SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1.

Penyelaras:
Ehsham bin Mat Hussin Penolong Pengarah Kurikulum (Bahasa Melayu) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171

2. Penasihat:

3. Ketua Panel:

4. Ahli Panel:

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

1

MODUL BAHASA MELAYU UPSR PENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisan telah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid. Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan. RASIONAL Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

2

7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan. Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan. SASARAN Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan. TEMPOH PERLAKSANAAN Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMAN Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata     kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata     kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

3

Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. iii. 6. Aneka pilihan kompleks. i. kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. Untuk soalan bergambar.C dan D b. Kata tugas dalam soalan. i. Aneka pilihan mudah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4 . Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Pilih ayat yang betul. ii. D. Kata asli Bahasa Melayu Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Jawab soalan yang mudah dahulu. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat. Empat opsyen jawapan A. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. Jenis soalan ialah. 8. B. a. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i.B. 5. B. pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Baca setiap soalan dengan teliti.C dan D 7. Empat opsyen jawapan A.

Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. 2. 5. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. 4. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 6. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Contoh kata tugas: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kata Tugas Apakah Siapakah Bilakah Di manakah Bagaimanakah Mengapakah Berapakah Manakah Tuliskan Nyatakan Ulaskan Pilih Isikan Bezakan Bincangkan Catatkan Respons yang Diharapkan Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat. Kata tugas dalam soalan. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian Memberi sebab Menyatakan kuantiti Menyatakan pilihan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik Membuat pilihan jawapan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek Merakam sesuatu maklumat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5 . Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. 3. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 7.

7. soalan yang menggunakan kata kecuali. Misalnya. 4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut. 10. Misalnya. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR A. 5. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. lawan kata. 2. anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 3. 3. Binalah lima ayat yang lengkap. 11. 5. Untuk menjawab soalan seperti ini. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. 8. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema. pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. soalan yang bertanyakan pendapat anda. isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. isi-isi penting dan tajuk. Menulis Karangan 1. imbuhan dan tanda baca. 4. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. ejaan. 9. B. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa. Nomborkan setiap ayat yang dibina. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat. tidak benar. bukan. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6 . lawan. 6. penggunaan kata. 2. Memindahkan Maklumat 1. Pastikan terdapat pendahuluan.8. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. Teliti bahan rangsangan yang diberikan. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja. seerti dan sebagainya. Bacalah arahan denga teliti. carilah jawapan yang paling tepat dan logik.

6. 4. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. amalan baik. 8. 9. ejaan. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. Misalnya. 5. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. Karangan anda mestilah mempunyai penutup. 7. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7 . faedah dan sebagainya. 2. 10. yakni kesimpulan tentang tajuk. C. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Pastikan ayat-ayat gramatis. Membina ulasan 1. semaklah karangan yang tertinggal. Setelah selesai menulis karangan.6. contoh yang kurang tepat. kesalahan dari segi tatabahasa. 3. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. tanda baca dan sebagainya. tanda baca dan sebagainya. nilai murni. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. ejaan. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. kebaikan. pengajaran. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa.

A jikalau B malahan C sehingga D sedangkan Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 1. A B C D bidan terjun batu loncatan ayam tambatan tulang belakang Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. Nizam menjadi ______________ apabila terpaksa menggantikan Sazuan secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat sambutan hangat di pasaran.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8 . Puan Halimah berasa cemas kerana anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A dibuat B dicetak C digubah D dikarang 3.Pemain bola sepak itu ___________ keluar padang kerana mengalami kecederaan dalam pertandingan itu. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks.” kata guru besar kepada muridmurid tahun enam. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu. 8. A B C D bagi pada sejak supaya 4. “___________. 6. A dipapah B diusung C dikandar D dijunjung 2. 5. Bapa mengadakan majlis kenduri kesyukuran ___________ menyambut kepulangan abang yang tamat pengajiannya di luar negara. A sebilah B selaras C sebatang D sepuntung 7.

A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Masron sehingga Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. Setiap pagi. Amalina menerima hadiah ___________ Pegawai Pelajaran Daerah kerana menjadi johan dalam pertandingan bercerita. Kamal sedang berlatih___________ gambar pemandangan untuk menyertai pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. 17. A melukis B menekap C menghias D mengecap Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. A seniman B sasterawan C mahasiswi D olahragawati yang diadakan di 10. Encik Yazid ___________ sebuah calet di Pantai Seri Tujuh untuk bercuti bersama keluarganya pada minggu hadapan. Pak Samad meletakkan dua _________ rotan di sudut rumahnya.khidmat masyarakat Kampung Berkat. A Katak di bawah tempurung B Embun di hujung rumput C Melukut di tepi gantang D Kerbau dicucuk hidung 16. 15. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagi 9 . BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA 12. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya 11. Jangan jadi seperti __________. A laras B berkas C batang D lingkar Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. 13. _________. Guru-guru menasihati kami supaya rajin membaca buku untuk menambahkan pengetahuan. A dari B kepada C dengan D daripada 14. A membeli B membayar C menempah D mengambil Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. Encik ____________ kasut kulitnya berkilat sebelum ke pejabat.

Mak Cik Senah merungut-rungut kerana kambingnya hilang semalam. A memahat B mengukir C mengetam D menggerudi 20. A Di manakah gempa bumi itu berlaku? B Bagaimanakah gempa bumi itu berlaku? C Apakah kesan daripada gempa bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu? Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. I. Kami tidak tahu sejak bila Mak Cik Senah merungut. III dan IV II. Ya. Mak Cik Senah merungut-rungut sejak semalam kerana kambingnya hilang. Gempa bumi itu menyebabkan kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban. suhu berada di bawah paras beku. II dan III D I. II dan IV I.royong. III dan IV Mengapakah Mak Cik Senah merungut. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya mendapat pekerjaan yang baik. Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. Perkataan seerti bagi bernas ialah A tetap B berisi C penuh D berguna 21. Pada musim sejuk yang melampau. Perkataan berlawan bagi gelisah ialah A yakin B sedih C berani D tenang A B C D 25. akhir Osman sentiasa mengingati pesanan ibunya agar makan dengan __________. lebih-lebih lagi ketika berada dalam majlis jamuan. Pada musim hujan. Hujah yang disampaikan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu sangat bernas. I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10 . Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.I II III IV A B C D 24.rungut sejak semalam? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Amir berasa senang hati berkawan dengan Adib kerana dia seorang yang baik. Pak Cik Yusof sedang __________ papan untuk dijadikan lantai rumah. Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang. II dan III I. A cepat B tertib C lembut D gelojoh dilakukan secara bergotong. Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah 19.menyaksikan perlawanan pertandingan bola sepak. A I dan II B II dan IV C I. III dan IV II 23. IV Kita mesti senang kepada kawan baik kita. Syahirah berasa gelisah kerana bapanya belum tiba. 22. paras air sungai akan meningkat. A berasak-asak B berlegar-legar C berkejar-kejar D bertindih-tindih 18.

Di samping itu. A B C D Soalan 31 – 35 Baca laporan di bawah. Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian muridmurid dalam pelajaran.45 pagi di medan perhimpunan. Pilih ayat yang betul. Murid-murid perlu menduduki peperiksaan untuk menilai pencapaian mereka dalam pelajaran.26. Penglihatan datuk saya masih jelas. III dan IV I Sempena Hari Bapa. Sepasukan lanun telah menyerang kapal di perairan itu. A B C D 30. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11 . III dan IV II. IV Pemandu yang terkorban dalam kemalangan itu berasal daripada Johor. Osman menghadiahi bapanya sebatang pen. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Sebuah bom lama telah dijumpai di kawasan semak itu. Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Pemandangan di situ nian cantik. I dan III II dan IV I. Pengawas menyuruh murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Tidak saya yang menconteng dinding itu. A B C D Pengawas melarang murid itu membuang sampah di situ. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Sistem yang terbaik untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran adalah melalui peperiksaan. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. “Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Pengawas meminta murid itu membuang sampah di tempat lain. murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. A B C D Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai pencapaian murid-murid dalam pelajaran.” kata pengawas kepada murid itu. I II III IV Kamal makan lima cucuk sate. Laporan Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Pada 10 Ogos 2010 yang lalu. Rosliza mengutusi sepucuk surat kepada sahabat penanya. III dan IV 27. A B C D Jalan raya di kawasan perumahan itu bersimpang-siur. Pihak sekolah telah memberi kepercayaan kepada Kelab Kaunseling untuk mengelolakan majlis tersebut. Pencapaian melalui peperiksaan merupakan cara yang terbaik untuk menilai pelajaran murid-murid. II dan III I. I dan II I dan III I. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telah mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. II Hafizi bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaan untuk murid tahap dua. Atur cara majlis dimulakan dengan perhimpunan pada pukul 7. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. 29. Manakala aktiviti melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula Soalan 28 28.

.. menyemai semangat cinta akan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di peringkat sekolah. A sayembara puisi melukis dan mewarna nyanyian lagu patriotik drama berunsur kemerdekaan Semua yang berikut benar tentang petikan kecuali Semua murid menerima hadiah dalam acara yang dipertandingkan... Acara persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid... Sebelum acara sambutan berakhir. Seramai lebih kurang 50. 31.. Kelab Kaunseling.. Majlis pelancaran bermula pukul 9....... Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12 .. Mengeratkan hubungan antara guru dengan murid... Guru besar turut berucap dalam majlis penutupan sambutan kemerdekaan yang telah diadakan di dewan sekolah. Guru besar merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan.. Pihak manakah yang mengelolakan Guru besar Pihak sekolah Kelab Kaunseling Kementerian Pelajaran murid tahap satu dan tahap dua ialah A B C D 34..00 malam itu dimulakan dengan Apakah tujuan program sambutan diadakan? A B C D Merupakan aktiviti tahunan sekolah.... Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya kerana telah berjaya menganjurkan majlis itu dengan lancar.. Pada cuti persekolahan yang lalu... Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah... Orang ramai mula membanjiri Dataran Putrajaya seawal pukul 6.... guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti yang dipertandingkan. Saya dan keluarga juga tidak ketinggalan bersama-sama ribuan masyarakat yang berbilang kaum untuk menyaksikannya..... saya telah berpeluang menghadiri dan menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan dengan penuh meriah dan berwarna-warni di Dataran Putrajaya..khusus untuk murid tahap satu..30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna 2010.000 orang termasuk pelancong asing dan tetamu antarabangsa telah hadir memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu. Sambutan Bulan Kemerdekaan dapat menyemai semangat cinta akan tanah air kepada semua warga sekolah. majlis ini? A B C D 32. Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kerjasama yang tinggi dalam menjayakan majlis tersebut.. Mencungkil bakat murid dalam aktiviti yang diadakan.. Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan.. Kata penghargaan dalam petikan bermaksud A B C D perhatian kebanggaan penghayatan penghormatan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah.. 1 SEPTEMBER 2010.. Beliau berharap agar murid-murid dapat menghayati dan mempunyai kesedaran serta semangat cinta akan negara.. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara. Memupuk semangat cinta akan tanah air. Pelancaran pesta tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah. Roselaili .. ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Setiausaha... Disediakan oleh.... Acara yang boleh disertai oleh 33. B C D 35. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya... Agensi luar dijemput untuk memberikan ceramah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan..

Kata julung-julung kali dalam petikan bermaksud kerap kali kali terakhir kali pertama beberapa kali D 40. Orang Asli. Suasana Dataran Putrajaya terangbenderang bermandikan cahaya lampu yang berwarna-warni. Filipina. 2010? A B C D 37. Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini agak istimewa kerana telah disiarkan secara langsung di negara Australia.pertunjukan lampu berwarna-warni yang diselang seli dengan alunan muzik yang menggambarkan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Singapura dan Taiwan. China. Acara Citrawarna Malaysia 2010 berjaya mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. 36.000 orang pelancong dan tetamu asing telah menyaksikan pelancaran Citrawarna Malaysia 2010. Persembahan kebudayaan disertai oleh semua kaum kecuali peribumi Sabah dan Sarawak. Cina. Punjabi. teater dan pertunjukan laser menggunakan teknologi terkini serta aksi lawak oleh badut. A B C istimewa? Disertai oleh semua kaum. New Zealand.30 malam. Jepun. Seramai 1. Kemuncak acara pada malam itu ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak dan warna selama lima minit. India. Seramai 50. Apakah tema Citrawarna Malaysia Masyarakat Majmuk Malaysia Alam Flora dan Fauna Malaysia Memelihara Flora dan Fauna Malaysia Keindahan Alam Semula jadi Malaysia A B C D 39. Portugis dan Siam serta peribumi Sabah dan Sarawak. Diadakan di Dataran Putrajaya. Macau . Mengapakah pelancaran Citrawarna 2010 yang dilancarkan itu dikatakan SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13 . Ia kemudiannya diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat tempatan.600 orang peserta terdiri daripada belia dan beliawanis mengambil bahagian dalam persembahan kebudayaan yang melibatkan pelbagai kaum termasuk Melayu. Orang ramai yang menyaksikan majlis itu amat terhibur dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Indonesia. Disiarkan secara langsung ke beberapa buah negara luar. Pertunjukan laser merupakan acara kemuncak sambutan majlis Citrawarna Malaysia 2010. Dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Majlis pelancaran itu berakhir pada pukul 11. Upacara sebegini dapat menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini. Hong Kong.

A berat mulut B mulut murai C lidah bercabang D banyak mulut 5 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A hodoh B layu B lemau D busuk Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. A cantik C hodoh B tampan D comot Kura-kura telah kalah dalam pertandingan itu kerana ia bergerak amat ______. sehingga basah kuyup. A deras C perlahan B laju D pantas Buah cempedak itu sudah _____ kerana telah dimakan ulat.6 Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. basikal dia tidak mampu memilikinya. Pihak polis melepaskan tujuh __________tembakan ke arah penceroboh itu. ________dimarahi bapanya kerana bermain hujan.” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14 . A saya C patik B hamba D pancar 10 Kata-kata orang yang ____________ memang senantiasa berubah-ubah. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 8 3 9 4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah. A dia C mereka B beliau D kalian “Kedatangan ini besar hajatnya. A das C butir B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah. 1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula kereta. A potong C batang B buah D kaki Marlina tidak membuat apa-apa keputusan__________untuk menyokongnya __________membantah keputusan itu. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 7 2 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru dibelinya.

kawasan ini agak keras. A Pemain C Dimainkan B Permainan D Memainkan 15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. Perkataan berlawan bagi tradisional ialah A moden C depan B maju D baru 16 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A berbual C berbalah B bersalam D bertengkar 12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ tahun lalu. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 14 gasing amat popular di pantai timur Semenanjung Malaysia. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung Pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan penggunaan buku kerja di sekolah rendah. A dari C daripada B sejak D antara 13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang D pucat-lesi Harun bermain _____ untuk mengalahkan pemain yang hebat itu. 17 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 . Perkataan seerti bagimemansuhkan ialah A membatalkan B memusnahkan C menghabiskan D mengehadkan 19.D 18 pontang-panting 11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. I Orang yang keras kepala macam Ramdan itu memang patut dipulaukan. II Menurut kata orang tua-tua. A tungkus-lumus B mati-matian C gotong-royong 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini. Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu.

Bagi melahirkan masyarakat penyayang. III.IV Rempuhan keras Jebat telah mencederakan Tuah. II. 26 “Nani. D. A I dan III C II dan IV B II dan III D III dan IV Siapakah yang akan mengetuai rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. III Angin kencang diramalkan akan terus bertiup sehingga esok. II Ali suka bercakap kencang dengan orang tuanya. 25 “Ilmu pengetahuan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. A I dan II B I. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. B Cikgu Raziah meminta pertolongan Nani untuk mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. dan IV 22 I Sepakan kencang Baharum telah menggegar jaring buat kedua kalinya.” kata Cikgu Raziah. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. Soalan 25 – 26 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16 . Meja makan itu terpanjang.”kata Perdana Menteri. B Perdana Menteri menyatakan bahawa bangsa dan negara yang maju perlu mendapat ilmu pengetahuan. D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. C Dua orang guru akan mengiringi rombongan itu. A Rombongan itu akan disertai oleh dua puluh orang murid. D Nama ketua rombongan itu tidak diberitahu kepada saya. Abu berasal daripada Perak. A. B Ketua rombongan itu dilantik oleh guru besar. dan IV D I. A Cikgu Raziah menolong Nani mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya. pihak pemerintah hendaklah mendidik rakyat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan kencang. II. C. III. tolong saya edarkan buku latihan ini kepada rakan-rakan sekelas kamu. C Perdana Menteri menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. III Suasana malam itu sunyi sepi. 23 24 Soalan 27 Pilih ayat yang betul. A Perdana Menteri mengumumkan bahawa ilmu pengetahuan sangat penting kepada bangsa dan negara. D Cikgu Raziah menerangkan kepada Nani bahawa buku latihan itu akan diedarkan kepada rakan-rakan sekelasnya. B. dan IV C I. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya dengan bantuan Nani. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. II Bayaran perubatan di klinik swasta mahal sungguh. A B C D Bagaimanakah melahirkan masyarakat penyayang? Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Bilakah rakyat perlu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat? Soalan 28-30 Pilih ayat-ayat yang betul. Rumah itu tercantik. 28 I Datuk tidak suka makan mi segera.

dan III B I dan IV D I. III. IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. dan III C I. Kini. mengkhianati bangsa Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17 . II.Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar? A. mendapat imbuhan daripada pihak Jepun 32. Sebelum itu. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Sesiapa yang tidak mengikut arahan akan dibelasah olehnya. berkhidmat kepada negara B. Bakhtiar sudah tua. menyesali perbuatannya C. terdapat seorang pemuda yang bernama Bakhtiar. Dia mengisytiharkan permohonan maaf itu melalui akhbar. dan IV Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. II. A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV 30 I Dia menceritakan II pengalamannya Kini. A I. bercakap melalui radio B. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. 31. terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Dosa yang dilakukannya cukup banyak. III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. A I dan II C I. dan IV B I. dia mendapat imbuhan daripada tentera Jepun. Semasa membersihkan kebun di belakang rumahnya. tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Tambahan lagi. II Ketiga-tiga anaknya menetap di Kuantan. 33. berjumpa setiap keluarga yang pernah dikasari.IV Para-para belia digalakkan menyertai pasukan sukarela. Di zaman sains dan teknologi. II. Bakhtiar merupakan seorang yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. III Setiap peserta pertandingan itu diberi kemeja-T. dan IV D II. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. menghancurkan pihak jepun C. Bakhtiar menjadi seorang yang kasar dan bengis. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. berbakti kepada kampungnya D. Dia pernah memukul seorang ibu tua sehingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. Dia amat menyesal dengan apa yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Jepun dahulu. pengisytiharan melalui akhbar D. Dia suka mengampu pihak Jepun untuk kepentingan dirinya. Bisa ular telah merebak. Dia sekarang menjadi orang kepercayaan pihak Jepun. Lama-kelamaan Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. II. Selepas ibu bapanya meninggal dunia. dan IV 29 I Cili sos itu rasanya pedas.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar memohon maaf daripada orang ramai? A. ketika berada di situ. III. Bakhtiar dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. kaki Bakhtiar telah dipatuk oleh seekor ular berbisa. IV Setengah murid nakal suka ponteng sekolah. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. dia tidak ada tempat bergantung.

Apakah acara yang dimenangi dalam olahraga? A. Majlis Sukan Daerah 37.. Pemberita Harun Pemberita Harun : Selamat pagi saudara. : Terima kasih. : Bagaimana perasaan awak setelah terpilih sebagai olahragawan sekolah? : Tentulah saya gembira. Sekolah D.Pada pendapat kamu. Acara 400 meter C. dengan pihak manakah pemberita bertugas? A.Apakah yang ingin diketahui oleh pemberita daripada Harun? A. : Terima kasih. memukul seorang ibu tua D.. : Apakah harapan awak kepada rakan-rakan yang lain? : Saya mengharapkan rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan. Orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya ialah ibu bapa saya. : Selamat pagi. Doktor memang tidak menyukai Bakhtiar Baca petikan di bawah. menjadi seorang penderhaka 34. : Boleh saya temuramah saudara. Kaki Bakhtiar telah busuk B. : Terima kasih kerana sudi ditemuramah. pelajaran jangan diabaikan. : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai olahragawan sekolah pada tahun ini. Apakah soalan yang hendak dikemukakan? : Siapakah yang memberi dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar olahragawan sekolah? : Sebenarnya saya mula berjinak-jinak dan berminat dalam bidang sukan sejak dari kecil lagi. Sukan sangat penting untuk kesihatan kita. A. Hadiah yang diperolehinya 38. Apa salahnya. mengampu pihak Jepun C. Selain itu. mengotakan B. Acara yang saya menangi ialah larian 100 Pemberita Harun Pemberita Harun Pemberita Harun meter. Polis B. : Apakah jenis sukan yang awak ceburi? : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. Penglibatannya di sekolah C. Jangan lupa. guru-guru dan rakanrakan saya juga banyak memberi semangat kepada saya untuk berjaya. Acara 100 meter B. 200 meter dan 4 kali 100 meter. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi. Acara 4 kali 200 meter Harun Pemberita Harun Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18 . mengumumkan 35. saya menjadi johan perseorangan dalam pertandingan badminton peringkat sekolah. : Boleh.Perkataan mengisytiharkan membawa maksud. Untuk membuang bisa ular C. menerbitkan D.B. Pemberita Harun Pemberita 36. Selain itu. menjelaskan C. Latar belakang kejayaannya D. Perasaannya B. Akhbar C.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa dipotong? A. daerah dan negeri. Acara lompat tinggi D. Untuk membalas perbuatannya D. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Pernyataan berikut adalah tidak benar. Pujian B. Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkak B meniarap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19 . Terpilih sebagai olahragawan sekolah B. Harun menjuarai permainan badminton C. A.maksud. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan 40.. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai... A. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT 39.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3 Soalan 1 hingga Soalan 16.. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Galakan D. Suruhan C.

A B C D Sila Harap Tolong Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 2 4 Beberapa __________pokok pandan tumbuh subur di belakang rumah nenek.” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya. A B C D saya anda kalian awak Gambar 3 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara _____________sabun untuk dijadikan sekuntum bunga.” tanya Nurul kepada Umairah. A B C D mengukir meraut memahat mengetam 3 “_______________ jangan lengahlengahkan kerja yang cikgu beri tadi. A B C D dekat antara depan belakang Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20 . A B C D kelompok jambangan rumpun karangan Gambar 4 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar sambil memujuknya supaya berhenti menangis.C mengiring D mengesot 2 “Bagaimanakah __________membahagikan masa antara belajar dan bersukan.

Gambar 7. A B C D pepahat sesiku penukul pelantak 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh. A B C D menyemat menampal meletak melekat Gambar 8 10 Pak Latif _____________ kelapa yang diminta oleh pelanggannya. Gambar 5 7 Pak Cik Sharul sedang mengambil ___________ daripada kotak alat pertukangan. A B C D terhampar terkapar terdampar terpapar Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Soalan 10 berdasarkan Gambar 8 Gambar 6 8 Sebelum ke sekolah Syahmi akan ____________lencana sekolah pada bajunya. ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A selain itu Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21 . A B C D mengupas menarah memarut memerah Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 11 Afif meminati bidang seni.

A B C D sebentuk segelung seutas sebilah Gambar 9 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambar ialah ______________________ A B C D putih tulang ringan tulang bekas tangan campur tangan Soalan 16. A B C D perlahan gerimis ringan sedikit 14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh __________________mencapai cita-citanya menjadi doktor. 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. 16 Alia __________________ kerana dapat menjawab dengan tepat semua soalan Kuiz Sains itu. A B C D peralihan pemansuhan pemusnahan pelupusan 13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh ____________ tempatan dengan bercirikan senibina Melayu. Mari say a tunjukka n Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22 . A B C D alah biasa tegal biasa bijak bagai pendeta cepat macam kilat betul macam bendul Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan Soalan 17. A B C D sampai dalam akan demi Soalan 19 berdasarkan Gambar 9 15. A B C D juruhias jurubina jurusolek juruteknik Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris. A B C D Beburung Lelabah Rerama Kekunang 17 Para pengusaha kilang diarah supaya melakukan proses pembuangan sisa kilang secara terancang. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke dalam tempat kosong dalam ayat di bawah. Umar mengikat _______________mata kali di penghujung tali jorannya.B pendek kata C seperti dengan D berbeza dengan 12 ________________ terbang pulang ke sarang apabila hari menjelang senja.

28 I Haikal menuntut hutangnya daripada Afifi. 24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? B Apatah punca kekalahan pasukan kita? C Manatah agaknya saya letakkan kunci rumah saya. Nenek makan amat lambat benar. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid. IV Abang hendak menuntut wayang gambar di bandar. C Pulanglah kepada jalan yang benar. cantiknya lukisan awak! B Eh. saya terlupa membawa wang! C Wah. Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. B Murid-murid yang berminat memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. C Ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah sejak umur kita tujuh tahun. III Sabrina menuntut basikalnya ke bawah pokok. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. D Carilah buku itu sampai dapat . usaha kita akhirnya berjaya juga! D Hai. ” kata Cikgu Firzanah. II Kakak sedang menuntut di Universiti Putra Malaysia. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuknunjuk. C Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan supaya melengkapkan borang yang diberi. ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. Soalan 26 dan soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Jet itu meluncur amat laju sekali. 25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah yang lebih selesa untuk keluarga kami. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu bapa menghantar kita ke sekolah. Soalan 21 hingga soalan 25 Pilih ayat betul 21 A Oh. tetapi dia tidak peduli. B Saya hendak menasihatinya. D Kita telah dihantar ke sekolah oleh ibu bapa selama tujuh tahun. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. D Cikgu Firzanah berminat memberitahu murid-muridnya supaya melengkapkan borang penyertaan lawatan. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 A Daripada Anislah berita itu saya dengar. II Jam loceng berdering itu mengejutkan Syaza dari tidurnya. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu yang telah pulang ke pintu. 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. itu pun rumah Amin! 22 A B C D Baik benar sekali keluarga awak. Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul.Gambar 10 20 A B C D Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? Awak hendak ke mana? Ke manakah awak hendak pergi? Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 26 Sejak kita berusia tujuh tahun. Besar nian rumah orang kaya itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23 .

III Penghijrahan segolongan belia-belia ke bandar menyebabkan banyak tanah di desa terbiar. sila hubungi Encik Shukri bin Jamil di bilik urus setia pertandingan Sekolah Kebangsaan Sri Melur. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran. dua minggu sebelum tarikh perlawanan. II dan III I. II dan IV I. A B C D 30 I I dan III I dan IV II dan III II dan IV bakat murid dan mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan murid-murid sekolah. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 orang peserta dan dua peserta simpanan. B) Pertandingan akan dibuat secara kalah mati. III dan IV II. II Penempatan pendatang haram itu akan dirobohkan tidak lama lagi. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca iklan di bawah. C) Setiap peserta mestilah berpakaian sukan yang sesuai. A B C D I. Satu pertandingan Sepak Raga Ratus akan diadakan pada 17 Jun 2011.III Danial makan sungguh sedikit pada masa rehat. Shukri bin Jamil Pejabat Daerah Klang Murid-murid Tahun 6 PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur 32 Berikut adalah syarat pertandingan kecuali A Satu pasukan terdiri daripada 12 orang B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari sebelum perlawanan C Pertandingan dijalankan secara kalah mati D Peserta boleh berpakaian sukan 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid bawah 12 tahun di Daerah Klang. kecuali A mencungkil bakat murid B mengisi masa lapang murid C mempopularkan permainan tradisional D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah Klang A B C D Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. Klang. Pertandingan ini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Melur. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. IV Salman mengadu yang dia rasa sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. D) Tarikh tutup penyertaan. mencungkil 34 Perkataan julung di dalam petikan bermaksud A B C D awal asal pertama permulaan 35 Berikut adalah pasukan yang layak menyertai pertandingan. kecuali A pasukan murid Tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan B pasukan murid Tahun 5 dari sekolah yang berdekatan C pasukan gabungan murid-murid Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hari Pertandingan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24 . IV Mereka suka sangat membuang masa di kompleks beli-belah. E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 untuk satu pasukan HADIAH Tempat pertama : RM 250 dan piala Tempat kedua : RM 200 dan piala Tempat ketiga : RM 150 dan piala Tempat keempat : piala Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolahsekolah dalam Daerah Klang. 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus? En. Daftarlah segera.

Seterusnya. undang-undang badminton yang pertama telah digubal oleh pegawai tentera British. Permainan ini begitu popular di England dan Perancis.36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis? A B C D awal tahun 1400 pada tahun 1877 semenjak tahun 60-an tahun 1920-an Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan berikutnya. D Minat menjadi ahli Persatuan Badminton. Permainan ini terus mendapat tempat di hati rakyat tempatan. permainan itu berubah kepada permainan gelanggang yang diminati ramai pada masa kini. C Permainan yang mudah dipelajari. permainan ini tidak mempunyai gelanggang dan jaring. Namun begitu. Colonel H. Pada tahun 1877. Pemainpemainnya hanya melambung bulu tangkis seperti permainan sepak raga bulatan. Shelby. B Menarik minat orang ramai. Persatuan Badminton England telah ditubuhkan. Shelby dalam sukan badminton? A Memperkenalkan Pertandingan All England B Menubuhkan Persatuan Badminton England C Menggubal undang-undang badminton yang pertama D Mengubah peraturan permainan badminton 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? A Menyediakan tempat bermain badminton. Berikutan itu.Q. undang-undangnya telah diperkemas. Piala Thomas pada tahun 1949 dan Piala Urber untuk wanita pada tahun 1956. ( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 37 Siapakah yang telah memperkenalkan permainan badminton di negara kita? A B C D tentera British anak-anak Sidik Persatuan Badminton Malaya Persatuan Badminton England 38 Apakah sumbangan H. Ng Boon Bee dan Tan Aik Kwang yang menjulang Piala Thomas pada tahun 1967.Q. Kemunculan pemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun 80-an juga menjadikan Malaysia sebagai jaguh badminton dunia yang disegani apabila mereka sekali lagi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air pada Tahun 1991. Permainan badminton dipercayai bermula pada awal abad ke-14. pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Kehebatan Malaysia dalam sukan ini telah bermula semenjak tahun 60-an lagi dengan kemunculan pemain-pemain unggul seperti Punch Gunalan. pada tahun 1893. Pertandingan All England telah diperkenalkan pada tahun pada tahun 1902. 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan? A Permainan badminton diasaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25 . Askar-askar British yang yang bertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan 1930-an telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. Akhirnya. Daripada melambung bulu tangkis.

oleh tentera British. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 A B C D basahi dibasahi membasahi dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 1 1. A B C D 2. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26 . Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. Gambar 2 Pelayan restoran itu _______ membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan. jejantas jejambat lebuh raya jalan rentas 3. A menatang B memikul Keringat yang _______ dahinya telah dilap dengan sapu tangan.

Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. A B C D awak hamba patik kalian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27 . Ayah saya menyara kami sekeluarga dengan menjual _______________ .” pelawa Bentan kepada Demang. A B C D bagi dari pada oleh Soalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. A B C D Gambar 4 6. Alia makan ________ anggur sambil membaca __________ novel. A B C D surat khabar surat kuasa sampul surat surat sumpah 9. Air yang disimpan di dalam ________ itu sejuk dan dipercayai berkhasiat untuk diminum. menangkap menendang mengelecek membawa “Silakan tuan hamba. A B C D buli-buli labu-labu dekak-dekak pasu-pasu 7. Hasil kraf tangan itu telah banyak diusahakan _________ kaum wanita.C mengelek D menjunjung Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5 Gambar 3 4. A B C D sebiji … senaskhah sebiji … sebuah segugus…sebuah sejambak … sehelai Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 5. berehat di teratak _______ ini.

A B C D mengucapkan mengatakan melafazkan menyuarakan Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 11. A B C D 17. 19. 18. A B C D kebanyakan segelintir setengah setiap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28 . sesisir sesikat setangkai setandan 12.10. ___________ pasukan badminton negara berjaya merangkul kejuaraan dalam satu pertandingan baru-baru ini. A B C D lalu ketika meskipun malahan Harga kain songket tenunan tangan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi. A B C D walau bagaimanapun bagaimanapun walaupun akhirnya Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. A B C D menyerbu melanggar menolak menyerang 14. A terbuka B terhampar C terlipat D tertutup 15. Datuk saya masih aktif dalam kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai kerajaan. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasakasak merempuh pagar stadium. A B C D harga mati harga diri dalam tangan buah tangan 13. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung di ruang tamu. Pihak polis menasihati ________pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di gerainya. A B C D atas hujung puncak tepi Soalan 19 Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris. Ahli pengakap itu tidak dapat meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana hujan turun dengan lebat. A B C D kah jua tah pun Gambar 7 16. Guru Besar ________ tahniah kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD.

C Cis. A B C D Hai. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan.Soalan 20 Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah. “Bersabarlah. A hangat-hangat tahi ayam B genggam bara api biar sampai jadi arang C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 21 Pilih ayat yang betul 21. malang sungguh nasib anakanak Puan Maria! D Aduh. A Apakah yang dimenangi oleh Alina? B Mengapakah Alina lebih handal bermain bowling? C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Antara Alina dan Siti. Aku dari kedai buku A Berulang-ulang kali kami disuruh oleh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. Murni. 24. kerana dulu dia pernah menjadi juara bowling. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguhsungguh. C Mereka disuruh bercerita perkara yang telah berlaku itu kepada kami berulang- Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29 . sudah masak rupa-rupanya buah rambutan itu! B Wah. tinggalkan saya di tepi jalan ini! Gambar 8 22. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan.” kata Pak Taha. 23. 20. Ini semua dugaan Tuhan. Ramli! Kamu dari mana? Ke manakah tujuan kamu? Bilakah kamu hendak pulang? Mengapakah kamu ke kedai? Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberi. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. Tentulah Alina. ambillah buku kamu ini! Nanti basah pula. 25. A Eh. siapa yang lebih handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. B Cerita tentang mereka melakukan perkara itu telah kami suruh berulangulang kali.

II dan III sahaja II. IV Siti menangis bila mendengar berita itu. II dan IV sahaja berharga yang lain. IV Cikgu Sarah sedang menerangkan Lelaki itu tidak dapat dikenal pasti teknik menulis surat rasmi. III dan IV sahaja 30. dibuat menggunakan pisau lipat. IV Pantun ialah cabang puisi lama. I Ikutlah rasmi padi. 28. III dan IV sahaja 27. Selain terdapat kesan tikaman di dada. II Mak Teh menatap gambar anaknya satu demi satu. tetapi mungkin kerana rompakan atau dendam lama. . Soalan 29 hingga Soalan 30 Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai Pilih ayat-ayat yang betul Soalan serta cubaan membunuh dan sedang rompakan31 hingga Soalan 35 mengesan mereka yang terlibat. IV Balai polis itu akan dirasmikan pada hari Sabtu ini. III dan IV sahaja belum dikenal pasti. II Cabang hidup ini banyak dugaannya. keturunan dan warisnya kerana tidak terdapat sebarang dokumen pengenalan yang ditemui pada A I dan IV sahaja dirinya ketika itu. berbagai-bagai langkah telah diambil. III dan IV sahaja teksi telah menghantar lelaki berkenaan ke Hospital Kajang dan melaporkan kejadian tersebut kepada polis.ulang kali. 22 Julai – Seorang lelaki berumur 22 tahun ditemui terbaring tidak sedarkan diri di tepi A I dan III sahaja Jalan Semenyih. B II dan III sahaja jam tangan. III dan IV sahaja itu juga cedera parah di kepala. Kecederaan di kepala menunjukkan hal-hal rasmi di pejabatnya. Soalan 26 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. mempunyai maklumat yang berkaitan dengan II Kim Leng tinggal dengan neneknya kejadian tersebut diminta menghubungi Inspektor sejak tujuh tahun yang lalu. D Kami berulang-ulang kali menyuruh mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu. III Bayi itu lapar maka dia menangis. III Kehidupan keluarganya bertambah demi bantuan kewangan daripada orang ramai. telefon bimbit dan beberapa barang C I. lelaki C I. Seorang pemandu D II. kira-kira 2 kilometer dari bandar B II dan IV sahaja Kajang. III Bank itu mempunyai cabang yang banyak. 26. Motif serangan tersebut masih D II. I Mereka-mereka yang berminat Baca berita di bawah dan atau kenalan kehilangan saudara-mara kemudian jawab ataupun diminta segera mendaftarkan diri. soalan-soalan berikutnya. semakin berisi Siasatan yang dilakukan menunjukkan semakin tunduk. Joni di talian 03-57663222 atau 012-7070777. IV Demi Tuhan. Sesiapa yang 29. III Pendapat abang tidak cukup untuk membiayai persekolahan saya. kesan pukulan yang kuat dengan menggunakan III Bahasa Melayu merupakan bahasa senjata tumpul sementara kesan tikaman dipercayai rasmi negara Malaysia. Kerjasama orang ramai bagi membantu polis menyelesaikan kes ini dengan segera 30 sangat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan diharapkan. II Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. KAJANG. Mangsa telah kehilangan dompet. bahawa lelaki itu telah diserang semasa pulang II Mahmud telah dilantik menguruskan daripada kerja. III dan III sahaja II. aku tidak pernah berbohong kepadamu A B C D I. A B C D I dan III sahaja II dan III sahaja I. II dan IV sahaja II dan IV sahaja I Koding berdiri lalu memberikan jawapan. I Demi keselamatan penduduk kampung. I Pohon di rumahnya banyak cabangnya. A B C D I dan IV sahaja II dan III sahaja I. II dan IV sahaja II dan III sahaja I.

jawabsoalan-soalan yang berikutnya. D Dia di tikam dengan menggunakan pisau lipat. Tidak mahu ketinggalan. Bumi muhibah berbilang bangsa. C Motif serangan ke atas dirinya Merdeka Kami anak-anak wawasan. D Dia diserang ketika sedang bekerja. Bumi yang kaya dengan budaya. Kami banggadi bawah danMalaysia. Merdeka Lahirmu daripada sebuah perjuangan. Yang bersemangat waja. Perjuangan suci tanpa titisan darah. Oh. 32. B Lelaki yang cedera itu telah dikenali melalui pengenalan dirinya. Merdeka 36 hingga Soalan 40 Soalan Kami anak-anak yang merdeka. B Dokumen pengenalan dirinya telah hilang. Baca puisi lahir di bumi kemudian Bumi yang makmur dan kaya dengan khazanahnya. Kami Kami mampu menjulang namamu. 34. Siapakah yang menemui lelaki yang terbaring di tepi jalan itu? A B C D Pihak polis Seorang pemandu teksi Seorang penumpang teksi Orang ramai Merdeka Itulah laungan yang bergema. Perjuangan bapa-bapa kami. melibatkan mengkategorikan memasukkan membahagikan Nyatakan perkara yang benar tentang petikan? A Ramai orang telah melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Bagaimanakah keadaan lelaki itu ketika ditemui? A cedera parah dan pengsan B cedera dan hilang ingatan C tidak sedarkan diri D luka akibat tikaman 33. Perjuangan seorang putera bangsa. Mengapakah dikatakan lelaki itu terlibat dalam rompakan? A Barang-barang peribadinya tidak ditemui. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan mengejar kemajuan. Lambang kebebasan. Malaysia! 31 . Perkataan yang sama erti dengan mengklasifikasi dalam perenggan terakhir petikan di atas ialah A B C D 35. C Keluarga mangsa diminta menghubungi pihak polis. 31.adalah rompakan. Malaysia bumiku merdeka. Pembela nusa.

Apakah maksud merdeka dalam petikan di atas? A Lepas daripada cengkaman penjajahan. B Malaysia aman makmur dan rakyatnya hidup harmoni. D Berjaya menghalau penjajah tanpa menitiskan darah. C Hidup dalam masyarakat berbilang bangsa.39 Mengapakah kita patut berasa bangga dilahirkan di Malaysia? A Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai wawasan. 37. B Bebas untuk pergi ke sana dan ke mari. Bagaimanakah semangat pejuangpejuang negara untuk mencapai kemerdekaan? A Bersikap berani dan bersemangat kental B Berbelah bahagi untuk menentang penjajah C Berkobar-kobar untuk memerangi penjajah D Bersemangat sebagai pembela bangsa 40. D Malaysia lahir daripada perjuangan seorang putera bangsa. C Malaysia kaya dengan pelbagai budaya bahan galian. 36. Apakah yang dimaksudkan dengan khazanah berdasarkan petikan? A B C D Wang ringgit dan batu permata Tumbuh-tumbuhan Pelbagai sumber asli Bukit-bukau dan hutan asli Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 32 . Apakah cita-cita anak wawasan? A terus memperjuangkan kemerdekaan B Ingin bersatu dan hidup harmoni C terus mengejar kemajuan negara D mahu memaju dan mengharumkan nama negara 38.

KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 33 .

1 Murid-murid yang membantu ________ majlis itu telah diberikan sedikit cenderahati. A menjayakan B berjayakan C dijayakan D kejayaaan Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. Sebentar lagi pulanglah __________ . A berani B tabah C mesra D erat Kenangan ____________ itu masih lagi segar dalam ingatannya ketika bersendirian. A kuat B hebat C hangat D gemuruh “Salim dan Hilmi pergi memancing. A pertikaian B perbezaan C perbalahan D percanggahan C D kelebihan kepuasan 6 7 2 Penyanyi yang bersuara lantang itu mendapat tepukan _____________ daripada para penonton .” kata Mak Piah kepada Amin. A tua B muda C masak D matang Kita perlu melayan tetamu dengan _______ sebagai tanda kita menghormati mereka. 5 Datuk memetik buah-buah rambutan yang telah ____________ di dusun dengan sebatang galah yang panjang. Salmah dan Sunita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. A dia B kalian C engkau D mereka Mereka kagum melihat ____________ orang buta itu menganyam rotan untuk dijadikan bakul. A kemantapan B kebolehan 8 3 Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 34 . A lampau B lapuk C luput D lewat Sejak berlakunya _________ pendapat tempoh hari.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 5 Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Pilih perkataan seerti bagi rumit A B C D sukar teruk kacau senang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 35 . buah B buah .____________ pelari itu cuba menamatkan lariannya... A Naik angin B Naik darah C Kering darah D Kepala angin Sia-sia kami menolongnya ketika dia dalam kesusahan. ramai orang mula mengutip kerang di muara sungai itu. A B C D terjatuh terjelepok terperosok tersembam 16 Beberapa hektar kawasan ladang kelapa sawit di Felda Jengka telah dirosakkan oleh _____________ gajah liar malam semalam. A kebetulan B kebetulan C berbetulan D membetulkan Walaupun dalam keletihan. A sepuas hati B segenap hati C sepantas kilat D sedaya upaya Puan Zainab menjawab soalansoalan yang dikemukakan kepadanya dengan ______ semasa sesi soal jawab itu.......9 Pak Hassan menggunakan ____________tongkat untuk membantunya semasa berjalan...... A biji .. A ramah mesra B kasih sayang C berhemah tinggi D bersopan santun 18 12 19 13 20 14 21 15 “Sindiran yang dilemparkan oleh kakak masih _____________ di telinga saya................ A berhenti B berhentikan C diberhentikan D memberhentikan Pertemuan itu tidak dirancang.” kata Faizal kepada abangnya.batang C deret ... Bak kata orang_______________________.. Ia hanya berlaku secara _____________ sahaja.bidang “_____________ aku apabila mendengar engkau menjerit tadi! ” kata Hamid kepada Amin............ Pilih perkataan berlawan bagi mengutip A B C D menangkap membuang mengambil memungut 10 17 11 Penjaja minuman dikehendaki ____________ daripada menggunakan pewarna yang tidak dibenarkan.. A terpinga-pinga B terngiang-ngiang C terdesing-desing D terdengung-dengung Masalah itu lebih rumit apabila kedua-dua belah pihak tidak mahu menerima pendapat orang lain... A seperti aur dengan tebing B seperti hujan jatuh ke pasir C seperti kera mendapat bunga D seperti melepaskan anjing tersepit Apabila air surut. akhirnya kami juga yang dipersalahkan.......jalur D buah.. A seruas B selaras C sebatang D sebilah Kaki kambing itu ____________ ke dalam lubang... A segerombolan B sepasukan C sekawan D sekaum Dua _____________ jambatan dan beberapa ______________ jalan raya di daerah itu mengalami kerosakan teruk akibat banjir tahun lepas...

B Dijahit oleh adik baju baharu emak.Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. II dan IV sahaja Azam menarik diri daripada menganggotai pasukan koir sekolahnya. Encik Hassan meragut kerana kerjanya banyak yang belum beres. C Baju baharu adik sedang dijahit oleh emak. I dan III sahaja III dan IV sahaja I. Raju sungguh menarik akan persembahan Tarian Inang yang dipersembahkan. I dan II sahaja III dan IV sahaja I. A Di manakah datuk Puan Nani tinggal ? B Siapakah yang akan pergi ke tanah suci ? C Pakah tujuan datuk Puan Nani pergi ke tanah suci ? D Mengapakah Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur ? 27 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. A B C D 23 I II III IV A B C D 24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Beberapa ekor kambing sedang meragut rumput di tepi jalan itu. C Dia amat meminati bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut. D Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di belakang rumah mereka. II dan III sahaja I. Dengan secepat kilat. II dan III sahaja I. Ali menarik tali itu sekuatkuat hatinya. B Dia akan tetap bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya sudah tua. 22 I II III IV Hatinya meragut bimbang sejak anaknya hilang. II dan IV sahaja Adakah dia akan terus bergiat dalam bidang nyanyian walaupun usianya telah lanjut ? A Setahu saya dialah orang lama yang berkecimpung dalam bidang nyanyian. Emak sedang menjahit baju baharu adik. A Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan itu ke belakang rumah berhampiran tong sampah. Puan Nani pergi ke Kuala Lumpur untuk menziarahi datuknya yang akan berangkat ke tanah suci. Cerita yang diperdengarkan oleh datuk sungguh menarik. Soalan 26 -27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. D Dia memang terkenal seluruh negara kerana telah lama bergiat dalam nyanyian. A Emak sedang dijahit baju baharu adik. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 36 . C Ibu menyuruh Siti membuang semua sisa makanan ke dalam tong sampah di rumah mereka. 26 “Tolong buangkan sisa-sisa makanan ini ke dalam tong sampah di belakang rumah.” kata ibu kepada Siti. B Ibu menyuruh Siti membuangkan semua sisa makanan ke belakang rumah yang hampir dengan tong sampah. pemuda itu meragut beg tangan wanita tersebut.

C Mententeramkan perasaan Hilmi. B Menguji ketabahan hari Hilmi. Mentangmentanglah dia anak orang berada. Selepas mandi. Hilmi. Peristiwa luar kebiasaan itu tidak berlaku di sini. “Tak mengapalah. Bas mini itu terbabas ke dalam gaung petang semalam. Kejayaan Hilmi akan mendorong adikadiknya belajar dengan lebih giat lagi. “Bersabarlah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 37 . Amnah sangat suka makan goreng ayam bersalut rempah.” kata Hilmi. Setibanya dirumah. Semenjak bapanya meninggal dunia lima tahun yang lalu.Hilmi pergi ke gerai ibunya di simpang jalan kampungnya. D Menghasut Hilmi supaya membalas dendam.”kata Amin kepada Hilmi ketika bersama-sama berjalan pulang dari sekolah. gerai itulah menjadi punca rezeki mereka sekeluarga. Hilmi diam sahaja. 31 Apakah yang dilakukan oleh Amin kepada Hilmi ketika balik dari sekolah ? A Memburukkan nama Amar. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini Cikgu Hasmah bertanyakan bagaimana cara murid-murid Tahun Enam Cempaka datang ke sekolah. I dan II II dan III I dan IV II dan IV Lori itu datang daripada Kota Bharu. Hari yang dinanti-nanti oleh semua calon UPSR tiba jua. dihantar oleh ibu bapa ke sekolah dan ada juga yang berjalan kaki ke sekolah. Kasut itu sudah lama Amin pakai. Ulas durian itu sungguh besar dan berwarna kuning. 28 A B C D Rahim menghadiahi bapanya sehelai baju batik. Beliau hendak membuat kajian tentang murid-murid dalam kelasnya. Amin. Perangai Amar memang begitu. Selain daripada itu . Oleh hal yang demikian. Ibu Hilmi menjual minuman dan buah-buahan di gerai itu. Dia memang suka memandang rendah terhadap orang lain. kita perlu menghormati guru. Amar hanya memerhati dari jauh. 32 Hilmi seorang murid yang A suka ponteng B memilih kawan Pilih ayat yang betul. Guru Besar-guru besar akan bermesyuarat hari ini. Abang ke kedai untuk membeli sebotol tomato sos. 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D II dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah . Ada antara murid-murid dalam kelas itu yang menaiki bas. Saya tidak mengambil hati tentang kata-kata Amar tadi. “Tidak penatkah kamu berjalan kaki ke sekolah.D Soalan 28-30 Baju baharu emak sedang dijahit oleh adik. Hilmi amat berharap agar dia akan berjaya dalam peperiksaan UPSR nanti. makan dan mengulang kaji pelajaran serta menyiapkan kerja sekolahnya. Hilmi ?”tanya Amar seolah-olah menyindir Hilmi. Perjalanan ke kampungnya mengambil masa empat jam setengah. Ibu Hilmi sentiasa mengambil berat akan pelajaran anak-anaknya. membonceng basikal kawan. Amin yang berada di sebelah Hilmi menjengilkan mata ke arah Amar. Safar Restoran terkenal dengan masakan ala Timur Tengah. Hjilmi bersalin pakaian. Kawan-kawan Hilmi mengerumuninya dan mengucapkan tahniah atas kejayaannya. menunggang basikal. Dia tidak menyangka bahawa anak penjual buah dan berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki dapat menjadi pelajar terbaik di sekolah itu .

Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Wakaf Bharu. Acara sukan dimulakan pada jam 2. B selalu diejek oleh Amar. 100 meter kelas A dan B. lompat jauh dan lontar peluru. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 34 35 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah. lari mengepit bola getah. serta acara lari berganti-ganti 4 X 100 meter dan 4 X 200 meter kelas A dan B. C berkawan baik dengan Amin rakan sekelasnya. Rumah Kuning. lompat jauh dan lontar peluru diadakan ? A 12 Februari 2011 B 13 Februari 2011 C 14 Februari 2011 D 15 Februari 2011 Apakah acara yang tidak dijalankan pada hari sukan tersebut ? A lompat jauh B lari 4 X 200 meter C lari memancing botol 37 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 38 . Johan perbarisan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. ibu bapa dan pegawai-pegawai sukan turut diadakan. Disediakan oleh. Rumah Biru pula memenangi pertandingan hiasan rumah tercantik. D Dia berjaya membalas dendam terhadap perbuatan Amar. Seluruh warga sekolah sangat berpuas hati dengan acara-acara yang diadakan. Pertandingan perbarisan dan hiasan rumah sukan tercantik turut diadakan untuk memeriahkan temasya sukan tersebut. D berasa tersinggung. Antaranya Anisah ( ANISAH BT. B dan C. Sebahagian acara padang sudah dijalankan seminggu sebelum itu. Farid bin Tajul Ariffin. Sukan ini melibatkan semua murid sekolah tersebut dan dikelaskan ke dalam tiga kumpulan iaitu kumpulan A. 200 meter kelas A dan B.00 petang. Beberapa acara sukan untuk guruguru. dan lari membawa gelung rotan. 28 FEBRUARI 2011. Rumah Biru dan Rumah Hijau. Pihak sekolah telah mengundang beberapa pasukan bagi acara 4 X 100 meter dari sekolah berhampiran untuk beradu dengan pasukan tuan rumah. Walaupun dijalankan secara sederhana. Abdul Razak . Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya 36 Bilakah acara lompat tinggi. Selain itu. Mereka mewakili empat buah rumah iaitu Rumah Merah.C suka bergaduh D bertanggungjawab 33 Mengapakah Hilmi tersenyum riang ? A Dia disayangi oleh keluarganya.00 petang. temasya sukan itu tetap meriah dengan adanya kerjasama daripada semua pihak. Antara acara yang dipertandingkan ialah lari berhalangan. Pernyataan berikut benar tentang Hilmi kecuali A dia yatim piatu. B Dia dikerumuni oleh kawankawannya. Majlis bersurai pada jam 6. peserta Rumah Merah dan Nor Mahani bt. mengisi air dalam botol. YUSUFF ) Setiausaha Sukan. Antara acara sukan yang diadakan pada hari tersebut ialah acara balapan seperti lumba lari 80 meter kelas C. D bertanggungjawab dan sentiasa membantu ibunya. Johan keseluruhan disandang oleh Rumah Hijau. Laporan Sukan Tahunan Ke 12 Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya telah mengadakan sukan tahunan kali ke 12 pada 20 Februari 2011. Perkataan mengambil hati dalam petikan di atas bermaksud A berasa malu B berasa marah C berasa kecewa . C Dia mencapai keputusan cemerlang di sekolahnya. lari memancing botol. peserta Rumah Biru telah diisytiharkan sebagai olahragawan dan olahragawati tahun 2011. acara sukaneka turut diadakan mengikut rumah sukan. termasuklah acara lompat tinggi.

___________ telah menerima anugerah Peladang Jaya pada tahun lepas. A B C D Acara sukan bermula pada awal petang. Ada juga acara untuk ibu SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 6 D Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai 1 “_______________ tentunya penat kerana perjalanan kita sangat jauh. berehatlah dahulu.D 38 lari membawa gelung rotan 40 bapa dan pegawai-pegawai sukan. Majlis penutupan disempurnakan oleh guru besar . A Anda B Kamu C Kalian 2 Encik Musa seorang peladang yang berjaya. Maksud perkataan melibatkan dalam petikan bermaksud A B C D terbabit terkena membebat membungkus Olahragawan temasya sukan pada kali ini disandang oleh perserta A Rumah Biru B Rumah Hijau C Rumah Merah D Rumah Kuning KERTAS SOALAN TAMAT 39 Pilih pernyataan yang tidak benar dalam petikan di atas. Semua murid menyertai acara sukan tersebut.” kata Kamal kepada anggota kumpulannya. A Dia B Awak C Anda D Beliau Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 39 .

A B C D duka mesra kecewa gembira Air laut rasanya masin tetapi air perigi di kawasan berhampiran pantai rasanya____________ A kelat 11 Ayah sedang ____________ pokok bunga manakala abang pula ___________ kasut sekolah. tambahan pula bukan sahaja . A B C D membimbit menggalas mengandar memikul Peserta-peserta dari Kumpulan Omega diminta membentangkan hasil perbengkelan mereka _____________ kumpulan lain diminta memberikan perhatian. Hisham tidak berani lagi ke manamana tanpa pengetahuan ibunya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 40 .. 5 Aiman dan Ah Seng sedang ____________mengusung sebuah kotak yang berat itu..malahan bukan sahaja ...B C D 7 payau tawar hambar 3 Aina membantu ibunya____________barang-barang yang baru dibeli dari pasar. A B C D jangankan ... _____________ kejadian ngeri itu... A Dari B Sejak C Hingga D Daripada Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.... A walhal B malahan C manakala D sedangkan Semua guru amat menyenangi pelantikan ketua murid yang baru itu kerana dia ___________ bijak ____________ bertanggungjawab. A B C D menampi mengayak mengangin mengetam 9 Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.bahkan juga 8 4 Pak Ali dan kawan-kawannya sedang _____________ padi dengan menggunakan ketaman. A B C D 6 berdikari berrtolakansur bersopan santun bekerjasama 10 Samad sangat ________kerana waunya naik tinggi..mahupun sedangkan .

sambil menyelam sambil minum air.... B di luar merah.menyapu memotong .. Pilih perkataan berlawan bagi kerugian...... A memusnahi B kemusnahan C bermusnahan D memusnahkan Kedua-dua orang murid yang nakal itu dikenakan tindakan ____________ sebagai akibat perbuatan mereka yang menconteng dinding sekolah . II Emaklah yang selalu membuka tingkap awal-awal pagi... Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D ada gula ada semut. A kenaikan B keuntungan C kelembapan D kemerosotan 15 21 16 Soalan 22 – 23 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. A B C D berkilau-kilauan sabung-menyabung sambar-menyambar berdentam-dentum Encik Mahmud sekeluarga merasa tertipu dengan iklan yang diwarwarkan oleh iklan pelancongan itu kerana pemandangan di pantai itu sebenarnya A indah khabar dari rupa. di dalam pahit. 13 14 20 Keadaan mangsa kemalangan itu bertambah tenat..menyental mencantas . tepuk dada tanya selera..A B C D 12 memangkas ... 22 Arman terkial-kial membuka tali kasutnya yang bersimpul itu. I 17 Seorang ahli arkeologi telah menemukan dua _____________ tembikar lama di kaki gunung itu. A tatacara B tatasusila C tatatertib D tatabahasa Encik Hamdan memberhentikan keretanya ________________ apabila seekor kucing melintas secara tiba-tiba. A biji B butir C buah D bongkah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 41 . A memarahkan B dimarahkan C memarahi D dimarahi 19 Kebakaran bukan sahaja boleh _____________ harta benda tetapi boleh juga mengorbankan nyawa manusia..... IV Kuih-muih yang dijual di pasar tani itu membuka selera kami ..mencuci menggunting .. Banyak peniaga membuka gerai makanan di kawasan kilang yang baru dibuka itu. A baik B sihat C penat D parah Kejatuhan harga saham itu menyebabkan banyak syarikat ditutup kerana mengalami kerugian.memberus 18 Amin ____________ ibunya kerana tidak mengemas pakaiannya yang bersepah-sepah di atas katil dan lantai. A mundar-mandir B porak-peranda C lintang-pukang D serta-merta Petang itu hujan turun dengan lebatnya disertai kilat ________________.... sediakan payung sebelum hujan... Pilih perkataan seerti bagi tenat... C jauhari juga yang mengenal manikam D bumi mana yang tidak ditimpa hujan. III Pak Long membuka buah durian itu dengan menggunakan sebilah parang...

Baju itu sudah lusuh. Wajahnya mirip ibu saya. Sudah dua kali saya berkunjung ke rumah Nani pada tahun ini.30 Pilih ayat-ayat yang betul. Sumbangan ahli-ahli sukan menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal. Pokok bunga ibu habis binasa akibat dilanyak kambing jiran. A B C D Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 42 . A Adakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? B Mengapakah semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? C Siapakah yang dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya? D Berapa orangkah pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa di jalan raya ? 25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Ibu tua itu amat rindu akan anaknya.A B C D 23 I I dan II III dan IV I. Sumbangan mereka menaikan imej negara telah diberi penghargaan yang setimpal oleh ahli-ahli sukan. A B C D Soalan 28 . A I dan II B III dan IV C I. Mungkin saya akan berkunjung ke rumah Nani pada cuti akhir tahun ini. Bilakah agaknya kamu akan berkunjung ke rumah Nani lagi ? Saya sudah berkunjung ke rumah Nani pada hujung tahun lepas. Sepanjang petang ibu meleteri kambing jiran kerana pokok-pokok bunganya habis binasa. Negara telah memberi penghargaan yang setimpal kepada ahli-ahli sukan kerana sumbangan mereka menaikkan imej. Sepanjang petang ibu bersungut kerana pokok-pokok bunganya binasa akibat dilanyak kambing jiran. II dan IV II. ibu berleter sepanjang petang. Ibu berleter sepanjang petang apabila melihat pokok-pokok bunganya dilanyak kambing. Tiap hari dia ke sekolah bersama adiknya. II Abang akan langsung perkahwinannya pada bulan hadapan. lawatan itu memberi pengetahuan baru kepada kami. Saya akan pergi lagi ke rumah Nani bersama-sama keluarga saya. Penghargaan yang setimpal telah diberikan kepada negara kerana sumbangan mereka menaikkan imej ahli-ahli sukan. IV Ahmad langsung tidak pulang ke kampung halamannya. III Diana langsung tidak mendengar nasihat kami. Aduan Encik Abu tentang pencemaran itu mendapat perhatian. Apabila melihat pokok-pokok bunganya habis musnah dilanyak kambing jiran. III dan IV Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. II dan IV D I. III dan IV 26 A Secara tidak langsung. B C D Ahli-ahli sukan telah diberi penghargaan yang setimpal dengan sumbangan mereka menaikkan imej negara. I dan II I dan III II dan III II dan IV Cawan itu dibuat dari kaca yang bermutu. 28 I II III IV A B C D 29 I II III Berapa kaki cendawan merah telah ditemui. 27 24 Semua pemandu dikehendaki memakai tali pinggang keledar semasa memandu di jalan raya.

Contohnya labah-labah rumah. Labah-labah ini menganyam sarangnya sebegitu halus hinggakan nyamuk tidak dapat membolosi jaring-jaring sarangnya itu. Mahkamah menjatuhi pendera itu dua tahun penjara. Labah-labah adalah haiwan yang paling awal wujudnya di dunia. 32 Sarang labah-labah begitu halus anyamannya supaya A dapat tinggal dengan selesa. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. D Mendapatkan mangsa untuk dijadikan makanan. Polis telah membongkar rahsia sindiket itu. I dan II II dan III I. B haiwan yang paling awal wujud di muka bumi. Bagaimanapun matlamat pembinaan sarang itu adalah sama iaitu untuk memerangkap mangsa dan dijadikan sebagai makanan. 30 I II III IV A B C D Persembahan tarian itu sungguh lemah gemalai. D Mempunyai kaki yang berwarna-warni. C mangsa dapat menembusinya. Labah-labah wujud di mana-mana sahaja di muka bumi ini. Sementara labah-labah yang lebih besar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 43 . Raja Sulaiman amat menyayangi labah-labah sehinggakan baginda tidak teragak-agak untuk menghukum sesiapa sahaja yang memindah atau merosakkan sarang serangga itu yang terdapat di sekitar istananya. 33 Apakah tujuan utama labah-labah membina sarang ? A Mendapatkan mangsa yang besar sahaja.IV A B C D Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali. Bentuk dan wajahnya mempunyai ciri-ciri yang menakutkan . D labah-labah rumah menganyam sarangnya dengan kasar. B Mempunyai banyak mata. Labah-labah tergolong dalam kumpulan arkanida atau dalam nama sainsnya arachnophobie. II dan III II. Anyaman sarang pula berbeza antara satu jenis labah-labah dengan jenis yang lain. C sarang labah-labah berbeza antara setiap jenis. D dapat menjerat mangsa yang lebih kecil. Labah-labah mempunyai lebih sepasang mata dan lapan kaki yang terdapat dalam berwarna-warni. C Mempunyai wajah yang menakutkan. Ia bertujuan untuk menghindari musuhnya seperti burung dan sebagainya. B nyamuk mudah terperangkap. B Mendapatkan mangsa yang kecil sahaja. Apa yang menarik tentang labahlabah ini ialah bentuk dan sarangnya dibina. II dan IV I. Zaki murid yang terpandai sekali dalam kelas kami. 34 Perkataan membolosi dalam petikan membawa maksud A menjauhi B melepasi C melekati D menghampiri 35 Semua pernyataan di bawah benar tentang labah-labah kecuali A mempunyai lapan kaki dan banyak mata. I dan II II dan III I. C Mendapatkan mangsa untuk dijadikan umpan. Ia berbeza daripada serangga lain. 31 Mengapakah labah-labah ditakuti oleh burung dan serangga lain ? A Mempunyai banyak kaki. III dan IV Soalan 31 hingga 35 Baca petikan di bawah. III dan IV saiznya menganyam jaring sarangnya jarang-jarang bertujuan hanya untuk memerangkap serangga yang lebih besar dan sekaligus dapat mengelak daripada bebenangnya putus ditiup angin.

iaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari sekeluarga atas layanan baik yang diberikan semasa kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudari di Kuala Lumpur pada cuti semester tahun lepas. Bolehlah kita sama-sama menikmati buah-buahan tempatan seperti durian dan rambutan yang terkenal lazatnya itu. Selain itu. Kenangan semasa kami berada di tempat saudari sukar dilupakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana ayah saudari menghantar kami ke Setesen Kereta Api Kuala Lumpur. D Menghargai layanan keluarga rakannya. iaitu Menara Berkembar Petronas merupakan satu pengalaman yang sukar saya lupakan. C Melawat Menara Berkembar Petronas. Andainya ada masa terluang. Saya dan keluarga di sini. jawab soalan-soalan berikutnya. Lot 456. 37 Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ? A Menaiki kereta api. saya seolah-olah dapat membayangkan lagi ketika saya berpeluang menunjukkan bakat menenun kain cara Sarawak yang dipanggil “pua” ketika berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara yang berkebetulan ketika itu sedang mengadakan pameran kebudayaan tradisional. Pengalaman semasa saudari sekeluarga membawa kami melawat bangunan tertinggi di dunia . Yang benar. sihat wal’afiat. D Menyaksikan pameran kebudayaan tradisional.Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. C Menceritakan pengalaman lawatannya. 38 Bilakah penulis menenun kaincara Sarawak ? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 44 . Kelantan. Amnah 36 Apakah tujuan utama surat ini ditulis ? A Menjemput kawan ke rumahnya. Saudari.00 pagi esoknya. 12 April 2011 Menemui sahabatku Siti Hajar yang diingati semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sememangnya peristiwa itu merupakan memori indah yang akan saya kenang sepanjang hayat saya. B Mengimbas kembali memorinya. Apa khabar saudari dan keluarga ? Harapan saya semoga kalian sihat sejahtera sentiasa. Bapa saudara saya menjemput kami di Setesen Kereta Api Wakaf Bharu pada pukul 10. kami berharap saudari sekeluarga akan berkunjung pula ke tempat kami . Kini musim buah-buahan. Kemudian. Saya dapat merasakan betapa gayatnya saya semasa berada di tingkat tertinggi mernara itu apabila kenderaan-kenderaan di jalan raya kelihatan seperti semut dan pepijat. Saya juga tidak dapat melupakan betapa uniknya ukiran tembikar sayung yang turut dipamer. Taman Sri Wangsa 1650 Wakaf Bharu. Sehingga di sini sahaja warkah daripada saya. Saya menulis surat ini adalah bagi pihak keluarga saya dan diri saya sendiri. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. B Menikmati buah-buahan tempatan. Alhamdulillah.

merangkap 2. menepuk Soalan 1 hingga soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat. Ketika pameran kebudayaan tradisional berlangsung. Sewaktu berkunjung ke Balai Seni Lukis Negara. serambi C. memujuk B. Fatin memasukkan duit syiling ke dalam_________________ A. meramu C.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 3. Mak Som_______________ Adib supaya makan ubat A.A B C D 39 Semasa melawat Kuala Lumpur. Sharimah______________ longgokan kain yang diangkat dari ampaian lalu dimasukkannya ke dalam bakul.anak ikan di dalam kolam itu. menggagau C. mengaul B. D Dengan kereta api. Semasa berkunjung ke rumah sahabatnya. Bagaimanakah penulis dan keluarganya tiba di rumah ? A Dijemput oleh bapa saudaranya. A. Maksud perkataan gayat dalam petikan bermaksud A gamang B gamam C geram D gerun 40 KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 7 B. C Pulang bersendirian. mencincang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 45 . mendesak 1. merayu C. Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. Basri_______________ anak. loteng 4. tambang B. tabung D. B Dihantar oleh kawannya. menggaul D. A. merangkum D. memaksa D.

penakut ketakutan D. lekak. membawa D.10.Jalan menuju ke kampung Sungai Dua _________________ kerana jalan belum diturap lagi. A.lebih lagi C. pontang. 12. selagi D. B. Jurubina Jurukimpal C.pinga C. lebih. Juruhias D. mengesek D. Gelanggang bola tampar itu tidak boleh digunakan _______________ mendapat kebenaran daripada guru besar. buruk siku kepala batu C. 13.balik C. sebelum sehingga C. dirosakkan D. berlari. bolak.larian berkejar. sejambak… lembar segulung… batang sebuku… kaki D. seberkas… batang 14. menatang 6. A. A. Fitri sedang____________ air sirap untuk dihidangkan kepada kawankawannya. lantaran D. incang. Encik Dollah membeli _____________dawai dan dua __________ tiang besi untuk dijadikan ampaian. Meniup 16. tambahan pula oleh itu D. ______________________ itu sedang melatih pasukan bola sepak di padang. Jurulatih A. Pondok lama di hujung kampung telah_____________penduduk kampung. dirobohkan 7. menakutkan C. 11. membimbit A. 15. bergerak. A. Encik Borhan _______________ biolanya menghiburkan para penonton. Memetik C. Samsul yang__________________itu tidak mahu langsung mendengar nasihat orang. B. ditakutkan B. Malik anak angkat Encik Daniel_________________ dia amat disayangi oleh Encik Daniel seperti anak kandung sendiri. Aziz tidak mahu memakai kasut itu______________ dipujuk oleh kakak.incut B. selain itu 8. lepas tangan 9. D. Orang ramai___________________ untuk mencari tampat berteduh apabila hujan turun dengan tiba. Peristiwa _______________ itu benarbenar membuatkan Aiman tidak berani merayau seorang diri pada waktu malam. sementara. 5.tiba. namun begitu Soalan 17 Pilih ayat yang betul Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 46 . panas baran D.panting C. A.gerak B. selagi meskipun C. B.kejaran terpinga. A memalu B. A.lekuk D. menjinjing B. dihancurkan dmusnahkan C.

Berani kerana benar. Kamil berasa kecewa kerana kandas dalam kuiz Matematik itu 21. Ahmad meminjam gitar saya B.” kata Aziz kepada Hamid. Ahmad meminjam gitar saya semalam C. elok C. Seperti langit dengan bumi C. D. A. pintar B. Hamid diberitahu bahawa Aziz hendak ke Singapura pada hujung minggu ini.samun itu. Bilakah Ahmad meminjam gitar kamu? A. Hamid memberitahu Aziz bahawa dia hendak ke Singapura.Mereka ke sana untuk mencari kerja. Ahmad dipinjamkan gitar saya semalam Soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Bilakah awak akan ke Labuan? Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. menyuruh Soalan 20 berdasarkan gambar 3 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi gambar yang diberikan 20. menggalak C. A. Aziz memberitahu Hamid bahawa dia akan ke Singapura pada hujung minggu ini. A.“Rahmah sudah pergi ke Segamat bersama Nora.17. Seperti anjing dengan kucing B. Ahmad dan Rasul meminjam gitar saya D.“Saya akan pergi ke Singapura pada hujung minggu ini. Arif bukan membeli majalah itu Soalan 18 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris 18. johan D. C. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 47 . Aziz hendak pergi ke Singapura pada hujung miggu ini. Siapakah yang akan bertukar ke Labuan? C. C. D. B. A. 22 . A. B. A. gagal Soalan 19 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris 19. Genggam bara biar sampai jadi arang 24. menunaikan D.Pertukaran kakak saya ke Labuan telah dibatalkan oleh pihak atasan. Faridah berkata bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi mencari kerja. Nadia kecewa kerana suratnya tidak dibalas oleh sahabatnya. A. Kita hendaklah mencegah perbuatan jahat mereka itu.” kata kakak kepada Faridah. menghalang B. takut kerana salah D. Tidak kami menebas semak. 23. Soalan 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Badrul bukan mahu makan sayur itu. Siapakah yang membatalkan pertukaran kakak awak ke Labuan? B. Siapakah yang pergi ke Labuan? D.

IV. Ayah menghadiahi datuk sebuah jam tangan. II dan IV D III D. I dan III C. Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat. 27 I. Azmanlah yang terpandai sekali dalam kelas ini. III dan IV I dan IV C. Rambutnya lumpuh kerana terlalu lama mengidap penyakit barah. A.ganang di kutub Utara dilitupi salji. II dan IV C. Fadhil akan balik kampung pada hujung bulan ini. III dan IV 29.kerja itu bukan sahaja kami buat. IV. Datuk Alias memang dikenali dan dihormati oleh penduduk di desa ini. tetapi dibuat oleh kawankawan kami. D.II. Mak Pah memberi sedikit wang kekerasan kepada pawang itu. A. II dan III I. I dan III B. C. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 48 . Kakak berkata kepada Faridah bahawa Nora dan Rahmah pergi ke Segamat bersamanya. Soalan 27 hingga soalan 30 Pilih ayat. 25. II dan III C. III. I. Kegiatan mencuri kabel telefon itu lumpuh kerana ketuanya sudah ditangkappolis. I. D. I dan III B. Kayu cengal dijadikan tiang rumah kerana kekerasannya IV. Kakak berkata kepada Faridah bahawa Rahmah dan Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja.B. III. IV. Banyak murid. II dan III II dan IV D. I. III. I dan II 28 C. A. Cikgu Samsiah telah mengajar subjek Bahasa Inggeris selama sepuluh tahun. Semua penduduk Kampung Sri Wangi orang tempatan. II. dan IV I.ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. III dan IV I dan III D. B. Rahmah dan faridah berkata bahawa Nora sudah pergi ke Segamat untuk mencari kerja. Penjual barang.barang antik baharu pulang dari pejabat. I. II. III. Zahrin lumpuh akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya. Kerja.kerja itu dilakukan oleh saya. I. Kami banyak menemui kesalahan tatabahasa di dalam buku latihan ini. Berhati. Semua gunung. Sudah sebulan kerja. IV. II. A. Bangunan lama. Ii. II dan III D.hati semasa menuruni bukit kerana jalannya licin dan curam. III. C. II. III. II dan IV B.ayat yang betul. II.murid hadir ke kelas itu.pokok tebu tanamannya lumpuh dimakan gajah liar. Faizul meminta duit daripada ibunya dengan kekerasan. I dan II 30. I. Fahmi sungguh kekerasan dan tidak mahu menyerahkan dompetnya kepada perompak itu. IV. III. I dan IV A. Pokok.lama di pekan itu akan diruntuhkan. II. Pemandu kereta itu telah disaman oleh polis trafik kerana kesalahan lalu lintas. B. Semenjak daripada tadi kami menunggunya di sini. III dan IV D. II dan III 26.

A. B.

I dan III II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III, dan IV

Ring! Kedengaran bunyi loceng. Aku dan rakan- rakanku mencapai beg masingmasing dan bergegas ke kelas masingmasing. 31. Berdasarkan cerita, di manakah kemungkinan penulis berada sebelum loceng berbunyi? di dalam kelas C. di padang di kedai sekolah di warung di hospital D. di kantin 32. Berapakah usia penulis? sembilan tahun C. sebelas tahun sepuluh tahun sebelas tahun 12 tahun D. dua belas tahun 33. Apakah aktiviti yang tidak digambarkan oleh penulis pada hari itu?

Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan salan berikutnya. Hari ini bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2010. Tahun ini penting bagiku kerana aku telah berada di tahap dua. Kalau pada tahun lepas aku belajar di sebelah petang, tetapi pada tahun ini suasana telah berubah. Aku terpaksa bangun awal pagi pada hari persekolahan. Kalau tidak, alamat aku akan ketinggalan bas sekolah. Suasana pada hari pertama persekolahan seperti tahuntahun sebelumnya. Guru- guru sibuk melayan ibu bapa yang datang ke sekolah untuk membayar yuran sekolah anak- anak mereka. Ada juga ibu bapa yang membeli peralatan sekolah di kedai sekolah.Ayahku telah menjelaskan yuran persekolahanku dan membeli buku-buku serta alat tulis yang aku perlukan dua hari yang lalu. Sebelum aku mengeluarkan botol mInumanku, aku disapa oleh Hana, Huda, Lyana, Siti dan Zirah rakan- rakan sekelasku pada tahun lepas. Hana mengeluarkan sekeping kuih yang baru dibelinya kepadaku. Kami pun makan bersama- sama. Kami berbual mesra dan saling bertanya khabar. Kami diberitahu oleh Cikgu Tarmizi pada hari terakhir persekolahan pada tahun lepas bahawa aku dan huda sahaja yang berjaya ke kelas Bestari manakala rakan-rakanku yang lain berada di kelas Bijak. Hal ini berikutan keputusan peperiksaan kami yang baik pada tahun lepas. Walaupun tidak sekelas lagi, tetapi kami tetap bersahabat karib seperti biasa. Tiada sedikit pun perasaan bongkak di dalam diriku. Bermacam- macam gelagat murid dapat dilihat pada hari ini. Ada yang berwajah muram, ada yang ketawa terkekeh- kekeh, dan ada yang masih takut- takut memasuki pekarangan sekolah. Ada juga yang ditemani ibu bapa mereka dan tidak kurang juga yang menangis. Mungkin tempoh cuti yang panjang menyebabkan sebahagian murid belum bersemangat untuk ke sekolah. Sehari dua lagi tentu mereka seronok. Berbeza dengan aku.

A. Kesibukan ibu bapa membeli bukubuku dan alat tulis. B. Kesibukan guru melayan ibu bapa yang hendak membayar yuran. C. Ada murid yang menangis dan ada murid yang takut- takut hendak ke sekolah. D. Murid beratur di tapak perhimpunan. 34. Frasa Berbeza denganku bermaksud

A. B. C. D.

Penulis berasa takut- takut hendak ke sekolah. Penulis gembira kerana dapat bertemu dengan rakan- rakan lamanya. Penulis masih merasai seronok bercuti. Penulis begitu bersemangat untuk ke sekolah. 35. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang penulis. penulis mempunyai banyak kawan. Hanya penulis seorang yangberjaya ke kelas Bestari. Penulis sudah membayar yuran persekolahannya. Penulis gembira apabila sesi persekolahan bermula.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

49

Soalan 36 hingga soalan 40 Baca pertikan di bawah. Kemudian, jawab soalan- soalan berikutnya PADANG, Rabu- Hujan dan cuaca dingin kini menjadi ancaman terbaru kepada mangsa gempa bumi yang kebanyakannya masih hidup dalam keadaan darurat di dalam khemah buruk. Malah hujan lebat hampir setiap hari menyebabkan kebanyakan mangsa di Tanah Datar dan Padang Panjang memerlukan selimut dan kain bagi menutup tubuh. Difahamkan hujan lebat dan cuaca dingin yang berterusan kebelakangan ini menyebabkan ada mangsa terpaksa berlindung di bangunan kosong atau pejabat kerajaan yang retak walaupun menyedari gempa bumi mungkin akan berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai mangsa di Padang dan Batu Sangkar masih mendiami khemah plastik yang usang yang dibina di hadapan rumah yang runtuh. Mereka yang tidur dan memasak di dalam khemah mengambil keputusan mendiami kawasan berhampiran tapak rumah kerana bimbang pencuri memasuki rumah mereka. Seorang mangsa berkata, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Pemerintah Provinsi Daerah Padang segera menghantar bantuan yang dianggap masih kurang. “Malam sungguh dingin, kami perlukan selimut, ubat- ubatan dan makanan. Beras yang mahu dimasak sore ( petang ) ini belum ada,” katanya. “Malah kami turut menghadapi masalah mendapat bekalan air bersih untuk minum dan memasak,” katanya lagi. Sementara itu, daerah Padang Panjang situasi sama berlaku apabila kebanyakan mangsa masih tinggal di dalam khemah. Kebanyakan mereka yang bimbang gampa bumi berulang bergantung dengan bantuan beberapa parti politik dan pertubuhan sukarela yang dilihat mengagihkan bantuan menggunakan lori.
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

36. Bagaimanakah suasana mangsa gempa bumi yang digambarkan? A. mereka hidup dalam suasana mewah B. mereka hidup seperti biasa C. mereka hidup dalam keadaan sengsara D. mereka hidup dalam kegembiraan 37. Bencana alam apakah yang berlaku? A. B. C. D. kemarau panjang tsunami banjir Lumpur gempa bumi

38. Mengapakah mereka tidur di dalam khemah di kawasan rumah mereka? A. untuk menangkap pencuri yang memasuki rumah mereka B. untuk mencegah pencuri memasuki rumah mereka C. untuk mengintai pencuri D. untuk memastikan rumah mereka tidak roboh

39. Berikut merupakah masalah- masalah yang dihadapi oleh mereka, kecuali A. kekurangan selimut dan makanan B. kesukaran untuk mendapatkan ubat- ubatan C. keadaan khemah yang disediakan tidak terurus D. kesukaran untuk mendapat bekalan air bersih

50

40. Apakah perkara yang paling dirisaukan oleh mangsa- mangsa tersebut? A. bangunan pejabat kerajaan yang retak B. keadaan yang sangat sejuk pada waktu malam C. keadaan lori yang mengagihkan bantuan D. kejadian gempa bumi yang berulang

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

51

parah D. Puan Halimah _____________anak bongsunya yang sedang menangis itu. Encik Salleh akan menolong orang. melambai. kami… nya B. mengelek B.” kata Nadim dan Zaim kepada Azhan. hancur C. mereka … beliau D. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 52 . A.lambaikan 2. “ Bukan_______________ yang melukis mural pada dinding itu tetapi Azmi dan kawan_______________.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 8 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah Soalan 1 hingga Soalan 22 Isikan tempat kosong dalam ayat.buaikan B. sewaktu 6. mendukung D. sebelum D. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah 4. menggerak.orang miskin di kampung itu_____________ terdaya. 5.kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu______________ sama sekali. selagi C. musnah A.ngibarkan D. menyanyikan D. kita … awak C. Cikgu Johari sedang________________ sajak semasa majlis sambutan Hari Guru. A. A. Kenderaan. A. mengibar. membuai. melagukan menyampaikan C. sehingga B. B. Orang ramai yang berada di kiri dan di kanan jalan_____________Jalur Gemilang sebaik sahaja kenderaan yang membawa Perdana Menteri melintasi di hadapan mereka. 1. mendokong C. mengangkut 3. saya… dia 7.ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.gerakan C. “Pasu bunga yang berwarna biru itu diperbuat_______________ apa?”tanya puan Aida kepada penjual itu. remuk B. mendeklamasikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah A.

lembar D.”kata Pak Tam kepada Abu.betul C. ______________ itu sedang menerangkan keistimewaan kamera itu kepada orang ramai. menggunakan B. Mak Esah _____________ sedikit gula halus ke atas donat. Daripada… lebih baik D. dari A. A. antara D. taburan 16. kedai buku B. kedai kain 12. Sebutir… segugus 19. Encik Yusof sedang memerhatikan __________________ itu membaiki keretanya. Baik… mahupun B. menyulam B.” kata nenek. Beberapa________________ baju yang dijemur di ampaian itu masih lembap. menguis C. lintah darat D. “Usahlah kamu meminjam wang daripada__________________ itu kerana kadar bunganya sangat tinggi.”kata ibu kepada adik. Jais sedang _________________tanah itu dengan ranting kayu. Jangankan… pun 14. 20. tenang. memintal D. Jurujual D. nyiur gading 13. Jurukimpal 17. Orang kampung_________________ bantuan kepada keluarga Encik Shaharudin yang terlibat dalam kebakaran itu. menghulurkan C. C. daripada B. mencalar A. mencuit D. mekanik D. menolak B. betul. buruh A. pelik B. kepala angin B. Segugus… selonggok C. meriah 10.donat itu. A. Juruukur 9.tenang B. A. kedai kasut D. Juruaudit B. kepala batu C. menenun A. daif C. oleh C.”____________________ melepak di sini. 11. mencungkilkan 53 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan .A.akan 15. A. bertaburan D. menjahit C. pasang B. Sungguhpun… namun C. A. kedai runcit C. “Anak muda sekarang sudah tidak berminat untuk belajar_______________ songket. Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah A. majikan B. Banyak orang membeli barang keperluan di_________________itu A. __________________ kita mengulang kaji pelajaran. mencadangkan D. menaburkan C. menyelia C. ________________ rambutan dan __________________ buah durian dibeli oleh Azman di gerai buah itu. “Cuba ingat ________________ di mana kamu simpan buku itu. akan. Seikat… sebuah D. A.” kata Khalid kepada kawankawannya. A. bentuk 18. dahsyat D. helai C. 8. masak. Acara sambutan Hari Kebangsaan yang ke-45 itu diadakan dengan______________ sekali. Setandan… sebuah B.masak D. ditaburkan B.

Faris ditunjukkan cara. I dan II C. Saya berasa letih selepas menyertai pertandingan itu. I. Bagaimanakah perasaan kamu apabila memenangi pertandingan ini? A. II dan III B. A. Mahad menceritakan perihal yang sebenarnya kepada ketua kampung. Perkataan berlawan bagi lancung ialah A. B. A. A. Saya akan menyertai pertandingan tersebut. Mengapakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. III dan IV D. A. C. Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur. A. A. III. I. peristiwa 22. Haikal memukul ular itu dengan rapat. cantik Soalan 23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat yang diberikan. Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. III. II. Kakak memakai baju kebaya yang telah dijahit oleh ibu. II dan IV 54 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan . 23. Kakak memakai baju kebaya ibu itu. IV. Baju kebaya yang dipakai oleh kakak itu dijahit oleh ibu. Soalan 27 dan soalan 28 Pilih ayat yang betul menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 27. Anak. D. I dan III B. D. 26.anak yatim itu haus akan kasih sayang keluarga. Bilakah Encik Saidin dan isterinya membeli rumah itu?. Kami tidak rapat menjawab soalan latihan itu. B.Tapak kasut yang dipakai oleh Fuad telah haus. IV. Kakak menjahit baju kebaya yang dipakai oleh ibu itu.cara membuat tabung buluh. Siapakah yang telah membeli rumah itu? C. tahan B.cara membuat tabung buluh oleh Riduan B. I. tulen D. Peniaga yang menjual jam lancung itu telah ditangkap oleh polis. II “Haus rasanya tekak saya ini. Faris dan Riduan ditunjukkan caracara membaut tabung buluh. Hauskah kamu mengejek murid yang lembap itu. Pintu rumah Puan Rohaya ditutup rapat. Faris diminta menunjukkan caracara membuat tabung buluh oleh Riduan C. II. Perkataan seerti bagi perihal ialah Soalan 25 dan soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. III dan IV 28 24. pergolakan D. pengajaran B.cara membuat tabung buluh kepada Faris. D. B.” kata Farina. Riduan menunjukkan cara. Banyak peserta menyertai pertandingan itu.21. D. II dan III D. C. Pada tahun berapakah rumah itu dibina?. penilaian C. Ibu telah menjahit baju kebaya itu untuk kakak. I. Hubungan Rozlan dan Rohaniza semakin rapat. Faris meminta Riduan menunjukkan cara. 25. II dan IV C. murah C.

31. 4. Selepas membasuh kereta dan menghilangkan sabun.cara memilih kereta yang tahan lama 32. Sejak dari tadi keadaan dibilik darjah itu bising 30. Terdapat beberapa gred yang dijual. Sebanyak tiga orang murid sekolah Halimah terpilih ke peringkat akhir pertandingan itu. Menyebabkan hakisan pada kereta Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 55 .ayat yang betul 29.cara membasuh kereta yang betul. Pak Kasim sedang mengetam papan III. I dan IV B. A. D. Anda seharusnya menggunakan sabun kereta yang dirumus khas untuk menghilangkan kotoran dan habuk dengan lembut dan menjaga kilatan kereta anda. Mencuci kereta di bawah matahari yang terik B. Asiah dan Anis dinasihati guru disiplin kerana datang lewat. kemudian jawab soalan.tompok akan muncul apabila air mula kering. Membasuh kereta di tengah panas terik akan mengakibatkan tompok. B. 6. Anda juga boleh menggunakan pacutan air tekanan tinggi sekali. Perkataan dirumus bermaksud A. sejuk. Pemilik kereta tidak sepatutnya sabun basuh pinggan untuk membasuh kereta kerana sabun itu tinggi kelikatannya dan akan menghilangkan lapisan kilatan kereta anda. Jangan gunting majalah itu. Untuk menghilangkan calar. Cara. D. jejari rim dan di bawah bampar. I. keringkan kereta anda menggunakan kain kapas mikrofiber berkualiti tinggi kerana dapat menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta. 7. Emak sedang mensiang ikan keli. 1. III. Cara. Terdapat beberapa tempat kekotoran selalu berkumpul seperti di belakang lubang. Kotoran seperti tahi burung akan merosakkan cat dan boleh meninggalkan kesan yang sukar hilang jika tidak dicuci segera. diuji D. diubah suai C. Aisyah. Buku latihan abang pesan itu telah posmen hantar semalam.balar. Kilatan kereta anda selalu untuk melindungi cat dan meminimumkan bahan kimia luaran. Bagaimanakah kotoran yang degil dapat dihilangkan? A. B. I. Cucian dengan air bertekanan tinggi boleh didapati di pusat cucian kereta biasa dan tidaklah mahal sangat. Basuh kereta anda di bawah teduh apabila permukaan kereta anda sudah A. Mencuci dengan air yang banyak D. 5. Cara.sekala menghilangkan kekotoran di tempat yang sukar dicapai. IV. II. Mencuci dengan sabun basuh pinggan 33.cara memilih cat kereta yang bagus. Cara. dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan di bawah. Paling penting. Mengapakah kotoran yang terkumpul perlu dibersihkan? A. sekurangkurangnya sebulan sekali kerana kekotoran yang terkumpul boleh mengakibatkan hakisan. Pensel warna Adib dipinjam oleh Tahir. anda harus menggunakan bahan pengilat yang mengandungi kandungan yang lembut dan hanya menghilangkan lapisan yang nipis. kesemua proses pembesihan kereta patut dilakukan di bawah teduh. Basuh kereta dengan kerap. Apakah perkara yang dibincangkan dalam petikan ? A. 3. jadi anda harus memilih pengilat yang paling harus dan lembut. 2. Mencuci dengan air bertekanan tinggi C. II dan III C. diformulasi 34. II. C. C.soalan berikut. I.Soalan 29 dan soalan 30 Pilih ayat. dikaji B. II dan III D.cara membaiki kereta yang betuk.

Membuang tompok. ♥ Direka untuk jangka hayat selama 20 tahun. D. termasuk peralatan ( mampu membawa beban 970 kilogram) ♥ Ukur lilit : 2. ♥ Bahan aluminium berkualiti tinggi sebagai penebat haba melindungi bateri. Menyebabkam kelajuan kereta berkurangan 35. kemudian jawab soalan. D. menggunakan tenaga daripada gas asli 56 . ♥ Kecil dan mudah untuk dilepaskan ke laut dan diangkut. C. ♥ Menggunakan kuasa solar dan bateri yang boleh dicas semula. kenyal kekak baik ringan 38. Polietelina digunakan untuk membina boya kerana A.soalan berikut Kelebihan boya ♥ Mudah dikesan kapal laut. B.tompok pada permukaan kereta ♥ Scandinavia Spesifikasi boya ♥ Berat: 200 kilogram. ♥ Direka untuk mengkaji cuaca. Apakah tujuan penggunaan boya? A. komunikasi akustik dan komunikasi satelit. selain bentuk dan warnanya mudah dikenal pasti sebagai Sistem Pengumpulan Data Oseanografi ( Odas ) mengikut peraturan Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa untuk Pihak Berkuasa Navisgasi Rumah Api ( IALA ). dapat dilihat dari jarak jauh dapat memanjangkan hayat boya dapat menahan hakisan air laut dapat memproses tenaga solar 39. Negara terawal menggunakan boya ♥ Jepun ♥ Amerika Syarikat ♥ Norway Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan Untuk mencegah kecurian di laut.B. Perkataan yang sama erti dengan anjal ialah A. Menyerap air tanpa mencalarkan permukaan kereta C.5 Hertz ( Hz ). D. Mengekalkan tempoh kilatan kereta dengan lebih lama D. menggunakan tenaga daripada pancaran matahari D. Menghilangkan kotoran dan habuk B. Untuk mengukur arus dan mengkaji cuaca Untuk memberi panduan kepada kapal.75 meter dari puncak tiang hingga dasar. ♥ Dilengkapi alat antivandalisme termasuk alat pengesan jika dicuri.kapal Untuk mengecas bateri semula 37. menggunakan tenaga elektrik yang tinggi B. menggunakan tenaga ombak laut C. alat memproses dan komponen sensitive.8 meter ♥ Tinggi : Maksimum 6. ♥ Frekuensi : 0. Menyebabkan kereta menggunakan minyak yang banyak D. Frasa “menggunakan kuasa solar” menunjukkan bahawa boya tersebut A. B. Menyebabkan kerosakan pada enjin C. C.0 peratus pada arus 2 knot 36. ♥ Strukturnya dibina daripada bahan polietelina yang anjal dan tidak mudah pecah atau tenggelam serta tahan hakisan. ♥ Mengukur arus ombak di permukaan laut. ♥ Berfungsi sebagai pelantar panel solar bagi membekalkan tenaga dan kuasa yang mencukupi bagi menghidupkan peralatan. Apakah fungsi kain kapas mikrofiber? A. C. ♥ Sensitiviti : Kurang daripada 1. B. Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah.

40. Boya dapat digunakan sebagai alat pencegah vandalisme C. Warna boya telah ditetapkan oleh Persatuan Bantuan Marin Antarabangsa KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 57 . Boya mampu membawa beban sebenar 970 kilogram B. Manakah antara pernyataan yang berikut tidak benar tentang petikan di atas A. Tempoh hayat sesebuah boya ialah selama dua puluh tahun D.

A B C D 6 melimpahi memenuhi menaiki melangkaui Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan industri ____________ di negara kita.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 9 Soalan 1 hingga Soalan 16 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 3 Ular sawa itu sedang ___________ seekor anak kambing. A B C D 4 Gambar 1 1 Pak Mat sedang ________ hulu kerisnya menggunakan sejenis pahat. Soalan 3 berdasarkan gambar 2 A perlancongan pelancongan B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 58 . A menakik C mengasah 2 B mengukir D menggosok melilit menjerut menggigit memamah Roslan berjalan _________ di halaman rumah sambil memikirkan sesuatu. A memperkecilkan B mengecil-kecilkan C memperkecil-kecilkan D kecil-kecil Gambar 3 5 Air sungai itu __________ tebing selepas hujan lebat turun tidak berhenti-henti. A lalu-lalang B bolak-balik C mundar-mandir D jengkang-jengkot Soalan 5 berdasarkan Gambar 3 Azman dipulaukan oleh kawankawannya kerana sikapnya yang suka ____________ kebolehan orang lain.

walhal Meskipun………malahan Walau bagaimanapun. _________ perangai Osman tetap tidak berubah.. A B C D tersungkur terlentang terduduk terjelepok Dia teringin sekali melancong ke luar negara namun belum _____________ . segak betul kamu hari ini!” usik Azlan kepada kawannya.. A B C D Kendatipun……. A bersempat B kesempatan C berkesempatan D menyempat Soalan 12 berdasarkan Gambar 6 Soalan 8 berdasarkan Gambar 5 Gambar 6 12 “___________. Ehsan.padahal 11 Gambar 4 7 Mulutnya luka dan berdarah selepas ___________di tangga rumahnya. A B C D temu muka temu duga temu ramah janji temu 9 Soalan 14 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 59 . A B C D lalu untuk sambil nescaya 13 Kakak saya akan menghadiri ______________ untuk pengesahan jawatan itu. A B C D Aduh Amboi Alahai Aduhai Gambar 5 8 Dia terpaksa ____________ basikalnya yang rosak itu pulang ke rumah. A mengheret B memimpin C menuntun D menarik Belajarlah bersungguh-sungguh __________cerah masa depan..lancongan pelancong Soalan 7 berdasarkan Gambar 4 D 10 _______________ mendapat kedudukan yang terakhir di dalam kelas.namun Sungguhpun…….

A B C D 18 sakit mata gelap mata putih mata rambang mata Keputusan Halim untuk meletakkan jawatan tidak mendapat bantahan ___________ mana-mana pihak. Soalan 20 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.A B C D biji … batang utas … jambak bilah … jambak buah … batang Soalan 17 berdasarkan Gambar 9 Gambar 7 14 _______________ kawasan tasik itu telah dipagari dengan kawat. habis semuanya terpalit D sepandai-pandai tupai melompat. akhirnya jatuh ke tanah juga Soalan 19 Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang diberi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 60 . A B C D menafikan mengaku membantah menurut Gambar 8 16 Salah seorang murid telah menemui se__________ rantai dan se___________kunci di padang sekolah. A B C D dari bagi kepada daripada Soalan 16 berdasarkan Gambar 8 Walaupun Atan yang bersalah. A rambut sama hitam. A B C D 15 Seluruh Segelintir Sebilangan Segolongan Gambar 9 17 Pak Abu ______________ melihat burung kesayangannya terlepas dari sangkar. namun kami turut didenda oleh guru besar. sapi dapat nama C seekor kerbau membawa lumpur. hati lain-lain B lembu punya susu. 19 Karim menyangkal segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Bak kata pepatah ______________________. .

23 Polis telah mengenal pasti pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Polis yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh penggunapengguna jalan raya. III Perahu nelayan itu terhuyunghayang terkena pukulan gelombang itu.20 Pengurus itu mengherdik pekerja bawahannya kerana lambat menyiapkan tugasan yang diberi. II dan III sahaja I. A Mengapakah dondang sayang sangat diminati? B Sejak bilakah dondang sangat diminati? C Di manakah dondang sangat diminati? D Adakah dondang sayang sangat diminati? Soalan 23 dan Soalan 24 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. C Orang itu menafikan kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. III dan IV sahaja Gambar 10 21 Bagaimanakah keadaan nenek kamu? A Nenek saya masuk wad. B Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemas saya banyak hilang. C Pengguna-pengguna jalan raya telah dikenal pasti melakukan kesalahan lalu lintas oleh polis. A B C D memuji mengusir memarahi menengking Soalan 21 berdasarkan Gambar 10 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 61 . C Penyakitnya semakin pulih. D Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa barangbarang kemasnya tidak hilang. IV Badannya terhuyung-hayang semasa turun dari feri itu kerana mabuk laut. A B C D I dan IV sahaja III dan IV sahaja I. II Fikirannya terhuyung-hayang mengenangkan peristiwa sedih itu. 24 “Barang-barang kemas saya tidak hilang. D Doktor belum memberikan jawapan. B Ya. Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan 22 Dondang sayang sangat diminati masyarakat di Melaka. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 25 I Petinju itu terhuyung-hayang apabila terkena tumbukan yang kuat daripada pihak lawan. B Pengguna-pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan lalu lintas telah dikenal pasti oleh polis. nenek saya sihat sejahtera. A Orang itu memberitahu kepada pihak polis bahawa banyak barang kemasnya yang tidak hilang. D Polis telah mengenal pasti kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pemandupemandu.” kata orang itu kepada pihak polis.

harga getah pernah jatuh bawah RM 1 sekilogram menyebabkan penoreh getah terpaksa mengikat perut dan makan hanya sekali sehari. IV Kita hendaklah sentiasa bersikap bernas dan sanggup menerima pendapat orang lain. Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 28 I Di kedai itu ada dijual berbagai barang kampung. II dan III sahaja Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 62 . III Matanya yang bulat dan bernas itu menambahkan lagi kecantikannya. harga getah keping. pendapatan mereka boleh mencecah RM 2 000 hingga RM 5 000. III Kayu yang berat itu diangkat saya untuk diletakkan di atas lori. Dipetik dan diubahsuai Berita Minggu 12 Februari 2006 I Setengah penduduk kampung tinggal di pinggir sungai. mereka boleh meraih pendapatan antara RM 100 hingga RM 300 sehari dengan menjual getah sekerap. IV Sebahagian daripada hartanya didermakan kepada anak-anak yatim. Secara kasar. jika mereka bekerja antara 15 hingga 20 hari sebulan. Sebelum harga getah mencecah RM 7 hingga RM 9 sekilogram. A B C D 29 I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja Kenaikan harga getah begitu membanggakan para pekebun getah. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I. III dan IV sahaja D II. II Kebanyakan pekerja kilang itu berasal dari Bangladesh. II dan III I. II Buah fikirannya tidak lagi bernas kerana usianya sudah lanjut. III dan IV 27 I Ubi itu empuk dan berasa enak. III dan IV sahaja 30 I Bau durian itu memenuhi ruang tamu rumahnya. IV Suasana amat tenang di pagi yang permai ini. A B C D I dan II II dan IV I. II Adik tidur lena di atas tilam yang empuk itu.26 I Pokok-pokok padi itu subur dan buahnya bernas. III Saya dihadiahi seutas jam tangan oleh ayah. Ketika itu. Sekiranya pekebun getah mengusahakan satu hingga empat hektar kebun getah. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah. II Mereka masuk ke dalam dewan sebaris demi sebaris. III Dia mengulang kaji pelajaran pada setiap malam. penoreh sanggup menebang pokok getah untuk digantikan dengan tanaman kelapa sawit. Malah. Kebanggaan itu memang wajar. getah pernah mengalami zaman kejatuhan harga. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Selain kayunya menjadi rebutan untuk industri perabot. IV Hati Wak Seman tersentuh bila melihat mangsa bencana tsunami itu. III Dia terjatuh dan setelah terpijak lantai yang empuk itu. susu getah dan getah sekerap melambung tinggi sejak beberapa bulan lalu. II Ramai orang kampung ke pesta tari-menari itu. IV Budak itu masih mentah dan belum empuk pemikirannya.

pasukan kawalan keselamatan termasuk Ketua Balai Polis Bukit Kepong sendiri. C Anggota Unit Platun Ke-6. Hamzah Ahmad dan beberapa orang lagi. Lans Koperal Jidin Omar. sebanyak 17 orang anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis. kata beliau peristiwa tersebut jelas menunjukkan patriotiknya anak-anak buah Sarjan Jamil yang tidak mahu menyerah kepada komunis yang berulang kali meminta mereka menyerah kalah. 75. keluarga dan Pasukan Kawalan Kampung genap 55 tahun ini adalah pengalaman yang sukar dilupakan. Muar. D Ketua Kampung Lenga. Raj telah mengumpul mayat-mayat tersebut.J. amat sukar dikenal pasti. peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong. J. beliau yang ketika itu bertugas sebagai anggota unit Operation Squad. Johar yang kini menjadi Ketua Kampung Lenga. Walau bagaimanapun. Jaafar Hasan. Ibrahim Adam. Keadaan mayat-mayat yang rentung kata beliau. Shah gugur dalam keadaan menyayat hati. Mayat-mayat rentung itu kemudian dibawa ke Lenga untuk diperiksa dan selepas itu dikebumikan dalam satu liang lahad berhampiran tanah perkuburan Islam di Bukit Kepong. Tragedi tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk setempat tetapi Menteri Besar Johor ketika itu. Muar memberitahu bahawa peristiwa tersebut amat bersejarah bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya kerana kejadian tersebut bukan satu tragedi biasa tetapi berbeza dengan peristiwa serangan-serangan pengganas komunis pada waktu itu.31 Apakah yang membanggakan pekebun getah? A B C D Kebun getah mereka luas Pembeli getah bertambah Kayu getah menjadi rebutan Harga getah melambung tinggi 32 Pekebun getah memperoleh pendapatan RM 2 000 hingga RM 5 000 sebulan hasil jualan A B C D getah sekerap susu getah kayu getah perabot 33 Mengapakah penoreh getah menggantikan tanaman getah dengan tanaman kelapa sawit? A Penoreh lebih suka menjual kayu getah B Untuk menstabilkan harga getah C Harga getah jatuh teruk D Beralih jenis tanaman 34 Getah sekerap juga dikenali dengan nama A B C D tahi getah sisa getah getah beku getah keras 35 Rangkai kata secara kasar dalam petikan bermaksud A B C D pekerjaan yang kasar secara umumnya secara asasnya kesungguhan mula-mula melihat mayat-mayat anggota polis rentung bersama keluarga mereka. 37 Berapakah usia Johar Katan ketika kejadian tersebut? A B C D 20 tahun 25 tahun 55 tahun 75 tahun Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Bagi Johar Katan. Oleh sebab itu. Platun ke-6. 36 Apakah jawatan Johar Katan ketika peristiwa itu berlaku? A Ketua Pasukan Kawalan Kampung. B Ketua Balai Polis Bukit Kepong. Datuk Onn Jaafar turut datang melawat ke tempat kejadian. Sarjan Jamil Mohd. Yasin Abdul Wahab. tentera British berpangkalan di Lenga. Pertamanya. adalah antara yang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 63 . Dalam peristiwa itu. polis yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Muar pada ketika itu. Hassan Othman. Anggota-anggota polis lain yang terbunuh termasuklah Koperal Mohd. oleh segerombolan pengganas komunis pada 23 Februari 1950 yang mengorbankan 17 orang anggota polis.

D Peristiwa tersebut menggambarkan semangat patriotik anggota polis. B Terdapatnya mayat-mayat rentung dalam peristiwa tersebut. B Memulihara Balai Polis Bukit Kepong yang telah terbakar.38 Maksud frasa satu liang lahad dalam petikan di atas ialah A B C D satu kubur kubur berasingan kawasan perkuburan yang sama satu liang dalam satu kubur 39 Mengapakah peristiwa tersebut dikatakan bukan satu tragedi biasa? A Peristiwa tersebut menarik perhatian Menteri Besar Johor. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 64 . C Menulis semula kisah yang berkaitan peristiwa Bukit Kepong. D Mendirikan tugu peringatan sempena peristiwa Bukit Kepong. C Gugurnya anggota-anggota polis mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong. 40 Berikut adalah bukan cara kita memperingati peristiwa Bukit Kepong A Memberi penghargaan kepada waris-waris yang telah terkorban.

Sekudai. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan sekolah itu. A dari B pada C kepada D daripada 7 8 3 9 4 10 Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 11 Gambar 2 5. A digigit B dibaham C dimamah D digonggong Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum persatuan dan permainan di sekolah. Se __________ rambutan gading itu dibelinya dengan harga lima ringgit sahaja. A mencicit-cicit B mengiau-ngiau C menyalak-nyalak D mengembek-ngembek Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor harimau di Kuala Balah baru-baru ini. A pudar B buruk C cerah D kusam Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. Pada pagi itu. A dia B kamu C kalian D mereka Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 6 A B C D ikat tangkai jambak longgok Gambar 1 1. A hidangkan B menghidangi C terhidangkan D menghidangkan Pada setiap hari Khamis. A segugus B sebatang C setangkai D segenggam Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. A merebus B menyalai C menumis D mengukus 2 Anjing jiran Ali __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. A sesemut B jejentik C lelabah D lelipas 12 PIBG sekolah tersebut bersetuju untuk mengadakan aktiviti __________ bagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 65 . Johor. Mak Cik Zainab sedang __________ sayur kobis di dalam kuali. A senaskhah B selembar C sepucuk D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia.

A menyirat B menenun C menyulam D menampung Soalan 18 berdasarkan Gambar 4 18 Aiman _____________ simbal sambil mengikut rentak gitar yang rancak itu. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. minum. 22 Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang Terbilang pada zaman dahulu. A terpuji B terbesar C tertangkas D termasyhur 17 Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. A naik darah B otak udang C mulut murai D perang mulut 21 Budak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti murid-murid lain kerana dia ____________ A gelap mata B bulat hati C rambang mata D buta huruf Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. dan kesihatan kucingkucing tersebut. A berebut-rebut B beramai-ramai C bersusah-payah D bergotong-royong 13 “__________ mereka berbaris di situ?” tanya Isma Danial kepada ayahnya. A membaling B membuang C menebar D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. Azmanlah yang menconteng dinding tandas itu. A agak B benar C sekali D paling 15 Ramlah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. Dia menjaga makan. A akan B pada C dengan D kepada 16 Pak Samad seorang nelayan. A Siapakah yang menconteng dinding tandas itu? B Benarkah Azman yang menconteng dinding tandas itu? C Benar atau tidak Azman yang menconteng dinding tandas itu? D Apakah benar tuduhan Azman menconteng dinding tandas itu? Gambar 4 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 66 .membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes tersebut. 23 Benar. A Bilakah B Siapakah C Mengapakah D Bagaimanakah 14 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Ramlah. A memetik B memukul C menghentam D mengetuk Encik Noor ______mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. A mandi peluh B mandi darah C mandi lumpur D mandi kerbau 19 20 Mokhtar __________ kerana dituduh oleh kawannya pecah amanah.

111 dan 1V I Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. III Adunan donat itu dibiarkan beberapa jam supaya kembang. IV Fikiran dan pandangan Salmiah mulai kembang dan beransur maju. A B C D 29 1 dan 11 11 dan 111 1 . Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. II Kembang hidungnya kerana hasil lukisannya dipuji orang. D Sebuah masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup dalam keadaan harmoni.B C D Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.111 dan 1V Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 25 Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. C Jangan gunakan dapur gas itu kerana ianya tidak selamat untuk digunakan. B Lagu-lagu daripada album sulung Mawi sedap-sedap belaka. Rosak sungguh lampu isyarat di simpang jalan itu sejak semalam. 26 I Landasan kereta api Teluk Intan Tapah sudah tidak digunakan lagi. D Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. III Kamu tidak akan sesat atau terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. Sejak semalam lampu isyarat sudah rosak di simpang jalan itu. II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. B Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. 27 I 11 dan 111 1 . 30 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 67 . A 1 dan 11 A Segala ekor haiwan telah keluar dari hutan yang terbakar itu.11 dan 111 11. Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu sudah rosak. C Dia berasa tersangat malu akan kelakuan anaknya di majlis itu. 24 Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya. A B C D Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu.11 dan 111 11. 28 Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilaksanakan. A B C D 1 dan 11 11 dan 111 1. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran.11 dan 111 1. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dan balai raya III Dia mengambil masa selama dua setengah jam untuk menyiapkan ukiran itu IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia. D Beliau adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh pihak polis. C Datuk saya selalu menjemput gadis berdarah campuran itu. A Minumlah susu tepung kerana ia mengandungi banyak kalsium. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjang hayat.111 dan 1V Payung ubur-ubur kembang dibawa dalam perarakan itu.

Contohnya..Semuanya itu beliau tempuhi dengan hati yang tabah dan berani. Zaman mudanya penuh dengan perjuangan . A Aktiviti kokurikulum dimestikan kepada semua murid B Melalui permainan murid-murid dapat melapangkan fikiran C Aktiviti pengakap dapat melatih murid-murid hidup berdikari D Sijil kokurikulum menjamin murid melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama Soalan 36 hingga soalan 40 Baca petikan di bawah . kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Semua murid diwajibkan menyertainya.kerajaan Malaysia telah 33 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 68 .dapat mengeratkan tali persahabatan.Puisi-puisi adalah hasil daripada pengalaman hidup beliau sendiri. Oleh itu. melalui pengakap murid-murid akan belajar jenis-jenis ikatan.C Soalan 31 hingga soalan 35 D Baca petikan di bawah.Bakat seni ini lebih terserlah dalam bidang puisi. Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah.Kota Tinggi .Beliau pernah menjadi buruh paksa pada zaman Jepun. Dengan menyertai kegiatan-kegiatan ini murid-murid akan memperoleh banyak faedah.murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan.Seterusnya kegiatan ini dapat mengelakkan diri murid-murid daripada membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Dalam arena puisi. Tidak ketinggalan juga.dan novel.cerpen.Di samping itu. muird-murid digalakkan menyertainya . Usman Awang dilahirkan di Kuala Sedili .beliau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warrant.Beliau berasal daripada keluarga miskin.Kemiskinan hidup cuma membolehkan beliau mendapat pendidikan formal setakat darjah enam sahaja. Sijil penyertaan ini sangat berguna apabila murid-murid memohon memasuki sekolah berasrama atau universiti..kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Itulah antara faedah murid-murid menyertai kegiatan kokurikulum. 35 Pilih pernyataan yang tidak benar.Beliau juga bergiat dalam bidang penulisan yang lain seperti drama.Antaranya.semasa menjalani aktiviti kokurikulum murid-murid boleh berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang aktiviti yang dijalankan. Kegiatan kokurikulum bermaksud aktiviti yang dijalankan di luar bilikdarjah. Keistimewaan yang ada pada beliau adalah bakat seni yang dimilikinya. C lima jenis.Atas jasa-jasa beliau dalam meninggalkan khazanah sastera tanah air . permainan dan unit beruniform. Dengan itu.rintangan dan dugaan. D enam jenis. A tiga jenis. Ada tiga jenis aktiviti yang dijalankan iaitu kelab. cara mendirikan khemah dan sebagainya. bergaul dengan budakbudak nakal dan sebagainya.Johor pada 12 Julai 1929. 31 Apakah kegiatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah? A Pengakap B Kurikulum C Permainan D Kokurikulum 32 Perkataan mengeratkan dalam petikan di atas bermaksud A mengikatkan B meningkatkan C mengukuhkan D mendekatkan Mengapakah murid-murid tidak digalakkan mensia-siakan masa? A Supaya murid-murid disayangi guru-guru B Supaya prestasi pelajaran tidak merosot Supaya terhindar daripada perlakuan negatif Supaya senang memasuki sekolah berasrama 34 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terbahagi kepada . merayau-rayau. Contohnya melepak. murid-murid akan memperoleh sijil penyertaan bagi unit-unit yang disertai. B empat jenis.

memilih beliau untuk menerima “Anugerah Sastera Negara” pada tahun 1983. penyedih dan lemah lembut. Pengalaman dalam bidang kesenian. Ketabahan dan semangatnya yang tinggi. Tongkat Warrant seorang penulis sastera yang terkenal. penakut dan cepat berputus asa. pendiam dan berani. Pada usia mudanya Usman Awang seorang yang A B C D 38. C Kerana pada zaman itu berlaku peperangan Jepun. tabah dan kuat semangat. Apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Usman Awang ? A B C D Bakat seni yang ada padanya. Pendidikan yang tinggi. 39. Arena dalam petikan bermaksud A B C D lingkungan kumpulan bidang kelompok KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 69 . Kenapakah Usman Awang hanya mendapat pendidikan formal setakat darjah enam? A Kerana keluarganya terlalu miskin. B Kerana beliau tidak suka belajar.Beliau telah menulis dalam bidang berikut kecuali A B C D drama cerpen lagu novel 40. 36. D Kerana banyak sekolah musnah akibat peperangan. 37.

A gong B gendang C kompang D rebana Kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan sepenuh hati kerana __________ telah menjaga dan mendidik kita sejak kecil. pasangan pengantin tersebut akan __________ penghidupan baru. A merestui B merintangi C melengkapi D menempuhi Mesyuarat Agung PIBG sekolah tersebut dihadiri oleh __________ ibu bapa dan penjaga murid sahaja. A biji B butir C buah D bentuk 4 Soalan 9 berdasarkan Gambar 3 5 Gambar 3 9 Roslan mengait tiga __________ nyiur dengan menggunakan se __________ galah.” Kata Sani kepada kawannya. A teraju B persada C mahkota D gerangan Peserta itu telah memenangi beberapa __________pingat dalam sukan berkuda.6 Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. ruas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 70 . A dia B beliau C kalian D mereka 8 Gambar 2 3 Kamaludin __________ anak ikan di dalam parit di belakang rumahnya. A menyauk B mencedok C mengambil D menangkap “Siapakah __________ yang berani melanggar perintah beta?” tanya sultan kepada bendahara.. A butir . 1 Setelah diijab kabulkan. A tengik B hanyir C haring D masam Soalan 7 berdasarkan Gambar 2 2 Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 7 Gambar 2 Paluan __________ kedengaran sebaik sahaja mempelai diarak ke rumah pengantin.. A para B semua C seluruh D segelintir “Saya tidak tahan akan bau __________ apabila berada di tandas awam itu.

__________ buah limau juga dapat melicinkan kulit.. bilah buah .. A menguli B mengisar C mengepal D menumbuk 11 Soalan 12 berdasarkan Gambar 4 16 17 Gambar 4 12 Encik Borhan dan anak-anaknya memasukkan peralatan berkelah ke dalam __________ kereta mereka. A Selain itu B Dengan itu C Selepas itu D Oleh sebab itu 19 14 Tragedi kebakaran yang menimpa dirinya itu __________kekal dalam ingatannya.. A dari B oleh C daripada D terhadap Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 71 .B C D 10 biji . A berehat B berteduh C berlindung D bermalam Pengurus syarikat elektronik terkenal itu sedang menjalankan __________ untuk memilih pekerja baharu. A Awak B Encik C Kalian D Beliau Penduduk Sungai Bagan memulau orang itu kerana telah menjadi __________ tentera Jepun pada zaman penjajah dahulu. puntung D sedang Soalan 15 berdasarkan Gambar 4 “ __________ dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun. A telah B masih C sudah Kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak pagi tadi berpunca __________ kemalangan jalan raya. A temu ramah B temu muka C temu duga D temu bual Mereka bergotong-royong __________ salah sebuah rumah yang roboh dipukul ribut. A membina B menukar C mengimpal D membangun “Opah sedang __________ beras pulut dengan ragi untuk membuat tapai.. A tali barut B adu domba C lintah darat D tulang belakang Gambar 4 15 Mereka terpaksa __________ di pondok buruk itu kerana hujan turun dengan lebatnya. batang pohon .. A bonet B kokpit C bagasi D ruang 18 13 Buah limau dapat menggelakkan daripada sembelit.” ujar emak memberi penerangan kepada kami.” kata hakim kepada penjenayah itu..

20

Perkataan berlawan bagi situasi atau keadaan yang sedang berlaku di Jalan Tun Razak itu ialah __________. A suram B bening C gelisah D lengang

C

D

Malaysia mengekspot minyak kelapa sawit ke beberapa buah negara ambil angin. Semenjak pertengkaran itu, Fikri dan Ghani sering batu api antara satu sama lain.

Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Sejak bilakah Mak Cik Minah mula belajar mengayam tikar mengkuang? A Seingat mak cik, semenjak mak cik masih kecil lagi. B Kalau anak mahu belajar, marilah mak cik tunjukkan. C Mak cik belajar menganyam tikar daripada ibu mak cik. D Mula-mula belajar mengayam tikar memanglah susah. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 22 Setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda atau dihukum. A Bilakah setiap pelajar akan didenda jika melanggar peraturan sekolah? B Apakah yang menyebabkan setiap pelajar melanggar peraturan di sekolah? C Apakah tindakan terhadap setiap pelajar yang melanggar peraturan sekolah? D Bagaimanakah pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan didenda?

Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I II III IV Sudin sudah muak dengan juadah di kantin sekolahnya. Tekaknya berasa muak apabila terhidu bau busuk dari kilang getah itu. Lori itu sudah muak dengan besi-besi buruk yang dimuatkan ke dalamnya. Encik Shamsul sudah muak dengan sikap salah seorang pekerjanya yang suka menipu. I dan IV I dan III II dan IV I ,II dan IV Abang mengikut makan ke majlis kenduri kahwin sepupunya. Kami sekeluarga sedang makan buah rambutan di dusun Pak Hassan. Dia makan hati semenjak ditinggalkan oleh suaminya setahun yang lalu. Puan Normah bekerja makan gaji dengan kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D 25 I II III IV A B C D

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 23 A B Sungguhpun Aiman anak orang kaya, namun dia tidak pernah besar diri. Hang Tuah cuba campur tangan untuk menghapuskan kumpulan lanun itu .

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi . 26 “Noridah berkata, “Saya akan ke bandar untuk membeli kain langsir dan selendang.”. A Noridah mengatakan bahawa di bandar ada kain langsir dan selendang.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

72

B C D

Kain langsir dan selendang itu akan dibeli oleh Noridah jika dia ke bandar. Noridah berkata bahawa kain langsir dan selendang itu boleh di beli di bandar. Noridah berkata bahawa dia akan ke bandar untuk membeli langsir dan selendang.

Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 30 I II III IV Kakak saya ialah siswazah di Universiti Malaya. Ibu baru menerima sepucuk surat daripada kakak. Ayah telah mengali di belakang rumah sebuah perigi batu. Peralatan perkhemahan itu telah mereka cuci sejak semalam. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja

27

Pada setiap hari minggu Puan Aminah pergi ke pasar untuk membeli lauk-pauk. A Puan Aminah pergi pada setiap pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. B Puan Aminah pergi ke pasar minggu pada setiap hari untuk membeli lauk-pauk. C Puan Aminah pergi ke pasar pada setiap hari minggu untuk membeli lauk-pauk. D Puan Aminah pergi pada setiap hari ke pasar minggu untuk membeli lauk-pauk. Soalan 28 dan Soalan 29 Pilih ayat yang betul . 28 A Kumar tidak mahu lagi ke sekolah sehingga minggu lepas. B Mereka menunggu kepulangan kami di simpang tiga menghala pekan baru. C Abdul Rahman memandu motosikalnya ke pekan untuk membeli keperluan dapur. D Busu adalah salah seorang murid tahun enam yang berjaya dalam pertandingan itu. 29 A B C D Emak menyuruh adik menyidai bajunya di ampaian. Pos kad itu diterimanya pada Ahad minggu yang lalu. Ahmad mendapat baca buku cerita yang mudahmudah. Pengemis itu mencuba meraihkan simpati orang ramai yang lalu di situ.

A B C D

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hari ini 10 Oktober 2010, aku dan keluarga sibuk melakukan persiapan akhir untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Sejak pagi lagi, ibu sudah tidak menang tangan menyediakan pelbagai juadah. Aku dan kakak turut membantu ibu di dapur. Pada petang itu, ibu memasak ketupat, rendang daging, gulai ayam, dan kuah kacang. Ibu turut menyediakan makanan kegemaranku, iaitu nasi kerabu. Di belakang rumah, ayah dan abang long pula sedang sibuk membakar sate. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan sate sebagai juadah hari raya. Adik-adikku pula bersorak riang sambil bermain bersamasama kawannya di halaman rumah. Sambil bermain sesekali kedengaran mereka menyanyikan lagu “Balik Kampung” dan lagu hari raya.“Jangan terlalu suka sangat bermain tu!” jerit ibu yang turut menjenguk keluar tingkap. Dalam kesibukan di dapur, ibu tetap berasa bimbang akan keselamatan dua orang adikku itu. Sayup-sayup kedengaran suara adik-adikku meyakinkan ibu bahawa mereka dalam keadaan selamat ketika bermain. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menanti ketibaan Syawal yang mulia. Biasalah... pada hari raya budak-budaklah yang paling gembira. Selepas selesai membantu ibu, aku beralih ke ruang tamu pula. Aku menyusun kad-kad ucapan hari raya yang telah diterima daripada sanak saudara dan kawan-kawan. Kad-kad itu aku gantungkan pada ranting pokok yang diletakkan di dalam pasu bunga. Dalam pada itu sempat juga aku membaca sebahagian daripada kad-kad

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

73

tersebut .Aku tidak sabar menanti hari esok kerana selepas menunaikan solat hari raya, kami sekeluarga akan bertolak pulang ke kampung ayah. Aku mula merasakan keseronokan berhari raya bersama dengan sanak saudara di kampung. Suasana hari raya di kampung ayah amat meriah kerana mereka berhari raya dalam kumpulan atau satu rombongan yang ramai. Meraka akan beredar dari satu rumah ke satu rumah yang lain. 31 Berapa orangkah adik-beradik penulis? A 2 orang adik-beradik. B 3 orang adik-beradik. C 4 orang adik-beradik. D 5 orang adik-beradik. Semua yang berikut ialah makanan yang disediakan oleh ibu penulis, kecuali A sate. B ketupat. C nasi kerabu. D rendang. Frasa tidak menang tangan dalam petikan bermaksud A terlalu sibuk. B tidak bertenaga. C tergopoh-gapah. D kekurangan tenaga kerja. Pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganya pada hari tersebut. A Membakar sate. B Balik ke kampung. C Membantu ibu memasak. D Menggantung kad ucapan hari raya. Apakah nilai murni yang sesuai dikaitkan dengan petikan di atas? A Tegur-menegur. B Ingat-mengingati. C Bantu-membantu. D Hormat-menghormati.

akan dijalankan seperti Peraduan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah di Daerah Machang.. Murid-murid tahap dua dipelawa memasuki peraduan tersebut. Mereka yang berminat sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Syarat-syarat Pertandingan Peraduan Melukis Poster: (a) – Tajuk : Keselamatan Di Jalan Raya (b) – Kertas lukisan berukuran 35 x 25 cm (c) – Nama, kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan (d) – Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Machang sebelum 29 Julai 2011 Peraduan Memandu Cermat: (a) – Diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2011, pukul 9.00 pagi. (b) – Tempatnya di Dataran Seri Gemilang.SK Pulai chondong Machang,Kelantan. (c) – Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada Urus Setia dan Anggota Jawatakuasa Peraduan Memandu Cermat. Hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

32

33

34

36 35

Jika murid tahap dua ingin mengambil bahagian, mereka perlu mendaftarkan nama A kepada guru kelas. B kepada guru kanan. C kepada Guru Belas. D kepada guru bimbingan. Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan, kecuali A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Machang pada 28 Julai 2011. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci.

37 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini, berbagai-bagai acara
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

74

B sebanyak 15 hadiah kepada para pemenang. Lukisan yang di sudut atas sebelah kanannya ditulis nama.C D Lukisan yang pelukisnya sudah mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. C D sebanyak 24 hadiah kepada para pemenang. kelas. Pihak penganjur pertandingan Minggu Keselamatan Jalan Raya telah menyediakan A sebanyak 12 hadiah kepada para pemenang. KERTAS SOALAN TAMAT 39 Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. C bertolak-ansur. 38 Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati. B hamper dan sijil penghargaan. B berjimat-jimat. C wang tunai dan sijil penyertaan. D beransur-ansur. 40 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 75 . sebanyak 30 hadiah kepada para pemenang. D wang tunai dan sijil penghargaan. dan nama sekolah.

A telah C akan B pernah D sedang 10. Hadiah yang dibeli oleh ibu semalam ________ untuk kakak tetapi untuk abang. kamu berjaya mendapat tempat pertama! A Aduhai C Amboi B Takziah D Tahniah 9. A menuai C menyemai B memotong D membanting 4. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Padahal Gambar 3 11. 1. A sekali C agak B paling D kurang 13. Azman selalu sakit perut.” kata Rizal kepada rakanrakannya. A kita C kamu B kami D kalian 2. ____________. “Marilah ________ bersihkan kelas yang kotor ini. A tidak C ialah B bukan D adalah Soalan 11 berdasarkan Gambar 3 Gambar 1 3.Soalan 8 berdasarkan Gambar 2 Soalan 1 – 25 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Farisha ________ kawan-kawannya menghadiri majlis hari jadinya yang ke-12. A Aku C Beta B Hamba D Patik Soalan 3 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 8. Puan Laila ___________ koleksi barang antiknya sehingga bersinar. A memanggil C meminta B mengundang D menyuruh 5. A mengilat C menyapu B mengelap D menggilap 12. Yusri _________ keberatan hendak meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah ke bandar. Banjir kilat _________ berlaku lagi di tempat ini sekiranya sistem perparitan tidak diselenggarakan dengan baik. A terlalu C sungguh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 76 . A hairan C bangga B terharu D kagum 6. Kartini rindu _________ kedamaian kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. Petani itu sedang __________ anak benih padi di petak sawah. A akan C dengan B pada D kepada 7. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa pada petang itu _________ nyaman. bapanya membawa Azman berjumpa doktor pakar.” sembah Tun Perak kepada Sultan Melaka. “ _________akan segera ke Majapahit untuk menghapuskan lanun-lanun yang bermaharajalela itu. Para hadirin _________ kerana murid prasekolah itu petah bercerita. ___________.

. Pihak polis berjaya ____________ dua orang pencuri di kampung itu. A Namun demikian C Tambahan pula B Oleh sebab itu D Walau bagaimanapun 25. A mengepung C memberkas B mengikat D mengambil Soalan 15 berdasarkan Gambar 5 21.. Bantulah mereka yang sedang membuat kerja itu. A Tolong C Usah B Minta D Sila 20. ulas B biji . A semua C sekalian B seluruh D sebahagian 19. 26. Encik Malik dan Puan Saerah menjaga anak tunggal mereka bagai _________________. Suzilawati ____________ ibunya sehelai selendang sutera sempena Hari Ibu. Banyak ikan yang mati akibat keracunan ____________ di permukaan sungai itu. Mengapakah awak tidak menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu? Gambar 5 15.B betul D paling 18. ulas D ulas ... A rusa masuk kampung B tikus jatuh ke beras C menatang minyak yang penuh D anak ayam kehilangan ibu Soalan 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Pelanggan tidak suka datang ke kedai itu kerana harganya mahal. Puan Rosnah sedang tekun ___________ kain songket yang ditempah oleh pelanggan. ______________.. “_________ berpeluk tubuh sahaja..” kata ketua pasukan itu. barangan yang dijual tidak berkualiti. Amirah membawa se________ payung ketika ke sekolah supaya tidak kehujanan.. Para pelajar mestilah berdisiplin dengan mematuhi __________ peraturan sekolah. A hadir C terapung B muncul D tenggelam 22. Di dalam se_________ durian itu terdapat enam _________ durian yang besar dan lembut. A kaki C batang B buah D bentuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 77 . A memenangi C memenangkan B kemenangan D dimenangi 24. A hadiah C berhadiah B menghadiahi D menghadiahkan 23. “Kita perlu ___________ perlawanan ini jika mahu ke perlawanan akhir.. A pangsa . Kamarul tergesa-gesa menyiapkan tugasan itu kerana masa semakin suntuk. ulas C butir . A menganyam C menyulam B menyirat D menenun Soalan 16 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 16. pangsa 17.” kata Badrul. Sinonim bagi kata yang bergaris ialah … A cepat B perlahan C hampir D singkat Soalan 14 berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 14.

saya tidak menghantar buku latihan Matematik kepada cikgu. Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan mati akibat banjir yang melanda kampung itu. Kemudian. Nyamannya bayu di desaku Mengalun lembut desiran angin Aku bahagia di sini Di desaku yang tercinta Jauh daripada pencemaran udara Tenangnya sungai yang mengalir Airnya jernih sangat bersih Banyak berjasa kepada kami Tempat ayahku mencari rezeki Tempat kami mandi-manda Itulah sungaiku yang belum tercemar. IV Satu perlembagaan yang baharu telah digubah oleh jawatankuasa khas. Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat di bawah. C Saya akan menghantar buku latihan Matematik itu kepada cikgu. Sawahmu luas terbentang Mengasyikkan mata memandang Tatkala terbit mentari pagi Wajahmu mengukir senyuman indah Kasihku padamu kian bertambah. D Harga barang-barang di pasar raya itu paling mahal berbanding dengan harga di kedai runcit. Soalan 29 Pilih ayat-ayat yang betul. 27. Damainya desaku yang tercinta Nyanyian unggas menceriakan suasana Tiada kedengaran deruman kereta Bebas daripada bingit jentera Hatiku tenang sentiasa. IV Rumah saya terletak antara pejabat pos dengan pasar. Kejadian banjir yang melanda telah menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. A Cantik nian pemandangan di tepi Pantai Cahaya Bulan pada waktu senja. I C I. II dan IV D II. III dan IV Karangan bunga yang cantik itu digubah oleh Puan Sari. III dan IV A I dan II B I dan III Soalan 31 – 35 Baca puisi di bawah dengan teliti. B Apabila tiada aral yang melintang saya pasti datang ke rumah awak petang ini. II Setiap orang murid perlu membuat persediaan awal. III Lagu yang popular itu digubah oleh seorang pencipta lagu terkenal. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang masyhur. Banjir yang melanda kampung itu menyebabkan banyak harta benda musnah dan binatang ternakan mati. Kemusnahan harta benda dan kematian binatang ternakan berpunca daripada kejadian banjir yang melanda. 28. III dan IV D II. B Benar. A B C D Banyak harta benda yang musnah dan binatang ternakan itu mati akibat banjir yang melanda. C Kanak-kanak yang hilang itu akan dijumpai walaupun usaha mencarinya giat dijalankan. Desaku yang tercinta Kaya dengan flora dan fauna Soalan 28 Pilih ayat yang betul. 29 I Tarmizi amat sayang akan datuk dan neneknya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 78 .A Buku latihan Matematik itu telah dihantar kepada cikgu. III Penglihatannya masih jelas walaupun sudah berumur. A I dan III B II dan III 30. D Saya belum menyiapkan latihan Matematik yang diberikan semalam. C I. jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Saya amat berharap agar permohonan saya ini akan dipertimbangkan oleh pihak tuan. Ayah penulis mungkin sekali seorang … A petani C jurutera B buruh D nelayan 34. Frasa bebas daripada bingit jentera bermaksud A suasana desa yang terlalu sunyi B tiada bunyi bising enjin kenderaan C bebas daripada suara nyanyian unggas D sunyi daripada sebarang bunyi yang bising 35. 16200 Tumpat.. 2. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Meminta bantuan untuk membeli bukubuku rujukan B Memberitahu pendapatan bulanan yang tidak memuaskan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 79 . Bagi menyara keluarga. 31. suami saya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. Yang benar. 4. terima kasih. Pejabat Kebajikan Masyarakat Tumpat. Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Damai dan indah B Nyaman dan sejuk C Membangun dengan pesat D Berlaku pencemaran udara 33.. Pernyataan yang berikut benar kecuali . Esah binti Senik. Saya merupakan ibu tunggal kepada tiga orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. A Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran B Penulis asyik memandang matahari terbit waktu pagi C Bunyi unggas menambahkan keceriaan suasana desa D Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sehubungan dengan itu. Bangunan Kerajaan Persekutuan. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM.Bebas daripada pembangunan Yang merosakkan alam Itulah impianku Desaku kekal begitu Unggas-unggas menyanyi riang Indahnya suasana desaku. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Sekian. Dengan pendapatan sebanyak itu. Esah (ESAH BINTI SENIK) 36. 15.00 sebulan. Apakah topik yang paling sesuai bagi puisi di atas? A Flora dan Fauna B Desaku yang Tercinta C Sungaiku yang Jernih D Nyamannya Bayu Desa 32. 3. Untuk makluman pihak tuan juga. saya tidak mampu untuk menyara keluarga. 16200 TUMPAT. Tuan. saya telah menjual kuih dengan pendapatan kira-kira RM350. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan mereka. 20 JANUARI 2011. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. Pegawai Kebajikan Masyarakat. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR. Untuk makluman pihak tuan. Kampung Tebing.

Mengapakah Puan Esah memerlukan bantuan kewangan? A Membiayai persekolahan anak-anaknya B Membayar yuran peperiksaan anakanaknya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 80 . A Seorang ibu tunggal kepada tiga orang anak B Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu C Pendapatannya cukup untuk menyara keluarga D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain 38.. Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Esah..C Menyatakan anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan D Memohon bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat 37.. Berapa orangkah anak Puan Esah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang B 3 orang C 4 orang D 5 orang C Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya D Pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga 40.. A B C D hasil jualan kuih bekerja di kedai makan simpati daripada orang ramai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT 39. Puan Esah menyara keluarganya melalui .

Soalan 5 berdasarkan Gambar 2 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan A. A jika B bila C sambil D hingga A di tepi B di atas C di dalam D di tengah 6. Pilih jawapan itu. Anjing jiran Adibah __________ apabila terlihat orang asing yang tidak dikenali. Seorang kanak-kanak berusia empat tahun cedera parah akibat __________ oleh seekor anjing liar di Tanah Merah baru-baru ini. Pengawal keselamatan yang bertugas di gedung membeli-belah yang terkenal itu telah kehilangan __________ kunci. A digigit B dibaham C dihentam D digonggong Gambar 3 7. Selepas pulang dari pejabatnya. Ayam kampung peliharaan Tok Aki tinggal __________reban yang diperbuat daripada buluh. Pada setiap hari Khamis. A dia B kamu C kalian D mereka 4. Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Gambar 2 5. __________ menghadiri aktiviti kokurikulum di sekolah. Encik Suhaimi berbaring di sofa __________ tertidur. A B C D mencicit-cicit mengiau-ngiau menyalak-nyalak mengembek-ngembek berdasarkan Gambar 3 3. Ibu __________ adik sepinggan nasi berlaukkan ikan dan ayam semasa makan tengah hari. ada satu sahaja jawapan yang betul. Antaranya. B. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 81 . A hidangkan C terhidangkan B menghidangi D menghidangkan Soa lan 7 2. Ibu mengganti langsir tingkap dan pintu rumah yang sudah __________ warnanya kerana sudah tiga tahun tidak diganti. A buruk B kusam C cerah D pudar 8.C dan D. Gambar 1 1.

___________ dia gigih mencari rezeki dengan berniaga. minum dan kesihatan kucing-kucing tersebut. Empat ekor __________ nyamuk aedes telah dijumpai oleh pegawai kesihatan di kawasan perumahan itu. 15. A dari C kepada B pada D daripada 14. Dia menjaga makan. A membaling C menebar B membuang D melabuh Jika Pak Samad tidak turun ke sungai. A akan C dengan B pada D kepada Pak Samad seorang nelayan. 12. Posmen itu memasukkan ___________ surat ke dalam peti surat di rumah Puan Madihah. ___________ dia buta. A sesemut C lelabah B jejentik D lelipas 17. Soalan 11 berdasarkan gambar 5 16. Skudai. Gambar 5 11. A senaskhah C sepucuk B selembar D sehelai Puan Madihah menerima surat itu __________ anaknya yang sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia.A B segugus sebentuk C setangkai D segenggam 13. dia akan menggunakan masa terluang itu untuk __________ jalanya yang koyak. A menyirat C menyulam B menenun D menampung 10. A agak C sekali B benar D paling Masitah sangat sayang __________ kucing-kucingnya itu. C Meskipun … di samping itu D Meskipun … walaupun begitu Keayuan wajah gadis itu ___________ apabila dia mengenakan selendang A terlihat C terpamer B terserlah D terpancar Soalan 9 dan soalan 10 berdasarkan gambar 4 Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan Gambar 6 Gambar 4 9. Dia __________ jalanya untuk menangkap udang galah di sungai itu. Gambar 6 Anak-anak kucing parsi itu sungguh manja __________dengan Masitah. A Walaupun … namun B Walaupun … bagaimanapun Soalan 18 berdasarkan Gambar 7 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 82 . Johor.

D Hubungan datuk saya dengan gadis berdarah campuran itu sangat rapat. Soalan 22 berdasarkan Gambar 8 Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 23. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 83 . A naik darah C mulut murai B otak udang D perang dingin Perkataan antonim yang paling sesuai bagi menyatakan situasi antara Rizal dengan kawannya itu ialah __________. 22. Aiman _____________ simbal mengikut rentak gitar yang rancak itu. A terpuji C tertangkas B terbesar D termasyhur Soalan 23 Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. 24. Rizal ___________ kerana dituduh oleh kawannya tidak jujur. A mandi darah C mandi lumpur B mandi peluh D mandi kerbau Gambar 8 Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris dengan betul. B Datuk saya dan gadis itu memang berdarah campuran. Soalan 24 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. Soalan 20 dan Soalan 21 berdasarkan Gambar 7 Gambar 7 20. Hang Tuah adalah antara pahlawan Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang pada zaman dahulu. A memetik C menggesek B memukul D menghentam Encik Wong __________ mengusahakan kebun sayurnya dengan pelbagai jenis tanaman. C Gadis berdarah campuran itu ialah cucu kepada datuk saya. A Bagaimanakah sambutan perkhemahan itu? B Mengapakah perkhemahan itu dibatalkan? C Siapakah yang membatalkan perkhemahan itu? D Adakah perkhemahan itu mendapat sambutan daripada murid-murid? 19. A tegas B ceria C gusar D berani 21. Apakah hubungan gadis berdarah campuran itu dengan datuk kamu? A Gadis berdarah campuran itu ialah anak saudara saya.Gambar 7 18. Perkhemahan itu dibatalkan kerana kurang mendapat sambutan daripada murid-murid.

III dan IV Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.30 malam. B Murid-murid beratur di tepi kelas masing-masing bila loceng berbunyi. IV Kedua orang anak Puan Norhayati sedang menuntut di Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 84 . II Beberapa orang jurutera sedang memeriksa landasan kapal terbang itu. A I dan II B II dan III 29. Tidak berlaku sebarang pergelutan semasa kejadian tersebut. Semasa kejadian. 26. KUALA KANGSAR. C Lampu isyarat di simpang jalan itu sudah lama rosak. A I dan II B II dan III 27. III Kami mengambil masa selama dua setengah jam untuk tiba di puncak. IV Pemimpin yang mempunyai landasan yang bersih akan dikenang sepanjanghayat. D Beliau adalah salah seorang penjenayahyang paling dikehendaki oleh pihak polis. IV Azlina memetik beberapa kuntum bunga ros di taman itu. D Zulkifli dan adiknya menuntun rancangan televisyen kegemaran mereka. rompakan yang memeranjatkan tuan rumah itu berlaku dalam masa beberapa minit sahaja. 25 Mei – Empat lelaki bersenjatakan pistol telah merompak wang tunai berjumlah dua ratus ribu dari sebuah rumah seorang usahawan di Jalan Merak di sini pagi tadi. A I dan II B I dan IV C I. Perompak juga tidak mencederakan penghuni banglo mewah itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. II dan III D I. Kakak memetik secubit garam untuk dimasukkan ke dalam kari ayam. III Pensyarah itu memetik kata-kata pujangga sebelum mengakhir syarahannya. I Landasan kereta api Teluk Intan –Tapah sudah tidak digunakan lagi. II dan III D II. III Kita tidak akan terpesong jika mengikut landasan agama yang betul. C I . B Pada musim perayaan kita perlu saling kunjung-mengunjungi. A Lampu isyarat telah rosak di simpang jalan itu. I Kawasan istana itu dikawal dengan ketat oleh para pengawal. Rompakan itu berlaku kira-kira pada pukul 11. A Komputer yang dibeli oleh David sungguh canggih sekali. keluarga berkenaan masih belum tidur. Lampu isyarat di simpang jalan itu tidak berfungsi sejak semalam. C Tiap hari saya akan ke perpustakaan awam untuk membaca buku. 28. II Setiap petang. D Sejak semalam lampu isyarat di simpang jalan itu rosak. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar memberitahu pemberita. C Kamu boleh membuat tempahan kereta itu bila-bila masa yang kamu suka. III dan IV 30. Rompakan itu adalah kali kedua di rumah usahawan berkenaan. perompak-perompak tersebut mungkin mendapat kerjasama daripada pembantu rumah usahawan berkenaan beberapa hari sebelum rompakan Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul. Menurut siasatan awal pihak polis. Karim memetik gitar di beranda rumahnya. 25. sebanyak lima puluh lapan ribu wang tunai telah dilarikan dari rumah tersebut.Universiti Putra. A Berbagai aktiviti yang berfaedah boleh dilakukan pada cuti sekolah. I C I . B Semalam lampu isyarat rosak di simpang jalan itu. II Rumah pengurus bank itu terletak di antara masjid dengan balai raya. III dan IV Soalan 31 hingga soalan 35 Baca petikan berita di bawah. II dan III D II. Kirakira dua bulan yang lalu.

Hadiah-hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan akan diberi kepada johan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 85 . Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah. 31. MINGGU KESELAMATAN JALAN RAYA 2010 Bersempena minggu keselamatan jalan raya bagi tahun ini. (b) Tempatnya di Dataran Sekolah Kebangsaan Tumpat . 34. Kuala Kangsar B Jalan Merbok. naib johan dan tempat ketiga. Mereka telah melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Toyota Vios yang dipercayai dicuri lima hari lalu. Syarat-syarat Pertandingan: 1. D Usahawan dan keluarganya tidak dicederakan oleh perompak tersebut. (c) Nama. Tiada sebarang syak yang meragukan tentang penglibatan pembantu rumah dalam kes rompakan tersebut sebelum ini. Murid-murid dipelawa menyertai pertandingan tersebut. B Rumah usahawan tersebut sudah dua kali dimasuki oleh perompak. C pembantu peribadinya dengan perompak. Acara-acara ini khas untuk kanak-kanak tahap dua sekolah rendah di daerah Tumpat. Kuala Kangsar 33.Rompakan bersenjata api itu hanya berlaku kira-kira … A B C D beberapa jam sahaja beberapa detik sahaja beberapa kali sahaja beberapa minit sahaja 35. Mereka yang berminat. A Sebuah kereta Toyota Vios turut dilarikan oleh perompok tersebut. Pertandingan Memandu Cermat: (a) Diadakan pada hari Ahad 25 Julai 2010. C Pembantu rumah usahawan itu adalah seorang warganegara asing.berlaku.00 pagi. Pertandingan Melukis Poster: (a) Tajuk : Keselamatan di Jalan Raya. (d) Semua lukisan hendaklah diserahkan kepada PPD Tumpat sebelum 29 Julai 2010. B pembantu rumahnya dengan perompak. iaitu hasil kerjasama antara A jiran tetangganya dengan perompak. Kuala Kangsar D Jalan Merpati. 2. Perompak-perompak itu telah memecahkan peti besi yang terletak di dalam bilik tidur usahawan tersebut. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. pukul 9. Bilakah rompakan kali pertama berlaku di rumah usahawan itu? A 25 Februari C 25 April B 25 Mac D 25 Mei 32. Peralatan boleh didapati daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. kelas dan nama sekolah ditulis di sudut atas sebelah kanan kertas lukisan. (c) Penerangan selanjutnya boleh didapati daripada urus setia dan ahli jawatakuasa Pertandingan Memandu Cermat. (b) Kertas lukisan berukuran 35 x 25 sm.Rompakan tersebut dipercayai telah didalangi oleh orang dalam sendiri. berbagai-bagai acara akan dijalankan seperti Pertandingan Melukis Poster dan Pertandingan Memandu Cermat. Dia telah berkerja sebagai pembantu rumah di rumah usahawan berkenaan hampir tiga tahun. Pembantu rumah usahawan tersebut ialah seorang wanita warganegara China. Rumah banglo mewah usahawan itu terletak di … A Jalan Murai. Kuala Kangsar C Jalan Merak. sila daftarkan nama anda kepada guru kelas masing-masing melalui borang yang disediakan. Pembantu rumah itu juga turut melarikan diri selepas kejadian itu. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya tampil memberikan maklumat. D pegawai keselamatannya dengan perompak. Pihak polis sedang mengesan dan memburu mereka yang dipercayai terlibat dalam kes rompakan tersebut. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. dua belas hadiah saguhati serta sijil penyertaan bagi tiap-tiap peraduan.

Siapakah yang layak meyertai pertandingan di atas? A Murid sekolah rendah daerah Tumpat B Murid sekolah menengah daerah Tumpat C Murid tahap dua sekolah rendah daerah Tumpat D Murid tahap satu sekolah rendah daerah Tumpat 37. 39.Johan pertandingan bagi setiap kategori akan membawa pulang A hamper dan sijil penyertaan. KERTAS SOALAN TAMAT 38.Perkataan cermat dalam petikan bermaksud A berhati-hati C bertolak-ansur B berjimat-jimat D beransur-ansur 40.Lukisan-lukisan di bawah ini memenuhi syarat-syarat pertandingan. dan nama sekolah di sudut atas sebelah kanannya. D Lukisan yang ditulis nama. C wang tunai dan sijil penyertaan.36. kecuali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 86 .Kepada siapakah peserta pertandingan perlu mendaftarkan diri? A guru kelas B guru kanan C guru besar D guru bimbingan A Lukisan yang diserahkan kepada PPD Tumpat pada 28 Julai 2010. B hamper dan sijil penghargaan. D wang tunai dan sijil penghargaan. C Lukisan yang pesertanya mendaftarkan nama melalui borang yang disediakan. B Lukisan yang telah dihasilkan pada kertas yang berukuran 35 x 25 inci. kelas.

A Agak B Sering C Betapa D Demikian Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah 4 “Bukan __________ caranya hendak menjadi seorang murid yang cemerlang.. 3 Puan Sarimah menggubah dua __________ tuala untuk dijadikan gubahan berbentuk dua __________ cendawan. A hancur B lumat C leper D lebur 6 Air sungai di kawasan sawah padi Mulong Sungai Kelantan menjadi __________ kerana musim kemarau yang berlarutan..Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. A jernih B keruh C deras D tohor Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.. kaki B bidang ..Encik Ahmad hendak __________ bayaran bil elektrik dan bil astro di pejabat pos. A jelas B menjelas C menjelaskan D memperjelas 2 __________ riangnya Muhammad Ali melihat kepulangan abangnya sekeluarga dari luar negara. pasang 5 Cabai burung dan bawang merah itu ditumbuk oleh Mak Cik Munah sehingga __________.. Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A helai .. 1.” kata guru kepada muridnya. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 87 . pokok C keping . A selalu B begitu C mudah D pernah Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

rumpun 8 Wau dan gasing adalah __________ permainan tradisional yang sangat digemari oleh penduduk di pantai timur.. A bermadah B bersantai C bersenda D bertapa Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah 9 Mereka tampak __________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal persekolahan tahun ini. pohon B buah . batang C deret . A pintu . janganlah pula ada yang mengambil kesempatan untuk__________.” kata Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu kepada para calon UPSR. kita boleh berjaya dalam semua bidang. A mengelek B menatang C menjinjing D mengusung 16 Kerja-kerja ________mangsa banjir itu masih diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat...B C D Semenjak Sekiranya Semasa 7 Terdapat dua __________ rumah dan tiga __________ pokok kelapa di kawasan bendang itu.. A terselamat 88 . A terlalu amat B benar sekali C terlalu paling D sungguh nian 10 Harjit Singh sedang __________ gambar pemandangan pada dinding di dalam biliknya.. A B C D mandi peluh langkah kiri akal kancil curi tulang 14 Ahmadi sedang __________ di kawasan air terjun pada cuti hujung minggu yang lalu. A mencalit B melakar C melorek D menconteng 11 “__________ ada usaha dan kesungguhan. A Sementara Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15 Puan Aisyah sedang __________ beberapa gelas air sejuk untuk para jemputan dalam majlis itu. A umpama B seperti C antara D bagi Soalan 9 berdasarkan di bawah 12 Budak lelaki itu sedang __________ jambatan gantung di kawasan hutan rekreasi itu. A melintasi B merentasi C mengharungi D menyeberangi 13 Semasa bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran sekolah..

23 B 20 Perkataan berlawan bagi gambar situasi sebatang sungai yang terdapat di negara kita seperti gambar di atas ialah __________. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat kami akan ditutup esok. Permainan video itu ialah hadiah istimewa ayah kepada adik saya. A kecil B nipis C susut D kempis 18 Ayah membeli beberapa untai Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan. 21 Apakah yang sedang berlaku di rumah Encik Muthu pada ketika itu? A Encik Muthu berkunjung ke rumah keluarganya. Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.B C D keselamatan diselamatkan menyelamatkan D bersih Soalan 21 berdasarkan Gambar 13 17 Sejak terlantar di hospital. A B C lesu kotor indah C D A Dia adalah Pengurus Projek Kondominium Mewah itu. A B C D serban kopiah tasbih tamar 19 Sungai itu telah __________ akibat sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. A dicemari B tercemar C dicemarkan D mencemarkan Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. badannya semakin__________ kerana hilang selera makan. 22 A B C D Anak saya yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah. D Encik Muthu mengadakan rumah terbuka Deepavali. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 89 .Johor Bahru. C Encik Muthu menghidangkan resepi yang istimewa. Di manakah anak kamu yang kedua bersekolah? Mengapakah anak kamu yang kedua itu masih bersekolah? Siapakah yang masih bersekolah di SBP Tun Fatimah Johor Bahru ? Bilakah anak kamu yang kedua bersekolah di SBP Tun Fatimah.Johor Bahru ? __________ di Tanah Suci Mekah sebagai buah tangan kepada rakanrakannya. B Encik Muthu menunggu ketibaan rakanrakannya. Kebakaran itu ialah berpunca daripada litar pintas elektrik.

D Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 24 I Air bah itu sampai ke paras pinggang saya. II Kebanyakan peragawati mempunyai rupa paras yang cantik. III Bangunan yang baharu dibina itu dua puluh paras tingginya. IV Tok Sidang mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, III dan IV

Sani meminta Ali membelikannya ubat gigi jika dia pergi ke pasar raya. Soalan 28 -30 Pilih ayat-ayat yang betul 28. A Dia memberitahu tentang kemalangan itu pada ibu bapanya. B Bantuan dan pertolongan yang kamu hulurkan amatlah saya hargai. C Saya mendapat perkhabaran yang dia telah dimasukkan ke hospital. D Adakah pengakuan kamu itu dibuat bersungguh-sungguh atau kerana paksaan? 29 A Nah, bertapa gembiranya mereka hari ini! B Aduh, cantiknya pasangan pengantin baru itu! C Cis, akhirnya mereka bertemu di jinjang pelamin! D Wah, banyaknya tetamu yang hadir dalam majlis itu!

25 I

Sikap kepala besar adalah punca dia disisih oleh rakan-rakanya II Duta Besar Sudan itu telah bertugas di Malaysia sejak dua tahun yang lalu. III Kapur batu merupakan bahan Utama untuk membuat batu marmar dan simen. IV Pita suara itu merupakan satu daripada bahan bukti kes pecah amanah tersebut. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

30. A. Ali menerima surat dari abangnya. B Mereka sedang membayar wang ke penjual itu. C Ayah baru balik dari Kuala Lumpur. D Gambar itu dibeli daripada Johor. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. KOTA BHARU,16 Mac 2011 – Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu telah menganjurkan Bengkel Portal Pendidikan. Bengkel tiga hari itu telah dihadiri oleh 100 orang guru sekolah menengah dan guru sekolah rendah di daerah ini. Bengkel ini bertujuan untuk mendedahkan peranan internet dalam pendidikan kepada para peserta kursus. Setiap orang peserta diminta untuk membina atau menghasilkan bahan bagi dimuatkan ke dalam portal tersebut. Pada dasarnya, penerokaan melalui internet ini adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini telah terbukti berkesan dan sangat diperlukan bagi melahirkan muridmurid yang bermaklumat. Justeru, penerokaan ilmu melalui internet perlu diperluaskan kepada murid-murid di luar bandar serta di kawasan pedalaman. Arus kemajuan globalisasi ini telah mewarnai

Soalan 26 dan Soalan 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 26 A B C D 27 A B C Lagu yang dinyanyikan oleh Siti itu dicipta oleh Ahmad. Ahmad telah mencipta lagu nyanyian Siti itu. Lagu ciptaan Siti telah dinyanyikan oleh Ahmad Siti telah merakamkan lagu yang dicipta oleh Ahmad Ahmad telah mencipta Siti sebagai penyanyi terkenal. “Sani, kalau awak ke pasar raya, belikan saya ubat gigi,” kata Ali kepada Sani. Sani hendak ke pasar raya jika Ali memesan ubat gigi. Ali hendak membeli ubat gigi jika Sani pergi ke pasar raya. Ali meminta sani membelikannya ubat gigi jika dia ke pasar raya.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

90

corak pendidikan di negara kita. Menurut seorang peserta bengkel, Cikgu Mohamad Ali bin Rawi berpendapat bahawa bengkel teknologi maklumat dan komunikasi itu telah memberi satu pengalaman baharu buatnya. Bengkel ini juga dapat membimbing para guru untuk mencari dan meneroka maklumat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kaedah penerokaan ilmu ini dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Guru pula akan menjadi lebih kreatif semasa menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memandu murid-muridnya bagi meneroka maklumat berpandukan alamatalamat portal pendidikan yang telah disediakan. Walaupun pada hari terakhir bengkel tersebut, para peserta masih menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan ilmiah bagi dimuatkan ke dalam Portal PPD Kota Bharu. Semua peserta berharap agar bengkel seperti ini dapat diadakan lagi kerana terbukti sangat berguna dan berkesan. Para peserta juga dapat mempelajari cara meneroka ilmu dengan lebih mudah dan menyeronokkan. 31 Kita perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi supaya A dapat menyelesaikan masalah dengan baik. B boleh meneroka ilmu dengan mudah dan cepat. C mahir menggunakan semua peralatan komputer. D mudah untuk menjawab semua soalan peperiksaan. 32 Bengkel ini dianggap berjaya mencapai objektifnya kerana para peserta A telah memperoleh sebahagian maklumat yang baharu dan terkini. B berjaya sampai ke hari terakhir bengkel portal pendidikan tersebut. C menampakkan minat dan kesungguhan untuk menghasilkan bahan. D dapat mengumpulkan beberapa alamat portal pendidkan di internet. 33 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas.

A

Bahan yang dihasilkan oleh para peserta kursus sangat berkualiti. B Para peserta kursus telah didedahkan tentang penggunaan internet. C Portal pendidikan merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dilayari. D Bengkel Portal Pendidikan dihadiri oleh guru sekolah menengah dan rendah. 34 Apakah kepentingan pengajaran dan pembelajaran melalui internet? A Memperoleh ilmu yang baharu dan terkini. B Sentiasa berasa seronok dan gembira semasa belajar. C Dapat menghasilkan portal pendidikan yang cantik dan menarik. D Mampu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. 35 Perkataan kreatif dalam petikan bermaksud A melahirkan. B menyediakan. C menghasilkan. D mempelbagaikan.

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 20 Mac 2011 4.00 petang Kami selamat tiba di lokasi penginapan yang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Yazdy mengarahkan semua anggota rombongan masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg ke dalam bilik tersebut. Aku ditempatkan di sebuah bilik bersama-sama lima orang rakan yang lain. 21 Mac 2011 9.30 pagi Melawat kilang membuat kain batik di Kampung Sireh, tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak di kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai baju batik untuk ayah dan sehelai selendang batik sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

91

ke Pantai Irama, Bachok untuk bersantai sambil menonton persembahan tradisional yang disediakan untuk orang ramai. Aku sempat membeli cenderamata berupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

37

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadijah. Sungguh berbeza dengan tempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripada kaum perempuan. Mereka sungguh peramah. Aku kagum akan kegigihan mereka. 8.00 malam Selepas solat dan makan malam, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rakan-rakanku tidur kerana kepenatan. Kenangan di Kelantan akan kuceritakan kepada keluarga dan kawan-kawanku nanti. 36 Penulis dan rakan-rakannya berkunjung ke Kelantan untuk A melihat cara-cara membuat dan menghasilkan kain batik. B menyaksikan kehebatan kaum perempuan Kelantan berniaga. C menambah pengetahuan melalui program Lawatan Sambil Belajar. D melawat dan membelibelah di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu.

Kehebatan Pasar Besar Siti Khadijah terletak pada A kain batiknya yang sangat cantik serta bermutu tinggi. B harga barangan yang dijual di pasar tersebut amat murah. C kebanyakkan peniaganya terdiri daripada kaum perempuan. D keramahan peniaga dan pembeli yang berurusan di pasar tersebut. Jika 30 orang murid menyertai lawatan tersebut, berapakah buah bilik untuk mereka? A 4 buah bilik B 5 buah bilik C 6 buah bilik D 7 buah bilik Benda-benda yang berikut dibeli oleh penulis semasa lawatan ke Kelantan, kecuali A seutas kunci rantai wau B sehelai kain batik sarung C sehelai baju kemeja batik D sehelai selendang batik sutera Perkataan kepenatan dalam petikan bermaksud A keletihan. B keperitan. C kesunyian. D kelemahan.

38

39

40

KERTAS SOALAN TAMAT

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

92

A B C D dikejar berkejar dikejarkan berkejaran 7 3 Kerepek pisang di dalam balang kaca itu menjadi __________ kerana penutupnya tidak ditutup rapat. A B C D 2 sehelai sepucuk sekeping senaskhah Pak Hamid ___________ jeriji besi pada pintu dan tingkap rumahnya untuk mengelakkan daripada dimasuki pencuri. A B C D melarik menampal memasang mencantum 6 Puan Suzana membeli se __________ mutiara asli ketika berkunjung ke negeri Sabah. A B C D biji butir buah bentuk Semua mangsa kemalangan itu telah __________ ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. A B C D pilu gusar takjub keliru 8 Pasaran batik yang semakin meluas telah ____________ penduduk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 93 . 4 Nelayan itu sedang ___________ pukat ketika menangkap ikan di laut. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A B C D layu rapuh lemau rangup Saya berasa ___________ apabila melihat orang-orang buta di situ menganyam bakul dengan berbagaibagai bentuk dan corak.SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 15 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A B C D menarik menebar menyirat menunda 5 1 Ahmad sangat gembira apabila menerima ___________ surat daripada posmen yang bertugas pada hari itu.

A berbaring 16 Puan Halimah sedang menyapu _____________ yang gugur dari pokok mangga Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 94 . Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.negeri ini untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut.. A B C D entah ... 14 “Kedatangan ____________ ini besar hajatnya. malah Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah... entah sama ada . A B C D 9 membuka mata membuka pintu membuka mulut membuka langkah 12 B C D bersandar terlantar tertiarap Pertandingan nasyid __________ sekolah rendah ___________ negeri Kelantan akan diadakan pada minggu hadapan..” kata Mak Piah kepada Datuk Bendahara. A B C D mengelap mengemas membasuh menyusun Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.. ataupun walhal .. 15 Encik Ismadi sedang ____________ air kelapa untuk dijual kepada pelanggannya.. Salmah membantu ibunya ____________ pinggan mangkuk selepas makan.. A B C D di .. dari Encik Masrul menggunakan ____________ supaya cepat sampai ke pejabatnya kerana beliau sudah kesuntukan masa.. A B C D menapis menimba menggaul membancuh 11 Selepas pulang dari kerja. A B C D jalan mati jalan pintas jalan tengah jalan mudah 13 Azim tidak membuat apa-apa keputusan ___________ untuk menyokongnya ___________ membantah keputusan itu.. inikan pula bukan sahaja ... di di . Encik Hamdan ____________ lalu terlena di atas sofa kerana keletihan. antara antara . pada dalam .. A B C D hamba pacal patik saya 10 Pada setiap hari.

Perkataan berlawan bagi kembang ialah A B C D kecil kecut kempis kuncup Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.di belakang rumahnya. I dan III I. II dan IV Apabila tiba musim buah-buahan banyak gerai menjual buah-buahan dibina di sepanjang jalan menuju ke kampung saya. III dan IV Malaysia telah melancarkan satelit MEASAT-3 pada tahun 2006. II dan III I. A B C D 17 dedaun rerumput rerambut dedahan A B C D 21 jelita hebat kacak anggun Semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin ____________ apabila sambutan Hari Kebangsaan menjelang tiba. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D Seperti kaduk naik junjung Seperti rumput di tepi jalan Seperti mentimun dengan durian Seperti cendawan tumbuh selepas hujan A B C D 23 I II III IV 20 Gadis yang rupawan itu telah dipinang oleh anak ketua kampung. Teksi yang membawa pelancong itu sudah jalan sebentar tadi. A B C D 19 tertumpah terpancut terjatuh terbalik IV Saya suka membaca novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik. 22 I II III 18 Ah Seng menjerit kesakitan kerana segelas air panas telah ___________ di atas pahanya. Penduduk kampung berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah itu. Perkataan seerti bagi rupawan ialah A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 95 . Soalan 22 – 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pegawai Pelajaran Daerah dijemput untuk melancarkan mesyuarat agung PIBG. Kerajaan telah melancarkan “Kempen Pemandu Berhemah” baru-baru ini. A B C D bersinar-sinar berkobar-kobar berdebar-debar berdegup-degup Bunga seri pagi yang sedang kembang itu menceriakan halaman rumah Puan Rosnah. Pihak tentera sedang melancarkan serangan ke atas kedudukan musuh. I dan II I dan IV II dan III I. Setiap petang kakak membawa adik kecil pergi jalan di taman permainan.

” kata ibu kepada Syafiq. Penternakan lembu tenusu yang diusahakan oleh Encik Kamarul telah menjadikan beliau seorang Peladang Jaya. Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. B 27 Encik Kamarul terpilih sebagai Peladang Jaya kerana kegigihannya mengusahakan penternakan lembu tenusu. A Ibu menegur Syafiq bermain badminton selepas menyiapkan kerja sekolahnya. Cikgu Naimah bukan guru Bahasa Melayu kami. A Mengapakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Adakah masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotong-royong? Bagaimanakah masyarakat di kampung mengekalkan amalan bergotong-royong? Apakah amalan yang masih dikekalkan oleh masyarakat di kampung? C D B C D Soalan 28 – 30 Pilih ayat yang betul. 29 D I II Pasukan pengakap itu sedang menghala ke utara. III dan IV B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 26 “Siapkan kerja sekolah kamu dahulu. C Apakah pesanan cikgu kepada peserta rombongan itu? A Murid-murid yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa tidak dibenarkan mengikuti rombongan ke Kuala Lumpur. Kejayaan Encik Kamarul sebagai Peladang Jaya menyebabkan beliau gigih mengusahakan penternakan lembu tenusu. Pengawas mencatat nama beberapa murid yang datang lewat. barulah bermain badminton. Semua peserta rombongan dikehendaki datang awal kerana bas akan bertolak pukul lapan pagi. Ibu mengarahkan Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya selepas bermain badminton. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 96 . A Kegigihan Encik Kamarul mengusahakan penternakan lembu tenusu telah menyebabkan beliau terpilih sebagai Peladang Jaya. C D B 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Peserta rombongan akan dibawa melawat ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas yang disewa khas. Kita hendaklah mematuhi nasihat kedua ibu bapa. Anugerah Peladang Jaya telah diberikan kepada Encik Kamarul kerana beliau mengusahakan penternakan lembu tenusu. D Ibu meminta Syafiq bermain badminton dahulu sebelum menyiapkan kerja sekolahnya. Ibu menyuruh Syafiq menyiapkan kerja sekolahnya dahulu sebelum bermain badminton. Masyarakat di kampung masih mengekalkan amalan bergotongroyong. Afira mengambil bahagian di dalam pertandingan bercerita. Beberapa orang guru pengiring akan turut serta dalam lawatan itu nanti. 28 A B C Masni tidak berasal dari negeri Kelantan.D 24 II.

III dan IV A B C D 30 I II III IV A B C D Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. dia masuk semula ke biliknya. Tapi pak cikku baik orangnya. Kami ketawa melihat kebodohan tebuan itu. Tahulah kami apa sebabnya. kami meraba-raba buah durian yang gugur itu. I dan IV II dan III I. Pokok durian itu telah puluhan tahun umurnya. tapi aku memanggilnya Pak Cik Lan saja. I dan II I dan III I. Di belakang rumah nenekku terdapat tiga batang pokok durian. Buahnya kecil tetapi rasa isinya sungguh enak. pak cikku ketawa berdekahdekah. Tapi kami tidak pernah serik. Sebaik sahaja kedengaran bunyi buah durian luruh. Kami naik ke rumah dengan perasaan yang hampa. Peserta ekspedisi itu berjaya mendaki gunung yang tinggi itu. Nelayan itu mendayung sampan menuju ke muara sungai. Setelah dipungutnya buah durian itu. Bukan nenekku yang menanamnya tetapi moyangku. ketiga-tiga pokok durian itu berbuah lebat sekali. mengail ikan. Dia keluar dari bilik tidurnya lalu menjamu kami dengan buah durian itu. Dalam gelap. Pak cikku lagi cekap. II dan III II. Nenekku tinggal bersama anak perempuannya yang telah pun bersuami. Biasanya selepas sekolah. Ke manamana sahaja kami tidak pernah berenggang. Kepalaku bengkak. Kini. Cerita aku disengat tebuan sampai ke telinga nenekku. Sedang kami masih teraba-raba dalam gelap itu. Seronok melihat sarang tebuan terburai dan ribuan tebuan menyerang buah kelapa yang kami pacakkan pada batang kayu di bawah sarangnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Namanya Kamal. Adik kepada Kamal ialah Adi dan Lia. ketiga-tiga batang pokok durian itu telah tiada. Dia terjun melalui lantai bilik tidurnya. sebaliknya dia sudah tahu jawapannya. Suaminya bernama Ruslan. Pak cikku memperbesar rumahnya. Pokok durian itu telah menjadi mangsanya. Aku berlari lintang-pukang dan ketika itu aku berasa kepalaku disengat tebuan. Apabila tiba musim durian. Pak Cik Lan ada anak yang sebaya denganku. Rupa-rupanya tebuan itu tidak sebodoh yang kami sangkakan. Malam itu aku demam. 31 Siapakah yang menanam pokok durian itu? A Nenekku B Pak Cik Lan C Ibu dan ayahku D Ibu bapa nenekku Hubungan “aku” dengan Kamal ialah? A B C D Adik Sepupu Bapa saudara Anak saudara 32 Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 97 .Tapi itulah yang seronoknya. kami akan menghabiskan masa dengan pelbagai kegiatan seperti mandi di sungai. Dia tidak meraba-raba seperti kami tapi menyeret kain nipis. mencari buah berangan dan sebagainya. Ada kalanya kami melastik sarang tebuan. Maziah bertanya lagi. Entah berapa banyak tebuan yang kami musnahkan selepas kejadian itu. III dan IV Melaka telah gugur ke tangan Portugis pada tahun 1511. “Kerja cangkul angin. Lantai bilik tidurnya dibuat lubang besar dan ditutup dengan rapi.” kata nenekku. Sebaik sahaja bunyi buah durian luruh. Kami menunggu buah durian gugur dari atas rumah. dialah yang terlebih dahulu sampai kerana bilik tidurnya dekat dengan pokok durian itu. Aku mengaduh kesakitan. Sejak itu kami tidak lagi dapat merasai isi buah durian yang enak itu. kami meluru ke tangga dan berlari ke bawah pokok durian itu. Salah seekor daripadanya menyerangku. II dan III II. Kami berkawan baik. Kain nipis itu akan tersangkut pada buah durian. Nenek sangat marah. Wajah Rozita kelihatan cerah apabila mendengar berita baik itu.III IV Puan Lily tawar-menawar dengan penjual sayur itu.

.. bermula pukul 2. Dalam ucapan perasmian. Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar. sijil dan wang tunai berjumlah RM200. Beliau menyeru agar muridmurid meneruskan usaha dan meningkatkan Semua yang berikut hadir dalam majlis tersebut kecuali A B C D Guru Besar Yang Dipertua PIBG Pegawai Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah 38 Mengapakah Noraini binti Hassan terpilih menerima anugerah? A B Cemerlang dalam bidang akademik Cemerlang dalam peperiksaan UPSR Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 98 . Sekolah Kebangsaan Seri Murni. ucapan oleh Guru Besar iaitu Puan Siti Salmah binti Salam dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. Hadiah-hadiah telah disampaikan kepada murid-murid yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.. Zubaidah (ZUBAIDAH BINTI MAHMOD) ………………………….33 Bagaimanakah nasib ketiga-tiga pokok durian itu akhirnya? A B C D Telah mati Telah ditebang Telah tua benar Tidak berbuah lagi 34 Apakah yang menyebabkan pak cikku ketawa berdekah-dekah? A B C D Kami gagal mencari buah durian Pak cikku berjaya mendahului kami Kami naik ke rumah dengan kecewa Melihat kami masih tercaricari buah durian 35 Simpulan bahasa cangkul angin dalam petikan ini bermaksud A B C D kerja yang tidak teliti kerja yang tidak berfaedah kerja yang mendatangkan kebaikan kerja yang dibuat dengan bersungguh-sungguh prestasi kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah. ibu bapa. Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Noraini merupakan pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah.00..40 Baca laporan di bawah. Noraini menerima sebuah trofi. Seterusnya. 36 Apakah jawatan Zubaidah binti Mahmod? A B C D 37 Setiausaha Pengerusi Bendahari Ahli Jawatankuasa Soalan 36. Kelantan Sekolah Kebangsaan Seri Murni telah mengadakan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada hari Sabtu bersamaan dengan 21 Februari 2009.. daerah dan negeri..00 petang. tibalah saat yang ditunggu-tunggu iaitu acara penyampaian hadiah. semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk menikmati jamuan ringan. Atur cara pada petang itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis. 23 FEBRUARI 2009.. Pegawai Pelajaran Daerah melahirkan rasa gembira atas pencapaian pihak sekolah yang membanggakan dalam bidang akademik dan kokurikulum.. Laporan Hari Ucapan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar.. guru-guru dan murid-murid. Anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini telah diraih oleh Noraini binti Hassan dari Tahun Enam Bestari... Pegawai Pelajaran Daerah. beberapa persembahan daripada muridmurid telah diadakan seperti dikir barat. Sebelum bersurai. Disediakan oleh . Hadiah-hadiah tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. nasyid dan koir. Selepas ucapan perasmian. Selepas persembahan. . Majlis itu telah dihadiri oleh Yang Dipertua PIBG.. Kota Bharu.

A B C D Laporan ditulis pada 21 Februari 2009. Yang Dipertua PIBG berucap dalam majlis itu. Persembahan murid diadakan selepas ucapan. Anugerah yang diterima ialah sebuah trofi dan wang tunai. KERTAS SOALAN TAMAT Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 99 .C D 39 Cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum Rangkai kata meningkatkan prestasi dalam petikan bermaksud A B C D menaikkan taraf meninggikan kualiti menambahkan usaha melonjakkan pencapaian 40 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan.

A sisi B tepi C bawah D belakang Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. bawang.Soalan 1 – 19 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A prakata B prasyarat C prasunting D prawacana 9. 6. A B C D seikat secolek sekapur sejambak 7. A berbajukan B bertilamkan C bersarungkan D berselimutkan Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. Mula-mula sekali kisar cili kering. 10. serai. Beberapa kuntum bunga yang ______________ baunya dipetiknya dari kebun itu.Dialah yang menjadi ___________ disebalik pemberontakan itu. A pantang tegah B pantang larang C pantang mundur D pantang tok nenek 5. A Jadi B Oleh itu C Kemudian D Sebaliknya Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. Basikal tua itu diletakkan oleh abang di __________ sebatang pokok kelapa. Mak andam itu memberi_______ sirih kepada pengantin perempuan untuk menaikkan seri wajahnya. halia dan belacan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 100 . A dia B kami C kamu D mereka 3. Walaupun nampak remeh. Bermula dari sekarang. Adik tidur _________gebar kerana cuaca malam itu sungguh sejuk. namun __________ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. marilah kita bekerjasama menangkap penagih dadah yang ____________ di jalan-jalan raya pada waktu malam tanpa tujuan. A dalang B pelakon C penjahat D pengarah 2. ________ goreng ikan bilis hingga garing. “Apakah yang sedang _______lakukan?” tanya Salim kepada abangnya apabila dia melihat banyak orang berkumpul. Terdapat beberapa __________ sebelum kamu menyertai pertandingan memancing ikan itu. A B C D semilir semalu sewangi semerbak 8. 1. A berselerak B berkeliaran C berpelesiran D bergelandangan 4.

Pak Kamal menyiram sayur-sayuran di kebunnya dengan air perigi yang telah digali di sebelah kebunnya. Tapak kakinya sakit kerana _________ akan duri kelapa sawit petang tadi. A Seekor B Sekawan C Seangkatan D Segerombolan 11. manusia hidup __________ untuk mencari makanan A bolak-balik B berulang-alik C hingar-bingar D pindah-randah 20. A kelip-mengelip B pancar-memancar C sambut-menyambut D sabung-menyabung 19. Kilat ________ di langit diiringi hujan lebat petang semalam. A uzur B lama C lanjut D matang 17. __________ gajah liar telah memusnahkan ladang tebu kepunyaan Syarikat Gula Mahsuri. Orang tua berkaca mata itu rajin bersenam sekalipun usianya sudah ____________. A ditusuk B tertusuk C bertusuk D menusuk Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. Pilih perkataan berlawan bagi angkaangka 101 .jalan. Cerita-cerita warisan yang dihasil oleh Othman Puteh sungguh menarik dan ________ pelbagai aspek kehidupan A B C D meliputi melitupi melingkari mencakupi 16. Semua murid di sekolah Rizal dinasihatkan supaya menggunakan _________ ketika hendak melintas . 21. A membuat B dibuatkan C pembuatan D membuatkan 18. Pilih perkataan seerti bagi digali A dikaut B ditebuk C dikorek D dicungkil 14. Ruangan kosong itu telah ditulis dengan angka-angka berwarna hitam. Pada zaman purba. Industri tekstil dan pakaian adalah antara industri utama sektor ___________ . A berkibar-kibar B berkobar-kobar C melayang-layang D bergoyang-goyang 12. A titian B jejembat C jejantas Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13.D jambatan 15. Bendera di hadapan bangunan itu _________ apabila ditiup angin.

jangan meninggi diri. I dan III II dan III I. Nada suaranya meninggi tanda marah. Pilih ayat yang betul. Lina menyulam baju untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. III Fauziah mempunyai dua pasang pakaian sekolah. D Samad tidak dapat melupakan kawannya di hadapan mata terlibat dalam kemalangan ngeri itu. II dan III I. setahu saya pihak kementerian yang membuat pilihan. II. 27. B Kalau Azrul dipilih.I II III IV A B C D I dan II II dan III I. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Soalan 28 25. A Peristiwa kemalangan ngeri tidak dapat dilupakan oleh Samad dan kawannya. C Entahlah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 102 . A Baju sulam oleh Lina untuk dipakai oleh emaknya ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. B Baju Lina disulam oleh ibunya untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. tentulah ayah dan ibunya gembira. C Baju Sarawak disulam oleh Lina untuk dipakai ke majlis kenduri saudara mereka. 26. IV Jangan mandii di sungai kerana air sedang pasang. Apabila kamu berjaya menjawat jawatan tinggi nanti. 28. Badan Amin meninggi dengan cepat. matahari telah meninggi. I II Tolong pasang kipas dinding itu. III dan IV I.A B C D kata-kata huruf-huruf warna-warna lambang-lambang A B C 22. Kakak pasang api di dapur untuk menggoreng ikan haruan. B Aliman akan melukis gambar itu semula. III dan IV Cepat bangun. Barang kali saya akan menziarahi Mimi pada petang ini kerana rumah saya tidak jauh dari rumahnya. III dan IV D Bagaimanakah awak mahu menziarahi Mimi? Mengapakah awak mahu menziarahi Mimi? Adakah awak mahu menziarahi Mimi? Bilakah awak akan menziarahi Mimi? Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 24. A Kita mestilah belajar bersungguhsungguh demi untuk keluarga kita. Mengapakah Azrul dipilih ke sekolah berasrama penuh? A Azrul dipilih ke sekolah berasrama bersama lima orang rakannya. D Azrul memang layak dipilih kerana cemerlang dalam pelajaran dan kokurikulum.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. C Kawannya tidak dapat melupakan Samad yang terlibat dalam kemalangan ngeri itu. Samad tidak dapat melupakan peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya. B Peristiwa kawannya yang terlibat dalam kemalangan ngeri yang berlaku di hadapan matanya itu tidak dapat dilupakan oleh Samad. A B C D 23. D Baju untuk dipakai oleh emaknya saudara mereka disulam oleh Lina ke majlis kenduri saudara mereka di Sarawak.

Berapa lamakah Program Anak Angkat itu telah diadakan? A 11 hari B 12 hari C 13 hari D 14 hari 32. Sepanjang seminggu lima hari berada di sana. A I dan III B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Berapa orangkah pelajar perempuan yang menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. II Cikgu Nita melakar gambar pada papan tulis. Pada hari terakhir di sana. C Anak-anak penduduk kampung mengajar bahasa Inggeris kepada ahli-ahli program tersebut. Mereka mendapat cenderamata berupa hasil kerja tangan orang-orang kampung sendiri. menjala ikan di kolam berhampiran serta membantu kerja-kerja di sawah padi. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Pada sebelah malam pula. Antaranya ialah bergotong-royong dengan penduduk kampung untuk membersihkan surau. IV Pasir Puteh terletak di antara Kota Bharu dan Jertih.C Kita harus berusaha untuk maju ke hadapan. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan petikan A Penduduk kampung menghadiahkan barangbarang kerja tangan mereka kepada ahli-ahli program tersebut. Kota Bharu? A 3 orang B 6 orang C 12 orang D 20 orang Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. terutama bersama-sama kedua-dua orang ibu dan ayah angkatnya. 35. Perkataan meriah berlawan ertinya dengan A ceria B hebat C sugul D gembira 34. Barulah Zulkhairi tahu bagaimana susah payah orang kampung membanting tulang untuk menyara hidup mereka. Ibu bapa angkat Zulkhairi. B Kumpulan Zulkhairi terdiri daripada enam orang perempuan. Semasa cuti penggal yang lalu. Zulkhairi tidak lupa bergambar bersamasama mereka. 29. Kota Bharu. III Air sungai itu meningkat kepada paras bahaya. pelbagai aktiviti dilakukan. D Hanya lima orang sahaja yang hadir pada hari ini. I Perkara ini ada di dalam fikiran saya. I Ibu memberikan baju itu pada Liza. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 31. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 103 . Zulkhairi telah terpilih untuk menyertai Program Anak Angkat di Kampung Tiong. Ini dapat memahirkan lagi penguasaan mereka dalam bahasa tersebut. IV Pak Din berpaut kepada dahan pokok. 33. setengahnya perempuan. Ada ketikanya mereka pula mengajar Zulkhairi dan rakan-rakannya menggunakan loghat mereka dalam percakapan harian. III Amar masih menerima rawatan di hospital itu. mempunyai lima orang anak yang sudah dewasa dan bekerja di Ipoh. Kumpulan mereka mengandungi sebanyak 12 orang. Apakah pekerjaan penduduk kampung untuk menyara hidup mereka? A Menanam padi B Membina surau dan balai raya C Membuat barang kerja tangan. Mereka dibahagi-bahagikan kepada tiap-tiap keluarga di kampung tersebut. Zulkhairi dan rakan-rakan diraikan oleh penduduk dalam satu majlis yang meriah. D Menjala ikan dan menamam padi. Mereka kini membela seorang cucu lelaki yang berusia tiga tahun. Zulkhairi dan beberapa orang rakan yang lain mengajar bahasa inggeris kepada anak-anak penduduk kampung itu. Pak Mat dan Mak Lijah. II Kami pergi di situ untuk memancing ikan.

Petikan perbahasan ini telah yang berbahagia ini. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. pengguna jalan raya sebelum Sesetengah pengguna sering leka untuk memulakan perjalanan? memeriksa kenderaan mereka agar sentiasa A Pengguna haruslah cukup berada dalam keadaan baik. salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Sebelum saya mengundurkan diri. Kecuaian inilah yang telah mereka. tanda-tanda itu tidak memulakan perjalanan. Sekian. lampu isyarat. dan cantik. Contohnya rehat . Seperti yang kita sedia A jalan raya bukan tempat untuk maklum. Malangnya. lampu brek. cukup dalam keadaan baik dan selamat di sini dahulu hujah-hujah saya buat kali ini. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 104 . iaitu “ Kemalangan dikemukakan oleh Jalan Raya Berpunca Daripada Kelalaian A pihak pencadang Pengguna Sendiri”. Selanjutnya. C pihak panel hakim Hujah saya yang pertama ialah D pihak Pengerusi Majlis kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap tidak mematuhi peraturan dan tanda38. Apakah yang harus dilakukan oleh mengemukan hujah saya yang seterusnya. D Memastikan kenderaan berada Oleh sebab kesuntukan masa. untuk digunakan. dilengkapi dengan tanda-tanda isyarat dan B sikap tidak bertanggungjawab amaran. Mengapakah kita perlu membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu perjalanan? A Supaya kita tidak sesat B Supaya kita tidak disaman oleh pihak polis C Supaya kita tidak terburu-buru dan selamat sampai ke tempat yang dituju. kepada barisan pembangkang dan seterusnya kepada hadirin yang dihormati. izinkan saya 40. D Agar kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan semasa dalam perjalanan. keadaan tayar B Membersihkan kenderaan dan sebagainya. 36. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan kita pada pagi 37. Hujah saya yang seterusnya ialah 39. akibat daripada sikap pengguna jalan raya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Perjalanan yang B kenderaan tidak dirancang akan mengakibatkan mereka C orang yang membawa kenderaan terdorong melakukan kesalahan lalu lintas D orang yang menggunakan jalan dan ini akan membawa kepada berlakunya raya kemalangan. dipatuhi menyebabkan kemalangan sering D punca-punca yang menyebabkan berlaku.D Zulkhairi dan rakan-rakannya mempelajari loghat Kelantan. sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalan raya berpunca daripada kelalaian KERTAS SOALAN TAMAT pengguna jalan raya sendiri dan bukannya daripada faktor-faktor lain. yang tidak bertanggungjawab sesetengah C kita perlu merancang sebelum pengguna jalan raya. Soalan 36 – 40 Baca petikan di bawah. B pihak pembangkang Hadirin yang dihormati. Perbahasan tersebut mengulas tentang? tanda lalu lintas. berlakunya kemalangan jalan raya. jalan-jalan raya di negara kita berlumba. Perkataan pengguna dalam petikan di kemalangan berpunca daripada sikap atas bermaksud pengguna yang tidak merancang perjalanan A jalan raya mereka ke suatu destinasi. menyebabkan kemalangan yang semakin C Memastikan kereta mereka bersih meningkat. Hadirin yang dihormati. terima kasih.

.saya 5... A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan dan serta seraya 105 . A B C D melapik menampal menyulam menyisip Soalan 3 berdasarkan Gambar di bawah.engkau Kalian. pagi esok _______ akan bincangkan masalah ini bersama-sama.kita Dia. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.” kata ketua kampung kepada anak-anak buahnya. ________ pasukannya tewas juga dalam perlawanan penting itu. Jurulatih itu bersungguh-sungguh melatih pasukannya. Pak Ali sedang _______ atap rumahnya yang bocor dengan menggunakan upih. A B C D meragam mengaum menderam mendengus Hang Tuah menerima _____ pakaian daripada Sultan Mansur Syah. Pertempuran antara pasukan keselamatan dengan segerombolan pengganas berlaku di_________ Malaysia-Thailand A B batasan pembatas C D pembatasan perbatasan 9. Abang menggunakan sebatang galah buluh untuk _________ tangkai buah kelapa A B C D mengait memetik mengutip mengambil “Mengapakah ______ berdukacita?” tanya Tun Bendahara kepada sultan. A B sepasang sehelai C serawan D sepersalinan 8... A B C D 2 kamu. 3 7.kami Kau.. 1 “ ______ pulanglah dahulu. Kedengaran bunyi enjin lori itu________ ketika mendaki bukit di tepi rumah Alias.” Hamdan bangun_______ berkata..Soalan 5 berdasarkan Gambar di bawah.. A B C D jika begitu dengan itu kiranya jua namun demikian 4. “Inilah balasan jika kita tidak mendengar nasihat. A B hamba tuan hamba C tuanku D baginda 6.

_________ burung gagak mengerumuni sisa makanan yang ditinggalkan oleh penjual itu. Rizal __________ bola itu lalu menendangnya ke pintu gol pasukan lawan. 10. Encik Abu __________seikat tebu di bahunya. 13. A B C D meleret menepis menguis menggelecek A B C D memetik terpetik memetiki memetikkan Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 11. Pintu pagar rumah Datuk Munir bercoraj _________ kayu yang ditempah khas dari Indonesia. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Sekawan Sebilangan Seperdu Segerombolan 14. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. A B C D meletakkan melontarkan melabuhkan menghulurkan 16. A menutup B menjuih C mencebik D menggerak Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan membawa memikul mengandar 106 . Abang _________ beberapa biji mangga muda untuk isterinya yang mengandung.D manakala 12. Mak Limah ________ bibirnya apabila Pak Leman mula berleter. Anak-anak kapal mula__________ sauh setelah kapal mereka menghampiri pengkalan. A ukiran B tekatan C ciptaan D anyaman 15.

II dan III I. Murid perempuan itu ialah cucu kepada datuk saya. Cikgu Rohana menasihati kami agar tidak ________walaupon kami kalah dalam perlawanan itu. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya.D mengangkat 22 I 17. Soalan 22-23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih perkataan seerti bagi cabaran A B C D persoalan halangan masalah persediaan A B C D 21. III Budi bahasa yang baik akan dikenang oleh semua lapisan masyarakat. Cikgu Lee bersungguh-sungguh tidak menyangka pencapaian UPSR tahun ini amat cemerlang. Datuk saya yang selalu menjemput dia balik dari sekolah. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Beliau menghadapi banyak cabaran sebelum berjaya dalam bidang perniagaan. Berhati-hati apabila memanjat pokok itu kerana mungkin ada dahan yang______ . A B C D putus asa kata putus putih tulang singkat akal III IV 20.II. Pasukan bola sepak sekolah telah bermain bersungguh-sungguh untuk menewaskan pasukan lawan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 107 . Air laut bergelora pada waktu petang. III dan IV Kami berasa bersungguh-sungguh letih setelah dua jam mengayuh basikal. Datuk saya dan murid perempuan itu akan ke bandar sebentar tadi. Pilih perkataan berlawan bagi bergelora A B C D diam aman tenang berombak 24. Suasana di dalam kelas ini sungguh bising kerana tiada guru di dalam kelas Perumpamaan yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A B C D seperti bertih goreng seperti murai tercabut ekor seperti kera mendapat bunga seperti anjing dengan kucing 23. IV Cikgu Hamid merupakan seorang guru bahasa yang baik. 25. I dan II II dan III I dan III II dan IV II 19.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.I Kami tidak memahami percakapannya kerana dia menggunakan bahasa pasar. A B C D I dan II II dan III I. Apakah hubungan murid perempuan itu dengan datuk kamu? A B C D Murid perempuan itu ialah anak saudara saya. A retak B rapuh C belah D rangkup 18. II Pada waktu petang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.

Rumah-rumah papan itu luas dan moden. A B C D Dengan semangat yang memuncak. Ini menunjukkan penduduknya tergolong dalam golongan pertengahan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 108 . II dan III Soalan 31 – 35 Baca petikan di bawah. 26. mereka turun ke gelanggang untuk menang. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memeliharanya. A B C D I dan II II dan IV III dan IV I. terutamanya di Kampung Air.Soalan 28 Penggunaan jentera dalam sektor pertanian penting kerana dapat menambah hasil pengeluaran. III Buku cenderamata yang diikat dengan reben itu untuk tetamu khas. mereka turun ke gelanggang. C Dia menceritakan tentang latar belakangnya. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada kaum Cina dan pendatang daripada Filipina. II Puan Suzy yang mengajar Bahasa Melayu itu berasal daripada Perlis. I Di antara acara yang dipertandingkan ialah congkak dan gasing. III Pak Mamat makan goreng cempedak. Mereka turun ke gelanggang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menang. mereka turun ke gelanggang. A B C D 30. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jabatan Perhutanan akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk memelihara hutan. D Laporan itu ditulis berpandukan catatan hariannya. Dengan semangat yang tinggi untuk menang. 28. Soalan 29-30 Pilih ayat-ayat yang betul. B Dia bangga kejayaan adiknya itu. IV Pasukan badminton itu menjadi juara kerana para pemainnya bermain bersungguh-sungguh. Rumah-rumah yang bertiang tinggi merupakan perkara biasa di perkampungan nelayan. IV Bapa Faizal memelihara lembu susu. Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah tertentu untuk memelihara hutan. Dengan semangat untuk menang yang berkobar-kobar mereka turun ke gelanggang. I Kami akan berjumpa di lain masa. maka Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah tertentu. Beberapa langkah tertentu telah diambil oleh Jabatan Perhutanan untuk memelihara hutan. A B C D Bagaimanakah untuk menambah hasil pengeluaran pertanian? Mengapakah hasil pengeluaran pertanian meningkat? Bilakah jentera digunakan dalam sektor pertanian? Apakah kepentingan penggunaan jentera sektor pertanian? Pilih ayat yang betul. A B C D Untuk memelihara hutan. I dan III I dan III II dan IV III dan IV Soalan 26-27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 29. 27. A Saya hendak berjumpa Noni. II Inilah kali pertama saya menaiki kapal terbang. Dengan semangat yang menyalanyala.

Kedua. Kampung ini dimodenkan oleh kerajaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. memancing ikan sekadar kegemaran sahaja oleh sebab laut di muka pintu rumah mereka. C kampung air wujud akibat kekurangan tanah di Sabah D kampung air itu mempunyai kemudahan elektrik dan air A Soalan 36 – 40 31. tidak mengalami kesesakan lalu-lintas dan bebas daripada pencemaran. Mereka tinggal di Kampung Air ini kerana mereka sukakan suasana di tepi laut. Di Kota Kinabalu dan Sandakan. Mengapakah ramai orang suka menetap di Kampung Air itu? A Sewa rumah di kawasan darat semakin mahal. manakala selebihnya bekerja di pejabat kerajaan atau swasta.Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di perkampungan air tetapi tidak di Kampung Air. Semua pernyataan di bawah ini benar tentang kampung air kecuali rumah-ruma di kampung air bertiang tinggi. Rata-rata penduduk kampungnya bekerja sebagai tukang kayu. penduduk di Kampung Air terdiri daripada A B C D pendatang dari Filipina golongan pertengahan penangkap ikan mereka yang tidak berumah Baca puisi di bawah. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 109 . C Mereka sukakan keadaan tepi laut. Kampung-kampung air itu wujud akibat? A B C D kekurangan tanah di negeri Sabah. D Banyak pekerjaan di kampung itu. kehidupan di kampung air lebih selesa. Oleh sebab itu adalah lebih murah mendirikan rumah-rumah di atas air. kehidupan di perkampungan air lebih sihat. Bagi mereka. Apakah pekerjaan sebahagian besar penduduk Kampung Air? A B Nelayan Bertukang C D Makan gaji Kerja Pejabat 33. kerajaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengubah wajah kampungkampung air itu. Sebab utama mungkin kerana cukai tanah yang tinggi di negeri itu. B Belanja membina rumah di atas air lebih murah. tukang paip. B menangkap ikan bukan pekerjaan utama penduduk kampung air. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. pencemaran yang berlaku di bandar-bandar 35. Udaranya bersih. Apabila bandar Sandakan membangun. Kebanjiran Hujan lebat menimpa atap lalu aku segera terbangun di luar angin menderu kulihat ayah sibuk menyisip atap yang bocor dan lantai pondok kebasahan ketika itu ayam jantan dan ayam betina yang tidur di hujung dahan rambutan riuh-rendah dan terbang membelah malam Sebentar pondok kami bergegar air deras dengan cepat mencecah gelegar 32. Adakah kewujudan kampungkampung air kerana masalah kekurangan tanah? Negeri Sabah tidak mempunyai masalah dalam hal ini. cukai tanah yang agak tinggi di negeri Sabah. tukang elektrik. Suatu masa dahulu kampungkampung air di Sandakan ini amat kotor. 34.

Apakah yang mencemaskan penduduk kampung? A Paras air yang semakin naik B Rumah mereka akan dihanyutkan air. 36. 39. Musim tengkujuh dalam puisi bermaksud A musim banjir B musim hujan lebat C musim angin kencang D musim langit mendung KERTAS SOALAN TAMAT 37. sampah-sarap dan bangkai berhanyutan kampung kami kebanjiran Sawah dengan padi menguning dilitupi air enam ekor lembu hanyut dibawa arus wajah ayah mendung seperti dada langit musim tengkujuh yang datangnya tanpa diundang. Hujan yang berterusan hingga ke pagi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 110 . Penulis cepat-cepat bangkit apabila A bunyi bising akibat hujan menimpa atap B mendengar deruan angin di luar rumah C lantai pondok habis basah D ayam jantan yang bising di luar rumah . C Pondok buruk mereka senget D Binatang belaan mungkin hanyut berlakunya kemalangan jalan raya. B Kerana sekarang musim hujan C Kerana lantai rumah habis basah D Kerana atap yang bocor akibat Hujan 38. Mengapakah ayah penulis sibuk malam itu? A Kerana hendak menyelamatkan haiwan ternakan. itu telah menyebabkan A bukit yang berhampiran telah tenggelam B rumah mereka bergegar dan hanyut C penulis dan keluarganya memanjat bumbung rumah D mereka berpindah dengan segera 40.cepat-cepat kami berkemas malam itu seluruh kampung cemas Ketika matahari pagi muncul di sebalik bukit dan hujan terus merenik kami mengigil diatas rabung rumah memandang air laut kayu-kayan.

A B C D 5 mengetuk memukul menghentak menghentam Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. A B C D ketaatan kebaikan keikhlasan kesenangan 2 Encik Ahmad____________ gambar ahli keluarganya kepada sahabat lamanya. Soalan 1 – 17 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Kita Kami Awak Mereka Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 111 . “Bantuan yang diberikan hendaklah disertai dengan ___________ hati. A B C D meletakkan menunjukkan memfokuskan memerhatikan 6 Datuk Ahmad disanjung kerana ___________ banyak berjasa kepada masyarakat di kampung ini. 1 Amalina membeli___________ jagung bakar di gerai itu dengan harga RM1.” kata Encik Masrol kepada anak buahnya. A B C D hapak hamis hanyir hangit 7 “ _____________perlu mendirikan khemah ini dengan segera kerana hari hendak hujan. A B C D dia anda kalian beliau 3 Mak Cik Munah membuang bantal buruk yang berbau_____________itu ke dalam tong sampah.” kata Sanusi kepada rakan-rakannya. A B C D sebiji seketul sebutir setongkol 4 Encik Syamsul sedang___________ tapak kasut pelanggannya untuk dibaiki.50.

A B C D membesar diperbesar dibesarkan memperbesar 13 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. A B C D juruhias jurusolek juruteknik jurugambar Hassan____________ruang tamu rumah bapa mertuanya sejak seminggu lalu. namun Sungguhpun . A B C D menepis menyepak menanduk menjulang 12 9 Sebelum majlis persandingan bermula..___________ dia tidak pernah meninggi diri. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.. jadi Walaupun .. Puan Kartini menggunakan______________ payung untuk berlindung daripada panas terik.8 Pemain-pemain hoki yang terpilih mewakili pertandingan peringkat daerah terdiri ____________mereka yang benar-benar berkebolehan. ______________. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 112 .... tambahan pula 10 Semasa menunggu bas. A B C D sekaki selaras sebuah sebatang Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah. A B C D Sekalipun . walaupun Biarpun . kedua-dua mempelai itu diandam oleh seorang_____________ yang terkenal. A B C D Oleh sebab itu Di samping itu Tambahan pula Namun demikian 14 _____________Mariani sering dipuji kerana kecantikan wajahnya... Awanis berasal daripada keluarga yang kaya. A B C D dari oleh antara daripada 11 Penjaga gol cuba __________ bola yang ditendang oleh pihak lawan daripada masuk ke dalam gol. dia tidak pernah bersikap sombong terhadap kawan-kawannya.

di situ langit dijunjung 18 Hanom merupakan satu-satunya anak bagi keluarga Encik Baharom dan Puan Asmawati. Anggota tentera itu telah gugur sebagai bunga bangsa. Perkataan seerti bagi juara ialah A B C D hero hebat tokoh johan IV A B C D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 113 . A B C D mengajukan menyarankan menerangkan menyaksikan 20 Pak Cik Zainal terpaksa menggadaikan tanahnya kerana hendak membiayai perbelanjaan anaknya belajar di universiti. duduk sama rendah berani kerana benar.” kata Inspektor Azlan kepada rakan-rakannya. II dan III sahaja III dan IV sahaja I. II dan IV sahaja 19 Pasukan Bendahara menjadi juara dalam acara sukan tahunan di sekolah Ahmad pada tahun ini. Perkataan berlawan bagi menggadaikan ialah A B C D menjual membeli menebus melelong 16 Pak Ali hanya memerhati____________orang lain sibuk bekerja. balik ke pangkal jalan di mana bumi dipijak. Simpulan bahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah A B C D anak tut anak emas anak angkat anak tunggal Soalan 22 – 23 Pilih ayat – ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.15 Cikgu Daud _____________caracara membuat layang-layang kepada murid-muridnya. Peribahasa yang sesuai dengan maksud di atas ialah A B C D berdiri sama tinggi. II dan III sahaja I. Kesatlah air matamu yang gugur itu. A B C D kecuali padahal malahan melainkan 21 17 “Penjenayah sudah melarikan diri. A B C D takut-takut kalau-kalau harap-harap jangan-jangan Kita hendaklah mematuhi peraturan di tempat yang kita diami. takut kerana salah sesat di hujung jalan. Buah durian yang gugur itu telah dikumpulkan untuk dijual. 22 II III I Gugur hati saya apabila melihat penderitaan anakanak yatim itu. _____________ mereka tahu rancangan kita.

26 “Murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi dikehendaki menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. I dan IV sahaja II dan III sahaja I. II dan III sahaja II. Sekolah mendapat banyak manfaat daripada program bacaan itu. A B C D Siapakah yang menyokong ibu bapa awak? Siapakah yang menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan dalam bidang sukan? Mengapakah ibu bapa awak menyokong penglibatan awak dalam bidang sukan? Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 114 . A B C D “Lapkan meja makan itu sehingga bersih. 25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. III dan IV sahaja Soalan 26 – 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.” kata Cikgu Suzana.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. Pak Seman sedang membelah Kayu api dengan menggunakan kapak.” kata Encik Tan kepada pekerjanya. Semua murid di sekolah itu tahu tujuan program bacaan itu. Cikgu Suzana mengingatkan murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepada guru kelas. Apakah tujuan program bacaan di sekolah itu? A B C D Program bacaan di sekolah itu telah dilaksanakan.” kata Encik Tan.” kata pekerja kepada Encik Tan. C D 27 Encik Tan menyuruh pekerjanya mengelap meja makan itu sehingga bersih. Program bacaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. A Cikgu Suzana menyuruh murid-murid yang ingin menyertai kem motivasi menghantar borang penyertaan dengan segera kepadanya. Saya berasa gerun apabila melihat halilintar membelah bumi. A B C D 24 B Pilih jawapan yang sesuai bagi ayatayat di bawah. “Meja makan itu perlu dibersihkan. “Pekerja itu hendaklah mengelap meja makan sehingga bersih. Cikgu Suzana mahu guru kelas memungut borang penyertaan kem motivasi daripada murid-murid dengan segera. Letupan yang kuat itu membelah kesunyian malam. Cikgu Suzana berharap supaya murid-murid segera menyerahkan borang kem motivasi kepada guru kelas. Ibu bapa saya menyokong penglibatan saya dalam bidang sukan. “Lapkan meja makan itu dengan bersih.23 I II III IV Doktor Faiz ialah pakar membelah di hospital itu.

Masakan ibu saya paling sedap sekali. I dan III sahaja II dan IV sahaja I. Nyamannya bayu di desaku mengalun lembut desiran angin aku bahagia di sini di desaku yang tercinta jauh daripada pencemaran udara. Kemudian. 31 Apakah yang digambarkan oleh penulis dalam puisi di atas? A B C D Kemusnahan flora dan fauna Keindahan desanya yang tercinta Pembangunan desanya yang pesat Kepentingan sungai kepada manusia 29 I II III IV A B C D 30 I II III IV A B C D 32 Bagaimanakah suasana di desa penulis? A Bising dan sibuk Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 115 . III dan IV sahaja Soalan 31 . II dan IV sahaja II. Perkara itu telah dibincangkan di dalam mesyuarat yang lalu. II dan III sahaja I.35 Baca puisi di bawah dengan teliti. Setiap pelajar mesti menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Penduduk negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Perjanjian di antara keduadua buah negara itu sudah ditandatangani. Damainya desaku yang tercinta nyanyian unggas menceriakan suasana tiada kedengaran deruman kereta bebas daripada bingit jentera hatiku tenang sentiasa. Tenangnya sungai yang mengalir airnya jernih sangat bersih banyak berjasa kepada kami tempat ayahku mencari rezeki tempat kami mandi-manda itulah sungaiku yang belum tercemar. Pemandangan di Pulau Perhentian terlalu indah. Kedua-dua orang pelajar itu adik-beradik.Soalan 28 . III dan IV sahaja Pohon kelapa itu tinggi sungguh. Desaku yang tercinta kaya dengan flora dan fauna bebas daripada pembangunan yang merosakkan alam itulah impianku desaku kekal ceria indahnya suasana desaku. Sila kembalikan borang itu kepada kerani di pejabat. I dan III sahaja II dan III sahaja I. jawab soalan-soalan yang berikutnya.30 Pilih ayat yang betul. Sawahmu luas terbentang mengasyikkan mata memandang tatkala terbit mentari pagi wajahmu mengukir senyuman indah kasihku padamu kian bertambah. Pak Samad penduduk yang paling tua di kampung itu. 28 ke A B C D Sisa makanan itu diberikan kucing. Penduduk di kawasan pendalaman belum mendapat bekalan elektrik.

2. 42. 12 APRIL 2011. Kampung Temalir. Untuk makluman pihak tuan juga. 18000 KUALA KRAI. Sekian. Bangunan Kerajaan Persekutuan. 18000 Kuala Krai. Bagi menyara keluarga. Tingkat Bawah. Untuk makluman pihak tuan. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. A B C D Bunyi unggas menceriakan suasana desa Air sungainya jernih kerana tiada pencemaran Penulis leka memandang terbitnya mentari pagi Flora dan fauna terpelihara kerana tiada pembangunan Baca petikan di bawah dengan teliti. Yang benar. Pendapatan saya setiap bulan hanya RM450. Saya berharap agar permohonan saya ini akan diluluskan oleh pihak tuan. Robiah binti Salleh. Apakah tujuan surat ini ditulis? A Memaklumkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan B Menyatakan bilangan anak yang akan menghadapi peperiksaan C Memohon bantuan kewangan untuk membeli buku-buku rujukan D Memohon bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 37 Berapa orangkah anak Puan Robiah yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini? A 2 orang Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 116 . saya telah bekerja mengambil upah menoreh getah. pada tahun ini dua orang anak saya di sekolah menengah akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM. suami saya telah meninggal dunia akibat penyakit asma setahun yang lalu. Dengan ini. 4. Jika tidak dapat menoreh. saya ingin memohon bantuan bulanan daripada pihak tuan. saya memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. 36 Pegawai Kebajikan Masyarakat. Robiah (ROBIAH BINTI SALLEH) Ayah penulis mungkin sekali seorang … A B C D pesawah padi buruh binaan pekebun sayur penangkap ikan 34 Frasa bebas daripada bingit jentera membawa maksud … A B C D tiada pencemaran alam sekitar tidak kedengaran suara unggas suasana desa yang sangat bising tidak berlaku pencemaran bunyi 35 Pernyataan yang berikut benar kecuali .. Dengan pendapatan sebanyak itu. saya mencuci pinggan-mangkuk di sebuah kedai makan. saya menyara keluarga dan membayar sewa rumah. 3. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Krai. terima kasih..B C D 33 Damai dan indah Membangun dengan pesat Berlaku pencemaran udara Saya merupakan ibu tunggal kepada lima orang anak perempuan dan dua orang anak lelaki. Tuan. Memohon Bantuan Kewangan Merujuk perkara di atas. Manakala seorang lagi di sekolah rendah akan menghadapi UPSR.00. Dengan ini saya amat memerlukan wang untuk membeli buku-buku rujukan dan membiayai persekolahan mereka.

B C D 38 3 orang 4 orang 5 orang B C D 40. A Tidak dapat membayar sewa rumah B Seorang ibu tunggal kepada lima orang anak C Suaminya telah meninggal dunia setahun lalu D Mengharapkan belas kasihan dan bantuan orang lain KERTAS SOALAN TAMAT 39 Mengapakah Puan Robiah memerlukan bantuan kewangan? A Pendapatannya tidak mencukupi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 117 . Bagaimanakah Puan Robiah menyara keluarganya selama ini? A Berniaga dan mengambil upah mencuci pingganmangkuk B Mengambil upah menoreh getah dan bekerja di kedai makan C Mengharapkan simpati daripada orang ramai dan bantuan kerajaan D Menerima bantuan kewangan daripadaJabatan Kebajikan Masyarakat Menyara keluarganya di kampung Membaiki rumah sewanya yang rosak Membiayai perubatan suaminya yang sakit Pilih pernyataan yang benar tentang Puan Robiah.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 118 .

SET 1 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.pagi membantu ibu makan tengah hari-bersama keluarga 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Panduan membina ayat: Watak Puan Aminah Dua orang perempuan Ibu Salmi dan Lina Ayah dan ibu Idea/Aktiviti membeli barang mengisar memasak menghidang makanan menjamu selera Huraian di pasar minggu memasak gulai di dapur . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah. Soalan 1: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 119 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

00 petang. Isi-isi: terima kasih diberi peluang berucap terima kasih kerana mengadakan majlis keraian penghargaan kepada guru . * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima. laksa 3. Penutup – gembira. calet .harapan kepada rakan-rakan .mendidik. guru berjanji akan terus belajar bersungguh-sungguh. Ceritakan pengalaman kamu tentang lawatan tersebut.menikmati makanan. Soalan 2: Kamu telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. terima kasih. Pendahuluan – cuti sekolah-melawat ke tempat menarik 2. Pendahuluan .ikan bakar. sekolah Aiman mengadakan perjumpaan untuk aktiviti persatuan.dll . membimbing faktor kejayaan – dorongan rakan. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. Rangka karangan: 1. Aktiviti itu bermula pada pukul 4.tempat menginap –hotel . dapat pengalaman * mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.mengambil gambar . ibu bapa.tempat yang dilawati . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Sekian. Isi-isi: . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Rangka karangan: . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 120 . 3.ucapan alu-aluan 2. Penutup . Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis untuk meraikan kejayaan kamu itu.(Format ucapan) 1. kamu telah melawat ke suatu tempat yang menarik bersama keluarga.Pada cuti persekolahan yang lalu.cara ke sana – kereta/bas/keretapi . Pada setiap hari Rabu. Cikgu Zainuddin selalu berpesan kepada murid-muridnya supaya datang awal. BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.

Akhir sekali. harus patut perlu supaya dengan dengan tidak lewat tiba di sekolah mematuhi peraturan jalan raya bersalam SET 2 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 121 . Dia tidak mahu melakukan kesilapan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Apabila sampai di sekolah. Oleh itu. Dia tidak mahu terlewat tiba di sekolah. Apabila gurunya memberi penerangan tentang cara-cara membuat buku skrap. Dalam perjalanan ke sekolah. Aiman akan mendengarnya dengan teliti. Aiman gembira kerana dapat menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolahnya. Semasa berjumpa dengan guru. Aiman bersalam dengan gurunya dan melakukan apa-apa yang diarahkan. dia sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya supaya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Aiman menuntun basikalnya untuk diletakkan di tempat yang disediakan. Kata Bantu hendak mesti Nilai/pengajaran bertanggungjawab memberi tumpuan/perhatian menghargai masa berdisiplin menghormati guru Kata sendi dengan dengan Huraian datang awal mendengar dengan teliti Seterusnya. Aiman segera bersiap-siap dan mengayuh basikal kesayangannya menuju ke sekolah.Petang itu. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.

tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 markah] [ Masa dicadangkan : 40 minit] Perpandukan tajuk-tajuk di bawah.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Harun Beberapa orang murid Siew Lan Mak Cik Halimah Beberapa orang murid perempaun Idea/Aktiviti membawa pinggan makan sambil berbualbual membawa aiskrim mengelap meja berbaris Huraian untuk dibasuh di kantin sekolah untuk di makan bersih membeli makanan 1. Tulis berita itu selengkapnya Rangka Karangan: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 122 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Soalan 1 : Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi untuk murid-murid tahun enam. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Pendahuluan: Hari .Kem Motivasi 2007 .30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9. Perintah bapa mesti turuti.memupuk semangat perpaduan dan kerjasama 3. Isi-Isi Penting 8.murid-murid tahun enam .00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.kursus dan bengkel .lasak .teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar (d) aktiviti luar darjah . Penat berjalan duduk bersembang.teknik menjawab soalan .tujuan .00 tengah hari . Pasti hidup akan dikenang.1. Pergi membeli ikan tenggiri.Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah . Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 123 .seimbang . tarikh: 1.persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR (c) aktiviti . Sambil berehat makan kuini.rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Soalan 2: Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu. Mari mananam pokok pegaga.Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersurai BAHAGIAN C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada puisi di bawah. Pendahuluan 8.Isi-isi Penting (a) tiga hari dua malam .nama tempat 2. Pagi-pagi menyapu sampah. Penutup 12.meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam (b) tumpuan . Rangka Karangan: (Format karangan catatan)-Hari. Cakap ibu jangan dibantah.00 pagi . Ringan tulang pada yang perlu. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan 3.Penutup murid yang cemerlang .pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan 2. Berjalan jalan ke Kuala Kubu.murid tahun enam .

Akhir sekali. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Gelang emas gelang suasa. Cincin berlian indah sekali. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar tersebut. Jasa dikenang hingga ke mati Kata sendi supaya dengan supaya dengan agar Huraian diingati orang tidak menunjuk-nunjuk tidak rugi perintah ibu dan bapa dikenang sentiasa menghargai masa taat menghargai jasa SET 3 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan dewan orang ramai. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin baik hati Tanam sama sebaris cili. Nanti rugi diri sendiri. Kelak nanti diri binasa. Oleh itu. Seterusnya. Jangan suka meninggi diri. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 124 . Jangan suka membuang masa. Orang berbudi kita berbahasa.Beli juga ikan gelama.

main meriam buluh-persiapan operasi-sedia meletupkan meriam gegaran letupan pertama-gegaran balas kumpulan lain-cabaran bertambah panas perlu ubah strategi-meletupkan tiga meriam serentak-pandangan kabur.bertemu dengan rakan-rakan-menuju tempat yang dijanjikan-menjalankan operasi . Isi karangan: . Rangka Karangan: 1.tumbang 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Penutup -tersedar daripada pengsan-telah berada di hospital-terpaksa beraya di hospital Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 125 .. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.ditimpa kemalangan-mengundang tragedy 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) (30 markah ) Soalan 1: Tulis sebuah karangan tentang suatu peristiwa yang telah kamu alami dan tidak dapat kamu lupakan.operasi gega.Panduan membina ayat: Watak Pak Cik Ahmad Seorang lelaki Seorang lelaki Seorang perempuan Seorang pemuda Idea/Aktiviti bersih sawang mencuci longkang memasukkan sampah sediakan kuih-muih menolak sampah Huraian di luar dewan penyapu ke dalam karung plastik jamuan gotong-royong guna kereta sorong 1. Pendahuluan: -insiden pada bulan Ramadhan-malam. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Tuliskan cerita kamu itu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

Panjangnya karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. barisan pembangkang.ucapan terima kasih BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 markah) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang.kebersihan makanan terjamin . tulis hujah-hujah anda selengkapnya. Apabila ibunya memasak. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 126 . Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. untuk keperluan lain kesihatan terjamin .Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil.lebih menguntungkan . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. dan rakan-rakan 2. (a) (b) (c) Isi-isi Penting menyatakan tajuk perbahasan . Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan.menyatakan pendirian sekali lagi . Kelas Enam Bestari sentiasa ceria dan bersih. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. Rangka karangan: 1.Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Sebagai pencadang. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”. tersebut makan di rumah .Anda menyertai pertandingan perbahasan. Di sekolah. Pendahuluan kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis. para hakim.dapat mengatur pemakanan harian . Penutup . guru-guru.dicuci dengan sempurna menjimatkan belanja .wang dapat digunakan. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.menyokong tajuk.mencegah keracunan makanan (d) (e) 3.

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 127 . Oleh itu.untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah ini. Seterusnya. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran baik hati rajin membantu penyayang berdisiplin berhemah tinggi dan berusaha Kata sendi kepada dengan supaya dengan supaya Huraian semua anggota keluarga mengemas rumah adik-adik-hubungan erat menjaga kebersihan kelas mencapai kejayaan SET 4 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan persiapan bagi temasya sukan olahraga di sebuah sekolah. Akhir sekali. Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu.

durian dan sebagainya. d. Banyak mengandungi khasiat. Isi-isi penting a. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: “Makan buah-buahan tempatan lebih baik daripada buah-buahan import “.buah-buahan import mengambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Buah-buahan tempatan lebih segar.khasiat berkurangan. Buah-buahan tempatan mudah didapati terutama apabila tiba musim buah.duku. e.dijolok atau gugur sendiri serta dapat dimakan ketika itu jugacontohnya rambutan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi. Penutup Menegaskan pendirian sekali lagi. Membantu menambahkan pendapatan peniaga buah. b. Buah-buahan tempatan lebih murah harganya kerana ditanam di dalam negara sendiriberbanding buah-buahan import yang lebih mahal harganya untuk menampung kos mengimpor termasuk cukai. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.banyak dijual di gerai di tepi jalan. Pendahuluan Kata alu-aluan kepada hadirin-menyatakan tajuk perbahasan-menyokong tajuk perbahasan 2.baik untuk kesihatan.buah-buahan tempatan dapat dipetik. 3.manggis.mengucapkan terima kasih Soalan 2: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 128 .harga murah dan berkhasiat. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Rangka Karangan 1.Panduan menulis ayat: Watak Ali dan Ahmad Dua orang lelaki Raju dan Ah Meng Dua orang murid lelaki Seorang murid lelaki Idea/Aktiviti mengecat dinding menyusun kerusi/meja membersih longkang mengumpul sampah menyemai anak bunga Huraian bangunan sekolah dalam kelas kantin sekolah troli besar dalam pasu 1. Sediakan hujah-hujah kamu untuk suatu pertandingan perbahasan. c.

Semasa bersalam. Dia juga akan memastikan tempat tidurnya senantiasa kemas. Dia sering memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan.persediaan yang telah dilakukan (d) perancangannya pada masa depan 3. Siti Haida akan menumpukan perhatian ketika guru mengajar.menyatakan khabar diri 2. Seterusnya.menjadi kebanggaan keluarga (c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya .tinggi budi pekertinya serta berpelajaran. Siti Haida selalu bangun awal setiap pagi.dia tidak lupa bersalam dengan kedua ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Setiap hari Siti Haida ke sekolah dengan menaiki bas bersama rakan-rakannya.Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR. Ibu bapanya juga menaruh harapan yang tinggi terhadap Siti Haida. Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk berjaya Rangka Karangan: 1. Dia prihatin dan sentiasa memastikan kelasnya dalam keadaan bersih dan ceria sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula.Siti Haida merupakan ketua kelas.dia mohon restu agar ibu bapanya mendoakan kejayaannya dalam pelajaran. Dia sentiasa menjaga keselamatan ketika berada di dalam bas. Penutup berharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima amalan baik yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Pendahuluan bertanyakan khabarnya . Isi-isi Penting (a) mendapat berita tentang kejayaannya . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.teknik belajar yang berkesan . Selepas bersarapan pagi. Kata Bantu hendak mesti harus Nilai/pengajaran prihatin menjaga kebersihan beradab sopan Kata sendi dengan dengan dengan Huraian bangun awal mengemas bilik tidur bersalam sebelum ke sekolah Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 129 . Di sekolahnya pula. Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Mereka mahu Siti Haida berjaya dan menjadi anak yang baik.turut berasa gembira (b) mengharumkan nama sekolah .

Oleh itu. Akhir sekali. beg itu sambil melihat melihat perempuan itu berlalu dari situ. patut perlu menjaga keselamatan beri tumpuan dengan dengan semasa dalam bas semasa guru mengajar SET 5 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Bina lima ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar Panduan menulis ayat: Watak Seorang perempuan Aminah Budak perempuan itu Aminah Perempuan itu Aktiviti berjalan ternampak memungut menyerahkan mengucapkan terima kasih Huraian sambil membimbit sebuah beg plastik pada tangan kirinya sebuah beg kecil terjatuh daripada beg besar yang tersangkut pada bahu perempuan itu. kepada Aminah kerana dia telah menyerahkan begnya yang tercicir itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 130 . beg kepada perempuan itu dengan segera.

3.Pendahuluan cuti sekolah yang menyeronokan.membantu mambasuh pinggan. Penutup berasa puas. kamu telah melakukan beberapa aktiviti berfaedah.1.mandi.dengan keluarga. Ceritakan aktiviti.cuti Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 131 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.belah di Pengkalan Kubor. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. hari Selasa pulang ke Kelantan.aktiviti yang telah kamu lakukan itu.barangan murah sekali. hari minggu berikutnya ke majlis perkahwinan ibu saudara.guna masa cuti yang lalu sebanik mungkin untuk melakukan pelbagai aktiviti. Siapakah nama kawan baik kamu Di manakah dia tinggal Siapakah nama ibu dan ayahnya Dia ada berapa orang adik beradik Apakah mata pelajaran yang digemarinya Apakah makanan kegemarannya Apakah hobinya pada masa lapang Mengapakah kamu berkawan baik dengannya 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.petang membantu keluarga.beli. - Isi karangan hari pertama cuti bersantai di pantai.mendapat pelbagai pengalaman. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.sungguh meriah tiga hari sebelum persekolahan dibuka menyiapkan kerja rumah.rapatkan hubungan kekeluargaan.bermain.manda sepuas hati. Rangka Karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Kawan baik saya Rangka karangan: Soalan 2: Semasa cuti sekolaqh yang lalu.

Lagipun jarak rumah dengan sekolah hanya dua kilometer sahaja. Dia tidak mahu menyusahkan ayah dan ibunya. Setiap hari dia ke sekolah dengan berjalan kaki. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran menjaga kesihatan prihatin bantu membantu tanda penghargaan ikhlas Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian berjalan kaki ke sekolah nampak asap berkepul ke udara memadamkan kebakaran ucapan terima kasih bantu tanpa harap balasan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 132 . Seterusnya. Namun. Pak Shuib hendak memberikan sagu hati kepada Halim atas pertolongannya.penggal hadapan pasti dengan rancangan yang pula. Mereka menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kedai itu dan mencuba untuk memadamkan api. Orang kampung yang terdengar jeritan Halim. Halim ternampak akan kepulan asap keluar dari belakang kedai Pak Shuib. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Halim murid tahun enam. Suatu hari semasa pulang dari sekolah. Oleh itu. Halim terus menjerit untuk meminta bantuan. terus datang memberikan bantuan. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. akhirnya api dapat dipadamkan. Halim menolak dengan baik dan mengatakan bahawa dia ikhlas membantu Pak Shuib. Akhir sekali. Melihat keadaan itu. Berkat kesungguhan orang-orang kampung. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Dia berpendapat dengan berjalan kaki dapat menyihatkan badan. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan. Pak Shuib mengucapkan terima kasih kepada Halim dan orang-orang kampung yang telah membantunya.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 133 . peragut itu untuk disoal siasat. beg tangan seorang perempuan yang sedang berjalan. membawa beg yang telah diragutnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.SET 6 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Panduan membina ayat: Watak Dua orang budak lelaki Seorang pemuda Peragut Ahmad Pihak polis Aktiviti mengayuh basikal meragut melarikan diri menelefon menangkap serta menggari Huraian/Keterangan berhati-hati -pulang dari sekolah . pihak polis dan melaporkan apa yang berlaku .

“ … Aku tersenyum gembira. Peristiwa itu menjadi kenangan manis kepada diriku. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Orang yang saya sayangi Contoh rangka karangan Soalan 2: Akhiri karangan kamu dengan ayat di bawah.5.” Rangka Karangan Tindakan awal Tindakan susulan Tindakan seterusnya Tindakan akhir Siapakah orang paling kamu sayangi Apakah hubungan antara kamu dengannya Mengapakah kamu amat menyayanginya Apakah jasanya kepada kamu Bagaimanakah cara kamu menunjukkan sayang kamu kepadanya Apakah harapan kamu kepadanya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 134 .

Mila tidak dapat hadir ke sekolah. Seterusnya. Walaupun Mila sibuk membantu ibunya. namun dia tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Suatu hari. Kata Bantu hendak mesti harus patut perlu Nilai/pengajaran rajin bantu-membantu prihatin bermurah hati ucapan penghargaan Kata sendi dengan dengan supaya dengan dengan Huraian membantu ibu membantu rakan yang lemah dalam pelajaran menziarahi kutipan derma mengucapkan terima kasih atas bantuan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 135 . Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Mila sekeluarga. Bapanya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Kehidupan Mila sekeluarga amat susah. Panduan menjawab soalan: Penanda Wacana Selain itu. Kesusahan hidup Mila diceritakan kepada guru besar. Cikgu Rahimah berjanji akan membantu Mila. Ibunya mengambil alih menyara keluarga. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Mila dan keluarganya. Mila membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Akhir sekali.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Cikgu Rahimah pergi ke rumah Mila. Mila juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Oleh itu. Mila rajin mengulang kaji pelajaran. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Mila dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka. ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari tidak ke sekolah.

wau naik tinggi 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ditempat pertandingan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 7 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah Panduan membina ayat: watak Seorang lelaki Pak Cik Ali Wau Beberapa orang Penduduk Aktiviti memegang wau menaikan wau terbang tinggi berbincang/berbual memerhati Keterangan dinaikkan dalam pertanding melayang-layang diudara. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 136 .

Format ucapan. Tulis teks ucapan kamu selengkapnya. Pendahuluan Setiap orang inginkan kejayaan.bertanya dan berbincang dengan guru apa.tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkatan.berdisiplin. Penutup “Dimana ada kemahuan di situ ada jalan’. Kamu selaku ketua darjah dikehendaki berucap dalam majlis perpisahan.sungguh. pendahuluan .jangan lupakan kami di sini – semoga guru gembira di tempat baru i.ingat pesanana guru .kelas tambahan.alaun 2.kejayaan boleh dicapai sekiranya kita bersungguh.sungguh.kata alu.menurut nasihat ibu bapa dan guru. Memberi tumpuan semasa belajar di rumah atau di sekolah.sungguh. Tulis langkah. Rangka Karangan: 1. 1.harapan. Rangka karangan Soalan 1 1.mana isi yang sesuai boleh diterima Soalan 2: Kamu bercita. Isi .untuk menjadi murid cemerlang memerlukan ikhtiar dan usaha yang bersungguh. 137 .mengucapkan terima kasih kerana di beri peluang berucap .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk.mengulangkaji pelajaran. BAHAGIAN C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan menyediakan jadual belajar.langkah kamu untuk mencapai cita. 2.melaksanakan apa. Berdoa kepada tuhan. Isi 3. Penutup . Guru kelas kamu telah dinaikkan pangkat dan bertukar ke sekolah lain.pantun / terima kasih * mana. Mengikuti program yang dijalankan di sekolah.akan diingati selamanya .menjaga tingkah laku dalam pergaulan.apa yang dijadualkanmeluang masa untuk membaca buku.cita untuk menjadi seorang murid cemerlang.sedih kerana guru akan bertukar .kumpulan belajar.berjanji akan belajar bersungguh.apa yang tidak faham.membuat rujukan.motivasibengkel.cita tersebut.kenangan bersama.

Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.ketar membawa bakul berisi sayur. Mak Bedah amat berterima kasih atas pertolongan Azizan itu. SET 8 BAHAGIAN A Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 138 . Dia hanya mahu menolong Mak Bedah. Mak Bedah menghulurkan wang RM5. dia menyapa Mak Bedah dengan melafazkan ucapan salam. barulah Azizan meneruskan niatnya menziarahi rakannya yang sakit. dia menawarkan diri untuk membantu Mak Bedah. Kemudian. Mak Bedah memberikan bakul tersebut kepada Azizan. Dengan segera.00 kepada Azizan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan Azizan kasihan melihat Mak Bedah terketar.(Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Seterusnya. Setelah kenderaan agak lenggang. Selepas itu. barulah Azizan memimpin tangan Mak Bedah melintas jalan . Azizan menolaknya dengan sopan. Akhir sekali. Walau bagaimanapun. Setelah Mak Bedah sampai di rumah. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah patutlah seharusnya mestilah wajarlah Nilai rasa simpati menghargai jasa ikhlas murah hati pentingkan keselamatan Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan keterangan bawa bakul berterima kasih tidak meminta balasan ingin memberi wang melintas jalan apabila kenderaan lenggang Penanda wacana Selain itu.

Panduan membina ayat: Watak Beberapa orang murid Ahmad dan keluarganya Husein Kakak Murid-murid Aktiviti berjoging makan bersama mandi tidur awal mengamalkan cara hidup sihat Keterangan di padang hubungan mesra bersih sihat hidup harmoni 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.[10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti.aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Pilih satu daripada tajuk. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 139 .tajuk di bawak dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.

cenderamata seperti payung.hidup sederhana.belanja berhemat hidup selamat. Penutup jadikan menabung amalan hidup. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Terangkan kebaikan menabung di bank. Pendahuluan murid digalakan menabung atau menyimpan di bank banyak faedanya 2. 3. simpanan masa depan.tempat yang dilawati perasaan selepas lawatan Soalan 2: Murid. beg dan lain.melanjutkan pelajaran. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 140 .murid digalakkan menabung di bank. dapat dividen. Tulis catatan kamu selengkapnya. melatih diri berjimat cermat. bonus tahunan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Isi lebih selamat – kawalan keselamatan yang canggih tidak perlu risau banyak keuntungan.tunaikan janji.beli harta. Rangka Karangan: 1.tidak perlu berhutang. Kamu telah ditugaskan untuk membuat catatan semasa lawatan tersebut. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Soalan1: sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. Rangka Karangan Format catatan Bila berapa ramai Siapa yang mengikuti rombongan tempat.lain lagi.

Semalam Pak Hasan bagi RM50 kerana menolongnya memetik dan menjual sayur di pasar tani. Jadi. Seterusnya Akhir sekali SET 9 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. dia segera menawarkan bantuan untuk menghantar mereka ke hospital.” Kasim berkata kepada ibunya. ibu tidak ada wang. Dia meminta Farid menghantar surat permohonan cutinya kepada guru kelasnya.adiknya ke hospital. kasim mengajak ibunya membawa adik. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 141 .pagi lagi. pagi.Sejak malam tadi Kasim dan ibunya tidak nyenyak tidur kerana kedua. nak. Ambilah untuk belanja perubatan adik. Ayah Farid terdengar perbualan antara Farid dan Kasim.” kata si ibu. “Ke hospital? Tapi. Sepantas itu juga Kasim ke rumah Farid. “Jangan risau. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu patutlah mestilah haruslah wajarlah perlulah prihatin bertanggungjawab memberi pertolongan menghargai jasa bertimbang rasa Nilai Kata hubung dengan dengan dengan kerana dengan Keterangan bawa adik ke hospital cari rezeki memetik dan jual sayur membantu ibu ucap terima kasih hantar ke hospital Penanda Wacana Selain itu. Jadi.dua orang adiknya demam. Selepas itu. Kasim amat berterima kasih atas pertolongan keluarga Farid.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.tarikh pemberitahuan mengenai buku yang rosak 2.Panduan menulis ayat: Watak Ibu Adik Kakak Ayah Saya Aktiviti membersih pelapik pasu mengumpul tin dan botol menyapu daun gugur menggali lubang membersihkan longkang Huraian/Keterangan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk mengelak air bertakung kawasan rumah bersih menanam tin dan botol kosong air lancar dan tidak tersumbat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan UPSR daripada sebuah syarikat penerbitan. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut. dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Malangnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Rangka Karangan 1. Isi-isi Penting (a) menerima buku yang dipesan – tarikh terima pada 2 Januari 2011 – dua daripadanya telah rosak Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 142 . Pendahuluan alamat .

Kawan-kawannya juga menasihati Doris supaya tidak makan makanan yang manis. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan (a) (b) (c) (d) 3. Ibu Doris pun membawa Doris ke klinik gigi. Tetapi. kawan-kawannya pula akan dimarahi oleh Doris. Ibu Doris sangat kasihan melihat keadaan Doris yang tidak berhenti-henti menangis. Ibunya telah berkali-kali melarangnya namun Doris tidak pernah mengendahkan kata-kata ibunya itu.00 malam setiap hari banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Doris sangat suka makan gula-gula dan kek. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.00 pagi hingga 9.(b) beberapa helaian muka surat terkoyak – ada sebahagiannya tidak bercetak – hanya kertas kosong (c) berasa kesal – meminta digantikan dengan buku-buku baharu – hantar dengan segera (d) memulangkan buku-buku yang rosak – berharap membuat tindakan lanjut – berharap perkara seumpama tidak berulang 3. Duit belanja yang diberikan oleh ibunya setiap hari digunakan untuk membeli gula-gula dan kek. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Isi-isi Penting suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9. Doris juga tidak suka menggosok gigi. Giginya sakit lagi. Balas surat sahabat anda itu. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Rangka Karangan 1. Doris menangis teresak-esak. didapati gigi Doris banyak yang rosak dan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 143 . Penutup -ucapan terima kasih . Setelah diperiksa. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya pengakuan – tandatangan BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah.tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.

Doris berasa malu dan dia berjanji kepada doktor yang dia akan menggosok giginya setiap hari. Doris menjaga giginya dengan baik. Doktor menasihati Doris supaya rajin menggosok gigi dan mengurangkan makanan yang manis-manis. Giginya sudah tidak sakit lagi. Semenjak hari itu. Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran menjaga kesihatan mendengar nasihat berjimat-cermat bertanggungjawab bertekad Kata Hubung / Sendi dengan dengan dengan agar untuk Huraian mengelak makanan yang manis menuruti kata-kata ibu bapa membeli makanan yang berkhasiat anak-anak sentiasa sihat menjaga kesihatan gigi SET 10 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Sekarang gigi Doris sudah rongak dan tidak cantik lagi. Kawan-kawan mula mahu mendekati Doris kerana giginya sudah tidak berbau busuk lagi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 144 .terpaksa dicabut.

