A.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.1 Standard Pembelajaran : 1.1.1

Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf

di muika surat satu

KAD HURUF

1

2 .Lembaran 1 (a) Nama ______________________________________________ Kelas ____________________ Tarikh_____________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyambung titik–titik dan warnakan. Arahan murid : Murid dikehendaki menyambung titik–titik dan mewarnakannya.

1 Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf di muka surat 1 Lembaran 1 (b) Nama ___________________________________________ Kelas _______________________ Tarikh_____________________ Arahan guru : Guru meminta murid mengecam dan mewarnakan huruf yang sama.A.1 Standard Pembelajaran : 1. 3 . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :1 Standard Kandungan : 1. Arahan murid : Murid dikehendaki mengecam huruf dan mewarnakan huruf yang sama.1.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk : 1 Standard Kandungan : 1. 4 .A.1 Standard Pembelajaran : 1.1 Tilawah Al-Quran Buku Iqra’ 1 Membunyikan huruf di muka surat 1 Lembaran 1 (c) Nama ___________________________________________ Kelas ______________________ Tarikh______________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyalin huruf Arahan murid : Murid dikehendaki menyalin huruf di bawah. di bawah.1.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :2 Standard Kandungan : 2.1.A.1 Standard Pembelajaran : 2.1 Hafazan dan Bacaan Surah An Nas Membaca dan menghafaz ayat satu dan ayat dua KAD IMBASAN AYAT 5 .

B.1.1 Standard Pembelajaran : 2. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk :2 Standard Kandungan : 2.1 Hafazan dan Bacaan Surah An Nas Membaca dan menghafaz ayat satu dan dua KAD PUZZLE KALIMAH 6 .

1 : 1.2 Akidah Rukun Islam Menyebut lima Rukun Islam mengikut urutan KAD IMBASAN MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH KAD KALIMAH MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH 7 .1.B. ‘ULUM SYAR’IAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 1 : 1.

2 : 2. ’ULUM SYAR’IYAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.B.2 Ibadah Konsep bersuci Menyatakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci KAD GAMBAR tt batu tisu daun 8 air .2.

2 : 2.2.2 Ibadah Konsep bersuci Menyatakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci LEMBARAN KERJA Nama ___________________________________________ Kelas _______________________ Tarikh_____________________ Arahan : Pilih dan warnakan alatan yang boleh digunakan untuk bersuci 9 .B. ’ULUM SYAR’IYAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.

B.1 Adab dan akhlak Adap terhadap guru Menyatakan adab terhadap guru KAD PERKATAAN ASSALAMUALAIKUM SELAMAT PAGI SELAMAT SEJAHTERA 10 .2. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Tajuk :1 Standard Kandungan : 1.2 Standard Pembelajaran : 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.