SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. iii. D. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. i. Kata tugas dalam soalan. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i.C dan D b. Pilih ayat yang betul. 5. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. B. B. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Empat opsyen jawapan A. 8. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Jawab soalan yang mudah dahulu. 6. Empat opsyen jawapan A. Untuk soalan bergambar. ii. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. i. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Jenis soalan ialah.C dan D 7. Aneka pilihan kompleks. Baca setiap soalan dengan teliti. Aneka pilihan mudah. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat.B. a. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.

4. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat. 5. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. 3. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. 2.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 6. 7. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . Kata tugas dalam soalan. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga.

carilah jawapan yang paling tepat dan logik. 8. 4. 10. 3. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. seerti dan sebagainya. Misalnya. tidak benar. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. Binalah lima ayat yang lengkap. 2. isi-isi penting dan tajuk. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. soalan yang bertanyakan pendapat anda. 7. lawan kata. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. ejaan. bukan. Untuk menjawab soalan seperti ini. 3. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. 11. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. soalan yang menggunakan kata kecuali. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. imbuhan dan tanda baca. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. lawan. 4. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. Misalnya. 9. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. 5. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. Memindahkan Maklumat 1. Nomborkan setiap ayat yang dibina. Menulis Karangan 1. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. 6. penggunaan kata. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. Pastikan terdapat pendahuluan. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 5. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. 2. Bacalah arahan denga teliti.8. B.

6. nilai murni. 6. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. pengajaran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. C. Membina ulasan 1. Setelah selesai menulis karangan. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. faedah dan sebagainya. 9. 7. Misalnya. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. semaklah karangan yang tertinggal. kesalahan dari segi tatabahasa. kebaikan. Pastikan ayat-ayat gramatis. contoh yang kurang tepat. Karangan anda mestilah mempunyai penutup. 8. ejaan. 3. amalan baik. tanda baca dan sebagainya. 10. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. yakni kesimpulan tentang tajuk. 4. 5. tanda baca dan sebagainya. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa. ejaan. 2.

5. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. “___________. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. 6. 8.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 . A B C D bagi pada sejak supaya 4. Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu.

Jangan jadi seperti __________. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya. 13.khidmat masyarakat Kampung Berkat. BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat. Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. Setiap pagi. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. 15. _________. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. A dari B kepada C dengan D daripada 14. 17. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita.

IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. 22. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah. Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. Pada musim sejuk yang melampau. Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18. II dan III I. III dan IV II 23. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. I. paras air sungai akan meningkat. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20. Pada musim hujan. II dan IV I. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.royong. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik.I II III IV A B C D 24. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. II dan III D I. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba. Ya. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19. A I dan II B II dan IV C I. III dan IV II. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. suhu berada di bawah paras beku.

Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan.26. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran. I dan III II dan IV I. I dan II I dan III I.45 pagi di medan perhimpunan. III dan IV II. Pilih ayat yang betul. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. A B C D 30. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. II dan III I. III dan IV 27. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. III dan IV I Sempena Hari Bapa. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Pemandangan di situ nian cantik. murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran. Tidak saya yang menconteng dinding itu. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . Di samping itu. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. 29. Penglihatan datuk saya masih jelas. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen.” kata pengawas kepada murid itu. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain.

Memupuk semangat cinta akan tanah air.. Roselaili . majlis ini? A B C D 32. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan. saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya..00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah.000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu.......... Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid... Acara yang boleh disertai oleh 33.. Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan... Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah. Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah... Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6... menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan.. ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha.. Seramai lebih kurang 50...... Sebelum acara sambutan berakhir. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah. 1 SEPTEMBER 2010. Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya.. Kelab Kaunseling. Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan.. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. Majlis pelancaran bermula pukul 9... Pada cuti persekolahan yang lalu.... kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 . Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut. Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah.khusus untuk murid tahap satu... Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34..30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010... Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid..... guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan... 31.. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara.... B C D 35.. Disediakan oleh.

Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. India. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan. Hong Kong. Macau . Cina. Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Punjabi. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. Seramai 50. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini. 2010? A B C D 37.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Diadakan di Dataran Putrajaya. Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Orang Asli.30 malam. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. 36. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. China. New Zealand. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. Indonesia. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Filipina. Jepun. Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 .600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. Seramai 1. Singapura dan Taiwan. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini.

A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat. A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 .” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. basikal dia tidak mampu memilikinya. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. sehingga basah kuyup. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya.

17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. II Menurut kata orang tua-tua. kawasan ini agak keras. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu.

IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. III Suasana malam itu sunyi sepi. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. A I dan II B I.” kata Cikgu Raziah. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. II. II. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. D. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. A. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. Abu berasal daripada Perak. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. 26 “Nani. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. C.”kata Perdana Menteri. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu. dan IV D I. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. B. Rumah itu tercantik. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. Meja makan itu terpanjang. dan IV C I. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. III. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. Bagi melahirkan masyarakat penyayang. III.

Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. berkhidmat kepada negara B. dan III C I. A I dan II C I. ketika berada di situ.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. Sebelum itu.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. Tambahan lagi. III. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. III. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. berbakti kepada kampungnya D. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. menghancurkan pihak jepun C. dan IV D II. dia tidak ada tempat bergantung. bercakap melalui radio B. dan IV B I. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . dan III B I dan IV D I. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. pengisytiharan melalui akhbar D. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. 31. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. 33. Di zaman sains dan teknologi. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. A I. Kini. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. II. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. Bisa ular telah merebak. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. II. menyesali perbuatannya C. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. II. Bakhtiar sudah tua. II. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya.

menjadi seorang penderhaka 34. Apa salahnya. Acara 400 meter C. Acara 100 meter B. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A. Acara lompat tinggi D. Perasaannya B. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. Pemberita Harun Pemberita 36. : Terima kasih.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah.. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. Latar belakang kejayaannya D. Selain itu. Untuk membalas perbuatannya D. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. : Boleh. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. menerbitkan D. A. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. daerah dan negeri. Hadiah yang diperolehinya 38. pelajaran jangan diabaikan. : Selamat pagi. Penglibatannya di sekolah C. memukul seorang ibu tua D. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . menjelaskan C. Akhbar C.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. Sekolah D. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter. mengotakan B. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. mengumumkan 35. : Boleh saya temuramah saudara. Majlis Sukan Daerah 37. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi.Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara.B. 200 meter dan 4 kali 100 meter. mengampu pihak Jepun C. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. Untuk membuang bisa ular C. Selain itu. Polis B. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini.Pada pendapat kamu. : Terima kasih. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Kaki Bakhtiar telah busuk B. Jangan lupa..

.maksud. Harun menjuarai permainan badminton C. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Pujian B.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16.Pernyataan berikut adalah tidak benar.. Galakan D. A. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39.. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40. A. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 .. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Suruhan C. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B.

A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan. A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga.” tanya Nurul kepada Umairah. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 . A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis.” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.

A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 . A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan.Gambar 7.

16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu.

usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. cantiknya lukisan awak! B Eh. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Nenek makan amat lambat benar. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. tetapi dia tidak peduli. Jet itu meluncur amat laju sekali. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. B Saya hendak menasihatinya. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. saya terlupa membawa wang! C Wah. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. Besar nian rumah orang kaya itu. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. ” kata Cikgu Firzanah. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. C Pulanglah kepada jalan yang benar. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 . D Carilah buku itu sampai dapat . 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi.

Daftarlah segera. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. II dan III I. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. Klang. III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. A B C D I. III dan IV II. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. II dan IV I. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . D) Tarikh tutup penyertaan. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai.

Namun begitu. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. Daripada melambung bulu tangkis. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. Berikutan itu. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Colonel H. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. Seterusnya. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. pada tahun 1893. undang-undangnya telah diperkemas. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 . C Permainan yang mudah dipelajari. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring.Q.Q. Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. Pada tahun 1877. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis. B Menarik minat orang ramai. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967. Akhirnya. Shelby.

B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3.oleh tentera British. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D 2. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali.

Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ . A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9. Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita. Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D Gambar 4 6.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 .” pelawa Bentan kepada Demang. berehat di teratak _______ ini. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum.

A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 .10. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. 18. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas. 19. sesisir sesikat setangkai setandan 12. A B C D 17. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD.

D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali. “Bersabarlah.” kata Pak Taha. sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. A Eh. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . Murni. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. A B C D Hai. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. 20. 25. C Cis. Ini semua dugaan Tuhan. Tentulah Alina. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. 23. 24. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh.

26. berbagai-bagai langkah telah diambil. Seorang pemandu D II. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis. IV Pantun ialah cabang puisi lama. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. 28. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. B II dan III sahaja jam tangan. III dan III sahaja II. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. Mangsa telah kehilangan dompet. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. Motif serangan tersebut masih D II. telefon bimbit dan beberapa barang C I. III dan IV sahaja 27. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. I Ikutlah rasmi padi. II dan III sahaja II. Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. . tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. soalan-soalan berikutnya. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. lelaki C I. III dan IV sahaja 30. III Bayi itu lapar maka dia menangis. Selain terdapat kesan tikaman di dada.ulang kali. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. IV Demi Tuhan. dibuat menggunakan pisau lipat. I Demi keselamatan penduduk kampung. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. II dan IV sahaja berharga yang lain. KAJANG. II dan IV sahaja II dan III sahaja I. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. Sesiapa yang 29.

Kami Kami mampu menjulang namamu. Malaysia bumiku merdeka. 32. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. Yang bersemangat waja. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. 34.adalah rompakan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. Malaysia! 31 . Oh. Bumi yang kaya dengan budaya. 31. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. Lambang kebebasan. Tidak mahu ketinggalan. Bumi muhibah berbilang bangsa. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. jawabsoalan-soalan yang berikutnya. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Perjuangan bapa-bapa kami. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. Kami banggadi bawah danMalaysia. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. D Dia diserang ketika sedang bekerja. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. Perjuangan seorang putera bangsa. Pembela nusa. Perjuangan suci tanpa titisan darah. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan.

D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40. C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni. 36. 37. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul. A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton .” kata Mak Piah kepada Amin. Sebentar lagi pulanglah __________ . A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 .

......... A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang.. Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja. Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan.. Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 ...... A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain........ A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang. ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu....... Bak kata orang_______________________... buah B buah .jalur D buah... A biji ......batang C deret .. A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu... A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan.” kata Faizal kepada abangnya. A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam. A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya... A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan... akhirnya kami juga yang dipersalahkan..9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan.....____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya.. A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut.bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin... A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas.....

Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. II dan III sahaja I. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . A Emak sedang dijahit baju baharu adik. II dan III sahaja I. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut.” kata ibu kepada Siti. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. B Dijahit oleh adik baju baharu emak. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut. Dengan secepat kilat. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah. A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. Emak sedang menjahit baju baharu adik. C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian.

Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. Oleh hal yang demikian. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. B Menguji ketabahan hari Hilmi. kita perlu menghormati guru. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. menunggang basikal. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu . Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. C Mententeramkan perasaan Hilmi. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. Hilmi diam sahaja. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik.” kata Hilmi. Setibanya dirumah. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. “Bersabarlah. Amar hanya memerhati dari jauh. “Tak mengapalah.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. Mentangmentanglah dia anak orang berada. Kasut itu sudah lama Amin pakai. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. membonceng basikal kawan. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. Perangai Amar memang begitu. Hilmi. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah. Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . Hjilmi bersalin pakaian. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. Selepas mandi. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. Amin. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. Selain daripada itu . 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah .

C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. lari mengepit bola getah. Rumah Kuning. Rumah Biru dan Rumah Hijau. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 .00 petang. Abdul Razak . D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. mengisi air dalam botol. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. Disediakan oleh. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Walaupun dijalankan secara sederhana. Majlis bersurai pada jam 6. Beberapa acara sukan untuk guruguru. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. Selain itu. Acara sukan dimulakan pada jam 2.C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya. B selalu diejek oleh Amar. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. dan lari membawa gelung rotan. 200 meter kelas A dan B. 28 FEBRUARI 2011. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. D berasa tersinggung. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya.00 petang. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. Farid bin Tajul Ariffin. lari memancing botol. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah. Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. B dan C. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. 100 meter kelas A dan B. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. termasuklah acara lompat tinggi. lompat jauh dan lontar peluru.

” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. Semua murid menyertai acara sukan tersebut. A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas. ___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas. A B C D Acara sukan bermula pada awal petang. berehatlah dahulu. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar . A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 .

B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar.mahupun sedangkan . A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab.... A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah.malahan bukan sahaja . A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian.bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman. _____________ kejadian ngeri itu. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.. tambahan pula bukan sahaja .. 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu... Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 .. A B C D jangankan . A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah..... A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi.

. tepuk dada tanya selera... di dalam pahit.. A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah .. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian.memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai. sambil menyelam sambil minum air.. sediakan payung sebelum hujan.mencuci menggunting .. C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan. B di luar merah.menyapu memotong . A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________.... Pilih perkataan seerti bagi tenat......... IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami .. I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu..menyental mencantas ... A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa. Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut.. II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi. 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu..A B C D 12 memangkas .. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian. A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba.. 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat.... A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia. Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu. A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 ..

Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. A B C D Soalan 28 . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. II dan IV II. Wajahnya mirip ibu saya. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya. II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. ibu berleter sepanjang petang. Baju itu sudah lusuh. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. II dan IV D I.A B C D 23 I I dan II III dan IV I. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. A I dan II B III dan IV C I. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran.30 Pilih ayat-ayat yang betul. Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara.

Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja. II dan III II. C Mempunyai wajah yang menakutkan. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. C mangsa dapat menembusinya.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. Contohnya labah-labah rumah. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. B nyamuk mudah terperangkap. B Mempunyai banyak mata. II dan IV I. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Ia berbeza daripada serangga lain. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. I dan II II dan III I. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. I dan II II dan III I. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 .

38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . C Menceritakan pengalaman lawatannya.00 pagi esoknya. B Menikmati buah-buahan tempatan. B Mengimbas kembali memorinya. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. Yang benar. Saudari. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. Kini musim buah-buahan. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Kelantan. Kemudian. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. C Melawat Menara Berkembar Petronas. iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Andainya ada masa terluang. Lot 456. sihat wal’afiat. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . Alhamdulillah.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. Selain itu. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. Saya dan keluarga di sini. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. D Menghargai layanan keluarga rakannya. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. jawab soalan-soalan berikutnya. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera.

menggagau C.anak ikan di dalam kolam itu. C Pulang bersendirian. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. merangkum D. memaksa D. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. Basri_______________ anak. memujuk B. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul. A. tabung D. loteng 4. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. mendesak 1. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. D Dengan kereta api. tambang B. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A. A. menggaul D.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. meramu C. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. merayu C. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . mengaul B. merangkap 2. serambi C. B Dihantar oleh kawannya.

Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak. panas baran D. Memetik C. Jurulatih A. sementara. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang. sebelum sehingga C. selagi D.lebih lagi C. 11. A. A memalu B. seberkas… batang 14. A. menjinjing B. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D.kejaran terpinga. A. menatang 6. bergerak. berlari. ditakutkan B. selain itu 8. lebih. dirosakkan D. dirobohkan 7. 5.lekuk D.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. 15. buruk siku kepala batu C. B.panting C.10. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. A. lepas tangan 9.larian berkejar. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. lantaran D. B. penakut ketakutan D.pinga C. Jurubina Jurukimpal C. Meniup 16. membimbit A. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. B. pontang. A.tiba. D. selagi meskipun C. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. bolak. membawa D. tambahan pula oleh itu D. incang. 12.gerak B. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. 13. A.incut B. dihancurkan dmusnahkan C. mengesek D. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. lekak. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 .balik C. menakutkan C. Juruhias D. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba.

B. Genggam bara biar sampai jadi arang 24. A.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. D. A. johan D.” kata Aziz kepada Hamid. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.” kata kakak kepada Faridah.samun itu.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini.Mereka ke sana untuk mencari kerja. A. 23. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D. Berani kerana benar. Badrul bukan mahu makan sayur itu. pintar B. C. A. Seperti anjing dengan kucing B. Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. Ahmad meminjam gitar saya B. A. B. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. elok C. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora. 22 . menggalak C. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. menunaikan D. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. A. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. menghalang B. Ahmad meminjam gitar saya semalam C.17. D. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. Siapakah yang pergi ke Labuan? D. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Seperti langit dengan bumi C. C. A. Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. Tidak kami menebas semak. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura. takut kerana salah D.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . I dan IV A. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. II. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. I dan III B. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. II dan III 26.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Penjual barang. II. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis.kerja itu bukan sahaja kami buat. A. 27 I. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini.ganang di kutub Utara dilitupi salji.kerja itu dilakukan oleh saya. IV. A. I. III. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. IV. III dan IV D. B. I dan II 28 C. II.ayat yang betul. III. Banyak murid. III. Ii. IV. II dan IV D III D.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. C. 25. IV. I. B. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun.lama di pekan itu akan diruntuhkan. II dan IV C. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan. Sudah sebulan kerja. I. III dan IV 29. A. I.II.B. Pokok. II dan III C. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. D. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. I dan II 30. dan IV I. I dan III C. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. III. D. II dan III II dan IV D. Berhati. Bangunan lama. I. I. II dan IV B. III. III. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. C. IV.murid hadir ke kelas itu. III dan IV I dan IV C. Kerja. III. II. III dan IV I dan III D. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas.barang antik baharu pulang dari pejabat. II dan III D. II. Semua gunung. A. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. II. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. I dan III B. II dan III I. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat. kami… nya B.buaikan B. remuk B. sebelum D. saya… dia 7. musnah A. B. 5. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . Kenderaan. A. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. sehingga B. mendokong C. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. mendukung D. A. Encik Salleh akan menolong orang. sewaktu 6. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu. membuai. mengelek B. mengangkut 3.lambaikan 2. parah D. hancur C. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. melambai.gerakan C. melagukan menyampaikan C.ngibarkan D. kita … awak C. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. selagi C. menggerak. mereka … beliau D. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. mengibar. menyanyikan D. 1. A.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya.

A. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. dahsyat D. memintal D. daripada B. menyelia C. majikan B. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. Seikat… sebuah D. menolak B.masak D. oleh C. Daripada… lebih baik D. 20.akan 15. mencuit D. lintah darat D. nyiur gading 13. C. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . menguis C. bentuk 18. kepala angin B. pelik B.betul C. mencalar A. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. daif C. kedai kasut D. Jurukimpal 17.donat itu. kedai runcit C. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. taburan 16. A. helai C. A.” kata Khalid kepada kawankawannya. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. Juruaudit B. Baik… mahupun B. Sebutir… segugus 19. Jangankan… pun 14. Juruukur 9. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu.tenang B. menggunakan B.”____________________ melepak di sini. A.” kata nenek. ditaburkan B. betul. menjahit C. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. Setandan… sebuah B. kedai buku B. mekanik D. menaburkan C. 8.A. A. mencadangkan D. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. Jurujual D. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. bertaburan D. kepala batu C. kedai kain 12. masak. menenun A. 11. A. buruh A. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi. akan. Segugus… selonggok C. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. dari A. pasang B.”kata ibu kepada adik. meriah 10. A. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. lembar D. menyulam B. tenang. menghulurkan C. Sungguhpun… namun C. antara D.”kata Pak Tam kepada Abu.

A. I dan III B. A.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. Faris meminta Riduan menunjukkan cara. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. B.” kata Farina.21. penilaian C. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. III. IV.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga.cara membuat tabung buluh. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. I. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. D. I. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . D. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. D. tulen D. 25. pergolakan D. III dan IV D. I. 23. II dan IV C. A. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. B. Faris ditunjukkan cara. pengajaran B. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. C.cara membuat tabung buluh kepada Faris. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. C. Anak. II dan III B. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 27. II “Haus rasanya tekak saya ini. II. A. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. III. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. A. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. Banyak peserta menyertai pertandingan itu. I. peristiwa 22. tahan B. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. D. II dan III D. I dan II C. 26. Haikal memukul ular itu dengan rapat. Riduan menunjukkan cara. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. A. II. murah C. B. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. III dan IV 28 24. IV.

Cara. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33. Cara. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. Mencuci dengan air yang banyak D. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. kemudian jawab soalan. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. I. Cara.balar. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 .ayat yang betul 29. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. II. II dan III D. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. IV. diuji D.cara memilih kereta yang tahan lama 32. I dan IV B. Terdapat beberapa gred yang dijual. B. dikaji B. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. sejuk.soalan berikut.cara membaiki kereta yang betuk.cara memilih cat kereta yang bagus. C. 4. Untuk menghilangkan calar. A. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun. 7. II dan III C. 5. 1. 3. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. Emak sedang mensiang ikan keli.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda.cara membasuh kereta yang betul. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. Perkataan dirumus bermaksud A. Cara. Basuh kereta dengan kerap. I. I. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. 6. diformulasi 34. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. III. 2. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. Paling penting. C. jejari rim dan di bawah bampar. B. D. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali. Jangan gunting majalah itu. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. II.tompok akan muncul apabila air mula kering. Pak Kasim sedang mengetam papan III. 31. D. Aisyah. diubah suai C.

tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. D. D. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. kenyal kekak baik ringan 38. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. C. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. B. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. C. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut.kapal Untuk mengecas bateri semula 37. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 . Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. Membuang tompok. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35.5 Hertz ( Hz ). Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A.0 peratus pada arus 2 knot 36. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. C. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A. menggunakan tenaga ombak laut C. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut. Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri.B. alat memproses dan komponen sensitive. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. B.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. kemudian jawab soalan. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. D. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. Menghilangkan kotoran dan habuk B. ♥ Frekuensi : 0. Apakah tujuan penggunaan boya? A. B. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A.

Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A.40. Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 .

Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat.

A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 .. A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya..namun Sungguhpun…….walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ . A B C D Kendatipun…….padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. _________ perangai Osman tetap tidak berubah. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan.lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas. Ehsan..

A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak. Bak kata pepatah ______________________. . Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A rambut sama hitam. hati lain-lain B lembu punya susu. namun kami turut didenda oleh guru besar.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi.

C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. C Penyakitnya semakin pulih. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang.” kata orang itu kepada pihak polis. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. B Ya. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu. 23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. nenek saya sihat sejahtera. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. D Doktor belum memberikan jawapan. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. II dan III sahaja I. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang.

III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. Malah. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. II dan III I. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. III dan IV sahaja D II. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. Kebanggaan itu memang wajar. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. Secara kasar. harga getah keping. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. Ketika itu. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. A B C D I dan II II dan IV I. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 .

Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu. Yasin Abdul Wahab. Sarjan Jamil Mohd. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. Platun ke-6. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. Muar. pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. Jaafar Hasan. Ibrahim Adam. Hassan Othman. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. tentera British berpangkalan di Lenga. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . Bagi Johar Katan. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. Dalam peristiwa itu. amat sukar dikenal pasti. Pertamanya. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut. Walau bagaimanapun. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan. 75. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu.J. J. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. C Anggota Unit Platun Ke-6. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis. D Ketua Kampung Lenga. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka. Lans Koperal Jidin Omar. Oleh sebab itu.

B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong. D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban. C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis.38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar.

Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti.Sekudai. Pada pagi itu. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. Johor. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali.

22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 . 23 Benar. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Dia menjaga makan. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu.membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. minum. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul.

A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam.11 dan 111 1.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia. A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu.111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. 27 I 11 dan 111 1 . III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. 111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan. 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 . A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan. Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak.11 dan 111 11. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang.11 dan 111 11. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran.

C lima jenis.Di samping itu.beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant.. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan. Tidak ketinggalan juga. Contohnya melepak. cara mendirikan khemah dan sebagainya. Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti.Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar.rintangan dan dugaan. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan. B empat jenis. permainan dan unit beruniform. merayau-rayau.cerpen. Oleh itu. Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili .dan novel. bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya.kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun.kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 .Kota Tinggi .dapat mengeratkan tali persahabatan. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum..Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama. muird-murid digalakkan menyertainya . Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab. A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah . A tiga jenis.Beliau berasal daripada keluarga miskin. D enam jenis.Johor pada 12 Julai 1929.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air . Contohnya. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah.C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah. Dalam arena puisi. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan .Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. Dengan itu. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada .Antaranya.Semua murid diwajibkan menyertainya.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan.

Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. 36. penakut dan cepat berputus asa. B Kerana beliau tidak suka belajar. tabah dan kuat semangat. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. pendiam dan berani. Pengalaman dalam bidang kesenian. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. 39. Pendidikan yang tinggi. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi. penyedih dan lemah lembut. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. 37. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 .memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983.

pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu. A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara.. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 .6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.” Kata Sani kepada kawannya. 1 Setelah diijab kabulkan. A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil. A butir . A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin.. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda.

” kata hakim kepada penjenayah itu... A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu. __________ buah limau juga dapat melicinkan kulit. A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka. A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya.B C D 10 biji . puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun.. batang pohon . A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut. A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 .. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai. bilah buah ..” ujar emak memberi penerangan kepada kami. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya..

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

D beransur-ansur. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama. dan nama sekolah. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . D wang tunai dan sijil penghargaan. sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. C wang tunai dan sijil penyertaan. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. B hamper dan sijil penghargaan. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. kelas. B berjimat-jimat. C bertolak-ansur.

” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. 1.” kata Rizal kepada rakanrakannya. A telah C akan B pernah D sedang 10. ____________. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. A kita C kamu B kami D kalian 2. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. Azman selalu sakit perut. A sekali C agak B paling D kurang 13. A akan C dengan B pada D kepada 7. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang. A hairan C bangga B terharu D kagum 6. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. ___________. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11.

A Tolong C Usah B Minta D Sila 20.. A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. 26. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu... Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk.” kata Badrul. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal. ulas B biji .. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan. ulas D ulas . Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu. “_________ berpeluk tubuh sahaja.. Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu.. barangan yang dijual tidak berkualiti. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21.” kata ketua pasukan itu. A pangsa . ulas C butir . A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut. ______________. A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16.. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir. A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan.B betul D paling 18.. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14. pangsa 17. A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. A I dan III B II dan III 30. Kemudian. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar. D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. jawab soalan-soalan yang berikutnya. C I. 28. B Benar. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. I C I. III dan IV D II. 27. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 . II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu.A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. II dan IV D II. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul.

Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Untuk makluman pihak tuan. Dengan pendapatan sebanyak itu.. 3. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. terima kasih. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. saya tidak mampu untuk menyara keluarga.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35.00 sebulan. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. 4. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Bagi menyara keluarga. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350.. Bangunan Kerajaan Persekutuan. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. Kampung Tebing. 31. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. Sehubungan dengan itu. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Pegawai Kebajikan Masyarakat. 20 JANUARI 2011. Sekian. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. 16200 TUMPAT. Tuan. 2. Esah binti Senik. 15. Untuk makluman pihak tuan juga. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. 16200 Tumpat. Yang benar. Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan.

Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 . Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40. Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah.C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37. A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38.... Puan Esah menyara keluarganya melalui . A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39..

A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci.C dan D. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. A buruk B kusam C cerah D pudar 8. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. A dia B kamu C kalian D mereka 4. Selepas pulang dari pejabatnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. B. Pada setiap hari Khamis. Gambar 1 1. Antaranya. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. Pilih jawapan itu.Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. ada satu sahaja jawapan yang betul. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti.

Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. ___________ dia buta. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia. 12. Dia menjaga makan. A dari C kepada B pada D daripada 14.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. Gambar 5 11. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. ___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. Skudai. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. 15. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. Johor. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak.

Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. A tegas B ceria C gusar D berani 21. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. 22. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. 23. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. 24.Gambar 7 18. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19.

Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . Semasa kejadian. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. I C I . keluarga berkenaan masih belum tidur. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.30 malam. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. II dan III D I. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. KUALA KANGSAR. Menurut siasatan awal pihak polis. III dan IV 30.Universiti Putra. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. Karim memetik gitar di beranda rumahnya. III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. A I dan II B I dan IV C I. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. 26. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. A I dan II B II dan III 27. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. A I dan II B II dan III 29. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. II dan III D II. 25. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. II Setiap petang. Kirakira dua bulan yang lalu. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. C I . I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut. 28. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. II dan III D II.

Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . Syarat-syarat Pertandingan: 1. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. naib johan dan tempat ketiga. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China.berlaku. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. Mereka yang berminat. pukul 9. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Kuala Kangsar 33. B pembantu rumahnya dengan perompak. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan. Kuala Kangsar B Jalan Merbok. 2. 31. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. C pembantu peribadinya dengan perompak. D pegawai keselamatannya dengan perompak. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. (c) Nama. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat.00 pagi.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35. Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. 34. Kuala Kangsar C Jalan Merak. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing.

C wang tunai dan sijil penyertaan. KERTAS SOALAN TAMAT 38.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40. D Lukisan yang ditulis nama. B hamper dan sijil penghargaan.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan.Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010.36.Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci. 39. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 . kelas.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. D wang tunai dan sijil penghargaan.

1.Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan.. pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________.. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan.. kaki B bidang .. A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara. pokok C keping .Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.” kata guru kepada muridnya. A helai . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 .. A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang.. A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

pohon B buah . A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu. batang C deret .... A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan. A terselamat 88 . rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur. A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah. A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu. kita boleh berjaya dalam semua bidang... A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya. A pintu . A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu.B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu.” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini. janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________..

A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya. 23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya.Johor Bahru. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 . A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu. A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah. A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 .SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut.

15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa. A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja... 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya. antara antara . entah sama ada . Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D di .” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari. malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan. pada dalam . A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu... ataupun walhal ..negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut.. A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. inikan pula bukan sahaja .. A B C D entah ...... A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 . Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan. di di . A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan....

Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 . A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. I dan II I dan IV II dan III I. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi.di belakang rumahnya. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. I dan III I. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. II dan III I. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. barulah bermain badminton. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong. A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya.D 24 II.” kata ibu kepada Syafiq. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu.

Apabila tiba musim durian. Nenek sangat marah. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi. Maziah bertanya lagi. mencari buah berangan dan sebagainya. Pak cikku lagi cekap. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. I dan IV II dan III I. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. Kepalaku bengkak. Pak cikku memperbesar rumahnya. II dan III II. Tahulah kami apa sebabnya. I dan II I dan III I. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. Malam itu aku demam. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. Biasanya selepas sekolah. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Dalam gelap. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan.Tapi itulah yang seronoknya. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. “Kerja cangkul angin. II dan III II. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. Aku mengaduh kesakitan. Salah seekor daripadanya menyerangku. Tapi kami tidak pernah serik. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Kami berkawan baik. Suaminya bernama Ruslan. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. Namanya Kamal. Tapi pak cikku baik orangnya. Setelah dipungutnya buah durian itu.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. mengail ikan. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. pak cikku ketawa berdekahdekah. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. dia masuk semula ke biliknya. Kini. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 . Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku.” kata nenekku. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu.

Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. Sekolah Kebangsaan Seri Murni.. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah. Disediakan oleh . daerah dan negeri. Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Sebelum bersurai. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan.33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. sijil dan wang tunai berjumlah RM200. . Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Selepas persembahan.... Selepas ucapan perasmian. Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) …………………………. Noraini menerima sebuah trofi. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. 23 FEBRUARI 2009.. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . ibu bapa. Pegawai Pelajaran Daerah. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari.. ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Seterusnya.. Kota Bharu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis...00. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. nasyid dan koir. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009..40 Baca laporan di bawah. bermula pukul 2... Dalam ucapan perasmian.00 petang. guru-guru dan murid-murid.

Persembahan murid diadakan selepas ucapan. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 . Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009.C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan.

halia dan belacan. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. serai. bawang.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . 1. Mula-mula sekali kisar cili kering. A dia B kami C kamu D mereka 3. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. Walaupun nampak remeh. A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Bermula dari sekarang. ________ goreng ikan bilis hingga garing. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. 10. 6. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Pada zaman purba. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 . 21. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18.jalan. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ .D jambatan 15. A uzur B lama C lanjut D matang 17. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas .

C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. Nada suaranya meninggi tanda marah. tentulah ayah dan ibunya gembira.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. I dan III II dan III I. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. Badan Amin meninggi dengan cepat. 24. A B C D 23. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. C Entahlah. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . B Kalau Azrul dipilih. matahari telah meninggi. II. B Aliman akan melukis gambar itu semula. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. 27. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 26.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. Pilih ayat yang betul. 28.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. III dan IV Cepat bangun. II dan III I. III dan IV I. jangan meninggi diri. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum. I II Tolong pasang kipas dinding itu. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. Soalan 28 25. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak.

Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . 29. Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. Ibu bapa angkat Zulkhairi. 31. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. Pak Mat dan Mak Lijah. setengahnya perempuan. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih. 35. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Pada hari terakhir di sana. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. 33. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. D Menjala ikan dan menamam padi. Semasa cuti penggal yang lalu.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. pelbagai aktiviti dilakukan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. Kota Bharu. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong.

Kecuaian inilah yang telah mereka. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. Hadirin yang dihormati. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. 36. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. lampu brek. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. dan cantik. Sekian. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. Selanjutnya. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. lampu isyarat. Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. berlakunya kemalangan jalan raya. terima kasih. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. izinkan saya 40. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. untuk digunakan. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. Contohnya rehat . B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. Sebelum saya mengundurkan diri. Malangnya. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

“Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4..saya 5.. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias.. A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8.kami Kau.Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah. 1 “ ______ pulanglah dahulu.engkau Kalian. Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.. 3 7.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya.kita Dia.” Hamdan bangun_______ berkata.. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.. A B C D 2 kamu. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9... Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 . Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih.

Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung. 10. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya.D manakala 12. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 13. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 11. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15. _________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 . Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.II. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. II dan III I. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. A B C D I dan II II dan III I. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu. A retak B rapuh C belah D rangkup 18. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya. Air laut bergelora pada waktu petang. 25. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya.D mengangkat 22 I 17. A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan.

Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. A B C D Untuk memelihara hutan. terutamanya di Kampung Air. 28. mereka turun ke gelanggang. 27. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. Rumah-rumah papan itu luas dan moden. mereka turun ke gelanggang. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. I Kami akan berjumpa di lain masa. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. 29. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. A B C D 30. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. A B C D Dengan semangat yang memuncak. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. III Pak Mamat makan goreng cempedak. mereka turun ke gelanggang untuk menang. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. 26. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. A Saya hendak berjumpa Noni. Dengan semangat yang menyalanyala. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing.

Udaranya bersih. Kedua. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. Bagi mereka. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. 34. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. D Banyak pekerjaan di kampung itu. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. kehidupan di kampung air lebih selesa. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. tukang elektrik. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. C Mereka sukakan keadaan tepi laut. tukang paip. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. Apabila bandar Sandakan membangun.

Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40. Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . 36.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38. C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. 39.

A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1. “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 .” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.50. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 . Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah....___________ dia tidak pernah meninggi diri. kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal. namun Sungguhpun . dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya..8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik. ______________... jadi Walaupun . A B C D Sekalipun . tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. Awanis berasal daripada keluarga yang kaya. walaupun Biarpun .. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya.

Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual. _____________ mereka tahu rancangan kita. takut kerana salah sesat di hujung jalan. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. duduk sama rendah berani kerana benar. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. Kesatlah air matamu yang gugur itu. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. II dan III sahaja I. Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 . II dan III sahaja III dan IV sahaja I. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja.

” kata pekerja kepada Encik Tan.” kata Encik Tan. A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. “Meja makan itu perlu dibersihkan. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. 26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu. I dan IV sahaja II dan III sahaja I.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah.” kata Cikgu Suzana. Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. “Lapkan meja makan itu dengan bersih. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak. II dan III sahaja II.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas.

Soalan 28 . Kemudian. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. II dan IV sahaja II. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. I dan III sahaja II dan III sahaja I. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik. jawab soalan-soalan yang berikutnya. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. Masakan ibu saya paling sedap sekali. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik. II dan III sahaja I. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 . Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. III dan IV sahaja Soalan 31 .30 Pilih ayat yang betul. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani.

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. 12 APRIL 2011. Tingkat Bawah. Jika tidak dapat menoreh. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. 18000 Kuala Krai. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Bangunan Kerajaan Persekutuan.. Dengan pendapatan sebanyak itu..00. Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali . Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Untuk makluman pihak tuan. saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. 18000 KUALA KRAI. Sekian. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. 42. Dengan ini. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti.B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Yang benar. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Tuan. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. terima kasih. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . Robiah binti Salleh. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Bagi menyara keluarga. 4. Untuk makluman pihak tuan juga. 3. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450. 2. Kampung Temalir.

Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 .

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

mendidik. Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru .tempat menginap –hotel . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.(Format ucapan) 1. Aktiviti itu bermula pada pukul 4. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. Rangka karangan: 1. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal. Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu.ikan bakar. Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut.menikmati makanan. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.dll . Rangka karangan: .tempat yang dilawati . Penutup – gembira. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 .ucapan alu-aluan 2.Sekian.mengambil gambar . sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan. laksa 3.00 petang. calet . ibu bapa. dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2.cara ke sana – kereta/bas/keretapi . membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan. Isi-isi: . Penutup .harapan kepada rakan-rakan . terima kasih. Pada setiap hari Rabu. Pendahuluan .Pada cuti persekolahan yang lalu. 3. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh.

Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Akhir sekali. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Semasa berjumpa dengan guru. dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah. Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut.Petang itu. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Apabila sampai di sekolah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Oleh itu. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. Dalam perjalanan ke sekolah.

Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 . Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Penat berjalan duduk bersembang. Pergi membeli ikan tenggiri. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Perintah bapa mesti turuti.kursus dan bengkel .murid tahun enam .persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti . tarikh: 1.nama tempat 2.pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2. Penutup 12.Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah .Penutup murid yang cemerlang .00 pagi .00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9.30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9. Pagi-pagi menyapu sampah.Pendahuluan: Hari . Berjalan jalan ke Kuala Kubu.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu.30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3. Ringan tulang pada yang perlu.Kem Motivasi 2007 .tujuan . Pendahuluan 8.teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah .meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan . Sambil berehat makan kuini. Isi-Isi Penting 8. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari.memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3.Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah.seimbang .lasak . Pasti hidup akan dikenang. Mari mananam pokok pegaga.00 tengah hari .30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.murid-murid tahun enam . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 .Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam . Cakap ibu jangan dibantah.1.teknik menjawab soalan .

Cincin berlian indah sekali. Seterusnya. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai.Beli juga ikan gelama. Jangan suka meninggi diri. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 . Akhir sekali. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Oleh itu. Jangan suka membuang masa. Gelang emas gelang suasa. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Nanti rugi diri sendiri. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Orang berbudi kita berbahasa. Kelak nanti diri binasa.

Isi karangan: .bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi .Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2.main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan.. Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam.tumbang 3.operasi gega. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Rangka Karangan: 1.

Di sekolah. guru-guru. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . Sebagai pencadang. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. barisan pembangkang. Rangka karangan: 1.dapat mengatur pemakanan harian . Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah.kebersihan makanan terjamin . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih. untuk keperluan lain kesihatan terjamin . Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. dan rakan-rakan 2. tulis hujah-hujah anda selengkapnya.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.lebih menguntungkan .menyatakan pendirian sekali lagi . Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan . Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah.Anda menyertai pertandingan perbahasan. tersebut makan di rumah . Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis. Penutup .menyokong tajuk. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. para hakim. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya.wang dapat digunakan.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja . Apabila ibunya memasak.Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.

Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Oleh itu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Seterusnya. Akhir sekali. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini.

baik untuk kesihatan.duku. Rangka Karangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.harga murah dan berkhasiat. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi.durian dan sebagainya. e. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan. d. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1. 3.khasiat berkurangan. Isi-isi penting a. c. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.manggis. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 . b. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan. Banyak mengandungi khasiat.buah-buahan tempatan dapat dipetik.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Buah-buahan tempatan lebih segar.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai.banyak dijual di gerai di tepi jalan.

Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Selepas bersarapan pagi. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik.menyatakan khabar diri 2. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Seterusnya. Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas.teknik belajar yang berkesan .Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran. Semasa bersalam. Di sekolahnya pula.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah .Siti Haida merupakan ketua kelas.tinggi budi pekertinya serta berpelajaran. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Pendahuluan bertanyakan khabarnya .menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya .

Akhir sekali.Oleh itu. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu. beg kepada perempuan itu dengan segera. beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 .

petang membantu keluarga.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Penutup berasa puas. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara. 3. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2.mandi.barangan murah sekali.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah. hari Selasa pulang ke Kelantan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.mendapat pelbagai pengalaman. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.1.belah di Pengkalan Kubor. Rangka Karangan: 1.rapatkan hubungan kekeluargaan.manda sepuas hati.dengan keluarga.membantu mambasuh pinggan. Ceritakan aktiviti.bermain.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti.beli. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.

Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Melihat keadaan itu. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Seterusnya. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. Halim murid tahun enam. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya. Oleh itu. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. akhirnya api dapat dipadamkan. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. Akhir sekali. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. terus datang memberikan bantuan. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Namun.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. peragut itu untuk disoal siasat. 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . membawa beg yang telah diragutnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku .

” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 . Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku.5. “ … Aku tersenyum gembira. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.

Setelah beberapa hari tidak ke sekolah. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Oleh itu. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Suatu hari. Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Seterusnya. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Akhir sekali. ibunya jatuh sakit. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Mila tidak dapat hadir ke sekolah.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ditempat pertandingan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 .SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. wau naik tinggi 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

2. Isi 3.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan.sungguh.melaksanakan apa.jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i. Rangka karangan Soalan 1 1.sedih kerana guru akan bertukar .menurut nasihat ibu bapa dan guru.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap . 137 .akan diingati selamanya . BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar.ingat pesanana guru . Isi . Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’.kata alu.untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh. Berdoa kepada tuhan.sungguh.apa yang tidak faham.harapan. Rangka Karangan: 1.motivasibengkel.berdisiplin. 1.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku. Tulis langkah. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya.alaun 2.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.langkah kamu untuk mencapai cita. pendahuluan .pantun / terima kasih * mana.kumpulan belajar.bertanya dan berbincang dengan guru apa.Format ucapan.mengulangkaji pelajaran.berjanji akan belajar bersungguh. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah. Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan.sungguh.kenangan bersama.menjaga tingkah laku dalam pergaulan. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan. Penutup .cita tersebut.kelas tambahan.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh.membuat rujukan.

Dengan segera.ketar membawa bakul berisi sayur. Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Selepas itu. Akhir sekali. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . Seterusnya. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. Setelah Mak Bedah sampai di rumah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Azizan menolaknya dengan sopan. Setelah kenderaan agak lenggang. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu.00 kepada Azizan. Kemudian. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan. Walau bagaimanapun. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu. Mak Bedah menghulurkan wang RM5.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 . Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.aktiviti yang terdapat dalam gambar.

simpanan masa depan. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2.lain lagi. Penutup jadikan menabung amalan hidup. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. 3. cenderamata seperti payung.beli harta. beg dan lain. Terangkan kebaikan menabung di bank. bonus tahunan.tidak perlu berhutang.melanjutkan pelajaran.tunaikan janji. melatih diri berjimat cermat. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.belanja berhemat hidup selamat.hidup sederhana. Rangka Karangan: 1.murid digalakkan menabung di bank. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan. dapat dividen. Tulis catatan kamu selengkapnya. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 .tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut.

” kata si ibu. Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim. Jadi. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. “Jangan risau. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid.” Kasim berkata kepada ibunya. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya.adiknya ke hospital. kasim mengajak ibunya membawa adik. pagi. ibu tidak ada wang. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital. Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 .dua orang adiknya demam. Jadi.pagi lagi. nak. “Ke hospital? Tapi. Selepas itu. Ambilah untuk belanja perubatan adik.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 .Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. Rangka Karangan 1. Malangnya. Pendahuluan alamat . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

Doris juga tidak suka menggosok gigi. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Penutup -ucapan terima kasih .tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Balas surat sahabat anda itu. Tetapi. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. Setelah diperiksa. Giginya sakit lagi. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Doris menangis teresak-esak.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Rangka Karangan 1. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis.00 pagi hingga 9.

Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi.terpaksa dicabut. Giginya sudah tidak sakit lagi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 . Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Doris menjaga giginya dengan baik. Semenjak hari itu. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

00 pagi hingga 9. Rangka Karangan : 1. Balas surat sahabat anda itu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 .00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.

agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. Isi-isi Penting a. biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh. Penutup -berjumpa lagi .mendapat sambutan hangat d. aktiviti lain turut diadakan . melukis. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Balas surat sahabat anda itu. Pasti kau akan merasa manisnya. mendeklamasikan sajak. Pendahuluan -menanyakan khabar .dibuka dari jam 9.00 pagi hingga 9. segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti . dan sebagainya 3. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah.berharap agar dia dan keluarga sihat 2.. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.. pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran . Rangka Karangan : 1.menjual buku dan majalah . biar merana Biar luka. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 . banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . suratnya telah selamat diterima .pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.00 malam setiap hari c.persembahan nyanyian.berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah.

Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 . Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya. Isi karangan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Penutup . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Rangka karangan 1 . Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah.Tuliskan karangan kamu selengkapnya.Majlis diakhiri dengan makan tengah hari. Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 .Ucapan .Tujuan program dijalankan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Siapa terlibat Acara majlis .kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri.Pemenang pungutan terbanyak 3.Pelbagai persembahan .2.Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 .Bila/tempat pelancaran .Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu.

Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Di sekolah. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 . Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Apabila ibunya memasak. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang.1.

SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad.hospital 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 .

Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.Pendahuluan -perkara 2.Sebagai setiausaha.Penutup . Rangka karangan: 1.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu.3.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 . Rangka karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan.Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

Jika mahu hidup bahagia. Kedai terletak di tepi kota. Batu besar di tepi sawah. Orang susah jangan dihina. Jika kita tolong-menolong. Sopan santun itulah kuncinya. Pergi kedai membeli peria. Saling hormat antara kita.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Sedap rasanya buah melaka. Kerja berat segera selesai. Pergi ke kedai membeli tuna. . Duduk termenung atas batu. Berilah sumbangan sebagai bakti. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Seandainya mahu orang suka. Pergi bersama Abang Long. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Jika hidup saling membantu. Dari Skudai pergi Masai. Kerja susah menjadi mudah. Tuna di masak cili api. Makan bersama anak nyonya.

Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 .

Pendahuluan . membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv. Isi-isi: i. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 . Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii.ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2. Rangka Karangan: 1. membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3. Tulis syarahan kamu selengkapnya. kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. Rangka Karangan: 1. membuat latihan yang diberikan oleh guru iv.4. Isi-isi: i.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. bertanya guru jika tidak faham iii.

Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 . Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Akhir sekali. Pak Kasim tetap tabah. Seterusnya. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim. Angin bertiup dengan kencang. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Walaupun rumahnya rosak teruk. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Mak Mah amat risau. Di samping itu. Hujan sangat lebat.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut. Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1.

Kata panggilan. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A .memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain . Rangka Karangan: Format: 1. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 . Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4.UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.berharap agar dia dan keluarga sihat 2. saudara / saudari 5.berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. Penutup surat 6.4. Tarikh menulis surat 3. Kata hadap 4. Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.Menemui kakanda… .Pendahuluan menanyakan khabar .Penutup berjumpa lagi .mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu . Malangnya.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya . Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Alamat pengirim 2.Pendahuluan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya.Isi-isi penting 1. Rangka Karangan: 1.

khabar baik. Siti : Saya sihat. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 . Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. Seterusnya. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Di samping itu. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Fatin : Helo.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Fatin! Ini Siti. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu.Penutup . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Siti : Sama-sama. jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Akhir sekali. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Fatin : Tahniah. Siti : Baguslah kalau begitu. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan. Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Fatin : Jangan bimbang. Saya di sini pun sangat merindui kamu.

SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 .disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak.

Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. 3. Pendahuluan 2. Rangka Karagan: 1. Pendahuluan -Tulis nama tempat.3.hari dan tajuk berita 2. Penutup . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. Rangka Karagan: 1.

Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang. Namun. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang. Apabila pulang dari sekolah.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. kawasan balai raya . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 .bantuan kepada mangsa banjir.dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1.menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik .

Pendahuluan tajuk – nama AJK . Penutup : Pengakuan pelapor.4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer. Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet . Sediakan laporan tersebut selengkapnya.tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan .Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai .tarikh penubuhan . Rangka Karangan : 1.lawatan dewan bahasa dan pustaka 3. Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 . Pendahuluan: .dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3.lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru .keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab .mendapat makmal komputer yang baru . 2.Nama AJK .Tajuk . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.00 sebulan . Rangka Karangan: 1. tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.bilangan anggota persatuan .Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .perkembangan memberangsangkan .

Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu. Namun.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 . Apabila pulang dari sekolah.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan..

SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 . Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.3. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 . Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut.Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2.Pendahuluan . Tulis berita tersebut selengkapnya. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. Rangka Karangan : 1. Rangka Karangan : 1.Isi-isi Penting a.Isi-isi Penting a.Penutup -Pukul12. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3. Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Acara berjalan dengan lancar 3. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti. Namun. Nyatakan acara yang dijalankan d. Indah nian suasana pagi hari raya. Bagaimana keadaan sambutan c. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.b. . Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. Sebelum memakai baju baharu. Katanya. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. air matanya membasahi pipimya. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. Setelah menjamah hidangan yang disediakan.

nama pemenang di garisan penamat. 1. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 .SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

A 9.A 40.C 23.A 9.D 15.D 37.C 11.A 23.B 5.D 14.C 2.C 25.C 8.B 37.A 12.A 5.B 20.C 40.D 21.C 31.D 26.C 30.D 32.A 7.A 7.C 3.A 19.D 5.C 19.C 6.B 26.B 20.B 9.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.D 38.B 8.D 30.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.B 35.A 36.D 18.B 14.C 34.B 18.A 26.B 33.C 27.C 14.C 28.B 37.C 37.A 35.B 24.D 29.A 29.D 29.B 21.D 34.D 20.A 16.C 12.D 12.C 7.D 16.C 39.D 10.D 31.B 32.A 26.A 21.D 23.B 39.B 27.B 7.C 10.C 13.A 35.C 28.A 20.D 19.A 29.B 8.D 17.A 30.A 11.C 13.B 10.C 23.A 2.B 30.A 39.C 19.A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.D 25.A 4.C 32.D 34.B 14.B 13.C 39.C 10.C 28.B 34.A 3.D 3.C 39.D 6.A 2.D 38.C 32.C 28.B 29.B 31.C 15.A 8.D 12.C 40.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.C 16.C 24.B 16.A 27.B 33.C 25.C 10.D 13.A 6.C 34.A 6.D 33.C 11.A 18.A 22.C 26.D 34.A 29.A 16.D 4.A 13.B 16.B 19.B 10.C 3.D 14.A 26.A 12.D 39.D 16.D 9.B 32.A 38.B 25.A 31.C 20.A 21.D 35.C 17.A 38.C 28.A 19.D 34.D 39.B 17.B 15.A 8.D 28.C 37.D 6.A 36.D 9.A 11.B 37.D 26.D 27.D 32.A 20.B 30.A 23.D 15.B 36.D 36.D 13.D 25.A 4.D 27.A 21.A 37.A 21.D 7.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.C 32.B 40.C 17.B 36.B 31.C 22.C 20.B 12.D 40.A 24.C 18.C 7.B 12.B 27.B 2.B 5.A 18.C 4.B 21.A 3.B 18.C 35.A 13.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.B 31.B 31.A 30.A 38.D 34.A 23.D 24.C 38.A 5.A 2.D 4.D 7.B 17.C 40.B 19.B 40.B 30.C 39.D 14.C 6.D 31.D 14.D 6.C 32.B 20.D 17.C 8.C 3.B 9.D 3.D 3.A 8.D 35.C 2.C 11.B 17.C 11.D 25.C 2.D 24.B 11.B 36.A 38.D 11.B 4.A 22.C 37.B 16.A 21.A 25.B 25.B 6.D 22.A 7.C 33.B 12.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.C 24.B 27.C 5.C 15.B 15.C 10.D 36.D 35.B 33.A 33.D 28.D 23.D 28.C 18.B 33.D 13.C 38.D 24.C 5.D 22.A 15.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.B 19.C 10.C 26.C 30.A 29.C 14.D 22.B 22.B 4.D 33.B 23.A 29.D 15.D 5.B 35.B 2.D 4.B 9.C 36.D 24.D 18.B 22.C 40.C 8.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .C 9.D 17.A 27.

D 32.A 13.D 16.B 24.B 30.D 26.B 20.D 39.D 14.C 18.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.D 40.B 24.B 4.B 26.C 31.B 32.D 27.A 21.C 10.A 39.A 3.D 31.D 2.A 28.D 21.C 38.D 12.B 29.D 20.D 16.A 23.B 14.A 37.B 32.A 2.A 5.A 29.B 15.A 38.C 10.A 16.D 30.A 9.D 32.C 17.B 32.D 4.C 18.C 3.C 8.C 3.C 27.C 15.C 19.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.A 4.C 26.D 23.B 34.A 12.A 30.A 21.A 14.C 21.A 35.D 28.A 16.A 40.A 28.A 9.B 11.C 22.A 20.A 6.C 37.D 17.B 17.D 21.B 39.B 9.D 7.B 7.C 20.C 19.D 6.B 8.A 6.C 21.B 19.B 38.C 12.D 13.C 26.A 27.C 7.B 10.D 26.A 35.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.A 15.D 9.B 7.A 37.D 13.B 20.B 31.A 39.C 17.B 23.B 5.B 18.C 34.A 34.C 28.C 17.C 33.A 27.B 14.C 33.A 18.C 25.C 9.A 33.D 30.A 13.D 3.A 38.C 8.B 2.A 30.A 15.B 35.D 40.C 18.A 31.A 8.D 40.B 17.D 32.D 40.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.B 13.A 4.D 23.B 38.B 23.A 19.A 29.B 6.B 38.A 37.A 26.A 39.C 11.A 25.B 12.C 23.D 22.B 24.C 25.A 34.C 37.C 36.D 40.A 12.B 2.A 11.C 7.D 34.B 36.C 12.C 15.B 12.B 19.C 33.C 34.D 27.D 20.B 15.A 25.B 10.C 9.D 30.B 14.D 8.C 37.B 7.B 5.B 30.A 17.B 6.B 33.C 19.C 27.A 33.A 33.D 19.B 39.D 24.B 35.C 14.D 11.A 20.B 14.D 25.A 8.A 39.D 8.C 25.C 11.D 26.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.C 7.B 24.D 25.C 4.D 37.D 22.C 26.D 6.C 13.A 19.A 21.C 31.D 39.B 5.A 30.B 28.A 18.C 2.B 36.D 5.C 31.C 17.C 10.A 33.A 5.A 2.B 31.C 34.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .C 37.A 7.D 23.C 4.D 36.B 22.C 6.A 18.A 11.C 6.A 27.D 2.C 28.D 11.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.B 32.C 5.B 11.A 9.D 10.B 29.D 13.C 14.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.B 36.A 24.A 35.D 35.B 32.B 3.B 29.C 38.B 16.C 20.D 16.C 2.B 4.C 29.D 27.A 10.D 22.A 21.B 22.D 25.A 22.B 35.C 28.C 3.D 9.D 36.D 31.D 3.C 13.C 15.D 22.C 15.C 28.C 23.D 24.B 29.D 5.C 38.A 40.C 29.A 12.C 10.C 36.D 8.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.B 16.A 35.D 34.A 4.A 24.B 16.B 36.C 3.C 40.A 18.

D 26.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.B 15.D 5.A 28.B 10.A 23.B 24.A 19.D 4.A 30.B 26.C 16.D 7.D 18.D 27.B 33.B 17.D 38.D 35.D 25.B 29.D 29.D 14.D 34.C 40.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.C 16.D 20.B 17.B 28.D 9.B 38.B 21.D 13.C 30.C 8.B 32.A 12.B 2.B 18.B 3.D 9.C 3.D 2.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .A 40.A 4.B 33.A 12.C 34.B 32.D 37.D 11.A 8.B 27.A 20.C 31.C 6.D 24.A 39.A 6.B 37.C 21.C 22.C 13.C 36.A 14.C 10.B 39.D 23.D 7.A 5.D 19.C 36.A 15.D 31.B 35.C 25.A 11.D 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful