Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

novel alam dan sebagainya. Ciri-Ciri Novel 1. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. 3. Ada novel menggunakan watak binatang.000 perkataan atau 100 halaman. Tanpa tiga bahagian tersebut. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. Walau bagaimanapun. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. novel sosial. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. novel politik. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. 2 . Menurut Hashim Awang. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. perkembangan cerita. novel resaman. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. Misalnya. sikap dan pendirian watak-wataknya. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. Misalnya. Terdapat dialog watak-watak.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap.Sebenarnya. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. Sekiranya kurang 20. novel perwatakan. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. lebih daripada 20. novel peristiwa. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. novel sejarah. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. Antaranya. 2. novel psikologi. 5.

Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. mempunyai tema secara langsung. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. persoalannya mungkin kahwin paksa. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. Ceritanya lebih kompleks. misalnya. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. banyak masalah. 3 . Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. watak dan peristiwa. tema dinyatakan secara langsung. Contohnya. Kedua. Pertama. kekecewaan. Cerita dalam novel lebih panjang. ketabahan dan sebagainya. Tema berbeza dengan persoalan. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. masanya lebih lama. Sekiranya novel bertemakan cinta. 7. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin.6. Melalui tema akan terhasil persoalan. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. masalahnya lebih kompleks. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. 8. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang.

Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. E. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. Formulanya. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. 4 .Terdapat dua cara mengesan tema. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. songsang atau bertindan-tindik. kisah. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan.M. melalui peristiwa. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. suasana dan persekitaran. Pertama. Ringkasnya. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa.

Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Watak boleh terdiri daripada manusia. Secara umum. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. peristiwa. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Manakala Anita. Bahagian permulaan atau eksposisi. novel atau drama. benda dan sebagainya. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita. cerita pun ditamatkan.1. Bahagian penyelesaian. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. cakerawala. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. binatang. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Kak Maznah merupakan watak sampingan. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. maka jalan ceritanya mengendur. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Wan Asri. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Kak Nor. 3. Watak utama menjadi fokus 5 . baik cerpen. Ringkasnya. Dan. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. 2. Oleh sebab banyak watak.

kecacatan dan sebagainya. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. saiz dan bentuk tubuh-badan. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . sifat. pemikiran. emosi. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. dan sebagainya. Watak pipih bersifat statik. Sikap. Watak bulat. iaitu. 1. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara.cerita. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. corak rambut. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. pemikiran. sikap atau fizikalnya. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. 2. 1. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. melalui dialog watak itu sendiri 3. pemikiran. aksi. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. Watak pipih. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. 2. kepercayaan. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. tindakan dan cara bertindak. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang.

watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. masa dan masyarakat dalam cerita. bulan atau tahun berlaku peristiwa.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. Melalui latar. zaman jahiliah. merangkumi geografi. amalan. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. bangunan. zaman moden. hutan. sungai. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. Selain itu. hari. zaman penjajah. tasik. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. pendidikan. Kadang kala terdapat catatan tarikh. dalam bangunan. tengah hari. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. Justeru. laut. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. zaman pascamoden. desa. budaya. alam. kampung dan sebagainya. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. darat. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. zaman akan datang dan sebagainya. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. zaman. etnik dan sebagainya. Ruang lingkup latar sangat luas. cara hidup. manusia. angkasa. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. haiwan dan sebagainya. petang. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. zaman nabi. 7 . malam. minggu. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita.

Kiasan meliputi metafora. Contohnya. pepatah. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. perlambangan. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. 8 . Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. dalam susunan biasa. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. perulangan kata. Diksi ialah berkenaan perkataan. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. simile. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. jenis golongan kata. sindiran dan sebagainya. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). iaitu perulangan perkataan. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. jenis ayat dan sebagainya. penyusunan ayat (sintaksis). Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. Contohnya. Contoh. pendek. songsang separuh. indah dan puitis. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. kiasan dan sebagainya. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. perulangan baris atau rangkap. songsang penuh. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. personifikasi.

Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Percakapannnya tidak boleh didengari. anda telah mempelajari teknik dialog. Semasa di tingkatan satu dan dua. “Aku tetap mencarinya sampai dapat. Contohnya. 9 . kejutan dan dialog. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. mari kita berjuang!” “Ayuh. saspens. Contohnya. Contoh ini ialah perulangan ayat. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). konflik. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. d) “Ayuh. imbas kembali dan imbas muka.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan.” ujarnya seorang diri. pemerian. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. Saya tidak setuju.c) “Saya bantah. Contoh ini ialah perulangan perkataan. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. Di tingkatan tiga. “Aku akan tetap mencarimu. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. Watak itu juga tidak menggunakan telefon.” bisik hatinya. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. klimaks. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. imbas muka.

kejujuran. kerajinan. kesopanan. keinsafan. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. berdikari. hemah tinggi. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. keadilan dan kesabaran. belas kasihan. Di samping itu. seperti bertanggungjawab. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. kebersihan. kebebasan. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. kesyukuran. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. Demikian juga dengan pengajaran. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. kasih-sayang. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. keberanian.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. rasional atau semangat bermasyarakat. Misalnya. sikap dan sebagainya. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. baik hati. kegigihan. kesetiaan. pemikiran watak. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . hormat-menghormati.

Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. peristiwa pembunuhan J. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara.W. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Misalnya. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim.W. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Birch memang pernah 11 .000 perkataan. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Contohnya.000 halaman. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. bergantung kepada kategori novel tersebut. Panjang setiap novel melebihi 20. Ciri-Ciri Novel 1. Panjang nove berbeza-beza. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Novel Pahlawan Pasir Salak. Walau siapapun watak yang digunakan. Misalnya. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Misalnya. Cerita novel lebih komplek. Merdeka. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Timulak Kapal Perang.Novel merupakan karangan cerita yang panjang.

ketabahan dan sebagainya. 5. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. latar tempatnya luas. Novel mempunyai banyak persoalan. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. kekecewaan. banyak watak terlibat. mempunyai dialog. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. politik. sikap. diri. kemiskinan. 4. Tema novel satu sahaja.berlaku di Pasir Salak. 2. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. perjuangan dan sebagainya. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. 3. pembahagian bab dan sebagainya. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. 12 . Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. Misalnya tema kemasyarakatan. persoalannya mungkin kahwin paksa. cinta. 6. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. Terdapat dialog. Sekiranya novel bertemakan cinta. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar.

Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. tema tidak langsung. Justeru. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Timulak Kapal Perang. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Lazimnya. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Novel Pahlawan Pasir Salak. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Kedua. Justeru. Setelah peristiwa puncak 13 . Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Namun. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Pertama. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. atau pemikiran watak. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua.

sifat dan sikap. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. sifat. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian.mencapai penyelesaian. 1.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. binatang. kepercayaan. iaitu. perangai dan sebagainya. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. kepercayaan. benda dan sebagainya. dan tindakan watak. perlakuan. dialog. sikap. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. 2. warna kulit. Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. saiz tubuh dan sebagainya. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. pemikiran. tingkah-laku dan sebagainya. Watak boleh terdiri daripada manusia. melalui dialog watak itu sendiri 3. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. 14 . maka cerita akan mengendur. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia.

1. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. Watak jenis ini mempunyai sikap. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. zaman. zaman akan datang dan sebagainya. haiwan dan sebagainya. Lazimnya. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. cara pemikiran. alam. Latar tempat mungkin di bandar. Misalnya. kawasan setinggan. 15 . tasik. hutan. bangunan. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. darat. 1. dalam bangunan. zaman penjajah. zaman nabi. kampung dan sebagainya. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. laut. 2. zaman moden. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. zaman jahiliah. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. desa. manusia. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). kemajuan dan sebagainya. masa dan masyarakat dalam cerita. tindakan. kedai. dalam kereta. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. tepi longkang. pasar raya dan sebagainya. 2. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. zaman pascamoden. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. peralatan. cara watak berpakaian. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. angkasa. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. sungai.

peristiwa. kiasan dan sebagainya. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. penyusunan ayat. maka dibandingkan dengan galah. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. suasana. budaya. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. 16 . metafora terdiri daripada dua perkataan. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. pendidikan. bagaikan. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. ibarat dan sebagainya. seakan-akan. sikap dengan benda-benda lain. Metafora. cara hidup dan sebagainya. hari. minggu. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. Lazimnya. 1. bagai. seperti. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. tengah hari. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. umpama. Menurut Shahnon Ahmad. tubuhnya tinggi bagai galah. amalan. 4. Jika tubuh seseorang itu tinggi. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. Simile. 2. petang. laksana. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. Contohnya. malam. perulangan kata. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile.3. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran.

Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. 1. Oleh itu.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. ungkapan ‘perahu waktu. monolog dalaman atau dialog. difahami dan digunakan oleh manusia.Misalnya. daun kelapa melambai-lambai. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. iaitu ‘menyerang.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia.’ Contoh lain. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. 17 . kemurungan yang menyerang jiwaku. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. Personifikasi. Pertama. Contohnya. 3. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. dirasai. Yang suka melambai ialah manusia. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. iaitu ‘melambai-lambai. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau.

113) 2. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. hal. monolog dan monolog dalaman. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. melalui pemerian pengarang. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. Lazimnya. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog.Kedua. (Timulak Kapal Perang. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya.

bertanggungjawab. hormat-menghormati. keadilan dan kesabaran. kebebasan. kebersihan. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. iaitu kerajinan. atau melalui sikap dan perlakuan watak. keinsafan. kesopanan. Walau bagaimanapun. kesetiaan. kejujuran. belas kasihan. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan.melalui peristiwa yang berlaku. berdikri. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. kasih-sayang. keberanian. 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful