A.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.1 Standard Pembelajaran : 1.1.1

Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf

di muika surat satu

KAD HURUF

1

Lembaran 1 (a) Nama ______________________________________________ Kelas ____________________ Tarikh_____________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyambung titik–titik dan warnakan. Arahan murid : Murid dikehendaki menyambung titik–titik dan mewarnakannya. 2 .

3 .1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.1 Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf di muka surat 1 Lembaran 1 (b) Nama ___________________________________________ Kelas _______________________ Tarikh_____________________ Arahan guru : Guru meminta murid mengecam dan mewarnakan huruf yang sama.A.1 Standard Pembelajaran : 1. Arahan murid : Murid dikehendaki mengecam huruf dan mewarnakan huruf yang sama.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk : 1 Standard Kandungan : 1.1. di bawah.A.1 Standard Pembelajaran : 1.1 Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf di muka surat 1 Lembaran 1 (c) Nama ___________________________________________ Kelas ______________________ Tarikh______________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyalin huruf Arahan murid : Murid dikehendaki menyalin huruf di bawah. 4 .

1 Standard Pembelajaran : 2. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :2 Standard Kandungan : 2.1 Hafazan dan Bacaan Surah An Nas Membaca dan menghafaz ayat satu dan ayat dua KAD IMBASAN AYAT 5 .1.A.

B.1 Hafazan dan Bacaan Surah An Nas Membaca dan menghafaz ayat satu dan dua KAD PUZZLE KALIMAH 6 .1.1 Standard Pembelajaran : 2. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :2 Standard Kandungan : 2.

1.B.2 Akidah Rukun Islam Menyebut lima Rukun Islam mengikut urutan KAD IMBASAN MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH KAD KALIMAH MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH 7 . ‘ULUM SYAR’IAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 1 : 1.1 : 1.

2.2 Ibadah Konsep bersuci Menyatakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci KAD GAMBAR tt batu tisu daun 8 air .2 : 2. ’ULUM SYAR’IYAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.B.

2.B.2 Ibadah Konsep bersuci Menyatakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci LEMBARAN KERJA Nama ___________________________________________ Kelas _______________________ Tarikh_____________________ Arahan : Pilih dan warnakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci 9 . ’ULUM SYAR’IYAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.2 : 2.

2 Standard Pembelajaran : 1.2. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.1 Adab dan akhlak Adap terhadap guru Menyatakan adab terhadap guru KAD PERKATAAN ASSALAMUALAIKUM SELAMAT PAGI SELAMAT SEJAHTERA 10 .B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful