P. 1
Novel

Novel

|Views: 89|Likes:
Published by hairi65

More info:

Published by: hairi65 on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

novel alam dan sebagainya. Sekiranya kurang 20. Ciri-Ciri Novel 1. Menurut Hashim Awang. Antaranya. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. Terdapat dialog watak-watak. 3. novel psikologi. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. novel perwatakan.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. 5. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. Walau bagaimanapun.000 perkataan atau 100 halaman. novel sejarah. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Tanpa tiga bahagian tersebut.Sebenarnya. novel sosial. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. Misalnya. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. lebih daripada 20. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. Misalnya. Ada novel menggunakan watak binatang. 2. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris. sikap dan pendirian watak-wataknya. novel politik. perkembangan cerita. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. novel resaman. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. novel peristiwa. 2 . novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab.

3 .6. tema dinyatakan secara langsung. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. Contohnya. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami. misalnya. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. banyak masalah. 7. kekecewaan. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. Kedua. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. watak dan peristiwa. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. masalahnya lebih kompleks. Melalui tema akan terhasil persoalan. mempunyai tema secara langsung. Ceritanya lebih kompleks. 8. ketabahan dan sebagainya. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel. Cerita dalam novel lebih panjang. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. masanya lebih lama. Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. Pertama. Tema berbeza dengan persoalan. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. Sekiranya novel bertemakan cinta. persoalannya mungkin kahwin paksa.

Pertama. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik.M. kisah. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. suasana dan persekitaran. E. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. songsang atau bertindan-tindik. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. melalui peristiwa. Ringkasnya.Terdapat dua cara mengesan tema. 4 . Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. Formulanya. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua.

peristiwa. Bahagian permulaan atau eksposisi. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. binatang. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Bahagian perkembangan atau tengah cerita. 2. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Watak boleh terdiri daripada manusia. Oleh sebab banyak watak. Wan Asri. Ringkasnya. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Kak Maznah merupakan watak sampingan. novel atau drama. cerita pun ditamatkan. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. maka jalan ceritanya mengendur.1. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. benda dan sebagainya. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. 3. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Bahagian penyelesaian. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Manakala Anita. Watak utama menjadi fokus 5 . Kak Nor. cakerawala. baik cerpen. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Secara umum. Dan. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita.

iaitu. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. Watak bulat. 2. percakapan dan tindakan watak berkenaan. emosi. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. pemikiran. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. sifat. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. corak rambut. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 . Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. Watak pipih bersifat statik. 2. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. Watak pipih. kecacatan dan sebagainya. melalui dialog watak itu sendiri 3. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. 1. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya.cerita. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya. pemikiran. dan sebagainya. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. aksi. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. tindakan dan cara bertindak. pemikiran. sikap atau fizikalnya. kepercayaan. saiz dan bentuk tubuh-badan. Sikap. 1.

watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. zaman jahiliah. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. kampung dan sebagainya. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. etnik dan sebagainya. alam. dalam bangunan. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. pendidikan. desa. bulan atau tahun berlaku peristiwa. tasik. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. Melalui latar. zaman nabi. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. zaman moden. cara hidup. darat. Justeru. zaman. 7 . sungai. zaman penjajah. hari. masa dan masyarakat dalam cerita. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. angkasa.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku. zaman akan datang dan sebagainya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. tengah hari. Ruang lingkup latar sangat luas. amalan. malam. zaman pascamoden. minggu. hutan. laut. budaya. Selain itu. haiwan dan sebagainya. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. Kadang kala terdapat catatan tarikh. merangkumi geografi. bangunan. petang. manusia.

Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. kiasan dan sebagainya. Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. 8 . songsang penuh. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. personifikasi. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. dalam susunan biasa. penyusunan ayat (sintaksis). Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. Diksi ialah berkenaan perkataan. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. Kiasan meliputi metafora. Contoh. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. jenis golongan kata. perulangan baris atau rangkap. a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. jenis ayat dan sebagainya. perulangan kata. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. Contohnya.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. pendek. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. songsang separuh. simile. pepatah. indah dan puitis. iaitu perulangan perkataan. Contohnya. sindiran dan sebagainya. perlambangan.

konflik. Saya tidak setuju. Contoh ini ialah perulangan perkataan. “Aku akan tetap mencarimu. klimaks.” ujarnya seorang diri. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). “Aku tetap mencarinya sampai dapat. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. imbas muka. Percakapannnya tidak boleh didengari. saspens. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. kejutan dan dialog. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. 9 . Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’). Semasa di tingkatan satu dan dua. Contohnya. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali.” bisik hatinya.c) “Saya bantah. anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap. d) “Ayuh. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati. Di tingkatan tiga. Contoh ini ialah perulangan ayat. pemerian. Contohnya.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. Watak itu juga tidak menggunakan telefon. anda telah mempelajari teknik dialog. mari kita berjuang!” “Ayuh. imbas kembali dan imbas muka.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan.

pemikiran watak. Demikian juga dengan pengajaran. belas kasihan. kesyukuran. hemah tinggi. hormat-menghormati. Misalnya. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . kebersihan. Di samping itu. kerajinan. sikap dan sebagainya. kesetiaan. kebebasan. keberanian. kejujuran.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. kegigihan. baik hati. keadilan dan kesabaran. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. berdikari. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. kesopanan. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. seperti bertanggungjawab. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. kasih-sayang. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. rasional atau semangat bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. keinsafan.

Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Ada novel yang menggunakan watak binatang. Misalnya. Timulak Kapal Perang.W. Misalnya. Walau siapapun watak yang digunakan.000 halaman. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. bergantung kepada kategori novel tersebut.Novel merupakan karangan cerita yang panjang. Contohnya. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. meliputi masa yang panjang dan banyak watak.W. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. Panjang setiap novel melebihi 20. Ciri-Ciri Novel 1. Birch memang pernah 11 . Merdeka karya Abdul Rahman Napiah.000 perkataan. peristiwa pembunuhan J. Merdeka. Cerita novel lebih komplek. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Panjang nove berbeza-beza. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Misalnya. Novel Pahlawan Pasir Salak. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara.

persoalannya mungkin kahwin paksa. Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. mempunyai dialog. 12 . Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. perjuangan dan sebagainya. sikap. 3. pembahagian bab dan sebagainya.berlaku di Pasir Salak. Terdapat dialog. Misalnya tema kemasyarakatan. Tema novel satu sahaja. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. politik. 6. Sekiranya novel bertemakan cinta. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. cinta. kemiskinan. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. kekecewaan. Novel mempunyai banyak persoalan. ketabahan dan sebagainya. diri. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. Dalam novel mempunyai banyak persoalan. latar tempatnya luas. banyak watak terlibat. 5. 4. 2.

Pertama. atau pemikiran watak. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. Setelah peristiwa puncak 13 . Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Timulak Kapal Perang. Lazimnya. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. Namun. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. tema tidak langsung. Justeru. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. Kedua. Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. Justeru. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan.Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Novel Pahlawan Pasir Salak. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting.

Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman.mencapai penyelesaian. perlakuan. Watak boleh terdiri daripada manusia. 14 . dialog. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. 2. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. kepercayaan. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel. iaitu. melalui dialog watak itu sendiri 3. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. dan tindakan watak. kepercayaan. binatang. perangai dan sebagainya. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. maka cerita akan mengendur. pemikiran. sifat. tingkah-laku dan sebagainya. 1.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. sikap. benda dan sebagainya. warna kulit. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. sifat dan sikap. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. saiz tubuh dan sebagainya.

Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. kedai. zaman. manusia. Latar tempat mungkin di bandar. dalam bangunan. tepi longkang. tasik. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. kemajuan dan sebagainya. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. kampung dan sebagainya. pasar raya dan sebagainya. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. zaman pascamoden. laut. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. 2. Misalnya. darat. bangunan.1. Watak jenis ini mempunyai sikap. dalam kereta. cara watak berpakaian. tindakan. alam. zaman moden. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. zaman akan datang dan sebagainya. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. Lazimnya. kawasan setinggan. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. cara pemikiran. zaman nabi. angkasa. desa. peralatan. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. 2. zaman penjajah. 1. 15 . haiwan dan sebagainya. hutan. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. sungai. zaman jahiliah. masa dan masyarakat dalam cerita.

2.3. umpama. penyusunan ayat. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. pendidikan. suasana. seperti. bagaikan. petang. Simile. 16 . Jika tubuh seseorang itu tinggi. peristiwa. hari. laksana. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. Menurut Shahnon Ahmad. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. maka dibandingkan dengan galah. seakan-akan. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. sikap dengan benda-benda lain. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. 4. malam. 1. tubuhnya tinggi bagai galah. metafora terdiri daripada dua perkataan. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. Lazimnya. perulangan kata. tengah hari. cara hidup dan sebagainya. ibarat dan sebagainya. budaya. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. bagai. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. kiasan dan sebagainya. minggu. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Contohnya. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile. amalan. Metafora.

Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. iaitu ‘menyerang. ungkapan ‘perahu waktu. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Contohnya. 17 .’ Contoh lain. 1.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat.Misalnya. Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. monolog dalaman atau dialog. Yang suka melambai ialah manusia. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia. Pertama. Oleh itu. daun kelapa melambai-lambai. kemurungan yang menyerang jiwaku. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. difahami dan digunakan oleh manusia. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau. Personifikasi. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. dirasai. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. iaitu ‘melambai-lambai. 3.

Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . hal. Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. monolog dan monolog dalaman. melalui pemerian pengarang. 113) 2. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik.Kedua. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. Lazimnya. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. (Timulak Kapal Perang. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri.

kebebasan. bertanggungjawab. hormat-menghormati. keinsafan. atau melalui sikap dan perlakuan watak. kesopanan. kebersihan. 19 . kasih-sayang. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. iaitu kerajinan. kesetiaan. keberanian.melalui peristiwa yang berlaku. belas kasihan. kejujuran. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. keadilan dan kesabaran. Walau bagaimanapun. berdikri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->