masai. Pergi kedai membeli peria. Makan bersama anak nyonya. Jika kita tolong-menolong. Tuna di masak cili api. Kerja susah menjadi mudah. Pergi bersama Abang Long. Jika hidup saling membantu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Saling hormat antara kita.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 .

Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2.kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2. membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii. Rangka Karangan: 1.4.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. bertanya guru jika tidak faham iii. Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. Tulis syarahan kamu selengkapnya. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan: 1.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . Isi-isi: i. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. Isi-isi: i. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv. Pendahuluan .

Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Seterusnya. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Walaupun rumahnya rosak teruk. Pak Kasim tetap tabah.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Di samping itu. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim. Akhir sekali. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Mak Mah amat risau. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Hujan sangat lebat. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 . Angin bertiup dengan kencang.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1.] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya. Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1.Isi-isi penting 1. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 . Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut.Menemui kakanda… . Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A .Pendahuluan menanyakan khabar .UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya .Pendahuluan . Kata panggilan. saudara / saudari 5. Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu . Tarikh menulis surat 3.berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut. Kata hadap 4.berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Rangka Karangan: Format: 1. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Malangnya. Penutup surat 6.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Alamat pengirim 2.mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati .memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain .semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3.Penutup berjumpa lagi .4.

khabar baik. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. Saya di sini pun sangat merindui kamu.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Seterusnya. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Fatin : Jangan bimbang. Fatin : Tahniah. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya. Siti : Sama-sama. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu. Di samping itu.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Siti : Baguslah kalau begitu. Siti : Saya sihat. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan. Fatin : Helo.Penutup . boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 . Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Fatin! Ini Siti. Akhir sekali.

Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti.disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 .

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karagan: 1. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3.3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Pendahuluan 2. Rangka Karagan: 1.hari dan tajuk berita 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. Penutup .Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. 3. Pendahuluan -Tulis nama tempat. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 .

Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Apabila pulang dari sekolah.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti. Namun. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. kawasan balai raya .bantuan kepada mangsa banjir. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik . Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1.SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 .

Rangka Karangan : 1.Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.perkembangan memberangsangkan .Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer.tarikh penubuhan . Sediakan laporan tersebut selengkapnya.Nama AJK . Penutup : Pengakuan pelapor. Pendahuluan tajuk – nama AJK . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun.tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru .4.Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .00 sebulan .lawatan dewan bahasa dan pustaka 3. Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3. Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.bilangan anggota persatuan .Tajuk . 2. Pendahuluan: .hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet .keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab . Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 . Rangka Karangan: 1. tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku.mendapat makmal komputer yang baru .

Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti. Apabila pulang dari sekolah. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 .Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.. Namun.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.

SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 . Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Pendahuluan . Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 . kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu. Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. Rangka Karangan : 1.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias. Rangka Karangan : 1. Tulis berita tersebut selengkapnya.Isi-isi Penting a.Penutup -Pukul12.Isi-isi Penting a.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut.

Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Bagaimana keadaan sambutan c. air matanya membasahi pipimya. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Sebelum memakai baju baharu. Namun. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Indah nian suasana pagi hari raya. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Nyatakan acara yang dijalankan d.b. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. Acara berjalan dengan lancar 3. Katanya. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. . Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha.

Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 . nama pemenang di garisan penamat. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing.SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

A 27.B 8.C 11.D 17.A 19.B 5.D 16.D 36.A 21.C 10.B 34.D 10.B 17.A 12.D 20.B 21.A 12.C 26.C 6.A 36.C 23.A 6.A 18.A 7.C 32.D 29.B 16.B 25.B 8.C 7.B 37.A 29.C 28.C 37.C 28.A 16.A 13.B 20.D 24.A 11.C 2.B 6.B 4.A 2.A 35.C 38.C 37.A 31.C 26.C 9.C 11.B 10.D 13.A 26.B 31.A 3.B 37.D 23.D 9.A 35.D 32.C 24.D 36.D 16.D 3.B 12.B 20.D 29.D 17.C 13.B 15.B 19.B 23.D 30.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .C 20.B 22.A 11.B 26.B 24.D 39.B 5.D 34.A 22.C 10.A 38.B 12.A 19.C 39.A 38.A 26.C 10.C 36.C 7.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.B 31.B 16.C 16.D 6.D 7.A 23.C 8.D 24.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.B 12.A 29.A 4.B 11.D 25.A 30.B 18.D 35.B 17.B 16.B 40.C 32.C 18.C 14.C 10.A 23.D 15.C 24.D 33.D 28.C 23.D 27.B 29.C 28.C 11.A 2.B 14.A 29.C 19.A 23.C 32.A 36.C 2.C 40.C 17.B 33.D 11.A 3.A 21.B 27.C 3.D 6.C 35.A 39.A 20.B 22.C 2.A 15.C 37.D 34.B 9.B 9.C 27.A 21.B 36.C 17.B 36.D 15.B 31.D 22.C 3.A 8.A 2.C 5.A 13.A 37.B 7.C 5.D 28.A 21.C 38.D 14.D 27.B 37.D 3.A 29.C 40.B 40.B 33.D 37.B 33.C 8.C 39.C 14.D 25.B 4.B 39.A 25.A 7.D 26.B 9.C 28.D 3.C 28.B 20.D 17.D 9.D 4.D 38.D 22.D 12.B 10.D 14.D 4.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.B 21.A 5.A 26.C 30.D 26.D 18.D 13.D 13.D 21.D 12.C 39.A 7.A 8.C 40.D 24.C 30.D 19.C 11.B 2.C 19.C 33.D 5.A 38.D 14.D 34.D 34.B 25.B 35.D 40.C 8.D 22.C 20.D 35.D 14.B 15.D 33.C 25.D 23.B 27.B 32.C 15.D 35.A 33.A 30.D 31.B 31.D 18.D 24.C 34.D 5.A 29.B 19.D 15.A 21.D 31.A 5.C 32.C 10.A 6.A 18.B 2.C 3.B 33.B 13.B 32.D 34.B 30.A 4.C 31.B 35.D 28.B 17.C 6.C 34.D 6.B 19.A 24.B 30.C 15.D 32.D 39.B 18.C 22.C 12.A 16.C 13.A 38.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.C 25.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.A 8.D 7.A 9.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.A 20.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.B 30.A 9.D 38.D 4.C 18.B 14.A 22.C 40.A 40.B 36.A 27.D 25.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.C 4.B 27.C 39.

B 5.C 19.C 21.D 16.D 6.A 25.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.B 35.D 9.C 36.B 10.B 22.B 29.A 9.B 17.A 18.D 11.B 13.D 8.D 22.C 2.B 20.B 16.A 6.D 26.A 21.A 30.D 36.B 22.B 11.A 8.A 6.D 2.D 26.C 10.B 35.D 26.C 15.C 6.C 29.C 20.C 31.A 22.A 30.A 40.C 34.A 15.A 26.C 18.D 22.A 11.C 17.A 23.A 33.A 4.A 20.D 40.D 27.B 7.D 40.B 34.A 18.C 22.A 17.D 17.C 28.C 9.D 39.B 16.A 21.D 27.A 5.B 10.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.A 35.B 24.A 25.D 10.C 18.B 38.D 37.B 35.C 34.B 32.C 31.B 39.B 32.A 33.D 9.A 9.A 3.B 30.C 27.D 34.D 20.B 12.A 13.D 19.C 33.A 37.B 15.A 14.B 36.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.B 26.B 7.A 38.A 16.D 7.D 31.A 33.D 25.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.B 23.C 20.C 15.B 4.B 36.C 33.A 4.B 39.C 37.D 14.C 29.A 4.A 19.D 11.C 38.A 27.C 37.D 22.D 8.A 35.B 18.D 21.C 19.B 8.C 3.B 12.D 28.C 18.C 17.A 18.A 38.B 4.A 27.B 33.C 23.A 2.C 14.D 13.D 24.C 37.D 23.A 39.A 37.B 17.A 5.C 3.C 25.A 12.D 40.B 32.C 21.D 25.B 23.B 15.C 19.A 19.B 32.D 20.D 31.A 33.C 7.B 36.A 28.B 5.C 14.D 16.B 30.B 7.A 40.A 11.A 24.D 2.A 35.B 32.C 38.B 29.B 28.B 3.B 38.C 40.C 25.B 14.B 2.C 4.D 23.B 24.C 10.A 37.B 31.A 13.D 5.C 27.B 14.C 3.B 29.D 40.A 21.C 28.D 30.D 32.C 12.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.A 16.B 11.D 30.D 32.B 29.B 5.D 8.A 39.D 24.C 8.B 36.B 38.B 6.C 6.C 33.D 23.D 39.A 27.C 13.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .D 6.C 10.A 30.C 7.D 22.D 32.C 38.B 19.A 12.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.C 28.B 2.B 24.A 20.C 15.A 2.A 34.B 14.C 11.C 25.A 29.D 5.C 3.C 2.D 30.C 36.A 28.B 6.D 3.C 5.A 15.A 34.C 11.C 23.C 7.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.B 31.C 10.C 26.C 8.C 15.D 40.C 34.C 28.C 37.B 20.D 34.D 36.A 31.D 4.C 26.B 14.D 27.D 3.B 24.C 13.A 7.A 35.A 39.B 16.A 18.A 10.A 8.A 12.C 12.D 12.A 21.D 13.D 16.C 9.A 24.A 39.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.D 21.C 26.D 25.C 17.D 13.A 29.B 9.D 35.B 19.A 9.C 31.C 17.C 4.

C 10.D 26.A 15.D 20.D 2.B 17.C 16.D 9.D 14.A 11.C 40.B 10.C 34.A 12.C 22.D 37.A 28.B 35.A 12.A 30.C 36.D 11.D 7.B 32.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.B 29.D 29.D 23.C 30.B 39.A 19.D 9.C 31.D 25.B 18.A 6.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.D 31.D 13.D 19.B 21.B 3.A 4.D 24.B 27.B 33.B 17.A 5.C 25.A 39.B 37.A 8.C 13.A 40.D 34.C 36.B 2.D 38.A 14.B 26.D 35.D 22.A 23.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .C 3.B 38.C 8.B 24.B 33.B 28.B 15.C 21.D 7.D 27.D 18.A 20.C 6.C 16.B 32.D 4.D 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->