Rangka Karangan : 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Pendahuluan menanyakan khabar – berharap agar dia dan keluarga sihat 2. Balas surat sahabat anda itu. mendeklamasikan sajak – peserta yang menang menerima hadiah – cabutan bertuah juga diadakan 3. Isi-isi Penting (e) suratnya telah selamat diterima – minta maaf lewat balas – agak sibuk mengulang kaji pelajaran (f) pesta buku dirasmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri – diadakan di Dewan Jubli Perak – dibuka dari jam 9.00 malam setiap hari (g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian – menjual buku dan majalah terbaharu – mendapat sambutan hangat (h) aktiviti lain turut diadakan – pertandingan melukis. Penutup berjumpa lagi – berkirim salam untuk keluarganya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 145 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.00 pagi hingga 9. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.Panduan menulis ayat: Watak Ali Tiga orang budak Seorang budak Ali Budak-budak Aktiviti menjual kuih mandi di lombong lemas terjun ke dalam lombong mengucapkan terima kasih Keterangan selalu diejek budak-budak nakal tanpa menghiraukan bahaya paras air lombong dalam menyelamatkan buda lemas atas pertolongan Ali / menjadi sahabat 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

berharap agar dia dan keluarga sihat 2. segera bangkit semula! Ayunkan langkah perkasamu semula Kerana perjalananmu masih jauh Anak-anaku Perjalanan ini memang pahit Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti . Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.pengakuan – tandatangan Soalan 2: Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda.mendapat sambutan hangat d. Balas surat sahabat anda itu. Isi-isi Penting a. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 146 . suratnya telah selamat diterima . banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian . melukis. mendeklamasikan sajak.00 malam setiap hari c.menjual buku dan majalah .. Pendahuluan -menanyakan khabar . pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran .dibuka dari jam 9. aktiviti lain turut diadakan . dan sebagainya 3. biar merana Biar luka..persembahan nyanyian.berkirim salam untuk keluarganya BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit ) (20 Markah) Tulis beberapa kebaikan yang dapat kamu perolehi daripada pantun di bawah. biar cedera Biar seribu ranjau menimpa Namun jangan sekali-kali mengaku kalah Jika engkau terjatuh Ayuh. Rangka Karangan : 1.agak sibuk mengulang kaji pelajaran b. Penutup -berjumpa lagi . Pasti kau akan merasa manisnya.00 pagi hingga 9. Anak-anakku Ayunlah langkahmu segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah.

Panduan menulis ayat: Watak Ahmad dan Yusof Seorang murid Cikgu Lim Lina Dua orang murid aktiviti membaca meminjam buku membawa buku membuat rujukan berbincang Huraian/keterangan menambah ilmu dibaca di rumah yang hendak dipinjam kerja sekolah menghadapi peperiksaan 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 147 .Panduan menjawab soalan: Kata Ganti Nama Kita Kita Kita Kita kita Kata Bantu mesti sepatutnya harus seharusnya mestilah Nilai / Pengajaran tabah Tekal dan kuat semangat berusaha dengan gigih sabar berusaha Kata Hubung / Sendi supaya agar dengan kerana supaya Huraian harungi rintangan untuk kejayaan bangkit semula sekiranya gagal bersungguh melakukan kerja banyak rintangan cita-cita tercapai SET 11 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah.

Rangka karangan 1 .Pendahuluan mengadakan majlis pelancaran Program bacaton 2 .Tuliskan temu ramah kamu dengan murid itu selengkapnya.Kamu dan rakan sekelas ditugaskan oleh guru menulis karangan yang menceritakan tentang majlis itu.kamu ditugaskan menemu ramah seorang murid sekolah kamu yang terpilih sebagai olahragawan peringkat negeri. Rangka karangan : Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 148 . Isi karangan . Penutup . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.2.Siapa terlibat Acara majlis . Soalan 2 : Kamu seorang daripada ahli redaksi sekolah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sekolah kamu telah menganjurkan majlis pelancaran Program bacaton.Bila/tempat pelancaran .Pelbagai persembahan .Tuliskan karangan kamu selengkapnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Ucapan .Tujuan program dijalankan .Majlis diakhiri dengan makan tengah hari.Pemenang pungutan terbanyak 3.

Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah.1.perasaan -Acara yang dimenangi -Latihan diikuti -nasihat kepada rakan 3. Noni dan kawan-kawannya mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan cemerlang dalam pelajaran. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni.Penutup -Terima kasih kerana bekerjasama BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. l Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran bertanggungjawab menolong jaga kebersihan rajin berwawasan Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh menjaga adik jaga adik bersih kelas belajar bersama rakan untuk berjaya Penanda wacana Selain itu Di samping itu Seterusnya Akhirnya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 149 . Di sekolah. Dia seorang kakak yang baik hati dan penyayang. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah.Pendahuluan -Ucap selamat dan memperkenalkan diri 3. Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Apabila ibunya memasak. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama.Merekalah yang bakal mengharumkan nama sekolah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang suka membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Isi karangan: -Tahniah atas kejayaan.

hospital 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 150 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 12 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar di bawah. Watak Encik Ali dan Salmah Seorang lelaki Seorang perempuan Amin Encik Ali dan keluarga Aktiviti/Idea menelefon memasukkan barang membawa beg terlantar di wad menziarahi Huraian/keterangan memberitahu -kemalangan untuk ke hospital ke hospital sakit di wad.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Pendahuluan -Kesihatan badan penting 2.Penutup . Rangka karangan: 1.Pendahuluan -perkara 2.3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Penutup -Amalkan penjagaan kesihatan SOALAN 2: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah. Rangka karangan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kata orang badan yang sihat menyebabkan otak cerdas.Harapan dan tandatangan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 151 .Bincangkan cara-cara menjaga kesihatan badan.kamu diminta menulis surat kepada Guru Besar memohon kebenaran menggunakan dewan sekolah untuk pertandingan dan menjemput beliau merasmikan pertandingan itu.Sebagai setiausaha.Isi karangan -Amalkan senaman -Ambil makanan seimbang -Perlu tidur secukupnya -menjaga kebersihan badan 3.Isi karangan -Memaklumkan tentang pertandingan -Tujuan mengirim surat -Butiran lanjut tentang pertandingan -Meminta mengesahkan persetujuan 3.

Sedap rasanya buah melaka. Duduk termenung atas batu. Sopan santun itulah kuncinya. Berilah sumbangan sebagai bakti. Batu besar di tepi sawah. Dari Skudai pergi Masai. Saling hormat antara kita. Jika mahu hidup bahagia. Tuna di masak cili api. Kerja susah menjadi mudah.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni / pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panduan menjawab soalan: Kata bantu perlulah mestilah haruslah hendaklah patutlah Nilai murni / Pengajaran menolong hormat-menghormati kerjasama bersopan-santun simpati Kata hubung dengan supaya dengan kerana agar Huraian + contoh kerja siap hidup bahagia kerja berat jadi ringan orang suka beri sedekah Penanda wacana Selain itu Disamping itu Seterusnya Akhir sekali Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 152 . Pergi ke kedai membeli tuna. Orang susah jangan dihina. . Pergi kedai membeli peria. Seandainya mahu orang suka. Pergi bersama Abang Long. Jika hidup saling membantu. Kedai terletak di tepi kota. Kerja berat segera selesai. Jika kita tolong-menolong. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Makan bersama anak nyonya.

Panduan menjawab soalan: Watak Kamal Amir dan rakan-rakan Bashir Yusri Shamsul Idea (aktiviti) membawa kayu api memasak makanan menjemur pakaian membetulkan khemah menangkap ikan Huraian untuk digunakan semasa memasak untuk makan tengah hari di ampaian berhampiran khemah supaya tegak dan tidak runtuh di dalam sungai menggunakan kayu tajam 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 153 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 13 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

ucapan terima kasih SOALAN 2: Sebagai rakayat Malaysia. Rangka Karangan: 1. membuat ulang kaji pelajaran di rumah 3. Tajuk syarahan kamu ialah “Cara-cara Belajar yang Berkesan”. kita digalakkan supaya berjimat cermat semasa berbelanja. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) SOALAN 1: Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan.4. membeli barangan mengikut kemampuan – tidak berhutang 3. tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah atau iklan yang menarik iv. Isi-isi: i.Penutup – merumuskan pentingnya mengamalkan cara belajar yang berkesan . membuat latihan yang diberikan oleh guru iv. Isi-isi: i. Tulis syarahan kamu selengkapnya. membuat perbandingan harga antara kedai sebelum membeli sesuatu barang iii. Pendahuluan . Tuliskan perbualan kamu dengan rakan kamu tentang cara-cara berjimat semasa berbelanja. bertanya guru jika tidak faham iii. Penutup : berjimat cermat semasa berbelanja amalan yang mulia – perlu dipupuk sejak kecil Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 154 .kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk syarahan 2. Rangka Karangan: 1. menumpukan perhatian ketika guru mengajar ii. Pendahuluan – kata-kata sapaan – setiap individu perlu berbelanja dengan bijak untuk menjamin kesenangan masa hadapan 2. membeli barangan yang diperlukan sahaja dan bukannya mengikut perasaan ii.

Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Pak Kasim cuba menenangkan isteri dan anak-anaknya walaupun sebenarnya dia sendiri turut gelisah. Di samping itu. Walaupun rumahnya rosak teruk. Mak Mah amat risau. Pak Kasim tetap tabah. Penduduk kampung menghulurkan derma untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Kasim. Mereka bersetuju untuk membantu Pak Kasim dan keluarganya. Seterusnya. Ketua kampung telah mengadakan mesyuarat tergempar. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang sangat kuat. Penduduk kampung turut bergotong-royong membaiki rumah Pak Kasim. Angin bertiup dengan kencang. Akhir sekali.BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. Jiranjiran Pak Kasim datang membantunya. Pak Kasim dan isterinya menjerit kerana amat terkejut. Pak Kasim bersyukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung yang telah membantu keluarganya. Hujan sangat lebat. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu mestilah haruslah hendaklah perlulah patutlah Nilai/ Pengajaran bersabar/ tabah prihatin menghargai nyawa bekerjasama menghargai bantuan Kata Hubung/ Sendi dengan dengan untuk dengan Huraian menghadapi sesuatu dugaan memberikan derma/bantuan untuk meringankan beban berpindah ke tempat yang selamat melakukan sesuatu pekerjaan mengucapkan terima kasih Selain itu. Pak Kasim bertindak menyelamatkan anak dan isterinya dengan membawa mereka ke balai raya. Bahagian dapur rumahnya telah dihempap sebatang pokok kelapa. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 155 .

] SET 14 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan aktiviti perkhemahan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 156 . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan tersebut. Panduan membina ayat: Watak Azman Rahim dan Sudin Rahim dan sudin Azman dan Zaki Azman dan rakanrakannya Idea (aktiviti) mengeluarkan peralatan membentangkan khemah mendirikan khemah mencari kayu api membuat unggun api Huraian untuk berkhemah di tepi hutan yang hendak didirikan untuk mereka berteduh untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan 1.

Pendahuluan menanyakan khabar . Rangka Karangan: 1.semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriah 3. Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Rangka Karangan: Format: 1. Malangnya. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A .UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3.Isi-isi Penting (a) berterima kasih atas undangannya .memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya (b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain . Alamat pengirim 2. Kata hadap 4. anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut.Pendahuluan . Penutup surat 6.berharap agar dia dan keluarga sihat 2.Isi-isi penting 1.salam untuk keluarganya Soalan 2: Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut (d) berharap agar tidak berkecil hati . Kata panggilan.4.Menemui kakanda… . Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2.ada urusan keluarga (c) berada di sana selama seminggu . Tandatangan pengakuan 7 Pemerengganan 1. Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman. Tarikh menulis surat 3.berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluarga 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya. Aina Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 157 . saudara / saudari 5.Penutup berjumpa lagi . Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.

jika ada kelapangan saya akan ke sana untuk menjenguk kamu semua. Saya berharap cita-cita kamu untuk menjadi pensyarah suatu hari nanti akan tercapai. Saya selalu membaca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan dan giat berlatih pada setiap hari. Siti : Baguslah kalau begitu. Seterusnya. boleh saya bercakap dengan Siti? Siti : Hai. Kamu harus berusaha mengasah bakat untuk memperbaiki kelemahan.Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlis 3. Di samping itu. khabar baik. Fatin! Ini Siti.Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai atau pengajaran yang dapat kamu peroleh dalam petikan di bawah. saya ucapkan! Kamu memang berbakat dalam bidang pidato. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Apa perkembangan terbaru di sana? Siti : Saya memenangi pertandingan pidato peringkat daerah minggu lepas. Akhir sekali. Siti : Sama-sama.Penutup . Penanda Wacana Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 158 . Siti : Saya sihat. Bagaimana pula dengan kamu? Saya amat merindui kamu dan kawan-kawan di sana. Siti : Terima kasih atas kata-kata semangat kamu itu. Apa khabar kamu di sana? Fatin : Saya. Fatin : Helo. Fatin : Tahniah. Fatin : Saya pula mendapat tempat ketiga dalam pertandingan mendeklamasikan sajak di sekolah. Fatin : Jangan bimbang. Fatin : Terima kasih atas nasihat kamu tadi. Panjang jawapan mestilah tidak melebihi 50 patah perkataan. Saya di sini pun sangat merindui kamu. Panduan menjawab soalan: Kata Bantu hendaklah haruslah mestilah perlulah mestilahlah Nilai/ Pengajaran bertanya khabar menghargai kejayaan rajin membaca buku Memberi dorongan rajin berusaha/berlatih Kata Hubung/ Sendi supaya/agar dengan untuk dengan untuk Huraian perhubungan bertambah erat mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dicapai menambahkan ilmu pengetahuan kata-kata semangat untuk mencapai cita-cita mencapai kejayaan Selain itu.

SET 15 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti.disandingkan menjamu selera memberi cendera kenangan Huraian/Keterangan tetamu yang diundang-majlis perkahwinan tempat makan tetamu di atas pelamin – tepung tawar – bergambar pelbagai juadah tetamu yang hadir – tanda kenangan 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 159 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Panduan membina ayat: Watak Lelaki/perempuan Lelaki Pengantin Tetamu Tuan rumah Aktiviti memasak makanan menghias khemah/menyusun kerusi meja diarak.

Derma boleh dikirim terus kepada keluarga kanak-kanak itu Soalan 2: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.3.hari dan tajuk berita 2. 3. Pendahuluan -Tulis nama tempat. Isi-isi penting Jenis penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak itu Nyatakan nama dan umur kanak-kanak itu Tuliskan keadaan hidup keluarganya Nyatakan perbelanjaan perubatan yang diperlukan Minta pertolongan orang ramai untuk menderma 3. Pendahuluan 2. Rangka Karagan: 1. Penutup Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 160 . Bertanya kepada kawan mengenai hadiah hari lahir Isi-isi penting Bercadang untuk membelikan sebuah buku cerita Setuju dengan cadangan itu Tentu rakan gembira mendapat buku cerita yang diminati Berkongsi membeli hadiah 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Tuliskan sebuah berita mengenai seorang kanak-kanak yang ingin meminta bantuan orang ramai untuk menjalani pembedahan penyakitnya. Penutup . Rangka Karagan: 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

- Berjanji untuk membeli hadiah keesokan harinya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang. Namun. Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya. Apabila pulang dari sekolah.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kata bantu hendaklah patut Nilai sabar menghadapi ujian hormat Kata hubung/sendi dengan dengan Huraian menahan perasaan marah dan kecewa keputusan pertandingan yang tidak memihak kepada kita dapat menceritakan perkara sebenar yang berlaku memberi perangsang dan dorongan kepada orang yang kita sayangi kita dapat terus mengejar cita-cita yang diidamkan iaitu menjadi juara mengarang Kita Kita seharusnya hendaklah menunjukkan hendaklah berterus-terang rasa kasih sayang agar untuk Kita mempunyai semangat juang yang tinggi supaya Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 161 .Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.

Panduan menjawab soalan: Watak Lelaki Seorang murid Ahmad Seorang pemuda Dua orang lelaki Aktiviti mengelap tingkap menyapu sampah memasukkan sampah memesin rumput mengecat balai raya Huraian/Keterangan wakil rakyat akan melawat .bantuan kepada mangsa banjir.menggunakan penyapu lidi ke dalam beg plastik .SET 16 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Lihat gambar di bawah dengan teliti. kawasan balai raya . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 162 .dimasukkan ke dalam tong sampah di kawasan belakang balai raya menggunakan berus cat 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.

tarikh penubuhan . Penutup : Pengakuan pelapor.hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG kursus menggunakan internet . Pendahuluan: .Tajuk . anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatankegiatan yang diadakan sepanjang tahun. Pendahuluan tajuk – nama AJK .lawatan dewan bahasa dan pustaka 3.Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa .4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.00 sebulan .Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempat 2.bilangan anggota persatuan . Rangka Karangan: 1.perkembangan memberangsangkan . Sediakan laporan tersebut selengkapnya.tujuan penubuhan Isi-isi Penting tiga tahun ditubuhkan . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1: Sebagai setiausaha Kelab Komputer. tarikh Soalan 2: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Rangka Karangan : 1. Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut. Penutup: Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 163 .keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli atas usaha guru penasihat kelab . Isi-isi penting: Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkan 3. 2.lebih besar dan selesa mendapat sepuluh buah komputer baru .mendapat makmal komputer yang baru .Nama AJK .Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai .

Hani memberanikan diri berjumpa dengan gurunya namun kehampaan yang Hani terima kerana Hani tiada bukti.Hani geram kerana dia tidak dapat membuktikan penipuan kawan karibnya itu.Cikgu Mastura tetap memberi perangsang agar Hani mencuba lagi pada tahun hadapan.Lebih menyedihkan lagi apabila Hani dapati karangan yang memenangi johan pula ialah hasil karangan yang disalin semula oleh kawan karibnya.. Hani bertekad untuk membuktikan dia layak bergelar johan dalam pertandingan mengarang itu.Azam yang kental membuatkan Hani terus mengarang hingga kini.Ibu Hani memujuknya dengan memberikan kata-kata perangsang kepada Hani. Namun.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Hani meluru masuk ke bilik tidurnya dan terus menangis tanpa henti-henti. Apabila pulang dari sekolah.Alangkah hancurnya hati Hani apabila mendapati dia kalah dalam pertandingan mengarang.Hani tidak ada bukti karangannya telah ditiru kerana kertas karangannya telah lama hilang. Panduan menjawab soalan: Watak Kita Kita Kita Kita Kita Kata bantu hendaklah mestilah patut haruslah patut Nilai berdikari rajin menyayangi haiwan tolong-menolong hormat-menghormati Kata hubung/sendi dengan dengan dengan dengan kepada Huraian menguruskan segala keperluan sendiri mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan memelihara haiwan dengan sebaik-baiknya menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan orang yang lebih tua daripada kita Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 164 .Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjaya BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.

Panduan membina ayat: Watak Pak Mat Ali dan bapanya Abang dan Rizal Seorang adik lelaki Aiman Aktiviti membakar bersembahyang raya menyalakan pelita bermain bunga api bersalam-salaman Keterangan lemang untuk hidangan pada hari raya di masjid kampungnya untuk menyerikan rumah pada malam raya di halaman rumah dengan ibu dan bapanya pada pagi raya 1. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 165 . ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.SET 17 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

Pendahuluan Nama tempat dan hari – masa dan tempat sambutan diadakan 2. Menyaksikan pelbagai program/ persembahan – pertandingan perbarisan – kereta berhias.Isi-isi Penting a. Suasana riuh rendah – bendera berwarna-warni – lagu Negaraku – lagu negeri c. Nyatakan pihak yang terlibat Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 166 . Rangka Karangan : 1.3. kamu di minta untuk menulis berita tentang sambutan tersebut. Rangka Karangan : 1. pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga – banyak orang datang b. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Isi-isi Penting a. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan tersebut. pertunjukan gimrama – pameran daripada agensi 3.Penutup -Pukul12.Pada 31 Ogos yang lalu menyaksikan Sambutan Hari Kebangsaan – di Stadium/ di padang Majlis Perbandaran 2.Pendahuluan . Sebagai anggota sidang redaksi majalah sekolah. Tulis berita tersebut selengkapnya. Perasmian dilakukan oleh Menteri Besar – bersalaman dengan para peserta perbarisan d. Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Kamu telah berpeluang menyaksikan sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara yang ke-53 peringkat negeri yang diadakan di tempat kamu.30 tengah hari – sambutan selesai – pulang ke rumah – berasa seronok Soalan 2 Sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan telah diadakan di tempat lahir kamu.

Seribu ringgit yang diterima amat sukar untuk ibu mengumpulnya. Mereka berdua mahu menghulurkan sumbangan ikhlas kepada keluarga Soleha. Acara berjalan dengan lancar 3.Penutup Kesudahan berita dan rumusan BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Indah nian suasana pagi hari raya. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.b. Kanak-kanaklah insan yang paling gembira. lain pula keadaannya bagi keluarga Soleha. Kehidupannya serba kekurangan harus diteruskan demi kehidupan keluarga. Katanya. Namun. Nyatakan acara yang dijalankan d. Semoga Allah memberkati ketulusan hati mereka. . Ibu tidak menyangka sebanyak itu sumbangan mereka kepada keluarga kami. rupa-rupanya membawa sinar kebahagiaan buat Soleha sekeluarga. Setelah menjamah hidangan yang disediakan. Dia amat hiba dan terharu mengenangkan ketulusan hati seorang sahabat ibunya. air matanya membasahi pipimya. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Bagaimana keadaan sambutan c. Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya Kata Bantu Kita mestilah kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran sabar prihatin murah hati bersopan santun bersyukur Kata Hubung apabila seperti dan dengan kerana Huraian menyambut hari raya dalam kekurangan menolong orang susah sanggup menghulurkan wang ringgit meminta diri untuk pulang rezeki yang diperoleh Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 167 . Awal-awal lagi mereka sudah memakai baju raya. Sebelum memakai baju baharu. Puan Fatimah dan suaminya pun minta diri untuk pulang. Dengan penuh rasa sebak dan terharu ibu menggengam sampul surat putih itu. Kunjungan Puan Fatimah dan suaminya. bantuan tersebut bertujuan untuk berkongsi kegembiraan apabila fajar Syawal tiba nanti.

________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 168 . bagi memberi sokongan kepada peserta rumah sukan masing-masing. 1. Panduan membina ayat: Watak Empat orang murid lelaki Semua murid Seorang guru lelaki Seorang murid lelaki Ibu bapa Aktiviti berlumba lari bersorak mencatat mengambil bahagian menyaksikan Keterangan acara sukan tahunan sekolah saya. nama pemenang di garisan penamat.SET 18 BAHAGIAN A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. dalam acara sukan lompat tinggi bergalah acara kejohanan sukan tahunan. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

3. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit ) ( 30 markah ) Soalan 1 Rumah sukan kamu telah menjadi johan sempena sukan tahunan sekolah kamu. Tulis berita tentang sukan tersebut selengkapnya. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Rumah Hijau muncul juara- Sempena Sukan Tahunan Sekolah – semalam 2.Isi-isi Penting a) Diadakan di padang sekolah – ibu bapa, guru-guru hadir, masyarakat setempat – guru besar sekolah berdekatan turut hadir b) Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – ucapan perasmian c) Menurut beliau, sukan dapat wujudkan murid cergas dan cerdas – penting bagi melahirkan warga cemerlang. d) Dimulakan perbarisan lintas hormat – diikuti upacara perasmian yang gilang-gemilang – pelbagai acara olahraga dan padang dijalankan 3.Penutup Pada akhir temasya Rumah Sukan Biru Kedua, Rumah Sukan Merah ketiga – Hafiz Hassan dan Siti Maisarah dari Rumah Hijau dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati

Soalan 2 Setiap tahun semua sekolah dimestikan mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Tulis faedahfaedah bersukan. Rangka Karangan: 1.Pendahuluan Pesta sukan tahunan/Hari Sukan diadakan – aktiviti kegemaran murid-murid. 2.Isi-isi Penting a. Bersukan, badan sihat – mengeluarkan peluh – memperoleh ketenangan
Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

169

b. Menambah kenalan- penglibatan dalam sukan- memupuk perpaduan kaum c. Menaikkan nama sekolah- apabila menang pertandingan – usaha berterusan d. Memanfaatkan masa lapang – tidak bebas bergaul-terhindar daripada gejala negatif Penutup - Aktiviti yang berfaedah- mempelbagaikan aktiviti positif –merebut peluang

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

170

BAHAGIAN C ( Masa yang dicadangkan : 20 minit) ( 20 markah ) Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulisan jawapan kamu dalam satu perenggan. Anak-anakku, Ayuh melangkah segera Mendaki gunung cita-cita Biar lelah, biar merana Biar luka, biar cedera Biar seribu sengsara Biar seribu ranjau menduga Namun jangan sekali-kali mengalah Jika engkau terjatuh Ayuh, segera bangun semula Ayunkan langkah perkasamu Kerana perjalananmu belum selasai Anak-anakku, Liku-liku kehidupan memang pahit Tempuhi keperitan Lalui lorong onak berduri Telanlah agar menjadi penawar Kelak nanti Pasti kau merasai manisnya Panduan menjawab soalan: Menanda wacana Kata Bantu Kita mestilah Selain itu Seterusnya Oleh itu Akhirnya kita sepatutnya kita seharuslah kita dikehendaki kita sewajarnya Nilai / Pengajaran tabah tekal/ kuat semangat gigih berusaha berdikari sabar Kata Hubung untuk bagi dan dengan apabila Huraian menghadapi dugaan dan ranjau kehidupan mengejar kejayaan dalam hidup yang serba mencabar bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan berusaha tanpa putus asa menempuh cabaran hidup

Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan

171

C 3.C 3.B 12.C 39.B 2.C 36.C 34.B 35.B 30.A 35.A 12.C 28.A 3.A 27.B 36.A 13.B 10.B 14.B 19.C 14.D 15.C 28.A 20.B 15.C 39.B 8.D 39.B 20.D 23.D 24.D 10.C 10.A 38.A 12.A 21.C 15.C 25.D 25.B 37.A 8.B 18.C 27.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 172 .A SKEMA JAWAPAN SET 3 1.D 33.D 29.B 17.D 35.D 14.B 31.C 13.A 7.A 29.D 17.A 36.C 28.B 21.B 27.A 22.C 18.SKEMA BAHASA MELAYU PEMAHAMAN SKEMA JAWAPAN SET 1 1.A 2.C 32.D 28.B 31.C 8.C 7.C 24.C 40.B 16.C 38.D 13.D 38.A 9.D 6.B 4.B 11.C 39.B 33.D 22.C 2.A 38.D 24.B 27.C 13.A 7.B 40.A 7.A 16.A 11.B 18.D 22.D 34.A 40.C 25.D 40.D 23.C SKEMA JAWAPAN SET 5 1.D 24.C 38.D SKEMA JAWAPAN SET 8 1.D 27.B 9.A 30.C 6.B 8.D 18.A 26.A 30.D 28.C 5.D 3.C 39.A 31.C 11.D 14.A 8.B 10.A 13.B 37.D 4.B 12.B 25.B 31.A 11.B 33.D 22.A 20.A 29.D 35.B 16.C 32.B 9.D 38.B 30.A 23.C 26.B 2.B 33.C 3.B 5.C 5.C 20.B 9.C 15.B 35.B 30.A 21.C 20.A 19.C 4.A 21.C 17.C 32.C 23.B 26.B 5.B 19.B 19.C 19.C 23.C 40.D 29.A 5.C 12.B 22.B 20.D 34.C 7.D 16.A 24.D SKEMA JAWAPAN SET 7 1.A 27.B 33.A 23.C 33.D 17.D 14.D 18.D 13.D 3.A 26.B 37.A 6.A 15.A 8.A 16.D 26.A 37.D 15.D 35.B 32.B 6.C 10.C 11.D 4.D 31.D 28.C 30.C 8.C 11.A 22.A 29.D 16.B 29.D 7.D 33.D 14.B 25.C 30.C 14.A 35.B 14.C 2.B 32.C 26.B 4.B 17.D 32.A 26.C 10.D 13.A 9.D 3.C 28.A 25.D 25.A 29.D 36.A 38.D 19.B 39.D 34.A 5.B 34.D 34.D 7.C 11.C 40.D 26.A 39.C 9.C 24.B 7.C 18.C 37.C SKEMA JAWAPAN SET 6 1.D 6.A 23.A 19.D 39.D 21.B 36.C 10.C 32.A 4.D 12.A 6.B 27.A 36.C 37.C 37.C 35.B 22.B 16.A 18.D 24.C 28.C 10.C 2.C 16.D 12.B 13.C 6.C 34.A 2.C 40.B 20.D 30.A SKEMA JAWAPAN SET 2 1.B 36.D 9.B 15.D 4.B 12.D 5.A 21.C 8.A 3.D 20.A 21.C 22.D SKEMA JAWAPAN SET 4 1.D 31.D 11.C 31.D 37.B 31.B 40.B 17.A 4.D 17.C 17.D 25.D 9.D 5.B 23.A 2.D 6.D 34.D 36.C 19.D 27.A 18.D 32.A 33.B 24.B 21.D 15.A 29.A 38.

D 8.C 38.B 36.A 13.D 35.B 28.A 35.A 18.D 25.D 14.D 26.D 25.C 8.C 19.A 35.D 30.B 36.D 22.D 24.A 39.D 25.D 8.A 25.A 38.C 27.A 9.C 40.B SKEMA JAWAPAN SET 13 1.C 15.D 17.C 17.D 6.A 18.D 5.B 5.C 36.A 29.A 8.C 21.A 11.B 22.B 35.A SKEMA JAWAPAN SET 11 1.D 5.A 40.C 3.D 40.D 32.B 10.B SKEMA JAWAPAN SET 16 1.D 27.A 10.A 26.C 7.C 15.C 3.C 10.C 25.A 3.B 17.B 24.A 21.C 37.B 11.D 20.C 26.D 4.A 27.B 36.D 31.A 33.A 19.D 22.B 16.B 30.D 16.D SKEMA JAWAPAN SET 10 1.A 39.D 13.B 16.C 3.B 35.D 6.C 19.D 28.D 22.A 21.C 34.A 27.B 24.B 20.A 27.B 35.D 39.D 26.B 29.D 11.A 6.A 39.D 31.C 28.B 16.C 10.B 24.C 11.A 16.A 28.A 8.A 39.B 7.D 37.C 6.D 27.B 10.A 34.A 17.B 19.B 18.B 38.C 34.D 26.D 40.A 2.C 20.B 12.B 3.D 23.C 23.A 40.B 39.A 4.A 30.C 31.C 14.C 13.A 13.A 33.D 16.D 3.B 7.C 25.C SKEMA JAWAPAN SET 14 1.B 39.B 2.D 11.C 34.A 6.B 4.D 2.C 36.D 12.B 30.B 2.B 15.A 35.A 29.D 40.B 22.C 31.B 19.B 38.D 9.B 14.A 37.D 20.D 27.C 33.D 2.B 23.D 9.C 26.C 28.A 23.B 29.D 30.C 9.B 9.A 33.A 38.A 19.B 32.B 8.C 37.D 7.A 15.C 5.C 15.D 32.C 14.D 3.B 14.B 5.B 32.C 15.C 4.C 13.D 13.A 5.A 12.C 9.D 22.C 3.D 32.D 16.C 11.A 21.B 23.A 37.B 34.D 40.B 5.A 9.D 21.A 24.C 19.B 6.C 10.A 20.C 25.B 36.B 15.A 24.D 8.B 33.C 28.A 2.A 14.C 12.B 31.B 4.A 12.C 26.D 21.A 30.B 14.D Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 173 .A 25.D 13.C 27.A 18.B 17.C 18.C 31.A 4.A 7.C 38.C 17.B 11.A 35.C 28.D 40.C 23.A 5.C 37.B SKEMA JAWAPAN SET 12 1.B 38.A 11.D 19.D 30.D 36.B 32.A 12.D 36.C 18.B 32.C 38.C 20.B 6.B 29.B 7.B SKEMA JAWAPAN SET 15 1.A 21.B 26.C 2.A 31.C 7.A 9.A 30.C 33.D 39.C 22.D 10.D 23.C 29.A 37.A 22.SKEMA JAWAPAN SET 9 1.B 14.C 12.B 20.D 34.B 12.B 31.C 17.A 18.C 18.B 13.D 23.C 2.A 34.B 29.D 24.A 15.A 4.A 20.A 28.A 16.C 17.C 4.A 33.C 10.C 8.C 6.C 21.C 33.C 7.C 29.C 37.B 32.D 34.B 24.

C 8.C 13.A 30.B 33.A 40.A 14.B 17.B 37.B 35.D 25.B 10.B 29.C 36.A 12.C 16.B 2.C 6.A 4.B 39.C 30.B 27.A 15.SKEMA JAWAPAN SET 17 1.D 9.C 21.D 18.B 32.D 7.C 10.D 24.D 2.A 23.C 25.D 38.B 24.D 14.B 15.A 28.B 3.D 35.D 22.D 27.D 23.D 31.B 26.B 38.A 39.A 12.D 37.A 8.B SKEMA JAWAPAN SET 18 1.D 5.C 16.B 33.D 19.A 11.D 9.C 36.D 7.B 32.D 11.C 3.D 34.D 13.C 34.A 6.B 17.D 20.B 18.B 21.C 31.A 20.A 5.A 19.D 29.C 22.B 28.D 26.D 4.C 40.C Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 174 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful