Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. novel sejarah. Misalnya. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. sikap dan pendirian watak-wataknya. Antaranya. novel politik. Walau bagaimanapun. Terdapat dialog watak-watak. perkembangan cerita. lebih daripada 20. Sekiranya kurang 20. Menurut Hashim Awang. Ciri-Ciri Novel 1. 5. Ada novel menggunakan watak binatang. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. novel resaman. Misalnya.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. Tanpa tiga bahagian tersebut. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. 3.000 perkataan atau 100 halaman. novel peristiwa. 2 . 2. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. novel sosial. novel perwatakan.Sebenarnya. novel alam dan sebagainya. novel psikologi.

Sekiranya novel bertemakan cinta. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. Cerita dalam novel lebih panjang. watak dan peristiwa. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel.6. 7. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. Ceritanya lebih kompleks. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. 8. ketabahan dan sebagainya. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. tema dinyatakan secara langsung. Tema berbeza dengan persoalan. persoalannya mungkin kahwin paksa. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. Contohnya. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. masalahnya lebih kompleks. misalnya. banyak masalah. mempunyai tema secara langsung. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. 3 . Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Kedua. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Melalui tema akan terhasil persoalan. kekecewaan. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. Pertama. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. masanya lebih lama. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema.

Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Formulanya. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza.Terdapat dua cara mengesan tema. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. E.M. suasana dan persekitaran. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. Pertama. songsang atau bertindan-tindik. melalui peristiwa. 4 . kisah. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Ringkasnya. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil.

watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita.1. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. cakerawala. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. 3. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. Bahagian permulaan atau eksposisi. Watak utama menjadi fokus 5 . novel atau drama. Wan Asri. Kak Nor. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. benda dan sebagainya. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. binatang. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Dan. Oleh sebab banyak watak. Watak boleh terdiri daripada manusia. peristiwa. Ringkasnya. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Manakala Anita. 2. baik cerpen. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Kak Maznah merupakan watak sampingan. Secara umum. Bahagian penyelesaian. maka jalan ceritanya mengendur. cerita pun ditamatkan.

Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. dan sebagainya. 2. 1. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. 2. kecacatan dan sebagainya. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. Sikap. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. Watak pipih. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . Watak pipih bersifat statik. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. aksi. pemikiran. saiz dan bentuk tubuh-badan.cerita. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. pemikiran. melalui dialog watak itu sendiri 3. emosi. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. corak rambut. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. tindakan dan cara bertindak. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. 1. sikap atau fizikalnya. kepercayaan. sifat. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. pemikiran.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. iaitu. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. Watak bulat.

cara hidup. manusia. malam. petang. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. tasik. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. dalam bangunan. desa. pendidikan. Selain itu. Justeru. 7 . atau pada waktu yang dicatatkan masanya. masa dan masyarakat dalam cerita. zaman akan datang dan sebagainya. zaman moden. alam. angkasa. budaya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Ruang lingkup latar sangat luas. hari. zaman pascamoden. bangunan. kampung dan sebagainya. merangkumi geografi. sungai. zaman. bulan atau tahun berlaku peristiwa. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. darat. amalan. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. zaman jahiliah. etnik dan sebagainya. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. zaman nabi. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. minggu. tengah hari. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. zaman penjajah.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. Kadang kala terdapat catatan tarikh. haiwan dan sebagainya. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. hutan. Melalui latar. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. laut.

sindiran dan sebagainya. jenis golongan kata.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). Contohnya. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. songsang separuh. indah dan puitis. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. kiasan dan sebagainya. pepatah. perlambangan. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. iaitu perulangan perkataan. jenis ayat dan sebagainya. Kiasan meliputi metafora. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. songsang penuh. 8 . pendek. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. penyusunan ayat (sintaksis). Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Diksi ialah berkenaan perkataan. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. Contoh. simile. personifikasi. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. dalam susunan biasa. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. perulangan kata. Contohnya. perulangan baris atau rangkap.

Percakapannya boleh didengari oleh orang lain.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. imbas kembali dan imbas muka. pemerian. 9 . Semasa di tingkatan satu dan dua.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). Contoh ini ialah perulangan ayat. Watak itu juga tidak menggunakan telefon. “Aku tetap mencarinya sampai dapat.c) “Saya bantah.” ujarnya seorang diri. Contohnya. Contohnya. “Aku akan tetap mencarimu. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. Percakapannnya tidak boleh didengari. klimaks. Di tingkatan tiga. Contoh ini ialah perulangan perkataan. mari kita berjuang!” “Ayuh. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. saspens.” bisik hatinya. kejutan dan dialog. konflik. anda telah mempelajari teknik dialog. Saya tidak setuju. imbas muka. d) “Ayuh.

hemah tinggi. kerajinan. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. Demikian juga dengan pengajaran. keadilan dan kesabaran. Misalnya. baik hati. Di samping itu. seperti bertanggungjawab. kesetiaan. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . belas kasihan. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. kebersihan. keberanian. kebebasan. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. kejujuran. pemikiran watak. kasih-sayang. berdikari. kegigihan. rasional atau semangat bermasyarakat. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. hormat-menghormati. keinsafan. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. kesyukuran. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. sikap dan sebagainya. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. kesopanan.

Novel Pahlawan Pasir Salak. Contohnya. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Walau siapapun watak yang digunakan. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Timulak Kapal Perang.W. Misalnya. Cerita novel lebih komplek. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Misalnya. Merdeka. Panjang setiap novel melebihi 20.Novel merupakan karangan cerita yang panjang.000 perkataan. peristiwa pembunuhan J. bergantung kepada kategori novel tersebut. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Panjang nove berbeza-beza. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya.W. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim.000 halaman. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Ciri-Ciri Novel 1. Birch memang pernah 11 . Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. Misalnya.

12 . Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. sikap. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. pembahagian bab dan sebagainya. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. latar tempatnya luas. ketabahan dan sebagainya. 6. persoalannya mungkin kahwin paksa. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. 3. diri. mempunyai dialog. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. 5. banyak watak terlibat. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. kekecewaan. Terdapat dialog.berlaku di Pasir Salak. politik. Novel mempunyai banyak persoalan. cinta. 4. 2. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. Misalnya tema kemasyarakatan. Sekiranya novel bertemakan cinta. Tema novel satu sahaja. kemiskinan. perjuangan dan sebagainya. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut.

Novel Pahlawan Pasir Salak. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Lazimnya. tema tidak langsung. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. Namun.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Setelah peristiwa puncak 13 . Justeru. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. atau pemikiran watak. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Pertama. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Kedua. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Timulak Kapal Perang. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Justeru. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks.

Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. dan tindakan watak. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. benda dan sebagainya. 1. kepercayaan. warna kulit. binatang. perangai dan sebagainya.mencapai penyelesaian. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. dialog. kepercayaan. perlakuan. melalui dialog watak itu sendiri 3. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. iaitu. sifat. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. 14 . Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. tingkah-laku dan sebagainya. Watak boleh terdiri daripada manusia. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. maka cerita akan mengendur. sikap. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. 2. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. saiz tubuh dan sebagainya. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. sifat dan sikap. pemikiran.

Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. zaman akan datang dan sebagainya. kemajuan dan sebagainya. Lazimnya. tindakan. Watak jenis ini mempunyai sikap. kawasan setinggan. laut. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. alam. cara watak berpakaian. peralatan. masa dan masyarakat dalam cerita. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. cara pemikiran. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. haiwan dan sebagainya. 2. Misalnya. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). dalam kereta. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. angkasa. zaman jahiliah. dalam bangunan. kedai. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. manusia. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. tepi longkang. zaman nabi. zaman moden. bangunan. 1. kampung dan sebagainya.1. darat. 2. 15 . Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. sungai. Latar tempat mungkin di bandar. zaman penjajah. tasik. pasar raya dan sebagainya. hutan. zaman pascamoden. zaman. desa. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel.

Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. sikap dengan benda-benda lain. suasana. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. budaya. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. amalan. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. hari. laksana. kiasan dan sebagainya. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. 4. seperti. maka dibandingkan dengan galah. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. seakan-akan. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. pendidikan. minggu. bagaikan. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. Menurut Shahnon Ahmad. 16 . Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. umpama. Contohnya. malam. cara hidup dan sebagainya. peristiwa. metafora terdiri daripada dua perkataan. tengah hari. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran.3. Metafora. perulangan kata. petang. penyusunan ayat. bagai. 2. 1. Simile. Jika tubuh seseorang itu tinggi. tubuhnya tinggi bagai galah. Kadang kala terdapat catatan tarikh. ibarat dan sebagainya. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. Lazimnya. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan.

iaitu ‘menyerang. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Contohnya. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. Oleh itu. 3.’ Contoh lain. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. Personifikasi. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. daun kelapa melambai-lambai. Pertama. Yang suka melambai ialah manusia. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. ungkapan ‘perahu waktu. iaitu ‘melambai-lambai. kemurungan yang menyerang jiwaku. difahami dan digunakan oleh manusia. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog.Misalnya. monolog dalaman atau dialog. dirasai. 17 . Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. 1. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti.

hal. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Lazimnya. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri.Kedua. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. melalui pemerian pengarang. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. monolog dan monolog dalaman. (Timulak Kapal Perang. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. 113) 2. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat.

belas kasihan. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. 19 . atau melalui sikap dan perlakuan watak. kasih-sayang. kesetiaan. kejujuran. bertanggungjawab. kebebasan. keberanian. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. hormat-menghormati. iaitu kerajinan. kebersihan. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. kesopanan. Walau bagaimanapun. keinsafan. berdikri. keadilan dan kesabaran.melalui peristiwa yang berlaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful