Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

Antaranya. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. Misalnya. 5. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. novel alam dan sebagainya. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. novel politik. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian.000 perkataan atau 100 halaman. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. novel resaman. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Menurut Hashim Awang. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. novel perwatakan. Sekiranya kurang 20. sikap dan pendirian watak-wataknya. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. 3. Terdapat dialog watak-watak. Ciri-Ciri Novel 1. perkembangan cerita. 2.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. Walau bagaimanapun. 2 . Ada novel menggunakan watak binatang. Tanpa tiga bahagian tersebut. lebih daripada 20. novel sosial.Sebenarnya. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Misalnya. novel sejarah. novel peristiwa. novel psikologi.

Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Tema berbeza dengan persoalan. kekecewaan. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. 3 . Contohnya. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. masanya lebih lama. Cerita dalam novel lebih panjang. watak dan peristiwa. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. persoalannya mungkin kahwin paksa. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Ceritanya lebih kompleks. 7. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. banyak masalah. 8. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. Sekiranya novel bertemakan cinta. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Kedua. misalnya. mempunyai tema secara langsung. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema.6. tema dinyatakan secara langsung. Melalui tema akan terhasil persoalan. masalahnya lebih kompleks. ketabahan dan sebagainya. Pertama. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang.

Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. kisah.M. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan. Ringkasnya. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. melalui peristiwa. songsang atau bertindan-tindik. Pertama. 4 . Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. E. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil.Terdapat dua cara mengesan tema. Formulanya. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. suasana dan persekitaran. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza.

benda dan sebagainya. Wan Asri. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Kak Nor. Bahagian penyelesaian. cakerawala. Ringkasnya. Kak Maznah merupakan watak sampingan. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. peristiwa. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis.1. novel atau drama. Oleh sebab banyak watak. cerita pun ditamatkan. Watak utama menjadi fokus 5 . Manakala Anita. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. 2. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. binatang. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Watak boleh terdiri daripada manusia. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. Bahagian permulaan atau eksposisi. Dan. baik cerpen. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. Secara umum. maka jalan ceritanya mengendur. 3. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita.

Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. pemikiran. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. pemikiran. 2. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . 2. Sikap. sifat. sikap atau fizikalnya. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. iaitu. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. Watak bulat. Watak pipih bersifat statik. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. 1. dan sebagainya. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. corak rambut. kecacatan dan sebagainya. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. pemikiran. aksi. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. emosi. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Watak pipih. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. 1. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. tindakan dan cara bertindak. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. saiz dan bentuk tubuh-badan. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. kepercayaan. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4.cerita.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. melalui dialog watak itu sendiri 3.

Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. malam. minggu. cara hidup. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. budaya. Justeru. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. darat. tasik. desa. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. Ruang lingkup latar sangat luas. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. zaman. laut. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. etnik dan sebagainya. angkasa. 7 . hutan. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. Selain itu. bulan atau tahun berlaku peristiwa. zaman akan datang dan sebagainya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. merangkumi geografi. hari. haiwan dan sebagainya. zaman nabi. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. tengah hari. dalam bangunan. bangunan. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. amalan. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. zaman jahiliah. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. sungai. zaman penjajah. zaman moden. kampung dan sebagainya.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. zaman pascamoden. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Melalui latar. manusia. petang. masa dan masyarakat dalam cerita. pendidikan. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. alam.

iaitu perulangan perkataan. songsang separuh. jenis ayat dan sebagainya. dalam susunan biasa. jenis golongan kata. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. pepatah. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. penyusunan ayat (sintaksis). Diksi ialah berkenaan perkataan. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. Kiasan meliputi metafora. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. perlambangan. perulangan kata. Contohnya. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. kiasan dan sebagainya. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. Contohnya.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). sindiran dan sebagainya. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. perulangan baris atau rangkap. personifikasi. songsang penuh. indah dan puitis. simile. Contoh. 8 . pendek. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa.

Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. Contohnya. mari kita berjuang!” “Ayuh. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. Contoh ini ialah perulangan ayat.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. imbas kembali dan imbas muka. Saya tidak setuju. kejutan dan dialog. imbas muka. Di tingkatan tiga. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. “Aku tetap mencarinya sampai dapat. d) “Ayuh. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. “Aku akan tetap mencarimu.” bisik hatinya. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. konflik. saspens. anda telah mempelajari teknik dialog. Contohnya. 9 . klimaks.” ujarnya seorang diri. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. Watak itu juga tidak menggunakan telefon.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). Contoh ini ialah perulangan perkataan. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. pemerian. Percakapannnya tidak boleh didengari. Semasa di tingkatan satu dan dua.c) “Saya bantah.

keberanian. Misalnya. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Demikian juga dengan pengajaran. kesetiaan. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. keinsafan. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. pemikiran watak. belas kasihan. seperti bertanggungjawab. Di samping itu. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. kebebasan.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. kejujuran. keadilan dan kesabaran. kesopanan. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. hormat-menghormati. rasional atau semangat bermasyarakat. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. kasih-sayang. kesyukuran. kebersihan. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. baik hati. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. hemah tinggi. sikap dan sebagainya. berdikari. kerajinan. kegigihan.

Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Misalnya. Cerita novel lebih komplek. Birch memang pernah 11 .000 perkataan.W. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. bergantung kepada kategori novel tersebut.Novel merupakan karangan cerita yang panjang. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. Ciri-Ciri Novel 1. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Merdeka. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar.W. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Walau siapapun watak yang digunakan. Misalnya. Misalnya. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. peristiwa pembunuhan J. Novel Pahlawan Pasir Salak. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Timulak Kapal Perang. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. Panjang setiap novel melebihi 20. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Panjang nove berbeza-beza.000 halaman. Contohnya.

latar tempatnya luas. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. 2. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. Novel mempunyai banyak persoalan. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. mempunyai dialog. sikap. politik. banyak watak terlibat. 12 . Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. ketabahan dan sebagainya. 5. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. 3. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. kekecewaan. 6. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. diri. cinta. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. Sekiranya novel bertemakan cinta. persoalannya mungkin kahwin paksa. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. 4. kemiskinan. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. Misalnya tema kemasyarakatan. Terdapat dialog. Tema novel satu sahaja. perjuangan dan sebagainya. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. pembahagian bab dan sebagainya.berlaku di Pasir Salak.

Tema dapat dikesan melalui perlakuan. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Setelah peristiwa puncak 13 . Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Lazimnya. Justeru. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. Kedua. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Timulak Kapal Perang.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. Pertama. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Justeru. Namun. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. atau pemikiran watak. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. tema tidak langsung. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Novel Pahlawan Pasir Salak.

maka cerita akan mengendur. 2. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. binatang. perangai dan sebagainya. 1. warna kulit. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. dan tindakan watak. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. melalui dialog watak itu sendiri 3. benda dan sebagainya.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. 14 . Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. sifat. sikap. dialog.mencapai penyelesaian. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. kepercayaan. tingkah-laku dan sebagainya. saiz tubuh dan sebagainya. iaitu. kepercayaan. Watak boleh terdiri daripada manusia. sifat dan sikap. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. pemikiran. perlakuan. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia.

Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Watak jenis ini mempunyai sikap. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. kedai. bangunan. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). tindakan. Latar tempat mungkin di bandar. dalam bangunan. laut. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. tepi longkang. kemajuan dan sebagainya. cara watak berpakaian. 15 . Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. peralatan. zaman akan datang dan sebagainya. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. Misalnya. masa dan masyarakat dalam cerita. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. 2. zaman moden. manusia. zaman nabi. alam. kawasan setinggan. zaman penjajah. Lazimnya. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. zaman jahiliah. sungai. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. 2. 1. kampung dan sebagainya.1. cara pemikiran. darat. zaman pascamoden. pasar raya dan sebagainya. tasik. hutan. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. angkasa. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. haiwan dan sebagainya. desa. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. zaman. dalam kereta.

pendidikan. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. Simile.3. seakan-akan. cara hidup dan sebagainya. seperti. laksana. Jika tubuh seseorang itu tinggi. 4. minggu. metafora terdiri daripada dua perkataan. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. ibarat dan sebagainya. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. petang. penyusunan ayat. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. hari. maka dibandingkan dengan galah. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. tengah hari. Contohnya. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. bagaikan. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. tubuhnya tinggi bagai galah. 2. Menurut Shahnon Ahmad. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. suasana. peristiwa. umpama. Lazimnya. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. bagai. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. 16 . Metafora. kiasan dan sebagainya. perulangan kata. sikap dengan benda-benda lain. amalan. budaya. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. malam. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. 1.

Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. dirasai. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. kemurungan yang menyerang jiwaku. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Pertama.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. Contohnya.’ Contoh lain. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. daun kelapa melambai-lambai. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. ungkapan ‘perahu waktu. Yang suka melambai ialah manusia. iaitu ‘melambai-lambai. Oleh itu. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami.Misalnya. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. difahami dan digunakan oleh manusia. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. 3. 17 . 1. iaitu ‘menyerang. Personifikasi. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. monolog dalaman atau dialog. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia.

melalui pemerian pengarang. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya.Kedua. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Lazimnya. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. hal. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . monolog dan monolog dalaman. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. 113) 2. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. (Timulak Kapal Perang. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog.

Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. keberanian. berdikri. kasih-sayang. kesopanan. kejujuran. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. Walau bagaimanapun. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. keadilan dan kesabaran. iaitu kerajinan. bertanggungjawab. hormat-menghormati.melalui peristiwa yang berlaku. kebebasan. atau melalui sikap dan perlakuan watak. 19 . belas kasihan. keinsafan. kesetiaan. kebersihan.