Tingkatan 3 PENGENALAN NOVEL

Pengertian Novel Istilah novel berasal dari bahasa Itali, iaitu ‘novella.’ Maksud ‘novella’ ialah ‘satu benda baru’ atau ‘satu benda kecil yang baharu.’ Kini, istilah ‘novella’ telah diringkaskan menjadi ‘novel’ sahaja. Hashim Awang menganggap novel ditulis untuk menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu. Shahnon Ahmad pula berpendapat novel mengisahkan tentang kehidupan manusia. Rahman Shaari menjelaskan novel sebagai karya fiksyen yang panjang yang di dalamnya terdapat watak-watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Nurazmi Kuntum menganggap novel mengisahkan tentang kehidupan dan liku-liku yang rencam dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Manakala, Kamus Dewan mendifinisikan novel sebagai cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahawa novel ialah sebuah karangan prosa fiksyen yang panjang menceritakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Penghasilan novel bertolak dari tiga aspek yang berikut; PENGALAMAN PERIBADI REALITI MASYARAKAT IMAGINASI PENGARANG NOVEL

+

+

=

Formula di atas menunjukkan bahawa menghasilkan sesebuah novel bukan kerja mudah. Menghasilkannya memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, disiplin, pemerhatian, ketelitian, perancangan dan kemahiran yang tinggi.

1

2 . Walau bagaimanapun. Terdapat dialog watak-watak. Ciri-Ciri Novel 1. 3. novel perwatakan. Ada novel menggunakan benda-benda mati seperti novel Sampah karya Shahnon Ahmad. Misalnya novel Tikus Rahmat karya Hassan Ibrahim. Novel merupakan sebuah cereka prosa yang panjang. novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan atau novel Putera Gunung Tahan masing-masing mempunyai sebelas bahagian atau bab. novel mengisahkan tentang manusia melalui pelbagai watak. konflik dan konflik puncak dan penyelesaian. novel menggunakan watak manusia lebih banyak dihasilkan. novel alam dan sebagainya. 2. sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah. novel resaman. novel politik. lebih daripada 20. Setiap bahagian atau bab itu mempunyai cerita tersendiri. novel sejarah. Antaranya. karangan tersebut dikenali sebagai novelet. Cerita dalam novel mengisahkan tentang tindakan atau peristiwa yang dialami oleh manusia yang diwakili sama ada oleh manusia atau benda-benda hidup atau benda-benda tidak bernyawa sebagai watak atau pelakunya. monolog atau penjelasan yang menggambarkan fikiran. perkembangan cerita. novel sosial. Misalnya. novel psikologi. novel peristiwa. terdapat pelbagai kategori novel berdasarkan ceritanya.000 perkataan dan lebih 100 halaman untuk menghasilkan cerita lengkap. sikap dan pendirian watak-wataknya.Sebenarnya. Tanpa tiga bahagian tersebut. Sebuah novel dibahagikan kepada beberapa bahagian atau bab. Misalnya. Menurut Hashim Awang. novel Meniti Kaca mengisahkan ketabahan dan kegigihan seorang pelajar menghadapi cabaran hidup. 5. Sebuah novel mempunyai cerita yang lengkap dan sempurna seperti pengenalan cerita. novel Pahlawan Pasir Salak mengisahkan perjuangan penduduk Pasir Salak mempertahankan kampung mereka daripada penjajahan Inggeris.000 perkataan atau 100 halaman. Ada novel menggunakan watak binatang. Sekiranya kurang 20. sesebuah novel itu dianggap tidak sempurna 4. Novel Timulak Kapal Perang pula mempunyai sembilan bab.

Dalam sesebuah novel terdapat banyak persoalan. tema dinyatakan secara langsung. masanya lebih lama. Ceritanya lebih kompleks. novel ‘Empangan’ atau ‘Villa Maya’ karya Zakaria Ali. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. Contohnya. 7. Novel Bukit Kepong atau Pahlawan Pasir Salak. Semua peristiwa yang digambarkan terjadi di satu-satu tempat dan pada masa yang tertentu. cara jenis ini mudah dikesan melalui kenyataan pengarang. Trma secara tidak langsung banyak terdapat dalam novel dewasa. 3 . Semua persoalan dalam novel mesti berkaitan dengan tema. Tema novel mesti mempunyai satu sahaja dan diungkapkan seara ringkas lagi padat bagi memperkatakan cerita atau kesimpulan di sebalik ceritanya. persoalannya mungkin kahwin paksa. banyak masalah. Melalui tema akan terhasil persoalan. Tema dirumuskan setelah meneliti peristiwa-peristiwa penting keseluruhan cerita. Nurazmi Kuntum menjelaskan tema sebagai kesimpulan penting lagi konkrit daripada urutan seluruh cerita yang terdapat dalam sesebuah karya prosa seperti novel. Tema secara langsung banyak terdapat dalam novel-novel awal di tanah air kita. Kedua. masalahnya lebih kompleks. Terdapat ramai watak yang terlibat sama ada sebagai watak utama atau watak sampingan. Persoalan meliputi aspek-aspek yang disentuh dalam cerita sama ada secara langsung atau tidak langsung. misalnya. ketabahan dan sebagainya. Sekiranya novel bertemakan cinta. Pertama. Cerita dalam novel lebih panjang. mempunyai tema secara langsung. Pembaca perlu meneliti dialog sebaik mungkin. Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. 8. Dialog-dialog wataknya berperanan mendedahkan tema. Cara ini dilakukan dengan cara pengarang membiarkan cerita memaparkan tema. kekecewaan. tema yang dinyatakan secara tidak langsung. Tema berbeza dengan persoalan. Atau tema disampaikan melalui perlakuan watak. watak dan peristiwa. Ceritanya tidak kompleks dan mudah difahami.6. Tema dan Persoalan Tema ialah perkara yang menjadi persoalan utama dalam sesebuah cerita atau novel.

Binaan plot cerita terbahagi kepada tiga bahagian utama. Formulanya.M. Foster berpendapat plot terbina daripada rentetan peristiwa yang mempunyai unsur sebab dan akibat. Peristiwa-peristiwa itu terhasil daripada konflik watak dalam cerita. songsang atau bertindan-tindik. Tanpa peristiwa tidak ada plot. Plot atau Urutan Cerita Hashim Awang menjelaskan plot sebagai satu susunan peristiwa dalam sesebuah karya prosa. Peristiwa 1 + Peristiwa 2 + Peristiwa 3 = Tema Kedua. plot terhasil melalui pembentukan peristiwa. Ringkasnya. Pengarang memasukkan peristiwa-peristiwa dalam cerita sama ada secara berurutan (kronologi) atau songsang. Cerita akan menjadi lebih kompleks dan menarik. Plot terbina melalui gabungan peristiwa-peristiwa penting. Lagi banyak konflik maka lagi banyak peristiwa terhasil. melalui peristiwa. 4 . Pertama. Setiap peristiwa penting mempunyai unsur sebab dan akibat dan merupakan teras cerita. E. Susunan peristiwa yang berbeza-beza akan menghasilkan plot yang berbeza-beza. isu yang sering diperkatakan atau nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam karya berkenaan.Terdapat dua cara mengesan tema. kisah. Peristiwa-peristiwa itu disusun sama ada secara berurutan. suasana dan persekitaran. rumusan daripada peristiwa-peristiwa penting dalam cerita.

binatang. 2. Watak boleh terdiri daripada manusia. Secara umum. cakerawala. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Bahagian penyelesaian. Rahman Shaari menjelaskan watak ialah seseorang yang dilukiskan dalam sesebuah cereka. Pengarang memperkenalkan sama ada latar awal watak-watak. Wan Asri. Novel ‘Seteguh Karang’ karya Tuan Faridah Syed Abdullah mempunyai watak utama bernama Awanis.1. Daripada konflik itu menghasilkan peristiwa demi peristiwa. Oleh sebab banyak watak. novel atau drama. Setelah konflik utama (klimaks) mencapai jalan penyelesaian. Ringkasnya. benda dan sebagainya. baik cerpen. maka terdapat beberapa jenis watak dalam sesebuah cerita. cerita atau gambaran alam persekitaran watak utama. cerita pun ditamatkan. Kadang-kadang peristiwa tidak ada lagi atau kecil sahaja. Bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. 3. Watak utama digambarkan menghadapi beberapa konflik sehingga konflik paling besar atau penting yang akan menentukan masa depannya. Bahagian permulaan atau eksposisi. Watak utama menjadi fokus 5 . Dan. Kak Maznah merupakan watak sampingan. peristiwa. maka jalan ceritanya mengendur. Manakala Anita. sesebuah cerita terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Watak dan Perwatakan Menurut Nurazmi Kuntum watak ialah orang. binatang atau sebarang objek dalam sebuah novel atau prossa lain yang bernama atau tidak dan bertingkah laku serta beraksi untuk sambung menyambung perjalanan cerita dari awal hingga akhir atau pada segmen-segmen tertentu sahaja. Kak Nor. watak ialah pelaku yang terdapat dalam sesebuah cerita. Bahagian ini terdapat perumitan cerita atau konflik dan puncak konflik watak utama. Bahagian perkembangan atau tengah cerita.

melalui tindakan-tindakan watak berkenaan 6 .cerita. Perwatakan luaran ialah berkenaan warna kulit. tingkah laku dan sebagainya tidak berubah dari awal hingga akhir cerita. aksi. tindakan dan cara bertindak. Watak pipih berlawanan dengan watak bulat. Watak-watak dalam kumpulan watak utama dan watak sampingan dapat dikategorikan beberapa jenis. kecacatan dan sebagainya. emosi. sifat. 1. Watak sampingan bertujuan untuk membantu peranan watak utama sahaja. Watak bulat. Watak jenis ini sentiasa berkembang atau berubah sama ada dari segi fikiran. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap. iaitu. sikap atau fizikalnya. kepercayaan. Sikap. Semua peristiwa penting berpusat pada watak utama. pemikiran. Watak pipih. Beberapa jenis watak telah anda pelajari semasa tingkatan satu dan dua. Perwatakan pula ialah gambaran luaran dan dalaman watak. melalui dialog watak-watak lain terhadap watak berkenaan 4. Perwatakan berkaitan dengan perlakuan. dan sebagainya. Pembaca dapat mengenal-pasti aspek perwatakan melalui beberapa cara. 2. Watak pipih bersifat statik. Dalam tingkatan tiga anda didedahkan dengan watak bulat (watak bundar) dan watak pipih. Perubahan itu bergantung kepada suasana persekitaran watak berkenaan. pemikiran.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. 2. melalui dialog watak itu sendiri 3. corak rambut. Perubahan itu mungkin berlaku dari bersikap baik kepada jahat atau sebaliknya. 1. pemikiran. percakapan dan tindakan watak berkenaan. Penjenisannya berdasarkan sikap dan peranan watak tersebut. saiz dan bentuk tubuh-badan. Watak jenis ini biasanya sering menentang watak utama pada peringkat awalnya.

zaman akan datang dan sebagainya. Latar tempat sesebuah cerita mungkin di bandar. tengah hari. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. alam. pembaca akan mudah memahami cerita yang sedang dinikmati. hari. etnik dan sebagainya. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. angkasa. budaya. darat. latar ialah persekitaran yang menyelubungi apa-apa sahaja dalam karya. manusia. Melalui latar. Kadang kala terdapat catatan tarikh. pendidikan. Selain itu. Latar tempat ialah gambaran tentang sesuatu peristiwa berlaku.Watak dan perwatakan berperanan penting dalam cerita. desa. bulan atau tahun berlaku peristiwa. apakah maksud latar? Menurut Rahman Shaari. zaman moden. cara hidup. sungai. masa dan masyarakat dalam cerita. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. zaman. zaman penjajah. haiwan dan sebagainya. bangunan. minggu. malam. tasik. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. Setiap peristiwa yang berlaku berperanan memperjelaskan jenis latar di atas. kampung dan sebagainya. Ruang lingkup latar sangat luas. zaman jahiliah. Watak akan mewujudkan peristiwa dan mengembang plot cerita. watak dapat mencorak suasana latar sesuatu cerita. petang. Justeru. dalam bangunan. Gambarannya meliputi gambaran pemikiran. zaman pascamoden. Pendapat Rahman haari itu merujuk gambaran keadaan sesuatu tempat. merangkumi geografi. zaman nabi. Latar Latar berperanan membantu menghidupkan cerita. laut. 7 . amalan. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. hutan. Latar masyarakat berkenaan gambaran watak atau masyarakat tempat peristiwa itu berlaku.

a) Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa (sepatutnya. Adakah ayat yang digunakan itu panjang. Angin terasa dingin sekali) Gaya bahasa repitasi ialah perulangan. sindiran dan sebagainya. Kiasan meliputi metafora. pepatah. Di tingkatan tiga anda didedahkan dengan gaya bahasa jenis inversi dan repitasi. songsang separuh. iaitu perulangan perkataan. Kiasan pula dikenali juga sebagai bahasa figuratif. Kedua-dua gaya bahasa itu penting untuk menghidupkan cerita. indah dan puitis. personifikasi. Contohnya. dalam susunan biasa. Contoh. Perkataan pilihan harus dapat memberi gambaran peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan latar dan cerita. perlambangan. penyusunan ayat (sintaksis). simile. jenis ayat dan sebagainya. jika hendak disebut gadis sunti secara kiasan disebut bunga yang sedang mekar. songsang penuh. 8 . jenis golongan kata. Diksi ialah berkenaan perkataan. Pengarang tidak boleh menggunakan perkataan sebarangan. kiasan dan sebagainya. Susunan rangkai kata atau ayat tidak menepati hukum tatabahasa. Sintaksis ialah berkenaan dengan ayat. Pengarang harus memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai dengan cerita sahaja. Contohnya.Gaya Bahasa Gaya bahasa berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata (diksi). Tujuannya untuk menghasilkan ayat atau rangkai kata yang menarik. pendek. Gaya bahasa kiasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara tidak langsung. perulangan baris atau rangkap. perulangan kata. Dunia ini menjadi rumah segala peristiwa) b) Terasa dingin sekali angin (sepatutnya. Apakah maksud inversi dan repitasi? Maksud inversi ialah keterbalikan ayat atau rangkai kata.

” bisik hatinya. saspens. Contohnya. pemerian. Petanda watak di atas sedang monolog ialah pada frasa ‘ujarnya seorang diri. 9 . anda akan mempelajari teknik monolog dan monolog dalaman. mari kita berjuang!” (repitasi baris/ ayat). Contohnya. Percakapannnya tidak boleh didengari. Monolog ialah watak yang bercakap seorang diri atau bercakap dengan dirinya sendiri. Contoh ini ialah perulangan ayat. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik meyampaikan cerita. d) “Ayuh. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali. mari kita berjuang!” “Ayuh. anda telah mempelajari teknik dialog. Percakapannya boleh didengari oleh orang lain. “Aku tetap mencarinya sampai dapat.’ manakala petanda monolog dalaman ialah pada frasa ‘bisik hatinya. Di tingkatan tiga. Semasa di tingkatan satu dan dua. Saya tetap tidak setuju” (repitasi perkataan ‘saya’).” ujarnya seorang diri. konflik. “Aku akan tetap mencarimu. Di hadapannya tidak ada watak lain sebagai lawan bercakap.c) “Saya bantah. imbas kembali dan imbas muka. Saya tidak setuju. kejutan dan dialog. Contoh ini ialah perulangan perkataan. imbas muka. klimaks. Watak itu juga tidak menggunakan telefon.’ Kedua-dua frasa itu menunjukkan tiada watak lain di hadapan watak berkenaan. Monolog dalaman ialah bercakap dalam hati.

kasih-sayang. kesopanan. Tingkatan 2 PENGENALAN NOVEL 10 . kerajinan. hormat-menghormati. rasional atau semangat bermasyarakat. Nilai dan pengajaran boleh diambil melalui peristiwa yang berlaku. kebersihan. keadilan dan kesabaran. hemah tinggi. Hal ini sesuai dengan maksud novel yang dikemukakan oleh Hashim Awang dan Shahnon Ahmad. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri. Misalnya. kebebasan. kesetiaan. anda boleh juga mengemukakan nilai-nilai yang bersesuaian. Demikian juga dengan pengajaran. Pembaca yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendahara ilmu dalam dirinya. atau melalui sikap dan perlakuan watak yang memberi kesan tertentu.Kedua-dua teknik di atas berperanan menjelaskan sebab-sebab watak bertindak sedemikian. belas kasihan. Terdapat 16 nilai yang telah anda pelajari. keinsafan. keberanian. baik hati. sikap dan sebagainya. iaitu novel mengisahkan perihal kehidupan manusia. Setiap nilai yang dikemukakan mestilah dibuktikan dengan contoh dari dalam novel. kesyukuran. Di samping itu. kegigihan. kejujuran. berdikari. pemikiran watak. seperti bertanggungjawab. Apakah faedah atau kebaikan yang boleh membantu kesejahteraan dalam novel tersebut? Setiap pengajaran yang diberikan mesti mempunyai alasan sesuai dari novel berkenaan.

Timulak Kapal Perang. Panjang setiap novel melebihi 20. Pengarang menulis novel khusus menceritakan kisah hidup manusia untuk dijadikan iktibar kepada pembaca. Ada novel menggunakan benda-benda mati sebagai wataknya. Misalnya. Ciri-Ciri Novel 1. Tragedi Empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa merupakan novel-novel yang menggunakan watak manusia. Birch memang pernah 11 . Merdeka karya Abdul Rahman Napiah. Misalnya. Isi sesebuah novel dibahagi kepada beberapa bahagian yang dinamakan bab. Misalnya novel ‘Tikus Rahmat’ karya Hassan Ibrahim. Terdapat juga pengarang yang menulis nombor bab dan sekali gus memberikan judul. Contohnya. Ada novel yang menggunakan watak binatang.W.Novel merupakan karangan cerita yang panjang. Walau siapapun watak yang digunakan.000 halaman. Ada pengarang sekadar menulis nombor sahaja tanpa menulis judul bab. Novel Pahlawan Pasir Salak.W. Sesetengah pengarang novel memberikan judul setiap bab. Misalnya. bergantung kepada kategori novel tersebut. novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad ditulis judul sahaja tanpa nombor bab. Panjang novel untuk bacaan kanak-kanak kurang daripada 80 halaman berbanding dengan novel untuk bacaan remaja sekitar 80 hingga 150 halaman. peristiwa pembunuhan J. Cerita novel lebih komplek.000 perkataan. meliputi masa yang panjang dan banyak watak. Kisah manusia itu disampaikan dengan pelbagai cara. Cerita novel tidak benar kerana pengarang menulisnya berdasarkan imaginasi atau menokok tambah cerita yang sebenar. Merdeka. Novel untuk bacaan orang dewasa boleh mencecah sehingga 1. novel ‘Sampah’ karya Shahnon Ahmad. ceritanya tetap tentang manusia dan ditujukan kepada manusia. Panjang nove berbeza-beza.

Sekiranya novel bertemakan cinta. politik. latar tempatnya luas. Persoalan pula ialah halhal lain yang diperkatakan dalam novel tersebut. kekecewaan. Cerita novel mengisahkan tentang kehidupan manusia sama ada berdasarkan peristiwa sejarah (sebenar) atau imaginasi pengarang sahaja. Novel mempunyai banyak persoalan. jangka masanya panjang dan kadangkala pendek. 12 . Novel merupakan sebuah karangan prosa yang panjang. persoalannya mungkin kahwin paksa. Semua persoalan mesti berkaitan dengan tema novel. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan berlaku pada satu-satu masa secara berurutan sehingga ceritanya selesai. perjuangan dan sebagainya. 6. mempunyai banyak bab dan bilangan perkataan atau halaman yang banyak. mempunyai dialog. 5. Misalnya tema kemasyarakatan. tetapi sesetegah watak-watak dan peristiwa yang tercatat dalam novel Pahlawan Pasir Salak itu adalah tidak benar. sedangkan dalam realiti sebenar sesuatu peristiwa dari perkara yang sama tidak berlaku secara berurutan dan jangka masanya tidak menentu. Terdapat dialog. Tema novel satu sahaja. ketabahan dan sebagainya. sikap. Isi cerita tersebut ditujukan kepada manusia untuk diambil iktibar agar manusia membaiki kehidupan mereka menjadi lebih aman dan sejahtera. 4. kemiskinan. banyak watak terlibat. cinta. 3. 2.berlaku di Pasir Salak. beberapa konflik dan konflik puncak yang menggambarkan fikiran. Tema dan Persoalan Tema ialah persoalan utama yang terdapat dalam novel. diri. pendirian hidup watak atau masyarakat tempat tinggal watak. pembahagian bab dan sebagainya. Dalam novel mempunyai banyak persoalan.

Cerita novel berkembang dari satu peristiwa kepada satu peristiwa berikutnya. plot dapat difahami sebagai susunan peristiwa dalam novel. Justeru. Bahagian pertama dikenali sebagai permulaan atau eksposisi. peristiwa yang bagaimanakah dapat membantu membina plot? Plot terbina dari gabungan peristiwa-peristiwa penting. Ceritanya lebih kompleks dan sukar difahami. akibat peristiwa kedua menjadi sebab tercetus peristiwa ketiga. atau pemikiran watak. Timulak Kapal Perang. Plot novel terbahagi kepada tiga bahagian utama. Begitulah peristiwa terbentuk sehingga peristiwa puncak. Kedua. Novel Pahlawan Pasir Salak. Dialog-dialog watak juga berperanan mendedahkan tema. Ada kalanya peristiwa-peristiwa dalam novel berlaku secara berurutan dan ada kalanya peristiwa yang digambarkan tidak secara berurutan. Tragedi empat Disember dan Kapten Hassan Wira Bangsa mempunyai tema langsung. Peristiwa penting tersebut mempunyai sebab dan akibat. Pembaca terpaksa menganalisis untuk mencari temanya. tema secara langsung yang dapat dikesan melalui kenyataan pengarang atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Peristiwa besar itu dipanggil peristiwa puncak atau klimaks. Bahagian kedua dikenali sebagai pertengahan. tema tidak langsung. bahagian ini berkenaan gambaran awal cerita. Lazimnya. Susunan peristiwa itu yang dinamakan plot. Perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan plot. Bahagian ini terdapat beberapa peristiwa penting dan satu peristiwa besar yang menjadi pusat cerita. Pertama. Namun. Setelah peristiwa puncak 13 .Cara pengarang menerapkan tema terbahagi kepada dua. Plot atau Urutan Cerita Dalam novel terdapat beberapa peristiwa yang dicetuskan oleh watak. Justeru. Akibat peristiwa pertama menjadi sebab yang menghasilkan peristiwa kedua. Tema dapat dikesan melalui perlakuan. tidak semua peristiwa dalam novel dapat membina plot.

kepercayaan. Watak dalam Hikayat Sang Kancil pula terdiri daripada manusia dan binatang. Perwatakan meliputi aspek luaran dan dalaman. dialog. melalui dialog watak-watak lain terhadap seseorang watak 4. saiz tubuh dan sebagainya. Watak dan Perwatakan Watak ialah pelaku yang terdapat dalam novel.mencapai penyelesaian. Novel mempunyai banyak watak kerana ceritanya panjang. Watak boleh terdiri daripada manusia. tingkah-laku dan sebagainya. binatang. melalui dialog watak itu sendiri 3. pemikiran. sifat dan sikap. melalui tindakan-tindakan watak berkenaan Terdapat beberapa jenis watak dalam novel. Bahagian yang mengendur ini dikenali bahagian ketiga. Watak-watak bahagian ketiga tidak lagi berkonflik. Watak penting dalam novel kerana berperanan mencetuskan peristiwa dan seterusnya mengembangkan plot.melalui pelukisan atau deskripsi oleh pengarang. 14 . iaitu. sifat. kepercayaan. Aspek dalaman pula meliputi rasa hati. warna kulit. dan tindakan watak. sikap. Pembaca dapat mengenal-pasti perwatakan watak melalui beberapa cara. Perwatakan ialah berkenaan dengan perlakuan. perlakuan. Semua novel-novel komsas tingkatan dua menggunakan watak manusia. 1. benda dan sebagainya. Antara watak yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan dua ialah watak antagonis dan watak protagonis. perangai dan sebagainya. 2. sudah mencapai kata sepakat dan kini mereka hidup bahagia. Aspek luaran seperti bentuk fizikal tubuh. Pengarang menyampaikan gambaran perwatakan melalui teknik pemerian. maka cerita akan mengendur.

zaman moden. kemajuan dan sebagainya. Latar zaman merujuk satu jangka masa yang lebih luas seperti zaman pra-sejarah. sungai. kawasan setinggan. haiwan dan sebagainya. zaman nabi. kampung dan sebagainya. alam. Watak protagonis ialah watak utama dan menjadi pusat cerita. kedai. Sering kali watak antagonis menimbulkan masalah dan menjadi sebab penderitaan watak protagonis (watak utama). Misalnya. Ia menjadi watak yang mencetuskan pelbagai peristiwa dan peristiwa utama yang mengembangkan plot. zaman. cara pemikiran. dalam kereta. Setiap latar itu boleh diperhaluskan lagi. Latar tempat ialah gambaran tempat berlaku sesuatu peristiwa. tepi longkang. Lazimnya. 1. Setiap peristiwa yang berlaku akan melibatkan latar. Latar dalam novel meliputi gambaran tentang tempat. Latar zaman ini dapat dikesan melalui tahun. latar bandar dapat diperincikan lagi sama ada di jalan raya. angkasa. zaman penjajah. 15 .1. cara watak berpakaian. tindakan. zaman akan datang dan sebagainya. 2. dalam bangunan. hutan. watak protagonis menjadi hero dalam novel berkenaan. Ruang lingkup latar sangat luas dan merangkumi geografi. zaman jahiliah. laut. peralatan. darat. zaman pascamoden. Latar Latar ialah gambaran persekitaran yang terdapat dalam novel. pasar raya dan sebagainya. tasik. Watak jenis ini mempunyai sikap. zaman sebelum merdeka/ selepas merdeka. masa dan masyarakat dalam cerita. watak antagonis ialah watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis. bangunan. manusia. Latar tempat mungkin di bandar. ideologi dan kepercayaan yang betentangan dengan watak protagonis. desa. 2.

iaitu satu perkataan konkrit yang dapat dikesan atau dirasai oleh manusia. amalan. ibarat dan sebagainya. tengah hari. minggu. seakan-akan. 2. Gaya Bahasa Gaya bahasa ialah cara pengarang mengolah dan menggunakan bahasa dalam ceritanya. cara hidup dan sebagainya. budaya. bagaikan. maka latar masyarakatnya dianggap sebagai petani. Perbandingan itu dibuat seara tidak langsung dan padat. bagai. Simile. Latar masyarakat adalah berkaitan tahap pemikiran. 1. bulan atau tahun berlaku sesutu peristiwa. Jika tubuh seseorang itu tinggi. malam. umpama. Pengarang membandingkan sesuatu keadaan. maka dibandingkan dengan galah. dan satu perkataan lagi bersifat abstrak yang sukar dikesan oleh manusia. sikap dengan benda-benda lain. perulangan kata. peristiwa. Kadang kala terdapat catatan tarikh. Terdapat tiga jenis gaya bahasa yang perlu diketahui oleh pelajar tingkatan dua. Masa sesuatu peristiwa itu berlaku mungkin pada waktu pagi. Kata-kata perbandingan terdiri daripada bak. Ungkapan atau rangkai kata perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan sebagaimana simile.3. atau pada waktu yang dicatatkan masanya. seperti. hari. Menurut Shahnon Ahmad. metafora terdiri daripada dua perkataan. petang. suasana. Benda yang dibandingkan itu mudah dikenal sifatnya dan sangat rapat dengan kehidupan manusia. tubuhnya tinggi bagai galah. laksana. 4. Latar masyarakat adalah berkenaan gambaran manusia dalam novel berkenaan. 16 . pendidikan. penyusunan ayat. gaya bahasa ialah berkaitan dengan cara pengarang memilih dan menggunakan kata. Lazimnya. Maksud simile ialah ungkapan atau rangkai kata yang membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara langsung. Contohnya. Sekiranya watak atau masyarakatnya bergantung kepada hasil tanaman. kiasan dan sebagainya. Latar masa lebih kecil daripada latar zaman. Metafora.

iaitu ‘melambai-lambai. Ungkapan atau rangkaian kata-kata itu terdiri daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan diberikan sifat manusia yang bernyawa. iaitu ‘menyerang.’ Daun kelapa tidak pernah melambai kerana daun tiada perasaan. 17 . Semasa mengingati kembali pengalaman lampau itu akan berlaku monolog. Walaupun sukar ‘waktu’ tetap ada. Ungkapan atau rangkaian kata-kata konkrit atau abstrak yang membandingkan dengan sifat-sifat manusia.’ ‘Perahu’ ialah perkataan konkrit kerana dapat dilihat. Manakala perkataan ‘waktu’ sukar dibuktikan. Anda akan mempelajari tentang monolog dan monolog dalaman semasa di tingkatan 3 nanti.’ Contoh lain. Antara teknik yang lazim digunakan ialah imbas kembali dan imbas muka. ‘Daun’ merupakan kata-kata konkrit telah diberikan sifat manusia. 1. Terdapat dua cara teknik imbas kembali yang biasa digunakan oleh pengarang. dirasai. ‘Kemurungan’ merupakan rangkaian kata-kata abstrak dan tidak bernyawa telah diberikan sifat manusia. 3. Teknik Pengarang akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan cerita. Teknik ialah cara pengarang memaparkan/ menyampaikan cerita atau peristiwa. daun kelapa melambai-lambai. watak-watak mengingati kembali (berkhayal) pengalaman masa lampau.Misalnya. kemurungan yang menyerang jiwaku. ungkapan ‘perahu waktu. Yang suka melambai ialah manusia. Contohnya. monolog dalaman atau dialog. Imbas kembali bermaksud watak mengingati semula peristiwa atau pengalaman lampau yang pernah dialami. daun kelapa melambai-lambai merupakan gaya bahasa personifikasi. Kepelbgaian teknik akan menghasilkan cerita yang menarik dan tidak jemu membacanya. Personifikasi. Pertama. Oleh itu. difahami dan digunakan oleh manusia.

melalui pemerian pengarang. Lazimnya. Jeritan nyaring bersama-sama letusan peluru senapang menyentak Andayu kembali kepada kesedarannya. (Timulak Kapal Perang. Walau bagaimanapun terdapat juga imbas muka menggunakan teknik dialog. Pengarang menulis novel adalah untuk dibaca dan diambil iktibar oleh masyarakat yang membacanya. Secara mudah dapat difahami sebagai berangan-angan. Contoh imbas kembali menggunakan teknik pemerian. hal. Hal ini sesuai kerana cerita dalam novel berasaskan realiti yang berlaku dalam masyarakat. Pengarang menggambarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami oleh watak berkenaan. imbas muka disampaikan melalui teknik pemerian. monolog dan monolog dalaman.Kedua. Nilai dan pengajaran boleh diambil 18 . Watak itu mungkin sedang meramalkan akibat yang akan berlaku kesan dari perbuatannya. 113) 2. Masyarakat yang membaca novel dapat mengambil iktibar atau menambahkan pembendaharaan ilmu. Pengarang akan membuat imbas muka terutama ketika watak sedang menghadapi konflik. Imbas muka pula bermaksud membayangkan tentang sesuatu kemungkinan yang akan berlaku. Nilai dan Pengajaran Setiap cerita mempunyai nilai dan pengajaran yang tersendiri.

atau melalui sikap dan perlakuan watak. Walau bagaimanapun. kebebasan. kasih-sayang. keinsafan. kebersihan. 19 . kesetiaan. keadilan dan kesabaran. keberanian. hormat-menghormati. Pembaca boleh mengambil pengajaran melalui nasib yang menimpa watak-watak kesan daripada tindakan mereka. belas kasihan. setiap nilai dan pengajaran yang dikemukakan mesti mempunyai alasan yang diambil dari novel yang dikaji. kesopanan. bertanggungjawab.melalui peristiwa yang berlaku. Terdapat 16 nilai murni yang telah ditetapkan. kejujuran. iaitu kerajinan. berdikri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful