Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim.000 perkataan atau 100 halaman. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. lebih daripada 20. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. novel perwatakan. Menurut Hashim Awang.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap.Sebenarnya. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. Misalnya. Misalnya. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. perkembangan cerita. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. 2. novel peristiwa. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. novel sosial. Antaranya. 5. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. Ada novel menggunakan watak binatang. sikap dan pendirian watak-wataknya. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Sekiranya kurang 20. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. novel resaman. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. Ciri-Ciri Novel 1. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. novel politik. 3. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. Terdapat dialog watak-watak. novel psikologi. novel alam dan sebagainya. 2 . konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Walau bagaimanapun. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. Tanpa tiga bahagian tersebut. novel sejarah.

Contohnya. 8. mempunyai tema secara langsung. Kedua. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. tema dinyatakan secara langsung. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. banyak masalah. kekecewaan. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Sekiranya novel bertemakan cinta. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. persoalannya mungkin kahwin paksa. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. 3 . Melalui tema akan terhasil persoalan. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Ceritanya lebih kompleks. Tema berbeza dengan persoalan. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. 7.6. ketabahan dan sebagainya. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Cerita dalam novel lebih panjang. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. misalnya. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. masalahnya lebih kompleks. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. masanya lebih lama. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. watak dan peristiwa. Pertama.

Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. Formulanya. E. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. suasana dan persekitaran. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan. Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua.Terdapat dua cara mengesan tema. kisah. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. songsang atau bertindan-tindik. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Ringkasnya. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. 4 . melalui peristiwa. Pertama. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita.M. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. Tanpa peristiwa tidak ada plot.

Watak boleh terdiri daripada manusia. Bahagian penyelesaian. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. benda dan sebagainya. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. Oleh sebab banyak watak. novel atau drama. cerita pun ditamatkan. Kak Nor. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. Manakala Anita. peristiwa. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. Wan Asri. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Bahagian permulaan atau eksposisi. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. 2. Kak Maznah merupakan watak sampingan. baik cerpen. Secara umum. Watak utama menjadi fokus 5 . Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. 3. binatang. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. cakerawala.1. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. Ringkasnya. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. maka jalan ceritanya mengendur. Dan. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita.

tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. Watak bulat. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. kecacatan dan sebagainya. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. aksi. Watak pipih bersifat statik. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. emosi. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit.cerita. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. tindakan dan cara bertindak. corak rambut. Watak pipih. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. pemikiran.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. 1. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. saiz dan bentuk tubuh-badan. dan sebagainya. sifat. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. 1. sikap atau fizikalnya. melalui dialog watak itu sendiri 3. iaitu. Sikap. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. 2. pemikiran. kepercayaan. 2. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. pemikiran.

atau pada waktu yang dicatatkan masanya. zaman pascamoden. petang. kampung dan sebagainya. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. haiwan dan sebagainya. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. malam. zaman penjajah. cara hidup. budaya. zaman akan datang dan sebagainya. zaman moden. masa dan masyarakat dalam cerita. Kadang kala terdapat catatan tarikh. hutan. pendidikan. tengah hari. dalam bangunan. etnik dan sebagainya. tasik. zaman. zaman nabi. sungai. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. hari. Melalui latar. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. bangunan. 7 . Ruang lingkup latar sangat luas. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. merangkumi geografi. minggu. laut. angkasa. Justeru. amalan. Selain itu. darat. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. desa. alam. bulan atau tahun berlaku peristiwa. zaman jahiliah. manusia.

iaitu perulangan perkataan. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. indah dan puitis. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. perlambangan. Diksi ialah berkenaan perkataan. sindiran dan sebagainya. perulangan kata. jenis ayat dan sebagainya. penyusunan ayat (sintaksis). a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. songsang separuh. Contoh. jenis golongan kata. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. simile. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. Kiasan meliputi metafora. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. pendek. 8 . Adakah ayat yang digunakan itu panjang. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. songsang penuh. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. kiasan dan sebagainya. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. personifikasi. dalam susunan biasa. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. pepatah. perulangan baris atau rangkap. Contohnya. Contohnya.

Contohnya. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat).” bisik hatinya. Contohnya.” ujarnya seorang diri. Saya tidak setuju. imbas muka. Di tingkatan tiga.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. kejutan dan dialog. Semasa di tingkatan satu dan dua. imbas kembali dan imbas muka. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. Watak itu juga tidak menggunakan telefon.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. mari kita berjuang!” “Ayuh. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. konflik. “Aku akan tetap mencarimu. Percakapannnya tidak boleh didengari. Contoh ini ialah perulangan ayat. Contoh ini ialah perulangan perkataan. anda telah mempelajari teknik dialog. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. saspens. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. “Aku tetap mencarinya sampai dapat.c) “Saya bantah. pemerian. Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. 9 . klimaks. d) “Ayuh.

sikap dan sebagainya. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. kebersihan. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. kesetiaan. rasional atau semangat bermasyarakat. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. kerajinan.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. keadilan dan kesabaran. Di samping itu. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. seperti bertanggungjawab. kebebasan. kasih-sayang. kesopanan. kegigihan. kesyukuran. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. hemah tinggi. hormat-menghormati. baik hati. keinsafan. Misalnya. belas kasihan. pemikiran watak. kejujuran. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. keberanian. berdikari. Demikian juga dengan pengajaran.

Panjang setiap novel melebihi 20. Misalnya. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman.W. Cerita novel lebih komplek. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab.Novel merupakan karangan cerita yang panjang. Timulak Kapal Perang.000 halaman. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Ciri-Ciri Novel 1. Novel Pahlawan Pasir Salak. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah.W. Misalnya. Birch memang pernah 11 . Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. peristiwa pembunuhan J. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab.000 perkataan. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. bergantung kepada kategori novel tersebut. Ada novel yang menggunakan watak binatang. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Misalnya. Merdeka. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Panjang nove berbeza-beza. Walau siapapun watak yang digunakan. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Contohnya.

3. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. 5. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. persoalannya mungkin kahwin paksa. kekecewaan. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. 6. Sekiranya novel bertemakan cinta. Misalnya tema kemasyarakatan. kemiskinan. latar tempatnya luas. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. banyak watak terlibat. 12 . Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. perjuangan dan sebagainya. politik. cinta.berlaku di Pasir Salak. sikap. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. 4. Terdapat dialog. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. diri. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. 2. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. Tema novel satu sahaja. mempunyai dialog. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. pembahagian bab dan sebagainya. ketabahan dan sebagainya. Novel mempunyai banyak persoalan.

Pertama. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Timulak Kapal Perang. Namun. Kedua. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Justeru. tema tidak langsung. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. atau pemikiran watak. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Lazimnya. Justeru. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Novel Pahlawan Pasir Salak. Setelah peristiwa puncak 13 . Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel.

Watak boleh terdiri daripada manusia. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. saiz tubuh dan sebagainya. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. kepercayaan. benda dan sebagainya. 1. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. pemikiran. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. sikap. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. 14 .melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. binatang. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. sifat dan sikap. dialog.mencapai penyelesaian. sifat. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. melalui dialog watak itu sendiri 3. maka cerita akan mengendur. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. perangai dan sebagainya. 2. tingkah-laku dan sebagainya. iaitu. dan tindakan watak. warna kulit. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. kepercayaan. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. perlakuan.

zaman akan datang dan sebagainya. haiwan dan sebagainya. zaman penjajah. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. 1. zaman. kawasan setinggan. kemajuan dan sebagainya. 2. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. pasar raya dan sebagainya. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. cara watak berpakaian. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. kedai. sungai. zaman pascamoden. peralatan. dalam kereta. hutan. 2. laut. dalam bangunan. zaman moden. darat. Watak jenis ini mempunyai sikap. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. kampung dan sebagainya. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. zaman nabi. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. tepi longkang. angkasa. bangunan. alam.1. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. masa dan masyarakat dalam cerita. tasik. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. Latar tempat mungkin di bandar. Lazimnya. desa. 15 . cara pemikiran. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). manusia. tindakan. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. Misalnya. zaman jahiliah.

tengah hari. petang. perulangan kata. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Menurut Shahnon Ahmad. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. peristiwa. laksana. budaya. Jika tubuh seseorang itu tinggi. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. malam. minggu. penyusunan ayat. maka dibandingkan dengan galah. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. 1. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. 4. bagai. pendidikan. Simile. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. seperti. cara hidup dan sebagainya. bagaikan. 2. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. suasana. Lazimnya. tubuhnya tinggi bagai galah. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. amalan.3. sikap dengan benda-benda lain. kiasan dan sebagainya. seakan-akan. metafora terdiri daripada dua perkataan. umpama. hari. Metafora. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. Contohnya. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. 16 . bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. ibarat dan sebagainya.

Contohnya.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. 3. 17 . Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia.Misalnya. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. iaitu ‘melambai-lambai. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. daun kelapa melambai-lambai. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti.’ Contoh lain. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Oleh itu. Pertama. Yang suka melambai ialah manusia. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. dirasai. difahami dan digunakan oleh manusia. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. kemurungan yang menyerang jiwaku. monolog dalaman atau dialog.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. iaitu ‘menyerang. 1. ungkapan ‘perahu waktu. Personifikasi. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang.

Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. melalui pemerian pengarang. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. hal. monolog dan monolog dalaman. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Lazimnya. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 .Kedua. 113) 2. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. (Timulak Kapal Perang. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan.

Walau bagaimanapun. keinsafan. 19 . setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. hormat-menghormati. kasih-sayang. berdikri. bertanggungjawab. keberanian. kebebasan. kesopanan. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. keadilan dan kesabaran. kejujuran. belas kasihan. atau melalui sikap dan perlakuan watak. kesetiaan.melalui peristiwa yang berlaku. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. iaitu kerajinan. kebersihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful