Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

Walau bagaimanapun. Ciri-Ciri Novel 1. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Misalnya. novel sejarah. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. sikap dan pendirian watak-wataknya. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. 5. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. Sekiranya kurang 20. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. Misalnya. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. 2 . Terdapat dialog watak-watak. 2. novel psikologi. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. novel politik. Tanpa tiga bahagian tersebut. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. novel peristiwa.Sebenarnya. Antaranya. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. novel resaman. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. novel perwatakan.000 perkataan atau 100 halaman. perkembangan cerita. Ada novel menggunakan watak binatang. novel sosial. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. lebih daripada 20. Menurut Hashim Awang. 3.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. novel alam dan sebagainya.

Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Melalui tema akan terhasil persoalan. mempunyai tema secara langsung. kekecewaan. Cerita dalam novel lebih panjang. tema dinyatakan secara langsung. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Contohnya. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Tema berbeza dengan persoalan. ketabahan dan sebagainya. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. masanya lebih lama. 8. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Pertama. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. 7. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Kedua. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. misalnya. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. banyak masalah. masalahnya lebih kompleks. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Sekiranya novel bertemakan cinta.6. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. 3 . watak dan peristiwa. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. persoalannya mungkin kahwin paksa. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ceritanya lebih kompleks.

Ringkasnya. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan. E. Formulanya. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. 4 . Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. kisah. suasana dan persekitaran. songsang atau bertindan-tindik. melalui peristiwa. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Pertama. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa.Terdapat dua cara mengesan tema. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa.M.

cakerawala. Watak boleh terdiri daripada manusia. baik cerpen. peristiwa. Secara umum. Oleh sebab banyak watak. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. 3. Bahagian penyelesaian. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita. maka jalan ceritanya mengendur. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. benda dan sebagainya. Bahagian permulaan atau eksposisi. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. novel atau drama. cerita pun ditamatkan. Dan. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. Wan Asri. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Ringkasnya. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. binatang. Manakala Anita. 2. Watak utama menjadi fokus 5 . Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. Kak Maznah merupakan watak sampingan. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Kak Nor. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka.1.

iaitu. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. percakapan dan tindakan watak berkenaan. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. saiz dan bentuk tubuh-badan. pemikiran. dan sebagainya. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. pemikiran. tindakan dan cara bertindak.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. 2. kecacatan dan sebagainya. corak rambut. Watak pipih bersifat statik. sikap atau fizikalnya. kepercayaan. 1. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. 1. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya.cerita. Watak pipih. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. Watak bulat. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. Sikap. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. aksi. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. sifat. 2. pemikiran. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. melalui dialog watak itu sendiri 3. emosi.

Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. bulan atau tahun berlaku peristiwa. malam. dalam bangunan.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. pendidikan. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. Selain itu. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. zaman nabi. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Justeru. desa. amalan. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. zaman jahiliah. alam. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. 7 . etnik dan sebagainya. tasik. masa dan masyarakat dalam cerita. cara hidup. sungai. bangunan. Ruang lingkup latar sangat luas. kampung dan sebagainya. minggu. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. hari. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. manusia. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. budaya. zaman akan datang dan sebagainya. angkasa. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. haiwan dan sebagainya. merangkumi geografi. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. darat. zaman pascamoden. petang. zaman. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. zaman penjajah. laut. Melalui latar. hutan. tengah hari. zaman moden.

Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. songsang separuh.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). pendek. perulangan baris atau rangkap. iaitu perulangan perkataan. perulangan kata. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Contohnya. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. Kiasan meliputi metafora. Diksi ialah berkenaan perkataan. indah dan puitis. jenis golongan kata. Contohnya. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. simile. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. songsang penuh. pepatah. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. penyusunan ayat (sintaksis). perlambangan. dalam susunan biasa. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. 8 . Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. sindiran dan sebagainya. Contoh. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. personifikasi. jenis ayat dan sebagainya. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. kiasan dan sebagainya.

Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. pemerian. Contoh ini ialah perulangan ayat. Contohnya. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali.” ujarnya seorang diri. “Aku akan tetap mencarimu. mari kita berjuang!” “Ayuh. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. Contoh ini ialah perulangan perkataan. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri.c) “Saya bantah. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. “Aku tetap mencarinya sampai dapat. Di tingkatan tiga. Contohnya. saspens. Saya tidak setuju. Watak itu juga tidak menggunakan telefon. Percakapannnya tidak boleh didengari. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). klimaks.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. 9 . imbas kembali dan imbas muka.” bisik hatinya. konflik. Semasa di tingkatan satu dan dua.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. imbas muka. anda telah mempelajari teknik dialog. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. kejutan dan dialog. d) “Ayuh. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri.

Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. kasih-sayang. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. hemah tinggi. Demikian juga dengan pengajaran. Di samping itu. kebebasan. keinsafan. kesopanan. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. kesyukuran. sikap dan sebagainya. kesetiaan. seperti bertanggungjawab. kejujuran. pemikiran watak. keberanian. hormat-menghormati. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Misalnya.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. kebersihan. belas kasihan. kegigihan. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. keadilan dan kesabaran. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. baik hati. kerajinan. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . berdikari. rasional atau semangat bermasyarakat.

Novel merupakan karangan cerita yang panjang. bergantung kepada kategori novel tersebut. Misalnya.W. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah.W. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Ciri-Ciri Novel 1. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. Misalnya.000 halaman. Novel Pahlawan Pasir Salak. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Walau siapapun watak yang digunakan. Contohnya. Birch memang pernah 11 . Timulak Kapal Perang. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Panjang setiap novel melebihi 20. Panjang nove berbeza-beza. Misalnya. peristiwa pembunuhan J. Cerita novel lebih komplek.000 perkataan. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Merdeka. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia.

Tema novel satu sahaja. Misalnya tema kemasyarakatan. politik. 5. 3. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. mempunyai dialog. diri. sikap. 12 . ketabahan dan sebagainya. perjuangan dan sebagainya. 2. Sekiranya novel bertemakan cinta. banyak watak terlibat. persoalannya mungkin kahwin paksa. 4. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. Terdapat dialog. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. Novel mempunyai banyak persoalan. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar.berlaku di Pasir Salak. kemiskinan. kekecewaan. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. 6. latar tempatnya luas. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. pembahagian bab dan sebagainya. cinta.

Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Novel Pahlawan Pasir Salak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Setelah peristiwa puncak 13 . Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. tema tidak langsung. atau pemikiran watak. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Justeru. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Timulak Kapal Perang. Justeru.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Lazimnya. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Namun. Pertama. Kedua. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan.

2. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. benda dan sebagainya. tingkah-laku dan sebagainya. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. Watak boleh terdiri daripada manusia.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. perangai dan sebagainya. kepercayaan. dan tindakan watak. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. 14 . Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. perlakuan. sikap. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. dialog. sifat.mencapai penyelesaian. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. warna kulit. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. sifat dan sikap. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. kepercayaan. maka cerita akan mengendur. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. saiz tubuh dan sebagainya. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. melalui dialog watak itu sendiri 3. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. 1. binatang. pemikiran. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. iaitu.

1. kawasan setinggan. cara pemikiran. laut. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. pasar raya dan sebagainya. kemajuan dan sebagainya. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. kedai. masa dan masyarakat dalam cerita. 15 . zaman pascamoden. angkasa. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. zaman penjajah. Lazimnya. cara watak berpakaian. kampung dan sebagainya. bangunan. 2. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. sungai. tasik. zaman akan datang dan sebagainya. peralatan. manusia. zaman moden. darat. Watak jenis ini mempunyai sikap. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. Misalnya. zaman nabi. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. alam. desa. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. tindakan. 2. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. tepi longkang. Latar tempat mungkin di bandar. hutan. zaman.1. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. dalam bangunan. zaman jahiliah. dalam kereta. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. haiwan dan sebagainya.

bagaikan. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. Metafora. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. tubuhnya tinggi bagai galah. Contohnya.3. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. tengah hari. amalan. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. seperti. cara hidup dan sebagainya. budaya. peristiwa. umpama. ibarat dan sebagainya. bagai. seakan-akan. minggu. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. 4. Lazimnya. 16 . kiasan dan sebagainya. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. malam. suasana. Jika tubuh seseorang itu tinggi. sikap dengan benda-benda lain. Kadang kala terdapat catatan tarikh. maka dibandingkan dengan galah. metafora terdiri daripada dua perkataan. hari. 1. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Simile. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. pendidikan. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. 2. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. penyusunan ayat. Menurut Shahnon Ahmad. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. perulangan kata. laksana. petang.

watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. Yang suka melambai ialah manusia. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. Pertama.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. monolog dalaman atau dialog. ungkapan ‘perahu waktu. kemurungan yang menyerang jiwaku. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. difahami dan digunakan oleh manusia. 17 . Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. 1.Misalnya. Contohnya.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. Oleh itu. Personifikasi. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka.’ Contoh lain. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. dirasai. 3. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. iaitu ‘melambai-lambai. iaitu ‘menyerang. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. daun kelapa melambai-lambai.

Lazimnya. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. monolog dan monolog dalaman. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. 113) 2. melalui pemerian pengarang. hal.Kedua. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. (Timulak Kapal Perang. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan.

kesopanan. bertanggungjawab. keinsafan. kesetiaan. keadilan dan kesabaran. hormat-menghormati.melalui peristiwa yang berlaku. 19 . kebebasan. atau melalui sikap dan perlakuan watak. iaitu kerajinan. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. kasih-sayang. kejujuran. keberanian. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. kebersihan. belas kasihan. berdikri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful