P. 1
Novel

Novel

|Views: 89|Likes:
Published by hairi65

More info:

Published by: hairi65 on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. novel perwatakan. Tanpa tiga bahagian tersebut.000 perkataan atau 100 halaman. perkembangan cerita. Ciri-Ciri Novel 1. Terdapat dialog watak-watak. novel politik. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. Misalnya. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. novel resaman. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. novel peristiwa. novel sejarah. Antaranya. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. Ada novel menggunakan watak binatang. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. novel alam dan sebagainya. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. Misalnya. 3. 2. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. novel sosial. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. lebih daripada 20. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. novel psikologi.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. Walau bagaimanapun. Sekiranya kurang 20. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. sikap dan pendirian watak-wataknya. Menurut Hashim Awang. 5. 2 .Sebenarnya.

Contohnya. kekecewaan. 8. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. misalnya. Sekiranya novel bertemakan cinta. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. Ceritanya lebih kompleks. 7. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. mempunyai tema secara langsung. watak dan peristiwa.6. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. masanya lebih lama. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. banyak masalah. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. tema dinyatakan secara langsung. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. Melalui tema akan terhasil persoalan. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. ketabahan dan sebagainya. persoalannya mungkin kahwin paksa. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Kedua. Cerita dalam novel lebih panjang. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. 3 . Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Pertama. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Tema berbeza dengan persoalan. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. masalahnya lebih kompleks. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu.

Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. E. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. melalui peristiwa. songsang atau bertindan-tindik.M. 4 . Formulanya. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan.Terdapat dua cara mengesan tema. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. kisah. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. Ringkasnya. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. suasana dan persekitaran. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Pertama. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama.

cerita pun ditamatkan. Wan Asri. maka jalan ceritanya mengendur. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. Kak Nor. Secara umum. binatang. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Oleh sebab banyak watak. Ringkasnya. baik cerpen. peristiwa. Watak boleh terdiri daripada manusia. benda dan sebagainya.1. Bahagian penyelesaian. Dan. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. 2. Bahagian permulaan atau eksposisi. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. novel atau drama. 3. Kak Maznah merupakan watak sampingan. Manakala Anita. cakerawala. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Watak utama menjadi fokus 5 . Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka.

1. pemikiran. melalui dialog watak itu sendiri 3. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. 2. iaitu. pemikiran. dan sebagainya. 2.cerita. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. kepercayaan. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. emosi. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. pemikiran. 1. saiz dan bentuk tubuh-badan. sifat. tindakan dan cara bertindak. Watak bulat. kecacatan dan sebagainya. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. aksi. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. corak rambut. Watak pipih. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. Sikap. Watak pipih bersifat statik. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. sikap atau fizikalnya. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat.

malam. zaman jahiliah. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. 7 . Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. angkasa. laut. hari. haiwan dan sebagainya. cara hidup. zaman penjajah. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. manusia. sungai. Ruang lingkup latar sangat luas. masa dan masyarakat dalam cerita. zaman pascamoden. Justeru. tasik. bulan atau tahun berlaku peristiwa. desa. zaman akan datang dan sebagainya. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. zaman nabi. minggu. kampung dan sebagainya. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. petang. Selain itu. Kadang kala terdapat catatan tarikh. etnik dan sebagainya. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. dalam bangunan. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. zaman moden. Melalui latar. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. darat. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. pendidikan. zaman. tengah hari. merangkumi geografi. hutan. budaya. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. alam. bangunan. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. amalan.

songsang separuh.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. songsang penuh. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. jenis golongan kata. simile. Contohnya. jenis ayat dan sebagainya. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. 8 . Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. personifikasi. sindiran dan sebagainya. dalam susunan biasa. iaitu perulangan perkataan. Diksi ialah berkenaan perkataan. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. Contohnya. perulangan baris atau rangkap. perlambangan. kiasan dan sebagainya. indah dan puitis. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. Kiasan meliputi metafora. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. Contoh. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. pepatah. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. perulangan kata. pendek. penyusunan ayat (sintaksis). Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa.

Watak itu juga tidak menggunakan telefon. saspens. Saya tidak setuju. kejutan dan dialog.” bisik hatinya. Percakapannnya tidak boleh didengari. “Aku tetap mencarinya sampai dapat.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. “Aku akan tetap mencarimu. Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. imbas muka. 9 . Contohnya. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri.c) “Saya bantah. Semasa di tingkatan satu dan dua. anda telah mempelajari teknik dialog. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. pemerian. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. mari kita berjuang!” “Ayuh. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). klimaks. Di tingkatan tiga. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. Contoh ini ialah perulangan ayat. konflik. d) “Ayuh.” ujarnya seorang diri. imbas kembali dan imbas muka. Contohnya. Contoh ini ialah perulangan perkataan.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita.

kerajinan. Demikian juga dengan pengajaran. belas kasihan. kesetiaan. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. kebebasan. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. berdikari. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. keadilan dan kesabaran. kebersihan. sikap dan sebagainya.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. Di samping itu. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. Misalnya. baik hati. pemikiran watak. hormat-menghormati. keinsafan. kejujuran. kesopanan. kegigihan. kesyukuran. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. hemah tinggi. rasional atau semangat bermasyarakat. kasih-sayang. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. keberanian. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. seperti bertanggungjawab. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan.

Misalnya. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. bergantung kepada kategori novel tersebut. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Ciri-Ciri Novel 1.W. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. Panjang nove berbeza-beza.000 perkataan. peristiwa pembunuhan J. Walau siapapun watak yang digunakan. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Birch memang pernah 11 .000 halaman. Merdeka. Misalnya. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Timulak Kapal Perang. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Misalnya. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Contohnya. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. meliputi masa yang panjang dan banyak watak.W.Novel merupakan karangan cerita yang panjang. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. Novel Pahlawan Pasir Salak. Panjang setiap novel melebihi 20. Cerita novel lebih komplek. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab.

Sekiranya novel bertemakan cinta. 12 .berlaku di Pasir Salak. 2. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. 5. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. persoalannya mungkin kahwin paksa. kemiskinan. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. Novel mempunyai banyak persoalan. Terdapat dialog. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. politik. latar tempatnya luas. sikap. banyak watak terlibat. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. 6. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. Tema novel satu sahaja. Misalnya tema kemasyarakatan. cinta. diri. 4. mempunyai dialog. perjuangan dan sebagainya. 3. pembahagian bab dan sebagainya. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. kekecewaan. ketabahan dan sebagainya. Dalam novel mempunyai banyak persoalan.

Tema dapat dikesan melalui perlakuan. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Novel Pahlawan Pasir Salak. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Justeru. atau pemikiran watak. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Timulak Kapal Perang. Lazimnya. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Kedua. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Namun. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Justeru. Pertama. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Setelah peristiwa puncak 13 . tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. tema tidak langsung. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga.

Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. melalui dialog watak itu sendiri 3. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. saiz tubuh dan sebagainya. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. perangai dan sebagainya. Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. pemikiran. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. warna kulit. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. binatang. kepercayaan. iaitu. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. 2. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. sifat dan sikap. perlakuan. dialog. sifat. maka cerita akan mengendur. kepercayaan. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. tingkah-laku dan sebagainya.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. sikap. Watak boleh terdiri daripada manusia.mencapai penyelesaian. benda dan sebagainya. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. 14 . dan tindakan watak. 1. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman.

kawasan setinggan. dalam bangunan. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. 15 . Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. kampung dan sebagainya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Watak jenis ini mempunyai sikap. sungai. tepi longkang. manusia. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. Lazimnya. haiwan dan sebagainya. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. masa dan masyarakat dalam cerita. alam. bangunan. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. desa. Latar tempat mungkin di bandar. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. hutan. dalam kereta. tasik. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. zaman penjajah. pasar raya dan sebagainya. darat. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). peralatan. 2. cara pemikiran. zaman nabi. 1. 2. zaman moden. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. cara watak berpakaian. zaman. angkasa. Misalnya. tindakan. kedai. zaman akan datang dan sebagainya. zaman pascamoden. zaman jahiliah. laut. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. kemajuan dan sebagainya. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa.1.

umpama. peristiwa. Lazimnya. Contohnya. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. Simile.3. 4. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. pendidikan. tubuhnya tinggi bagai galah. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. Menurut Shahnon Ahmad. minggu. laksana. hari. sikap dengan benda-benda lain. metafora terdiri daripada dua perkataan. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. bagaikan. perulangan kata. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. seperti. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Jika tubuh seseorang itu tinggi. malam. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Kadang kala terdapat catatan tarikh. seakan-akan. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. 1. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. suasana. budaya. bagai. maka dibandingkan dengan galah. amalan. kiasan dan sebagainya. Metafora. cara hidup dan sebagainya. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. ibarat dan sebagainya. penyusunan ayat. tengah hari. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. 16 . petang. 2.

iaitu ‘menyerang. Oleh itu. ungkapan ‘perahu waktu. kemurungan yang menyerang jiwaku. difahami dan digunakan oleh manusia. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. 1. dirasai. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. Pertama.’ Contoh lain. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. 17 . Personifikasi.Misalnya.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. Contohnya. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. monolog dalaman atau dialog. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. iaitu ‘melambai-lambai. 3. Yang suka melambai ialah manusia. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. daun kelapa melambai-lambai. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog.

Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Lazimnya. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. monolog dan monolog dalaman. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan.Kedua. melalui pemerian pengarang. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. 113) 2. (Timulak Kapal Perang. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. hal. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian.

kebebasan. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. iaitu kerajinan. kebersihan. Walau bagaimanapun. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. keberanian. kesopanan. keadilan dan kesabaran. kasih-sayang. hormat-menghormati. berdikri.melalui peristiwa yang berlaku. atau melalui sikap dan perlakuan watak. 19 . bertanggungjawab. kejujuran. kesetiaan. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. keinsafan. belas kasihan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->